Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului"

Transcription

1 Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport cu evoluţia în dimanică a veniturilor din vînzări şi a rezultatului financiar (profitului) pînă la impozitare. Se compară ritmurile de modificare a acestora în timp. Raportul optimal dintre cei trei indicatori este considerat: R PI >R VV > R A > 100%, unde: R PI ritmul de modificare a profitului pînă la impozitare, % R VV - ritmul sporului veniturilor din vînzări, % R A rimtul de modificare a valorii activelor, % În calitate de sursă informaţională pentru analiza situaţiei patrimoniale serveşte bilanţul (forma nr.1) şi Situația profit şi pierdere (forma nr.2). Tabelul 1. Analiza mărimii şi evoluţiei patrimoniului SA MANGUST în anul 2015 Nr. crt. Indicatori La începutul La sfârșitul Ritmul creşterii, % 1. Valoarea totală a activelor, mii lei 2. Venituri din vînzări, mii lei 3. Profitul pînă la impozitare, mii lei 1

2 Analiza structurală a patrimoniului se va efectua în baza tabelului 2. Tabelul 2. Analiza structurii activelor SA MANGUST în anul 2015 Grupa activelor La începutul La sfârșitul Rata imobilizărilor Rata imobilizărilor necorporale Rata imobilizărilor necorporale Rata imobilizărilor financiare Rata activelor circulante Rata stocurilor Rata creanțelor Rata activelor perfecte lichide Modificarea ratei (+,-) 2

3 Rate care caracterizează calitatea activelor întreprinderii Tabelul 3. Analiza ratelor calității patrimoniului SA MANGUST în anul 2015 Indicatorul Rata patrimoniului cu destinaţie de producţie Rata compoziţiei tehnice a activelor Algoritmul de calcul (MF la valoarea de bilanţ + SMM ) : Total active MF la valoarea de bilanţ Active curente La începutul La sfârșitul Modificarea ratei (+,-) Coeficientul de reînnoire a mijloacelor fixe Rata medie de acumulare a amortizării mijloacelor fixe Rata activelor ce au adus venituri Valoarea MF intrate în cursul perioadei de gestiune Valoarea de inventar a MF la sfîrşitul perioadei Uzura MF calculată în cursul perioadei de gestiune Valoarea de inventar a mijloacelor fixe sfîrşitul perioadei MF + SMM + Alte active ce au adus venituri Total active 3

4 Analiza patrimoniului net Patrimoniul net = Total active (Datorii pe termen lung + Datorii pe termen scurt) Tabelul analitic se întocmeşte în baza datelor bilanţului contabil şi se interpretează rezultatele obţinute. Calculul şi analiza patrimoniului net sunt prezentate în tabelul ce urmează: Tabelul 4. Calculul patrimoniului net al SA MANGUST în anul 2015 Indicatori 1. Total active, mii lei 2. Datorii pe termen lung, mii lei 3. Datorii pe termen scurt, mii lei 4. Patrimoniul net, mii lei (rd.1 rd.d2 rd.3) La începutul La sfârșitul Abaterea absolută (+,-) Influenţa asupra patrimoniului net x 4

5 2. Aprecierea evoluţiei în dinamică, structurii şi stabilităţii surselor de finanţare Tabelul 5. Componenţa şi structura surselor de finanţare a activelor SA MANGUST în anul 2015 La începutul Modificarea (+,-) La sfârșitul Categorii de surse de finanţare Sumа, mii lei ponderea % Sumа, mii lei Ponderea, % absolută mii lei relativă % Capital social şi suplimentar Rezerve Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) Alte elemente de capital propriu Total capital propriu Datorii financiare pe termen lung Alte datorii pe termen lung calculate Total datorii pe termen lung Datorii financiare curente Datorii comerciale curente Datorii calculate curente Total datorii curente TOTAL PASIV 100,0 100,0 X X 5

6 Rate ale structurii capitalului Pentru reflectarea structurii pasivelor se mai calculează şi se interpretează un şir de indicatori, care sunt prezentaţi în tabelul ce urmează. Tabelul 6. Analiza coeficienţilor structurii surselor de finanţare a activelor SA MANGUST în anul 2015 Denumirea ratei (coeficientului) La începutul La sfârșitul 1. Coeficientul de autonomie (capital propriu / total pasiv) 2. Coeficientul de atragere a surselor împrumutate (total datorii / total pasiv) 3. Coeficientul corelaţiei dintre sursele împrumutate şi proprii (total datorii/ capital propriu) 4. Rata solvabilităţii generale (total pasiv / total datorii) 5. Rata generală de acoperire a capitalului propriu (total pasiv / capital propriu) Modificarea ratei (+,-) 6

7 Analiza mișcării (dinamicii) capitalului propriu presupune calcularea și aprecierea următorilor indicatori: 1. Rata intrării (majorării) capitalului propriu 2. Rata ieșirii (diminuării) capitalului propriu (formulele din subiectul 3.3.2) La următoarea etapă a analizei se apreciază stabilitatea surselor de finanţare şi gradul de îndatorare pe termen lung. În acest scop se calculează şi se interpretează următoarele rate: Tabelul 7. Analiza stabilităţii surselor de finanţare şi a gradului de îndatorare pe termen lung ale SA MANGUST în anul 2015 (formulele de calcul a se vedea in subiectul ) Nr. Denumirea ratei crt. 1 Rata stabilităţii financiare 2 Rata de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul permanent 3 Rata de autofinanţare a capitalului permanent 4 Coeficientul de levier financiar 5 Rata de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul social 6 Rata de acoperire a datoriilor pe termen lung cu capitalul social La începutul La sfârșitul Modificarea ratei (+.-) 7

8 Indicatorii deservirii datoriei (rate ale managementului datoriei) Se apreciază prin calcularea şi interpretarea urnătoarelor rate financiare: Tabelul 8. Algoritmul de calcul al indicatorilor deservirii datoriei Indicatorii Rata medie a cheltuielilor de împrumut Rata de acoperire a dobînzii cu profit Rata de acoperire a dobînzii cu flux de numerar Rata de acoperire a dobînzii şi a datoriei spre rambursare Algoritmul de calcul Suma dobînzilor aferente surselor împrumutate calculate spre achitare / Valoarea medie a datoriilor Profit pînă la impozitare şi plata dobînzii / dobînzi de plătit sau (profit pînă la impozitare + dobînzi de plătit) / dobînzi de plătit (Flux net di nactivitatea operaţională + dobînzi de plătit) / dobînzi de plătit (Profit pînă la impozitare + dobînzi de plătit) / (dobînzi de plătit + (Suma de bază a datoriei de ramursat (1 cota impozitului pe venit)) 8

9 Tabelul 9. Indicatorii deservirii datoriei SA MANGUST în anul 2015 Indicatorii Rata medie a cheltuielilor de împrumut Rata de acoperire a dobînzii cu profit Rata de acoperire a dobînzii cu flux de numerar Rata de acoperire a dobînzii şi a datoriei spre rambursare La începutul La sfârșitul Modificarea ratei (+.-) 9

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII Introducere 1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară, IAS 19

More information

VII. CONTABILITATE ŞI AUDIT. STATISTICĂ

VII. CONTABILITATE ŞI AUDIT. STATISTICĂ VII. CONTABILITATE ŞI AUDIT. STATISTICĂ ACTUALITATEA ŞI PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A CONTABILITĂŢII REZULTATELOR FINANCIARE ŞI PREZENTĂRII INFORMAŢIILOR AFERENTE ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE Galina BĂDICU,

More information

Studiu: IMM-uri din România

Studiu: IMM-uri din România Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor

More information

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,

More information

pentru semestrul I 2010

pentru semestrul I 2010 pentru semestrul I 2010 Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/06.04.2006 actualizat Data raportului: 11.08.2010 Denumirea societăţii comerciale: SC FARMACEUTICA REMEDIA SA Sediul social:

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor AMONIL SA SLOBOZIA in reorganizare CIF 2071105 SITUATIA preliminata a REZULTATULUI GLOBAL la 31dec. 2017 Venituri Denumirea indicatorilor 2016 2017 Venituri din vanzari 3,000.00 51,645.00 Alte venituri

More information

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate.

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate. Anexa Ghidul practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,

More information

BDO Audit SRL Victory Business Center 24 Invingatorilor Street Bucharest ROMANIA

BDO Audit SRL Victory Business Center 24 Invingatorilor Street Bucharest ROMANIA Raportul Auditorului Independent catre Actionarii ROMAERO S.A. Raport asupra situatiilor financiare [1] Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ROMAERO S.A. ( Societatea ) care cuprind

More information

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA SOCIETATEA COMERCIALA VES SA 545400 - SIGHISOARA - MURES Str. Mihai Viteazu nr. 102 Tel: 00-40-265-773840 Fax: 00-40-265-778865 / 779710 E-mail: contact@ves.ro web: www.ves.ro; www.caldi.ro Nr. inreg.

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ENTITĂŢILOR SPORTIVE

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ENTITĂŢILOR SPORTIVE MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ENTITĂŢILOR SPORTIVE - 2016 - Supervizor: Cristian Iliescu, Partener BDO SPORTS BUSINESS ACADEMY CUPRINS Secţiunea 1. Introducere... 1 Secţiunea 2. Bilanţul... 2 Secţiunea 3.

More information

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA S.C. METALICA S.A. SEDIUL SOCIAL: ORADEA, STR. UZINELOR NR. 10 TELEFON 0259267621, FAX 0259470032 CUI 51179 NR.ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J05/128/1991 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 1.788.617,5

More information

NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA

NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA Studiu realizat de Eurom: Maria Doiciu și Elena Sabina Ganci IES (FDSC): Ancuța Vameșu

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

/ 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 / 10 CUPRINS. Modelul Altman Z-Score. Companiile din sector sub lupa Coface

/ 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 / 10 CUPRINS. Modelul Altman Z-Score. Companiile din sector sub lupa Coface CUPRINS / 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 Modelul Altman Z-Score / 10 Companiile din sector sub lupa Coface Aceasta prezentare contine exclusiv proprietatea intelectuala a autorului

More information

IMPORTANŢA CASH FLOW-ULUI PENTRU CREŞTEREA VALORII FIRMEI

IMPORTANŢA CASH FLOW-ULUI PENTRU CREŞTEREA VALORII FIRMEI 152 IMPORTANŢA CASH FLOW-ULUI PENTRU CREŞTEREA VALORII FIRMEI Conf. dr. Marius DINCĂ Universitatea Transilvania Braşov Abstract. Cash flow from operations (CFO) can be an acceptable performance measure,

More information

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CHELTUIELI

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CHELTUIELI STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE CHELTUIELI Introducere 1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivelor UE şi Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară. Obiectiv 2. Obiectivul

More information

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Conf. univ. dr. Emanuela IONESCU Asistent univ. dr. Amelia DIACONU Asistent univ. dr. Alina GHEORGHE Universitatea Artifex din Bucureşti

More information

Planul de conturi general, 2018, societăţi comerciale

Planul de conturi general, 2018, societăţi comerciale Planul de conturi general, 2018, societăţi comerciale Clasa 1 - Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate 10. Capital și rezerve 101. Capital 1011. Capital subscris nevărsat

More information

Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.13/ Situaţia economico-financiară

Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.13/ Situaţia economico-financiară Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2004 30.09.2005 BRD Groupe Société Générale SA Sediul social: Bld. Ion Mihalache, nr. 1-7, sect. 1, Bucureşti Tel/Fax: 301.61.00 /301.68.00 Cod

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

STUDIU PRIVIND REZULTATUL CONTABIL ŞI REZULTATUL FISCAL

STUDIU PRIVIND REZULTATUL CONTABIL ŞI REZULTATUL FISCAL STUDIU PRIVIND REZULTATUL CONTABIL ŞI REZULTATUL FISCAL Lect. univ. dr. Mariana GURĂU Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti Performanţa economico-financiară

More information

Automatizarea analizei de senzitivitate prin folosirea calculatorului

Automatizarea analizei de senzitivitate prin folosirea calculatorului Revista Informatica Economica, nr. 3 (19)/2001 99 Automatizarea analizei de senzitivitate prin folosirea calculatorului Asist. Giani GRADINARU Catedra Analiza Statistica si Evaluare, A.S.E. Bucuresti Realizarea

More information

1 Cuprins 1. Prezentarea societatii comerciale 1.1.Organizare si functionare 1.2. Obiectul de activitate 1.3. Organizarea contabilitatii 2. Obiectiv 3

1 Cuprins 1. Prezentarea societatii comerciale 1.1.Organizare si functionare 1.2. Obiectul de activitate 1.3. Organizarea contabilitatii 2. Obiectiv 3 1 Cuprins 1. Prezentarea societatii comerciale 1.1.Organizare si functionare 1.2. Obiectul de activitate 1.3. Organizarea contabilitatii 2. Obiectiv 3. Politicile si procedurile contabile 3.1. Generalitati

More information

Raport BVB Rezultate Preliminare 2016

Raport BVB Rezultate Preliminare 2016 Raport BVB Rezultate Preliminare 2016 CLUJ-NAPOCA 6 FEBRUARIE 2017 Performanta 2016 Afaceri in crestere cu 28% (an la an) Profit operational (EBITDA) de 16,4 milioane lei Profit net de peste 5 milioane

More information

Capitolul 12 SISTEME INFORMATICE PENTRU ACTIVITATEA FINANCIARA

Capitolul 12 SISTEME INFORMATICE PENTRU ACTIVITATEA FINANCIARA Capitolul 12 Capitolul 12 SISTEME INFORMATICE PENTRU ACTIVITATEA FINANCIARA Obiective: Dupa studierea acestei teme veti fi în masura sa: stabiliti rolul functiei financiar-contabile; aplicati diferite

More information

SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE

SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE ANEXA SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE REGLEMENTĂRI CONTABILE SIMPLIFICATE CAPITOLUL I ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE 1. (1) Reglementările contabile simplificate cuprind principiile

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

INTREBARI FRECVENTE. Care este valoarea nominala a actiunilor Bancii Comerciale Romane SA?

INTREBARI FRECVENTE. Care este valoarea nominala a actiunilor Bancii Comerciale Romane SA? INTREBARI FRECVENTE Ce fel de societate este BCR si cum sunt actiunile sale? Este organizata ca societate pe actiuni. Actiunile emise de banca sunt nominative, emise in forma dematerializata si sunt inscrise

More information

SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ

SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ Din auditul performanţei cu tema Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice s au desprins, în principal, următoarele constatări, concluzii și recomandări:

More information

RAPORT DE GESTIUNE. privind rezultatele economico-financiare pe perioada

RAPORT DE GESTIUNE. privind rezultatele economico-financiare pe perioada RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 01.01.2009-31.12.2009 CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE SC Hercules SA Braila are sediul in localitatea Braila, str. Incinta

More information

DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII

DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE ECONOMIE Nelli Amarfii-Railean DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI

More information

Cont: RO70RNCB BCR Sucursala Slatina Anexa 32 RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2016

Cont: RO70RNCB BCR Sucursala Slatina Anexa 32 RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2016 S.C. ALIMENTARA S.A. SLATINA 230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1 Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991 E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com Cod Unic de inregistrare: 1513357 Website: www.alimentara-slatina.ro

More information

Raport BVB Rezultate Semestrul

Raport BVB Rezultate Semestrul Raport BVB Rezultate Semestrul 1 2017 CLUJ-NAPOCA 3 AUGUST 2017 Page 1 of 154 Performanta S1 2017 +65% Profit operational (EBITDA) 5,2 Milioane lei Profit Net 39,4 Milioane lei Cifra de Afaceri +22% Venituri

More information

NOTE EXPLICATIVE. 1.Entitatea care raporteaza

NOTE EXPLICATIVE. 1.Entitatea care raporteaza NOTE EXPLICATIVE 1.Entitatea care raporteaza Fondul Inchis de Investitii STK EMERGENT este un fond inchis de investitii cu sediul in Romania. Adresa sediului social a societatii de administrare STK FINANCIAL

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009 MODALITĂŢI DE CUANTIFICARE A PERFORMANŢELOR DIN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC MODALITIES OF QUANTIFICATION OF THE PERFORMANCES FROM THE ROMANIAN BANK SYSTEM Loredana CIURLĂU Universitatea Constantin Brâncuşi

More information

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SNTGN TRANSGAZ SA la (perioada 1 ianuarie-31 martie 2017)

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SNTGN TRANSGAZ SA la (perioada 1 ianuarie-31 martie 2017) SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş Raportul trimestrial la 31.03.2017 DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ŞI EMITENT Raport trimestrul I 2017 Data raportului: 15 mai 2017 Denumirea societăţii comerciale: SNTGN TRANSGAZ

More information

Ghid de utilizare a Calculatorului valorii U

Ghid de utilizare a Calculatorului valorii U Ghid de utilizare a Calculatorului valorii U la Apelul de Propuneri de Proiecte Nr.3 pentru Instituțiile din Sectorul Public pentru investiții în Eficiență Energetică și Surse de Energie Regenerabilă Versiunea

More information

2. POZIŢIA FINANCIARĂ ŞI PERFORMANŢELE ÎNTREPRINDERII

2. POZIŢIA FINANCIARĂ ŞI PERFORMANŢELE ÎNTREPRINDERII 2. POZIŢIA FINANCIARĂ ŞI PERFORMANŢELE ÎNTREPRINDERII 2.1. Obiectul şi metoda contabilităţii Obiectul unei ştiinţe în general, deci şi al contabilităţii, este reprezentat de răspunsul la întrebarea Ce

More information

PROGRAMA aferentă examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil, sesiunea CONTABILITATE

PROGRAMA aferentă examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil, sesiunea CONTABILITATE PROGRAMA aferentă examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil, sesiunea 2017 1. CONTABILITATE Capitolul I CONTABILITATE ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ CONFORME REGLEMENTĂRILOR NAȚIONALE

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Curs 9 DIAGNOSTICUL STOCURILOR

Curs 9 DIAGNOSTICUL STOCURILOR Curs 9 DIAGNOSTICUL STOCURILOR Obiective La finalul acestui capitol, cursantul va fi în măsură să: prezinte conceptul de stocuri; determine costul stocurilor; stabilească capitalul de lucru net; arate

More information

BAZELE CONTABILITĂŢII

BAZELE CONTABILITĂŢII UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ Lect. univ. drd. Alin Monea BAZELE CONTABILITĂŢII PETROŞANI 2007 1 CUPRINS PAG CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE 1. Fundamentele ştiinţifice ale

More information

(Acte fără caracter legislativ) DECIZII

(Acte fără caracter legislativ) DECIZII 20.12.2016 RO L 347/1 II (Acte fără caracter legislativ) DECIZII DECIZIA (UE) 2016/2247 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 3 noiembrie 2016 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2016/35)

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private

Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE Academia de Studii Economice din București Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE Lect. univ. dr.

More information

CONSIDERAŢII PRIVIND GESTIONAREA RISCULUI DE LICHIDITATEÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT

CONSIDERAŢII PRIVIND GESTIONAREA RISCULUI DE LICHIDITATEÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT CONSIDERAŢII PRIVIND GESTIONAREA RISCULUI DE LICHIDITATEÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT Asist. Univ. Drd. Anamaria Popa - Universitatea Bogdan Vodă Cluj-Napoca, e-mail: anyiap@gmail.com Rezumat: Liquidity can

More information

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) L 343/48 22.12.2017 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2417 AL COMISIEI din 17 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2011

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2011 ANALIZA STATISTICĂ A DINAMICII VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR DE CONSUM ALE GOSPODĂRIILOR ÎN PERIOADA 1990 2010 Ana-Gabriela BABUCEA, Prof. univ.dr., Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu Aniela

More information

Situatii financiare 31 decembrie 2007

Situatii financiare 31 decembrie 2007 Banca UniCredit Tiriac Bank S.A. Situatii financiare Intocmit in conformitate cu Ordinul Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Directivele

More information

METODE DE CONTABILIZARE A COMBINĂRILOR DE AFACERI. Business Combination Accounting Methods

METODE DE CONTABILIZARE A COMBINĂRILOR DE AFACERI. Business Combination Accounting Methods ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 METODE DE CONTABILIZARE A COMBINĂRILOR DE AFACERI FLORIN IOAN SCORŢESCU Business Combination

More information

Proiect CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Proiect CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Anexă Norme metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri

More information

RAPORT la 30 iunie 2017 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

RAPORT la 30 iunie 2017 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE RAPORT la 30 iunie 2017 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE - elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006- Sediul social: Cluj Napoca, P-ţa 1 Mai, nr.1-2, Cluj Număr de telefon/ fax: 0264/425861;

More information

CUPRINS RAPORT SEMESTRIAL conform Regulament CNVM nr.1/2006 pentru exerciţiul financiar

CUPRINS RAPORT SEMESTRIAL conform Regulament CNVM nr.1/2006 pentru exerciţiul financiar CUPRINS RAPORT SEMESTRIAL conform Regulament CNVM nr.1/2006 pentru exerciţiul financiar 01.01.2017-30.06.2017 CAP. I SINTEZA RAPORT SEMESTRIAL PAG. I.1 Activitatea SOCEP S.A. 1 I.2 Situația economico-financiară

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

panorama Radiografia microintreprinderilor din Romania / 02 Prefata / 12 / 02 Sumar / 16 / 05 / 16 / 06 / 19 / 09 CUPRINS

panorama Radiografia microintreprinderilor din Romania / 02 Prefata / 12 / 02 Sumar / 16 / 05 / 16 / 06 / 19 / 09 CUPRINS panorama Publicatiile economice Coface Publicatiile economice Coface Aprilie 2013 Radiografia microintreprinderilor din Romania CUPRINS / 02 Prefata / 02 Sumar / 05 / 06 / 09 Importanta IMM-urilor. Focus

More information

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CURS DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ACCES DOMENIUL CONTABILITATE LECTOR: MARIA MĂDĂLINA GÎRBINĂ BACĂU, aprile 2010 CONTABILITATEA CONFORMĂ

More information

Rezultatele Teraplast (TRP) pentru 2011 reflecta optimizarea operatiunilor, dar si influentele nefavorabile ale mediului economic

Rezultatele Teraplast (TRP) pentru 2011 reflecta optimizarea operatiunilor, dar si influentele nefavorabile ale mediului economic Bistrita 10 februarie 2012 Rezultatele Teraplast (TRP) pentru 2011 reflecta optimizarea operatiunilor, dar si influentele nefavorabile ale mediului economic Cifra de afaceri s-a mentinut in 2011 la un

More information

CZU: DETERMINAREA BONITĂŢII (CREDIBILITĂŢII) AGENŢILOR ECONOMICI DE CĂTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE

CZU: DETERMINAREA BONITĂŢII (CREDIBILITĂŢII) AGENŢILOR ECONOMICI DE CĂTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE CZU: 336.7 DETERMINAREA BONITĂŢII (CREDIBILITĂŢII) AGENŢILOR ECONOMICI DE CĂTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE Diana GRIŢCO, lect. univ., drd., Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi Abstract: The main activity

More information

Principalele modificări ale cadrului de raportare FINREP generate de aplicarea IFRS 9

Principalele modificări ale cadrului de raportare FINREP generate de aplicarea IFRS 9 Anexă Principalele modificări ale cadrului de raportare FINREP generate de aplicarea IFRS 9 I. Principalele modificări datorate noilor prevederi privind clasificarea și evaluarea instrumentelor financiare:

More information

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale

More information

Tematica la disciplina Contabilitate financiară pentru examenul de licenţă CONTABILITATE FINANCIARĂ Prof. univ. dr.

Tematica la disciplina Contabilitate financiară pentru examenul de licenţă CONTABILITATE FINANCIARĂ Prof. univ. dr. Tematica la disciplina Contabilitate financiară pentru examenul de licenţă 2015 CONTABILITATE FINANCIARĂ Prof. univ. dr. Lucia Paliu Popa Târgu Jiu 2015 CUPRINS 1. Contabilitatea capitalurilor. 3 1.1.

More information

Reglementări contabile privind

Reglementări contabile privind ANEXA Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare CAPITOLUL

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

PUNCTE DE VEDERE ASUPRA UTILIZĂRII UNOR INDICATORI DE PERFORMANŢĂ BANCARĂ

PUNCTE DE VEDERE ASUPRA UTILIZĂRII UNOR INDICATORI DE PERFORMANŢĂ BANCARĂ 34 Finanţe Provocările viitorului PUNCTE DE VEDERE ASUPRA UTILIZĂRII UNOR INDICATORI DE PERFORMANŢĂ BANCARĂ Prof. dr. Ioan NISTOR Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Lect. drd. Grigore LUPULESCU Universitatea

More information

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea Artifex Bucureti florin.lilea@gmail.com Asist.univ.drd. Raluca Mariana DRAGOESCU

More information

Proceduri de audit pentru estimarea riscului de fraudă bazate pe indici de detectare a manipulărilor contabile

Proceduri de audit pentru estimarea riscului de fraudă bazate pe indici de detectare a manipulărilor contabile Proceduri de audit pentru estimarea riscului de fraudă bazate pe indici de detectare a manipulărilor contabile Ioan-Bogdan ROBU* & Mihaela-Alina ROBU** Abstract Audit Procedures for Estimating the Fraud

More information

DECLARATIE DE AVERE. Suprafata Cota parte. Comuna (3) mp 1/2 Cumparare Sandu Rodica Voinesti, Sandu Ion Dimbovita

DECLARATIE DE AVERE. Suprafata Cota parte. Comuna (3) mp 1/2 Cumparare Sandu Rodica Voinesti, Sandu Ion Dimbovita DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul SANDU I. ION având functia de DIRECTOR GENERAL la ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia 1 detin urmatoarele active

More information

A C A D E M I A R O M Â N Ă INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

A C A D E M I A R O M Â N Ă INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE A C A D E M I A R O M Â N Ă INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE STUDII ECONOMICE Analiza criteriilor de convergenţã. Perspectivă empirică în contextul evidenţierii caracterului sustenabil Cristina

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

Rolul simulărilor de criză (scenariilor de stress-test) în activitatea de management al riscurilor şi în evitarea unei noi crize

Rolul simulărilor de criză (scenariilor de stress-test) în activitatea de management al riscurilor şi în evitarea unei noi crize Economie teoretică şi aplicată Volumul XVII (2010), No. 2(543), pp. 5-24. Rolul simulărilor de criză (scenariilor de stress-test) în activitatea de management al riscurilor şi în evitarea unei noi crize

More information

SIRF pentru ÎMM. Banca Mondială GDLN. o privire generală. International Financial Reporting Standards

SIRF pentru ÎMM. Banca Mondială GDLN. o privire generală. International Financial Reporting Standards 28 April 2010 International Financial Reporting Standards SIRF pentru ÎMM o privire generală Banca Mondială GDLN Michael Wells, Director al Iniţiativei IFRS Education IASC Foundation The views expressed

More information

Elemente de analiză a pieţei asigurărilor din România

Elemente de analiză a pieţei asigurărilor din România Elemente de analiză a pieţei asigurărilor din România Lect. univ. dr. Dan DĂNULEŢIU, Universitatea 1 DECEMBRIE 1918 Alba Iulia Asist. Univ. drd. Adina DĂNULEŢIU, Universitatea 1 DECEMBRIE 1918 Alba Iulia

More information

EVOLUŢIA CURSULUI VALUTAR ŞI CONVERGENŢA SA ÎN ŢĂRILE CANDIDATE EURO

EVOLUŢIA CURSULUI VALUTAR ŞI CONVERGENŢA SA ÎN ŢĂRILE CANDIDATE EURO 40 Finanţe Provocările viitorului EVOLUŢIA CURSULUI VALUTAR ŞI CONVERGENŢA SA ÎN ŢĂRILE CANDIDATE EURO Conf. dr. Daniel STAVÁREK, Silesian University in Karviná, Czech Republic Abstract. A sufficient level

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

MEMORANDUM. ( Document de Prezentare a Societăţii) Consultant Autorizat:

MEMORANDUM. ( Document de Prezentare a Societăţii) Consultant Autorizat: MEMORANDUM intocmit pentru admiterea acţiunilor emise de SOCIETATEA COMERCIALĂ ATHENEE PALACE S.A. pe AeRO piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti ( Document de Prezentare a Societăţii) Consultant

More information

PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 2003 ANRE

PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 2003 ANRE RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 2003 ANRE ANRE DEPARTAMENTUL DEZVOLTAREA PIEŢEI DE ENERGIE DIRECTOR GENERAL ALEXANDRU SĂNDULESCU

More information

LICEUL PROFESIA BUCURESTI

LICEUL PROFESIA BUCURESTI LICEUL PROFESIA BUCURESTI PROIECT PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENTE PROFESIONALE IN CALIFICAREA TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE NIVEL 3 Conducator proiect, Prof. Cornelia Gheorghe Elev, Aconstantinesei

More information

Raport anual CNVM nr 1/2006 Pentru exercitiul finaciar 2007

Raport anual CNVM nr 1/2006 Pentru exercitiul finaciar 2007 Raport anual CNVM nr 1/2006 Pentru exercitiul finaciar 2007 Anexa 32 la regulament Raport annual conform regulament CNVM 1/06/04/2006 Pentru exercitiul finaciar 2007 Data raportului 30.04.2008 Denumire

More information

DECLARATIE DE AVERE. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP LADISLAU. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP IULIA

DECLARATIE DE AVERE. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP LADISLAU. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP IULIA DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul LUP LADISLAU având functia de DIRECTOR la CMR OLTENIA declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia 1 detin urmatoarele active si datorii. I. BUNURI IMOBILE 1. Terenuri

More information

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE, FACTOR DECIZIONAL ÎN AUDITUL FINANCIAR CONTABIL (THE SIGNIFICATION LIMIT, DECISIONAL FACTOR IN FINANCIAL- ACCOUNTING AUDIT)

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE, FACTOR DECIZIONAL ÎN AUDITUL FINANCIAR CONTABIL (THE SIGNIFICATION LIMIT, DECISIONAL FACTOR IN FINANCIAL- ACCOUNTING AUDIT) PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE, FACTOR DECIZIONAL ÎN AUDITUL FINANCIAR CONTABIL (THE SIGNIFICATION LIMIT, DECISIONAL FACTOR IN FINANCIAL- ACCOUNTING AUDIT) Doctorand: Craşoveanu (Oprean) Theodora - Universitatea

More information

MEDIILE MOBILE ÎN ANALIZA TEHNICĂ A TITLURILOR COTATE LA BURSĂ

MEDIILE MOBILE ÎN ANALIZA TEHNICĂ A TITLURILOR COTATE LA BURSĂ MEDIILE MOBILE ÎN ANALIZA TEHNICĂ A TITLURILOR COTATE LA BURSĂ Conf. univ. dr. Daniela Zapodeanu, Lector univ. dr. Dorina Popa Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice Catedra de Finanţe-Contabilitate

More information

RECUNOAŞTEREA CHELTUIELILOR

RECUNOAŞTEREA CHELTUIELILOR RECUNOAŞTEREA CHELTUIELILOR Asist. univ. drd. Teiuşan Sorin-Ciprian - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Rezumat: The following paragraphs reflect a few aspects about the expensive recognition.

More information

Using the GDP Deflator in the Process of Transition to Market Economy

Using the GDP Deflator in the Process of Transition to Market Economy Using the GDP Deflator in the Process of Transition to Market Economy Professor Constantin ANGHELACHE PhD Artifex University of Bucharest Mihai GHEORGHE, PhD Student Ec. Oana NUŢĂ Financial-banking specialist,

More information

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale.

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale. Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale 15 ani de activitate in domeniul procesarii numerice a semnalelor Solutii de inalta acuratete pentru analiza sunetelor, vibratiilor si

More information

Cheltuielile şi consumurile alimentare din România

Cheltuielile şi consumurile alimentare din România Cheltuielile şi consumurile alimentare din România Marian CONSTANTIN Iulian ALECU Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Abstract The present work aims at investigating the

More information

DECIZIA NR din 18 decembrie Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adopta prezenta: DECIZIE

DECIZIA NR din 18 decembrie Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adopta prezenta: DECIZIE DECIZIA NR. 1078 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale În temeiul art.5, lit.j)

More information

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OTP DOLLAR BOND. Situatii Financiare

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OTP DOLLAR BOND. Situatii Financiare FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OTP DOLLAR BOND Situatii Financiare Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana ( IFRS ) 31 decembrie 2015

More information

ANEXA 3 Formulare proiecte tip STRATEGIC (PS)

ANEXA 3 Formulare proiecte tip STRATEGIC (PS) ANEXA 3 Formulare proiecte tip STRATEGIC (PS) 1 SECTION A - GENERAL INFORMATION A.1 General outline Title of the project Acronym (max 300 characters) (max 15 characters) Subprogramme S3-SUPPORT Type of

More information

PROBLEMA ARIERATELOR ÎN ROMÂNIA ŞI PROPUNERI DE SOLUŢIONARE A ACESTEIA ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN U.E.

PROBLEMA ARIERATELOR ÎN ROMÂNIA ŞI PROPUNERI DE SOLUŢIONARE A ACESTEIA ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN U.E. PROBLEMA ARIERATELOR ÎN ROMÂNIA ŞI PROPUNERI DE SOLUŢIONARE A ACESTEIA ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN U.E. Prof. univ. dr. Ion Stancu, Prof. univ.dr. Cornelia Lefter, Prof. univ. dr. Toma Dorin Roman, Conf.

More information

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 2800/2017 din 20 octombrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată

More information

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Eurotax Automotive Business Intelligence Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Conferinta Nationala ALB Romania Bucuresti, noiembrie 2016 Cristian Micu Agenda Despre Eurotax Produse si clienti

More information

I. Stabilitatea financiară concept, importanţă, obiectiv final

I. Stabilitatea financiară concept, importanţă, obiectiv final 1 CUPRINS I. Stabilitatea financiară concept, importanţă, obiectiv final...3 II. Obiective intermediare şi instrumente macroprudenţiale.. 12 III. Riscul sistemic mijloace de evaluare şi cuantificare aflate

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

AUDITUL SOCIAL INSTRUMENT DE EVALUARE A CALITĂŢII MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

AUDITUL SOCIAL INSTRUMENT DE EVALUARE A CALITĂŢII MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 AUDITUL SOCIAL INSTRUMENT DE EVALUARE A CALITĂŢII MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE IULIA CHIVU

More information

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. RAPORTARE CONTABILA TRIMESTRUL III 2017

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. RAPORTARE CONTABILA TRIMESTRUL III 2017 1 S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. RAPORTARE CONTABILA TRIMESTRUL III 2017 2! "#! " " $ %&'()*+&( )*+$(%*$,*$(! "!! #$ %%% #!& "#! '('&)! * )*+$%*$,*$( ' " % +!!% &, ### % * #& " '('&)% #!%* %! )*+$-%$( & - **

More information

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea

More information