PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1

Size: px
Start display at page:

Download "PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1"

Transcription

1 Facultatea: ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Domeniul: Economie Programul de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de invatamant: ZI Promotia: Anul universitar: PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de studiu: 2, semestrul: 1

2 6.5z 6.5zz 7z 7zz Nr. Denumirea Denumirea Tip Cat. Codul Forma Nr. ore/ Nr. Nr. Catedra care crt. disciplinei disciplinei disc disc. disciplinei verif. săptămână pct. de susţine Observatii in engleza C S L/P T credit săpt. disciplina 1 Management Management O F OF214104L E (Departament) ECONOMIA 2 Econometrie Econometrics O F OF214105L E (Departament) ECONOMIA 3 Marketing Marketing O F OF214106L E (Departament) ECONOMIA 4 Contabilitate financiară Financial accounting O S OS213109L E (Departament) CONTABILITATE SI AUDIT 5 Finanţele întreprinderii Finance enterprise O F OF216101L E (Departament) FINANTE 6.1 Instituţii de credit Credit institutions A S AS216211L E (Departament) MONEDA SI BANCI 6.2 Istoria economiei mondiale History of world economy A S AS210304L V ISTORIA ECONOMIEI SI GEOGRAFIE 6.3 Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului Foodstuff and consumer's securiy RECTOR, Profesor univ. dr. ROŞCA Ion A S AS212202L V (Departament) BUSINESS, STIINTELE CONSUMATORULUI SI MANAGEMENTUL CALITATII 6.4 Contabilitate de gestiune Management accounting A S AS213108L E (Departament) CONTABILITATE SI AUDIT 6.5 Managementul investiţiilor Investment management A S AS227201L E (Departament) MANAGEMENT TOTAL OBLIGATORII SI OPTIONALE: max TOTAL OBLIGATORII SI min Educaţie fizică şi sport Physical education and sports S C SC214201L V (Departament) EDUCATIE FIZICA SI SPORT TOTAL: max TOTAL: min Comunicare în limba engleză 1 Communication in English 1 F C FC210666L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 9 Comunicare în limba franceză 1 Communication in French 1 F C FC210501L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 10 Comunicare în limba germană 1 Communication in German 1 F C FC210617L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 11 Comunicare în limba rusă 1 Communication in Russian 1 F C FC210504L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 12 Comunicare în limba spaniolă 1 Communication in Spanish 1 F C FC210503L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 13 Comunicare în limba italiană 1 Communication in Italian 1 F C FC210502L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 14 Comunicare în limba japoneză 1 Communication in Japanese 1 F C FC210667L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 15 Comunicare în limba chineză 1 Communication in Chinese 1 F C FC210668L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 16 Comunicare în limba turcă 1 Communication in Turkish 1 F C FC210669L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 17 Modele regionale de economie Regionals model of economy F C FC215145L V (Departament) ECONOMIE SI POLITICI ECONOMICE 18 Istoria economiei History of economy F C FC210321L V ISTORIA ECONOMIEI SI GEOGRAFIE 19 Cultură antreprenorială Entrepreneurship F C FC210402L V (Departament) UNESCO PENTRU ADMINISTRAREA AFACERILOR LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrări practice; P - Proiecte; T - Total DECAN, Profesor univ. dr. MANOLE Victor

3 Facultatea: ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Domeniul: Economie Programul de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de invatamant: ZI Promotia: Anul universitar: PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de studiu: 2, semestrul: 2

4 7.5z 7.5zz Nr. Denumirea Denumirea Tip Cat. Codul Forma Nr. ore/ Nr. Nr. Catedra care crt. disciplinei disciplinei disc disc. disciplinei verif. săptămână pct. de susţine Observatii in engleza C S L/P T credit săpt. disciplina 1 Ecologie Ecology O S OS224108L E (Departament) ECONOMIA 2 Managementul exploataţiilor agricole Management of agricultural exploitations 3 Economia şi politica agrară Agricultural economy and policy O S OS224109L E (Departament) ECONOMIA O S OS224110L E (Departament) ECONOMIA 4 Economia mediului Environment economics O S OS224111L E (Departament) ECONOMIA 5 Agromarketing Agromarketing O S OS224112L E (Departament) ECONOMIA 6 Practică de specialitate Practical period O S OS224113L C (Departament) ECONOMIA 7.1 Dreptul Uniunii Europene The European Union law A S AS223504L E (Departament) DREPT 7.2 Gestiunea financiară a întreprinderii 7.3 Administrarea întreprinderii de comerţ, turism, servicii 7.4 Managementul resurselor umane Corporate finance A S AS226113L E (Departament) FINANTE Business administration in commerce, tourism and services A S AS212304L E (Departament) TURISM SI GEOGRAFIE HR Management A S AS227116L E (Departament) MANAGEMENT 7.5 Contabilitate publică Public sector accounting A S AS223115L E (Departament) CONTABILITATE SI AUDIT TOTAL OBLIGATORII SI OPTIONALE: max TOTAL OBLIGATORII SI min Comunicare în limba engleză 2 Communication in English 2 F C FC220666L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 9 Comunicare în limba franceză 2 Communication in French 2 F C FC220501L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 10 Comunicare în limba germană 2 Communication in German 2 F C FC220617L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 11 Comunicare în limba rusă 2 Communication in Russian 2 F C FC220504L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 12 Comunicare în limba spaniolă 2 Communication in Spanish 2 F C FC220503L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 13 Comunicare în limba italiană 2 Communication in Italian 2 F C FC220502L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 14 Comunicare în limba japoneză 2 Communication in Japanese 2 F C FC220667L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 15 Comunicare în limba chineză 2 Communication in Chinese 2 F C FC220668L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 16 Comunicare în limba turcă 2 Communication in Turkish 2 F C FC220669L V (Departament) LIMBI MODERNE SI 17 Doctrine economice Economical doctrines F C FC225215L V (Departament) COMUNICARE SI DOCTRINE ECONOMICE 18 Competiţie şi competitivitate Competitiveness and competition F C FC227126L V (Departament) MANAGEMENT 19 Cercetări operaţionale Operational researches F C FC221180L V (Departament) INFORMATICA SI CIBERNETICA ECONOMICA LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrări practice; P - Proiecte; T - Total

5 RECTOR, Profesor univ. dr. ROŞCA Ion DECAN, Profesor univ. dr. MANOLE Victor nota

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE anul universitar 2015-2016 Domeniul de studii universitare de licenţă:

More information

Facultatea de Istorie și Filosofie Facultyof HistoryAndPhilosophy PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT CURRICULUM

Facultatea de Istorie și Filosofie Facultyof HistoryAndPhilosophy PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT CURRICULUM UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APROBAT: APPROVED BY: Senatul USM din 2017 MSU Senate from 2017 Proces verbal Nr. Minutes No. Facultatea de Istorie și Filosofie Facultyof HistoryAndPhilosophy

More information

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI. 105 ani de performanță academică ADMITEREA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI. 105 ani de performanță academică ADMITEREA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 105 ani de performanță academică ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2018 Accesați permanent www.ase.ro! Aula Magna Mesajul

More information

Lista tutorilor formațiilor de studiu (licență și master) începînd cu anul universitar

Lista tutorilor formațiilor de studiu (licență și master) începînd cu anul universitar Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași Facultatea de Economie și Administrarea Lista tutorilor formațiilor de studiu (licență și master) începînd cu anul universitar 2016-2017 Programe de licență -

More information

1. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI Denumire program de studii. Locația. Forma de universitare de master

1. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR DIN BUCUREŞTI Denumire program de studii. Locația. Forma de universitare de master Domeniile şi programele studii, locaţiile geografice sfăşurare, numărul studii pentru fiecare program studii universitare, formă sau limbă, precum şi numărul maxim stunţi care şcolarizaţi în anul universitar

More information

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE 1. Date personale: IACOB I. CĂTOIU Domiciliul Str. Copăceni nr.47, bloc W3, sc.b, ap. 80, sector 3, Of.49 Bucureşti, cod

More information

Fişa disciplinei. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplina Titulari. 3. Timp total estimat. 4. Precondiţii.

Fişa disciplinei. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplina Titulari. 3. Timp total estimat. 4. Precondiţii. Fişa disciplinei 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 1.2. Facultatea CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 1.3. Departamente (Departament) INFORMATICA

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) int. 9525 E-mail(uri) Data și locul nașterii: Naţionalitate(-tăţi) BĂDULESCU / Alina Universitatea din Oradea, Facultatea

More information

CRITERII DE ADMITERE MASTER

CRITERII DE ADMITERE MASTER Web: http:steconomice.uoradea.ro; E-mail: steconomice@uoradea.ro CRITERII DE ADMITERE MASTER În cadrul Faltăţii de Ştiinţe Economice, lorile pentru studiile universitare de master (fără taxă, taxă) vor

More information

Fiecare candidat declarat admis va confirma UN SINGUR LOC, indiferent de numarul de optiuni la care a fost admis!

Fiecare candidat declarat admis va confirma UN SINGUR LOC, indiferent de numarul de optiuni la care a fost admis! Fiecare candidat declarat admis va confirma UN SINGUR LOC, indiferent de numarul de optiuni la care a fost admis! 1) Candidatii declarati admisi vor trimite cererea de inmatriculare datata, semnata si

More information

Studiul pieţei, relaţii clienți, vânzare pachete turistice

Studiul pieţei, relaţii clienți, vânzare pachete turistice Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa E-mail Cetăţenia Sex Aria ocupaţională NEACŞU MONICA Bucureşti, România nick_neacsuatyahoo.com Română Feminin Business/ Educație EXPERIENŢA

More information

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) FORMULAR CV Curriculum vitae Europass Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) Informaţii personale Nume / Prenume DUMITRIU DAN Adresă(e) 16 Dr. Leonte Anastasievici Str, Sector 5,București, România

More information

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Informații personale Dată naștere: 17.04.1989 Localitate: București Telefon: 0745 512 512 E-mail: vlad.soare@soare-legal.ro VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Calificări Avocat definitiv în Baroul

More information

DHS Class of 2021 Guide to Endorsement Selection for DHS

DHS Class of 2021 Guide to Endorsement Selection for DHS DHS Class of 2021 Guide to Endorsement Selection for DHS Arts & Humanities Endorsement Art Art I Ceramics I Ceramics II Ceramics III 3D Art Art I Drawing I Drawing II Drawing III Drawing Art Art I Digital

More information

THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW

THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW CÎRMACIU DIANA Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Juridice, Catedra de Drept public Abstract The judicial

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Marcu Diana Nume inainte de casatorie Molcuț Adresă(e) Str. Henri Coandă, bl. M53, sc. 2, ap 4, Craiova Telefon(oane) Mobil: 0744436172 E-mail(uri)

More information

Mastere profesionale fără discipline prealabile Adresabilitate, conținut și structură programe de studiu 51

Mastere profesionale fără discipline prealabile Adresabilitate, conținut și structură programe de studiu 51 2017 Programe Parteneri străini Programe în limba engleză Finance and Risk Management 6 Software Development and Business Information Systems 8 Marketing Management 10 Strategic Human Resource Management

More information

Information for Authors Submitting Manuscripts

Information for Authors Submitting Manuscripts Economic Insights Trends and Challenges Vol. I (LXIV) No. 3/2012 123-127 Information for Authors Submitting Manuscripts General Requirements The journal Economic Insights - Trends and Challenges (formerly:

More information

AE Amfiteatru Economic recommends

AE Amfiteatru Economic recommends GOOD PRACTICES FOOD QUALITY AND SAFETY: PRACTICES AND CONTRIBUTIONS BROUGHT BY THE CENTRE OF RESEARCH AND ALIMENTARY PRODUCT EXPERTISE Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, Academy of Economic Studies, Bucharest

More information

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE C U R R I C U L U M V I T A E Nume / Prenume STĂNCIOIU AURELIA - FELICIA Telefon + 40 722 377 379 E-mail Naţionalitate stancioiufelicia@hotmail.com Română ACTIVITATE PROFESIONALĂ Data

More information

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI AFERENT ACTIVITĂȚII DIN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 LA FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR Date minimale 1. Prezentul raport a fost

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.7 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.7 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Data naşterii 19 august 1960 Sex masculin Experienţa profesională din 07.Iunie 2016 Profesor abilitat Academia de Studii Economice București

More information

WIPO ASIAN REGIONAL SEMINAR ON AN INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGY FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMEs)

WIPO ASIAN REGIONAL SEMINAR ON AN INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGY FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMEs) ORIGINAL: English DATE: November 2002 E INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY TRAINING INSTITUTE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION WIPO ASIAN REGIONAL SEMINAR ON

More information

Adresa Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, camera 1104, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Adresa Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, camera 1104, Academia de Studii Economice, Bucureşti ANAMARIA CIOBANU Adresa Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, camera 1104, Academia de Studii Economice, Bucureşti Email: canamaria@yahoo.com, anamaria.ciobanu@fin.ase.ro În prezent Profesor universitar, Catedra

More information

TEODORU Cosmin Adrian.

TEODORU Cosmin Adrian. CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Data naşterii TEODORU Cosmin Adrian Str. Surianu nr. 2 515 800 Sebeş, jud. Alba ROMANIA +40 745 514 696 ateodoru77@yahoo.com 21.08.1977

More information

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT CICLUL LICENŢĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT CICLUL LICENŢĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA VALAHIA din TÂRGOVIŞTE RECTORAT B-dul Regele Carol I, Nr. 2-130024 Târgovişte, Romania Tel: +40-245-206101; Fax: +40-245-217692/211809

More information

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 23/29.03.2017 cu privire la aprobarea

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume NĂSTASE Pavel Naţionalitate Română Data naşterii 6.12.1951 Sex Masculin Experienţa profesională 1996 prezent Profesor universitar la Catedra

More information

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Date personale Nume: Mircea Dumitru Data şi locul naşterii: 14 iulie 1960, Bucureşti Naţionalitate: român Stare civilă: căsătorit, doi copii Loc

More information

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Numele avut la naştere Adresa CULEA MIHAELA CIOBANU Str. Spiru Haret nr. 8, 600114, Bacãu, România Telefon +40-234/588.884 Adresa

More information

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE Lucrări ştiinţifice în reviste recenzate în BDI Singur autor: 1. Mihalache R. 2015, Motivation vs. Need of ESP of Engineering Students, The Journal of International Social Research,

More information

BACHELOR S DEGREE PROGRAMMES FOR 2017/2018 ACADEMIC YEAR

BACHELOR S DEGREE PROGRAMMES FOR 2017/2018 ACADEMIC YEAR BACHELOR S DEGREE PROGRAMMES FOR 2017/2018 ACADEMIC YEAR 02.00.00 Computer and Information Sciences 02.03.02 «Fundamental Mathematics and Information Technologies» «Mathematical Analysis and its Application»

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

Curriculum vitae. Törzsök Sándor László. str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: , Tg.Mureș, România

Curriculum vitae. Törzsök Sándor László. str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: , Tg.Mureș, România informaţii personale Nume/prenume Adresa Curriculum vitae Törzsök Sándor László str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: 540171, Tg.Mureș, România E-mail storzsok@gmail.com Naţionalitate Maghiară Data naşterii

More information

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ în anul universitar Administrarea afacerilor. Administrarea afacerilor. Administrarea afacerilor

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ în anul universitar Administrarea afacerilor. Administrarea afacerilor. Administrarea afacerilor Centrul de Cercetare Management, Afacerilor şi Marketing PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ în anul universitar 2015-2016 Nr. crt. A. CERCETARE DIDACTICĂ 1. Tratat editat în străinătate 1.1.... 1.n. 2. Tratat

More information

Experimental Economics A EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY A FINANCE AND STOCHASTICS A FINANCIAL MANAGEMENT (el.

Experimental Economics A EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY A FINANCE AND STOCHASTICS A FINANCIAL MANAGEMENT (el. A+ Journals ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 0001-4273 A+ ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 0363-7425 A+ ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 0361-3682 A+ ACCOUNTING REVIEW 0001-4826 A+ ADMINISTRATIVE SCIENCE

More information

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ. Proba 1 (examinare orală): Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - Sesiunea iulie

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ. Proba 1 (examinare orală): Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - Sesiunea iulie UNIVERSITATEA ARTIFEX din BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT-MARKETING TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ Proba 1 (examinare orală): Evaluarea cunoştinţelor fundamentale

More information

NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD

NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD Lucrări Ştiinţifice - vol. 53, Seria Zootehnie NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD Cecilia Pop 1, V.V. Cotea 2, Cintia Colibaba 2, Diana

More information

MANAGEMENT 1. SERVICIILE TURISTICE

MANAGEMENT 1. SERVICIILE TURISTICE Departamenul de Ştiinţe Economice Programul de Studii: Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ ANUL UNIVERSITAR 2015/2016 proba scrisă I. MANAGEMENT

More information

MONICA RĂILEANU SZELES

MONICA RĂILEANU SZELES MONICA RĂILEANU SZELES Data și locul nașterii: 27 februarie 1975, Brasov, Romania Tel.: 0040722 355979 Adresă personală: Lamaitei 59, Brasov, Romania Adresă instituțională: Universitatea Transilvania din

More information

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar Ministerul Educaţiei Naţionale Universitatea Babeş - Bolyai Facultatea de Business Str. Horea nr. 7 400174, Cluj-Napoca Tel: 0264 599170 Fax: 0264 590110 E-mail: tbs@tbs.ubbcluj.ro Web: www.tbs.ubbcluj.ro

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Facultatea de Matematică şi Informatică 1.3 Departamentul Departamentul de Informatică

More information

LISTA PUBLICAŢIILOR PERIODICE ŞI SERIALE ROMÂNEŞTI <<ABONAMENTE 2013>> TITLUL PUBLICAŢIEI

LISTA PUBLICAŢIILOR PERIODICE ŞI SERIALE ROMÂNEŞTI <<ABONAMENTE 2013>> TITLUL PUBLICAŢIEI NR. CRT. TITLUL PUBLICAŢIEI LISTA PUBLICAŢIILOR PERIODICE ŞI SERIALE ROMÂNEŞTI DOMENIU 1. Abstracte in bibliologie şi ştiinţa informării din România Bibliologie şi Ştiinţa Informării

More information

Fişa disciplinei. FIŞA DISCIPLINEI: Managementul calității totale

Fişa disciplinei. FIŞA DISCIPLINEI: Managementul calității totale Fişa disciplinei FIŞA DISCIPLINEI: Managementul calității totale 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice și

More information

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar Ministerul Educaţiei Naionale Universitatea Babeş - Bolyai Facultatea de Business Str. Horea nr. 7 400174, Cluj-Napoca Tel: 0264 599170 Fax: 0264 590110 E-mail: tbs@tbs.ubbcluj.ro Web: www.tbs.ubbcluj.ro

More information

Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate -

Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate - Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate - 25 mai 2010 - Palatul Parlamentului, Sala Avram Iancu Inovatie, Competitivitate, Succes Platforme Tehnologice

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

Boloş Marcel Ioan CURRICULUM VITAE. Nume Adresă Naţionalitate

Boloş Marcel Ioan CURRICULUM VITAE. Nume Adresă  Naţionalitate CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă E-mail Naţionalitate Boloş Marcel Ioan Str. Ep. Ioan Suciu Nr. 14, bl. PC 7, ap. 3, Oradea, Bihor, România marcel.bolos@mdrt.ro Română Data şi locul naşterii

More information

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 447/15.01.2018 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018-2019 1. Prezentul regulament

More information

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2016-2017 Facultatea de Business 1. Date despre program 1..1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 1.2. Facultatea Business 1.3. Departamentul Business

More information

Curriculum vitae. Data naşterii:

Curriculum vitae. Data naşterii: Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume: Pîrghie Cristian Adresă: Str. Bistriţei nr. 1, Bl. 35, Sc. A, Ap. 12, Suceava Telefon: 0745 134812 Fax: - E-mail: parghie@fim.usv.ro Naţionalitate: Română Data

More information

FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de Lector universitar publicat Monitorul Oficial al României nr.

FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de Lector universitar publicat Monitorul Oficial al României nr. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE FINANŢE, BĂNCI ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ Postul scos la concurs: lector universitar, Poziţia: 33 Disciplinele postului:

More information

FINANCING SOURCES FOR ROMANIAN SMEs IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE BASED ECONOMY. Daniel URITU 1 Alexandru-Emil POPA 2

FINANCING SOURCES FOR ROMANIAN SMEs IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE BASED ECONOMY. Daniel URITU 1 Alexandru-Emil POPA 2 FINANCING SOURCES FOR ROMANIAN SMEs IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE BASED ECONOMY Daniel URITU 1 Alexandru-Emil POPA 2 ABSTRACT SMEs access to the finance needed to run the business was and still is one of

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Martie 2018 MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Academia de Studii Economice din Bucureşti Piața Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374, România Telefon: +4021.319.19.00; +4021.319.19.01; Fax +4021.319.18.99

More information

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria Curriculum vitae Informaţii personale Nume/ Prenume E-mail Naţionalitate Săftoiu Răzvan Georgian razvan.saftoiu@unitbv.ro Română Data naşterii 23 iunie 1978 Sex Educaţie şi formare Masculin Perioada iulie

More information

Curriculum vitae. Data naşterii Funcţia didactică actuală. Profesor. Bucureşti, România. Instituţia. absolv irii

Curriculum vitae. Data naşterii Funcţia didactică actuală. Profesor. Bucureşti, România. Instituţia. absolv irii Curriculum vitae Numele şi prenumele Olaru Marieta Data naşterii 27.08.1951 Funcţia didactică actuală Profesor Instituţia la care este titular din, România Data absolv irii Instituţia Auditor calitate

More information

COMMERCIAL DATA SHEET

COMMERCIAL DATA SHEET COMMERCIAL DATA SHEET Distribution: All Clients Document number: 1 Version: 1.0 Release Date: 2017-11-15 1 INTRODUCTION Lucky Links is a 5 reel 4 row game with 20 lines Win Both Ways, stacked symbols,

More information

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR Departamentul de Finante, Banci si Analiza Economica

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR Departamentul de Finante, Banci si Analiza Economica FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR Departamentul de Finante, Banci si Analiza Economica Postul: Lector, poz. 32, Disciplinele: Gestiunea financiara a intreprinderii, Fiscalitate Domeniul:

More information

THE ROLE OF THE ICT SECTOR IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

THE ROLE OF THE ICT SECTOR IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE ROLE OF THE ICT SECTOR IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT TEODORESCU ANA MARIA ASSISTANT PH.D., PETROLEUM-GAS UNIVERSITY OF PLOIESTI, ROMANIA amy_80ro@yahoo.com Abstract: Sustainable development

More information

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 Dr BOBEI, Radu Bogdan Conferențiar Universitatea din București, Facultatea de Drept CUPRINS I. Traduceri/cursuri/tratate/monografii/comentarii/legislație

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Groșanu, Adrian Str. George Enescu, Nr. 17, cod postal 407042, Sat Sînnicoara, Comuna Apahida, Jud. Cluj, România Telefon(oane) Mobil:

More information

Embroidery Simulator v.3.4. Visualization of ROI Results

Embroidery Simulator v.3.4. Visualization of ROI Results Embroidery Simulator v.3.4. and Visualization of ROI Results Table of Contents Introduction... 1 Embroidery Simulator Version 3.4:... 2 User Input and Equation Explanation... 2 Setting Top Machine Properties...

More information

2001 prezent Profesor universitar prezent Rector al Universității,,Nicolae Titulescu din București

2001 prezent Profesor universitar prezent Rector al Universității,,Nicolae Titulescu din București C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Adresa GABRIEL BOROI București E-mail gboroi@gmail.com Data nasterii 24 septembrie 1964 Distincţii primite 2001 Premiul Andrei

More information

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL Adresă(e) Bucureşti, Prelungirea Ghencea nr. 65B, sector 6 Telefon(oane) 0213191900/int. 276 E-mail(uri) cristian.marinas@man.ase.ro

More information

Titles Collection Available Years Notes

Titles Collection Available Years Notes Advanced Series in Advances in Accounting Behavioral Research Advances in Accounting Education Advances in Agricultural Economic History Advances in Airline Advances in Applied Business Strategy Advances

More information

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ Anexa nr. 3a UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407;

More information

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115

More information

General Certificate of Education May June Summer 2015 Examination Timetable FINAL

General Certificate of Education May June Summer 2015 Examination Timetable FINAL May June Summer 2015 ination table FINAL General Certificate of Education May June Summer 2015 ination table FINAL For more information on Edexcel qualifications please visit www.edexcel.com/contactus

More information

Where to File Patent Application Yumiko Hamano IP Consultant - IP Commercialization Partner, ET Cube International

Where to File Patent Application Yumiko Hamano IP Consultant - IP Commercialization Partner, ET Cube International Where to File Patent Application Yumiko Hamano IP Consultant - IP Commercialization Partner, ET Cube International Patent A right granted by a state to the owner of an invention, to exclude others from

More information

ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR

ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017 Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu Str. Hristo Botev, nr. 17, sector 3 Tel./ fax: 021 313

More information

CURRICULUM VITAE. Teste grilă pentru examenul Colectivul Universitaria, facultăţii Bucuresti, 2015

CURRICULUM VITAE. Teste grilă pentru examenul Colectivul Universitaria, facultăţii Bucuresti, 2015 CURRICULUM VITAE 1. DATE DE IDENTIFICARE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul, specializarea PENU DANIELA Conferenţiar universitar Doctor/ Economie şi Politici economice Politica fiscală

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

Fields of Study at the University of Copenhagen

Fields of Study at the University of Copenhagen Fields of Study at the University of Copenhagen The University of Copenhagen application will ask you to select the departments that you would like to be accepted to. However, in the drop-down menu, it

More information

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 15, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-54553 www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

More information

CURRICULUM VITAE. Radu Sorin Claudiu, Ligia Prodan

CURRICULUM VITAE. Radu Sorin Claudiu, Ligia Prodan CURRICULUM VITAE 1. DATE DE IDENTIFICARE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul, specializarea - Lect.univ. Doctor Domeniul Finanțe, Specializarea Finante (Titlul tezei; Tendințe și perspective

More information

International Business Minor Requirement b Approved Culture Courses at the 300/4 level Course Offerings Fall 2018

International Business Minor Requirement b Approved Culture Courses at the 300/4 level Course Offerings Fall 2018 International Business Minor Requirement b Approved Culture Courses at the 300/4 level Course Offerings Fall 2018 Please make sure you meet the proper prerequisites before registering for these courses.

More information

THE ANALYSIS OF SMES INNOVATION DEGREE VASILE ROBU, RALUCA-FLORENTINA CREŢU, CRISTINA-ŞTEFANIA CUREA

THE ANALYSIS OF SMES INNOVATION DEGREE VASILE ROBU, RALUCA-FLORENTINA CREŢU, CRISTINA-ŞTEFANIA CUREA THE ANALYSIS OF SMES INNOVATION DEGREE VASILE ROBU, RALUCA-FLORENTINA CREŢU, CRISTINA-ŞTEFANIA CUREA Vasile ROBU, Professor, Ph.D. The Academy of Economic Studies in Bucharest Raluca-Florentina CREŢU,

More information

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s)

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s) Curriculum vitae Europass Personal information First name(s) / Surname(s) Sandu,Adriana, Magdalena Address(es) Vântului street, building J 5, entrance 3, apartment 7, Craiova, Dolj, PC 200574 Telephone(s)

More information

FIŞA DISCIPLINEI 1. Tutoriat 2

FIŞA DISCIPLINEI 1. Tutoriat 2 FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior Universitatea POLITEHNICA Timisoara 1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Management in Productie si Transporturi / Management

More information

DIG FASCICOLI DOPPI. Double issues available to exchange. Si veda anche la pagina Scambi e doni tra biblioteche a cura del Cilea

DIG FASCICOLI DOPPI. Double issues available to exchange. Si veda anche la pagina Scambi e doni tra biblioteche a cura del Cilea del Politecnico di Milano Aggiornato al 22 Gennaio 2007 DIG FASCICOLI DOPPI Double issues available to exchange Si veda anche la pagina Scambi e doni tra biblioteche a cura del Cilea See also the page

More information

Undergraduate Majors and Minors

Undergraduate Majors and Minors Undergraduate Majors and Minors 1 Undergraduate Majors and Minors UNDERGRADUATE MAJORS AND MINORS (organized alphabetically) A B C Accounting, Minor (http://catalogue.uci.edu/thepaulmerageschoolofbusiness/undergraduateprograms/#minorstext)

More information

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București,

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București, CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE Nume Prenume DUMITRACHE Mihail Adresă Telefon +40-21-3116835 Fax +40-31-8153875 E-mail Naționalitate Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar

More information

PETIA DIMITROVA. Country CEO and Chairperson of the Management Board of Eurobank Bulgaria AD (Postbank) Present

PETIA DIMITROVA. Country CEO and Chairperson of the Management Board of Eurobank Bulgaria AD (Postbank) Present CURRICULUM VITAE PETIA DIMITROVA Country CEO and Chairperson of the Management Board of Eurobank Bulgaria AD (Postbank) 1. Professional Experience Record: / Present Chairperson of the Management Board

More information

Detalii cadru didactic. Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice

Detalii cadru didactic. Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice Detalii cadru didactic Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice Data nașterii: 29.08.1982 Localitatea: Blaj E-mail (ROGER): diana.ranf@roger-univ.ro Telefon (ROGER): 0269 233

More information

Curriculum vitae. Informatii personale Nume/Prenume Adresa Telefon Fax Cetatenia. Geanina CUCU-CIUHAN. Data nasterii

Curriculum vitae. Informatii personale Nume/Prenume Adresa Telefon Fax  Cetatenia. Geanina CUCU-CIUHAN. Data nasterii Curriculum vitae Informatii personale Nume/Prenume Adresa Telefon Fax E-mail Cetatenia Geanina CUCU-CIUHAN geaninaciuhan@gmail.com, geanina.ciuhan@upit.ro romana Data nasterii Sex Locul de munca vizat

More information

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ EDUCAŢIE ŞI FORMARE prezent. Clubul Sportiv Romanian Masters Athletics - Bucureşti

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ EDUCAŢIE ŞI FORMARE prezent. Clubul Sportiv Romanian Masters Athletics - Bucureşti Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Micu Liviu - Alexandru Mărăşeşti, nr.7, oraş Măgurele, cod poştal 077125, jud. Ilfov, România Telefon 0214574022, 0757109898, 0729222397 Fax E-mail Naţionalitate

More information

Chapter 11 Cooperation, Promotion and Enhancement of Trade Relations

Chapter 11 Cooperation, Promotion and Enhancement of Trade Relations Chapter 11 Cooperation, Promotion and Enhancement of Trade Relations Article 118: General Objective 1. The objective of this Chapter is to establish a framework and mechanisms for present and future development

More information

Career & Technology Education Coherent Sequences

Career & Technology Education Coherent Sequences Career Education Coherent Sequences 2014-2015 School Year DRAFT ONLY Business Industry Endorsement Agriculture Business Agriculture, Food, Natural Resources Professional Standards in Agribusiness Professional

More information

M U I C G E N E R A L C A T A L O G

M U I C G E N E R A L C A T A L O G M U I C GENERAL CATALOG 2015-2016 M U I C GENERAL CATALOG 2 0 1 5-2 0 1 6 Page General Information Vision and Mission Statement 2 A Modern College in A Historic University 3 Academic Programs Business

More information

GENERAL INFORMATION ACADEMIC PROGRAMS COURSE DESCRIPTIONS. For Students with I.D. 60xxxxx

GENERAL INFORMATION ACADEMIC PROGRAMS COURSE DESCRIPTIONS. For Students with I.D. 60xxxxx MUIC GENERAL C2 A0 1T7A- 2L0O1 G8 GENERAL INFORMATION ACADEMIC PROGRAMS COURSE DESCRIPTIONS For Students with I.D. 60xxxxx *Note: The contents are subject to change without prior notice. Students are advised

More information

Presentation: Overall situation on SMEs innovation capacities in Suriname

Presentation: Overall situation on SMEs innovation capacities in Suriname Presentation: Overall situation on SMEs innovation capacities in Suriname Mr. Ferdinand Welzijn Chair Suriname Business Forum Intra-Regional Relations Seminar on mechanisms to support innovation for SMEs

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) RUSE ELENA 900716, Constanţa, Romania elenaruse@saguna.eu romana Data naşterii

More information

Sunrise Valley bringing business and science together

Sunrise Valley bringing business and science together Sunrise Valley bringing business and science together info@sunrisevalley.lt Sauletekio al. 15, 10224 Vilnius, Lietuva/Lithuania Tel. +370 5 250 06 01 Fax. +370 5 250 06 03 http://www.sunrisevalley.lt Integrated

More information

Centrale Conseil Rhône-Alpes

Centrale Conseil Rhône-Alpes Centrale Conseil Rhône-Alpes Junior Entreprise of the Centrale Lyon Engineering School. PRESENTATION Centrale Conseil Rhône-Alpes, the Junior Entreprise of the Ecole Centrale de Lyon is a non-profit-making

More information

RAPORT ANUAL ASUPRA ACTIVITĂŢII ŞCOLILOR DOCTORALE DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA pentru anul universitar

RAPORT ANUAL ASUPRA ACTIVITĂŢII ŞCOLILOR DOCTORALE DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA pentru anul universitar RAPORT ANUAL ASUPRA ACTIVITĂŢII ŞCOLILOR DOCTORALE DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA pentru anul universitar 2008-2009 În anul 2008-2009, activitatea Şcolilor Doctorale din cadrul facultăţilor Universităţii

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

Curriculum Vitae. 51 Progresului Street, cod poştal , București, România Telefon(oane) Mobil: Fax(uri)

Curriculum Vitae. 51 Progresului Street, cod poştal , București, România Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) Curriculum Vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) ILIE ANCA GABRIELA 51 Progresului Street, cod poştal 050692, București, România Telefon(oane) Mobil: 0040723227227 Fax(uri) E-mail(uri) ancaionescu2003@yahoo.com

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Octombrie 2017 MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Academia de Studii Economice din Bucureşti Piața Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374, România Telefon: +4021.319.19.00; +4021.319.19.01; Fax +4021.319.18.99

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Matematică aplicată în economie 4.2 de competenţe

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Matematică aplicată în economie 4.2 de competenţe FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR FIŞA DISCIPLINEI 1 Date despre program 11 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 12 Facultatea Facultatea de Economie

More information