Studiu: IMM-uri din România

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Studiu: IMM-uri din România"

Transcription

1 Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015

2 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (IMM) analizează perioada , pe baza datelor statistice oficiale prezentate de autoritățile statului. IMM-urile reprezintă cel mai dinamic sector al economiei. Cele mai multe dintre ele au până în 50 de angajați și derulează afaceri mai mici de 100 mil. lei anual. Studiul KeysFin prezintă o radiografie completă a business-ului din acest segment, care identifică evoluția acestuia: - situația înființărilor de firme, radierilor, insolvențelor, falimentelor, la nivel național, regional și pe județe, forma juridică sub care activează, domeniile de activitate; - evoluția cifrei de afaceri inclusiv situația activelor, plăților restante și disponibilităților, a forței de muncă etc.); - potențialul de investiții (domeniile care au înregistrat cel mai bun rezultat financiar în ultimii 10 ani, zonele geografice unde există sectoare de business insuficient dezvoltate etc.) și riscurile asociate (comportament de plață, datorii, situație active etc.)

3 UNIVERSUL IMM-urilor ÎN EUROPA Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMM) reprezintă companii care au mai puţin de 250 de angajaţi si care generează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro. Conform statisticilor publicate de Eurostat, 99 din fiecare 100 de companii din Europa sunt IMM-uri și 67% dintre angajaţii europeni lucrează în aceste companii. De asemenea, 9 din 10 IMM-uri fac parte din segmentul Micro. Tip de întreprindere Număr angajați Cifra de afaceri Microîntreprinderi [0,10) 2 milioane Întreprinderi mici [10,49) 10 milioane Întreprinderi mijlocii [50,250) 50 milioane

4 CAPITOLUL 1 SITUAŢIA DE ANSAMBLU AL IMM-urilor DIN ROMÂNIA IMM-uri ÎNFIINŢATE ÎN ANUL 2014 În anul 2014, cele mai multe întreprinderi înfiinţate fac parte din categoria microîntreprinderilor, iar regiunea în care acestea predomină este Bucureşti/Ilfov (28.96%), fiind urmată de regiunile Nord - Vest (14.09%) si Sud - Est (10.56%). Alte informații analizate în studiu: Regiune Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii Bucuresti/Ilfov 28.96% 0.63% 0.06% Centru 9.10% 0.20% 0.01% Nord - Est 8.76% 0.21% 0.01% Nord - Vest 14.09% 0.40% 0.04% Sud 9.88% 0.22% 0.02% Sud - Est 10.56% 0.30% 0.03% Sud - Vest 6.93% 0.12% 0.02% Vest 9.24% 0.20% 0.01% IMM-uri înfiinţate în funcţie de domeniul de activitate IMM-uri înfiinţate în funcţie de judeţ IMM-uri înființate în functie de regiune IMM-uri lichidate anual IMM-uri lichidate pe domenii de activitate IMM-uri lichidate în funcţie de județ IMM-uri lichidate în funcţie de regiuni Status curent IMM-uri Forma Juridică IMM-uri

5 CAPITOLUL 2 SITUAŢIA IMM-URILOR ACTIVE DIN ROMÂNIA DISTRIBUŢIA IMM-urilor ACTIVE PE DOMENII DE ACTIVITATE Cele mai multe IMM-uri active sunt în domeniul Comerţului/ Repararea Autovehicule & Motociclete (32%). Celelalte patru domenii de activitate din top 5 sunt Activităţi profesionale/ ştiinţifice/ tehnice, Transport/ Depozitare, Construcţii şi Industria prelucrătoare. Domeniile de pe primele cinci locuri însumează 69% din totalul IMM-urilor active la RECOM. Pe ultimele cinci poziţii în top în funcţie de domeniul de activitate al IMM-urilor se găsesc domeniile Gestionarea deşeurilor, Învățământ, Intermedieri financiare/ asigurări, Sănătate/ Asistenţă socială şi Spectacole culturale/ recreative 7% din IMM-uri.

6 CAPITOLUL 2 SITUATIA IMM-URILOR ACTIVE DIN ROMANIA DISTRIBUŢIA IMM-urilor ACTIVE PE DOMENII DE ACTIVITATE Cele mai multe din întreprinderile mijlocii activează în domeniul Industriei prelucătoare (43.6%), acesta fiind singurul segment de IMM în care Comerţul nu este pe prima poziţie în top. Semnificativ mai mare decât în alte segmente este şi procentul de întreprinderi mici din sectorul Activităţilor profesionale, ştiinţifice si tehnice (10.4%). Alte informații analizate în studiu: Distribuţia IMM-urilor active pe domenii de activitate Distribuţia IMM-urilor active pe regiuni geografice Distribuţia IMM-urilor active pe regiuni şi domenii de activitate Distribuţia IMM-urilor active pe segmente Distribuţia IMM-urilor active pe forma juridică Acţionarii IMM-urilor active Administratorii IMM-urilor active DOMENII DE ACTIVITATE/ TIP IMM Micro Mici Mijlocii Total IMM COMERT 32.3% 16.0% 7.7% 31.9% ACTIVITATI PROFESIONALE 10.4% 4.5% 7.7% 10.3% TRANSPORT SI DEPOZITARE 10.2% 3.9% 2.6% 10.1% CONSTRUCTII 9.8% 17.7% 3.8% 10.0% INDUSTRIA PRELUCRATOARE 6.5% 22.1% 43.6% 6.9% HOTELURI ȘI RESTAURANTE 6.1% 11.5% 2.6% 6.2% SERVICII ADMINISTRATIVE 4.8% 10.7% 23.1% 5.0% IT & C 4.8% 2.8% 5.1% 4.7% AGRICULTURĂ 2.7% 1.5% 0.0% 2.7% ALTE ACTIVITĂȚI 2.7% 2.0% 0.0% 2.6% TRANZACȚII IMOBILIARE 2.2%.8%.0% 2.2% SPECTACOLE CULTURALE 2.0% 2.5% 1.3% 2.0% SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.7%.8%.0% 1.7% FINANCIARE / ASIGURĂRI 1.5%.6% 1.3% 1.5% ÎNVĂȚĂMÂNT 1.1%.4%.0% 1.1% GESTIONAREA DEȘEURILOR.6% 1.1% 1.3%.6% PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE UTILITĂȚI.3% 0.6% 0.0%.3% INDUSTRIA EXTRACTIVĂ.1%.1% 0.0%.1% ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ.0%.3% 0.0%.0% ORGANIZAȚII ȘI ORGANISME EXTRATERITORIALE.0% 0.0% 0.0%.0% ACTIVITATI ALE GOSPODĂRIILOR.0% 0.0% 0.0%.0%

7 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA ANALIZA EVOLUȚIEI CIFREI DE AFACERI LA NIVELUL MICROÎNTREPRINDERILOR Media cifrei de afaceri, prezentată pe tipuri de IMM-uri (micro, mici, mijlocii) nu înregistrează variaţii mari pe seria de timp Deviaţia standard, prezentată pe totalul IMMurilor (micro, mici, mijlocii) este mai mare decât media şi indică împrăştierea mare pe care indicii valorici ai cifrei de afaceri o au faţă de medie.

8 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA ANALIZA IMM-urilor GAZELĂ ŞI A IMM-urilor CU CREŞTERE RAPIDĂ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ponderea IMM-urilor gazelă în totalul IMM-urilor cu creştere rapidă IMM-uri cu crestere rapidă IMM-uri gazelă La nivelul IMM-urilor, aproximativ de întreprinderi observate pe o perioadă de 3 ani consecutivi ( ), înregistrează o creștere rapidă a cifrei de afaceri cu peste 20% faţă de anul anterior. 6 % dintre aceste IMM-uri cu creştere rapidă au devenit în 2014 întreprinderi mari. Întreprinderile cu creştere rapidă sunt acele întreprinderi care asigură potenţial de creştere economică la nivel regional, sectorial şi o parte considerabilă din noile locuri de muncă.

9 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA Alte informaţii analizate în studiu: Evoluţia Cifrei de Afaceri medii la nivelul Întreprinderilor mici în perioada Evoluţia Cifrei de Afaceri medii la nivelul Întreprinderilor mijlocii în perioada Evoluţia Cifrei de Afaceri a IMM-urilor în perioada Evoluţia Cifrei de Afaceri a Microîntreprinderilor Evoluţia Cifrei de Afaceri a Întreprinderilor mici Evoluţia Cifrei de Afaceri a Întreprinderilor mijlocii Industriile cu cea mai mare pondere a Cifrei de Afaceri pe total IMM-uri

10 CAPITOLUL 3 EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR IN PERIOADA ANALIZA EVOLUȚIEI VENITURILOR TOTALE LA NIVELUL IMM-URILOR Din analiza veniturilor totale ale sectorului IMM, se observă că cea mai mare pondere a veniturilor a fost înregistrată de întreprinderile mijlocii, cu o pondere de aproximativ 37% din totalul veniturilor IMM. Întreprinderile mici au o pondere de 35%, iar microîntreprinderile înregistrează 28% în total venituri totale a IMM-urilor.

11 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA Alte informații analizate în studiu: Evoluţia Veniturilor totale la nivelul IMM-urilor Evoluţia Veniturilor totale ale Microîntreprinderilor Evoluţia Veniturilor totale ale Întreprinderilor mici Evoluţia Veniturilor totale ale Întreprinderilor mijlocii Industriile cu cele mai mari Venituri totale Analiza evoluţiei Cheltuielilor totale la nivelul IMMurilor Evoluţia Cheltuielilor totale ale IMM-urilor Evoluţia Cheltuielilor totale ale Microîntreprinderilor Evoluţia Cheltuielilor totale ale Întreprinderilor mici Evoluţia Cheltuielilor totale ale Întreprinderilor mijlocii Industriile cu ce cea mai mare pondere a Cheltuielilor totale

12 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA ANALIZA EVOLUŢIEI REZULTATULUI NET LA NIVELUL IMM-URILOR Evoluția rezultatului net la nivelul IMM-urilor în perioada (miliarde lei) Considerând rezultatul net ca diferenţă între profitul net şi pierderea netă, microîntreprinderile au înregistrat valori negative de până la -8.7 miliarde lei în 2011, însă tendinţa a fost de scădere până în 2014 când a atins valoarea de -3.1 miliarde lei. În ceea ce priveşte întreprinderile mici şi întreprinderile mijlocii, acestea au înregistrat un rezultat net pozitiv, 2.52, respectiv 1.59 miliarde lei. Studiu IMM Romania - SAMPLE Întreprinderi mijlocii Întreprinderi mici Microîntreprinderi Evoluția rezultatului net total la nivelul IMM-urilor Microîntreprinderi -8,711,738,202-5,204,960,655-6,445,733,030-3,080,424,751 Întreprinderi mici 1,118,697,260 1,200,704,629 1,758,198,982 4,041,004,122 Întreprinderi mijlocii 568,325,356 1,057,801,309 3,291,372,270 3,987,226,573

13 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA EVOLUŢIA REZULTATULUI NET AL IMM-URILOR Alte informatii analizate în studiu: Evoluţia Rezultatului net al Microîntreprinderilor Evoluţia Rezultatului net al Întreprinderilor mici Evoluţia Rezultatului net al Întreprinderilor mijlocii Industrii cu cea mai mare pondere a Rezultatului net Analiza evoluţiei Activelor totale la nivelul IMM-urilor Evoluţia Activelor totale ale Microîntreprinderilor Evoluţia Activelor totale ale Întreprinderilor mici Evoluţia Activelor totale ale Întreprinderilor mijlocii Industriile cu cea mai mare pondere a Activelor totale

14 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA ANALIZA EVOLUŢIEI DATORIILOR TOTALE LA NIVELUL IMM-URILOR Domeniul cu cel mai mare volum al datoriilor este Comerțul / Repararea auto & moto, care, în anul 2013 a atins un procent de 23% din volumul datoriilor totale. Acesta este urmat de domeniile Construcţii (în anul 2014 a reprezentat 12% din totalul datoriilor) şi de Industria prelucrătoare (10% din totalul datoriilor).

15 CAPITOLUL 3 EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA EVOLUŢIA DATORIILOR TOTALE ALE MICROÎNTREPRINDERILOR Alte informaţii analizate în studiu: Evolutia datoriilor totale ale Întreprinderilor mici Evolutia datoriilor totale ale Întreprinderilor mijlocii Industrii cu cea mai mare pondere a datoriilor totale Analiza salariaţilor la nivelul IMM-urilor Evoluţia salariaţilor la nivelul Microîntreprinderilor Evoluţia salariaţilor la nivelul Întreprinderilor mici Evoluţia salariaţilor la nivelul Întreprinderilor mijlocii Analiza şi evolutia plăţilor restante Analiza ratelor financiare ale IMM-urilor Domeniu de activitate din bilanţ (vs CAEN Recom)

16 Vă mulţumim! Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România 3 17 Perspectivele angajării de forță de muncă în România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță

More information

panorama Radiografia microintreprinderilor din Romania / 02 Prefata / 12 / 02 Sumar / 16 / 05 / 16 / 06 / 19 / 09 CUPRINS

panorama Radiografia microintreprinderilor din Romania / 02 Prefata / 12 / 02 Sumar / 16 / 05 / 16 / 06 / 19 / 09 CUPRINS panorama Publicatiile economice Coface Publicatiile economice Coface Aprilie 2013 Radiografia microintreprinderilor din Romania CUPRINS / 02 Prefata / 02 Sumar / 05 / 06 / 09 Importanta IMM-urilor. Focus

More information

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România 1 218 Perspectivele angajării de forță de muncă în România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță

More information

STUDIU CITR GROUP PRIVIND EVOLUȚIA COMPANIILOR DE IMPACT DIN ROMÂNIA

STUDIU CITR GROUP PRIVIND EVOLUȚIA COMPANIILOR DE IMPACT DIN ROMÂNIA UN PROIECT CITR GROUP COORDONAT DE: ANCA MANIȚIU, CEO CIT RESTRUCTURING RUDOLF VIZENTAL, CEO CIT RESOURCES GABRIEL PALAGHIAN, SENIOR INVESTMENT ANALYST STUDIU CITR GROUP PRIVIND EVOLUȚIA COMPANIILOR DE

More information

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport

More information

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea Artifex Bucureti florin.lilea@gmail.com Asist.univ.drd. Raluca Mariana DRAGOESCU

More information

Q Studiul Manpower. privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă România. Raportul Studiului Manpower

Q Studiul Manpower. privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă România. Raportul Studiului Manpower Studiul Manpower Q3 28 privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă România Raportul Studiului Manpower Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă România Cuprins Q3/8 Perspectivele

More information

privind Perspectivele

privind Perspectivele Q1 Studiul Manpower 21 privind Perspectivele România Raportul Studiului Manpower Studiul Manpower privind Perspectivele România Cuprins Q1/1 sectoare Perspectivele de Angajare la nivel Global 8 Despre

More information

Evoluția afacerilor în 2018

Evoluția afacerilor în 2018 Evoluția afacerilor în 2018 Blitz survey privind evoluția afacerilor prognozată de companiile din România la începutul anului 2018 SINTEZA REZULTATELOR 1 Principalele concluzii ale cercetării Acest blitz

More information

Raport Financiar Preliminar

Raport Financiar Preliminar DIGI COMMUNICATIONS NV Preliminary Financial Report as at 31 December 2017 Raport Financiar Preliminar Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 RAPORT PRELIMINAR 2017 pag. 0 Sumar INTRODUCERE... 2 CONTUL

More information

Contribuţia IMM-urilor la creşterea economică prezent şi perspective

Contribuţia IMM-urilor la creşterea economică prezent şi perspective PROIECT Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu Uniunea Europeană a Comisiei Naţionale de Prognoză, cod SMIS

More information

/ 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 / 10 CUPRINS. Modelul Altman Z-Score. Companiile din sector sub lupa Coface

/ 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 / 10 CUPRINS. Modelul Altman Z-Score. Companiile din sector sub lupa Coface CUPRINS / 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 Modelul Altman Z-Score / 10 Companiile din sector sub lupa Coface Aceasta prezentare contine exclusiv proprietatea intelectuala a autorului

More information

panorama / 18 Firmele mari sub lupa Coface / 23 / 24 / 28

panorama / 18 Firmele mari sub lupa Coface / 23 / 24 / 28 Publicatiile economice Coface panorama Studiu privind situatia insolventelor din Romania pentru anul 2013 CUPRINS / 02 Sumar / 18 Firmele mari sub lupa Coface / 05 Distributia sectoriala si temporala a

More information

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Ludmila PROFIR Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Iași, Romania FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT K eywords Financial information Financial statement analysis Net

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA

NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA Studiu realizat de Eurom: Maria Doiciu și Elena Sabina Ganci IES (FDSC): Ancuța Vameșu

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

Tendințe 2015: Privire de ansamblu. Analiză micro și macro economică

Tendințe 2015: Privire de ansamblu. Analiză micro și macro economică Tendințe 2015: Privire de ansamblu Analiză micro și macro economică Decembrie 2014 Cuprins 1. Cauze micro, efecte macro 1.1. O economie IMM 2. Diagnostic macroeconomic: predomină zona gri 3. Clasificarea

More information

Decembrie Realizat cu sprijinul. Direcţia Regională de Statistică Neamţ

Decembrie Realizat cu sprijinul. Direcţia Regională de Statistică Neamţ Studiul privind evaluarea capabilității și performanțelor firmelor de consultanță în Regiunea Nord-Est în vederea creșterii absorbției fondurilor structurale Decembrie 2013 Realizat cu sprijinul Direcţia

More information

ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE Paul Vasile ZAI Daniela Irina NEMEŞ Paul Vasile ZAI Conf. univ. dr., Departamentul de Administraţie și Management Public, Facultatea

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Analiza i evoluţiei în timp a comerţului exterior conform intensităţii tehnologice prezintă o importanţă deosebită deoarece reflectă evoluţia calitativă

More information

Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză

Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză Prof. univ. Dr. Constantin ANGHELACHE Prof. univ. Dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE Drd.

More information

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Autori: Muşat Ioana Dumitru-Vlădulescu Cristian- Marius Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie Agroalimentară

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Aplicarea politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de

More information

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA florin.lilea@gmail.com Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr.

More information

Situația salariaților din România

Situația salariaților din România Ștefan Guga Ștefan Stănescu Marcel Spatari Diana Chelaru Situația salariaților din România Studiu anual 2017 ediția a V-a Situația salariaților din România Studiu anual 2017 SYNDEX ROMânia Autori: Ștefan

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private CAPITOLUL I Analiză privind evoluţia sistemului de pensii private - trimestrul III I. Ponderea activelor totale în PIB 1 Activele fondurilor de pensii în trimestrul III au confirmat estimările privind

More information

Întreprinderile private mici sau mijlocii în economia contemporană. Sensurile conceptului de afacere

Întreprinderile private mici sau mijlocii în economia contemporană. Sensurile conceptului de afacere 90 Analiză comparativă: întreprinderile mici sau mijlocii versus organizaţiile mari din România în condiţiile societăţii bazate pe cunoaştere (partea a II-a) Lect. univ. dr. Amedeo ISTOCESCU Abstract This

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

MAI 2017 INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE: EVOLUȚIA ȘI LOR ÎN ROMÂNIA

MAI 2017 INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE: EVOLUȚIA ȘI LOR ÎN ROMÂNIA MAI 2017 INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE: EVOLUȚIA ȘI I M P O R TA N ȚA LOR ÎN ROMÂNIA CUVÂNT ÎNAINTE Raportul pe care îl aveți în față este un prim pas într-un demers mult mai amplu pe care Consiliul Investitorilor

More information

Social media şi mediul de afaceri românesc

Social media şi mediul de afaceri românesc Social media şi mediul de afaceri românesc Impactul marketingului prin intermediul reţelelor de socializare (social media) asupra mediului de afaceri local ediția 2015 Studiul Social media şi mediul de

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului BestJobs Index. Evoluția pieței muncii în România

Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului BestJobs Index. Evoluția pieței muncii în România Evoluția locurilor de muncă în prima jumătate a anului 2011 BestJobs Index Evoluția pieței muncii în România 2011 Statistici recrutare Raportul prezintă o analiză comparativă a situației actuale față de

More information

CONDIŢIILE DE CREARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR: analiză prin prisma de gen

CONDIŢIILE DE CREARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR: analiză prin prisma de gen CONDIŢIILE DE CREARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR: CONDIŢIILE DE CREARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR: Chişinău, 2009 Condiţiile de creare şi dezvoltare a întreprinderilor: Ediţia I-a Autor: Elena

More information

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Si NOI putem insertie socio-profesionala prin instrumentele economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/145208 VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - art. 1 prevede ca demnitatea

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

Raport BVB Rezultate Preliminare 2016

Raport BVB Rezultate Preliminare 2016 Raport BVB Rezultate Preliminare 2016 CLUJ-NAPOCA 6 FEBRUARIE 2017 Performanta 2016 Afaceri in crestere cu 28% (an la an) Profit operational (EBITDA) de 16,4 milioane lei Profit net de peste 5 milioane

More information

RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006

RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006 RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006 Fondul SIMFONIA 1, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

Anul 2014 a lăsat criza în urmă, dar retailul încă nu a cules roadele

Anul 2014 a lăsat criza în urmă, dar retailul încă nu a cules roadele Anul 2014 a lăsat criza în urmă, dar retailul încă nu a cules roadele 12 Jun 2015 de Mihaela Popescu [1] [2] [3] Pagina 1 din 7 [4] Anul 2014 s-a încheiat cu un indice de încredere al consumatorilor români

More information

GLOBAL MANAGER - FARMA MARKETING

GLOBAL MANAGER - FARMA MARKETING CONCEPT: Oameni şi Companii a lansat în anul 2015 programul de comunicare şi informare profesională Global Manager Farma Marketing România. Programul conține mai multe instrumente de comunicare directă

More information

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale

More information

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - INCSMPS

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - INCSMPS INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - INCSMPS Strada Povernei 6-8, Sector 1, code 010643, BUCUREŞTI, ROMANIA Telefon: +40-21-3124069, +40-21-3172431, Fax

More information

SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ

SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ Din auditul performanţei cu tema Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice s au desprins, în principal, următoarele constatări, concluzii și recomandări:

More information

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI?

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI? DEPOZITARE FRIGORIFICĂ OFERIM SOLUŢII optime şi diversificate în domeniul SERVICIILOR DE DEPOZITARE FRIGORIFICĂ, ÎNCHIRIERE DE DEPOZIT FRIGORIFIC CONGELARE, REFRIGERARE ŞI ÎNCHIRIERE DE SPAŢII FRIGORIFICE,

More information

Raport Trimestrial: Trimestrul al III-lea S.C. VES S.A. Sighişoara. Noiembrie, 2010

Raport Trimestrial: Trimestrul al III-lea S.C. VES S.A. Sighişoara. Noiembrie, 2010 Raport Trimestrial: Trimestrul al III-lea 2010 S.C. VES S.A. Sighişoara Noiembrie, 2010 Raport trimestrial întocmit conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Anexa nr. 30 RAPORT TRIMESTRIAL 2010 Trimestrul

More information

Eficiența energetică în industria românească

Eficiența energetică în industria românească Eficiența energetică în industria românească Creșterea EFICIENȚEI ENERGETICE în procesul de ardere prin utilizarea de aparate de analiză a gazelor de ardere București, 22.09.2015 Karsten Lempa Key Account

More information

Strategia pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare Inteligentă RIS3 NORD-EST

Strategia pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare Inteligentă RIS3 NORD-EST Strategia pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare Inteligentă RIS3 NORD-EST 1 Ediția 2: noiembrie 2017 Documentul are la baza informatiile incluse in Documentul Cadru Regional pentru Strategia

More information

Ocuparea ş i ş omajul în anul 2014

Ocuparea ş i ş omajul în anul 2014 ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr,16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse,ro; biroupresa@insse,ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 96 din 17 aprilie 2015

More information

Competence for Implementing EUSDR

Competence for Implementing EUSDR Competence for Implementing EUSDR 14 Countries! 11 Priority areas! Many partner! Link to about 1,000 Steinbeis Enterprises + more than 5,500 experts 08.03.2013 slide 1 Steinbeis Innovation Center Steinbeis

More information

Capitolul IX SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ. IX.1. Societatea cunoaşterii şi societatea informaţională

Capitolul IX SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ. IX.1. Societatea cunoaşterii şi societatea informaţională PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 2007 2013 REGIUNEA VEST Capitolul IX SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ IX.1. Societatea cunoaşterii şi societatea informaţională Noţiunea de Societatea cunoaşterii (Knowledge Society)

More information

No. 6 February 2015 Tax alert

No. 6 February 2015 Tax alert No. 6 February 2015 Tax alert No. 6 February 2015 Buletin fiscal In this issue: New accounting regulations This update is accurate to the best of our knowledge at the time of issue. It is, however, meant

More information

CALITATEA VIEŢII ANGAJAŢILOR ŞI NATURA (ORGANIZAREA) MUNCII ÎN ŢĂRILE MEMBRE UE *

CALITATEA VIEŢII ANGAJAŢILOR ŞI NATURA (ORGANIZAREA) MUNCII ÎN ŢĂRILE MEMBRE UE * CALITATEA VIEŢII ANGAJAŢILOR ŞI NATURA (ORGANIZAREA) MUNCII ÎN ŢĂRILE MEMBRE UE * CRISTINA LEOVARIDIS** ABSTRACT THE QUALITY OF LIFE OF EMPLOYEES IN EU MEMBER STATES. ISSUES RELATED TO THE NATURE AND ORGANIZATION

More information

RAPORT DE GESTIUNE. privind rezultatele economico-financiare pe perioada

RAPORT DE GESTIUNE. privind rezultatele economico-financiare pe perioada RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 01.01.2009-31.12.2009 CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE SC Hercules SA Braila are sediul in localitatea Braila, str. Incinta

More information

Piaţa muncii din România - persoane vulnerabile şi vulnerabilităţi*

Piaţa muncii din România - persoane vulnerabile şi vulnerabilităţi* Piaţa muncii din România - persoane vulnerabile şi vulnerabilităţi* Conf. univ. dr. Cristina BOBOC Prof. univ. dr. Emilia ŢIŢAN Lector univ. dr. Daniela TODOSE Academia de Studii Economice, Bucureşti Abstract

More information

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,

More information

PROGNOZA ŞOMAJULUI ÎN ROMÂNIA PE TERMEN SCURT

PROGNOZA ŞOMAJULUI ÎN ROMÂNIA PE TERMEN SCURT PROGNOZA ŞOMAJULUI ÎN ROMÂNIA PE TERMEN SCURT Mihaela, Savu 1, Delia, Teselios 2 Rezumat: Lucrarea prezintă două modalităţi de prognozare a numărului de şomeri. O metodă este cea utilizată de către Comisia

More information

EVOLUŢII ŞI TENDINŢE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL DIN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR DE VÂRF

EVOLUŢII ŞI TENDINŢE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL DIN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR DE VÂRF EVOLUŢII ŞI TENDINŢE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL DIN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR DE VÂRF Ecaterina STĂNCULESCU Iulia Monica OEHLER-ŞINCAI Abstract One of the ways for accessing knowledge and, through it, for

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Impozitul pe venit în context internațional. Inegalitatea veniturilor

Impozitul pe venit în context internațional. Inegalitatea veniturilor Colecția de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE WP nr. 4/2016 Impozitul pe venit în context internațional. Inegalitatea veniturilor Scripcar Mădălina Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse

More information

Transmiterea datelor prin reteaua electrica

Transmiterea datelor prin reteaua electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan cel Mare din Suceava Facultatea de Inginerie Electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan

More information

Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool?

Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool? Studiu privind impactul economic al consumului dăunător de alcool asupra sistemului de sănătate din România Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool? Consum: UE România Există cel mai înalt

More information

Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret

Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020 Cuprins CUPRINS... 2 CONTEXTUL ELABORĂRII STRATEGIEI PENTRU TINERET (STRATEGIILE ANTERIOARE, CADRUL POLITIC, ECONOMIC, SOCIAL, TEHNOLOGIC

More information

Deficitul bugetar al României în perioada

Deficitul bugetar al României în perioada Colecția de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE Deficitul bugetar al României în perioada 2010-2012 Andrei Alexandru Vlad Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, anul III Academia

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Cercetare, dezvoltare și inovare. Stimulentele fiscale și creșterea economică în România

Cercetare, dezvoltare și inovare. Stimulentele fiscale și creșterea economică în România Cercetare, dezvoltare și inovare Stimulentele fiscale și creșterea economică în România 1 cuprins 1 2 Importanța activităților de CDI în economie România în contextul CDI la nivel european 4 5 7 Introducere

More information

femeilor în economie și afaceri

femeilor în economie și afaceri Profilul femeilor în economie și afaceri Empowered lives. Resilient nations. Profilul femeilor în economie și afaceri Chișinău, 2016 Profilul femeilor în economie și afaceri, 2016 Autoare text: Georgeta

More information

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPETITIVITATE

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPETITIVITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPETITIVITATE 2015 2020 Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 752 din 16 septembrie 2015 Cuprins 1 Introducere... 3 2 Informații generale relevante privind contextul competitiv

More information

Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC

Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC Seria de documente de politici [PB/03/2017] Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC Ricardo Giucci, Woldemar Walter Berlin/Chișinău, Februarie 2017 Cuprins 1. Importurile Republicii Moldova Evoluția

More information

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE. Raport privind starea învățământului preuniversitar din România

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE. Raport privind starea învățământului preuniversitar din România MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Raport privind starea învățământului preuniversitar din România 2016 1 Cuprins INTRODUCERE... 5 CAPITOLUL I. PARTICIPAREA ȘCOLARĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR..

More information

ică ubl tere P Dezba

ică ubl tere P Dezba - 2013-2 Cuprins INTRODUCERE... 6 CONTEXTUL ELABORĂRII STRATEGIEI PENTRU TINERET (STRATEGIILE ANTERIOARE, CADRUL POLITIC, ECONOMIC, SOCIAL, TEHNOLOGIC )... 7 Prima strategie de tineret - PNAT-R... 7 Strategii

More information

IMPACTUL SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA ECONOMIEI MONDIALE

IMPACTUL SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA ECONOMIEI MONDIALE ACADEMIA ROMÂNĂ Grupul de reflecţie Evaluarea Stării Economiei Naţionale ESEN - 2 INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ IMPACTUL SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA ECONOMIEI MONDIALE dr. Maria CARTAS

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2011

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2011 ANALIZA STATISTICĂ A DINAMICII VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR DE CONSUM ALE GOSPODĂRIILOR ÎN PERIOADA 1990 2010 Ana-Gabriela BABUCEA, Prof. univ.dr., Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu Aniela

More information

ORĂȘENII INTENȚIONEAZĂ SĂ CHELTUIASCĂ, ÎN MEDIE ÎN ACEST AN, PUȚIN PESTE LEI CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ (CRĂCIUN/REVELION)

ORĂȘENII INTENȚIONEAZĂ SĂ CHELTUIASCĂ, ÎN MEDIE ÎN ACEST AN, PUȚIN PESTE LEI CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ (CRĂCIUN/REVELION) ORĂȘENII INTENȚIONEAZĂ SĂ CHELTUIASCĂ, ÎN MEDIE ÎN ACEST AN, PUȚIN PESTE 1.200 LEI CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ (CRĂCIUN/REVELION) Studiul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ pentru Bucureşti

More information

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Eurotax Automotive Business Intelligence Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Conferinta Nationala ALB Romania Bucuresti, noiembrie 2016 Cristian Micu Agenda Despre Eurotax Produse si clienti

More information

Condiţii de Muncă / Working Conditions. Evoluţii în domeniul condiţiilor de muncă

Condiţii de Muncă / Working Conditions. Evoluţii în domeniul condiţiilor de muncă Evoluţii în domeniul condiţiilor de muncă Accidente de muncă În primele 9 luni ale anului 2015, a fost înregistrat un număr de 2.805 persoane accidentate, cu 9,9% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a

More information

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU APELUL DE PROIECTE NR. POR/2017/1/1.1.C./1 AXA PRIORITARA 1, PRIORITATEA DE INVESTITII

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU APELUL DE PROIECTE NR. POR/2017/1/1.1.C./1 AXA PRIORITARA 1, PRIORITATEA DE INVESTITII CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU APELUL DE PROIECTE NR. POR/2017/1/1.1.C./1 AXA PRIORITARA 1, PRIORITATEA DE INVESTITII 1.1, Operațiunea C- Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

TIPURI DE RISCURI PREZENTE PE PIAŢA COMERŢULUI CU AMĂNUTUL DIN ROMÂNIA PATTERNS OF RISK IN THE RETAIL BUSINESS IN ROMANIA

TIPURI DE RISCURI PREZENTE PE PIAŢA COMERŢULUI CU AMĂNUTUL DIN ROMÂNIA PATTERNS OF RISK IN THE RETAIL BUSINESS IN ROMANIA TIPURI DE RISCURI PREZENTE PE PIAŢA COMERŢULUI CU AMĂNUTUL DIN ROMÂNIA Asist.univ.drd. Adina CATANA Universitatea din Oradea, Facultatea de Știinţe Economice Abstract: The risk issue became lately one

More information

Anexa 3 Criterii de prioritizare a investițiilor în infrastructura unităților de învățământ

Anexa 3 Criterii de prioritizare a investițiilor în infrastructura unităților de învățământ Anexa 3 Criterii de prioritizare a investițiilor în infrastructura unităților de învățământ 1 Prioritizarea investițiilor pentru infrastructura educațională va urma o abordare în două etape. În prima etapă,

More information

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) L 343/48 22.12.2017 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2417 AL COMISIEI din 17 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor

More information

Evoluţii în domeniul condiţiilor de muncă

Evoluţii în domeniul condiţiilor de muncă Evoluţii în domeniul condiţiilor de muncă Accidente de muncă În anul 2014, a fost înregistrat un număr de 3.604 persoane accidentate, cu 15,4 % mai puţin decât în anul 2013, când au fost 4.259 persoane

More information

Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii

Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii Conf. univ. dr. Mirela PANAIT Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Drd. Andreea Ioana

More information

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE BOBST EXPERTFOLD 80 ACCUBRAILLE GT Utilajul ACCUBRAILLE GT Bobst Expertfold 80 Aplicarea codului Braille pe cutii a devenit mai rapidă, ușoară și mai eficientă

More information

Elemente de analiză a pieţei asigurărilor din România

Elemente de analiză a pieţei asigurărilor din România Elemente de analiză a pieţei asigurărilor din România Lect. univ. dr. Dan DĂNULEŢIU, Universitatea 1 DECEMBRIE 1918 Alba Iulia Asist. Univ. drd. Adina DĂNULEŢIU, Universitatea 1 DECEMBRIE 1918 Alba Iulia

More information

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Conf. univ. dr. Emanuela IONESCU Asistent univ. dr. Amelia DIACONU Asistent univ. dr. Alina GHEORGHE Universitatea Artifex din Bucureşti

More information

I NTRODUCERE M ETODOLOGIE O BIECTIVE CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PREVALENŢEI ŞI SEVERITĂŢII EPISODULUI DEPRESIV MAJOR ÎN N ROMÂNIA CERCETARE

I NTRODUCERE M ETODOLOGIE O BIECTIVE CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PREVALENŢEI ŞI SEVERITĂŢII EPISODULUI DEPRESIV MAJOR ÎN N ROMÂNIA CERCETARE CERCETARE Management în sănătate XIV/2/2010; pp 28-37 I NTRODUCERE În ultimele decade a crescut interesul pentru măsurarea consecinţelor tulburărilor mintale asupra activităţilor zilnice şi asupra rolurilor

More information

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive.

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive. . egimul de curent continuu de funcţionare al sistemelor electronice În acest regim de funcţionare, valorile mărimilor electrice ale sistemului electronic sunt constante în timp. Aşadar, funcţionarea sistemului

More information

Raportul privind salariile la nivel mondial pentru 2016/17 Diferenţele salariale la locul de muncă

Raportul privind salariile la nivel mondial pentru 2016/17 Diferenţele salariale la locul de muncă Raportul privind salariile la nivel mondial pentru 2016/17 Diferenţele salariale la locul de muncă Raportul privind salariile la nivel mondial pentru 2016-2017 Diferenţele salariale la locul de muncă

More information

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE S.C. SWING TRADE S.R.L. Sediu social: Sovata, str. Principala, nr. 72, judetul Mures C.U.I. RO 9866443 Nr.Reg.Com.: J 26/690/1997 Capital social: 460,200 lei DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului

More information

PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 2003 ANRE

PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 2003 ANRE RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 2003 ANRE ANRE DEPARTAMENTUL DEZVOLTAREA PIEŢEI DE ENERGIE DIRECTOR GENERAL ALEXANDRU SĂNDULESCU

More information