Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Size: px
Start display at page:

Download "Mecanismul de decontare a cererilor de plata"

Transcription

1 Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

2 Noțiuni generale privind mecanismul decontării cererilor de plata (I) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor beneficiarilor din cadrul Programului Operațional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice În procesul de implementare a proiectelor din cadrul Programului Operațional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice , beneficiarii pot utiliza concomitent mecanismul decontării cererilor de plată și cel al cererilor de rambursare. Cererile de plată conţin doar facturi neplătite de beneficiari şi Cererile de rambursare conţin doar facturi plătite de beneficiari. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, beneficiarul poate depune la organismul intermediar / AM Cererea de plată împreună cu documentele justificative aferente acesteia.

3 Noțiuni generale privind mecanismul decontării cererilor de plata (II) În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, beneficiarul poate depune la organismul intermediar / AM Cererea de plată împreună cu documentele justificative aferente acesteia. Dosarul Cererii de plată întocmit de beneficiar trebuie să conțină următoarele: - Formularul Cerere de plată semnat și ștampilat pe fiecare pagină - în patru exemplare originale ; - Copie dupa adresa prin care s-a deschis contul special la Trezoreria Statului; - Documentele justificative în copie cu mențiunea conform cu originalul și semnătură un exemplar (mentionate in Instructiunea AM nr / ) - Un CD care să conțină formularul cererii de plată în format editabil (excel) - OPIS

4 Mecanismul decontării cererilor de plată (I) După efectuarea verificărilor cererii de plată de către OI și AM, Autoritatea de Management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare efectuării virării, Autoritatea de Management va transmite beneficiarului o notificare. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM POS CCE, Beneficiarii efectuează plata numai pentru facturile înscrise în Notificarea transmisă de AM POS CCE

5 Mecanismul decontării cererilor de plată (II) Sumele încasate pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate. Ordinele de plată se întocmesc în conformitate cu Notificarea transmisa de AM POS CCE si cu prevederile OUG 64/2009 modificată și completată, astfel: pentru fiecare factură în parte, ordine de plată se întocmesc distinct pe fiecare element: suma primită de la Autoritatea de Management și contribuţia proprie eligibilă şi alte cheltuieli decât cele eligibile, inclusiv contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor altele decât cele eligibile. În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM, beneficiarii au obligația să depună la OI/AM, Cererea de rambursare aferentă cererii de plată în care sunt incluse numai facturile decontate prin cererea de plată.

6 Mecanismul decontării cererilor de plată (III) Cererea de rambursare aferentă cererii de plată va conține următoarele: Formularul cererii de rambursare aferente cererii de plată în patru exemplare originale (stampilate si semnate pe fiecare pagina) Cererea de plată în baza căreia AM POS CCE a virat fondurile către Beneficiar (fără documentele justificative/suport); Notificarea transmisă de AM POS CCE; Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor din Notificare şi extrasele de cont aferente în copie conform cu originalul; Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cererea de rambursare în copie conform cu originalul.

7 Mecanismul decontării cererilor de plată (IV) Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a fondurilor virate de către AM în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora. Beneficiarii pot depune concomitent cereri de rambursare în care sunt incluse facturi platite de aceştia şi care nu au fost incluse într-o cerere de plată

8 Va multumim! Website: fonduri-ue.ro Tel

RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

RAMBURSAREA CHELTUIELILOR 27 213 RAMBURSAREA CHELTUIELILOR Ministerul Fondurilor Europene Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Iunie, iulie 214 27 213 Rambursarea

More information

POSDRU. INSTRUCTIUNEA Nr... privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata

POSDRU. INSTRUCTIUNEA Nr... privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata POSDRU INSTRUCTIUNEA Nr.... privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata Avand in vedere - Prevederile OUG nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ ÎNCEPÂND CU ANUL MONOGRAFII CONTABILE

FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ ÎNCEPÂND CU ANUL MONOGRAFII CONTABILE FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2009. MONOGRAFII CONTABILE Şef serviciu Georgeta ALECU Consilier superior Liliana REPANOVICI Direcţia Generală de

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

The driving force for your business.

The driving force for your business. Performanţă garantată The driving force for your business. Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj. Din România către Spania în doar 5 zile!

More information

UTILIZAREA CECULUI CA INSTRUMENT DE PLATA. Ela Breazu Corporate Transaction Banking

UTILIZAREA CECULUI CA INSTRUMENT DE PLATA. Ela Breazu Corporate Transaction Banking UTILIZAREA CECULUI CA INSTRUMENT DE PLATA Ela Breazu Corporate Transaction Banking 10 Decembrie 2013 Cuprins Cecul caracteristici Avantajele utilizarii cecului Cecul vs alte instrumente de plata Probleme

More information

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 2800/2017 din 20 octombrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată

More information

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 6 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ORDIN pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 10 ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea

More information

CONTRACT DE FINANŢARE. (2 tranşe) Nr. din. 2017

CONTRACT DE FINANŢARE. (2 tranşe) Nr. din. 2017 Anexa nr. 3 la Normele Metodologice pentru Programul ACCES CENTENAR - sesiunea 2017 CONTRACT DE FINANŢARE (2 tranşe) Nr. din. 2017 În conformitate cu prevederile Art. 1, alin. (2), litera f) şi Art. 1

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII CERERILOR DE PLATĂ

MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII CERERILOR DE PLATĂ MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII CERERILOR DE PLATĂ CUPRINS 1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI...3 1.1 Definiţii... 3 1.2 Abrevieri... 4 2. PREVEDERI GENERALE...5 3. PREZENTAREA ORGANELOR DE

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

Raportul Anual de Implementare pe anul 2009 al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

Raportul Anual de Implementare pe anul 2009 al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Raportul Anual de Implementare pe anul 2009

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

organism de leg tur Funded by

organism de leg tur Funded by 1 organism de legătură asigură comunicarea caselor teritoriale de pensii cu alte instituții ii din străinătate asigură elaborarea și actualizarea de instrucțiuni tehnice și norme de aplicare a Regulamentelor

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

Instrucțiuni pentru reînnoirea online a certificatului digital calificat DigiSign versiunea 3.0

Instrucțiuni pentru reînnoirea online a certificatului digital calificat DigiSign versiunea 3.0 Instrucțiuni pentru reînnoirea online a certificatului digital calificat DigiSign versiunea 3.0 I. Cerințe obligatorii pentru procesul de reînnoire online 1. Sistem de operare compatibil: Windows XP(SP3)/Vista/7,8,8.1

More information

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR Proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin FEADR Dezvoltare Rurală 2014-2020 Contract de finanţare nr. C1941012011672115066/24.11.2016 Varianta Consultativă PROCEDURA DE EVALUARE ȘI

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

Ghidul Solicitantului

Ghidul Solicitantului Ghidul Solicitantului proiect - SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PENTRU INVESTIŢII ÎN ÎNTREPRINDERILE MARI Aprilie 2008 1 Prezentul ghid se adresează întreprinzătorilor, în scopul orientării lor în accesarea

More information

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6 ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA ORGANISMUL NAŢIONAL DE ACREDITARE POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA RENAR Data aprobării: Data intrării în vigoare: 01.06.2013 APROBAT: Consiliu Director Exemplar nr. Pag.

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

COMUNICAT privind plata dividendelor aferente anului 2016 de către Foraj Sonde SA Craiova

COMUNICAT privind plata dividendelor aferente anului 2016 de către Foraj Sonde SA Craiova A lifetime drilling company S.C. FORAJ SONDE S.A. J16/2746/1992 RO3730778 Capital social: 64.030.362 lei Str. Fraţii Buzeşti nr. 4 A 200730 CRAIOVA Tel.: (40) 251.415.866; Fax: (40) 251.406.482 E-mail:

More information

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 1176/2018 din 26 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,

More information

Regulament de organizare şi funcţionare. GAL Asociatia Poarta Almajului

Regulament de organizare şi funcţionare. GAL Asociatia Poarta Almajului Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR Axa IV LEADER GAL Asociatia Poarta Almajului 1 Capitolul 1

More information

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 Data raportului: 18.12.2018 Denumirea entități emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1,

More information

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I ANEXA NR. 2 G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I Programul Operaţional Sectorial CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE (POS CCE) 2007-2013 AXA PRIORITARĂ (AP) 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a

More information

Livrarile intracomunitare de bunuri

Livrarile intracomunitare de bunuri NEWSLETTER NR.13 10 APR 2017 Livrarile intracomunitare de bunuri ELABORAT DE GHEORGHE STRESNA CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO Ce este o livrare intracomunitara de bunuri? Livrarea intracomunitară reprezintă

More information

CONTRACT DE FINANȚARE pentru un: Proiect cu beneficiari multipli în cadrul Programului ERASMUS+ 1. Acțiune Cheie 1 - VET

CONTRACT DE FINANȚARE pentru un: Proiect cu beneficiari multipli în cadrul Programului ERASMUS+ 1. Acțiune Cheie 1 - VET Număr contract: 2015-1-RO01-KA102- Înregistrări A.N.P.C.D.E.F.P. Intrare: Nr... /... Ieşire: Nr.../... CONTRACT DE FINANȚARE pentru un: Proiect cu beneficiari multipli în cadrul Programului ERASMUS+ 1

More information

Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale

Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale Art.1 Valoarea taxei arbitrale (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț

More information

PROCEDURA DE SELECŢIE ŞI EVALUARE A PROIECTELOR ASOCIATIA GAL NAPOCA POROLISSUM

PROCEDURA DE SELECŢIE ŞI EVALUARE A PROIECTELOR ASOCIATIA GAL NAPOCA POROLISSUM PROCEDURA DE SELECŢIE ŞI EVALUARE A PROIECTELOR ASOCIATIA GAL NAPOCA POROLISSUM Contents CAPITOLUL 1 INFORMAŢII GENERALE... 3 CAPITOLUL 2 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI... 4 CAPITOLUL 3 COMPONENTA COMITEULUI DE

More information

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE. Vol. 443 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE ÎN ROMÂNIA. Brânduşa Mariana GHERGHINA ISBN

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE. Vol. 443 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE ÎN ROMÂNIA. Brânduşa Mariana GHERGHINA ISBN INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE COSTIN C. KIRIŢESCU Vol. 443 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE ÎN ROMÂNIA Brânduşa Mariana GHERGHINA 1 4 0 ISBN 978-973 - 159-9 - ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL NAŢIONAL

More information

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia Generala a Finantelor Publice a judetului...

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia Generala a Finantelor Publice a judetului... MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia Generala a Finantelor Publice a judetului... DECIZIA NR. 27 emis de DGFP Hunedoara în anul 2009 Directia generala a finantelor

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

GHIDUL SOLICITANTULUI ACORDAREA AJUTORULUI COMUNITAR PENTRU FURNIZAREA LAPTELUI ÎN INSTITUŢIILE ŞCOLARE. Versiunea 1.0

GHIDUL SOLICITANTULUI ACORDAREA AJUTORULUI COMUNITAR PENTRU FURNIZAREA LAPTELUI ÎN INSTITUŢIILE ŞCOLARE. Versiunea 1.0 GHIDUL SOLICITANTULUI ACORDAREA AJUTORULUI COMUNITAR PENTRU FURNIZAREA LAPTELUI ÎN INSTITUŢIILE ŞCOLARE Versiunea 1.0 2013 Directia Masuri de Piata Compartiment Masuri de Piata Zootehnie Agentia de Plati

More information

ANEXĂ: SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

ANEXĂ: SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ORDIN nr. 1056 din 16 octombrie 2014 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari",

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

CLAUDIA ROMANESCU UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI BRAȘOV,

CLAUDIA ROMANESCU UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI BRAȘOV, CLAUDIA ROMANESCU UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI BRAȘOV, 13.02.2014 Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Finanțare Program Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

More information

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea

More information

SECȚIUNEA G pag. G-1 SECȚIUNEA G Tip proiect Acțiunea Prioritate de investiții PI 1.b Parteneriate pentru transfer de cunoștințe 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe Promovarea investițiilor

More information

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin G H I D D E I M P L E M E N T A R E SUB MĂSURA 19.2 SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 2020 Program finanţat

More information

Instrumente Structurale

Instrumente Structurale POSDRU Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr.1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii

More information

Calcularea restanțelor pe persoană * * Vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru completarea formularului.

Calcularea restanțelor pe persoană * * Vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru completarea formularului. FORMULAR DE PREZENTARE A CUANTUMULUI RESTANȚELOR ȘI A DATEI LA CARE S-A CALCULAT ACEST CUANTUM [articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008]

More information

Lectii invatate din implementarea proiectelor POR

Lectii invatate din implementarea proiectelor POR Lectii invatate din implementarea proiectelor POR 2007 2013 Spatiul Public European 19 septembrie 2013 Expert ANA CRISTINA ADUMITROAEI Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov Departamentul

More information

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajenului

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajenului Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajenului CIF: 34359492; Adresa: Com. Măgurele, Sat Măgurele, Nr. 226, jud. Prahova, Tel: 0344 159 128, fax: 0344 159 129 www.galvaleateleajenului.ro; e-mail:

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm Preparatory Problems 1Se dau punctele coliniare A, B, C, D în această ordine aî AB 4 cm, AC cm, BD 15cm a) calculați lungimile segmentelor BC, CD, AD b) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor

More information

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate.

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate. Anexa Ghidul practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,

More information

Locul unei livrari de bunuri mobile corporale

Locul unei livrari de bunuri mobile corporale NEWSLETTER NR.28 04 AUG 2017 Locul unei livrari de bunuri mobile corporale ELABORAT DE GHEORGHE STRESNA LAURENTIU STANCIU CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO Livrari de bunuri care sunt transportate Locul

More information

Anunţul a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 59 din data de 25 martie 2016.

Anunţul a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 59 din data de 25 martie 2016. Municipiul Iaşi lansează programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi. Selecţia proiectelor ONG

More information

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila MS POWER POINT s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila chirila@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/~chirila Pornire PowerPoint Pentru accesarea programului PowerPoint se parcurg următorii paşi: Clic pe butonul de

More information

VIII. Justificarea cotei zero de TVA

VIII. Justificarea cotei zero de TVA VIII. Justificarea cotei zero de TVA 75. Aplicarea cotei zero de TVA pentru livrări de mărfuri facturate unui beneficiar extern dar livrate la intern O societate comercială a livrat bunuri către diverse

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI. din

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI. din COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 23.6.2017 C(2017) 4250 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din 23.6.2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea

More information

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului Text în vigoare începând cu data de 31 decembrie 2008 Text actualizat în baza actelor normative

More information

CREARE CONT PASUL 1. PASUL 2: completati datele, dupa care dati click pe inregistrare

CREARE CONT PASUL 1. PASUL 2: completati datele, dupa care dati click pe inregistrare CREARE CONT PASUL 1 PASUL 2: completati datele, dupa care dati click pe inregistrare Se completeaza datele pentru un singur vehicul eligibil din parcul detinut si utilizat, indiferent de marimea parcului.

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

ANEXA III REGULI FINANCIARE ȘI CONTRACTUALE I. REGULI APLICABILE CATEGORIILOR BUGETARE PENTRU CARE SE APLICĂ CONTRIBUŢIILE BAZATE PE NUMĂR DE UNITĂŢI

ANEXA III REGULI FINANCIARE ȘI CONTRACTUALE I. REGULI APLICABILE CATEGORIILOR BUGETARE PENTRU CARE SE APLICĂ CONTRIBUŢIILE BAZATE PE NUMĂR DE UNITĂŢI ANEXA III REGULI FINANCIARE ȘI CONTRACTUALE Acţiunea-cheie 1 Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării Educaţia adulţilor I. REGULI APLICABILE CATEGORIILOR BUGETARE PENTRU CARE SE APLICĂ CONTRIBUŢIILE

More information

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA SOCIETATEA COMERCIALA VES SA 545400 - SIGHISOARA - MURES Str. Mihai Viteazu nr. 102 Tel: 00-40-265-773840 Fax: 00-40-265-778865 / 779710 E-mail: contact@ves.ro web: www.ves.ro; www.caldi.ro Nr. inreg.

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 2009 Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 2008/0051(CNS) 6.6.2008 PIECT DE AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor destinat Comisiei

More information

GHIDUL SOLICITANTULUI

GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa nr.2 PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 1.4 Pescuitul de coastă la scară redusă Acţiunea 1: Proiecte colective în conformitate cu art. 26 (4) din Regulamentul

More information

Evitarea corecţiilor financiare din proiectele cu finanţare europeană

Evitarea corecţiilor financiare din proiectele cu finanţare europeană Evitarea corecţiilor financiare din proiectele cu finanţare europeană Webinar INDACO Alexandru Petrovici - 25.09.2012 - NEREGULA - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea,

More information

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: ORDIN Nr. 3159/2017 din 1 noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care

More information

GHIDUL SOLICITANTULUI

GHIDUL SOLICITANTULUI PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 2020 PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2 STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL

More information

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea lânii, beneficiarilor, condițiilor

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I MĂSURA M6.A.1/6A

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I MĂSURA M6.A.1/6A G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I MĂSURA M6.A.1/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol rural prin investiții inovative în crearea și dezvoltarea de activități în domeniul producției și serviciilor,

More information

KIT pentru despăgubire Benefit Grup. Alături de tine în situațiile în care ai nevoie

KIT pentru despăgubire Benefit Grup. Alături de tine în situațiile în care ai nevoie KIT pentru despăgubire Benefit Grup Alături de tine în situațiile în care ai nevoie 2 Prin intermediul acestui kit îți oferim informații despre cum poţi solicita o despăgubire şi ce documente sunt necesare,

More information

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Normă nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Normă nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative Normă nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006 Având în vedere prevederile art. 99

More information

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri IT-videoproiector

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri IT-videoproiector Anexa 6.2.1 Invitație de participare (CO-B) Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE UNIREA -PAȘCANI Titlul subproiectului:fesu

More information

CONCURSUL DINTRE EXCEPŢIA DE NETIMBRARE A CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ŞI EXCEPŢIA DE NECOMPETENŢĂ A INSTANŢEI

CONCURSUL DINTRE EXCEPŢIA DE NETIMBRARE A CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ŞI EXCEPŢIA DE NECOMPETENŢĂ A INSTANŢEI Concursul Revista Universul dintre excepţia Juridic de netimbrare nr. 4, aprilie a cererii 2015, de p. chemare 27-31 în judecată 27 CONCURSUL DINTRE EXCEPŢIA DE NETIMBRARE A CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

More information

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014 2020 Axa prioritară 2 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă GHIDUL SOLICITANTULUI pentru beneficiari privaţi (versiune

More information

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I MĂSURA M6.A.1/6A

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I MĂSURA M6.A.1/6A G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I MĂSURA M6.A.1/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol rural prin investiții inovative în crearea și dezvoltarea de activități în domeniul producției și serviciilor,

More information

Banca Cooperatista Progresul Sibiu

Banca Cooperatista Progresul Sibiu CONDIŢII GENERALE DE AFACERI A.Principii generale şi natura juridică 1. Prezentele Condiţii Generale de Afaceri (denumite în continuare CGA ) reglementează cadrul general de desfăşurare a raporturilor

More information

Prezentul Contract (denumit în continuare "Contractul") se încheie între următoarele părńi:

Prezentul Contract (denumit în continuare Contractul) se încheie între următoarele părńi: Înregistrări A.N.P.C.D.E.F.P. Intrare: Nr... /... Ieşire: Nr.../... CONTRACT DE FINANȚARE pentru un proiect în cadrul Programului ERASMUS+ 1, Acțiunea Cheie 1 - Educația adulților Contract numărul 2017-1-RO01-KA104

More information

PROPUNERI TITLUL VI - TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

PROPUNERI TITLUL VI - TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PROPUNERI TITLUL VI - TAXA PE VALOAREA ADAUGATA Nr. 1 Art. 11. [...] (1 1 ) Contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 78 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

More information

GHIDUL SOLICITANTULUI

GHIDUL SOLICITANTULUI GHIDUL SOLICITANTULUI INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE SUBMĂSURA 4.3 Componenta - Infrastructura de irigaţii - depunere on-line - Prevederile

More information

Ghidul de finanțare a JIT-urilor

Ghidul de finanțare a JIT-urilor Ghidul de finanțare a JIT-urilor Secretariatul Rețelei JIT 8 ianuarie 2018 Versiunea 3 Ghidul de finanțare a JIT-urilor Versiunea.1 Cuprins I. Context... 2 II. Scop și condiții... 2 II.1. Deplasare şi

More information

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU DECLARAȚIA

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU DECLARAȚIA OmiKont MANUAL DE UTILIZARE PENTRU DECLARAȚIA 394 v.1/26.11.2016 Formularul 394, prin care se declară operațiunile efectuate în România de plătitorii de taxă pe valoarea adăugată (TVA), trebuie completat

More information

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Privind Serviciul de capturare, transport, adăpostire și alte operațiuni sanitar veterniare, pentru câinii fără stăpân de pe domeniul public din municipiul Constanța și stațiunea

More information

National legal basis (Reference to the relevant national official publication) Type of measure. Duration

National legal basis (Reference to the relevant national official publication) Type of measure. Duration Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

Mijloace de plată utilizate în comerţul internaţional

Mijloace de plată utilizate în comerţul internaţional Mijloace de plată utilizate în comerţul internaţional 8.1 Plata în avans 8.2 Open account (contul deschis) 8.3 Incasso-ul documentar Mijloace de plată utilizate în comerţul internaţional În procesul de

More information

Anexa 2 la HCL Sighisoara nr. 94/

Anexa 2 la HCL Sighisoara nr. 94/ Anexa 2 la HCL Sighisoara nr. 94/27.06.2013 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE DE REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI SIGHISOARA (aprobat prin Hotărârea Consiliului Local

More information