Studiu: IMM-uri din România

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Studiu: IMM-uri din România"

Transcription

1 Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015

2 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (IMM) analizează perioada , pe baza datelor statistice oficiale prezentate de autoritățile statului. IMM-urile reprezintă cel mai dinamic sector al economiei. Cele mai multe dintre ele au până în 50 de angajați și derulează afaceri mai mici de 100 mil. lei anual. Studiul KeysFin prezintă o radiografie completă a business-ului din acest segment, care identifică evoluția acestuia: - situația înființărilor de firme, radierilor, insolvențelor, falimentelor, la nivel național, regional și pe județe, forma juridică sub care activează, domeniile de activitate; - evoluția cifrei de afaceri inclusiv situația activelor, plăților restante și disponibilităților, a forței de muncă etc.); - potențialul de investiții (domeniile care au înregistrat cel mai bun rezultat financiar în ultimii 10 ani, zonele geografice unde există sectoare de business insuficient dezvoltate etc.) și riscurile asociate (comportament de plață, datorii, situație active etc.)

3 UNIVERSUL IMM-urilor ÎN EUROPA Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMM) reprezintă companii care au mai puţin de 250 de angajaţi si care generează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro. Conform statisticilor publicate de Eurostat, 99 din fiecare 100 de companii din Europa sunt IMM-uri și 67% dintre angajaţii europeni lucrează în aceste companii. De asemenea, 9 din 10 IMM-uri fac parte din segmentul Micro. Tip de întreprindere Număr angajați Cifra de afaceri Microîntreprinderi [0,10) 2 milioane Întreprinderi mici [10,49) 10 milioane Întreprinderi mijlocii [50,250) 50 milioane

4 CAPITOLUL 1 SITUAŢIA DE ANSAMBLU AL IMM-urilor DIN ROMÂNIA IMM-uri ÎNFIINŢATE ÎN ANUL 2014 În anul 2014, cele mai multe întreprinderi înfiinţate fac parte din categoria microîntreprinderilor, iar regiunea în care acestea predomină este Bucureşti/Ilfov (28.96%), fiind urmată de regiunile Nord - Vest (14.09%) si Sud - Est (10.56%). Alte informații analizate în studiu: Regiune Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii Bucuresti/Ilfov 28.96% 0.63% 0.06% Centru 9.10% 0.20% 0.01% Nord - Est 8.76% 0.21% 0.01% Nord - Vest 14.09% 0.40% 0.04% Sud 9.88% 0.22% 0.02% Sud - Est 10.56% 0.30% 0.03% Sud - Vest 6.93% 0.12% 0.02% Vest 9.24% 0.20% 0.01% IMM-uri înfiinţate în funcţie de domeniul de activitate IMM-uri înfiinţate în funcţie de judeţ IMM-uri înființate în functie de regiune IMM-uri lichidate anual IMM-uri lichidate pe domenii de activitate IMM-uri lichidate în funcţie de județ IMM-uri lichidate în funcţie de regiuni Status curent IMM-uri Forma Juridică IMM-uri

5 CAPITOLUL 2 SITUAŢIA IMM-URILOR ACTIVE DIN ROMÂNIA DISTRIBUŢIA IMM-urilor ACTIVE PE DOMENII DE ACTIVITATE Cele mai multe IMM-uri active sunt în domeniul Comerţului/ Repararea Autovehicule & Motociclete (32%). Celelalte patru domenii de activitate din top 5 sunt Activităţi profesionale/ ştiinţifice/ tehnice, Transport/ Depozitare, Construcţii şi Industria prelucrătoare. Domeniile de pe primele cinci locuri însumează 69% din totalul IMM-urilor active la RECOM. Pe ultimele cinci poziţii în top în funcţie de domeniul de activitate al IMM-urilor se găsesc domeniile Gestionarea deşeurilor, Învățământ, Intermedieri financiare/ asigurări, Sănătate/ Asistenţă socială şi Spectacole culturale/ recreative 7% din IMM-uri.

6 CAPITOLUL 2 SITUATIA IMM-URILOR ACTIVE DIN ROMANIA DISTRIBUŢIA IMM-urilor ACTIVE PE DOMENII DE ACTIVITATE Cele mai multe din întreprinderile mijlocii activează în domeniul Industriei prelucătoare (43.6%), acesta fiind singurul segment de IMM în care Comerţul nu este pe prima poziţie în top. Semnificativ mai mare decât în alte segmente este şi procentul de întreprinderi mici din sectorul Activităţilor profesionale, ştiinţifice si tehnice (10.4%). Alte informații analizate în studiu: Distribuţia IMM-urilor active pe domenii de activitate Distribuţia IMM-urilor active pe regiuni geografice Distribuţia IMM-urilor active pe regiuni şi domenii de activitate Distribuţia IMM-urilor active pe segmente Distribuţia IMM-urilor active pe forma juridică Acţionarii IMM-urilor active Administratorii IMM-urilor active DOMENII DE ACTIVITATE/ TIP IMM Micro Mici Mijlocii Total IMM COMERT 32.3% 16.0% 7.7% 31.9% ACTIVITATI PROFESIONALE 10.4% 4.5% 7.7% 10.3% TRANSPORT SI DEPOZITARE 10.2% 3.9% 2.6% 10.1% CONSTRUCTII 9.8% 17.7% 3.8% 10.0% INDUSTRIA PRELUCRATOARE 6.5% 22.1% 43.6% 6.9% HOTELURI ȘI RESTAURANTE 6.1% 11.5% 2.6% 6.2% SERVICII ADMINISTRATIVE 4.8% 10.7% 23.1% 5.0% IT & C 4.8% 2.8% 5.1% 4.7% AGRICULTURĂ 2.7% 1.5% 0.0% 2.7% ALTE ACTIVITĂȚI 2.7% 2.0% 0.0% 2.6% TRANZACȚII IMOBILIARE 2.2%.8%.0% 2.2% SPECTACOLE CULTURALE 2.0% 2.5% 1.3% 2.0% SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.7%.8%.0% 1.7% FINANCIARE / ASIGURĂRI 1.5%.6% 1.3% 1.5% ÎNVĂȚĂMÂNT 1.1%.4%.0% 1.1% GESTIONAREA DEȘEURILOR.6% 1.1% 1.3%.6% PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE UTILITĂȚI.3% 0.6% 0.0%.3% INDUSTRIA EXTRACTIVĂ.1%.1% 0.0%.1% ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ.0%.3% 0.0%.0% ORGANIZAȚII ȘI ORGANISME EXTRATERITORIALE.0% 0.0% 0.0%.0% ACTIVITATI ALE GOSPODĂRIILOR.0% 0.0% 0.0%.0%

7 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA ANALIZA EVOLUȚIEI CIFREI DE AFACERI LA NIVELUL MICROÎNTREPRINDERILOR Media cifrei de afaceri, prezentată pe tipuri de IMM-uri (micro, mici, mijlocii) nu înregistrează variaţii mari pe seria de timp Deviaţia standard, prezentată pe totalul IMMurilor (micro, mici, mijlocii) este mai mare decât media şi indică împrăştierea mare pe care indicii valorici ai cifrei de afaceri o au faţă de medie.

8 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA ANALIZA IMM-urilor GAZELĂ ŞI A IMM-urilor CU CREŞTERE RAPIDĂ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ponderea IMM-urilor gazelă în totalul IMM-urilor cu creştere rapidă IMM-uri cu crestere rapidă IMM-uri gazelă La nivelul IMM-urilor, aproximativ de întreprinderi observate pe o perioadă de 3 ani consecutivi ( ), înregistrează o creștere rapidă a cifrei de afaceri cu peste 20% faţă de anul anterior. 6 % dintre aceste IMM-uri cu creştere rapidă au devenit în 2014 întreprinderi mari. Întreprinderile cu creştere rapidă sunt acele întreprinderi care asigură potenţial de creştere economică la nivel regional, sectorial şi o parte considerabilă din noile locuri de muncă.

9 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA Alte informaţii analizate în studiu: Evoluţia Cifrei de Afaceri medii la nivelul Întreprinderilor mici în perioada Evoluţia Cifrei de Afaceri medii la nivelul Întreprinderilor mijlocii în perioada Evoluţia Cifrei de Afaceri a IMM-urilor în perioada Evoluţia Cifrei de Afaceri a Microîntreprinderilor Evoluţia Cifrei de Afaceri a Întreprinderilor mici Evoluţia Cifrei de Afaceri a Întreprinderilor mijlocii Industriile cu cea mai mare pondere a Cifrei de Afaceri pe total IMM-uri

10 CAPITOLUL 3 EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR IN PERIOADA ANALIZA EVOLUȚIEI VENITURILOR TOTALE LA NIVELUL IMM-URILOR Din analiza veniturilor totale ale sectorului IMM, se observă că cea mai mare pondere a veniturilor a fost înregistrată de întreprinderile mijlocii, cu o pondere de aproximativ 37% din totalul veniturilor IMM. Întreprinderile mici au o pondere de 35%, iar microîntreprinderile înregistrează 28% în total venituri totale a IMM-urilor.

11 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA Alte informații analizate în studiu: Evoluţia Veniturilor totale la nivelul IMM-urilor Evoluţia Veniturilor totale ale Microîntreprinderilor Evoluţia Veniturilor totale ale Întreprinderilor mici Evoluţia Veniturilor totale ale Întreprinderilor mijlocii Industriile cu cele mai mari Venituri totale Analiza evoluţiei Cheltuielilor totale la nivelul IMMurilor Evoluţia Cheltuielilor totale ale IMM-urilor Evoluţia Cheltuielilor totale ale Microîntreprinderilor Evoluţia Cheltuielilor totale ale Întreprinderilor mici Evoluţia Cheltuielilor totale ale Întreprinderilor mijlocii Industriile cu ce cea mai mare pondere a Cheltuielilor totale

12 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA ANALIZA EVOLUŢIEI REZULTATULUI NET LA NIVELUL IMM-URILOR Evoluția rezultatului net la nivelul IMM-urilor în perioada (miliarde lei) Considerând rezultatul net ca diferenţă între profitul net şi pierderea netă, microîntreprinderile au înregistrat valori negative de până la -8.7 miliarde lei în 2011, însă tendinţa a fost de scădere până în 2014 când a atins valoarea de -3.1 miliarde lei. În ceea ce priveşte întreprinderile mici şi întreprinderile mijlocii, acestea au înregistrat un rezultat net pozitiv, 2.52, respectiv 1.59 miliarde lei. Studiu IMM Romania - SAMPLE Întreprinderi mijlocii Întreprinderi mici Microîntreprinderi Evoluția rezultatului net total la nivelul IMM-urilor Microîntreprinderi -8,711,738,202-5,204,960,655-6,445,733,030-3,080,424,751 Întreprinderi mici 1,118,697,260 1,200,704,629 1,758,198,982 4,041,004,122 Întreprinderi mijlocii 568,325,356 1,057,801,309 3,291,372,270 3,987,226,573

13 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA EVOLUŢIA REZULTATULUI NET AL IMM-URILOR Alte informatii analizate în studiu: Evoluţia Rezultatului net al Microîntreprinderilor Evoluţia Rezultatului net al Întreprinderilor mici Evoluţia Rezultatului net al Întreprinderilor mijlocii Industrii cu cea mai mare pondere a Rezultatului net Analiza evoluţiei Activelor totale la nivelul IMM-urilor Evoluţia Activelor totale ale Microîntreprinderilor Evoluţia Activelor totale ale Întreprinderilor mici Evoluţia Activelor totale ale Întreprinderilor mijlocii Industriile cu cea mai mare pondere a Activelor totale

14 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA ANALIZA EVOLUŢIEI DATORIILOR TOTALE LA NIVELUL IMM-URILOR Domeniul cu cel mai mare volum al datoriilor este Comerțul / Repararea auto & moto, care, în anul 2013 a atins un procent de 23% din volumul datoriilor totale. Acesta este urmat de domeniile Construcţii (în anul 2014 a reprezentat 12% din totalul datoriilor) şi de Industria prelucrătoare (10% din totalul datoriilor).

15 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA EVOLUŢIA DATORIILOR TOTALE ALE MICROÎNTREPRINDERILOR Alte informaţii analizate în studiu: Evolutia datoriilor totale ale Întreprinderilor mici Evolutia datoriilor totale ale Întreprinderilor mijlocii Industrii cu cea mai mare pondere a datoriilor totale Analiza salariaţilor la nivelul IMM-urilor Evoluţia salariaţilor la nivelul Microîntreprinderilor Evoluţia salariaţilor la nivelul Întreprinderilor mici Evoluţia salariaţilor la nivelul Întreprinderilor mijlocii Analiza şi evolutia plăţilor restante Analiza ratelor financiare ale IMM-urilor Domeniu de activitate din bilanţ (vs CAEN Recom)

16 Vă mulţumim! Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România 3 17 Perspectivele angajării de forță de muncă în România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță

More information

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România 1 218 Perspectivele angajării de forță de muncă în România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță

More information

panorama Radiografia microintreprinderilor din Romania / 02 Prefata / 12 / 02 Sumar / 16 / 05 / 16 / 06 / 19 / 09 CUPRINS

panorama Radiografia microintreprinderilor din Romania / 02 Prefata / 12 / 02 Sumar / 16 / 05 / 16 / 06 / 19 / 09 CUPRINS panorama Publicatiile economice Coface Publicatiile economice Coface Aprilie 2013 Radiografia microintreprinderilor din Romania CUPRINS / 02 Prefata / 02 Sumar / 05 / 06 / 09 Importanta IMM-urilor. Focus

More information

STUDIU CITR GROUP PRIVIND EVOLUȚIA COMPANIILOR DE IMPACT DIN ROMÂNIA

STUDIU CITR GROUP PRIVIND EVOLUȚIA COMPANIILOR DE IMPACT DIN ROMÂNIA UN PROIECT CITR GROUP COORDONAT DE: ANCA MANIȚIU, CEO CIT RESTRUCTURING RUDOLF VIZENTAL, CEO CIT RESOURCES GABRIEL PALAGHIAN, SENIOR INVESTMENT ANALYST STUDIU CITR GROUP PRIVIND EVOLUȚIA COMPANIILOR DE

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

Cristina ENULESCU * ABSTRACT

Cristina ENULESCU * ABSTRACT Cristina ENULESCU * REZUMAT un interval de doi ani un buletin statistic privind cele mai importante aspecte ale locuirii, în statele perioada 1995-2004, de la 22,68 milioane persoane la 21,67 milioane.

More information

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport

More information

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea Artifex Bucureti florin.lilea@gmail.com Asist.univ.drd. Raluca Mariana DRAGOESCU

More information

ANALIZA-DIAGNOSTIC A ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL AGROALIMENTAR ŞI PERFORMANŢELE ACESTORA

ANALIZA-DIAGNOSTIC A ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL AGROALIMENTAR ŞI PERFORMANŢELE ACESTORA ANALIZA-DIAGNOSTIC A ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL AGROALIMENTAR ŞI PERFORMANŢELE ACESTORA Lect. sup. Tatiana DIACONU, USM Principalul obiectiv al întreprinderilor, care fac parte din sectorul agroalimentar,

More information

privind Perspectivele

privind Perspectivele Q1 Studiul Manpower 21 privind Perspectivele România Raportul Studiului Manpower Studiul Manpower privind Perspectivele România Cuprins Q1/1 sectoare Perspectivele de Angajare la nivel Global 8 Despre

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

Q Studiul Manpower. privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă România. Raportul Studiului Manpower

Q Studiul Manpower. privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă România. Raportul Studiului Manpower Studiul Manpower Q3 28 privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă România Raportul Studiului Manpower Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă România Cuprins Q3/8 Perspectivele

More information

Evoluția afacerilor în 2018

Evoluția afacerilor în 2018 Evoluția afacerilor în 2018 Blitz survey privind evoluția afacerilor prognozată de companiile din România la începutul anului 2018 SINTEZA REZULTATELOR 1 Principalele concluzii ale cercetării Acest blitz

More information

panorama / 18 Firmele mari sub lupa Coface / 23 / 24 / 28

panorama / 18 Firmele mari sub lupa Coface / 23 / 24 / 28 Publicatiile economice Coface panorama Studiu privind situatia insolventelor din Romania pentru anul 2013 CUPRINS / 02 Sumar / 18 Firmele mari sub lupa Coface / 05 Distributia sectoriala si temporala a

More information

Raport Financiar Preliminar

Raport Financiar Preliminar DIGI COMMUNICATIONS NV Preliminary Financial Report as at 31 December 2017 Raport Financiar Preliminar Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 RAPORT PRELIMINAR 2017 pag. 0 Sumar INTRODUCERE... 2 CONTUL

More information

/ 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 / 10 CUPRINS. Modelul Altman Z-Score. Companiile din sector sub lupa Coface

/ 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 / 10 CUPRINS. Modelul Altman Z-Score. Companiile din sector sub lupa Coface CUPRINS / 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 Modelul Altman Z-Score / 10 Companiile din sector sub lupa Coface Aceasta prezentare contine exclusiv proprietatea intelectuala a autorului

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Procesul de armonizare în definirea întreprinderilor mici şi mijlocii. Argumente pentru o definire cantitativă versus o definire calitativă

Procesul de armonizare în definirea întreprinderilor mici şi mijlocii. Argumente pentru o definire cantitativă versus o definire calitativă Economie teoretică şi aplicată Volumul XX (2013), No. 9(586), pp. 91-103 Procesul de armonizare în definirea întreprinderilor mici şi mijlocii. Argumente pentru o definire cantitativă versus o definire

More information

Contribuţia IMM-urilor la creşterea economică prezent şi perspective

Contribuţia IMM-urilor la creşterea economică prezent şi perspective PROIECT Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu Uniunea Europeană a Comisiei Naţionale de Prognoză, cod SMIS

More information

Investiţiile străine directe în România în perioada

Investiţiile străine directe în România în perioada Investiţiile străine directe în România în perioada 2003-2012 Prof. univ. dr. Marin DINU Academia de Studii Economice Bucureşti Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice Bucureşti

More information

Ajutor de stat pentru sprijinirea investi iilor

Ajutor de stat pentru sprijinirea investi iilor Ajutor de stat pentru sprijinirea investi iilor Mai 2017 Deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finan are în baza H.G. 332/2014 Ministerul Finan elor Publice a anun at

More information

I.- ANALIZA FACTORILOR DE INFLUENȚĂ A PIEȚEI MUNCII... 3

I.- ANALIZA FACTORILOR DE INFLUENȚĂ A PIEȚEI MUNCII... 3 CUPRINS I.- ANALIZA FACTORILOR DE INFLUENȚĂ A PIEȚEI MUNCII... 3 1.1. Factori macroeconomici... 4 1.2. Evoluții demografice... 25 1.3. Mișcarea migratorie a populației... 35 II. ANALIZA SITUAȚIEI ÎNTREPRINDERILOR

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Analiza i evoluţiei în timp a comerţului exterior conform intensităţii tehnologice prezintă o importanţă deosebită deoarece reflectă evoluţia calitativă

More information

NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA

NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA Studiu realizat de Eurom: Maria Doiciu și Elena Sabina Ganci IES (FDSC): Ancuța Vameșu

More information

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Ludmila PROFIR Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Iași, Romania FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT K eywords Financial information Financial statement analysis Net

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE Paul Vasile ZAI Daniela Irina NEMEŞ Paul Vasile ZAI Conf. univ. dr., Departamentul de Administraţie și Management Public, Facultatea

More information

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Structura și Organizarea Calculatoarelor Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Chapter 3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR BINARE CU SEMN CONȚINUT Adunarea FXP în cod direct Sumator FXP în cod direct Scăderea

More information

m abordat tema economiei informale strict din perspectiva pieţei muncii.

m abordat tema economiei informale strict din perspectiva pieţei muncii. 1 2 SUMAR EXECUTIV A O m abordat tema economiei informale strict din perspectiva pieţei muncii. cuparea informală în România cuprinde 2,9 milioane persoane, reprezentând 31,5% din totalul populaţiei ocupate.

More information

Decembrie Realizat cu sprijinul. Direcţia Regională de Statistică Neamţ

Decembrie Realizat cu sprijinul. Direcţia Regională de Statistică Neamţ Studiul privind evaluarea capabilității și performanțelor firmelor de consultanță în Regiunea Nord-Est în vederea creșterii absorbției fondurilor structurale Decembrie 2013 Realizat cu sprijinul Direcţia

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză

Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză Prof. univ. Dr. Constantin ANGHELACHE Prof. univ. Dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE Drd.

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

Diaspora Start Up. Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene

Diaspora Start Up. Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene Diaspora Start Up Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene 1 Ce este Diaspora Start-Up? Este o linie de finanțare destinată românilor din Diaspora

More information

Analiza evoluţiei Produsului Intern Brut în anul 2015

Analiza evoluţiei Produsului Intern Brut în anul 2015 Analiza evoluţiei Produsului Intern Brut în anul 2015 Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice, Bucureşti Universitatea Artifex din Bucureşti Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela

More information

Piata IMM-urilor si Finantarea Potrivita. Oana Maria Dumitru - Head of Commercial & SME Garanti Bank

Piata IMM-urilor si Finantarea Potrivita. Oana Maria Dumitru - Head of Commercial & SME Garanti Bank Piata IMM-urilor si Finantarea Potrivita Oana Maria Dumitru - Head of Commercial & SME Garanti Bank AGENDA Piata IMM-urilor in Romania- Dimensionare si evolutie Principalele dificultati cu care se confrunta

More information

panorama ANALIZA SECTORULUI DE TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI / 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 14 / 16 CUPRINS

panorama ANALIZA SECTORULUI DE TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI / 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 14 / 16 CUPRINS Publicatiile Economice Coface panorama ANALIZA SECTORULUI DE TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI - 2014 CUPRINS / 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 14 Modelul Altman Z-Score / 16 Companiile

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

Tendințe 2015: Privire de ansamblu. Analiză micro și macro economică

Tendințe 2015: Privire de ansamblu. Analiză micro și macro economică Tendințe 2015: Privire de ansamblu Analiză micro și macro economică Decembrie 2014 Cuprins 1. Cauze micro, efecte macro 1.1. O economie IMM 2. Diagnostic macroeconomic: predomină zona gri 3. Clasificarea

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea,

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA florin.lilea@gmail.com Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr.

More information

STRATEGII DE INTEGRARE ŞI POSTINTEGRARE A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII ÎN PIAŢA UNICĂ A U.E. (REZUMAT)

STRATEGII DE INTEGRARE ŞI POSTINTEGRARE A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII ÎN PIAŢA UNICĂ A U.E. (REZUMAT) Universitatea Lucian Blaga SIBIU Facultatea de Ştiinţe Economice STRATEGII DE INTEGRARE ŞI POSTINTEGRARE A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII ÎN PIAŢA UNICĂ A U.E. (REZUMAT) COORDONATOR ŞTIIŢIFIC : Prof.Univ.Dr.H.C.

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL PREGĂTIRII PROFESIONALE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI

CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL PREGĂTIRII PROFESIONALE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA ŞCOALA DOCTORALĂ FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Specializarea: Management şi marketing în agricultură Ing. Ec. CAMELIA-IOANA ALEXA REZUMAT

More information

Antreprenoriatul mic şi mijlociu Sondaj de bază. Moldova 2000

Antreprenoriatul mic şi mijlociu Sondaj de bază. Moldova 2000 Antreprenoriatul mic şi mijlociu Sondaj de bază Moldova 2000 Elaborat şi efectuat de către Development Alternatives, Inc. (DAI) în colaborare cu ONG ADSISTO Centrul de Investigaţii Strategice şi Reforme

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Autori: Muşat Ioana Dumitru-Vlădulescu Cristian- Marius Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie Agroalimentară

More information

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Aplicarea politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de

More information

RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006

RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006 RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006 Fondul SIMFONIA 1, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

More information

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private CAPITOLUL I Analiză privind evoluţia sistemului de pensii private - trimestrul III I. Ponderea activelor totale în PIB 1 Activele fondurilor de pensii în trimestrul III au confirmat estimările privind

More information

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI SPECIALIZARE INTELIGENTĂ ÎN REGIUNEA VEST DIN ROMÂNIA

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI SPECIALIZARE INTELIGENTĂ ÎN REGIUNEA VEST DIN ROMÂNIA CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI SPECIALIZARE INTELIGENTĂ ÎN REGIUNEA VEST DIN ROMÂNIA Competitivitatea Firmelor din Regiunea Vest: Diagnosticare, Provocări şi Oportunităţi Martie 2013 Raport Intermediar

More information

Manualul utilizatorului

Manualul utilizatorului Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII Acest manual al utilizatorului privind IMM-urile servește ca orientări

More information

STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ (RIS3 NV)

STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ (RIS3 NV) STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ ÎN CERCETARE ȘI INOVARE REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORDVEST (RIS3 NV) REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORDVEST este una din regiunile mai puţin dezvoltate din Uniunea Europeană,

More information

MAI 2017 INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE: EVOLUȚIA ȘI LOR ÎN ROMÂNIA

MAI 2017 INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE: EVOLUȚIA ȘI LOR ÎN ROMÂNIA MAI 2017 INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE: EVOLUȚIA ȘI I M P O R TA N ȚA LOR ÎN ROMÂNIA CUVÂNT ÎNAINTE Raportul pe care îl aveți în față este un prim pas într-un demers mult mai amplu pe care Consiliul Investitorilor

More information

Situația salariaților din România

Situația salariaților din România Ștefan Guga Ștefan Stănescu Marcel Spatari Diana Chelaru Situația salariaților din România Studiu anual 2017 ediția a V-a Situația salariaților din România Studiu anual 2017 SYNDEX ROMânia Autori: Ștefan

More information

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Si NOI putem insertie socio-profesionala prin instrumentele economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/145208 VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - art. 1 prevede ca demnitatea

More information

ACTIVITATEA 1.3. ANCHETE SI STUDII STATISTICE FOLOSIND MODELE DE REGRESIE, ANALIZA LOGLINIARA SI FACTORIALA IN INSTITUTII SI AUTORITATI PUBLICE

ACTIVITATEA 1.3. ANCHETE SI STUDII STATISTICE FOLOSIND MODELE DE REGRESIE, ANALIZA LOGLINIARA SI FACTORIALA IN INSTITUTII SI AUTORITATI PUBLICE ACTIVITATEA 1.3. ANCHETE SI STUDII STATISTICE FOLOSIND MODELE DE REGRESIE, ANALIZA LOGLINIARA SI FACTORIALA IN INSTITUTII SI AUTORITATI PUBLICE SI FORMULAREA DE IPOTEZE Echipa de cercetare: Lect. univ.

More information

INOVAREA, CERCETAREA ŞI PROGRESUL TEHNOLOGIC ÎN IMM-URI

INOVAREA, CERCETAREA ŞI PROGRESUL TEHNOLOGIC ÎN IMM-URI INOVAREA, CERCETAREA ŞI PROGRESUL TEHNOLOGIC ÎN IMM-URI Şef lucr. dr. ing. Mihaela ŞTEŢ Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare REZUMAT. În condiţiile unei dezvoltări

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on Prima Evadare Ac9vity Report 2015 The biggest MTB marathon from Eastern Europe 7th edi9on Prima Evadare in numbers Par%cipants subscribed 3.228, 2.733 started the race and 2.400 finished the race 40 Photographers

More information

Întreprinderile private mici sau mijlocii în economia contemporană. Sensurile conceptului de afacere

Întreprinderile private mici sau mijlocii în economia contemporană. Sensurile conceptului de afacere 90 Analiză comparativă: întreprinderile mici sau mijlocii versus organizaţiile mari din România în condiţiile societăţii bazate pe cunoaştere (partea a II-a) Lect. univ. dr. Amedeo ISTOCESCU Abstract This

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

Social media şi mediul de afaceri românesc

Social media şi mediul de afaceri românesc Social media şi mediul de afaceri românesc Impactul marketingului prin intermediul reţelelor de socializare (social media) asupra mediului de afaceri local ediția 2015 Studiul Social media şi mediul de

More information

1. Agricultura şi sectorul alimentar în cadrul economiei şi performanţa sectorială

1. Agricultura şi sectorul alimentar în cadrul economiei şi performanţa sectorială 1. Agricultura şi sectorul alimentar în cadrul economiei şi performanţa sectorială Caseta 1.1. Înzestrarea agriculturii cu resurse naturale Dintr-o suprafaţă totală de 23,8 milioane ha, suprafaţa agricolă

More information

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Coordonatorul publicaţiei: Elena Mihaela Iagăr - vicepreşedinte Coordonatorii ediţiei: Silvia Pisică - director general, Direcţia generală de demografie şi statistică

More information

Rem Ahsap is one of the prominent companies of the market with integrated plants in Turkey, Algeria and Romania and sales to 26 countries worldwide.

Rem Ahsap is one of the prominent companies of the market with integrated plants in Turkey, Algeria and Romania and sales to 26 countries worldwide. Ȋncepându-şi activitatea ȋn 2004, Rem Ahsap este una dintre companiile principale ale sectorului fabricǎrii de uşi având o viziune inovativǎ şi extinsǎ, deschisǎ la tot ce ȋnseamnǎ dezvoltare. Trei uzine

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului BestJobs Index. Evoluția pieței muncii în România

Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului BestJobs Index. Evoluția pieței muncii în România Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului 2011 BestJobs Index Evoluția pieței muncii în România 2011 Statistici recrutare Raportul prezintă o analiză comparativă a situației actuale față de

More information

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE. Vol. 443 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE ÎN ROMÂNIA. Brânduşa Mariana GHERGHINA ISBN

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE. Vol. 443 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE ÎN ROMÂNIA. Brânduşa Mariana GHERGHINA ISBN INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE COSTIN C. KIRIŢESCU Vol. 443 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE ÎN ROMÂNIA Brânduşa Mariana GHERGHINA 1 4 0 ISBN 978-973 - 159-9 - ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL NAŢIONAL

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

Evaluarea statistică a diferenţelor regionale privind concentrarea parcului de autoturisme din România, în perioada

Evaluarea statistică a diferenţelor regionale privind concentrarea parcului de autoturisme din România, în perioada Evaluarea statistică a diferenţelor regionale privind concentrarea parcului de autoturisme din România, în perioada - Drd. Claudiu URSU email: uclaudiu19@yahoo.com Universitatea din Piteşti Dr. Alina MOROŞANU

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

CONDIŢIILE DE CREARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR: analiză prin prisma de gen

CONDIŢIILE DE CREARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR: analiză prin prisma de gen CONDIŢIILE DE CREARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR: CONDIŢIILE DE CREARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR: Chişinău, 2009 Condiţiile de creare şi dezvoltare a întreprinderilor: Ediţia I-a Autor: Elena

More information

Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate -

Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate - Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate - 25 mai 2010 - Palatul Parlamentului, Sala Avram Iancu Inovatie, Competitivitate, Succes Platforme Tehnologice

More information

Start-Up Romania 2018 E-book pentru Antreprenori sau viitori Antreprenori

Start-Up Romania 2018 E-book pentru Antreprenori sau viitori Antreprenori Start-Up Romania 2018 E-book pentru Antreprenori sau viitori Antreprenori Ce vei regăsi în acest e-book i care este utilitatea lui Primesti Recomandari care să te ajute în calitatea TA de Antreprenor i

More information

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE BASED ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INVESTMENTS AND CASH-FLOW

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE BASED ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INVESTMENTS AND CASH-FLOW Ludmila PROFIR Alexandru Ioan Cuza University of Iasi ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE BASED ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INVESTMENTS AND CASH-FLOW Case Study Keywords Financial information, Financial

More information

Anul 2014 a lăsat criza în urmă, dar retailul încă nu a cules roadele

Anul 2014 a lăsat criza în urmă, dar retailul încă nu a cules roadele Anul 2014 a lăsat criza în urmă, dar retailul încă nu a cules roadele 12 Jun 2015 de Mihaela Popescu [1] [2] [3] Pagina 1 din 7 [4] Anul 2014 s-a încheiat cu un indice de încredere al consumatorilor români

More information

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Domeniul Economie şi Afaceri Internaționale

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Domeniul Economie şi Afaceri Internaționale Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Domeniul Economie şi Afaceri Internaționale TEZĂ DE DOCTORAT TURISMUL MOTOR ECONOMIC LA NIVEL MONDIAL Coordonator

More information

Stadiul actual al Industriilor Culturale și Creative REGIUNEA CENTRU ROMÂNIA

Stadiul actual al Industriilor Culturale și Creative REGIUNEA CENTRU ROMÂNIA Stadiul actual al Industriilor Culturale și Creative REGIUNEA CENTRU ROMÂNIA Cuprins 1. Date statistice despre regiunea Centru... 2 a. Informații generale... 2 b. ICC... 3 2. Caracteristicile ICC în Regiunea

More information

Raport BVB Rezultate Preliminare 2016

Raport BVB Rezultate Preliminare 2016 Raport BVB Rezultate Preliminare 2016 CLUJ-NAPOCA 6 FEBRUARIE 2017 Performanta 2016 Afaceri in crestere cu 28% (an la an) Profit operational (EBITDA) de 16,4 milioane lei Profit net de peste 5 milioane

More information

Ghid pentru formarea în cadrul IMM-urilor

Ghid pentru formarea în cadrul IMM-urilor Ghid pentru formarea în cadrul IMM-urilor Comisia Europeană Prezenta publicație este sprijinită prin Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială PROGRESS (2007-2013).

More information

O SCURTA ANALIZA ASUPRA CHELTUIELILOR DE APARARE ALE ROMÂNIEI, IN PERIOADA DE TRANZITIE LA ECONOMIA DE PIATA

O SCURTA ANALIZA ASUPRA CHELTUIELILOR DE APARARE ALE ROMÂNIEI, IN PERIOADA DE TRANZITIE LA ECONOMIA DE PIATA O SURTA ANALIZA ASUPRA HELTUIELILOR DE APARARE ALE ROMÂNIEI, IN PERIOADA DE TRANZITIE LA EONOMIA DE PIATA Asist. univ. mr. ELENA FLORISTEANU Abstract: The diversity and complexity of the actions that Romanian

More information

CALITATEA VIEŢII ANGAJAŢILOR ŞI NATURA (ORGANIZAREA) MUNCII ÎN ŢĂRILE MEMBRE UE *

CALITATEA VIEŢII ANGAJAŢILOR ŞI NATURA (ORGANIZAREA) MUNCII ÎN ŢĂRILE MEMBRE UE * CALITATEA VIEŢII ANGAJAŢILOR ŞI NATURA (ORGANIZAREA) MUNCII ÎN ŢĂRILE MEMBRE UE * CRISTINA LEOVARIDIS** ABSTRACT THE QUALITY OF LIFE OF EMPLOYEES IN EU MEMBER STATES. ISSUES RELATED TO THE NATURE AND ORGANIZATION

More information

SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ

SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ Din auditul performanţei cu tema Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice s au desprins, în principal, următoarele constatări, concluzii și recomandări:

More information

Drd. Ionela-Cătălina (ZAMFIR) TUDORACHE Scoala Doctorală de Cibernetică si Statistică Economică Academia de Studii Economice din Bucuresti

Drd. Ionela-Cătălina (ZAMFIR) TUDORACHE Scoala Doctorală de Cibernetică si Statistică Economică Academia de Studii Economice din Bucuresti Drd. Ionela-Cătălina (ZAMFIR) TUDORACHE Scoala Doctorală de Cibernetică si Statistică Economică Academia de Studii Economice din Bucuresti POT MODELELE ALTMAN SI KIDA IDENTIFICA STAREA DE FALIMENT PENTRU

More information

Ocuparea ş i ş omajul în anul 2014

Ocuparea ş i ş omajul în anul 2014 ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr,16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse,ro; biroupresa@insse,ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 96 din 17 aprilie 2015

More information

INFLUENZA ACTIVITY UNITED STATES AND WORLDWIDE, SEASON *

INFLUENZA ACTIVITY UNITED STATES AND WORLDWIDE, SEASON * INFLUENZA ACTIVITY UNITED STATES AND WORLDWIDE, 2007-08 SEASON * 3 Abstract * Articol preluat din: Morbidity and Mortality Weekly Report. www.cdc.gov/mmwr. Vol. 57, No. 25, June 2008 REVISTA ROMÂNÅ DE

More information

RAPORT ANUAL AL RECTORULUI

RAPORT ANUAL AL RECTORULUI UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI RAPORT ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALELOR OBIECTIVE ŞI RESURSE, A ACTIVITĂŢILOR ȘI A REZULTATELOR EFECTIVE ÎN ANUL

More information

Sistemul bancar din România pilon al stabilităţii financiare

Sistemul bancar din România pilon al stabilităţii financiare Sistemul bancar din România pilon al stabilităţii financiare Prof. Univ. Dr. Nicolae Dănilă Constanţa, 6 septembrie 2011 1 Sumar Definiţie Sistemul financiar Sectorul companiilor Sectorul populaţiei Infrastructura

More information

Asistenţă Socială / Social Assistance

Asistenţă Socială / Social Assistance Asistenţă Socială / Social Assistance Evoluţii în domeniul asistenţei sociale... 4 1. Alocaţii, ajutoare, indemnizaţii, subvenţii, investiţii.. 44 Allowances, benefits, indemnities, subventions, investments

More information