METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU"

Transcription

1 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond de timp: 56 ore Curs 28 ore Aplicaţii METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU A. Programa analitică a cursului 1. Mediul înconjurător Obiectiv: Însuşirea noţiunii de mediu înconjurător. a) Cunoaşterea conceptelor privind mediul înconjurător; b) Cunoaşterea noţiunilor de: effect, impact, pericol, risc. 2. Clasele de impact de mediu Obiectiv: Însuşirea claselor de impact şi a modului de calcul a indicatorilor de impact. a) Cunoaşterea efectului de seră şi a indicatorului său de impact; b) Cunoaşterea gradului de deteriorare a stratului de ozon; c) Cunoaşterea gradului de epuizare a resurselor naturale; d) Cunoaşterea gradului de acidificare; e) Cunoaşterea gradului de ecotoxicitate; f) Cunoaşterea gradului de eutrofizare; g) Cunoaşterea gradului de degradare a peisajului. 3. Analiza Ciclului de Viaţă (ACV) Obiectiv: Însuşirea metodologiei ACV. a) Cunoaşterea metodei ACV; b) Cunoaşterea modulului de calcul a unităţii funcţionale. 4. Bilanţ materie energie Obiectiv: Însuşirea modului de întocmire a bilanţului materie energie.

2 a) Cunoaşterea modului de definire a sistemului şi a limitelor acestuia; b) Cunoaşterea modului de întocmire a bilanţului materie energie. 5. Analiza de impact Obiectiv: Însuşirea modului de calcul a analizei de impact. a) Cunoaşterea modului de evaluare după volumul critic; b) Cunoaşterea modului de evaluare pe baza efectelor. 6. Metode consacrate de analiza de impact Obiectiv: Însuşirea metodelor de analiză de impact. a) Cunoaşterea metodei CML; b) Cunoaşterea metodei NOH; c) Cunoaşterea metodei INHA. 7. Utilizarea analizei multicriteriale în cadrul analizei de impact asupra mediului Obiectiv: Însuşirea analizei multicriteriale. a) Cunoaşterea metodeil ELECTRA IS; b) Cunoaşterea metodei ELECTRA III; c) Cunoaşterea metodei ELECTRA IV. 8. Evoluţia reglementărilor de mediu Obiectiv: Însuşirea dinamicii în domeniul legislativ. a) Tipuri de sisteme de management de mediu; b) Istoric al gestionării problemelor de mediu în România; c) Rolul standardelor internţionale. 9. Sisteme de management de mediu Obiectiv: Însuşirea principalelor sisteme existente de management de mediu. a) Regulamentul SMMA; b) Structura standardelor din seria ISO Implementarea unui SMM conform standardelor ISO Obiectiv: Însuşirea principalelor noţiuni de implementare a unui standard de management de mediu. a) Realizarea analizei iniţiale de mediu; b) Construirea şi implementarea SMM; c) Verificarea implementării unui SMM; d) Acţiunea corectivă a unui SMM.

3 11. Realizarea manualului de mediu Obiectiv: Însuşirea modului de întocmire a manualului de mediu. a) Cunoaşterea modului de realizare a manualului; 12. Managementul de mediu aplicat în unităţile din sistemul energetic Obiectiv: Însuşirea modului de aplicare a managementului de mediu. a) Cunoaşterea modului de implementare a sistemului de management de mediu; b) Cunoaşterea modului de întocmire a manualelor de mediu pentru unităţile energetice. B. Seminar Aplicaţiile au ca obiectiv aprofundarea cunoştinţelor prin efectuarea de calcule şi aplicaţii în cadrul laboratorului de ingineria mediului Ela 023. Obiectiv: Dobândirea cunoştinţelor de specialitate inginerească prin elaborarea de aplicaţii specifice domeniului. a) Cunoaşterea modului de calcul al indicatorilor de impact; b) Cunoaşterea modului de întocmire a bilanţurilor materie energie; c) Cunoaşterea modului de realizare a analizei de impact; d) Cunoaşterea metodelor consacrate de analiza de impact; e) Cunoaşterea metodelor de analiză multicriterială; f) Cunoaşterea modului de întocmire a planului de management de mediu a organizaţiilor economice; g) Cunoaşterea modului de realizare a analizei iniţiale de mediu; h) Cunoaşterea modului de implementare a SMM; i) Cunoaşterea modului de realizare a manualului de mediu cu aplicaţii în unităţile economice. C. Resurse umane Specialiştii cu competenţă, recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional în construcţia şi dotarea cu echipamente termice şi în domeniul cercetării acestora. D. Resurse materiale a) cărţi, manuale, culegeri de probleme în domeniul sistemelor de management de mediu; b) laboratoare de specialitate Ingineria mediului sala Ela 023.

4 E. Bibliografie 1. Badea A., Apostol T., Dincă C., Evaluarea Impactului asupra mediului utilizând ACV, Editura Politehnica PRESS, Bucureşti, Apostol T., Ciucasu C., Îndrumar de aplicare a metodelor ACV, Editura AGIR, Bucureşti, Apostol T., Gestiunea deşeurilor, Editura AGIR, Bucureşti, Roy B., Méthodologie multicritères d aide à la décision, Editura Economica Paris, Tilmann D., The combustion of solid fuels and wastes, Editura Academic Press, Boston, 1993 ŞEF CATEDRĂ, Conf.dr.ing Horia Necula

5 University POLITEHNICA of Bucharest Faculty of Power Engineering Department of Energy Production and Utilization Allocated time: 56 hrs. Course 28 hrs. Laboratory Instructor: Prof.PhD.Eng. Tiberiu APOSTOL METHODS FOR THE ENVIRONMENTAL IMPACT EVALUATION AND THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENT SYSTEM MANAGEMENT 1. The environment 2. Impact indicators 3. Life Cycle Assessment (LCA) 4. Mass energy balance 5. Impact analysis 6. Main impact analysis methods 7. Multi criteria analysis for the environmental impact 8. The environment legislation evolution 9. Environment system management 10. The SMM implementation according to ISO Conceiving the environmental manual 12. Environmental management in the energy sector Head of Department, Conf.PhD.Eng. Horia Necula

Prelucrarea numerică a semnalelor

Prelucrarea numerică a semnalelor Prelucrarea numerică a semnalelor Assoc.Prof. Lăcrimioara GRAMA, Ph.D. http://sp.utcluj.ro/teaching_iiiea.html 27 februarie 2017 Lăcrimioara GRAMA (sp.utcluj.ro) Prelucrarea numerică a semnalelor 27 februarie

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Eficiența energetică în industria românească

Eficiența energetică în industria românească Eficiența energetică în industria românească Creșterea EFICIENȚEI ENERGETICE în procesul de ardere prin utilizarea de aparate de analiză a gazelor de ardere București, 22.09.2015 Karsten Lempa Key Account

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE I. TEZA DE DOCTORAT (T) T1. A.A. Dobre, Metode de investigație în analiza unor fenomene cuplate de inginerie medicală, cordonator Prof. Dr. Ing. Alexandru Morega,

More information

Eng. Rebeca - Maria COLDA. PhD Thesis Abstract. CONTRIBUTiONS TO THE OPTIMIZATION OF THE USAGE OF RADIO RESOURCES IN WIRELESS SYSTEMS

Eng. Rebeca - Maria COLDA. PhD Thesis Abstract. CONTRIBUTiONS TO THE OPTIMIZATION OF THE USAGE OF RADIO RESOURCES IN WIRELESS SYSTEMS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD

NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD Lucrări Ştiinţifice - vol. 53, Seria Zootehnie NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD Cecilia Pop 1, V.V. Cotea 2, Cintia Colibaba 2, Diana

More information

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 Dr BOBEI, Radu Bogdan Conferențiar Universitatea din București, Facultatea de Drept CUPRINS I. Traduceri/cursuri/tratate/monografii/comentarii/legislație

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar Ministerul Educaţiei Naţionale Universitatea Babeş - Bolyai Facultatea de Business Str. Horea nr. 7 400174, Cluj-Napoca Tel: 0264 599170 Fax: 0264 590110 E-mail: tbs@tbs.ubbcluj.ro Web: www.tbs.ubbcluj.ro

More information

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale.

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale. Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale 15 ani de activitate in domeniul procesarii numerice a semnalelor Solutii de inalta acuratete pentru analiza sunetelor, vibratiilor si

More information

CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE

CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA Școala Doctorală de Studii Inginerești Ing. Daniel TIUC CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE Teză destinată obținerii titlului

More information

Transmiterea datelor prin reteaua electrica

Transmiterea datelor prin reteaua electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan cel Mare din Suceava Facultatea de Inginerie Electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.7 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.7 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian Conf.univ.dr. Andreea STOIAN Departamentul de Finanţe și CEFIMO Academia de Studii Economice București Contact: andreea.stoian@fin.ase.ro

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

FIŞA DISCIPLINEI. Telefon: Website: PAGINA 1

FIŞA DISCIPLINEI. Telefon: Website:  PAGINA 1 FIŞA DISCIPLINEI 1 Date despre program 11 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 12 Facultatea Facultatea de Economie şi de Administrarea a Afacerilor 13 Departamentul Management

More information

Modulul IV - Avansat (12-17 ani) - Antreprenor in Tech 16 Ateliere practice, a cate 120 min. fiecare, echivalentul unui modul

Modulul IV - Avansat (12-17 ani) - Antreprenor in Tech 16 Ateliere practice, a cate 120 min. fiecare, echivalentul unui modul Modulul IV - Avansat (12-17 ani) - Antreprenor in Tech 16 Ateliere practice, a cate 120 min. fiecare, echivalentul unui modul DESPRE PROGRAM Academia inventeaza.ro (www.academia.inventeaza.ro) este un

More information

Universitatea Transilvania din Braşov

Universitatea Transilvania din Braşov Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 1 Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS FROM A SHIP FOUND IN THE PORT AREA

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS FROM A SHIP FOUND IN THE PORT AREA ELECTRIC AND MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS FROM A SHIP FOUND IN THE PORT AREA Gheorghe SAMOILESCU 1 Florentiu DELIU 2 Adelina BORDIANU 3 Serghei RADU 4 1 Captain Professor engineer, Ph.D, Mircea cel Batran

More information

SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING OF COMPLEX PARTS

SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING OF COMPLEX PARTS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Eng. Alina Ioana LUCA SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI

ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Școala Națională de Studii Politice și Administrative 1.2 Facultatea Departamentul de Relații Internaționale

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

Program Cursuri Semestrul I.

Program Cursuri Semestrul I. Program Cursuri 2018 Semestrul I www.tuv-austria.ro PROGRAM CURSURI 2018 - SEMESTRUL I TÜV Austria România - Partenerul dumneavoastră de încredere, de 10 ani în România! În ultimii 10 ani, dezvoltarea

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competenţe Nu este cazul

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competenţe Nu este cazul FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2 Facultatea Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării 1.3 Departamentul Sănătate Publică

More information

MASTER Disciplina: Biomecanică

MASTER Disciplina: Biomecanică MASTER Disciplina: Biomecanică Activităţile întreprinse în cadrul disciplinei de Biomecanică se desfăşoară pe două direcţii: Direcţie prioritară Activitate de curs; Direcţie secundară Activitate de seminar.

More information

ANALYZING OF SWITCHING PROPERTIES OF IGBT TRANSISTOR USING PSCAD-EMTDC SIMULATION PROGRAM

ANALYZING OF SWITCHING PROPERTIES OF IGBT TRANSISTOR USING PSCAD-EMTDC SIMULATION PROGRAM 2 ANALYZING OF SWITCHING POPETIES OF IGBT TANSISTO USING PSCAD-EMTDC SIMULATION POGAM CUNŢAN Corina Daniela BACIU Ioan UNIVESITATEA POLITEHNICA TIMIŞOAA, FACULTATEA DE INGINEIE HUNEDOAA ABSTACT In this

More information

SUMMARY OF PHD THESIS

SUMMARY OF PHD THESIS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 007 013 Axa prioritară: 1 EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi

More information

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French CURRICULUM VITAE Name: Dragos-Radu Popescu Position: Associate Professor, University of Bucharest Date of birth: July 9, 1951 Place of birth: Giurgiu, Romania Marital status: Divorced, one son (born 1985)

More information

TOOL PRODUCTION VIA RAPID TOOLING

TOOL PRODUCTION VIA RAPID TOOLING TOOL PRODUCTION VIA RAPID TOOLING drd. ing. Zoltan-Gabor BAKI-HARI 400169 Cluj-Napoca str. M. Costin nr. 19; tel: +40-723-206 415; e-mail: bakihari@yahoo.com KEY WORDS: Tool Production; Rapid Tooling;

More information

MECHATRONIC TECHNOLOGIES USED IN INFO-DOCUMENTARY STRUCTURES AUTOMATISATION

MECHATRONIC TECHNOLOGIES USED IN INFO-DOCUMENTARY STRUCTURES AUTOMATISATION MECHATRONIC TECHNOLOGIES USED IN INFO-DOCUMENTARY STRUCTURES AUTOMATISATION TEHNOLOGII MECATRONICE UTILIZATE ÎN AUTOMATIZAREA STRUCTURILOR DE INFORMARE-DOCUMENTARE Angela REPANOVICI*, Luciana CRISTEA*,

More information

DETECTION OF ERRONEOUS OPERATION IN TTL INTEGRATED CIRCUITS USING MODULUS FUNCTIONS OF NOISE MARGINS

DETECTION OF ERRONEOUS OPERATION IN TTL INTEGRATED CIRCUITS USING MODULUS FUNCTIONS OF NOISE MARGINS DETECTION OF ERRONEOUS OPERATION IN TTL INTEGRATED CIRCUITS USING MODULUS FUNCTIONS OF NOISE MARGINS Mircea Iulian PORTEANU Department of Power Engineering, University of Oradea, Oradea, Romania Department

More information

REGARDING THE POPULATION DYNAMICS INVESTIGATION USING ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEMS

REGARDING THE POPULATION DYNAMICS INVESTIGATION USING ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEMS SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATION IN THE AIR FORCE-AFASES 2016 REGARDING THE POPULATION DYNAMICS INVESTIGATION USING ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEMS Alin-Andrei CIORUŢA, Bogdan CIORUŢA Faculty of Science,

More information

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 7, No., 8 ISSN 454-34x SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION Dan OLARU, Mihai Octavian POPESCU Calitatea distribuţiei energiei electrice

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Curriculum Vitae. Lector univ. dr. Crenguţa Mădălina Bogdan

Curriculum Vitae. Lector univ. dr. Crenguţa Mădălina Bogdan Universitatea Ovidius Constanţa Facultatea de Matematica si Informatica Bd.Mamaia nr. 124, Constanţa Tel./Fax: +40 241 606424 Site: www.univ-ovidius.ro/math Curriculum Vitae Lector univ. dr. Crenguţa Mădălina

More information

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE INGINERIE, DOMENIUL INGINERIE ȘI MANAGEMENT REZUMAT TEZA DE DOCTORAT CONTRIBUŢII PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTELOR EUROPENE IMPLEMENTATE ÎN REGIUNEA

More information

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE anul universitar 2015-2016 Domeniul de studii universitare de licenţă:

More information

CURRICULUM VITAE*) Doctor în Automatică Inginer diplomat diploma de Programator

CURRICULUM VITAE*) Doctor în Automatică Inginer diplomat diploma de Programator UNlVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI SELECTAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 1 CURRICULUM VITAE*) Dr. Ing. Niculescu-Faida Oana-Carmen FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ, DEPARTAMENTUL DE

More information

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality Vasile Maier Technical Manager S.C. Apă-Canal S.A. Sibiu The history of S.C. Apă Canal S.A. Sibiu goes

More information

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ. Ing. Lucian Diodiu. PHD Thesis ABSTRACT

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ. Ing. Lucian Diodiu. PHD Thesis ABSTRACT FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ Ing. Lucian Diodiu PHD Thesis ABSTRACT DETERMINATION OF ENERGY LOSSES IN MEDIUM VOLTAGE TRANSPORT AND DISTRIBUTION ELECTRICAL NETWORKS Thesis advisor, Prof.dr.ing. Nicolae

More information

CATALOG INSTRUIRI. Neutralitate şi parteneriat pentru calitate şi siguranţă

CATALOG INSTRUIRI. Neutralitate şi parteneriat pentru calitate şi siguranţă CATALOG INSTRUIRI Neutralitate şi parteneriat pentru calitate şi siguranţă PREZENTARE DEKRA Certification este un furnizor global de top pentru servicii de auditare și certificare, specializat în domeniul

More information

WORKSHOP CONVENȚIA PRIMARILOR BUCUREȘTI

WORKSHOP CONVENȚIA PRIMARILOR BUCUREȘTI WORKSHOP CONVENȚIA PRIMARILOR BUCUREȘTI 07.11.2017 AGENȚIA LOCALĂ A ENERGIEI ALBA - ALEA FLORIN ANDRONESCU SIMPLA project has received funding from the s Horizon 2020 research and innovation programme

More information

Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat! ( 13 )

Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat! ( 13 ) Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat! ( 13 ) Abordarea bazata pe proces, comentarii, riscuri si consecinte Comentarii Din septembrie 2015 avem și versiunea oficială a lui ISO 9001 cât și alui

More information

Dezvoltarea sectorului energetic din România obiectiv principal al strategiei de dezvoltare durabilă orizont 2025

Dezvoltarea sectorului energetic din România obiectiv principal al strategiei de dezvoltare durabilă orizont 2025 140 Management Dezvoltarea sectorului energetic din România obiectiv principal al strategiei de dezvoltare durabilă orizont 2025 Asist. univ. drd. Andreea ZAMFIR Rezumat În ultimii ani, în România au existat

More information

VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC

VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Comisiei de acustică a Academiei Române Bucureşti, 17-18 octombrie 1995 VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC

More information

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul Departamentul de Management, Marketing și Administrarea

More information

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR ȘCOALA DOCTORALĂ ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR ȘCOALA DOCTORALĂ ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR ȘCOALA DOCTORALĂ ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR TEZĂ DE DOCTORAT Guvernanța corporativă în mediul de afaceri

More information

QUALITY EVALUATION OF KNITTED USED IN INTERIOR DESIGNS, THROUGH EXTENSIBILITY

QUALITY EVALUATION OF KNITTED USED IN INTERIOR DESIGNS, THROUGH EXTENSIBILITY QUALITY EVALUATION OF KNITTED USED IN INTERIOR DESIGNS, THROUGH EXTENSIBILITY Ș.l. dr. ing. Liliana LUTIC Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi, Faculty of Textiles & Leather Engineering and Industrial

More information

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Eurotax Automotive Business Intelligence Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Conferinta Nationala ALB Romania Bucuresti, noiembrie 2016 Cristian Micu Agenda Despre Eurotax Produse si clienti

More information

FIȘA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6

FIȘA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6 FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 1.2 Facultatea Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 4.2 de competenţe

FIŞA DISCIPLINEI. 4.2 de competenţe FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 1.2 Facultatea / Departamentul Chimie, Biologie, Geografie 1.3 Catedra Geografie 1.4 Domeniul

More information

FIȘA DISCIPLINEI (conf. metotologiei de implementare a CNCIS OMECTS nr / , Anexa 3)

FIȘA DISCIPLINEI (conf. metotologiei de implementare a CNCIS OMECTS nr / , Anexa 3) FIȘA DISCIPLINEI (conf. metotologiei de implementare a CNCIS OMECTS nr. 5703 / 18.10.2011, Anexa 3) 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea din București 1.2 Facultatea

More information

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ Anexa nr. 3a UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407;

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

MANAGEMENTUL PROIECTELOR Conf. univ. dr. MIHAI ANDRONIE MANAGEMENTUL PROIECTELOR Curs în tehnologie ID-IFR Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014 http://www.edituraromaniademaine.ro/ Editură recunoscută de Ministerul Educaţiei,

More information

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale.

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. REZUMAT Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. Lucrarea de faţă prezintă succint, dar argumentat, activitatea profesională desfăşurată

More information

Economia si mediul, o abordare emergenta

Economia si mediul, o abordare emergenta Revista Informatica Economica, nr. 2 (22)/2002 73 Economia si mediul, o abordare emergenta Asist. Giani GRADINARU Catedra de Statistica si Previziune Economica, A.S.E. Bucuresti Natural resource management

More information

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Facultatea de FinanŃe, Bănci şi Contabilitate. Cursuri online

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Facultatea de FinanŃe, Bănci şi Contabilitate. Cursuri online Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Facultatea de FinanŃe, Bănci şi Contabilitate Braşov Cursuri online CONTABILITATE FINANCIARĂ ANUL II ZI / FR Lector univ. drd. Angela BROJU Contabilitatea Stocurilor

More information

FLAX AND HEMP NATURAL ALTERNATIVES IN THE FIELD OF MEDICAL TEXTILES

FLAX AND HEMP NATURAL ALTERNATIVES IN THE FIELD OF MEDICAL TEXTILES BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc., 00 SecŃia TEXTILE. PIELĂRIE FLAX AND HEMP NATURAL ALTERNATIVES IN THE FIELD

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

Raport național. United Nations Development Programme Sustainable human development CIVICUS MDC

Raport național. United Nations Development Programme Sustainable human development CIVICUS MDC United Nations Development Programme Sustainable human development ID 00098056/10.02.2016 RfP 15/01172 - Data Revolution Ecosystem Mapping in the Republic of Moldova/ Cartografierea ecosistemelor pentru

More information

CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ENERGII REGENERABILE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, ROMÂNIA

CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ENERGII REGENERABILE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, ROMÂNIA CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ENERGII REGENERABILE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, ROMÂNIA Ion VISA 1, A. DUTA 2, M. NEAGOE 2 1 Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe

More information

Unipolar Driver for Stepper Motor Control

Unipolar Driver for Stepper Motor Control Volume 44, Number 1, 2003 17 Unipolar Driver for Stepper Motor Control Alexandru MORAR Petru Maior University of Târgu-Mureş, Romania Department of Electrical Engineering RO - 4300 Târgu-Mureş, 1 N. Iorga

More information

GUVERNUL ROMÂNIEI. Capitolul I Dispoziții generale

GUVERNUL ROMÂNIEI. Capitolul I Dispoziții generale GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea metodologiei de planificare strategică la nivelul instituțiilor administrației publice de la nivel central În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume RODICA DRAGOMIROIU Telefon(oane) 021 3169785/110 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) rodica.dragomiroiu@yahoo.com Română Data naşterii 2.04.1961

More information

Participarea CNCAN la studiul WENRA pentru armonizarea securităţii nucleare pentru reactorii de putere

Participarea CNCAN la studiul WENRA pentru armonizarea securităţii nucleare pentru reactorii de putere Guvernul României Cancelaria Primului Ministru Comisia Naţional ională pentru Controlul Activităţ ăţilor Nucleare Participarea CNCAN la studiul WENRA pentru armonizarea securităţii nucleare pentru reactorii

More information

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University "Ştefan cel Mare" Suceava

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University Ştefan cel Mare Suceava STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD University "Ştefan cel Mare" Suceava REZUMAT. În cadrul lucrării s-au s studiat

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar

FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar FIȘA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 1.2. Facultatea Business 1.3. Departamentul Servicii de Ospitalitate

More information

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MARKETING SI AFACERI ECONOMICE INTERNATIONALE. EXAMEN LICENŢĂ An univ

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MARKETING SI AFACERI ECONOMICE INTERNATIONALE. EXAMEN LICENŢĂ An univ UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MARKETING SI AFACERI ECONOMICE INTERNATIONALE EXAMEN LICENŢĂ An univ. 2011-2012 TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ Teoria generală a marketingului Analiza

More information

ISO Linii directoare pentru MANAGEMENT DE PROIECT

ISO Linii directoare pentru MANAGEMENT DE PROIECT ISO 21500 Linii directoare pentru MANAGEMENT DE PROIECT Modalitatile în care au fost gestionate proiectele în trecut nu mai sunt suficiente pentru multe dintre proiectele actuale, precum și pentru proiectele

More information

Transelectrica SA. companie administrată în sistem dualist PREZENTARE. We lead the power. Data Bucuresti

Transelectrica SA. companie administrată în sistem dualist PREZENTARE. We lead the power. Data Bucuresti Transelectrica SA companie administrată în sistem dualist We lead the power PREZENTARE Data 15.07.2016 Bucuresti MISIUNE Directia de Exploatare si Mentenanta (DEM) are in responsabilitate managementul

More information

Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC

Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC Seria de documente de politici [PB/03/2017] Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC Ricardo Giucci, Woldemar Walter Berlin/Chișinău, Februarie 2017 Cuprins 1. Importurile Republicii Moldova Evoluția

More information

USING MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGES FOR UP-DATING VECTOR DATA IN A GEODATABASE

USING MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGES FOR UP-DATING VECTOR DATA IN A GEODATABASE JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING SCIENCES VOL. 1(14), issue 4_2011 ISSN 2247-3769 ISSN-L 2247-3769 (Print) / e-issn:2284-7197 USING MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGES FOR VAIS Manuel Bucharest University, e-mail:

More information

LISTA Lucrărilor ştiinţifice şi didactice elaborate şi publicate

LISTA Lucrărilor ştiinţifice şi didactice elaborate şi publicate LISTA Lucrărilor ştiinţifice şi didactice elaborate şi publicate A. Cărţi, manuale universitare, culegeri de probleme şi îndrumătoare publicate în edituri cu ISBN 1. Andrei Kiraly, Monica Bălcău, Grafică

More information

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ELECTROSTATIC DISCHARGE

More information

Lansare de carte. Dezlegând misterele nașterii și morții și ale fenomenelor intermediare. O viziune budistă asupra vieții.

Lansare de carte. Dezlegând misterele nașterii și morții și ale fenomenelor intermediare. O viziune budistă asupra vieții. Lansare de carte Dezlegând misterele nașterii și morții și ale fenomenelor intermediare O viziune budistă asupra vieții Daisaku Ikeda Concert de pian Hiroko Minakami Editura Adenium Dezlegând misterele

More information

0270.1OB04S ANEXA nr. 3 la metodologie OMECTS 5703/2011 UG N-NA 01 O I,II 04 FIŞA DISCIPLINEI

0270.1OB04S ANEXA nr. 3 la metodologie OMECTS 5703/2011 UG N-NA 01 O I,II 04 FIŞA DISCIPLINEI 0270.1OB04S ANEXA nr. 3 la metodologie OMECTS 5703/2011 UG N-NA 01 O I,II 04 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea

More information

MACHINING BY ELECTRICAL EROSION THE GEAR WHEELS

MACHINING BY ELECTRICAL EROSION THE GEAR WHEELS MACHINING BY ELECTRICAL EROSION THE GEAR WHEELS Drd. Ing. IOAN BADIU, Technical University of Cluj-Napoca Prof.univ.dr.ing. MARCEL S.POPA, Technical University of Cluj-Napoca ABSTRACT: Gears which can

More information

REVISTA DE POLITICA ŞTIINŢEI ŞI SCIENTOMETRIE SERIE NOUĂ Vol. 4, No. 2, Iunie 2015, p

REVISTA DE POLITICA ŞTIINŢEI ŞI SCIENTOMETRIE SERIE NOUĂ Vol. 4, No. 2, Iunie 2015, p REVISTA DE POLITICA ŞTIINŢEI ŞI SCIENTOMETRIE SERIE NOUĂ Vol. 4, No. 2, Iunie 2015, p. 136-144 Managementul sistemului national de cercetaredezvoltare în contextul proceselor de globalizare * (The management

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

FIȘA DISCIPLINEI. din care: curs seminar 1 3 săptămână 3.2 Număr de ore activități didactice/

FIȘA DISCIPLINEI. din care: curs seminar 1 3 săptămână 3.2 Număr de ore activități didactice/ FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE 1. Facultatea DE INGINERIE 1. Departamentul INGINERIE

More information

Planul Multianual Integrat de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate

Planul Multianual Integrat de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate Planul Multianual Integrat de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate Acest document a fost elaborat cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Organizaţiei Mondiale

More information

Influence of Vibration Amplitude Oscillations on the Conical Sieve Suspended Dorel STOICA, Gheorghe VOICU, Carmen RUSĂNESCU

Influence of Vibration Amplitude Oscillations on the Conical Sieve Suspended Dorel STOICA, Gheorghe VOICU, Carmen RUSĂNESCU Bulletin UASVM Agriculture 69(1)/2012 Print ISSN 1843-5246; Electronic ISSN 1843-5386 Influence of Vibration Amplitude Oscillations on the Conical Sieve Suspended Dorel STOICA, Gheorghe VOICU, Carmen RUSĂNESCU

More information

DC-DC CONVERTOR STRUCTURE RE FOR ENERGY MANAGEMENT ON (HYBRID) ELECTRIC VEHICLE

DC-DC CONVERTOR STRUCTURE RE FOR ENERGY MANAGEMENT ON (HYBRID) ELECTRIC VEHICLE THE WELDING TECHNOLOGY INFLUENCE ON THE DOUBLE T GIRDER BEAMS BUCKLING (Paper Title) DC-DC CONVERTOR STRUCTURE RE FOR ENERGY MANAGEMENT ON (HYBRID) ELECTRIC VEHICLE Assist. Eng. Daniel-Adrian STICEA, PhD

More information

F I Ş A D I S C I P L I N E I 1)

F I Ş A D I S C I P L I N E I 1) F I Ş A D I S C I P L I N E I 1) 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI 1.. Facultatea LITERE ŞI ŞTIINŢE 1.3. Departamentul INFORMATICĂ, TEHNOLOGIA

More information

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Sectiunea 1 Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind modificarea tabelelor 11, 12 şi 13 precum si a situatiei sintetice capacitati noi / capacitati de inchis in sectorul

More information

Formularea Strategiei

Formularea Strategiei Formularea Strategiei Tematica Cursului de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard este împărțită în patru secțiuni. Prima Secțiune a Cursului cuprinde procesul de Formulare a Strategiei,

More information

Eugen ZAHARESCU - Curriculum Vitae 2010

Eugen ZAHARESCU - Curriculum Vitae 2010 Universitatea Ovidius Constanţa Facultatea de Matematica si Informatica Bd.Mamaia no. 124, Constanţa Tel./Fax: +40 241 606424 Site: http://math.univ-ovidius.ro/ Curriculum Vitae Conferenţiar univ. dr.

More information

Anexa nr. 2 FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UVT

Anexa nr. 2 FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UVT FIŞA DISCIPLINEI Anexa nr. 2 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UVT 1.2 Facultatea - 1.3 Departamentul DPPD 1.4 Domeniul de studii EDUCAŢIONAL 1.5 Ciclul de studii POSTUNIVERSITAR

More information

Listă lucrări relevante

Listă lucrări relevante Lista completă de lucrări a candidatului șef lucrări dr. ing.germán-salló Zoltán la postul nr. 8 conferențiar din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Electrică și calculatoare Listă lucrări

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

Curriculum Vitae. VIRGIL STOICA Lacului Street nr. 6, Valea Lupului, IASI county, ROMANIA Tel.:

Curriculum Vitae. VIRGIL STOICA Lacului Street nr. 6, Valea Lupului, IASI county, ROMANIA Tel.: Tel.: 040-752566966 Curriculum Vitae First name: Virgil Last name: STOICA Date and place of birth: May 4, 1965, Iasi, Romania Status: married; one son Permanent address: Lacului street, nr. 6, 707410 Valea

More information

PREFAŢĂ Richard P. Feynman Sarah Caldwell smart smartly intelligent

PREFAŢĂ Richard P. Feynman Sarah Caldwell smart smartly intelligent PREFAŢĂ "It doesn t matter how beautiful your theory is, it doesn t matter how smart you are. If it doesn t agree with experiment, it s wrong." Richard P. Feynman (http://www.brainquote.con/quotes/r/richardpf160383.html)

More information

ÎNCERCĂRI DE PERFORMANŢĂ PENTRU CARACTERIZAREA UNUI DISPOZITIV MEMS

ÎNCERCĂRI DE PERFORMANŢĂ PENTRU CARACTERIZAREA UNUI DISPOZITIV MEMS OPTIMIZAREA ȘI CONFIGURAREA UNUI SERVICIU DE TRANSPORT PUBLIC ÎNCERCĂRI DE PERFORMANŢĂ PENTRU CARACTERIZAREA UNUI DISPOZITIV MEMS Florin Teodor TĂNĂSESCU 1, Gheorghe ŞTEFĂNESCU 1, Cristinel ILIE 2, Marius

More information

Catedra Anatomia Omului

Catedra Anatomia Omului Prolapsul uterin mai este numit hernie a diafragmului pelvian sau insufic - pro Concluzii 1. 2. 3. Bibliografie 1. - 2. - 3. - 4. - 5. -. 6. - 7. http://dnevnik.bigmir.net/view_article/dnevnik/597958/

More information