Adenocarcinomul de uracæ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Adenocarcinomul de uracæ"

Transcription

1 Adenocarcinomul de uracæ G. Glück 1, Marinela Glück 2, M. Lesaru 3, Monica Hortopan 4 1 Centrul de Chirurgie Urologicæ, Dializæ øi Transplant Renal, Institutul Clinic Fundeni 2 Clinica de Radiologie øi Imagisticæ Medicalæ, Institutul Clinic Fundeni 3 Laboratorul de Anatomie Patologicæ, Institutul Clinic Fundeni 4 Institutul de Geriatrie Ana Aslan Abstract Objective. Case study concerning a male patient with urachal adenocarcinoma and assessment of the main studies on the subject. Method. H.M. male patient aged 32 previously diagnosed and treated for bladder cancer was admitted to our urology department. IVP examination returns normal results. Cystoscopy with spinal anaesthesia shows a 3 cm mass on the dome of the bladder. Bioptic TUR-B is performed. CT scan (Dr. Lesaru M.) shows a 2 cm nodular pelvic image imprinting the anterior bladder wall with localised thickening of the subsequent wall. Pelvic lymph node dissection with frozen sections examination (negative lymph nodes) was performed followed by both partial cystectomy (with multiple tested oncologic safety margin and negative frozen sections) and complete excision of the urachal ligament. Results. Five year survival of patients with surgically treated urachal adenocarcinoma ranges between 11 and 55%. Discussion. Urachal adenocarcinoma is a rare disease, usually with late diagnosis due to its anatomical position; initial symptoms are usually assesed as bladder cancer and valuable time is lost. Partial cystectomy with complete excision of the urachal ligament and ombilicus has similar results to radical cystectomy. Positive lymph nodes, positive margins and metastasis are poor prognosis markers. Conclusions. Recent studies rise the 5 year survival of operated urachal adenocarcinoma to 44%. As patients with complete excision of the urachal ligament have better outcome, we suggest its complete removal along with bladder dome and ombilicus excision; multimodal treatment value for this patients is still to be assesed. Key words: urachal, adenocarcinoma, treatment Corespondenflæ: Dr. G. Glück Centrul de Chirurgie Urologicæ, Dializæ øi Transplant Renal Institutul Clinic Fundeni, Bucureøti Øos. Fundeni nr. 258, sector 2, cod: , Bucureøti Tel.: Revista Românæ de Urologie

2 Uraca, porfliunea intraembrionaræ a alantoidei, este o structuræ tubularæ care se întinde de la domul vezical la ombilic, între fascia transversalis øi peritoneul spafliului Retzius. Aceastæ structuræ se închide sau involueazæ dupæ 32 de sæptæmâni de viaflæ intrauterinæ. La cca 70% din adulfli se poate evidenflia un lumen restant cæptuøit de epiteliu tranziflional [1]. Prezentare de caz Pacientul H.M., în vârstæ de 32 de ani cu episod de hematurie macroscopicæ în martie 2006, internat la Spitalul Militar Iaøi, unde se practicæ TURV pentru o tumoræ vezicalæ situatæ la nivelul calotei vezicii urinare. Stadializarea tumorii este T1G1, carcinom urotelial. Pacientul se interneazæ în iunie 2006 la Clinica C.I. Parhon din Iaøi, unde se constatæ o formafliune de 3,5 cm pe peretele vezical anterior; se practicæ TURV. Examenul histopatologic: carcinom urotelial papilar cu grad înalt de malignitate: pt1ag3. Efectueazæ 6 instilaflii cu BCG. Pentru un episod de hematurie, pacientul se adreseazæ Clinicii de Chirurgie Urologicæ Fundeni. Examenul urografic evidenfliazæ pe o singuræ secvenflæ o imagine semitonalæ neregulatæ la nivelul peretelui superior al vezicii urinare în minimæ repleflie. Imaginea nu a fost regæsitæ pe alte cliøee, motiv pentru care a fost consideratæ o distensie incompletæ la începutul umplerii. (fig. 1) calotei, corespondent al tumorii vezicale vizualizate cistoscopic. (fig. 2). Fig. 2 Examen computer tomografic nativ care evidenfliazæ formafliune nodularæ hipogastricæ cu calcificæri în interior øi formafliunea vezicalæ Dupæ administrarea de substanflæ de contrast iodatæ i.v. (fig. 3), formafliunea hipogastricæ prezintæ iodofilie redusæ, asemænætoare imaginii protruzive intravezicale, relativ caracteristicæ tumorilor uroteliale. Fig.3. Iodofilie redusæ, similaræ, a ambelor formafliuni descrise pe secfliunile færæ contrast Cazuri clinice Fig. 4. Reconstrucflii în plan sagital ale formafliunii pe examenul nativ (a) øi postcontrast i.v.; (b) Se observæ densitatea crescutæ a formafliunii pe reconstrucflia nativæ datoritæ calcificærilor Fig. 1 Imagine semitonalæ la nivelul calotei vezicale Examenul cistoscopic ( ), sub rahianestezie, evidenfliazæ o formafliune tumoralæ cu diametrul de 3 cm la nivelul calotei vezicii urinare. Se practicæ TURV bioptic. Examenul CT a evidenfliat formafliune nodularæ hipogastricæ cu calcificæri izolate în interior, cu diametrul axial de 2 cm, aparent intraperitonealæ pe peretele anterior abdominal. Formafliunea este în contact caudal cu o imagine protruzivæ în vezica urinaræ, la nivelul Reconstrucfliile în plan sagital median evidenfliazæ foarte clar continuitatea dintre formafliunea descrisæ intraperitoneal øi tumora vezicalæ (fig. 4). Rinichii prezintæ iodofilie normalæ în timp precoce øi tardiv, cu evidenflierea unei imagini chistice de 5 mm diametru la nivelul valvei posterioare a rinichiului stâng. Nu se evidenfliazæ adenopatii abdominale. Ficat, splinæ øi pancreas în limite normale. Concluzia examenului computer tomografic este de formafliune nodularæ intraperitonealæ prevezicalæ cu infiltraflia peretelui vezical antero-superior. În se intervine chirurgical prin laparotomie medianæ pubo-supraombilicalæ øi se gæseøte o formafliune tumoralæ cronicæ de 5/3,5 cm cu consistenflæ duræ, suprafaflæ netedæ, înglobatæ în uracæ. Baza formafliunii descrise are cca 3,5 cm øi se aflæ la nivelul calotei vezicii urinare. Peretele vezical din jurul bazei tumorii Revista Românæ de Urologie 59

3 este suplu. Nu se evidenfliazæ adenopatii regionale vizibile macroscopic sau palpabile. Nu se evidenfliazæ metastaze peritoneale sau în viscerele intra-abdominale. Se practicæ limfodisecflie ilio-obturatorie cu biopsie extemporanee - ganglioni negativi - urmatæ de cistectomie parflialæ (cu margine de siguranflæ verificatæ prin multiple recupe øi biopsii extemporanee negative) øi excizia în bloc a ligamentului uracal. Piesa operatorie extirpatæ evidenfliazæ formafliune tumoralæ de 5/3,5 cm cu caracterele descrise mai sus. Incizarea acestei formafliuni evidenfliazæ uraca parflial permeabilæ (pe cele 5 cm) cu perete îngroøat, de cca 3 mm, albicios, sidefiu, conflinînd flesut tumoral necrozat. Tumora propriu-zisæ intereseazæ calota vezicii urinare în porfliunea unde se continuæ cu uraca, are cca 3,5 cm diametru, limitæ de siguranflæ de 2 cm, este rezecatæ pe porfliunea endovezicalæ, pânæ la nivelul mucoasei vezicale, este albicioasæ, duræ. Pe fafla uracalæ este acoperitæ de material necrotic. Biopsia extemporanee relevæ: adenocarcinom de uracæ. (Dr. Hortopan Monica) Fig. 6. Adenocarcinom moderat diferenfliat, G2, tubular øi trabecular (col. H&E, ob. lupæ) Fig. 7. Material necrotic amorf eozinofil (col. H&E, ob.x10) Fig. 8. Adenocarcinom tubulopapilar moderat diferenfliat, ulcerat superficial, invaziv în întreg peretele (col. H&E ob.x10) Fig.2. Piesæ de cistectomie parflialæ + uracæ: adenocarcinom de uracæ (uraca este incizatæ longitudinal); se vizualizeazæ materialul necrotic Fig. 6. Detaliu (col.h&e ob.x20) Fig.4. Piesæ de cistectomie parflialæ: aspect dinspre lumenul vezical; se vizualizeazæ tumora de la nivelul calotei vezicale Fig. 5. Machetæ de limfodisecflie pelvinæ evidenfliind flesutul limfo-græsos disecat de pe vasele mari Evoluflia postoperatorie a fost simplæ. Sonda uretrovezicalæ a fost suprimatæ a 8-a zi postoperator. Pacientul urineazæ spontan, la intervale de cca 3-4 ore, goleøte vezica, iar cantitatea de urinæ emisæ la o micfliune este de cca ml. Discuflii Adenocarcinoamele vezicii urinare sunt situate pe locul al treilea ca incidenflæ între tumorile vezicii urinare, reprezentând cca 0,5-2% [2, 3] din toate tumorile vezicii urinare. O træsæturæ caracteristicæ este frecvenfla ridicatæ la pacienflii cu extrofie vezicalæ. Riscul aparifliei la aceøti pacienfli a adenocarcinomului vezical este de 4%?! [4]. Adenocarcinomul vezical se poate dezvolta în asociere cu schistosomiaza, endometrioza, mærirea vezicii urinare sau alfli factori iritativi ai mucoasei vezicii urinare [5,6]. Adenocarcinoamele vezicii urinare sunt clasificate dupæ locul de origine în: adenocarcinoame primare, adenocarcinoame de uracæ, adenocarcinoame secundare (sau metastatice), ultimele reprezentând extensia în vezica urinaræ a unor tumori de vecinætate de genul cancerului de colon, prostatæ sau ovar [7]. 60 Revista Românæ de Urologie

4 Adenocarcinoamele primare ale vezicii urinare Clinic, aceøti pacienfli prezintæ hematurie care poate fi asociatæ cu simptome iritative vezicale, ocazional cu eliminare de mucus prin urinæ. Cistoscopic aceste tumori sunt sesile, rar papilare. Ele pot apærea pe pereflii laterali ai vezicii urinare, trigon, dom sau peretele anterior. Multiplicitatea tumoralæ este prezentæ în 50% din cazuri [19]. Adenocarcinomul vezical este invaziv, în majoritatea cazurilor; numai un singur studiu descrie 2 cazuri de Ta øi T1 pe o serie de 27 de pacienfli [11]. Prognosticul pacienflilor cu adenocarcinom vezical primar este sever: supraviefluirea la 5 ani este între 0 øi 31%. Asociazæ cistita glandularæ mai frecvent decât carcinomul in situ. Tumorile de uracæ Histologic pot fi adenocarcinoame, carcinoame cu celule tranziflionale, carcinoame cu celule scuamoase sau sarcoame. Adenocarcinoamele uracæi reprezintæ cca 1/3 din adenocarcinoamele vezicale (0,7% din totalitatea tumorilor vezicii urinare). Frecvent pacientul acuzæ hematurie. Aceste tumori au o foarte bunæ delimitare între tumoræ øi epiteliul vezical, tumora fiind localizatæ in peretele vezical în afara epiteliului normal (Mostofi, 1955). Pot produce o secreflie hemoragicæ sau mucoidæ la nivelul ombilicului sau un mucocel care se prezintæ ca o masæ tumoralæ. De multe ori tumorile uracæi prezintæ calcificæri pe imaginile radiologice. Din motive practice, toate adenocarcinoamele localizate la nivelul domului vor fi considerate uracale pânæ la proba contrarie øi prin urmare tratate ca atare [13,14]. Sisteme de stadiere propuse pentru adenocarcinomul de uracæ sunt prezentate în tabelul urmætor: Tabelul nr.1. Sheldon, 1994 [12] Nakanashi, 1996 [16] Supraviefluirea la 5 ani [16] I. Færæ invazie în afara mucoasei urachale II. Invazie limitatæ la uracæ III. A. Extensie localæ A. Invazia vezicii urinare, 58% în vezicæ dar NU în peretele abdo- (30 de pacienfli) minal, peritoneu sau alte viscere III. B. Invazie localæ în peretele abdominal III. C. Invazie localæ B. Invazie în peretele 42% în peritoneu abdominal, peritoneu (6 pacienfli) sau alt organ visceral decât vezica III. D. Invazie localæ într-un alt viscere decât vezica urinaræ IV. A. Metastaze în C. Metastaze în ganglionii 0% ganglionii limfatici limfatici regionali sau (5 pacienfli) regionali la distanflæ IV. B. Metastaze la distanflæ În timp ce tratamentul standard al adenocarcinomului primar al vezicii urinare este cistectomia cu limfodisecflie pelvinæ, adenocarcinomul uracal local invaziv se trateazæ prin extirparea chirurgicalæ a ligamentului uracal, ombilicului øi a unei pærfli din peretele abdominal anterior [12,15]. Prognosticul adenocarcinoamelor uracale este, în general, nefavorabil, cu ratæ de supraviefluire la 5 ani între 11-55%. În plus, starea marginilor a fost identificatæ drept un factor de prognostic foarte important, subliniindu-se importanfla rezecfliei complete [15]. Rezultatele tratamentului chirurgical øi supraviefluirea [15]. Unul dintre cele mai cunoscute studii asupra adenocarcinomului uracal [15] aratæ, pe un lot de 42 de pacienfli, o supraviefluire de 40% la 5 ani. Supraviefluirea nu este asociatæ cu vârsta, sexul, rasa, grading-ul histologic sau tipul de cistectomie (parflialæ - 28 de cazuri sau radicalæ 7 cazuri). Extensia tumoralæ la prezentare este semnificativ asociatæ cu supraviefluirea, pacienflii cu invazia ganglionilor limfatici sau peritoneului (diagnostic intraoperator) au o supraviefluire apropriatæ de cei de cei cu metastaze aparente clinic la diagnostic: 25 de luni. Recidivele Pe lotul respectiv 16 pacienfli din 35 (46%) erau în viaflæ dupæ operaflie cu o medie de supraveghere de 31 de luni (2-154), în timp ce 19 pacienfli (54%) au dezvoltat metastaze dupæ operaflie în timp ce 7 pacienfli a- veau metastaze în momentul diagnosticului. Timpul mediu de recidivæ dupæ operaflie a fost de 29 de luni. Metastazele au apærut în oase (50%), spinal (23%), plæmâni, ficat, peritoneu, ganglioni limfatici øi creier. Terapia sistemicæ Dintre cei 26 de pacienfli cu metastaze, 20 au efectuat chimioterapie. Supraviefluirea din momentul chimioterapiei a fost de 20 de luni. Rezultate ale chimioterapiei au fost obflinute la 4 pacienfli (1 ræspuns complet, 3 parfliale), cele mai bune la 5-fluorouracil øi cisplatinol. Markeri tumorali serici Deoarece tumorile de uracæ au un patern tipic, intestinal, s-a constatat cæ antigenul carcino-embrionar a fost crescut la 13 din 22 de pacienfli. La 5 dintre aceøtia markerul a scæzut paralel cu ræspunsul obiectiv la chimioterapie. De asemenea s-a constatat cæ CA19-9 a fost crescut la 6 din 10 pacienfli. Nivelul seric la CA125 a fost crescut la 7 din 16 pacienfli. Cazuri clinice Revista Românæ de Urologie 61

5 Tabelul nr. 2. Rezultate ale supraviefluirii pacienflilor cu adenocarcinom non-uracal øi uracal Autor Numær pacienfli Supraviefluire Adenocarcinom non-uracal Anderstom (1982) ani - 11% El Mekresh (1998) ani - 55% Grignon (1991) ani - 31%, 10 ani - 28% Kramer (1979) ani - 17% Wilson (1991) ani - 48% Adenocarcinom de uracæ Anderstrom (1982) ani - 27% Grignon (1991) ani - 61%, 10 ani - 46% Henly (1993) ani - 43% Nakanishi (1996) ani - 50% Siefker-Raddtke (2003) ani - 40% Wilson (1991) ani - 31% Concluzii Supraviefluirea la 5 ani a adenocarcinomului de uracæ operat ajunge la 44%. Deoarece se pare cæ rezultatele la pacienflii cu rezecflie de ligament uracal sunt mult mai bune, opiniem pentru rezecflia acestuia în bloc cu domul vezical øi ombilicul. Marginile negative microscopic au un prognostic de supraviefluire net mai bun. Supraviefluirea medie dupæ începerea chimioterapiei a fost de 20 de luni, cu foarte pufline elemente care ar aræta un beneficiu din partea chimioterapiei. Studiile prospective îøi propun sæ accentueze rolul markerilor tumorali în supravegherea acestor pacienfli øi în depistarea recidivelor øi progresiei tumorale; de asemenea, ræmâne de stabilit impactul tratamentului multimodal în evoluflia acestor bolnavi. Bibliografie 1. K.Van Calsteren, K.Van Mensel, S. Joniau, R.Oyen, M. Hanssens, H.Van Poppel Urachal carcinoma during pregnancy. Urology vol.67, rr.6, June Jacobo E., Loening S., Schmidt JD Primary adenocarcinoma of the bladder. J Urol 17,54-56, Bennet JK, Wheatjy JK, Walton KN 10 years experience with adenocarcinoma of the bladder. J Urol, 131; , Smeulders N, Woodhouse CR Neoplasia in adult extrophy patients. BJU Int 87: ; Makar N Some observations on pseudoglandular proliferation in the bilharzial bladder. Acta UICC 18: ; Anderstrom C, Johansson SL, von Schulz L Primary adenocarcinoma of the urinary bladder: a clinicopathologic and prognostic study. Cancer 52: ; Wheeler JD, Hill WT Adenocarcinoma involving the urinary bladder. Cancer 7: ; Hassan Abol-Enein, Kava BR, Carmack AJK Non-urothelial cancer of the bladder. Urology, vol.69, nr.1, Suppl., January Dahm P, Gschwend JE Malignant Non-Urothelial Neolasms of the Urinary Bladder: A Review. European Urology, vol.44, Issue 6, P , December Wilson TG, Pritchett TR, Lieskovsky G, Warner NE, Skinner DG Primary adenocarcinoma of bladder. Urology, 1991; 38(3) Grignon DJ, Ro JY, Ayala AG, Johnson DE Primary adenocarcinoma of the urinary bladder. A clinico-pathologic analysis of 72 cases. Cancer 1991;67(8) Sheldon CA, Clayman RV, Gonzalez R, Williams RD, Fraley EE Malignant urachal lesions. J Urol, 1984 ;131(1) Burnett Al Epstein JL, Marshall FF Adenocarcinoma of ueinary bladder: classification and management. Urology, 1991;37(4) Henly DR, Farrow GM, Zincke H Urachal cancer: role of conservative surgery. Urology 1993;42(6) Siefker-Radtke AO, Gee J, Shen Y, Wen S, Daliani D, Milikan RE Multimodality management of urachal carcinoma: the MD Anderson Cancer Center experience. J Urol 2003; 169(4) Nakanishi K, Kawai T, Suzuki M, Torikata C Prognostic factors in urachal adenocarcinoma. A study in 41 specimens of DNA status, proliferating cell-nuclear antigen immunostaining and argyrophilic nucleolar-organizer region counts. Hum. Pathol. 1996; 27(3): el-mekresh MM, el-baz MA, Abol-Enein H., Ghoneim MA. Primary adenocarcinoma of the urinary bladder. BJU 1998;82(2): Kramer SA, Braedael J, Croker BP, Paulson DF, Glenn JF. Primary non-urachal adenocarcinoma of the bladder. J Urol., 1979;121(3) Khalid H., Zaghloul M., Ghoneim M. Gemcitabine and cisplatin as a neoadjuvant chemotherapy for invasive bladder cancer: effect on bladder preservation and survival. Proc Am Soc Clin Oncol ;abstract Revista Românæ de Urologie

6 Rezumat Scop. Prezentarea unui pacient cu adenocarcinom de uracæ øi cu aceastæ ocazie trecerea în revistæ a principalelor studii din literatura de specialitate asupra acestui subiect. Pacienfli øi metodæ. Pacientul H.M., în vârstæ de 32 de ani, diagnosticat øi tratat în alt serviciu cu tumoræ vezicalæ, se adreseazæ Centrului de Chirurgie Urologicæ Fundeni. Examenul urografic este normal. Examenul cistoscopic sub rahianestezie evidenfliazæ o formafliune tumoralæ cu diametrul de 3 cm la nivelul calotei vezicii urinare. Se practicæ TURV bioptic. Examenul CT (Dr. Lesaru M.) a evidenfliat imagine nodularæ cu diametrul de 2 cm cu localizare pelvinæ în contact anterior peretele anterior al vezicii urinare pe care îl amprenteazæ, determinând o îngroøare parcelaræ a peretelui vezical. Se practicæ limfodisecflie ilio-obturatorie cu biopsie extemporanee - ganglioni negativi - urmatæ de cistectomie parflialæ (cu margine de siguranflæ verificatæ prin multiple recupe øi biopsii extemporanee negative) øi excizia în bloc a ligamentului uracal. Rezultate. Supraviefluirea la 5 ani a pacienflilor cu adenocarcinom de uracæ tratat chirurgical este între 11 øi 55%. Discuflii. Adenocarcinomul de uracæ este o afecfliune raræ, diagnosticul este tardiv datoritæ pozifliei anatomice; simptomele inifliale sunt mistificate cu tumori vezicale obiønuite, pierzându-se un timp foarte preflios. Cistectomia parflialæ asociatæ cu exereza ligamentului uarcal øi ombilicului dæ rezultate similare cu cistectomia radicalæ. Prezenfla ganglionilor pozitivi, marginilor pozitive øi a metastazelor sunt factori de agravare a prognosticului. Concluzii. Supraviefluirea la 5 ani a adenocarcinomului de uracæ operat ajunge, pe statistici recente, la 44%. Deoarece se pare cæ rezultatele la pacienflii cu rezecflie de ligament uracal sunt mult mai bune, opiniem pentru rezecflia acestuia în bloc cu domul vezical øi ombilicul; de asemenea ræmâne de stabilit impactul tratamentului multimodal în evoluflia acestor bolnavi. Cuvinte cheie: uraca, adenocarcinom, tratament. Revista Românæ de Urologie 63

Valoarea tratamentului instilaflional adjuvant în cazul cancerului de vezicæ urinaræ stadiile Ta øi T1

Valoarea tratamentului instilaflional adjuvant în cazul cancerului de vezicæ urinaræ stadiile Ta øi T1 Valoarea tratamentului instilaflional adjuvant în cazul cancerului de vezicæ urinaræ stadiile Ta øi T1 G. Glück, R. Stoica, L. Neagoe, I. Sinescu Fundeni Clinical Institute, Bucharest, Romania Abstract

More information

Tratamentul adjuvant intravezical cu BCG Cantacuzino în tumorile vezicale neinvazive cu risc mediu/crescut

Tratamentul adjuvant intravezical cu BCG Cantacuzino în tumorile vezicale neinvazive cu risc mediu/crescut Tratamentul adjuvant intravezical cu BCG Cantacuzino în tumorile vezicale neinvazive cu risc mediu/crescut G. Glück, R. Stoica, L. Neagoe, N. Vesa 1 Clinica de chirurgie urologicæ, dializæ øi transplant

More information

Factori de prognostic în tumorile maligne renale ale adultului

Factori de prognostic în tumorile maligne renale ale adultului Studii clinice Factori de prognostic în tumorile maligne renale ale adultului R. Stoica a, C. Surcel a, Mihaela Mihai b, C. Gîngu a, C. Mirvald a, A. Iordache a, G. Glück a, I. Sinescu a a Centrul de Chirurgie

More information

Epidemiologia incontinenflei urinare în România studiul OMNIBUS

Epidemiologia incontinenflei urinare în România studiul OMNIBUS Epidemiologia incontinenflei urinare în România studiul OMNIBUS C. Surcel, C. Chibelean, C. Mirvald, C. Gîngu, I. Sinescu Centrul de Chirurgie Urologicæ, Dializæ øi Transplant Renal, I.C. Fundeni, Bucureøti,

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Prostatectomia radicalæ retropubicæ: Experienfla ultimilor 5 ani ( ) a Clinicii Prof. Dr. Th. Burghele Bucureøti

Prostatectomia radicalæ retropubicæ: Experienfla ultimilor 5 ani ( ) a Clinicii Prof. Dr. Th. Burghele Bucureøti Prostatectomia radicalæ retropubicæ: Experienfla ultimilor 5 ani (2008-2012) a Clinicii Prof. Dr. Th. Burghele Bucureøti A. Rusu, Ø. Raøcu, M. Merticariu, M. Dumitrache, D. Bædescu, V. Jinga Clinica de

More information

REVISTA ROMÂNÆ DE UROLOGIE

REVISTA ROMÂNÆ DE UROLOGIE REVISTA ROMÂNÆ DE UROLOGIE Editor Øef: Prof. Dr. Ioanel Sinescu Editor Fondator: Prof. Dr. Doc. Eugeniu Proca Comitet Editorial: Prof. Dr. Petriøor Geavlete, Bucureøti Dr. Costicæ Novac, Iaøi Dr. Radu

More information

REVISTA ROMÂNÆ DE UROLOGIE

REVISTA ROMÂNÆ DE UROLOGIE REVISTA ROMÂNÆ DE UROLOGIE Editor Øef: Prof. Dr. Ioanel Sinescu Editor Fondator: Prof. Dr. Doc. Eugeniu Proca Comitet Editorial Naflional: Prof. Dr. Petriøor Geavlete, Bucureøti Dr. Costicæ Novac, Iaøi

More information

57. Cancerul vaginului

57. Cancerul vaginului 57. Cancerul vaginului - epidemiologie - istorie naturală - clasificare TNM si histopatologica, - simptomatologie, - diagnostic - evoluţie - indicaţie terapeutică - principalele asocieri de chimioterapie

More information

Factori de prognostic în fibroza retroperitonealæ idiopaticæ

Factori de prognostic în fibroza retroperitonealæ idiopaticæ Factori de prognostic în fibroza retroperitonealæ idiopaticæ I. Sinescu 1, C. Surcel 1, C. Mirvald 1, C. Chibelean 1, C. Gîngu 1, D. Avram 1, M. Hîrza 1, M. Manu 1, R. Lazar 1, C. Savu 2, I. Gutu 1, A.

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT PROGNOSTICUL CANCERULUI DE COL

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Tumorile stromale gastrointestinale Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare

Tumorile stromale gastrointestinale Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare Tumorile stromale gastrointestinale Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare P. G. Casali 1, L. Jost 2, P. Reichardt 3, M. Schlemmer 4 & J.-Y. Blay 5 Din partea Grupului de Lucru

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ASPECTELOR ȊN CANCERUL GASTRIC

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ASPECTELOR ȊN CANCERUL GASTRIC Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa Iaşi Facultatea de Medicină Generală Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa Iaşi Facultatea de Medicină Generală Catedra de Obstetrică Ginecologie

More information

DISTRIBUŢIA GENOTIPURILOR HPV ÎN NEOPLAZIILE CERVICALE INTRAEPITELIALE EXPERIENŢA CDT VICTOR BABEŞ

DISTRIBUŢIA GENOTIPURILOR HPV ÎN NEOPLAZIILE CERVICALE INTRAEPITELIALE EXPERIENŢA CDT VICTOR BABEŞ ARTICOLE GENERALE 9 DISTRIBUŢIA GENOTIPURILOR HPV ÎN NEOPLAZIILE CERVICALE INTRAEPITELIALE EXPERIENŢA CDT VICTOR BABEŞ Prevalence and distribution of high-risk genotypes of HPV in women with cervical intraepithelial

More information

TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN CANCERUL MAMAR

TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN CANCERUL MAMAR UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN CANCERUL MAMAR CONDUCATOR DE DOCTORAT: PROF. UNIV. DR. DAN GABRIEL MOGOŞ STUDENT DOCTORAND:

More information

- Rolul chirurgiei in profilaxia cancerului. - Rolul chirurgiei in diagnosticul cancerului. - Rolul chirugiei in tratamentul cancerului

- Rolul chirurgiei in profilaxia cancerului. - Rolul chirurgiei in diagnosticul cancerului. - Rolul chirugiei in tratamentul cancerului 15. ROLUL CHIRURGIEI ÎN ONCOLOGIE - Rolul chirurgiei in profilaxia cancerului - Rolul chirurgiei in diagnosticul cancerului - Rolul chirugiei in tratamentul cancerului - Principiile tratamentului chirurgical.

More information

Ultrasound Appendix Image Segmentation Using Histogram Thresholding and Image Enhancement Using Noise Filtering Technique

Ultrasound Appendix Image Segmentation Using Histogram Thresholding and Image Enhancement Using Noise Filtering Technique Ultrasound Appendix Image Segmentation Using Histogram Thresholding and Image Enhancement Using Noise Filtering Technique Eko Supriyanto, Milton Wider, Yin Mon Myint Advanced Diagnostics and Progressive

More information

Tratamentul chirurgical contemporan al melanomului malign cutanat

Tratamentul chirurgical contemporan al melanomului malign cutanat IMSP Institutul Oncologic din Republica Moldova USMF Nicolae Testemiţanu din Republica Moldova Ion MEREUŢĂ Iraida IACOVLEV Stela ŢURCAN Tratamentul chirurgical contemporan al melanomului malign cutanat

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

AMPRENTA CITOLOGICĂ ȘI IMUNOCITOLOGIA ÎN DIAGNOSTICUL ȘI STADIALIZAREA TUMORILOR PULMONARE

AMPRENTA CITOLOGICĂ ȘI IMUNOCITOLOGIA ÎN DIAGNOSTICUL ȘI STADIALIZAREA TUMORILOR PULMONARE ȘCOALA DOCTORALĂ AMPRENTA CITOLOGICĂ ȘI IMUNOCITOLOGIA ÎN DIAGNOSTICUL ȘI STADIALIZAREA TUMORILOR PULMONARE REZUMAT TEZĂ DOCTORALĂ CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: PROF. UNIV. DR. DANIELA ADRIANA ION DOCTORAND:

More information

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi SPREADING CODES Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrare am realizat un studiu al codurilor de împrăştiere pe baza caruia am conceput mai multe programe

More information

Neoplaziile cutanate non-melanice

Neoplaziile cutanate non-melanice 36. Cancerul pielii - epidemiologie - istorie naturala - clasificare TNM si histopatologica, - simptomatologie, - diagnostic - evoluţie - indicaţie terapeutică - principalele asocieri de chimioterapie.

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL

FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL UNİVERSİTATEA DE MEDİCİNĂ ŞI FARMACİE DİN CRAİOVA ȘCOALA DOCTORALĂ FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL - rezumat - CONDUCATOR DOCTORAT PROF. UNİV. DR. CİUREA TUDOREL

More information

VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA

VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA BOLNAVII CU HIGH GRADE PIN P Geavlete, T Jora, D Georgescu Clinica de Urologie, Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Ioan Bucureşti Corespondenţă:

More information

LEZIUNE DE URETER - COMPLICAŢIE A CUREI CHIRURGICALE A HERNIEI DE DISC

LEZIUNE DE URETER - COMPLICAŢIE A CUREI CHIRURGICALE A HERNIEI DE DISC LEZIUNE DE URETER - COMPLICAŢIE A CUREI CHIRURGICALE A HERNIEI DE DISC G Glück, I Sinescu Centrul de Chirurgie Urologică, Dializă şi Transplant Renal, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti Corespondenţă:

More information

Cancerul de colon primar: Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament adjuvant şi urmărire

Cancerul de colon primar: Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament adjuvant şi urmărire Cancerul de colon primar: Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament adjuvant şi urmărire R. Labianca 1, B. Nordlinger 2, G. D. Beretta 3, A. Brouquet 4 şi A. Cervantes 5 Din partea

More information

X. CANCERELE MUSCULO-SCHELETICE. Sarcoamele de părţi moi. Lucian Miron CANCERELE MUSCULO-SCHELETICE

X. CANCERELE MUSCULO-SCHELETICE. Sarcoamele de părţi moi. Lucian Miron CANCERELE MUSCULO-SCHELETICE X. CANCERELE MUSCULO-SCHELETICE Lucian Miron Sarcoamele de părţi moi Sarcoamele de părţi moi (SPM) sunt un grup de tumori având originea în celula mezenchimală, cu histologie, evoluţie clinică şi prognostic

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

PERSPECTIVE TERAPEUTICE ÎN TUMORILE AVANSATE DE CĂI BILIARE EXPERIENŢA DEPARTAMENTULUI DE ONCOLOGIE DIGESTIVĂ FUNDENI

PERSPECTIVE TERAPEUTICE ÎN TUMORILE AVANSATE DE CĂI BILIARE EXPERIENŢA DEPARTAMENTULUI DE ONCOLOGIE DIGESTIVĂ FUNDENI PERSPECTIVE TERAPEUTICE ÎN TUMORILE AVANSATE DE CĂI BILIARE EXPERIENŢA DEPARTAMENTULUI DE ONCOLOGIE DIGESTIVĂ FUNDENI Adina Croitoru¹, Florina Pătraşcu¹, Iulia Gramaticu², M. Andrei³, Adriana Stoicescu³,

More information

become more visible The New "blue" Standard for Photodynamic Diagnostics (PDD)

become more visible The New blue Standard for Photodynamic Diagnostics (PDD) become more visible The New "blue" Standard for Photodynamic Diagnostics (PDD) The new "blue" Standard for Photodynamic Diagnostics (PDD) Early identification is the top priority for treatment of bladder

More information

Questions. Oncologist. to ask your Ventura Boulevard Tarzana, CA Questions provided by the American Cancer Society

Questions. Oncologist. to ask your Ventura Boulevard Tarzana, CA Questions provided by the American Cancer Society Questions to ask your Oncologist Questions provided by the American Cancer Society 18131 Ventura Boulevard Tarzana, CA 91356 www.ici.care Questions to Ask My Doctor About My Cancer Being told you have

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

TEZĂ DE DOCTORAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL

TEZĂ DE DOCTORAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA ȘCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL Conducător de doctorat, Prof. Univ. Dr. LAURENȚIU

More information

Cancerul colonului drept particularitãåi anatomo-clinice

Cancerul colonului drept particularitãåi anatomo-clinice Chirurgia (2012) 107: 314-324 Nr. 3, Mai - Iunie Copyright Celsius Cancerul colonului drept particularitãåi anatomo-clinice R. Moldovanu 1, G. Dimofte 1, I. Ætefan 1, V. Filip 1, N. Vlad 1, G. Curcã 1,

More information

Factori de prognostic histopatologici în

Factori de prognostic histopatologici în Chirurgie Factori de prognostic histopatologici în cancerul colorectal Ioan Cătălin Vlad 1,2, Patriciu Achimaş-Cadariu 1,2, Alexandru Irimie 1,2, Mircea Cazacu 1,3 1 Universitatea de Medicină şi Farmacie

More information

Al XXX-lea Congres al Asocia iei Române de Urologie The XXX th Congress of the Romanian Association of Urology

Al XXX-lea Congres al Asocia iei Române de Urologie The XXX th Congress of the Romanian Association of Urology Al XXX-lea Congres al Asocia iei Române de Urologie The XXX th Congress of the Romanian Association of Urology Øcoala Europeanæ de Urologie European School of Urology 7 0 Mai 04 Centrul de Conferin e øi

More information

NOUTĂŢI CLINICO TERAPEUTICE ÎN MELANOMUL CUTANAT

NOUTĂŢI CLINICO TERAPEUTICE ÎN MELANOMUL CUTANAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ORADEA ŞCOALA DOCTORALĂ NOUTĂŢI CLINICO TERAPEUTICE ÎN MELANOMUL CUTANAT REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Doctorand: Dr. LAURA (ENDRES) PUIE Conducător ştiinţific: Prof.

More information

Digital Health AI in Life Sciences

Digital Health AI in Life Sciences Digital Health AI in Life Sciences Surging Digital Health AI Fundraising Drives Transformation in Life Sciences DECEMBER Digital Health AI Accelerates Innovation in Life Science Industry Artificial intelligence

More information

LIMFADENECTOMIA ÎN CANCERUL COLORECTAL. STUDIUL LITERATURII DE SPECIALITATE

LIMFADENECTOMIA ÎN CANCERUL COLORECTAL. STUDIUL LITERATURII DE SPECIALITATE LIMFADENECTOMIA ÎN CANCERUL COLORECTAL. STUDIUL LITERATURII DE SPECIALITATE LORAND KISS 1, PAUL-JÜRGEN PORR 2, ROLAND KISS 3, CSILLA KOVACS 4, ADRIAN BOICEAN 5 1,2,3,4 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,

More information

Romanian Journal of Urology

Romanian Journal of Urology Romanian Journal of Urology editor In Chief: Acad. Prof. Dr. Ioanel Sinescu Editor Emeritus: Prof. Dr. Doc. Eugeniu Proca National Editorial Board: Prof. Dr. Petrișor Geavlete, București Dr. Costică Novac,

More information

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Dept. of Epidemiology & Biostatistics Working Paper Series Year 2011 Paper 23 Building a Nomogram for Survey-Weighted Cox

More information

Rolul RMN în diagnosticul extinderii neoplasmului endometrial

Rolul RMN în diagnosticul extinderii neoplasmului endometrial 1 PRACTICA MEDICALÅ REFERATE GENERALE Rolul RMN în diagnosticul extinderii neoplasmului endometrial The role of MRI in the diagnosis of endometrial neoplasm extension Asist. Univ. Dr. STELIAN CONCI 1,

More information

METODE ACTUALE DE TRATAMENT ÎN TUMORILE HEPATICE MALIGNE

METODE ACTUALE DE TRATAMENT ÎN TUMORILE HEPATICE MALIGNE METODE ACTUALE DE TRATAMENT ÎN TUMORILE HEPATICE MALIGNE E. Târcoveanu Clinica I Chirurgie I. Tănăsescu V. Buţureanu Spitalul Sf. Spiridon Iaşi Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T. Popa Iaşi ACTUALLY

More information

Universitatea de Medicină şi Farmacie CRAIOVA Şcoala Doctorală

Universitatea de Medicină şi Farmacie CRAIOVA Şcoala Doctorală Universitatea de Medicină şi Farmacie CRAIOVA Şcoala Doctorală TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT ACTUALITĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL TUMORILOR CEREBRALE Conducător de doctorat, Prof. Univ. Dr. Anica Dricu

More information

COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM FOR AN UNMANNED FREE-SWIMMING SUBMERSIBLE VEHICLE WITH PD CONTROLLER AND LINEAR QUADRATIC REGULATOR USING MATLAB

COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM FOR AN UNMANNED FREE-SWIMMING SUBMERSIBLE VEHICLE WITH PD CONTROLLER AND LINEAR QUADRATIC REGULATOR USING MATLAB BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 3-4, 2014 SecŃia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM

More information

Tumorile neuroendocrine bronşice şi timice: Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Tumorile neuroendocrine bronşice şi timice: Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire Tumorile neuroendocrine bronşice şi timice: Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire K. Öberg 1, P. Hellman 2, P. Ferolla 3 şi M. Papotti 4, din partea Grupului de Lucru

More information

Evaluation of the Spies modalities image quality

Evaluation of the Spies modalities image quality ORIGINAL ARTICLE Vol. 43 (3): 476-480, May - June, 2017 doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0324 Evaluation of the Spies modalities image quality Esteban Emiliani 1, Michele Talso 1, Mohammed Baghdadi 1,

More information

Optical Digital Biopsy: Uveal Choroidal Melanoma: Case Report and Update of Technology

Optical Digital Biopsy: Uveal Choroidal Melanoma: Case Report and Update of Technology Open Science Journal of Clinical Medicine 2015; 3(2): 59-63 Published online February 10, 2015 (http://www.openscienceonline.com/journal/osjcm) Optical Digital Biopsy: Uveal Choroidal Melanoma: Case Report

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT APORTUL DIAGNOSTIC AL METODELOR IMAGISTICE ȘI MORFOPATOLOGICE ÎN TUMORILE PANCREATICE Conducător de Doctorat: Profesor Universitar

More information

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT ALGORITM DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ÎN NEOPLASMUL ESOFAGIAN

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT ALGORITM DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ÎN NEOPLASMUL ESOFAGIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT ALGORITM DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ÎN NEOPLASMUL ESOFAGIAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: PROF. UNIV. DR. RĂDUCU NEMEȘ

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

EVIS EUS ENDOSCOPIC ULTRASOUND CENTER EU-ME2 Dedicated ultrasound processor with versatile functionality.

EVIS EUS ENDOSCOPIC ULTRASOUND CENTER EU-ME2 Dedicated ultrasound processor with versatile functionality. EVIS EUS ENDOSCOPIC ULTRASOUND CENTER EU-ME2 Dedicated ultrasound processor with versatile functionality. Advancing the Art of Endosonography The EU-ME2 is a high-quality compact ultrasound processor for

More information

Actualităţi în Screening, Diagnostic, Chirurgie Oncologică a Sânului și Radioterapie High Tech

Actualităţi în Screening, Diagnostic, Chirurgie Oncologică a Sânului și Radioterapie High Tech SOCIETATEA DE CHIRURGIE A SÂNULUI CANCERUL MAMAR 8-9 Noiembrie 2013 CROWNE PLAZA BUCUREȘTI SOCIETATEA DE CHIRURGIE A SÂNULUI Stimaţi colegi, Ne face plăcere să fim împreună la prima ediţie a Conferinţei

More information

Sarcoamele de ţesuturi moi: Recomandări ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire

Sarcoamele de ţesuturi moi: Recomandări ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire Sarcoamele de ţesuturi moi: Recomandări ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire P.G. Casali - Department of Cancer Medicine, Instituto Nazionale dei Tumori, Milan, Italy L. Jost - Department on Oncology,

More information

Catedra Anatomia Omului

Catedra Anatomia Omului Prolapsul uterin mai este numit hernie a diafragmului pelvian sau insufic - pro Concluzii 1. 2. 3. Bibliografie 1. - 2. - 3. - 4. - 5. -. 6. - 7. http://dnevnik.bigmir.net/view_article/dnevnik/597958/

More information

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I OFDM TRANSMISSION USING PILOT SYMBOL Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrarea este realizat

More information

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE BOBST EXPERTFOLD 80 ACCUBRAILLE GT Utilajul ACCUBRAILLE GT Bobst Expertfold 80 Aplicarea codului Braille pe cutii a devenit mai rapidă, ușoară și mai eficientă

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

A positioning QA procedure for 2D/2D (kv/mv) and 3D/3D (CT/CBCT) image matching for radiotherapy patient setup

A positioning QA procedure for 2D/2D (kv/mv) and 3D/3D (CT/CBCT) image matching for radiotherapy patient setup JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS, VOLUME 10, NUMBER 4, FALL 2009 A positioning QA procedure for 2D/2D (kv/mv) and 3D/3D (CT/CBCT) image matching for radiotherapy patient setup Huaiqun Guan,

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA SCOALA DOCTORALA

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA SCOALA DOCTORALA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA SCOALA DOCTORALA Rezumat Cancerul de endometru aspecte etiopatogenice, diagnostice şi terapeutice Conducător ştiinţific Prof. Dr. Nemeş Răducu Nicolae Doctorand

More information

Aportul elastografiei în evaluarea leziunilor mamare. Elastography in the evaluation of breast lesions contribution

Aportul elastografiei în evaluarea leziunilor mamare. Elastography in the evaluation of breast lesions contribution Aportul elastografiei în evaluarea leziunilor mamare Elastography in the evaluation of breast lesions contribution Şef lucr. dr. Gabriela Sechel, Şef lucr. Andreea Fleancu Facultatea de Medicina, Universitatea

More information

Introduction Approach Work Performed and Results

Introduction Approach Work Performed and Results Algorithm for Morphological Cancer Detection Carmalyn Lubawy Melissa Skala ECE 533 Fall 2004 Project Introduction Over half of all human cancers occur in stratified squamous epithelia. Approximately one

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS HABILITATION THESIS ADVANCED APPROACHES ON FOOD SAFETY AND FUNCTIONALITY ABORDĂRI AVANSATE ASUPRA SIGURANȚEI ȘI FUNCȚIONALITĂȚII ALIMENTELOR Associate Professor Nicoleta STĂNCIUC Dunărea de Jos University

More information

TUMORILE MALIGNE SECUNDARE CU FOCARE PRIMARE NECUNOSCUTE (aspecte clinico-diagnostice)

TUMORILE MALIGNE SECUNDARE CU FOCARE PRIMARE NECUNOSCUTE (aspecte clinico-diagnostice) MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ISMP INSTITUTUL ONCOLOGIC USMF N. TESTEMIŢANU Ion MEREUŢĂ Iraida IACOVLEV Oxana PIHUT TUMORILE MALIGNE SECUNDARE CU FOCARE PRIMARE NECUNOSCUTE (aspecte clinico-diagnostice)

More information

Pressure Transducer FP2000

Pressure Transducer FP2000 Pressure Transducer FP2000 Datasheet FPG FPA FPB FPV (Series FP2000) Pressure Transducers for Gauge, Absolute, Barometric and Vacuum Pressure Measurement from 0... 35 mbar up to 0... 700 bar Pressure Types:

More information

APRECIERI CANTITATIVE ASUPRA VASCULARIZAŢIEI ÎN MELANOMUL MALIGN CU LOCALIZARE FACIALĂ

APRECIERI CANTITATIVE ASUPRA VASCULARIZAŢIEI ÎN MELANOMUL MALIGN CU LOCALIZARE FACIALĂ UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI REZUMAT APRECIERI CANTITATIVE ASUPRA VASCULARIZAŢIEI ÎN MELANOMUL MALIGN CU LOCALIZARE FACIALĂ Conducător Ştiinţific, PROF. DR. FĂTU CONSTANTIN Doctorand,

More information

Introducere - Definiții ITMIG Standard și Reguli

Introducere - Definiții ITMIG Standard și Reguli Introducere Definiții ITMIG Standard și Reguli Afectiunile maligne timice sunt relativ mai putin frecvente, realizind in mod imperativ culegerea datelor de la diferite instituții. Acest lucru necesită

More information

Optical coherence tomography

Optical coherence tomography Optical coherence tomography Peter E. Andersen Optics and Plasma Research Department Risø National Laboratory E-mail peter.andersen@risoe.dk Outline Part I: Introduction to optical coherence tomography

More information

FINITE ELEMENT METHOD MODELING OF BRUSHLESS DC SERVOMOTOR WITH FRACTIONAL NUMBER OF SLOTS PER POLE

FINITE ELEMENT METHOD MODELING OF BRUSHLESS DC SERVOMOTOR WITH FRACTIONAL NUMBER OF SLOTS PER POLE BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVIII (LXII), Fasc. 4, 2012 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ FINITE ELEMENT METHOD

More information

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Annals of the Academy of Romanian Scientists Online Edition Series on Engineering Sciences ISSN 2066 8570 Volume 7, Number 1/2015 63 INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Elena

More information

MIRAX SCAN The new way of looking at pathology

MIRAX SCAN The new way of looking at pathology Microscopy from Carl Zeiss MIRAX SCAN The new way of looking at pathology Greater reliability. Greater efficiency. Plus points for your diagnostics Better. More efficient. Quality as a factor for success

More information

Development of the Miniaturised Endoscope Holder LER (Light. Endoscope Robot) for Laparoscopic Surgery

Development of the Miniaturised Endoscope Holder LER (Light. Endoscope Robot) for Laparoscopic Surgery Development of the Miniaturised Endoscope Holder LER (Light Endoscope Robot) for Laparoscopic Surgery LONG Jean-Alexandre (1), CINQUIN Philippe (2), TROCCAZ Jocelyne (2), VOROS Sandrine (2), DESCOTES Jean-Luc

More information

160-slice CT SCANNER / New Standard for the Future

160-slice CT SCANNER / New Standard for the Future TECHNOLOGY HISTORY For over 130 years, Toshiba has been a world leader in developing technology to improve the quality of life. Our 50,000 global patents demonstrate a long, rich history of leading innovation.

More information

SAMPLE KYRIE. Dm (Em) Dm (Bm) (Bm) (G) (Em) (Bm) (D) Chri ste. ri e e. son. ri e e lé. Gm7 F (G) Gm7. (Bm) (Em7) (D) (Em7) (D) son. Chri ste.

SAMPLE KYRIE. Dm (Em) Dm (Bm) (Bm) (G) (Em) (Bm) (D) Chri ste. ri e e. son. ri e e lé. Gm7 F (G) Gm7. (Bm) (Em7) (D) (Em7) (D) son. Chri ste. KYRIE Capo 3: () m () m () m () m () m () () B e e (7) m7 lé () m () m lé son. Ky r e e () son. Chr ste SMPLE Text: raduale Romanum, 1974. Musc: Chant Mass; raduale Romanum, 1974; gutar acc. 1995, OCP.

More information

Review Scope Operator s Manual

Review Scope Operator s Manual ThinPrep Imaging System Review Scope Operator s Manual HOLOGIC, INC. 250 CAMPUS DRIVE MARLBOROUGH, MA 01752 USA TEL: 1-800-442-9892 1-508-263-2900 FAX: 1-508-229-2795 WEB: WWW.HOLOGIC.COM For Use With

More information

Cancerul Cervical PCN-142

Cancerul Cervical PCN-142 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 5 Cancerul Cervical Protocol clinic national 5 PCN-142 Chişinău, 2015 1 Aprobat la şedinţa Consiliului de Experţi al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

More information

PARTENERI STROMALI IMPLICAłI ÎN ANGIOGENEZA DIN CARCINOAMELE SCUAMOASE ORALE: STUDIU HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC

PARTENERI STROMALI IMPLICAłI ÎN ANGIOGENEZA DIN CARCINOAMELE SCUAMOASE ORALE: STUDIU HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT PARTENERI STROMALI IMPLICAłI ÎN ANGIOGENEZA DIN CARCINOAMELE SCUAMOASE ORALE: STUDIU HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC Doctorand:

More information

DICOM-compatible compression of WSI and diagnostic evaluation

DICOM-compatible compression of WSI and diagnostic evaluation of WSI and diagnostic evaluation R. Zwönitzer, H. Hofmann, A. Roessner, T. Kalinski 2nd European Workshop in Tissue Imaging and Analysis June 25-26, 2010 - Heidelberg 1 GPWL / GP-PPS Introduction Overview

More information

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ELECTROSTATIC DISCHARGE

More information

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French CURRICULUM VITAE Name: Dragos-Radu Popescu Position: Associate Professor, University of Bucharest Date of birth: July 9, 1951 Place of birth: Giurgiu, Romania Marital status: Divorced, one son (born 1985)

More information