Curriculum vitae Europass

Size: px
Start display at page:

Download "Curriculum vitae Europass"

Transcription

1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă STAN I. Nicolae Răzvan Str. Păltiniş, Bl. K 10, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10, Craiova, Dolj, România Telefon Mobil: ; Naţionalitate nicolaerazvanstan@yahoo.com română Data naşterii Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional M Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie, str. A.I.Cuza, nr. 13, Craiova, , Dolj, tel: 0251/ Experienţa profesională Funcţia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi formare Perioada 1 martie 2009 prezent: Asistent titular la Catedra Sistematico-Practică, Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Craiova, Disciplinele: Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Formare duhovnicească şi liturgică, Practică liturgică. 1 oct feb. 2009: Asistent suplinitor la Catedra Sistematico-Practică, Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Craiova, Disciplinele: Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Formare duhovnicească şi liturgică, Practică liturgică. 1 ian sept. 2008: director editura Mitropolia Olteniei. 1 oct dec. 2006: administrator/coordonator editura Mitropolia Olteniei. 15 nov iun. 2004: profesor suplinitor la Şc. Gen. Nr. 37 Craiova, unde am pus bazele revistei Muguri de credinţă, la care am fost şi redactor, iar nr. 1, anul I/2004 a apărut sub îngrijirea mea. 1 sept sept. 2004: lector la editura Mitropolia Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei, având şi atribuţii în cadrul Biroului Învăţământ. 1 iul aug. 2002: angajat al Arhiepiscopiei Craiovei, în cadrul Biroului de Presă, timp în care am participat şi la realizarea emisiunii Lumină din Lumină, transmisă la Radio Oltenia Craiova în fiecare Duminică între orele Asistent universitar Universitatea din Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 13 Craiova, , Dolj, tel: 0251/ Activitate de predare şi cercetare în învăţământul superior 1

2 Perioada oct. 2003: admis la cursurile de doctorat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Gh. Radu. Teza de doctorat, Antropologia din perspectiva hristologică: bazele doctrinare ale vieţii duhovniceşti, este susţinută la Facultatea de Teologie a Universităţii Ovidius Constanţa, în data de 16 apr. 2007, sub coordonarea aceluiaşi profesor, obţinând calificativul Magna cum laude, cf. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, nr. 1418, din 29 iun : Studii Aprofundate în cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, Secţia Doctrină şi Cultură, cu lucrarea de disertaţie: Înomenirea Logosului ca fundament al Sfintelor Taine, îndrumător: P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu Popa : Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Licenţa la disciplina Teologie Dogmatică, având ca titlu: Prin Înomenirea Fiului spre îndumnezeirea omului, îndrumător: P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu Popa : Seminarul Teologic Ortodox din Craiova. Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Română Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Limba Engleză C2 10/10 C2 10/10 C2 10/10 C2 10/10 C2 8/10 Limba Engleză C1 10/10 C2 8/10 B1 7/10 B1 9/10 A2 7/10 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Permis(e) de conducere Anexe Categoria B Anexa 1: Stagii de formare continuă Anexa 2: Publicaţii Anexa 3: Participări la colocvii, simpozioane, conferinţe naţionale: Anexa 4: Conferinţe internaţionale: Anexa 5: Referinţe critice: Anexa 6: Premii, distincţii: Anexa 7: Alte activităţi: Anexa 1: Stagii de formare continuă 1.1. Burse în străinătate: sept iun. 2008: Master of Ecumenical Studies, The Ecumenical Institute at Bossey/ World Council of Churches/ La Faculté Autonome de Théologie Protestante, Université de Genève/Switzerland, având ca disertaţie lucrarea: The relation between Human Dignity and Human Rights in the Orthodox perspective. sept febr.2008: Gradual School of Ecumenical Studies, The Ecumenical Institute at Bossey/Switzerland Membru în granturi: membru în Proiectului Intercultural methods of community development, finanţat de ANPCDEFP prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii Grundtvig membru în Proiectul New tools for non-formal educators working on intercultural learning (Tipul proiectului: Erasmus Intensive Programme under the Lifelong Learning Programme ; Nr. Contract: 2010/LLP/ERAMOB-IP/23; Valoare contract: ,00 Euro; ţări participante: Belgia, România, Portugalia, Franţa, Finlanda). 2

3 Anexa 2: Publicaţii 2.1. Cărţi: a. autor unic: 1. Antropologia din perspectiva hristologică: bazele doctrinare ale vieţii duhovniceşti, teză de doctorat, Prefaţă de Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Gh. Radu şi Postfaţă de Pr. Prof. Univ. Dr. Ilie Moldovan, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2007, 571p., ISBN: Datoria de a rămâne viu, Prefaţa P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu Slătineanul, Cuvânt de recomandare Pr. Prof. Univ. Dr. Constantinos Karaisaridis, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2003, 126p., ISBN: Călător spre veşnicie. Imne teologice, Prefaţă de Pr. Prof. Univ. Dr. Ilie Moldovan, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, 94p., ISBN: b. volume editate/coordonate: 1. Nicolae Răzvan Stan (Editor), Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, 370p., ISBN: Nicolae Răzvan Stan (Coordonator) (împreună cu Arhim. Prof. Vasile Prescure), Tineretul şi Creştinismul. Repere duhovniceşti pentru tinerii zilelor noastre, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, 292p., ISBN: Nicolae Răzvan Stan (Coordonator, îngrijire ediţie) (în colaborare cu Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu), Teologie şi viaţă isihastă în opera Sf. Grigorie Palama, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, 414p., ISBN: c. ediţii îngrijite: 1. Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Gh. Radu, Repere morale pentru omul contemporan, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, 324p., ISBN: Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Gh. Radu, Despre înnoirea şi îndumnezeirea omului în Hristos, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, 435p., ISBN: Pr. Prof. Univ. Dr. Ilie Moldovan, Ortodoxia misionară, stâlp de lumină în lumea contemporană, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2009, 430p., ISBN: Studii şi Articole: a. peste 10 pagini: 1. Moartea lui Hristos sau omorârea morţii noastre, în rev. Mitropolia Olteniei, Revista Arhiepiscopiei Craiovei şi a Episcopiei Râmnicului, nr. 5-6/2001, pp (10p.), ISSN: Prin Înomenirea Fiului spre îndumnezeirea omului, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2002, pp (15p.), ISSN: Autonomia omului şi dependenţa faţă de Dumnezeu, în rev. Altarul Banatului, nr. 4-6/2003, pp (12p.), ISSN: Întruparea istorică şi cea duhovnicească a Fiului lui Dumnezeu, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2003, pp (14p.), ISSN: Civilizaţie şi criză, în Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Coordonatori: Radu Constantinescu şi Gelu Călina, nr. 3/2004, pp (26p.), ISBN: Ascetica şi Mistica creştină în formarea teologică şi în viaţa preotului şi a credinciosului, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2004, pp (31p.), ISSN: Actualitatea Jertfei Mântuitorului Hristos, în rev. Altarul Banatului, nr /2004, pp (15p.), ISSN: Asceza cale spre îndumnezeire, în rev. Teologia, Revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, nr. 2/2005, pp (43p.), ISSN: Sfântul Simeon Noul Teolog, apologetul vieţii duhovniceşti autentice, în rev. Altarul Banatului, nr. 4-6/2005, pp (15p.), ISSN: Iisus Hristos manifestarea iubirii divine, în rev. Altarul Banatului, nr , pp (15p.), ISSN: Egocentrism sau teocentrism? Homo contemporaneus şi orientarea iubirii sale, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2005, pp (25p.), ISSN: The relation between Human Dignity and Human Rights in the Orthodox perspective, în rev. Studii Teologice, nr. 2/2008, pp (37p.), ISSN: From the World s Violence to the Peace of Christ, în rev. Teologia /Arad, nr. 2/2008, pp (16p.), ISSN: Dimensiunea şi însemnătatea mistică a conceptului de inimă în Vechiul Testament, în rev. Ortodoxia, nr. 3-4/2008, pp (22p.), ISSN: The anthropological understanding of the heart in the Old Testament. An analysis from Christian mystical perspective, în rev. Teologia /Arad, nr. 4/2008, pp (13p.), ISSN: Aspectele hristologice esenţiale ale gândirii Sfântului Maxim Mărturisitorul, în vol. Teologie şi Spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2009, pp (30p.), ISBN: Înrădăcinarea omului în Dumnezeu. Conotaţiile duhovniceşti ale operei Părintelui Dumitru Popescu, în vol. Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Acad. Dumitru Popescu la împlinirea vârstei de 80 de ani, coordonatori: Ioan Tulcan şi Cristinel Ioja, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009, pp (26p.), ISBN: Valorificarea deplină a doctrinei ortodoxe prin hristificarea existenţei umane: o evaluare a gândirii teologice a Părintelui Ion Bria, în vol. Omagiu Pr. Prof. Dr. Ion Bria ( ). The reception of his theological thinking and its relevance for the overpass of the ecumenical & missionary deadlock, The International Symposium, Arad February 2009, Coordonatori: Ioan Tulcan şi Cristinel Ioja, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009, pp (25p.), ISBN: The relation between Doctrine and Spirituality in Father Dumitru Stăniloae s thinking, în vol. Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays?, Orthodox Dogmatic Theology Symposium, 2 nd International Edition, Arad, 11 th to 13 th of June 2009, Coordonatori: Ioan Tulcan, Cristinel Ioja, Michel Stavrou şi Peter Bouteneff, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009, pp

4 (31p.), ISBN: Vezi şi varianta în limba română a studiului de faţă: Relaţia dintre doctrină şi spiritualitate în gândirea Părintelui Stăniloe, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2010, pp (22p.), ISSN: Drepturile omului: tendinţele antropologice şi dezvoltarea istorică a conceptului, în: Nicolae Răzvan Stan (Editor), Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp (19p.), ISBN: Principiile spiritualităţii ortodoxe reliefate în opera părintelui profesor Ion Bria, în vol. Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii/The Relevance of Reverend Professor Ion Bria s work for contemporary society and for the life of the Church. New Directions in the Research of Church Doctrine, Mission, and Unity, Coordonator: Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Moşoiu, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2010, pp (14p.), ISBN: Intercorelaţia dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie în viaţa Bisericii şi a credincioşilor, în rev. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxa, anul LV, nr. 1/2010, pp (14p.), ISSN: Importanţa autenticităţii, clarităţii şi actualităţii limbajului teologic în abordarea ortodoxă, în vol. Importanţa pastoral-misonară şi culturală a presei bisericeşti în Ortodoxia românească, coordonatori: Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan şi Pr. Lect. Dr. Filip Albu, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2010, pp (25p.), ISBN: Teologia Taina cunoaşterii lui Dumnezeu prin trăirea ascetică, experienţa eclesială şi aprofundarea adevărurilor doctrinare, în vol. Revelaţie, Dogmă şi Spiritualitate în Perspectiva Misiunii Bisericii. Al III-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Cluj- Napoca, mai 2010, ediţie îngrijită de: Pr. Prof. Dr. Valer Bel şi Pr. Asist. Dr. Cristian Sonea, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, pp (40p.), ISSN: Dimensiunea ascetică a vieţii duhovniceşti în gândirea Sf. Vasile cel Mare, în rev. Revista Teologică, nr. 3/2011, pp (17p.), ISSN: , ISSN on line: Fundamentele biblice ale hristologiei Simbolului de credinţă niceo-constantinopolitan, în vol. The Niceo-Constantinopolitan Creed. Expression of the One and Undivided Church Faith. History, Doctrine and Spirituality, International Symposium of Theology, Arad, 8 th and 10 th of June 2010, coordonatori: Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan şi Conf. Dr. Cristinel Ioja, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2011, pp (43p.), ISBN: Human Person as a Being Created in the Image of God and as the Image of the Son: The Orthodox Christian Perspective, în International Journal of Orthodox Theology, 2:3(2011), pp (24p.), ISSN: b. între 5-10 pagini: 1. Roadele activităţii Mântuitorului Iisus Hristos, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2002, pp (6p.), ISSN: Viaţa creştină o continuă trăire în Dumnezeu, în Almanah Bisericesc 2002, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, pp (7p.). 3. Suntem ceea ce ne facem. Premise creştine despre împlinirea sinelui, în vol. Teologie şi ştiinţe naturale, Coordonatori: Radu Constantinescu şi Gelu Călina, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2002, pp (9p.), ISBN: X. 4. Sfânta Treime ca existenţă şi iubire desăvârşită şi participarea noastră la Ea prin Hristos, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2003, pp (9p.), ISSN: c. între 1-5 pagini: 1. Datoria faţă de aproapele, în rev. Învierea, Foaie religioasă editată de Arhiepiscopia Timişoarei, 15 iulie 2000, p. 2 (1p.), ISSN: Dorinţa părăsirii sau necesitatea reîntoarcerii, în rev. Învierea, 15 septembrie 2000, p. 3 (1p.), ISSN: Teologie şi viaţă, în rev. Analele Universităţii din Craiova, Facultatea de Teologie, nr. 6/2000, pp (3p.), ISSN: Ortodoxia sau locul întâlnirii cu Dumnezeu, în Ekklesia, Revistă de spiritualitate ortodoxă editată de Mânăstirea Noul-Neamţ şi Seminarul Teologic de Chişinău, nr. 9-12/2000, pp (2p.). 5. Relaţia dintre cler şi credincioşi, în rev. Ekklesia, număr consacrat problemei (re)introducerii religiei în şcolile din Moldova, pp (2p.). 6. Viaţa ca dar, în Tezaur Românesc, Revistă de spiritualitate şi cultură, editată de ASCOR Filiala Turnu Severin, nr. 1, octombriedecembrie 2000, pp. 6-7 (2p.), ISSN: Rugăciunea ca dar, în rev. Tezaur Românesc, nr. 1 (2), ianuarie-martie 2001, pp. 8-9 (2p.), ISSN: Numai prin Dumnezeu, în rev. Vestitorul Ortodoxiei, Periodic al Patriarhiei Române, nr , 15 aprilie 2001, p. 6 (1p.); articol preluat şi de rev. Lumină, Pagini culturale ialomiţene, nr. 3, mai 2001, p. 1 (1p.). 9. Rugăciunea, dialog liber şi personal, în rev. Învierea, 1 septembrie 2001, p. 3 (1p.), ISSN: Deschiderea prin iubire, în rev. Învierea, 15 octombrie 2001, p. 2 (1p.), ISSN: Cuvântul lui Dumnezeu Viaţa lumii, în rev. Învierea, 1 decembrie 2001, p. 3 (1p.), ISSN: Viaţa ca virtute, în rev. Tezaur Românesc, nr. 3 (4), decembrie 2001, pp. 3-4 (2p.), ISSN: Maladia minciunii, în rev. Vestitorul Ortodoxiei, nr , 31 decembrie 2001, p. 12 (1p.). 14. Cultura creştină, în Cultură şi Credinţă, Revista Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin, 2002, p. 42 (1p.); şi în rev. Învierea, 15 iunie 2003, p. 2 (1p.), ISSN: Participare şi împlinire, în rev. Vestitorul Ortodoxiei, nr , ianuarie 2002, p. 5 (1p.). 16. Ţapul ispăşitor, în rev. Învierea, 1 ianuarie 2002, p. 2 (1p.), ISSN: Nenorocirile vieţii, în rev. Învierea, 1 martie 2002, p. 2 (1p.), ISSN: Slujirea ca iubire, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2002, pp (3p.), ISSN: Sfânta Treime sau Iubirea desăvârşită, în rev. Vestitorul Ortodoxiei, nr , 15 mai 2002, p. 4 (1p.). 20. Cum participăm la sfintele slujbe?, în rev. Învierea, 1 iunie 2002, p. 2 (1p.), ISSN: Hristos ca sens al tinerilor, în rev. Cetatea Creştină, Periodic de spiritualitate, informare şi atitudine al Arhiepiscopiei Craiovei, An. I, Nr. 2, iunie 2002, p. 4 (1p.), ISSN: Începutul nesfârşitului, în rev. Învierea, 1 august 2002, p. 2 (1p.), ISSN:

5 23. Pentru o atitudine creştină faţă de lume, în rev. Învierea, 1 octombrie 2002, p. 2 (1p.), ISSN: Viaţa în şi cu Hristos, în rev. Altarul Banatului, nr. 7-9/2002, pp (4p.), ISSN: Măreţie şi chemare în Preoţie, în rev. Analele Universităţii din Craiova, Facultatea de Teologie, nr. 9/2002, pp (4p.), ISSN: În Biserică precum în Cer, în rev. Ecce Homo, Revista Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, Filiala Craiova, nr. 10/2002, pp. 8-9 (2p.). 27. Între moarte şi înviere, în rev. Lumină Lină Gracious Light, New York, An VIII/nr. 2, 2003, pp (3p.), ISSN: De la Scriptură la Hristos, în rev. Învierea, 15 februarie 2003, p. 2 (1p.), ISSN: Evoluţionismul darwinist şi moralitatea, în rev. Muguri de credinţă, nr. 1/2004, pp (3p.), ISSN: ; şi în rev. Caligraf, anul IV, nr 7(41), iulie 2004, p. 16 (1p.), ISSN: Arhiepiscopul Lucian Florea a plecat la Domnul, în rev. Cetatea Creştină, nr. 9(29) septembrie 2004, p. 6 (1p.), ISSN: Noţiunea de asceză creştină, în rev. Cetatea Creştină, nr. 11(31) septembrie 2004, p. 4 (1p.), ISSN: Prefeţe, cuvinte înainte etc. 1. Cuvânt înainte, la Nicolae Răzvan Stan (Editor), Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, pp. 5-7 (3p.) Recenzii, cronici, prezentări cărţi: 1. PS. Prof. Dr. Irineu Slătineanul, Omul fiinţă spre îndumnezeire, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, 227p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/ 2002, pp (3p.), ISSN: PS. Prof. Dr. Irineu Slătineanul, În Duhul Sfinţeniei lui Hristos, Ed. Universitaria, Craiova, 2001, 202p., în rev. Altarul Banatului, nr. 4-6/2003, pp (2p.), ISSN: Michael Harper, Lumina cea adevărată. Călătoria unui evanghelic spre Ortodoxie, trad. Elena Tâmpănariu, Ed. Teofania, Sibiu, 2002, 206p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2003, pp (3p.), ISSN: Cărţi pentru şi despre tineri, în rev. Cetatea Creştină, nr. 9 (17), septembrie 2003, p. 3 (1p.), ISSN: Jean-Claude Larchet, Etica procreaţiei în învăţătura Sfinţilor Părinţi, trad. Marinela Bojin, Ed. Sofia, Buc. 2003, 287p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2003, pp (3p.), ISSN: Pr. Conf. Dr. Ioan C. Teşu, Lumea, rugăciunea şi asceza în teologia Părintelui Stăniloae, Ed. Trinitas, Iaşi, 2003, 189p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2003, pp (3p.), ISSN: Jürgen Henkel, Îndumnezeire şi etică a iubirii în opera părintelui Dumitru Stăniloae, trad. Diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2003, 436p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2003, pp (3p.), ISSN: Pr. Ioan Ică, Dr. Alexandros Kalomiros, Diac. Andrei Kuraev, Pr. Doru Costache, Sfinţii Părinţi despre originile şi destinul cosmosului şi omului, ediţia a II-a adăugită, Ed. Deisis, Sibiu, 2003, 248p., în rev. Altarul Banatului, nr /2003, pp (2p.), ISSN: Georgios I. Mantzaridis, Globalizare şi Universalitate. Himeră şi Adevăr, trad. Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2002, 188p., în rev. Altarul Banatului, nr /2003, pp (3p.), ISSN: Anastasios Yannoulatos, Arhiepiscop al Tiranei şi a Toată Albania, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, trad. Drd. Gabriel Mândrilă şi Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, Ed. Bizantină, Buc. 2003, 247p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2004, pp (3p.), ISSN: Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Omul fără rădăcini, Ed. Nemira, Buc. 2001, 117p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2004, pp (3p.), ISSN: Andrew Louth, Originile tradiţiei mistice creştine. De la Platon la Dionisie Areopagitul, trad. Elisabeta Voichiţa Sita, cuvânt înainte diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2002, 269p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2004, pp (2p.), ISSN: Apariţii editoriale la Editura Mitropolia Olteniei, în rev. Cetatea Creştină, nr. 9(29) septembrie 2004, p. 6 (1p.), ISSN: Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma, Ascetica, Ed. Marineasa, Timişoara, 2003, 640p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2004, pp (3p.), ISSN: Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, trad. Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Buc. 2003, 386p, în rev. Ramuri, nr , octombrie-noiembrie 2004, p. 23 (1p.), ISSN: ; şi în rev. Altarul Banatului, nr /2004, pp (2p.), ISSN: Pr. Dr. Constantin Pătuleanu, Teologia Ecumenica. Istoria şi evaluarea dialogului teologic bilateral dintre EKD şi BOR, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2003, 260+7p., în rev. Altarul Banatului, nr /2004, pp (3p.), ISSN: Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2007, 812p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2007, pp (3p.), ISSN: Pr. Alexander Shmemann, Biserică, Lume, Misiune, trad. Maria Vinţeler, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, 327p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2007, pp (2p.), ISSN: Joseph Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Christianity and the Crisis of Cutures, Introduction by Marcello Pera, Translated by Brian McNeil, Ignatius Press, San Francisco, 2006, 116p., în rev. Altarul Banatului, nr. 1-3/2008, pp (4p.), ISSN: Cristinel Ioja, Dogmatică şi Dogmatişti: Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice din România în a doua jumătate a secolului XX şi începutul secolului XXI, Ed. Marineasa, Timişoara, 2008, 615p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2008, pp (4p.), ISSN: Amprentele teologice ale fiinţării (Recenzie la: Nicolae Jinga, Dicţionarul lui Dumnezeu, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008), în rev. Ramuri, nr. 1-2/2009, pp (2p.), ISSN: Paradoxul înmănuncheat al sfinţeniei: prolog din proloage (Recenzie la: Sever Negrescu, Prolog din Proloage, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008), în rev. Ramuri, nr. 5-6/2009, p. 26 (1p.), ISSN:

6 23. Georges Florovsky, Sensul ascezei creştine, trad. Vasile Manea, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2009, 161p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2009, pp (4p.), ISSN: Valer Bel, Teologie şi Biserică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 430p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2009, pp (4p.), ISSN: Perspectiva iconizatoare a antropologiei (Recenzie la: Florin Caragiu, Antropologia iconică reflectată în opera Părintelui Dumitru Stăniloae, Ed. Sofia, Bucureşti, 2008, 255p.), în rev. Ramuri, nr. 11/2009, pp. 8-9 (2p.), ISSN: Dr. Irineu Ion Popa, Substanţa morală a dreptului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 427p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2009, pp (5p.), ISSN: Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, Apologetica raţional-duhovnicească a Ortodoxiei, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2009, 239p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2010, pp (4p.), ISSN: Joseph Ratzinger (Papa Benedict al XVI-lea), Isus din Nazaret, trad. Alexandru Mihăilescu, Ed. Rao International Publishing Company, Bucureşti, 2010, 347p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2010, pp (5p.), ISSN: Sacralitatea limbii române (Recenzie la: Pr. Prof. Univ. Dr. Emilian Corniţescu, Vechiul Testament izvor spiritual al limbii române, Ed. Europolis, Constanţa, 2008, 217p.), în rev. Ramuri, nr. 1/2011, p. 17 (1p.), ISSN: Norman Russell, Fellow Workers with God: Orthodox Thinking on Theosis, St Vladimir s Seminary Press, Crestwood, New York, 2009, 189p., în rev. Revista Teologică, nr. 3/2011, pp (4p.), ISSN: , ISSN on line: Protopresbyter Prof. Univ. Dr. Ioannis Romanides, Teologia Patristică, trad. Pr. Dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Metafraze, Bucureşti, 2011, 294p., în rev. Revista Teologică, nr. 3/2011, pp (4p.), ISSN: , ISSN on line: Paul Evdokimov, Viaţa spirituală în cetate, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. Nemira, Bucureşti, 2010, 240p., în rev. Revista Teologică, nr. 4/2011, pp (3p.), ISSN: , ISSN on line: Olivier Clément, Repere spirituale pentru omul de azi, trad. Geanina Tivdă, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011, 124p., în rev. Revista Teologică, nr. 4/2011, pp (4p.), ISSN: , ISSN on line: Pr. Ioannis Romanides, Dogmatica patristică ortodoxă: o expunere concisă, trad. Dragoş Dâscă, Ed. Ecclesiast, Sibiu, 2010, 153p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2011, pp (6p.), ISSN: Mitropolitul Antonie de Suroj, Dumnezeu şi omul, trad. Luminiţa Irina Niculescu, Ed. Sophia/Cartea Ortodoxă, Bucureşti/ Alexandria, 2011, 285p., în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2011, pp (4p.), ISSN: Traduceri: a. din limba engleză în limba română: 1. Documentul Bisericii Ortodoxe Ruse: The Russian Orthodox Church s basic teaching on human dignity, freedom and rights, publicat în limba română în: Nicolae Răzvan Stan (Editor), Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp (22p.), ISBN: His All Holiness Bartolomeu I, Archbishop of Constantinople and Ecumenical Patriarch, Spirituality and human rights, publicat în limba română în: Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, pp (5p.). 3. His Holiness Kirill, Patriarch of Moscow and of All Russia, Human rights and moral responsibility, publicat în limba română în: Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, pp (13p.). 4. His Holiness Anastasios Yannoulatos, Archbishop of Tirana, Durrës and All Albania, Eastern Orthodoxy and human rights, rev. International Review of Mission, vol. LXXIII, no. 292, October 1984, pp , publicat în limba română în: Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, pp (18p.). 5. Fr. PhD Prof. Paul Nadim Tarazi, God s rights over creation and man: a scriptural perspective, publicat în limba română în: Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, pp (16p.). 6. PhD Prof. Nicolae Roddy, In search of a genuine biblical anthropology: two case studies, publicat în limba română în: Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, pp (13p.). 7. Fr. PhD Prof. Georges Tsetsis, Fundamental rights from the perspective of the Church: An Orthodox approach, publicat în limba română în: Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, pp (7p.). 8. PhD Prof. Konstantinos Delikostantis, Human rights and Orthodoxy. Remarks on Christian freedom and autonomy, publicat în limba română în: Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, pp (19p.). 9. Fr. PhD Prof. John Breck, Orthodox anthropology and the right to life : implications for human stem cell research and cloning, publicat în limba română în: Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, pp (13p.). 10. Fr. PhD Prof. Stanley S. Harakas, Human rights: An Eastern Orthodox perspective, rev. Journal of Ecumenical Studies, vol. 19, no. 3, summer 1982, pp , publicat în limba română în: Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, pp (17p.). 11. PhD Prof. Fadi A. Georgi, Death, the Expression of a Theocentric Anthropology in the Thought of Saint Gregory Palamas, publicat în limba română în: Nicolae Răzvan Stan (Coordonator, îngrijire ediţie) (în colaborare), Teologie şi viaţă isihastă în opera Sf. Grigorie Palama, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, pp (14p.), ISBN: Interviuri realizate: 1. Este posibil să trăim realitatea experienţei de martir sub martiriul conştiinţei, Interviu realizat cu Pr. Prof. Dr. Constantinos Karaisaridis, în rev. Vestitorul Ortodoxiei, nr. 286, 1 martie 2002, p. 4 (1p.). 2. Viaţa creştină este permanent asistată de lumea îngerilor, Interviu realizat cu PS. Prof. Dr. Irineu Slătineanul, în rev. Vestitorul Ortodoxiei, nr , 15 iunie 2002, p. 9 (1p.). 3. Importanţa vieţii creştine în contextul societăţii actuale, Interviu realizat cu PS. Prof. Dr. Irineu Slătineanul, în rev. Învierea, 15 mai 2003, p. 2 (1p.), ISSN:

7 4. Posibilitatea relaţiei omului cu Dumnezeu în lumea modernă, Interviu realizat cu Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2006, pp (4p.), ISSN: ; şi în rev. Logos, supliment al publicaţiei Învierea, 1 noiembrie 2003, pp. 1-2 (2p.), ISSN: Creştinismul şi provocările actuale, Interviu cu Pr. Prof. Univ. Dr. Wilhelm Dancă, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2006, pp (18p.), ISSN: Interviul respectiv a fost republicat de Wilhelm Dancă şi în următoarele lucrări: Wilhelm Dancă, Fascinaţia binelui. Creştinism şi postmodernitate, Ed. Sapientia, Iaşi, 2007, pp (25p.), ISBN: ; şi în Wilhelm Dancă, Pentru iubirea lui Cristos: dialoguri despre Biserică, Preoţie şi credinţă, Ed. Sapientia, Iaşi, 2011, pp (12p.), ISBN: Bibliografii întocmire: 1. Mitropolitul Nestor Vornicescu repere bibliografice, în vol. Vlădica Nestor Păstorul oltenilor, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, pp (13p.), ISBN: Vezi şi rev. Cetatea Creştină, nr. 5, mai 2007, p. 2 (1p.), ISSN: Poezii: 1. Alergând, în rev. Ramuri, Revistă a Uniunii Scriitorilor din România, Craiova, nr. 3-4/2003, p. 27, ISSN: Nădejde, în rev. Ramuri, nr. 3-4/2003, p. 27, ISSN: Cântec, în rev. Luceafărul, Revistă apărută sub egida Uniunii Scriitorilor, nr. 25/2 iulie 2003, p. 14, ISSN: X. 4. Descoperire, în rev. Luceafărul, nr. 25/2 iulie 2003, p. 14, ISSN: X. 5. Strigăt, în rev. Apollodor, Revistă de cultură, educaţie şi opinie editată de Palatul Cultural Teodor Costescu, nr. 2/aprilie 2004, p. 41, ISSN: X. 6. Darul, în rev. Apollodor, nr. 2/aprilie 2004, p. 41, ISSN: X. 7. Mărturisire, în rev. Apollodor, nr. 2/aprilie 2004, p. 41, ISSN: X. 8. Lupta, în rev. Cetatea Creştină, nr. 4 (48) aprilie 2006, p. 2, ISSN: Din cădere, în rev. Mozaicul, Revistă de cultură fondată la Craiova, în 1838, de Constantin Lecca, nr. 2/2007, p. 18, ISSN: Taină vie, în rev. Învierea, nr. 17 (443), 1 septembrie 2008, p. 3, ISSN: Străfulgerări, în rev. Ramuri, nr. 11/2009, p. 17, ISSN: Cruci, în rev. Ramuri, nr. 11/2009, p. 17, ISSN: Viaţa, în rev. Ramuri, nr. 9/2010, p. 15, ISSN: Moartea, în rev. Mozaicul, nr. 1/2011, p. 14, ISSN: Anexa 3: Participări la colocvii, simpozioane, conferinţe naţionale: 1. Simpozionul Creaţie şi restaurare, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii Bucureşti, mai 2006, cu referatul: Restaurare şi creaţie prin iubire. 2. Al III-lea Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, organizat de Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova şi de Arhiepiscopia Craiovei (Mitropolia Olteniei), la Sfânta Mănăstire Tismana (judeţul Gorj), noiembrie Simpozionul Naţional Studenţesc Exegeza şi ermineutica biblică în operele Sfinţilor Capadocieni, organizat de Facultatea de Teologie din Craiova, în perioada mai 2009, la Mânăstirea Tismana. 4. Simpozion Naţional: «Calea Mântuirii» la zece ani de apariţie ( ). Importanţa pastoral-misonară şi culturală a presei bisericeşti în Ortodoxia românească, organizat de Facultatea de Teologie din Arad şi de Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române, la Arad, în perioada aprilie 2010, cu referatul: Importanţa autenticităţii, clarităţii şi actualităţii limbajului teologic în abordarea ortodoxă. 5. Simpozionul Naţional Studenţesc: Fundamentele biblice ale Crezului niceo-constantinopolitan, organizat de Facultatea de Teologie din Craiova, în perioada mai 2010, la Mânăstirea Tismana. 6. Cel de-al III-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă: Revelaţie, dogmă şi spiritualitate în perspectiva misiunii Bisericii, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în perioada mai 2010, cu referatul: Teologia mărturie a experienţei duhovniceşti. 7. Simpozionul Naţional Studenţesc: Tainele Botezului şi Cununiei în Sfânta Scriptură, organizat de Facultatea de Teologie din Craiova, în perioada mai 2011, la Mânăstirea Tismana. 8. Simpozionul Teologic: Teologie şi mistică în opera Sf. Chiril al Alexandriei, Mănăstirea Tismana, jud. Gorj, iulie 2012, organizat de către Arhiepiscopia Craiovei şi Facultatea de Teologie din Craiova, cu referatul: Teologia Sf. Chiril al Alexandriei cu privire la Jertfa hristologică în receptarea şi interpretarea Părintelui Dumitru Stăniloae. Anexa 4: Conferinţe internaţionale: 1. Human Rights Council Seventh Session, 3-28 martie 2008, United Nation, Geneva, Switzerland. 2. Parohia Ortodoxă Română Învierea Domnului din Geneva-Chambésy/Elveţia, sâmbătă 5 aprilie 2008, susţine conferinţa cu titlul: Actualitatea învăţăturii creştine şi posibilitatea trăirii în Hristos, indiferent de timp şi spaţiu. 3. Seminarul Internaţional Human Rights and Human Dignity, mai 2008, Ecumenical Institute Bossey, Switzerland. 4. Simpozionul Scriptură şi Liturghie actualitatea mesajului acestora şi relevenţa lui apologetică în lumea contemporană, din cadrul Simpozionului internaţional: Research and Education in an Innovation era, 2 nd edition, noiembrie 2008, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu referatul: Relaţia dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie în viaţa duhovnicească a credincioşilor. 7

8 5. Simpozionul Internaţional: Rev. Ph.D. ION BRIA: The reception of his theological thinking and its relevance for the overpass of the ecumenical & missionary deadlock, februarie 2009, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, cu referatul: Rev. Bria s Contribution to Distinguish the Orthodox Spirituality Valence for Contemporary World. 6. Conferinţa Internaţională Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii, Sibiu, mai 2009, cu referatul: Principiile Spiritualităţii Ortodoxe reliefate în opera Părintelui Profesor Ion Bria. 7. Simpozionul Internaţional: Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays?, organizat de International Association of Orthodox Dogmatic Theologians, Arad, iunie 2009, cu referatul: The relationship between doctrine and spirituality in Father Staniloae s thought. 8. Simpozionul Internaţional: Moştenirea spirituală a Sfinţilor Părinţi Capadocieni pentru creştinii de pretutindeni, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, 5-9 octombrie 2009, cu referatul: Semnificaţia şi importanţa ascezei la Sfântul Vasile cel Mare. 9. Simpozionului Teologic Internaţional Teologie şi viaţă isihastă în opera Sf. Grigorie Palama, organizat de Facultatea de Teologie din Craiova, în perioada noiembrie 2009, la Mănăstirea Tismana, cu referatul: Preocuparea permanentă a Părintelui Stăniloae de înnoire a Dogmaticii ortodoxe cu ajutorul teologiei palamite. 10. Simpozionul Internaţional: Crezul Niceo-Constantinopolitan, expresie a credinţei Bisericii celei una şi nedespărţite. Istoric, doctrină şi spiritualitate, organizat de Facultatea de Teologie din Arad, în perioada 8-10 iunie 2010, cu referatul: Fundamentele biblice ale hristologiei Simbolului de credinţă niceo-constantinopolitan. 11. Simpozionul internaţional: Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan sinteză a învăţăturii creştine şi temei al spiritualităţii noastre, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanţa şi de Arhiepiscopia Tomisului, la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului, Dorna Arini, judeţul Suceava, în perioada 2-3 noiembrie 2010, cu referatul: Mărturia hristologică nou-testamentară şi importanţa ei în precizarea dogmei de credinţă a Simbolului niceo-constantinopolitan. 12. Conferinţa internaţională: Credinţă şi mărturisire. Istorie şi actualitate, organizată de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj- Napoca, la Cluj-Napoca, în perioada 4-6 noiembrie 2010, cu referatul: Învăţătura despre energiile necreate: dogmă a Bisericii sau teologumenă a Sf. Grigorie Palama? 13. The second intercultural workshop with the priests (pastors, deacons, nuns) from rural disadvantaged areas, organised in the framework of the European Grundtvig project Intercultural methods of community development, ca lector şi moderator, Craiova, 8-13 noiembrie Conferinţa internaţională: Mişcarea ecumenică în viaţa şi educaţia teologică a Bisericii Ortodoxe, organizată de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, în perioada noiembrie Întâlnirea pregătitoare din cadrul Programului Intensiv (IP) New tools for non-formal educators working on intercultural learning, Santarém (Portugalia), noiembrie Intensive Programe New tools for non-formal educators working on intercultural learning, Santarém (Portugalia), februarie Fourth Intercultural Workshop among priests/pastors/deacons/munks/nuns from European rural areas, organised in the framework of the European Grundtvig project Intercultural methods of community development, Oslo/Gran, Hadeland (Norvegia), mai Simpozionul Internaţional: The Function and the Limits of Reason in Dogmatic Theology, The Third Symposium of IAODT, organizat de International Association of Orthodox Dogmatic Theologians, Higher Ecclesiastical Academy of Thessaloniki and with the collaboration of Contacts Revue Française de l Orthodoxie, Tesalonic (Grecia), iunie 2011, cu referatul: The Function and Limits of Reason in Certain Scholia of Fr Dumitru Stăniloae. 19. Simpozionul Internaţional: Theology as Ecclessiastical, Pastoral-Missionary Vocation and Its Academic Dimension, organizat de Facultatea de Teologie din Arad, în perioada octombrie 2011, cu referatul: Teologie şi metodă potrivit învăţăturii Sf. Grigorie Palama. 20. Simpozionul Internaţional: Familia creştină între tradiţie şi modernitate, organizat de Facultatea de Teologie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, în perioada 2-5 noiembrie 2011, cu referatul: Implicaţiile spirituale ale Sfintei Cununii. 21. Simpozionul internaţional: A face misiune după modelul lui Hristos: Specificul Ortodoxiei şi Ecumenismului de azi, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, la Sibiu, în perioada iunie 2012, cu referatul: Misiunea Bisericii Ortodoxe cu privire la drepturile omului. Anexa 5: Referinţe critice: 1. Sorin-Vasile Tancău, Prezentare de carte: Datoria de a rămâne viu, în rev. Vestitorul Ortodoxiei, nr , 15 august-15 septembrie 2003, p Ion Maria, Ceva pentru suflet (Cronică la cartea Datoria de a rămâne viu ), în rev. Meridian, Craiova, nr. 11, septembrie 2003, p Prof. Sorina Sandu, Datoria de a rămâne viu (Recenzie), în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2004, pp (2p.), ISSN: Vasile Vlad, Studii de Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă publicate în Revista Teologia, Arad ( ), în rev. Teologia, nr. 4/2007, ISSN: Aici, între paginile 85-87, V. Vlad analizează studiul Asceza cale spre îndumnezeire, semnat de Pr. Drd. Nicolae Răzvan Stan şi publicat în rev. Teologia, nr. 2/2005, ISSN: Pr. Sever Negrescu, Adevăr şi Persoană. Un nou doctor în Teologie, în rev. Cetatea Creştină, nr. 6 (62) iunie 2007, p. 3 (1p.), ISSN: Pr. Prof. Univ. Dr. Emilian Corniţescu, Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan, Antropologia din perspectiva hristologică. Bazele doctrinare ale vieţii duhovniceşti (recenzie), în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2007, pp (5p.), ISSN: Pr. Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma, Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan, Antropologia din perspectiva hristologică. Bazele doctrinare ale vieţii duhovniceşti (recenzie), în rev. Altarul Banatului, nr /2007, pp (5p.), ISSN:

9 8. W. Dancă, Nicolae Răzvan Stan, Antropologia din perspectiva cristologică: bazele doctrinare ale vieţii duhovniceşti (recenzie), în rev. Dialog Teologic, Revista Institutului Teologic Romano-Catolic Iaşi, anul X, nr. 20/2007, pp (5p.), ISSN: Prezentarea volumului: Călător spre veşnicie. Imne teologice, Emisiunea Lumină din Lumină, rubrica Cartea săptămânii, realizator Ramona Bădescu, Radio Logos, 19 februarie 2008, ora 14.00, durata emisiunii 5 minute. 10. Dan Angelescu, Definirea hristologică a omului prin iubire şi sfinţenie Antropologia din perspectiva hristologică: bazele doctrinare ale vieţii duhovniceşti de Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan, în rev. Lumină Lină Gracious Light, New York, nr. 1/2008, pp (4p.), ISSN: Conf. Dr. Mihaela Palade, Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan, Antropologia din perspectiva hristologică Bazele doctrinare ale vieţii duhovniceşti (recenzie), în rev. Ortodoxia, nr. 1-2/2008, pp (3p.), ISSN: Ioan Tulcan, Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan, Antropologia din perspectiva hristologică. Bazele doctrinare ale vieţii duhovniceşti (recenzie), în rev. Teologia /Arad, nr. 2/2008, pp (5p.), ISSN: Petre Ciobanu, Greul drum spre veşnicie (Cronică la cartea: Călător spre veşnicie. Imne teologice), în rev. Ramuri, nr. 7 (1105), iulie 2008, p. 18 (1p.), ISSN: Nicolae Jinga, Ipostaze lirice: Preot Nicolae Răzvan Stan, Călător spre veşnicie. Imne teologice, în Gazeta de Orşova, nr. 224/3-9 martie 2009, p. 8 (1p.) şi nr. 225/10-16 martie 2009, p. 8 (1p.). 15. Cornel Galben, Alergând prin subteranele textului, Ed. Corgal Press, Bacău, 2010, pp (Cronică la cartea: Călător spre veşnicie. Imne teologice) (3p.), ISBN: Stelian Gomboş, Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, Editor: Nicolae Răzvan Stan (recenzie), în rev. Altarul Banatului, nr. 7-9/2010, pp (8p.), ISSN: ; în rev. Ortodoxia, nr. 2/2010, pp (9p.), ISSN: ; şi în rev. Teologia, nr. 2/2010, pp (7p), ISSN: Ciprian Iulian Toroczkai, Nicolae Răzvan Stan (editor), Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii (recenzie), în rev. Revista Teologică, nr. 4/2010, pp (2p.), ISSN: , ISSN on line: Radu Cosmin Săvulescu, Nicolae Răzvan Stan (editor), Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii (recenzie), în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2010, pp (9p.), ISSN: Cristinel Ioja, Rev. Ph.D. Nicolae Razvan Stan The Orthodox Church and human s rights. Paradigms, foundations, implications (book review), în rev. Teologia, nr. 1/2011, pp (2p.), ISSN: Ciprian Mocanu, Nicolae Răzvan Stan (ed.), Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente şi implicaţii (recenzie), în rev. Revista Ecumenică Sibiu (RES), nr. 3, noiembrie 2011, pp (3p.), ISSN: Prezenţa în enciclopedii, dicţionare etc.: 1. Stan Nicolae Răzvan, în Enciclopedia personalităţilor din România, ediţia a IV-a, Hübners Who is who, 2009, p Anexa 6: Premii, distincţii: preot gradul I 1 dec preot iconom 30 ian Distincţii preoţeşti: Anexa 7: Alte activităţi: 7.1. Activitatea preoţească: 1 octombrie 2009 prezent: preot III la Parohia Sf. Gheorghe Nou din Craiova. 1 august septembrie 2009: preot II la Parohia Obedeanu din Craiova. 1 martie iulie 2009: preot slujitor la Catedrala Mitropolitană Maica Domnului Dudu din Craiova. 1 oct feb. 2009: preot slujitor la Catedrala Mitropolitană Sf. Dumitru din Craiova. 1 feb oct. 2006: preot II la Parohia Sf. Apostoli din Craiova. 25 august 2004: hirotonit preot pe seama Paraclisului mitropolitan Toţi Sfinţii din Craiova. 14 mai 2004: hirotonit diacon onorific pe seama Spitalului Nr. 4 Craiova Participări la emisiuni radio şi tv: Despre lepădarea de sine, emisiunea Lumină din Lumină din 18 sept. 2005, Radio Oltenia Craiova, moderator Gheorghe Cioiu. Originea şi evoluţia materiei vii, emisiunea Ştiinţă şi credinţă din 29 ian. 2006, orele , 3TV Craiova, moderator Corina Babalîc. Discuţii pe marginea tezei de doctorat Antropologia din perspectiva hristologică: Bazele hristologice ale vieţii duhovniceşti, Radio Dobrogea Constanţa, 17 aprilie Viaţa şi teologia Sfinţilor Trei Ierarhi, TVR 3 Craiova, 30 ianuarie 2010, orele Biserica Ortodoxă şi Drepturile Omului, Radio Dobrogea Constanţa, Emisiunea Cuvânt Dobrogean, 11 mai 2010, realizator Pr. Eugen Tănăsescu, orele Membru în organizaţii naţionale şi internaţionale: Membru în: International Association of Orthodox Dogmatic Theologians (începând cu data de 13 iunie 2009) Membru în comitete editoriale: 9

10 Redactor responsabil al revistelor Mitropolia Olteniei (nr. 1-4/ /2008) şi Cetatea Creştină (nr.3/martie 2004 nr. 6/iunie 2008). Redactor al revistei Mitropolia Olteniei (nr. 1-4/ /2010). Redactor la zeci de cărţi apărute la Editura Mitropolia Olteniei în perioada de timp în care a activat la această editură Organizare simpozioane teologice: În cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, am făcut parte din comitetele organizatoare ale următoarelor simpozioane teologice: 1. Al III-lea Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, organizat de Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova şi de Arhiepiscopia Craiovei (Mitropolia Olteniei), la Sfânta Mănăstire Tismana (judeţul Gorj), noiembrie 2008; 2. Simpozionul Naţional Studenţesc Exegeza şi ermineutica biblică în operele Sfinţilor Capadocieni, organizat de Facultatea de Teologie din Craiova, în perioada mai 2009, la Mânăstirea Tismana; 3. Simpozionului Teologic Internaţional Teologie şi viaţă isihastă în opera Sf. Grigorie Palama, organizat de Facultatea de Teologie din Craiova, în perioada noiembrie 2009, la Mănăstirea Tismana; 4. Simpozionul Naţional Studenţesc Fundamentele biblice ale Crezului niceo-constantinopolitan, organizat de Facultatea de Teologie din Craiova, în perioada mai 2010, la Mânăstirea Tismana; 5. Simpozionul Naţional Studenţesc Tainele Botezului şi Cununiei în Sfânta Scriptură, organizat de Facultatea de Teologie din Craiova, în perioada mai 2011, la Mânăstirea Tismana; 6. Simpozionul Teologic Teologie şi mistică în opera Sf. Chiril al Alexandriei, Mănăstirea Tismana, jud. Gorj, iulie 2012, organizat de către Arhiepiscopia Craiovei şi Facultatea de Teologie din Craiova Activităţi administrative în cadrul Facultăţii: Iulie 2012: Secretar Comisie Admitere Teologie Pastorală Iunie 2012: Secretar Comisie Licenţă Martie-Mai 2012: Membru în Comisia de întocmire a Dosarului de Evaluare internă pentru obţinerea autorizării provizorii a Programului de Studiu Artă Sacră Februarie 2012: Secretar Comisie Licenţă Membru în comisiile electorale: a. pentru alegerea şefului şi a membrilor Departamentului Teologie (16 septembrie 2011); b. a alegerii membrilor consiliului Facultăţii (16 ianuarie 2012); şi c. a alegerii reprezentanţilor Facultăţii în cadrul Senatului Universităţii (25 ianuarie 2012). Octombrie 2011: Responsabil cu întocmirea planificării la Practică Liturgică pentru anul IV (anul universitar: ) Aprilie-Iunie 2011: membru în comisia de întocmire a Dosarului pentru evaluarea periodică a Programului de Studiu Teologie Ortodoxă Pastorală Iunie 2011: Secretar Comisie Licenţă Octombrie 2010: Responsabil cu întocmirea planificării la Practică Liturgică pentru anul IV (anul universitar: ) Septembrie 2010: Supraveghetor admitere doctorat 2010 Iunie 2010: Secretar Comisie Licenţă Februarie 2010: membru în comisia de examinare Licenţa la disciplina Dogmatică Martie-Septembrie 2010: responsabil înscriere şi desfăşurare Curs Postuniversitar de Asistenţă Socială Iunie 2009: Secretar Comisie Licenţă 2009 membru în Comisia de lucru pentru întocmirea Dosarului în vederea acreditării Şcolii Doctorale Iulie-Septembrie 2009: Secretar Comisie Admitere Facultate 7.7. Responsabilităţii în cadrul Departamentului şi a Facultăţii de Teologie: Responsabil cu publicaţiile şi mijloacele de informare la nivelul Facultăţii (adresa nr. 338/13 iulie 2012) Responsabil cu problemele studenţeşti la nivelul Facultăţii (adresa nr. 387/18 iunie 2012) Responsabil cu pregătirea continuă (adresa nr. 384/11 iunie 2012) Semnătura: 10

! CURRICULUM!VITAE!! Informaţii!personale!!! ! EDUCAȚIE!! Afilieri!instituționale!și!acreditări:! %!!

! CURRICULUM!VITAE!! Informaţii!personale!!! ! EDUCAȚIE!! Afilieri!instituționale!și!acreditări:! %!! CURRICULUMVITAE Informaţiipersonale Nume/Prenume PERȘARĂZVANTUDOR Adresă Str.AurelVlaicu,Nr.48,Bl.A1,Ap.23,Cod.400581,ClujCNapoca,Romania. Telefon 0755595082 ECmail persa_razvan@yahoo.com;persarazvan@gmail.com

More information

TEOLOGIA. anul XXI, nr. 2 (71), 2017

TEOLOGIA. anul XXI, nr. 2 (71), 2017 TEOLOGIA anul XXI, nr. 2 (71), 2017 The review publishes studies, translations from the Holy Fathers, notes, comments and book reviews. REQUIREMENTS The authors assume responsability for the contents of

More information

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume ANDREI STEFAN Adresă Str. Costieni Bl C4, et 2, ap 11 Rîmnicu Sărat, jud. Buzău Telefon 0238568640/0728901637 Fax 0238568640

More information

IPS Acad. Prof. univ. dr. IRINEU POPA Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea din Craiova

IPS Acad. Prof. univ. dr. IRINEU POPA Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea din Craiova IPS Acad. Prof. univ. dr. IRINEU POPA Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea din Craiova Numele: Ion Irineu Prenumele: Popa Data naşterii: 16 noiembrie 1957 Locul naşterii: Perişani Vâlcea Părinţi:

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Muraru, Adrian Adresă Str. Ştefan cel Mare, nr. 212, Roman, jud. Neamț Telefon 0742387436 E-mail Naţionalitate muraru_a@yahoo.com Română Data

More information

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Numele avut la naştere Adresa CULEA MIHAELA CIOBANU Str. Spiru Haret nr. 8, 600114, Bacãu, România Telefon +40-234/588.884 Adresa

More information

L I S T A D E L U C R Ă R I

L I S T A D E L U C R Ă R I Universitatea din Craiova Facultatea de Teologie Ortodoxă Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău L I S T A D E L U C R Ă R I I. Lista lucrărilor relevante II. Teza de doctorat III. Cărți. Cărți editate și traduceri

More information

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Informații personale Dată naștere: 17.04.1989 Localitate: București Telefon: 0745 512 512 E-mail: vlad.soare@soare-legal.ro VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Calificări Avocat definitiv în Baroul

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Buşu Adrian-Florin Adresă(e) Bd. 1 Mai, bloc M23, etaj 3, ap. 9, Craiova Telefon(oane) Mobil:0744 177 449 E-mail(uri) adibusu2002@yahoo.com

More information

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Date personale Nume: Mircea Dumitru Data şi locul naşterii: 14 iulie 1960, Bucureşti Naţionalitate: român Stare civilă: căsătorit, doi copii Loc

More information

FORMULAR CV Formular electronic

FORMULAR CV Formular electronic FORMULAR CV Formular electronic Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) GUȚU DORINA Telefon(oane) +40 21 318 0881 Fax(uri) +40 21 311 7148 Email(uri) Naţionalitate(-tăţi) Bvd. Expoziției no. 30A,

More information

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București,

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București, CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE Nume Prenume DUMITRACHE Mihail Adresă Telefon +40-21-3116835 Fax +40-31-8153875 E-mail Naționalitate Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar

More information

Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand

Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand E-mail: flizetacristina@yahoo.com Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand Pregătire profesională: Drd. în filologie Recrearea spaţiului şi timpului local prin naraţiuni contemporane (teză

More information

TEODORU Cosmin Adrian.

TEODORU Cosmin Adrian. CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Data naşterii TEODORU Cosmin Adrian Str. Surianu nr. 2 515 800 Sebeş, jud. Alba ROMANIA +40 745 514 696 ateodoru77@yahoo.com 21.08.1977

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Marcu Diana Nume inainte de casatorie Molcuț Adresă(e) Str. Henri Coandă, bl. M53, sc. 2, ap 4, Craiova Telefon(oane) Mobil: 0744436172 E-mail(uri)

More information

Activitatea Centrului de Studii si Documentare Societate, Drept, Religie

Activitatea Centrului de Studii si Documentare Societate, Drept, Religie Activitatea Centrului de Studii si Documentare Societate, Drept, Religie Anul universitar: octombrie 2009 - septembrie 2010 Centrul SDR, biroul de lucru Studenți in Biblioteca Centrului SDR Ora de seminarizare

More information

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Informaţii personale Nume / Prenume Addresă Naţionalitate Popa, Alina-Roxana Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, România Română Data naşterii 20 ianuarie 1981 Sex Experienţa profesională

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) FORMULAR CV Curriculum vitae Europass Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) Informaţii personale Nume / Prenume DUMITRIU DAN Adresă(e) 16 Dr. Leonte Anastasievici Str, Sector 5,București, România

More information

Activitatea Ştiinţifică. Pr. Dr. Vasile Gavrilă

Activitatea Ştiinţifică. Pr. Dr. Vasile Gavrilă Activitatea Ştiinţifică Pr. Dr. Vasile Gavrilă Studii: Şcoala primară şi gimnaziul în satul natal Treapta I de liceu Liceul Pedagogic Focşani, secţia Filologie Istorie Seminarul teologic Episcopul Chesarie

More information

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s)

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s) Curriculum vitae Europass Personal information First name(s) / Surname(s) Sandu,Adriana, Magdalena Address(es) Vântului street, building J 5, entrance 3, apartment 7, Craiova, Dolj, PC 200574 Telephone(s)

More information

Curriculum vitae. Informaţii personale. Nume / Prenume Mariş Marius Daniel

Curriculum vitae. Informaţii personale. Nume / Prenume Mariş Marius Daniel Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Mariş Marius Daniel Adresă Bucureşti, România Mobil +40-745-403062 E-mail marisdaniel@gmail.com Naţionalitate Română Data naşterii 30 noiembrie 1967

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Nemeş Roxana Maria Alexandru Obregia Nr 6, Bl M1, Ap 56, Bucureşti, Sector 4, Romania Telefon(oane) Mobil: 0723656741 Fax(uri) E-mail(uri)

More information

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria Curriculum vitae Informaţii personale Nume/ Prenume E-mail Naţionalitate Săftoiu Răzvan Georgian razvan.saftoiu@unitbv.ro Română Data naşterii 23 iunie 1978 Sex Educaţie şi formare Masculin Perioada iulie

More information

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE C U R R I C U L U M V I T A E Nume / Prenume STĂNCIOIU AURELIA - FELICIA Telefon + 40 722 377 379 E-mail Naţionalitate stancioiufelicia@hotmail.com Română ACTIVITATE PROFESIONALĂ Data

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) int. 9525 E-mail(uri) Data și locul nașterii: Naţionalitate(-tăţi) BĂDULESCU / Alina Universitatea din Oradea, Facultatea

More information

(ultima actualizare februarie 2015) Data naşterii: Naţionalitatea: Român

(ultima actualizare februarie 2015) Data naşterii: Naţionalitatea: Român Curriculum Vitae PERSONALE Daniel NICA (ultima actualizare februarie 2015) danielnica@gmail.com Data naşterii: 21.06.1983 Naţionalitatea: Român EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 1.10.2012- prezent Cadru Didactic

More information

Informaţii personale Nume / Prenume Vedinaş Verginia Adresă(e) Bucureşti, str. Ing. Ştefan Hepiteş nr. 16 A, sectorul 5

Informaţii personale Nume / Prenume Vedinaş Verginia Adresă(e) Bucureşti, str. Ing. Ştefan Hepiteş nr. 16 A, sectorul 5 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Vedinaş Verginia Adresă(e) Bucureşti, str. Ing. Ştefan Hepiteş nr. 16 A, sectorul 5 Telefon(oane) 021/307.88.30 Mobil: 0733 233 216 Fax(uri)

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume GHERASIM Alexandru Gabriel Adresă(e) Str. Silvestru nr. 36, cod poştal 020737, Sector 2, Bucureşti Telefon(oane) 004 0 722 44 12 67 Fax(uri)

More information

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI AFERENT ACTIVITĂȚII DIN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 LA FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR Date minimale 1. Prezentul raport a fost

More information

antropomedia revistă de știinţe ale comunicării

antropomedia revistă de știinţe ale comunicării revistă de știinţe ale comunicării revistă de știinţe ale comunicării anul II, nr. 1 (3) / 2011 revistă de știinţe ale comunicării editată sub egida Universităţii Lucian Blaga din Sibiu director fondator

More information

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE I. TEZA DE DOCTORAT (T) T1. A.A. Dobre, Metode de investigație în analiza unor fenomene cuplate de inginerie medicală, cordonator Prof. Dr. Ing. Alexandru Morega,

More information

Martie 2011 Bursă posdoctorală POSDRU, în cadrul Programului Științele socio- umaniste în contextul evoluției globalizate

Martie 2011 Bursă posdoctorală POSDRU, în cadrul Programului Științele socio- umaniste în contextul evoluției globalizate Curriculum vitae Raluca-Ioana Alexandrescu Studii Martie 2011 Bursă posdoctorală POSDRU, în cadrul Programului Științele socio- umaniste în contextul evoluției globalizate dezvoltarea și implementarea

More information

LISTA DE LUCRĂRI. II. Cărţi publicate în edituri recunoscute de CNCSIS

LISTA DE LUCRĂRI. II. Cărţi publicate în edituri recunoscute de CNCSIS LISTA DE LUCRĂRI Candidat: VLADIMIRESCU I. Mihai Valentin I. Teza de doctorat Importanţa descoperirilor arheologice din Orientul Mijlociu în ultimii 30 de ani (1970-2000) pentru studiul Vechiului Testament,

More information

CURRICULUM VITAE. Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat

CURRICULUM VITAE. Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat CURRICULUM VITAE Nume SITARU DRAGOS - ALEXANDRU Grad didactic Studii Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat Absolvent al Facultății de Drept

More information

Curriculum vitae. Informatii personale. Locul de munca vizat / Aria ocupationala. Experienta profesionala. Experienta profesionala

Curriculum vitae. Informatii personale. Locul de munca vizat / Aria ocupationala. Experienta profesionala. Experienta profesionala Curriculum vitae Informatii personale Nume/Prenume Lungu Iuliana Telefon 0758038929 Cetatenia Romana Data nasterii 6.03.1968 Sex Locul de munca vizat / Aria ocupationala Feminin Lector universitar, Universitatea

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Europass Personal information First name(s) / Surname(s) MOISE ADRIAN CRISTIAN Address(es) Ecaterina Teodoroiu St. no.9, Craiova, Dolj County, CP 200377, Romania Telephone(s) Land Line: +40 251417300 Mobile:

More information

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, B-dul Carol I, nr. 2, Târgoviste, Dâmboviţa, România

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, B-dul Carol I, nr. 2, Târgoviste, Dâmboviţa, România Activităţi de predare si cercetare Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, B-dul Carol I, nr. 2, Târgoviste, Dâmboviţa, România Universitatea Bucureşti,

More information

MOŞOIU NICOLAE VIOREL

MOŞOIU NICOLAE VIOREL Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE MOŞOIU NICOLAE VIOREL Sibiu, str. Mitropoliei nr.20, Romania 0742148847 nicolaemosoiu@yahoo.com Data naşterii 13/12/1966 Naţionalitatea Romana Starea civila căsătorit

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Alic Daniel Aron Adresă(e) Caransebeş, Str. Episcopiei, nr. 11, jud. Caraş-Severin, cod poştal 325400 Telefon(oane) 0255 516412 Mobil: 0722697386

More information

Curriculum vitae. Törzsök Sándor László. str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: , Tg.Mureș, România

Curriculum vitae. Törzsök Sándor László. str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: , Tg.Mureș, România informaţii personale Nume/prenume Adresa Curriculum vitae Törzsök Sándor László str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: 540171, Tg.Mureș, România E-mail storzsok@gmail.com Naţionalitate Maghiară Data naşterii

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Jurnalism, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Jurnalism, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Hosu Ramona-Gabriela Adresă(e) loc de muncă Str. Minerilor nr. 85, 400409, Cluj-Napoca, Sala 101 Telefon(oane) +40264431505 E-mail(uri) ramonahosu@fspac.ro

More information

Curriculum vitae Europass. Personal information First name Surname. Ana Munteanu. Work experience to present

Curriculum vitae Europass. Personal information First name Surname. Ana Munteanu. Work experience to present Curriculum vitae Europass Personal information First name Surname E-mail address Nationality Work experience Dates Occupation or position held Main activities and responsibilities Pagina 1/5 - Curriculum

More information

Claudia Ioana Doroholschi

Claudia Ioana Doroholschi CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Claudia Ioana Doroholschi Adresă Bul. Dâmboviţa nr. 88 Bl P4 Ap 16 Telefon 0256245907 Fax - E-mail Naţionalitate cdoroholschi@litere.uvt.ro română Data naşterii

More information

1. Studiile universitare Nr. crt.

1. Studiile universitare Nr. crt. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE Poziţia postului: 11 Disciplina postului: Istoria şi filosofia religiilor Domeniul de competenţă: Teologie FIŞA DE VERIFICARE

More information

TITLUL DE DOCTOR ÎN TEOLOGIE

TITLUL DE DOCTOR ÎN TEOLOGIE FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru obţinerea abilitării în domeniul Teologie, prin raportare la standardele minimale publicate în Monitorul Oficial marti, 10

More information

FIŞA DISCIPLINEI* Tipul de evaluare. seminar/laborator 3.4 Total ore din Planul de învăţământ 28 din care din care 3.

FIŞA DISCIPLINEI* Tipul de evaluare. seminar/laborator 3.4 Total ore din Planul de învăţământ 28 din care din care 3. . Date despre program FIŞA DISCIPLINEI*. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.2 Facultatea Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna.3 Departamentul Teologie Ortodoxă.4

More information

CURRICULUM VITAE. Pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL

CURRICULUM VITAE. Pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL CURRICULUM VITAE Pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL DATE PERSONALE: Numele si prenumele: PAUL Gheorghe Adrian Data si locul nasterii: 01.05.1974, TURULUNG, Jud. SATU MARE Adresa: BAIA MARE, Str. BUCOVINEI,

More information

Curriculum vitae. Data naşterii:

Curriculum vitae. Data naşterii: Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume: Pîrghie Cristian Adresă: Str. Bistriţei nr. 1, Bl. 35, Sc. A, Ap. 12, Suceava Telefon: 0745 134812 Fax: - E-mail: parghie@fim.usv.ro Naţionalitate: Română Data

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Data naşterii 19 august 1960 Sex masculin Experienţa profesională din 07.Iunie 2016 Profesor abilitat Academia de Studii Economice București

More information

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ Departamentul de Teologie

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ Departamentul de Teologie FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ Departamentul de Teologie Descrierea postului scos la concurs: Postul: Lector universitar, poz. 29, Disciplinele: Studiul Noului Testament; Limba greacă; Cult și cultură.

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass PERSONAL INFORMATION Name / Surname Handaric Mihai Adress Str. Hunedoara, No. 34, 310075 Arad, Romania Telefon 0742 191888, mobile telephone 0357-428067 Fax 0742 191888 E-mail

More information

Str. Zlataust, nr. 6, cod poştal , Iaşi (România)

Str. Zlataust, nr. 6, cod poştal , Iaşi (România) Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE POPA GHEORGHE Str. Zlataust, nr. 6, cod poştal 700400, Iaşi (România) - +40 744 639 658 gt.popa@gmail.com Sexul Masculin Data naşterii 27/08/1956 Naţionalitatea română

More information

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE 1. Date personale: IACOB I. CĂTOIU Domiciliul Str. Copăceni nr.47, bloc W3, sc.b, ap. 80, sector 3, Of.49 Bucureşti, cod

More information

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Codruţa Maria Cornelia Goşa Adresă Str Băncii No. 15, Bl.B117, sc.b ap.4, Timisoara, CP 300264 Telefon +40256280297 Fax E-mail Naţionalitate codrutagosa@yahoo.co.uk

More information

Studiul pieţei, relaţii clienți, vânzare pachete turistice

Studiul pieţei, relaţii clienți, vânzare pachete turistice Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa E-mail Cetăţenia Sex Aria ocupaţională NEACŞU MONICA Bucureşti, România nick_neacsuatyahoo.com Română Feminin Business/ Educație EXPERIENŢA

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume BOBOC, DAN Adresă Stare civilă str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucureşti, cod 010961 Căsătorit, 2 copii Telefon(oane) 0213191900/566 Mobil:

More information

CURRICULUM VITAE BÂRLEA GH. GHEORGHE PETRE

CURRICULUM VITAE BÂRLEA GH. GHEORGHE PETRE CURRICULUM VITAE BÂRLEA GH. GHEORGHE PETRE I. Date biografice 1. Data şi locul naşterii: 29 iunie 1951, oraşul Caransebeş, jud. Caraş- Severin 2. Domiciliul stabil: Municipiul Târgovişte, str. Poet Grigore

More information

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 15, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-54553 www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CATRINA Ion Lucian Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) cionlucian@gmail.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii Domeniul ocupaţional

More information

CURRICULUM VITAE. Education:

CURRICULUM VITAE. Education: CURRICULUM VITAE Surname: HOREZEANU Name: MIHĂIŢĂ Date and place of birth: 18 th June 1959, Timișoara, Romania Office address King Khalid University: Faculty of Languages and Translation, Department of

More information

AE Amfiteatru Economic recommends

AE Amfiteatru Economic recommends GOOD PRACTICES FOOD QUALITY AND SAFETY: PRACTICES AND CONTRIBUTIONS BROUGHT BY THE CENTRE OF RESEARCH AND ALIMENTARY PRODUCT EXPERTISE Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, Academy of Economic Studies, Bucharest

More information

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE Lucrări ştiinţifice în reviste recenzate în BDI Singur autor: 1. Mihalache R. 2015, Motivation vs. Need of ESP of Engineering Students, The Journal of International Social Research,

More information

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

More information

Premiul Curriculum vitae Europass

Premiul Curriculum vitae Europass Premiul Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Erich, Agnes Terezia Adresă(e) Str. Urmuz, cod 130121, Bl.2, Sc. B. Ap. 40, etj. IV, Dâmboviţa, Târgovişte, România Telefon(oane) +40245/612316(s)

More information

Alina RESCEANU Str. Calea Bucuresti, nr. 74, bl. R4 ap. 1, Craiova Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) -

Alina RESCEANU Str. Calea Bucuresti, nr. 74, bl. R4 ap. 1, Craiova Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) - Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Alina RESCEANU Str. Calea Bucuresti, nr. 74, bl. R4 ap. 1, Craiova Telefon(oane) 0351416142 Mobil: 0745617196 Fax(uri) Email(uri)

More information

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL Adresă(e) Bucureşti, Prelungirea Ghencea nr. 65B, sector 6 Telefon(oane) 0213191900/int. 276 E-mail(uri) cristian.marinas@man.ase.ro

More information

CURRICULUM VITAE. I. Date biografice

CURRICULUM VITAE. I. Date biografice CURRICULUM VITAE I. Date biografice Numele şi prenumele: BĂDESCU Ilona-Violeta Data naşterii: 03. 07. 1970 Locul naşterii: Drăgăşani, judeţul Vâlcea Cetăţenie: română II. Adresa profesională Universitatea

More information

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115

More information

Învăţământ universitar şi cercetare

Învăţământ universitar şi cercetare Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Boţan Mădălina Virginia Adresă(e) Str. Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti, România Telefon(oane) 0769271726 Fax(uri) E-mail(uri) madalina.botan@comunicare.ro

More information

ENESCU Andrei Alexandru Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sector 2, Bucureşti

ENESCU Andrei Alexandru Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sector 2, Bucureşti FORMAT E UROPEAN CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume Adresa ENESCU Andrei Alexandru Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sector 2, Bucureşti Telefon 021.2427792 Fax E-mail aenescu@comm.pub.ro Nationalitate

More information

Informaţii personale: Studii: Activitate profesională: CURRICULUM VITAE

Informaţii personale: Studii: Activitate profesională: CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE Informaţii personale: Nume: MOMANU Prenume: MARIANA Data şi locul naşterii: 31 iulie 1967, Suliţa, jud. Botoşani Sex: feminin Naţionalitate: română Adresa: Şos. Păcurari, nr.25, bl. 539,

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE I. DATE PERSONALE Nume şi prenume: GHEORGHIU GABRIEL TRAIAN Data şi locul naşterii: 27 mai 1974,Timişoara,

More information

MONICA RĂILEANU SZELES

MONICA RĂILEANU SZELES MONICA RĂILEANU SZELES Data și locul nașterii: 27 februarie 1975, Brasov, Romania Tel.: 0040722 355979 Adresă personală: Lamaitei 59, Brasov, Romania Adresă instituțională: Universitatea Transilvania din

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass MINISTERUL MUNII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOIAL EUROPEAN 007-013 INSTRUMENTE STRUTURALE 007-013 urriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) (Număr imobil, nume stradă, cod postal,

More information

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t www.siar.ro A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t 1/12 17.10.2018 Founded in january 1990 SIAR is a professional organization of engineers working in the field of automotive and transport engineering

More information

Conf. Univ. Dr. MIRCEA-REMUS BUTA. Conferenţiar universitar

Conf. Univ. Dr. MIRCEA-REMUS BUTA. Conferenţiar universitar Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Conf. Univ. Dr. MIRCEA-REMUS BUTA str. Vasile Goldiş, nr. 11, ap. 6, 310090 Arad (România) 0742 545 822 0357 412 020 0257.285.855 mircea_buta@yahoo.com Sexul Masculin

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Ruxandra Mihaela Braga CV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Braga Ruxandra Mihaela Adresă(e) Facultatea de Litere, str. Horea 31, 400202, Cluj-Napoca, Romania Telefon(oane)

More information

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 Dr BOBEI, Radu Bogdan Conferențiar Universitatea din București, Facultatea de Drept CUPRINS I. Traduceri/cursuri/tratate/monografii/comentarii/legislație

More information

Universitatea Transilvania din Braşov (www.unitbv.ro)

Universitatea Transilvania din Braşov (www.unitbv.ro) Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Claudiu COMAN Brasov,România (+40) 268 474 017 claudiu.coman@unitbv.ro EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2015 -Prezent Conducator de doctorat, Universitatea Bucuresti 2014 Prezent

More information

Conferenţiar universitar doctor. Susinerea, la nivelul studiilor de licenţă, a următoarelor cursuri: Drept comercial, Dreptul societăţilor

Conferenţiar universitar doctor. Susinerea, la nivelul studiilor de licenţă, a următoarelor cursuri: Drept comercial, Dreptul societăţilor a Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Experienţa profesională Dumitru Mioara-Maria Str. Munteni

More information

Boloş Marcel Ioan CURRICULUM VITAE. Nume Adresă Naţionalitate

Boloş Marcel Ioan CURRICULUM VITAE. Nume Adresă  Naţionalitate CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă E-mail Naţionalitate Boloş Marcel Ioan Str. Ep. Ioan Suciu Nr. 14, bl. PC 7, ap. 3, Oradea, Bihor, România marcel.bolos@mdrt.ro Română Data şi locul naşterii

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Groșanu, Adrian Str. George Enescu, Nr. 17, cod postal 407042, Sat Sînnicoara, Comuna Apahida, Jud. Cluj, România Telefon(oane) Mobil:

More information

British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017

British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017 1 British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017 Săptămâna româno-britanică, Bucureşti, 8-13 mai 2017 Lidia Vianu s Students Translate MTTLC Masterclass de Traducere Literară Găzduit de ICR 2 Sunday 7

More information

2001 prezent Profesor universitar prezent Rector al Universității,,Nicolae Titulescu din București

2001 prezent Profesor universitar prezent Rector al Universității,,Nicolae Titulescu din București C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Adresa GABRIEL BOROI București E-mail gboroi@gmail.com Data nasterii 24 septembrie 1964 Distincţii primite 2001 Premiul Andrei

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) TODORESCU (BORZ) LILIANA-LUMINIŢA Timişoara, Jud. Timiş (România) Telefon DPPD -0256404066 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume NĂSTASE Pavel Naţionalitate Română Data naşterii 6.12.1951 Sex Masculin Experienţa profesională 1996 prezent Profesor universitar la Catedra

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii Personale Nume / Prenume Adresă MÂŢĂ (SACARĂ) LILIANA Str. 9 Mai, Nr. 31, Sc. A, Ap. 2, Cod pstal 600066, Bacău, România Telefon 0745 157852 0334 803023 Fax E-mail

More information

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale impuse de universitate

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale impuse de universitate ANEXA 6 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale impuse de universitate Date despre candidat şi despre postul vizat Candidat Nume şi prenume: Nanu Eugenia Cristina Postul vizat: Numărul

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Gheorghiţă, Andrei Telefon(oane) +40.269.212.970 Str. Smîrdan, Nr. 7, 611009, Roman, Jud. Neamţ, România Fax(uri) +40.269.212.970

More information

Candidat: REŞCEANU ALINA STELA Data naşterii: Funcţia actuală: LECTOR (PLATA CU ORA) Instituţia: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Candidat: REŞCEANU ALINA STELA Data naşterii: Funcţia actuală: LECTOR (PLATA CU ORA) Instituţia: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE STUDII ANGLO-AMERICANE ŞI GERMANE Postul scos la concurs LECTOR UNIVERSITAR, Poz. 24 Disciplina(ele) postului Limba engleză (abordare contrastivă);

More information

Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, , Zalău, România

Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, , Zalău, România Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Vlad Mureşan Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, 450042, Zalău, România +40260-661284 +40744 420906 Vlad.Muresan@aut.utcluj.ro Sexul Masculin Data naşterii 14 /04/1983

More information

LISTA DE LUCRĂRI elaborate de pr. conf. dr. Radu Petre MUREȘAN Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul Universitatea București

LISTA DE LUCRĂRI elaborate de pr. conf. dr. Radu Petre MUREȘAN Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul Universitatea București LISTA DE LUCRĂRI elaborate de pr. conf. dr. Radu Petre MUREȘAN Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul Universitatea București A) CĂRȚI 1. Atitudinea Bisericilor Tradiționale Europene față

More information

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor Candidat: Claudiu Tiberiu Albulescu Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor Criteriu Activitatea didactică şi profesională

More information

BRAICA ALEXANDRA PATRICIA

BRAICA ALEXANDRA PATRICIA Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume E-mail Naţionalitate Data naşterii RAICA ALEXANDRA PATRICIA alexandra.braica@mmuncii.ro Româna 6, octombrie, 1974, Arad EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 30.01.2013-prezent

More information

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 3-4, 2008 Secţia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE

More information

Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts and Languages across Europe)

Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts and Languages across Europe) Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts and Languages across Europe) PROIECT TEMATIC: ÎNVĂŢĂM PRIN ARTĂ Motto:,,Arta nu este un lucru, este o cale. Elbert Hubbar ROMÂNIA Clase participante Clasa pregătitoare

More information