Creare baza de data Deschidem aplicaţia Microsoft Access. Lansarea în execuţie a programului se face urmând calea:

Size: px
Start display at page:

Download "Creare baza de data Deschidem aplicaţia Microsoft Access. Lansarea în execuţie a programului se face urmând calea:"

Transcription

1 Baze de date Pentru început este bine să înţelegem noţiunile de bază din Access: modul de organizare a unei baze de date, a noţiunilor de tabel, înregistrare, câmp, tip de dată al câmpului, proprietăţi ale câmpului. Şi nu în ultimul rând, ce rost are împărţirea unei baze de date în mai multe tabele (normalizarea unei baze de date)? Baza de date = o colecţie formată din unul sau mai multe tabele. Creare baza de data Deschidem aplicaţia Microsoft Access. Lansarea în execuţie a programului se face urmând calea: Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Access NEW... -se tastează numele bazei de date (fişierele care au extensia.accdb se pot deschide doar cu Access 2007 sau mai recent, iar cele cu extensia.mdb cu versiuni mai vechi de Access), -se alege locaţia unde se doreşte să se salveze baza de date cu click pe pictograma din dreapta şi se apasă butonul Create. Tabele într-o bază de date Informaţiile referitoare la o ENTITATE ( un tip de obiect, fenomen activitate) sunt grupate împreună în acelaşi tabel (Table). sau de Se vor proiecta tabele pentru câte entitati sunt necesare pentru a memora informaţiile considerate utile din domeniul respectiv de activitate. Într-un tabel al bazei de date ca şi într-un tabel obişnuit datele sunt organizate pe rânduri şi coloane. Rândurile conţin informaţii despre fiecare element din obiectul sau activitatea respectivă Numele entitatii = numele tabelei CAMPURI INSTANTE = INREGISTRARI Coloanele reprezintă caracteristicile sau atributele elementului. Rândurile se mai numesc înregistrări (records), iar coloanele se mai numesc câmpuri (fields).

2 Structura tabelului poate fi vizualizată/ modificată din modul Design (Design View) şi conţine informaţii despre: -denumirea coloanelor (câmpurilor); -tipul de date; -dimensiunea coloanelor - Field Size; -alte proprietăţi ale acestora. Fiecare câmp al unui tabel din Access are asociate: - un tip de date şi - proprietăţi specifice acelui tip de date.

3 Proprietăţile unui câmp: - dimensiune - Field Size - Text, proprietatea determină numărul maxim de caractere ce pot fi introduse - se pot introduce maxim 255 caractere; - Memo, proprietatea determină un numar mare de caractere ce pot fi introduse mai mult de 255 caractere, până la de caractere; Currency: este utilizat pentru stocarea valorilor monetare în vederea efectuării de calcule şi comparaţii monetare; Yes/No: este utilizat pentru stocarea unei valori din maxim doua posibile: true sau false, yessau no, on sau off conform setarii din proprietatea Format; OLE Object: este tipul de date utilizat pentru inserarea unui obiect de tip imagine Number: este utilizat pentru stocarea valorilor numerice; proprietatea Field Size precizează dimensiunea şi tipul valorii numerice; Pentru câmpurile de tip Numeric, reprezintă tipul sistemului de codificare, iar opţiunile sunt: 1) Integer, pentru valori între şi (fără zecimale) 2) Long integer pentru valori întregi între şi (fără zecimale) 3) Single pentru valori între E38 şi E-45 în cazul numerelor negative şi între E-45 şi E38 în cazul numerelor pozitive 4) Double pentru valori între E308 şi E-324, respectiv E308 şi E-324

4 -Autonumber: valoarea este generată prin incrementarea ultimei valori sau prin generare aleatoare conform setării din proprietatea New Values (valoarea Increment (numere consecutive) sau Random (aleator)); Validation Rule - această proprietate ne permite să controlăm valorile introduse. Trebuie stabilite anumite criterii pentru aceste valori. De exemplu, dacă într-un câmp anume vrem să avem valori între 100 şi 5000, vom scrie la Validation Rule >=100 AND <=5000. Required. Selectând Yes, utilizatorul este obligat să introducă o valoare corectă în acest câmp. Selectând No, utilizatorul poate lăsa acest câmp necompletat. Proprietatea LookUp La câmpurile de tip Number, Text sau Yes/No, se poate atasa proprietatea LookUp, care permite introducerea de date prin intermediul unui control List Box(lista derulantă) sau Combo Box(Lista ascunsă) direct din una din următoarele trei tipuri de surse: Valoarea unor câmpuri dintr-un alt tabel sau cerere (query)- cea mai utilizată Dintr-o listă de valori introdusă şi ataşată casetei Numele unor câmpuri dintr-un alt tabel sau cerere. - Hyperlink: este tipul de date utilizat pentru stocarea unei hiperlegături către o locaţie a unui alt obiect din baza de date, document Office sau pagina Web; Realizarea relaţiilor între tabele Prin modul de proiectare a tabelelor şi a structurii acestora, se urmăreşte reducerea redundanţei datelor (repetarea datelor) prin înregistrarea unei informaţii o singură dată şi accesarea ei oriunde este necesar. De exemplu, o bază de date care îşi propune să gestioneze informaţiile dintr-o bibliotecă poate conţine în principal câteva tabele cum sunt: AUTORI (nume, cod_a) CĂRŢI (cod_c, titlu, editura,nr-buc, cod_a, preţ/buc) CLIENTI (cod_cl, nume, CNP, adresa, ) Edituri(cod_ed, nume, adresa) Împrumuturi(cod_i, perioada, tip_abonament)

5 Prin realizarea mai multor tabele (în locul unui singur tabel) şi a relaţiilor între acestea, se elimină repetarea datelor (REDUNDANTA), deci un volum mai mic de muncă şi o bază de date de dimensiuni reduse. În cazul relaţiilor există două tipuri de tabele: tabelul principal (părinte) şi tabelul secundar (copil). O relaţie este o asociere între două câmpuri a două tabele diferite. Într-o bază de date putem avea trei tipuri de relaţii: - relaţie unu la unu - când o înregistrare dintr-un tabel poate avea ca referinţă o înregistrare din tabelul secundar - relaţie unu la N - când o înregistrare dintr-un tabel primar poate avea mai mulţi corespondenţi în tabelul în tabelul secundar. - relaţie N la M - când unei înregistrări din tabelul primar îi corespund mai multe înregistrări din tabelul secundar, iar unei înregistrări din tabelul secundar îi corespund mai multe înregistrări în tabelul primar. Acest tip de relaţie este posibil doar atunci când apare un al treilea tabel, care face legătura între alte două tabele. Tabele. Relatii Concepte de bază Într-o bază de date relaţională datele sunt organizate în tabele şi programe (care prelucrează aceste date). Bazele de date relaţionale permit folosirea simultană a datelor din mai multe tabele. În cazul relaţiilor există două tipuri de tabele: tabelul principal (părinte) şi tabelul secundar (copil). O relaţie este o asociere între două câmpuri a două tabele diferite. Într-o bază de date putem avea trei tipuri de relaţii:

6 - relaţie unu la unu - când o înregistrare dintr-un tabel poate avea ca referinţă o înregistrare din tabelul secundar (şi viceversa). - relaţie unu la N - când o înregistrare dintr-un tabel primar poate avea mai mulţi corespondenţi în tabelul secundar. De exemplu un tabel cu judeţele, iar altul cu clienţi. Astfel, într-un judeţ pot fi mai mulţi clienţi, dar clienţii aparţin unui singur judeţ. - relaţie N la M - când unei înregistrări din tabelul primar îi corespund mai multe înregistrări din tabelul secundar, iar unei înregistrări din tabelul secundar îi corespund mai multe înregistrări în tabelul primar. Vom putea ajunge la această ferestră prin două moduri: în fereastra Database apelăm meniul Tools şi selectăm opţiunea Relationships După aceşti primi paşi vom avea în fereastra Relationships cele două tabele introduse. Pentru a crea o relaţie nu avem decât să selectăm un câmp din tabelul principal şi să-l tragem deasupra câmpului de referinţă din tabelul secundar. După ce selectăm câmpurile ce vor forma o legătură va apărea o nouă fereastră Edit relationships.

7 Tipuri de interogări Interogările pot fi clasificate astfel: 1. interogări simple sau de selecţie (folosind condiţii logice); 2. interogări pentru actualizare - modifică datele din tabele - delete query (interogare de ştergere înregistrări pe baza criteriilor specificate), - update query (interogare de modificare a câmpurilor) şi - append query (interogare de adăugare înregistrări). 3. interogări încrucişate sau bidimensionale. Exemplu: Într-o instituţie şcolară sunt memorate într-un catalog virtual toate notele elevilor. Pentru acest lucru, informaticianul a creat o bază de date în care a inclus informaţii despre elevi (numele, prenumele, CNP-ul acestuia), precum şi notele fiecărui elev. Este important să se cunoască data la care a fost pusă o notă, pentru a se putea urmări frecvenţa notării. Diagrama ERD care descrie scenariul de mai sus este: Cerinţe: a) Construiţi baza de date cu tabele corespunzătoare şi relaţiile reprezentate în ERD şi populaţi tabelele cu înregistrări relevante pentru cerinţele următoare: b) Afişaţi numele, prenumele şi notele elevilor care au fost evaluaţi în luna martie 2010 la o materie a cărei denumire se citeşte de la tastatură. c) Determinaţi media notelor obţinute la informatică în anul curent. d) Afişaţi, pentru toţi elevii, toate notele primite. În raport, elevii trebuie să apară în ordine alfabetică.

8 Rezolvare a) Construiţi baza de date cu tabele corespunzătoare şi relaţiile reprezentate în ERD şi populaţi tabelele cu înregistrări relevante pentru cerinţele următoare. Se creează o bază de date nouă. Structura tabelului ELEV pentru fiecare câmp: - cnp - cheie primară, Data Type: Text (chiar dacă CNP este format din cifre, tipul se alege text) Field Size: 13 (codul numeric personal are 13 cifre) Format: (13 de zero, pentru a elimina posibilitatea ca operatorul să greşească - să introducă mai multe sau mai puţine cifre) Caption: C.N.P. Validation Rule: Like "?????????????" (Like urmat de 13 semne de întrebare între ghilimele) Validation Text: CNP este format din exact 13 cifre. Required: Yes Allow Zero Lenght: No Index: Yes (No Duplicates) - nume - Data Type: Text Field Size: 30 Caption: Nume elev Validation Rule: Is Not Null Validation Text: Introduceti numele Required: Yes - prenume - Data Type: Text Field Size: 30 Caption: Prenume elev Validation Rule: Is Not Null Validation Text: Introduceti prenumele Required: Yes Se introduc datele în tabel. Structura tabelului NOTA pentru fiecare câmp: - data - Data Type: Date/Time Caption: Data Validation Rule: Is Not Null Validation Text: Introduceti data Required: Yes - nota - Data Type: Number Field Size: Integer Caption: Nota Validation Rule: Between 1 And 10 Validation Text: Introduceti nota - o cifra intre 1 si 10. Required: Yes - materia - Data Type: Text Field Size: 30

9 Caption: Disciplina Validation Rule: Is Not Null Validation Text: Introduceti disciplina Required: Yes - observatii - Data Type: Text (ar putea fi şi de tip Memo = maxim caractere) Field Size: 255 Caption: Observaţii Required: No * * Pentru putea a realiza o relaţie între cele două tabele, acestea trebuie să aibă un câmp comun. De aceea este necesară crearea a încă unui câmp în tabelul NOTA. Acest câmp va face legătura între cele două tabele. În tabelul NOTA adăugăm câmpul - cnp - Data Type: Text, Field Size: 13, Required: Yes. Notă (pentru cei avansaţi): Introducerea CNP în tabelul NOTA pentru fiecare înregistrare ia destul de mult timp, existând şi posibilitatea introducerii eronate a CNP. De aceea,valorile se pot alege dintr-o listă care să preia din tabelul ELEV şi numele elevului. Access selectează, pe baza unei interogări, câmpurile cnp, nume şi prenume din tabelul ELEV şi le afişează ca pe o listă în câmpul id_revista din tabelul ABONAMENT). Setări necesare: Display Control: List Box - indicăm că valoarea va fi preluată dintr-o listă de valori Row Source Type: Table/Query - lista de valori va fi preluată dintr-un tabel sau dintr-o interogare, care va fi specificat mai jos Row Source: aici avem mai multe posibilităţi - poate fi ales un tabel, o interogare, poate fi scrisă direct interogarea sau se poate apela la expertul de interogare pentru a creea interogarea. În cazul de faţă, interogarea selectează câmpurile cnp, nume şi prenume din tabelul ELEV Bound Column: se indică de unde se preiau valorile - dintr-a câta coloană din interogare - aici, din prima coloană care rezultă în urma interogării (cnp) Column Count: se indică numărul de coloane care vor fi afişate la completarea datelor. Alegem trei, pentru ca să fie vizibile numele şi prenumele elevilor (vezi figura de mai jos) Column Heads: pentru afişarea/ascunderea capului de tabel - am ales No, deci nu va fi afişat Column Widths: " (unitatea de măsură este în inch - sau ţoli) - indică lăţimea coloanelor

10 Astfel devine mai simplă şi mai rapidă completarea câmpului cnp (vezi figura de mai jos), prin alegerea acestuia din listă: În modul Datasheet View se completează tabelul cu câteva înregistrări (minim o înregistrare cu data când a fost primită nota este în luna martie vezi cerinţa b şi minim o înregistrare cu disciplina Informatică - vezi cerinţa c). Se realizează relaţia dintre tabele legând câmpul-cheie primară cnp din tabelul ELEV la câmpul cnp din tabelul NOTA. Între cele două tabele se realizează o relaţie One-to-many (una la mai multe, adică o înregistrare din tabelul ELEV corespunde la mai multe înregistrări din tabelul NOTA. Altfel zis, în acest caz, un elev poate avea mai multe note. Se urmează aceiaşi paşi ca la subiectul 1. b) Afişaţi numele, prenumele şi notele elevilor care au fost evaluaţi în luna martie 2010 la o materie a cărei denumire se citeşte de la tastatură. Se creează o interogare care preia date din ambele tabele Create - Query Wizard - Simple Query Wizard: - din tabelul ELEV se preiau numele şi prenumele elevilor; - din tabelul NOTA se preiau data (pentru a selecta luna martie 2010), nota şi materia.

11 Pentru citirea materiei de la tastatură, în coloana corespunzătoare câmpului materia, pe rândul Criteria se introduce între paranteze pătrate textul Introduceti materia. Pentru selectarea lunii se foloseşte funcţia Month (care extrage luna din data calendaristică), iar pentru selectarea anului - funcţia Year (care extrage anul din data calendaristică) - vezi figura de mai sus. c) Determinaţi media notelor obţinute la informatică în anul curent. Se creează o interogare care preia date din ambele tabele Create - Query Wizard - Simple Query Wizard - Summary (la Summary Options se bifează opţiunea Avg - media aritmetică): După salvarea interogării, în modul de vizualizare Design View, se fac următoarele modificări (vezi figura de mai jos): - în coloana corespunzătoare câmpului materia, pe rândul criteria se scrie între ghilimele Informatica; - în coloana corespunzătoare datei pe rândul Field se foloseşte funcţia Year pentru a extrage anul din data calendaristică pe rândul Criteria se scrie 2010; - se rotunjeşte media aritmetică la două zecimale: Media: Round(Avg([nota]),2) pentru a se evita afişarea mai multor zecimale. d) Afişaţi, pentru toţi elevii, toate notele primite. În raport, elevii trebuie să apară în ordine alfabetică. Se creează un raport. Click pe butonul Create din meniu, apoi pe Report Wizard din grupul de butoane Reports. Se aleg datele care vor fi afişate în raport: - din tabelul ELEV, se aleg câmpurile nume şi prenume; - din tabelul NOTA se aleg câmpurile materia şi nota.

12 În fereastra următoare, gruparea datelor se face după elev(by Elev). Din fereastra următoare se poate alege încă un nivel de grupare: după materie. În fereastra de ordonare a datelor există posibilitatea de ordonare crescătoare sau descrescătoare a notelor. Următoarea fereastră ne propune modul de afişare al datelor folosind diferite şabloane (layout), după care, în ultima fereastră, ni se cere numele raportului nou creat şi deschiderea acestuia pentru previzualizare sau pentru modificare. Modul previzualizare arată cum va fi listat raportul la imprimantă. E posibil ca la generarea automată a raportului unele câmpuri să nu încapă pe foaie sau să dorim să le poziţionăm altfel. Ulterior, raportul poate fi modificat din modul Design View, unde se pot rearanja etichetele raportului şi se pot adăuga elemente grafice etc. În figura de mai sus se pot vedea nivelurile de grupare alese.

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila MS POWER POINT s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila chirila@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/~chirila Pornire PowerPoint Pentru accesarea programului PowerPoint se parcurg următorii paşi: Clic pe butonul de

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

INTEROGĂRI ÎN SQL SERVER

INTEROGĂRI ÎN SQL SERVER INTEROGĂRI ÎN SQL SERVER Principala operaţie efectuată într-o bază de date este operaţia de extragere a datelor, care se realizează cu ajutorul unei clauze SELECT. SELECT Clauza SELECT are o sintaxă foarte

More information

Baza de date: tabele, date. Componentele unei B.D.: tabele, constrangeri, relatii. Entitati ale unei B.D.: formulare, interogari, rapoarte

Baza de date: tabele, date. Componentele unei B.D.: tabele, constrangeri, relatii. Entitati ale unei B.D.: formulare, interogari, rapoarte 1. Introducere ~ Microsoft Access ~ Baze de Date Baza de date: tabele, date. Componentele unei B.D.: tabele, constrangeri, relatii. Entitati ale unei B.D.: formulare, interogari, rapoarte 2. Crearea unei

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU PREGĂTIREA MISIUNILOR DE NIVEL TACTIC

APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU PREGĂTIREA MISIUNILOR DE NIVEL TACTIC APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU PREGĂTIREA MISIUNILOR DE NIVEL TACTIC Asist.univ.drd. Romana OANCEA Conf.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu Abstract The paper describes

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un echipament HG8121H cu funcție activă de router

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un echipament HG8121H cu funcție activă de router Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un echipament Huawei HG8121H, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Structura și Organizarea Calculatoarelor Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Chapter 3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR BINARE CU SEMN CONȚINUT Adunarea FXP în cod direct Sumator FXP în cod direct Scăderea

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

MICROSOFT ACCESS 2007 (DE CĂUTAT???)

MICROSOFT ACCESS 2007 (DE CĂUTAT???) Access 2007 Modul A Pagina 1 MICROSOFT ACCESS 2007 (DE CĂUTAT???) 1. CONCEPTE GENERALE PRIVIND BAZELE DE DATE Evoluţia diferitelor metode şi tehnici de organizare a datelor pe suporturi de memorie externă

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul

More information

1 Vasile Violeta Ion Popescu Avram Maria Câmpuri în tabel

1 Vasile Violeta Ion Popescu Avram Maria Câmpuri în tabel ECDL MODULUL 5 Baze de date 1.1. Concepte generale privind bazele de date 1. Utilizarea aplicaţiei Access De ce foloisim bazele de date: Atunci când avem mai multe informaţii despre un anumit lucru si

More information

SGBD Access 2010: Query

SGBD Access 2010: Query SGBD Access 2010: Query Interogarea (Query) este un obiect ce permite vizualizarea informaţiilor obţinute prin selectarea şi prelucrarea datelor din unul sau mai multe tabele (sau interogări) Rezultatul

More information

UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA

UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Nicolae Morariu BAZE DE DATE Îndrumar de laborator 2005 1 Referenţi ştiinţifici: Prof.univ.dr.ing. Alexandru

More information

Itemi Sisteme de Operare

Itemi Sisteme de Operare Itemi Sisteme de Operare 1. Pentru a muta un dosar (folder) de pe partiţia C: pe partiţia D: folosim: a. New Folder b. Ctrl + C din bara de instrumente şi Copy; c. Ctrl + X şi Ctrl + V; d. Edit Paste;

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

Excel Advanced. Curriculum. Școala Informală de IT. Educație Informală S.A.

Excel Advanced. Curriculum. Școala Informală de IT. Educație Informală S.A. Excel Advanced Curriculum Școala Informală de IT Tel: +4.0744.679.530 Web: www.scoalainformala.ro / www.informalschool.com E-mail: info@scoalainformala.ro Cuprins 1. Funcții Excel pentru avansați 2. Alte

More information

Update firmware aparat foto

Update firmware aparat foto Update firmware aparat foto Mulţumim că aţi ales un produs Nikon. Acest ghid descrie cum să efectuaţi acest update de firmware. Dacă nu aveţi încredere că puteţi realiza acest update cu succes, acesta

More information

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm Preparatory Problems 1Se dau punctele coliniare A, B, C, D în această ordine aî AB 4 cm, AC cm, BD 15cm a) calculați lungimile segmentelor BC, CD, AD b) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

X-Fit S Manual de utilizare

X-Fit S Manual de utilizare X-Fit S Manual de utilizare Compatibilitate Acest produs este compatibil doar cu dispozitivele ce au următoarele specificații: ios: Versiune 7.0 sau mai nouă, Bluetooth 4.0 Android: Versiune 4.3 sau mai

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Textul si imaginile din acest document sunt licentiate Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Codul sursa din acest document este licentiat Public-Domain Esti liber sa distribui acest document

More information

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Olimpiada de Tehnologia Informaţiei etapa judeţeană 2 aprilie 2016

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Olimpiada de Tehnologia Informaţiei etapa judeţeană 2 aprilie 2016 Subiect - Proba proiect 100 puncte GOOD FOOD Notă: Toate resursele le găsiţi în folder-ul Resurse aflat pe desktop. Creați un folder cu denumirea X, în care X este ID-ul de concurs și salvați în folder-ul

More information

Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB

Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB Programul MATLAB dispune de o colecţie de funcţii şi interfeţe grafice, destinate lucrului cu Reţele Neuronale Artificiale, grupate sub numele de Neural Network Toolbox.

More information

MICROSOFT OFFICE ACCESS

MICROSOFT OFFICE ACCESS MICROSOFT OFFICE ACCESS NoŃiuni introductive despre baze de date Definirea termenilor O bază de date reprezintă o colecńie de date înrudite, care se referă la un anumit subiect sau obiectiv, împreuna cu

More information

Proceduri stocate. Crearea procedurilor stocate. Varianta 1 În Management Studio se dă clic pe New Query ca în imaginea de mai jos: Fig.

Proceduri stocate. Crearea procedurilor stocate. Varianta 1 În Management Studio se dă clic pe New Query ca în imaginea de mai jos: Fig. Proceduri stocate Crearea procedurilor stocate. Varianta 1 În Management Studio se dă clic pe New Query ca în imaginea de mai jos: Fig. 1 Odată cu deschiderea editorului SQL, apare și bara de instrumente

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

Baze de date distribuite și mobile

Baze de date distribuite și mobile Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Baze de date distribuite și mobile Lect.dr. Adrian Runceanu Curs 3 Model fizic şi model

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ CATEDRA DE ACŢIONĂRI ELECTRICE. Şef lucrări dr. ing. Cătălin CONSTANTINESCU BAZE DE DATE

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ CATEDRA DE ACŢIONĂRI ELECTRICE. Şef lucrări dr. ing. Cătălin CONSTANTINESCU BAZE DE DATE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ CATEDRA DE ACŢIONĂRI ELECTRICE Şef lucrări dr. ing. Cătălin CONSTANTINESCU BAZE DE DATE Electromecanică - Frecvenţă redusă - Suport teoretic - 2006-2007

More information

Arbori. Figura 1. struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; }; #include <stdio.h> #include <conio.h> struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; }

Arbori. Figura 1. struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; }; #include <stdio.h> #include <conio.h> struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; } Arbori Arborii, ca şi listele, sunt structuri dinamice. Elementele structurale ale unui arbore sunt noduri şi arce orientate care unesc nodurile. Deci, în fond, un arbore este un graf orientat degenerat.

More information

ISBN-13:

ISBN-13: Regresii liniare 2.Liniarizarea expresiilor neliniare (Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 3rd ed, ISBN-13:978-0-07-340110-2 ) Există cazuri în care aproximarea

More information

Mai bine. Pentru c putem.

Mai bine. Pentru c putem. 1 CUPRINS: 1. SUMAR APLICAŢIE...... 3 1.1 Introducere... 3 1.2 Tipul de aplicaţie... 3 2. SPECIFICAŢII FUNCŢIONALE... 3 3. INSTALARE... 3 3.1 Introducere... 3 3.2 Ce trebuie să verificaţi înainte de a

More information

Figura x.1 Ecranul de pornire al mediului de dezvoltare

Figura x.1 Ecranul de pornire al mediului de dezvoltare x. Mediul de dezvoltare MICROSOFT VISUAL C++ În cadrul acestui capitol vom prezenta Microsoft Visual C++, din cadrul suitei Microsoft Visual Studio 2012, care este un mediu de programare care suportă dezvoltarea

More information

Documentaţie Tehnică

Documentaţie Tehnică Documentaţie Tehnică Verificare TVA API Ultima actualizare: 27 Aprilie 2018 www.verificaretva.ro 021-310.67.91 / 92 info@verificaretva.ro Cuprins 1. Cum funcţionează?... 3 2. Fluxul de date... 3 3. Metoda

More information

1. Creaţi un nou proiect de tip Windows Forms Application, cu numele MdiExample.

1. Creaţi un nou proiect de tip Windows Forms Application, cu numele MdiExample. Aplicaţia MdiExample Aplicaţia implementează: Deschiderea şi închiderea ferestrelor child. Minimizarea şi maximizarea ferestrelor. Aranjarea ferestrelor. Tratarea mesajului de atenţionare la ieşirea din

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Ce este o BAZA DE DATE?

Ce este o BAZA DE DATE? Ce este o BAZA DE DATE? In sens larg un sistem proiectat pentru a oferi un mecanism organizat, capabil sa stocheze, sa actualizeze si sa regaseasca informatia Exemplu: o biblioteca Noţiunea de bază de

More information

Subinterogari SELECT salariul FROM angajaţi WHERE nume= Ionescu SELECT nume, prenume FROM angajaţi WHERE salariul>s

Subinterogari SELECT salariul FROM angajaţi WHERE nume= Ionescu SELECT nume, prenume FROM angajaţi WHERE salariul>s Subinterogari Sunteţi patronul unei firme. În ultima perioadă unul dintre salariaţii firmei, pe nume Ionescu, s-a remarcat în mod deosebit prin activitatea sa. Aţi decis de aceea să îi măriţi salariul

More information

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date.

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. 9. Memoria Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. Primul nivel conține memorie de program cache (L1P) și memorie de date cache (L1D). Al doilea

More information

UTILIZAREA FOILOR DE CALCUL TABELAR - EXCEL

UTILIZAREA FOILOR DE CALCUL TABELAR - EXCEL UTILIZAREA FOILOR DE CALCUL TABELAR - EXCEL 1. Deschiderea aplicaţiei Excel - Start Programs Microsoft Excel; - Dublu clic pe pictograma de pe ecran sub care scrie Microsoft Excel; Pe ecranul monitorului

More information

INTRODUCERE... 2 SCENARIUL... 3 ERD (DIAGRAMA ENTITATE RELAȚIE)... 6 MAPARE... 8 REALIZARE APLICAȚIE BIBLIOGRAFIE...

INTRODUCERE... 2 SCENARIUL... 3 ERD (DIAGRAMA ENTITATE RELAȚIE)... 6 MAPARE... 8 REALIZARE APLICAȚIE BIBLIOGRAFIE... CUPRINS INTRODUCERE... 2 SCENARIUL... 3 ERD (DIAGRAMA ENTITATE RELAȚIE)... 6 MAPARE... 8 REALIZARE APLICAȚIE... 10 BIBLIOGRAFIE... 17 INTRODUCERE Aplicația TEATRU este un produs soft care poate fi utilizat

More information

R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Palatul Parlamentului Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, 050725 Bucureşti, România Telefon: (+40-21) 312 34 84; 335 62 09 Fax: (+40-21) 312 43 59;

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Capitolul IF.02. Structurarea bazelor de date

Capitolul IF.02. Structurarea bazelor de date Capitolul Cuvinte-cheie: Normalizare, prima formă normală, a doua formă normală, a treia formă normală, cheie candidată, relatie 1 la 1, relație 1 la n, relație m la n IA.02.1. Scurt istoric În anii '60,

More information

Laboratorul 3 Lucrul cu baze de date relaționate în Visual C#.NET

Laboratorul 3 Lucrul cu baze de date relaționate în Visual C#.NET Laboratorul 3 Lucrul cu baze de date relaționate în Visual C#.NET Ce ne propunem astăzi? În acest laborator ne propunem să implementăm în Visual C#.NET o aplicație destinată unui cabinet medical de radiologie,

More information

Modulul 5 Baze de date

Modulul 5 Baze de date Scopul modulului Modulul 5, Baze de date, solicită din partea cititorului înţelegerea noţiunilor fundamentale despre bazele de date şi demonstrarea abilităţii de a folosi o bază de date pe un computer

More information

Ce pot face pe hi5? Organizare si facilitati. Pagina de Home

Ce pot face pe hi5? Organizare si facilitati. Pagina de Home Ce este Hi5!? hi5 este un website social care, în decursul anului 2007, a fost unul din cele 25 cele mai vizitate site-uri de pe Internet. Compania a fost fondată în 2003 iar pana in anul 2007 a ajuns

More information

Ghid de pregătire pentru certificarea IC3 Global Standard 4

Ghid de pregătire pentru certificarea IC3 Global Standard 4 Ghid de pregătire pentru certificarea IC3 Global Standard 4 Aplicații cheie Lecția 11: Microsoft Access CCI Learning Solutions Inc. 1 Obiectivele lecției Când veţi termina lecţia, veţi ști: ce este o bază

More information

MANAGEMENTUL CALITĂȚII - MC. Proiect 5 Procedura documentată pentru procesul ales

MANAGEMENTUL CALITĂȚII - MC. Proiect 5 Procedura documentată pentru procesul ales MANAGEMENTUL CALITĂȚII - MC Proiect 5 Procedura documentată pentru procesul ales CUPRINS Procedura documentată Generalități Exemple de proceduri documentate Alegerea procesului pentru realizarea procedurii

More information

Colegiul Național Calistrat Hogaș Piatra-Neamț LIMBAJUL SQL

Colegiul Național Calistrat Hogaș Piatra-Neamț LIMBAJUL SQL LIMBAJUL SQL Prezentare generală SQL (Structured Query Language) este în prezent, unul din cele mai puternice limbaje structurate pentru interogarea bazelor de date relaţionale. Este un limbaj neprocedural

More information

Macrocomenzi. Figura 1. Personalizarea barei de meniuri. Se va afișa fereastra din figura 2. Figura 2. Includerea tab ului Developer.

Macrocomenzi. Figura 1. Personalizarea barei de meniuri. Se va afișa fereastra din figura 2. Figura 2. Includerea tab ului Developer. Macrocomenzi Macrocomenzile (sau, prescurtat macrou rile) sunt colecții de comenzi înregistrate pentru a putea fi lansate în execuție, în bloc, ori de câte ori va fi nevoie. Avantajul lucrului cu macro

More information

Proceduri de analizã a datelor

Proceduri de analizã a datelor Proceduri de analizã a datelor Liste Prin listã se întelege o serie de linii succesive într-o foaie de calcul, fiecare coloanã din listã continând date cu aceeasi semnificatie logicã. De exemplu, o listã

More information

CERERI SELECT PE MAI MULTE TABELE

CERERI SELECT PE MAI MULTE TABELE SQL - 2 CERERI SELECT PE MAI MULTE TABELE 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890

More information

Funcţii grup şi clauzele GROUP BY, HAVING. Operatorii ROLLUP şi CUBE.

Funcţii grup şi clauzele GROUP BY, HAVING. Operatorii ROLLUP şi CUBE. Baze de date-anul 2 Laborator 4 SQL Funcţii grup şi clauzele GROUP BY, HAVING. Operatorii ROLLUP şi CUBE. I. [Funcţii grup şi clauza GROUP BY] Clauza GROUP BY este utilizată pentru a diviza liniile unui

More information

5.1 Definirea datelor în SQL

5.1 Definirea datelor în SQL SQL Acronim pentru Structured Query Language Dezvoltat pentru sistemul de gestiune a bazelor de date System R, creat de IBM Research Laboratory, San Jose, California, la sfârşitul anilor 70. SQL a fost

More information

Ghid pentru configurarea şi utilizarea aplicaţiei clicksign Demo

Ghid pentru configurarea şi utilizarea aplicaţiei clicksign Demo Ghid pentru configurarea şi utilizarea aplicaţiei clicksign Demo 2.6.9.223 Cuprins 1 Cadru general...2 2 Obţinerea unui certificat digital...3 3 Configurarea aplicaţiei clicksign...5 4 Utilizarea aplicaţiei

More information

FORȚA Femei Ocupate, Resursă pentru o Țară Activă POSDRU/144/6.3/S/ Suport de curs OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE MODULUL 5

FORȚA Femei Ocupate, Resursă pentru o Țară Activă POSDRU/144/6.3/S/ Suport de curs OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE MODULUL 5 FORȚA Femei Ocupate, Resursă pentru o Țară Activă POSDRU/144/6.3/S/128914 Suport de curs OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE MODULUL 5 CALCUL TABELAR FUNDATIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA

More information

MODULUL 4.1 BAZELE UTILIZĂRII APLICAŢIILOR DE CALCUL TABELAR; APLICAŢIA CALC DIN OPENOFFICE.

MODULUL 4.1 BAZELE UTILIZĂRII APLICAŢIILOR DE CALCUL TABELAR; APLICAŢIA CALC DIN OPENOFFICE. MODULUL 4.1 BAZELE UTILIZĂRII APLICAŢIILOR DE CALCUL TABELAR; APLICAŢIA CALC DIN OPENOFFICE. 1 CUPRINS 4. CALCUL TABELAR CU OPENOFFICE.ORG CALC.----------------------------------------------- 3 4.1. Operaţii

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

I. CONCEPTE ALE BAZELOR DE DATE RELAŢIONALE

I. CONCEPTE ALE BAZELOR DE DATE RELAŢIONALE I. CONCEPTE ALE BAZELOR DE DATE RELAŢIONALE 1.1 Definiţii 1.2 Niveluri de abstractizare a datelor 1.3 Componente ale bazelor de date relaţionale 1.4 Proiectarea bazelor de date relaţionale. Etape. Normalizarea

More information

PROIECT. La Baze de date. Evidența activității pentru o firmă IT. Îndrumător: ș. l. dr. ing. Mirela Danubianu. Efectuat de: Grigoriev Sergiu gr.

PROIECT. La Baze de date. Evidența activității pentru o firmă IT. Îndrumător: ș. l. dr. ing. Mirela Danubianu. Efectuat de: Grigoriev Sergiu gr. PROIECT La Baze de date Evidența activității pentru o firmă IT Îndrumător: ș. l. dr. ing. Mirela Danubianu Efectuat de: Grigoriev Sergiu gr. 1131B Suceava 2011 Cuprins 1. DESCRIERE 3 2. MODELAREA CONCEPTUALĂ

More information

Baze de date - Lucrare de laborator 3 -

Baze de date - Lucrare de laborator 3 - Baze de date - Lucrare de laborator 3 - PROIECTAREA BAZELOR DE DATE RELATIONALE 1. NOTIUNI TEORETICE Proiectarea unei baze de date consta din proiectarea schemei conceptuale (logice) si fizice a acesteia,

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul III Nr. 21 iunie 2014 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive.

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive. . egimul de curent continuu de funcţionare al sistemelor electronice În acest regim de funcţionare, valorile mărimilor electrice ale sistemului electronic sunt constante în timp. Aşadar, funcţionarea sistemului

More information

Programarea rapidă a aplicaţiilor pentru baze de date relaţionale. Lorentz JÄNTSCHI

Programarea rapidă a aplicaţiilor pentru baze de date relaţionale. Lorentz JÄNTSCHI Programarea rapidă a aplicaţiilor pentru baze de date relaţionale Lorentz JÄNTSCHI Mădălina VĂLEANU Sorana BOLBOACĂ AcademicDirect & Academic Pres 2006 Programarea rapidă a aplicaţiilor pentru baze de

More information

Luminiţa Scripcariu PREFAŢĂ... 3

Luminiţa Scripcariu PREFAŢĂ... 3 Luminiţa Scripcariu CUPRINS PREFAŢĂ... 3 CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN TEORIA BAZELOR DE DATE... 5 I.1 Definiţii şi aplicativitate... 6 I.2 Categorii de personal... 8 I.3 Noţiuni specifice bazelor de date...

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT Personal Management. Manual de utilizare

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT Personal Management. Manual de utilizare HUMAN CAPITAL MANAGEMENT Personal Management Manual de utilizare Pagina 1 din 35 CUPRINS 1 Conectare utilizator... 3 2 Modulul Personal... 6 3 Adaugare Salariat... 8 3.1 Personal Data... 8 3.2 Employment

More information

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE PENTRU AFACERI

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE PENTRU AFACERI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE PENTRU AFACERI Laboratorul 5 Procesorul de texte Microsoft Word 2007, partea I După cum am fost deja obişnuiţi, Microsoft oferă o serie de îmbunătăţiri noilor versiuni ale aplicaţiilor

More information

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE. LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 6, 7 şi 8 REPREZENTAREA INFORMAŢIILOR NUMERICE ÎNTREGI ŞI REALE.

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE. LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 6, 7 şi 8 REPREZENTAREA INFORMAŢIILOR NUMERICE ÎNTREGI ŞI REALE. ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 6, 7 şi 8 REPREZENTAREA INFORMAŢIILOR NUMERICE ÎNTREGI ŞI REALE. I. SCOPUL LUCRĂRILOR Lucrările prezintă reprezentarea

More information

În continuare vom prezenta unele dintre problemele de calcul ale numerelor Fibonacci.

În continuare vom prezenta unele dintre problemele de calcul ale numerelor Fibonacci. O condiţie necesară şi suficientă ca un număr să fie număr Fibonacci Autor: prof. Staicu Ovidiu Ninel Colegiul Economic Petre S. Aurelian Slatina, jud. Olt 1. Introducere Propuse de Leonardo Pisa în 1202,

More information

Propuneri pentru teme de licență

Propuneri pentru teme de licență Propuneri pentru teme de licență Departament Automatizări Eaton România Instalație de pompare cu rotire în funcție de timpul de funcționare Tablou electric cu 1 pompă pilot + 3 pompe mari, cu rotirea lor

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

Mesaje subliminale. Manual de utilizare

Mesaje subliminale. Manual de utilizare Mesaje subliminale Manual de utilizare Versiunea August 2017 1 Cuprins 1. Scopul şi descrierea programului... 3 2. Instalare... 4 3. Sumarul funcţiunilor și descrierea generală a interfeței... 5 4. Crearea

More information

SUBIECTE PENTRU ATESTAT INFORMATICA BAZE DE DATE

SUBIECTE PENTRU ATESTAT INFORMATICA BAZE DE DATE SUBIECTE PENTRU ATESTAT INFORMATICA BAZE DE DATE BD 1. Se considera doua entitati: CURSA cu atributele cod, destinatie, data, avion, nr. locuri si REZERVARE cu atributele cod, cursa, nume client, nr. locuri

More information

Editarea și formatarea foilor de calcul Tema 2

Editarea și formatarea foilor de calcul Tema 2 Editarea și formatarea foilor de calcul Tema 2 Tema 2 EDITAREA ȘI FORMATAREA FOILOR DE CALCUL Unități de învățare: Lucru cu foile de calcul și cu elementele acestora Serii de date Formatarea foilor de

More information

O bază de date (database), este o colecţie de date creată şi

O bază de date (database), este o colecţie de date creată şi CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMELE DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE O bază de date (database), este o colecţie de date creată şi menţinută computerizat, care permite operaţii de inserare,

More information

1. Ce este Mobility Tool+ şi la ce foloseşte?

1. Ce este Mobility Tool+ şi la ce foloseşte? Cuprins 1. Ce este Mobility Tool+ şi la ce foloseşte?... 3 2. Cum poate fi accesat MT+?... 3 3. Ce informaţii se găsesc în pagina principală?... 4 4. Secţiunea Details... 5 5. Secţiunea Organisations...

More information

MANUAL UTILIZARE PORTAL ONRC SERVICIUL RECOM ONLINE

MANUAL UTILIZARE PORTAL ONRC SERVICIUL RECOM ONLINE MANUAL UTILIZARE PORTAL ONRC SERVICIUL RECOM ONLINE Serviciul "Recom online" are doua componente: A. Componenta GRATUITA, care permite verificarea in mod gratuit a existentei legale a unei firme in registrul

More information

Baze de date în Visual Fox Pro. Stabilirea relațiilor dintre tabele în cadrul bazei de date. Filtrarea, sortarea, indexarea, căutarea înregistrărilor.

Baze de date în Visual Fox Pro. Stabilirea relațiilor dintre tabele în cadrul bazei de date. Filtrarea, sortarea, indexarea, căutarea înregistrărilor. Baze de date în Visual Fox Pro Stabilirea relațiilor dintre tabele în cadrul bazei de date. Filtrarea, sortarea, indexarea, căutarea înregistrărilor. Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălți 2013 Obiective:

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

După efectuarea operaţiilor dorite, calculatorul trebuie închis. Pentru oprirea corectă a sistemului de operare va trebui să folosim butonul

După efectuarea operaţiilor dorite, calculatorul trebuie închis. Pentru oprirea corectă a sistemului de operare va trebui să folosim butonul Pagina 1 1. SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS 1.1. Pornirea calculatorului Orice calculator are pe cutie cel puţin un buton (de pornire) şi, eventual, unul de restartare în caz de blocare a calculatorului. Pentru

More information

Instructiuni de completare

Instructiuni de completare Instructiuni de completare Cerere de aderare la SPV pentru posesorii de certificate digital calificat Serviciul SPV este o alternativa la comunicarea prin posta sau la ghiseu. Documentele comunicate prin

More information

Noţiuni introductive privind pachetul software OrCAD

Noţiuni introductive privind pachetul software OrCAD TEHNICI CAD PENTRU MODULE ELECTRONICE LUCRAREA DE LABORATOR nr. 2 Noţiuni introductive privind pachetul software OrCAD I. Scopul lucrării: Scopul lucrării de laborator nr. 1 este de a realiza o introducere

More information