MOŞOIU NICOLAE VIOREL

Size: px
Start display at page:

Download "MOŞOIU NICOLAE VIOREL"

Transcription

1 Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE MOŞOIU NICOLAE VIOREL Sibiu, str. Mitropoliei nr.20, Romania Data naşterii 13/12/1966 Naţionalitatea Romana Starea civila căsătorit Hirotonit preot în 1993 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Iulie 2017 Decembrie 2015 Aprilie 2012 Aprile prezent prezent 2000-prezent Examen de abilitare Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul, Universitatea din Bucuresti; Atestat de abilitare nr.5235 din , eliberat de Ministerul Educației Naționale Visiting professor: Facultatea de Teologie a Universității Gottingen, Germania, programul ERASMUS Visiting professor: Facultatea de Teologie a Universității din Balamand, Liban Visiting professor: Facultatea de Teologie a Universităţii Aristotel din Tesalonic, Grecia Conferențiar universitar Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu ( B-dul Victoriei nr. 10, Sibiu, Romania) Predarea de cursuri și seminarii de Dogmatica conform fisei postului. Activitate de cercetare Lector universitar Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu ( B-dul Victoriei nr. 10, Sibiu, Romania) Predarea de cursuri și seminarii de Dogmatica conform fisei postului. Activitate de cercetare Lector onorific Facultatea de Medicină a Universităţii Transilvania Braşov, asistenţa spirituală a bolnavului incurabil, în cadrul cursului de Ingrijiri Palitive studenţi anul VI si master modul de cultura si spiritualitate Lector onorific Centrul de Studii pentru Medicină Paliativă Braşov pentru modulul de asistenţă spirituală a bolnavului incurabil în cadrul cursului de competenţă în îngrijiri paliative pentru medici Asistent universitar Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu ( B-dul Victoriei nr. 10, Sibiu, Romania) Predarea seminarii de Dogmatica conform fisei postului. Activitate de cercetare Lector onorific Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania împreuna cu Prof.Univ. Dr. Ovidiu Moceanu Profesor de Noul Testament, Morală şi Limba Greacă Seminarul Teologic Dumitru Staniloae, Brasov Profesor de Religie Liceul Pedagogic Andrei Mureşeanu Braşov Braşov, curs de Literatura Creştină Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 19

2 EDUCAŢIE ŞI FORMARE Aprilie-iunie 2015 Noiembrie 2010 Mai 2006 Februarie 2006 Iunie 2005 Mai 2003 Martie Mai-iunie Formare privind instrumentele si metodelele de TIC tip E-learning Universitatea Lucian Blaga Sibiu program POSDRU/156/1.2/G/ de formare a cadrelor didactice privind instrumentele si metodelele de TIC tip E-learning e-incluziune: dezvoltarea si implementarea unui program de asistenta bazat pe tehnologii TIC, pentru cresterea accesului la invatamantul superior al persoanelor cu dizabilitati Formare in ecumenism Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Teologie si Consiliul Ecumenic al Bisericilor Geneva Formare in ecumenism si misiologie Universittea Oslo Norvegia sub coordonarea Prof. Dr. Tormod Engelsviken în calitate de participant şi director al grantului european de cercetare şi formare, Leonardo da Vinci, Ro/2005/95172/Ex Formare in Ingrijiri Paliative Brasov Universitatea Transilvania Facultatea de medicina Proiectul Leonardo da Vinci Formare Formatori Ingrijiri Paliative Ro 2005/95111/Ex Cercetare postdoctorala stagiu de documentare în biblioteca Consiliului Ecumenic Geneva Elvetia Cercetare postdoctorala Cambridge Marea Britanie coordonator Prof. Dr. David Ford Stagiu de documentare Institutul Catolic din Paris pentru elaborarea lucrarii Cunoastere Participare Iubire Doctor în Teologie Titlul de Doctor in Teologie cu calificativul Magna cum laudae, specialitatea: Teologie Dogmaticăşi Fundamentală, coordonator ştiinţific: Pr.Prof.univ.dr.Ion Bria, Geneva/Sibiu recunoscut prin ordinul Ministrului nr.4127 din Stagiu de instruire şi documentare Oxford sub coordonarea ÎPS Prof. Dr. Kallistos Ware pentru finalizarea tezei de doctorat Doctorand Cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu Bursa studii post-universitare Oxford: Michael Ramsey Scholarship St Stephen s House College Studii de licenta Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu Studii preuniversitare Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca Liceul Andrei Şaguna din Braşov COMPETENΤE PERSONALE Limba(i) maternă(e) Romana Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Engleza C2 C2 C2 C2 C2 Germana B1. B1 A2 A2 A2 Franceza C1 C1 C1 C1 C1 Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 19

3 Competenţe organizaţionale/manageriale Abilitati de organizare si coordonare organizarea unor conferinte Coordonez activiatea la Parohie, am coordonat granturi internationale si Competenţe de comunicare bun orator, comunicare asertiva, consiliere, Competenţă digitală AUTOEVALUARE Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme Microsoft Word Navigare Internet elementar elementar Power point Niveluri: elementar - independent - Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare Scrieţi denumirea certificatului. Permis de conducere permisului de conducere categoria B PUBLICAŢII Teza de doctorat: Dezvoltarea teologică in Tradiţie. Viziunea părintelui profesor Dumitru Stăniloae Sinteze moderne şi contextul lor, Sibiu, 1999, conducător ştiinţific Pr.Prof.Univ.Dr. Ion Bria Cărţi: ca unic autor, coordonator sau co-autor 1. Nicolae Moşoiu, Taina prezenţei lui Dumnezeu în viaţa umană. Viziunea creatoare a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, Ed. Paralela 45 (Col. Cartea religioasă, Seria Studii Teologice) (editură recunoscută CNSIS, cod 213), 2002, ISBN , p.323 (teza de doctorat cu îmbunătăţiri) re-editata Ed. Astra Museum 2016, ISBN Pr.lect.dr.Nicolae Moşoiu (autor principal si coord.), Elemente de istorie, doctrină şi practică misionară- o perspectivă ecumenică, Ed. Universităţii Lucian Blaga din Sibiu (recunoscută CNSIS, cod 177), 2006, ISBN (13) , 621 p (contribuţia mea fiind de 400pg, din totalul de 621pg) 3. Pr.lect.dr.Nicolae Moşoiu, Cunoaştere, participare, iubire, Ed.Univesităţii Lucian Blaga din Sibiu (recunoscută CNSIS, cod 177), 2006, ISBN (10) ; ISBN (13) Pr.conf.dr.Nicolae Moşoiu, Hermeneutica ortodoxă ca dezvoltare teologică în Tradiţie, Ed. Astra Museum, Sibiu (recunoscută CNSIS, cod 309), 2013, 586p., ISBN Pr.conf.dr.Nicolae Moşoiu, Darul filiaţiei adoptive baptismale - πνευ μα υίοθεσία, spiritum adoptionis filiorum (Rm8,15), Editura Astra Museum (recunoscută CNSIS, cod 309), Sibiu 316 p. ISBN Revd.Dr.Nicolae Moşoiu, Orthodox faith witnessed in today s world doctrinal themes in the context of postmodernism and globalization, Ed. Astra Museum (recunoscută CNSIS, cod 309), Sibiu, 2015, 421p., ISBN Pr.lect.dr.Nicolae Moşoiu, Îndrumar pentru curs şi seminar la Teologie Dogmatică, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu (recunoscută CNSIS, cod 177), 2007, 215p., ISBN Pr.conf.dr.Nicolae Moşoiu (autor coord.) Relevanţa operei parintelui profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală si directii noi de cercetare in domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii, Editura Universitatii Lucian Blaga, (recunoscută CNSIS, cod 177), Sibiu, 2010, 682p. ISBN (contribuţia mea fiind de 95pg, din totalul de 682pg) 9. Co-editor impreuna cu Pr. Lect Vasile Birzu Darul Unitații Bisericii și a Lumii, Implicatii Teologico-Dogmatice Si Culturale Al V-Lea Colocviu National De Teologie Dogmatica, Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Saguna, Sibiu Mai 2014, Editura Astra Museum, Sibiu, 2015, 426p. ISBN Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 19

4 10. Co-editor impreuna cu Prof. Dr. Stefan Tobler, Biserica Ortodoxa in dialogul ecumenic, Vol1 : , Editura Presa Universira Clujeana, 2014, 544p, ISBN , 11. Co-editor impreuna cu Prof. Dr. Stefan Tobler, Biserica Ortodoxa in dialogul ecumenic, Vol2 : , Editura Presa Universira Clujeana, 2014, 515p., ISBN Capitole Cărţi 1 Capitolul De la individ la persoana în Mircea Brenciu, Marius Oprea, Nicolae Moşoiu, Mircea Doreanu, Rodica Băciulescu, Martirul, Ed. Capo Lavoro Braşov, Societatea ziariştilor şi oamenilor de cultură Cincinat Pavelescu, Braşov, 2004, ISBN Capitolul Asistenta spirituala în Dr. Daniela Moşoiu, Asist.Doina Moise, Pr.Lect.Dr.Nicolae Moşoiu, ABC-ul medicinei paliative, Ed.Lux Libris, Braşov, 1999, ISBN Capitolul O introducere in abordarea problemeor duhovnicesti si existentiale ale pacientilor incurabili în Dr. Daniela Moşoiu, Dr. Cerasela Petrescu, Dr.Mariana Pernea, Pr.lect.univ.dr.Nicolae Moşoiu, Îngrijirea Paliativă... dincolo de controlul simptomelor, Ed.Hospice, Braşov, 2003, ISBN: Fr Ion Bria, in P. Kalaitzidis, Th. FitzGerald, C. Hovorun, Aik. Pekridou, N. Asproulis, G. Liagre, D. Werner, (eds) Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for Theological Education Volos Academy Publications,( in cooperation with WCC Publications, Geneva and Regnum Books International, Oxford), Volos, Greece, 2014 p ISBN ( STUDII: a) în reviste din tara 1. Botezul în Duhul Sfânt în învăţătura Sf.Simeon Noul Teolog, în Revista Teologică, 1995, nr.3, pp Raţionalitatea lumii şi misterul lui Dumnezeu- Iubire, în Revista Teologică, 1997, nr.3, pp Sobornicitatea deschisã ca tipologie ecumenică sau De la teologia confesională la teologia ecumenică în perspectiva viziunii despre sobornicitatea deschisă, în Revista Teologică, 1997, nr.4, pp Metamorphosis, metamorphote - Schimbarea la Faţã a lui Hristos pe Tabor, dovada anticipatã despre lumina Sfintei Treimi, ce va iradia din trupul Sãu înviat şi al tuturor celor ce-şi vor arãta credinţa prin faptele lor, în Revista Teologicã, 1999, nr.3, pp Pr. Prof. Dr. Ion Bria: Date biografice.bibliografie curentă. Recunoaştere. - prezentare şi alcătuire, în Revista Teologică, 2000, nr.1,p , 6. Forma Bisericii -prezenţa tainicã a Sfintei Treimi în viaţa umanã, în Anuarul Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu, , Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2001, pp Charta oecumenica. Istoria Bisericilor europene la răscruce de milenii, în Anuarul Facultãţii de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu, , Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2002, pp , 8. Preot Profesor Universitar Doctor Ion Bria , în Revista Teologică, 2002, nr3, pp Raportul final al Comisiei speciale privind paticiparea ortodoxă la Consiliul ecumenic al Bisericilor, prezentare, trad. şi note, în Revista Teologică, nr,4, 2003, pp , 15 pg. şi nr.1, 2004, pp Doamne, prin harul Tău, transformă lumea! - aix-a Adunare Generală a Consiliului Ecuemnic al Bisericilor (Porto Alegre, Brazilia, februarie 2006, în Revista Teologică, nr.1,, 2006, pp Comuniune de iubire şi iubire de comuniune, în Teologia (Arad), nr.3/2006, p , 12. Dumnezeu ne-a făcut pentru a-l cunoaşte - scurtă introducere la theognosia în gândirea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, Studii Teologice (Bucureşti), 2006, nr Părtaşi ai dumnezeieştii firi - theias koinonoi physeos, divinae naturae consortes (II Pt.1,4) o introducere-, Revista Teologică, 2006, nr.4, p , 14. Simţirea minţii- aisthesis noera sau despre dimensiunea noetică a teologiei mistice, în Teologia, Arad, nr.1,2007, p Unitatea şi catolicitatea Bisericii consideraţii preliminare cu privire la declaraţia despre eccelsiologie de la cea de a IX-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Porto Alegre, februarie 2006, Revista Teologică, nr.1, 2007, pp Paternitatea lui Dumnezeu şi darul filiaţiei adoptive baptismale - πνευ μα υίοθεσία, spiritum adoptionis filiorum - (Romani 8, 15) Revista Teologica Sibiu, Anul XXI(93), 2012, nr 4, p Dogmă şi terminologie în Tradiţia Ortodoxă şi relevanţa sa astăzi A patra Conferinţă a Asociaţiei Internaţionale a Dogmatiştilor Ortodocşi (IAODT), Sofia, septembrie 2013 Revista Teologica Sibiu, Anul XXIII(95), iulieseptembrie 2013, nr 3, p Sarx zoopoios Incarnation and Eucharist in the teachings of Saint Cyril of Alexandria, Revista Teologica Sibiu, Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 19

5 Anul XXV(97), iulie- septembrie 2015, nr 3, p 34-84, (text in romana si engleza) b) în reviste din fluxul ştiinţific internaţional 1. Some Considerations Regarding the Ordo of the Holy Mysterion of Baptism in the Orthodox Church, în Review of Ecumenical Studies, July 2010, p (Indexata ERIH plus) 2. The Paternity of God and the Gift of Adoptive Baptismal Filiation, în International Journal of Orthodox Theology 2:2 (2011), p (Indexata ATLA) 3. Spiritual issues in suffering: creating a dialogue between clergy and palliative care providers în Progress in Palliative Care 2011 vol 19(1) p Impreuna cu Daniel B Hinshaw, Jane M Carnahan, John Breck, Daniela Mosoiu ( Indexata Scopus) 4. The human body- masterpiece of the Triune God în European Journal of Science and Theology, February 2013, vol.9, Supplement 1, p.75-88, ISSN: (Indexata ISI) 5. Considerations regarding the Ecumenical Theological Education in Romania în Review of Ecumenical Studies, vol.5, Issue 2, August 2013, p ; ISSN: (Indexata ERIH ) 6. Perspective on the Logos immanence: He came to his own (eis ta idia, in propria), and his own (hoi idioi, sui) received him not (Jn 1:11) in Rev Dialogo Vol 2 March 2016 pg (Indexata ATLA si CEEOL) 7. God Language.An Othodox perspective on Feminist Theology în International Journal of Orthodox Theology 2:2 (2016), p (Indexata ATLA) c) în volume volume ale unor simpozioane şi manifestări ştiinţifice internaționale: 1. The Healing Mission of the Church, în vol. You are the Light of the World, Statements on Mission by the World Council of Churches , WCC Publications, Geneva, 2005, ISBN , pp , co-autor în calitate de membru al Comisiei pentru misiune mondială şi evanghelizare a CEB 2. Mission as Ministry of Reconciliation, în vol.: You are the Light of the World, Statements on Mission by the World Council of Churches , WCC Publications, Geneva, 2005, ISBN ,pp , 37pg. co-autor în calitate de membru al Comisiei pentru misiune mondială şi evanghelizare a CEB şi al unui grup special desemnat pentru editarea versiunii finale 3. Einige Uberlegungen zum Ordo des Heiligen Mysterions der Taufe in der Orthodoxen Kirche (text in germana si engleză) în vol. :Taufe im Leben der Kirche, Dokumentation eines orthodox-evangelishen Dialog in Europa I, Verlag Otto Lemberg, Frankfurt am Main, 2011, p ISBN We have the mind (noun) of Christ (ICor 2:16) - Rational and Spiritual Knowledge of God and Creation in vol. The Function and the Limits of Reason in Dogmatic Theology, IAODT Third International Symposium, Thessaloniki, editors Ioan Tulcan, Michel Stavrou, Peter Bouteneff, Cristinel Ioja, Sibiu, Astra Museum, 2012, pp Fr. Professor Ion Bria: A Life and Work Dedicated to the Service and Mission of the Church în vol. Petros Vasiliadis (ed.) Orthodox Perspectives on Mission, Regnum Edinburgh Centenary Series 17, Oxford Centre for Mission Studies, Regnum, Oxford 2013, ISBN Romanian Orthodox Church: Considerations regarding the Ecumenical Theological Education in Romania, în Orthodox Perspectives on Ecumenical Theological Education, Volos Academy Publications, Volos (Grecia), 2014, p Fr Ion Bria, in P. Kalaitzidis, Th. FitzGerald, C. Hovorun, Aik. Pekridou, N. Asproulis, G. Liagre, D. Werner, (eds) Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for Theological Education Volos Academy Publications,( in cooperation with WCC Publications, Geneva and Regnum Books International, Oxford), Volos, Greece, 2014 p ISBN The Form of the Church Father Dumitru Staniloae s Mystical Vision on Ecclesiology, în vol. Ecclesiology, Baptism, Eucharisty A Selection of Papers Presented in a World Council of Churches Pilot Project for Orthodox Theological Schools, Edited by Daniel Buda, Virgo ebooks Publishing, ISBN-13: ISBN-10: , August 2014, p d) în volume ale unor simpozioane şi manifestări ştiinţifice naționale: 1. Viziunea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae despre ecumenism- o introducere, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice Dumitru Stăniloae, în Caietele Universităţii Sextil Puşcariu Braşov,, an II, nr.2, mai 2002, Ed.Tipona, Braşov, p Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 19

6 2. Charta oecumenica. Bisericile europene la început de mileniu, în Lucrările simpozionului internaţional: Prezenţa Bisericilor într-o Europă unită. O nouă dimensiune a dialogului ecumenic şi interreligios, 2005, Ed.Universităţii Aurel Vlaicu Arad, p Raţionalitataea lumii şi misterul lui Dumnezeu-Iubire, Lucrările simpozionului consacrat aniversării centenarului naşterii profesorului Nicolae Chiţescu, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucureşti, an V,2005, Ed. Universităţii Bucureşti, 2005 p Consideraţii privind moştenirea teologică primită de la Părintele Dumitru Stăniloae, în vol.: Teologia Dogmatică Ortodoxă la începutul celui de al III-lea mileniu, Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică, Arad martie 2006, Ed. Gutenberg Univers. Arad, p Mission and Unity of the Church and the Role of Theological Education- an introduction, în vol.: Ortodoxie şi globalizare. Relevanţa relaţiei local-universal în Europa de astazi, Ed. Univ. Arad, 2006, p Implicaţiile ecumenice şi misiologice ale Botezului nostru, în vol.: Ortodoxie şi globalizare. Relevanţa relaţiei localuniversal in Europa de astazi, Ed. Univ. Arad, 2006, p Trei sinteze teologice în Ortodoxia contemporană şi modernitatea lor în vol: Teologie românească de dimensiune europeană. Rumanische Theologie von europaischer Dimension, Ed. Schiller, Sibiu, 2007, p Theognosia mistic-sacramentală în ambianţa ecclesială, în vol: Ale Tale dintru ale Tale" Liturghie-Pastoraţie- Mărturisire. Prinos de cinstire adus Î.P.S.Dr.Lurenţiu Streza la împlinirea vârstei de 60 de ani, Ed. Anreiana, Sibiu, 2007, p The Importance of the Theological Education for the Mission and the Unity of the Church, in vol.: Patristica si Actualitate. Omagiu P.C. Arhid. Prof. Univ.Dr. Constantin Voicu la implinirea a 75 ani de viata, Ed.Andreiana, Sibiu, 2007, p Уίοθεσία baptismală, premisa îndumnezeirii omului- o introducere, în vol.: Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, p Mystical-Sacramental Theognosia in the Ecclesial Ambience, în vol.: Accentes & Perspectives of Orthodox Dogmatic Theology as Part of Church Mission in Today s World, Arad, 2007, p Koros si epektasis sau despre slabiciunea si puterea nous-ului în vol:teologie Ortodoxa in destin romanesc. Omagiu Pr. Profesor Ilie Moldovan la 80 ani, Ed.Andreiana, Sibiu, 2008, p Hermeneutica ortodoxă ca dezvoltare teologică în Tradiţie, în volumul colocviului national de Teologie Dogmatică Bucureşti 2008, Editura Sigma, Bucureşti, 2009, p Natura şi misiunea Bisericii. Un stadiu pe calea spre o declaraţie comună, în vol.: Omagiu Părintelui Prof.Dr.Acad. Dumitru Popescu, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009, p Părintele profesor universitar doctor Ion Bria ( ), dascăl de Teologie Dogmatică şi Ecumenică, în volumul conferintei internationale dedicate parintelui Bria, Arad, februarie 2009,: Omagiu Părintelui Prof.Dr.Ion Bria, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009, p Towards a deeper understanding of the Ordo of the Holy Mysterion of Baptism, în vol. Colocviului international de Teologie Dogmatica, Arad,iunie 2009, Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009, p Bazele Tradiţiei ecumenice în gandirea Părintelui Profesor Ion Bria, în vol. conferintei internationale: Relevanţa operei parintelui profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală si directii noi de cercetare in domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii, Editura Universitatii Lucian Blaga, Sibiu, 2010, p Sinaiul şi Taborul sau de la redobândirea temporară a frumuseţii originare, la strălucirea veşnică datorată prezenţei tainice a lui Hristos Domnul, în vol omagial: Biblie şi misiune creştină, Popas aniversar pr.prof.dumitru Abrudan, Ed.Universitatii Lucian Blaga, Sibiu, 2010, p Mărturisim un Botez spre iertarea pacatelor - homologoumen hen baptisma eis aphesin hamartion (Crezul niceoconstantinopolitan, 325, 381) - implicaţii ecumenice şi misiologice ale Botezului nostru, Conferinta interantionala dedicata Crezului, publicat in: Anuarul Facultatii de Teologie Ortodoxa Universitatea Bucure;ti, Editura Universitatea Bucuresti, 2011, p Elemente de eclesiologie comparată- referire specială la documente confesionale şi ecumenice, în vol. colocviului national de Teologie Dogmatică: Revelaţie, Dogmă şi Spiritualitate în perspectiva misiunii Bisericii, Cluj-Napoca 2011, Ed. Renasterea, p Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de-viaţă-făcătorul- Duhul theognosiei şi al sfinţirii/îndumnezeirii omului în vol. Conferintei internationale: The Niceno-Constantinopolitan Creed. Expression of the One and Undivided Church Faith. History, Doctrine and Spirituality, Ed. Univ. Arad, 2011, p Rationalitatea lumii - perspective teologice si stiintifice, in vol. Teologia ca vocatie eclesiala, pastoral-misionara si dimensiunea sa academica, coord. Ioan Tulcan, Cristinel Ioja, Filip Albu, Editura Astra Museum, Sibiu, 2012 ISBN , p Sfânta Taină a Botezului- începutul hristomorfizării omului, în vol: Pr.lect.dr.Sorin Şelaru, Pr.lect.dr. Patriciu Vlaicu (coord.) Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context european, Editura Basilica, Bucureşti, 2013, p Missio Dei Triunius- some considerations in the Christian Mission, the unity of the Church and the theological Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 19

7 education, în vol. Making Mission from the Model of Christ. Internal and external mission of the Church, Astra Museum Publishing, Sibiu, 2014, p Sfânta Taină a Botezului din perspectiva unității Bisericii, în vol. Celui de al IV-lea Colocviu national de Teologie Dogmatică, Constituția sacramentală a Bisericii. 30 de ani de la lansarea documentului Botez, Euharistie, Slujire, la Lima ( ), Constanța, 4-6 septembrie 2012, Editura Vasiliana, Iași, 2014, p Ecumenical Education in Romania special reference to FR.Professor Ion Bria s ( ) contribution, in vol. Making Mission from the Model of Christ.Theological and Ecumenical Education, Astra Museum Publishing, Sibiu, 2015, p Unitatea creației și vocația unificatoare a Bisericii, în vol. Darul unității Bisericii și a lumii implicații teologicodogmatice și culturale. Al VI-lea Colocviu Național de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Sibiu, mai 2014, Editura Astra Museum, Sibiu, 2015, p Ochlos, ethnos și laos, termeni cu relevanță deosebită pentru misiunea urbană, în vol. Misiunea parohiei și a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare. Lucrările simpozionului internațional de Teoligie,Istorie, Muzicologie și Artă, 3-4 noiembrie, 2015, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2016, vol.1, p ISBN The Immanence of the Logos and the rationality of the world în Richard Swinburne Why belive that there is a God, Ed. Pro universitaria, București, 2016 pg 66-91, ISBN d) în alte publicaţii ARTICOLE 1. Maica Domnului- Cãlãuzitoarea, în Îndrumãtorul bisericesc, Sibiu,1997, p O introducere în abordarea problemelor duhovniveşti şi existenţiale ale pacienţilor incurabili, în Îndrumătorul bisericesc, Sibiu, anul 153, 2005, pp Cu moartea pe moarte cãlcând - pentru o înţelegere a caracterului ontologic al morţii şi învierii Mântuitorului Iisus Hristos, în revista de culturã Astra, Braşov, martie 1999, p Valoarea trupului omenesc- premisã a Întrupării Fiului lui Dumnezeu, în revista de culturã Astra, Braşov, decembrie 1999, p a) în străinătate 1. Sintezele teologice ale Pr.Prof.Dumitru Stãniloae şi relevanţa lor actualã, în Revista de spiritualitate şi culturã româneascã, Luminã linã. Gracious Light, New York, ISSN , anv, nr.1, ianuarie-martie, 2000, p Comentariu la textele biblice propuse pentru ziua a V-a din sãptãmâna de rugãciune pentru unitate din anul 2001, publicat de Consiliul ecumenic al Bisericilor, împreunã cu celelalte comentarii, sub titlul: I am the Way, the Truth, and the Life, Week of Prayer for Christian Unity, 2001, Geneva 3. The Unity of the Church and its Unifying Vocation part 1-3, Faith Magazine, Chicago 2016 p 8-16 b) în ţară 1. Teologie şi Universitate. Pe marginea unei aniversãri, în Revista Teologicã, Sibiu, 1991, nr.5, pp Întâlnirea Grupului Internaţional URM, Dakar,Senegal, 25 feb.-5martie 2001, în Vestitorul Ortodoxiei, Bucureşti, 15 aprilie Charta Oecumenica şi Bisericile din România, Braşov, , în Telegraful Român, 1-15 feb., Lucrările Comitetului Central al CEB, Geneva, 26 august-2 septembrie, 2003, în Telegraful Roman,1-15sept Simpozionul naţional dedicat centenarului naşterii profesorului Nicolae Chiţescu, în Telegraful Român, martie, Lucrarile comisiei de Misiune si Evanghelizare mondiala, Matanzas, Cuba, oct.2004, în Telegraful Român, 1-15 noiembrie, Doamne, prin harul Tău, transformă lumea A IX-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor - Porto Alegre, Brazilia, februarie , în Telegraful Român, martie Formare de formatori în studii ecumenice şi misiologice- primul grant Leonardo da Vinci în domeniul teologic din România, Telegraful Român, 1-15 septembrie, A VI-a Conferinţa Teologică Internaţională organizată la Moscova Revista Teologica Sibiu, Anul XXI(93), 2011, nr 1, p TRADUCERI: Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 19

8 1. Biserica lui Iisus Hristos. Contribuţia Reformei la dialogul ecumenic despre unitatea Bisericii,, în Revista Teologică, Sibiu, nr.3, iul.sept.2005, pp Natura şi scopul Bisercii. Un stadiu pe calea spre o declaraţie comună, trad.şi note, în Revista Teologică, nr.3, 2003, pp O Biserică a tuturor şi pentru toţi, trad. şi note, în vol. Asistenţa social filantropică și medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română în trecut și astăzi, Editura Basilica, București, 2012, p ISBN Misiunea tămăduitoare a Bisericii, în Revista Teologica, nr.1, 2006, pp Misiunea ca slujire a reconcilierii, în Revista Teologica, nr.2, 2006, pp , 6.Raportul final al Comisiei speciale privind paticiparea ortodoxă la Consiliul ecumenic al Bisericilor, în Revista Teologică, nr,4, 2003, pp şi nr.1, 2004, pp Prof.univ.dr. Gregorios Larentzakis, Biserica cea una şi unitatea sa.consideraţii din perspectiva Teologiei ortodoxe, prezentare şi traducere, în Revista Teologica, Sibiu, nr.3, 2007, p Verificarea traducerii si prefata cărţii: Ion Bria, Sensul Tradiţiei Ecumenice, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2009, p Natura şi misiunea Bisericii. Un stadiu pe calea spre o declaraţie comună, în Revista Teologică nr. 2/2011, p , iar partea a doua în Revista Teologica, nr.3/2011, p Verificarea traducerii, introducere și editare împreună cu d-l prof.stefan Tobler a volumului: BISERICA ORTODOXĂ ÎN DIALOGUL ECUMENIC. DOCUMENTE OFICIALE, 2VOLUME., Editura Andreiana, Sibiu și Editura Presa Universitara Clujeana, Biserica: înspre o viziune comună (prezentare, note și traducere), în Revista Teologică, nr.3, 2015, p ; și Revista Teologică nr.4, 2015, p ; RECENZII: 1. Rev. Ioan Tulcan Ph.D., Cristinel Ioja Ph.D., Michael Stavrou Ph.D., Peter Bouteneff Ph.D. (coordinators), Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays? Orthodox Dogmatic Theology Symposium 2nd International Edition, Arad 11th to 13th of June 2009, Center for Theological/ Hystorical and Pastoral-Missionary Prognosis Studies from the Theology Faculty of Arad, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, ESEU bibliografic în Revista Teologica Sibiu, Anul XXI(93), 2012, nr. 1, p TRADUCERI 1. Biserica lui Iisus Hristos. Contribuţia Reformei la dialogul ecumenic despre unitatea Bisericii,, în Revista Teologică, Sibiu, nr.3, iul.sept.2005, pp Natura şi scopul Bisercii. Un stadiu pe calea spre o declaraţie comună, trad.şi note, în Revista Teologică, nr.3, 2003, pp O Biserică a tuturor şi pentru toţi, trad. şi note, în vol. Asistenţa social filantropică și medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română în trecut și astăzi, Editura Basilica, București, 2012, p ISBN Misiunea tămăduitoare a Bisericii, în Revista Teologica, nr.1, 2006, pp Misiunea ca slujire a reconcilierii, în Revista Teologica, nr.2, 2006, pp , 6.Raportul final al Comisiei speciale privind paticiparea ortodoxă la Consiliul ecumenic al Bisericilor, în Revista Teologică, nr,4, 2003, pp şi nr.1, 2004, pp Prof.univ.dr. Gregorios Larentzakis, Biserica cea una şi unitatea sa.consideraţii din perspectiva Teologiei ortodoxe, prezentare şi traducere, în Revista Teologica, Sibiu, nr.3, 2007, p Verificarea traducerii si prefata cărţii: Ion Bria, Sensul Tradiţiei Ecumenice, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2009, p Natura şi misiunea Bisericii. Un stadiu pe calea spre o declaraţie comună, în Revista Teologică nr. 2/2011, p , iar partea a doua în Revista Teologica, nr.3/2011, p Verificarea traducerii, introducere și editare împreună cu d-l prof.stefan Tobler a volumului: BISERICA ORTODOXĂ ÎN DIALOGUL ECUMENIC. DOCUMENTE OFICIALE, 2VOLUME., Editura Andreiana, Sibiu și Editura Presa Universitara Clujeana, Biserica: înspre o viziune comună (prezentare, note și traducere), în Revista Teologică, nr.3, 2015, p ; și Revista Teologică nr.4, 2015, p Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 19

9 REFERINŢE, CITĂRI: CĂRȚI 1. Taina prezenţei lui Dumnezeu în viaţa umană. Viziunea creatoare a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, Ed. Paralela 45 (Col. Cartea religioasă, Seria Studii Teologice), 2002, p.323, ISBN a fost citată de: 1.1 Î.P.S. Mitropolit Antonie Plămădeală, Telegraful Român, 1sept.2000 ( parte a textului pe coperta cărţii n. Taina prezentei lui Dumnezeu în viaţa umană. Viziunea creatoare a părintelui profesor Dumitru Stăniloae ) Pr. Prof Univ. Dr. Ion Bria, Telegraful Român, 1 oct Pr. Prof Univ. Dr. Ion Bria Teologia Ortodoxă în România contemporană, Ed.Trinitas, Iaşi,2003, la p Prof.univ.dr.Sandu Frunză în: Experienţa religioasă în opera lui Dumitru Stăniloae, Ed. Dacia, 2001, p. 25 și p Charles Miller, The Gift of the World: An Introduction to Dumitru Staniloae Teology Review în International Journal of Systematic Theology Volume 3 Issue 3 Page November Pr.Conf. Dr. Ioan C. Teşu, Lumea şi raţionalitatea în tâlcuirea Părintelui Dumitru Staniloae. Teologia şi Viaţă, nr 9-12/2002, la p Virginia Popa, Bio-Bibliografia Parintele Dumitru Stăniloae, Ed. Trinitas, Iaşi, 2004, la p.499 și Trinitas, 2013, p Cristinel Ioja în vol col. Omul de cultură în faţa descreştinării, Simpozionul internaţional Alba-Iulia, mai 2005, la p Cristinel Ioja Dogmatică si dogmatişti Ed. Marineasa Timisoara 2008, p.493,p.497,p Daniel Voinea, Omul în învăţatura Sfantului Grigorie de Nyssa, Braila 2009, ISBN p Pr. Aurel Pavel, Ciprian Iulian Toroczkai, Adevăratul şi falsul ecumenism: perspective ortodoxe asupra dialogului dintre creştini, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2010, p IPS Irineu Popa, Iisus Hristros este același ieri și azi și în veac Ed Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2010, p Ciprian Iulian Toroczkai, in Father Dumitru Stăniloae and the Ecumenical Dialogue, in Ecumenical Review Sibiu / Revista Ecumenica Sibiu. Dec 2013, Vol. 5 Issue 3, , passim Ieromonah Calinic Berger, Theognosia sinteză dogmatică și duhovnicească a părintelui Dumitru Stăniloae, Ed Deisis, Sibiu, 2014, p Vasile Vlad, Rugăciune și imaginație. Perspectivă bisericească, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2013, p 229 nota 2, 1.16.Pr.prof. Cristinel Ioja, Părintele Dumitru Stăniloae ( ) Restaurarea Dogmaticii Ortodoxe în secolul al XX-lea, în vol.: Pr.Lect. Univ. dr. Nicolae Razvan Stan, dr. Lucian Dindirica Părintele Profesor Dumitru Stăniloae sau consonanta dintre dogmă, spiritualitate si liturghie Ed.Cetatea de Scaun Mitropolia Olteniei Craiova, 2014, p Iερομ. NATHANAEL NEACSU, Πρόσωπο και κοινωνία στη θεολογία του π. Δ. Στάνιλοαε, εδκ. Όστρακον, Θεσσαλονίκη, 2015, pp. 79, 178, Lucrarea n. Taina prezentei lui Dumnezeu în viaţa umană. Viziunea creatoare a părintelui profesor Dumitru Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 / 19

10 Stăniloae indexată în baza de date internaţionale : Blackwell Synergy Oxford, 4. Elemente de istorie, doctrină şi practică misionară: din perspectivă ecumenică, Editura Universităţii Lucian Blaga Sibiu, 2006, a fost citată în: 2.1.Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Mircea Brie, The European Ecumenism. Case Study: Oradea în Media and European Diversity, Luminița Soproni și Ioan Horga, Editions Bruzlant, Bruxelles, 2010, pp ; notele bibl. 28, 29, 31,39, 40, Mircea Brie, Contemporary Ecumenism between Theologians` Discourse and the Reality of Inter- Confessional Dialogue. Case Study: Bihor în Journal of the Study of Religious and Ideologies 8, 24, Winter 2009, pp (revistă cotată ISI), nota Pr.lect.dr.Nicolae Moşoiu, Cunoaştere, participare, iubire, Ed.Univesităţii Lucian Blaga din Sibiu (recunoscută CNSIS, cod 177), 2006, ISBN (10) ; ISBN (13) , citată în: 3.1.Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti, Ed. Marineasa Timisoara 2008, p Pr. conf. dr. Nicolae Moşoiu (autor coord.) Relevanţa operei parintelui profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală si directii noi de cercetare in domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2010, The Relevance of Reverend Professor Ion Bria's Work for Contemporary Society and for the Life of the Church. New Directions in the Research of Church Doctrine, Mission, and Unity: 4.1.Recenzie de pr conf.daniel Buda în :The Ecumenical Review, vol.62, issue4,2010, p ( Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 / 19

11 5. Pr.conf.dr.Nicolae Moşoiu, Hermeneutica ortodoxă ca dezvoltare teologică în Tradiţie, Ed. Astra Museum, Sibiu (recunoscută CNSIS, cod 309), 2013, 586p Recenzie de Pr (asist.dr.). Jean Nedelea, Facultatea de Teologie Iustinian Patriarhul din București, Pr.conf.Nicolae Moșoiu, Hermeneutica Ortodoxă ca dezvoltare teologică în Tradiție, Ed.Astra Museum, Sibiu, 2013, 589p. în: Ortodoxia,nr.3, (2015), pp Pr.conf.dr.Nicolae Moşoiu, Orthodox faith witnessed in today s world doctrinal themes in the context of postmodernism and globalization, Ed. Astra Museum (recunoscută CNSIS, cod 309), Sibiu, 2015, 421p., ISBN Recenzie de Lect. Dr. Ciprian Tortzkai, în Revista Teologică, nr. 4, (2016) STUDII: 1.Spiritual issues in suffering: creating a dialogue between clergy and palliative care providers în Progress in Palliative Care 2011 vol 19(1) pp a fost citat de: 1.1. Goodhead, P Speck, L Selman - 'I think you just learnt as you went along' community clergy's experiences of and attitudes towards caring for dying people: A pilot study Palliative medicine, Vol 30, Issue 7, la p 696 nota 25: 2. Sobornicitatea deschisã ca tipologie ecumenică sau De la teologia confesională la teologia ecumenică în perspectiva viziunii despre sobornicitatea deschisă, în Revista Teologică, 1997, nr. 4, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Charta oecumenica. Istoria Bisericilor europene la răscruce de milenii, în vol omagial: Slujitor al Bisericii şi al neamului. Părintele Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române la împlinirea a 70 de ani, Ed.Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Raportul final al Comisiei speciale privind paticiparea ortodoxă la Consiliul ecumenic al Bisericilor, prezentare, trad. şi note, în Revista Teologică, nr. 4, (2003), pp , 15 pg. şi nr. 1, (2004), pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p. 494, Ioja p Doamne, prin harul Tău, transformă lumea! - aix-a Adunare Generală a Consiliului Ecuemnic al Bisericilor (Porto Alegre, Brazilia, februarie 2006, în Revista Teologică, nr.1, (2006), pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 / 19

12 Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Implicaţiile ecumenice şi misiologice ale Botezului nostru, în vol.: Ortodoxie şi globalizare. Relevanţa relaţiei local-universal in Europa de astazi, Ed. Univ. Arad, 2006, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Mission and Unity of the Church and the Role of Theological Education- an introduction, în vol.: Ortodoxie şi globalizare. Relevanţa relaţiei local-universal în Europa de astazi, Ed. Univ. Arad, 2006, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Raţionalitatea lumii şi misterul lui Dumnezeu- Iubire, în Revista Teologică, (1997), nr. 3, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Sintezele teologice ale Pr.Prof.Dumitru Stãniloae şi relevanţa lor actualã, în Revista de spiritualitate şi culturã româneascã, Luminã linã. Gracious Light, New York, ISSN , anv, nr.1, ianuarie-martie, 2000, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Pr. Prof. Dr. Ion Bria: Date biografice.bibliografie curentă. Recunoaştere. - prezentare şi alcătuire, în Revista Teologică, (2000), nr. 1, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p The Healing Mission of the Church, în vol. You are the Light of the World, Statements on Mission by the World Council of Churches , WCC Publications, Geneva, 2005, ISBN , pp , co-autor în calitate de membru al Comisiei pentru misiune mondială şi evanghelizare a CEB; și traducător: Misiunea tămăduitoare a Bisericii, în Revista Teologica, nr.1, (2006), pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec. al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Mission as Ministry of Reconciliation, în vol.: You are the Light of the World, Statements on Mission by the World Council of Churches , WCC Publications, Geneva, 2005, ISBN ,pp , 37pg. co-autor în calitate de membru al Comisiei pentru misiune mondială şi evanghelizare a CEB şi al unui grup special desemnat pentru editarea versiunii finale; și traducător: Misiunea ca slujire a reconcilierii, în Revista Teologica, nr. 2, (2006), pp Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 12 / 19

13 12.1.Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Prof.univ.dr. Gregorios Larentzakis, Biserica cea una şi unitatea sa.consideraţii din perspectiva Teologiei ortodoxe, prezentare şi traducere, în Revista Teologica, Sibiu, nr. 3, 2007, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Mystical-Sacramental Theognosia in the Ecclesial Ambience, în vol.: Accentes & Perspectives of Orthodox Dogmatic Theology as Part of Church Mission in Today s World, Arad, 2007, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec. al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Simţirea minţii- aisthesis noera sau despre dimensiunea noetică a teologiei mistice, în Teologia, Arad, nr.1,2007, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p The form of the Church, Fr. Dumitru Stăniloae s mystical vision on ecclesiology, în volumul Simpozionului naţional: Părintele Stăniloae teolog al iubirii, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, ISBN , 2004, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Metamorphosis, metamorphote - Schimbarea la Faţã a lui Hristos pe Tabor, dovada anticipatã despre lumina Sfintei Treimi, ce va iradia din trupul Sãu înviat şi al tuturor celor ce-şi vor arãta credinţa prin faptele lor, în Revista Teologicã, (1999), nr. 3, pp , 13pg Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Comuniune de iubire şi iubire de comuniune, în Teologia (Arad), nr.3/2006, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Părtaşi ai dumnezeieştii firi - theias koinonoi physeos, divinae naturae consortes (II Pt.1,4) o introducere-, Revista Teologică, nr. 4, (2006), pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Unitatea şi catolicitatea Bisericii consideraţii preliminare cu privire la declaraţia despre eccelsiologie de la cea de a IX-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Porto Alegre, februarie 2006, în Revista Teologică, nr. 1, (2007), pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 13 / 19

14 România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timișoara, 2008, p Уίοθεσία baptismală, premisa îndumnezeirii omului- o introducere-, în vol. omagial: Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I.Ică, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, pp Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Trupul uman organ străveziu al tainei infinite a lui Dumnezeu,în Teologia, Arad, nr.2, 2oo1, p.70-80, citat în: Ieromonah Calinic Berger, Theognosia sinteză dogmatică și duhovnicească a părintelui Dumitru Stăniloae, Ed Deisis, Sibiu, 2014, p.449 GRANTURI, PROIECTE DE CERCETARE 1. Director de proiect al Grantului european de cercetare şi formare de formatori, Leonardo da Vinci, Ro/2005/95172 / Ex, contract nr.162, , Uniunea Europeană, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării profesionale, Bucureşti), obţinut prin competiţie publică, concretizat prin stagii de pregătire în străinătate (la Oslo și Frankfurt) a 7 cadre didactice universitare din trei centre, şi prin volumul: Elemente de istorie, doctrină şi practică misionară- o perspectivă ecumenică, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2006 (618p) Formare de formatori în studii ecumenice şi misiologice- primul grant Leonardo da Vinci în domeniul teologic din România, Telegraful Român, 1-15 septembrie, Cristinel Ioja, Dogmatică si dogmatişti. Prolegomena, privind aprofundarea Teologie Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec.al XX-lea și începutul sec.al XXI-lea, Ed. Marineasa Timisoara, 2008, p Proiectul de cercetare teologică și ecumenică Ecclesiology, Baptism, Eucharisty al Consilliului Ecumenic al Bisericilor, coordonat de pr.conf.daniel Buda, în care am fost membru (am participat la dicuțiile în plen și pe grupe și am prezentat referate) a avut trei faze: Tesalonik (2011), Sibiu (2011) și Balamand, Liban (2012), și a fost popularizat după cum urmează: faza a doua de la Sibiu: cronica Curs interortodox de formare ecumenică Sfânta Taină a Botezului şi implicaţiile ei eclesiologice privite din perspectivă ecumenică Sibiu, oct în Revista Teologică, 93, 4 (2011), pp ; Inter-Orthodox Course for Ecumenical Formation The Holy Mysterion of Baptism and its Ecclesiological Implication from an Ecumenical Perspective, Revista Teologică, anul 93, 4 (2011), pp ; articolul din ziarul Lumina din 19 oct 2011 Curs interortodox despre Botez la Sibiu ; faza a treia, Balamand, Liban: cronică curs comun între Facultăţi: Balamand, Liban April 2012 în Revista Teologică, nr. 2, (2012), pp ; Inter Faculty Joint Class: Balamand, Lebanon April 2012 în Revista Teologică S.N. XXII (94), nr. 2, 2012, pp Grantul Leonardo da Vinci, Ro /2005/ 95111/Ex Formare de formatori în îngrijiri paliative, promotor Facultatea de Medicină din Braşov, Universitatea Transilvania din Brașov. Scopul acestui grant de cercetare şi formare l-a constituit pregătirea viitorilor formatori pentru includerea disciplinei Îngrijiri paliative în programa universitară, printr-un training la Universităţile din Lancaster, Liverpool şi Ellenor Foundation Kent (Marea Britanie). Parteneri interni au fost patru universităţi şi Hospice Casa Speranţei, Braşov. Îngrijirea paliativă înseamnă asistenţa holistică a bolnavilor incurabili care include şi asistenţa duhovnicească, motiv pentru care am colaborat la acest grant european. Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 14 / 19

15 4. Grantul RICOP/PHARE/ nr.ro /2003, Servicii socio-medicale la domiciliul pacienţilor cu cancer în stadiu avansat, promotor Protopopiatul Ortodox Român, Braşov. Scopul acestui grant l-a constituit înfiinţarea primului serviciu socio-medical de îngrijiri paliative din cadrul Biserii Ortodoxe Române, şi formarea personalului care urma să fie implicat în acest serviciu (14 persoane). Am participat atât în calitate de lector, cât şi la partea de monitorizare şi diseminare a grantului, prin organizarea conferinţei finale şi elaborarea îndrumarului Îngrijirea paliativă, dincolo de controlul simptomelor. La încheierea grantului, finanţarea acestui serviciu a fost preluată de parohiile din Braşov şi de autorităţile locale. Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina 15 / 19

! CURRICULUM!VITAE!! Informaţii!personale!!! ! EDUCAȚIE!! Afilieri!instituționale!și!acreditări:! %!!

! CURRICULUM!VITAE!! Informaţii!personale!!! ! EDUCAȚIE!! Afilieri!instituționale!și!acreditări:! %!! CURRICULUMVITAE Informaţiipersonale Nume/Prenume PERȘARĂZVANTUDOR Adresă Str.AurelVlaicu,Nr.48,Bl.A1,Ap.23,Cod.400581,ClujCNapoca,Romania. Telefon 0755595082 ECmail persa_razvan@yahoo.com;persarazvan@gmail.com

More information

TEOLOGIA. anul XXI, nr. 2 (71), 2017

TEOLOGIA. anul XXI, nr. 2 (71), 2017 TEOLOGIA anul XXI, nr. 2 (71), 2017 The review publishes studies, translations from the Holy Fathers, notes, comments and book reviews. REQUIREMENTS The authors assume responsability for the contents of

More information

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Informații personale Dată naștere: 17.04.1989 Localitate: București Telefon: 0745 512 512 E-mail: vlad.soare@soare-legal.ro VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Calificări Avocat definitiv în Baroul

More information

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume ANDREI STEFAN Adresă Str. Costieni Bl C4, et 2, ap 11 Rîmnicu Sărat, jud. Buzău Telefon 0238568640/0728901637 Fax 0238568640

More information

IPS Acad. Prof. univ. dr. IRINEU POPA Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea din Craiova

IPS Acad. Prof. univ. dr. IRINEU POPA Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea din Craiova IPS Acad. Prof. univ. dr. IRINEU POPA Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea din Craiova Numele: Ion Irineu Prenumele: Popa Data naşterii: 16 noiembrie 1957 Locul naşterii: Perişani Vâlcea Părinţi:

More information

TEODORU Cosmin Adrian.

TEODORU Cosmin Adrian. CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Data naşterii TEODORU Cosmin Adrian Str. Surianu nr. 2 515 800 Sebeş, jud. Alba ROMANIA +40 745 514 696 ateodoru77@yahoo.com 21.08.1977

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

L I S T A D E L U C R Ă R I

L I S T A D E L U C R Ă R I Universitatea din Craiova Facultatea de Teologie Ortodoxă Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău L I S T A D E L U C R Ă R I I. Lista lucrărilor relevante II. Teza de doctorat III. Cărți. Cărți editate și traduceri

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Numele avut la naştere Adresa CULEA MIHAELA CIOBANU Str. Spiru Haret nr. 8, 600114, Bacãu, România Telefon +40-234/588.884 Adresa

More information

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Date personale Nume: Mircea Dumitru Data şi locul naşterii: 14 iulie 1960, Bucureşti Naţionalitate: român Stare civilă: căsătorit, doi copii Loc

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Muraru, Adrian Adresă Str. Ştefan cel Mare, nr. 212, Roman, jud. Neamț Telefon 0742387436 E-mail Naţionalitate muraru_a@yahoo.com Română Data

More information

(ultima actualizare februarie 2015) Data naşterii: Naţionalitatea: Român

(ultima actualizare februarie 2015) Data naşterii: Naţionalitatea: Român Curriculum Vitae PERSONALE Daniel NICA (ultima actualizare februarie 2015) danielnica@gmail.com Data naşterii: 21.06.1983 Naţionalitatea: Român EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 1.10.2012- prezent Cadru Didactic

More information

Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand

Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand E-mail: flizetacristina@yahoo.com Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand Pregătire profesională: Drd. în filologie Recrearea spaţiului şi timpului local prin naraţiuni contemporane (teză

More information

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE I. TEZA DE DOCTORAT (T) T1. A.A. Dobre, Metode de investigație în analiza unor fenomene cuplate de inginerie medicală, cordonator Prof. Dr. Ing. Alexandru Morega,

More information

Curriculum vitae. Informaţii personale. Nume / Prenume Mariş Marius Daniel

Curriculum vitae. Informaţii personale. Nume / Prenume Mariş Marius Daniel Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Mariş Marius Daniel Adresă Bucureşti, România Mobil +40-745-403062 E-mail marisdaniel@gmail.com Naţionalitate Română Data naşterii 30 noiembrie 1967

More information

Lista completă de lucrări a candidatei: Dr. Edith-Hilde KAITER

Lista completă de lucrări a candidatei: Dr. Edith-Hilde KAITER ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Anexa la Cererea nr. din Lista completă de lucrări a candidatei: Dr. Edith-Hilde KAITER I. LISTA CELOR MAXIM 10 LUCRĂRI: - Lucrări

More information

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE 1. Date personale: IACOB I. CĂTOIU Domiciliul Str. Copăceni nr.47, bloc W3, sc.b, ap. 80, sector 3, Of.49 Bucureşti, cod

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă STAN I. Nicolae Răzvan Str. Păltiniş, Bl. K 10, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10, Craiova, Dolj, România Telefon Mobil: 0726 388 715; 0762 608 323

More information

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria Curriculum vitae Informaţii personale Nume/ Prenume E-mail Naţionalitate Săftoiu Răzvan Georgian razvan.saftoiu@unitbv.ro Română Data naşterii 23 iunie 1978 Sex Educaţie şi formare Masculin Perioada iulie

More information

MONICA RĂILEANU SZELES

MONICA RĂILEANU SZELES MONICA RĂILEANU SZELES Data și locul nașterii: 27 februarie 1975, Brasov, Romania Tel.: 0040722 355979 Adresă personală: Lamaitei 59, Brasov, Romania Adresă instituțională: Universitatea Transilvania din

More information

Activitatea Centrului de Studii si Documentare Societate, Drept, Religie

Activitatea Centrului de Studii si Documentare Societate, Drept, Religie Activitatea Centrului de Studii si Documentare Societate, Drept, Religie Anul universitar: octombrie 2009 - septembrie 2010 Centrul SDR, biroul de lucru Studenți in Biblioteca Centrului SDR Ora de seminarizare

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Nemeş Roxana Maria Alexandru Obregia Nr 6, Bl M1, Ap 56, Bucureşti, Sector 4, Romania Telefon(oane) Mobil: 0723656741 Fax(uri) E-mail(uri)

More information

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Informaţii personale Nume / Prenume Addresă Naţionalitate Popa, Alina-Roxana Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, România Română Data naşterii 20 ianuarie 1981 Sex Experienţa profesională

More information

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București,

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București, CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE Nume Prenume DUMITRACHE Mihail Adresă Telefon +40-21-3116835 Fax +40-31-8153875 E-mail Naționalitate Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar

More information

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Jurnalism, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Jurnalism, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Hosu Ramona-Gabriela Adresă(e) loc de muncă Str. Minerilor nr. 85, 400409, Cluj-Napoca, Sala 101 Telefon(oane) +40264431505 E-mail(uri) ramonahosu@fspac.ro

More information

FORMULAR CV Formular electronic

FORMULAR CV Formular electronic FORMULAR CV Formular electronic Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) GUȚU DORINA Telefon(oane) +40 21 318 0881 Fax(uri) +40 21 311 7148 Email(uri) Naţionalitate(-tăţi) Bvd. Expoziției no. 30A,

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

AE Amfiteatru Economic recommends

AE Amfiteatru Economic recommends GOOD PRACTICES FOOD QUALITY AND SAFETY: PRACTICES AND CONTRIBUTIONS BROUGHT BY THE CENTRE OF RESEARCH AND ALIMENTARY PRODUCT EXPERTISE Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, Academy of Economic Studies, Bucharest

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Buşu Adrian-Florin Adresă(e) Bd. 1 Mai, bloc M23, etaj 3, ap. 9, Craiova Telefon(oane) Mobil:0744 177 449 E-mail(uri) adibusu2002@yahoo.com

More information

Detalii cadru didactic. Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice

Detalii cadru didactic. Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice Detalii cadru didactic Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice Data nașterii: 29.08.1982 Localitatea: Blaj E-mail (ROGER): diana.ranf@roger-univ.ro Telefon (ROGER): 0269 233

More information

Curriculum vitae Europass. Personal information First name Surname. Ana Munteanu. Work experience to present

Curriculum vitae Europass. Personal information First name Surname. Ana Munteanu. Work experience to present Curriculum vitae Europass Personal information First name Surname E-mail address Nationality Work experience Dates Occupation or position held Main activities and responsibilities Pagina 1/5 - Curriculum

More information

PETRE-ROBERT UNGUREANU. Aleea Privighetorilor 1-3, București , România

PETRE-ROBERT UNGUREANU. Aleea Privighetorilor 1-3, București , România Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE PETRE-ROBERT UNGUREANU Aleea Privighetorilor 1-3, București 014031, România 021.317.55.23 robert.ungureanu@academiadepolitie.ro Sexul Masculin Data naşterii 04.01.1974

More information

CURRICULUM VITAE. Education:

CURRICULUM VITAE. Education: CURRICULUM VITAE Surname: HOREZEANU Name: MIHĂIŢĂ Date and place of birth: 18 th June 1959, Timișoara, Romania Office address King Khalid University: Faculty of Languages and Translation, Department of

More information

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s)

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s) Curriculum vitae Europass Personal information First name(s) / Surname(s) Sandu,Adriana, Magdalena Address(es) Vântului street, building J 5, entrance 3, apartment 7, Craiova, Dolj, PC 200574 Telephone(s)

More information

antropomedia revistă de știinţe ale comunicării

antropomedia revistă de știinţe ale comunicării revistă de știinţe ale comunicării revistă de știinţe ale comunicării anul II, nr. 1 (3) / 2011 revistă de știinţe ale comunicării editată sub egida Universităţii Lucian Blaga din Sibiu director fondator

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) int. 9525 E-mail(uri) Data și locul nașterii: Naţionalitate(-tăţi) BĂDULESCU / Alina Universitatea din Oradea, Facultatea

More information

CURRICULUM VITAE. Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat

CURRICULUM VITAE. Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat CURRICULUM VITAE Nume SITARU DRAGOS - ALEXANDRU Grad didactic Studii Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat Absolvent al Facultății de Drept

More information

Martie 2011 Bursă posdoctorală POSDRU, în cadrul Programului Științele socio- umaniste în contextul evoluției globalizate

Martie 2011 Bursă posdoctorală POSDRU, în cadrul Programului Științele socio- umaniste în contextul evoluției globalizate Curriculum vitae Raluca-Ioana Alexandrescu Studii Martie 2011 Bursă posdoctorală POSDRU, în cadrul Programului Științele socio- umaniste în contextul evoluției globalizate dezvoltarea și implementarea

More information

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) FORMULAR CV Curriculum vitae Europass Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) Informaţii personale Nume / Prenume DUMITRIU DAN Adresă(e) 16 Dr. Leonte Anastasievici Str, Sector 5,București, România

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass PERSONAL INFORMATION Name / Surname Handaric Mihai Adress Str. Hunedoara, No. 34, 310075 Arad, Romania Telefon 0742 191888, mobile telephone 0357-428067 Fax 0742 191888 E-mail

More information

Învăţământ universitar şi cercetare

Învăţământ universitar şi cercetare Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Boţan Mădălina Virginia Adresă(e) Str. Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti, România Telefon(oane) 0769271726 Fax(uri) E-mail(uri) madalina.botan@comunicare.ro

More information

Curriculum vitae. Informatii personale. Locul de munca vizat / Aria ocupationala. Experienta profesionala. Experienta profesionala

Curriculum vitae. Informatii personale. Locul de munca vizat / Aria ocupationala. Experienta profesionala. Experienta profesionala Curriculum vitae Informatii personale Nume/Prenume Lungu Iuliana Telefon 0758038929 Cetatenia Romana Data nasterii 6.03.1968 Sex Locul de munca vizat / Aria ocupationala Feminin Lector universitar, Universitatea

More information

LISTA LUCRĂRILOR Ing. ANA-ANDREEA MIHĂRTESCU

LISTA LUCRĂRILOR Ing. ANA-ANDREEA MIHĂRTESCU LISTA LUCRĂRILOR Ing. ANA-ANDREEA MIHĂRTESCU [1] Mihărtescu, A. A. Considerations Concerning Customer Orientation Towards Products Conception, Scientific Buletin of the Politehnica University of Timişoara,

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Data naşterii 19 august 1960 Sex masculin Experienţa profesională din 07.Iunie 2016 Profesor abilitat Academia de Studii Economice București

More information

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE C U R R I C U L U M V I T A E Nume / Prenume STĂNCIOIU AURELIA - FELICIA Telefon + 40 722 377 379 E-mail Naţionalitate stancioiufelicia@hotmail.com Română ACTIVITATE PROFESIONALĂ Data

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume NĂSTASE Pavel Naţionalitate Română Data naşterii 6.12.1951 Sex Masculin Experienţa profesională 1996 prezent Profesor universitar la Catedra

More information

Lista de publicații. Candidat: Conf. univ. dr. Florina Pînzaru. Cărți de autor și editate

Lista de publicații. Candidat: Conf. univ. dr. Florina Pînzaru. Cărți de autor și editate Lista de publicații Cărți de autor și editate 1. Vătămănescu, E.-M., & Pînzaru, F. (Eds.) (2018). Knowledge Management in the Sharing Economy. Cross-Sectoral Insights into the Future of Competitive Advantage.

More information

Gherman Bogdan-George

Gherman Bogdan-George Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Gherman Bogdan-George Crizantemelor, 22, Cluj-Napoca, 400447, Romania 0744.892.567 bgherman@mail.utcluj.ro Cont Skype: bogdangherman2 Sexul masculin Data naşterii

More information

CURRICULUM VITAE BÂRLEA GH. GHEORGHE PETRE

CURRICULUM VITAE BÂRLEA GH. GHEORGHE PETRE CURRICULUM VITAE BÂRLEA GH. GHEORGHE PETRE I. Date biografice 1. Data şi locul naşterii: 29 iunie 1951, oraşul Caransebeş, jud. Caraş- Severin 2. Domiciliul stabil: Municipiul Târgovişte, str. Poet Grigore

More information

Sexul Feminin Data naşterii Naţionalitatea Română

Sexul Feminin Data naşterii Naţionalitatea Română Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE BOTA OANA ALINA Brașov, România - oana.bota@unitbv.ro www.unitbv.ro - Sexul Feminin Data naşterii 27.05.1982 Naţionalitatea Română 2014 - prezent Lector universitar

More information

Curriculum vitae. Data naşterii:

Curriculum vitae. Data naşterii: Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume: Pîrghie Cristian Adresă: Str. Bistriţei nr. 1, Bl. 35, Sc. A, Ap. 12, Suceava Telefon: 0745 134812 Fax: - E-mail: parghie@fim.usv.ro Naţionalitate: Română Data

More information

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE Lucrări ştiinţifice în reviste recenzate în BDI Singur autor: 1. Mihalache R. 2015, Motivation vs. Need of ESP of Engineering Students, The Journal of International Social Research,

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Marcu Diana Nume inainte de casatorie Molcuț Adresă(e) Str. Henri Coandă, bl. M53, sc. 2, ap 4, Craiova Telefon(oane) Mobil: 0744436172 E-mail(uri)

More information

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor Candidat: Claudiu Tiberiu Albulescu Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor Criteriu Activitatea didactică şi profesională

More information

Activitatea Ştiinţifică. Pr. Dr. Vasile Gavrilă

Activitatea Ştiinţifică. Pr. Dr. Vasile Gavrilă Activitatea Ştiinţifică Pr. Dr. Vasile Gavrilă Studii: Şcoala primară şi gimnaziul în satul natal Treapta I de liceu Liceul Pedagogic Focşani, secţia Filologie Istorie Seminarul teologic Episcopul Chesarie

More information

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1 Facultatea: ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Domeniul: Economie Programul de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de invatamant: ZI Promotia: 2010-2013

More information

DISCIPLINE CHART. Sociology

DISCIPLINE CHART. Sociology DISCIPLINE CHART 1. Data about the program 1.1 Institution of superior education Alexandru Ioan Cuza University from Iaşi 1.2 Faculty Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences 1.3 Department

More information

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t www.siar.ro A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t 1/12 17.10.2018 Founded in january 1990 SIAR is a professional organization of engineers working in the field of automotive and transport engineering

More information

COMISIA DE SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

COMISIA DE SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE COMISIA DE SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

More information

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 Dr BOBEI, Radu Bogdan Conferențiar Universitatea din București, Facultatea de Drept CUPRINS I. Traduceri/cursuri/tratate/monografii/comentarii/legislație

More information

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Codruţa Maria Cornelia Goşa Adresă Str Băncii No. 15, Bl.B117, sc.b ap.4, Timisoara, CP 300264 Telefon +40256280297 Fax E-mail Naţionalitate codrutagosa@yahoo.co.uk

More information

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

More information

Studiul pieţei, relaţii clienți, vânzare pachete turistice

Studiul pieţei, relaţii clienți, vânzare pachete turistice Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa E-mail Cetăţenia Sex Aria ocupaţională NEACŞU MONICA Bucureşti, România nick_neacsuatyahoo.com Română Feminin Business/ Educație EXPERIENŢA

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 15, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-54553 www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

More information

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French CURRICULUM VITAE Name: Dragos-Radu Popescu Position: Associate Professor, University of Bucharest Date of birth: July 9, 1951 Place of birth: Giurgiu, Romania Marital status: Divorced, one son (born 1985)

More information

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI AFERENT ACTIVITĂȚII DIN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 LA FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR Date minimale 1. Prezentul raport a fost

More information

CURRICULUM VITAE. Adresă: Craiova, strada Arhitect Dan Nicolae, nr. 4, cod Număr telefon: ; adresă

CURRICULUM VITAE. Adresă: Craiova, strada Arhitect Dan Nicolae, nr. 4, cod Număr telefon: ; adresă CURRICULUM VITAE Date personale Nume şi prenume: Mîndrilă Ion Data şi locul naşterii: 3 Februarie 1965 în comuna Voineşti, satul Gemenea, judeţul Dâmboviţa. Starea civilă: căsătorit, doi copii Adresă:

More information

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115

More information

CURRICULUM VITAE. Computationala

CURRICULUM VITAE. Computationala CURRICULUM VITAE 1. Nume: TEODORESCU-DRĂGHICESCU 2. Prenume: HORAŢIU 3. Data şi locul naşterii: 07.08.1960, Braşov 4. Cetăţenie: Română 5. Studii: Universitare/postuniversitare/doctorat Instituţia Universitare

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING OF COMPLEX PARTS

SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING OF COMPLEX PARTS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Eng. Alina Ioana LUCA SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING

More information

2001 prezent Profesor universitar prezent Rector al Universității,,Nicolae Titulescu din București

2001 prezent Profesor universitar prezent Rector al Universității,,Nicolae Titulescu din București C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Adresa GABRIEL BOROI București E-mail gboroi@gmail.com Data nasterii 24 septembrie 1964 Distincţii primite 2001 Premiul Andrei

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Europass Personal information First name(s) / Surname(s) MOISE ADRIAN CRISTIAN Address(es) Ecaterina Teodoroiu St. no.9, Craiova, Dolj County, CP 200377, Romania Telephone(s) Land Line: +40 251417300 Mobile:

More information

FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de Lector universitar publicat Monitorul Oficial al României nr.

FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de Lector universitar publicat Monitorul Oficial al României nr. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE FINANŢE, BĂNCI ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ Postul scos la concurs: lector universitar, Poziţia: 33 Disciplinele postului:

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ILIE Marian Telefon(oane) 0256592721 E-mail(uri) apollo121805@yahoo.it, marian.ilie@e-uvt.ro Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 01.11.1979

More information

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL Adresă(e) Bucureşti, Prelungirea Ghencea nr. 65B, sector 6 Telefon(oane) 0213191900/int. 276 E-mail(uri) cristian.marinas@man.ase.ro

More information

Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, , Zalău, România

Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, , Zalău, România Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Vlad Mureşan Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, 450042, Zalău, România +40260-661284 +40744 420906 Vlad.Muresan@aut.utcluj.ro Sexul Masculin Data naşterii 14 /04/1983

More information

Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic

Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic A. Teza de doctorat: Tema: Contribuții la studiul cinematic și dinamic al sistemelor mecanice caracterizate prin modificări rapide

More information

Activităţi didactice de predare şi seminarizare. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Activităţi didactice

Activităţi didactice de predare şi seminarizare. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Activităţi didactice Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume APOSTU Iulian Adresa(e) Bucureşti, România Telefon(oane) 0744494681 0730981169 Fax(uri) E-mail(uri) phdiulian@yahoo.com, phdiulian@gmail.com

More information

Universitatea Transilvania din Braşov (www.unitbv.ro)

Universitatea Transilvania din Braşov (www.unitbv.ro) Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Claudiu COMAN Brasov,România (+40) 268 474 017 claudiu.coman@unitbv.ro EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2015 -Prezent Conducator de doctorat, Universitatea Bucuresti 2014 Prezent

More information

Surname BRIE Name MIRCEA Adress 106, Calea Aradului, D5, et. III, Ap. 10 Phone Fax

Surname BRIE Name MIRCEA Adress 106, Calea Aradului, D5, et. III, Ap. 10 Phone Fax CURRICULUM VITAE E U R O P E A N F O R M A T PERSONAL INFORMATION Surname BRIE Name MIRCEA Adress 106, Calea Aradului, D5, et. III, Ap. 10 Phone 0726 720594 Fax E-mail briedri@hotmail.com Nationality Romanian

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

VACANT POSITIONS academic year. Department of Theological Disciplines

VACANT POSITIONS academic year. Department of Theological Disciplines AUREL VLAICU UNIVERSITY OF ARAD FACULTY OF THEOLOGY VACANT POSITIONS 2014 2015 academic year Reference and criteria of descriptions UNIVERSITY FACULTY Department Position in the staffing schedule Position

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii Personale Nume / Prenume Adresă MÂŢĂ (SACARĂ) LILIANA Str. 9 Mai, Nr. 31, Sc. A, Ap. 2, Cod pstal 600066, Bacău, România Telefon 0745 157852 0334 803023 Fax E-mail

More information

TITLUL DE DOCTOR ÎN TEOLOGIE

TITLUL DE DOCTOR ÎN TEOLOGIE FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru obţinerea abilitării în domeniul Teologie, prin raportare la standardele minimale publicate în Monitorul Oficial marti, 10

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Alic Daniel Aron Adresă(e) Caransebeş, Str. Episcopiei, nr. 11, jud. Caraş-Severin, cod poştal 325400 Telefon(oane) 0255 516412 Mobil: 0722697386

More information

LISTA DE LUCRĂRI elaborate de pr. conf. dr. Radu Petre MUREȘAN Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul Universitatea București

LISTA DE LUCRĂRI elaborate de pr. conf. dr. Radu Petre MUREȘAN Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul Universitatea București LISTA DE LUCRĂRI elaborate de pr. conf. dr. Radu Petre MUREȘAN Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul Universitatea București A) CĂRȚI 1. Atitudinea Bisericilor Tradiționale Europene față

More information

British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017

British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017 1 British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017 Săptămâna româno-britanică, Bucureşti, 8-13 mai 2017 Lidia Vianu s Students Translate MTTLC Masterclass de Traducere Literară Găzduit de ICR 2 Sunday 7

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE I. DATE PERSONALE Nume şi prenume: GHEORGHIU GABRIEL TRAIAN Data şi locul naşterii: 27 mai 1974,Timişoara,

More information

Curriculum vitae. Törzsök Sándor László. str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: , Tg.Mureș, România

Curriculum vitae. Törzsök Sándor László. str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: , Tg.Mureș, România informaţii personale Nume/prenume Adresa Curriculum vitae Törzsök Sándor László str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: 540171, Tg.Mureș, România E-mail storzsok@gmail.com Naţionalitate Maghiară Data naşterii

More information

2nd International Conference for Doctoral Students

2nd International Conference for Doctoral Students 2nd International Conference for Doctoral Students IPC 2015 CALL FOR PAPERS June 5-6, 2015 Lucian Blaga University of Sibiu Sibiu, Romania CONFERENCE AIM The purpose of the conference is to provide to

More information

1. Studiile universitare Nr. crt.

1. Studiile universitare Nr. crt. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE Poziţia postului: 11 Disciplina postului: Istoria şi filosofia religiilor Domeniul de competenţă: Teologie FIŞA DE VERIFICARE

More information

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ EDUCAŢIE ŞI FORMARE prezent. Clubul Sportiv Romanian Masters Athletics - Bucureşti

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ EDUCAŢIE ŞI FORMARE prezent. Clubul Sportiv Romanian Masters Athletics - Bucureşti Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Micu Liviu - Alexandru Mărăşeşti, nr.7, oraş Măgurele, cod poştal 077125, jud. Ilfov, România Telefon 0214574022, 0757109898, 0729222397 Fax E-mail Naţionalitate

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Groșanu, Adrian Str. George Enescu, Nr. 17, cod postal 407042, Sat Sînnicoara, Comuna Apahida, Jud. Cluj, România Telefon(oane) Mobil:

More information

LISTĂ LUCRĂRI

LISTĂ LUCRĂRI LISTĂ LUCRĂRI 2006 01.09.2011 Conf. Univ. Dr. Enea Constanţa 1. Constantin Enea, Constanta Enea, Improving the public administration information system in Romania. Management information system in the

More information

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE și ALE COMUNICĂRII

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE și ALE COMUNICĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE și ALE COMUNICĂRII Concurs pentru susținerea tezei de abilitare. Domeniul: Științe Administrative FIŞA DE VERIFICARE

More information

Str. Zlataust, nr. 6, cod poştal , Iaşi (România)

Str. Zlataust, nr. 6, cod poştal , Iaşi (România) Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE POPA GHEORGHE Str. Zlataust, nr. 6, cod poştal 700400, Iaşi (România) - +40 744 639 658 gt.popa@gmail.com Sexul Masculin Data naşterii 27/08/1956 Naţionalitatea română

More information