IMPACTUL STATUSULUI NUTRIŢIONAL ASUPRA PACIENTULUI AFLAT ÎN PERIOADA PERIOPERATORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "IMPACTUL STATUSULUI NUTRIŢIONAL ASUPRA PACIENTULUI AFLAT ÎN PERIOADA PERIOPERATORIE"

Transcription

1 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT IMPACTUL STATUSULUI NUTRIŢIONAL ASUPRA PACIENTULUI AFLAT ÎN PERIOADA PERIOPERATORIE Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Mariana GRAUR Doctorand Denis Iulian Trufă Iaşi, 2015

2 Decizia Rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi, nr.5223/ de numire a membrilor-referenţi specialişti ai comisiei de doctorat Data susţinerii publice: , ora 13,30, Sala Societăţii de Medici şi Naturalişti, Iaşi

3 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT IMPACTUL STATUSULUI NUTRIŢIONAL ASUPRA PACIENTULUI AFLAT ÎN PERIOADA PERIOPERATORIE Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Mariana GRAUR Doctorand Denis Iulian Trufă Iaşi, 2015

4 Cuvinte cheie: status nutriţional, perioadă perioperatorie, chirurgie toracică, transtiretină, status imunologic, cancer pulmonar, complicaţii postoperatorii.

5 CUPRINS PARTEA GENERALĂ- stadiul actual al cunoașterii Capitolul 1. Capitolul 1. Statusul nutrițional 1.1. Relevanța și definirea termenilor 1.2. Metode de evaluare a statusului nutrițional Metode antropometrice Parametri biochimici Albumina Transtiretina Proteina de legare a retinolului Transferina Alți markeri biochimici Metode clinice Metode Dietary Metode fizice Capitolul 2. Statusul nutrițional în perioada perioperatorie 2.1. Grile de evaluare clinică a statusului nutrițional Teste de autoevaluare nutrițională Scoruri/indexuri de risc nutrițional Asocierea markerilor biochimici în evaluarea statusului nutriţional 2.2. Malnutriția și denutriția 2.3. Factori care influenţează statusul nutriţional perioperator Factorii de risc legaţi de pacient Vârsta Cancerul Bolile cronice Alcoolismul cronic Factori de risc legaţi de tipul intervenţiei chirurgicale Factori de risc legaţi de tratamentele medicamentoase 2.4. Chirurgia ca şi factor perturbator al homeostaziei nutriţionale 2.5. Efectele ameliorării statusului nutriţional asupra rezultatelor postoperatorii 1

6 2.6. Particularităţi în cazul pacienţilor neoplazici PARTEA PERSONALĂ Capitolul 3. Motivația și obiectivele studiului Capitolul 4. Material și metode 4.1. Loturile de studiu 4.2. Protocolul de studiu 4.3.Metode de cercetare 4.4. Analiza statistică a datelor 4.5. Consideraţii etice şi deontologice Capitolul 5. Rezultate 5.1. Lotul de studiu Date generale despre lot Date de laborator Evaluarea nutriţională conform chestionarelor aplicate Evaluarea nutriţională conform parametrilor specifici 5.2. Lotul de studiu Date generale despre lot Date de laborator Evaluarea nutriţională conform chestionarelor aplicate Evaluarea nutriţională conform parametrilor specifici Capitolul 6. Discuții CONCLUZII BIBLIOGRAFIE ANEXE 2

7 Introducere. Stadiul actual al cunoaşterii În ultimii ani a crescut importanța evaluării nutriţionale datorită unei mai bune cunoaşteri a relaţiei dintre starea de nutriţie și starea de sănătate şi datorită capacităţii medicului de a modifica statusul nutriţional. Evaluarea statusului nutriţional a devenit un instrument important al îngrijirii medicale. Orice alterare a statusului nutriţional, fie că este în exces ca în obezitate, fie că este vorba de insuficienţă ca în denutriţie, se însoţeşte de creşterea morbidităţii şi agravarea prognosticului vital al afecţiunilor medico-chirurgicale. Evaluarea nutriţională trebuie să fie efectuată de câte ori este necesar, pentru a interpreta corect sensul şi viteza degradării statusului nutriţional, precum și pentru o apreciere obiectivă a eficienţei măsurilor terapeutice instituite. Majoritatea metodelor şi mijloacelor de evaluare a statusului nutriţional s-au dezvoltat cu scopul de a identifica corect, în timp util, starea de denutriţie/malnutriţie. Alterarea statusului nutriţional apare de cele mai multe ori secundar unui dezechilibru între aportul şi necesarul de proteine şi/sau calorii. În funcţie de sensul acestui dezechilibru, apar fie pierderi, fie creşteri tisulare, ale căror consecinţe funcţionale diminuă capacitatea de adaptare şi rezistenţa faţă de agresiuni fie ele fizice, toxice, infecţioase sau psihologice. În cazul pierderilor tisulare prin denutriţie, decesul survine la o reducere a masei proteice de 50% în absenţa măsurilor terapeutice. Apariţia unei complicaţii favorizată de denutriţie poate conduce la un deces prematur, anterior epuizării rezervelor energetice. Pacienţii cu vizǎ chirurgicalǎ sunt supuşi unui stres metabolic ce poate compromite statusul nutriţional. Greaţa, vǎrsǎturile, durerile, anorexia pot apǎrea la cei care au suferit intervenţii chirurgicale minore, în timp ce catabolismul accelerat, infecţiile şi întarzierea în vindecarea plǎgii pot fi asociate intervenţiilor chirurgicale de amploare. Toate aceste complicaţii pot căpăta o altă dimensiune în cazul pacienţilor cu un status nutriţional deficitar. 3

8 Pacienţii cu un anumit grad de malnutriţie preoperator au un risc semnificativ mai mare de apariţie a complicaţiilor postoperatorii, respectiv de deces, comparativ cu cei cu un status nutriţional nealterat. Statusul nutriţional alterat poate afecta atât funcţionarea a numeroase organe cât şi funcţia imunologicǎ şi forţa muscularǎ, fǎcând aceşti pacienţi mai susceptibili la complicaţiile infecţioase şi necesitatea terapiei intensive. Astfel crește durata de spitalizare şi rata reinternǎrilor, conducând la o mărire semnificativǎ a costurilor totale ale îngrijirilor medicale. Aprecierea statusului nutriţional perioperator poate fi realizatǎ prin numeroase metode ce stau la dispoziţia clinicianului, însǎ nu existǎ un consens general legat de alegere a metodelor de evaluarea nutriţionalǎ perioperatorie. Metode de evaluare a statusului nutrițional Statusul nutriţional se poate aprecia după criterii clinice, antropometrice (greutatea, indexul de masǎ corporalǎ, pliurile adipoase subcutanate, diferite circumferinţe etc), biochimice (serice - proteine totale, albumina, prealbumina, transferina, retinol binding protein, etc), chestionare nutriționale și scoruri Greutatea corporală. Măsurarea greutăţii corporale este cea mai simplă şi la îndemână metodă de evaluare a statusului nutriţional, în absenţa tulburărilor de hidratare. Greutatea zisă ideală este întotdeauna exprimată în funcţie de sex şi talie. Se sugerează că greutatea ideală ar însemna sănătos, apreciere care nu este întru totul valabilă astăzi. O greutate anormal de redusă poate fi considerată ca un semn de denutriţie. Raportul greutate/talie. Indicele de masă corporală reprezintă raportul dintre greutate (kg) şi talia la pătrat (m 2 ). Corelaţiile pozitive observate între valoarea IMC-ului şi raportul masă grasă/masă slabă conferă acestui indice o valoare indicativă a compoziţiei corporale şi, în consecinţă, a statusului nutriţional. Modificări ale greutăţii. O scădere în greutate, în cazul în care nu este constituită din apă, reprezintă martorul fazei dinamice a denutriţiei şi orice pierdere în greutate importantă şi rapidă are o valoare prognostică importantă. Majoritatea autorilor consideră că o 4

9 scădere în greutate de 10% este valoarea de la care sunt agravate morbiditatea/mortalitatea, mai ales în condiţiile în care se asociază şi pierdere musculară. Pliuri cutanante şi circumferinţe musculare. Măsurarea pliurilor cutanate şi a circumferinţelor la nivelul membrelor este puţin costisitoare şi uşor de efectuat la patul bolnavului. Aceste date completează indicii antropometrici, mai ales atunci când aceştia sunt influenţaţi de prezenţa edemelor şi/sau a ascitei. Proteinele circulante. Scăderea concentraţiei plasmatice a proteinelor circulante reprezintă un martor al denutriţiei, relevânduse astfel o diminuare a sintezei lor prin carenţă de aport a aminoacizilor. În acest caz, reducerea concentraţiei plasmatice a proteinelor de interes va fi detectabilă cu atât mai rapid cu cât timpul lor de înjumătăţire este mai scurt. Albumina. Valoarea albuminei plasmatice este frecvent utilizată în practică în evaluarea statusului nutriţional. Ţinând cont de timpul său de înjumătăţire foarte lung (20 zile), se poate spune că reducerea concentraţiei plasmatice a albuminei (<35 g/l) reprezintă martorul unei malnutriţii severe şi prelungite. Numeroase studii au demonstrat că hipoalbuminemia, singură sau asociată limfopeniei, se însoţeşte de creşterea morbidităţii şi mortalităţii la pacienţii spitalizaţi. Transtiretina (TTR) sau prealbumina. Prealbumina este o proteină sintetizată în ficat, care este metabolizată şi excretată prin rinichi. Are un timp de înjumătăţire scurt şi nivelurile serice se schimbă rapid ca răspuns la modificări în starea de nutriţie. Numele de transtiretină (transportor de tiroxină și retinol), desemnează faptul că este cărăuș în ser și în lichidul cefalorahidian, de tiroxină şi de retinol. Marea majoritate a prealbuminei rămâne liberă. Există o serie de motive pentru care prealbumina este considerată ca un bun marker al stării nutriționale curente. Ea are un timp de înjumătăţire scurt, de două zile, este mai puţin afectată de bolile hepatice decât albumina şi nu este afectată de hidratare. Deşi nu este foarte clar dacă nivelurile prealbuminei scad ca răspuns la un deficit în aportul total de calorii sau al unui deficit predominant protein caloric, acesta din urmă este de presupus. 5

10 Malnutriţia proteino-energetică este o condiţie comună în rândul pacienţilor internaţi în spitale, şi este asociată cu un prognostic mai rău şi creşterea mortalităţii. TTR este un marker util al malnutriției protein-calorice, deoarece concentraţiile sale serice sunt strâns legate de schimbările anticipate în statusul nutrițional. TTR este astăzi recunoscută printre markerii fideli ai malnutriției, fiind introdusă în ghidurile de practică. Proteina de legare a retinolului. Proteina de legare a retinolului (retinol-binding protein - RBP) circulă într-un raport echimolar cu transtiretina sub forma unui complex macromolecular. Concentraţia plasmatică a acestei proteine se reduce în cazul carenţei de zinc şi crește în cazul hipertiroidiei. Prezenţa vitaminei A este indispensabilă formării complexului RBP-transtiretină. Transferina. Transferinemia este considerată un marker mai sensibil al denutriţiei decât albuminemia deoarece timpul său de înjumătăţire este mai scurt. Carenţa în fier îi scade sinteza. La pacienţii spitalizaţi, riscul relativ de deces şi riscul apariţiei coplicaţiilor septice creşte sensibil pe măsură ce transferinemia este mai mică decât 1,7 g/l. În sens invers, o creştere de 10% a concentraţiei plasmatice a transferinei în condiţii de renutriţie este asociată cu diminuarea mortalităţii postoperatorii. Cu toate acestea, importanţa dozării transferinemiei în evaluarea metodelor de renutriţie diferă de la un studiu la altul. Metode clinice. Evaluarea clinică a statusului nutrițional implică un istoric detaliat, o examinare fizică aprofundată și o interpretare a semnelor și simptomelor asociate malnutriției. Motivaţia şi obiectivele studiului După mulţi ani de conştientizare a importanţei nutriţiei pentru pacienţii spitalizaţi, malnutriţia este încă o problemă majoră, mai ales în secţiile de chirurgie/terapie intensivă. Malnutriţia este asociată cu multe reacţii negative/adverse, inclusiv depresia sistemului imunitar, tulburări de vindecare a rănilor, scădere musculară (de masă şi forţă), durata mai mare de spitalizare, costuri mai mari de tratament și creșterea mortalității. 6

11 Practica evaluării nutriţional-dietetice şi tratamentul imediat al pacienţilor malnutriți se dovedesc a fi sub nivelul optim, crescând astfel probabilitatea de a dezvolta complicaţiile mai sus menționate. În România evaluarea nutriţională nu este obligatorie la internarea în spital și atunci cazurile de malnutriţie nu sunt documentate şi deci sunt subraportate. Aceasta şi din cauză că nu există un instrument valid pentru a identifica rapid pacienţii malnutriţi sau cu risc de malnutriţie. Prevalența malnutriţiei nu este bine stabilită la bolnavii spitalizaţi. În Europa de Vest, 25-30% din pacienţii ce vor fi supuşi intervenţiilor chirurgicale sunt consideraţi cu risc nutriţional crescut preoperator. Prevalența malnutriției în secțiile de chirurgie variază între 20-50%, după Hill și colab. sau între % într-un review din anul 2000 al lui Corish și Kennedy. Malnutriţia, condiţie foarte frecventă în unităţile de îngrijire medicală, ridică o serie de probleme de diagnostic, întrucât nu există un parametru simplu de natură clinică, antropometrică sau biologică suficient de sensibil şi specific pentru a reprezenta standardul de aur în diagnosticul malnutriţiei proteo-energetice. Realizarea unei evaluări nutriţionale perioperatorii presupune o muncă de echipă ce implică medicul chirurg, medicul anestezist şi nu în ultimul rând medicul nutriţionist, fiecare dintre aceştia având rolul lor bine stabilit în ceea ce înseamnă pregătirea şi urmărirea pacientului din punct de vedere nutriţional. Statusul nutriţional perioperator reprezintă unul dintre aspectele de o importanţă deosebită în contextul unei intervenţii chirurgicale, în special dacă aceasta presupune perioade de post prelungit postoperator ca urmare a tipului de chirugie şi, implicit, a dificultăţii reluării alimentaţiei enterale. Existenţa unui status nutriţional adecvat nu reprezintă o garanţie pentru pacienţi în postoperator în ceea ce priveşte o evoluţie favorabilă, în special în condiţiile în care nutriţia acestora este întârziatǎ. De aici necesitatea evaluării nutriționale periodic pe parcursul internării. Evaluarea corectă şi coerentă a statusului nutriţional imediat preoperator, cu eventualele corecţii din punct de vedere nutriţional, în contextul unor intervenţii chirurgicale de mare amploare, este 7

12 esenţială pentru predicţia pe termen scurt şi mediu a rezultatelor postoperatorii în ceea ce priveşte durata spitalizării şi apariţia complicaţiilor postoperatorii. Alegerea acestei teme pentru teza de doctorat este justificată de importanţa subiectului pentru medicii din oricare specialitate chirurgicală, confruntaţi cu particularităţile proprii atât ale patologiei neoplazice, cât şi a celei non-neoplazice. Este de mare necesitate cunoașterea corelaţiilor statusului nutriţional în perioada perioperatorie cu riscul apariţiei complicaţiilor, precum şi stabilirea parametrilor prognostici pentru un anumit tip de evoluţie postoperatorie. Deși au fost gândite diferite sisteme de screening ale malnutriției, aceasta este puțin recunoscută și nu există un consens cu privire la care test este mai util și fezabil în practica clinică și în special la pacienții chirurgicali. Definirea și identificarea acestor parametri va permite urmărirea clinică perioperatorie a pacientului și optimizarea îngrijirilor perioperatorii, prevenind în același timp creşterea costurilor de îngrijire. Obiectivul general al studiului a fost evaluarea statusului nutriţional perioperator al pacienţilor toracici supuși intervenției chirurgicale. Obiectivele de lucru, urmǎrite pe etape se referǎ la: - analiza parametrilor antropometrici, clinici şi biologici care trebuie urmǎriţi la toţi participanţii la studiu - urmǎrirea evoluţiei pacientului (clinicǎ şi paraclinicǎ) în perioada postoperatorie imediatǎ şi tardivǎ pentru semnalarea apariţiei complicaţiilor - analizarea corelaţiilor între parametri obiectivaţi şi evoluţia clinicǎ şi biologicǎ a pacientului în postoperator - stabilirea markerilor antropometrici cei mai fideli care pot fi folosiţi ca metodǎ de screening în ceea ce priveste apariţia complicaţiilor în perioada perioperatorie Un obiectiv aparte al studiului l-a constituit analizarea relaţiei dintre statusul nutriţional şi cel imunologic al pacienţilor în perioada perioperatorie. 8

13 Material şi metodǎ Lotul de studiu 1 Primul lot de studiu a fost constituit din 43 pacienţi din Clinica de Chirurgie Toracică Iaşi, supuşi intervenţiei chirurgicale între iulieseptembrie Criteriile de includere a pacienţilor în acest lot de studiu au fost stabilite ca fiind doar pacienţii care urmează să fie supuşi unei intervenţii chirurgicale. Criteriile de excludere a pacienţilor din acest lot de studiu au fost reprezentate de: pacienţii a căror indicaţie operatorie este depăşită, pacienţii care refuzǎ acordul privind consimţământul informat, pacienţii cu amiloidoza familială, pacienţii cu boli hepatice acute sau cronice. Lotul de studiu 2 Al doilea lot de studiu a fost constituit din 41 pacienţi cu neoplasm pulmonar din Clinica de Chirurgie Toracică Erlangen, Germania, supuşi intervenţiei chirurgicale în perioada Pentru acest lot de studiu au fost menţinute criteriile de includere şi excludere mai sus menţionate. Lotul martor Fiecare pacient a reprezentat propriul său martor. Astfel, am putut compara statusul nutriţional preoperator al fiecatui pacient cu statusul nutriţional propriu postoperator. Protocolul de studiu Pacienţii incluşi în lotul 1 de studiu au fost ulterior grupaţi într-un sublot neoplazic şi altul non-neoplazic. Grupul de pacienţi cu neoplazii a inclus pacienţi cu diferite forme de cancer toracic: pulmonar, de sân, esofagian şi alte tipuri de cancer cu interesare pulmonară. Grupul non-neoplazic a inclus pacienţi cu patologie benignă, care a necesitat intervenţii în sfera chirurgiei toracice (traumatisme, pleurezii de etiologie non-neoplazică, etc.). Pacienţii din lotul 2 de studiu au fost pacienţi consecutivi cu neoplasm pulmonar confirmat histologic. Întregul studiu, atât cel condus în România, cât şi cel din Germania, a fost realizat în 9

14 concordanţă cu Declaraţia de la Helsinki, iar comisiile de etică ale unităţilor medicale şi-au dat acordul asupra desfăşurării studiului. Cu o zi înaintea intervenţiei chirurgicale, pacienţii au fost cântăriţi, măsuraţi, li s-a calculat indicele de masă corporală, li s-au măsurat circumferinţele corporale standard, au efectuat un test de forţă musculară cu ajutorul unui dinamometru manual, li s-au măsurat pliurile cutanate standard cu ajutorul unui cutimetru. Astfel s-a calculat densitatea corporală cu ajutorul ecuaţiilor de estimare descrise de Durnin şi Wormesley si procentul de masă grasă (MG) prin formulele lui Brozek şi Siri. De asemenea, au fost completate 3 chestionare nutriţionale: SGA (Subjective global assessment), NRS 2002 (Nutriţional Risk Screening 2002) şi MNA (Mini Nutritional Assessment pentru pacienţii 60 ani). La pacienţii din lotul 2 de s-a calculat Scorul Braden preoperator şi la 2 zile postoperator. Datele demografice, anamnestice şi clinice au fost stocate într-o bază de date. Totodată s-a recoltat sânge pentru analizele de rutină preoperatorii (hemoglobina, hematocrit, globule albe, numărul absolut şi procentul de limfocite, glicemie, TGP, TGO, colesterol total, trigliceride, uree, creatinină, proteina C- reactivă, proteine totale, albumină) şi o probă sangvină suplimentară care a fost utilizată pentru dozarea transtiretinei. La 3 zile postoperator pacienţii au reluat testul dinamometric şi li s-a recoltat sânge pentru analizele biochimice mai sus menţionate. În plus, la pacienţii din lotul 2, acelaşi investigator a realizat studii imunologice în vederea evaluării statusului immunologic al pacienţilor cu neoplasm pulmonar şi al aprofundării relaţiei status nutritional-status imunologic. Astfel, intraoperator s-a efectuat un lavaj bronhoalveolar în teritoriul tumoral şi de partea controlaterală. După excizia piesei operatorii s-au recoltat probe de ţesut tumoral, ţesut pulmonar peritumoral (> 2cm de marginea tumorii) şi ţesut pulmonar de control (> 5 cm de marginea tumorii), care au fost prelucrate de către acelaşi investigator in centrul de cercetare de pneumologie moleculară din cadrul Universităţii Erlangen, Germania. Au fost izolate în acest fel celule pulmonare după un protocol preexistent adaptat (Nature 2007), care ulterior au fost analizate 10

15 molecular prin diferite metode (Westernblot, citometrie de flux, PCR, imunohistochimie, etc). Prin citometria de flux s-au obţinut informaţii despre o serie de populaţii limfocitare: Ly-CD4+, Ly- CD8+. În serul obţinut din probele sangvine recoltate de către acelaşi investigator (DT) şi în supernatantul lichidului de lavaj bronhoalveolar (BAL) au fost analizaţi via ELISA urmatorii markeri imunologici: TGFß, Foxp3, IL-10, IFN-Gamma, IL-2. Analiza statistică a datelor În analiza datelor, stocate într-o bază de date Excel Office, s- au folosit urmatoarele tipuri de metode statistice: Statistică descriptivă programul Microsoft Excel; s-au urmărit indicatori de tendinţă centrală şi de dispersie: media, deviaţia standard, mediana, valoarea modală, cuartilele, intervalul dintre cuartile. Corelaţia pentru variabilele de tip continuu s-a stabilit nivelul corelaţiei prin calcularea coeficientului de corelaţie Pearson utilizând programul statistic SPSS; pragul de semnificaţie acceptat este p<0.05. Analiza univariabilă pentru demonstrarea relaţiei între diferite variabile s-a utilizat regresia liniară simplă, metoda Kaplan-Meier; pragul de semnificaţie acceptat fiind p<0.05. Analiza multivariabilă s-a utilizat modelul de regresie logistică Cox pentru stabilirea contribuţiei fiecărui factor de risc. Consideraţii etice şi deontologice Comisiile de etică ale unităţilor clinice universitare şi-au dat acordul asupra studiului, care a fost desfăşurat în concordanţă cu Declaraţia de la Helsinki (Iaşi, nr /2011) (Erlangen, Re-No: 56_12/2012). Pacienţii incluşi în studiu şi-au dat acordul în scris pentru aceasta după o studiere şi o explicare detaliată a consimţământului informat. Datele personale şi medicale sunt confidenţiale pe tot parcursul studiului şi după terminarea acestuia. Rezultatele derivate din acest studiu pot fi publicate în scop ştiinţific, dar nu includ date personale ale pacienţilor care ar putea duce la identificarea acestora. Legile şi reglementările naţionale referitoare 11

16 la protecţia datelor personalizate sunt strict respectate. Fişa medicală şi alte informaţii personale generate de-a lungul studiului pot fi consultate de autorităţi sanitare şi membri ai Comisiei Medicale de Etică. Rezultate Lotul de studiu 1. Caracteristici generale. Patruzeci și trei de pacienţi care au suferit intervenţii chirurgicale toracice au fost incluşi în acest studiu. Dintre aceştia, 77 % au fost bărbaţi. Vârsta medie a tuturor subiecţilor a fost ± ani. Nu au existat diferenţe semnificativ statistic între vârsta femeilor şi cea a bărbaţilor (p>0.05). Vârsta pacienţilor cu cancer a fost semnificativ mai mare decât a celor fără cancer, cu o medie de 63.5±9.4 ani comparată cu 46.3±19.6 ani (p=0.007) IMC-ul. IMC-ul mediu în grupul de studiu a fost de ± 5.44 kg / m2, femeile cu un IMC mediu de 25,25 ± 5.32 kg / m2, şi bărbaţii cu un IMC mediu de ± 5.35 kg / m2 (p> 0,05). Analizând IMC-ul, am observat că 13,8% dintre subiecți au avut un IMC <18.5, ceilalți fiind: 44.8% cu greutate normală, 24.1% supraponderali și 17.2% obezi. Subiecții au fost împărţiţi în funcţie de IMC în 2 categorii: bine nutriți (IMC>18.5 kg/m²) şi malnutriți (IMC < 18.5 kg/m²); 4 pacienți (11.1%) au avut un IMC<18.5 kg/m 2. IMC-ul pacienţilor cu cancer nu a fost semnificativ diferit în comparație cu IMC-ul celor fara cancer (p>0.05). Pierderea ponderală. S-a analizat de asemenea pierederea ponderelă a pacientilor înainte de operație. Astfel s-a observat că din totalul pacienților, % au avut o pierdere ponderală 5% în ultimele 6 luni înaintea intervenției chirugicale. Dintre pacienții cu neoplasm aproape jumătate (47.82%) au avut pierdere în greutate 5% în ultimele 6 luni înaintea operației, în timp ce dintre pacienții fără neoplasm numai 15 % au avut această pierdere ponderală. Patologia grupului şi tipul intervenţiei chirurgicale. 53,48% (23 persoane) dintre pacienți au fost neoplazici, iar dintre aceştia 73.91% (17 pacienți) au avut neoplasm bronhopulmonar. În grupul pacienților non-neoplazici 35% (7 pacienți) au prezentat o infecție 12

17 pleuro-pulmonară, iar ceilalţi o patologie benignă non-infecţioasă incluzând pneumotorax spontan, traumatisme, hiperplazie timică, sarcoidoză, hamartocondrom, etc. În ceea ce priveşte tipul intervenţiei chirurgicale, majoritatea (79%) au fost toracotomii, % minim invazive iar o intervenție a fost prin sternotomie. Durata medie de spitalizare a lotului 1/ Complicații postoperatorii Durata medie de spitalizare ("length of stay"=los) a pacienților studiati a fost de 7.4±4.1 zile. Cinci pacienți (13.9%) au dezvoltat complicații. LOS a pacienților care au dezvoltat complicații a fost 13.2±6.3 zile, şi a fost semnificativ mai mare decât a celor care nu au dezvoltat complicații, 6.4±2.6 zile (p=0.006). Nu s-a găsit nici o diferență (p>0.05) între grupul de pacienţi cu neoplazii şi grupul de pacienţi fără neoplazii în ceeea ce priveşte LOS sau procentul de pacienţi care au dezvoltat complicații % în grupul neoplazic şi 17.6% în grupul non-neoplazic. Date de laborator Datele de laborator nu au arătat o diferență semnificativă statistic între femei şi bărbaţi, exceptând TLC şi ASAT. De asemenea, nu a fost gasită nici o diferență între grupul pacienților cu cancer şi al celor fără cancer în ceea ce priveşte rezultatele parametrilor de laborator recoltaţi markerii inflamatori, funcția renală sau hepatică cu excepția glucozei, care a fost mai scazută la pacienții cu cancer. În funcţie de numărul de TLC, pacienţii au fost încadrați în bine-nutriți (limfocite 1000 mm 3 ) şi malnutriți (limfocite < 1000 mm³) pentru scopul analizei statistice. Un procent de 15.62% din pacienți au fost malnutriţi conform numărului de limfocite absolut din sângele periferic. Evaluarea nutriţională conform chestionarelor aplicate şi analiza TTR funcție de scorurile nutriționale Scorul SGA (Subjective global assessment). În concordanța cu scorul SGA, am ajuns la concluzia că 67,9% dintre pacienţi au fost bine nutriţi (scor A), 21.4% au fost moderat sau suspectaţi de a fi 13

18 subnutriţi (scor B) și 10.7% au fost grav subnutriţi (scor C). Atunci când se iau în considerare numai pacienţii cu un IMC 18.5 kg / m2, am mai constatat ca 25% au fost în categoriile cu risc: 20.8% au fost moderat sau suspectați de a fi subnutriți (scor B) și 4.2% au fost grav subnutriţi (scor C). Nivelul de TTR a fost semnificativ mai mic în grupul cu scoruri B sau C conform SGA, comparativ cu cele avute de cei bine nutriți (TTR = 15.5 ± 7 mg / dl vs TTR = 23.1 ± 8.9 mg / dl, p = 0.05) Nutritional Risc Score (NRS-2002) a arătat că 42.9% dintre pacienții incluși în studiul nostru au fost consideraţi cu risc nutriţional. Mai mult decât atât, din pacienţii cu un IMC 18.5 kg / m2, 37,5% au fost la risc nutriţional, pe baza NRS Nivelul de TTR din rândul pacienților considerați cu risc nutrițional a fost mai mică decât nivelul de TTR din rândul pacienților fără risc nutrițional, dar semnificația statistică nu a fost obținută (TTR = 17.9 ± 6.9 mg / dl vs TTR = 23 ± 9.8 mg / dl, p> 0.05). Scorul MNA (Mini Nutritional Assessment). Conform MNA, din totalul pacienţilor 50% au fost bine nutriţi, 38.88% au fost la risc de malnutriţie iar 11.11% au fost malnutriţi conform chestionarului MNA. Dintre pacienţii cu neoplasm % au fost la risc de malnutriţie şi 14.28% au fost malnutriţi, restul fiind bine nutriţi conform MNA. Dintre pacienţii fără neoplasm 50% au fost la risc de malnutriţie, nici unul nu a fost malnutrit iar restul pacienţilor au fost bine nutriţi în raport cu MNA. Evaluare nutriţională conform parametrilor specifici Valorile considerate normale pentru transtiretina serică au fost cuprinse între g/l. Pacienţii cu valori ale transtiretinei serice mai mici de 0.15 g/l au fost consideraţi malnutriţi. În lotul 1 am găsit o scădere semnificativă statistic a TTR postoperatorii la pacienţii studiaţi (p=0.001). Când am evaluat grupurile de pacienţi separat, scăderea semnificativă a TTR postoperatorii s-a gasit numai la pacienţii cu cancer. Nivelurile serice ale TTR nu au fost semnificative statistic în preoperator între cele două grupuri de pacienţi cu cancer şi fără cancer (p>0.05), însă postoperator nivelul TTR a fost semnificant 14

19 mai scăzut la pacienţii cu neoplasm în comparaţie cu a celor nonneoplazici (p=0.014). Corelaţiile prealbuminei (TTR) cu parametri clinici şi biologici S-au analizat corelaţiile existente în lotul de studiu 1 între valorile TTR preoperatorii şi post-operatorii cu parametri clinici şi biologici(vârsta, IMC, valoarea hemoglobinei, valoarea hematocritului, numărul total de limfocite, TGO, TGP, glicemie, uree, creatinina), în vederea obţinerii unor predicţii pentru pacienţii cu risc crescut. S-a constatat că există o corelaţie pozitivă puternică între valorea TTR în preoperator şi valoarea TTR în postoperator, însemnând că o valoare iniţială scăzută a prealbuminei va conduce la o valoare şi mai scăzută în postoperator. În ceea ce priveşte valoarea TTR în preoperator, nu s-a constatat că există o corelaţie cu semnificaţie statistică între aceasta şi vârsta pacientului. În schimb, vârsta se corelează negativ puternic cu valoarea prealbuminei în postoperator. Astfel, cu cât vârsta este mai înaintată, cu atât scăderea TTR în post-operator va fi mai mare. S-a constatat că există o corelaţie pozitivă între valoarea TTR în preoperator şi valoarea hemoglobinei în preoperator, dar această corelaţie nu se mai păstrează şi în postoperator. Analizând relaţia între numărul total de limfocite (TLC) şi valorile prealbuminei în preoperator şi postoperator, s-a constatat că există o corelaţie pozitivă doar între valoarea TTR în preoperator şi TLC procentual, nu absolut, iar această relaţie nu se mai păstrează în postoperator. Astfel, în preoperator, cu cât valoarea limfocitelor în procente este mai mare, cu atât va fi mai mare şi valoarea TTR. Am constatat că în preoperator există o corelaţie inversă între valorile TTR şi TGO, respectiv TGP, care, în cazul TGP atinge semnificaţia statistică, iar în cazul TGO tinde la semnificaţie statistică. Deci, în preoperator, cu cât transaminazele sunt mai mari, cu atât valoarea TTR va fi mai mică. În post-operator nu se mai obţine semnificaţia statistică pentru această corelaţie inversă. Evaluarea forţei musculare Forţa musculară medie a pacienţilor din lotul 1 evaluată cu ajutorul dinamometrului manual a fost mai scazută în perioada postoperatorie (0.37±0.15 bari) comparativ cu cea pre-operatorie 15

20 (0.53±0.18 bari) însă nu s-a observat o diferenţă semnificativă statistic (p>0.05). În perioada pre-operatorie s-a inregistrat o valoare medie mai scazută statistic (p=0.018) a forţei musculare la pacienţii cu neoplasm (0.46±0.12bari) faţă de a celor fără neoplasm (0.63±0.20 bari). Corelatia IMC-Forţa musculară. S-a analizat relaţia dintre IMC-ul pacienţilor şi forţa musculară acestora în perioada preoperatorie. S-a observat o corelaţie pozitivă între cei doi parametri. Densitatea corporală şi procentul de masă grasă al pacienţilor din lotul 1. S-a observat o densitate corporală mai crescută semnificativ la bărbaţi faţă de femei (p<0.001) şi un procent de masă grasă (PMG) mai mare la femei faţă de bărbaţi atât prin formula Siri (p<0.001) cât şi prin formula Brozek (p<0.001). Din totalul pacienţilor din lotul 1, un procent de 32.35% dintre bărbaţi şi 11.11% dintre femei au avut PMG sub valoarea inferioară a normalului, calculat prin formula Brozek. Un procent apropiat, 35.29% dintre bărbaţi şi 11.11% dintre femei au avut un PMG nesatisfăcător, calculat prin formula Siri. Lotul de studiu 2. Date generale despre lot. Caracteristici clinice. În lotul de studiu 2 au fost incluşi 41 de pacienţi cu cancer pulmonar primar, dintre care 27 (65,85 %) au fost bărbaţi, iar 14 (34,14%) au fost femei. Vârsta medie în lotul studiat a urmat o distribuţie normală, având o medie de 65.7±9.8 ani. Vârsta s-a dovedit a fi un parametru semnificativ de predicţie a complicaţiilor post-operatorii, vârsta medie a pacienţilor care au prezentat complicaţii fiind semnificativ mai mare decât vârsta medie a pacienţilor fără evenimente în post-operator. Fumatul. Media fumatului activ în lotul de studiu 2 a fost la barbati: 54.19± pachete-an, iar la femei de ± pachete-an, diferenţa fiind semnificativă statistic (p=0.005). Cinci dintre cei 41 de pacienţi diagnosticaţi cu cancer pulmonar erau nefumători, iar restul au fost fumători sau foşti fumători. 16

21 Fumatul nu s-a constituit într-un factor care să influenţeze apariţia complicaţiilor în post-operator, pacientii care au dezvoltat complicaţii, şi cei care nu au prezentat evenimente având acelaşi consum mediu de ţigarete. Date histo-patologice. Din cei 41 de pacienţi cu cancer pulmonar primar, 21 au fost diagnosticaţi cu adenocarcinom, 17 cu carcinom scuamocelular, 1 cu cancer adenoscuamos şi 2 cu cancer pulmonar cu celulă mare. Nu s-au constatat diferenţe semnificative statistic între dimensiunea tumorii/stadiul TNM, la cei care au dezvoltat complicaţii post-operatorii şi cei care nu au avut evenimente postoperatorii. Durata medie de spitalizare a lotului 2. Complicaţii postoperatorii Durata medie de spitalizare postoperatorie (LOS) a pacienţilor neoplazici din lotul 2 a fost de 7.4±4.1 zile. Un număr de 25 pacienţi au dezvoltat diferite forme de complicaţii post-operatorii. Durata de spitalizare a pacienţilor care au dezvoltat complicaţii a fost 17.75±7.77 zile, ceea ce s-a demonstrat că a fost semnificativ mai mare decât a celor care nu au dezvoltat complicaţii, 8±2.09 zile (p<0.001). S-a urmărit de asemenea şi tipul complicaţiilor postoperatorii pe care l-au dezvoltat pacienţii din lotul de studiu 2, constatându-se că cele mai frecvente complicaţii au fost mucostaza cu insuficienţă respiratorie, infecţiile bronho-pulmonare şi fistulele pleuro-pulmonare. Rezultate antropometrice ale Lotului 2 IMC-ul. După calculul IMC, s-a constatat că media acestui parametru în lotul de studiu 2 a fost de 27.41±5.81 kg/m2, urmărind o distribuţie normală. La fel ca şi pacienţii din lotul 1, pacienţii din lotul 2 au fost împărtiţi funcţie de IMC în bine nutriţi (IMC 18.5 kg/m²) şi malnutriţi (IMC<18.5 kg/m²). Din totalul pacienţilor, 2 pacienţi (4.87%) au avut un IMC <18.5 kg/m² iar aceştia au dezvoltat complicaţii ulterior. 17

22 Circumferinţa abdominală. Media circumferinţei abdominale (CA) în lotul de studiu 2 a fost de ±14.95 cm, urmând o distribuţie normală. S-a constatat că nu există diferenţe semnificative statistic între IMC-ul femeilor comparativ cu cel al bărbaţilor, şi nici între CA al femeilor comparativ cu bărbaţii. Am analizat dacă IMC sau CA reprezintă un factor de predicţie al dezvoltării de complicaţii post-operatorii, dar am constatat că nu există diferenţe semnificativ statistic în ceea ce priveşte aceşti doi parametri antropometrici între pacienţii care au dezvoltat complicaţii post-operatorii, faţă de cei care nu au avut astfel de evenimente. Pierderea ponderală. Din totalul pacienţilor din lotul 2, un procent de 19.51% au avut pierdere ponderelă mai mare sau egală cu 5% din greutatea iniţială în ultimele 6 luni înaintea intervenţiei chirurgicale. Dintre pacienţii care au dezvoltat complicaţii, 24% au avut pierdere ponderală 5% în ultimele 6 luni, în timp ce dintre pacienţii care nu au dezvoltat complicaţii numai 12.5% au avut pierdere ponderală 5% în ultimele 6 luni. Densitatea corporală şi procentul de masă grasă al pacienţilor din lotul 2 După măsurarea pliurilor cutanate s-a calculat cu ajutorul formulelor de predicţie densitatea corporală iar ulterior prin formulele lui Brozek şi Siri procentul de masă grasă al pacienţilor din lotul 2. S-a observat similar lotului 1, o densitate corporală mai crescută semnificativ la bărbaţi faţă de femei (p<0.001) şi un procent de masă grasă mai mare la femei faţă de bărbaţi atât prin formula Siri (p<0.001) cât şi prin formula Brozek (p<0.001). Nu s-au înregistrat cazuri cu un procent de masă grasă sub valoarea inferioară a normalului. Date de laborator Statusul proteic. Am analizat valorile medii ale proteinelor totale (PT) în lotul studiat, şi comparativ pe sexe, în pre- şi postoperator, negăsind diferenţe semnificative statistic între valorile obţinute la femei şi la bărbaţi. 18

23 Am analizat valoarea de predicţie a proteinelor totale în apariţia complicaţiilor post-operatorii, dar am constatat că nu există diferenţe semnificative statistic între valorile PT pre- sau postoperatorii la pacienţii cu astfel de evenimente, comparativ cu cei fără complicaţii în post-operator. Am realizat aceleaşi operaţiuni statistice în ceea ce priveşte valoarea medie a albuminei în pre- şi post-operator, în lotul total şi comparativ pe sexe, negăsind diferente semnificative statistic. S-a constatat că valoarea albuminei preoperator are rol de predicţie a complicaţiilor post-operatorii, pacienţii care au dezvoltat ulterior astfel de evenimente având albumina serică în pre-operator semnificativ statistic mai mică decât pacientii fără complicaţii (p=0.013). Am observat că pacienţii care au dezvoltat complicaţii postoperatorii, au avut în post-operator o valoare a CRP semnificativ statistic mai mare decât pacientii fără complicaţii. Nu s-a constatat că vreun parametru referitor la statusul metabolic al pacienţilor în pre-operator ar putea prezice apariţia complicaţiilor post-operatorii. În ceea ce priveşte analiza valorilor TTR în pre- şi postoperator, în lotul studiat şi comparativ pe sexe, este de remarcat că bărbaţii au prezentat în pre-operator valori mai mari ale TTR decât femeile, diferenţă care are tendinţă la semnificaţie statistică. Statusul metabolic şi renal. Referitor la statusul metabolic preoperator al pacienţilor din lotul de studiu 2 în care s-a observat că bărbaţii au prezentat valori glicemice semnificativ statistic mai mari decât femeile. Analiza parametrilor biologici relevanţi pentru funcţia renală, a arătat că bărbaţii au prezentat valori ale creatininei serice semnificativ statistic mai mari decât femeile, atât în pre-operator, cât şi în post-operator. Nu s-a constatat că parametrii biologici care reflectă funcţia renală pot prezice apariţia complicaţiilor post-operatorii, având valori similare la pacienţii cu astfel de evenimente, cu pacienţii fără complicaţii post-operatorii. 19

24 Hemoleucograma. Hemoglobina în lotul de studiu 2 a avut valori similare în pre- şi post-operator la femeile şi bărbaţii din studiu. Nu s-au constatat diferenţe semnificative statistic între valorile hemoglobinei pre- şi post-operatorii la pacienţii cu şi fără complicaţii postoperatorii. La pacienţii care au dezvoltat complicaţii post-operatorii, valoarea procentuală a limfocitelor a fost semnificativ statistic mai scăzută (tendinţă statistică), decât a pacienţilor fără astfel de evenimente. S-a constatat la aceşti pacienţi că, deşi nu au prezentat perturbări organice importante, următorii parametri de evaluare nutriţională au prezentat o scădere semnificativă statistic în postoperator: proteinele totale, albumina, proteina C-reactivă, hemoglobina, numărul total de limfocite (TLC). Analiza biochimică comparativă. Pacienţii care au dezvoltat complicaţii aveau valori semnificativ statistic mai mari comparativ cu lotul de pacienţi fără complicaţii, pentru albumina serică, şi semnificativ statistic mai mici la trigliceride. Alte diferenţe înte cele două loturi nu s-au constatat. În lotul de pacienţi cu complicaţii post-operatorii, valoarea proteinei C-reactive a fost semnificativ statistic mai mare, iar valoarea procentuală a limfocitelor totale a fost semnificativ statistic mai mica fata de cei fara complicatii. În lotul de studiu 2 s-au constatat, deci, mai multe modificări care ţin de statusul nutriţional al pacienţilor. Astfel s-a observat o scădere semnificativă importantă a proteinemiei serice totale şi a albuminemiei în perioada postoperatorie comparativ cu perioada preoperatorie (p<0.001). De asemenea s-a constatat o scădere semnificativă statistic a hemoglobinei, a proteinelor totale şi a albuminei, la 2 zile postoperator. Analizând valorile hemoglobinei în pre- şi postoperator, s-a observat de asemenea o scădere a valorilor acestui parametru în postoperator. 20

25 Evaluarea nutriţională a lotului 2 conform chestionarelor applicate Evaluarea MNA. Din cei 41 de pacienţi, 31 au avut varsta 60 ani. Acestora li s-a aplicat chestionarul nutriţional MNA. Din cei 31 de pacienţi cu vârsta 60 ani, 20 (64,51%) au dezvoltat o anumită formă de complicaţie. Evaluarea SGA şi NRS Din totalul pacienţilor din lotul studiat, 7 pacienţi (17.07 %) au fost moderat malnutriţi sau la risc de malnutriţie. Dintre aceştia 5 au dezvoltat complicaţii. Conform rezultatelor SGA, % dintre pacienţi prezentau risc de malnutriţie. Aceeaşi pacienţi indicaţi ca malnutriţi sau la risc de malnutriţie prin evaluara SGA au fost identificaţi la risc de malnutriţie prin NRS De asemenea, conform NRS 2002, 17 % dintre pacienţi prezentau risc de malnutriţie. Scorul Braden Analizând lotul 2 conform scorului Braden, am constatat că la toţi pacienţii incluşi în studiu s-a obţinut în postoperator o valoare inferioară faţă de cea din preoperator. Analizând în detaliu scorul Braden am constatat că în preoperator toţi pacienţii aveau risc scăzut de decubit, iar în postoperator, mai puţin de un sfert din toţi pacienţii mai aveau acest risc scăzut. Am analizat comparativ scorul Braden la pacienţii care au dezvoltat complicaţii, versus pacienţi care nu au prezentat complicaţii postoperator şi am găsit că mai mulţi pacienţi dintre cei cu complicaţii au prezentat scoruri de risc mai înalt. Evaluare nutriţională conform parametrilor specifici Transtiretina Transtiretina serică a fost scazută la 2 zile postoperator în lotul 2, înregistrandu-se o diferenţă semnificativă statistic între valorile pre- şi post-operatorii (p=0.029 ). S-a analizat comparativ nivelul TTR la pacienţii cu adenocarcinom pulmonar şi la cei cu scuamocelular. Nu s-a observat nici o diferenţă semnificativă statistic în cele 2 grupuri. 21

26 Nu s-au găsit corelaţii directe între nivelul TTR şi cel al unor markeri imunologici dozaţi prin ELISA: IL-10 si TGF ß. Relaţia TTR-vârsta în Lotul 2 În urma analizei relaţiei dintre vârsta pacienţilor din lotul 2 şi nivelul seric al TTR preoperatorii, nu s-a găsit nici o corelaţie între cei doi parametri. Relaţia TTR-diametru tumoral Lotul de studiu 2 În lotul de studiu 2 s-a analizat corelaţia dintre nivelul transtiretinei, analizat prin ELISA, şi diametrul maxim al tumorii pulmonare măsurate macroscopic la Institutul de Anatomie patologică Erlangen, după rezecţia chirurgicală. S-a observat o slabă corelaţie negativă între nivelul seric al prealbuminei şi diametrul tumorii pulmonare la pacienţii studiaţi. Corelaţii clinico-imunologice Limfocitele totale periferice (TLC) În funcţie de numărul de TLC, pacienţii au fost încadraţi în bine-nutriţi (limfocite 1000 mm 3 ) şi malnutriţi (limfocite < 1000 mm³) pentru scopul analizei statistice. Din totalul pacienţilor un procent de 9.75% au fost malnutriţi conform numărului de limfocite periferice. La analiza comparativă a limfocitelor periferice a pacienţilor din lotul 2 de studiu s-a constatat o scădere semnificativă statistic a numărului de limfocite periferice în postoperator comparativ cu valorile preoperatorii (p<0.001). Proteina Foxp3 şi alţi markeri nutriţionali Am evaluat de asemenea prin tehnica PCR expresia micro ARNa proteinei Foxp3 în tesutul tumoral şi în ţesutul pulmonar de control şi am comparat nivelurile ei cu cu alţi parametri nutriţionali. Am identificat nivele crescute semnificativ statistic (p<0.05) a proteinei Foxp3 în tesutul tumoral comparativ cu ţesutul pulmonar normal, rezultând astfel o acumulare crescută de limfocite T regulatorii în zona tumorală a ţesutului pulmonar. Am comparat nivelul Foxp3 cu ceilalţi markeri nutriţionali. Nu s-a găsit o corelaţie între nivelul Foxp3 tumoral şi nivelul transtiretinei serice. De asemenea nivelul Foxp3 tumoral nu s-a corelat cu numărul absolut de limfocite preoperatorii şi postoperatorii din sangele periferic. 22

27 Nivelul TGF-ß crescut postoperator la pacienţii cu adenocarcinom pulmonar S-a analizat în lotul general şi comparativ funcţie de tipul histologic al tumorii, nivelul TGF-ß la pacienţii cu adenocarcinom pulmonar şi la cei cu scuamocelular. S-a constatat un nivel seric crescut al TGF-ß postoperator faţă de nivelul preoperator la pacienţii cu adenocarcinom pulmonar. Nu s-a observat nici o diferenţă semnificativă între valorile pre- şi postoperatorii ale TGF-ß la pacienţii cu carcinom pulmonar scuamocelular. Nu s-a gasit o diferenţă semnificativă statistic între nivelul TGF-ß în BAL tumoral comparativ cu BAL controlateral de control (p>0.05). Atât valorile preoperatorii cât şi cele postoperatorii ale TGF ß ale pacienţilor care au dezvolatat complicaţii şi ale celor care nu au dezvolatat complicaţii nu au prezentat o diferenţă semnificativă statistic (p>0.05). IL-10 Nu s-a observat o diferenţă semnificativă statistic în lotul general între valorile preoperatorii şi cele postoperatorii ale IL-10, însa s-a observat o diferenţă semnificativă statistic între valorile pre- şi postoperatorii la pacienţii cu adenocarcinom pulmonar. Diferenţa nu s-a menţinut la cei cu carcinom scuamocelular. S-a analizat comparativ atât nivelul preoperator cât şi cel postoperator al IL-10 la pacienţii care au dezvoltat complicaţii şi la cei fără complicaţii. Nu s-a găsit o diferenţă semnificativă între grupuri (p>0.05). Nivelul seric al IL-10 nu s-a corelat cu IMC la pacienţii din lotul 2. IL-17A Deşi nivelul seric al IL-17A a fost mai scăzut postoperator faţă de cel preoperator, nu s-a înregistrat o diferenţă semnificativă statistic. S-a analizat comparativ atât nivelul preoperator cât şi cel postoperator al IL-17A la pacienţii care au dezvoltat complicaţii şi la cei fără complicaţii. Nu s-a găsit o diferenţă semnificativă între grupuri (p>0.05) Nivelul seric al IL-17A nu s-a corelat cu IMC la pacienţii din lotul 2. Nivelele serice ale IL-2 şi IL-12 În probele serice pre- şi post operatorii analizate prin ELISA nivelele IL-2 şi IL-12 au fost sub limita detectabilului la pacienţii analizaţi cu cancer pulmonar din lotul 2. De asemenea cele două citokine nu au 23

28 fost găsite nici în supernatantul lichidului de lavaj bronhoalveolar al pacienţilor. Limfocite CD8+ şi CD4+ totale scăzute în ţesutul tumoral Analizând comparativ distribuţia limfocitelor pulmonare CD4+ s-a observat că acestea sunt diminuate statistic (p<0.01) în zona tumorală comparativ cu zona pulmonară de control. După analiza prin citometria de flux a limfocitelor totale CD8+ s-a observat că acestea sunt diminuate statistic (p<0.05) în zona tumorală comparativ cu zona pulmonară de control. Analizând comparativ distribuţia limfocitelor Foxp3+ CD4+ s-a observat că acestea sunt crescute statistic (p<0.05) în zona tumorală comparativ cu zona pulmonară de control. Perspective pe care le deschide teza Rezultatele tezei aduce în lumină importanţa screening-ului nutriţional al pacientului chirurgical în preoperator şi o focusare a atenţiei nutriţionale asupra pacienţilor la risc nutriţional. Informaţiile obţinute cu referire la rolul transtiretinei în perioada perioperatorie în lotul de pacienţi studiat deschid interesul pentru utilizarea în practica curentă a acestui marker nutritional valoros. Extinderea lotului de studiu şi introducerea unui lot de voluntari ar putea completa spectrul informaţiilor cu privire la transtiretină. De asemenea se deschide ideea analizării subtipurilor de transtiretină şi eventuala fenotipare a acesteia la pacienţii cu neoplasm. Evaluarea corectă şi coerentă a statusului nutriţional imediat preoperator, cu eventualele corecţii din punct de vedere nutriţional, în contextul unor intervenţii chirurgicale de mare amploare, este esenţială pentru predicţia pe termen scurt şi mediu a rezultatelor postoperatorii în ceea ce priveşte durata spitalizării şi apariţia complicaţiilor postoperatorii de natură infecţioasă şi nu numai. Datele obtinuţe cu referire la markerii imunologici relevă importanţa cercetării mai atente a relaţiei dintre statusul imunologic şi cel nutriţional la pacienţii chirurgicali, în special cei neoplazici. 24

29 CONCLUZII IMC nu diferă în funcție de afecțiune și nu constituie un parametru valid pentru aprecierea statusului nutriţional la pacienții supusi chirurgiei toracice. Coroborarea scorurilor de risc SGA (Subjective global assessment) şi NRS 2002 (Nutriţional Risk Screening 2002) şi a circumferințelor este mai utilă în evaluarea statusului nutriţional în chirurgia toracică. Un procent semnificativ din pacienţii neoplazici prezintă la internare malnutriție moderată sau severă. Pacienții care prezintă o circumferință brahială sub limitele normale, traducând o masă slabă mai mică, au în general şi un IMC sub valorile normale, corespunzând unui anumit grad de denutriție. Există o relaţie pozitivă între IMC şi forţa musculară evaluată cu ajutorul dinamometrului manual. În perioada preoperatorie se înregistrează o valoare medie mai scăzută semnificativ statistic a forţei musculare la pacienţii cu neoplasm faţă de a celor fără neoplasm. Valoarea medie a prealbuminei (TTR) pacienţilor toracici în postoperator este mai scazută semnificativ statistic faţă de valoarea din preoperator. Nivelurile serice ale TTR ale pacienţilor neoplazici scad semnificativ statistic în postoperator în comparaţie cu a celor non-neoplazici. Există o corelaţie pozitivă puternică între valorea prealbuminei în preoperator şi valoarea prealbuminei în postoperator, însemnând că o valoare iniţială scăzută a prealbuminei va conduce la o valoare şi mai scăzută în postoperator. In perioada perioperatorie, cu cât valoarea procentuală a limfocitelor este mai mare, cu atât va fi mai mare şi valoarea prealbuminei. 25

30 Nu există o corelaţie clară între nivelul Foxp3 tumoral şi nivelul transtiretinei serice sau numărul absolut de limfocite din sângele periferic Nivel seric al TGF-ß este crescut postoperator faţă de nivelul preoperator la pacienţii cu adenocarcinom pulmonar, traducând o activitate imunologică mai accentuată, explicând probabil gradul de agresiviate crescut al acestui tip histologic Limfocitele Foxp3+ CD4+ prezintă o aglomerare semnificativ statistic (p<0.05) în zona tumorală comparativ cu zona pulmonară de control. Statusul nutriţional per se este predictiv pentru evoluţia postoperatorie şi trebuie serios evaluat la pacienții supuși chirurgiei toracice. Metoda de evaluare antropometrică rămâne o metodă relativ facilă și cu costuri minime pentru evaluarea perioperatorie a statusului nutrițional. Evaluarea statusului nutrițional se poate face prin mai multe metode, important este să fie aleasă cea mai convenabilă metodă pentru medic și în special pentru pacient, sau metode corelate. Variațiile de greutate pre- și postoperator pot alerta medicul în vederea unei evaluări nutriționale mai detaliate. Compoziția corporală calculată prin formulele standard oferă date relevante cu privire la Statusul Nutrițional al pacienților chirurgicali. Evaluarea globală subiectivă (SGA) şi evaluarea nutrițională minimală (MNA) sunt instrumente utile în identificarea pacienților cu risc nutrițional, contribuind la inițierea managementului nutrițional optim preoperator. Prealbumina (TTR) s-a dovedit a fi valoroasă în evaluarea malnutriţiei acute la pacienţii cu cancer, în special prin monitorizarea variaţiilor în timp, ceea ce ar putea fi util în planificarea tratamentului nutriţional Evaluarea statusului nutrițional al pacienților în perioada perioperatorie ar trebuie să fie de rutină în secțiile de chirurgie. 26

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

TEZĂ DE DOCTORAT CORELAȚII PATOLOGICE, SINDROMUL INFLAMATOR SISTEMIC ȘI STATUSUL CLINIC ÎN BRONȘIECTAZII

TEZĂ DE DOCTORAT CORELAȚII PATOLOGICE, SINDROMUL INFLAMATOR SISTEMIC ȘI STATUSUL CLINIC ÎN BRONȘIECTAZII TEZĂ DE DOCTORAT CORELAȚII PATOLOGICE, SINDROMUL INFLAMATOR SISTEMIC ȘI STATUSUL CLINIC ÎN BRONȘIECTAZII COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: PROF. DR. TRAIAN MIHĂESCU DOCTORAND: DR. ADINA MAGDALENA ȚURCANU IAȘI 2014

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

I NTRODUCERE M ETODOLOGIE O BIECTIVE CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PREVALENŢEI ŞI SEVERITĂŢII EPISODULUI DEPRESIV MAJOR ÎN N ROMÂNIA CERCETARE

I NTRODUCERE M ETODOLOGIE O BIECTIVE CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PREVALENŢEI ŞI SEVERITĂŢII EPISODULUI DEPRESIV MAJOR ÎN N ROMÂNIA CERCETARE CERCETARE Management în sănătate XIV/2/2010; pp 28-37 I NTRODUCERE În ultimele decade a crescut interesul pentru măsurarea consecinţelor tulburărilor mintale asupra activităţilor zilnice şi asupra rolurilor

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ

PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ OUTILINE Studiul caz-martor Studiul caz-martor de tip cuib (nested case-control study) Studiul caz-martor de tip incidenţă-densitate STUDIUL

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE Gr.T.Popa IAȘI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE PSIHIATRIE TEZĂ DE DOCTORAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE Gr.T.Popa IAȘI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE PSIHIATRIE TEZĂ DE DOCTORAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE Gr.T.Popa IAȘI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE PSIHIATRIE TEZĂ DE DOCTORAT IMPLICAȚIILE COMORBIDITĂȚILOR SOMATICE ÎN EVOLUȚIA ȘI MANAGEMENTUL CLINICO-TERAPEUTIC

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive.

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive. . egimul de curent continuu de funcţionare al sistemelor electronice În acest regim de funcţionare, valorile mărimilor electrice ale sistemului electronic sunt constante în timp. Aşadar, funcţionarea sistemului

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

STUDIU COMPARATIV ASUPRA IMPACTULUI FACTORILOR DE RISC CHIRURGICALI LA PACIENŢII CU TROMBOEMBOLISM VENOS, MODEL DE ANALIZĂ AL RISCULUI DE DECES

STUDIU COMPARATIV ASUPRA IMPACTULUI FACTORILOR DE RISC CHIRURGICALI LA PACIENŢII CU TROMBOEMBOLISM VENOS, MODEL DE ANALIZĂ AL RISCULUI DE DECES ARTICOLE ORIGINALE 23 STUDIU COMPARATIV ASUPRA IMPACTULUI FACTORILOR DE RISC CHIRURGICALI LA PACIENŢII CU TROMBOEMBOLISM VENOS, MODEL DE ANALIZĂ AL RISCULUI DE DECES Iulia-Cristina Roca 1, Viviana Aursulesei

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT PROGNOSTICUL CANCERULUI DE COL

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool?

Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool? Studiu privind impactul economic al consumului dăunător de alcool asupra sistemului de sănătate din România Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool? Consum: UE România Există cel mai înalt

More information

CERCETAREA ONLINE FLASH! PREP IN EUROPE: PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP UNAIDS

CERCETAREA ONLINE FLASH! PREP IN EUROPE: PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP UNAIDS PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP APPROVED BY SUPPORTED BY UNAIDS 2 CE ESTE PREP? PrEP (profilaxia pre-expunere) denumește utilizarea unui medicament antiretroviral HIV de către o persoană

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

STUDIUL DE ANALIZĂ A COST-EFICACITĂŢII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ DIN COMUNITĂŢILE ASISTATE PE ANUL 2010 ÎN JUDEŢUL SIBIU

STUDIUL DE ANALIZĂ A COST-EFICACITĂŢII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ DIN COMUNITĂŢILE ASISTATE PE ANUL 2010 ÎN JUDEŢUL SIBIU STUDIUL DE ANALIZĂ A COST-EFICACITĂŢII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ DIN COMUNITĂŢILE ASISTATE PE ANUL 00 ÎN JUDEŢUL SIBIU Dr. Doina MERLA, Doctor în medicină, licenţiată în asistenţă medicală

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII Adrian Mugur SIMIONESCU MODEL OF A STATIC SWITCH FOR ELECTRICAL SOURCES WITHOUT INTERRUPTIONS IN LOAD

More information

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe Candlesticks 14 Martie 2013 Lector : Alexandru Preda, CFTe Istorie Munehisa Homma - (1724-1803) Ojima Rice Market in Osaka 1710 devine si piata futures Parintele candlesticks Samurai In 1755 a scris The

More information

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS HABILITATION THESIS ADVANCED APPROACHES ON FOOD SAFETY AND FUNCTIONALITY ABORDĂRI AVANSATE ASUPRA SIGURANȚEI ȘI FUNCȚIONALITĂȚII ALIMENTELOR Associate Professor Nicoleta STĂNCIUC Dunărea de Jos University

More information

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC PROF.DR.CORNELIU NEAMŢU Doctorand PLEŞEA CONDRATOVICI ALINA

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC PROF.DR.CORNELIU NEAMŢU Doctorand PLEŞEA CONDRATOVICI ALINA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR.POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINA CONTRIBUŢII PRIVIND ROLUL DIETEI ŞI AL EXERCIŢIULUI FIZIC ÎN COMBATEREA STEATOZEI HEPATICE NON-ALCOOLICE -REZUMAT- CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

More information

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport

More information

Raport Financiar Preliminar

Raport Financiar Preliminar DIGI COMMUNICATIONS NV Preliminary Financial Report as at 31 December 2017 Raport Financiar Preliminar Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 RAPORT PRELIMINAR 2017 pag. 0 Sumar INTRODUCERE... 2 CONTUL

More information

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT FACTORI REGLATORI AI METABOLISMULUI FOSFOCALCIC ÎN CONDIȚII FIZIOLOGICE ȘI DE BOALĂ

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT FACTORI REGLATORI AI METABOLISMULUI FOSFOCALCIC ÎN CONDIȚII FIZIOLOGICE ȘI DE BOALĂ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT FACTORI REGLATORI AI METABOLISMULUI FOSFOCALCIC ÎN CONDIȚII FIZIOLOGICE ȘI DE BOALĂ CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC Prof. Univ. Dr. Dumitru D. BRĂNIȘTEANU DOCTORAND Alina-Andreea GAȚU

More information

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE BOBST EXPERTFOLD 80 ACCUBRAILLE GT Utilajul ACCUBRAILLE GT Bobst Expertfold 80 Aplicarea codului Braille pe cutii a devenit mai rapidă, ușoară și mai eficientă

More information

Studiu: IMM-uri din România

Studiu: IMM-uri din România Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor

More information

Implicarea factorilor de risc cardiovascular în apariţia complicaţiilor hipertensiunii arteriale

Implicarea factorilor de risc cardiovascular în apariţia complicaţiilor hipertensiunii arteriale 4 PRACTICA MEDICALÅ CERCETARE ŞTIINºIFICÅ Implicarea factorilor de risc cardiovascular în apariţia complicaţiilor hipertensiunii arteriale Involvement of cardiovascular risk factors in occurrence of hypertension

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

Model dezvoltat de analiză a riscului 1

Model dezvoltat de analiză a riscului 1 Model dezvoltat de analiză a riscului 1 Drd. Georgiana Cristina NUKINA Abstract Prin Modelul dezvoltat de analiză a riscului se decide dacă măsurile de control sunt adecvate pentru implementare.totodată,analiza

More information

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Annals of the Academy of Romanian Scientists Online Edition Series on Engineering Sciences ISSN 2066 8570 Volume 7, Number 1/2015 63 INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Elena

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC

Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC Seria de documente de politici [PB/03/2017] Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC Ricardo Giucci, Woldemar Walter Berlin/Chișinău, Februarie 2017 Cuprins 1. Importurile Republicii Moldova Evoluția

More information

122 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2010, 40 (2),

122 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2010, 40 (2), 122 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2010, 40 (2), 122-131 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PENTRU EVALUAREA REZISTENŢEI LA ÎNGHEŢ- DEZGHEŢ A BETONULUI EXPERIMENTAL RESEARCH FOR THE EVALUATION

More information

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Ludmila PROFIR Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Iași, Romania FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT K eywords Financial information Financial statement analysis Net

More information

Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii

Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii Conf. univ. dr. Mirela PANAIT Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Drd. Andreea Ioana

More information

Ghid de utilizare a Calculatorului valorii U

Ghid de utilizare a Calculatorului valorii U Ghid de utilizare a Calculatorului valorii U la Apelul de Propuneri de Proiecte Nr.3 pentru Instituțiile din Sectorul Public pentru investiții în Eficiență Energetică și Surse de Energie Regenerabilă Versiunea

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat!! (14 )

Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat!! (14 ) Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat!! (14 ) Gândirea bazată pe risc și informațiile documentate. Analizând standardul ISO 9001: 2015 vom identifica aspecte ca privesc abordarea sau gândirea

More information

The effects of lumbar disk herniation pain on the professional life of patients

The effects of lumbar disk herniation pain on the professional life of patients 4 PRACTICA MEDICALÅ REFERATE GENERALE Durerea în hernia de disc lombară. Efecte asupra vieţii profesionale The effects of lumbar disk herniation pain on the professional life of patients Dr. A.G. MOHAN

More information

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date.

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. 9. Memoria Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. Primul nivel conține memorie de program cache (L1P) și memorie de date cache (L1D). Al doilea

More information

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I OFDM TRANSMISSION USING PILOT SYMBOL Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrarea este realizat

More information

Eficiența energetică în industria românească

Eficiența energetică în industria românească Eficiența energetică în industria românească Creșterea EFICIENȚEI ENERGETICE în procesul de ardere prin utilizarea de aparate de analiză a gazelor de ardere București, 22.09.2015 Karsten Lempa Key Account

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

EMA confirmă recomandările pentru reducerea la minimum a riscului de apariție a infecției cerebrale LMP asociată cu utilizarea Tysabri

EMA confirmă recomandările pentru reducerea la minimum a riscului de apariție a infecției cerebrale LMP asociată cu utilizarea Tysabri 25/04/2016 EMA/266665/2016 EMA confirmă recomandările pentru reducerea la minimum a riscului de apariție a infecției cerebrale LMP asociată cu utilizarea Tysabri La pacienții cu risc crescut, trebuie avută

More information

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o Cuprins: 1. Introducere 2. Inspecţia vizuală 6. Testarea ultrasonică 7. Radiografia 3. Metoda lichidului penetrant 4. Inspecţia cu particule magnetice 5. Testarea folosind curenţii Eddy 1 Inspecţia vizuală

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University "Ştefan cel Mare" Suceava

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University Ştefan cel Mare Suceava STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD University "Ştefan cel Mare" Suceava REZUMAT. În cadrul lucrării s-au s studiat

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011 ANALIZA CU METODA ELEMENTELOR FINITE A TENSIUNILOR DE OBOSEALA INTR-O LAMELĂ ELASTICĂ Stefan Ghimisi Prof.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu FATIGUE TENSION ANALYSIS USING THE FINITE

More information

Prevalenţa BPOC în România Prima anchetă națională ce a inclus și explorarea funcțională spirometrică

Prevalenţa BPOC în România Prima anchetă națională ce a inclus și explorarea funcțională spirometrică Prevalenţa BPOC în România 2011-2012 Prima anchetă națională ce a inclus și explorarea funcțională spirometrică Fl.Mihaltan, Florentina Furtunescu,Roxana Nemes,Dana Farcasanu,Ioana Daramus mihaltan@starnets.ro

More information

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Si NOI putem insertie socio-profesionala prin instrumentele economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/145208 VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - art. 1 prevede ca demnitatea

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

Transmiterea datelor prin reteaua electrica

Transmiterea datelor prin reteaua electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan cel Mare din Suceava Facultatea de Inginerie Electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan

More information

Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar

Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar 2013-2014 P r e l u c r a r e ș i a n a l i z a d a t e l o r : F l o r i n B ă d i ț ă I n t r

More information

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Autori: Muşat Ioana Dumitru-Vlădulescu Cristian- Marius Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie Agroalimentară

More information

Procesarea asistată de calculator a recalculării alcoolemiei

Procesarea asistată de calculator a recalculării alcoolemiei Rom J Leg Med 15 (3) 229 233 (2007) 2007 Romanian Society of Legal Medicine Procesarea asistată de calculator a recalculării alcoolemiei Simona Irina Damian 1, L. V. Constantin 2, R. F. Damian 3 Abstract:

More information

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ŞI MEDICINA DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT. rezumat

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ŞI MEDICINA DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT. rezumat UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ŞI MEDICINA DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT rezumat DEPISTAREA ȘI TRATAMENTUL PRECOCE ÎN DEFICITUL COGNITIV UȘOR Coordonator Științific:

More information

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ELECTROSTATIC DISCHARGE

More information

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIȘ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ȘI MEDICINĂ DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIȘ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ȘI MEDICINĂ DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIȘ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ȘI MEDICINĂ DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: PROF. DR. DELIA MARINA PODEA DOCTORAND: MARIȘ MARIANA ADELINA

More information

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Psihologie și Ştiinţe ale Educaţiei Şcoala Doctorală Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT CORELATELE COGNITIVE

More information

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Eurotax Automotive Business Intelligence Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Conferinta Nationala ALB Romania Bucuresti, noiembrie 2016 Cristian Micu Agenda Despre Eurotax Produse si clienti

More information

Metodologie de comparare a reţelelor 4G prin evaluarea QoS-ului total

Metodologie de comparare a reţelelor 4G prin evaluarea QoS-ului total Metodologie de comparare a reţelelor 4G prin evaluarea QoS-ului total Ing. Simona Livia Constantin 1, Ing. Mihaela Tache 1 Cuvinte cheie: QoS, 4G, AHP, GRA, Reţele heterogene. Rezumat. Tema acestui articol

More information

Prelucrarea numerică a semnalelor

Prelucrarea numerică a semnalelor Prelucrarea numerică a semnalelor Assoc.Prof. Lăcrimioara GRAMA, Ph.D. http://sp.utcluj.ro/teaching_iiiea.html 27 februarie 2017 Lăcrimioara GRAMA (sp.utcluj.ro) Prelucrarea numerică a semnalelor 27 februarie

More information

FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL

FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL UNİVERSİTATEA DE MEDİCİNĂ ŞI FARMACİE DİN CRAİOVA ȘCOALA DOCTORALĂ FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL - rezumat - CONDUCATOR DOCTORAT PROF. UNİV. DR. CİUREA TUDOREL

More information

STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE

STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE ANTONELLA CHEŞCĂ 1, TIM SANDLE 2, GELLERT ATTILA GYURKA 3 1,3 Universitatea Transilvania din Braşov, 2 Bio Products Laboratory Marea Britanie Cuvinte

More information

STUDIU CLINIC PRIVIND CRITERIILE DE MONITORIZARE A TRATAMENTULUI CU ENTECAVIR ÎN HEPATITELE CRONICE CU VIRUS B

STUDIU CLINIC PRIVIND CRITERIILE DE MONITORIZARE A TRATAMENTULUI CU ENTECAVIR ÎN HEPATITELE CRONICE CU VIRUS B 7 ARTICOLE ORIGINALE STUDIU CLINIC PRIVIND CRITERIILE DE MONITORIZARE A TRATAMENTULUI CU ENTECAVIR ÎN HEPATITELE CRONICE CU VIRUS B Clinical study on monitoring criteria of entecavir treatment in chronic

More information

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale.

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale. Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale 15 ani de activitate in domeniul procesarii numerice a semnalelor Solutii de inalta acuratete pentru analiza sunetelor, vibratiilor si

More information

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România 3 17 Perspectivele angajării de forță de muncă în România Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță

More information

Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private

Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE Academia de Studii Economice din București Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE Lect. univ. dr.

More information

TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat

TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat Universitatea de Medicină si Farmacie Grigore T. Popa Iasi Facultatea de Medicină Generală TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat CONTRIBUŢII LA CERCETAREA CLINICĂ A URGENȚELOR INFECȚIOASE Conducător ştiinţific: Prof.

More information

XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului?

XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului? XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului? În timp ce în capitolele IX şi X am vorbit despre semnificaţia clinică a rezultatelor unui RCT (mărimea efectului), de această dată ne vom ocupa

More information

STUDIUL GERMINAŢIEI ŞI EVOLUŢIEI RĂSADURILOR DE LEGUME PE DIFERITE SUBSTRATURI ORGANICE

STUDIUL GERMINAŢIEI ŞI EVOLUŢIEI RĂSADURILOR DE LEGUME PE DIFERITE SUBSTRATURI ORGANICE Lucrări Ştiinţifice vol. 51, seria Agronomie STUDIUL GERMINAŢIEI ŞI EVOLUŢIEI RĂSADURILOR DE LEGUME PE DIFERITE SUBSTRATURI ORGANICE L. POPA 1, V. STOLERU 2, C. STAN 2 1 SC Alcedo SRL 2 U.S.A.M.V. Iaşi

More information

Rezultate ale studiului de prevalenţă privind comorbidităţile la diferiţi pacienţi 1

Rezultate ale studiului de prevalenţă privind comorbidităţile la diferiţi pacienţi 1 Rezultate ale studiului de prevalenţă privind comorbidităţile la diferiţi pacienţi 1 A. CAPISIZU Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București A. ZAMFIRESCU Universitatea de Medicină și

More information

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Conf. univ. dr. Emanuela IONESCU Asistent univ. dr. Amelia DIACONU Asistent univ. dr. Alina GHEORGHE Universitatea Artifex din Bucureşti

More information

EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE

EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE Efectul tratării sonice asupra microbiologiei apei de Dunăre 35 EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE A. Ştefan, dr.hab.prof.univ. G. Bălan Universitatea Dunărea de jos din Galaţi,

More information

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DEPARTAMENTUL CHIRURGIE ȘCOALA DOCTORALĂ

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DEPARTAMENTUL CHIRURGIE ȘCOALA DOCTORALĂ MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DEPARTAMENTUL CHIRURGIE ȘCOALA DOCTORALĂ STUDIU PROSPECTIV OBSERVAȚIONAL PENTRU DETERMINAREA INCIDENȚEI TROMBOCITOPENIEI,

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC

Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC Ianuarie 2012 Documentul a fost realizat de experţi care au participat

More information

Studiile clinice Ajutor pentru pacienti în lupta cu cancerul Fazele cercetarii clinice pentru tratamentele împotriva cancerului studiile de faza I

Studiile clinice Ajutor pentru pacienti în lupta cu cancerul Fazele cercetarii clinice pentru tratamentele împotriva cancerului studiile de faza I Studiile clinice Ajutor pentru pacienti în lupta cu cancerul Studiile clinice sunt studii de cercetare efectuate pe persoane voluntare, cu scopul de a raspunde unor întrebari stiintifice specifice. În

More information

Calculul puterii calorice a biomasei utilizate ca şi combustibil

Calculul puterii calorice a biomasei utilizate ca şi combustibil Calculul puterii calorice a biomasei utilizate ca şi combustibil Combustibilul utilizat într-o instalaţie de cogenerare este biomasa solidă, reprezentată preponderent de scoartă (coajă) de răşinoase (molid,

More information

CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ.

CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ. CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ. George Marian URSACHI Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Iaşi, România ursachi83@yahoo.com Ioana Alexandra URSACHI căs. HORODNIC Universitatea

More information

CHIRURGIA LAPAROSCOPICĂ VERSUS CHIRURGIA DESCHISĂ CU PROTOCOL FAST-TRACK IN CANCERUL DE COLON - STUDIU COMPARATIV

CHIRURGIA LAPAROSCOPICĂ VERSUS CHIRURGIA DESCHISĂ CU PROTOCOL FAST-TRACK IN CANCERUL DE COLON - STUDIU COMPARATIV ARTICOLE ORIGINALE 255 CHIRURGIA LAPAROSCOPICĂ VERSUS CHIRURGIA DESCHISĂ CU PROTOCOL FAST-TRACK IN CANCERUL DE COLON - STUDIU COMPARATIV A. Olaru, V. Şurlin, I. Georgescu Clinica I Chirurgie, Spitalul

More information

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei REZUMATUL

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei REZUMATUL Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei T E Z EI D E REZUMATUL D O C T O R A T Coaching Cognitiv Comportamental: elaborarea şi testarea unui program de

More information

Tumorile stromale gastrointestinale Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare

Tumorile stromale gastrointestinale Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare Tumorile stromale gastrointestinale Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare P. G. Casali 1, L. Jost 2, P. Reichardt 3, M. Schlemmer 4 & J.-Y. Blay 5 Din partea Grupului de Lucru

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

Ce pot face pe hi5? Organizare si facilitati. Pagina de Home

Ce pot face pe hi5? Organizare si facilitati. Pagina de Home Ce este Hi5!? hi5 este un website social care, în decursul anului 2007, a fost unul din cele 25 cele mai vizitate site-uri de pe Internet. Compania a fost fondată în 2003 iar pana in anul 2007 a ajuns

More information

MODIFICĂRI TERMOGRAFICE ŞI ELECTROFIZIOLOGICE ÎN POLINEUROPATIA DIABETICĂ

MODIFICĂRI TERMOGRAFICE ŞI ELECTROFIZIOLOGICE ÎN POLINEUROPATIA DIABETICĂ UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT MODIFICĂRI TERMOGRAFICE ŞI ELECTROFIZIOLOGICE ÎN POLINEUROPATIA DIABETICĂ CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Gr. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ SPECIALIZAREA DE DOCTORAT: ENDOCRINOLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Gr. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ SPECIALIZAREA DE DOCTORAT: ENDOCRINOLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Gr. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ SPECIALIZAREA DE DOCTORAT: ENDOCRINOLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT Particularităţi ale osteoporozei la pacienţii cu tireotoxicoze REZUMAT

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA OBEZITATEA ŞI RISCUL CARDIOMETABOLIC REZUMAT Conducător ştiinţific Prof. Univ. Dr. Maria Moţa Doctorand Dina Raluca Costina 2012 1 CUPRINS Partea I I.

More information