Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru obţinerea ATESTATULUI DE ABILITARE

Size: px
Start display at page:

Download "Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru obţinerea ATESTATULUI DE ABILITARE"

Transcription

1 Academia de Studii Economice din Bucureşti Şcoala Doctorală Management Domeniul Management Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru obţinerea ATESTATULUI DE ABILITARE Candidat ZAMFIR Andreea-Ileana Data naşterii: Funcţia actuală: Profesor universitar doctor Data numirii în funcţia actuală: februarie 2017 Instituţia: Academia de Studii Economice din Bucureşti 1. Studiile universitare Nr. Instituţia de învăţământ superior crt. şi facultatea absolvită 1. Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Management Domeniul Perioada Titlul acordat Management Octombrie 1996 Iulie 2000 Economist Diplomă de licenţă specializarea Managementul firmei 2. Studiile de doctorat Nr. crt. Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada Titlul ştiinţific acordat 1. Academia de Studii Economice din Bucureşti Management Octombrie 2001-Mai 2006 Doctor în ştiinţe economice, domeniul Management 3. Studiile şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) Nr. Domeniul / Ţara/ instituţia crt. specializarea 1. Academia de Studii Economice din Bucureşti Perioada Economic Tipul de bursă Studii postdoctorale în cadrul programului Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România (POSDRU/89/1.5/S/59184) 4. Atestat de abilitare Nr. Instituţia Domeniul Perioada Titlul ştiinţific acordat crt. 1. 1

2 5. Grade didactice/profesionale Nr. Instituţia Domeniul Perioada crt. 1. Academia de Studii Economice din Februarie Bucureşti, Facultatea de Management Management, Departamentul de prezent Management 2. Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, Departamentul de Management 3. Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, Departamentul de Management 4. Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, Departamentul de Management 5. Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, Departamentul de Management Management Management Management Management Octombrie Februarie 2017 Februarie Octombrie 2013 Octombrie Februarie 2007 Octombrie Octombrie 2003 Titlul/postul didactic sau gradul profesional Profesor universitar Conferenţiar universitar Lector universitar Asistent universitar Preparator universitar 6. Realizările profesional-ştiinţifice În vederea dovedirii îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru obţinerea atestatului de abilitare pentru fiecare articol / carte / citare / realizare profesională / contribuţie care sunt menţionate în Fişa de îndeplinire criterii, se va completa cu link-ul unde pot fi găsite sau nr. anexei din dosar. Criteriul 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) cărţi de specialitate, volume colective, manuale, lucrări didactice CĂRŢI Pa Ps Andreea Zamfir, Managementul strategic al serviciilor de valorificare regională a energiei regenerabile, Editura ASE, 2013, 148 pag., resursă electronică, C8ISN66666ICP ?func=findb&request=Managementul+strategic+al+serviciilor+de+valorificare+regional%C4%83+ a+energiei+regenerabile&find_code=wti&adjacent=y&local_base=nocip&x=27&y =7&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&f ilter_code_3=wyr&filter_request_3=&filter_code_4=wfm&filter_request_4=&filter _code_5=wsl&filter_request_5=, ISBN Andreea Zamfir, Managementul serviciilor, Editura ASE, 2011, 448 pag., LJ7U6V8HELI-26194?func=full-set

3 set&set_number=021027&set_entry=000002&format=999, ISBN Ion Plumb, Andreea Zamfir, Managementul serviciilor. Suport de curs pentru învăţământ la distanţă, Editura ASE, 2011, 181 pag., on-line, ISBN Andreea Zamfir, Management of Services within the Knowledge-based Society, Editura ASE, 2010, 182 pag., LJ7U6V8HELI-27122?func=full-setset&set_number=021037&set_entry=000001&format=999, ISBN Andreea Zamfir, Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă privind creşterea eficienţei serviciilor prin reabilitare şi modernizare, Editura ASE, 2009, 110 pag., LJ7U6V8HELI-27485?func=full-setset&set_number=021042&set_entry=000003&format=999, ISBN Ioan Raţiu-Suciu, Ion Plumb, Florin Pavelescu, Andreea Zamfir, Economie industrială. Lucrări aplicative, Editura ASE, 2006, 70 pag., LJ7U6V8HELI-28907?func=full-setset&set_number=021112&set_entry=000001&format=999, ISBN Andreea Zamfir, Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă, Editura ASE, 2005, 98 pag., LJ7U6V8HELI-00512?func=full-setset&set_number=021050&set_entry=000004&format=999, ISBN Ioan Raţiu-Suciu, Ion Plumb, Florin Pavelescu, Andreea Zamfir, Economie industrială. Lucrări aplicative, Editura ASE, 2004, 67 pag., LJ7U6V8HELI-29152?func=full-setset&set_number=021122&set_entry=000001&format=999, ISBN Ioan Raţiu-Suciu, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Adaptarea potenţialului productiv al unei industrii la schimbările impuse de cererea pieţei, Editura ASE, 2004, 51 pag., LJ7U6V8HELI-28209?func=full-setset&set_number=021069&set_entry=000006&format=999, ISBN Ion Plumb, Andreea Zamfir, Manuela Ionescu, Sorin Ionescu, Reingineria serviciilor, Editura ASE, 2004, 321 pag., LJ7U6V8HELI-29589?func=full-setset&set_number=021162&set_entry=000001&format=999, ISBN Ovidiu Nicolescu, Ion Plumb, Mihai Pricop, Ion Vasilescu, Ion Verboncu (coordonatori), Tetralogie Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, LJ7U6V8HELI-29828?func=full-setset&set_number=021178&set_entry=000001&format=999, ISBN , ,14-3

4 volumul 2, Managementul pe domenii de activitate, Editura Economică, 2003, cap 4 în colaborare Ion Plumb, Ioan Raţiu-Suciu, Doina Popescu, Andreea Zamfir, pag , cap. 5 Anca Angelescu, Sanda Vişan, Andreea Zamfir (5.6), pag , ISBN X, lucrare premiată de Asociaţia Facultăţilor de Ştiinţe Economice din România în anul 2007 Ioan Raţiu-Suciu, Ion Plumb, Florin Pavelescu, Tatiana Segal, Andreea Zamfir, Economia ramurilor. Lucrare complexă şi studii de caz, Editura ASE, 2002, 63 pag., LJ7U6V8HELI-29384?func=full-setset&set_number=021142&set_entry=000001&format=999, ISBN Criteriul 1 Activitatea didactică şi profesională (A1) 26,14 - Criteriul 2 Activitatea de cercetare (A2) articole publicate în reviste de specialitate cu referenţi ştiinţifici şi volume de conferinţe, precum şi granturi/proiecte câştigate prin competiţie ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ISI cu FI>0 (A2.1.1) Ri1, Alexandra Ioana Florea (Ionescu), Răzvan-Andrei Corboş, Ruxandra Irina Popescu, Andreea Zamfir, From the Factory Floor to the Shop Floor Improved Supply Chain for Sustainable Competitive Advantage with Item-Level RFID in Retail, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2016, 50(4), pp , %20Corbos%20Zamfir%20(T).pdf, revistă ISI, SRI=0,062, FI2015=0,317, ISSN X. Ri2, Andreea Zamfir, Sofia Elena Colesca, Răzvan-Andrei Corboş, Public policies to support the development of renewable energy in Romania: A review, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2016, 28, pp , revistă ISI, SRI=2,897, FI2015=6,798, ISSN Ri3, Andreea Zamfir, Răzvan-Andrei Corboş, Towards Sustainable Tourism Development in Urban Areas: Case Study on Bucharest as Tourist Destination, Sustainability, 2015, 7(9), pp , revistă ISI, FI2015=1,343, ISSN Ri4, Ion Plumb, Andreea Zamfir, A Possible Model for Developing Students Skills within the Knowledge-based Economy, Amfiteatru Economic, vol. XIII, nr. 30, 2011, pp , revistă ISI, SRI=0,059, FI2011= 0,757, ISSN Pa (8 puncte/ articol) Ps (30*Factor impact) 2 2,38 2,66 67, , ,355 ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ISI cu FI>0 (A2.1.1) 12, ,858 4

5 ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE BDI (A2.1.2) Ri5, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Managing Service Quality within the Knowledge-based Economy: Opportunities and Challenges, Amfiteatru Economic, vol. XI, nr. 26, 2009, pp , revistă ISI, ISSN Ri6, Andreea Zamfir, Developing Urban Renewable Energy Projects: Opportunities and Challenges for Romania, published in the review Theoretical and Empirical Researches in Urban Management (TERUM), volume 9, issue 4, November 2014, pp , CNCSIS recognized, category B+, PROQUEST, EBSCO, REPEC, DOAJ, ISSN Ri7, Andreea Zamfir, A Strategic Management Model for Service Organizations, Business Excellence and Management (BEMAN), volume 3, Issue 3, September 2013, pp , link journal indexed in international databases: REPEC, DOAJ,PROQUEST, ISSN Ri8, Andreea Zamfir, Modern Services for Developing Renewable Energy in the European Union, published in the review Management Research and Practice, volume 5, issue 3, September 2013, pp , journal indexed in international databases: ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, REPEC, Scirus, Scientific Commons, Ulrich s Periodical Directory, Cabell s Directory of Publishing Opportunities, ISSN Ri9, Andreea Zamfir, Security of Energy Supply in the European Union: an Analysis of the Energy Import Dependency, International Conference Ecological Performance in a Competitive Economy, PEEC 2013, Fifth Edition, Bucharest, March 07-08, 2013, Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Agro-Food and Environmental Economics, published in Ecological Performance in a Competitive Economy, Supplement of Quality access to success Journal, volume 14, year 14, no.s1, March 2013, pp , SCOPUS, EBSCO Publishing, PROQUEST and Cabell s Directory Management databases, ISSN Ri10, Ilinca Hotăran, Andreea Zamfir, Performance Measurements, Critical Facts to Business Growth Exemplification on Automotive Industry, published in Economia. Seria Management, vol. 15, issue 2, 2012, pp , Cabell's, DOAJ, EBSCO, EconLit, REPEC, ISSN: Ri11, Andreea Zamfir, Implementing Regional Renewable Energy Projects through Public-Private Partnerships, Business Excellence and Management 5 Pa (6 puncte/ articol) Ps (0)

6 (BEMAN), volume 2, Issue 3, September 2012, pp , link journal indexed in international databases: REPEC, DOAJ, PROQUEST, ISSN Ri12, Andreea Zamfir, Răzvan-Andrei Corboş, Development of Cultural Services within the Knowledge Economy: Case Study on the Romanian Museums, Multidisciplinary Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Conference Department of the International Journal of Arts & Sciences, October 31 November 3, 2011, American University of Rome (AUR), Roma, Italia, published in International Journal of Arts & Sciences, Volume 05, Number 01, 2012, pp , ISSN: Ri13, Ruxandra-Irina Popescu, Andreea Zamfir, Ecological Marketing and Competitive Cities: Best Practices for Sustainable Development of Green Cities, Multidisciplinary Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Conference Department of the International Journal of Arts & Sciences, October 31 November 3, 2011, American University of Rome (AUR), Roma, Italia, published in International Journal of Arts & Sciences, Volume 05, Number 01, 2012, pp , ISSN: Ri14, Andreea Zamfir, Ways to Support the Development of Regional Renewable Energy Projects in the European Union, published in the review Management Research and Practice, volume 4, issue 2, June 2012, pp , journal indexed in international databases: ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, REPEC, Scirus, Scientific Commons, Ulrich s Periodical Directory, Cabell s Directory of Publishing Opportunities, ISSN Ri15, Andreea Zamfir, Ilinca Hotăran, Development of Renewable Energy through Public-Private Partnerships, Scientific Workshop The Economic and Ecological Dimension of Development in the Third Millennium, fourth edition, Bucharest, April 10, 2012, Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Agro-Food and Environmental Economics, published in The Economic and Ecological Dimension of Development in the Third Millennium, Supplement of Quality access to success Journal, volume 13, S1, April 2012, pp , link _Contents.pdf, journal published by the Romanian Society for Quality Assurance, acknowledged by the National University Research Council (CNCSIS) as a B+ category journal, and included in SCOPUS, EBSCO Publishing, PROQUEST and Cabell s Directory Management databases, ISSN Ri16, Andreea Zamfir, Ilinca Hotăran, Regional Support Schemes to Promote the Use of Renewable Energy in Romania, International Conference Ecological Performance in a Competitive Economy, PEEC 2011, Fourth Edition, Bucharest, November 11-12, 2011, Bucharest Academy of Economic Studies,

7 Faculty of Agro-Food and Environmental Economics, published in Ecological Performance in a Competitive Economy, Supplement of Quality access to success Journal, volume II, year 12, no. 125, 2011, pp , journal published by the Romanian Society for Quality Assurance, acknowledged by the National University Research Council (CNCSIS) as a B+ category journal, and included in SCOPUS, EBSCO Publishing, and Cabell s Directory Management databases, ISSN Ri17, Ilinca Hotăran, Andreea Zamfir, Integrated Management Systems - Necessary or Improvement Solution?, International Conference Ecological Performance in a Competitive Economy, PEEC 2011, Fourth Edition, Bucharest, November 11-12, 2011, Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Agro-Food and Environmental Economics, published in Ecological Performance in a Competitive Economy, Supplement of Quality access to success Journal, volume II, year 12, no. 125, 2011, pp , journal published by the Romanian Society for Quality Assurance, acknowledged by the National University Research Council (CNCSIS) as a B+ category journal, and included in SCOPUS, EBSCO Publishing, and Cabell s Directory Management databases, ISSN Ri18, Andreea Zamfir, Management of Renewable Energy and Regional Development: European Experiences and Steps Forward, published in the review Theoretical and Empirical Researches in Urban Management (TERUM), volume 6, issue 3, August 2011, pp , CNCSIS recognized, category B+, PROQUEST, EBSCO, REPEC, DOAJ, ISSN Ri19, Andreea Zamfir, Mirela Bucurean, Managing Renewable Energy in the EU10 Region, Conferinţa Internaţională European Integration New Challenges, ediţia a VII-a, mai 2011, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice (Annals of Faculty of Economics), vol. 1, issue 1, 2011, pp , CNCSIS recognized, category B+, revistă indexată în baze de date internaţionale: REPEC, DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN (în format electronic, pe CD-ROM), ISSN (în format tipărit). Ri20, Andreea Zamfir, Ion Popa, Cosmin Dobrin, Strategic Management of Service Organizations in the Context of the Regional Development, Annals of the Ovidius University, Economic Sciences Series, Volume XI, Issue 1, Year 2011, pp , Ovidius University Press, CNCSIS recognized, category B+, and included in REPEC and DOAJ Publishing databases, ISSN Ri21, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Management of Renewable Energy and Regional Development - Case Study: Brasov County, published in Review of General Management, vol. 13, issue 1, 2011, pp ,

8 CNCSIS recognized, category B+, REPEC, Cabell's, ISSN X. Ri22, Andreea Zamfir, Promoting Renewable Energy for the Development of West Region in Romania, Scientific Workshop The Economic and Ecological Dimension of Development in the Third Millennium, third edition, Bucharest, April 11, 2011, Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Agro-Food and Environmental Economics, published in The Economic and Ecological Dimension of Development in the Third Millennium, Supplement of Quality access to success Journal, volume I, year 12, no. 121, 2011, pp , journal published by the Romanian Society for Quality Assurance, acknowledged by the National University Research Council (CNCSIS) as a B+ category journal, SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri23, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Russian Federation s Investments in Romania: The Case of Lukoil, published in the review Management Research and Practice, volume 3, issue 1, March 2011, pp , journal indexed in international databases: Index Copernicus, REPEC, Scirus, Scientific Commons, Ulrich s Periodical Directory, Cabell s Directory of Publishing Opportunities, ISSN Ri24, Andreea Zamfir, Analysis of Renewable Energy in Romania s Center Development Region, published in the review Theoretical and Empirical Researches in Urban Management (TERUM), volume 6, issue 1, February 2011, pp , CNCSIS recognized, category B+, PROQUEST, EBSCO, REPEC, DOAJ, ISSN Ri25, Ion Plumb, Andreea Zamfir, New Hypothesis on Service Management within the Global World, published in the review Theoretical and Applied Economics, volume XVIII, issue 1(554), 2011, pp , , CNCSIS recognized, category B+, EconLit, REPEC, DOAJ, EBSCO, ISSN Ri26, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Development of the Romanian Services Sector, International Conference "Modern Approaches in Management and Economy (ICOMAE 2010)", Fourth Edition, organized by The Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Management, in cooperation with Management Academic Society in Romania (SAMRO) and National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in Romania (CNIPMMR), published in Review of International Comparative Management, Special Number 1/2010, pp , CNCSIS recognized, category B+, journal indexed in international databases: NewJour Electronic Journals and Newsletters ( ULRICH s Periodicals Directory, The World Wide Web Virtual Library for European Integration ( REPEC, EBSCO, Cabell's, ISSN Ri27, Andreea Zamfir, Instruments for Supporting Regional Development of 6-8

9 Renewable Energy, International Conference "Modern Approaches in Management and Economy (ICOMAE 2010)", Fourth Edition, organized by The Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Management, in cooperation with Management Academic Society in Romania (SAMRO) and National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in Romania (CNIPMMR), published in Review of International Comparative Management, Special Number 1/2010, pp , CNCSIS recognized, category B+, journal indexed in international databases: NewJour Electronic Journals and Newsletters ( ULRICH s Periodicals Directory, The World Wide Web Virtual Library for European Integration ( REPEC, EBSCO, Cabell's, ISSN Ri28, Andreea Zamfir, Renewable Energy Potential in Romania s Development Regions, International Conference Ecological Performance in a Competitive Economy, PEEC 2010, Bucharest, November 11-12, 2010, Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Agro-Food and Environmental Economics, published in Ecological Performance in a Competitive Economy, Supplement of Quality access to success Journal, volume I, year 11, no. 118, 2010, pp , journal published by the Romanian Society for Quality Assurance, acknowledged by the National University Research Council (CNCSIS) as a B+ category journal, SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri29, Ion Plumb, Andreea Zamfir, A Modern Environmental Policy in Oil Industry, International Conference Ecological Performance in a Competitive Economy, PEEC 2010, Bucharest, November 11-12, 2010, Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Agro-Food and Environmental Economics, published in Ecological Performance in a Competitive Economy, Supplement of Quality access to success Journal, volume I, year 11, no. 118, 2010, pp , journal published by the Romanian Society for Quality Assurance, acknowledged by the National University Research Council (CNCSIS) as a B+ category journal, SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri30, Andreea Zamfir, Ion Plumb, Conceptions on Services within Traditional Society and Knowledge-based Society, published in Review of International Comparative Management, volume 11, issue 3, July 2010, pp , CNCSIS recognized, category B+, journal indexed in international databases: NewJour Electronic Journals and Newsletters ( ULRICH s Periodicals Directory, The World Wide Web Virtual Library for European Integration ( EconPapers ( REPEC, EBSCO, Cabell's, ISSN Ri31, Andreea Zamfir, Trends in Delivering Educational Services within the 6-9

10 Knowledge-based Society, Conferinţa Internaţională Integrarea europeană noi provocări, ediţia a VI-a, mai 2010, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice (Annals of Faculty of Economics), vol. 1, issue 2, 2010, pp , Cotaţie CNCSIS categoria B+, poziţia 665, REPEC, DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN (în format electronic, pe CD-ROM), ISSN (în format tipărit). Ri32, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Monica Drăghici, Climate Change Discourse. Case Study: Raiffeisen Bank, Conferinţa Internaţională Integrarea europeană noi provocări, ediţia a VI-a, mai 2010, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice (Annals of Faculty of Economics), vol. 1, issue 1, 2010, pp , Cotaţie CNCSIS categoria B+, poziţia 665, REPEC, DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN (în format electronic, pe CD-ROM), ISSN (în format tipărit). Ri33, Ion Plumb, Andreea Zamfir, New Characteristics of Services within the Knowledge-based Society, The 6 th edition of International Conference Present Issues of Global Economy, organized by the Faculty of Economic Sciences, Ovidius University of Constanta, published in the review Ovidius University Annals, Economic Science Series, Volume X, Issue 1, Year 2010, pp , 3a htm, Ovidius University Press, CNCSIS recognized, category B+, and included in REPEC and DOAJ Publishing databases, ISSN Ri34, Ion Plumb, Andreea Zamfir, British Petroleum s Climate Change Discourse Analysis, Scientific Workshop The Economic and Ecological Dimension of Development in the Third Millennium, second edition, 2010, April 28-29, Bucharest, The Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Agri-Food and Environmental Economics, published in CD Supplement of Quality access to success Journal, year 11, no. 111, 2010, 8 p., f, CNCSIS recognized, category B+, SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri35, Andreea Zamfir, Developing Students Skills for the Knowledge Society, The XXIst International Symposium Sustainable Development Management in the Knowledge Society, April 2010, Spiru Haret University, Faculty of Management Brasov and Romanian Academy, National Institute of Economic Research, published in Review of General Management, volume 12, issue 2, pp , REPEC, Cabell's, ISSN X. Ri36, Ion Plumb, Andreea Zamfir, The Knowledge-based Society and the Managerial Revolution, The XXIst International Symposium Sustainable Development Management in the Knowledge Society, April 2010, Spiru

11 Haret University, Faculty of Management Brasov and Romanian Academy, National Institute of Economic Research, published in Review of General Management, volume 12, issue 2, pp , REPEC, Cabell's, ISSN X. Ri37, Andreea Zamfir, Magdalena Ioniţă, Romania s Public Debt in Crisis Time, International Conference Modern Approaches in Organisational Management and Economy 2009, Third Edition, organized by The Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Management, in cooperation with Management Academic Society in Romania (SAMRO) and National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in Romania (CNIPMMR), November 12-13, 2009, Bucharest, Romania, published in Review of International Comparative Management, Special Number 1/2009, pp , CNCSIS recognized, category B+, journal indexed in international databases: NewJour Electronic Journals and Newsletters ( ULRICH s Periodicals Directory, The World Wide Web Virtual Library for European Integration ( REPEC, EBSCO, Cabell's, ISSN Ri38, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Laura Mina, The Impact of the Economic Crisis on the Romanian Services Sector, International Conference Modern Approaches in Organisational Management and Economy 2009, Third Edition, The Bucharest Academy of Economic Studies, Management Faculty in cooperation with The Management Academic Society in Romania (SAMRO) and The National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in Romania (CNIPMMR), November 12-13, 2009, published in Review of International Comparative Management, Special Number 1/2009, pp , CNCSIS recognized, category B+, journal indexed in international databases: NewJour Electronic Journals and Newsletters ( ULRICH s Periodicals Directory, The World Wide Web Virtual Library for European Integration ( REPEC, EBSCO, Cabell's, ISSN Ri39, Andreea Zamfir, Changes in Characteristics of Services within the Knowledge-based Economy, The X-th Annual International Conference The Risk in Contemporary Economy RCE 2009, October 23-24, Galati, Romania, published in The Annals of Dunărea de Jos University of Galaţi, Fascicle I- 2009, Economics and Applied Informatics, year XV, no. 2, 2009, pp , CNCSIS recognized, category B+, EconLit, REPEC, DOAJ, EBSCO, ISSN Ri40, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Laura Mina, Evolutions of the Romanian Services Sector in Crisis Time, The X-th Annual International Conference The Risk in Contemporary Economy RCE 2009, October 23-24, Galati, Romania,

12 published in The Annals of Dunărea de Jos University of Galaţi, Fascicle I- 2009, Economics and Applied Informatics, year XV, no. 2, 2009, pp , CNCSIS recognized, category B+, EconLit, REPEC, DOAJ, EBSCO, ISSN Ri41, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Improving Urban Management through E- Government Services: the Romanian Experience, publicat în revista Theoretical and Empirical Researches in Urban Management (TERUM), year 4, no. 13, 2009, pp , revistă indexată în baze de date internaţionale: International Consortium for the Advancement of Academic Publications (ICAAP), SCIRUS, EconPapers ( IDEAS ( Socionet, Scientific Commons, INTUTE ( ULRICH Directory, Genamics, Google Scholar, PROQUEST, EBSCO, REPEC, DOAJ, ISSN , E- ISSN Ri42, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Managing Renewable Energy: the Romanian Practice, published in Review of International Comparative Management, vol. 10, no. 1, 2009, pp , CNCSIS recognized, category B+, journal indexed in international databases: NewJour Electronic Journals and Newsletters ( ULRICH s Periodicals Directory, The World Wide Web Virtual Library for European Integration ( EconPapers ( REPEC, EBSCO, Cabell's, ISSN Ri43, Andreea Zamfir, The Promotion of Renewable Energy Sources: European Experiences and Steps Forward, published in Economia seria Management, vol. 12, issue 1, 2009, pp , CNCSIS recognized, category B+, CNCSIS Code 51, journal indexed in international databases: ULRICH s Periodicals Directory (subject index Business and Economics Management), and under the name Economia.Management : SCIRUS ( &g=s), EconPapers ( IDEAS ( SOCIONET ( SCIENTIFIC COMMONS ( gement), Cabell's, DOAJ, EBSCO, EconLit, REPEC, ISSN

13 Ri44, Ion Plumb, Andreea Zamfir, A Comparative Analysis of Green Certificates Markets in the European Union, published in Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 20, Issue 6, 2009, pp , publisher Emerald Group Publishing Limited, indexed and abstracted in international databases: EBSCO, SCOPUS, Emerald Management Reviews, Barbour Index, CAB Abstracts, CAB Health, Environmental Periodicals Bibliography, Pollution Abstracts (Published by Cambridge Scientific Abstracts), CSA Mechanical & Transport Engineering Abstracts (Selective), ISSN Ri45, Andreea Zamfir, Managing Renewable Energy in the European Union, Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Integrarea europeană noi provocări pentru economia României, ediţia a V-a, mai 2009, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice, tom XVIII, 2009, volumul IV Management, Marketing and Economic Informatics, pp , Cotaţie CNCSIS categoria B+, poziţia 665, REPEC DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN Ri46, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Laura Mina, Public-Private Partnerships Solution or Victim of the Current Economic Crisis?, Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Integrarea europeană noi provocări pentru economia României, ediţia a V-a, mai 2009, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice, tom XVIII, 2009, volumul IV - Management, Marketing and Economic Informatics, pp , Cotaţie CNCSIS categoria B+, poziţia 665, REPEC DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN Ri47, Ildiko Ioan, Andreea Zamfir, Florentina Constantin, Oil Companies Climate Change Discourse. Case study: ExxonMobil s Discourse Analysis, Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Integrarea europeană noi provocări pentru economia României, ediţia a V-a, mai 2009, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice, tom XVIII, 2009, volumul I Plenary Session. International Business and European Integration, pp , Cotaţie CNCSIS categoria B+, poziţia 665, REPEC DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN Ri48, Andreea Zamfir, Efecte ale utilizării tehnologiei informaţiei în serviciile educaţionale, Simpozion Internaţional Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, ediţia a II-a, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra de Management, 21 noiembrie 2008,

14 publicat pe CD-ul Simpozion Internaţional Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, supliment al revistei Calitatea acces la succes, nr. 94, noiembrie 2008, 5 pag., cotaţie CNCSIS B+ (la momentul publicării lucrării), SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest ISSN Ri49, Andreea Zamfir, Analiza evoluţiei pieţei certificatelor verzi din România, Simpozion Internaţional Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, ediţia a II-a, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra de Management, 21 noiembrie 2008, publicat pe CD-ul Simpozion Internaţional Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, supliment al revistei Calitatea acces la succes, nr. 94, noiembrie 2008, 7 pag., cotaţie CNCSIS B+ (la momentul publicării lucrării), SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri50, Andreea Zamfir, Învăţarea organizaţională modalitate de dezvoltare a companiilor prestatoare de servicii, Simpozion Internaţional Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, ediţia a II-a, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra de Management, 21 noiembrie 2008, publicat pe CD-ul Simpozion Internaţional Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, supliment al revistei Calitatea acces la succes, nr. 94, noiembrie 2008, 6 pag., cotaţie CNCSIS B+ (la momentul publicării lucrării), SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri51, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Laura Mina, Parteneriatul public-privat alternativă pentru proiectele de infrastructură din România, Simpozion Internaţional Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, ediţia a II-a, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra de Management, 21 noiembrie 2008, publicat pe CD-ul Simpozion Internaţional Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, supliment al revistei Calitatea acces la succes, nr. 94, noiembrie 2008, 7 pag., cotaţie CNCSIS B+ (la momentul publicării lucrării), SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri52, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Cosmin Dobrin, Ion Popa, Sofia Colesca, Vasile Deac, Irina Popescu, Oana Abăluţă, Răzvan Corboş, Adrian Alin Petrache, Conceptele sistemului integrat de management, Simpozion Internaţional Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, ediţia a II-a, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra de Management, 21 noiembrie 2008, publicat pe CD-ul Simpozion Internaţional Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, supliment al revistei Calitatea acces la succes, nr. 94, noiembrie 2008, 9 pag., cotaţie CNCSIS B+ (la momentul publicării lucrării), SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri53, Andreea Zamfir, Evolution and Perspectives of Romanian Green Certificates Market, International Conference Ecological Performance in a Competitive Economy, PEEC 2008, Bucharest, November 2008, Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Agri-Food and Environmental Economics, published in PEEC 2008 Proceedings, volume I, ,

15 Supplement of Quality access to success Journal, year 9, no. 94, 2008, pp , CNCSIS recognized, category B+, SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri54, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Laura Mina, Progress on Renewable Energy in European Union, International Conference Ecological Performance in a Competitive Economy, PEEC 2008, Bucharest, November 2008, Bucharest Academy of Economic Studies, Faculty of Agri-Food and Environmental Economics, published in PEEC 2008 Proceedings, volume I, Supplement of Quality access to success Journal, year 9, no. 94, 2008, pp , CNCSIS recognized, category B+, SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri55, Andreea Zamfir, Computer Simulations Application in Economic Higher Education, The QIEI 2008 International Conference on Quality Innovation European Integration, September 18-20, 2008, Sibiu, Romania, published as special issue of the Romanian review Calitatea acces la succes, year 9, no. 93, vol. 2, October 2008, Ars Academica Publishing House, Bucharest, pp , CNCSIS recognized, category B+ (when the paper was published), SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri56, Ion Plumb, Andreea Zamfir, E-Business in SMEs Management within the Sector of Services, The QIEI 2008 International Conference on Quality Innovation European Integration, September 18-20, 2008, Sibiu, Romania, published as special issue of the Romanian review Calitatea acces la succes, year 9, no. 93, vol. 2, October 2008, Ars Academica Publishing House, Bucharest, pp , CNCSIS recognized, category B+ (when the paper was published), SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri57, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Laura Mina, Public-Private Partnership Solution for a Better Quality Management of Public Services, The QIEI 2008 International Conference on Quality Innovation European Integration, September 18-20, 2008, Sibiu, Romania, published as special issue of the Romanian review Calitatea acces la succes, year 9, no. 93, vol. 2, October 2008, Ars Academica Publishing House, Bucharest, pp , CNCSIS recognized, category B+ (when the paper was published), SCOPUS, EBSCO, Cabell s, ProQuest, ISSN Ri58, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Use of Information and Communication Technology in Educational Management, published in Annals of the University of Craiova, Economic Science Series, Year XXXVII, Issue 36 S, Vol. 6/2008, pp , CNCSIS recognized, Category B+, indexed in international databases: REPEC, Central and Eastern European Online Library, EBSCO, ISSN X, ISSN CD Ri59, Andreea Zamfir, Metode de cercetare a comportamentului clienţilor în sectorul serviciilor, publicat în revista Theoretical and Empirical Researches in Urban Management (TERUM), year 3, no.7, 2008, pp ,

16 revistă indexată în baze de date internaţionale: International Consortium for the Advancement of Academic Publications (ICAAP), SCIRUS, EconPapers ( 3Ap_3A11-16.htm), IDEAS ( Socionet, Scientific Commons, INTUTE ( ULRICH Directory, Genamics, Google Scholar, PROQUEST, EBSCO, REPEC, DOAJ, ISSN , E-ISSN Ri60, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Use of ICT in SMEs Management within the Sector of Services, Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Integrarea europeană noi provocări pentru economia României, ediţia a IV-a, mai 2008, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice, tom XVII, 2008, volumul IV - Management and Marketing, pag , management-marketing/085.pdf, Cotaţie CNCSIS categoria B+, poziţia 665, revistă indexată în baze de date internaţionale: EconPapers, REPEC ( Ap_3A htm), DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN Ri61, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Development of Higher Education in Romania, (Dezvoltarea învăţământului superior din România), Simpozion România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Creştere-Competenţă- Ocupare, Academia de Studii Economice Bucureşti, Asociaţia Generală a Economiştilor din România, Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, 23 noiembrie 2007, publicat în volumul bilingv română/engleză, supliment al Revistei Economie Teoretică şi Aplicată, vol. 2, 2007, pp (varianta în limba română), ( vol 04 (521) (supplement), issue 04 (521) (supplement), 2008, pp (varianta în limba engleză), df, Cotaţie CNCSIS categoria B+, revistă indexată în baze de date internaţionale: EconLit, DOAJ ( REPEC ( 07:i:11(516)(supplement)(vol2):p: ), EBSCO, ISSN (ediţia print), ISSN (ediţia online). Ri62, Andreea Zamfir, Abordări moderne ale serviciilor bancare în economia bazată pe cunoştinţe (Modern Approaches of the Banking Services in Knowledge-based Economy), Revista Economia Seria Management, vol. 10, Issue 2, 2007, Editura ASE, pp , revistă indexată în baze de date internaţionale IDEAS, REPEC Cabell's, DOAJ, EBSCO, EconLit, ISSN

17 Rn1, Andreea Zamfir, Using Managerial Simulations in the Process of Teaching and Learning Management, Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Integrarea europeană noi provocări pentru economia României, ediţia a IV-a, mai 2008, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice, tom XVII, 2008, volumul IV - Management and Marketing, pag , Cotaţie CNCSIS categoria B+, poziţia 665, REPEC, DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN Rn2, Andreea Zamfir, Ildiko Ioan, Florentina Constantin, Mixed Instruments in Promoting Renewable Energy Sources: Lessons from the European Experience, Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Integrarea europeană noi provocări pentru economia României, ediţia a IV-a, mai 2008, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice, tom XVII, 2008, volumul I - International Business and European Integration, pag , international-business-and-european-integration/096.pdf, Cotaţie CNCSIS categoria B+, poziţia 665, REPEC, DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN Rn3, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Comparative Analysis of Higher Education Management in Europe, Review of International Comparative Management, Vol. 8, no. 3, 2007, pp , cotaţie CNCSIS categoria C (la momentul publicării lucrării), REPEC, EBSCO, Cabell s, ISSN Rn4, Andreea Zamfir, Considerations Regarding the Management of Electronic Government Services in the European Union, Petroleum-Gas University of Ploiesti, Economic Sciences Series, vol. LIX, no. 3/2007 (Buletinul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, Seria Ştiinţe Economice, vol. LIX, nr. 3/2007), pp , Cotaţie CNCSIS categoria C (la momentul publicării lucrării), EconLit, EBSCO, DOAJ, Cabell's, ISSN Rn5, Andreea Zamfir, Management of Renewable Energy Sources in Romania, revista Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe Economice, anul XXXV, nr.35, Vol. 6/2007, pag (varianta în limba engleză) şi pag (varianta în limba română: Managementul energiei regenerabile în România), cotaţie CNCSIS categoria B+, ISSN X, ISSN CD Rn6, Andreea Zamfir, Libre circulation des services dans l Union Européenne, Les Annales de l Université Valahia de Targoviste, Section: Sciences Economiques, XII-ème année, no. 18, Târgovişte, 2007, pp , cotaţie CNCSIS categoria B, ISSN Rn7, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Comparative Approach for the Educational Use of Information and Communication Technology in the Knowledge-Based Economy, Review of International Comparative Management, New Series, vol. 8, no. 1/2007, pp , cotaţie CNCSIS categoria C (la momentul publicării lucrării), REPEC, EBSCO,

18 Cabell's, ISSN Rn8, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Management and Integration of Electricity Markets in Europe, revista Analiză şi prospectivă economică, nr.1/2007, Editura ASE, 5 pag., ISSN Rn9, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Considerations Regarding European Union s Energy Policy, Revista Economică, Revistă de Teorie şi Practică Economico-Financiară, editată de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în colaborare cu Academia de Studii Economice a Moldovei din Chişinău, Centrul Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice (CICRE), nr. 2 (33)/2007, Chişinău Sibiu, 2007, pag , %20Rezumate.pdf, Cotaţie CNCSIS categoria C, ISBN Rn10, Andreea Zamfir, New Opportunities For Romania In The Field Of Regenerative Energy Management In Prospect For The Year 2010, Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Integrarea europeană noi provocări pentru economia României, ediţia a III-a, mai 2007, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice (The Journal of the Faculty of Economics - Economic Science Series), tom XVI, 2007, volumul I, Secţiunea Management and Marketing, pag , Cotaţie CNCSIS categoria B+, REPEC, DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN Rn11, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Considerations in Reference to Romania s Socio-Economic Development as a Member of the European Union, Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Integrarea europeană noi provocări pentru economia României, ediţia a III-a, mai 2007, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice (The Journal of the Faculty of Economics - Economic Science Series), tom XVI, 2007, volumul I, Secţiunea Economics and Business Administration, pag , Cotaţie CNCSIS categoria B+, REPEC, DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN Rn12, Ion Plumb, Andreea Zamfir, Development of the Electronic Government Services in the Horizon of the Year 2010 A New Challenge for Romania, Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Integrarea europeană noi provocări pentru economia României, ediţia a III-a, mai 2007, Oradea, publicat în revista Analele Universităţii din Oradea, secţiunea Ştiinţe Economice (The Journal of the Faculty of Economics - Economic Science Series), tom XVI, 2007, volumul I, Secţiunea Economics and Business Administration, pag , Cotaţie CNCSIS categoria B+, REPEC, DOAJ, EBSCO, Cabell s, ISSN Rn13, Andreea Zamfir, Comparative Approach of Electronic Government Services Management (Abordare comparativă a managementului serviciilor de guvernare electronică), Revista de Management Comparat Internaţional, nr. 7/2006, Editura ASE, pp ,

LISTA DE LUCRA.ru. a. Lista celor 10 lucrari considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii:

LISTA DE LUCRA.ru. a. Lista celor 10 lucrari considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii: LISTA DE LUCRA.ru Nume si prenume candidat: CIUCESCU Post (Nr.Grad didactic) 141 Lector NICOLETA Domeniul postului scos la concurs: Management Departament Marketing # Management Facultatea de Stiinte Economice

More information

LISTA LUCRĂRILOR Ing. ANA-ANDREEA MIHĂRTESCU

LISTA LUCRĂRILOR Ing. ANA-ANDREEA MIHĂRTESCU LISTA LUCRĂRILOR Ing. ANA-ANDREEA MIHĂRTESCU [1] Mihărtescu, A. A. Considerations Concerning Customer Orientation Towards Products Conception, Scientific Buletin of the Politehnica University of Timişoara,

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

LISTA DE LUCRĂRI. Universitatea Politehnica Timişoara Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi Departamentul de Management

LISTA DE LUCRĂRI. Universitatea Politehnica Timişoara Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi Departamentul de Management Universitatea Politehnica Timişoara Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi Departamentul de Management LISTA DE LUCRĂRI Candidat: Albulescu Claudiu Tiberiu - Dr./ din 2009, Lector Universitar/

More information

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 15, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-54553 www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

More information

Lista de publicații. Candidat: Conf. univ. dr. Florina Pînzaru. Cărți de autor și editate

Lista de publicații. Candidat: Conf. univ. dr. Florina Pînzaru. Cărți de autor și editate Lista de publicații Cărți de autor și editate 1. Vătămănescu, E.-M., & Pînzaru, F. (Eds.) (2018). Knowledge Management in the Sharing Economy. Cross-Sectoral Insights into the Future of Competitive Advantage.

More information

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor Candidat: Claudiu Tiberiu Albulescu Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor Criteriu Activitatea didactică şi profesională

More information

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE I. TEZA DE DOCTORAT (T) T1. A.A. Dobre, Metode de investigație în analiza unor fenomene cuplate de inginerie medicală, cordonator Prof. Dr. Ing. Alexandru Morega,

More information

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE 1. Date personale: IACOB I. CĂTOIU Domiciliul Str. Copăceni nr.47, bloc W3, sc.b, ap. 80, sector 3, Of.49 Bucureşti, cod

More information

Detalii cadru didactic. Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice

Detalii cadru didactic. Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice Detalii cadru didactic Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice Data nașterii: 29.08.1982 Localitatea: Blaj E-mail (ROGER): diana.ranf@roger-univ.ro Telefon (ROGER): 0269 233

More information

L I S T A D E L U C R Ă R I

L I S T A D E L U C R Ă R I Anexa 3 Concurs pentru ocuparea postului poz. 124, de asistent universitar, Data Departamentul: Contabilitate şi Audit, Disciplinele: Contabilitate managerială, Contabilitatea Afacerilor, Doctrina si deontologie

More information

L I S T A D E L U C R Ă R I

L I S T A D E L U C R Ă R I L I S T A D E L U C R Ă R I Candidat: CĂESCU G. Ștefan Claudiu. - Dr./ din 2010, Profesor univ../ din 2017 (NUME, iniţială şi prenume) (anul) (Titlul didactic/echiv.) (anul) 1. Lista celor maximum 10 lucrări

More information

Lista completă de lucrări a candidatei: Dr. Edith-Hilde KAITER

Lista completă de lucrări a candidatei: Dr. Edith-Hilde KAITER ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Anexa la Cererea nr. din Lista completă de lucrări a candidatei: Dr. Edith-Hilde KAITER I. LISTA CELOR MAXIM 10 LUCRĂRI: - Lucrări

More information

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t www.siar.ro A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t 1/12 17.10.2018 Founded in january 1990 SIAR is a professional organization of engineers working in the field of automotive and transport engineering

More information

LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Conferențiar Dr. Valentin Marian ANTOHI Departamentul de Economie, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi A) Teza de doctorat:

More information

FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de Lector universitar publicat Monitorul Oficial al României nr.

FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de Lector universitar publicat Monitorul Oficial al României nr. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE FINANŢE, BĂNCI ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ Postul scos la concurs: lector universitar, Poziţia: 33 Disciplinele postului:

More information

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL Adresă(e) Bucureşti, Prelungirea Ghencea nr. 65B, sector 6 Telefon(oane) 0213191900/int. 276 E-mail(uri) cristian.marinas@man.ase.ro

More information

AE Amfiteatru Economic recommends

AE Amfiteatru Economic recommends GOOD PRACTICES FOOD QUALITY AND SAFETY: PRACTICES AND CONTRIBUTIONS BROUGHT BY THE CENTRE OF RESEARCH AND ALIMENTARY PRODUCT EXPERTISE Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, Academy of Economic Studies, Bucharest

More information

Professor Laurean BOGDAN, PhD. My Web Page

Professor Laurean BOGDAN, PhD. My Web Page Professor Laurean BOGDAN, PhD My Web Page Office: "Lucian Blaga" University of Sibiu (LBUS), Department of Industrial Machinery and Equipment, E. Cioran Str., No. 4, Sibiu - 550025, ROMANIA E-Mail: laurean.bogdan@ulbsibiu.ro,

More information

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE Lucrări ştiinţifice în reviste recenzate în BDI Singur autor: 1. Mihalache R. 2015, Motivation vs. Need of ESP of Engineering Students, The Journal of International Social Research,

More information

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1 Facultatea: ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Domeniul: Economie Programul de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de invatamant: ZI Promotia: 2010-2013

More information

LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Lector Univ.Dr. Rodica Ianole A. Teza de doctorat 1. Ianole, R. (2016). Economie comportamentală. Analize conceptuale și aplicații experimentale, Editura Universității din

More information

Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand

Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand E-mail: flizetacristina@yahoo.com Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand Pregătire profesională: Drd. în filologie Recrearea spaţiului şi timpului local prin naraţiuni contemporane (teză

More information

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Numele avut la naştere Adresa CULEA MIHAELA CIOBANU Str. Spiru Haret nr. 8, 600114, Bacãu, România Telefon +40-234/588.884 Adresa

More information

Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic

Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic A. Teza de doctorat: Tema: Contribuții la studiul cinematic și dinamic al sistemelor mecanice caracterizate prin modificări rapide

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București,

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București, CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE Nume Prenume DUMITRACHE Mihail Adresă Telefon +40-21-3116835 Fax +40-31-8153875 E-mail Naționalitate Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar

More information

L I S T A D E L U C R Ă R I. I. Lista celor maximum 10 lucrări reprezentative pentru realizările profesionale proprii:

L I S T A D E L U C R Ă R I. I. Lista celor maximum 10 lucrări reprezentative pentru realizările profesionale proprii: Facultatea de Stiinte Economice Departamentul de Management-Marketing Candidat : ABRUDAN MARIA-MADELA L I S T A D E L U C R Ă R I I. Lista celor maximum 10 lucrări reprezentative pentru realizările profesionale

More information

LISTA DE LUCRĂRI LECT.UNIV.DR. APETRI Anişoara Niculina

LISTA DE LUCRĂRI LECT.UNIV.DR. APETRI Anişoara Niculina LISTA DE LUCRĂRI LECT.UNIV.DR. APETRI Anişoara Niculina a) LISTA CELOR 10 MAXIUMUM LUCRĂRI CONSIDERATE A FI CELE MAI RELEVANTE PENTRU REALIZĂRILE PROFESIONALE PROPRII I. Articole/studii publicate în volumele

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI AFERENT ACTIVITĂȚII DIN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 LA FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR Date minimale 1. Prezentul raport a fost

More information

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE C U R R I C U L U M V I T A E Nume / Prenume STĂNCIOIU AURELIA - FELICIA Telefon + 40 722 377 379 E-mail Naţionalitate stancioiufelicia@hotmail.com Română ACTIVITATE PROFESIONALĂ Data

More information

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 Dr BOBEI, Radu Bogdan Conferențiar Universitatea din București, Facultatea de Drept CUPRINS I. Traduceri/cursuri/tratate/monografii/comentarii/legislație

More information

Fişă privind gradul de îndeplinire a standardelor CNATDCU

Fişă privind gradul de îndeplinire a standardelor CNATDCU Fişă privind gradul de îndeplinire a standardelor CNATDCU Articole reprezentative 1. Dragoş Cristian Mihai, Dinu Vasile, Pop Ciprian-Marcel, Dabija Dan-Cristian, Scientometric approach of productivity

More information

CURRICULUM VITAE. 8. Experienţa profesională: Perioada: din Bucureşti

CURRICULUM VITAE. 8. Experienţa profesională: Perioada: din Bucureşti CURRICULUM VITAE 1. Nume: CORNESCU 2. Prenume: VIOREL 3. Data şi locul naşterii: 12 februarie 1942, Rădăuţi 4. Cetăţenie: română 5. Stare civilă: căsătorit 6. Studii: Instituţia ASE Bucureşti ASE Bucureşti

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) int. 9525 E-mail(uri) Data și locul nașterii: Naţionalitate(-tăţi) BĂDULESCU / Alina Universitatea din Oradea, Facultatea

More information

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Date personale Nume: Mircea Dumitru Data şi locul naşterii: 14 iulie 1960, Bucureşti Naţionalitate: român Stare civilă: căsătorit, doi copii Loc

More information

Scientifical and applied research Marketing Specialist developing institute marketing strategy

Scientifical and applied research Marketing Specialist developing institute marketing strategy Curriculum vitae Europass PERSONAL INFORMATION Name GEANGU IULIANA PETRONELA Address Fabricii nr. 46G street, district 6, Bucharest, ROMANIA Telephone +4/0726 456 430 E-mail Nationality geangupetronela@yahoo.com

More information

MONICA RĂILEANU SZELES

MONICA RĂILEANU SZELES MONICA RĂILEANU SZELES Data și locul nașterii: 27 februarie 1975, Brasov, Romania Tel.: 0040722 355979 Adresă personală: Lamaitei 59, Brasov, Romania Adresă instituțională: Universitatea Transilvania din

More information

Simulation Model for Foreign Trade During the Crisis in Romania

Simulation Model for Foreign Trade During the Crisis in Romania 53 Simulation Model for Foreign Trade During the Crisis in Romania Mirela Diaconescu 1 Liviu-Stelian Begu 2 Mihai Diaconescu 3 The paper proposes to analyze the evolution of foreign trade during the crisis

More information

Research Report. The journal is dedicated to publishing original theoretical and applicative research results and

Research Report. The journal is dedicated to publishing original theoretical and applicative research results and Scientific Journals Transactions on Automatic Control and Computer Science, Volume 60 (74), Issue 1, 2 http://www.ac.upt.ro/journal/ The history of this Journal of the Politehnica University of Timisoara

More information

L I S T A D E L U C R Ă R I. Candidat: ION C.G. Raluca Andreea - Dr./2006, Conferenţiar/2012

L I S T A D E L U C R Ă R I. Candidat: ION C.G. Raluca Andreea - Dr./2006, Conferenţiar/2012 L I S T A D E L U C R Ă R I Candidat: ION C.G. Raluca Andreea - Dr./2006, Conferenţiar/2012 1. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale

More information

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Informații personale Dată naștere: 17.04.1989 Localitate: București Telefon: 0745 512 512 E-mail: vlad.soare@soare-legal.ro VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Calificări Avocat definitiv în Baroul

More information

LISTĂ LUCRĂRI

LISTĂ LUCRĂRI LISTĂ LUCRĂRI 2006 01.09.2011 Conf. Univ. Dr. Enea Constanţa 1. Constantin Enea, Constanta Enea, Improving the public administration information system in Romania. Management information system in the

More information

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Informtii personale Nume şi prenume TUDOREL ANDREI Data naşterii 17.10.1965 Cetăţenie Română E-mail andreitudorel@csie.ase.ro, andreitudorel@yahoo.com; tudorel.andrei@insse.ro

More information

Prof.univ.dr. Bogdan IONESCU LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

Prof.univ.dr. Bogdan IONESCU LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE LISTĂ DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE TEZA DE DOCTORAT: T1. Sistem informatic de asistare a deciziei financiar - contabile. CĂRŢI/CURSURI/ÎNDRUMARE PUBLICATE Cărţi, cursuri (manuale universitare) publicate în edituri

More information

LISTA DE LUCRĂRI. Conf.univ.dr. NIMINEł VALER. I. Teza de doctorat

LISTA DE LUCRĂRI. Conf.univ.dr. NIMINEł VALER. I. Teza de doctorat LISTA DE LUCRĂRI Conf.univ.dr. I. Teza de doctorat T1. NimineŃ Valer, Sisteme diferenńiale exterioare. AplicaŃii în teoria controlului, Universitatea,,Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Matematică, 2005 sub

More information

Research Report. Transactions on Mathematics and Physics Volume 62 (76), Issue 1,

Research Report. Transactions on Mathematics and Physics Volume 62 (76), Issue 1, SCIENTIFIC JOURNALS Transactions on Hydrotehnics Volume 62 (76), Issue 1, Issue 2, http://www.ct.upt.ro/buletinhidro/index.htm The Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, Transactions

More information

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Europass Personal information First name(s) / Surname(s) MOISE ADRIAN CRISTIAN Address(es) Ecaterina Teodoroiu St. no.9, Craiova, Dolj County, CP 200377, Romania Telephone(s) Land Line: +40 251417300 Mobile:

More information

TEODORU Cosmin Adrian.

TEODORU Cosmin Adrian. CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Data naşterii TEODORU Cosmin Adrian Str. Surianu nr. 2 515 800 Sebeş, jud. Alba ROMANIA +40 745 514 696 ateodoru77@yahoo.com 21.08.1977

More information

Curriculum vitae Europass. Personal information First name Surname. Ana Munteanu. Work experience to present

Curriculum vitae Europass. Personal information First name Surname. Ana Munteanu. Work experience to present Curriculum vitae Europass Personal information First name Surname E-mail address Nationality Work experience Dates Occupation or position held Main activities and responsibilities Pagina 1/5 - Curriculum

More information

Universitatea Spiru Haret, Facultatea Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Bucureşti

Universitatea Spiru Haret, Facultatea Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Bucureşti CURRICULUM VITAE EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume MILITARU MĂDĂLINA Adresa angajator UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI, 13, Ion Ghica, 3, 030045 Telefon +(4) 0213169793 E-mail mmilitaru.mk@spiruharet.ro

More information

Analysis models of creativity as a factor for regional development and convergence

Analysis models of creativity as a factor for regional development and convergence UNIVERSITY "ALEXANDRU IOAN CUZA", IAŞI FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Analysis models of creativity as a factor for regional development and convergence Summary DOCTORAL THESIS Scientific

More information

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria Curriculum vitae Informaţii personale Nume/ Prenume E-mail Naţionalitate Săftoiu Răzvan Georgian razvan.saftoiu@unitbv.ro Română Data naşterii 23 iunie 1978 Sex Educaţie şi formare Masculin Perioada iulie

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Personal Information Name/Surname ZORZOLIU ILEANA RALUCA Address Bloc 43, Sc. 3, Etaj 4, Ap. 97, Str. Ghirlandei nr.9, Sector 6, Bucureşti, România Telephone 031.402.92.84 Mobile

More information

acordat 1. Universitatea din Piteşti Informatică Doctor în postdoctorală proiectului Parteneriatul

acordat 1. Universitatea din Piteşti Informatică Doctor în postdoctorală proiectului Parteneriatul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ Poziţia postului 25, Disciplina postului: Medii de programare în Inteligenţa Artificială, Baze de cunoştinţe, Sisteme

More information

Curriculum vitae. Data naşterii Funcţia didactică actuală. Profesor. Bucureşti, România. Instituţia. absolv irii

Curriculum vitae. Data naşterii Funcţia didactică actuală. Profesor. Bucureşti, România. Instituţia. absolv irii Curriculum vitae Numele şi prenumele Olaru Marieta Data naşterii 27.08.1951 Funcţia didactică actuală Profesor Instituţia la care este titular din, România Data absolv irii Instituţia Auditor calitate

More information

NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD

NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD Lucrări Ştiinţifice - vol. 53, Seria Zootehnie NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD Cecilia Pop 1, V.V. Cotea 2, Cintia Colibaba 2, Diana

More information

UNGUREANU GABRIELA Str. Fabricii nr. 46G, sector 6 Bucureşti Română

UNGUREANU GABRIELA Str. Fabricii nr. 46G, sector 6 Bucureşti Română C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T E U R O P E A N INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă E-mail Naţionalitate UNGUREANU GABRIELA Str. Fabricii nr. 46G, sector 6 Bucureşti gungureanu.mk@spiruharet.ro

More information

THE ANALYSIS OF SMES INNOVATION DEGREE VASILE ROBU, RALUCA-FLORENTINA CREŢU, CRISTINA-ŞTEFANIA CUREA

THE ANALYSIS OF SMES INNOVATION DEGREE VASILE ROBU, RALUCA-FLORENTINA CREŢU, CRISTINA-ŞTEFANIA CUREA THE ANALYSIS OF SMES INNOVATION DEGREE VASILE ROBU, RALUCA-FLORENTINA CREŢU, CRISTINA-ŞTEFANIA CUREA Vasile ROBU, Professor, Ph.D. The Academy of Economic Studies in Bucharest Raluca-Florentina CREŢU,

More information

Research Report. Transactions on Automatic Control and Computer Science Volume 61 (75), Issue 1,

Research Report. Transactions on Automatic Control and Computer Science Volume 61 (75), Issue 1, SCIENTIFIC JOURNALS Research Report 2016 Transactions on Automatic Control and Computer Science Volume 61 (75), Issue 1, 2016 http://www.ac.upt.ro/journal/ The history of this Journal of the Politehnica

More information

CURRICULUM VITAE. Teste grilă pentru examenul Colectivul Universitaria, facultăţii Bucuresti, 2015

CURRICULUM VITAE. Teste grilă pentru examenul Colectivul Universitaria, facultăţii Bucuresti, 2015 CURRICULUM VITAE 1. DATE DE IDENTIFICARE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul, specializarea PENU DANIELA Conferenţiar universitar Doctor/ Economie şi Politici economice Politica fiscală

More information

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume ANDREI STEFAN Adresă Str. Costieni Bl C4, et 2, ap 11 Rîmnicu Sărat, jud. Buzău Telefon 0238568640/0728901637 Fax 0238568640

More information

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale impuse de universitate

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale impuse de universitate ANEXA 6 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale impuse de universitate Date despre candidat şi despre postul vizat Candidat Nume şi prenume: Nanu Eugenia Cristina Postul vizat: Numărul

More information

Articole in extenso, publicate în reviste cotate ISI fără factor de impact, ISI Proceedings

Articole in extenso, publicate în reviste cotate ISI fără factor de impact, ISI Proceedings Lucrări științifice indexate ISI/BDI Articole in extenso, publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol Titlu, revistă cotată ISI, nr. vol, an, pg 1

More information

COMISIA DE SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

COMISIA DE SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE COMISIA DE SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) RUSE ELENA 900716, Constanţa, Romania elenaruse@saguna.eu romana Data naşterii

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Buşu Adrian-Florin Adresă(e) Bd. 1 Mai, bloc M23, etaj 3, ap. 9, Craiova Telefon(oane) Mobil:0744 177 449 E-mail(uri) adibusu2002@yahoo.com

More information

Ec. Roxana Mirela GĂZDAC SUMMARY. PhD THESIS

Ec. Roxana Mirela GĂZDAC SUMMARY. PhD THESIS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

CURRICULUM VITAE. Doctor/ Economie şi Politici economice

CURRICULUM VITAE. Doctor/ Economie şi Politici economice CURRICULUM VITAE 1. DATE DE IDENTIFICARE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul, specializarea Titlul tezei de doctorat PENU DANIELA Conferenţiar universitar Doctor/ Economie şi Politici

More information

Information for Authors Submitting Manuscripts

Information for Authors Submitting Manuscripts Economic Insights Trends and Challenges Vol. I (LXIV) No. 3/2012 123-127 Information for Authors Submitting Manuscripts General Requirements The journal Economic Insights - Trends and Challenges (formerly:

More information

Candidat: REŞCEANU ALINA STELA Data naşterii: Funcţia actuală: LECTOR (PLATA CU ORA) Instituţia: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Candidat: REŞCEANU ALINA STELA Data naşterii: Funcţia actuală: LECTOR (PLATA CU ORA) Instituţia: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE STUDII ANGLO-AMERICANE ŞI GERMANE Postul scos la concurs LECTOR UNIVERSITAR, Poz. 24 Disciplina(ele) postului Limba engleză (abordare contrastivă);

More information

diplomat engineer in Radioelectronics, professor

diplomat engineer in Radioelectronics, professor Europass Curriculum Vitae Personal information Surname(s) / First name(s) LUCIAN ANTON Address(es) 81-83 rd George Cosbuc blvd., sector 5, Bucharest, code:050141, ROMANIA Telephone(s) +40 021 335.46.60

More information

FINANCING SOURCES FOR ROMANIAN SMEs IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE BASED ECONOMY. Daniel URITU 1 Alexandru-Emil POPA 2

FINANCING SOURCES FOR ROMANIAN SMEs IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE BASED ECONOMY. Daniel URITU 1 Alexandru-Emil POPA 2 FINANCING SOURCES FOR ROMANIAN SMEs IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE BASED ECONOMY Daniel URITU 1 Alexandru-Emil POPA 2 ABSTRACT SMEs access to the finance needed to run the business was and still is one of

More information

Associate Professor, PhD Codruţa Dudă-Dăianu SCIENTIFIC ACTIVITY. I. Books. a. Published in CNCS recognized publishers

Associate Professor, PhD Codruţa Dudă-Dăianu SCIENTIFIC ACTIVITY. I. Books. a. Published in CNCS recognized publishers Associate Professor, PhD Codruţa Dudă-Dăianu SCIENTIFIC ACTIVITY I. Books a. Published in CNCS recognized publishers 1. Dudă-Dăianu, Dana-Codruţa, 2014, Tehnici de utilizare eficientă a timpului în administrarea

More information

POPESCU IONUȚ-RĂDUCU LISTA COMPLETĂ DE LUCRĂRI 10 LUCRĂRI RELEVANTE

POPESCU IONUȚ-RĂDUCU LISTA COMPLETĂ DE LUCRĂRI 10 LUCRĂRI RELEVANTE POPESCU IONUȚ-RĂDUCU LISTA COMPLETĂ DE LUCRĂRI 10 LUCRĂRI RELEVANTE 1. Manuel Paulet, Alin Ciobica, Sabina Cojocaru, Radu Popescu and Daniel Timofte. The relevance of motivation in schizophrenia. Arch.

More information

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Anexa nr. 3 - Fifa de verificare a indeplinirii standardelor minimale La Procedura de concurs pelltru ocuparea posturilor didactice # de cercetare UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE,,

More information

antropomedia revistă de știinţe ale comunicării

antropomedia revistă de știinţe ale comunicării revistă de știinţe ale comunicării revistă de știinţe ale comunicării anul II, nr. 1 (3) / 2011 revistă de știinţe ale comunicării editată sub egida Universităţii Lucian Blaga din Sibiu director fondator

More information

CURRICULUM VITAE. 1. Nume: Luca. 2. Prenume: Florin-Alexandru. 3. Data şi locul naşterii: , Iaşi. 4. Cetăţenie: română. 5.

CURRICULUM VITAE. 1. Nume: Luca. 2. Prenume: Florin-Alexandru. 3. Data şi locul naşterii: , Iaşi. 4. Cetăţenie: română. 5. CURRICULUM VITAE 1. Nume: Luca 2. Prenume: Florin-Alexandru 3. Data şi locul naşterii: 05.04.1973, Iaşi 4. Cetăţenie: română 5. Studii: Instituţia Al.I.Cuza din Iaşi Université Lille1, FR Al.I.Cuza din

More information

DUMITRESCU - PECULEA ADELINA

DUMITRESCU - PECULEA ADELINA INFORMAŢII PERSONALE DUMITRESCU - PECULEA ADELINA Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, sector 1, Bucureşti, România +40 725 172 384 adelina.dumitrescu-peculea@administratiepublica.eu; dumitrescu.peculea@snspa.ro

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume NĂSTASE Pavel Naţionalitate Română Data naşterii 6.12.1951 Sex Masculin Experienţa profesională 1996 prezent Profesor universitar la Catedra

More information

LISTĂ LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

LISTĂ LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE LISTĂ LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE A. Teza de doctorat Ligia Chira CREMENE, Tehnici adaptive pentru imbunatatirea performantelor retelelor radio, Inginerie Electronica si Telecomunicaț ii, 2009 B. Cărţi şi capitole

More information

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s)

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s) Curriculum vitae Europass Personal information First name(s) / Surname(s) Sandu,Adriana, Magdalena Address(es) Vântului street, building J 5, entrance 3, apartment 7, Craiova, Dolj, PC 200574 Telephone(s)

More information

ministrul educaţiei naţionale

ministrul educaţiei naţionale ORDIN Nr. 5110/2018 din 17 septembrie 2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

More information

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-34-54411, tel./fax +40-34-545753 www.ub.ro; e-mail:

More information

ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACAu

ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE. UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACAu ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACAu Calea Mara~e~ti, Nr. 15, Bacau 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-54553 www.uh.ro; e-mail: rcctol (iijuh.ro...

More information

SCIENTIFIC ACTIVITY ONOFREI ADRIANA - GABRIELA THE DYEING COMPATIBILITY OF ANIONIC DYES MIXTURES ON CELLULOSIC AND PROTEIC SUBSTRATES

SCIENTIFIC ACTIVITY ONOFREI ADRIANA - GABRIELA THE DYEING COMPATIBILITY OF ANIONIC DYES MIXTURES ON CELLULOSIC AND PROTEIC SUBSTRATES SCIENTIFIC ACTIVITY ONOFREI ADRIANA - GABRIELA A. Title of PhD thesis: THE DYEING COMPATIBILITY OF ANIONIC DYES MIXTURES ON CELLULOSIC AND PROTEIC SUBSTRATES B. Speciality books B1. Onofrei, A.G., Grigoriu,

More information

IMPROVING TECHNOLOGY TRANSFER EFFECTIVENESS OF UNIVERSITY RESEARCH RESULTS

IMPROVING TECHNOLOGY TRANSFER EFFECTIVENESS OF UNIVERSITY RESEARCH RESULTS IMPROVING TECHNOLOGY TRANSFER EFFECTIVENESS OF UNIVERSITY RESEARCH RESULTS Maria POPESCU, Ioan łołu Transilvania University of Brasov, Romania Abstract. Research universities worldwide play a leading role

More information

Methods of Growth through Innovation and Technology Transfer

Methods of Growth through Innovation and Technology Transfer Author: prof.dr.eng. Title: METHODS OF GROWTH THROUGH INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER Domain: ENGINEERING AND MANAGEMENT PUBLICATIONS LIST RELEVANT PAPERS 1. SĂVESCU,D. Some aspects regarding IP in

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Marcu Diana Nume inainte de casatorie Molcuț Adresă(e) Str. Henri Coandă, bl. M53, sc. 2, ap 4, Craiova Telefon(oane) Mobil: 0744436172 E-mail(uri)

More information

Adresa Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, camera 1104, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Adresa Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, camera 1104, Academia de Studii Economice, Bucureşti ANAMARIA CIOBANU Adresa Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, camera 1104, Academia de Studii Economice, Bucureşti Email: canamaria@yahoo.com, anamaria.ciobanu@fin.ase.ro În prezent Profesor universitar, Catedra

More information

The Importance of Insuring Document Quality during the Process of Motor Vehicle Repair

The Importance of Insuring Document Quality during the Process of Motor Vehicle Repair The Importance of Insuring Document Quality during the Process of Motor Vehicle Repair Constantin OPREAN, Mihail Aurel TITU, Daniel GRECU, Camelia OPREAN Abstract The objective of this scientific paper

More information

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE FINANȚE, BĂNCI ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE FINANȚE, BĂNCI ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE FINANȚE, BĂNCI ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ Postul scos la concurs: CONFERENȚIAR Poz. 22 Disciplinele postului: Gestiunea

More information

Anexa I Activitatea de cercetare ştiinţifică Lect. univ. dr. Daniela-Emanuela Dănăcică

Anexa I Activitatea de cercetare ştiinţifică Lect. univ. dr. Daniela-Emanuela Dănăcică Anexa I Activitatea de cercetare ştiinţifică Lect. univ. dr. Daniela-Emanuela Dănăcică I. Monografii şi cărţi de specialitate 1. Daniela-Emanuela Danacica, Cercetări privind impactul factorilor ce influenţează

More information

CURRICULUM VITAE. Computationala

CURRICULUM VITAE. Computationala CURRICULUM VITAE 1. Nume: TEODORESCU-DRĂGHICESCU 2. Prenume: HORAŢIU 3. Data şi locul naşterii: 07.08.1960, Braşov 4. Cetăţenie: Română 5. Studii: Universitare/postuniversitare/doctorat Instituţia Universitare

More information

FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT 2013 FACTOR DE IMPACT

FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT 2013 FACTOR DE IMPACT ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 1 1841-0987 0.183 0.450 0.210 0.268 0.235 0.016 0.014 0.025 0.017 Endocrinology & Metabolism http://www.acta-endo.ro/ ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 2 1582-7445

More information

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Informaţii personale Nume / Prenume Addresă Naţionalitate Popa, Alina-Roxana Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, România Română Data naşterii 20 ianuarie 1981 Sex Experienţa profesională

More information

L I S T A D E L U C R Ă R I

L I S T A D E L U C R Ă R I L I S T A D E L U C R Ă R I Paraschiv Dorel Mihai 1. Lista lucrări relevante, considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar

More information