OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI ŞI PROFILAXIEI RETARDULUI MENTAL DE CAUZE GENETICE

Size: px
Start display at page:

Download "OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI ŞI PROFILAXIEI RETARDULUI MENTAL DE CAUZE GENETICE"

Transcription

1 Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară Educatia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe cunoastere Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetării Titlul proiectului: Burse doctorale pentru cresterea competitivitatii in domeniul medical si farmaceutic Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/58965 Beneficiar : Universitatea de Mdicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi Partener : Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj Napoca UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T.POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI ŞI PROFILAXIEI RETARDULUI MENTAL DE CAUZE GENETICE REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC, PROF. UNIV. DR. MIRCEA COVIC DOCTORAND, ADRIANA CARAMAN (SIRETEANU) 2013

2 CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT I. INTRODUCERE...1 II. STUDIUL LITERATURII RETARDUL MENTAL - DATE GENERALE Definiţie Clasificare şi prevalenţă Etiologie ETIOLOGIA GENETICĂ Anomalii cromozomiale Forme monogenice de retard mental MECANISME CELULARE ŞI MOLECULARE ÎN RETARDUL MENTAL Neurogeneza Migrarea neuronală Funcţia sinaptică Mecanisme epigenetice METODE FOLOSITE PENTRU IDENTIFICAREA CAUZELOR GENETICE ALE RETARDULUI MENTAL Cariotipul şi tehnicile ce evaluează un număr limitat de regiuni genomice Tehnologiile bazate pe microreţele (microarray) Tehnici de secvenţiere masivă paralelă PROFILAXIA RETARDULUI MENTAL DE CAUZE GENETICE III. CONTRIBUŢII PERSONALE METODE ŞI LOTURI DE STUDIU Metode generale Loturi de studiu STUDIU CITOGENETIC AL PACIENŢILOR CU RETARD MENTAL IDIOPATIC Introducere Lot şi metode Rezultate Discuţii Concluzii OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI PACIENŢILOR CU RETARD MENTAL DE CAUZE GENETICE FOLOSIND TEHNICA MLPA Introducere Loturi şi metode Rezultate Discuţii Concluzii...70

3 4. BENEFICIILE TEHNICII SNP ARRAY PENTRU DIAGNOSTICUL RETARDULUI MENTAL SPECIFIC (STUDIU PE 20 DE CAZURI) Introducere Lot şi metode Rezultate Discuţii Concluzii OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI ÎN SINDROMUL AARSKOG ŞI SINDROMUL X FRAGIL Caracterizarea fenotipică şi moleculară a pacienţilor cu Sindrom Aarskog Optimizarea strategiei de diagnostic în Sindromul X fragil IV. CONCLUZII GENERALE BIBLIOGRAFIE ANEXA 1. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN TIMPUL STAGIULUI DOCTORAL Teza de doctorat este ilustrată prin 73 de figuri şi 27 de tabele. Acest rezumat redă selectiv bibliografia şi iconografia în text, respectând numerotarea şi cuprinsul din teză. Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului Burse doctorale pentru creşterea competitivităţii în domeniul medical şi farmaceutic POSDRU/88/1.5/S/58965, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

4 SECŢIUNEA I. INTRODUCERE Retardul mental (RM) este o afecţiune frecventă, cu consecinţe majore pentru individ şi familie, dar şi pentru societate. Cauzele sunt variate, ponderea celor genetice fiind diferită în funcţie de severitatea RM. Datorită heterogenităţii genetice şi clinice a RM, în aproximativ jumătate din cazuri diagnosticul etiologic nu poate fi stabilit, în ciuda investigaţiilor extensive. Stabilirea unui diagnostic specific, precis sau suficient de clar privind cauzele şi patogenia RM va avea beneficii pentru bolnav (eliminarea testelor inutile şi scumpe, stabilirea acţiunilor medicale şi terapeutice adecvate, depistarea presimptomatică a complicaţiilor, planning educaţional şi intervenţie socială), dar şi pentru familia bolnavului (prognostic ce va permite o ghidare anticipativă, sprijin medical, social, şi educativ, sfat genetic şi opţiuni reproductive). Obiectivul principal al acestei teze de doctorat este optimizarea modului de evaluare al cazurilor cu RM prin selectarea adecvată a metodelor de testare genetică care să furnizeze rezultatele cele mai bune diagnostic precoce, complet şi corect la un cost cât mai scăzut. De asemenea, lucrarea îşi propune stabilirea frecvenţei diferitelor categorii genetice de RM în lotul studiat, precum şi actualizarea datelor privind spectrul mutaţiilor şi tabloul clinic la pacienţii cu RM, pentru optimizarea sfatului genetic şi a diagnosticului prenatal. CAPITOLUL III.2 STUDIU CITOGENETIC AL PACIENŢILOR CU RETARD MENTAL IDIOPATIC 2.1. Introducere Tehnicile de marcaj în benzi reprezintă proceduri de rutină în laboratoarele de citogenetică clinică şi sunt deosebit de importante în evaluarea indivizilor cu RM sau întârziere în dezvoltare, indiferent de asocierea cu trăsături dismorfice, tulburări de creştere, hipostatură, anomalii congenitale sau tulburări de comportament. Procentul de anomalii cromozomiale relevante clinic identificate la cariotipul standard este dificil de stabilit cu precizie, deoarece studiile efectuate sunt diferite în ceea ce priveşte locaţia efectuării (clinică de pediatrie sau instituţie destinată copiilor cu RM), 1

5 severitatea RM, prezenţa sau absenţa anomaliilor congenitale, şi tipul de studiu citogenetic. Obiectivul acestui studiu a fost stabilirea frecvenţei şi a tipurilor de anomalii cromozomiale identificate prin cariotipul standard la un grup de 319 pacienţi cu RM sindromic idiopatic Lot şi metode În acest studiu retrospectiv am analizat din punct de vedere citogenetic 319 pacienţi cu RM sindromic, evaluaţi la Cabinetul de Genetică Medicală în perioada , la care s-a efectuat analiza cromozomială standard. Pacienţii cu tablou clinic sugestiv de sindrom Down au fost excluşi din studiu. Analiza cromozomială standard s-a realizat conform unei metode adaptate după Moorhead et al. [1], pe culturi de limfocite din sânge periferic heparinat. S-au analizat minim 16 metafaze cu 550 de benzi la un microscop Nikon, dotat cu cameră CCD, iar imaginile captate au fost analizate cu ajutorul programului CytoVision. În cazul depistării a două linii celulare numărul de metafaze analizate a crescut la 32, iar identificarea a 3 linii celulare a impus examinarea a minim 64 de celule. Denumirea anomaliilor identificate s-a realizat conform nomenclaturii standard internaţionale (International Standard Nomenclature - ISCN 2005) Rezultate Dintre cele 319 cazuri cu RM sindromic, la 84 de pacienţi (26.3%) s-a identificat o anomalie cromozomială. La 11.9% dintre toţi pacienţii analizaţi (38 din 319) diagnosticul clinic a fost concordant cu diagnosticul citogenetic. Anomaliile numerice au reprezentat 40% dintre cazurile anormale (34 din 84), autozomii fiind implicaţi în 71% din cazuri (24 din 34). Repartiţia pe sexe a fost relativ egală (16 indivizi de sex masculin, 18 de sex feminin). Anomaliile structurale au reprezentat 53% dintre cazurile anormale (44 din 84); dintre anomaliile structurale, cele mai frecvente au fost deleţiile (46%, respectiv 6,3% din tot lotul studiat). Anomaliile structurale au fost uşor mai frecvente la sexul feminin (24 cazuri din 44). Anomalii complexe (mozaicuri cu anomalii numerice şi structurale prezente la acelaşi individ) au fost detectate la 6 pacienţi (7.1% dintre anomaliile identificate). 2

6 2.4. Discuţii În acest studiu, prezenţa anomaliilor cromozomiale la pacienţii cu RM (excluzând sindromul Down) a fost de 26,3%. Diferite studii (recenzate de Battaglia [2]) au raportat o frecvenţă a anomaliilor cromozomiale de % la indivizii cu RM. Factorii care influenţează rezultatul studiilor citogenetice în RM sunt: sursa de selectare a pacienţilor (studiile efectuate pe copii instituţionalizaţi deseori au o selecţie foarte riguroasă a pacienţilor - de exemplu pacienţi cu RM sever), vârsta evaluării (la o vârstă mică sunt disponibile informaţii despre dezvoltarea pre-, peri- şi postnatală), gradul de severitate al RM (un IQ < 50 creşte rata de stabilire a diagnosticului), progresul tehnicilor imagistice şi de laborator, şi experienţa clinicienilor [3]. Pacienţii incluşi în studiul nostru au fost selectaţi iniţial în teritoriu, de către medicul de familie (deseori pe baza asocierii RM cu o dismorfie facială evidentă şi/sau anomalii congenitale multiple) şi ulterior de către medicul genetician, pe baza aşa-numitului fenotip "cromozomial" (care determină anomalii cromozomiale de dimensiuni mari), caracterizat prin RM moderat-sever asociat cu una sau mai multe anomalii congenitale majore. CAPITOLUL III.3 OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI PACIENŢILOR CU RM DE CAUZE GENETICE FOLOSIND TEHNICA MLPA 3.1. Introducere Introducerea în ultima decadă a tehnologiei microarray a permis detecţia CNV-urilor (sub)microscopice la o rezoluţie de până la dimensiunea unui singur exon şi a dus la identificarea a numeroase sindroame cu microdeleţii şi microduplicaţii [4], fiind recomandată ca prim test diagnostic în evaluarea indivizilor cu RM sau anomalii congenitale multiple [5]. Această tehnologie necesită însă echipamente şi consumabile scumpe, care nu sunt accesibile pentru toate centrele diagnostice. În principiu, o parte dintre anomaliile identificate prin microarray sunt detectabile şi folosind diferite seturi MLPA. Având în vedere diferenţa de costuri dintre platformele array pentru întregul genom şi MLPA, şi faptul că efortul de a clarifica un rezultat iniţial anormal (diferenţierea CNV-urilor fără semnificaţie clinică de cele patogene) este valabil în aceeaşi măsură pentru ambele metode, screening-ul pacienţilor cu RM folosind tehnica MLPA reprezintă o 3

7 opţiune rezonabilă în evaluarea diagnostică a RM, mai ales în ţările în curs de dezvoltare. Obiectivul acestui studiu a fost stabilirea capacităţii de stabilire a diagnosticului etiologic la un grup de pacienţi cu RM sindromic (asociat cu dismorfie cranio-facială şi/sau anomalii congenitale multiple), folosind o combinaţie de seturi MLPA Loturi şi metode Pentru acest studiu lotul de pacienţi a constat din 307 de bolnavi cu RM sindromic de etiologie necunoscută, cu vârsta peste 3 luni. Pacienţii cu tablou clinic sugestiv pentru aneuploidii (trisomiile 21, 13, 18 şi sindromul Turner) şi sindrom X fragil nu au fost incluşi în studiu. Toţi pacienţii au fost investigaţi prin metoda MLPA, folosind fie seturile pentru rearanjări subtelomerice P036 şi P070, dacă fenotipul nu a fost sugestiv pentru un sindrom cu microdeleţie (sublotul A pacienţi), fie seturile P064 sau P096, dacă fenotipul a fost sugestiv pentru o microdeleţie (sublotul B pacienţi). Pacienţii cu diagnostic clinic de sindrom Prader Willi conform criteriilor consens stabilite de Holm (sublotul C - 17 pacienţi) au fost investigaţi prin tehnica MLPA specifică pentru metilare. Pentru pacienţii din sublotul A au fost folosite două seturi de sonde: SALSA P036 (variantele B1 şi E1) şi P070-B2. Aceste seturi au fost create pentru a detecta diferenţele numărului de copii din regiunile subtelomerice ale tuturor cromozomilor, cu excepţia braţelor scurte ale cromozomilor acrocentrici (13p, 14p, 15p, 21p şi 22p), pentru care seturile includ sonde situate pe braţul q, în apropiere de regiunea centromerică. Rezultatele concordante la ambele seturi au fost caracterizate folosind un set MLPA de follow-up, în funcţie de anomalia cromozomială descoperită. Dimensiunile rearanjărilor au fost stabilite folosind browserul genomic UCSC (NCBI36/hg18, Pentru pacienţii din sublotul B s-au folosit două seturi MLPA (P064 şi P096) a căror sonde ţintesc regiunile frecvent implicate în sindroamele cu RM determinate de microdeleţii. Rezultatele au fost interpretate ca fiind patogene atunci când mai mult de două sonde din aceeaşi regiune au avut rezultate anormale. Pentru pacienţii din sublotul C s-a folosit un set MLPA specific pentru metilare (ME028-B1), care oferă informaţii atât despre numărul 4

8 de copii cât şi despre statusul metilării în regiunea 15q11, implicată în sindroamele Prader Willi/Angelman Rezultate Sublotul A Cohorta de pacienţi a inclus 176 de indivizi cu RM sindromic. Rezultatele au fost neconcordante între cele două seturi la 12 pacienţi. Dintre cele 164 de cazuri concordante, 18 cazuri au avut rezultate anormale (~10% din totalul cazurilor, vezi figura 3.1), iar 146 au avut rezultate normale. Descrierea clinică şi moleculară a celor 18 rearanjări subtelomerice detectate de două sonde MLPA diferite (seturile P036 şi P070) este prezentată în tabelul 3.3. Confirmarea şi caracterizarea anomaliilor prin setul de urmărire adecvat a fost posibilă pentru cazurile 7-18; au fost caracterizate în total 21 de anomalii, dintre care 15 singulare (nerepetate) Sublotul B Cohorta de pacienţi a inclus 114 indivizi cu RM specific sugestiv pentru un sindrom cu microdeleţie. Folosind (în funcţie suspiciunea clinică) unul dintre cele două seturi MLPA (P064 sau P096) au fost identificate 12 cazuri (10,5%) cu microdeleţii: 6 cazuri cu sindrom velocardiofacial, 5 cazuri cu sindrom Williams şi 1 caz cu sindrom Wolf Hirschhorn. Toate cazurile identificate au fost confirmate prin tehnica FISH Sublotul C Sublotul C a inclus 17 pacienţi cu fenotip sugestiv de Sindrom Prader Willi. Folosirea tehnicii MLPA specifică pentru metilare a relevat o deleţie heterozigotă tip II (între punctele de ruptură 2 şi 3) în 15q11.2-q13 la un pacient (pacientul 5) (figura 3.7) şi prezenţa a două copii metilate şi dozaj normal pe 15q11.2-q13 la 4 pacienţi (pacienţii 1-4). Deleţia a fost confirmată prin testul FISH. Profilul anormal al metilării la unul dintre cei patru pacienţi este redat exemplificativ în figura

9 Figura 3.7. Detecţia unei deleţii heterozigote pe 15q11.2-q13 la un pacient cu sindrom Prader Willi Vârfurile date de produşii de amplificare sunt reduse la ~50% de la punctul de ruptură 2 (gena MKRN3) la punctul de ruptură 3 (gena GABRB3), corespunzător unei deleţii tip II. Figura 3.8. Detectarea a două copii metilate la o pacientă cu sindrom Prader Willi. Panoul superior: dozaj normal pe 15q11.2-q13 (vârfurile date de produsul de amplificare sunt la nivelul 1). Panoul inferior: cele cinci sonde oligonucleotidice nemetilate specifice pentru regiunea amprentată din sindromul Prader Willi formează cu ADN-ul metilat al pacientei hibrizi hemimetilaţi care nu sunt digeraţi de enzima sensibilă la metilare Hha1, se amplifică şi produc semnal. Vârfurile date de produsul de amplificare sunt la nivelul 1, corespunzător prezenţei a două copii metilate (materne). 6

10 3.4. Discuţii Sublotul A Dintre cele 18 cazuri cu rearanjări identificate de două sonde MLPA diferite, semnificaţia clinică a anomaliei a fost neclară în trei cazuri (1, 2 şi 7), iar pentru 15 cazuri anomalia a fost considerată patogenă, fiind concordantă cu fenotipul. Luând în considerare datele din literatură şi localizarea anomaliilor (cazul 1 şi 2), precum şi dimensiunea şi conţinutul genic (cazul 7), am considerat că CNV-ul identificat la cazul 1 este posibil patogen, iar cele identificate la cazurile 2 şi 7 sunt cel mai probabil benigne, dar pentru a stabili acest lucru este imperios necesară testarea părinţilor. Prin urmare, folosind combinaţia de seturi MLPA P036/P070 am stabilit diagnosticul etiologic la 15 din 176 de indivizi cu RM sindromic (8,5%). Într-un articol tip recenzie realizat de Ravnan et al. se arată că frecvenţa RM determinat de dezechilibre subtelomerice este per ansamblu de 6%, variind între diferite studii de la 2 la 29% [6]. Motivele pentru existenţa acestei diferenţe sunt criteriile de includere în studiu, dimensiunea lotului şi excluderea completă (sau nu) a polimorfismelor. Dacă se iau în consideraţie doar studiile pe grupuri mari, frecvenţa anomaliilor subtelomerice criptice este estimată între 2.5% [6] şi 2.6% [7]. Selectând pacienţii pe baza prezenţei RM sindromic idiopatic în acest studiu am obţinut o rată de detecţie de 8,5%, peste media de 6% raportată de Ravnan et al. [6], ceea ce ilustrează eficienţa utilizării a două seturi de screening subtelomeric la toţi pacienţii şi evaluării rezultatelor anormale folosind seturi follow-up. Utilizarea unui set follow-up permite atât confirmarea prezenţei anomaliei, cât şi determinarea dimensiunii ei. Folosind diferite seturi follow-up în acest studiu la 12 pacienţi am stabilit dimensiunea aproximativă la 9 din 15 anomalii singulare caracterizate prin follow-up (60%) (tabelul 3.3). În plus, la doi pacienţi (9 şi 10), la care seturile de screening au arătat prezenţa unor deleţii (5pter, respectiv 2qter), folosirea seturilor follow-up (P358, respectiv P264) a arătat şi prezenţa unor duplicaţii proximale. S-a reuşit astfel identificarea materialului suplimentar de origine neprecizată observat la cariotipul standard la aceşti doi pacienţi. În literatură există un singur studiu, publicat în luna februarie 2013, care foloseşte seturile follow-up pentru confirmarea şi stabilirea dimensiunilor dezechilibrelor subtelomerice [8]. Autorii au 7

11 stabilit dimensiunea dezechilibrelor subtelomerice la două treimi dintre anomaliile identificate Sublotul B Incidenţa sindroamelor cu microdeleţie/microduplicaţie a fost de 10,5%, marea majoritate (11 din 12) fiind identificate folosind setul P064. Alte studii MLPA ce au folosit setul P064 au avut o rată de detecţie de 5,8-9,2%, dacă pacienţii au fost selectaţi pe baza prezenţei RM şi/sau a anomaliilor congenitale multiple [9, 10], respectiv de 14,1%, dacă pacienţii au fost selectaţi pe baza suspiciunii de sindrom cu microdeleţie [9]. Toate aceste date subliniază faptul că anomaliile submicroscopice sunt implicate într-un număr important de cazuri cu RM/anomalii congenitale multiple, iar selectarea pacienţilor pe baza suspiciunii clinice de sindrom cu microdeleţie/microduplicaţie poate creşte rata de detecţie Sublotul C Testul MLPA specific pentru metilare (setul ME028) are capacitatea de a detecta peste 99% din cazurile de sindrom Prader Willi, realizând atât analiza metilării cât şi analiza numărului de copii în regiunea critică pentru sindromul Prader Willi (identifică tipurile de deleţie 1 şi 2), dar nu poate face diferenţa între disomia uniparentală maternă şi defectele centrului de amprentare [11]. Unele laboratoare, în special din Europa, folosesc in prezent acest test ca prim test diagnostic în sindromul Prader Willi în locul analizei metilării prin Southern blot sau PCR specific pentru metilare, deoarece aduce suplimentar informaţii privind numărul de copii din regiunea 15q11.2. Folosind acest set am stabilit diagnosticul etiologic la 5 din 17 pacienţi selectaţi conform criteriilor Holm (29,4%). Sumarizând datele obţinute din cele trei loturi, folosirea combinată a seturilor MLPA a dus la stabilirea diagnosticului la 32 pacienţi din lotul total de 307 cazuri (10,4%). Alte studii ce au folosit o combinaţie de trei seturi MLPA (screening subtelomeric şi set P064 pentru microdeleţii) la toţi pacienţii au avut rate de detecţie de 14% [8], respectiv 20,7% [10], dar criteriile de includere în studiu au fost diferite: pacienţi cu RM cu/fără dismorfie facială sau anomalii congenitale în primul studiu, şi pacienţi cu anomalii congenitale multiple cu/fără RM în cel de-al doilea. Un studiu efectuat pe pacienţi cu RM şi/sau trăsături dismorfice, în care au fost utilizate aceleaşi trei seturi dar separat, pe grupuri de pacienţi, a avut o rată de detecţie de 7,2% [12]. Toate aceste studii arată că folosirea combinată a unor seturi MLPA are o rată de 8

12 detecţie relativ mare la pacienţii cu RM, apropiată de cea de ~19% raportată de o recenzie efectuată pe 29 de studii bazate pe microarray. De altfel, un studiu recent ce a comparat diferite abordări de investigare a pacienţilor cu RM [13] a sugerat că înlocuirea analizei cromozomiale cu MLPA ca prim test diagnostic, urmat de microarray, poate fi eficientă în ceea ce priveşte rata de detecţie şi raportul cost-eficienţă. CAPITOLUL III.4 BENEFICIILE TEHNICII SNP ARRAY PENTRU DIAGNOSTICUL RM SPECIFIC (STUDIU PE 20 DE CAZURI) 4.1. Introducere Recent, un consorţiu internaţional de experţi a recomandat utilizarea tehnologiei microarray ca prim test de diagnostic în evaluarea pacienţilor cu RM şi/sau anomalii congenitale multiple [5]. Nu există însă un consens privind alegerea tipului de microarray, a distribuţiei sondelor în genom sau a rezoluţiei potrivite pentru utilizarea în scop diagnostic. Odată cu creşterea rezoluţiei şi a acoperirii genomului reprezentat pe microarray, numărul CNV-urilor cu semnificaţie clinică neclară creşte disproporţional. Estimări recente indică faptul că până la 12% din genomul uman normal este reprezentat de CNV-uri [14], numărul de CNV-uri aparent benigne per persoană variind de la în diferite studii, în funcţie de tehnologia folosită şi de dimensiunea inclusă în definirea unui CNV [15]. În stadiul actual al cunoaşterii, identificarea unor CNV-uri la un pacient cu RM/ACM ridică problema diferenţierii între variantele genetice benigne şi cele implicate în determinarea fenotipului pacientului [16]. Interpretarea este dificilă, mai ales într-un laborator clinic. În acest studiu vom prezenta rezultatele obţinute prin testarea a 20 de pacienţi cu RM sindromic idiopatic folosind două platforme SNP array cu rezoluţie mare şi vom discuta dificultăţile în stabilirea semnificaţiei clinice a anomaliilor detectate Lot şi metode Dintre pacienţii evaluaţi la Cabinetul de Genetică Medicală Iaşi în perioada am selectat 20 de pacienţi (10 fete şi 10 băieţi, cu vârste cuprinse între 1 an şi 9 luni şi 22 de ani) cu RM uşor-sever asociat cu alte trăsături sugestive pentru o anomalie cromozomială (DF, tulburări de creştere cu debut pre/postnatal, anomalii congenitale şi/sau istoric familial pozitiv). 9

13 Au fost folosite două platforme SNP array pentru identificarea anomaliilor cromozomiale. Pentru pacienţii 1-5 tehnica SNP array s-a realizat cu platforma CytoScan HD Array (Affymetrix), la Departamentul de Genetică Umană de la Radboud University Nijmegen Medical Centre, iar pentru pacienţii 6-20 s-a realizat cu platforma HumanCytoSNP-12 v2.1 BeadChip (Illumina Inc., San Diego, CA), la Departamentul de Genetică al Universităţii din Groningen. Doar la 3 pacienţi au putut fi evaluaţi prin SNP array şi părinţii (5 părinţi, unul fiind decedat înainte de recoltarea ADN-ului), aceştia fiind testaţi prin SNP array ţintit pe regiunea cu CNV-ul identificat la copil. Toate CNV-urile detectate au fost căutate sistematic în bazele de date locale ale instituţiilor unde s-a efectuat analiza şi în baza de date publică Database of Genomic Variants (DGV) care conţine CNV-uri raportate la indivizi normali. S-au aplicat următoarele reguli pentru a determina dacă CNV-ul este benign: un CNV benign trebuie să fie raportat la minim 3 indivizi (preferabil în seturi de date diferite) şi cu aceeaşi orientare (deleţie/amplificare). În plus, CNV-ul descoperit la pacient s-a considerat că se suprapune semnificativ cu CNV-ul cunoscut (comun) dacă această suprapunere este de minim 50% iar segmentul genomic nesuprapus (unic) are o dimensiune mai mică de 100 kb. Dacă anomalia nu a fost raportată ca o variantă benignă, s-a analizat existenţa unei legături între fenotip (sau o anumită trăsătură fenotipică) şi poziţia genomică, genele conţinute şi funcţia acestora. Acest lucru s-a realizat prin interogarea bazelor de date publice DECIPHER şi ECARUCA în vederea identificării anomaliilor similare sau suprapuse, precum şi a browser-ului genomic UCSC şi a bazei de date OMIM pentru a cunoaşte funcţiile genelor, patogenicitatea lor şi tipul de transmitere. Cercetarea literaturii privind un anumit CNV a fost de asemenea un pas important pentru a determina semnificaţia lui clinică.conform ghidurilor pentru intepretarea şi raportarea CNV-urilor constituţionale postnatale [17, 18], CNV-urile detectate au fost clasificate în 4 categorii: CNV-uri patogene, CNV-uri cu o posibilă relevanţă clinică, CNV-uri cu semnificaţie clinică incertă (Variant of Uncertain Clinical Significance - VOUS) şi CNV-uri benigne Rezultate Studiul s-a axat pe detectarea CNV-urilor la 20 de pacienţi cu RM sindromic folosind două platforme SNP array ce includ sonde polimorfice şi nonpolimorfice. 10

14 Pentru 5 pacienţi s-a folosit pentru testare platforma CytoScan HD şi s-au identificat 6 CNV-uri, iar pentru 15 pacienţi s-a folosit platforma HumanCytoSNP-12, fiind identificate 19 CNV-uri. Şase pacienţi au prezentat regiuni de homozigozitate, asociate sau nu cu CNV-uri Discuţii În acest studiu tehnica SNP array a fost utilizată pentru a identifica CNV-uri patogene la 20 pacienţi cu RM/ACM de etiologie necunoscută. Din totalul de 25 CNV-uri identificate, 8 anomalii au fost considerate patogene, 4 CNV-uri au fost polimorfisme benigne, 12 VOUS (7 probabil benigne, 5 cu semnificaţie necunoscută) şi 1 CNV cu posibilă relevanţă clinică. Polimorfismele benigne (identificate în DGV) au fost excluse de la cercetări ulterioare Anomalii patogene Opt CNV-uri (identificate la şapte cazuri: 4 şi 15-20) au fost considerate patogene deoarece sunt asociate cu sindroame cunoscute. Aceste sindroame au fost recunoscute ulterior de către medicul genetician, ceea ce subliniază dificultatea de a stabili diagnosticul exclusiv pe bază clinică CNV-uri cu semnificaţie clinică incertă (VOUS) Stabilirea semnificaţiei clinice a CNV-urilor care nu sunt raportate în DGV şi care nu au mai asociate cu sindroame cu microdeleţii/microduplicaţii reprezintă o provocare, deoarece regiuni care conţin gene codante pot fi prezente într-un număr variabil de copii fără a determina manifestări clinice evidente. CNV-urile identificate la pacienţii 1, 3 şi 5 au fost considerate VOUS probabil benigne deoarece au fost moştenite de la unul dintre părinţi, fenotipic normali. Totuşi, având în vedere că ele nu au mai fost raportate în literatură şi în bazele de date publice, consecinţele clinice ale acestora nu pot fi prevăzute. Au fost raportate numeroase rearanjări de dimensiuni reduse, detectate la pacienţi cu RM şi moştenite de la părinţi cu fenotip normal. Unele dintre acestea sunt variante benigne, dar altele pot reprezenta loci de susceptibilitate pentru diferite boli [19]. De exemplu, deleţia submicroscopică 1q21.1, caracteristică pentru sindromul trombocitopenie-radius absent, este întâlnită la toţi pacienţii cu acest sindrom, dar într-un număr de cazuri este moştenită de la un părinte normal fenotipic [20]. Multe dintre CNV-urile moştenite au un fenotip foarte variabil, incluzând şi fenotipuri considerate normale: deleţia 22q11.2 [21], deleţia 16p11.2 [22] etc. Mecanismele care pot explica de 11

15 ce unele CNV-uri moştenite determină un fenotip anormal includ: penetranţa incompletă (CNV-ul este nonpenetrant la părinte), expresivitatea variabilă (părintele considerat "normal" prezintă anomalii subtile la o examinare mai detaliată), efecte de amprentare (dacă regiunea în care se găseşte CNV-ul este amprentată boala se manifestă doar atunci când CNV-ul este transmis de la un părinte de un anumit sex), prezenţa unei mutaţii în aceeaşi regiune pe cromozomul omolog sau în gene "modificatoare", prezenţa CNV-ului în mozaic sau cu dimensiuni uşor diferite la unul dintre părinţi, factori genetici, epigenetici sau de mediu încă neidentificaţi [17]. VOUS probabil benigne au fost considerate şi duplicaţiile identificate la cazurile 12 şi 14 (deoarece nu conţin gene), precum şi deleţia identificată la cazul 2. Această deleţie de 13 kb este mai mică decât regiunea critică minimă care este deletată recurent la pacienţii cu sindrom 17q21.31 (160,8 kb) [23], iar trăsăturile clinice ale pacientei sunt diferite de cele stabilite pentru acest sindrom, prin urmare cel mai probabil CNV-ul nu este implicat în fenotipul acestei paciente. Pentru 5 VOUS stabilirea caracterului de novo prin testarea părinţilor nu a fost posibilă. Interpretarea acestora este şi mai dificilă. Pentru a demonstra patogenicitatea unei VOUS, trebuie identificaţi pacienţi cu acelaşi CNV şi concordanţi din punct de vedere fenotipic. Prin urmare, au fost create baze de date precum DECIPHER şi ECARUCA ce adună datele de citogenetică moleculară oferite de studiile clinice pentru a facilita înţelegerea rolului diferitelor CNV-uri în bolile genetice. Pentru aceste 5 VOUS la care nu s-a putut realiza testarea părinţilor nu au fost descrise cazuri cu suprapunere completă în DECIPHER şi ECARUCA, deci ele reprezintă VOUS cu semnificaţie necunoscută (neclasificate). Sunt necesare mai multe date array la pacienţi cu RM şi indivizi sănătoşi pentru a determina relevanţa clinică a acestor CNV-uri Regiuni de homozigozitate (ROH) Datorită faptului că utilizează o combinaţie de sonde ce evaluează numărul de copii şi sonde ce genotipează SNP-urile, platformele SNP array pot identifica regiunile genomice care prezintă absenţa heterozigozităţii, sub forma uneia sau mai multor regiuni de homozigozitate. În prezent nu există criterii standardizate pentru definirea ROH, în consecinţă diferite studii efectuate au folosit criterii proprii în analiza homozigozităţii. Primele studii efectuate în acest sens s-au focalizat pe secvenţe de ADN neîntrerupte lipsite de 12

16 heterozigozitate în statusul diploid cel puţin egale cu 1Mb [24, 25], însă studii mai recente au stabilit lungimea minimă pentru a defini ROH la 500 kb [26], anticipând asocierea inclusiv a unor ROH mai scurte cu fenotipuri complexe. În acest studiu am identificat ROH la şase pacienţi (5-7, 8, 9, şi 13). Cu excepţia cazului 7 (copil instituţionalizat), părinţii au declarat absenţa consangvinităţii. În funcţie de contextul genomic, etiologia ROH poate fi homozigozitatea ancestrală, disomia uniparentală sau consangvinitatea. CAPITOLUL III.5.1 CARACTERIZAREA FENOTIPICĂ ŞI MOLECULARĂ A PACIENŢILOR CU SINDROM AARSKOG Introducere Sindromul Aarskog Scott (AAS) sau Displazia faciogenitală (OMIM #305400) este o afecţiune rară, descrisă pentru prima dată de Aarskog [27] şi caracterizată ulterior de Scott [28]. Deşi au fost descrise forme autozomal recesive [29] sau autozomal dominante [30], cea mai bine caracterizată formă a bolii este cea transmisă legat de X (OMIM#305400). Până în prezent au fost identificate 31 de mutaţii unice în gena FGD1 [31, 32], dar nu există dovezi pentru existenţa unei corelaţii între tipul şi poziţia mutaţiilor şi fenotip [32, 33]. În aproape toate mutaţiile raportate (exceptând două) în care au fost testate mamele probanzilor, acestea s-au dovedit a fi purtătoare, ceea ce indică faptul că sunt puţine mutaţii de novo [32]. Scopul studiului nostru este actualizarea datelor privind spectrul mutaţiilor şi tabloul clinic din AAS, prin prezentarea datelor clinice şi genetice la 15 cazuri cu mutaţii în gena FGD Lot şi metode Studiul nostru a fost iniţiat de patru pacienţi de sex masculin proveniţi din patru familii diferite, care au prezentat fenotip tipic pentru AAS asociat sau nu cu istoric familial sugestiv pentru transmiterea legată de X. Evaluarea standard a tuturor pacienţilor a inclus anamneza prenatală, perinatală şi postnatală, istoricul familial, măsurători antropometrice, examenul clinic, examenul psihologic. Diagnosticul clinic de Sindrom Aarskog a fost bazat pe criteriile de diagnostic primare şi secundare stabilite de Teebi et al. [34]. 13

17 Amplificarea PCR şi secvenţierea Sanger pentru toţi cei 18 exoni ai genei FGD1 (incluzând graniţele intron-exon) s-au realizat la Greenwood Genetic Center, Greenwood, Carolina de Sud. Secvenţa de referinţă folosită a fost NM_ Toate mutaţiile au fost denumite conform recomandărilor Human Genome Variation Society (HGVS). Impactul posibil al mutaţiilor în gena FGD1 asupra structurii şi funcţiei proteinei codificate a fost analizat in silico folosind programele MutationTaster, PolyPhen-2 şi SIFT Rezultate La cele patru familii luate în studiu au fost identificate patru mutaţii: două substituţii (c.1829g>a în exonul 10 (familia 1) şi c.1138g>a în exonul 5 (familia 2)) şi două deleţii (c.297_306del10 în exonul 1 (familia 3) şi c.342delc în exonul 3 (familia 4)) Discuţii Mutaţiile identificate în studiul nostru la familiile 2-4 nu au mai fost raportate până în prezent la pacienţi cu AAS, iar mutaţia identificată la familia 1 a mai fost raportată de Orrico et al. în anul 2000 [29]. Până în prezent, rezultatele altor studii, deşi au demonstrat o heterogenitate alelică extinsă şi un spectru larg al fenotipurilor clinice, nu au reuşit să deducă o corelaţie clară între tipul mutaţiilor şi severitatea manifestărilor clinice [33]. La pacienţii noştri, mutaţia c.342delc (care nu a mai fost raportată până în prezent) a determinat un fenotip mai sever comparativ cu celelalte mutaţii, iar variabilitatea intrafamilială a fost redusă. Pentru stabilirea unei corelaţii genotipfenotip, este necesară confirmarea acestor date prin identificarea altor pacienţi cu aceeaşi mutaţie, în familii neînrudite. CAPITOLUL III.5.2 OPTIMIZAREA STRATEGIEI DE DIAGNOSTIC ÎN SINDROMUL X FRAGIL Introducere Sindromul X fragil (SXF) este cea mai frecventă cauză ereditară de RM, având o prevalenţă în populaţia generală de 1:4.000 de indivizii de sex masculin [35]. Datorită faptului că SXF reprezintă o cauză majoră de RM, au fost dezvoltate numeroase programe de screening în diferite ţări pentru identificarea pacienţilor afectaţi. Deşi în prezent este recomandată testarea moleculară a FMR1 pentru stabilirea 14

18 repetiţiilor trinucleotidice la toţi copiii cu RM, întârziere în dezvoltare sau autism [36], datorită variabilităţii fenotipice a acestor pacienţi, doar la 1-2% dintre copiii testaţi astfel se identifică o mutaţie completă [37]. În acest studiu ne-am propus stabilirea unor date clinice sau anamnestice care ar putea orienta medicul clinician spre o selectare mai bună a pacienţilor cu suspiciune de SXF în vederea efectuării testelor moleculare. În acest scop am realizat o analiză retrospectivă a trăsăturilor clinice la 22 de pacienţi cu suspiciune clinică de SXF investigaţi prin metoda PCR, folosind un scor clinic modificat după Giangreco et al. [38] Lot şi metode Lotul a cuprins 22 pacienţi cu diagnostic clinic de SXF stabilit la Cabinetul de Anomalii Congenitale Iaşi, la care s-a efectuat testul PCR pentru zona de repetiţii trinucleotidice CGG din gena FMR1 folosind secvenţele primerilor proiectaţi de Burlet et al. [39]. Pentru cei 22 de pacienţi foile de consult genetic de la Cabinetul de Anomalii Congenitale au fost recenzate pentru prezenţa/absenţa a 9 criterii - 6 criterii stabilite de Giangreco et al. [38], la care au mai fost adăugate trei criterii: palatul înalt şi ingust, macroorhidismul şi pliurile plantare Pentru fiecare dintre cele trei criterii s-a folosit un scor general de 0 - dacă trăsătura a fost absentă, 1 - dacă afectarea a fost uşoară (la limită) şi 2 - dacă trăsătura a fost în mod clar prezentă. În final, scorul total a fost folosit pentru a evalua severitatea clinică a bolii. Scorul maxim posibil a fost 18. Analiza statistică a fost efectuată folosind programul Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versiunea 19 (SPSS; Chicago, IL, USA). Variabilele au fost testate folosind testul T pentru eşantioane perechi, unde intervalul de încredere a fost considerat de 95%, în consecinţă valoarea p< 0.05 fiind statistic semnificativă Rezultate Prin tehnica folosită nu a putut fi amplificată zona de interes (repetiţiile trinucleotidice) la şapte pacienţi, aspect ce sugerează prezenţa unui număr mai mare de 200 de repetiţii trinucleotidice, corespunzător unei mutaţii complete. Pentru cazurile 1-4 mutaţia completă a fost confirmată prin tehnica Southern blot. Comparaţia statistică între fiecare criteriu al scorului şi suma lor la indivizii cu şi fără diagnostic pozitiv de SXF a arătat că o diferenţă semnificativă (p<0,05) există pentru trăsăturile: facies alungit, urechi mari, pliu plantar, RM şi pentru scorul de diagnostic. Diferenţa a fost 15

19 foarte semnificativă (p<0,001) pentru RM şi pentru scorul de diagnostic. Scorul de diagnostic la pacienţii cu diagnostic de SXF confirmat prin PCR a fost de minim 9 (în medie 13,42), iar la cei la care numărul de repetiţii trinucleotidice a fost în limite normale a fost de maxim 9 (în medie 5,86). Scorul de diagnostic mediu la pacienţii SXF confirmat molecular cu vârsta peste 14 ani a fost de 15, iar la cei sub această vârstă a fost de 11, Discuţii Şapte cazuri (patru index) din 22 de pacienţi au avut diagnostic clinic şi molecular concordant de SXF, ceea ce corespunde unei frecvenţe a SXF în lotul studiat de 18%. Frecvenţa este mult mai mare decât cele obţinute de alte studii efectuate pe loturi mari de pacienţi neselectaţi (~2,8%) [40, 41]. Studiul a analizat atât trăsături fizice cât şi de comportament întâlnite frecvent în SXF. Trăsăturile clinice ale celor şapte indivizi cu mutaţie completă au fost comparate cu cele ale indivizilor la care diagnosticul clinic de SXF a fost infirmat. Studiul nostru a arătat că faciesul alungit (p< 0.05), urechile mari (p< 0.05), pliul plantar (p< 0.05) şi RM (p< 0.001) sunt trăsăturile caracteristice care au diferenţiat pacienţii cu diagnostic pozitiv de SXF de ceilalţi. De asemenea, scorul de diagnostic (p< 0.001) a făcut diferenţa între pacienţii cu şi fără SXF. Macroochidismul nu a fost considerat până în prezent un marker clinic bun pentru selectarea pacienţilor cu SXF cu vârste sub 14 ani [42], acest lucru fiind susţinut şi de studiul nostru. Media scorului de diagnostic a crescut odată cu vârsta la pacienţii cu diagnostic pozitiv de SXF, prin urmare severitatea manifestărilor clinice la pacienţii cu SXF creşte odată cu vârsta, după cum au arătat şi alte studii [43]. SECŢIUNEA IV CONCLUZII GENERALE 1. Cariotipul oferă o analiză de ansamblu a genomului uman, dar rezoluţia testului (şi prin urmare capacitatea de a stabili diagnosticul la cazurile cu retard mental şi/sau anomalii congenitale) este foarte mică comparativ cu noile tehnologii bazate pe microarray. Evaluarea clinică minuţioasă a pacienţilor cu RM şi selectarea cazurilor cu fenotip sever afectat creşte rata 16

20 de detecţie a anomaliilor cromozomiale identificate la cariotipul standard. 2. Folosirea combinată a unor seturi MLPA (pentru rearanjări subtelomerice, pentru sindroame cu RM determinate de microdeleţii şi setul specific pentru metilare în sindromul Prader Willi) a permis stabilirea diagnosticului etiologic la 10,4% dintre pacienţii incluşi în studiu. Pentru laboratoarele care nu au (încă) acces la tehnologiile mai sofisticate bazate pe microarray, folosirea mai multor seturi MLPA reprezintă o strategie eficientă pentru stabilirea diagnosticului etiologic la pacienţii cu RM. Folosirea seturilor MLPA follow-up, care conţin mai multe sonde per telomer, permite atât confirmarea prezenţei anomaliei, cât şi determinarea dimensiunii ei, ceea ce facilitează interpretarea semnificaţiei clinice a unei rearanjări subtelomerice. 3. Tehnica SNP array a ajutat în elucidarea diagnosticului la 7 dintre cei 20 de pacienţi investigaţi. Rezultatele obţinute în acest studiu ilustrează clar capacitatea tehnicii SNP array de a detecta CNV-urile submicroscopice şi de a caracteriza detaliat defectele vizibile citogenetic asociate cu RM. Colectarea în bazele de date publice a informaţiilor genotipice şi fenotipice de la un număr cât mai mare de pacienţi cu RM sau anomalii congenitale multiple este esenţială în interpretarea CNV-urilor, în special în cazul platformelor cu rezoluţie mare sau atunci când probele ADN ale părinţilor nu sunt disponibile. Deşi au fost stabilite criterii care ajută la stabilirea semnificaţiei clinice a VOUS, doar asocierea recurentă a dezechilibrelor cromozomiale cu trăsături fenotipice specifice va clarifica relaţia cauzală. Stabilirea etiologiei RM permite evitarea efectuării altor teste de diagnostic, oferirea unor informaţii precise asupra bolii, prevenirea complicaţiilor specifice şi acordarea unui sfat genetic precis, incluzând riscul de recurenţă şi opţiunile pentru diagnostic prenatal. 17

21 4. Studiul pacienţilor cu sindrom Aarskog lărgeşte spectrul mutaţiilor în acest sindrom, oferind date noi privind tipurile şi frecvenţa mutaţiilor în FGD1. Trei dintre mutaţiile identificate nu au mai fost raportate până în prezent, iar cea de-a patra a mai fost raportată la o singură familie. Una dintre mutaţiile care nu au mai fost raportate (c.342delc) a determinat afectarea mai severă a fenotipului, relativ constant la membrii familiei, dar sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili o corelaţie genotip-fenotip. Sindromul Aarskog are o expresie fenotipică cu variabilitate mare intra- şi inter-familială, ceea ce sugerează implicarea altor factori în determinarea fenotipului (precum genele modificatoare sau factorii de mediu), în afara genei FGD1. Din punct de vedere clinic, asocierea unor semne clinice obiective (mâinile şi picioarele mici, scrotul în şal şi metatarsus adductus) şi a dismorfiei faciale sugestive sunt suficiente pentru suspiciunea clinică de sindrom Aarskog. RM sever nu a fost descoperit la pacienţii din lotul studiat, dar 60% dintre aceştia au prezentat RM uşor, aspect concordant cu datele din literatură. Urmărirea pacienţilor pe termen lung a arătat că trăsăturile dismorfice se modifică cu vârsta, devenind mai greu de recunoscut, iar la unii pacienţi deficitul cognitiv şi hipostatura se ameliorează. 5. Tabloul clinic al sindromului X fragil este extrem de variabil, rata de diagnostic prin tehnici moleculare a indivizilor cu RM neselectaţi fiind scăzută. Scorul clinic utilizat în acest studiu poate fi de folos clinicienilor pentru selectarea indivizilor cu suspiciune de sindrom X fragil în vederea efectuării testelor moleculare. Se pot identifica astfel, într-o manieră cost-eficientă, marea majoritate a cazurilor cu sindrom X fragil. Folosirea unui scor clinic este necesară în special în ţările în care metodele de diagnostic molecular sunt disponibile în puţine centre (cum este şi ţara noastră). Studiul nostru arată că următoarele semne clinice sunt cele mai importante pentru selectarea pacienţilor cu diagnostic clinic de sindrom X fragil în vederea testării genetice: aspectul alungit al faciesului, urechile mari, pliul plantar şi RM. 18

22 Bibliografie selectivă 1. Moorhead, P.S., et al., Chromosome preparations of leukocytes cultured from human peripheral blood. Exp Cell Res, : p Battaglia, A. and J.C. Carey, Diagnostic evaluation of developmental delay/mental retardation: An overview. Am J Med Genet C Semin Med Genet, C(1): p Moog, U., The outcome of diagnostic studies on the etiology of mental retardation: considerations on the classification of the causes. Am J Med Genet A, (2): p Slavotinek, A.M., Novel microdeletion syndromes detected by chromosome microarrays. Hum Genet, (1): p Miller, D.T., et al., Consensus statement: chromosomal microarray is a first-tier clinical diagnostic test for individuals with developmental disabilities or congenital anomalies. Am J Hum Genet, (5): p Ravnan, J.B., et al., Subtelomere FISH analysis of cases: an evaluation of the frequency and pattern of subtelomere rearrangements in individuals with developmental disabilities. J Med Genet, (6): p Yu, S., et al., Frequency of truly cryptic subtelomere abnormalities--a study of 534 patients and literature review. Clin Genet, (5): p Pohovski, L.M., et al., Multiplex ligation-dependent probe amplification workflow for the detection of submicroscopic chromosomal abnormalities in patients with developmental delay/intellectual disability. Mol Cytogenet, (1): p Kirchhoff, M., et al., MLPA analysis for a panel of syndromes with mental retardation reveals imbalances in 5.8% of patients with mental retardation and dysmorphic features, including duplications of the Sotos syndrome and Williams-Beuren syndrome regions. Eur J Med Genet, (1): p Jehee, F.S., et al., Using a combination of MLPA kits to detect chromosomal imbalances in patients with multiple congenital anomalies and mental retardation is a valuable choice for developing countries. Eur J Med Genet, (4): p. e Cassidy, S.B., et al., Prader-Willi syndrome. Genet Med, (1): p Ahn, J.W., et al., Submicroscopic chromosome imbalance in patients with developmental delay and/or dysmorphism referred specifically for Fragile X testing and karyotype analysis. Mol Cytogenet, : p Kriek, M., et al., Diagnosis of genetic abnormalities in developmentally delayed patients: a new strategy combining MLPA and array-cgh. Am J Med Genet A, (6): p Redon, R., et al., Global variation in copy number in the human genome. Nature, (7118): p

23 15. Friedman, J., et al., Detection of pathogenic copy number variants in children with idiopathic intellectual disability using 500 K SNP array genomic hybridization. BMC Genomics, : p Hehir-Kwa, J.Y., et al., Accurate distinction of pathogenic from benign CNVs in mental retardation. PLoS Comput Biol, (4): p. e Kearney, H.M., et al., American College of Medical Genetics standards and guidelines for interpretation and reporting of postnatal constitutional copy number variants. Genet Med, (7): p Vermeesch, J.R., et al., Genome-wide arrays: quality criteria and platforms to be used in routine diagnostics. Hum Mutat, (6): p de Ravel, T.J., et al., Molecular karyotyping of patients with MCA/MR: the blurred boundary between normal and pathogenic variation. Cytogenet Genome Res, (3-4): p Klopocki, E., et al., Complex inheritance pattern resembling autosomal recessive inheritance involving a microdeletion in thrombocytopeniaabsent radius syndrome. Am J Hum Genet, (2): p Derbent, M., et al., Variable phenotype and associations in chromosome 22q11.2 microdeletion. Am J Med Genet A, (6): p Bijlsma, E.K., et al., Extending the phenotype of recurrent rearrangements of 16p11.2: deletions in mentally retarded patients without autism and in normal individuals. Eur J Med Genet, (2-3): p Dubourg, C., et al., Clinical and molecular characterization of 17q21.31 microdeletion syndrome in 14 French patients with mental retardation. Eur J Med Genet, (2): p Gibson, J., N.E. Morton, and A. Collins, Extended tracts of homozygosity in outbred human populations. Hum Mol Genet, (5): p Li, L.H., et al., Long contiguous stretches of homozygosity in the human genome. Hum Mutat, (11): p Yang, T.L., et al., Runs of homozygosity identify a recessive locus 12q21.31 for human adult height. J Clin Endocrinol Metab, (8): p Aarskog, D., A familial syndrome of short stature associated with facial dysplasia and genital anomalies. J Pediatr, (5): p Scott, C.I., Unusual facies, joint hypermobility, genital anomaly and short stature: a new dysmorphic syndrome. Birth Defects Orig Artic Ser, (6): p Orrico, A., et al., A mutation in the pleckstrin homology (PH) domain of the FGD1 gene in an Italian family with faciogenital dysplasia (Aarskog- Scott syndrome). FEBS Lett, (3): p van de Vooren, M.J., M.F. Niermeijer, and A.J. Hoogeboom, The Aarskog syndrome in a large family, suggestive for autosomal dominant inheritance. Clin Genet, (6): p Bedoyan, J.K., et al., First case of deletion of the faciogenital dysplasia 1 (FGD1) gene in a patient with Aarskog-Scott syndrome. Eur J Med Genet, (4): p

24 32. Orrico, A., et al., Aarskog-Scott syndrome: clinical update and report of nine novel mutations of the FGD1 gene. Am J Med Genet A, A(2): p Orrico, A., et al., Phenotypic and molecular characterisation of the Aarskog-Scott syndrome: a survey of the clinical variability in light of FGD1 mutation analysis in 46 patients. Eur J Hum Genet, (1): p Teebi, A.S., J.K. Rucquoi, and M.S. Meyn, Aarskog syndrome: report of a family with review and discussion of nosology. Am J Med Genet, (5): p Turner, G., et al., Prevalence of fragile X syndrome. Am J Med Genet, (1): p Sherman, S., B.A. Pletcher, and D.A. Driscoll, Fragile X syndrome: diagnostic and carrier testing. Genet Med, (8): p Rauch, A., et al., Diagnostic yield of various genetic approaches in patients with unexplained developmental delay or mental retardation. Am J Med Genet A, (19): p Giangreco, C.A., et al., A simplified six-item checklist for screening for fragile X syndrome in the pediatric population. J Pediatr, (4): p Burlet, P., et al., Multiple displacement amplification improves PGD for fragile X syndrome. Mol Hum Reprod, (10): p Zhong, N., et al., Frequency of the fragile X syndrome in Chinese mentally retarded populations is similar to that in Caucasians. Am J Med Genet, (3): p Puusepp, H., et al., Prevalence of the fragile X syndrome among Estonian mentally retarded and the entire children's population. J Child Neurol, (12): p Lachiewicz, A.M. and D.V. Dawson, Do young boys with fragile X syndrome have macroorchidism? Pediatrics, (6 Pt 1): p Visootsak, J., et al., Fragile X syndrome: an update and review for the primary pediatrician. Clin Pediatr (Phila), (5): p

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Structura și Organizarea Calculatoarelor Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Chapter 3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR BINARE CU SEMN CONȚINUT Adunarea FXP în cod direct Sumator FXP în cod direct Scăderea

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

TEHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTIONS AND RESEARCHREGARDING ROBOT CONTROL BASED ON IMAGE PROCESSING

TEHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA CONTRIBUTIONS AND RESEARCHREGARDING ROBOT CONTROL BASED ON IMAGE PROCESSING Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila MS POWER POINT s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila chirila@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/~chirila Pornire PowerPoint Pentru accesarea programului PowerPoint se parcurg următorii paşi: Clic pe butonul de

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING OF COMPLEX PARTS

SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING OF COMPLEX PARTS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Eng. Alina Ioana LUCA SUMMARY OF PHD. THESIS RESEARCH ON ALUMINUM VACUUM CASTING

More information

Ec. Roxana Mirela GĂZDAC SUMMARY. PhD THESIS

Ec. Roxana Mirela GĂZDAC SUMMARY. PhD THESIS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTEREIN VITRO LA PLANTE FURAJERE INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE T.Simplăceanu, C.Bindea, Dorina Brătfălean*, St.Popescu, D.Pamfil Institutul Naţional de Cercetere-Dezvoltare pentru

More information

ISBN-13:

ISBN-13: Regresii liniare 2.Liniarizarea expresiilor neliniare (Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 3rd ed, ISBN-13:978-0-07-340110-2 ) Există cazuri în care aproximarea

More information

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm Preparatory Problems 1Se dau punctele coliniare A, B, C, D în această ordine aî AB 4 cm, AC cm, BD 15cm a) calculați lungimile segmentelor BC, CD, AD b) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

TEZĂ DE DOCTORAT. anomalie cromozomială numerică fetală, screening prenatal, diagnostic prenatal, tehnică FISH.

TEZĂ DE DOCTORAT. anomalie cromozomială numerică fetală, screening prenatal, diagnostic prenatal, tehnică FISH. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ CUVINTE CHEIE: anomalie cromozomială numerică fetală, screening prenatal, diagnostic prenatal, tehnică FISH. TEZĂ DE DOCTORAT

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB

Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB Programul MATLAB dispune de o colecţie de funcţii şi interfeţe grafice, destinate lucrului cu Reţele Neuronale Artificiale, grupate sub numele de Neural Network Toolbox.

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII "IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII IN VITRO LA PLANTE FURAJERE INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII "IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE T.Simplăceanu, Dorina Brătfălean*, C.Bindea, D.Pamfil*, St.Popescu Institutul Naţional de Cercetere-Dezvoltare pentru Tehnologii

More information

Excel Advanced. Curriculum. Școala Informală de IT. Educație Informală S.A.

Excel Advanced. Curriculum. Școala Informală de IT. Educație Informală S.A. Excel Advanced Curriculum Școala Informală de IT Tel: +4.0744.679.530 Web: www.scoalainformala.ro / www.informalschool.com E-mail: info@scoalainformala.ro Cuprins 1. Funcții Excel pentru avansați 2. Alte

More information

EPIDEMIOLOGIE GENERALĂ. Dr. Cristian Băicuş Medicală Colentina, 2005

EPIDEMIOLOGIE GENERALĂ. Dr. Cristian Băicuş Medicală Colentina, 2005 EPIDEMIOLOGIE GENERALĂ Dr. Cristian Băicuş Medicală Colentina, 2005 metodologia cercetării (validitate) = EPIDEMIOLOGIA CLINICĂ cercetare clinică ŞI BIOSTATISTICA articol, prezentare evaluarea critică

More information

Ioana Homănă, Eng. PhD THESIS ACOUSTIC ECHO CANCELLATION USING ADAPTIVE FILTERS

Ioana Homănă, Eng. PhD THESIS ACOUSTIC ECHO CANCELLATION USING ADAPTIVE FILTERS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

TEZĂ DE DOCTORAT NOI PERSPECTIVE ÎN DETERMINISMUL GENETIC AL CANCERULUI DE PROSTATĂ -- REZUMAT --

TEZĂ DE DOCTORAT NOI PERSPECTIVE ÎN DETERMINISMUL GENETIC AL CANCERULUI DE PROSTATĂ -- REZUMAT -- UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CAROL DAVILA BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ TEZĂ DE DOCTORAT NOI PERSPECTIVE ÎN DETERMINISMUL GENETIC AL CANCERULUI DE PROSTATĂ -- REZUMAT -- Conducător

More information

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE)

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE) ANTICOLLISION ALGORITHM FOR VV AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP VV (VEHICLE-TO-VEHICLE) 457 Florin MARIAŞIU*, T. EAC* *The Technical University

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 1 (2014) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 7, No., 8 ISSN 454-34x SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION Dan OLARU, Mihai Octavian POPESCU Calitatea distribuţiei energiei electrice

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Textul si imaginile din acest document sunt licentiate Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Codul sursa din acest document este licentiat Public-Domain Esti liber sa distribui acest document

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

Update firmware aparat foto

Update firmware aparat foto Update firmware aparat foto Mulţumim că aţi ales un produs Nikon. Acest ghid descrie cum să efectuaţi acest update de firmware. Dacă nu aveţi încredere că puteţi realiza acest update cu succes, acesta

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

Calculatoare Numerice II Interfaţarea unui dispozitiv de teleghidare radio cu portul paralel (MGSH Machine Guidance SHell) -proiect-

Calculatoare Numerice II Interfaţarea unui dispozitiv de teleghidare radio cu portul paralel (MGSH Machine Guidance SHell) -proiect- Universitatea Politehnica Bucureşti Facultatea de Automaticăşi Calculatoare Calculatoare Numerice II Interfaţarea unui dispozitiv de teleghidare radio cu portul paralel (MGSH Machine Guidance SHell) -proiect-

More information

RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE OF FILING FROM THE KNIFE BLADES VINDROVERS ON THE MECHANICAL WORK ON CUTTING

RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE OF FILING FROM THE KNIFE BLADES VINDROVERS ON THE MECHANICAL WORK ON CUTTING BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIX (LXIII), Fasc. 2, 13 SecŃia CONSTRUCłII DE MAŞINI RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

Raport Financiar Preliminar

Raport Financiar Preliminar DIGI COMMUNICATIONS NV Preliminary Financial Report as at 31 December 2017 Raport Financiar Preliminar Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 RAPORT PRELIMINAR 2017 pag. 0 Sumar INTRODUCERE... 2 CONTUL

More information

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

Eng. Rebeca - Maria COLDA. PhD Thesis Abstract. CONTRIBUTiONS TO THE OPTIMIZATION OF THE USAGE OF RADIO RESOURCES IN WIRELESS SYSTEMS

Eng. Rebeca - Maria COLDA. PhD Thesis Abstract. CONTRIBUTiONS TO THE OPTIMIZATION OF THE USAGE OF RADIO RESOURCES IN WIRELESS SYSTEMS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o Cuprins: 1. Introducere 2. Inspecţia vizuală 6. Testarea ultrasonică 7. Radiografia 3. Metoda lichidului penetrant 4. Inspecţia cu particule magnetice 5. Testarea folosind curenţii Eddy 1 Inspecţia vizuală

More information

I NTRODUCERE M ETODOLOGIE O BIECTIVE CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PREVALENŢEI ŞI SEVERITĂŢII EPISODULUI DEPRESIV MAJOR ÎN N ROMÂNIA CERCETARE

I NTRODUCERE M ETODOLOGIE O BIECTIVE CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PREVALENŢEI ŞI SEVERITĂŢII EPISODULUI DEPRESIV MAJOR ÎN N ROMÂNIA CERCETARE CERCETARE Management în sănătate XIV/2/2010; pp 28-37 I NTRODUCERE În ultimele decade a crescut interesul pentru măsurarea consecinţelor tulburărilor mintale asupra activităţilor zilnice şi asupra rolurilor

More information

Study for Determination of the Fitness Level of the Students by Using the Eurofit Battery Tests

Study for Determination of the Fitness Level of the Students by Using the Eurofit Battery Tests G Y M N A S I U M Vol. XVIII, Issue 1 / 2017 Scientific Journal of Education, Sports, and Health Study for Determination of the Fitness Level of the Students by Using the Eurofit Battery Tests Leuciuc

More information

The driving force for your business.

The driving force for your business. Performanţă garantată The driving force for your business. Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj. Din România către Spania în doar 5 zile!

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT Conducător ştiinţific: Prof. Dr. MIRCEA COVIC Doctorand: LĂCRĂMIOARA - IONELA BUTNARIU IAŞI 2011

More information

Documentaţie Tehnică

Documentaţie Tehnică Documentaţie Tehnică Verificare TVA API Ultima actualizare: 27 Aprilie 2018 www.verificaretva.ro 021-310.67.91 / 92 info@verificaretva.ro Cuprins 1. Cum funcţionează?... 3 2. Fluxul de date... 3 3. Metoda

More information

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Annals of the Academy of Romanian Scientists Online Edition Series on Engineering Sciences ISSN 2066 8570 Volume 7, Number 1/2015 63 INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Elena

More information

PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ

PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ OUTILINE Studiul caz-martor Studiul caz-martor de tip cuib (nested case-control study) Studiul caz-martor de tip incidenţă-densitate STUDIUL

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

Catedra Anatomia Omului

Catedra Anatomia Omului Prolapsul uterin mai este numit hernie a diafragmului pelvian sau insufic - pro Concluzii 1. 2. 3. Bibliografie 1. - 2. - 3. - 4. - 5. -. 6. - 7. http://dnevnik.bigmir.net/view_article/dnevnik/597958/

More information

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016 SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016 SINTEZA ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR 1 Autori: Magda Balica, Ciprian Fartușnic (coordonarea studiului, Introducere, Rezumat, Concluzii, Recomandări,

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

REZIDENŢIAT Specialitatea Chirurgie dento-alveolară anul III

REZIDENŢIAT Specialitatea Chirurgie dento-alveolară anul III Disciplina de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-facială Departamentul I Chirurgicale Facultatea de Medicină Dentară U.M.F. Grigore T.Popa Iaşi REZIDENŢIAT Specialitatea Chirurgie dento-alveolară anul III Scheme

More information

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ELECTROSTATIC DISCHARGE

More information

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive.

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive. . egimul de curent continuu de funcţionare al sistemelor electronice În acest regim de funcţionare, valorile mărimilor electrice ale sistemului electronic sunt constante în timp. Aşadar, funcţionarea sistemului

More information

Keywords: QOL, renal transplant, anephric patient, haemodialysis, renal failure due to malignant lithiasis.

Keywords: QOL, renal transplant, anephric patient, haemodialysis, renal failure due to malignant lithiasis. STUDIUL CALITĂŢII VIEŢII FOLOSIND SF-36 HEALTH SURVEY TEST LA PACIENŢI TRANSPLANTAŢI, PACIENŢI HEMODIALIZAŢI, PACIENŢI ANEFRICI DUPĂ NEOPLASME RENALE ŞI PACIENŢI UREMICI CU UROLITIAZĂ MALIGNĂ COMPARATIVE

More information

Transmiterea datelor prin reteaua electrica

Transmiterea datelor prin reteaua electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan cel Mare din Suceava Facultatea de Inginerie Electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan

More information

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE BOBST EXPERTFOLD 80 ACCUBRAILLE GT Utilajul ACCUBRAILLE GT Bobst Expertfold 80 Aplicarea codului Braille pe cutii a devenit mai rapidă, ușoară și mai eficientă

More information

XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului?

XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului? XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului? În timp ce în capitolele IX şi X am vorbit despre semnificaţia clinică a rezultatelor unui RCT (mărimea efectului), de această dată ne vom ocupa

More information

INTEROGĂRI ÎN SQL SERVER

INTEROGĂRI ÎN SQL SERVER INTEROGĂRI ÎN SQL SERVER Principala operaţie efectuată într-o bază de date este operaţia de extragere a datelor, care se realizează cu ajutorul unei clauze SELECT. SELECT Clauza SELECT are o sintaxă foarte

More information

EXPERIMENTAL RESULTS REGARDING STRUCTURAL RESPONSE OF BOLTED AND HYBRID CONNECTIONS FOR PULTRUDED ELEMENTS

EXPERIMENTAL RESULTS REGARDING STRUCTURAL RESPONSE OF BOLTED AND HYBRID CONNECTIONS FOR PULTRUDED ELEMENTS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIX (LXIII), Fasc. 6, 2013 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ EXPERIMENTAL RESULTS REGARDING STRUCTURAL

More information

STARS! Students acting to reduce speed Final report

STARS! Students acting to reduce speed Final report STARS! Students acting to reduce speed Final report Students: Chiba Daniel, Lionte Radu Students at The Police Academy Alexandru Ioan Cuza - Bucharest 25 th.07.2011 1 Index of contents 1. Introduction...3

More information

Seminar despre principiul HARDY-WEINBERG

Seminar despre principiul HARDY-WEINBERG Seminar despre principiul HARDY-WEINBERG Echilibrul Hardy-Weinberg Enunţ: "Într-o populaţie mare în care împerecherea este întâmplătoare, frecvenţa genelor şi fenotipurilor sunt constante din generaţie

More information

THE MEASUREMENT OF MAGNETIC FIELD IN TWO POWER DISTRIBUTION SUBSTATIONS

THE MEASUREMENT OF MAGNETIC FIELD IN TWO POWER DISTRIBUTION SUBSTATIONS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Volumul 62 (66), Numărul 4, 2016 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ THE MEASUREMENT OF

More information

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe Candlesticks 14 Martie 2013 Lector : Alexandru Preda, CFTe Istorie Munehisa Homma - (1724-1803) Ojima Rice Market in Osaka 1710 devine si piata futures Parintele candlesticks Samurai In 1755 a scris The

More information

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS 273 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA ACTA TECHNICA NAPOCENSIS Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering Vol. 58, Issue II, June, 2015 SOUND POLLUTION EVALUATION IN INDUSTRAL ACTIVITY Lavinia

More information

O abordare Data Mining pentru detectarea accesului neautorizat la baza de date.

O abordare Data Mining pentru detectarea accesului neautorizat la baza de date. O abordare Data Mining pentru detectarea accesului neautorizat la baza de date. 1. Introducere 2. Lucrări asemănătoare 3. Modelul de clasificare 4. Dependenţele intre date 4.1 Terminologia dependenţei

More information

Introducere. Rezecţia prostatică transuretrală (TURP) reprezintă principala modalitate terapeutică

Introducere. Rezecţia prostatică transuretrală (TURP) reprezintă principala modalitate terapeutică COMPLICAŢII PRECOCE DUPĂ TUR-P C Catarig 1, R Boja 2, V Oşan 2, L Schwartz 1, S Nedelcu 1, O Golea 1, A Chiujdea 1, O Mălău 1, I Muntoi 1, L Vass 2, B Uzun 1 1 Spitalul Clinic de Urgenţă, Tg. Mureş; 2

More information

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA florin.lilea@gmail.com Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr.

More information

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 3-4, 2008 Secţia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE

More information

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ INFLUENŢA FACTORILOR DE PERSONALITATE ŞI A STRESULUI ASUPRA PERFORMANŢEI ACADEMICE LA STUDENŢII MEDICINIŞTI TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT CONDUCĂTOR

More information

USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING PROCESESS

USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING PROCESESS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LXI (LXV), Fasc. 3, 2015 Secţia CONSTRUCŢII DE MAŞINI USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

O ALTERNATIVĂ MODERNĂ DE ÎNVĂŢARE

O ALTERNATIVĂ MODERNĂ DE ÎNVĂŢARE WebQuest O ALTERNATIVĂ MODERNĂ DE ÎNVĂŢARE Cuvinte cheie Internet WebQuest constructivism suport educational elemente motivationale activitati de grup investigatii individuale Introducere Impactul tehnologiilor

More information

Managementul Proiectelor Software Metode de dezvoltare

Managementul Proiectelor Software Metode de dezvoltare Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Managementul Proiectelor Software Metode de dezvoltare 2 Metode structurate (inclusiv metodele OO) O mulțime de pași și

More information

DEZVOLTAREA NEUROPSIHICĂ ÎN FENILCETONURIE - STUDIU CLINIC

DEZVOLTAREA NEUROPSIHICĂ ÎN FENILCETONURIE - STUDIU CLINIC Cercetare clinică DEZVOLTAREA NEUROPSIHICĂ ÎN FENILCETONURIE - STUDIU CLINIC Monica Alina Berecki¹, Ileana Benga², Steluţa Palade², Romana Vulturar³ ¹Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj, Secţia

More information

Generatorul cu flux axial cu stator interior nemagnetic-model de laborator.

Generatorul cu flux axial cu stator interior nemagnetic-model de laborator. Generatorul cu flux axial cu stator interior nemagnetic-model de laborator. Pentru identificarea performanţelor la funţionarea în sarcină la diferite trepte de turaţii ale generatorului cu flux axial fară

More information

CERCETAREA ONLINE FLASH! PREP IN EUROPE: PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP UNAIDS

CERCETAREA ONLINE FLASH! PREP IN EUROPE: PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP UNAIDS PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP APPROVED BY SUPPORTED BY UNAIDS 2 CE ESTE PREP? PrEP (profilaxia pre-expunere) denumește utilizarea unui medicament antiretroviral HIV de către o persoană

More information

ANALIZA COSTURILOR DE PRODUCTIE IN CAZUL PROCESULUI DE REABILITARE A UNUI SISTEM RUTIER NERIGID

ANALIZA COSTURILOR DE PRODUCTIE IN CAZUL PROCESULUI DE REABILITARE A UNUI SISTEM RUTIER NERIGID ANALIZA COSTURILOR DE PRODUCTIE IN CAZUL PROCESULUI DE REABILITARE A UNUI SISTEM RUTIER NERIGID Sef lucrari dr. ing. Tonciu Oana, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti In this paper, we analyze

More information

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I OFDM TRANSMISSION USING PILOT SYMBOL Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrarea este realizat

More information

În continuare vom prezenta unele dintre problemele de calcul ale numerelor Fibonacci.

În continuare vom prezenta unele dintre problemele de calcul ale numerelor Fibonacci. O condiţie necesară şi suficientă ca un număr să fie număr Fibonacci Autor: prof. Staicu Ovidiu Ninel Colegiul Economic Petre S. Aurelian Slatina, jud. Olt 1. Introducere Propuse de Leonardo Pisa în 1202,

More information

CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE

CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA Școala Doctorală de Studii Inginerești Ing. Daniel TIUC CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE Teză destinată obținerii titlului

More information

TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat

TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ IMPACTUL CARENŢELOR NUTRIŢIONALE ŞI DE ÎNGRIJIRE ASUPRA DEZVOLTĂRII NEUROPSIHICE LA COPIL TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat Conducător

More information

Rem Ahsap is one of the prominent companies of the market with integrated plants in Turkey, Algeria and Romania and sales to 26 countries worldwide.

Rem Ahsap is one of the prominent companies of the market with integrated plants in Turkey, Algeria and Romania and sales to 26 countries worldwide. Ȋncepându-şi activitatea ȋn 2004, Rem Ahsap este una dintre companiile principale ale sectorului fabricǎrii de uşi având o viziune inovativǎ şi extinsǎ, deschisǎ la tot ce ȋnseamnǎ dezvoltare. Trei uzine

More information

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Aplicarea politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de

More information