D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm

Size: px
Start display at page:

Download "D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm"

Transcription

1 Preparatory Problems 1Se dau punctele coliniare A, B, C, D în această ordine aî AB 4 cm, AC cm, BD 15cm a) calculați lungimile segmentelor BC, CD, AD b) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor ABși CD c) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor ACși BD 2Se dau punctele A, B, C coliniare aî AB 8 cm, BC cm, CA 2cm a) determinați ordinea punctelor A, B, C b) dacă punctele DE, sunt alese aî BCsă, fie mijloacele segmentelor AD respectiv AE, determinați distanța dintre mijloacele segmentelor AD și BE 3 Se consideră punctele coliniare,,, distanța CD analizând toate cazurile posibile A B C D aî C, D AB A B C D coliniare în această ordine aîab CD 4Se consideră punctele,,, a) arătați că segmentele AD și BC au același mijloc b) să se arate că distanța dintre mijloacele segmentelor segmentelor AD și BC, AB 4 cm, AC 5 cm, AD 6cm Calculați AC și BD este egală cu semidiferența lungimii 5Se consideră punctele D, E, F, G, H coliniare în această ordine aî DF EG FH a) arătați că DE FG și EF GH DH b) arătați că F este mijlocul segmentului c) dacă DG 14 cm, EH 16cm, calculați DH 6Se consideră punctele A, B, C, D, F, G coliniare în această ordine astfel ca AB DF cm, BC FG 14 cm, AG 60cm a) determinați lungimile segmentelor CD, BF, AF b) determinați distanța dintre A și mijlocul segmentului DG 7Se consideră punctele A, B, C, D, F, G coliniare în această ordine aî AG 80 cm, CD 20 cm, AB DF 15 cm, BC FG a) calculați distanțele BC, BF, DG b) determinați distanța AM, M fiind mijlocul segmentului BG 8Se consideră punctele coliniare A1, A2,, A0 coliniare în această ordine aî A1 A2 1, A2 A3 2, A3 A4 3,, A99 A0 99 și pentru orice i 1,2,,98 avem că punctele Ai 1 și Ai 2 sunt de o parte și de alta a punctului A i a) să se stabilească ordinea punctelor pe dreaptă A A, A A, A A,, A A au același mijloc b) să se arate că segmentele selected or proposed by Manuela Prajea, PhD in Mathematics Page 1

2 Standard Level Tests TEST 1 1Se dau patru puncte coliniare A, B, C, D în această ordine Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: a) AC AB BC b) AD AB CD c) BC BD CD d) AD AB BC CD e) AD AC BC f) BC AD AB CD 2 Fie segmentul AB cu lungimea de 30 cm Dacă punctul M este mijlocul segmentului AB şi punctul P este mijlocul segmentului AM, atunci lungimea segmentului PB este egală cu cm 3 Dacă T este mijlocul segmentului PQ şi TP 4 cm, atunci lungimea segmentului PQ este egală cu cm 4 Fie A, B, C, D puncte coliniare în această ordine astfel încât 3 AB 4 CD şi 4 AC 5 BD Valoarea raportului AD este BC 5 Dacă B este simetricul lui A faţă de punctul O, iar C este simetricul lui A faţă de B, atunci valoarea raportului OB este BC 6 Punctele A, B, C, D sunt situate pe dreapta d în ordinea dată Valoarea de adevăr a propoziţiei AB CD AD BC AC BD este 7 Pe o dreaptă considerăm punctele coliniare M, N, P în această ordine Dacă MN 8 cm şi NP 4 cm, atunci lungimea segmentului determinat de mijloacele segmentelor MP şi MN este egală cu 8 Punctele A, B, C sunt coliniare astfel încât AB 6 cm, AC 2 cm şi BC 8 cm Dacă M este mijlocul segmentului AC, iar N AB astfel încât MN 3 cm, atunci lungimea segmentului NB este egală cu cm I 9 Fie punctele coliniare A 1, A 2, A 3,, A 0 în această ordine, astfel încât A 1 A 2 =1 cm, A 2 A 3 =2 cm, A 3 A 4 =3 cm,, A 99 A 0 =0 cm a) aflaţi lungimea segmentului A 25 A 48 ; b) dacă M este mijlocul segmentului A 50 A 52, determinaţi lungimea segmentului MA 70 Pe semidreapta [OX se consideră punctele A 1, A 2, A 3,, A 0, astfel încât OA 1 =1 cm, A 1 A 2 =2 cm, A 2 A 3 =3 cm,, A 99 A 0 =0 cm Dacă M este mijlocul segmentului [OA 0 ], calculaţi lungimea segmentului OM II 11 Fie A, B, C, D patru puncte coliniare, în această ordine astfel încât 2 AC AB AD şi lungimea segmentului BC 33 BD 2 cm Aflaţi 12 Dacă A, B, C, D sunt puncte coliniare, în această ordine, atunci are loc relaţia: AD BC 1 1 BD AB CD AB CD selected or proposed by Manuela Prajea, PhD in Mathematics Page 2

3 TEST 2 1Dacă O, A, B şi P sunt coliniare, O[AB] şi P este mijlocul [AB], OA 20 cm, OP 30 cm, atunci lungimea segmentului [OB] este egală cu cm 2 Se consideră trei puncte A, B, C astfel încât B AC Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: a) C AB b) CA CB C AB \ AB d) BC AC c) e) BA BC AB f) CA AB AC 3 Fie punctele A, B, C coliniare în această ordine astfel încât AB BC Dacă punctul M este simetricul lui A faţă de C şi P este mijlocul segmentului BM, atunci valoarea raportului PC este egală cu AM 4 Numărul minim de drepte determinate de 20 puncte este 5 Construiţi două segmente care să aibă acelaşi mijloc I 6 Dacă M P AB este egală cu,, M P astfel încât AM AP BM BP, atunci valoarea număr natural a sumei AM AP PB MB 7 Dacă punctele A, B, C sunt coliniare, în această ordine astfel încât AB 14 cm şi 4 BC 3 AC, atunci lungimea segmentului AC este egală cu cm 8 În figura alăturată, AC BD { O} Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: A ( ac C ( ae D [ bd [ OB ( bd F [ aa ( OB ( bd [ OC [ ag ( OB [ bd ( OG ( ae [ OG [ af ( OG { OG [ OB [ be A, O, C FC OB coliniare [ DF] [ ag ( CG [ AF] II 9 Fie punctele A, B, C coliniare în această ordine şi punctele,, AB, AC Dacă AM 5 cm şi MC 11cm, atunci determinaţi lungimile segmentelor AB, BC, AC, MP şi NP Pe semidreapta (OX se iau în ordine punctele A, B, C şi,, OM ON OP respectiv AB Aflaţi valoarea raportului OA OB OC M N P mijloacele segmentelor BC şi M N P mijloacele segmentelor BC, CA şi 11 Fie un segment AB, punctul O mijlocul său şi un punct M situat pe prelungirea AB Arătaţi că 2 OM MA MB selected or proposed by Manuela Prajea, PhD in Mathematics Page 3

4 12 Se consideră punctele A 1, A 2, A 3,, A coliniare, în această ordine, astfel încât AA 1 2 1cm, AA 2 3 2cm,, AA 9 9 cm Să se calculeze: a) lungimea segmentului AA b) distanţa dintre mijloacele segmentelor AA şi AA 1 ; High Level Problems 1 Fie punctele A 1, A 2,, A 25 coliniare și în această ordine aî distanța dintre orice două puncte consecutive este 1 cm Aflați câte segmente având extremitățile în aceste puncte au: a) mijlocul în punctul A 13 b) lungimea egală cu 15 cm c) punctul A13 în interior 2 Se consideră punctele A 1, A 2, A 3,, A coliniare, în această ordine, astfel încât A1A 2 1 cm, A2A 3 2 cm,, A9 A 9 cm Să se calculeze: a) lungimea segmentului AA b) distanţa dintre mijloacele segmentelor AA şi AA 1 ; 3 Punctele A,B,C,D,E,F sunt coliniare, în această ordine, AB CD EF şi BC DE Ştiind că punctul H este mijlocul segmentului AB iar HD 6cm, se cer: alungimea segmentului AF ; blungimile segmentelor AB şi DE ştiind că sunt exprimate în cm prin numere naturale 4 a)pe o dreaptă se iau punctele A,B,C,D în această ordine Ştiind că mărimile AB +BC, BC+CD, CD+AB sunt direct proporţionale cu numerele 4,6,8 şi lungimea segmentului AD=360 cm aflaţi distanţa de la mijlocul segmentului AB la mijlocul segmentului CD b) 2006 puncte distincte au fost fixate pe mai multe segmente deschise si disjuncte obţinându-se 2198 de segmentecâte segmente au fost la început? 5 Fie dreapta d și puncteleo, A1, A2, An d în această ordine aî: OA1 1, A1 A2 2, A2 A3 3, etc Pe semidreapta opusă semidreptei OA 1 se consideră punctele B1, B2,, Bm în această ordine aî OB m, B B m 1, B B m 2, etc Dacă H este mijlocul n m AB și AH 1 3, determinați mn, 6 Se consideră punctele coliniare Ao, A1,, Anaî AA 0 n este număr natural și A1, A2,, An 1 sunt mijloacele segmentelor Ao An, A0 A1,, A0 An 2 Dacă AA 0 n este număr natural și A0 A1 A0 A2 A0 A n 7168 cm, determinați n 7Se consideră punctele A 1, A 2, A 3, aî A1 A2 1, A2 A3 2; pentru orice n4, n avem: A A A A A A Se cere: n1 n 1 2 n2 n1 a) calculați A3 A4, A4 A 5 b) determinați n pentru care An 1An cm 8 Segmentul AB are lungimea de 20 cm În punctul A se află o lăcustă Aceasta se deplasează de-a lungul segmentului până în punctul B şi înapoi spre punctul A prin sărituri de lungimi diferite două câte două Lungimea oricărei sărituri este de 2 n cm, n a) Câte sărituri îi sunt necesare lăcustei pentru a ajunge în punctul B? b) La înapoiere, se mai poate opri lăcusta exact în punctul A? 9 Pe segmentul AB se consideră punctele M1, M2,, M2012 aî AM1 M1B, M1M2 M2B, M2M3 M3 B,, M2011M 2012 M2012 B selected or proposed by Manuela Prajea, PhD in Mathematics Page 4

5 Calculați AM1, M1M2,, M2011M 2012 și justificați cu ajutorul configurației obținute egalitatea: Fie A,B,C,D patru puncte coliniare astfel încât AC + CB + BD = AD Dacă M este mijlocul lui AB, N este mijlocul lui CD astfel încât punctele M şi N sunt concomitent în interiorul segmentului [BC] sau în exteriorul segmentului [BC] şi [ CM ] [ NB], arătaţi că [ AC] [ BD] 11 Segmentul AB are lungimea egală cu 55 Punctele M1, M2,, M 9 împart segmentul segmente:,,,,, AB în AM M M M M M M M B, ale căror lungimi sunt egale cu numere naturale nenule diferite a) arătați că mijlocul segmentului b) să se arate că există o distribuire a punctelor 1, 2,, 9 cu mijlocul unuia dintre cele segmente AB nu coincide cu niciunul dintre punctele M1, M2,, M 9 M M M astfel încât mijlocul segmentului AB să coincidă 12 a) Fie segmentul AB și punctele C, D, E, F în această ordine pe dreapta AB aî ABsă, fie mijloacele segmentelor CD, EF respectiv Arătați că punctele DEcoincid, și că reuniunea segmentelor CD și EF nu este segment b) Fie segmentul AB și punctul M AB Considerăm trei segmente pe dreapta AB, congruente cu segmentul ( AB ), aî mijloacele celor trei segmente să fie punctele A, B, M Arătați că reuniunea celor trei segmente este un segment 13 Se consideră punctele A1, A2,, A56 coliniare în această ordine Fiecare din segmentele A1 A2, A2 A3,, A55, A 56 are lungimea 3cm sau 5cm a) arătați că mijlocul segmentului AA 1 56 nu coincide cu niciunul din punctele date b) dacă A1 A3 A2 A4 A54 A56, determinați cea mai mică lungime posibilă a segmentului AA 14Fie punctele A1, A2,, A45 în această ordine aî distanța dintre două puncte consecutive să fie 1cm Arătați că oricum am alege puncte din mulțimea de puncte considerate, există patru puncte, notate M, N, P, Q care au proprietatea că segmentele MN și PQ au același mijloc 15Fie punctele A1, A2,, A n în această ordine pe dreapta d aî A0 A1 1, A1 A2 2 A0 A1, A2 A3 3 A1 A2,, An 1An nan 2An 1 Punctele interioare segmentelor AA, AA 2 3, AA se colorează cu roșu iar punctele interioare segmentelor, 4 5 A1 A2, A3 A4, A5 A 6, se colorează cu albastru Dacă punctul Ad și AA0 2012, precizați dacă acest punct este roșu sau albastru Fie punctele A1, A2,, A 0 în această ordine pe dreapta d aî mulțimea tuturor distanțelor dintre aceste puncte are 99 de elemente Determinați numărul de elemente al mulțimii distanțelor dintre mijloacele tuturor segmentelor având extremitățile în punctele A1, A2,, A 0 17* Se consideră un segment si 2011 puncte distincte in interiorul său Extremitățile segmentului dat se colorează cu roșu respectiv cu negru, iar fiecare din cele 2011 puncte considerate se colorează in mod arbitrar cu roșu sau cu negru Arătați că, pentru cele 2012 segmente determinate de alegerea celor 2011 puncte, numărul segmentelor cu extremitațile cu culori diferite nu poate fi egal cu numărul segmentelor cu extremitățile colorate cu aceeași culoare (Manuela Prajea, ViitoriOlimpici,2011) 1 56 selected or proposed by Manuela Prajea, PhD in Mathematics Page 5

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Structura și Organizarea Calculatoarelor Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Chapter 3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR BINARE CU SEMN CONȚINUT Adunarea FXP în cod direct Sumator FXP în cod direct Scăderea

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

G.SRT.B.5: Quadrilateral Proofs

G.SRT.B.5: Quadrilateral Proofs Regents Exam Questions G.SRT.B.5: Quadrilateral Proofs www.jmap.org Name: G.SRT.B.5: Quadrilateral Proofs 1 Given that ABCD is a parallelogram, a student wrote the proof below to show that a pair of its

More information

G.SRT.B.5: Quadrilateral Proofs

G.SRT.B.5: Quadrilateral Proofs Regents Exam Questions G.SRT.B.5: Quadrilateral Proofs www.jmap.org Name: G.SRT.B.5: Quadrilateral Proofs 1 Given that ABCD is a parallelogram, a student wrote the proof below to show that a pair of its

More information

The problems in this booklet are organized into strands. A problem often appears in multiple strands. The problems are suitable for most students in

The problems in this booklet are organized into strands. A problem often appears in multiple strands. The problems are suitable for most students in The problems in this booklet are organized into strands. A problem often appears in multiple strands. The problems are suitable for most students in Grade 7 or higher. Problem C Totally Unusual The dice

More information

MA 111 Worksheet Sept. 9 Name:

MA 111 Worksheet Sept. 9 Name: MA 111 Worksheet Sept. 9 Name: 1. List the four fairness criteria. In your own words, describe what each of these critieria say. Majority Criteria: If a candidate recieves more than half of the first place

More information

1-2 Measuring and Constructing Segments. Holt Geometry

1-2 Measuring and Constructing Segments. Holt Geometry 1-2 Measuring and Constructing Segments Objectives Use length and midpoint of a segment. Construct midpoints and congruent segments. Vocabulary coordinate midpoint distance bisect length segment bisector

More information

MATHCOUNTS. 100 Classroom Lessons. August Prepared by

MATHCOUNTS. 100 Classroom Lessons. August Prepared by MATHCOUNTS 100 Classroom Lessons August 2000 Prepared by John Cocharo The Oakridge School 5900 W. Pioneer Parkway Arlington, TX 76013 (817) 451-4994 (school) jcocharo@esc11.net (school) cocharo@hotmail.com

More information

Bloodhound Working Dog (16/pp) quiltartdesigns.blogspot.com

Bloodhound Working Dog (16/pp) quiltartdesigns.blogspot.com QUILT ART DESIGNS ALL QUILT ART PATTERNS ARE FOR PRIVATE USE ONLY. Bloodhound Working Dog (6/pp) Quilt Art Designs 06 quiltartdesigns.blogspot.com quiltartdesigns.blogspot.com QUILT ART DESIGNS Tips: Shorten

More information

2. In the pattern below, which number belongs in the box? 0,5,4,9,8,13,12,17,16, A 15 B 19 C 20 D 21

2. In the pattern below, which number belongs in the box? 0,5,4,9,8,13,12,17,16, A 15 B 19 C 20 D 21 CLASA a IV-a Here are some suggestions to help you do your best: Read carefully each question and think about the answer before choosing your response. RULES Part I has four multiple choice exercices.

More information

Parallel Lines Chapter Problems

Parallel Lines Chapter Problems Parallel Lines Chapter Problems Lines: Intersecting, parallel & skew Class Work Use image 1 1. Name all segments parallel to GH : 2. Name all segments skew to GH : 3. Name all segments intersecting with

More information

G.C.A.2: Chords, Secants and Tangents 9

G.C.A.2: Chords, Secants and Tangents 9 Regents Exam Questions G.C.A.: Chords, Secants and Tangents 9 G.C.A.: Chords, Secants and Tangents 9 1 In the diagram of circle O below, chord CD is parallel to diameter AOB and mac = 30. 3 In circle O

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

Do Now: Do Now Slip. Do Now. Lesson 20. Drawing Conclusions. Quiz Tomorrow, Study Blue Sheet. Module 1 Lesson 20 Extra Practice.

Do Now: Do Now Slip. Do Now. Lesson 20. Drawing Conclusions. Quiz Tomorrow, Study Blue Sheet. Module 1 Lesson 20 Extra Practice. Lesson 20 Drawing Conclusions HW Quiz Tomorrow, Study Blue Sheet Do Now: Do Now Slip Oct 20 1:03 PM Do Now 1. CB is parallel to DE 2.

More information

The problems in this booklet are organized into strands. A problem often appears in multiple strands. The problems are suitable for most students in

The problems in this booklet are organized into strands. A problem often appears in multiple strands. The problems are suitable for most students in The problems in this booklet are organized into strands. A problem often appears in multiple strands. The problems are suitable for most students in Grade 7 or higher. Problem C Retiring and Hiring A

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

March 1, Courtney Wilton Portland Public Schools 501 North Dixon Portland, OR 97227

March 1, Courtney Wilton Portland Public Schools 501 North Dixon Portland, OR 97227 March 1, 2017 Courtney Wilton Portland Public Schools 501 North Dixon Portland, OR 97227 Via email: Regarding: cwilton@pps.net Lead Paint Condition Assessment Sunnyside School 3421 SE Salmon Street Portland,

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

Inscription Area/Color Labeling Accessories W H Order No. Price Packing Illustration Description mm mm 1 Pkg. 1 Pkg.

Inscription Area/Color Labeling Accessories W H Order No. Price Packing Illustration Description mm mm 1 Pkg. 1 Pkg. Type 8WA1 / 8WA2 Labeling Accessories Inscription Area/Color Labeling Accessories W H Order No. Price Packing Illustration Description mm mm 1 Pkg. 1 Pkg. $ Frames/Plates Labeling plates for terminal blocks,

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

Building Blocks of Geometry

Building Blocks of Geometry Practice A Building Blocks of Geometry Write the following in geometric notation. 1. line EF 2. ray RS 3. line segment JK Choose the letter for the best answer. 4. Identify a line. A BD B AD C CB D BD

More information

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 1 (2014) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete

More information

DATE PERIOD. Lesson Reading Guide. Line and Angle Relationships

DATE PERIOD. Lesson Reading Guide. Line and Angle Relationships NAME DATE PERIOD Lesson Reading Guide Get Ready for the Lesson Read the introduction at the top of page 306 in your textbook. Write your answers below. 1. Suppose that the measure of angles 4 and 6 are

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Grafuri bipartite Lecție de probă, informatică clasa a XI-a Mihai Bărbulescu b12mihai@gmail.com Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București 27 februarie

More information

Unit 10 Arcs and Angles of Circles

Unit 10 Arcs and Angles of Circles Lesson 1: Thales Theorem Opening Exercise Vocabulary Unit 10 Arcs and Angles of Circles Draw a diagram for each of the vocabulary words. Definition Circle The set of all points equidistant from a given

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

0810ge. Geometry Regents Exam y # (x $ 3) 2 % 4 y # 2x $ 5 1) (0,%4) 2) (%4,0) 3) (%4,%3) and (0,5) 4) (%3,%4) and (5,0)

0810ge. Geometry Regents Exam y # (x $ 3) 2 % 4 y # 2x $ 5 1) (0,%4) 2) (%4,0) 3) (%4,%3) and (0,5) 4) (%3,%4) and (5,0) 0810ge 1 In the diagram below, ABC! XYZ. 3 In the diagram below, the vertices of DEF are the midpoints of the sides of equilateral triangle ABC, and the perimeter of ABC is 36 cm. Which two statements

More information

Visa Smart Debit/Credit Certificate Authority Public Keys

Visa Smart Debit/Credit Certificate Authority Public Keys CHIP AND NEW TECHNOLOGIES Visa Smart Debit/Credit Certificate Authority Public Keys Overview The EMV standard calls for the use of Public Key technology for offline authentication, for aspects of online

More information

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive.

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive. . egimul de curent continuu de funcţionare al sistemelor electronice În acest regim de funcţionare, valorile mărimilor electrice ale sistemului electronic sunt constante în timp. Aşadar, funcţionarea sistemului

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

Extra Practice 1. Name Date. Lesson 8.1: Parallel Lines. 1. Which line segments are parallel? How do you know? a) b) c) d)

Extra Practice 1. Name Date. Lesson 8.1: Parallel Lines. 1. Which line segments are parallel? How do you know? a) b) c) d) Master 8.24 Extra Practice 1 Lesson 8.1: Parallel Lines 1. Which line segments are parallel? How do you know? a) b) c) d) 2. Look at the diagram below. Find as many pairs of parallel line segments as you

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

TImath.com. Geometry. Perspective Drawings

TImath.com. Geometry. Perspective Drawings Perspective Drawings ID: 9424 Time required 35 minutes Activity Overview In this activity, students draw figures in one- and two-point perspective and compare and contrast the two types of drawings. They

More information

Geometry Chapter 6 Assignment Sheet

Geometry Chapter 6 Assignment Sheet Geometry Chapter 6 Assignment Sheet Section/Assignment Due Date Turned in? Section 6.1 HW: 6.1 Worksheet Section 6.2 HW: 6.2 Worksheet Section 6.3 HW: 6.3 Worksheet Section 6.4 HW: 6.4 Worksheet Section

More information

3. Given the similarity transformation shown below; identify the composition:

3. Given the similarity transformation shown below; identify the composition: Midterm Multiple Choice Practice 1. Based on the construction below, which statement must be true? 1 1) m ABD m CBD 2 2) m ABD m CBD 3) m ABD m ABC 1 4) m CBD m ABD 2 2. Line segment AB is shown in the

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

ADMITERE 2015 SUBIECTELE PROBELOR ŞI BAREMELE DE CORECTARE ŞI NOTARE PROFILUL MAIŞTRI MILITARI PROBA NR.1 TEST GRILĂ LA LIMBA ENGLEZĂ VARIANTA 2

ADMITERE 2015 SUBIECTELE PROBELOR ŞI BAREMELE DE CORECTARE ŞI NOTARE PROFILUL MAIŞTRI MILITARI PROBA NR.1 TEST GRILĂ LA LIMBA ENGLEZĂ VARIANTA 2 ADMITERE 015 SUBIECTELE PROBELOR ŞI BAREMELE DE CORECTARE ŞI NOTARE PROFILUL MAIŞTRI MILITARI PROBA NR.1 TEST GRILĂ LA LIMBA ENGLEZĂ VARIANTA Partea I: CITIT Bisons Bisons have not always lived in North

More information

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Textul si imaginile din acest document sunt licentiate Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Codul sursa din acest document este licentiat Public-Domain Esti liber sa distribui acest document

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

Warm-Up Exercises. Find the value of x. 1. ANSWER 65 ANSWER 120

Warm-Up Exercises. Find the value of x. 1. ANSWER 65 ANSWER 120 Warm-Up Exercises Find the value of x. 1. 65 2. 120 Warm-Up Exercises Find the value of x. 3. 70 EXAMPLE Warm-Up 1Exercises Identify quadrilaterals Quadrilateral ABCD has at least one pair of opposite

More information

Mark Scheme (Results) January 2011

Mark Scheme (Results) January 2011 Mark Scheme (Results) January 011 Functional Skills Functional Skills Mathematics Level (FSM0) Edexcel is one of the leading examining and awarding bodies in the UK and throughout the world. We provide

More information

Pilot Guide Index Last Updated: 6/29/2017 3:16:49 PM

Pilot Guide Index Last Updated: 6/29/2017 3:16:49 PM Last Updated: 6/9/7 :6:49 PM L- Communications 55 5nd St. SE Grand Rapids, MI 495 A A- Manual Description Product Description Part 4-8- B 4/7/7 Pilots Guide for the Infrared Imaging IRIS A Infrared Imaging

More information

Arbori. Figura 1. struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; }; #include <stdio.h> #include <conio.h> struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; }

Arbori. Figura 1. struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; }; #include <stdio.h> #include <conio.h> struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; } Arbori Arborii, ca şi listele, sunt structuri dinamice. Elementele structurale ale unui arbore sunt noduri şi arce orientate care unesc nodurile. Deci, în fond, un arbore este un graf orientat degenerat.

More information

Downloaded from

Downloaded from 1 IX Mathematics Chapter 8: Quadrilaterals Chapter Notes Top Definitions 1. A quadrilateral is a closed figure obtained by joining four points (with no three points collinear) in an order. 2. A diagonal

More information

MATHEMATICS: PAPER II

MATHEMATICS: PAPER II NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2017 MATHEMATICS: PAPER II EXAMINATION NUMBER Time: 3 hours 150 marks PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY 1. This question paper consists of

More information

de matematică pentru clasa a IV-a TESTE DE MATEMATICĂ PENTRU CLASA A IV-A

de matematică pentru clasa a IV-a TESTE DE MATEMATICĂ PENTRU CLASA A IV-A CORINA NICOARA PETRUȚA GELU FLORIN NICOARA VERESTOI CSILLA TESTE DE MATEMATICĂ PENTRU CLASA A IV-A DECEMBRIE 2015 3 Testul.1. 1) Calculaţi: {3+5 [325:13-(15-32:16)]-3}+10. 2) Aflaţi a din egalitatea: 15

More information

C Mono Camera Module with UART Interface. User Manual

C Mono Camera Module with UART Interface. User Manual C328-7221 Mono Camera Module with UART Interface User Manual Release Note: 1. 16 Mar, 2009 official released v1.0 C328-7221 Mono Camera Module 1 V1.0 General Description The C328-7221 is VGA camera module

More information

(Geometry) Academic Standard: TLW use appropriate tools to perform basic geometric constructions.

(Geometry) Academic Standard: TLW use appropriate tools to perform basic geometric constructions. Seventh Grade Mathematics Assessments page 1 (Geometry) Academic Standard: TLW use appropriate tools to perform basic geometric constructions. A. TLW use tools to draw squares, rectangles, triangles and

More information

A Die-Linked Sequence of Dacian Denarii

A Die-Linked Sequence of Dacian Denarii PHILLIP DAVIS A Die-Linked Sequence of Dacian Denarii Sometime prior to mid-january 2002, probably but not certainly in 2001, a large coin hoard was found in Romania. This consisted of approximately 5000

More information

3 In the diagram below, the vertices of DEF are the midpoints of the sides of equilateral triangle ABC, and the perimeter of ABC is 36 cm.

3 In the diagram below, the vertices of DEF are the midpoints of the sides of equilateral triangle ABC, and the perimeter of ABC is 36 cm. 1 In the diagram below, ABC XYZ. 3 In the diagram below, the vertices of DEF are the midpoints of the sides of equilateral triangle ABC, and the perimeter of ABC is 36 cm. Which two statements identify

More information

ISBN-13:

ISBN-13: Regresii liniare 2.Liniarizarea expresiilor neliniare (Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 3rd ed, ISBN-13:978-0-07-340110-2 ) Există cazuri în care aproximarea

More information

NCERT Solutions for Practical Geometry

NCERT Solutions for Practical Geometry 1 NCERT Solutions for Practical Geometry Exercise 14.1 Question 1: Draw a circle of radius 3.2 cm Step 1 Open the compasses for the required radius of 3.2 cm. Step 2 Mark a point with a sharp pencil where

More information

Geometry Semester 2 Final Review

Geometry Semester 2 Final Review Class: Date: Geometry Semester 2 Final Review Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question. 1. Each unit on the map represents 5 miles. What

More information

Metoda BACKTRACKING. prof. Jiduc Gabriel

Metoda BACKTRACKING. prof. Jiduc Gabriel Metoda BACKTRACKING prof. Jiduc Gabriel Un algoritm backtracking este un algoritm de căutare sistematică și exhausivă a tuturor soluțiilor posibile, dintre care se poate alege apoi soluția optimă. Problemele

More information

Analytic Geometry EOC Study Booklet Geometry Domain Units 1-3 & 6

Analytic Geometry EOC Study Booklet Geometry Domain Units 1-3 & 6 DOE Assessment Guide Questions (2015) Analytic Geometry EOC Study Booklet Geometry Domain Units 1-3 & 6 Question Example Item #1 Which transformation of ΔMNO results in a congruent triangle? Answer Example

More information

Exploring Maths Workbook 3B (2 nd Edition) Answers Last update 2/1/2006. (b) (i) common h (ii) AED. Exercise 8A (P. 1) 1.

Exploring Maths Workbook 3B (2 nd Edition) Answers Last update 2/1/2006. (b) (i) common h (ii) AED. Exercise 8A (P. 1) 1. Exercise 8A (P. ). ABC RQP (SSS) ABC PQR (RHS). (a) (i) given (i) common h (ii) AED (iii) h sum of (iv) 80 (v) 80 (vi) 80 (vii) AAA (ii) alt. hs, AB // CD 5. 4.5 cm (iii) alt. hs, AB // CD (iv) ASA (i)

More information

KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT

KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT România CONTINE URMATOARELE JOCURI: AFRICAN WILD DIAMONDS CHERRY KISS WILD LADY JOKER BAR REELS OF RA RETRO WHEELS ROUTE 81 SIMPLY GOLD XXL SIMPLY 6

More information

F. Radulescu. Curs: Utilizarea bazelor de date, anul IV C5.

F. Radulescu. Curs: Utilizarea bazelor de date, anul IV C5. Capitolul 8 Data mining date corelate Reprezentarea datelor Vom continua să considerăm modelul de date coşuri de produse şi vom vizualiza datele ca o matrice booleană unde: linii=coşuri şi coloane=articole.

More information

Contributors: Sean Holt Adam Parke Tom Turner. Solutions Manual. Edition: 25 April Editors: Adam W. Parke, Thomas B. Turner, Glen Van Brummelen

Contributors: Sean Holt Adam Parke Tom Turner. Solutions Manual. Edition: 25 April Editors: Adam W. Parke, Thomas B. Turner, Glen Van Brummelen Contributors: He a v e n l y Ma t h e ma t i c s T h ef o r g o t t e nar to f S p h e r i c a l T r i g o n o me t r y Gl e nva nbr umme l e n Solutions Manual Edition: 25 April 2013 Editors: Adam W.

More information

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE BOBST EXPERTFOLD 80 ACCUBRAILLE GT Utilajul ACCUBRAILLE GT Bobst Expertfold 80 Aplicarea codului Braille pe cutii a devenit mai rapidă, ușoară și mai eficientă

More information

RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE OF FILING FROM THE KNIFE BLADES VINDROVERS ON THE MECHANICAL WORK ON CUTTING

RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE OF FILING FROM THE KNIFE BLADES VINDROVERS ON THE MECHANICAL WORK ON CUTTING BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIX (LXIII), Fasc. 2, 13 SecŃia CONSTRUCłII DE MAŞINI RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE

More information

USE STRAIGHT ALLEN WRENCH (Bz) WITH AN ELECTRIC SCREWDRIVER TO TIGHTEN SCREWS - NOTE: DO NOT OVER TIGHTEN

USE STRAIGHT ALLEN WRENCH (Bz) WITH AN ELECTRIC SCREWDRIVER TO TIGHTEN SCREWS - NOTE: DO NOT OVER TIGHTEN ASSEMBLY INSTRUCTIONS (VK) MODEL NO. 836-944P1 Made in Vietnam Thank you for purchasing this Powell product. We want to make sure it is complete and to your satisfaction. Please check all packing material

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

Lesson 1: Scale Drawings

Lesson 1: Scale Drawings Name: : Scale Drawings Learning Target I can create scale drawings of polygonal figures by the Ratio Method I can determine the distance a point moves from the center of dilation based on the scale factor

More information

In this 3D model, facets appear as semi-transparent to reveal overhangs. Roof Details

In this 3D model, facets appear as semi-transparent to reveal overhangs. Roof Details John Doe Roofing Premium Report July, 0 3 Main St, Anytown, WA 55555 In this 3D model, facets appear as semi-transparent to reveal overhangs. Report Details Roof Details Report Contents Total Area =9095

More information

Ziua Copilului. Fabuloase și ieftine! Preț special. Preț special. set creativ Label Waffles. Roabă

Ziua Copilului. Fabuloase și ieftine! Preț special. Preț special. set creativ Label Waffles. Roabă Cadouri de Ziua Copilului Fabuloase și ieftine! Preț special set creativ Label Waffles cu accesorii, 4 tuburi plastilină parfumată și diverse forme Preț special Roabă cu imprimeu Paw Patrol Ofertă valabilă

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

H ~ 580 mm Paper used: 0,26 mm gr ("cardstock") 0,15 mm gr Glue: PVA

H ~ 580 mm Paper used: 0,26 mm gr (cardstock) 0,15 mm gr Glue: PVA The Angara rocket family is a family of space-launch vehicles currently under development by the Khrunichev State Research and Production Space Center. The rockets, which are to provide lifting capabilities

More information

TOURNAMENT ROUND. Round 1

TOURNAMENT ROUND. Round 1 Round 1 1. Find all prime factors of 8051. 2. Simplify where x = 628,y = 233,z = 340. [log xyz (x z )][1+log x y +log x z], 3. In prokaryotes, translation of mrna messages into proteins is most often initiated

More information

Secret Key Systems (block encoding) Encrypting a small block of text (say 128 bits) General considerations for cipher design:

Secret Key Systems (block encoding) Encrypting a small block of text (say 128 bits) General considerations for cipher design: Secret Key Systems (block encoding) Encrypting a small block of text (say 128 bits) General considerations for cipher design: Secret Key Systems (block encoding) Encrypting a small block of text (say 128

More information

1. Write the angles in order from 2. Write the side lengths in order from

1. Write the angles in order from 2. Write the side lengths in order from Lesson 1 Assignment Triangle Inequalities 1. Write the angles in order from 2. Write the side lengths in order from smallest to largest. shortest to longest. 3. Tell whether a triangle can have the sides

More information

Lesson 9.1 Skills Practice

Lesson 9.1 Skills Practice Lesson 9.1 Skills Practice!"#$ %"&$ Epanding Your Mind Dilations of Triangles Vocabular Choose the term or terms from the bo to best complete each sentence. dilation center of dilation scale factor enlargement

More information

UNDERSTAND SIMILARITY IN TERMS OF SIMILARITY TRANSFORMATIONS

UNDERSTAND SIMILARITY IN TERMS OF SIMILARITY TRANSFORMATIONS UNDERSTAND SIMILARITY IN TERMS OF SIMILARITY TRANSFORMATIONS KEY IDEAS 1. A dilation is a transformation that makes a figure larger or smaller than the original figure based on a ratio given by a scale

More information

PT7M7803/ / μp Supervisor Circuits

PT7M7803/ / μp Supervisor Circuits Features Precision supply-voltage monitor -.6V (PT7M78xxL) -.8V (PT7M78xxM) -.08V (PT7M78xxT) -.9V (PT7M78xxS) -.6V (PT7M78xxR) -.V (PT7M78xxZ) -.0V (PT7M78xxY) -.00V (PT7M78xxJ) -.5V (PT7M78xxK) -.80V

More information

Angles formed by Transversals

Angles formed by Transversals Section 3-1: Parallel Lines and Transversals SOL: None Objectives: Identify the relationships between two lines or two planes Name angles formed by a pair of lines and a transversal Vocabulary: Parallel

More information

ISOMETRIC PROJECTION. Contents. Isometric Scale. Construction of Isometric Scale. Methods to draw isometric projections/isometric views

ISOMETRIC PROJECTION. Contents. Isometric Scale. Construction of Isometric Scale. Methods to draw isometric projections/isometric views ISOMETRIC PROJECTION Contents Introduction Principle of Isometric Projection Isometric Scale Construction of Isometric Scale Isometric View (Isometric Drawings) Methods to draw isometric projections/isometric

More information

Kurt Gödel Argumentul ontologic

Kurt Gödel Argumentul ontologic Kurt Gödel Argumentul ontologic Gheorghe Ştefanov În acest text îmi propun să prezint argumentul ontologic formulat de Kurt Gödel în anul 1970 1 şi să îl evaluez critic, având în principal în vedere conceptul

More information

PERFORMANCE SPECIFICATION SHEET ELECTRON TUBE, MAGNETRON TYPE 6410A

PERFORMANCE SPECIFICATION SHEET ELECTRON TUBE, MAGNETRON TYPE 6410A INCH-POUND MIL-PRF-1/665G 22 July 2016 SUPERSEDING MIL-PRF-1/665F 12 June 2006 PERFORMANCE SPECIFICATION SHEET ELECTRON TUBE, MAGNETRON TYPE 6410A This specification is approved for use by all Departments

More information

Features. Introduction. Applications. Ordering Information

Features. Introduction. Applications. Ordering Information 80/809/80-8/8/-8/8/8-6/6/6/6 Features Precision supply-voltage monitor -.6V (8xxL, 6xL) -.8V (8xxM, 6xM) -.08V (8xxT, 6xT) -.9V (8xxS, 6xS) -.6V (8xxR, 6xR) -.V (8xxZ, 6xZ) -.0V (8xxY, 6xY) 00ms reset

More information

TRAJECTORIES GENERATED BY THE R-R-RRT MECHANISM TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT

TRAJECTORIES GENERATED BY THE R-R-RRT MECHANISM TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca, Univ. Constantin Brancusi din Targu- Jiu Prof. univ. dr. ing. Iulian Popescu, Universitatea din Craiova TRAJECTORIES GENERATED

More information

14th Bay Area Mathematical Olympiad. BAMO Exam. February 28, Problems with Solutions

14th Bay Area Mathematical Olympiad. BAMO Exam. February 28, Problems with Solutions 14th Bay Area Mathematical Olympiad BAMO Exam February 28, 2012 Problems with Solutions 1 Hugo plays a game: he places a chess piece on the top left square of a 20 20 chessboard and makes 10 moves with

More information

În continuare vom prezenta unele dintre problemele de calcul ale numerelor Fibonacci.

În continuare vom prezenta unele dintre problemele de calcul ale numerelor Fibonacci. O condiţie necesară şi suficientă ca un număr să fie număr Fibonacci Autor: prof. Staicu Ovidiu Ninel Colegiul Economic Petre S. Aurelian Slatina, jud. Olt 1. Introducere Propuse de Leonardo Pisa în 1202,

More information

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila MS POWER POINT s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila chirila@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/~chirila Pornire PowerPoint Pentru accesarea programului PowerPoint se parcurg următorii paşi: Clic pe butonul de

More information

FINDINGS. May 2, Courtney Wilton Portland Public Schools 501 North Dixon Portland, Oregon 97227

FINDINGS. May 2, Courtney Wilton Portland Public Schools 501 North Dixon Portland, Oregon 97227 May 2, 2017 Courtney Wilton Portland Public Schools 501 North Dixon Portland, Oregon 97227 Via email: Regarding: cwilton@pps.net Lead Paint Condition Assessment Da Vinci Arts Middle School 2508 NE Everett

More information

INSTALLATION. For more information on this product or to order samples call or visit our website at builddirect.com.

INSTALLATION. For more information on this product or to order samples call or visit our website at builddirect.com. Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 1. Door Assembly: Step A: Attach part #34 to part #35 with screws #65/67. Step B & C: Attach part# 34.35(36) to part #33 with two #70 screws. Step D: Insert door bottom

More information

9-1: Circle Basics GEOMETRY UNIT 9. And. 9-2: Tangent Properties

9-1: Circle Basics GEOMETRY UNIT 9. And. 9-2: Tangent Properties 9-1: Circle Basics GEOMETRY UNIT 9 And 9-2: Tangent Properties CIRCLES Content Objective: Students will be able to solve for missing lengths in circles. Language Objective: Students will be able to identify

More information

Halton (Milton) LRO #20

Halton (Milton) LRO #20 Miscellaneous KH Bankruptcy April 7, 1921 Sept 18, 1922 1 1452 BL Bylaws Nov 13, 1855 Sept 23, 1960 1 778 DH Deposits Oct 31, 1894 Sept 30, 1966 1 5088 GR General Register Jan 9, 1866 Sept 1, 1955 1 8276

More information

Applications of Fermat s Little Theorem and Congruences

Applications of Fermat s Little Theorem and Congruences Applications of Fermat s Little Theorem and Congruences Definition: Let m be a positive integer. Then integers a and b are congruent modulo m, denoted by a b mod m, if m (a b). Example: 3 1 mod 2, 6 4

More information

** Do Not Contact the Store ** For Assistance, including missing or broken parts, Call Customer Service at:

** Do Not Contact the Store ** For Assistance, including missing or broken parts, Call Customer Service at: 3/01/2007 VISIT THE LITIME WEB SITE: WWW.LITIME.COM ** Do Not Contact the Store ** For Assistance, including missing or broken parts, Call Customer Service at: 1 (800) 225-3865 Double Shed Doors for Back

More information

Printesa fluture. Мобильный портал WAP версия: wap.altmaster.ru

Printesa fluture. Мобильный портал WAP версия: wap.altmaster.ru Мобильный портал WAP версия: wap.altmaster.ru Printesa fluture Love, romance and to repent of love. in romana comy90. Formular de noastre aici! Reduceri de pret la stickere pana la 70%. Stickerul Decorativ,

More information

X-Fit S Manual de utilizare

X-Fit S Manual de utilizare X-Fit S Manual de utilizare Compatibilitate Acest produs este compatibil doar cu dispozitivele ce au următoarele specificații: ios: Versiune 7.0 sau mai nouă, Bluetooth 4.0 Android: Versiune 4.3 sau mai

More information