METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

Size: px
Start display at page:

Download "METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU"

Transcription

1 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond de timp: 56 ore Curs 28 ore Aplicaţii METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU A. Programa analitică a cursului 1. Mediul înconjurător Obiectiv: Însuşirea noţiunii de mediu înconjurător. a) Cunoaşterea conceptelor privind mediul înconjurător; b) Cunoaşterea noţiunilor de: effect, impact, pericol, risc. 2. Clasele de impact de mediu Obiectiv: Însuşirea claselor de impact şi a modului de calcul a indicatorilor de impact. a) Cunoaşterea efectului de seră şi a indicatorului său de impact; b) Cunoaşterea gradului de deteriorare a stratului de ozon; c) Cunoaşterea gradului de epuizare a resurselor naturale; d) Cunoaşterea gradului de acidificare; e) Cunoaşterea gradului de ecotoxicitate; f) Cunoaşterea gradului de eutrofizare; g) Cunoaşterea gradului de degradare a peisajului. 3. Analiza Ciclului de Viaţă (ACV) Obiectiv: Însuşirea metodologiei ACV. a) Cunoaşterea metodei ACV; b) Cunoaşterea modulului de calcul a unităţii funcţionale. 4. Bilanţ materie energie Obiectiv: Însuşirea modului de întocmire a bilanţului materie energie.

2 a) Cunoaşterea modului de definire a sistemului şi a limitelor acestuia; b) Cunoaşterea modului de întocmire a bilanţului materie energie. 5. Analiza de impact Obiectiv: Însuşirea modului de calcul a analizei de impact. a) Cunoaşterea modului de evaluare după volumul critic; b) Cunoaşterea modului de evaluare pe baza efectelor. 6. Metode consacrate de analiza de impact Obiectiv: Însuşirea metodelor de analiză de impact. a) Cunoaşterea metodei CML; b) Cunoaşterea metodei NOH; c) Cunoaşterea metodei INHA. 7. Utilizarea analizei multicriteriale în cadrul analizei de impact asupra mediului Obiectiv: Însuşirea analizei multicriteriale. a) Cunoaşterea metodeil ELECTRA IS; b) Cunoaşterea metodei ELECTRA III; c) Cunoaşterea metodei ELECTRA IV. 8. Evoluţia reglementărilor de mediu Obiectiv: Însuşirea dinamicii în domeniul legislativ. a) Tipuri de sisteme de management de mediu; b) Istoric al gestionării problemelor de mediu în România; c) Rolul standardelor internţionale. 9. Sisteme de management de mediu Obiectiv: Însuşirea principalelor sisteme existente de management de mediu. a) Regulamentul SMMA; b) Structura standardelor din seria ISO Implementarea unui SMM conform standardelor ISO Obiectiv: Însuşirea principalelor noţiuni de implementare a unui standard de management de mediu. a) Realizarea analizei iniţiale de mediu; b) Construirea şi implementarea SMM; c) Verificarea implementării unui SMM; d) Acţiunea corectivă a unui SMM.

3 11. Realizarea manualului de mediu Obiectiv: Însuşirea modului de întocmire a manualului de mediu. a) Cunoaşterea modului de realizare a manualului; 12. Managementul de mediu aplicat în unităţile din sistemul energetic Obiectiv: Însuşirea modului de aplicare a managementului de mediu. a) Cunoaşterea modului de implementare a sistemului de management de mediu; b) Cunoaşterea modului de întocmire a manualelor de mediu pentru unităţile energetice. B. Seminar Aplicaţiile au ca obiectiv aprofundarea cunoştinţelor prin efectuarea de calcule şi aplicaţii în cadrul laboratorului de ingineria mediului Ela 023. Obiectiv: Dobândirea cunoştinţelor de specialitate inginerească prin elaborarea de aplicaţii specifice domeniului. a) Cunoaşterea modului de calcul al indicatorilor de impact; b) Cunoaşterea modului de întocmire a bilanţurilor materie energie; c) Cunoaşterea modului de realizare a analizei de impact; d) Cunoaşterea metodelor consacrate de analiza de impact; e) Cunoaşterea metodelor de analiză multicriterială; f) Cunoaşterea modului de întocmire a planului de management de mediu a organizaţiilor economice; g) Cunoaşterea modului de realizare a analizei iniţiale de mediu; h) Cunoaşterea modului de implementare a SMM; i) Cunoaşterea modului de realizare a manualului de mediu cu aplicaţii în unităţile economice. C. Resurse umane Specialiştii cu competenţă, recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional în construcţia şi dotarea cu echipamente termice şi în domeniul cercetării acestora. D. Resurse materiale a) cărţi, manuale, culegeri de probleme în domeniul sistemelor de management de mediu; b) laboratoare de specialitate Ingineria mediului sala Ela 023.

4 E. Bibliografie 1. Badea A., Apostol T., Dincă C., Evaluarea Impactului asupra mediului utilizând ACV, Editura Politehnica PRESS, Bucureşti, Apostol T., Ciucasu C., Îndrumar de aplicare a metodelor ACV, Editura AGIR, Bucureşti, Apostol T., Gestiunea deşeurilor, Editura AGIR, Bucureşti, Roy B., Méthodologie multicritères d aide à la décision, Editura Economica Paris, Tilmann D., The combustion of solid fuels and wastes, Editura Academic Press, Boston, 1993 ŞEF CATEDRĂ, Conf.dr.ing Horia Necula

5 University POLITEHNICA of Bucharest Faculty of Power Engineering Department of Energy Production and Utilization Allocated time: 56 hrs. Course 28 hrs. Laboratory Instructor: Prof.PhD.Eng. Tiberiu APOSTOL METHODS FOR THE ENVIRONMENTAL IMPACT EVALUATION AND THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENT SYSTEM MANAGEMENT 1. The environment 2. Impact indicators 3. Life Cycle Assessment (LCA) 4. Mass energy balance 5. Impact analysis 6. Main impact analysis methods 7. Multi criteria analysis for the environmental impact 8. The environment legislation evolution 9. Environment system management 10. The SMM implementation according to ISO Conceiving the environmental manual 12. Environmental management in the energy sector Head of Department, Conf.PhD.Eng. Horia Necula

Fişa disciplinei. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplina Titulari. 3. Timp total estimat. 4. Precondiţii.

Fişa disciplinei. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplina Titulari. 3. Timp total estimat. 4. Precondiţii. Fişa disciplinei 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 1.2. Facultatea CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 1.3. Departamente (Departament) INFORMATICA

More information

Prelucrarea numerică a semnalelor

Prelucrarea numerică a semnalelor Prelucrarea numerică a semnalelor Assoc.Prof. Lăcrimioara GRAMA, Ph.D. http://sp.utcluj.ro/teaching_iiiea.html 27 februarie 2017 Lăcrimioara GRAMA (sp.utcluj.ro) Prelucrarea numerică a semnalelor 27 februarie

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

Fişa disciplinei. FIŞA DISCIPLINEI: Managementul calității totale

Fişa disciplinei. FIŞA DISCIPLINEI: Managementul calității totale Fişa disciplinei FIŞA DISCIPLINEI: Managementul calității totale 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice și

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Eficiența energetică în industria românească

Eficiența energetică în industria românească Eficiența energetică în industria românească Creșterea EFICIENȚEI ENERGETICE în procesul de ardere prin utilizarea de aparate de analiză a gazelor de ardere București, 22.09.2015 Karsten Lempa Key Account

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1 Facultatea: ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Domeniul: Economie Programul de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de invatamant: ZI Promotia: 2010-2013

More information

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE)

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE) ANTICOLLISION ALGORITHM FOR VV AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP VV (VEHICLE-TO-VEHICLE) 457 Florin MARIAŞIU*, T. EAC* *The Technical University

More information

ABOUT THE PLANING CROSS LAMINATED SOLID WOOD

ABOUT THE PLANING CROSS LAMINATED SOLID WOOD Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Protecţia Mediului Vol. XVII, 2011 ABOUT THE PLANING CROSS LAMINATED SOLID WOOD Galis Ioan *, Lucaci Codruţa, Lustun Liana, Fetea Marius, Derecichei Laura, Cheregi

More information

FIŞA DISCIPLINEI. TEORIA SISTEMELOR Codul disciplinei: DO23 Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Specializarea:

FIŞA DISCIPLINEI. TEORIA SISTEMELOR Codul disciplinei: DO23 Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Specializarea: Valabilă an universitar: 011-01 FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei: TEORIA SISTEMELOR Codul disciplinei: 390453050611DO3 Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informatiei Specializarea: Tehnologia Informatiei

More information

EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS THROUGH SYNTHETIC INDICATORS

EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS THROUGH SYNTHETIC INDICATORS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc. 2, 2010 SecŃia TEXTILE. PIELĂRIE EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS

More information

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ. Ovidiu TRĂICHIOIU Director Adjunct Supervizare, pentru Aeroporturi şi Navigaţie Aeriană

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ. Ovidiu TRĂICHIOIU Director Adjunct Supervizare, pentru Aeroporturi şi Navigaţie Aeriană AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ Ovidiu TRĂICHIOIU Director Adjunct Supervizare, pentru Aeroporturi şi Navigaţie Aeriană PRIA Aviation, 24.05.2016 1 Aviaţie civilă cadru instituţional/ cadru de reglementare

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Matematică aplicată în economie 4.2 de competenţe

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Matematică aplicată în economie 4.2 de competenţe FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR FIŞA DISCIPLINEI 1 Date despre program 11 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 12 Facultatea Facultatea de Economie

More information

FIŞA DISCIPLINEI în conformitate cu planul de învățământ valabil pentru anul

FIŞA DISCIPLINEI în conformitate cu planul de învățământ valabil pentru anul ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE FIŞA DISCIPLINEI în conformitate cu planul de învățământ valabil pentru anul 2016-2017 1. Date despre program 1.1. Instituţia

More information

Ec. Roxana Mirela GĂZDAC SUMMARY. PhD THESIS

Ec. Roxana Mirela GĂZDAC SUMMARY. PhD THESIS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

ARE THE STATIC POWER CONVERTERS ENERGY EFFICIENT?

ARE THE STATIC POWER CONVERTERS ENERGY EFFICIENT? ARE THE STATIC POWER CONVERTERS ENERGY EFFICIENT? Ion POTÂRNICHE 1,, Cornelia POPESC, Mina GHEAMALINGA 1 Corresponding member of the Academy of Technical Sciences of Romania ICPE ACTEL S.A. Abstract: The

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

AN ALGORITHM FOR THE ADAPTIVE CONTROL OF ANTI HAIL MISSILE LAUNCH RAMPS

AN ALGORITHM FOR THE ADAPTIVE CONTROL OF ANTI HAIL MISSILE LAUNCH RAMPS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Volumul 64 (68), Numărul 2, 2018 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ AN ALGORITHM FOR THE

More information

POWER AMPLIFIER MODELING FOR MODERN COMMUNICATION SYSTEMS

POWER AMPLIFIER MODELING FOR MODERN COMMUNICATION SYSTEMS U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 7, Iss., 010 ISSN 1454-34x POWER AMPLIFIER MODELING FOR MODERN COMMUNICATION SYSTEMS Ovidiu LEULESCU 1, Adrian TOADER, Teodor PETRESCU 3 Lucrarea propune o nouă metodă

More information

RESEARCHES REGARDING THE QUALITY OF PICKLES PLUMS

RESEARCHES REGARDING THE QUALITY OF PICKLES PLUMS Analele Universităţii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimntară, Vol. XIV B, 2015 RESEARCHES REGARDING THE QUALITY OF PICKLES PLUMS Timar Adrian*, Purcărea Cornelia*

More information

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE I. TEZA DE DOCTORAT (T) T1. A.A. Dobre, Metode de investigație în analiza unor fenomene cuplate de inginerie medicală, cordonator Prof. Dr. Ing. Alexandru Morega,

More information

METHODS FOR VALUE ANALYSIS INTEGRATED IN A NETWORK FOR TECHNOLOGICAL TRANSFER

METHODS FOR VALUE ANALYSIS INTEGRATED IN A NETWORK FOR TECHNOLOGICAL TRANSFER U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 72, Iss. 3, 2010 ISSN 1454-2358 METHODS FOR VALUE ANALYSIS INTEGRATED IN A NETWORK FOR TECHNOLOGICAL TRANSFER Ioan Dan FILIPOIU 1, Paul SVASTA 2, Nicoleta CĂRUŢAŞU 3,

More information

Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate -

Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate - Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate - 25 mai 2010 - Palatul Parlamentului, Sala Avram Iancu Inovatie, Competitivitate, Succes Platforme Tehnologice

More information

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI AFERENT ACTIVITĂȚII DIN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 LA FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR Date minimale 1. Prezentul raport a fost

More information

Eng. Rebeca - Maria COLDA. PhD Thesis Abstract. CONTRIBUTiONS TO THE OPTIMIZATION OF THE USAGE OF RADIO RESOURCES IN WIRELESS SYSTEMS

Eng. Rebeca - Maria COLDA. PhD Thesis Abstract. CONTRIBUTiONS TO THE OPTIMIZATION OF THE USAGE OF RADIO RESOURCES IN WIRELESS SYSTEMS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 3-4, 2008 Secţia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE

More information

NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD

NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD Lucrări Ştiinţifice - vol. 53, Seria Zootehnie NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD Cecilia Pop 1, V.V. Cotea 2, Cintia Colibaba 2, Diana

More information

CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE

CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA Școala Doctorală de Studii Inginerești Ing. Daniel TIUC CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE Teză destinată obținerii titlului

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.7 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.7 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 Dr BOBEI, Radu Bogdan Conferențiar Universitatea din București, Facultatea de Drept CUPRINS I. Traduceri/cursuri/tratate/monografii/comentarii/legislație

More information

Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts and Languages across Europe)

Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts and Languages across Europe) Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts and Languages across Europe) PROIECT TEMATIC: ÎNVĂŢĂM PRIN ARTĂ Motto:,,Arta nu este un lucru, este o cale. Elbert Hubbar ROMÂNIA Clase participante Clasa pregătitoare

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale.

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale. Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale 15 ani de activitate in domeniul procesarii numerice a semnalelor Solutii de inalta acuratete pentru analiza sunetelor, vibratiilor si

More information

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI FACULTATEA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 1.2 Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 1.3 Departamentul Acvacultură, Ştiinţa

More information

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar Ministerul Educaţiei Naţionale Universitatea Babeş - Bolyai Facultatea de Business Str. Horea nr. 7 400174, Cluj-Napoca Tel: 0264 599170 Fax: 0264 590110 E-mail: tbs@tbs.ubbcluj.ro Web: www.tbs.ubbcluj.ro

More information

FIŞA DISCIPLINEI. Cosmin Sabo 2.5 Anul de studiu Semestrul Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DOB

FIŞA DISCIPLINEI. Cosmin Sabo 2.5 Anul de studiu Semestrul Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DOB FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Științe 1.3 Departamentul Matematică și Informatică 1.4

More information

TEHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTIONS AND RESEARCHREGARDING ROBOT CONTROL BASED ON IMAGE PROCESSING

TEHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTIONS AND RESEARCHREGARDING ROBOT CONTROL BASED ON IMAGE PROCESSING Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

THE MANAGEMENT OF INFORMATIONS AND CAD IN THE CONCEPTION AND DEVELOPMENT PHASES OF A PRODUCT

THE MANAGEMENT OF INFORMATIONS AND CAD IN THE CONCEPTION AND DEVELOPMENT PHASES OF A PRODUCT 5 th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE THE MANAGEMENT OF INFORMATIONS AND CAD IN THE CONCEPTION AND DEVELOPMENT PHASES OF A PRODUCT Ispas Constantin, Ghionea Ionuţ, University POLITEHNICA of Bucharest,

More information

Competence for Implementing EUSDR

Competence for Implementing EUSDR Competence for Implementing EUSDR 14 Countries! 11 Priority areas! Many partner! Link to about 1,000 Steinbeis Enterprises + more than 5,500 experts 08.03.2013 slide 1 Steinbeis Innovation Center Steinbeis

More information

SAG MITTIGATION TECHNICS USING DSTATCOMS

SAG MITTIGATION TECHNICS USING DSTATCOMS Eng. Adrian-Alexandru Moldovan, PhD student Tehnical University of Cluj Napoca. REZUMAT. Căderile de tensiune sunt una dintre cele mai frecvente probleme care pot apărea pe o linie de producţie. Căderi

More information

Modulul IV - Avansat (12-17 ani) - Antreprenor in Tech 16 Ateliere practice, a cate 120 min. fiecare, echivalentul unui modul

Modulul IV - Avansat (12-17 ani) - Antreprenor in Tech 16 Ateliere practice, a cate 120 min. fiecare, echivalentul unui modul Modulul IV - Avansat (12-17 ani) - Antreprenor in Tech 16 Ateliere practice, a cate 120 min. fiecare, echivalentul unui modul DESPRE PROGRAM Academia inventeaza.ro (www.academia.inventeaza.ro) este un

More information

The Importance of Insuring Document Quality during the Process of Motor Vehicle Repair

The Importance of Insuring Document Quality during the Process of Motor Vehicle Repair The Importance of Insuring Document Quality during the Process of Motor Vehicle Repair Constantin OPREAN, Mihail Aurel TITU, Daniel GRECU, Camelia OPREAN Abstract The objective of this scientific paper

More information

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS FROM A SHIP FOUND IN THE PORT AREA

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS FROM A SHIP FOUND IN THE PORT AREA ELECTRIC AND MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS FROM A SHIP FOUND IN THE PORT AREA Gheorghe SAMOILESCU 1 Florentiu DELIU 2 Adelina BORDIANU 3 Serghei RADU 4 1 Captain Professor engineer, Ph.D, Mircea cel Batran

More information

Transmiterea datelor prin reteaua electrica

Transmiterea datelor prin reteaua electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan cel Mare din Suceava Facultatea de Inginerie Electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan

More information

METHODS IN OPERATIONAL TRANSMISSION POWER GRID

METHODS IN OPERATIONAL TRANSMISSION POWER GRID METHODS IN OPERATIONAL TRANSMISSION POWER GRID DANIEL MORAR, Romania NC Transelectrica, Sibiu Transmission Subsidiary, 154 Ştefan cel Mare str., Sibiu, 550321, +40269207142, daniel.morar@transelectrica.ro

More information

THE ANALYSIS OF SMES INNOVATION DEGREE VASILE ROBU, RALUCA-FLORENTINA CREŢU, CRISTINA-ŞTEFANIA CUREA

THE ANALYSIS OF SMES INNOVATION DEGREE VASILE ROBU, RALUCA-FLORENTINA CREŢU, CRISTINA-ŞTEFANIA CUREA THE ANALYSIS OF SMES INNOVATION DEGREE VASILE ROBU, RALUCA-FLORENTINA CREŢU, CRISTINA-ŞTEFANIA CUREA Vasile ROBU, Professor, Ph.D. The Academy of Economic Studies in Bucharest Raluca-Florentina CREŢU,

More information

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian Conf.univ.dr. Andreea STOIAN Departamentul de Finanţe și CEFIMO Academia de Studii Economice București Contact: andreea.stoian@fin.ase.ro

More information

ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI

ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Școala Națională de Studii Politice și Administrative 1.2 Facultatea Departamentul de Relații Internaționale

More information

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTEREIN VITRO LA PLANTE FURAJERE INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE T.Simplăceanu, C.Bindea, Dorina Brătfălean*, St.Popescu, D.Pamfil Institutul Naţional de Cercetere-Dezvoltare pentru

More information

BEHAVIOUR ASSESEMENT OF INTEGRATED KNITTED USED IN UPHOLSTERY ARTICLES, DURING UTILISATION

BEHAVIOUR ASSESEMENT OF INTEGRATED KNITTED USED IN UPHOLSTERY ARTICLES, DURING UTILISATION BEHAVIOUR ASSESEMENT OF INTEGRATED KNITTED USED IN UPHOLSTERY ARTICLES, DURING UTILISATION Ş.l. dr. ing. Liliana LUTIC Gheorghe Asachi Technical Universityof Iaşi, Faculty of Textiles & Leather Engineering

More information

Simulation Model for Foreign Trade During the Crisis in Romania

Simulation Model for Foreign Trade During the Crisis in Romania 53 Simulation Model for Foreign Trade During the Crisis in Romania Mirela Diaconescu 1 Liviu-Stelian Begu 2 Mihai Diaconescu 3 The paper proposes to analyze the evolution of foreign trade during the crisis

More information

FIŞA DISCIPLINEI. Telefon: Website: PAGINA 1

FIŞA DISCIPLINEI. Telefon: Website:  PAGINA 1 FIŞA DISCIPLINEI 1 Date despre program 11 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 12 Facultatea Facultatea de Economie şi de Administrarea a Afacerilor 13 Departamentul Management

More information

MODELS FOR GEOMETRIC PRODUCT SPECIFICATION

MODELS FOR GEOMETRIC PRODUCT SPECIFICATION U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 70, No.2, 2008 ISSN 1454-2358 MODELS FOR GEOMETRIC PRODUCT SPECIFICATION Ionel SIMION 1 Lucrarea prezintă câteva modele pentru verificarea asistată a geometriei pieselor,

More information

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE Lucrări ştiinţifice în reviste recenzate în BDI Singur autor: 1. Mihalache R. 2015, Motivation vs. Need of ESP of Engineering Students, The Journal of International Social Research,

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENT FINANCIAR

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENT FINANCIAR FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior SNSPA 1.2 Facultatea / Departamentul FACULTATEA DE MANAGEMENT 1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT

More information

Universitatea Transilvania din Braşov

Universitatea Transilvania din Braşov Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 1 Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi

More information

ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS

ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 70, No. 1, 2008 ISSN 1454-234x ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS N. FULGA 1, M. O. POPESCU 2, Claudia POPESCU 3 Obiectivul

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București,

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București, CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE Nume Prenume DUMITRACHE Mihail Adresă Telefon +40-21-3116835 Fax +40-31-8153875 E-mail Naționalitate Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar

More information

Program Cursuri Semestrul I.

Program Cursuri Semestrul I. Program Cursuri 2019 Semestrul I www.tuv-austria.ro PROGRAM CURSURI 2019 - SEMESTRUL I TÜV Austria România - Partenerul dumneavoastră de încredere, de 12 ani în România! În ultimii 12 ani, dezvoltarea

More information

SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING OF COMPLEX PARTS

SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING OF COMPLEX PARTS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Eng. Alina Ioana LUCA SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

THREE CHANNELS ANALYSIS SYSTEM FOR ELECTRICAL POWER SYSTEM DISTURBANCES MEASUREMENT

THREE CHANNELS ANALYSIS SYSTEM FOR ELECTRICAL POWER SYSTEM DISTURBANCES MEASUREMENT BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC IAŞI TOMUL LII (LVI), FASC. 5, 2006 ELECTROTEHNICĂ, ENERGETICĂ, ELECTRONICĂ THREE CHANNELS ANALYSIS SYSTEM FOR ELECTRICAL POWER SYSTEM DISTURBANCES MEASUREMENT BY *CIPRIAN

More information

Prof. dr. ing. Doina BANCIU, Director General - ICI București BIBLIO International Conference, Brașov, 2 4 June

Prof. dr. ing. Doina BANCIU, Director General - ICI București BIBLIO International Conference, Brașov, 2 4 June Prof. dr. ing. Doina BANCIU, Director General - ICI București BIBLIO 2011 - International Conference, Brașov, 2 4 June STRATEGII EUROPENE PENTRU SOCIETATEA INFORMA ȚIONALĂ (AGENDA DIGITALĂ 2020) Conferința

More information

Program Cursuri Semestrul I.

Program Cursuri Semestrul I. Program Cursuri 2018 Semestrul I www.tuv-austria.ro PROGRAM CURSURI 2018 - SEMESTRUL I TÜV Austria România - Partenerul dumneavoastră de încredere, de 10 ani în România! În ultimii 10 ani, dezvoltarea

More information

AE Amfiteatru Economic recommends

AE Amfiteatru Economic recommends GOOD PRACTICES FOOD QUALITY AND SAFETY: PRACTICES AND CONTRIBUTIONS BROUGHT BY THE CENTRE OF RESEARCH AND ALIMENTARY PRODUCT EXPERTISE Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, Academy of Economic Studies, Bucharest

More information

FIŞA DISCIPLINEI 1. DATE DESPRE PROGRAM

FIŞA DISCIPLINEI 1. DATE DESPRE PROGRAM FIŞA DISCIPLINEI 1. DATE DESPRE PROGRAM 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie şi Psihologie 1.3 Departamentul Psihologie 1.4

More information

Academia de Studii Economice din București. Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat. Școala Doctorală Informatică Economică TEZĂ DE DOCTORAT

Academia de Studii Economice din București. Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat. Școala Doctorală Informatică Economică TEZĂ DE DOCTORAT Academia de Studii Economice din București Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat Școala Doctorală Informatică Economică TEZĂ DE DOCTORAT Optimizarea analizei datelor din sistemul de sănătate

More information

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French CURRICULUM VITAE Name: Dragos-Radu Popescu Position: Associate Professor, University of Bucharest Date of birth: July 9, 1951 Place of birth: Giurgiu, Romania Marital status: Divorced, one son (born 1985)

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 4.1. de curriculum Algoritmica, Bazele Informaticii, Logica 4.2. de competențe

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 4.1. de curriculum Algoritmica, Bazele Informaticii, Logica 4.2. de competențe FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 1.2. Facultatea Matematică și Informatică 1.3. Departamentul Informatică 1.4. Domeniul

More information

ASPECTS REGARDING THE ELECTRICAL RESISTIVITY SOFTWARE MEASUREMENTS ON INSULATING MATERIALS USING 6517A HI-R SWEEP TEST PROGRAM

ASPECTS REGARDING THE ELECTRICAL RESISTIVITY SOFTWARE MEASUREMENTS ON INSULATING MATERIALS USING 6517A HI-R SWEEP TEST PROGRAM BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ASPECTS REGARDING THE

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

FIȘA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6

FIȘA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6 FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 1.2 Facultatea Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

MECHATRONIC TECHNOLOGIES USED IN INFO-DOCUMENTARY STRUCTURES AUTOMATISATION

MECHATRONIC TECHNOLOGIES USED IN INFO-DOCUMENTARY STRUCTURES AUTOMATISATION MECHATRONIC TECHNOLOGIES USED IN INFO-DOCUMENTARY STRUCTURES AUTOMATISATION TEHNOLOGII MECATRONICE UTILIZATE ÎN AUTOMATIZAREA STRUCTURILOR DE INFORMARE-DOCUMENTARE Angela REPANOVICI*, Luciana CRISTEA*,

More information

Excel Advanced. Curriculum. Școala Informală de IT. Educație Informală S.A.

Excel Advanced. Curriculum. Școala Informală de IT. Educație Informală S.A. Excel Advanced Curriculum Școala Informală de IT Tel: +4.0744.679.530 Web: www.scoalainformala.ro / www.informalschool.com E-mail: info@scoalainformala.ro Cuprins 1. Funcții Excel pentru avansați 2. Alte

More information

CURRICULUM VITAE*) Doctor în Automatică Inginer diplomat diploma de Programator

CURRICULUM VITAE*) Doctor în Automatică Inginer diplomat diploma de Programator UNlVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI SELECTAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 1 CURRICULUM VITAE*) Dr. Ing. Niculescu-Faida Oana-Carmen FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ, DEPARTAMENTUL DE

More information

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul Departamentul de Management, Marketing și Administrarea

More information

SISTEME DE MANAGEMENT BAZATE PE STANDARDELE ISO ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE

SISTEME DE MANAGEMENT BAZATE PE STANDARDELE ISO ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE SISTEME DE MANAGEMENT BAZATE PE STANDARDELE ISO ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE Doctor în științe tehnice Mihail GUZUN Doctor în informatică Igor COJOCARU Doctor în științe biologice Alfreda ROȘCA

More information

MEASUREMENT OF THE PARAMETERS FOR ELECTRIC ENERGY QUALITY. (1) Gabriel VLADUT, (2) Petre-Marian NICOLAE

MEASUREMENT OF THE PARAMETERS FOR ELECTRIC ENERGY QUALITY. (1) Gabriel VLADUT, (2) Petre-Marian NICOLAE MEASUREMENT OF THE PARAMETERS FOR ELECTRIC ENERGY QUALITY (1) Gabriel VLADUT, (2) Petre-Marian NICOLAE (1)IPA CIFATT Craiova office@ipacv.ro, (2) University of Craiova, pnicolae@elth.ucv.ro Abstract The

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

MASTER Disciplina: Biomecanică

MASTER Disciplina: Biomecanică MASTER Disciplina: Biomecanică Activităţile întreprinse în cadrul disciplinei de Biomecanică se desfăşoară pe două direcţii: Direcţie prioritară Activitate de curs; Direcţie secundară Activitate de seminar.

More information

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 15, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-54553 www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

More information

COMPARATIVE STUDY ON THE QUALITY OF UPHOLSTERY WOVEN FABRICS II: ABRASIVE RESISTANCE AND FLAMMABILITY

COMPARATIVE STUDY ON THE QUALITY OF UPHOLSTERY WOVEN FABRICS II: ABRASIVE RESISTANCE AND FLAMMABILITY COMPARATIVE STUDY ON THE QUALITY OF UPHOLSTERY WOVEN FABRICS II: ABRASIVE RESISTANCE AND FLAMMABILITY Lecturer Cristina PIROI, Assoc. Prof. Irina CRISTIAN, Assoc. Prof. Rodica HARPA Gheorghe Asachi Technical

More information

Curriculum Vitae. Lector univ. dr. Crenguţa Mădălina Bogdan

Curriculum Vitae. Lector univ. dr. Crenguţa Mădălina Bogdan Universitatea Ovidius Constanţa Facultatea de Matematica si Informatica Bd.Mamaia nr. 124, Constanţa Tel./Fax: +40 241 606424 Site: www.univ-ovidius.ro/math Curriculum Vitae Lector univ. dr. Crenguţa Mădălina

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competenţe Nu este cazul

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competenţe Nu este cazul FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2 Facultatea Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării 1.3 Departamentul Sănătate Publică

More information

SPEED CONTROL OF DC MOTOR USING FOUR-QUADRANT CHOPPER AND BIPOLAR CONTROL STRATEGY

SPEED CONTROL OF DC MOTOR USING FOUR-QUADRANT CHOPPER AND BIPOLAR CONTROL STRATEGY SPEED CONTROL OF DC MOTOR USING FOUR-QUADRANT CHOPPER AND BIPOLAR CONTROL STRATEGY TEGY Lecturer Eng. Ciprian AFANASOV PhD, Assoc. Prof. Eng. Mihai RAŢĂ PhD, Assoc. Prof. Eng. Leon MANDICI PhD Ştefan cel

More information

IMPROVED POWER QUALITY IN MV/LV POWER GRIDS

IMPROVED POWER QUALITY IN MV/LV POWER GRIDS IMPROVED POWER QUALITY IN MV/LV POWER GRIDS USING POWER ELECTRONIC CONVERTERS IMPROVED POWER QUALITY IN MV/LV POWER GRIDS USING POWER ELECTRONIC CONVERTERS Prof. Eng. Iulian M.T. BIROU PhD 1, Prof. Eng.

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

CATALOG INSTRUIRI. Neutralitate şi parteneriat pentru calitate şi siguranţă

CATALOG INSTRUIRI. Neutralitate şi parteneriat pentru calitate şi siguranţă CATALOG INSTRUIRI Neutralitate şi parteneriat pentru calitate şi siguranţă PREZENTARE DEKRA Certification este un furnizor global de top pentru servicii de auditare și certificare, specializat în domeniul

More information

ASPECTE ALE EFICIENŢEI ECONOMICE A SISTEMELOR INFORMATICE

ASPECTE ALE EFICIENŢEI ECONOMICE A SISTEMELOR INFORMATICE ASPECTE ALE EFICIENŢEI ECONOMICE A SISTEMELOR INFORMATICE Lect.univ.dr. Laurenţiu Cătălin FRĂŢILĂ Economic efficiency of information system must be evaluated by comparing effects wit values of used resources.

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Facultatea de Matematică şi Informatică 1.3 Departamentul Departamentul de Informatică

More information

ANALYZING OF SWITCHING PROPERTIES OF IGBT TRANSISTOR USING PSCAD-EMTDC SIMULATION PROGRAM

ANALYZING OF SWITCHING PROPERTIES OF IGBT TRANSISTOR USING PSCAD-EMTDC SIMULATION PROGRAM 2 ANALYZING OF SWITCHING POPETIES OF IGBT TANSISTO USING PSCAD-EMTDC SIMULATION POGAM CUNŢAN Corina Daniela BACIU Ioan UNIVESITATEA POLITEHNICA TIMIŞOAA, FACULTATEA DE INGINEIE HUNEDOAA ABSTACT In this

More information

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 4, 2014 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ A NOVEL ACTIVE INDUCTOR

More information

MODELING THE ELECTROMAGNETIC POLLUTION OF THE ELECTRIC ARC FURNACES

MODELING THE ELECTROMAGNETIC POLLUTION OF THE ELECTRIC ARC FURNACES MODELING THE ELECTROMAGNETIC POLLUTION OF THE ELECTRIC ARC FURNACES MANUELA PĂNOIU 1, CAIUS PĂNOIU 2, IOAN ŞORA 3 Key words: Power quality, Electromagnetic pollution, Harmonics, Electric arc furnace (EAF),

More information

SUMMARY OF PHD THESIS

SUMMARY OF PHD THESIS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 007 013 Axa prioritară: 1 EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi

More information