Evoluţii în domeniul protecţiei copilului

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Evoluţii în domeniul protecţiei copilului"

Transcription

1 Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Aplicarea politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de tip rezidenţial cu una de tip familial, a avut ca rezultat, scăderea semnificativă a numărului de copii aflaţi în servicii de tip rezidenţial publice şi private, fiind promovată ideea că dezvoltarea armonioasă din toate punctele de vedere (fizic, psihic, intelectual) a unui copil, ca şi posibilitatea integrării lui în societate sunt cel mai bine realizate în cadrul unei familii. Evoluţia numărului de copii aflaţi în sistemul de protecţie specială în perioada iunie 2012 In Numar copii protejati în servicii de tip rezidential publice si private (institutionalizati) Numar copii protejati în familii (rude pâna la gradul IV inclusiv, asistenti maternali profesionisti angajati ai DGASPC sau ai organismelor private autorizate, alte familii, tutela) La sfârşitul lunii iunie 2012, erau copii în sistemul de protecţie specială, din care: un număr de copii (35.38%) beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial, din care: copii se aflau în servicii de tip rezidenţial publice, copii se aflau în servicii de tip rezidenţial private. un număr de copii (61.58%) beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip familial, din care: copii se aflau la asistenţi maternali, copii se aflau la rude până la gradul IV inclusiv, copii se aflau la alte familii sau persoane copii (3.04%) se aflau la tutore (serviciu alternativ). Reducerea intrării copiilor în sistemul de protecţie specială nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copiilor de părinţi (centre de zi, centre de recuperare, centre de consiliere, etc.).

2 Începând cu 1 ianuarie 2005 serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale sunt principalele responsabile cu dezvoltarea acestora, ajungând la 30 iunie 2012 să ofere servicii pentru 35,62% din copiii beneficiari de astfel de servicii, pentru 21,45% oferind organismele private acreditate, iar 42,93% sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire oferite de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Repartiţia numărului de copii beneficiari ai serviciilor de prevenire a separării de familie în funcţie de furnizorul de servicii, la 30 iunie Consilii locale Organisme private acreditate DGASPC La 30 iunie 2012 existau servicii de tip rezidenţial publice şi 354 servicii de tip rezidenţial aflate în subordinea organismelor private acreditate. Aceste servicii includ: centre de plasament clasice sau modulate, apartamente, case de tip familial, centre maternale, centre de primire în regim de urgenţă, alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, adăpost de zi şi de noapte). Servicii de tip rezidenţial, la 30 iunie 2012

3 case de tip familial apartamente centre de plasament clasice centre de plasament modulate centre maternale centre de primire în regim de urgenta 1 55 alte servicii 4 servicii publice servicii private Din totalul celor de servicii de tip rezidenţial, un număr de 394 de servicii de tip rezidenţial (361 de servicii de tip rezidenţial publice şi respectiv 33 de servicii de tip rezidenţial private) erau destinate copiilor cu dizabilităţi. Numărul copiilor cu dizabilităţi care beneficiau de măsură de protecţie specială în aceste servicii era la data de , de copii, înregistrându-se o scădere cu 25 copii faţă de aceeaşi perioadă a anului Servicii de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi la 30 iunie case de tip familial apartamente centre de plasament clasice centre de plasament modulate 2 4 alte servicii servicii publice servicii private La 30 iunie 2012 în cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti, în departamentul de Protecţia Copilului erau angajate un număr de ,5 persoane, cu 1462,5 persoane mai puţin faţă de şi cu 705,25 persoane mai puţin faţă de

4 Din totalul celor ,5 angajaţi: 4.467,5 (13,70%) erau angajaţi în aparatul propriu al DGASPC-urilor; (38,37%) erau asistenţi maternali profesionişti; ,5 (40,48%) erau angajaţi în serviciile de tip rezidenţial; 2.428,5 (7,45%) erau angajaţi în servicii de îngrijire de zi. Personal angajat al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în departamentul ProtecţiaCopilului 7.45% 13.70% 40.48% 38.37% - aparatul propriu - asistenți maternali profesioniști - centre de plasament - alte servicii

5 1. Numărul de beneficiari ai serviciilor de prevenire a separării copilului de părinţi - cazuri active la 30 iunie 2012 Number of beneficiaries of parent-child separation prevention activities - active cases on June 30, 2012 Faţă de Număr % (To June 30, (Number) Total, din care: (Total, out of which:) , Beneficiari ai centrelor de zi, inclusiv ai centrelor de recuperare, din care: (Beneficiaries of day care centres, out of which:) ,81% 330 -beneficiari ai centrelor de zi, inclusiv ai centrelor de recuperare, aflate în subordinea consiliilor locale (beneficiaries of day care centres ,53% 122 under the local council) -beneficiari ai centrelor de zi, inclusiv ai centrelor de recuperare, aflate în subordinea organismelor private acreditate (beneficiaries of day care ,96% -43 centres under the private accredited organisms) -beneficiari ai centrelor de zi, inclusiv ai centrelor de recuperare, aflate în subordinea DGASPC 1 (beneficiaries of day care centres under the ,32% 251 DGASPC 1 ) 2. Beneficiari ai altor servicii de prevenire (centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi, servicii de prevenire a abandonului prin planning familial, monitorizarea femeii gravide, etc.), din care: (Beneficiaries of other services for the prevention of child ,19% 471 abandonment: counselling and support services for parents, family planning services, pre-natal monitoring services, etc., out of which:) -beneficiari ai serviciilor de prevenire care funcţionează în subordinea consiliilor locale (beneficiaries of prevention services under the local ,08% 116 council) -beneficiari ai serviciilor de prevenire care funcţionează în subordinea organismelor private acreditate (beneficiaries of prevention services under the private accredited ,49% 71 organisms) -beneficiari ai serviciilor de prevenire care funcţionează în subordinea DGASPC 1 (beneficiaries of prevention services under the DGASPC 1 ) ,62% Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) este instituţia publică ce funcţionează în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti (The General Directorate for Social Assistance and Child Protection is the public institution subordinated to the County Councils or to the local councils of the sectors of Bucharest)

6 2. Numărul de beneficiari ai sistemului de protecţie specială - cazuri active la 30 iunie 2012 Beneficiaries of the special protection system - active cases on June 30, 2012 Faţă de Număr % (To June 30, (Number) Total, din care: (Total, out of which:) , Servicii de tip familial (Family type services) ,58% la asistenţi maternali, din care: ,03% -408 (professional foster caregiver, out of which) - la asistenţi maternali angajaţi ai DGASPC ,88% -407 (professional foster caregiver DGASPC 1 employees) - la asistenţi maternali angajaţi ai consiliilor locale 13 0,02% -1 (professional foster caregiver Local Councils employees) - la asistenţi maternali angajaţi ai organismelor private 85 0,13% - acreditate (professional foster caregivers employees of private accredited organisms) - la rude până la gradul IV inclusiv (extended family) ,47% la alte familii/persoane (other persons / families) ,08% Servicii alternative (Alternative services) ,04% -50 -la tutore (with guardian) ,04% Servicii de tip rezidenţial, din care: ,38% 97 (Residential services, out of which:) - publice (public) ,16% 34 - centre de plasament (placement centres) ,18% centre de primire în regim de urgenţă 840 1,30% 18 (emergency centres) - centre maternale (mother-baby centres) 438 0,68% 32 - private (private) ,22% 63 - centre de plasament (placement centres) ,16% 68 - centre de primire în regim de urgenţă 2 0,01% - (emergency centres) - centre maternale (mother-baby centres) 29 0,05% -5 1 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) este instituţia publică ce funcţionează în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti (The General Directorate for Social Assistance and Child Protection is the public institution subordinated to the County Councils or to the local councils of the sectors of Bucharest)

7 Regiuni/Judeţe (Regions/Counties) 3. Numărul de beneficiari ai sistemului de protecţie specială pe regiuni/judeţe - cazuri active la 30 iunie 2012 Number of beneficiaries of the special protection system, by regions/counties - active cases on June 30, 2012 Copii în servicii de tip familial (Children in family type services) la asistenţi maternali profesionişti (with professional foster caregiver) la rude până la gradul IV (with extended family) la alte familii/persoane (with other persons / families) Copii în servicii rezidenţiale publice (Children in public residential services) Copii în servicii rezidenţiale private (Children in private residential services) TOTAL Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov Ilfov Mun. Bucureşti Total

8 4. Protecţia specială a copiilor în servicii de tip rezidenţial, la 30 iunie 2012 Special protection in residential type services, on June 30, 2012 Număr de instituţii (Number of institutions) Număr de beneficiari (Number of beneficiaries) faţă de faţă de Total (To June 30, Total (To June 30 Total, din care: (Total, out of which:) Servicii de tip rezidenţial publice, din care: (Public rezidential type services) - centre de plasament clasice (classic placement centres) - centre de plasament modulate (modulated/restructured placement centres) - apartamente (apartments) căsuţe tip familial (family type homes) centre maternale (mother-baby centres) centre de primire în regim de urgenţă (emergency centres) - alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, adăpost de zi şi de noapte) (other services - life skills development services, day and night shelter) Servicii de tip rezidenţial aflate in subordinea organismelor private acreditate, din care: (Residential type services under private accredited organisms, out of which:) - centre de plasament clasice (classic placement centres) - centre de plasament modulate (modulated/restructured placement centres) - apartamente (apartments) căsuţe tip familial (family type homes) centre maternale (mother-baby centres) centre de primire în regim de urgenţă (emergency centres) - alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, adăpost de zi şi de noapte) (other services - life skills development services, day and night shelter)

9 5. Protecţia specială a copiilor cu dizabilităţi în servicii de tip rezidenţial, la 30 iunie 2012 (date incluse în tabelul 4) Special protection for children with disabilities in residential type services, on June 30, 2012 Număr de instituţii Număr de beneficiari (Number of institutions) faţă de Total (To June 30, (Number of beneficiaries) faţă de Total (To June 30, Total, din care: (Total, out of which:) Servicii de tip rezidenţial publice, din care: (Public residential type services, out of which:) - centre de plasament clasice (classic placement centres) centre de plasament modulate (modulated/restructured placement centres) - apartamente (apartments) căsuţe tip familial (family type homes) alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, adăpost de zi şi de noapte) (other services - life skills development services, day and night shelter) Servicii de tip rezidenţial aflate în subordinea organismelor private acreditate, din care: (Residential type services under private accredited organisms, out of which:) centre de plasament clasice (classic placement centres) centre de plasament modulate (modulated/restructured placement centres) - apartamente (apartments) căsuţe tip familial (family type homes) Personal angajat al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în departamentul Protecţia Copilului, la 30 iunie 2012 Number of employees in the Child Protection Department of the General Directorates for Social Assistance and Child Protection, on June 30, 2012 Număr (Number) % Faţă de 30 iunie 2011 (To June 30, Faţă de 31 decembrie 2011 (To December 31, Total, din care: (Total, out of which:) ,5 100,00% ,50-705,25 - aparatul propriu (own staff ) 4.467,5 13,70% -230,50-108,5 - asistenţi maternali profesionişti 38,37% (professional caregivers/foster care ) centre de plasament (placement centres) , % ,25 - alte servicii (other services) 2.428,5 7.45% ,5

10 7. Personal angajat 1 al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în departamentul Protecţia Copilului, pe judeţe, la 30 iunie 2012 Number of employees in the Child Protection Department of the General Directorates for Social Assistance and Child Protection, by regions/counties, on June 30, 2012 Regiuni/Judeţe (Regions/Counties) Aparat propriu (Own staff) Asistenţi maternali profesionişti (Professional caregivers/foster care) Centre de plasament (Placement centres) Alte servicii (Other services) TOTAL 4.467, , , ,5 Nord-Est 677, ,5 420, ,5 Bacău ,5 Botoşani Iaşi Neamţ , Suceava 172, ,5 Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia , ,5 Argeş Calaraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova ,5-779,5 Teleorman Sud-Vest Oltenia 426, ,5 Dolj Gorj Mehedinţi ,5 Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord-Vest 470, ,5 Bihor 114, , Bistriţa-Năsăud Cluj Maramures Satu-Mare Sălaj ,5 Centru , Alba Braşov Covasna ,5 418,5 Harghita ,5 621,5 Mureş Sibiu , ,5 Bucureşti-Ilfov Ilfov Mun. Bucureşti Inclusiv angajaţi cu norme fracţionate (Including part-time employees). Total

privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011

privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 COMISIA CENTRALĂ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR COMUNICAT DE PRESĂ 24 august 2012 privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 Datele preliminare

More information

III. Condiţii de muncă /Working Conditions

III. Condiţii de muncă /Working Conditions III. Condiţii de muncă /Working Conditions Evoluţii în domeniul condiţiilor de muncă 41 III.1.Numărul unităţilor înregistrate la direcţiile de muncă şi protecţie socială, pe forme de proprietate, regiuni/judeţe,

More information

PROFESIONALIZAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

PROFESIONALIZAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PROFESIONALIZAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DANIEL ARPINTE INTRODUCERE Una din cele mai des invocate probleme ale sistemului de asistenţă socială este prezenţa redusă a specialiştilor şi, adesea,

More information

Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2010

Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2010 Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2010 Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării

More information

Asistenţă Socială / Social Assistance

Asistenţă Socială / Social Assistance Asistenţă Socială / Social Assistance Evoluţii în domeniul asistenţei sociale... 4 1. Alocaţii, ajutoare, indemnizaţii, subvenţii, investiţii.. 44 Allowances, benefits, indemnities, subventions, investments

More information

RAPORT privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în perioada

RAPORT privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în perioada Directia Generala a de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Str. Tudor Vladimirescu nr. 28, Rm. Valcea Tel./fax: 0250/734758; 0250/734270 ; E-mail: dgaspcvl@yahoo.com C O N S I L I U L J U D E T

More information

Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2011

Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2011 Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2011 Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

Raport de expertiză. Domeniul 4. Transporturi. Proiect:

Raport de expertiză. Domeniul 4. Transporturi. Proiect: Proiect: Serviciile de expertiză (servicii prelucrare date statistice și realizare reprezentări modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de Beneficiar: MINISTERUL

More information

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ. Ovidiu TRĂICHIOIU Director Adjunct Supervizare, pentru Aeroporturi şi Navigaţie Aeriană

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ. Ovidiu TRĂICHIOIU Director Adjunct Supervizare, pentru Aeroporturi şi Navigaţie Aeriană AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ Ovidiu TRĂICHIOIU Director Adjunct Supervizare, pentru Aeroporturi şi Navigaţie Aeriană PRIA Aviation, 24.05.2016 1 Aviaţie civilă cadru instituţional/ cadru de reglementare

More information

1. MISIUNEA DGASPC TIMIȘ

1. MISIUNEA DGASPC TIMIȘ ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului P-ţa Regina Maria nr.3, 300004 Timişoara Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066 E-mail: dgaspctm@gmail.com Web:

More information

RAPORT : TĂIERILE ILEGALE DIN PĂDURILE ROMÂNIEI ÎN 2016

RAPORT : TĂIERILE ILEGALE DIN PĂDURILE ROMÂNIEI ÎN 2016 RAPORT : TĂIERILE ILEGALE DIN PĂDURILE ROMÂNIEI ÎN 216 Cristi Grecu/Greenpeace INTRODUCERE Pădurea este linia vieții planetei. Pădurea este esențială pentru viața pe Pământ și furnizează servicii fundamentale

More information

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului JUDEŢUL BIHOR 1

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului JUDEŢUL BIHOR 1 Cap.1.MĂSURI GENERALE DE IMPLEMENTARE Tabel 1.1.* Comune Oraşe Municipii Total Număr de unităţi administrativ-teritoriale 91 6 4 101 Număr de structuri comunitare consultative înfiinţate 73 5 2 80 Număr

More information

Romanian Bat Protection Association. Anual Report

Romanian Bat Protection Association. Anual Report Romanian Bat Protection Association Anual Report 2013 Foreword Analyzing the year 2013, it was a successful year, both scientifically and financially, but also in terms of human resources. New colleagues

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

P.O. 06/1 STR ED. 1 REV.

P.O. 06/1 STR ED. 1 REV. CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134 tel./ fax. 0040 (0)257 210055, 253721 mobil: 0040 (0)745 534965; 0040 (0)735-203423

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

NOIEMBRIE 2017 ARFO R APORTUL CU PRIVIRE L A SITUAŢIA COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE. ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI o familie pentru fiecare copil

NOIEMBRIE 2017 ARFO R APORTUL CU PRIVIRE L A SITUAŢIA COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE. ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI o familie pentru fiecare copil NOIEMBRIE 2017 ARFO R APORTUL CU PRIVIRE L A SITUAŢIA COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE ALIANȚA o familie pentru ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI o familie pentru fiecare copil O familie pentru fiecare copil.

More information

FENOMENE DE MARGINALIZARE ŞI EXCLUDERE SOCIALĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR

FENOMENE DE MARGINALIZARE ŞI EXCLUDERE SOCIALĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR AGENTIA NATIONALA PENTRU SPRIJINIREA INITIATIVELOR TINERILOR Direcţia de Studii si Cercetări pentru Probleme de Tineret FENOMENE DE MARGINALIZARE ŞI EXCLUDERE SOCIALĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR Faza I Principalele

More information

STANDARDE MINIME OBLIGATORII privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului

STANDARDE MINIME OBLIGATORII privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului ORDIN Nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE

More information

Raport de expertiză. Domeniul 6. Incluziune socială. Proiect:

Raport de expertiză. Domeniul 6. Incluziune socială. Proiect: Proiect: Serviciile de expertiză (servicii prelucrare date statistice și realizare reprezentări modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013

More information

SEPTEMBRIE ISSN (online): ISSN-L (online):

SEPTEMBRIE ISSN (online): ISSN-L (online): ISSN (online): 2393-3658 ISSN-L (online): 2393-3658 Departamentul de Asistență Socială Facultatea de Sociologie și Psihologie Universitatea de Vest din Timișoara CUPRINS: Proiectul Now What?: Preparing

More information

PLANUL STRATEGIC NAŢIONAL MULTIANUAL PENTRU ACVACULTURĂ

PLANUL STRATEGIC NAŢIONAL MULTIANUAL PENTRU ACVACULTURĂ PLANUL STRATEGIC NAŢIONAL MULTIANUAL PENTRU ACVACULTURĂ 10 OCTOMBRIE 2014 Prefața Această documentație a fost elaborată de către Asocierea Rompop 2014 în cadrul proiectului "Asistență tehnică pentru dezvoltarea

More information

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm Preparatory Problems 1Se dau punctele coliniare A, B, C, D în această ordine aî AB 4 cm, AC cm, BD 15cm a) calculați lungimile segmentelor BC, CD, AD b) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor

More information

Monitorizarea drepturilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi din instituţiile publice

Monitorizarea drepturilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi din instituţiile publice Monitorizarea drepturilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi din instituţiile publice Raport al proiectului de monitorizare 2005-2006 Opiniile şi declaraţiile persoanelor intervievate, exprimate şi

More information

ABANDONUL COPIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

ABANDONUL COPIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ABANDONUL COPIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA Guvernul Republicii Moldova 2 Abandonul copiilor în Republica Moldova Cuprins 3 4 Abandonul copiilor în Republica Moldova CUVÂNT ÎNAINTE 5 6 Abandonul copiilor

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Materialele informative sunt adresate autorităţilor, instituţiilor şi specialiştilor cu competenţe în domeniul protecţiei copilului.

Materialele informative sunt adresate autorităţilor, instituţiilor şi specialiştilor cu competenţe în domeniul protecţiei copilului. Scopul atelierului de instruire este de a informa şi sensibiliza profesioniştii cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului referitor la implementarea: Legii privind protecţia specială a copiilor aflaţi

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

STUDIU PRIVIND PRINCIPALELE IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE ÎN ROMÂNIA

STUDIU PRIVIND PRINCIPALELE IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE ÎN ROMÂNIA STUDIU PRIVIND PRINCIPALELE IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE ÎN ROMÂNIA Paul ZAI consilier, Ministerul Administraţiei şi Internelor This study strives to present the principal taxes that citizen are paying.

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 502/2017. privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului

NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 502/2017. privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului Hotărâre 502 2017-07-13 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului Monitorul Oficial al României nr 596 din 2017-07-25 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului

More information

Prof. dr. ing. Doina BANCIU, Director General - ICI București BIBLIO International Conference, Brașov, 2 4 June

Prof. dr. ing. Doina BANCIU, Director General - ICI București BIBLIO International Conference, Brașov, 2 4 June Prof. dr. ing. Doina BANCIU, Director General - ICI București BIBLIO 2011 - International Conference, Brașov, 2 4 June STRATEGII EUROPENE PENTRU SOCIETATEA INFORMA ȚIONALĂ (AGENDA DIGITALĂ 2020) Conferința

More information

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ Coordonator al ediþiei: Tudorel ANDREI - Preºedinte INS Colectivul de coordonare a lucrãrii: Mihaela Elena IAGÃR, Beátrix GERÉD, Ilie DUMITRESCU, Adriana CIUCHEA, Gheorghe

More information

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ȘI PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND REFORMA SISTEMULUI REZIDENŢIAL DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI ÎN MOLDOVA PE ANII

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ȘI PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND REFORMA SISTEMULUI REZIDENŢIAL DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI ÎN MOLDOVA PE ANII RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ȘI PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND REFORMA SISTEMULUI REZIDENŢIAL DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI ÎN MOLDOVA PE ANII 2007 2012 RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTAREA

More information

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Structura și Organizarea Calculatoarelor Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Chapter 3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR BINARE CU SEMN CONȚINUT Adunarea FXP în cod direct Sumator FXP în cod direct Scăderea

More information

Accesibilizarea spaţiului public pentru persoanele cu dizabilităţi - obligaţii şi provocări pentru instituţiile publice -

Accesibilizarea spaţiului public pentru persoanele cu dizabilităţi - obligaţii şi provocări pentru instituţiile publice - Accesibilizarea spaţiului public pentru persoanele cu dizabilităţi - obligaţii şi provocări pentru instituţiile publice - Accesibilizarea spaţiului public pentru persoanele cu dizabilităţi - obligaţii

More information

Methods and Techniques Used for Statistical Investigation

Methods and Techniques Used for Statistical Investigation Methods and Techniques Used for Statistical Investigation Podaşcă Raluca Petroleum-Gas University of Ploieşti raluca.podasca@yahoo.com Abstract Statistical investigation methods are used to study the concrete

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

Studiu: IMM-uri din România

Studiu: IMM-uri din România Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor

More information

The driving force for your business.

The driving force for your business. Performanţă garantată The driving force for your business. Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj. Din România către Spania în doar 5 zile!

More information

NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS 16, Libertãþii BVD Bucharest 5 Phone: +40 021 3181871; +40 021 3177770 Fax: +40 021 3124875 e-mail: romstat@insse.ro http://www.insse.ro For information, purchasing the

More information

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume ANDREI STEFAN Adresă Str. Costieni Bl C4, et 2, ap 11 Rîmnicu Sărat, jud. Buzău Telefon 0238568640/0728901637 Fax 0238568640

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Raport anual annual REport

Raport anual annual REport Raport anual annual REport 2005 Cuprins / Contents 1. MESAJUL PRE{EDINTELUI / CEO MESSAGE pg. 5 2. PREZENTARE RADIOCOM / ABOUT RADIOCOM pg. 7 2.1. Viziune Misiune - Clien]i / Vision Mission - Clients 2.2.

More information

Decembrie Realizat cu sprijinul. Direcţia Regională de Statistică Neamţ

Decembrie Realizat cu sprijinul. Direcţia Regională de Statistică Neamţ Studiul privind evaluarea capabilității și performanțelor firmelor de consultanță în Regiunea Nord-Est în vederea creșterii absorbției fondurilor structurale Decembrie 2013 Realizat cu sprijinul Direcţia

More information

Raport. anual. O casă și o familie pentru fiecare copil

Raport. anual. O casă și o familie pentru fiecare copil Raport anual 2015 O casă și o familie pentru fiecare copil Rezultate 1998 2015 23.570 774 Copii preveniți de la separarea de familia lor 52 Instituții închise 5.542 Copii scoși din instituții 714 Tineri

More information

Analiza principalilor indicatori locali

Analiza principalilor indicatori locali Analiza principalilor indicatori locali 11 Demografie Evoluția demografică Evoluția demografică a unei comunități este produsul condițiilor din comunitatea respectivă și din mediul imediat proxim, dar

More information

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea,

More information

Rem Ahsap is one of the prominent companies of the market with integrated plants in Turkey, Algeria and Romania and sales to 26 countries worldwide.

Rem Ahsap is one of the prominent companies of the market with integrated plants in Turkey, Algeria and Romania and sales to 26 countries worldwide. Ȋncepându-şi activitatea ȋn 2004, Rem Ahsap este una dintre companiile principale ale sectorului fabricǎrii de uşi având o viziune inovativǎ şi extinsǎ, deschisǎ la tot ce ȋnseamnǎ dezvoltare. Trei uzine

More information

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t www.siar.ro A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t 1/12 17.10.2018 Founded in january 1990 SIAR is a professional organization of engineers working in the field of automotive and transport engineering

More information

Cristina ENULESCU * ABSTRACT

Cristina ENULESCU * ABSTRACT Cristina ENULESCU * REZUMAT un interval de doi ani un buletin statistic privind cele mai importante aspecte ale locuirii, în statele perioada 1995-2004, de la 22,68 milioane persoane la 21,67 milioane.

More information

CURRICULUM VITAE. Activitatea didactică: A. Cursuri predate studenţilor facultăţii în anul universitar 2011/2012:

CURRICULUM VITAE. Activitatea didactică: A. Cursuri predate studenţilor facultăţii în anul universitar 2011/2012: CURRICULUM VITAE Numele: Manea Prenumele: Livius Locul şi data naşterii: Comuna Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman, la 1 februarie 1952 E-mail: livius.manea@sas.unibuc.ro Locul de muncă: Universitatea

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

ADDRESSING OF LOCAL MUSEUM TOURISM FROM THE PERSPECTIVE OF APPLIED RESEARCH FOR LOCAL MUSEUMS

ADDRESSING OF LOCAL MUSEUM TOURISM FROM THE PERSPECTIVE OF APPLIED RESEARCH FOR LOCAL MUSEUMS ADDRESSING OF LOCAL MUSEUM TOURISM FROM THE PERSPECTIVE OF APPLIED RESEARCH FOR LOCAL MUSEUMS Cristina Lixandroiu 1, Adriana Radu 2 and Marioara Musteata-Pavel 3 National Institute for Research and Development

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

ASPECTE PRACTICE PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PROTECŢIE A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI

ASPECTE PRACTICE PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PROTECŢIE A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI POLITICI SOCIALE ASPECTE PRACTICE PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PROTECŢIE A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI GEORGIANA-VIRGINIA BONEA Copiii cu dizabilităţi nu sunt handicapaţi prin definiţie, ci sunt copii cu nevoi

More information

Diaspora Start Up. Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene

Diaspora Start Up. Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene Diaspora Start Up Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene 1 Ce este Diaspora Start-Up? Este o linie de finanțare destinată românilor din Diaspora

More information

Printesa fluture. Мобильный портал WAP версия: wap.altmaster.ru

Printesa fluture. Мобильный портал WAP версия: wap.altmaster.ru Мобильный портал WAP версия: wap.altmaster.ru Printesa fluture Love, romance and to repent of love. in romana comy90. Formular de noastre aici! Reduceri de pret la stickere pana la 70%. Stickerul Decorativ,

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București 2017

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București 2017 RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti are ca obiect de activitate asigurarea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă socială şi realizarea,

More information

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 3-4, 2008 Secţia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE

More information

SIBIU. Consiliul Judeţean Sibiu. AVIZAT SECRETARUL JUDEŢULUI cu atribuţii delegate, Rodica Ţârlea

SIBIU. Consiliul Judeţean Sibiu. AVIZAT SECRETARUL JUDEŢULUI cu atribuţii delegate, Rodica Ţârlea J U D E Ţ U L SIBIU Consiliul Judeţean Sibiu Str. G-ral Magheru nr.14 Tel.: +40 269 217 733 550185 Sibiu. România Fax: +40 269 218 159 www.cjsibiu.ro e-mail: judet@cjsibiu.rc ROMANIA Nr. 13102/24.08.2018

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL PREGĂTIRII PROFESIONALE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI

CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL PREGĂTIRII PROFESIONALE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA ŞCOALA DOCTORALĂ FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Specializarea: Management şi marketing în agricultură Ing. Ec. CAMELIA-IOANA ALEXA REZUMAT

More information

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 245 din Standarde moldovenești adoptate

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 245 din Standarde moldovenești adoptate # Indicativul standardului moldovenesc 1 SM EN 300 224 română Serviciu mobil terestru. Echipamente radio pentru utilizarea într-un serviciu de paging în domeniul de frecvenţă de la 25 MHz până la 470 MHz.

More information

Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului BestJobs Index. Evoluția pieței muncii în România

Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului BestJobs Index. Evoluția pieței muncii în România Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului 2011 BestJobs Index Evoluția pieței muncii în România 2011 Statistici recrutare Raportul prezintă o analiză comparativă a situației actuale față de

More information

REŢEAUA DE PRESTATORI MEDICALI. Programările medicale se fac doar prin apelarea numărului de telefon sau la adresa:

REŢEAUA DE PRESTATORI MEDICALI. Programările medicale se fac doar prin apelarea numărului de telefon sau  la adresa: REŢEAUA DE PRESTATORI MEDICALI Programările medicale se fac doar prin apelarea numărului de telefon 021.9950 sau e-mail la adresa: office@callaid.ro Jud Oras Clinica Servicii Adresa Locatie AB Alba Iulia

More information

A. La nivelul unităților de învățământ/inspectoratelor Școlare Județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București

A. La nivelul unităților de învățământ/inspectoratelor Școlare Județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București Anexa 1 Ordin nr. 4488/10.07.2015 Responsabilitățile și fluxurile de informații necesare menținerii funcționării corespunzătoare a echipamentelor și serviciilor din cadrul Proiectului Internet în școala

More information

MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLURILOR FORESTIERE DIN ROMÂNIA. REZULTATE OBŢINUTE ÎN REŢEAUA EUROPEANĂ DE 16X16Km

MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLURILOR FORESTIERE DIN ROMÂNIA. REZULTATE OBŢINUTE ÎN REŢEAUA EUROPEANĂ DE 16X16Km Anale ICAS, 47 MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLURILOR FORESTIERE DIN ROMÂNIA. REZULTATE OBŢINUTE ÎN REŢEAUA EUROPEANĂ DE 16X16Km FOREST SOIL CONDITION IN ROMANIA. RESULTS OF TRANSNATIONAL GRID 16X16Km NICOLAE

More information

STARS! Students acting to reduce speed Final report

STARS! Students acting to reduce speed Final report STARS! Students acting to reduce speed Final report Students: Chiba Daniel, Lionte Radu Students at The Police Academy Alexandru Ioan Cuza - Bucharest 25 th.07.2011 1 Index of contents 1. Introduction...3

More information

Anexa nr.1 STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

Anexa nr.1 STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI Anexa nr.1 STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 2014-2020 CUPRINS 1. INTRODUCERE 3 Cadru strategic 3 Procesul participativ de elaborare a strategiei 4 2. SCOPUL STRATEGIEI

More information

Transmiterea datelor prin reteaua electrica

Transmiterea datelor prin reteaua electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan cel Mare din Suceava Facultatea de Inginerie Electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan

More information

TOURIST AMENITIES OF CERTAIN CRAFTS IN ROMANIA

TOURIST AMENITIES OF CERTAIN CRAFTS IN ROMANIA TOURIST AMENITIES OF CERTAIN CRAFTS IN ROMANIA INTERREG IVC project CHARTS CLOSING CONFERENCE: ENGAGING CULTURE AND HERITAGE FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Volos, GREECE 10-15 September, 2014 ROMANIAN

More information

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL MUNICIPIILOR - PROBLEME ŞI SOLUŢII -

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL MUNICIPIILOR - PROBLEME ŞI SOLUŢII - MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL MUNICIPIILOR - PROBLEME ŞI SOLUŢII - CU SPRIJINUL Managementul serviciilor publice la nivelul municipiilor: probleme şi soluţii Bucureşti, octombrie 2009 1 Acest

More information

Copiii rămași fără îngrijire părintească

Copiii rămași fără îngrijire părintească Copiii rămași fără îngrijire părintească Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei DIN REPUBLICA MOLDOVa 1 Copiii rămași fără îngrijire părintească Evaluarea tutelei oficiale şi neoficiale în cadrul

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

Analysis of legal systems in the field of hallmarking in the European Union member states

Analysis of legal systems in the field of hallmarking in the European Union member states OKRĘGOWY URZĄD PROBIERCZY W WARSZAWIE DYREKTOR Maria Magdalena Ulaczyk IAAO 9 Analysis of legal systems in the field of hallmarking in the European Union member states I. EU member states which apply the

More information

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on Prima Evadare Ac9vity Report 2015 The biggest MTB marathon from Eastern Europe 7th edi9on Prima Evadare in numbers Par%cipants subscribed 3.228, 2.733 started the race and 2.400 finished the race 40 Photographers

More information

Studiul pieńei de muncă în 2009 folosind ca sursă internetul Pag. 1/ 5

Studiul pieńei de muncă în 2009 folosind ca sursă internetul Pag. 1/ 5 STUDIUL PIEłEI DE MUNCĂ ÎN 2009 FOLOSIND CA SURSĂ INTERNETUL Conform unui studiu efectuat de compania Manpower, unul din liderii mondiali în domeniul recrutării, selecńiei şi plasării de forńă de muncă,

More information

Ghid de bune practici în lucrul cutinerii

Ghid de bune practici în lucrul cutinerii Ghid de bune practici în lucrul cutinerii O colecție de exemple pozitive prezentate de profesioniști care lucrează cu tineri aflați în situații de vulnerabilitate CUPRINS Programe de tip after-school pentru

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS THROUGH SYNTHETIC INDICATORS

EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS THROUGH SYNTHETIC INDICATORS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc. 2, 2010 SecŃia TEXTILE. PIELĂRIE EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS

More information

Sinteza calităţii apelor din România în anul 2011 (extras)

Sinteza calităţii apelor din România în anul 2011 (extras) Administraţia Naţională Apele Române Sinteza calităţii apelor din România în anul 2011 (extras) BUCUREŞTI ABREVIERI - Bio = elemente biologice 1 2012 - B = (stare ecologică) bună - B.H. = bazin hidrografic

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information