INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV"

Transcription

1 INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV APROB, Prefect Mihai MOHACI STADIUL DE IMPLEMENTARE A ACŢIUNILOR PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL BRAŞOV A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE Capitolul INTERNE - ANUL NR CRT OBIECTIVE/DIRECȚII DE ACȚIUNE/POLITICI PUBLICE 1. Creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului atât în mediul rural, cât şi în mediul urban 2. Îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti privind combaterea criminalităţii transfrontaliere, precum şi a criminalităţii comise de cetăţenii români în străinătate 3. Reducerea birocraţiei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea acestor structuri şi redirecţionarea din aparatul funcţionăresc către structurile operative 4. Analizarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ STRUCTURA S.P.C.R.P.C.I.V. BRAŞOV S.P.C.E.E.P.S. BRASOV ACTIVITĂȚI REPREZENTATIVE DESFĂȘURATE OBIECTIVE FUNDAMENTALE Colaborare directa prin schimburi de informatii privind detinatorii de permise de conducere si/ sau vehicule inmatriculate cu institutiile abilitate din UE; acces direct in sistemul EUCARIS Colaborare directa prin schimburi de informatii pe linia aplicării prevederilor legale privind restricţionarea dreptului la libera circulaţie. Astfel s-au implementat restricţii în baza comunicărilor primite de la instanţe şi parchete la 838 persoane. Din totalul celor 838 de persoane împotriva cărora s-a dispus măsura suspendării exercitării dreptului la liberă circulaţie pentru 96 persoane s-a luat această măsură în baza dispoziţiilor de urmărire naţională PROBLEME IDENTIFICATE ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE Nu toate statele europene au un sistem centralizat de evidenta; nu toate statele pun la dispozitie, precum Romania, datele necesare

2 care reglementează competenţele în domeniile ordinii şi siguranţei publice, situaţiilor de urgenţă şi ale activităţilor instituţiei prefectului 5. Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind pregătirea profesională, creşterea calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării statutului poliţistului, jandarmului, pompierului, precum şi al celorlalţi funcţionari publici din structurile Ministerului Afacerilor Interne 1. Restructurarea structurilor naţionale şi locale în scopul de a fi puternice, profesioniste şi eficiente; 2. Elaborarea şi implementarea unor politici concordante cu standardele şi directivele Consiliului European, având ca finalitate compatibilizarea acestor structuri cu cele similare din spaţiul UE; 3. Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, S.P.C.E.E.P.S. BRASOV S.P.C.R.P.C.I.V. BRAŞOV Instituția Prefectului Au avut loc şedinţe de instruire şi pregătire profesională conform Planului de pregătire continuă a personalului S.P.C.E.E.P.S. Braşov pe anul 2013, în cadrul cărora au fost prezentate teme de pregătire profesională şi în domeniul Schengen, cât şi materiale pe linia prevenirii corupţiei şi a testării integrităţii, fidelităţii şi corectitudinii personalului M.A.I. DIRECŢII DE ACŢIUNE Instituţia Prefectului Judeţul Braşov: - 81 angajaţi - 41 Instituţia Prefectului, - 17 SPCEEPS - 23 SPCRPCIV Categorii de personal încadrat: - militari NU, - poliţişti DA funcţionari publici DA soldaţi şi gradaţi voluntari NU - personal contractual DA - 9 Vârsta medie a personalului din aparatul propriu al instituţiei este 44 de ani; Ocuparea funcţiilor publice de conducere este în proportie de 100%, din care femeile reprezintă 57%. Evoluţia personalului in anul 2013: - 8 încetări de activitate - 3 transferat în cadrul altor instituţii - 4 Suspendari - 1 recrutare cabinet prefect/ concurs - 1 redistribuire corp de rezerva - 5 transfer din cadrul altor instituţii Au fost transpuse in legislatia nationala prevederi din directivele europene privind permisele de conducere si atestarea examinatorilor Aplicarea prevederilor Hotărârii Colegiului Prefectural nr. 2/2013, privind aprobarea Planului de Măsuri privind creșterea Dintr-un număr de 448 de unităţi de învăţământ din aria de

3 precum şi prin creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar; 4. Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerul Afacerilor Interne la toate nivelurile şi în toate structurile; Județul Brașov Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov Gruparea Mobilă de Jandarmi Burebista Brașov Inspectoratul Școlar al Județului Brașov Instituția Prefectului Județul Brașov S.P.C.E.E.P.S. BRASOV gradului de siguranță a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, astfel: - Efectuarea de controale în comun cu poliţia pe linia elaborării, respectării şi aplicării Regulamentelor Interne de către unităţile de învăţământ preuniversitar, remedierea deficienţelor înregistrate - Evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, atât din punct de vedere al asigurării cu pază şi elemente de protecţie - Monitorizarea permanentă şi evaluarea evoluţiei şi dinamicii fenomenului delincvenţei juvenile în mediul şcolar, îndeosebi a faptelor comise cu violenţă - Organizarea unor module de instruire la nivel teritorial, în,,cascadă, a poliţiştilor şi cadrelor didactice, de către poliţiştii şi cadrele didactice formate ca formatori, în cadrul programelor derulate anterior pe acest domeniu - Realizarea de programe/proiecte şi campanii de prevenire a violenţei în mediul şcolar. - Mediatizarea rezultatelor pozitive obţinute în procesul cooperării interinstituţionale în domeniul prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile. Activitate de informare şi instruire anticorupţie realizată de personalul Serviciului Anticorupţie Braşov, în scopul prezentării unor informaţii de noutate privind activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei şi a legislaţiei în domeniu. În scopul de a conştientiza consecinţele comiterii infracţiunilor de corupţie, au fost prelucrate cazurile de corupţie instrumentate de către DGA. Realizarea managementului riscurilor de corupţie prin pregătirea activităţilor, identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie, determinarea şi implementarea măsurilor de prevenire/control, monitorizarea şi revizuirea periodică a riscurilor, reevaluarea riscurilor. Completarea chestionarului tematic de evaluare a instituţiei privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie , cuprinzând: date/informaţii preliminare, accesul la informaţii de interes public, declararea averilor, conflictele de interese. S-a avut în vedere îmbunătăţirea actului managerial la nivelul serviciului, creşterea exigenţei activităţilor de control şi urmărirea aplicării măsurilor stabilite şi a dispoziţiilor date, precum şi creşterea numărului şi calităţii controalelor inopinate, pentru contracararea oricărei forme de corupţie. competenţă, doar 74 sunt asigurate cu pază. Au fost intocmite adrese catre toate consiliile locale din judetul Brasov pentru initierea unor demersuri in sensul asigurarii cu paza umana a unitatilor scolare, precum si pentru securizarea incintelor si zonelor adiacente.

4 5. Prevenirea şi combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de droguri şi a celorlalte substanţe interzise, elaborarea unei strategii de prevenire şi combatere a criminalităţii în cadrul căreia se vor stabili priorităţile şi rolul autorităţilor statului, şcolii, familiei şi ale societăţii civile pentru combaterea acestui flagel; Instituția Prefectului Județul Brașov Instituția Prefectului Județul Brașov Centrul de Prevenire Au fost afişate în locuri vizibile, în sala de lucru cu publicul materiale de informare şi avertizare referitoare la infracţiunile de dare şi luare de mită, modalităţi de sesizare a actelor şi faptelor de corupţie săvârşite de personalul propriu, aceste informaţii regăsindu-se şi pe pagina de Internet a serviciului. Au fost instruiţi periodic lucrătorii în legătură cu cinstea, corectitudinea şi disciplina de care trebuie să dea dovadă, prelucrându-se legislaţie cât şi cazuri prezentate în mass-media şi pe internet; au fost incluse în planul de pregătire continuă teme referitoare la infracţiunile de corupţie şi în legătură cu corupţia. Am avut o colaborare foarte bună cu Serviciul Teritorial Anticorupţie Braşov, având loc întruniri cu lucrători din cadrul acestei structuri, ocazie cu care a fost dezbătută problematica pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie în rândul personalului M.A.I., conform Planului de acţiune pentru prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul Direcţiei Generale de Paşapoarte şi Serviciilor Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea 340/2004 (*republicată*) Prefectul judeţului Braşov a emis Ordinul nr. 926 din privind costituirea grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de corupţie. Instituția Prefectului s-a implicat activ și în lupta împotriva evaziunii fiscale, astfel la inițiativa instituției și prin colaborarea tuturor structurilor implicate (Parchetul, Inspectoratul Județean de Poliție și Inspectoratul de Jandarmi Județean), s-a reușit ca, la finalul lunii octombrie, să fie organizată o acțiune de amploare în Gârcini pentru a stopa ilegalitățile forestiere. Activitate de verificare a infracţiunilor la regimul silvic în zona Gârcini / oraş Săcele a fost desfăşurată de I.P.J. Braşov în colaborare cu Parchetul Braşov şi reprezentanţii structurilor silvice din zonă, în data de , cu un efectiv de 250 persoane. Acțiunile de control s-au derulat simultan în zona Săcele, cartier Gârcini și județul Prahova. Au fost închise 8 gatere neautorizate, prejudiciul adus de către acestea se ridică estimativ la suma de lei, doar pe parcursul anului Proiectul lmpreuna impotriva drogurilor premiul I la concursul de proiecte A.N.F.P. -pilonul Parteneriatulformula de succes a performantei institutiilor in beneficiul cetatenilor 2. Proiectul local Împreună împotriva drogurilor - consolidarea reţelei locale de prevenire a consumului de Propuneri de îmbunătăţire a parteneriatului interinsţitutional 1. Crearea şi dezvoltarea unui cadru organizatoric care să favorizeze implementarea unei

5 Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov S.P.C.E.E.P.S. BRASOV substanţe stupefiante în mediul preuniversitar, prin formarea într-un decurs de 3 ani şcolari, în fiecare unitate de învăţământ din judeţul Braşov a unui formator - cadru didactic, specializat într-o abordare corectă a problematicii consumului de droguri 3. Proiectul local Educaţie pentru sănătate având la bază principiul educaţie între egali - Coordonarea şi monitorizarea acţiunilor realizate la nivel naţional pentru prevenirea consumului de substanţe / produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate (substanţe etnobotanice). - Dezvoltarea activităţilor de prevenire, informare comunicare în rândul elevilor în comunităţile locale privind promovarea unui stil de viaţă sănătos 4. Campania VACANȚĂ DE VIS - identificarea unor alternative de petrecere a timpului liber a tinerilor aflați în zonele de agrement de pe raza județului Brasov în vederea creșterii factorilor de protecție și reducerii factorilor de risc 5. Campanie antidoping 6. Instituția Prefectului Județului Brașov s-a implicat activ prin participarea la marcarea Zilei Internaționale de Luptă Impotriva Traficului și Consumului Ilicit de Droguri- 26 iunie precum si a Zilei Mondiale fara Tutun -31 mai, facilitând desfășurarea activităților de prevenire atat în mediul școlar și familial, dar și în mediul comunitar. Au fost încheiate protocoale de colaborare pentru schimbul de informatii pe linia prevenirii şi combaterii crimei organizate, a traficului ilicit de droguri şi a celorlalte substanţe interzise; în acest sens lucratorii compartimentului restricții informează / sesizează, aceste fapte, autoritaţilor judetene competente, respectiv B.C.C.O. Brașov si I.P.J. Brașov. STRATEGII JUDEŢENE ANTIDROG în concordanţă cu Strategia Naţională Antidrog Constitutirea unui grup de lucru ( întalniri trimestriale) cu participarea atât a instituţiilor publice cât şi a reprezentanţilor societăţii civile,în vederea elaborării planurilor judeţene de măsuri în domeniul diminuării factorilor de risc; concomitent cu asigurarea sustenabilităţii financiare şi logistice a politicilor antidrog la nivel local ( materiale informative, ghiduri, broşuri, platforme on -line, etc) 3.CLUBUL VOLUNTARULUI ANTIDROG- nevoia identificării unui spaţiu destinat activităţilor cu voluntarii antidrog în vederea asigurării impactului scontat la nivelul comunităţii braşovene a Campaniilor antidrog desfăşurate în parteneriat. 4. Diminuarea fenomenului de consum la nivelul judeţului Braşov prin eforturi comune de identificare a unui spaţiu (conform standardelor naţionale de asistenţă), necesar CPECA pentru a se acredita ca furnizor de servicii sociale - funcţionarea unui Centru de Asistenţă Integrată în Adictii.

6 6. Scăderea dinamicii accidentelor de circulaţie, cu prioritate a acelora care au drept consecinţe pierderea de vieţi omeneşti; 7. Creşterea eficienţei activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea profesională a cadrelor; Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov Pe parcursul semestrului I, prin proiectul Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru, proiect finanţat din fonduri europene, au fost achiziţionate şi livrate pentru Judeţul Braşov 5 autospecialele: - 1 Autospecială pentru lucru cu apă şi spumă de capacitate mare (4.000 l), 4x4 ( ,75 lei fără TVA); - 3 Ambulanţe de prim ajutor 4x4 (tip B2), ( x3= fără TVA); - 1 Ambulantă de terapie intensiva (tip C) ( fără TVA); Deasemenea, în etapa următoare a proiectului urmează a fi achiziţionată şi livrată 1 Autospecială pentru lucru cu apa si spuma de capacitate mica (200 l), varianta de teren (estimat 1x lei). Pregătire şi instruire a reprezentanţilor structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă s-au desfăşurat în conformitate cu Planul de pregătire pe anul 2013, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 242 din 11 aprilie 2013, astfel: 4 convocări cu şefii de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă trimestrial; 1 convocare a preşedinţilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă; 1 convocare a şefilor serviciilor private pentru situaţii de urgenţă din judeţul Braşov; 1 convocare a directorilor unităţilor şcolare de învăţământ din judeţul Braşov; 1 convocare a operatorilor economici care colectează deşeuri metalice din judeţul Braşov; 1 instruire a componentei preventive a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 58 instruiri ale membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, desfăşurate cu ocazia controalelor în unităţile administrativ teritoriale; 75 activităţi practice (exerciţii de alarmare-evacuare publică în urma simulării unor situaţii de urgenţă generate de inundaţii şi cutremur) în care au fost angrenate comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciile Nealocarea sau alocarea insuficientă de fonduri necesare pentru desfăşurarea cu eficienţă a activităţilor serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, aşa cum rezultă din prevederile legale în vigoare, cooperarea greoaie cu unii reprezentanţi ai autorităţilor administraţiilor publice locale de la nivelul localităţilor din judeţ, şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă neavând pregătirea necesară şi fiind obligaţi să desfăşoare şi alte activităţi la nivel local

7 8. Creşterea autorităţii instituţiei prefectului în procesul de coordonare a activităţii în situaţii de urgenţă. 1. Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal; 2. Creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar; 3. Reconstrucţia sistemului de politici locale şi armonizarea cu politicile naţionale; Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă Braşov Secretariatul tehnic al Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă Braşov voluntare pentru situaţii de urgenţă; 2 exerciţii privind accidente hidrotehnice, în care au fost angrenate Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Budila şi Ucea. 4 exerciţii pentru testarea Planului de urgenţă externă şi alarmare publică (în localităţile Victoria, Zărneşti, Recea, Dumbrăviţa) 1. Creşterea nivelului de instruire prin participarea la activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului de conducere din administraţia publică locală, a membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale, a personalului centrelor operative, celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a şefilor serviciilor de urgenţă voluntare şi private. 2. Desfăşurarea unor activităţi de pregătire pe plan local cu Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, privind activităţile pe care trebuie să le întreprindă premergător, pe timpul şi după manifestarea unor tipuri de risc care pot genera situaţii de urgenţă. 3. Verificarea modului de îndeplinire a măsurilor stabilite în şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov şi elaborarea de informări periodice. 4. Actualizarea permanentă a Schemei riscurilor teritoriale la nivelul judeţului Braşov şi a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Braşov. 5. Planul de inştiinţare alarmare, Planurile de masuri pentru intervenţia in caz de cutremur, pentru combaterea efectelor caniculei, precum şi pentru intervenţiile in sezonul rece. 6. Constituirea Grupei operative, în aplicarea Dispoziţiei comune I/1931/2013, cu activare în cazul iminenţei producerii unor situaţii de urgenţă de amploare. POLITICI PUBLICE Sprijinirea/monitorizarea autorităţilor administraţiei publice locale în elaborarea documentelor de planificare strategică ale unităţilor administrativ teritoriale care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin conceperea unor măsuri de Nerespectarea prevederilor OMAI nr. 736/2005, privind asigurarea serviciului de permanenţă la sediul primăriilor din judeţul Braşov. Procent scăzut de participare la programul de pregătire a personalului de conducere din administraţia publică locală (sub 30%). Nealocarea sau alocarea insuficientă de fonduri necesare pentru desfăşurarea cu eficienţă a activităţilor serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă.

8 4. Prevenirea şi combaterea corupţiei; S.P.C.E.E.P.S. BRASOV INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV 5. Prevenirea şi combaterea criminalităţii; 6. Combaterea crimei organizate; 7. Combaterea traficului de droguri; 8. Trafic rutier mai sigur; INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV S.P.C.R.P.C.I.V. BRAŞOV 9. Managementul situaţiilor de urgenţă şi protecţia infrastructurilor critice; 10. Servicii publice comunitare mai aproape de cetăţeni (documente de identitate, permise, paşapoarte, înmatriculări); 11. Întărirea rolului instituţiei prefectului şi creşterea eficienţei acesteia, precum şi precizarea funcţiilor pe care trebuie să le Instituția Prefectului Județul Brașov INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV S.P.C.R.P.C.I.V. BRAŞOV stimulare a creşterii economice, în concordanţă cu priorităţile naţionale de dezvoltare cuprinse în Planul Naţional de Dezvoltare (documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, aprobat de Guvern) Au fost afişate materiale de informare şi avertizare referitoare la infracţiunile de dare şi luare de mită, modalităţi de sesizare a actelor şi faptelor de corupţie săvârşite de personalul propriu, aceste informaţii regăsindu-se şi pe pagina de Internet a serviciului. A fost adoptat propriul plan sectorial de acţiune pentru implementarea Strategiei la nivelul instituţiei: desemnarea consilierului pentru integritate în vederea gestionării problematicii pentru prevenirea şi combaterea corupţiei; constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea şi combaterea corupţiei; întocmirea Registrului riscurilor de corupţie şi a Planului de prevenire a corupţiei la nivelul instituţiei. S-a emis un nou ordin al ministrului privind examinarea candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere S-a constituit la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov Comisia de Siguranță Rutieră, privind activitatea de examinare și pregătire a candidaților Comisia mixtă de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare din judeţul Braşov. Au fost verificate 6 diguri de protecţie împotriva inundaţiilor, 2 acumulări de apă, 6 lucrări de regularizare a cursurilor de apă, situaţia stocurilor de materiale şi mijloace de apărare existente, stadiul reactualizării planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor şi a planurilor de acţiune în caz de accident de baraj. S-au actualizat procedurile de lucru ; S-a reorganizat serviciul ; S-au informatizat verificările încrucişate cu ANAF şi RAR 1. Asigurarea, la nivelul judeţului, a aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte Au fost formulate propuneri de îmbunătățire a legislației atât în domeniul pregătirii candidaților, examinarea acestora, cât și în ceea ce privește funcționarea școlilor de șoferi; Au fost identificate 10 puncte critice pe cursurile de apă şi patru cursuri de apă cu vegetaţie excesivă pentru care s-au propus măsuri de remediere Una dintre cele mai importante probleme întâlnite este lipsa încrederii în instituții, precum și

9 îndeplinească reprezentantul Guvernului în plan local (funcţia de reprezentare şi funcţia de autoritate); normative, a ordinii publice, precum şi a Programului de guvernare şi a celorlalte documente de politică publică 1.1. Susţinerea procesului de reformă în administraţia publică locală Implementarea priorităţilor de reformă în domeniile vizând autonomia locală, eficientizarea activităţii adminitraţiilor publice locale, creşterea gradului de transparenţă, a calităţii şi accesului la serviciile publice - Actualizarea bazei de date referitoare la documentele de planificare teritorială şi de planificare strategică ale unităţilor administrativ teritoriale (Strategiile de dezvoltare durabilă şi PUG-urile). - Grupul Judeţean de Lucru pentru identificarea şi eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, a serviciilor, a mărfurilor şi capitalurilor - În anul 2013 au fost promovate 30 proiecte de acte normative, din care 10 s-au materializat prin adoptarea de HG-uri. - Instituţia Prefectului Judeţului Braşov, a elaborate şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu pe pagina de web proprie, iar la biroul de relaţii cu publicul s-a organizat un punct de informare documentare - Analiza tarifelor la serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare a apelor uzate din unitățile administrativ teritoriale din județul Brașov 1.2. Implementarea programelor şi strategiilor sectoriale - Elaborarea planului anual de acţiuni pentru implementarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare - Monitorizarea şi evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare - Elaborarea raportului anual privind starea economicosocială a judeţului 1.3. Creşterea gradului de eficienţă a controalelor efectuate de structurile de specialitate ale instituţiei şi a celor efectuate de comisiile mixte de control, constituite din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Elaborarea studiilor şi rapoartelor cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare: reticența instituțiilor de a comunica atât interinstituțional cât și cu mass media și cu cetățenii.

10 - au fost solicitate lunar situaţii detaliate privind controalele desfăşurate de aceste servicii, tematica abordată, disfuncţionalităţile identificate, masurile stabilite pentru intrarea în legalitate, precum şi sancţiunile aplicate. Pentru toţi aceşti indicatori au fost monitorizate valorile lunare şi au fost întocmite analize privind evoluţia acestora Elaborarea şi aprobarea propunerilor privind îmbunătăţirea stării de legalitate - în scopul asigurării coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţ au fost organizate 12 ședințe ale colegiului prefectural în cadrul cărora au fost analizat stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului, precum și nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunându-se măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii Participarea la controalele efectuate de structurile de specialitate ale instituţiei şi a celor efectuate de comisiile mixte de control, constituite prin ordinul prefectului - la nivelul anului 2013 s-au desfășurat un număr de 19 acțiuni de control, pe diverse domenii de activitate - supraveghere a agenților economici de alimentație publică și turism, protecția mediului, verificare a legalităţii unor documente juridice, verificarea modului de îndeplinire a atribuţiilor de către primari şi secretari, verificare a infracţiunilor la regimul silvic, situații de urgență, etc Intensificarea acţiunilor privind protecţia mediului la nivelul judeţului Braşov Derularea de acţiuni comune (instituţii de protecţia mediului, mediu academic, administraţii publice locale, reprezentanţii societăţii civile) cu scopul identificării şi soluţionării problemelor de mediu de la nivelul judeţului - Seminarul Gestionarea şi administrarea ariilor naturale protejate din judeţul Braşov - Proiect Manageri eficienți pentru o NATURA 2000 eficientă , la sediul Instituției Prefectului, conferință de presă lansare proiect de către Fundația ProPark. Siturile NATURA 2000 sunt de importanță majoră pentru județul Brașov, managementul eficient al acestora este un factor cheie

11 pentru dezvoltarea durabilă a județului Organizarea unui program educaţional permanent la nivelul instituţiilor de învăţământ din judeţ privind protecţia mediului - participare acțiune de ecologizare în zona Săcele (Gârcini). Protejarea mediului înconjurător este o datorie morală și civică a fiecărui cetățean. Puterea exemplului face ca astfel de inițiative să devină populare și atragă cât mai mulți voluntari Efectuarea unui program de acţiuni de control, în sistem de comisie mixtă, privind salubrizarea judeţului - Comisia județeană de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari 2. Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale 2.1. Asigurarea cooperării cu serviciile publice, organizaţiile sindicale şi patronale, pentru menţinerea climatului de pace socială Organizarea de evenimente comune - pe parcursul anului 2013 au fost organizate 7 ședințe ale Comisiei de Dialog Social în cadrul cărora au fost analizate teme privind problemele angajaților de pe platforma chimică Făgăraș, problemele salariaților din administrația publică și învățământ, problemele cu care se confruntă societățile comerciale din grupul Electrica, etc. - Participarea la Conferința regională a Proiectului Impreună pentru dezvoltarea dialogului social în România Promovarea propunerilor formulate de partenerii sociali la nivel central - În cadrul Comisiei de Dialog Social a fost discuta sindicale şi patronale propuneri de modificare a Legii 62/2011, legea dialogului social, care au fost transmise Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

12 - medierea unei întâlniri între ministrul delegat pentru energie și reprezentanții sindicatelor din chimie și petrochimie pentru modificarea calendarului de creștere al prețului la gazele naturale; - întâlnire între liderii sindicali şi parlamentarii din colegiile parlamentare ale judeţului Braşov 2.2. Îmbunătăţirea promovării politicilor guvernamentale în domeniu Informarea constantă a partenerilor sociali cu privire la politicile guvernamentale în domeniu formării profesionale a adultilor, a securității și sănătății în muncă instrument în atingerea obiectivelor dezvoltării resurselor umane 3. Garantarea respectării legalităţii actelor emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale 3.1. Asigurarea legalităţii tuturor actelor administrative emise de administraţiile publice locale din judeţ Monitorizarea permanentă a termenului de comunicare a actelor emise de administraţiile publice locale Examinarea sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale acte administrative adoptate şi emise din care hotărâri Consiliul local şi dispoziţii Primar Sesizarea instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare, în cazul actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale considerate nelegale Acte administrative supuse procedurii prealabile de atenţionare sau atacate la instanţa de Contencios Administrativ din care 63 Hotărâri Consiliul local şi 49 Dispoziţii Primar 3.2. Aplicarea unitară a tuturor actelor normative la nivelul judeţului Instruirea secretarilor de localităţi - în luna martie 2013 la Casa de Cultură a Municipiului Făgăraş, au fost convocaţi primarii, secretarii şi consilierii locali ai autorităţilor publice locale din zona Făgăraş, - în cursul lunii mai, au fost invitați la sediul Instituţiei

13 Prefectului primarii, viceprimarii şi secretarii UATurilor din judeţ, - au fost dicutate teme privind controlul de legalitate al actului administrativ, situaţia statistică a actelor administrative, obiective în sarcina secretarilor, stadiul aplicării legilor fondului funciar, aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001 situaţia pe localităţi, situaţia litigiilor existente pe rolul instanţelor, Dezbateri privind problematica cu care se confruntă UAT-urile din zonă 4. Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă 4.1. Prevenirea apariţiei situaţiilor de urgenţă prin identificarea şi eliminarea/controlul factorilor de risc Participarea la acţiuni de verificare a respectării actelor normative din domeniu - în perioada martie-aprilie s-au desfăşurat acţiuni specifice de protecţie în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi poluări accidentale, constând în inspecţii comune şi verificări în teren, privind starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, a lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă, cu evidenţierea zonelor colmatate, a consolidărilor de mal avariate, precum şi a pragurilor de fund deteriorate; - verificări privind asigurarea permanenţei la primării, pe zone de risc, după transmiterea unor atenţionări; - instruirea primarilor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase; - verificarea mijloacelor de înştiinţare-alarmare, a spaţiilor de evacuare în situaţii de urgenţă şi a documentelor pe aceste linii; - verificarea existenţei şi utilizării surselor de apă pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii; Verificarea stadiului aplicării măsurilor impuse de prefect, ca preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alertarea administraţiilor publice locale cu privire la iminenţa unor eventuale situaţii de urgenţă

14 - Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a fost notificat în cursul anului 2013 despre iminenţa producerii unor fenomene meteorologice periculoase, înregistrând 108 atenţionări hidrometeorologice din care 85 COD GALBEN, 23 informări meteorologice cu privire la prognozele, avertizările şi observaţiile referitoare la producerea fenomenelor meteorologice periculoase, înainte de manifestare cât şi pe timpul derulării evenimentelor Organizarea de evenimente de instruire şi pregătire cu toţi factorii implicaţi - În cursul anului 2013, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a organizat şi desfăşurat 5 şedinţe şi a participat la 7 videoconferinţe - realizarea activităţilor de informare preventivă la 78 localităţi şi a 688 acţiuni de informare preventivă la instituţii şi operatori economici asupra factorilor de risc şi a măsurilor de siguranţă care se impun a fi respectate la producerea situaţiilor de urgenţă; - organizarea activităţilor specifice în cadrul Programului Şcoala Altfel şi a concursurilor Cu viaţa mea apăr viaţa" faza judeţeană şi "Prietenii Pompierilor în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov. Cu această ocazie s-au prezentat materiale informative de comportare în situaţii de urgenţă, prezentarea tehnicii din dotare şi exerciţii demonstrative de intervenţie în situaţii de urgenţă; - instruirea personalului obiectivelor economice şi instituţiilor, precum şi al cetăţenilor cu privire la modul de comportare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prin organizarea şi desfăşurarea a 449 de exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie în caz de incendiu, 75 exerciţii de alarmare - evacuare la localităţi în urma simulării unor situaţii de urgenţă generate de inundaţii şi cutremur, 4 exerciţii privind testarea Planurilor de Urgenţă Externă în cazul producerii unor accidente majore, 2 exerciţii privind accidentul hidrotehnic şi 1 exerciţiu privind urgenţa radiologică la Sitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Pentru aceste activităţi au fost întocmite şi distribuite pliante cu reguli de comportare in cazul

15 producerii unor situaţii de urgenţă specifice; 4.2. Gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă apărute Întocmirea de rapoarte privind evoluţia evenimentelor în caz de situaţii de urgenţă - în data de , comisia formată din reprezentanţi ai Secţiei de Drumuri Naţionale Braşov, Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Ţara Bârsei al judeţului Braşov şi Direcţiei Regionale în Construcţii Centru, a constatat pagubele produse datorită ploilor abundente din perioada , pe DN 73A, la km ; - în data de , urmare a sesizării Asociaţiei de proprietari Prunului 30 Aurora, comisia formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei Regionale în Construcţii Centru, Poliţiei Locale Braşov, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Ţara Bârsei al judeţului Braşov, a constatat avariile la imobilul din Braşov, str. Prunului, nr.30; - în data de , urmare a raportului operativ al Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă Rupea din , comisia formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei Regionale în Construcţii Centru, Companiei Apa, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Ţara Bârsei al judeţului Braşov şi primăriei Rupea a constatat pagubele produse pe str. Cimitirului la nr.10 şi 12, ca urmare a alunecării de teren produsă în cursul zilei de Dispunerea măsurilor pentru intervenţii în cazul unor situaţii de urgenţă - Managementul situaţiilor de urgenţă la nivelului judeţului Braşov în anul 2013, a presupus în perioada predezastru adoptarea de către comitetul judeţean a următoarelor acţiuni şi măsuri cu caracter proactiv prin întocmirea şi/sau reactualizarea următoarelor documente: a) Planul de înştiinţare-alarmare al judeţului Braşov; b) Schema de Riscuri Teritoriale a judeţului Braşov; c) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la

16 nivelul judeţului Braşov; d) Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi a secetei prelungite la nivelul judeţului Braşov; e) Planului de intervenţie în caz de cutremur la nivelul judeţului Braşov; f) Planul de măsuri dispuse la nivelul judeţului Braşov pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare normală a activităţilor economice şi sociale în sezonul de iarnă ; g) Planul de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov pentru anul Garantarea dreptului de proprietate 5.1. Eliberarea titlurilor de proprietate pentru suprafeţele de teren agricol şi forestier reconstituite persoanelor îndreptăţite în temeiul legilor fondului funciar - În anul 2013 Comisia judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar a adoptat un număr de 541 hotărâri, din care: 518 hotărâri pentru categoria de terenuri agricole şi 23 hotărâri pentru categoria de terenuri forestiere - nivelul comisiei judeţene de aplicare a legilor fondului funciar sau adoptat un număr de 23 hotărâri în ceea ce priveşte validarea terenurilor cu destinaţie forestieră 5.2. Întocmirea dosarelor de despăgubiri persoanelor îndreptăţite conform legilor fondului funciar şi a altor legi speciale Verificarea documentaţiilor elaborate de comisiile locale 5.3. Soluţionarea tuturor notificărilor adresate unităţilor administrativ teritoriale conform Legii nr. 10/ Sintetic situaţia privind Legea nr.10/2001, la nivelul judeţului Braşov, se prezintă astfel: Număr notificări judeţ: 5755 a) pentru 577 s-au emis Dispoziţii de restituire în natură b) pentru 1226 s-au emis Dispoziţii pentru restituire în echivalent c) pentru 65 s-au emis Dispoziţii pentru

17 compensarea cu alte bunuri sau servicii d) pentru 303 s-au emis Dispoziţii privind combinarea măsurilor reparatorii e) pentru 1525 s-au emis Dispoziţii de respingere f) au fost redirecţionate 1303 notificări g) 726 notificări nu sunt soluţionate 5.4. Aplicarea Legea 165/ Monitorizarea modului de derulare a procedurilor de inventariere a terenurilor de către comisiile locale Elaborarea situaţiilor centralizatoare la nivelul judeţului privind necesarul/disponibilul de teren în vederea finalizării procedurilor de reconstituire a drepturilor de proprietate - Deplasarea în teren, pe zone ale judeţului (Rupea, Făgăraş, Prejmer, Râşnov), pentru instruirea membrilor comisiilor. La aceste întâlniri au fost prezentate, în colaborare cu OCPI Braşov, prevederile legale şi punctul de vedere al instituţiei cu privire la calendarul desfăşurării lucrărilor şi modul de întocmire a acestora, astfel încât la nivelul judeţului să existe un mod unitar de abordare a legii. - Au fost elaborate, de către Instituţia Prefectului, şi transmise către UAT-uri, machete pentru centralizarea datelor aplicării legilor fondului funciar de la apariţia Legii nr. 18/1991 şi până în prezent, atât pentru terenul agricol cât şi pentru fondul forestier. - Pentru buna desfăşurare a lucrărilor, comisiilor le-au fost puse la dispoziţie, de către Compartimentul Fond Funciar din cadrul instituţiei, toate hotărârile şi anexele validate cu modificările operate pentru toate legile fondului funciar. - Monitorizarea activităţii comisiilor s-a realizat atât de către preşedintele numit al comisiei cât şi de comisia de monitorizare constituită prin ordin al Prefectului Judeţului Braşov. - În cadrul derulării lucrărilor de inventariere, preşedinţii desemnaţi din cadrul instituţiei, cu sprijinul compartimentului de fond funciar, care au participat la aceste şedinţe, au susţinut un număr de 250 întâlniri/şedinţe de lucru, în cadrul cărora au fost verificate datele înscrise în machetele puse la dispoziţia comisiilor de către Instituţia Prefectului, pentru evitarea neconcordanţelor la completarea anexelor la HG 401/2013.

18 - Urmare a tuturor acestor demersuri, la data de , la OCPI Braşov au fost depuse un număr de 42 documentaţii finalizate, rămânând nefinalizate un număr de 16 UAT-uri 6. Asigurarea monitorizării serviciilor publice deconcentrate 6.1. Întărirea rolului Colegiului Prefectural - Pe parcursul anului 2013 au fost emise un număr de 5 hotărâri ale colegiului prefectural 6.2. Întărirea mecanismului de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate Distribuirea responsabilităţii monitorizării SPD-urilor pentru fiecare angajat SAECIDEMSPD în parte - Prin intermediul Notei de serviciu nr. 849/ şi al Ordinului Prefectului nr. 717/ s-a făcut repartizarea atribuţiilor de monitorizare a SPD-urilor la nivelul personalului SAECIDEMSPD. Angajaţii serviciului au realizat rapoarte lunare de activitate ale SPD-urilor monitorizate, o atenţie deosebită acordându-se activităţilor de control desfăşurate de SPD-urile cu acest gen de atribuţii, pentru care au fost realizate raportări distincte Monitorizarea activităţii SPD-urilor - În scopul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, Instituţia Prefectului Judeţul Braşov, prin aparatul de specialitate, a urmărit activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţ, cât şi modul de conlucrare dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate, examinând totodată stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun Organizarea de evenimente comune (la care se adaugă comisiile speciale din cadrul Instituţiei Prefectului) - Comisia de Dialog Social de la nivelul Judeţului Braşov - Colegiul Prefectural - Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice - Comisia judeţeană privind incluziunea socială

19 - Comisia de evaluare pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în viderea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor - Centrul Local de Combatere a Bolilor - Comisia de elaborare a proiectelor de acte normative 7. Asigurarea unui management de performanţă al resurselor instituţiei 7.1.Aplicarea principiilor managementului performant al resurselor umane Participarea angajaţilor la cursuri de perfecţionare - În anul 2013, au participat la cursuri de perfecţionare un număr de 5 funcţionari publici din cadrul instuţiei. Activitatea de pregătire profesională a fost organizată pe grupe de pregătire, temele prelucrate cuprinzând în principal noile prevederi legale astfel : Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, Management modern în administraţia publică eficientizarea serviciului public, Management financiar în instituţiile publice,specialist în domeniul managementului de proiect, Expert achiziţii publice, Achiziţii publice Diseminarea la nivelul instituţiei a cunoştinţelor dobândite cu prilejul unor astfel de cursuri. - Temele abordate au fost în strânsă legătură cu activitatea funcţionarilor, drept urmare cunoştinţele dobândite au fost aplicate în mod direct la fiecare loc de muncă în cadrul instituţiei, unde în mare parte atribuţiile sunt unice Evaluarea activităţii fiecărui angajat - Urmare activităţii de evaluare, pentru anul 2013, calificativele acordate anagajaţilor în proporţie de 100% sunt bine şi foarte bine Actualizarea fişelor posturilor şi a tuturor documentelor necesare activităţii instituţiei - Având în vedere prevederile Ordinului nr 105 / 2013, la nivelul instituţiei s-a constituit o comisie în vederea elaborării Regulamentului de Organizare si Funcţionare.În acest sens s-a făcut corespondenţă cu

20 Ministerul Afacerilor Interne, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este în lucru, astfel încât să fie respectate criteriile de elaborare la finalizarea acestuia. - După obţinerea avizelor de la Direcţia Juridică şi Managementul Resuselor Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Prefectul va emite Nota Internă şi va solicita în termen de 5 zile şefilor de servicii, intocmirea fişelor de post Planificarea şi gestionarea raţională a resurselor financiare şi materiale Elaborarea bugetului instituţiei bazat pe proiectele şi programele compartimentelor. - Împreună cu compartimentele de specialitate s-a asigurat fundamentarea, întocmirea şi înaintarea la termenele dispuse de ordonatorul de credite ierarhic superior, a proiectului bugetului instituţiei, pe capitole de finanţare şi naturi de cheltuieli. - Pe parcursul exerciţiului financiar, au fost desfăşurate activităţi de actualizare şi modificare a bugetului, inclusiv prin virări de credite în semestrul al doilea, potrivit metodologiei stabilite prin legea finanţelor publice, în concordanţă cu nevoile instituţiei şi potrivit dispoziţiilor ordonatorului de credite ierarhic superior. - A fost asigurată execuţia de casă a bugetului instituţiei, cu respectarea condiţiilor specifice fiecărei faze a execuţiei bugetare, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, pe baza procedurilor de sistem si operaţionale proprii, elaborate în acest scop. - În anul 2013, Instituţia Prefectului Judeţul Braşov a beneficiat de resurse bugetare în sumă de 4.987,79 mii lei, din care s-au deschis credite bugetare în sumă de 4.985,67 mii lei, rezultând un procent de execuţie, la nivelul deschiderilor bugetare de 99,95% Utilizarea raţională a resurselor financiare şi materiale - Fondurile alocate au fost utilizate pentru cheltuieli materiale şi servicii, necesare desfăşurării activităţilor curente ale instituţiei şi pentru plata drepturilor salariale cuvenite persoanlului, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei şi eficienţei cheltuielilor.

21 - În desfăşurarea operaţiunilor curente s-a avut în vedere gestionarea raţională, continuă şi eficientă a mijloacelor financiare, materiale şi umane şi s-a concretizat prin asigurarea ritmică, în limita creditelor bugetare aprobate şi deschise, a bazei tehnico- materiale şi financiare necesare desfăşurării normale a activităţii instituţiei cu respectarea riguroasă a disciplinei financiar bugetare privind destinaţia creditelor şi legalitatea operaţiunilor de incasări şi plăţi. - Eficienţa utilizarii fondurilor publice alocate a fost asigurată prin: a) Exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi patrimoniul public b) Angajarea, lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instutuţiei, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelro legale şi bugetare c) Monitorizarea cheltuielilor de personal, materiale şi a contului de execuţie privind plăţile şi cheltuielile efectuate d) Intocmirea documentelor de plată pentru achitarea facturilor, reprezentând achiziţii de materiale, prestări servicii, mijloace fixe şi pentru achitarea drepturilor de personal e) Inregistrarea tuturor operaţiunilor contabile ( situaţii conturi, note contabile, balanţe de verificare, registrul jurnal, analiza soldurilor conturilor contabile ) Creşterea eficacităţii activităţii de control financiar preventiv intern - Controlul financiar preventiv se exercită conform regelementărilor în vigoare prin viză, in acest sens a fost elaborat şi actualizat cadrul comun orientativ privind operaţiunile supuse controlului financiar preventiv, s-a întocmit proiectul de ordin al prefectului privind desemnarea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv în calitate de tutular şi respectiv de înlocuitor. - În anul 2013 exercitarea controlului financiar preventiv propriu s-a efectuat asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi

22 patrimoniul public şi nu s-au înregistrat refuzuri de viză de control finanaciar preventiv Îmbunătăţirea sistemului de control intern/managerial Elaborarea şi actualizarea planului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial - Activitatea SCIM s-a derulat în cursul anului trecut în baza Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entităţii publice nr. 2570/ Monitorizarea punerii în aplicare a planului - Semestrial, secretarul SCIM a transmis către MAI Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării a programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov. În urma monitorizării s-a decis: a) elaborarea Strategiei de eficientizare a activităţii Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov şi a Planului strategic aferent; b) operaţiunea de evaluare, întocmire şi revizuire a procedurilor interne utilizate la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov, conform Ordinului Prefectului nr. 176/ ; c) reactualizarea listei de activităţi a instituţiei şi implicit a listei activităţilor procedurabile; d) operaţiunea de actualizare a Registrului de riscuri al Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov, conform Ordinului Prefectului nr. 469/ ; e) inventarierea funcţiilor sensibile de la nivelul Instituţiei; f) elaborarea Strategiei de control a Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov nr / şi a planului de acţiune aferent; g) elaborarea Inventarului situaţiilor generatoare de întreruperi în derularea activităţii de la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov Eficientizarea procesului de autoevaluare - Semestrial s-a realizat operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei. Toate activităţile derulate în cursul anului 2013 au fost evaluate în luna ianuarie 2014, prin procedura de autoevaluare, iar în urma concluziilor centralizate în Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013, emis

23 de prefect, a rezultat că sistemul este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial Creşterea rolului activităţii de audit intern Derularea misiunilor de audit intern - Inventarierea patrimoniului încadrarea și salarizarea personalului drepturi bănești evidența, păstrarea, circulația și utilizarea formularelor cu regim special sistemul de control intern sub toate formele SPCEEPS sistemul de control intern consiliere - SPCRPCÎV Urmărirea implementării recomandărilor 8. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene la nivelul judeţului 8.1. Facilitarea creşterii gradului de cunoaştere a modalităţilor de accesare a fondurilor europene de către eventualii beneficiari de la nivelul judeţului Informarea eventualilor beneficiari cu privire la posibilităţile de finanţare existente - participarea alături de OJPDRP Braşov la campania de informare privind fondurile europene pentru dezvoltare agriculturii şi a satului românesc PNDR vine în satul tău! Acordarea de consultanţă eventualilor beneficiari - 7 potenţiali beneficiari persoane fizice au solicitat informaţii privind liniile de finanţare deschise pentru mediul rural; - 11 potenţiali beneficiari persoane juridice au solicitat informaţii privind POS CCE şi POS DRU Monitorizarea proiectelor cu finanţare europeană depuse de administraţiile publice locale şi de SPD-uri - întocmirea lunar a situaţiei privind rezultatele obţinute la nivel judeţean în procesul de absorbţie a fondurilor europene, în conlucrare cu autorităţile publice locale, structurile subordonate acestora şi alte instituţii publice din judeţ: a) 56 proiecte aplicate de autorităţile publice locale