Topologiei Algebrice şi Teoriei Formei la Facultatea de Matematică a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi

Size: px
Start display at page:

Download "Topologiei Algebrice şi Teoriei Formei la Facultatea de Matematică a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi"

Transcription

1 Cercetarea ştiinţifică în domeniile Topologiei Diferenţiale, Topologiei Algebrice şi Teoriei Formei la Facultatea de Matematică a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi I. POP Introducere. Termenul de TOPOLOGIE a fost pentru prima dată folosit în literatura germană (derivat din termenii greceşti topos -loc şi logos -studiu), de către Listing ( ). Acesta a fost precedat de termenul latin ANALYSIS SITUS folosit prima dată de către Leibniz ( ), şi a fost apoi ales de către Poincaré ( ) ca titlu pentru faimoasa sa serie de memorii publicate între anii Cei doi termeni, topologie şi analysis situs, au fost ambii folosiţi până aproximativ în 1930, când Lefschetz ( ) a consacrat termenul de topologie. Pentru a distinge studiul topologic al mulţimilor geometrice de cel al mulţimilor abstracte au fost folosiţi termenii de topologie combinatorie şi respectiv topologie generală. Cu timpul topologia combinatorie a devenit topologia algebrică (studiul spaţiilor topologice cu ajutorul unor structuri algebrice), cu ramurile principale teoria omotopiei şi teorii de omologie şi coomologie, şi in plus au apărut ramuri noi în direcţia geometriei, ca topologia geometrică (studiul varietăţilor şi scufundărilor acestora), teoria formei ( extinderea rezultatelor teoriei omotopiei la spaţii arbitrare) şi topologia diferenţială ( studiul funcţiilor diferenţiable pe varietăţi). Deşi topologia algebrică modernă a fost creată încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea de către Henri Poincaré, aceasta nu a găsit prea repede mulţi cercetători care să i se dedice, cu excepţia remarcabilă a lui Brouwer ( ). Chiar şi în Franţa preocupările erau mai mult de geometrie diferenţială decât de topologie. Dar spre sfarşitul primului sfert al sec. al XX-lea, Europa Centrală devine un adevărat laborator de cercetări în topologie, focarul fiind la Univ. din Viena, unde lucrau sau făceau studii Wirtinger ( ), Menger ( ), Reidemeister ( ), Tietze ( ), Hurewicz ( ), Vietoris ( ) ş.a. Dar nu acelaşi lucru s-a intâmplat în partea răsăriteană a Europei, unde atracţia a fost mai mare pentru topologia generală şi mai puţin pentru topologia combinatorie, geometrică sau diferenţiala. Dar o separare categorică dintre combinatorişti şi generalişti nu s-a făcut mult timp, cel puţin fiindcă combinatoriştii nu puteau să nu fie şi destul de buni generalişti. Probabil ca generaliştii nu erau prea interesaţi de topologia combinatorie, care adeseori impunea anumite restricţii spaţiilor studiate. Pentru topologia generală Polonia a devenit un adevărat bastion prin Sierpinski ( ) şi Kuratowski ( ). În contrapondere, Borsuk ( ) şi şcoala sa au dezvoltat teoria retractelor şi teoria formei, care ţin de topologia combinatorie; în Rusia şi fosta Uniune Sovietică topologia algebrică este reprezentată (printre mulţi alţi mari matematicieni) de către P.S. Alexandrov ( ) şi Pontriaghin ( ); în fosta Iugoslavie Sibe Mardešić( ) a format o puternică scoală în topologia geometrică şi teoria formei. Şi în România primele cercetări şi lucrări sunt în domeniul topologiei generale (cu aplicaţii): Simion Stoilow ( ) şi Miron Nicolescu ( ), dar apar şi preocupări de topologie geometrică la Gheorghe Călugareanu ( ) (teoria nodurilor), iar pe la mijlocul anilor 60 ai secolului trecut la Bucureşti începe să se formeze o scoală serioasă de topologie algebrică mai întai, prin Tudor Ganea ( ), Aristide Deleanu (1932) şi Kostake Teleman( ), dar şi una de topologie diferenţiala prin T. Hangan, D. Burghelea, H. Moscovici şi A. Verona. Deşi la Iaşi existau alte domenii foarte bine consolidate, în special în geometrie, lucrurile nu au stagnat nici în domeniul mai nou al topologiei. În cursurile de geometrie şi funcţii de variabilă complexă ale Profesorului Octav Mayer ( ) au apărut destul de timpuriu, spre şi imediat după mijlocul secolului trecut, elemente de topologie 1

2 aplicată în geometrie. Astfel, în cursul de Geometrie Proiectivă publicat postum, în anul 1970, în Editura Academiei RSR, [26], găsim un capitol intitulat Noţiuni de topologie generală cu privire specială la spaţiile proiective. Pe lângă noţiunile de toplogie generală inerente (spaţii topologice, spaţii Hausdorff, spaţii regulate, spaţii normale, spaţii metrizabile, spaţii compacte, spaţii cu baza numărabilă, reprezentări(aplicaţii) continue ş.a), găsim construcţii şi rezultate specifice topologiei combinatorii : spaţii de identificare, simplexe, numărul Lebesgue al unei acoperiri şi teorema lui Lebesque, lema simplicială Knaster-Kuratowski-Mazurkiewicz, teorema de punct fix a lui Brouwer şi teorema de invarianţă a dimeniunii. Odată cu noua generaţie de profesori ai facultaţii şi elevi ai acestora, apar primele seminarii de informare ştiinţifică în domeniul topologiei algebrice. Aceste seminarii, initiate la imboldul Profesorului Adolf Haimovici, un adevărat maestru şi mare om de şcoală, au fost ţinute în facultate in anii ai secolului trecut de către Radu Miron (1927) (după cartea lui A. H. Wallace-Introduction to Algebraic Topology, N.Y. Pergamon, 1957), Dan I. Papuc (1930) (după cartea lui N. E. Steenrod- Topology and Fibre Bundles, Princeton, 1951) şi Mordehai Epstein (toplogie generală dupa Kuratowski). La seminariile acestea participau şi profesorii mai maturi, conscraţi deja în alte domenii, cum au fost Gheorghe Gheorghiev ( ) şi Adolf Haimovici ( ). Primul curs pentru studenţi a fost cursul special de Toplogie şi varietăţi algebrice ţinut în anul univ de către Dan I. Papuc studenţilor din anul V ai secţiei de matematică. Au fost prezentate elemente de teoria omotopiei şi grupul fundamental, şi câteva elemente de geometrie algebrică. Pentru autorul referatului de faţă acest curs a fost hotărâtor pentru alegerea domeniului de cercetare. Pornind de la plăcerea de-a fi audiat acest curs şi profitând de faptul că tocmai apăruse în librarii cartea lui C. Teleman Elemente de topologie şi varietaţi diferenţiabile, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1964, subsemnatul m-am înscris la doctorat în domeniul topologiei algebrice la Profesorul Gheorghe Galbură ( ) de la Facultatea de Matematică a Universităţii Bucureşti. Profesorul Galbură era specilist în geometria algebrică, dar fiindcă în topologia algebrică înca nu era în ţară un specialist cu titlul de profesor universitar care să aibă conducere de doctorat, i-a fost ataşată in obligaţie şi această disciplină. Deşi ar fi dorit să scape de ea şi a încercat să mă convingă să aleg geometria algebrică, m-a acceptat în cele din urmă aşa cum am dorit eu, încredinţându-mă ca elev al conferenţiarului ( pe atunci şi încă mult timp dupa aceea) Costake Teleman. Ajutat de acesta, am reuşit să susţin in toamna anului 1970, la Facultatea de Matematică a Univ. Bucureşti, teza de doctorat intitulată Teoreme de clasificare pentru fibrări şi cvasi fibrări. Teza a fost publicată in extenso în Studii şi Cercetări Matematice [70]. Devenind în 1971 membru al Catedrei de Geometrie a Facultăţii de Matematică din Iaşi, aceasta primea formal un specialist în domeniul toplogiei algebrice. De fapt, acolo exista deja un specialist şi în acest domeniu, Profesorul Izu Vaisman, care mi-a fost profesor şi conducător al lucrării de diplomă (dar cu o temă de geometrie ) şi pe care l-am consultat şi în perioada elaborării tezei mele de doctorat. Acesta a ramas, până la plecarea d-sale din tară, adevăratul catalizator al activităţii de informare în domeniul topologiei algebrice şi diferenţiale. Astfel, prin 1967 d-sa a ţinut în Catedră referate despre fascicule şi coomologia Čech; cu studenţii, la cursul de geometrie algebrică (seria Liliana Maxim), a facut, dupa cartea Toplogical methods in algebraic topology a lui F. Hirzebruch, fascicule, fibrări, clase caracteristice etc; în anii a initiat un seminar la care au fost expuse atât materiale de mecanică cuantică de către fizicieni (Ioan Gottlieb, Gh. Zet, Maftei) cât şi materiale de topologie algebrică, şi unde d-sa a expus un articol Applications of an isotopy theorem de Fotiadi-Froissart-Lascoux-Pham, dedicat unor aplicaţii la integrale Feynman, material publicat în [113]. În cadrul seminariilor acestora conduse şi susţinute în primul rând de către Profesorul Vaisman a început să se formeze Jack Weinstein, care în 1974 şi-a susţinut doctoratul în topologia algebrică la Facultatea de Matematică din Bucureşti sub conducerea Conf. Dr. Costake Teleman [114]. Deşi în perioada respectivă ( ) domnul Jack Weinstein făcea parte din Institutul de Matematică al Academiei Filiala Iaşi, el participa efectiv la activitatea de informare ştiinţifica a Catedrei de Geometrie. Pană la desfiinţarea Institutului şi transferul său la Centrul de Calcul, unde a fost nevoit să se recalifice în domeniul informaticii, domnul Jack Weinstein a mai lucrat în topologia algebrică, fie pentru el, [115] şi [116], fie pentru alţii, colegi şi studenţi, fiindcă în mod indiscutabil domnul Jack Weinstein era o minte enciclopedică şi un om de o rară generozitate. Autorul referatului de faţă îşi aminteşte că Jack a fost în stare să demonstreze în mod uimitor un rezultat important, necesar cuiva 2

3 la un moment dat, numai punând cap la cap o serie de alte rezultate pe care le avea în minte. Tot de la Jack Weinstein referentul a aflat pentru prima dată de infinite homotopy theory şi de ends of toplogical spaces şi despre multe altele, într-o perioadă în care informarea ştiinţifică era o problema la noi în ţară. În sfârşit, domnului Jack Weinstein îi datorează Seminarul Matematic Alexandru Myller, adică beneficiarii acestuia, îmbogaţirea cu toate cărţile de topologie algebrică şi diferenţială (şi evident că nu numai) care apăreau, fie în occident fie la ruşi. Topologia diferenţială. Revenind la Profesorul Vaisman, unele din lucrările d-sale publicate până la plecarea din ţară, deşi în esenţă de geometrie, aşa cum precizează d-sa, au avut aspecte de topologie diferenţială. Aşa au fost lucrările [101] şi [102] în care subiectul era o noţiune de pseudocomplex de colanţuri căruia i se pot asocia complexe şi spaţii de coomologie, cu un număr de exemplificări în geometria diferenţială, în particular la diferenţiala exterioară covariantă. Lucrările [103] şi [104] au fost folosite în articole publicate de S. Goldberg şi N. Petridis, iar coomologia descoperită de Vaisman a fost apoi redescoperită independent şi amplu dezvoltată de către S. Halperin şi D. Lehmann în lucrarea Cohomologies et classes caractristiques des choux de Bruxelles, [Differ. Topol. Geom., Proc. Colloq. Dijon 1974, Lect. Notes Math. 484, (1975)]. În 1993 I. Vaisman a revenit asupra acestui subiect, început la Iaşi cu doua decenii în urmă, în lucrarea [105]. Alte contribuţii ale Profesorului Izu Vaisman cu aspecte de topologie diferenţială au fost în teoria foliaţiilor:[106], [107], [108], [109], în care au fost demonstrate leme de tip Poincaré şi Dolbeault, şi s-au calculat spaţiile de coomologie ale unei varietăţii cu coeficienţi in fascicule de forme foliate. În [110] I. Vaisman a introdus noţiunea de complex dublu semi- pozitiv şi a asociat acestuia un şir spectral. Ca urmare a cursurilor şi lucrărilor anterioare, în 1973 Profesorul Vaisman a publicat excelenta monografie [111], care conţine capitole de teoria categoriilor, fascicule, fibrări şi coomologia varietăţilor diferenţiable complexe şi foliate. În sfârşit, mentionăm tot din activitatea perioadei ieşene a Profesorului Vaisman lucrarea [112], apărută la scurt timp după plecarea d-sale din ţară, în 1976, în care este dată o variantă topologică a teoremei de descompunere a lui de Rham pentru varietăţi riemanniene reductibile. Un alt nume important în matematica romanească fost membru al Catedrei de Geometrie a Facultăţii de Matematică din Iaşi este Profesorul Mircea Craioveanu. Absolvent la Iaşi în 1965, domnul Craioveanu şi-a facut doctoratul, sub conducerea Profesorului Gheorghe Gheorghiev, în geometrie, [4]. Dar sunt câteva capitole din teză şi mai multe lucrări ale sale, apărute în perioada ieşeană, înainte de plecarea sa la Universitatea din Timişoara, care vizează probleme importante de topologie diferenţială. Astfel, în [6] şi [7] sunt tratate subiecte de coomologie diferenţială, iar în [8]- [11] sunt generalizate o serie de teoreme importante asupra coomologiei varietăţilor foliate cu coeficienţi în fasciculul formelor foliate de la cazul finit dimensional la cazul infinit dimensional. Rezulatele generalizează sau rafinează rezultate ce aparţin unor matematicieni cunoscuti ca I. Vaisman, N. Steenrod, B. L. Reinhart, R. Hermann, C.J. Earle, J. Eells, Jr.. Teza de doctorat, susţinută în octombrie 1970 la Facultatea de Matematică a Universităţii Al. I.Cuza din Iaşi, a fost citată de I. Vaisman în monografia [111] şi de L. Maxim-Răileanu în articolul [15]. Articolele [8], [9], [10] şi [11] au fost citate de către C. Godbillon în monografia Feuilletages, Etudes geometriques, Birkhäuser Verlag, 1991, şi Ph. Tondeur în monografiile Foliations on Riemannian Manifolds, Springer-Verlag, 1988, şi Geometry of Foliations, Birkhäuser Verlag, 1997, iar articolul [10] de către I. Tamura, în monografia The Topology of Foliations (traducerea în limba rusă in Editura Mir, 1979), precum şi într-un articol de V. A. Igoshin şi Ya. L. Shapiro. Prin plecările la alte universităţi ale unor matematicieni din cei mai importanţi, Dan I. Papuc, Mircea Craioveanu şi Izu Vaisman, şi prin dispariţia prematură a eminentului Octavian Nanu, Catedra de Geometrie a avut mult de pierdut. Dar, cum viaţa merge înainte, au venit la catedră alţi colegi, mai tineri, printre care, lucrând la acea vreme în topologia algebrică şi diferenţială, domnul Dumitru Motreanu. Acesta şi-a susţinut doctoratul, în anul 1978 sub conducerea Prof. Radu Miron, cu o teză în acest domeniu [52]. Prin prezenţa domnului Motreanu în catedră, activitatea de cercetare şi cu studenţii în domeniile topologiei algebrice şi diferenţiale s-a revigorat substanţial. Acesta a publicat un mare număr de lucrări, parte dintre acestea axate pe probleme de topologie algebrică sau diferenţială. În acestea au fost studiate spaţiile subcarteziene [53], au fost introduse varietăţile preinelate şi coomologia acestora [54], a fost dată o caracterizare a unei anumite relaţii de omotopie, 3

4 [55], şi a fost facut un studiu asupra transversalităţii pentru distribuţii [56]. Alte lucrări ale domnului Profesor Dumitru Motreanu din perioada cât a activat la Catedra de Geometrie se referă la aplicaţii importante ale geometriei şi topologiei diferenţiale în probleme de ecuaţii pe varietăţi şi optimizare. Un loc cu totul special în activitatea de cercetare în domeniul topologiei diferenţiale de la facultatea noastră, şi chiar din ţară, îl ocupă Doamna Liliana Maxim-Răileanu. Într-o serie de lucrări d-sa s-a ocupat cu probleme de prelungire: ale fibrărilor Banach [15], ale varietăţilor Banach foliate şi ale fibratelor foliate [16]. Lucarea [16] a fost citată de către Philippe Tondeur în Bibliography on Foliations. Un alt subiect de succes al autoarei a fost coomologia algebroizilor Lie [17]. Lucrarea a fost recenzată în MR deosebit de favorabil de către Raymond Barre şi a fost citată în patru lucrări de către J. Kubarski, M. Karasev et colab. Lucrările [18], [19], [20] au fost recenzate în MR deosebit de favorabil de către recunoscuţi specialişti în domeniu, respectiv J. E. Marsden, P. Ver Eecke şi J. Eeells. Lucrarea [21], publicată în Buletinul Academiei Poloneze, a fost citată de către O. Pekonen într-un articol publicat în aceeasi revistă de mare prestigiu. În lucrarea [22] a fost dată o teoremă de tip Hodge pentru varietăţi Morey. O altă lucrare menţionata de către Philippe Tondeur în a sa Bibliography on Foliations este lucrarea [23], în care autoarea extinde unele rezultate ale lui L. A. Favaro la cazul varietăţilor foliate cu bord şi al morfismelor adecvate între asemenea varietăţi. Ultima lucrare a doamnei Liliana Maxim- Răileanu găsită recenzată este lucrarea [24], în care autoarea introduce noţiunea de F -stabilitatea infinitezimală pentru aplicaţii foliate, şi în care se demonstreaza că C F -stabilitatea implică C F -stabilitatea infinitezimală. Un alt mare număr de lucrări ale doamnei Liliana Maxim-Răileanu aparţin altor domenii ale matematicii, cum ar fi geometria diferenţiala şi analiza globală. În legătură cu activitatea didactică şi de îndrumare ştiiţifică a studenţilor în domeniul topologiei diferenţiale, Doamna Maxim-Răileanu a ţinut cursuri din această disciplină, a publicat o monografie excelentă cu acest conţinut, [25], care numai datorită unor împrejurari nefericite nu a putut să apară în Editura Academei, aşa cum din punct de vedere ştiinţific fusese aprobata şi inclusă în programul editurii. A lucrat mult şi cu mare pasiune cu studenţii d-sale, îndrumând mai multe lucrări de cercetare studenţească în domeniul topologiei diferenţiale, şi conducând mulţi ani, alături de Domnul Dumitru Motreanu, cercul studentesc de pe lânga Catedra de Geometrie. Prin retragerea la pensie, prematură şi autoimpusă, a Doamnei profesoare Liliana Maxim-Răileanu, Catedra de Geometrie şi Faculatea de Matematică din Iaşi, dar şi topologia diferenţială ca domeniu de cercetare şi ca disciplină de învătământ, au avut, după părerea referentului, mult de pierdut. Lucrările Profesorului Vasile Oproiu la interscţie cu tema referatului de faţă aparţin topologiei algebrice pe varietăţi. Într-un prim grup de lucrări, [57]-[60], s-au obtinut estimări ale codimensiunii de nescufundare ale varietăţilor Grassmann în spatii euclidiene. În primul rând, s-a obţinut o expresie pentru clasa Stiefel-Whitney totală duală a fibratului tangent al unei varietăţi Grassmann. Apoi s- a determinat clasa Stiefel-Whitney nenulă de ordin maxim şi s-au dedus în consecinţă teoremele de nescufundare. În [58] s-a făcut acelaşi lucru pentru varietăţile Grassmann G 2,n şi G 3,n ale 2-planelor din R n+2 şi ale 3-planelor din R n+3, iar în lucrarea [60] s-a obţinut rezultatul general, dându-se estimari ale codimensiunii de nescufundare pentru varietatea Grassmann G m (R m+n ). Alte rezultate auxiliare au fost obţinute în [57]şi [59]. Un al doilea grup de lucrări, [61]-[64], se referă la proprietaţi ale claselor caracteristice ale unor varietăţi reale şi complexe. Se ştia că clasele Pontriaghin ale varietăţilor riemanniene de curbură secţionala constantă sunt nule. S-au obţinut rezultate similare pentru varităţi kähleriene de curbură secţională olomorfă constantă, unde clasele Chern sunt puteri ale primei clase Chern, pentru varietăţile sasakiene de curbură φ-secţională constantă unde clasele Chern ale fibratului complex asociat sunt puteri ale primei clase Chern,şi pentru varietăţi quaternionice kähleriene (hyper kähleriene) de curbură Q-secţională constantă unde clasele Pontriaghin sunt puteri ale primei clase Pontriaghin. În lucrările [65] şi [66] au fost definite clasele caracteristice Dolbeault. Toplogia algebrica. Primele lucrări pe care le-am găsit publicate în acest domeniu de către un matematician ieşan sunt trei articole ale domnului Dan Brânzei [1]-[3]. Dar se pare ca acestea nu au avut o continuare nici în preocupările lui Dan Brânzei şi nici ale altor autori. Preocupările în Catedra de Geometrie a Facultăţii pentru topologia algebrică în sens mai strict, să zicem teoretic, au început odată cu încadrarea ca lector a lui Ioan Pop. În teza de doctorat a acestuia, deja menţionată, a fost în primul dată o demonstraţie riguroasă a unei teoreme a lui James Stasheff [ A classification theorem for 4

5 fiber spaces, Topology 2, (1963)], privind clasificarea fibrărilor Hurewicz având spaţiul bază B de tipul de omotopie al unui CW-complex fixat şi fibrele de tipul de omotopie al unui CW-complex finit F. De asemenea s-au stabilit rezultate analoage pentru cvasifibrări (aplicatii p : E B pentru care homomorfismele p : π i (E, p 1 (b)) π i (B, b) sunt izomorfisme pentru orice i, orice x B, şi orice e p 1 (b)) şi pentru fibrările geometrice introduse de către C. Teleman [ Connetions and bundles I-II, Indag. Math., 32, No. 1, (1969)]. Lucrarea [70] a fost citată de către K. Tsukiyama în Hiroshima Math. J. 12 (1982), O bună perioadă de timp preocupările lui I. Pop în studiul fibrărilor şi spaţiilor de acoperire au continuat. Au fost publicate mai multe lucrări în acest sens: asupra aplicaţiei principale asociate unei cvasi fibrări [Bul.Inst. Polit.Iaşi, 1969], asupra fibrărilor în categoria perechilor [Bul. Inst. Polit. Iaşi, 1971], asupra cofibrărilor cu spaţiile bază şi total Hausdorff local compacte [Bul. Inst. Polit. Iaşi, 1972], asupra proprietăţilor HL şi HE pentru şiruri de aplicaţii continue [An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, 1973], asupra spaţiilor de acoperire ale varietăţilor cu bord, fibratelor vectoriale, fibratelor geometrice şi fibrărilor Hurewicz (colab. cu Fulga Pop, în Bul. Inst. Polit. Iaşi, 1974, 1976, 1977, şi [71]), asupra fibratului drumurilor, o generalizare la fibrări Hurewicz a construcţiilor spaţiilor de acoperire [Bul. Inst. Polit. Iaşi, 1979]. În [72]s-a demonstrat, utilizând teoria Morse, că pentru o acoperire netedă cu un număr finit de foi există o aplicaţie de acoperire echivalentă omotopic în categoria CW-complexelor. În [73]s-au introdus noţiunile de fibrare şi cofibrare în sens omotopic, lucrarea fiind citată de catre câţiva autori, printre care R. W. Kieboom [ Bull. de la Soc. Math. Belgique, vol 32, fasc. 1, Ser. B, 1980, 83-95], şi a fost recenzată favorabil în ZB de către R. Cauty. În [74] a fost introdusă noţiunea de bicofibrare care este o generalizare a sumei topologice şi include uniunea a doua complexe simpliciale. Lucrarea a fost citată de catre L. D. Mdzinarishvili [ Proc. Conf., Dubrovnik/Yugosl. 1986, Lect. Notes Math. 1283, (1987)] şi R. W. Kieboom [ Bull. Soc. Math. Belgique, Vol 35, Fasc. II, Ser. B, 1983, ; Vol.36, Fasc. II, Ser.B, 1984, ]. Lucrarea [75] este în afara tematicii de mai sus şi se referă la prelungirea unei aplicaţii f : A Y, la un poliedru simplicial X A, cu ajutorul unui sistem local de coeficienţi, fără ipoteza obişnuită de spaţiu simplu asupra lui Y. Alte două lucrări, [76] şi [77], se referă la probleme de localizare în topologia algebrică. Un spaţiu toplogic se numeşte n-simplu, n 1, dacă π 1 (X) acţioneză trivial pe π n (X). În [76], pentru o mulţime l de numere prime, se definesc noţiunile de grup l-local şi spaţiu l-local, care generalizează noţiunile de grup şi de spaţiu simplu. Se stabilesc teoreme de izomorfism în omologia şi coomologia cu coeficienţi în sisteme l-local constante de grupri de omotopie. În [77] se continuă studiul acesta şi se demonstrează că: 1) dacă f : X Y este o l-localizare omotopică şi X este l-simplu, atunci f este de asemenea o l-localizare omologică; 2) pentru orice l-spaţiu simplu X, există un spaţiu l-local X l şi o aplicaţie continuă u : X X l care este o l-localizare. Lucrarea [76] a fost citată de către Carles Casacuberta[ Arch. Math. Vol. 53, ]. În legatură cu topologia combinatorie în sens clasic, s-a dat pentru formula lui Künneth în cazul unui produs de poliedre o demonstraţie simplicială, utilizându-se structura simplicială a produsului [An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Mat. 35 (1989), 27-31]. Tot asupra complexelor simpliciale sunt şi două lucrări privitoare la inelul Stanley-Reisner. Acest inel se asociază unui complex simplicial, şi printre aplicaţiile acestuia se află rezolvarea (de catre J. Munkres) a aşa numitei Upper Bound Conjecture pentru sfere (T. S. Motzkin, 1957), care se referă la o estimare a numărului maxim de simplexe într-o dimensiune dată pentru orice triangulare a unei sfere (mai general a unui poliedru arbitrar). Prima dintre aceste lucrări ale lui I. Pop [Lucr. Conf. Nat. Geom. Top. Timişoara, 2-7 iulie 1984] studiază inelul Stanley-Reisner al suprafeţelor arbitrare şi al spaţiilor proiective, şi se demonstreză că singura suprafaţa Cohen-Macaulay (CM) este sfera S 2 ; că singura suprafaţa cu bord CM este discul 2-dimensional; si că singurul spaţiu proiectiv complex CM este dreapta proiectivă complexă. În cea de a doua lucrare, [78], se arată că n-suspensia S n a unui complex simplicial finit este CM (sau dublu CM, sau Gorenstein) dacă şi numai dacă este astfel, şi că dacă S n, pentru un n 1, este un complex simplicial Buchsbaum, atunci trebuie sa fie la fel. Lucrurile au fost continuate apoi de către Corina Sava(Mohorianu), in [32], care s-a ocupat de inelul Stanley-Reisner al unei uniuni de complexe simpliciale 1 2, şi a demonstrat că daca termenii uniunii sunt CM( 2-CM, ACM, Gorenstein, sau Buchsbaum) atunci 1 2 are proprietatea respectivă. Articolele [32] şi [78] au fost citate de catre Ralf Fröberg [ Manuscripta Math. 60, (1988)]. 5

6 O altă lucrare în zonă, dar de topologie combinatorie diferenţială este lucrarea [67] a Profesorului Dan I. Papuc. Aceasta conţine un rezultat cu importante aplicaţii în teoria secţiunilor spaţiilor fibrate şi în teoreme de rigiditate. Rezultatul principal al lucrării afirmă că o varietate triangulată finit dimensională admite, şi poate fi construită, o submulţime deschisă contractibilă (la un punct prescris) şi care este densă în varietate. Trecând spre o zonă mai teoretică, împreună cu Profesorul Radu Miron, şi din iniţiativa acestuia, a fost dezvoltată o teorie a omologiei şi coomologiei Čech abstracte, a sistemelor inductive şi respectiv proiective, care pentru un prefascicul pe un spaţiu topologic conduce la coomologia Čech topologică. După schiţarea progrmului în [28], teoria a fost dezvoltată şi aplicată la cazul topologic în monografia [29]. Pentru cotribuţia la scrierea acestei cărţi şi pentru alte doua lucrări aparute în 1974, I. Pop a primit Premiul Gheorghe Lazăr al Academiei RSR. Teoria coomologiei Čech abstracte a fost aplicată de către Gheorghe Pitiş în teza sa de doctorat, [69], sub conducerea Prof. Radu Miron, şi ulterior de către acelaşi în [ An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, N. Ser., Sect. I a 25, Suppl., (1979) şi Bull. Math. Soc. Sci. Math. Rpub. Soc. Roum., Nouv. Sr. 28(76), (1984)], iar de către I. Pop în [79], pentru a calcula grupurile de coomologie cu coeficienţi într-un fascicul celular simplu pentru un simplex standard, fără a apela la teoreme de K-teorie, cum se face în mod obişnuit. La colaborarea pentru scrierea monografiei [29] s-a ajuns ca urmare a colaboarii celor doi coautori în activitatea cu studenţii. La inceputul anilor 1970 cursul de topologia algebrică era ţinut de către Prof. Radu Miron, iar seminarul era condus de către I. Pop. În felul acesta s-a ajuns la o primă colabororare materializată într-o carte pentru studenti [27], iar ulterior la cele menţionate mai sus. O altă colaborare în domeniul topologiei algebrice în cadrul catedrei a fost cea a doamnei Corina Sava (Mohorianu) cu I. Pop. Aceştia au colaborat mai întâi la relizarea unei culegeri de probleme de topologie algebrică, [31], la care coautor a fost şi domnul He Zhen Xu, studentul nostru pe atunci, ajuns ulterior un important matematician chino-american. Culegerea a cuprins de fapt rezolvarea tuturor exerciţiilor şi problemelor din cartea Algebraic Topology de C.R. F. Maunder (Cambridge 1980), în cadrul cercului de topologie algebrică al catedrei. Culegerea noastră a fost văzuta de către Maunder care ne-a trimis o scrisoare de apreciere. Revenind la Corina Sava (Mohorianu), trebuie sa spunem că deşi a fost o studentă care a terminat cu media 10 facultatea şi care a făcut anul V de specializare, în domeniul algebrei si geometriei, la Facultatea de Matematică a Univ. Bucureşti, a ajuns foarte greu în Catedră, după mai mulţi ani de navetă şi de activitate la Institutul de Chimie Petru Poni din Iaşi. Ca să nu lungim vorba, să spunem doar că aşa au fost timpurile! Dar chiar şi în acele condiţii (până în 1991, cand fost încadrată la Facultate) cercul nostru de topologie algebrică se baza în principal pe dumneaei şi pe He Zheng- Xu. Pe lângă lucrarea deja mentionată asupra inelui Stanley-Reisner, a colaborat cu subsemnatul pentru lucrările [33] si [34], care conţin rezultate din teoria omotopiei şi omologiei algebrice. În ceea ce il priveste pe He Zheng- Xu ( atunci aparţinător în principal Catedrei de Geometrie, fiindcă a început sa lucreze cu I. Pop înca din anul I de studii şi a continuat cu el până la examenul de licenţa), acesta a reuşit să publice ca student, într-o prestigioasă revistădin Italia, două lucrări, [12] şi [13], din teoria omotopiei modulelor în sens Eckmann-Hamilton. He Zheng -Xu avea sa devină, nu peste mult timp de la absolvire, doctorand şi colaborator al laureatului Premiului Fields Michael H. Friedman de la Univ. California, San Diego, USA. Probabil ca He Zheng -Xu a fost cel mai strălucit student al cercului nostru de topologie algebrică, dar ne fac cinste şi ne sunt apropiati în acest sens şi alte nume de actuali profesori universitari sau cercetători cunoscuţi: Bertha Weinstein (Israel), Cătălina Davideanu (I. P. Iaşi), Marin Guţan (Franţa), Dragoş Hrimiuc (Canada), Corina Sava, Alexandra Dragomirna (Franţa), Oana Agrigoroaiei (doctorand Informatică, Iaşi), Oana Pocovnicu (bursieră a Guvernului francez pentru un doctorat la Paris). O precupare mai nouă în domeniul topologiei algebrice şi mai depărtata de suportul geometric, dar cu multe aplicaţii în diverse domenii ale matematicii este topologia algebrică necomutativa. Descoperită de către Alain Connes, în jurul anului 1980, aceasta este studiul topologic al C -algebrelor. Studiul unor probleme de toplogie algebrică necomutativă a constituit tematica unui grant de cercetare cu CNCSIS, desfaşurat pe trei ani, având ca titulari pe Corina Mohorianu şi Ioan Pop şi care a inclus şi câţiva studenţi. A fost ţinut în Catedră un seminar cu această tematică, iar ca rezultat au fost realizate: de către Mohorianu şi Pop lucrările [49], [50] şi [51], iar de către studenta Oana Agrigoroaiei o lucrare 6

7 publicată [A noncommutative interpretation of homotopy groups of a compact space. An. Şt.. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Ser. Noua, Mat. 52, No. 1, (2006)], recenzată favorabil de către Ivan Ivanšić. Apoi, domnişoara Alina Tofan şi-a susţinut teza de doctorat, [99], cu o temă de toplogie algebrică necomutativă. În teza sa Alina Tofan a adaptat şi a studiat în context necomutativ notiunile de fibrare şi de cofibrare (cu variantele slabe şi bi-), noţiuni fundamentale în topologia algebrică clasică. Din teza sa, Alina Tofan a publicat două lucrări singură [în An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Vol 43, No. 1 (2007), p şi p ] şi una în colaborare cu I. Pop, [100]. O alta încercare de diversificare a preocupărilor cu trimitere spre aplicaţii ale toplogiei algebrice este lucrarea lui I. Pop, [80], asupra spaţiilor directionate, în al caror studiu algebrico -topologic se iau în consideraţie numai anumite drumuri (şi nu neapărat şi inversele acestora). Tematica respectivă a fost dezvoltată în ultimii ani (chiar după 2000) de către Marco Grandis, L. Fajstrup, E. Goubault şi M. Raussen în legătură cu probleme de computer science. Este o tematică care ar putea atrage pentru colaborare şi informaticieni teoreticieni. Într-o lucrare mai recentă, [94], este abordat un subiect de omotopie echivariantă. Utilizand proprietatea categoriei omotopice a CW-complexelor liniar conexe puncate de a fi balansată, proprietate stabilită de către E. Dyer şi J. Roitberg[ Top. and Appl. 46(1992), ], şi o condiţie de echivalenţa omotopică echivariantă a lui I. M. James şi G. B. Segal [Topology, 17 (1978), ], în articol se demonstrează o conditie suficientă ca un bimorfism omotopic echivariant între CW-complexe puncate să fie echivalenţa omotopică. În sfârşit, o lucrare cu caracter de fundamente în domeniul teoriei omotopiei axiomatice, de unde ar putea pleca noi directii concrete, este o lucrare mai recentă a lui I. Pop, [97]. Pentru o I -categorie (C, cof, I, ) se consideră categoria omotopică hc şi functorul de omotopie H : C hc, şi se studiază reflectarea prin functorul acesta a proprietăţilor de I -categorie ale categoriei C la categoria hc. Se obţin rezultate intersante pentru o clasa particulara de I -categorii, anume acelea care satisfac o aşa numită ipoteză a bisecţiei omotopiei (HBH). Această ipoteză este verificată de I-categoriile topologice uzuale Top, Topp şi End, dar nu este verificată de I-categoria complexelor de lanţuri. În încheierea acestei secţiuni trebuie să subliniem că activitatea bună (după părerea referentului) în domeniul topologiei algebrice la facultatea noastră s-a datorat şi faptului că până în urmă cu doi ani de zile, când a început implementarea aşa numitului program de la Bologna, disciplina aceasta a figurat în programa de învătământ cu unul, două sau chiar trei cursuri, fie acestea obligatorii, optionale sau faculative (dar care şi-au găsit şi acestea amatori). Aceste cursuri au fost ţinute dealungul timpului de catre Dan I. Papuc, Vasile Crucianu, Radu Miron, Ioan Pop şi Corina Mohorianu. Din pacate la ora actuală nu există un asemenea curs la nici un an studii şi sub nici o formă. Şi din câte ştiu nu există în Facultate de asemenea nici un curs de topologie diferenţială. Prezenţa unor asemenea cursuri a fost la vremea respectivă şi un stimulent de cercetare (v. de ex. cazul coomologiei Čech abstracte ) şi pentru scrierea unor monografii în edituri centrale de prestigiu (v. [29], [81], [111] şi [25]), dar mai ales a fost o cale de a atrage studenţi şi doctoranzi. Teoria formei. Teoria formei(shape theory) poate fi privită ca o extensie a teoriei omotopiei de la CW-complexe la spaţii topologice arbitrare. Această extensie se bazează pe asocierea la un spaţiu topologic a unui sistem invers de CW-complexe în categoria omotopică şi prin înlocuirea aplicaţiilor continue dintre doua spaţii cu nişte clase de morfisme între sistemele proiective asociate. Mai sugestiv spus, un spatiu topologic este aproximat cu un sistem invers de CW-complexe şi o aplicaţie continuă este aproximată cu un morfism de sisteme inverse. În felul acesta, o serie de rezultate valabile în teoria omotopiei numai pentru CW-complexe primesc niste analoage pentru spaţii arbitrare. Dacă rezulatele clasice se exprimă, de exemplu, în termeni de grupuri, analoagele apar în termeni de progrupuri (sisteme inverse de grupuri) sau limite ale acestora (shape groups). Teoria formei moderne a început în 1968 cu o lucrare a lui Karol Borsuk intitulată Concerning homotopy properties of compacta [Fund. Math. 62(1968), ]. Teoria formei a fost apoi dezvoltată, generalizată şi abstractizată de către foarte mulţi matematicieni importanţi, printre care: Sibe Mardešić, Jack Segal, Kiiti Morita, M. Artin, B. Mazur, Yu. T.Lisica, T. Porter, Aristide Deleanu, P. J. Hilton, Yu. Smirnov ş.a. Activitea în acest domeniu a fost începuta la facultatea noastră în 1980 prin publicarea de către Ioan Pop a două lucrări, [82] şi [83], în care a fost construită o teorie a formei pentru algebre cu 7

8 închidere (algebre Boole σ-complete şi cu un operator de închidere), pornind de la modelul topologic al lui K. Morita. Lucrările au fost recenzate favorabil în toate revistele de referate (MR, ZB şi RŽ) şi sunt menţionate de către Sibe Mardešić in History of Shape Theory, din Handbook of the History of General Toplogy, vol. 3, Kluwer Acad. Press, 2001, p În articolul [84] este construită o teorie shape pentru aşa numite spaţii cu doua topologii (în sens Mostow). Lucrarea a fost recenzată favorabil în MR de către Mardešič. Dar lucrarea, în acest domeniu, a lui I. Pop cea mai citată a fost [85]. Aceasta a fost recenzată favorabil de catre F. Bauer in ZB şi de catre L. Rubin în MR şi a fost citată de catre:1) Yu. Smirnov [ Usp. Mat. Nauk 40, No.2 (242), ]; 2) S. A. Antonyan and S. Mardešić [ Fund. Math. 127, (1987)];3) Takao Matumoto [Tsukuba J. Math. 13, No.1, (1989)]; 4) V. H. Baladze [ Császár, Á. (ed.), Topology. Theory and applications II. 6th Colloquium, Pécs, Hungary, 7th - 11th August Amsterdam: North- Holland. Colloq. Math. Soc. János Bolyai. 55, (1993)]; 5) M. G. Dzhermakyan [Usp. Mat. Nauk 41, No.6(252), (1986)]; 6) Zvonko Čerin [ Math. Proc. Camb. Phil. Soc. (1985, 117, ]; 7) A. Gaszak [ Glas. Mat., III. Ser. 24(44), No.2-3, (1989)]. Urmatorele trei lucrări, [86], [87] şi [88], sunt în legătura cu preocupările mai vechi ale autorului, asupra fibrărilor şi spaţiilor de acoperire, transpuse însa în contextul teoriei formei. În [86] se arată că o fibrare slabă în sensul lui Dold, p : E B, cu E şi B compacte ANR s, este o fibrare aproximativă în sens D. S. Coram and P. F. Duvall [Rocky Mountain J. Math. 7, (1977; Zbl )]. Lucrarea a fost recenzată favorabil, în ZB de către F. Cohen iar în MR de către Paul F. Duvall. Studiul acesta a fost continuat împreună cu profesorul belgina R. W. Kieboom în [87]. În articolul [88] se defineşte conceptul de acoperire shape care este în mod natural aliată cu noţiunea de -fibrare introdusă de către S. Mardešić şi T. B. Rushing [General Topol. Appl. 9, (1978; Zbl )]. Mai precis, se dovedeşte că fiecare aplicaţie de acoperire shape este o -fibrare. Autorul recenziei din ZB, S. Singh, apreciaza ca conceptul este într-adevar util deoarece pastrează multe dintre proprietaţile clasice ale aplicaţiilor de acoperire. Alte doua lucrări, [89] şi [90], se referă la monomorfisme şi epimorfiseme slabe în context de pro-categorii şi teoria formei. Un morfism f într-o categorie C cu obiecte zero este un monomorfism slab dacă f u = 0 implică u = 0. În mod dual, f este un epimorfism slab dacă u f = 0 implică u = 0. În categoria omotopică a spaţiilor punctate exemple de monomorfisme slabe care nu sunt monomorfisme au fost date de către Tudor Ganea [Topology 6, (1967)] iar exemple de epimorfisme slabe care nu sunt epimorfisme au fost date către J. Roitberg [Pac. J. Math. 121, (1986)]. În primul dintre articole sunt studiate monomorfismele şi epimorfismele în categotria pro-grupurilor. Se arată că în această categorie monomorfismele slabe sunt monomorfisme şi sunt caracterizate epimorfismele slabe. În plus, este definită şi studiată în categoria pro-grupurilor o noţiune de şir slab exact. În cel de al doilea articolul, [90], se dă o caracterizare a monomorfismelor şi epimorfismelor slabe în pro-categoria pro HT OP omotopica a spaţiilor topologice punctate, când unul dintre obiecte este un sistem rudimentar, aceasta generalizand rezultatele lui Ganea şi ale lui Roitberg. Una din problemele importante în teoria formei este aceea a mobilitaţii, şi în cadrul grupului nostru i s-a acordat atenţie, fiind elaborată incusiv o teză de doctorat cu aceasta temă. Borsuk a definit un spaţiu compact X, considerat scufundat în cubul lui Hilbert Q, ca fiind mobil dacă vecinătăţi suficient de mici ale lui X pot fi deformate în interiorul unor vecinătăţi ale lui X date arbitrar. O definiţie alternativă bazată pe ANR-sisteme a fost dată de către Mardešić şi Segal. Fiecare continuum în planul R 2 este mobil; solenoizii sunt exemple de spaţii ne-mobile. Spaţiile shape dominate de spaţii ANR sunt mobile. Mobilitatea prezintă interes deoarece prin ipoteze de mobilitate se pot dovedi anumite teoreme de tip Whitehead în condiţii mai relaxate decât în cazul general. În 2003 matematicianul rus P. S. Gevorgyan a introdus [Glas. Mat., III. Ser. 38, No. 1, (2003)] noţiunea de categorie mobilă şi a arătat că un spaţiu topologic X este mobil dacă şi numai dacă comma categoria lui X este o categorie mobilă. Urmând acest model, I. Pop a definit în [92] noţiunea de categorie uniform mobilă şi a obţinut în condiţii ceva mai speciale o teorema de mobilitate uniformă pentru spaţii toplogice. Ulterior, într-o lucrare în colaborare cu Gevorgyan, [95], s-a modificat uşor definţia pentru a obţine un rezultat general, similar cu cel din cazul mobilităţii simple. Activitatea de cercetare în domeniul teoriei formei în cadrul catedrei s-a îmbogaţit consistent odată cu înscrierea la doctorat cu o temă din acest domeniu a doamnei Corina Mohorianu. În anul 8

9 1998 dumneaei şi-a susţinut teza de doctorat, [30], sub conducerea Prof. Ioan Pop (de fapt, după terminarea progrmului de pregătire, conducerea a fost absolut numai de formă din cauza îmbolnăvirii conducatorului ). În teza doamnei Mohorianu au fost prezentate teoria formei şi teoria formei tari şi au fost definite aproximări echivariante de tip rezoluţii, dezvoltări tari şi dezvoltări coerente. Cu ajutorul acestora s-a construit o teorie echivariantă a formei tari pentru spaţii şi perechi topologice echivariante. Pentru aceste categorii s-au definit G-Ssh omologia şi G-Ssh coomologia şi s-au dedus noi invarianţi în teoria formei tari echivariante. Au fost studiate de asemenea fibrările şi cofibrările în acest context strong shape equivariant şi s-au demonstrat teoreme de tip Hurewicz în teoria formei tari. Rezultatele intersante obţinute de către Corina Mohorianu au fost remarcate de către Sibe Mardešić care a inclus lucrarea [40] în celebra sa monografie Strong Shape and Homology, Springer-Verlag 2000, în capitolul Strong homology of spaces, p Trebuie remarcat faptul că, cu o singură excepţie, [96], lucrările doamnei lector dr. Corina Mohorianu, [40], [43], [48], sunt (din câte am putut verifica) singurele lucrări ale unui roman în domeniul teoriei formei tari. Pe lângă lucrările în acest domeniu care au fost deja publicate, doamna Corina Mohorainu a prezentat mai multe comunicări la sesiuni ştiinţifice ale Univ. Al. I. Cuza din Iaşi ( [36], [37], [39], [41], [45], [46], [50]), trei la alte universităţi din ţară ([38],[42], [44]), şi una în străinătate, [47]. Din păcate toată această activitate ştiinţifică, mai mult decât meritorie, nu fost încununată până acum şi de obţinerea de către autoare a unei funcţii universitare corespunzatoare. Dacă motivele ţin numai de dumneaei, referentul speră că acestea vor fi înalturate şi că, un cadru didactic devotat şi util Facultăţii de Matematică, aşa cum este doamna Corina Mohorianu, va fi promovat la functia didactică pe care o merită. Alte două teze de doctorat din domeniul teoriei formei au fost ţinute ( sub conducerea lui I. Pop) în anii 2007 şi 2008, de către domnul Marius-Gabriel Paşa [68] şi de către domnişoara Amalia Patricia Romila [98]. În teza sa Marius Paşa a introdus şi studiat, dupa modelul Gevorgyan-Pop, mobiltatea categorială tare, mobilitatea cilindrului unei aplicaţii, utilizând extensia shape construită de I. Pop in [91], şi a introdus noţiunile de functor mobil şi de morfism mobil. Rezultatele principale au fost publicate în două lucrări din An. St.Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Tom 52, s. I. Mat., 2006, pp , Teza domnişoarei Amalia Romila aparţine teoriei formei categoriale şi a cuprins: încadrarea teoriei formei Mardešić-Segal în teoria formei functoriale Cordier-Porter, contribuţii la teoria formei slabe în sens Bilan-Uglešić(2007) şi functori între teorii ale formei functoriale. Principalele rezultate au fost publicate în două articole din An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Tom 54, s. I. Mat., 2008, f. 2, pp , În încheierea acestei secţiuni menţionam că a existat în Facultate, timp de vreo doi ani ( ), şi un curs de teoria formei şi că a fost scrisă o carte pentru ajutorul studenţilor [93]. În loc de încheiere. Probabil că este mai greu de apreciat ca deosebită activitatea în domeniile prezentate aici, ale topologiei diferenţiale, topologiei algebrice şi teoriei formei, la Facultatea de Matematica din Iaşi, comparativ cu alte domenii mult mai vechi şi mult mai înfloritioare în facultatea noastra. Totuşi, consider că fiecare dintre aceste discipline ar trebui să-şi găsească loc şi în viitor în tematica de cercetare şi în programele de învătământ din Faculatea de Matematică din Iaşi, asa cum se întamplă la alte facultăţi de matematică din ţară şi din străinătate. Iar argumentele simple pe care referentul le aduce în sprijinul acestei recomandări sunt următoarele : 1. Mai întâi un citat: Quant à moi, toutes les voies diverses où je m étais engagé successivement me conduisaient à l Analysis Situs, Henri Poincaré. 2. Găsim frecvent în revistele de matematică sau în publicaţii ale altor ştiinţe titluri sau anunţuri ca acestea: An application of algebraic topology to solid modeling in molecular biology (Michael L. Connolly); An application of algebraic topology to numerical analysis: On the existence of a solution to the network problem (J. P. Roth); Algebraic Topological Methods in Computer Science 2008; Algebraic Topology in Applied Mathematics; Some Applications of Algebraic Topology in Field Theory (N. Kalogeropoulos); Applied Algebraic Topology (Instructors: Gunnar Carlsson Mathematics, Stanford University Robert Ghrist Mathematics/Electrical and Systems Engineering, University of Pennsylvania); 9

10 Quantum algebraic topology (R. Brown) Postdoc in Algebraic Topology at Department of Mathematics (The position is funded by the Norwegian Research Council and the Faculty of Mathematics and Natural Sciences). 3. Începand cu Congresul International al Matematicenilor (CIM) din anul 1954, când Jean-Pierre Serre a fost încoronat cu Medalia Fields, şi până la CIM din 2006, când acest cel mai mare premiu i-a revenit lui Grigori Perelman, pentru rezolvarea Conjecturii lui Poincaré, Medalia Fields a fost acordată la nu mai puţin de 13 topologişti. Având în vedere ca de la instituirea premiului, în 1936, şi până în prezent au fost premiaţi 48 de matematicieni, rezultă pentru specialiştii în topologie un procent de aproape 30%, ceea ce înseamnă enorm, având în vedere câte discipline matematice există la ora actuală. Bibliografie [1] D. Brânzei-Sur une généralisation de la théorie d homotopie, C. R. Acad. Sci., Paris, Sr. A 263, (1966). [2] D. Brânzei-Sur les supports d homotopie, C. R. Acad. Sci., Paris, Sr. A 263, (1966). [3] D. Brânzei- Sur la theorie axiomatique de l homologie.(romanian) An. Sti. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, N. Ser., Sect. I a 13, (1967). [4] Mircea Craioveanu- Contribuţii la studiul unor structuri geometrice pe varietăţi infinit dimensionale, Teză de doctorat, Univ. Al. I. Cuza Iaşi, octombrie, [5] M. Craioveanu- Asupra unei clase de fibrări diferenţiabile, An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, T. XV (1969), [6] M. Craioveanu- Remarks on a homological duality of abstract Banach manifolds, An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, T. XV (1969), [7] M. Craioveanu - Sur un théoreme de de Rham pour les fibrés intégrables, An. Univ. Bucureşti, Mat.-Mec., 19 (1970), no. 2, [8] M. Craioveanu- Sur une classe de fibrations différentiables, Congrès International des Mathématiciens á Nice, 1970, Les 265 communications individuelles, p. 73. [9] M. Craioveanu- Variétés banachiques feuilletées I, Analele Universităţii din Timişoara, Vo. IX, Fasc. 1 (1971), [10] M. Craioveanu- Sur les sous-feuilletages d une structure feuilletée, C. R. Acad. Sci. Paris, t. 272 (1971), [11] M. Craioveanu- Variétés banachiques feuilletées II, Analele Universităţii din Timişoara, Vo. XIII, Fasc. 1 (1975), [12] He Zheng-Xu- Some results on homotopy theory of modules, Atti Accad Naz. Lincei, VIII Ser., Rend., Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. 74, (1983). [13] He Zheng-Xu- On weak i-homotopy equivalences of modules, Atti Accad Naz. Lincei, VIII Ser., Rend., Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. 76, (1985). [14] Liliana Maxim- Prelungiri ale varietatilor infinit-dimensionale, Teză de Doctorat, Univ. Al. I. Cuza Iaşi, iunie [15] Liliana Maxim- The geometry of the prolongations of Banach fibrations (Romanian. French, Russian summary), An. Univ. Bucureşti Mat-Mec., 19 (1970), no. 2, [16] Liliana Maxim- On the prolongations of the foliate Banach manifolds and of the foliate fibre bundles, An. Sti. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Sect. I a Mat. (N. S.), 21 (1975), [17] Liliana Maxim-Răileanu- Cohomology of Lie algebroids, An. Sti. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Sect. I a Mat. (N. S.), 22 (1976), no. 2, [18] Liliana Răileanu-On the global geometric structure of simple bodies, An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Sect. I a Mat. (N. S.), 23 (1977), no. 1,

11 [19] Liliana Maxim-Răileanu-The Weil homomorphism for almost principal fibre bundles, Rev. Roumaine Math. Pures Appl., 26 (1981), no. 2, [20] Liliana Maxim-Răileanu- Critical sections of a Riemannian fibre bundle, An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Sec/ I a Mat. (N. S.), 27 (1981), no. 1, [21] Liliana Maxim-R aileanu- Slices for action of group Diff(M) on the manifold of almost complex structures on the compact manifold M, Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math., 29 (1981), no. 9-10, [22] Liliana Maxim Răileanu-Hodge-de Rham theory for pseudo-riemannian manifolds with boundary, (Romanian) Proceedings of national conference on geometry and toplogy (Piatra Neamt, 1983), , Univ. Al. I. Cuza Iaşi, [23] Liliana Maxim Răileanu - Smooth mappings between foliated manifolds wuth boundary, An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Sect. I a Mat., 37 (1991), no. 1, [24] Liliana Maxim Răileanu- Stability of mappings between foliated manifolds, Bol. Soc. Mat. Mexicana, (2) 38 (1993), no. 1-2, [25] Liliana Maxim Răileanu- Varietati topologice si diferentiale, Ed. Universitatii Al. I. Cuza Iaşi, Iaşi, [26] O. Mayer-Geometrie Proiectivă, Editura Academiei RSR, Bucuresti, [27] R. Miron, I.Pop- Introducere in topologia algebrică, Univ. Al. I. Cuza Iaşi, [28] R. Miron, I. Pop- On the abstract Čech homology and cohomology, Proc. Inst. Math. Iaşi, 1974, 57-60(1976). [29] R. Miron, I. Pop- Topologie algebrică. Omologie. Omotopie. Spaţii de acoperire, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, [30] Corina Mohorianu- Extinderea metodei lui Sullivan a modelului minimal în teoria formei echivariante, Teză de Doctorat, Univ. Al. I. Cuza Iaşi, [31] Corina Sava (colab. I. Pop si He Z. Xu)- Topologie algebrică. Exerciţii rezolvate (culegere de probleme), Tipografia Univ. Al. I. Cuza Iaşi, [32] Corina Sava- On the Stanley-Reisner ring of a join, An. S. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Tom XXXI, s. I a, Mat., 1985, [33] Corina Sava (colab. I. Pop)- On weak equivalence of modules, Proc. of the Conf. in Algebra, Preprint Nr. 9 (1986), Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, p [34] Corina Sava (colab.i. Pop)- On weak equivalence of modules, Demonstratio Matematica, 26 (1993), no. 3-4, [35] Corina Mohorianu- Topological spaces of shape finite type over Q, Proc. of the 24 th Nat. Conf. Geom. and Top., Timişoara, July 5-9, 1994, Part two.communications. Timisoara, Ed. Mirton 1996, [36] Corina Mohorianu- Diverse moduri de construcţie a teoriei formei, Comunicare la Zilele Univ. Al;. I. Cuza Iaşi, Oct [37] Corina Mohorianu- Teorii tari de omologie, Comunicare la Zilele Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Oct [38] Corina Mohorianu- Localizari în pro-categorii, Comunicare la Conf. Nat. de Geom. şi Top. Iaşi, [39] Corina Mohorianu-Teoria echivariantă a formei tari,comunicare la Zilele Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Oct [40] Corina Mohorianu- Comparison between strong shape groups and shape groups for a pointed topological space, An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, 43 (1996), No. 1, [41] Corina Mohorainu-G-Ssh omologie, Comunicare la Zilele Univ. Al. I. Cuza Iaşi, Oct [42] Corina Mohorianu- Strong homotopy for arbitrary topological spaces, Conf. Nat. Geom. Top., Bucureşti, sep [43] Corina Mohorianu- Equivarinat strong shape (I), An. St. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, 44 (1998), No.2, [44] Corina Mohorianu- Teoria formei- o teorie de aproximare pentru spaţii topologice, Conf. SSMR, Cluj, Mai

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French CURRICULUM VITAE Name: Dragos-Radu Popescu Position: Associate Professor, University of Bucharest Date of birth: July 9, 1951 Place of birth: Giurgiu, Romania Marital status: Divorced, one son (born 1985)

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Structura și Organizarea Calculatoarelor Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Chapter 3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR BINARE CU SEMN CONȚINUT Adunarea FXP în cod direct Sumator FXP în cod direct Scăderea

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm Preparatory Problems 1Se dau punctele coliniare A, B, C, D în această ordine aî AB 4 cm, AC cm, BD 15cm a) calculați lungimile segmentelor BC, CD, AD b) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor

More information

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 4, 2014 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ A NOVEL ACTIVE INDUCTOR

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila MS POWER POINT s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila chirila@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/~chirila Pornire PowerPoint Pentru accesarea programului PowerPoint se parcurg următorii paşi: Clic pe butonul de

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 1 (2014) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Textul si imaginile din acest document sunt licentiate Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Codul sursa din acest document este licentiat Public-Domain Esti liber sa distribui acest document

More information

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 3-4, 2008 Secţia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE

More information

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale.

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. REZUMAT Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. Lucrarea de faţă prezintă succint, dar argumentat, activitatea profesională desfăşurată

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

LISTA DE LUCRĂRI. Conf.univ.dr. NIMINEł VALER. I. Teza de doctorat

LISTA DE LUCRĂRI. Conf.univ.dr. NIMINEł VALER. I. Teza de doctorat LISTA DE LUCRĂRI Conf.univ.dr. I. Teza de doctorat T1. NimineŃ Valer, Sisteme diferenńiale exterioare. AplicaŃii în teoria controlului, Universitatea,,Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Matematică, 2005 sub

More information

NOTE PRIVIND MODELAREA MATEMETICĂ ÎN REGIM CVASI-DINAMIC A UNEI CLASE DE MICROTURBINE HIDRAULICE

NOTE PRIVIND MODELAREA MATEMETICĂ ÎN REGIM CVASI-DINAMIC A UNEI CLASE DE MICROTURBINE HIDRAULICE NOTE PRIVIND MODELAREA MATEMETICĂ ÎN REGIM CVASI-DINAMIC A UNEI CLASE DE MICROTURBINE HIDRAULICE Eugen DOBÂNDĂ NOTES ON THE MATHEMATICAL MODELING IN QUASI-DYNAMIC REGIME OF A CLASSES OF MICROHYDROTURBINE

More information

STARS! Students acting to reduce speed Final report

STARS! Students acting to reduce speed Final report STARS! Students acting to reduce speed Final report Students: Chiba Daniel, Lionte Radu Students at The Police Academy Alexandru Ioan Cuza - Bucharest 25 th.07.2011 1 Index of contents 1. Introduction...3

More information

ISBN-13:

ISBN-13: Regresii liniare 2.Liniarizarea expresiilor neliniare (Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 3rd ed, ISBN-13:978-0-07-340110-2 ) Există cazuri în care aproximarea

More information

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTEREIN VITRO LA PLANTE FURAJERE INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE T.Simplăceanu, C.Bindea, Dorina Brătfălean*, St.Popescu, D.Pamfil Institutul Naţional de Cercetere-Dezvoltare pentru

More information

BIHARMONIC SUBMANIFOLDS IN SPACE FORMS

BIHARMONIC SUBMANIFOLDS IN SPACE FORMS FACULTATEA DE MATEMATICA BIHARMONIC SUBMANIFOLDS IN SPACE FORMS Habilitation Thesis Author: Cezar ONICIUC 2012 To my daughters Abstract The present thesis is devoted to the study of biharmonic submanifolds

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII "IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII IN VITRO LA PLANTE FURAJERE INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII "IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE T.Simplăceanu, Dorina Brătfălean*, C.Bindea, D.Pamfil*, St.Popescu Institutul Naţional de Cercetere-Dezvoltare pentru Tehnologii

More information

Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic

Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic A. Teza de doctorat: Tema: Contribuții la studiul cinematic și dinamic al sistemelor mecanice caracterizate prin modificări rapide

More information

USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING PROCESESS

USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING PROCESESS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LXI (LXV), Fasc. 3, 2015 Secţia CONSTRUCŢII DE MAŞINI USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING

More information

EXPERIMENTAL RESULTS REGARDING STRUCTURAL RESPONSE OF BOLTED AND HYBRID CONNECTIONS FOR PULTRUDED ELEMENTS

EXPERIMENTAL RESULTS REGARDING STRUCTURAL RESPONSE OF BOLTED AND HYBRID CONNECTIONS FOR PULTRUDED ELEMENTS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIX (LXIII), Fasc. 6, 2013 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ EXPERIMENTAL RESULTS REGARDING STRUCTURAL

More information

Metoda de programare BACKTRACKING

Metoda de programare BACKTRACKING Metoda de programare BACKTRACKING Sumar 1. Competenţe............................................ 3 2. Descrierea generală a metodei............................. 4 3......................... 7 4. Probleme..............................................

More information

Prelucrarea numerică a semnalelor

Prelucrarea numerică a semnalelor Prelucrarea numerică a semnalelor Assoc.Prof. Lăcrimioara GRAMA, Ph.D. http://sp.utcluj.ro/teaching_iiiea.html 27 februarie 2017 Lăcrimioara GRAMA (sp.utcluj.ro) Prelucrarea numerică a semnalelor 27 februarie

More information

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI AFERENT ACTIVITĂȚII DIN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 LA FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR Date minimale 1. Prezentul raport a fost

More information

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Grafuri bipartite Lecție de probă, informatică clasa a XI-a Mihai Bărbulescu b12mihai@gmail.com Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București 27 februarie

More information

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Informații personale Dată naștere: 17.04.1989 Localitate: București Telefon: 0745 512 512 E-mail: vlad.soare@soare-legal.ro VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Calificări Avocat definitiv în Baroul

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE OF FILING FROM THE KNIFE BLADES VINDROVERS ON THE MECHANICAL WORK ON CUTTING

RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE OF FILING FROM THE KNIFE BLADES VINDROVERS ON THE MECHANICAL WORK ON CUTTING BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIX (LXIII), Fasc. 2, 13 SecŃia CONSTRUCłII DE MAŞINI RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE

More information

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Date personale Nume: Mircea Dumitru Data şi locul naşterii: 14 iulie 1960, Bucureşti Naţionalitate: român Stare civilă: căsătorit, doi copii Loc

More information

Contribuţii la studiul laticii subgrupurilor unui grup

Contribuţii la studiul laticii subgrupurilor unui grup Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică Contribuţii la studiul laticii subgrupurilor unui grup Rezumatul tezei de doctorat Conducător ştiinţific Prof. Dr. Grigore

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type

Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer,

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE I. TEZA DE DOCTORAT (T) T1. A.A. Dobre, Metode de investigație în analiza unor fenomene cuplate de inginerie medicală, cordonator Prof. Dr. Ing. Alexandru Morega,

More information

Printesa fluture. Мобильный портал WAP версия: wap.altmaster.ru

Printesa fluture. Мобильный портал WAP версия: wap.altmaster.ru Мобильный портал WAP версия: wap.altmaster.ru Printesa fluture Love, romance and to repent of love. in romana comy90. Formular de noastre aici! Reduceri de pret la stickere pana la 70%. Stickerul Decorativ,

More information

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE)

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE) ANTICOLLISION ALGORITHM FOR VV AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP VV (VEHICLE-TO-VEHICLE) 457 Florin MARIAŞIU*, T. EAC* *The Technical University

More information

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS 273 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA ACTA TECHNICA NAPOCENSIS Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering Vol. 58, Issue II, June, 2015 SOUND POLLUTION EVALUATION IN INDUSTRAL ACTIVITY Lavinia

More information

Update firmware aparat foto

Update firmware aparat foto Update firmware aparat foto Mulţumim că aţi ales un produs Nikon. Acest ghid descrie cum să efectuaţi acest update de firmware. Dacă nu aveţi încredere că puteţi realiza acest update cu succes, acesta

More information

Ad Astra Asociaţie a cercetătorilor români din întreaga lume

Ad Astra Asociaţie a cercetătorilor români din întreaga lume Ad Astra Asociaţie a cercetătorilor români din întreaga lume www.ad-astra.ro office@ad-astra.ro Topul universităţilor din România, 2007 Realizat de asociaţia Ad Astra a cercetătorilor români Asociaţia

More information

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 Dr BOBEI, Radu Bogdan Conferențiar Universitatea din București, Facultatea de Drept CUPRINS I. Traduceri/cursuri/tratate/monografii/comentarii/legislație

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC

VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Comisiei de acustică a Academiei Române Bucureşti, 17-18 octombrie 1995 VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC

More information

Aplicaţii ale omologiei şi coomologiei grupurilor

Aplicaţii ale omologiei şi coomologiei grupurilor Şcoala Normală Superioară Bucureşti Aplicaţii ale omologiei şi coomologiei grupurilor Student: Chirvăsitu Alexandru Coordonator: Prof. Dr. Daniel Matei Bucureşti, 2009 1 Cuprins Introducere 2 1. Definiţii

More information

În continuare vom prezenta unele dintre problemele de calcul ale numerelor Fibonacci.

În continuare vom prezenta unele dintre problemele de calcul ale numerelor Fibonacci. O condiţie necesară şi suficientă ca un număr să fie număr Fibonacci Autor: prof. Staicu Ovidiu Ninel Colegiul Economic Petre S. Aurelian Slatina, jud. Olt 1. Introducere Propuse de Leonardo Pisa în 1202,

More information

THE THICKNESS MEASUREMENT OF WEFT KNITTED STRUCTURES MADE WITH ELASTOMERIC YARNS

THE THICKNESS MEASUREMENT OF WEFT KNITTED STRUCTURES MADE WITH ELASTOMERIC YARNS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc. 3, 2010 SecŃia TEXTILE. PIELĂRIE THE THICKNESS MEASUREMENT OF WEFT KNITTED STRUCTURES

More information

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ELECTROSTATIC DISCHARGE

More information

ASPECTS REGARDING THE ELECTRICAL RESISTIVITY SOFTWARE MEASUREMENTS ON INSULATING MATERIALS USING 6517A HI-R SWEEP TEST PROGRAM

ASPECTS REGARDING THE ELECTRICAL RESISTIVITY SOFTWARE MEASUREMENTS ON INSULATING MATERIALS USING 6517A HI-R SWEEP TEST PROGRAM BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ASPECTS REGARDING THE

More information

OPTIMIZING TOOLS DIAMETERS AND TOOL PATH STYLE TO IMPROVE TIME MACHINING

OPTIMIZING TOOLS DIAMETERS AND TOOL PATH STYLE TO IMPROVE TIME MACHINING BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LXI (LXV), Fasc. 4, 2015 Secţia CONSTRUCŢII DE MAŞINI OPTIMIZING TOOLS DIAMETERS AND TOOL PATH

More information

LINEAR VOLTAGE-TO-CURRENT CONVERTER WITH SMALL AREA

LINEAR VOLTAGE-TO-CURRENT CONVERTER WITH SMALL AREA BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LXI (LXV), Fasc. 1, 2015 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ LINEAR VOLTAGE-TO-CURRENT

More information

Lansare de carte. Dezlegând misterele nașterii și morții și ale fenomenelor intermediare. O viziune budistă asupra vieții.

Lansare de carte. Dezlegând misterele nașterii și morții și ale fenomenelor intermediare. O viziune budistă asupra vieții. Lansare de carte Dezlegând misterele nașterii și morții și ale fenomenelor intermediare O viziune budistă asupra vieții Daisaku Ikeda Concert de pian Hiroko Minakami Editura Adenium Dezlegând misterele

More information

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on Prima Evadare Ac9vity Report 2015 The biggest MTB marathon from Eastern Europe 7th edi9on Prima Evadare in numbers Par%cipants subscribed 3.228, 2.733 started the race and 2.400 finished the race 40 Photographers

More information

SAG MITTIGATION TECHNICS USING DSTATCOMS

SAG MITTIGATION TECHNICS USING DSTATCOMS Eng. Adrian-Alexandru Moldovan, PhD student Tehnical University of Cluj Napoca. REZUMAT. Căderile de tensiune sunt una dintre cele mai frecvente probleme care pot apărea pe o linie de producţie. Căderi

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand

Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand E-mail: flizetacristina@yahoo.com Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand Pregătire profesională: Drd. în filologie Recrearea spaţiului şi timpului local prin naraţiuni contemporane (teză

More information

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe Candlesticks 14 Martie 2013 Lector : Alexandru Preda, CFTe Istorie Munehisa Homma - (1724-1803) Ojima Rice Market in Osaka 1710 devine si piata futures Parintele candlesticks Samurai In 1755 a scris The

More information

The driving force for your business.

The driving force for your business. Performanţă garantată The driving force for your business. Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj. Din România către Spania în doar 5 zile!

More information

FINITE ELEMENT METHOD MODELING OF BRUSHLESS DC SERVOMOTOR WITH FRACTIONAL NUMBER OF SLOTS PER POLE

FINITE ELEMENT METHOD MODELING OF BRUSHLESS DC SERVOMOTOR WITH FRACTIONAL NUMBER OF SLOTS PER POLE BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVIII (LXII), Fasc. 4, 2012 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ FINITE ELEMENT METHOD

More information

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE C U R R I C U L U M V I T A E Nume / Prenume STĂNCIOIU AURELIA - FELICIA Telefon + 40 722 377 379 E-mail Naţionalitate stancioiufelicia@hotmail.com Română ACTIVITATE PROFESIONALĂ Data

More information

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive.

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive. . egimul de curent continuu de funcţionare al sistemelor electronice În acest regim de funcţionare, valorile mărimilor electrice ale sistemului electronic sunt constante în timp. Aşadar, funcţionarea sistemului

More information

FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de Lector universitar publicat Monitorul Oficial al României nr.

FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de Lector universitar publicat Monitorul Oficial al României nr. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE FINANŢE, BĂNCI ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ Postul scos la concurs: lector universitar, Poziţia: 33 Disciplinele postului:

More information

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume ANDREI STEFAN Adresă Str. Costieni Bl C4, et 2, ap 11 Rîmnicu Sărat, jud. Buzău Telefon 0238568640/0728901637 Fax 0238568640

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

Curriculum vitae. Data naşterii:

Curriculum vitae. Data naşterii: Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume: Pîrghie Cristian Adresă: Str. Bistriţei nr. 1, Bl. 35, Sc. A, Ap. 12, Suceava Telefon: 0745 134812 Fax: - E-mail: parghie@fim.usv.ro Naţionalitate: Română Data

More information

MARIUS DUREA O INTRODUCERE ȊN TEORIA OPTIMIZĂRII NELINIARE

MARIUS DUREA O INTRODUCERE ȊN TEORIA OPTIMIZĂRII NELINIARE MARIUS DUREA O INTRODUCERE ȊN TEORIA OPTIMIZĂRII NELINIARE IAŞI 2012 Referent ştiinţific: Prof. univ. dr. Constantin Zǎlinescu Universitatea Al. I. Cuza Iaşi Editura TEHNOPRESS Str. Pinului nr. 1A 700109

More information

A Die-Linked Sequence of Dacian Denarii

A Die-Linked Sequence of Dacian Denarii PHILLIP DAVIS A Die-Linked Sequence of Dacian Denarii Sometime prior to mid-january 2002, probably but not certainly in 2001, a large coin hoard was found in Romania. This consisted of approximately 5000

More information

Proiect:ID 1904, Acţiuni, coacţiuni şi graduări pe algebre, Director: S. Dăscălescu SINTEZA LUCRĂRII Raport Decembrie 2010

Proiect:ID 1904, Acţiuni, coacţiuni şi graduări pe algebre, Director: S. Dăscălescu SINTEZA LUCRĂRII Raport Decembrie 2010 Proiect:ID 1904, cţiuni, coacţiuni şi graduări pe algebre, Director: S. Dăscălescu SINTEZ LUCRĂRII Raport Decembrie 2010 Cercetarea pe temele propuse în proiect s-a concretizat în următoarele 12 articole,

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

Craiova University of Craiova, 13, A.I. Cuza Street, , Craiova, Dolj, Romania

Craiova University of Craiova, 13, A.I. Cuza Street, , Craiova, Dolj, Romania Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) E-mail Nationality Gender Work experience Dates Occupation or position held Main activities and responsibilities Name and address

More information

Optimality conditions in vector optimization

Optimality conditions in vector optimization "Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi Faculty of Mathematics Habilitation Thesis Optimality conditions in vector optimization A view through scalarization methods and metric regularity of mappings Author:

More information

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate)

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

More information

EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS THROUGH SYNTHETIC INDICATORS

EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS THROUGH SYNTHETIC INDICATORS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc. 2, 2010 SecŃia TEXTILE. PIELĂRIE EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS

More information

AN ALGORITHM FOR THE ADAPTIVE CONTROL OF ANTI HAIL MISSILE LAUNCH RAMPS

AN ALGORITHM FOR THE ADAPTIVE CONTROL OF ANTI HAIL MISSILE LAUNCH RAMPS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Volumul 64 (68), Numărul 2, 2018 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ AN ALGORITHM FOR THE

More information

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS HABILITATION THESIS ADVANCED APPROACHES ON FOOD SAFETY AND FUNCTIONALITY ABORDĂRI AVANSATE ASUPRA SIGURANȚEI ȘI FUNCȚIONALITĂȚII ALIMENTELOR Associate Professor Nicoleta STĂNCIUC Dunărea de Jos University

More information

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 7, No., 8 ISSN 454-34x SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION Dan OLARU, Mihai Octavian POPESCU Calitatea distribuţiei energiei electrice

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

TEODORU Cosmin Adrian.

TEODORU Cosmin Adrian. CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Data naşterii TEODORU Cosmin Adrian Str. Surianu nr. 2 515 800 Sebeş, jud. Alba ROMANIA +40 745 514 696 ateodoru77@yahoo.com 21.08.1977

More information