Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Size: px
Start display at page:

Download "Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului"

Transcription

1 Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport cu evoluţia în dimanică a veniturilor din vînzări şi a rezultatului financiar (profitului) pînă la impozitare. Se compară ritmurile de modificare a acestora în timp. Raportul optimal dintre cei trei indicatori este considerat: R PI >R VV > R A > 100%, unde: R PI ritmul de modificare a profitului pînă la impozitare, % R VV - ritmul sporului veniturilor din vînzări, % R A rimtul de modificare a valorii activelor, % În calitate de sursă informaţională pentru analiza situaţiei patrimoniale serveşte bilanţul (forma nr.1) şi Situația profit şi pierdere (forma nr.2). Tabelul 1. Analiza mărimii şi evoluţiei patrimoniului SA MANGUST în anul 2015 Nr. crt. Indicatori La începutul La sfârșitul Ritmul creşterii, % 1. Valoarea totală a activelor, mii lei 2. Venituri din vînzări, mii lei 3. Profitul pînă la impozitare, mii lei 1

2 Analiza structurală a patrimoniului se va efectua în baza tabelului 2. Tabelul 2. Analiza structurii activelor SA MANGUST în anul 2015 Grupa activelor La începutul La sfârșitul Rata imobilizărilor Rata imobilizărilor necorporale Rata imobilizărilor necorporale Rata imobilizărilor financiare Rata activelor circulante Rata stocurilor Rata creanțelor Rata activelor perfecte lichide Modificarea ratei (+,-) 2

3 Rate care caracterizează calitatea activelor întreprinderii Tabelul 3. Analiza ratelor calității patrimoniului SA MANGUST în anul 2015 Indicatorul Rata patrimoniului cu destinaţie de producţie Rata compoziţiei tehnice a activelor Algoritmul de calcul (MF la valoarea de bilanţ + SMM ) : Total active MF la valoarea de bilanţ Active curente La începutul La sfârșitul Modificarea ratei (+,-) Coeficientul de reînnoire a mijloacelor fixe Rata medie de acumulare a amortizării mijloacelor fixe Rata activelor ce au adus venituri Valoarea MF intrate în cursul perioadei de gestiune Valoarea de inventar a MF la sfîrşitul perioadei Uzura MF calculată în cursul perioadei de gestiune Valoarea de inventar a mijloacelor fixe sfîrşitul perioadei MF + SMM + Alte active ce au adus venituri Total active 3

4 Analiza patrimoniului net Patrimoniul net = Total active (Datorii pe termen lung + Datorii pe termen scurt) Tabelul analitic se întocmeşte în baza datelor bilanţului contabil şi se interpretează rezultatele obţinute. Calculul şi analiza patrimoniului net sunt prezentate în tabelul ce urmează: Tabelul 4. Calculul patrimoniului net al SA MANGUST în anul 2015 Indicatori 1. Total active, mii lei 2. Datorii pe termen lung, mii lei 3. Datorii pe termen scurt, mii lei 4. Patrimoniul net, mii lei (rd.1 rd.d2 rd.3) La începutul La sfârșitul Abaterea absolută (+,-) Influenţa asupra patrimoniului net x 4

5 2. Aprecierea evoluţiei în dinamică, structurii şi stabilităţii surselor de finanţare Tabelul 5. Componenţa şi structura surselor de finanţare a activelor SA MANGUST în anul 2015 La începutul Modificarea (+,-) La sfârșitul Categorii de surse de finanţare Sumа, mii lei ponderea % Sumа, mii lei Ponderea, % absolută mii lei relativă % Capital social şi suplimentar Rezerve Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) Alte elemente de capital propriu Total capital propriu Datorii financiare pe termen lung Alte datorii pe termen lung calculate Total datorii pe termen lung Datorii financiare curente Datorii comerciale curente Datorii calculate curente Total datorii curente TOTAL PASIV 100,0 100,0 X X 5

6 Rate ale structurii capitalului Pentru reflectarea structurii pasivelor se mai calculează şi se interpretează un şir de indicatori, care sunt prezentaţi în tabelul ce urmează. Tabelul 6. Analiza coeficienţilor structurii surselor de finanţare a activelor SA MANGUST în anul 2015 Denumirea ratei (coeficientului) La începutul La sfârșitul 1. Coeficientul de autonomie (capital propriu / total pasiv) 2. Coeficientul de atragere a surselor împrumutate (total datorii / total pasiv) 3. Coeficientul corelaţiei dintre sursele împrumutate şi proprii (total datorii/ capital propriu) 4. Rata solvabilităţii generale (total pasiv / total datorii) 5. Rata generală de acoperire a capitalului propriu (total pasiv / capital propriu) Modificarea ratei (+,-) 6

7 Analiza mișcării (dinamicii) capitalului propriu presupune calcularea și aprecierea următorilor indicatori: 1. Rata intrării (majorării) capitalului propriu 2. Rata ieșirii (diminuării) capitalului propriu (formulele din subiectul 3.3.2) La următoarea etapă a analizei se apreciază stabilitatea surselor de finanţare şi gradul de îndatorare pe termen lung. În acest scop se calculează şi se interpretează următoarele rate: Tabelul 7. Analiza stabilităţii surselor de finanţare şi a gradului de îndatorare pe termen lung ale SA MANGUST în anul 2015 (formulele de calcul a se vedea in subiectul ) Nr. Denumirea ratei crt. 1 Rata stabilităţii financiare 2 Rata de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul permanent 3 Rata de autofinanţare a capitalului permanent 4 Coeficientul de levier financiar 5 Rata de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul social 6 Rata de acoperire a datoriilor pe termen lung cu capitalul social La începutul La sfârșitul Modificarea ratei (+.-) 7

8 Indicatorii deservirii datoriei (rate ale managementului datoriei) Se apreciază prin calcularea şi interpretarea urnătoarelor rate financiare: Tabelul 8. Algoritmul de calcul al indicatorilor deservirii datoriei Indicatorii Rata medie a cheltuielilor de împrumut Rata de acoperire a dobînzii cu profit Rata de acoperire a dobînzii cu flux de numerar Rata de acoperire a dobînzii şi a datoriei spre rambursare Algoritmul de calcul Suma dobînzilor aferente surselor împrumutate calculate spre achitare / Valoarea medie a datoriilor Profit pînă la impozitare şi plata dobînzii / dobînzi de plătit sau (profit pînă la impozitare + dobînzi de plătit) / dobînzi de plătit (Flux net di nactivitatea operaţională + dobînzi de plătit) / dobînzi de plătit (Profit pînă la impozitare + dobînzi de plătit) / (dobînzi de plătit + (Suma de bază a datoriei de ramursat (1 cota impozitului pe venit)) 8

9 Tabelul 9. Indicatorii deservirii datoriei SA MANGUST în anul 2015 Indicatorii Rata medie a cheltuielilor de împrumut Rata de acoperire a dobînzii cu profit Rata de acoperire a dobînzii cu flux de numerar Rata de acoperire a dobînzii şi a datoriei spre rambursare La începutul La sfârșitul Modificarea ratei (+.-) 9

Analiza expres a creșterii economice și a stabilității financiare a întreprinderii. conf. univ., dr., ASEM, Neli Muntean

Analiza expres a creșterii economice și a stabilității financiare a întreprinderii. conf. univ., dr., ASEM, Neli Muntean Analiza expres a creșterii economice și a stabilității financiare a întreprinderii conf. univ., dr., ASEM, Neli Muntean De la o întreprindere financiar stabilă, spre o țară financiar stabilă. Analiza stabilităţii

More information

Raport Financiar Preliminar

Raport Financiar Preliminar DIGI COMMUNICATIONS NV Preliminary Financial Report as at 31 December 2017 Raport Financiar Preliminar Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 RAPORT PRELIMINAR 2017 pag. 0 Sumar INTRODUCERE... 2 CONTUL

More information

Sistemul bancar din România pilon al stabilităţii financiare

Sistemul bancar din România pilon al stabilităţii financiare Sistemul bancar din România pilon al stabilităţii financiare Prof. Univ. Dr. Nicolae Dănilă Constanţa, 6 septembrie 2011 1 Sumar Definiţie Sistemul financiar Sectorul companiilor Sectorul populaţiei Infrastructura

More information

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE Introducere 1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară,

More information

I. Prezentare generală

I. Prezentare generală Notă analitică privind analiza economico financiară a întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acțiuni cu cota statului în capitalul social pentru anii 2009-2011(structura, obligațuini fiscale, datorii,

More information

RAPORT DE AUDIT asupra situatiilor financiare ale SC IAICA SA ALEXANDRIA la 2005

RAPORT DE AUDIT asupra situatiilor financiare ale SC IAICA SA ALEXANDRIA la 2005 RAPORT DE AUDIT asupra situatiilor financiare ale SC IAICA SA ALEXANDRIA la 2005 CAPITOLUL I In conformitate cu prevederile Legii nr.525/2002privind valorile mobiliare,serviciile de investitii financiare

More information

Raport Semestul I S.C. VES S.A. Sighişoara. August, Raport semestrial întocmit conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Anexa nr.

Raport Semestul I S.C. VES S.A. Sighişoara. August, Raport semestrial întocmit conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Anexa nr. Raport Semestul I - 2018 S.C. VES S.A. Sighişoara August, 2018 Raport semestrial întocmit conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Anexa nr. 31 RAPORT SEMESTRIAL 2018 Raportul semestrial conform Regulamentului

More information

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII Introducere 1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară, IAS 19

More information

Studiu: IMM-uri din România

Studiu: IMM-uri din România Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

VII. CONTABILITATE ŞI AUDIT. STATISTICĂ

VII. CONTABILITATE ŞI AUDIT. STATISTICĂ VII. CONTABILITATE ŞI AUDIT. STATISTICĂ ACTUALITATEA ŞI PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A CONTABILITĂŢII REZULTATELOR FINANCIARE ŞI PREZENTĂRII INFORMAŢIILOR AFERENTE ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE Galina BĂDICU,

More information

METODE FOLOSITE PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PREVIZIONATE METHODS FOR PREPARING FORECAST FINANCIAL STATEMENTS

METODE FOLOSITE PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PREVIZIONATE METHODS FOR PREPARING FORECAST FINANCIAL STATEMENTS METODE FOLOSITE PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PREVIZIONATE METHODS FOR PREPARING FORECAST FINANCIAL STATEMENTS TĂNASE ALIN-ELIODOR Postdoctorand Institutul de Economie Mondială Academia Română

More information

Valoarea bruta. Sold la imobilizare exercitiului financiar = =5+6-7

Valoarea bruta. Sold la imobilizare exercitiului financiar = =5+6-7 S.C. ECO SAL 2005 S.A. C.U.I. RO 17870232 POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIA FINANCIARA INCHEIATA LA 31/12/2013 Situatia financiara anuala simplificata a fost intocmita in conformitate

More information

Raport Trimestrial: Trimestrul al III-lea S.C. VES S.A. Sighişoara. Noiembrie, 2010

Raport Trimestrial: Trimestrul al III-lea S.C. VES S.A. Sighişoara. Noiembrie, 2010 Raport Trimestrial: Trimestrul al III-lea 2010 S.C. VES S.A. Sighişoara Noiembrie, 2010 Raport trimestrial întocmit conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Anexa nr. 30 RAPORT TRIMESTRIAL 2010 Trimestrul

More information

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Ludmila PROFIR Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Iași, Romania FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT K eywords Financial information Financial statement analysis Net

More information

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,

More information

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Facultatea de FinanŃe, Bănci şi Contabilitate. Cursuri online

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Facultatea de FinanŃe, Bănci şi Contabilitate. Cursuri online Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Facultatea de FinanŃe, Bănci şi Contabilitate Braşov Cursuri online CONTABILITATE FINANCIARĂ ANUL II ZI / FR Lector univ. drd. Angela BROJU Contabilitatea Stocurilor

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU NOTA 2. PROVIZIOANE lei - Denumirea provizionului începutul exerciţiului financiar

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU NOTA 2. PROVIZIOANE lei - Denumirea provizionului începutul exerciţiului financiar S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU NOTA 2 PROVIZIOANE 31.12.2017 - lei - Denumirea provizionului Sold la începutul exerciţiului financiar Transferuri în cont din cont Sold la sfârşitul exerciţiului financiar 0 1

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.1 / 2014 ASPECTE METODOLOGICE ŞI APLICATIVE PRIVIND CONTABILITATEA ACTIVELOR FINANCIARE

Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.1 / 2014 ASPECTE METODOLOGICE ŞI APLICATIVE PRIVIND CONTABILITATEA ACTIVELOR FINANCIARE ASPECTE METODOLOGICE ŞI APLICATIVE PRIVIND CONTABILITATEA ACTIVELOR FINANCIARE 185 Viorel Ţurcanu, prof.univ., dr. hab., ASEM Irina Golocialova, conf. univ., dr., ASEM vturcanu@mail.ru Abstract. At the

More information

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA S.C. METALICA S.A. SEDIUL SOCIAL: ORADEA, STR. UZINELOR NR. 10 TELEFON 0259267621, FAX 0259470032 CUI 51179 NR.ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J05/128/1991 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 1.788.617,5

More information

BDO Audit SRL Victory Business Center 24 Invingatorilor Street Bucharest ROMANIA

BDO Audit SRL Victory Business Center 24 Invingatorilor Street Bucharest ROMANIA Raportul Auditorului Independent catre Actionarii ROMAERO S.A. Raport asupra situatiilor financiare [1] Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ROMAERO S.A. ( Societatea ) care cuprind

More information

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor AMONIL SA SLOBOZIA in reorganizare CIF 2071105 SITUATIA preliminata a REZULTATULUI GLOBAL la 31dec. 2017 Venituri Denumirea indicatorilor 2016 2017 Venituri din vanzari 3,000.00 51,645.00 Alte venituri

More information

pentru semestrul I 2010

pentru semestrul I 2010 pentru semestrul I 2010 Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/06.04.2006 actualizat Data raportului: 11.08.2010 Denumirea societăţii comerciale: SC FARMACEUTICA REMEDIA SA Sediul social:

More information

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate.

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate. Anexa Ghidul practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT SC REMAT MARAMURES SA RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT 31 DECEMBRIE 2011 G5 CONSULTING SRL Autorizatia nr.223/02.07.2002 inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania. RAPORTUL AUDITORULUI

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea,

More information

ELEMENTE DE ECONOMIE ŞI ANALIZĂ FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII PE BAZĂ DE BILANŢ. Cecilia Gostin

ELEMENTE DE ECONOMIE ŞI ANALIZĂ FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII PE BAZĂ DE BILANŢ. Cecilia Gostin Cecilia Gostin ELEMENTE DE ECONOMIE ŞI ANALIZĂ FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII PE BAZĂ DE BILANŢ PUBLICAȚIE REALIZATĂ ÎN CADRUL UNUI PROIECT CO-FINANȚAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEȚIEI PRIN INTERMEDIUL

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

Model conceptual al unui sistem expert pentru asistarea deciziei financiare la nivel microeconomic

Model conceptual al unui sistem expert pentru asistarea deciziei financiare la nivel microeconomic 12 Revista Informatica Economica, nr. 1 (13) / 2000 Model conceptual al unui sistem expert pentru asistarea deciziei financiare la nivel microeconomic Drd. Dina BUCATARU Catedra de Informatica Economica,

More information

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA SOCIETATEA COMERCIALA VES SA 545400 - SIGHISOARA - MURES Str. Mihai Viteazu nr. 102 Tel: 00-40-265-773840 Fax: 00-40-265-778865 / 779710 E-mail: contact@ves.ro web: www.ves.ro; www.caldi.ro Nr. inreg.

More information

Către S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOŞANI

Către S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOŞANI S.C. AUDIT" S.A. Iaşi Str. Gării nr.23; J22/773/1997; RO 9520570 Membru al Camerei Auditlor Financiari din Romania Autzaţia nr. 075/2001 3.C. MODERN CALOR S.A. BOTOŞANI NR. I I Către S.C. MODERN CALOR

More information

CONTABILITATE FINANCIARĂ SUPORT DE CURS ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

CONTABILITATE FINANCIARĂ SUPORT DE CURS ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE FINANȚE, BĂNCI ȘI CONTABILITATE CONTABILITATE FINANCIARĂ SUPORT DE CURS ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ Coordonator disciplină Prof. univ. dr. Victor

More information

Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova din

Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova din Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova din 26.03.1997 Publicat în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.33-34/54 din 22.05.1997 [Denumirea modificată prin Hot.BNM

More information

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ENTITĂŢILOR SPORTIVE

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ENTITĂŢILOR SPORTIVE MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ENTITĂŢILOR SPORTIVE - 2016 - Supervizor: Cristian Iliescu, Partener BDO SPORTS BUSINESS ACADEMY CUPRINS Secţiunea 1. Introducere... 1 Secţiunea 2. Bilanţul... 2 Secţiunea 3.

More information

Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.13/ Situaţia economico-financiară

Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.13/ Situaţia economico-financiară Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2004 30.09.2005 BRD Groupe Société Générale SA Sediul social: Bld. Ion Mihalache, nr. 1-7, sect. 1, Bucureşti Tel/Fax: 301.61.00 /301.68.00 Cod

More information

Ordin. ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Ordin. ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: Ordin privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 În

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

RAPORT ANUAL AL RECTORULUI

RAPORT ANUAL AL RECTORULUI UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI RAPORT ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALELOR OBIECTIVE ŞI RESURSE, A ACTIVITĂŢILOR ȘI A REZULTATELOR EFECTIVE ÎN ANUL

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

RAPORT PRIVIND CAUZELE ŞI ÎMPREJURĂRILE CARE AU DUS LA APARIŢIA STĂRII DE INSOLVENŢĂ A S.C. A&D MANAGEMENT S.R.L

RAPORT PRIVIND CAUZELE ŞI ÎMPREJURĂRILE CARE AU DUS LA APARIŢIA STĂRII DE INSOLVENŢĂ A S.C. A&D MANAGEMENT S.R.L CĂTRE TRIBUNALUL TIMIȘ DOSAR NR 5034/30/2014 JUDECĂTOR SINDIC MAGDALENA DIETRICH RAPORT PRIVIND CAUZELE ŞI ÎMPREJURĂRILE CARE AU DUS LA APARIŢIA STĂRII DE INSOLVENŢĂ A S.C. A&D MANAGEMENT S.R.L Prezentul

More information

IMPORTANŢA CASH FLOW-ULUI PENTRU CREŞTEREA VALORII FIRMEI

IMPORTANŢA CASH FLOW-ULUI PENTRU CREŞTEREA VALORII FIRMEI 152 IMPORTANŢA CASH FLOW-ULUI PENTRU CREŞTEREA VALORII FIRMEI Conf. dr. Marius DINCĂ Universitatea Transilvania Braşov Abstract. Cash flow from operations (CFO) can be an acceptable performance measure,

More information

/ 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 / 10 CUPRINS. Modelul Altman Z-Score. Companiile din sector sub lupa Coface

/ 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 / 10 CUPRINS. Modelul Altman Z-Score. Companiile din sector sub lupa Coface CUPRINS / 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 Modelul Altman Z-Score / 10 Companiile din sector sub lupa Coface Aceasta prezentare contine exclusiv proprietatea intelectuala a autorului

More information

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT RAPORT DE AUDIT asupra situaţiilor financiare ale SC IAICA SA pe anul 2006 - comentarii auditor- - Destinatar : CNVM RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Destinar: ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR SC IAICA

More information

pentru IMM-uri Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS ) pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM-uri)

pentru IMM-uri Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS ) pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM-uri) 2009 Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB ) Situaţii financiare ilustrative Lista pentru prezentarea şi descrierea informaţiilor IFRS pentru IMM-uri Standardul Internaţional

More information

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Conf. univ. dr. Emanuela IONESCU Asistent univ. dr. Amelia DIACONU Asistent univ. dr. Alina GHEORGHE Universitatea Artifex din Bucureşti

More information

Tendințe 2015: Privire de ansamblu. Analiză micro și macro economică

Tendințe 2015: Privire de ansamblu. Analiză micro și macro economică Tendințe 2015: Privire de ansamblu Analiză micro și macro economică Decembrie 2014 Cuprins 1. Cauze micro, efecte macro 1.1. O economie IMM 2. Diagnostic macroeconomic: predomină zona gri 3. Clasificarea

More information

1. Analiză diagnostic pentru identificarea cauzelor care au condus la instaurarea stării de insolvenţă

1. Analiză diagnostic pentru identificarea cauzelor care au condus la instaurarea stării de insolvenţă ` Nr. Înreg: B1111 din 09.03.2015 Către : TRIBUNALUL NEAMŢ Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal cu sediul Piatra Neamț, B-dul Republicii, nr.16, Jud. Neamț Debitor : NEW STAR S.A

More information

RAPORT SEMESTRIAL LIFE IS HARD S.A.

RAPORT SEMESTRIAL LIFE IS HARD S.A. pagina 1 din 12 RAPORT SEMESTRIAL 2017 ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 1/2006 PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE LIFE IS HARD S.A. Emitent admis pe sistemul alternativ

More information

Napochim Imobiliare SA

Napochim Imobiliare SA Napochim Imobiliare SA RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2017 RAPORT SEMESTRIAL (conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006) LA 30.06.2017 Data raportului: 25.08.2017 Denumirea societatii comerciale: Napochim Imobiliare

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA CATEDRA CONTABILITATE. Maia GRÎU

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA CATEDRA CONTABILITATE. Maia GRÎU MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA CATEDRA CONTABILITATE Maia GRÎU CONTABILITATEA IMPOZITELOR (NOTE DE CURS) Chişinău 2013 0 CUPRINS TEMA 1. CARACTERISTICA

More information

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Analiza i evoluţiei în timp a comerţului exterior conform intensităţii tehnologice prezintă o importanţă deosebită deoarece reflectă evoluţia calitativă

More information

VII. CONTABILITATE ŞI AUDIT. STATISTICĂ

VII. CONTABILITATE ŞI AUDIT. STATISTICĂ VII. CONTABILITATE ŞI AUDIT. STATISTICĂ PERFECŢIONAREA CONTABILITĂŢII VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNAŢIONALE Georgeta MELNIC, dr., conf. univ., ULIM Oleg MELNIC, dr., lector superior,

More information

Automatizarea analizei de senzitivitate prin folosirea calculatorului

Automatizarea analizei de senzitivitate prin folosirea calculatorului Revista Informatica Economica, nr. 3 (19)/2001 99 Automatizarea analizei de senzitivitate prin folosirea calculatorului Asist. Giani GRADINARU Catedra Analiza Statistica si Evaluare, A.S.E. Bucuresti Realizarea

More information

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CHELTUIELI

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CHELTUIELI STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CHELTUIELI Introducere 1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivelor UE şi Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară. Obiectiv 2. Obiectivul

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

Situaţiile financiare

Situaţiile financiare RAPORT SPECIAL Situaţiile financiare 2014 Modificările legii. Exemple și explicaţii www.rs.ro Acesta nu este un Raport special GRATUIT! Preţul de vanzare este de 49 lei. Dvs. beneficiaţi GRATUIT de acest

More information

NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA

NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA Studiu realizat de Eurom: Maria Doiciu și Elena Sabina Ganci IES (FDSC): Ancuța Vameșu

More information

Raport BVB Rezultate Preliminare 2016

Raport BVB Rezultate Preliminare 2016 Raport BVB Rezultate Preliminare 2016 CLUJ-NAPOCA 6 FEBRUARIE 2017 Performanta 2016 Afaceri in crestere cu 28% (an la an) Profit operational (EBITDA) de 16,4 milioane lei Profit net de peste 5 milioane

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 31 DECEMBRIE 2015 CUPRINS Situatia fluxurilor de trezorerie Situatia modificarilor capitalululi propriu Nota 1- Active imobilizate Nota 2 Provizioane Nota

More information

No. 6 February 2015 Tax alert

No. 6 February 2015 Tax alert No. 6 February 2015 Tax alert No. 6 February 2015 Buletin fiscal In this issue: New accounting regulations This update is accurate to the best of our knowledge at the time of issue. It is, however, meant

More information

DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII

DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE ECONOMIE Nelli Amarfii-Railean DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

SUMAR / CONTENTS 10/2017

SUMAR / CONTENTS 10/2017 REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ SUPLIMENT SUMAR / CONTENTS 10/2017 AVUȚIA NAȚIONALĂ ACUMULATĂ ELEMENT AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE 3 ACCUMULATED NATIONAL WEALTH - AN ELEMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 14 Prof. univ.

More information

Planul de conturi general, 2018, societăţi comerciale

Planul de conturi general, 2018, societăţi comerciale Planul de conturi general, 2018, societăţi comerciale Clasa 1 - Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate 10. Capital și rezerve 101. Capital 1011. Capital subscris nevărsat

More information

panorama ANALIZA SECTORULUI DE TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI / 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 14 / 16 CUPRINS

panorama ANALIZA SECTORULUI DE TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI / 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 14 / 16 CUPRINS Publicatiile Economice Coface panorama ANALIZA SECTORULUI DE TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI - 2014 CUPRINS / 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 14 Modelul Altman Z-Score / 16 Companiile

More information

SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ

SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ Din auditul performanţei cu tema Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice s au desprins, în principal, următoarele constatări, concluzii și recomandări:

More information

INTREBARI FRECVENTE. Care este valoarea nominala a actiunilor Bancii Comerciale Romane SA?

INTREBARI FRECVENTE. Care este valoarea nominala a actiunilor Bancii Comerciale Romane SA? INTREBARI FRECVENTE Ce fel de societate este BCR si cum sunt actiunile sale? Este organizata ca societate pe actiuni. Actiunile emise de banca sunt nominative, emise in forma dematerializata si sunt inscrise

More information

1 Cuprins 1. Prezentarea societatii comerciale 1.1.Organizare si functionare 1.2. Obiectul de activitate 1.3. Organizarea contabilitatii 2. Obiectiv 3

1 Cuprins 1. Prezentarea societatii comerciale 1.1.Organizare si functionare 1.2. Obiectul de activitate 1.3. Organizarea contabilitatii 2. Obiectiv 3 1 Cuprins 1. Prezentarea societatii comerciale 1.1.Organizare si functionare 1.2. Obiectul de activitate 1.3. Organizarea contabilitatii 2. Obiectiv 3. Politicile si procedurile contabile 3.1. Generalitati

More information

STUDIU PRIVIND REZULTATUL CONTABIL ŞI REZULTATUL FISCAL

STUDIU PRIVIND REZULTATUL CONTABIL ŞI REZULTATUL FISCAL STUDIU PRIVIND REZULTATUL CONTABIL ŞI REZULTATUL FISCAL Lect. univ. dr. Mariana GURĂU Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti Performanţa economico-financiară

More information

RAPORT AFERENT SEMESTRULUI I Elaborat in conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

RAPORT AFERENT SEMESTRULUI I Elaborat in conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare RAPORT AFERENT SEMESTRULUI I 2015 Elaborat in conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare Raportul semestrial conform Regulamentul CNVM Nr 1/2006 privind emitentii

More information

ANALIZA-DIAGNOSTIC A ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL AGROALIMENTAR ŞI PERFORMANŢELE ACESTORA

ANALIZA-DIAGNOSTIC A ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL AGROALIMENTAR ŞI PERFORMANŢELE ACESTORA ANALIZA-DIAGNOSTIC A ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL AGROALIMENTAR ŞI PERFORMANŢELE ACESTORA Lect. sup. Tatiana DIACONU, USM Principalul obiectiv al întreprinderilor, care fac parte din sectorul agroalimentar,

More information

panorama / 18 Firmele mari sub lupa Coface / 23 / 24 / 28

panorama / 18 Firmele mari sub lupa Coface / 23 / 24 / 28 Publicatiile economice Coface panorama Studiu privind situatia insolventelor din Romania pentru anul 2013 CUPRINS / 02 Sumar / 18 Firmele mari sub lupa Coface / 05 Distributia sectoriala si temporala a

More information

Evaluarea acţiunilor

Evaluarea acţiunilor Evaluarea acţiunilor În acest articol vor fi prezentate două metode de evaluare a acţiunilor: modelul D.D.M. (Discount Dividend Model) şi metoda Free Cash-Flow. Ambele metode au la bază principiul actualizării

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

MUNICIPIU BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 S.T.: 43/

MUNICIPIU BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 S.T.: 43/ MUNICIPIU BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 S.T.: 43/17.01.2018 PROIECT AVIZEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6, Demirel Spiridon HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul

More information

RAPORT DE GESTIUNE. privind rezultatele economico-financiare pe perioada

RAPORT DE GESTIUNE. privind rezultatele economico-financiare pe perioada RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 01.01.2009-31.12.2009 CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE SC Hercules SA Braila are sediul in localitatea Braila, str. Incinta

More information

SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE

SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE ANEXA SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE REGLEMENTĂRI CONTABILE SIMPLIFICATE CAPITOLUL I ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE 1. (1) Reglementările contabile simplificate cuprind principiile

More information

STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)

STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS) STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS) Cuprins CADRUL CONCEPTUAL AL RAPORTARII FINANCIARE... 2 IAS 1 PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE... 3 IAS 8 POLITICI CONTABILE, MODIFICARI ALE ESTIMARILOR

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 TRIMESTRUL I 2018 Data raportului

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 TRIMESTRUL I 2018 Data raportului Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 TRIMESTRUL I 2018 Data raportului 14.05.2018 S.C. PREBET AIUD S.A, Sediul social : AIUD, Str. ARENEI, 10, Jud. ALBA Numarul de telefon : 0258

More information

Avuția națională acumulată element al dezvoltării economice

Avuția națională acumulată element al dezvoltării economice Avuția națională acumulată element al dezvoltării economice Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE (actincon@yahoo.com) Academia de Studii Economice din București / Universitatea Artifex din București Conf.

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

S.C. ML CONSTRUCȚII IMOBILIARE S.R.L.

S.C. ML CONSTRUCȚII IMOBILIARE S.R.L. Casa de Insolvență Transilvania INTRARE / IEȘIRE Nr... Data... Dosar nr. 55740/3/2011 Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Civilă Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei

More information

ASUMAREA RISCURILOR GHIDUL MANAGERULUI IN ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A RISCURILOR

ASUMAREA RISCURILOR GHIDUL MANAGERULUI IN ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A RISCURILOR ASUMAREA RISCURILOR GHIDUL MANAGERULUI IN ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A RISCURILOR 1. CONCEPTUL DE RISC SI INCERTITUDINE Riscul - posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, sau de suportat o pagubă, pericol

More information

GRADUL DE ADECVARE A SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII DIN ROMÂNIA ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ *

GRADUL DE ADECVARE A SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII DIN ROMÂNIA ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ * GRADUL DE ADECVARE A SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII DIN ROMÂNIA ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ * Cristina CIURARU-ANDRICA Cristina CIURARU-ANDRICA Preparator universitar, Departamentul de Contabilitate, Audit

More information

RISCUL DE LICHIDITATE ȘI SUPRAVEGHEREA BANCARĂ PRUDENȚIALĂ EFICIENTĂ LIQUIDITY RISK AND EFFECTIVE PRUDENTIAL BANKING SUPERVISION

RISCUL DE LICHIDITATE ȘI SUPRAVEGHEREA BANCARĂ PRUDENȚIALĂ EFICIENTĂ LIQUIDITY RISK AND EFFECTIVE PRUDENTIAL BANKING SUPERVISION RISCUL DE LICHIDITATE ȘI SUPRAVEGHEREA BANCARĂ PRUDENȚIALĂ EFICIENTĂ Drd. Elena MĂRGĂRINT, ASEM Prof. univ. dr. hab. Angela SECRIERU, ASEM De-a lungul timpului, practica economică a demonstrat că, pentru

More information

Curs 9 DIAGNOSTICUL STOCURILOR

Curs 9 DIAGNOSTICUL STOCURILOR Curs 9 DIAGNOSTICUL STOCURILOR Obiective La finalul acestui capitol, cursantul va fi în măsură să: prezinte conceptul de stocuri; determine costul stocurilor; stabilească capitalul de lucru net; arate

More information

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI Strada Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 cod 011948 Bucureşti Telefon: (+40) 213078847; Fax : (+40)21.307.88.95 www.curteadeconturi.ro; e-mail: DepartamentIII@rcc.ro Departamentul

More information

MODELE BANCARE DE DETERMINARE A BONITĂȚII

MODELE BANCARE DE DETERMINARE A BONITĂȚII Viorica IOAN Dunarea de Jos University of Galati, Faculty of Economics and Business Administration MODELE BANCARE DE DETERMINARE A BONITĂȚII Practical study Keywords Creditworthiness Performance Risk Management

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

(Acte fără caracter legislativ) DECIZII

(Acte fără caracter legislativ) DECIZII 20.12.2016 RO L 347/1 II (Acte fără caracter legislativ) DECIZII DECIZIA (UE) 2016/2247 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 3 noiembrie 2016 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2016/35)

More information

ISBN-13:

ISBN-13: Regresii liniare 2.Liniarizarea expresiilor neliniare (Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 3rd ed, ISBN-13:978-0-07-340110-2 ) Există cazuri în care aproximarea

More information

ORDIN Nr din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

ORDIN Nr din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate ORDIN Nr. 2239 din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 522 bis din 25 iulie 2011 În baza prevederilor

More information

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Directia generala a finantelor publice Arges

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Directia generala a finantelor publice Arges MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Directia generala a finantelor publice Arges 1 DECIZIA nr. 78/2008 privind solutionarea contestatiei formulate de SC X SRL din Pitesti, Arges inregistrata la Directia

More information

si pentru la data de Aspecte-c heie T2/18 ROACE CCA Rezultatul din Asa cum am investitii de valoare de 93 mil lei in 1-6/18. OMV Petrom S.A.

si pentru la data de Aspecte-c heie T2/18 ROACE CCA Rezultatul din Asa cum am investitii de valoare de 93 mil lei in 1-6/18. OMV Petrom S.A. Noutati Investitori 2 august 2018, 8:00 am (ora locala), 7:00 am (CEST), 6:00 am (BST) OMV Petrom S.A. Grupul OMV Petrom: rezultatele 1 pentru ianuarie iunie si T2 2018 inclusiv situatiile financiare neauditate

More information