Informaţii personale Nume / Prenume Vedinaş Verginia Adresă(e) Bucureşti, str. Ing. Ştefan Hepiteş nr. 16 A, sectorul 5

Size: px
Start display at page:

Download "Informaţii personale Nume / Prenume Vedinaş Verginia Adresă(e) Bucureşti, str. Ing. Ştefan Hepiteş nr. 16 A, sectorul 5"

Transcription

1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Vedinaş Verginia Adresă(e) Bucureşti, str. Ing. Ştefan Hepiteş nr. 16 A, sectorul 5 Telefon(oane) 021/ Mobil: Fax(uri) 021/ (uri) verginia.vedinas@rcc.ro Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 17 februarie 1960 Sex feminin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional / Experienţa profesională Vechime în învățământ de 22 de ani.

2 Perioada 2008-prezent Membru al Curţii de Conturi a României, Consilier de Conturi, şeful Departamentului Juridic din cadrul Curţii de Conturi; membru al Parlamentului României, Senator în circumscripţia Electorală Bihor; vicepreşedinte al Comisiei de administraţie publică, mediu şi amenajarea teritoriului, secretar al Comisiei juridice de numiri, disciplină şi imunităţi; membru al Comisiei de Afaceri Europene, Comisie Permanentă Comună a celor două Camere ale Parlamentului; membru în Comisia comună de Elaborare a Codului Electoral al României (secretar) Subsecretar de Stat, Director general adjunct al Institutului Naţional de Administraţie Secretar de Stat, Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 1994-în prezent cadru didactic universitar, lector, conferenţiar universitar dr. şi prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti Asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică Secretar de Consiliu popular în comuna Tămădăul Mare, Călăraşi Secretar de Consiliu popular în comuna Baloteşti educatoare, Grădiniţa nr. 15, Craiova Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prof.univ.dr Facultatea de Drept Universitatea din Bucureşti Educaţie şi formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 2012 Doctor Honoris Causa Universitatea Danubius, Galaţi Doctorat în Drept (1998) şi doctor in Filozofie( 2005), Diplomă de licenţă în Drept Economic şi Administrativ (1984) si Drept (1992) Drept ; Drept Public; Drept administrativ Universitatea Bucureşti- Facultatea de Drept Postuniversitar.

3 Aptitudini şi competenţe personale Membru fondator al Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu ; Preşedinte al Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu ; Membru al Centrului de studii și cercetări juridice și socio-administrative Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Petrol și Gaze, Ploiești; Membru în Comitetul de conducere al Institutului de Științe Administrative al Republicii Moldova; Calitatea de membru în comitetele de conducere ale unor poblicații de specialitate Redactor şef adjunct al Revistei de drept public a Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu < Membru în Colegiul de Redcație al Revistei Universității Danubius din Galați; Membru în Comitetul științific al Revistei International auditing &risk management, Universitatea Atenheum, București; Coordonator al Caietului științific al Institutului de Științe Administrative Paul Negulescu, perioada ; Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România Premii, distincții Ordinul Național De Merit în Grad de Cavaler, acordat de Președintele României Premiul Uniunii Juriştilor pentru lucrarea Deontologia vieţii publice, anul 2007; Diploma de excelenţă acordată în anul 2008 de Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea Constituţia României, Comerntariu pe articole, Editura C.-H. Beck, Bucureşti, 2008 (în colaborare); Premiul Virgil Tatomir pentru publicistică juridică, 2011 al Uniunii Juriştilor din România, Premiul Virgil Tatomir pentru publicistică juridică, 2012 al Uniunii Juriştilor din România, Este autor al unui număr de 31 de lucrări de specialitate, cursuri, monografii, 103 de articole şi 55 de comunicări ştiinţifice. Diploma de excelentă acordată de Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti la data de 23 mai 2013 Cetățean de onoare al comunei Întorsura, județul Dolj Diploma de onoare acordată de Asociația procurorilor din România, Comisia juridică, de numiri, disciplină și imunități din cadrul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială din cadrul Camerei Deputaților și Fundația Română prin Democrație, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la ratificarea de către România a Convenției Europene a Drepturillor Omului, 29 mai Ce Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă conversaţie Limba franceza 1 avansat avansat Avansat avansat Avansat

4 Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, sociabilitate, buna capacitate de comunicare, capacitate de adaptare la diferite medii, competeta didactica. Competenţe şi aptitudini organizatorice Aptitudini de lider, spirit organizatoric, experienta buna a managementului de proiect si coordonarea echipei. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Utilizarea Microsoft Office(Word, Excel; Power Point); Internet Competenţe şi aptitudini artistice Hobby: scrisul si lectura. Calitatea de membru în comitetele stiintifice sau de organizare ale unor conferinte interne și internationale Membru în Comitetul științific al Conferinței internaționale a Analelor Universității din București, Seria științe Administrative Administrația publică- tendințe actuale, 31 octombrie 2013; Membru în comitetul științific al Colloque Licence Gestion des Ressources Humaines I U T Saint Omer, France, noiembrie 2013; Membru în Comitetul științific al Conferinței internaționale Interculturalitate și strategii competitionale) organizată de Universitatea Cristină Dimitrie Cantemir din București, mai 2012; Președinte de onoare al Conferinței internaționale Aspecte inovative în legislația achizițiilor publice. Repercusiuni asupra accesării și managementului fondurilor structurale, Sovata, noiembrie 2011; -Președinte de onoare al Comitetului științific internațional al Conferinței Internaționale Noi reglementări privind achizițiile publice. Impactul asupra absorbției fondurilor structurale în contextul reoroganiării administrative, organizat la Sovata, 4-07 aprilie 2013; Membru în comitetul de organizare al Sesiunii Științiofice Anuale a Institutului de Științe Administrative al Republicii Moldova Perpetua misiune a administrației publice de a fi în slujba cetățeanului, octombrie 2012; Președinte al Comitetului științific al Conferinței Administratia publică în Europa celor 28. Dimensiune juridică și manageriala, organizată de Universitatea de Petrol și Gaze de la Ploiești în data de 2 aprilie Președinte de onoare al Conferinței privind achizițiile publice, organizată la Târgu Mureș Membru în Consiliul Științitfic al Revistei Journal Of Law and Anministrativ Sciences al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești Calitatea de membru în comitetele de conducere ale unor structuri academice Membru al Comisiei juridice a CNATDCU-Ministerul Invățământului Membru în Grupul de lucru nr 1 (Etica universitară/integritate academică) și Grupul nr 2 (Legislatie) al Comisie de etică a universității din București Membru în comitetele de organizare a unor manifestări internaționale sau în organele de conducere a unor instituții profesionale

5 Anexe

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) FORMULAR CV Curriculum vitae Europass Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) Informaţii personale Nume / Prenume DUMITRIU DAN Adresă(e) 16 Dr. Leonte Anastasievici Str, Sector 5,București, România

More information

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume ANDREI STEFAN Adresă Str. Costieni Bl C4, et 2, ap 11 Rîmnicu Sărat, jud. Buzău Telefon 0238568640/0728901637 Fax 0238568640

More information

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE C U R R I C U L U M V I T A E Nume / Prenume STĂNCIOIU AURELIA - FELICIA Telefon + 40 722 377 379 E-mail Naţionalitate stancioiufelicia@hotmail.com Română ACTIVITATE PROFESIONALĂ Data

More information

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Informații personale Dată naștere: 17.04.1989 Localitate: București Telefon: 0745 512 512 E-mail: vlad.soare@soare-legal.ro VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Calificări Avocat definitiv în Baroul

More information

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București,

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București, CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE Nume Prenume DUMITRACHE Mihail Adresă Telefon +40-21-3116835 Fax +40-31-8153875 E-mail Naționalitate Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Nemeş Roxana Maria Alexandru Obregia Nr 6, Bl M1, Ap 56, Bucureşti, Sector 4, Romania Telefon(oane) Mobil: 0723656741 Fax(uri) E-mail(uri)

More information

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Numele avut la naştere Adresa CULEA MIHAELA CIOBANU Str. Spiru Haret nr. 8, 600114, Bacãu, România Telefon +40-234/588.884 Adresa

More information

FORMULAR CV Formular electronic

FORMULAR CV Formular electronic FORMULAR CV Formular electronic Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) GUȚU DORINA Telefon(oane) +40 21 318 0881 Fax(uri) +40 21 311 7148 Email(uri) Naţionalitate(-tăţi) Bvd. Expoziției no. 30A,

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CATRINA Ion Lucian Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) cionlucian@gmail.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii Domeniul ocupaţional

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume BOBOC, DAN Adresă Stare civilă str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucureşti, cod 010961 Căsătorit, 2 copii Telefon(oane) 0213191900/566 Mobil:

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) int. 9525 E-mail(uri) Data și locul nașterii: Naţionalitate(-tăţi) BĂDULESCU / Alina Universitatea din Oradea, Facultatea

More information

Curriculum Vitae Europass. Informatii personale

Curriculum Vitae Europass. Informatii personale Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Dana TOFAN Adresa (e) Str. Ştirbei Vodă, nr. 168, bl. 20B, sc.1, ap 16 sector 1, Bucureşti, RO - 010121 Telefon (oane) Mobil: 0722.323.352

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Muraru, Adrian Adresă Str. Ştefan cel Mare, nr. 212, Roman, jud. Neamț Telefon 0742387436 E-mail Naţionalitate muraru_a@yahoo.com Română Data

More information

Curriculum Vitae. 51 Progresului Street, cod poştal , București, România Telefon(oane) Mobil: Fax(uri)

Curriculum Vitae. 51 Progresului Street, cod poştal , București, România Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) Curriculum Vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) ILIE ANCA GABRIELA 51 Progresului Street, cod poştal 050692, București, România Telefon(oane) Mobil: 0040723227227 Fax(uri) E-mail(uri) ancaionescu2003@yahoo.com

More information

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Date personale Nume: Mircea Dumitru Data şi locul naşterii: 14 iulie 1960, Bucureşti Naţionalitate: român Stare civilă: căsătorit, doi copii Loc

More information

Curriculum vitae. Törzsök Sándor László. str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: , Tg.Mureș, România

Curriculum vitae. Törzsök Sándor László. str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: , Tg.Mureș, România informaţii personale Nume/prenume Adresa Curriculum vitae Törzsök Sándor László str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: 540171, Tg.Mureș, România E-mail storzsok@gmail.com Naţionalitate Maghiară Data naşterii

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume NĂSTASE Pavel Naţionalitate Română Data naşterii 6.12.1951 Sex Masculin Experienţa profesională 1996 prezent Profesor universitar la Catedra

More information

TEODORU Cosmin Adrian.

TEODORU Cosmin Adrian. CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Data naşterii TEODORU Cosmin Adrian Str. Surianu nr. 2 515 800 Sebeş, jud. Alba ROMANIA +40 745 514 696 ateodoru77@yahoo.com 21.08.1977

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Marcu Diana Nume inainte de casatorie Molcuț Adresă(e) Str. Henri Coandă, bl. M53, sc. 2, ap 4, Craiova Telefon(oane) Mobil: 0744436172 E-mail(uri)

More information

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE 1. Date personale: IACOB I. CĂTOIU Domiciliul Str. Copăceni nr.47, bloc W3, sc.b, ap. 80, sector 3, Of.49 Bucureşti, cod

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Buşu Adrian-Florin Adresă(e) Bd. 1 Mai, bloc M23, etaj 3, ap. 9, Craiova Telefon(oane) Mobil:0744 177 449 E-mail(uri) adibusu2002@yahoo.com

More information

Conferenţiar universitar doctor. Susinerea, la nivelul studiilor de licenţă, a următoarelor cursuri: Drept comercial, Dreptul societăţilor

Conferenţiar universitar doctor. Susinerea, la nivelul studiilor de licenţă, a următoarelor cursuri: Drept comercial, Dreptul societăţilor a Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Experienţa profesională Dumitru Mioara-Maria Str. Munteni

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass MINISTERUL MUNII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOIAL EUROPEAN 007-013 INSTRUMENTE STRUTURALE 007-013 urriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) (Număr imobil, nume stradă, cod postal,

More information

2017-prezent Cercetător științific gradul 1 Activitate de cercetare fundamentală și aplicată

2017-prezent Cercetător științific gradul 1 Activitate de cercetare fundamentală și aplicată Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitate Data şi locul naşterii Sex Titlu științific Experienţa profesională CHEVAL Sorin Română M

More information

CURRICULUM VITAE. Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat

CURRICULUM VITAE. Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat CURRICULUM VITAE Nume SITARU DRAGOS - ALEXANDRU Grad didactic Studii Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat Absolvent al Facultății de Drept

More information

Studiul pieţei, relaţii clienți, vânzare pachete turistice

Studiul pieţei, relaţii clienți, vânzare pachete turistice Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa E-mail Cetăţenia Sex Aria ocupaţională NEACŞU MONICA Bucureşti, România nick_neacsuatyahoo.com Română Feminin Business/ Educație EXPERIENŢA

More information

Premiul Curriculum vitae Europass

Premiul Curriculum vitae Europass Premiul Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Erich, Agnes Terezia Adresă(e) Str. Urmuz, cod 130121, Bl.2, Sc. B. Ap. 40, etj. IV, Dâmboviţa, Târgovişte, România Telefon(oane) +40245/612316(s)

More information

Sabina-Mădălina Șomăcescu

Sabina-Mădălina Șomăcescu Sabina-Mădălina Șomăcescu Informaţii personale Adresă Calea București, nr. 14, mun. Tirgu Jiu, jud. Gorj, România Tel E-mail Naţionalitate Română Data naşterii 25.01.1982 Sex Feminin Experientă profesională

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaii personale Nume / Prenume Constantin Ionu Adres(e) Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) 021 310 49 20 E-mail(uri) ionut.constantin@drept.unibuc.ro, ionut.constantin@faa.ro Naionalitate(-ti)

More information

Învăţământ universitar şi cercetare

Învăţământ universitar şi cercetare Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Boţan Mădălina Virginia Adresă(e) Str. Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti, România Telefon(oane) 0769271726 Fax(uri) E-mail(uri) madalina.botan@comunicare.ro

More information

MONICA RĂILEANU SZELES

MONICA RĂILEANU SZELES MONICA RĂILEANU SZELES Data și locul nașterii: 27 februarie 1975, Brasov, Romania Tel.: 0040722 355979 Adresă personală: Lamaitei 59, Brasov, Romania Adresă instituțională: Universitatea Transilvania din

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Data naşterii 19 august 1960 Sex masculin Experienţa profesională din 07.Iunie 2016 Profesor abilitat Academia de Studii Economice București

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Ioana, Adrian Telefon(oane) +40 214029650 Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, Splaiul

More information

CURRICULUM VITAE. Computationala

CURRICULUM VITAE. Computationala CURRICULUM VITAE 1. Nume: TEODORESCU-DRĂGHICESCU 2. Prenume: HORAŢIU 3. Data şi locul naşterii: 07.08.1960, Braşov 4. Cetăţenie: Română 5. Studii: Universitare/postuniversitare/doctorat Instituţia Universitare

More information

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, B-dul Carol I, nr. 2, Târgoviste, Dâmboviţa, România

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, B-dul Carol I, nr. 2, Târgoviste, Dâmboviţa, România Activităţi de predare si cercetare Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, B-dul Carol I, nr. 2, Târgoviste, Dâmboviţa, România Universitatea Bucureşti,

More information

Curriculum vitae. Informatii personale. Locul de munca vizat / Aria ocupationala. Experienta profesionala. Experienta profesionala

Curriculum vitae. Informatii personale. Locul de munca vizat / Aria ocupationala. Experienta profesionala. Experienta profesionala Curriculum vitae Informatii personale Nume/Prenume Lungu Iuliana Telefon 0758038929 Cetatenia Romana Data nasterii 6.03.1968 Sex Locul de munca vizat / Aria ocupationala Feminin Lector universitar, Universitatea

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

2001 prezent Profesor universitar prezent Rector al Universității,,Nicolae Titulescu din București

2001 prezent Profesor universitar prezent Rector al Universității,,Nicolae Titulescu din București C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Adresa GABRIEL BOROI București E-mail gboroi@gmail.com Data nasterii 24 septembrie 1964 Distincţii primite 2001 Premiul Andrei

More information

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s)

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s) Curriculum vitae Europass Personal information First name(s) / Surname(s) Sandu,Adriana, Magdalena Address(es) Vântului street, building J 5, entrance 3, apartment 7, Craiova, Dolj, PC 200574 Telephone(s)

More information

BRAICA ALEXANDRA PATRICIA

BRAICA ALEXANDRA PATRICIA Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume E-mail Naţionalitate Data naşterii RAICA ALEXANDRA PATRICIA alexandra.braica@mmuncii.ro Româna 6, octombrie, 1974, Arad EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 30.01.2013-prezent

More information

Curriculum Vitae Neuner Iohan INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Curriculum Vitae Neuner Iohan INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢA PROFESIONALĂ INFORMAŢII PERSONALE Neuner Iohan Str. Ciurea nr. 2-4, Sector 2, Bucureşti, România 021 242.12.02 interior 134, 021 242.11.61 neuner@utcb.ro Sexul masculin Data naşterii 03/12/1951 Naţionalitatea română

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Europass Personal information First name(s) / Surname(s) MOISE ADRIAN CRISTIAN Address(es) Ecaterina Teodoroiu St. no.9, Craiova, Dolj County, CP 200377, Romania Telephone(s) Land Line: +40 251417300 Mobile:

More information

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Codruţa Maria Cornelia Goşa Adresă Str Băncii No. 15, Bl.B117, sc.b ap.4, Timisoara, CP 300264 Telefon +40256280297 Fax E-mail Naţionalitate codrutagosa@yahoo.co.uk

More information

Gina FÎNTÎNERU. Bd Mărăști nr. 59, Sector 1, București, cod , Romania

Gina FÎNTÎNERU. Bd Mărăști nr. 59, Sector 1, București, cod , Romania Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) E-mail Naţionalitate Gina FÎNTÎNERU Bd Mărăști nr. 59, Sector 1, București, cod 011464, Romania gina.fintineru@usamv.ro Română Data

More information

Soare, Marin Str. Cîmpia Islaz, Nr. 89B, Bl.C1, Sc.1, Ap.1, Craiova, Dolj, Romania Telefon Mobil: Fax

Soare, Marin Str. Cîmpia Islaz, Nr. 89B, Bl.C1, Sc.1, Ap.1, Craiova, Dolj, Romania Telefon Mobil: Fax Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Adresa Soare, Marin Str. Cîmpia Islaz, Nr. 89B, Bl.C1, Sc.1, Ap.1, Craiova, Dolj, Romania Telefon 0251418475 Mobil: Fax 0251418475 E-mail Cetatenia

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ROMAN, TOMA-DORIN Adresă Stare civilă Căsătorit Telefon(oane) - Mobil: 0745 119.446 E-mail(uri) toma.roman@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română

More information

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria Curriculum vitae Informaţii personale Nume/ Prenume E-mail Naţionalitate Săftoiu Răzvan Georgian razvan.saftoiu@unitbv.ro Română Data naşterii 23 iunie 1978 Sex Educaţie şi formare Masculin Perioada iulie

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Ruxandra Mihaela Braga CV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Braga Ruxandra Mihaela Adresă(e) Facultatea de Litere, str. Horea 31, 400202, Cluj-Napoca, Romania Telefon(oane)

More information

Alina RESCEANU Str. Calea Bucuresti, nr. 74, bl. R4 ap. 1, Craiova Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) -

Alina RESCEANU Str. Calea Bucuresti, nr. 74, bl. R4 ap. 1, Craiova Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) - Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Alina RESCEANU Str. Calea Bucuresti, nr. 74, bl. R4 ap. 1, Craiova Telefon(oane) 0351416142 Mobil: 0745617196 Fax(uri) Email(uri)

More information

Mihali Cristina prezent Universitatea de Nord Baia Mare Educație şi cercetare

Mihali Cristina prezent Universitatea de Nord Baia Mare Educație şi cercetare CV INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume, fotografie Mihali Cristina Adresa B-dul Republicii 52/63, Baia Mare Telefon 40362-808309, 0749-137351 Fax - E-mail cmihali@yahoo.com Naţionalitate română Data naşterii

More information

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Informaţii personale Nume / Prenume Addresă Naţionalitate Popa, Alina-Roxana Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, România Română Data naşterii 20 ianuarie 1981 Sex Experienţa profesională

More information

ENESCU Andrei Alexandru Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sector 2, Bucureşti

ENESCU Andrei Alexandru Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sector 2, Bucureşti FORMAT E UROPEAN CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume Adresa ENESCU Andrei Alexandru Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sector 2, Bucureşti Telefon 021.2427792 Fax E-mail aenescu@comm.pub.ro Nationalitate

More information

Activitate didactica si de cercetare. Programul Politische Bildung in Aktion

Activitate didactica si de cercetare. Programul Politische Bildung in Aktion Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume MIHĂLCIOIU RALUCA - MARILENA Adresa Bucuresti, Romania Telefon 0040 (0) 722 297 056 E-mail raluca@spiruharet.ro Cetăţenia Data naşterii Sex română

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE anul universitar 2015-2016 Domeniul de studii universitare de licenţă:

More information

Curriculu m vitae. Informaţii personale

Curriculu m vitae. Informaţii personale Curriculu m vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) MILICI Laurenţiu-Dan Str. Libertaţii, nr. 1, Sc. A, Ap. 3, 720003, România Telefon(-oane) +4.0330.102490 Mobil: +4.0722.537125 Fax(uri) +4.0330.102490

More information

Titular al disciplinei Drept procesual penal

Titular al disciplinei Drept procesual penal CURRICULUM VITAE EUROPASS Prenume/Nume Ion NEAGU e-mail office@univnt.ro Naționalitate Română Data nașterii 28 iunie 1940 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Perioada Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități

More information

Claudia Ioana Doroholschi

Claudia Ioana Doroholschi CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Claudia Ioana Doroholschi Adresă Bul. Dâmboviţa nr. 88 Bl P4 Ap 16 Telefon 0256245907 Fax - E-mail Naţionalitate cdoroholschi@litere.uvt.ro română Data naşterii

More information

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL Adresă(e) Bucureşti, Prelungirea Ghencea nr. 65B, sector 6 Telefon(oane) 0213191900/int. 276 E-mail(uri) cristian.marinas@man.ase.ro

More information

Curriculum vitae I. Experiență profesională

Curriculum vitae I. Experiență profesională MOCANU LARISA Curriculum vitae Informații personale Nume, Prenume Adresă Telefon E-mail Naționalitate Data nașterii Sex Stare civilă Experiență profesională Numele și resa angajatorului Tipul activităţii

More information

Nume/Prenume Bragadireanu Elena Carmen Adresa Bucureşti Telefon

Nume/Prenume Bragadireanu Elena Carmen Adresa Bucureşti Telefon Curriculum vitae Europass Informații personale Nume/Prenume Bragadireanu Elena Carmen Adresa Bucureşti Telefon 0723 333 944 E-mail carmen_bragadireanu@yahoo..com Cetăţenia Română Data nasterii 15.01.1968

More information

Perioada Decembrie 2015 August 2016 Funcţia sau postul ocupat Director general al Direcţiei Generale de Integritate

Perioada Decembrie 2015 August 2016 Funcţia sau postul ocupat Director general al Direcţiei Generale de Integritate Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Grofu Nicolae E-mail nicolae.grofu@mfinante.ro Naţionalitate Română Data naşterii 06.10.1976 Experienţa profesională Perioada Numele şi adresa angajatorului

More information

municipiul Bacău, România 30 septembrie 2009 în prezent

municipiul Bacău, România  30 septembrie 2009 în prezent Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) HARJA, Eugenia Telefon(oane) 0744593260 municipiul Bacău, România Fax(uri) Universitate: tel./fax 0234516345; D.J.Statistică: tel./fax

More information

PETRE-ROBERT UNGUREANU. Aleea Privighetorilor 1-3, București , România

PETRE-ROBERT UNGUREANU. Aleea Privighetorilor 1-3, București , România Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE PETRE-ROBERT UNGUREANU Aleea Privighetorilor 1-3, București 014031, România 021.317.55.23 robert.ungureanu@academiadepolitie.ro Sexul Masculin Data naşterii 04.01.1974

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Goudenhooft Gabriela Str. Traian Blajovici nr. 2, Oradea, Bihor, România Telefon 0743316645 Fax 0259455525 E-mail gabrielagoudenhooft@yahoo.com

More information

Calea Eroilor nr.30, Târgu Jiu, România. Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, , Bucureşti, România

Calea Eroilor nr.30, Târgu Jiu, România. Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, , Bucureşti, România Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume GORUN ADRIAN Adresa(e) Târgu Jiu (România) Telefon(oane) 0253.214307 Fax(uri) 0253.215794 E-mail(uri) - Naţionalitate(-tăţi) Română, Română

More information

Institutie de invatamant superior. profesor universitar doctor inginer

Institutie de invatamant superior. profesor universitar doctor inginer FORMAT E UROPEAN CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume CURTU Ioan E-mail curtui@unitbv.ro Nationalitate Romana Data nasterii 5 iulie 1942 EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada Numele si adresa angajatorului

More information

(ultima actualizare februarie 2015) Data naşterii: Naţionalitatea: Român

(ultima actualizare februarie 2015) Data naşterii: Naţionalitatea: Român Curriculum Vitae PERSONALE Daniel NICA (ultima actualizare februarie 2015) danielnica@gmail.com Data naşterii: 21.06.1983 Naţionalitatea: Român EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 1.10.2012- prezent Cadru Didactic

More information

Ciucu Ştefan Cristian. Calea Văcăreşti nr. 185, Bucureşti (România) Directorul Editurii Universităţii Nicolae Titulescu

Ciucu Ştefan Cristian. Calea Văcăreşti nr. 185, Bucureşti (România) Directorul Editurii Universităţii Nicolae Titulescu Curriculum Vitae Informaţii personale Nume / Prenume Experienţa profesională Perioada Perioada Perioada 01/12/2011 prezent Director Departament IT 01/02/2013 prezent Directorul Editurii Universităţii Nicolae

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Telefon 0743950447 E-mail Dragomir Ticuta Antonela Bl.B3 sc.1 ap.1 Str.Cojocari nr.11-12, Braila, Romania antonela.dragomir111@gmail.com

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) TODORESCU (BORZ) LILIANA-LUMINIŢA Timişoara, Jud. Timiş (România) Telefon DPPD -0256404066 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data

More information

Curriculum vitae. Data naşterii:

Curriculum vitae. Data naşterii: Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume: Pîrghie Cristian Adresă: Str. Bistriţei nr. 1, Bl. 35, Sc. A, Ap. 12, Suceava Telefon: 0745 134812 Fax: - E-mail: parghie@fim.usv.ro Naţionalitate: Română Data

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Cojocaru Viorel soccerviorel@yahoo.com Cetățenia română Locul și data nașterii 4.10.1950 Sex M Locul de munca /Domeniul

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Groșanu, Adrian Str. George Enescu, Nr. 17, cod postal 407042, Sat Sînnicoara, Comuna Apahida, Jud. Cluj, România Telefon(oane) Mobil:

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) COSTEA, Roxana Andreea 4, Bulevardul V. Pârvan, 300223, Timişoara, România

More information

Curriculum vitae Europass INFORMATII PERSONALE

Curriculum vitae Europass INFORMATII PERSONALE Curriculum vitae Europass INFORMATII PERSONALE Nume ŞTEFĂNESCU (nume inainte de casatorie: POROSNICU) CIPRIANA Adresa Str. Eternitate nr. 15, 700304 - Iaşi Telefon mobil +40 722 852 158 Fax E-mail cipriana.stefanescu@yahoo.com,

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ASANACHE-DAMIAN DANIEL-CIPRIAN Adresă(e) STRADA DEZROBIRII NR.46, BL.p14, SC.C, ET.2, AP.38, SECTOR 6-BUCUREŞTI Telefon(oane) Mobil: 0722.519.508

More information

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 Dr BOBEI, Radu Bogdan Conferențiar Universitatea din București, Facultatea de Drept CUPRINS I. Traduceri/cursuri/tratate/monografii/comentarii/legislație

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume RODICA DRAGOMIROIU Telefon(oane) 021 3169785/110 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) rodica.dragomiroiu@yahoo.com Română Data naşterii 2.04.1961

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Pascariu Gabriela Carmen Adresă(e) Izvor 14, Bl. 629, sc. C, et. 2, ap.8, 500705, Iaşi, România Telefon(oane) +40.232.201318 Mobil: +40.740.23.79.69

More information

Gherman Bogdan-George

Gherman Bogdan-George Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Gherman Bogdan-George Crizantemelor, 22, Cluj-Napoca, 400447, Romania 0744.892.567 bgherman@mail.utcluj.ro Cont Skype: bogdangherman2 Sexul masculin Data naşterii

More information

2015-prezent Director departament

2015-prezent Director departament C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) Telefon(oane) Fax (uri) ŞERBAN SILVIU E-mail (uri) silviuserban2000@yahoo.co.uk Nationalitate (-tati) română Data nasterii

More information

Curriculum Vitae Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu

Curriculum Vitae Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu Curriculum Vitae Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu INFORMAŢII PERSONALE Carmen Tamara Ungureanu Data şi locul naşterii: 3.10.1967, Rădăuţi, Suceava Starea civilă: căsătorită Adresa profesională:

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) NaŃionalitate(-tăŃi) STĂNESCU RAREȘ CRISTIAN Bucureşti raresuniv@yahoo.com Română Data naşterii

More information

Curriculum Vitae. Dr. Dejica-Cartis, Daniel

Curriculum Vitae. Dr. Dejica-Cartis, Daniel Curriculum Vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Dr. Dejica-Cartis, Daniel Str. Sibiu 17, 300014 Timișoara, Romania Telefon(oane) +4 0723377161 Fax: +40 356814084 E-mail(uri) Web Naţionalitate(-tăţi)

More information

Information for Authors Submitting Manuscripts

Information for Authors Submitting Manuscripts Economic Insights Trends and Challenges Vol. I (LXIV) No. 3/2012 123-127 Information for Authors Submitting Manuscripts General Requirements The journal Economic Insights - Trends and Challenges (formerly:

More information

CURRICULUM VITAE. Adresă: Craiova, strada Arhitect Dan Nicolae, nr. 4, cod Număr telefon: ; adresă

CURRICULUM VITAE. Adresă: Craiova, strada Arhitect Dan Nicolae, nr. 4, cod Număr telefon: ; adresă CURRICULUM VITAE Date personale Nume şi prenume: Mîndrilă Ion Data şi locul naşterii: 3 Februarie 1965 în comuna Voineşti, satul Gemenea, judeţul Dâmboviţa. Starea civilă: căsătorit, doi copii Adresă:

More information

Adresă Telefon(oane) Data nașterii 1951, Noiembrie, 30. Experienţa profesională. Perioada. Perioada

Adresă Telefon(oane) Data nașterii 1951, Noiembrie, 30. Experienţa profesională. Perioada. Perioada Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon(oane) E-mail: Naționalitate Hanganu Lucian Constantin Şoseaua Nicolina nr. 31, Bl. 968, Sc. A, Et. 8, Ap. 23, 700688, IAŞI, ROMÂNIA 0232-243333 Mobil:

More information

UNGUREANU GABRIELA Str. Fabricii nr. 46G, sector 6 Bucureşti Română

UNGUREANU GABRIELA Str. Fabricii nr. 46G, sector 6 Bucureşti Română C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T E U R O P E A N INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă E-mail Naţionalitate UNGUREANU GABRIELA Str. Fabricii nr. 46G, sector 6 Bucureşti gungureanu.mk@spiruharet.ro

More information

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115

More information

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume Adresă (e) ZOTIC, Vasile Cluj-Napoca, România Telefon Fix: 0040264592214 int. 213 Mobil: E-mail Naţionalitate(-tăţi) zoticv@geografie.ubbcluj.ro

More information

Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, , Zalău, România

Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, , Zalău, România Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Vlad Mureşan Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, 450042, Zalău, România +40260-661284 +40744 420906 Vlad.Muresan@aut.utcluj.ro Sexul Masculin Data naşterii 14 /04/1983

More information

Curriculum vitae. Informaţii personale. Experienţa profesională. Nume / Prenume Dragos, Dacian-Cosmin

Curriculum vitae. Informaţii personale. Experienţa profesională. Nume / Prenume Dragos, Dacian-Cosmin Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Dragos, Dacian-Cosmin Adresă(e) Center for Good Governance Studies, Str. Minerilor 85 400409 Cluj Napoca Telefon(oane) 0040-752-175333 Fax(uri) 0264-431361

More information

DUMITRESCU - PECULEA ADELINA

DUMITRESCU - PECULEA ADELINA INFORMAŢII PERSONALE DUMITRESCU - PECULEA ADELINA Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, sector 1, Bucureşti, România +40 725 172 384 adelina.dumitrescu-peculea@administratiepublica.eu; dumitrescu.peculea@snspa.ro

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) ACHIM MOISE IOAN Alba Iulia, str. Doinei nr. 13, jud. Alba, COD 510138 ROMANIA Telefon(oane) 0740222551 Mobil: 0723566200 Fax(uri)

More information

CURRICULUM VITAE. Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE) Studii

CURRICULUM VITAE. Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE) Studii CURRICULUM VITAE Nume Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE) Grad didactic Asistent universitar Studii Studii postdoctorale, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, proiect de cercetare cu tema Protecţia

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE I. DATE PERSONALE Nume şi prenume: GHEORGHIU GABRIEL TRAIAN Data şi locul naşterii: 27 mai 1974,Timişoara,

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) 0336130230 GASPAROTTI CARMEN Str. Vadul Sacalelor nr.5, bloc Pescarus, ap. 74, cod 800037, GALATI, jud. GALATI Fax(uri)

More information

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1 Facultatea: ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Domeniul: Economie Programul de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de invatamant: ZI Promotia: 2010-2013

More information