Innovatsioon ja majandusareng. Tarmo Kalvet. 17. november 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Innovatsioon ja majandusareng. Tarmo Kalvet. 17. november 2005"

Transcription

1 Innovatsioon ja majandusareng Tarmo Kalvet 17. november 2005

2 Poliitikauuringute Keskus PRAXIS Poliitikauuringute Keskus PRAXIS on esimene sõltumatu, mittetulunduslik mõttekeskus (think tank) Eestis, mille eesmärgiks on toetada analüüsile, uuringutele ning osalusdemokraatia põhimõtetele rajatud poliitika kujundamise protsessi. Innovatsiooni-, töö- ja sotsiaalpoliitika; hariduspoliitika programmid

3 Innovatsioonist arusaam on oluline? John Godfrey Saxe ( ) The Blind Man and the Elephant

4 Loengu struktuur I. Innovatsiooni mõistest ja olulistest seostest; tajumine Eestis II. Majandusteooriad ja innovatsioon III. Majandustegevuste kvalitatiivne erinevus IV. Innovatsioonisüsteem

5 I. Innovatsiooni mõistest ja seostest

6 Innovatsioon... on leiutise, avastuse, uue või olemasoleva teadmise uudne kasutamine majanduslikus protsessis (Joseph A. Schumpeter) Innovatsioon ettevõtte poolt turule toodud uus või oluliselt täiustatud toode (kaup/teenus), samuti uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi (sh ka turustus-, tarnimismeetodi vms) rakendamine ettevõttes (OECD) The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Oslo Manual, OECD, 2005; Community Innovation Survey, Jan Fagerberg, David C. Mowery ja Richard R. Nelson (toim.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press, 2004.

7 Seos: innovatsioon ning teadus- ja arendustegevus fundamentaalne teadus rakenduslik teadus arendus, tootmine ja marketing müük ja tarbimine v a j a d u s e d j a t u r u n õ u d l u s IDEE arendus ja prototüüp tootmine ja marketing turustamine ja müük TURG o l e m a s o l e v ja u u s t e h n o l o o g i a j a t e a d m i s e d

8 Innovatsioon ja ettevõtjad Innovation is possible without anything we should identify as invention and invention does not necessarily induce innovation, but produces of itself no economically relevant effect at all (Schumpeter 1939, 59) Innovations are produced by entrepreneurs, whose motives are more complex than profit maximisation and may include the dream and the will to found a private kingdom, usually, though not necessarily, also a dynasty, the will to conquer: the impulse to fight, to prove oneself superior to others, to succeed for the sake, not of the fruits of success, but of success itself, and/or the joy of creating, of getting things done, or simply of exercising one's energy and ingenuity (Schumpeter 1934, 93)

9 Baasinnovatsioon - järkinnovastioon radikaalne või baasinnovatsioon (radical or basic innovation) olemasolevate toodete, protsesside, organisatsiooniliste korralduste, tootmis-, levitamis- ja kommunikatsiooni-süsteemide põhjalik muutus järkinnovatsioon (incremental innovation) järk-järguline olemasolevate toodete, protsesside, organisatsiooniliste korralduste, tootmis-, levitamis- ja kommunikatsioonisüsteemide edasiarendamine; Allikad: Joseph A. Schumpeter, Business Cycles, New York: McGraw-Hill, 1939; Chris Freeman, Technological Revolutions and Catching-Up: ICT and the NICs, raamatus: Jan Fagerberg, Bart Verspagen, Nick von Tunzelmann (toim), The Dynamics of Technology, Trade and Growth, Aldershot: Edward Elgar, 1994,

10 Innovatsioonide tüpoloogia uus toode/teenus (tooteinnovatsioon); muutused ettevõtete tootmisprotsessis (protsessiinnovatsioon); muudatused ettevõtte struktuuris ja juhtimismeetodites (organisatsiooniline innovatsioon); uuenduslike disainilahenduse või müügimeetodi kasutuselevõtmine (turundusinnovatsioon). Allikas: Euroopa innovatsiooniuuring Community Innovation Survey (CIS4), 2005,

11 Innovatsiooni tajumine Eestis Vanad inimesed rääkisid enne, et sõnajalg õitseb jaaniööl. Kis siis sõnajala õie ää toob, see saab kõik maailma õnned kätte. Sõnajala õie peab tooma südaööl, ja nii kaugelt metsast, kus enam kukelaul ei kosta. Kui nii ligidalt sõnajala õit otsitakse, kus veel kukelaul kosta võib, siis ei saa õit kätte. Aga kaugel metsas on kurjad vaimud ja need tulevad kohe kallale. (Emilie Poom, Loviise Paaks, 1939,

12 Innovatiivsuse mõõtmine T&A mõõdikud GERD / GDP BERD / GDP Patendid Kesk- ja kõrgtehnoloogilise tööstuse osakaal ekspordis lisandväärtuses

13 Euroopa innovatsiooniarengu edetabel aastal, hinnangud Eesti asetusele Allikas: European Innovation Scoreboard Comparative Analysis of Innovation Perfomance, European Commission, 2004; Eesti asetusele hinnang intervjueeritutelt.

14 II. Majandusteooriad ja innovatsioon

15 Teadusartikleid, milliste pealkirjas innovatsioon Jan Fagerberg, Innovation: A guide to the Literature, in: Jan Fagerberg, David C. Mowery, and Richard R. Nelson (eds), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, 2004.

16 Innovatsiooniõpetlased majandusajaloos

17 Majanduteooriad ja innovatsioon (1) Juhtimis- ja organisatsiooniteooriad Peter Drucker, Tom Kelley ja Jonathan Littman (IDEO), Teece (1997), Nelson (1991) Neoklassikaline majandusteooria (1950- ) Solow, Arrow, Stiglitz tehnoloogiline areng ja innovatsioon kui süsteemivälised nähtused poliitikameetmed turutõrgetest lähtuvalt lineaarne arusaam T&A&I seostest

18 Majanduteooriad ja innovatsioon (2) Uus kasvuteooria (New Growth Theory) Romer (1986), Lucas (1988) Tehnoloogiline ja inimkapital Tehnoloogiline areng ja innovatsion kui süsteemisisesed nähtused Evolutsioonilised teooriad (ca ) Nelson ja Winter (1982), Hodgson (1988), Lundvall (1988), Freeman (1987) Tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni dünaamilisus Institutsionaalne raamistik ja innovatsioonisüsteemid

19 Standardne kaanon Kaks tõekuulutust (1) Teine kaanon (The Other Canon) Tasakaal täiusliku informatsiooni tingimustes Täiuslik konkurents (hinnakonkurents!) Turg kui hinna määratlemise mehhanism Õppimine ja otsustamine ebakindlates tingimustes (Schumpeter, Keynes, Shackle) Innovatsioonikonkurents Turg lisaks kui erinevate toodete/teenuste ja erinevate lahenduste testimise koht "[What counts is] competition from the new commodity, the new technology, the new source of supply, the new type of organization... competition which... strikes not at the margins of the profits and the outputs of the existing firms but at their foundations and their very lives." (Schumpeter) Erik S. Reinert,

20 Kaks tõekuulutust (2) Standardne kaanon Uuenduslikkus kui süsteemiväline muutuja Teine kaanon (The Other Canon) Uuenduslikkus kui keskne liikumapanev jõud Tehnoloogia kui vaba kaup (manna from heaven) Kapital per se kui kapitalistliku mootori käivitaja Teadmisi ja tehnoloogiat toodetakse ning see on erineval moel kaitstud Käitav jõud: uued teadmised, mis tekitavad nõudluse kapitali järele Erik S. Reinert,

21 Standardne kaanon Metafoorid füüsikast Inimene kui tarbija (A. Smith: Men are animals which have learned to barter) Keskendumine tasakaalule Kõrge abstraktsiooni tase Väga täpne oma tulemustes (would rather be accurately wrong than approximately correct) Erik S. Reinert, Kaks tõekuulutust (3) Teine kaanon (The Other Canon) Metafoorid (kui üldse) bioloogiast Inimene kui innovator ja tootja (A. Lincoln: Men are animals which not only work, but innovate) Keskendumine muutusele Üldistuse tase valitud lähtuvalt probleemist Tasakaalu otsimine täpsuse ja olulisuse vahel

22 Kaks tõekuulutust (3) Standardne kaanon Puudub kumulatiivsus ning ajalugu pole oluline Teooria ja poliitikasoovitused kipuvad olema kontekstist sõltumatud (one medicine cures all) Majandus on suuresti sõltumatu ühiskonnast Majandustegevused on võrdsed, suhteline konkurentsieelis ning sellele keskendumine Erik S. Reinert, Teine kaanon (The Other Canon) Ajalugu on oluline Nii teooria kui poliitikasoovitused kontekstispetsiifilised Majandus on integreeritud ühiskonnaga Majandustegevused kvalitatiivselt väga erinevad

23 III. Majandustegevuste kvalitatiivne erinevus

24 Loov hävitusprotsess tööstuse mutatsioon... on see, mis lakkamatult revolutsioneerib majanduse struktuuri seestpoolt, lakkamatult vana hävitades ning uut luues. Loovhävitusprotsess on kapitalismi kõige olulisem iseloomujoon" (Schumpeter 1950, 83). Allikas: Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy. 3rd ed. New York, Evanston: Harper & Row, 1950, 83.

25 Tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad Tehnoloogiline areng ei ole sihitu ega lineaarne, vaid hüppeline (loominguline hävitusprotsess) ja kõrgema tootlikkuse suunas liikuv (Schumpeter) Kondratjevi lained (Kondratjev Schumpeter - Perez): aastat Kahes suures etapis: Tehnoloogia kiire areng ( ) Krahh (2000) Tehnoloogia levik ja uute otsing (kuni ca 2030)

26 Tehnoloogia elutsükkel: Tooted, tööstusharud, tootmissüsteemid I faas II faas III faas IV faas Tehnoloogia ja turu küpsusk õlu VCR Idanemise periood Kõrged kulud suured riskid tohutud ootused RNAi AI Läbimurre Kõrge kasum vähenevad kulud ja riskid Suured tootmismahud, hea kasum Arendustöö, uued tootmissüsteemid Madal kasumlikkus, staatilised turud Potentsiaal ammendatud Aeg Radikaalne innovatsioon Slaidi autoriõigused kuuluvad Carlota Perezile. Vt ka Majandusministeeriumi ja PRAXISe seminari "Technological Revolutions and Techno-economic Paradigms as Framework for Designing Industrial Policy" (Tallinnas, 27 septembril 2002) salvestust

27 LONG-TERM DEVELOPMENT LOOKS LIKE THE RELENTLESS ADVANCE OF TECHNOLOGY Technological progress years but progress takes place by overlapping surges but progress takes place by overlapping surges Slaidi autoriõigused kuuluvad Carlota Perezile. Time

28 Irruption, deployment and exhaustion THE LIFE CYCLE OF A TECHNOLOGICAL REVOLUTION Degree of technological maturity and market saturation Phase one IRRUPTION Phase two FRENZY Full constellation Fast growth of new infrastructure Phase three SYNERGY Full expansion of innovation and market potential Phase four MATURITY Last new products and industries. Earlier ones approaching maturity and market saturation Explosive growth of core products Next TR Gestation period big-bang next big-bang Time Around half a century Slaidi autoriõigused kuuluvad Carlota Perezile.

29 Two different phases in each period THE SUCCESION OF PARADIGMS IN THE TWENTIETH CENTURY The Age of Steel and Heavy Engineering The Age of Oil, Automobiles and Mass Production The Age of Information Technology and Global Telecommunications The Belle Epoque Early development oil and automobiles World War II IRRUPTION (USA) FRENZY Mass production Roaring Twenties Depression 1930 s and WWII SYNERGY Post war Golden Age MATURITY,Social unrest Viet Nam war Early development Transistors; computers; analog instruments; numerical control Redeployment of mature industries to Third World; Brasil, Korea miracles IRRUPTION Rejuvenation of mass production industries Breakdown of Soviet system FRENZY ICT Revolution and stagflation Corporate scandals Recession??? Internet & Telecoms mania 1908 Ford Model-T Crash 1929 Slaidi autoriõigused kuuluvad Carlota Perezile. Bretton Woods Welfare State Marshall Plan 1971 Intel Micro-processor Collapses Asia Nasdaq collapse; draining stock markets???

30 The double nature of technological revolutions A powerful cluster of new and dynamic technologies, products and industries An interrelated set of generic technologies and organizational principles to upgrade mature industries Explosive growth and structural change Quantum jump in potential productivity for all Change in techno economic paradigm (New best practice common sense ) Slaidi autoriõigused kuuluvad Carlota Perezile.

31 Tehnoloogilised revolutsioonid Technological Revolution Popular name for the period Core country or countries big-bang initiating the revolution Year FIRST The Industrial revolution Britain Arkwright s mill opens in Cromford 1771 SECOND Age of steam and railways Britain (spreading to Continent and USA) Test of the Rocket steam engine for the Liverpool-Manchester railway 1829 THIRD Age of steel, electricity and heavy engineering USA and Germany forging ahead and overtaking Britain The Carnegie Bessemer steel plant opens in Pittsburgh, Pennsylvania FOURTH Age of oil, the automobile and mass production USA (with Germany at first vying for world leadership), later spreading to Europe First Model-T comes out of the Ford plant in Detroit, Michigan 1908 FIFTH Age of information and telecommunicatio ns USA (spreading to Europe and Asia) The Intel microprocessor is announced in Santa Clara, California 1971

32 Töötlev tööstus! (ja teadmistemahukad teenused)! Oskuste ja tehnoloogia kasutamisega tööstusega kaasneb positiivne mastaabiefekt (tootmismahtude kasvades tootmiskulud vähenevad). Põllumajandusele ja teenindusele ei ole see omane, vastupidi negatiivne või konstantne mastaabiefekt Põllumajanduse ja teeninduse sisendiks tehnoloogia! Mastaabiefekt + tehnoloogiate ristkasutus = jõukus kõigil võrgustikus osalejatele Tehnoloogia levik = konkurentsieelise kadu

33 IV. Innovatsioonisüsteem

34 Delft, Holland, 1650 s: An Innovation System Based on Diversity Supply: canvas, linseed oil ART Supply: lenses for camera obscura Demand: luxury painting NAVY: MERCHANT MARINE Supply: lenses for brass for binoculars + maps INDUSTRY Textile employs glass lenses Printing: copper for printing plates Pottery: tiles for export Supply: new species from afar to study SCIENCE Supply: lenses + brass for microscopes Erik S. Reinert

35 Innovatsioonisüsteem Rahvuslik innovatsioonisüsteem on organisatsioonide (sh ettevõtete, ülikoolide, valitsusasutuste) ja nendevaheliste suhete süsteem, mille raames toimub majanduslikult kasulike teadmiste ja tehnoloogiate loomine, levitamine ja rakendamine. Allikad: Chris Freeman, Technology and Economic Performance: Lessons from Japan, London: Pinter, 1987; Bengt-Åke Lundvall, National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London: Pinter, 1992; Richard Nelson, National Innovation Systems. A Comparative Analysis, New York/Oxford:Oxford University Press, 1993; OECD, Dynamising National Innovation Systems, 2002.

36 Allikas: Managing National Innovation Systems, OECD, Paris 1999, 23.

37 Uuenduste juurutamist takistavad tegurid rahastamisallikate nappus 48 kvalifitseeritud tööjõu nappus 36 liiga kulukas 25 ebakindel nõudlus uuenduslike kaupade/teenuste järgi 19 muu 14 liiga suur risk 12 koostööpartnerite puudumine ettevõtete hulgas 9 liiga suur kodumaine konkurents 7 liiga suur rahvusvaheline konkurents 4 koostööpartnerite puudumine TA asutuste hulgas %

38 Ettevõtjate poolt enim hinnatud meetmed 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 % Koolitus (toode/teenus) Riskikapital (toode/teenus) Ettevõtete ja haridusasutuste vaheline koostöö Uutele turgudele sisenemine (turundus) Uute seadmete soetamine (protsess) Nõustamisteenus äriplaanide väljatöötamiseks Haridusasutuste praktikasüsteemid (organisatsioon) Hoonete uuendamine/ uute hoonete soetamine (protsess) Infotehnoloogia kasutuselevõtt (toode/teenus) Tehnilise infrastruktuuri parandamine/loomine Ettevõtete ja haridusasutuste vaheline koostöö Infotehnoloogia kasutuselevõtt (protsess) Nõustamine teadmiste patenteerimiseks ja Ettevõtete ja TA asutuste vaheline koostöö Koolitus (protsess) Jah, soovime oma ettevõttele (% vastanutest) Riik peaks toetama (hinne 1- ei, kindlasti mitte jah, kindlasti)

39 Edasist lugemist

40 Lugemist (1!) Jan Fagerberg, Innovation: A guide to the Literature, in: Jan Fagerberg, David C. Mowery, and Richard R. Nelson (eds), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Tarmo Kalvet, Rainer Kattel, Kaspar Küünarpuu, Daniel Vaarik, Katrin Rahu, Evelin Ojamets, Innovatsioon ja Eesti arvamusliidrid, Eeluuring riikliku innovatsiooniteadlikkuse programmi sihtrühmade relevantsete vajaduste leidmiseks, 2005, _PRAXIS_HillKnowlton_ pdf

41 Lugemist (2) Erik S. Reinert, Riigi roll majanduskasvus, Teadmistepõhine riik ja majandus, Riigikantselei, Erik S. Reinert, The Role of the State in Economic Growth, Journal of Economic Studies, vol. 26, 4/5, , Carlota Perez, Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and Golden Ages, Cheltenham - Northampton, MA, Edward Elgar Publishers, 2002.

42 Lugemist (3) Anne Jürgenson, Tarmo Kalvet, Rainer Kattel, Ettevõtluse toetusmeetmed Riigieelarve Strateegias , Tallinn: Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, Rainer Kattel ja Tarmo Kalvet, Teadmistepõhine majandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaalane kõrgharidus: hetkeolukord ning väljakutsed kõrgharidussüsteemile aastani 2008, PRAXIS, ilmumas Marek Tiits, Rainer Kattel, Tarmo Kalvet, Made in Estonia, Tartu, 2005,

43 Lugemist (4) Marek Tiits, Rainer Kattel, Tarmo Kalvet, Teadmistepõhine Eesti 2010: kontekst ja poliitikasoovitused, Riigikogu Toimetised, 2004, No 10, pp Marek Tiits, Rainer Kattel, Tarmo Kalvet, Rein Kaarli, Eesti majanduse konkurentsivõime ja tulevikuväljavaated, Tallinn: TAN, Tarmo Kalvet and Rainer Kattel, Majandusareng, innovatsioon ja tehnoloogilis-majanduslik paradigma: väljakutse Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele, Riigikogu Toimetised, 2002, No 5, pp

44 Suur tänu! Tarmo Kalvet Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

THE NEW TECHNO-ECONOMIC PARADIGM

THE NEW TECHNO-ECONOMIC PARADIGM THE NEW TECHNO-ECONOMIC PARADIGM and the importance of ICT policy for the competitiveness of the whole economy Carlota Perez High Level Conference "Looking into the future of ICT" Amsterdam, September

More information

CAPITALISM, TECHNOLOGY AND A GREEN GLOBAL GOLDEN AGE: The Role of History in Helping to Shape the Future

CAPITALISM, TECHNOLOGY AND A GREEN GLOBAL GOLDEN AGE: The Role of History in Helping to Shape the Future CAPITALISM, TECHNOLOGY AND A GREEN GLOBAL GOLDEN AGE: The Role of History in Helping to Shape the Future Carlota Perez Honorary Professor, SPRU, University of Sussex, UK Centennial Professor, London School

More information

THE GOLDEN AGE AHEAD IS BOTH DIGITAL AND GREEN

THE GOLDEN AGE AHEAD IS BOTH DIGITAL AND GREEN Looking at the future Learning from history THE GOLDEN AGE AHEAD IS BOTH DIGITAL AND GREEN Carlota Perez Centennial Professor, London School of Economics, U.K. Professor of Technology and Development,

More information

THE GOLDEN AGE AHEAD IS BOTH DIGITAL AND GREEN

THE GOLDEN AGE AHEAD IS BOTH DIGITAL AND GREEN Looking at the future Learning from history THE GOLDEN AGE AHEAD IS BOTH DIGITAL AND GREEN Carlota Perez Centennial Professor, London School of Economics, U.K. Professor of Technology and Development,

More information

Experiences of the Baltic Countries in Innovation Activities: Lesson for South East European Countries

Experiences of the Baltic Countries in Innovation Activities: Lesson for South East European Countries Experiences of the Baltic Countries in Innovation Activities: Lesson for South East European Countries Bahman Peyravi Ph.D. Candidate Department of International Economics and Business Management Faculty

More information

Big Pipes for Big Opportunities

Big Pipes for Big Opportunities Big Pipes for Big Opportunities Address to the South West Development Commission Critical Horizons Conference. By Hon Dr Mal Bryce AO Chairman of ivec June 3 rd 2010 Bunbury. Western Australia An outline

More information

DISSERTATIONES RERUM OECONOMICARUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 33

DISSERTATIONES RERUM OECONOMICARUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 33 DISSERTATIONES RERUM OECONOMICARUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 33 DISSERTATIONES RERUM OECONOMICARUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 33 DOREL TAMM Alignment between the factors of the innovation process and public

More information

INNOVATSIOONI ESINEMINE TEENUSTES AS SAMREIS EESTI NÄITEL

INNOVATSIOONI ESINEMINE TEENUSTES AS SAMREIS EESTI NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvamajanduse instituut Piret Hanson INNOVATSIOONI ESINEMINE TEENUSTES AS SAMREIS EESTI NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendaja: lektor Diana Eerma Tartu 2012 Soovitan suunata

More information

Innovation system research and policy: Where it came from and Where it might go

Innovation system research and policy: Where it came from and Where it might go Innovation system research and policy: Where it came from and Where it might go University of the Republic October 22 2015 Bengt-Åke Lundvall Aalborg University Structure of the lecture 1. A brief history

More information

Innovation, product development and patents at universities

Innovation, product development and patents at universities Estonian Journal of Engineering, 213, 19, 1, 4 17 doi: 1.3176/eng.213.1.2 a Innovation, product development and patents at universities Raul Kartus a and Ants Kukrus b Estonian Patent Office, Toompuiestee

More information

Building innovation systems: an introduction to the special section

Building innovation systems: an introduction to the special section Industrial and Corporate Change, Volume 20, Number 6, pp. 1637 1643 doi:10.1093/icc/dtr064 Building innovation systems: an introduction to the special section Jorge Niosi* 1. Innovation systems theory:

More information

Technological Revolutions as Successive Great Surges of Development

Technological Revolutions as Successive Great Surges of Development chapter title 1 PART ONE Technological Revolutions as Successive Great Surges of Development 2 Technological Revolutions and Financial Capital The Turbulent Ending of the Twentieth Century 3 1. The Turbulent

More information

Haridustehnoloogia innovatsioonivõrgus2ke ja kogukondade näited. Mar$n Sillaots #5

Haridustehnoloogia innovatsioonivõrgus2ke ja kogukondade näited. Mar$n Sillaots #5 Haridustehnoloogia innovatsioonivõrgus2ke ja kogukondade näited Mar$n Sillaots 09.10.2016 #5 ? Mis vahe on võrgus$kul ja kogukonnal? Milline võrgus$k või kogukond on innovaa$line? Näited SEGAN EDRENE

More information

Surfing the Sixth Wave

Surfing the Sixth Wave 2012 World Future Society 7910 Woodmont Ave., Suite 450, Bethesda, MD 20814, U.S.A. www.wfs.org All rights reserved. Surfing the Sixth Wave By Stephen Aguilar-Millan Introduction Given a sufficiently long

More information

NEW INDUSTRIAL POLICY

NEW INDUSTRIAL POLICY International Journal of Business and Management Studies, CD-ROM. ISSN: 2158-1479 :: 1(2):463 467 (2012) NEW INDUSTRIAL POLICY Michal Putna Masaryk University, Czech Republic Only few areas of economics

More information

An Introduction to Human Geography The Cultural Landscape, 8e James M. Rubenstein. Chapter 11. Industry. PPT by Abe Goldman

An Introduction to Human Geography The Cultural Landscape, 8e James M. Rubenstein. Chapter 11. Industry. PPT by Abe Goldman An Introduction to Human Geography The Cultural Landscape, 8e James M. Rubenstein Chapter 11 Industry PPT by Abe Goldman Origin and Diffusion of the Industrial Revolution The Industrial Revolution Diffusion

More information

The old ways will burn in the fires of industry

The old ways will burn in the fires of industry Aka ISENGARD The old ways will burn in the fires of industry JRR Tolkien Waitaminute. A Major Change agrarian handmade goods rural industrial machine-made goods urban Putting Out System Fun for the whole

More information

Nordic Journal of Political Economy

Nordic Journal of Political Economy Nordic Journal of Political Economy Volume 34 2008 Article 1 Innovation in Norway in a European Perspective Fulvio Castellacci * * Department of International Economics, Norwegian Institute of International

More information

Rise of Industry & Big Business

Rise of Industry & Big Business The Gilded Age: Rise of Industry & Big Business 1865-1900 A16W 10.12.14 Origins of the Term: Mark Twain s The Gilded Age (1873) GUIDING QUESTION Why did the United States become an industrial power in

More information

THE FIBRE THAT CHANGED THE WORLD

THE FIBRE THAT CHANGED THE WORLD THE FIBRE THAT CHANGED THE WORLD The Cotton Industry in International Perspective, 1600-1990s EDITED BY AND PASOLD RESEARCH FUND OXFORD UNIVERSITY PRESS CONTENTS List of Illustrations List of Figures List

More information

Measuring and benchmarking innovation performance

Measuring and benchmarking innovation performance Measuring and benchmarking innovation performance Rainer Frietsch,, Karlsruhe, Germany Fraunhofer ISI Institute Systems and Innovation Research Structure of presentation Content 1. The NIS heuristic 2.

More information

The Making of Industrial Society. Chapter 30

The Making of Industrial Society. Chapter 30 The Making of Industrial Society Chapter 30 The Making of Industrial Society Industrialization was essential to the modern world and its effects were global. Demographic changes Urbanization Imperialism

More information

Innovation in times of financial crises

Innovation in times of financial crises The Wharton Financial Institutions Centre The Wharton School, University of Pennsylvania, PA. Working paper #13-31, First version March 2012, revised Nov. 2013. Innovation in times of financial crises

More information

The Past and Future of America's Economy: Long Waves of Innovation that Drive Cycles of Growth (Edward Elgar, 2005)

The Past and Future of America's Economy: Long Waves of Innovation that Drive Cycles of Growth (Edward Elgar, 2005) The Past and Future of America's Economy: Long Waves of Innovation that Drive Cycles of Growth (Edward Elgar, 2005) Book Summary 1990's boom. 2000's bust. E-commerce. Enron. Downsizing. Offshoring. China.

More information

BRIEF RESUME. Norman C. Miller, Professor of Economics. Ph.D. University of Pittsburgh, 1966 supported by a National Science Foundation Fellowship;

BRIEF RESUME. Norman C. Miller, Professor of Economics. Ph.D. University of Pittsburgh, 1966 supported by a National Science Foundation Fellowship; BRIEF RESUME Norman C. Miller, Professor of Economics Education Ph.D. University of Pittsburgh, 1966 supported by a National Science Foundation Fellowship; Visiting Scholar, Columbia University, 1965-66;

More information

The Industrial Revolution Phase II CHAPTER 11 SECTION 1

The Industrial Revolution Phase II CHAPTER 11 SECTION 1 The Industrial Revolution Phase II CHAPTER 11 SECTION 1 The First Industrial Revolution Focus on the introduction of: Textile Industry Railroad construction Iron production And coal extraction and use

More information

THE ROLE OF COMPETITION IN THE TECHNO- ECONOMIC PARADIGM ON THE MARKET

THE ROLE OF COMPETITION IN THE TECHNO- ECONOMIC PARADIGM ON THE MARKET ECONOMIC ANNALS, Volume LVII, No. 193 / April June 2012 UDC: 3.33 ISSN: 0013-3264 DOI:10.2298/EKA1293137A Derya Güler Aydın* Bahar Araz Takay** THE ROLE OF COMPETITION IN THE TECHNO- ECONOMIC PARADIGM

More information

ISRAEL FROM ORANGES TO APPLE

ISRAEL FROM ORANGES TO APPLE ISRAEL FROM ORANGES TO APPLE ISRAEL AT A GLANCE Population + 8 million Population growth rate: 1.9% Religious Affiliation: 75% Jewish, 17.5% Muslims. 2% Christian (mostly Arabs) and 1.6% Druze Official

More information

Hillar Põldmaa 20. september 2010

Hillar Põldmaa 20. september 2010 SF programm Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine Hillar Põldmaa 20. september 2010 Koolitused ja infopäevad toimuvad Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine raames, mida

More information

Information and Communication Technologies Implications for Social and Economic Development: Digital Currency

Information and Communication Technologies Implications for Social and Economic Development: Digital Currency Information and Communication Technologies Implications for Social and Economic Development: Digital Currency Wilson Halder Advisor: Dr. Helen Hambly Odame University of Guelph MSc. Capacity Development

More information

Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2009

Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2009 Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2009 Studying Research Work, Innovations and Innovation Policy Lecturer: Professor Reijo Miettinen, Center for Activity Theory and Developmental

More information

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonna juhtimise korralduse ning Teadus- ja Arendusnõukogu ülesannete analüüs

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonna juhtimise korralduse ning Teadus- ja Arendusnõukogu ülesannete analüüs EESTI TEADUSTE AKADEEMIA Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonna juhtimise korralduse ning Teadus- ja Arendusnõukogu ülesannete analüüs Marek Tiits Tallinn 23. august 2007 Käesolev

More information

26-27 October Robots, Industrialization and Industrial Policy. Paper submitted by. Jorge MAYER Senior Economic Affairs Officer UNCTAD

26-27 October Robots, Industrialization and Industrial Policy. Paper submitted by. Jorge MAYER Senior Economic Affairs Officer UNCTAD Multi-year Expert Meeting on Enhancing the Enabling Economic Environment at all Levels in Support of Inclusive and Sustainable Development, and the Promotion of Economic Integration and Cooperation 26-27

More information

INNOVATION IN THE PORTUGUESE FOOTWEAR INDUSTRY

INNOVATION IN THE PORTUGUESE FOOTWEAR INDUSTRY INNOVATION IN THE PORTUGUESE FOOTWEAR INDUSTRY António Marques 1, Graça Guedes University of Minho ABSTRACT The Portuguese footwear industry had in the last five years a remarkable performance in several

More information

ICT, Innovations and Innovation policy: The Case of Estonia Working Paper. Tarmo Kalvet (Archimedes Foundation and PRAXIS Center for Policy Studies)

ICT, Innovations and Innovation policy: The Case of Estonia Working Paper. Tarmo Kalvet (Archimedes Foundation and PRAXIS Center for Policy Studies) ICT, Innovations and Innovation policy: The Case of Estonia Working Paper Tarmo Kalvet (Archimedes Foundation and PRAXIS Center for Policy Studies) October 2001 This paper is part of the project Establishment

More information

The industrial revolution. # October 2016

The industrial revolution. # October 2016 The industrial revolution # 10 18 October 2016 A (peculiar) turning point The industrial revolution represents a turning point as it inaugurated the era of sustained economic growth thus, income compounded

More information

The Internationalization of R&D in India: Opportunities and Challenges. Rajeev Anantaram National Interest Project March 2009

The Internationalization of R&D in India: Opportunities and Challenges. Rajeev Anantaram National Interest Project March 2009 The Internationalization of R&D in India: Opportunities and Challenges Rajeev Anantaram National Interest Project March 2009 Context of the Paper Part of the Private Sector Advisory Group constituted by

More information

Selected notes on nature, rationale and impacts of STI and STI policies

Selected notes on nature, rationale and impacts of STI and STI policies 40 Years of innovation policy: what s next? 25-26 March 2015, Vienna Selected notes on nature, rationale and impacts of STI and STI policies Principal Scientist Torsti Loikkanen VTT Innovations, Economy

More information

Chapter 11: Industry

Chapter 11: Industry Chapter 11: Industry The Cultural Landscape: An Introduction to Human Geography Where is Industry Distributed? Key Issue 1 Pg 342-249 Origin of industry (pg 345) Began -? From cottage industries to the

More information

Technology and Industry Outlook Country Studies and Outlook Division (DSTI/CSO)

Technology and Industry Outlook Country Studies and Outlook Division (DSTI/CSO) OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012 Directorate for Science Technology and Industry Directorate for Science, Technology and Industry Country Studies and Outlook Division (DSTI/CSO) What

More information

HH2006: Modern European History

HH2006: Modern European History 1 HH2006: Modern European History Course outline During the short twentieth century Europe changed both rapidly and profoundly. The years from the start of the Great War to the fall of the Soviet Union

More information

Industries can be classified on the basis of raw materials, size and ownership.

Industries can be classified on the basis of raw materials, size and ownership. Industries Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services. Thus we have iron and steel industry (production of goods),

More information

Systems and Modes of ICT Innovation

Systems and Modes of ICT Innovation Systems and Modes of ICT Innovation Author: René Wintjes Editor: Federico Biagi 2016 EUR 28005 EN This publication is a Science for Policy report by the Joint Research Centre, the European Commission s

More information

Innovation System Performance: How to Address the Measurement of a System s Performance

Innovation System Performance: How to Address the Measurement of a System s Performance IBIMA Publishing Journal of Innovation & Business Best Practices http://www.ibimapublishing.com/journals/jibbp/jibbp.html Vol. 2012 (2012), Article ID 593268, 9 pages DOI: 10.5171/2012.593268 Innovation

More information

KNOWLEDGE MANAGEMENT, ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE AND LEARNING, AND COMPLEXITY - Vol. II Complexity and Technology - Loet A.

KNOWLEDGE MANAGEMENT, ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE AND LEARNING, AND COMPLEXITY - Vol. II Complexity and Technology - Loet A. COMPLEXITY AND TECHNOLOGY Loet A. Leydesdorff University of Amsterdam, The Netherlands Keywords: technology, innovation, lock-in, economics, knowledge Contents 1. Introduction 2. Prevailing Perspectives

More information

TOURISM INNOVATION A LITERATURE REVIEW COMPLEMENTED BY CASE STUDY RESEARCH

TOURISM INNOVATION A LITERATURE REVIEW COMPLEMENTED BY CASE STUDY RESEARCH TOURISM INNOVATION A LITERATURE REVIEW COMPLEMENTED BY CASE STUDY RESEARCH Luísa Carvalho PhD, Senior Lecture, School of Business and Administration, Institute Polytechnic of Setúbal, Setúbal, Portugal

More information

Why ICT research is even more important in the aftermath of the financial crisis

Why ICT research is even more important in the aftermath of the financial crisis SPEECH/08/645 Viviane Reding Member of the European Commission responsible for Information Society and Media Why ICT research is even more important in the aftermath of the financial crisis IST 2008 Event:

More information

Completely Rewrite Industry s Understanding of Transmitting. High Quality Laser Processing Light over Long Distances

Completely Rewrite Industry s Understanding of Transmitting. High Quality Laser Processing Light over Long Distances 25 April, 2018 Nippon Telegraph and Telephone Corporation Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Completely Rewrite Industry s Understanding of Transmitting High Quality Laser Processing Light over Long Distances

More information

INTRODUCTION TO INNOVATION MANAGEMENT (INN001, 5 p.) INTRODUCTORY LECTURE

INTRODUCTION TO INNOVATION MANAGEMENT (INN001, 5 p.) INTRODUCTORY LECTURE INTRODUCTION TO INNOVATION MANAGEMENT (INN001, 5 p.) INTRODUCTORY LECTURE Today s contents Course outline The role of innovation in the modern economy What is innovation (definitions, typologies of innovation)

More information

Role of Knowledge Economics as a Driving Force in Global World

Role of Knowledge Economics as a Driving Force in Global World American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences Available online at http://www.iasir.net ISSN (Print): 2328-3734, ISSN (Online): 2328-3696, ISSN (CD-ROM): 2328-3688 AIJRHASS

More information

TIK WORKING PAPERS. Innovation Studies No U N I V E R S I T Y O F O S L O ! "##$%&&'()*+,-)$).,/-0&+&#'1&'2/3$$,"#45!

TIK WORKING PAPERS. Innovation Studies No U N I V E R S I T Y O F O S L O ! ##$%&&'()*+,-)$).,/-0&+&#'1&'2/3$$,#45! U N I V E R S I T Y O F O S L O TIK Centre for technology, innovation and culture P.O. BOX 1108 Blindern N-0317 OSLO Norway Eilert Sundts House, 7 th floor Moltke Moesvei 31 Phone: +47 22 84 16 00 Fax:

More information

AP World History (Povletich) CHAPTER 30 OUTLINE The Making of Industrial Society

AP World History (Povletich) CHAPTER 30 OUTLINE The Making of Industrial Society AP World History (Povletich) CHAPTER 30 OUTLINE The Making of Industrial Society BACKGROUND KNOWLEDGE: The previous chapter describes the dramatic political changes that followed the American and French

More information

The Red Monkey Story Organizations in Search of a New Balance

The Red Monkey Story Organizations in Search of a New Balance Awakening 5/11/2016 The Red Monkey Story Organizations in Search of a New Balance @jefstaes It's a story about Switch 3D and Creative Destruction. The Destruction of 2D-Things and the Creation of 3D-Things

More information

INNOVATION: EXPLORING THE KNOWLEDGE BASE

INNOVATION: EXPLORING THE KNOWLEDGE BASE INNOVATION: EXPLORING THE KNOWLEDGE BASE By Jan Fagerberg*,**,***, Morten Fosaas* and Koson Sapprasert* *TIK, University of Oslo, Norway **CIRCLE, Lund University, Sweden ***SPRU, University of Sussex,

More information

Changes in Industrial Leadership and Catch-up by Latecomers: the Catch-up Cycles. Franco Malerba. UNU-Merit Conference nov.

Changes in Industrial Leadership and Catch-up by Latecomers: the Catch-up Cycles. Franco Malerba. UNU-Merit Conference nov. Changes in Industrial Leadership and Catch-up by Latecomers: the Catch-up Cycles Franco Malerba UNU-Merit Conference nov. 26-28 2014 MOBILE PHONES (%) 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 35.0

More information

Role of Research. Masao Kato Chairman FX PALO ALTO LAB INC

Role of Research. Masao Kato Chairman FX PALO ALTO LAB INC Role of Research Masao Kato Chairman FX PALO ALTO LAB INC Fuji Xerox FX Palo Alto Xerox PARC Xerox Corporation Fuji Xerox Asia Pacific Role of Research in Industry Invention : Golden age of research Nylon,

More information

by Javier Echeverría (Ikerbasque, UPV/EHU) and Armando Menéndez (Universidad de Oviedo)

by Javier Echeverría (Ikerbasque, UPV/EHU) and Armando Menéndez (Universidad de Oviedo) Sciences and technologies in our lives: an axiological point of view International Seminar Scientific and innovative cultures: social progress, Madrid, Fundación Ramón Areces, 28-10- 2013 by Javier Echeverría

More information

Does Russia Need a Tom Sawyer Strategy for Economic Growth?

Does Russia Need a Tom Sawyer Strategy for Economic Growth? Does Russia Need a Tom Sawyer Strategy for Economic Growth? Although they agree about little else, Russia s current leaders and their liberal critics share one firmly-held belief: To secure high growth

More information

The Industrial Revolution

The Industrial Revolution Journal: Complete the chart on technological inventions: Modern day invention: What life was like before it: What has changed because of it: The Industrial Revolution Industrial Revolution The greatly

More information

The Coming Insurrection and how it may Transform Expected Futures.

The Coming Insurrection and how it may Transform Expected Futures. An Interes*ng Day in Amsterdam of the Dutch Future Society ( #DFS2016 ) The Coming Insurrection and how it may Transform Expected Futures. workshop, 16:15 16:55 AmsterdamConnected Jaap van Till, TheConnectivist

More information

Mr. George Hara Managing Partner, DEFTA Partners, Japan. Cultivating Entrepreneurial Spirit in Asia

Mr. George Hara Managing Partner, DEFTA Partners, Japan. Cultivating Entrepreneurial Spirit in Asia Mr. George Hara Managing Partner, DEFTA Partners, Japan Cultivating Entrepreneurial Spirit in Asia Good morning, Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am from Japan but I live

More information

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT UNCTAD X. High-level Round Table on Trade and Development: Directions for the Twenty-first Century

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT UNCTAD X. High-level Round Table on Trade and Development: Directions for the Twenty-first Century TD(X)/RT.1/9 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT UNCTAD X High-level Round Table on Trade and Development: Directions for the Twenty-first Century TECHNOLOGICAL CHANGE AND OPPORTUNITIES

More information

Arvude edastamine raadiosides. 1. Numbrite edastamine Numbrite edastamisel kasutatakse järgmist hääldust, rõhutades allajoonitud silpi.

Arvude edastamine raadiosides. 1. Numbrite edastamine Numbrite edastamisel kasutatakse järgmist hääldust, rõhutades allajoonitud silpi. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8.03.2011. a määruse nr 20 Lennunduse raadioside reeglid lisa 2 Arvude edastamine raadiosides 1. Numbrite edastamine Numbrite edastamisel kasutatakse järgmist hääldust,

More information

Economic Dynamics and Structural Change

Economic Dynamics and Structural Change Econ of Innovation III Economic Dynamics and Structural Change Winter Term 2017/18 Uwe Cantner* / Simone Vannuccini* * Friedrich Schiller University Jena University of Southern Denmark, Odense uwe.cantner@uni-jena.de,

More information

Capturing and Conveying the Essence of the Space Economy

Capturing and Conveying the Essence of the Space Economy Capturing and Conveying the Essence of the Space Economy Joan Harvey Head, Research & Analysis Policy and External Relations Canadian Space Agency Presentation to the World Economic Forum Global Agenda

More information

TEEDEEHITUSES KASUTATUD BITUUMENID, EMULSIOONID JA KILLUSTIKUD

TEEDEEHITUSES KASUTATUD BITUUMENID, EMULSIOONID JA KILLUSTIKUD TEEDEEHITUSES KASUTATUD BITUUMENID, EMULSIOONID JA KILLUSTIKUD Consumption of bitumen, emulsions and crushed stones in the road industry Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures

More information

State Content Standards for Florida

State Content Standards for Florida Episode 101 What Is a Biz Kid? Episode 102 What Is Money? Episode 103 How Do You Get Money? Episode 104 What Can You Do with Money? Episode 105 Money Moves Episode 106 Taking Charge of Your Financial Future

More information

Trademarks as a Telecommunications Indicator for Industrial Analysis and Policy

Trademarks as a Telecommunications Indicator for Industrial Analysis and Policy Trademarks as a Telecommunications Indicator for Industrial Analysis and Policy Sandro Mendonça Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), and BRU (PEst-OE/EGE/UI0315/2011), Dinâmia-CET (ISCTE-IUL),

More information

From Paleolithic Times. to the Present FIFTH EDITION. LARRY NEAL University of Illinois at Urbana-Champaign

From Paleolithic Times. to the Present FIFTH EDITION. LARRY NEAL University of Illinois at Urbana-Champaign A CONCISE ECONOMIC HISTORY OF THE WORLD From Paleolithic Times to the Present FIFTH EDITION LARRY NEAL University of Illinois at Urbana-Champaign RONDO CAMERON Emory University New York Oxford OXFORD UNIVERSITY

More information

National Innovation Systems: Implications for Policy and Practice. Dr. James Cunningham Director. Centre for Innovation and Structural Change

National Innovation Systems: Implications for Policy and Practice. Dr. James Cunningham Director. Centre for Innovation and Structural Change National Innovation Systems: Implications for Policy and Practice Dr. James Cunningham Centre for Innovation and Structural Change InterTradeIreland Innovation Conference 2009 9 th June 2009 Overview National

More information

Chapter 13 Section Review Packet

Chapter 13 Section Review Packet Name: Date: Section 13-1: The Industrial Revolution and America Chapter 13 Section Review Packet 1. Industrial Revolution 2. Textiles 3. Richard Awkwright 4. Samuel Slater 5. Technology 6. Eli Whitney

More information

Front Digital page Strategy and Leadership

Front Digital page Strategy and Leadership Front Digital page Strategy and Leadership Who am I? Prof. Dr. Bob de Wit What concerns me? - How to best lead a firm - How to design the strategy process - How to best govern a country - How to adapt

More information

Management of Diversification in T&T Innovation in the fourth industrial revolution

Management of Diversification in T&T Innovation in the fourth industrial revolution Management of Diversification in T&T Innovation in the fourth industrial revolution MARY K KING BA, ECON(UWI) RONALD DEFOUR BSC, ENG (UWI), PHD (UWI) ST. CLAIR A KING BSC ENG (GLASGOW), SM(MIT),PHD (GLASGOW)

More information

Innovation a New Guide

Innovation a New Guide Innovation a New Guide By Jan Fagerberg Email: jan.fagerberg@tik.uio.no Version of August 28, 2013 Abstract There is no shortage of syntheses or overviews on specific topics within innovation studies.

More information

Innovation and Development

Innovation and Development Lecture and Seminar (M.Sc.) (in English) Innovation and Development Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (Dr. Astrid Szogs) Summer Term 2015 Time and location Time: Monday, 8.15-11.30h Location: Moritzstr.

More information

Science, research and innovation performance of the EU 2018

Science, research and innovation performance of the EU 2018 Science, research and innovation performance of the EU 2018 Román ARJONA Strengthening Beñat BILBAO-OSORIO the foundations for DG Europe's's Research & future Innovation European Commission Madrid, 15

More information

ASSESSMENT OF DYNAMICS OF THE INDEX OF THE OF THE INNOVATION AND ITS INFLUENCE ON GROSS DOMESTIC PRODUCT OF LATVIA

ASSESSMENT OF DYNAMICS OF THE INDEX OF THE OF THE INNOVATION AND ITS INFLUENCE ON GROSS DOMESTIC PRODUCT OF LATVIA УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2/2013 (39) MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2/2013 (39) ASSESSMENT OF DYNAMICS OF THE INDEX OF THE OF THE INNOVATION AND ITS INFLUENCE ON GROSS DOMESTIC PRODUCT OF

More information

The Industrialization of the United States s 1910 s

The Industrialization of the United States s 1910 s The Industrialization of the United States 1860 s 1910 s The South Builds Railways O After the Civil War, the South began building more railroads to rival those of the North. O South now relied on its

More information

Industrialization Spreads Close Read

Industrialization Spreads Close Read Industrialization Spreads Close Read Standards Alignment Text with Close Read instructions for students Intended to be the initial read in which students annotate the text as they read. Students may want

More information

Introduction. Digital Integrated Circuits A Design Perspective. Jan M. Rabaey Anantha Chandrakasan Borivoje Nikolic. July 30, 2002

Introduction. Digital Integrated Circuits A Design Perspective. Jan M. Rabaey Anantha Chandrakasan Borivoje Nikolic. July 30, 2002 Digital Integrated Circuits A Design Perspective Jan M. Rabaey Anantha Chandrakasan Borivoje Nikolic Introduction July 30, 2002 1 What is this book all about? Introduction to digital integrated circuits.

More information

TIK WORKING PAPERS. on Innovation Studies No TIK UNIVERSITY OF OSLO.

TIK WORKING PAPERS. on Innovation Studies No TIK UNIVERSITY OF OSLO. UNIVERSITY OF OSLO TIK Centre for technology, innovation and culture P.O. BOX 1108 Blindern N-0317 OSLO Norway Eilert Sundts House, 7 th floor Moltke Moesvei 31 Phone: +47 22 84 16 00 Fax: +47 22 84 16

More information

Robots at Work. Georg Graetz. Uppsala University, Centre for Economic Performance (LSE), & IZA. Guy Michaels

Robots at Work. Georg Graetz. Uppsala University, Centre for Economic Performance (LSE), & IZA. Guy Michaels Robots at Work Georg Graetz Uppsala University, Centre for Economic Performance (LSE), & IZA Guy Michaels London School of Economics & Centre for Economic Performance 2015 IBS Jobs Conference: Technology,

More information

Reading Essentials and Study Guide

Reading Essentials and Study Guide Lesson 1 The Industrial Revolution ESSENTIAL QUESTIONS How can innovation affect ways of life? How does revolution bring about political and economic change? Reading HELPDESK Academic Vocabulary labor

More information

Patents and innovation (and competition) Bronwyn H. Hall UC Berkeley, U of Maastricht, NBER, and IFS London

Patents and innovation (and competition) Bronwyn H. Hall UC Berkeley, U of Maastricht, NBER, and IFS London Patents and innovation (and competition) Bronwyn H. Hall UC Berkeley, U of Maastricht, NBER, and IFS London Patent system as viewed by a two-handed economist Effects on Innovation Competition Positive

More information

Innovation Strategies o f the BRICKS: Different Strategies, Different Results. November 18, 2008

Innovation Strategies o f the BRICKS: Different Strategies, Different Results. November 18, 2008 Innovation Strategies o f the BRICKS: Brazil, Russia, India, China, and Korea Different Strategies, Different Results Carl J. Dahlman a Paris November 18, 2008 Structure of Presentation 1. Innovation in

More information

Consultancy on Technological Foresight

Consultancy on Technological Foresight Consultancy on Technological Foresight A Product of the Technical Cooperation Agreement Strategic Roadmap for Productive Development in Trinidad and Tobago Policy Links, IfM Education and Consultancy Services

More information

What type of Entrepreneurs (Entrepreneurship) do we need for Economic Development?

What type of Entrepreneurs (Entrepreneurship) do we need for Economic Development? Entrepreneurs and their role in Economic Development Entrepreneurs, firms and business membership organizations: their role in politics and development Leipzig, Germany, 29th 31th October 2014 Prof. Dr.

More information

The rise and fall of Japanese economy in super long waves of capitalist world systems

The rise and fall of Japanese economy in super long waves of capitalist world systems The Uno Newsletter: Rejuvenating Marxian Economics through Uno Theory (Vol. II, No. 19) Working Paper Series 2-19-1 20 March 2017 The rise and fall of Japanese economy in super long waves of capitalist

More information

The Men Who Built America Episode 1: A New War Begins

The Men Who Built America Episode 1: A New War Begins Episode 1: A New War Begins Episode Description: As the nation attempts to rebuild following the destruction of the Civil War, Cornelius Vanderbilt is the first to see the need for unity to regain America

More information

Enabling a Smarter World. Dr. Joao Schwarz da Silva DG INFSO European Commission

Enabling a Smarter World. Dr. Joao Schwarz da Silva DG INFSO European Commission Enabling a Smarter World Dr. Joao Schwarz da Silva DG INFSO European Commission How were the successive technology revolutions unleashed? Technological Revolutions Technological Revolutions The Industrial

More information

GLOBAL VALUE CHAINS, INDUSTRY 4.0, AND KOREAN INDUSTRIAL TRANSFORMATION

GLOBAL VALUE CHAINS, INDUSTRY 4.0, AND KOREAN INDUSTRIAL TRANSFORMATION GLOBAL VALUE CHAINS, INDUSTRY 4.0, AND KOREAN INDUSTRIAL TRANSFORMATION September 5, 2017 Professor Gary Gereffi Director Global Value Chains Center Duke University Duke GVC Center research team in collaboration

More information

Innovation and Development

Innovation and Development Innovation and Development Strengths and Weaknesses in the Finnish Information Society Ilkka Tuomi ilkka.tuomi@jrc.es I. Tuomi 9.5. 2002 page: 1 Agenda Sources of success: the roots of rapid socio-economic

More information

Technology Evolution. Last revised:

Technology Evolution. Last revised: Technology Evolution Last revised: 10-19-2007 By Joshua L. Rosenbloom Department of Economics, University of Kansas and National Bureau of Economic Research Word Count: 5,616 Technology evolution refers

More information

POWERING AMERICA S AND NEVADA S ADVANCED INDUSTRIES

POWERING AMERICA S AND NEVADA S ADVANCED INDUSTRIES POWERING AMERICA S AND NEVADA S ADVANCED INDUSTRIES Metropolitan Policy Program at BROOKINGS Las Vegas, October 2014 1 2 3 4 Context What, why Trends Strategy 2 2 3 4 1 Context 3 Real GDP 2005Q1-2014Q2

More information

The European Semiconductor industry: 2005 Competitiveness Report. DG Enterprise

The European Semiconductor industry: 2005 Competitiveness Report. DG Enterprise The European Semiconductor industry: 2005 Competitiveness Report DG Enterprise EU presentation, Brussels, September 1, 2005 1 EU presentation, Brussels, September 1, 2005 2 EU presentation, Brussels, September

More information

Building technological capability in Vietnamese SMEs

Building technological capability in Vietnamese SMEs CECEM Building technological capability in Vietnamese SMEs A case study in tea industry Presenter: Nguyen Thi Bich Tam Vietnam Presentation structure Introduction about the research Purpose Objectives

More information

InfoCulture: Theory and Methods in the History and Sociology of Information Technology

InfoCulture: Theory and Methods in the History and Sociology of Information Technology SI 648/748, Winter 2003 Prof. Paul N. Edwards School of Information 412 West Hall Tuesdays, 1-4 PM Class numbers: 648 27525, 748 31836 InfoCulture: Theory and Methods in the History and Sociology of Information

More information

Huizhong Zhou. Department of Economics, Western Michigan University Kalamazoo, Michigan Fax:

Huizhong Zhou. Department of Economics, Western Michigan University Kalamazoo, Michigan Fax: CURRICULUM VITAE Huizhong Zhou Department of Economics, Western Michigan University Kalamazoo, Michigan 49008 E-mail: zhou@wmich.edu, Fax: 269-387-5637 EDUCATION Ph.D. in Managerial Economics, June 1986,

More information

Innovation during the Industrial Revolution

Innovation during the Industrial Revolution Innovation during the Industrial Revolution 1. Innovations in Energy Sources: Human, Animal, Wood and Water Power to Coal Before the Industrial Revolution Before the Industrial Revolution, the main sources

More information

A Historical Perspective on Tech Job Growth

A Historical Perspective on Tech Job Growth A Historical Perspective on Tech Job Growth Dr. Michael Mandel Director, Center for Emerging Employment Chief Economic Strategist Progressive Policy Institute January 10, 2017 Updated January 13, 2017

More information