Evoluţii în domeniul protecţiei copilului

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Evoluţii în domeniul protecţiei copilului"

Transcription

1 Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Aplicarea politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de tip rezidenţial cu una de tip familial, a avut ca rezultat, scăderea semnificativă a numărului de copii aflaţi în servicii de tip rezidenţial publice şi private, fiind promovată ideea că dezvoltarea armonioasă din toate punctele de vedere (fizic, psihic, intelectual) a unui copil, ca şi posibilitatea integrării lui în societate sunt cel mai bine realizate în cadrul unei familii. Evoluţia numărului de copii aflaţi în sistemul de protecţie specială în perioada iunie 2012 In Numar copii protejati în servicii de tip rezidential publice si private (institutionalizati) Numar copii protejati în familii (rude pâna la gradul IV inclusiv, asistenti maternali profesionisti angajati ai DGASPC sau ai organismelor private autorizate, alte familii, tutela) La sfârşitul lunii iunie 2012, erau copii în sistemul de protecţie specială, din care: un număr de copii (35.38%) beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial, din care: copii se aflau în servicii de tip rezidenţial publice, copii se aflau în servicii de tip rezidenţial private. un număr de copii (61.58%) beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip familial, din care: copii se aflau la asistenţi maternali, copii se aflau la rude până la gradul IV inclusiv, copii se aflau la alte familii sau persoane copii (3.04%) se aflau la tutore (serviciu alternativ). Reducerea intrării copiilor în sistemul de protecţie specială nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copiilor de părinţi (centre de zi, centre de recuperare, centre de consiliere, etc.).

2 Începând cu 1 ianuarie 2005 serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale sunt principalele responsabile cu dezvoltarea acestora, ajungând la 30 iunie 2012 să ofere servicii pentru 35,62% din copiii beneficiari de astfel de servicii, pentru 21,45% oferind organismele private acreditate, iar 42,93% sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire oferite de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Repartiţia numărului de copii beneficiari ai serviciilor de prevenire a separării de familie în funcţie de furnizorul de servicii, la 30 iunie Consilii locale Organisme private acreditate DGASPC La 30 iunie 2012 existau servicii de tip rezidenţial publice şi 354 servicii de tip rezidenţial aflate în subordinea organismelor private acreditate. Aceste servicii includ: centre de plasament clasice sau modulate, apartamente, case de tip familial, centre maternale, centre de primire în regim de urgenţă, alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, adăpost de zi şi de noapte). Servicii de tip rezidenţial, la 30 iunie 2012

3 case de tip familial apartamente centre de plasament clasice centre de plasament modulate centre maternale centre de primire în regim de urgenta 1 55 alte servicii 4 servicii publice servicii private Din totalul celor de servicii de tip rezidenţial, un număr de 394 de servicii de tip rezidenţial (361 de servicii de tip rezidenţial publice şi respectiv 33 de servicii de tip rezidenţial private) erau destinate copiilor cu dizabilităţi. Numărul copiilor cu dizabilităţi care beneficiau de măsură de protecţie specială în aceste servicii era la data de , de copii, înregistrându-se o scădere cu 25 copii faţă de aceeaşi perioadă a anului Servicii de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi la 30 iunie case de tip familial apartamente centre de plasament clasice centre de plasament modulate 2 4 alte servicii servicii publice servicii private La 30 iunie 2012 în cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti, în departamentul de Protecţia Copilului erau angajate un număr de ,5 persoane, cu 1462,5 persoane mai puţin faţă de şi cu 705,25 persoane mai puţin faţă de

4 Din totalul celor ,5 angajaţi: 4.467,5 (13,70%) erau angajaţi în aparatul propriu al DGASPC-urilor; (38,37%) erau asistenţi maternali profesionişti; ,5 (40,48%) erau angajaţi în serviciile de tip rezidenţial; 2.428,5 (7,45%) erau angajaţi în servicii de îngrijire de zi. Personal angajat al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în departamentul ProtecţiaCopilului 7.45% 13.70% 40.48% 38.37% - aparatul propriu - asistenți maternali profesioniști - centre de plasament - alte servicii

5 1. Numărul de beneficiari ai serviciilor de prevenire a separării copilului de părinţi - cazuri active la 30 iunie 2012 Number of beneficiaries of parent-child separation prevention activities - active cases on June 30, 2012 Faţă de Număr % (To June 30, (Number) Total, din care: (Total, out of which:) , Beneficiari ai centrelor de zi, inclusiv ai centrelor de recuperare, din care: (Beneficiaries of day care centres, out of which:) ,81% 330 -beneficiari ai centrelor de zi, inclusiv ai centrelor de recuperare, aflate în subordinea consiliilor locale (beneficiaries of day care centres ,53% 122 under the local council) -beneficiari ai centrelor de zi, inclusiv ai centrelor de recuperare, aflate în subordinea organismelor private acreditate (beneficiaries of day care ,96% -43 centres under the private accredited organisms) -beneficiari ai centrelor de zi, inclusiv ai centrelor de recuperare, aflate în subordinea DGASPC 1 (beneficiaries of day care centres under the ,32% 251 DGASPC 1 ) 2. Beneficiari ai altor servicii de prevenire (centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi, servicii de prevenire a abandonului prin planning familial, monitorizarea femeii gravide, etc.), din care: (Beneficiaries of other services for the prevention of child ,19% 471 abandonment: counselling and support services for parents, family planning services, pre-natal monitoring services, etc., out of which:) -beneficiari ai serviciilor de prevenire care funcţionează în subordinea consiliilor locale (beneficiaries of prevention services under the local ,08% 116 council) -beneficiari ai serviciilor de prevenire care funcţionează în subordinea organismelor private acreditate (beneficiaries of prevention services under the private accredited ,49% 71 organisms) -beneficiari ai serviciilor de prevenire care funcţionează în subordinea DGASPC 1 (beneficiaries of prevention services under the DGASPC 1 ) ,62% Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) este instituţia publică ce funcţionează în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti (The General Directorate for Social Assistance and Child Protection is the public institution subordinated to the County Councils or to the local councils of the sectors of Bucharest)

6 2. Numărul de beneficiari ai sistemului de protecţie specială - cazuri active la 30 iunie 2012 Beneficiaries of the special protection system - active cases on June 30, 2012 Faţă de Număr % (To June 30, (Number) Total, din care: (Total, out of which:) , Servicii de tip familial (Family type services) ,58% la asistenţi maternali, din care: ,03% -408 (professional foster caregiver, out of which) - la asistenţi maternali angajaţi ai DGASPC ,88% -407 (professional foster caregiver DGASPC 1 employees) - la asistenţi maternali angajaţi ai consiliilor locale 13 0,02% -1 (professional foster caregiver Local Councils employees) - la asistenţi maternali angajaţi ai organismelor private 85 0,13% - acreditate (professional foster caregivers employees of private accredited organisms) - la rude până la gradul IV inclusiv (extended family) ,47% la alte familii/persoane (other persons / families) ,08% Servicii alternative (Alternative services) ,04% -50 -la tutore (with guardian) ,04% Servicii de tip rezidenţial, din care: ,38% 97 (Residential services, out of which:) - publice (public) ,16% 34 - centre de plasament (placement centres) ,18% centre de primire în regim de urgenţă 840 1,30% 18 (emergency centres) - centre maternale (mother-baby centres) 438 0,68% 32 - private (private) ,22% 63 - centre de plasament (placement centres) ,16% 68 - centre de primire în regim de urgenţă 2 0,01% - (emergency centres) - centre maternale (mother-baby centres) 29 0,05% -5 1 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) este instituţia publică ce funcţionează în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti (The General Directorate for Social Assistance and Child Protection is the public institution subordinated to the County Councils or to the local councils of the sectors of Bucharest)

7 Regiuni/Judeţe (Regions/Counties) 3. Numărul de beneficiari ai sistemului de protecţie specială pe regiuni/judeţe - cazuri active la 30 iunie 2012 Number of beneficiaries of the special protection system, by regions/counties - active cases on June 30, 2012 Copii în servicii de tip familial (Children in family type services) la asistenţi maternali profesionişti (with professional foster caregiver) la rude până la gradul IV (with extended family) la alte familii/persoane (with other persons / families) Copii în servicii rezidenţiale publice (Children in public residential services) Copii în servicii rezidenţiale private (Children in private residential services) TOTAL Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov Ilfov Mun. Bucureşti Total

8 4. Protecţia specială a copiilor în servicii de tip rezidenţial, la 30 iunie 2012 Special protection in residential type services, on June 30, 2012 Număr de instituţii (Number of institutions) Număr de beneficiari (Number of beneficiaries) faţă de faţă de Total (To June 30, Total (To June 30 Total, din care: (Total, out of which:) Servicii de tip rezidenţial publice, din care: (Public rezidential type services) - centre de plasament clasice (classic placement centres) - centre de plasament modulate (modulated/restructured placement centres) - apartamente (apartments) căsuţe tip familial (family type homes) centre maternale (mother-baby centres) centre de primire în regim de urgenţă (emergency centres) - alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, adăpost de zi şi de noapte) (other services - life skills development services, day and night shelter) Servicii de tip rezidenţial aflate in subordinea organismelor private acreditate, din care: (Residential type services under private accredited organisms, out of which:) - centre de plasament clasice (classic placement centres) - centre de plasament modulate (modulated/restructured placement centres) - apartamente (apartments) căsuţe tip familial (family type homes) centre maternale (mother-baby centres) centre de primire în regim de urgenţă (emergency centres) - alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, adăpost de zi şi de noapte) (other services - life skills development services, day and night shelter)

9 5. Protecţia specială a copiilor cu dizabilităţi în servicii de tip rezidenţial, la 30 iunie 2012 (date incluse în tabelul 4) Special protection for children with disabilities in residential type services, on June 30, 2012 Număr de instituţii Număr de beneficiari (Number of institutions) faţă de Total (To June 30, (Number of beneficiaries) faţă de Total (To June 30, Total, din care: (Total, out of which:) Servicii de tip rezidenţial publice, din care: (Public residential type services, out of which:) - centre de plasament clasice (classic placement centres) centre de plasament modulate (modulated/restructured placement centres) - apartamente (apartments) căsuţe tip familial (family type homes) alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, adăpost de zi şi de noapte) (other services - life skills development services, day and night shelter) Servicii de tip rezidenţial aflate în subordinea organismelor private acreditate, din care: (Residential type services under private accredited organisms, out of which:) centre de plasament clasice (classic placement centres) centre de plasament modulate (modulated/restructured placement centres) - apartamente (apartments) căsuţe tip familial (family type homes) Personal angajat al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în departamentul Protecţia Copilului, la 30 iunie 2012 Number of employees in the Child Protection Department of the General Directorates for Social Assistance and Child Protection, on June 30, 2012 Număr (Number) % Faţă de 30 iunie 2011 (To June 30, Faţă de 31 decembrie 2011 (To December 31, Total, din care: (Total, out of which:) ,5 100,00% ,50-705,25 - aparatul propriu (own staff ) 4.467,5 13,70% -230,50-108,5 - asistenţi maternali profesionişti 38,37% (professional caregivers/foster care ) centre de plasament (placement centres) , % ,25 - alte servicii (other services) 2.428,5 7.45% ,5

10 7. Personal angajat 1 al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în departamentul Protecţia Copilului, pe judeţe, la 30 iunie 2012 Number of employees in the Child Protection Department of the General Directorates for Social Assistance and Child Protection, by regions/counties, on June 30, 2012 Regiuni/Judeţe (Regions/Counties) Aparat propriu (Own staff) Asistenţi maternali profesionişti (Professional caregivers/foster care) Centre de plasament (Placement centres) Alte servicii (Other services) TOTAL 4.467, , , ,5 Nord-Est 677, ,5 420, ,5 Bacău ,5 Botoşani Iaşi Neamţ , Suceava 172, ,5 Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia , ,5 Argeş Calaraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova ,5-779,5 Teleorman Sud-Vest Oltenia 426, ,5 Dolj Gorj Mehedinţi ,5 Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord-Vest 470, ,5 Bihor 114, , Bistriţa-Năsăud Cluj Maramures Satu-Mare Sălaj ,5 Centru , Alba Braşov Covasna ,5 418,5 Harghita ,5 621,5 Mureş Sibiu , ,5 Bucureşti-Ilfov Ilfov Mun. Bucureşti Inclusiv angajaţi cu norme fracţionate (Including part-time employees). Total

privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011

privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 COMISIA CENTRALĂ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR COMUNICAT DE PRESĂ 24 august 2012 privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 Datele preliminare

More information

Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2010

Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2010 Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2010 Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării

More information

Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2011

Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2011 Evoluţii în domeniul asistenţei sociale în anul 2011 Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării

More information

RAPORT privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în perioada

RAPORT privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în perioada Directia Generala a de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Str. Tudor Vladimirescu nr. 28, Rm. Valcea Tel./fax: 0250/734758; 0250/734270 ; E-mail: dgaspcvl@yahoo.com C O N S I L I U L J U D E T

More information

Raport de expertiză. Domeniul 6. Incluziune socială. Proiect:

Raport de expertiză. Domeniul 6. Incluziune socială. Proiect: Proiect: Serviciile de expertiză (servicii prelucrare date statistice și realizare reprezentări modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013

More information

Romanian Bat Protection Association. Anual Report

Romanian Bat Protection Association. Anual Report Romanian Bat Protection Association Anual Report 2013 Foreword Analyzing the year 2013, it was a successful year, both scientifically and financially, but also in terms of human resources. New colleagues

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

NOIEMBRIE 2017 ARFO R APORTUL CU PRIVIRE L A SITUAŢIA COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE. ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI o familie pentru fiecare copil

NOIEMBRIE 2017 ARFO R APORTUL CU PRIVIRE L A SITUAŢIA COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE. ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI o familie pentru fiecare copil NOIEMBRIE 2017 ARFO R APORTUL CU PRIVIRE L A SITUAŢIA COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE ALIANȚA o familie pentru ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI o familie pentru fiecare copil O familie pentru fiecare copil.

More information

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ Coordonator al ediþiei: Tudorel ANDREI - Preºedinte INS Colectivul de coordonare a lucrãrii: Mihaela Elena IAGÃR, Beátrix GERÉD, Ilie DUMITRESCU, Adriana CIUCHEA, Gheorghe

More information

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

A. La nivelul unităților de învățământ/inspectoratelor Școlare Județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București

A. La nivelul unităților de învățământ/inspectoratelor Școlare Județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București Anexa 1 Ordin nr. 4488/10.07.2015 Responsabilitățile și fluxurile de informații necesare menținerii funcționării corespunzătoare a echipamentelor și serviciilor din cadrul Proiectului Internet în școala

More information

ABANDONUL COPIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

ABANDONUL COPIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ABANDONUL COPIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA Guvernul Republicii Moldova 2 Abandonul copiilor în Republica Moldova Cuprins 3 4 Abandonul copiilor în Republica Moldova CUVÂNT ÎNAINTE 5 6 Abandonul copiilor

More information

STANDARDE MINIME OBLIGATORII privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului

STANDARDE MINIME OBLIGATORII privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului ORDIN Nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS 16, Libertãþii BVD Bucharest 5 Phone: +40 021 3181871; +40 021 3177770 Fax: +40 021 3124875 e-mail: romstat@insse.ro http://www.insse.ro For information, purchasing the

More information

Methods and Techniques Used for Statistical Investigation

Methods and Techniques Used for Statistical Investigation Methods and Techniques Used for Statistical Investigation Podaşcă Raluca Petroleum-Gas University of Ploieşti raluca.podasca@yahoo.com Abstract Statistical investigation methods are used to study the concrete

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

Decembrie Realizat cu sprijinul. Direcţia Regională de Statistică Neamţ

Decembrie Realizat cu sprijinul. Direcţia Regională de Statistică Neamţ Studiul privind evaluarea capabilității și performanțelor firmelor de consultanță în Regiunea Nord-Est în vederea creșterii absorbției fondurilor structurale Decembrie 2013 Realizat cu sprijinul Direcţia

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Studiu: IMM-uri din România

Studiu: IMM-uri din România Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

Raport anual annual REport

Raport anual annual REport Raport anual annual REport 2005 Cuprins / Contents 1. MESAJUL PRE{EDINTELUI / CEO MESSAGE pg. 5 2. PREZENTARE RADIOCOM / ABOUT RADIOCOM pg. 7 2.1. Viziune Misiune - Clien]i / Vision Mission - Clients 2.2.

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL MUNICIPIILOR - PROBLEME ŞI SOLUŢII -

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL MUNICIPIILOR - PROBLEME ŞI SOLUŢII - MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL MUNICIPIILOR - PROBLEME ŞI SOLUŢII - CU SPRIJINUL Managementul serviciilor publice la nivelul municipiilor: probleme şi soluţii Bucureşti, octombrie 2009 1 Acest

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

TOURIST AMENITIES OF CERTAIN CRAFTS IN ROMANIA

TOURIST AMENITIES OF CERTAIN CRAFTS IN ROMANIA TOURIST AMENITIES OF CERTAIN CRAFTS IN ROMANIA INTERREG IVC project CHARTS CLOSING CONFERENCE: ENGAGING CULTURE AND HERITAGE FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Volos, GREECE 10-15 September, 2014 ROMANIAN

More information

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6 ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA ORGANISMUL NAŢIONAL DE ACREDITARE POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA RENAR Data aprobării: Data intrării în vigoare: 01.06.2013 APROBAT: Consiliu Director Exemplar nr. Pag.

More information

Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului BestJobs Index. Evoluția pieței muncii în România

Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului BestJobs Index. Evoluția pieței muncii în România Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului 2011 BestJobs Index Evoluția pieței muncii în România 2011 Statistici recrutare Raportul prezintă o analiză comparativă a situației actuale față de

More information

Transmiterea datelor prin reteaua electrica

Transmiterea datelor prin reteaua electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan cel Mare din Suceava Facultatea de Inginerie Electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan

More information

REŢEAUA DE PRESTATORI MEDICALI. Programările medicale se fac doar prin apelarea numărului de telefon sau la adresa:

REŢEAUA DE PRESTATORI MEDICALI. Programările medicale se fac doar prin apelarea numărului de telefon sau  la adresa: REŢEAUA DE PRESTATORI MEDICALI Programările medicale se fac doar prin apelarea numărului de telefon 021.9950 sau e-mail la adresa: office@callaid.ro Jud Oras Clinica Servicii Adresa Locatie AB Alba Iulia

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

Copiii rămași fără îngrijire părintească

Copiii rămași fără îngrijire părintească Copiii rămași fără îngrijire părintească Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei DIN REPUBLICA MOLDOVa 1 Copiii rămași fără îngrijire părintească Evaluarea tutelei oficiale şi neoficiale în cadrul

More information

MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLURILOR FORESTIERE DIN ROMÂNIA. REZULTATE OBŢINUTE ÎN REŢEAUA EUROPEANĂ DE 16X16Km

MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLURILOR FORESTIERE DIN ROMÂNIA. REZULTATE OBŢINUTE ÎN REŢEAUA EUROPEANĂ DE 16X16Km Anale ICAS, 47 MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLURILOR FORESTIERE DIN ROMÂNIA. REZULTATE OBŢINUTE ÎN REŢEAUA EUROPEANĂ DE 16X16Km FOREST SOIL CONDITION IN ROMANIA. RESULTS OF TRANSNATIONAL GRID 16X16Km NICOLAE

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

Sinteza calităţii apelor din România în anul 2011 (extras)

Sinteza calităţii apelor din România în anul 2011 (extras) Administraţia Naţională Apele Române Sinteza calităţii apelor din România în anul 2011 (extras) BUCUREŞTI ABREVIERI - Bio = elemente biologice 1 2012 - B = (stare ecologică) bună - B.H. = bazin hidrografic

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private CAPITOLUL I Analiză privind evoluţia sistemului de pensii private - trimestrul III I. Ponderea activelor totale în PIB 1 Activele fondurilor de pensii în trimestrul III au confirmat estimările privind

More information

Studiu de cartografiere a serviciilor destinate adolescenńilor

Studiu de cartografiere a serviciilor destinate adolescenńilor Studiu de cartografiere a serviciilor destinate adolescenńilor Raport de cercetare AsociaŃia Sociometrics Grupul de Analiză Socială şi Economică Şos. Iancului nr.29, bl.105b, sc.b, ap.102, sector 2, Bucureşti

More information

Parteneriat pentru comunitate

Parteneriat pentru comunitate Parteneriat pentru comunitate Finanţarea serviciilor sociale de la bugetul local al Municipiului Timişoara Proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul

More information

BILANȚ... REZULTATE

BILANȚ... REZULTATE BILANȚ...... REZULTATE 1998-2016 4 5 2016... BILANȚ. REZULTATE 1998-2016 TINERI INSTITUȚII ÎNCHISE: AI CENTRELOR Î AI CENTRELOR AI CENTRELOR REINTEGRAȚI ÎN FAMILIILE LOR 6 7 2016... BILANȚ. REZULTATE 2016

More information

RAPORT ALTERNATIV La cel de-al treilea şi al patrulea Raport periodic înaintat de România Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului

RAPORT ALTERNATIV La cel de-al treilea şi al patrulea Raport periodic înaintat de România Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului RAPORT ALTERNATIV La cel de-al treilea şi al patrulea Raport periodic înaintat de România Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului 2003-2007 Organizaţia Salvaţi Copiii Membru al Alianţei Internaţionale

More information

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality Vasile Maier Technical Manager S.C. Apă-Canal S.A. Sibiu The history of S.C. Apă Canal S.A. Sibiu goes

More information

Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză

Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză Prof. univ. Dr. Constantin ANGHELACHE Prof. univ. Dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE Drd.

More information

Piaţa serviciilor de telefonie mobilă

Piaţa serviciilor de telefonie mobilă Piaţa serviciilor de telefonie mobilă Raport de cercetare, eşantion populaţie Raport realizat pentru: ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii) Aprilie 2010 Cuprins

More information

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI?

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI? DEPOZITARE FRIGORIFICĂ OFERIM SOLUŢII optime şi diversificate în domeniul SERVICIILOR DE DEPOZITARE FRIGORIFICĂ, ÎNCHIRIERE DE DEPOZIT FRIGORIFIC CONGELARE, REFRIGERARE ŞI ÎNCHIRIERE DE SPAŢII FRIGORIFICE,

More information

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România 3 17 Perspectivele angajării de forță de muncă în România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță

More information

RAPORT SERVICIILE DE ASISTENTA ACORDATE VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE IN ROMANIA SI NORVEGIA

RAPORT SERVICIILE DE ASISTENTA ACORDATE VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE IN ROMANIA SI NORVEGIA RAPORT SERVICIILE DE ASISTENTA ACORDATE VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE IN ROMANIA SI NORVEGIA Noiembrie 2014 Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in România. Pentru

More information

Raport de activitate al CNI S.A

Raport de activitate al CNI S.A Raport de activitate al CNI S.A. 2010 Compania Naţională de Investiţii CNI S.A. este persoană juridică română, care se organizează şi funcţionează ca societate comercială pe acţiuni potrivit Ordonanţei

More information

National legal basis (Reference to the relevant national official publication) Type of measure. Duration

National legal basis (Reference to the relevant national official publication) Type of measure. Duration Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market

More information

Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC

Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC Seria de documente de politici [PB/03/2017] Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC Ricardo Giucci, Woldemar Walter Berlin/Chișinău, Februarie 2017 Cuprins 1. Importurile Republicii Moldova Evoluția

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

PROFILES FOR JOINERY

PROFILES FOR JOINERY PROFILES FOR JOINERY Since 196 Founded in 196 with experience of over 30 years in the field of plastics processing, TERAPLAST is today one of the greatest PVC processors in Romania. The product portfolio

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România 1 218 Perspectivele angajării de forță de muncă în România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță

More information

Nr.1985/ Nr.1305/ Nr.5805/ Publicat în MO ORDIN

Nr.1985/ Nr.1305/ Nr.5805/ Publicat în MO ORDIN Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății Ministerul Educației Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Naționale și Cercetării Științifice Nr.1985/4.10.2016 Nr.1305/17.11.2016 Nr.5805/23.11.2016

More information

CUPRINS. Editorial... pag. 2. Misiune, Principii, Istoric... pag. 3. Învingător - Muncă, Perseverenţă, Reuşită!... pag. 4. Proiecte SOS în anul 2003

CUPRINS. Editorial... pag. 2. Misiune, Principii, Istoric... pag. 3. Învingător - Muncă, Perseverenţă, Reuşită!... pag. 4. Proiecte SOS în anul 2003 CUPRINS Editorial... pag. 2 Misiune, Principii, Istoric... pag. 3 Învingător - Muncă, Perseverenţă, Reuşită!... pag. 4 Proiecte SOS în anul 2003 SOS-Satul Copiilor... pag. 6 SOS-Comunitatea de Tineri...

More information

Probelemele sociale şi ruralul românesc Sărăcie, subdezvoltare, declin demografic, migraţie,desţărare, de-ruralizare bistadială

Probelemele sociale şi ruralul românesc Sărăcie, subdezvoltare, declin demografic, migraţie,desţărare, de-ruralizare bistadială Probelemele sociale şi ruralul românesc Sărăcie, subdezvoltare, declin demografic, migraţie,desţărare, de-ruralizare bistadială Coordonator: Ilie Bădescu Autori: Ilie Bădescu, Adela Șerban, Lucian Dumitrescu,

More information

9. FIŞE DE CAZ - cazuri soluţionate prin intervenţia Avocatului Poporului -

9. FIŞE DE CAZ - cazuri soluţionate prin intervenţia Avocatului Poporului - 1. AJUTORUL DE DECES VS. AJUTORUL DE ÎNMORMÂNTARE 2. NERESPECTAREA DREPTURILOR LEGALE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP, ÎN MATERIA REPARTIZĂRII UNUI LOC DE PARCARE GRATUIT 3. REGIMUL JURIDIC AL ZONELOR DE PROTECȚIE

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 306 din 7 aprilie 2004

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 306 din 7 aprilie 2004 ORDIN Nr. 45 din 25 martie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL

More information

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe Candlesticks 14 Martie 2013 Lector : Alexandru Preda, CFTe Istorie Munehisa Homma - (1724-1803) Ojima Rice Market in Osaka 1710 devine si piata futures Parintele candlesticks Samurai In 1755 a scris The

More information

Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar

Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar 2013-2014 P r e l u c r a r e ș i a n a l i z a d a t e l o r : F l o r i n B ă d i ț ă I n t r

More information

Zona de siguranţă Provocările Copilului 7 miliarde

Zona de siguranţă Provocările Copilului 7 miliarde Zona de siguranţă Provocările Copilului 7 miliarde mai 2012 Realitatea de astăzi şi imaginea viitorului din ce în ce mai mulţi şi cu vârste mai înaintate La sfârşitul anului 2011, în luna octombrie, s-a

More information

Titlul proiectului: Educatia poate rupe lanțul sărăciei!

Titlul proiectului: Educatia poate rupe lanțul sărăciei! Titlul proiectului: Educatia poate rupe lanțul sărăciei! Leader de proiect: Municipiul Oslo Partener român: Municipiul Craiova prin Direcția de Administrație Publică şi Asistență Socială (care va asigura

More information

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French CURRICULUM VITAE Name: Dragos-Radu Popescu Position: Associate Professor, University of Bucharest Date of birth: July 9, 1951 Place of birth: Giurgiu, Romania Marital status: Divorced, one son (born 1985)

More information

Curriculum vitae Europass. Informatii personale

Curriculum vitae Europass. Informatii personale Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume COJOCARU STEFAN Adresa Str. Hlincea nr. 28, bl. 998, sc. B, et.2, ap. 9, Iasi, 700714, România Telefon 0332402515 Mobil: 0744.788779 E-mail contact@stefancojocaru.ro

More information

Sinteza calităţii apelor din România în anul 2015 (extras)

Sinteza calităţii apelor din România în anul 2015 (extras) Administraţia Naţională Apele Române Sinteza calităţii apelor din România în anul 2015 (extras) BUCUREŞTI 1 2016 CUPRINS ABREVIERI... 5 I. RESURSELE DE APĂ... 6 1. RESURSELE DE APĂ TEORETICE ŞI TEHNIC

More information

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016 SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016 SINTEZA ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR 1 Autori: Magda Balica, Ciprian Fartușnic (coordonarea studiului, Introducere, Rezumat, Concluzii, Recomandări,

More information

WORKSHOP CONVENȚIA PRIMARILOR BUCUREȘTI

WORKSHOP CONVENȚIA PRIMARILOR BUCUREȘTI WORKSHOP CONVENȚIA PRIMARILOR BUCUREȘTI 07.11.2017 AGENȚIA LOCALĂ A ENERGIEI ALBA - ALEA FLORIN ANDRONESCU SIMPLA project has received funding from the s Horizon 2020 research and innovation programme

More information

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului Text în vigoare începând cu data de 31 decembrie 2008 Text actualizat în baza actelor normative

More information

ASUPRA UNOR PROBLEME PROPUSE LA CONCURSURI INTERJUDEŢENE

ASUPRA UNOR PROBLEME PROPUSE LA CONCURSURI INTERJUDEŢENE DIDTI MTHEMTI, Vol. 33(15), pp. 113 118 SUPR UNOR PROLEME PROPUSE L ONURSURI INTERJUDEŢENE Dniel Văăreţu strt. This pper will present the solutions of two prolems whih were proposed to Grigore Moisil nd

More information

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale.

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale. Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale 15 ani de activitate in domeniul procesarii numerice a semnalelor Solutii de inalta acuratete pentru analiza sunetelor, vibratiilor si

More information

PUBLIC TENDERS CREDENTIALS EXPERTIZA ÎN COLABORAREA CU AUTORITATILE PUBLICE

PUBLIC TENDERS CREDENTIALS EXPERTIZA ÎN COLABORAREA CU AUTORITATILE PUBLICE ( ( PUBLIC TENDERS CREDENTIALS EXPERTIZA ÎN COLABORAREA CU AUTORITATILE PUBLICE, n Sumar pag.4 Who we are pag.6 Philosophy pag. 8 Services pag.10 Clients pag.12 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală

More information

PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 2003 ANRE

PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 2003 ANRE RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 2003 ANRE ANRE DEPARTAMENTUL DEZVOLTAREA PIEŢEI DE ENERGIE DIRECTOR GENERAL ALEXANDRU SĂNDULESCU

More information

Contact Center, un serviciu cri/c!

Contact Center, un serviciu cri/c! Contact Center, un serviciu cri/c! CASE STUDY: Apa Nova Cisco Unified Contact Center Enterprise Agenda Prezentării Ø Perspec/va de business Ø Despre noi Ø Cerinţe de business Ø Opţiunea Apa Nova Ø Beneficii

More information

SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA

SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA RAPORT anual 2012 O familie iubitoare pentru fiecare copil www.sos-satelecopiilor.ro CUPRINS 1 2 4 5 6 12 18 Mesajul Preşedintelui Mesajul Directorului Naţional Anul 2012 în

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

MASTER Disciplina: Biomecanică

MASTER Disciplina: Biomecanică MASTER Disciplina: Biomecanică Activităţile întreprinse în cadrul disciplinei de Biomecanică se desfăşoară pe două direcţii: Direcţie prioritară Activitate de curs; Direcţie secundară Activitate de seminar.

More information

Raport Financiar Preliminar

Raport Financiar Preliminar DIGI COMMUNICATIONS NV Preliminary Financial Report as at 31 December 2017 Raport Financiar Preliminar Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 RAPORT PRELIMINAR 2017 pag. 0 Sumar INTRODUCERE... 2 CONTUL

More information

Ad Astra Asociaţie a cercetătorilor români din întreaga lume

Ad Astra Asociaţie a cercetătorilor români din întreaga lume Ad Astra Asociaţie a cercetătorilor români din întreaga lume www.ad-astra.ro office@ad-astra.ro Topul universităţilor din România, 2007 Realizat de asociaţia Ad Astra a cercetătorilor români Asociaţia

More information

POLITICA DE SALARIZARE: RECOMANDARI PENTRU 2018

POLITICA DE SALARIZARE: RECOMANDARI PENTRU 2018 POLITICA DE SALARIZARE: RECOMANDARI PENTRU 2018 CE AR TREBUI SA FACI PENTRU A NU-TI DEMOTIVA ANGAJATII CARE ESTE CEA MAI BUNA STRATEGIE SI CEL MAI BUN MESAJ PENTRU ORGANIZATIA TA? PROTEJAM NETUL / MENTINEM

More information

Adresa TA de poștă YOUR own

Adresa TA de poștă YOUR own Adresa TA de poștă electronică @profesor.rau.ro YOUR own email address @profesor.rau.ro Adresa de poștă electronica @profesor.rau.ro este creată automat pentru dumneavoastră la momentul în care este notificată

More information

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA florin.lilea@gmail.com Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr.

More information

PIAȚA IMOBILIARĂ REZIDENȚIALĂ. Trimestrul IV 2017

PIAȚA IMOBILIARĂ REZIDENȚIALĂ. Trimestrul IV 2017 PIAȚA IMOBILIARĂ REZIDENȚIALĂ Trimestrul IV 2017 CONȚINUT 4 6 7 8 12 22 24 25 26 28 29 30 32 34 Pulsul pieței imobiliare rezidențiale Indicele prețurilor proprietăților rezidențiale Evoluția trimestrială

More information

DETECTION OF ERRONEOUS OPERATION IN TTL INTEGRATED CIRCUITS USING MODULUS FUNCTIONS OF NOISE MARGINS

DETECTION OF ERRONEOUS OPERATION IN TTL INTEGRATED CIRCUITS USING MODULUS FUNCTIONS OF NOISE MARGINS DETECTION OF ERRONEOUS OPERATION IN TTL INTEGRATED CIRCUITS USING MODULUS FUNCTIONS OF NOISE MARGINS Mircea Iulian PORTEANU Department of Power Engineering, University of Oradea, Oradea, Romania Department

More information

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Si NOI putem insertie socio-profesionala prin instrumentele economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/145208 VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - art. 1 prevede ca demnitatea

More information

INTREBARI FRECVENTE. Care este valoarea nominala a actiunilor Bancii Comerciale Romane SA?

INTREBARI FRECVENTE. Care este valoarea nominala a actiunilor Bancii Comerciale Romane SA? INTREBARI FRECVENTE Ce fel de societate este BCR si cum sunt actiunile sale? Este organizata ca societate pe actiuni. Actiunile emise de banca sunt nominative, emise in forma dematerializata si sunt inscrise

More information

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive.

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive. . egimul de curent continuu de funcţionare al sistemelor electronice În acest regim de funcţionare, valorile mărimilor electrice ale sistemului electronic sunt constante în timp. Aşadar, funcţionarea sistemului

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

RAPORT LA STUDIUL ANALIZA ECHITĂŢII ÎN SĂNĂTATEA MAMEI ŞI COPILULUI

RAPORT LA STUDIUL ANALIZA ECHITĂŢII ÎN SĂNĂTATEA MAMEI ŞI COPILULUI RAPORT LA STUDIUL ANALIZA ECHITĂŢII ÎN SĂNĂTATEA MAMEI ŞI COPILULUI Raportul a fost scris de: Viorel Soltan, Director, Centrul PAS Stefan Savin, Coordonator Program, Centrul PAS Lilia Turcan, Consultant,

More information

METHODS AND PRINCIPLES OF OPTIMIZATION SPECIFIC TO THE DOMAIN OF EQUIPMENT AND MANUFACTURING PROCESSES

METHODS AND PRINCIPLES OF OPTIMIZATION SPECIFIC TO THE DOMAIN OF EQUIPMENT AND MANUFACTURING PROCESSES Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Science and Technology of Information ISSN 2066-68570 Volume 3, Number 2/2011 85 METHODS AND PRINCIPLES OF OPTIMIZATION SPECIFIC TO THE DOMAIN OF

More information