CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ.

Size: px
Start display at page:

Download "CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ."

Transcription

1 CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ. George Marian URSACHI Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Iaşi, România ursachi83@yahoo.com Ioana Alexandra URSACHI căs. HORODNIC Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Iaşi, România ursachi_ioana_alexandra@yahoo.com Abstract Research instruments must simultaneously fulfill two conditions: to be valid and to be reliable. If validity is more difficult to obtain and demonstrate, for reliability there were developed a series of estimators that provide guidance on the level of internal consistency of the instrument. Among these, one of the most used is Cronbach's Alpha. In practice, however, is difficult to make comparisons between different values of Alpha, primarily due to differences between samples and secondly because, since we know nothing about the distribution of the estimator we can not say anything about the importance of differences between two or more values, whether these differences are significant. This paper proposes and applies a possible way to overcome these difficulties, using the GAUSS programming language that allows simulation of a large number of samples from the original sample. The results show that with this technique we can approximate with greater precision the real value of the estimator among the population and we can express significance of the differences between two or more values of the estimator. Keywords Reliability, Internal consistency, Cronbach's Alpha, Simulation. 1. INTRODUCERE Toate tipurile de cercetări se folosesc în demersurile lor de instrumente de cercetare. Pentru a furniza informaţii folositoare acestea trebuie să îndeplinească simultan două condiţii esenţiale: să fie valide şi să fie de încredere Validitatea unui instrument Validitatea descrie în ce măsură un instrument măsoară cu adevărat ceea ce îşi propune să măsoare. Există două mari tipuri de validitate: internă şi externă. Validitatea externă se referă la capacitatea aplicării cu încredere a rezultatelor studiului în cazul altor persoane şi situaţii şi la asigurarea faptului că 482

2 acele condiţii sub care studiul a fost desfăşurat sunt reprezentative situaţiei şi perioadei de timp la care se aplică rezultatele [1]. Validitatea internă este analizată prin prisma a trei abordări: validitate de conţinut, validitatea criteriilor şi validitatea constructului. Validitatea de conţinut reprezintă cel mai slab nivel al validităţii şi se adresează relevanţei şi reprezentativităţii itemilor. Validitatea de criteriu este cea mai puternică formă de validitate şi se stabileşte atunci când instrumentul poate fi comparat cu alte măsurări validate ale aceluiaşi fenomen. Validitatea constructului implică demonstrarea relaţiei dintre conceptul studiat şi constructul sau teoria relevantă Încrederea unui instrument Încrederea este legată de calitatea măsurătorilor şi are, în practica uzuală sensul de consistenţă sau repetabilitate a măsurătorilor. Încrederea nu poate fi calculată cu exactitate ci doar estimată. Din acest motiv au apărut de-a lungul timpului mai multe tipuri de încredere, fiecare cu o varietate de modalităţi de estimare a nivelului de încredere. Există patru mari tipuri de estimatori de încredere, fiecare estimând încrederea în moduri diferite. Încrederea Inter-Rater sau Inter-Observator - folosită pentru a desemna gradul în care diferiţi observatori oferă estimări similare ale aceluiaşi fenomen; Încrederea test-retest - folosită pentru a arăta consistenţa unei măsurători în două momente diferite de timp; Încrederea test paralel - folosită pentru a arăta consistenţa rezultatelor a două teste construite în aceiaşi manieră şi din acelaşi domeniu; Consistenţa internă - folosită pentru a arăta consistenţa rezultatelor între itemii ce alcătuiesc un test. În cazul consistenţei interne se foloseşte un singur instrument de măsură, administrat unui singur grup de oameni, cu o singură ocazie. În fapt se estimează încrederea instrumentului estimând cât de mult itemii care vizează acelaşi construct obţin rezultate similare. Se studiază consistenţa rezultatelor pentru itemi diferiţi ai aceluiaţi construct, în timpul măsurării. Există un număr larg de metode de a estima consistenţa internă, dintre care ne vom opri asupra a două dintre ele, cu cea mai mare relevanţă pentru lucrarea propusă. Testul split-half În cadrul acestui test se împart aleator toţi itemii ce măsoară acelaşi construct în două grupe. Se calculează scorurile pentru fiecare jumătate, iar estimatorul split-halt est rezultatul corelaţiei dintre cele două scoruri totale. Cronbach s Alpha 483

3 Cronbach s Alpha este practic echivalentul matematic al mediei tuturor valorilor estimatorului split-half posibile, pentru toate combinaţiile de diviziuni posibile. Metodele de estimare a încrederii instrumentelor de măsurare au însă şi unele limite. De exemplu calcularea încrederii prin metoda test-retest poate fi supusă unei erori dacă respondenţii au mai fost testaţi anterior. Mai mult, evenimentele ce au intervenit între cele două momente de administrare pot influenţa apariţia unor răspunsuri diferite şi să contribuie la o validitate externă eronată [1]. 2. CRONBACH S ALPHA Introdus pentru prima dată în 1937 de Kuder şi Richardson, pentru scale dihotomice şi generalizat în 1951 de Cronbach, estimatorul Cronbach s Alpha a fost şi este unul din cei mai folosiţi estimatori. În ultimul timp însă cercetătorii devin din ce în ce mai sceptici cu privire la puterea de estimare a acestui indicator, existând un număr în creştere de studii care îşi dovedesc relevanţa şi corespondenţa cu realitatea, dar care obţin un nivel destul de scăzut al estimatorilor de încredere pentru instrumentele folosite. Cronbach s Alpha este pus sub semnul întrebării de mulţi ani, modul de interpretare a rezultatelor sale şi utilizarea excesivă pentru a verifica încrederea unui instrument de cercetare fiind subiecte de îndelungi dezbateri şi controverse. Dacă iniţial erau considerate de încredere instrumentele ce obţineau un scor de minim 0.70, o serie de autori asemeni lui Bernardi [2] în 1994 vin să ne valideze ca fiind de încredere şi cercetări cu valoarea lui Alpha mai mica de Alţii precum Iacobucci şi Duhachek [3] sunt mai precauţi în interpretarea rezultatului şi ne sugerează să luam în calcul probabilitatea coeficientului Alpha şi să considerăm acest coeficient ca făcând parte din intervalul său de încredere, nu ca valoare fixă. Astfel, dacă intervalul coboară prea jos, este posibil ca instrumentul să nu prezinte un grad ridicat de încredere, chiar dacă valoarea estimatorului său este peste 0.70 de exemplu. În caz invers, chiar dacă valoare lui Alpha este sub 0.70, intervalul său de încredere poate trece de acest prag, deci Alpha s-ar putea afla în acea zonă şi instrumentul să fie valid, caz care ar explica şi demonstraţii de genul celei făcute de Bernardi [2]. O serie de alţi autori precum Christmann şi Van Aelst [4] încearcă să îmbunătaţească puterea estimatorului Cronbach s Alpha prin eliminarea sensibilităţii acestuia faţă de unii factori perturbatori (outlieri în acest caz). Prin aceste modificări cei doi creează un estimator mai precis, care va estima nivelul de încredere al majorităţii datelor obţinute, eliminând datele cu alte surse. Alţii precum Tarkkonen, Puntanen si Vehkalahti [5] merg mai departe, construind un estimator mai puternic, cu o arie de acoperire mai largă, pentru care Cronbach s Alpha este doar un caz particular, unidimensional. Puterea de estimare a acestui nou estimator este mult mai mare, deoarece depăşeşte problemele de particularitate pe care Cronbach s Alpha le are şi trebuie să le îndeplineacă. 484

4 În ultimii ani numeroşi autori se centrează pe ridicarea valorii estimatorului Alpha prin manevrarea unor factori interni cum ar fi numărul de itemi, numărul de constructe, felul scalei, formativă sau reflectivă etc. 3. MODEL PROPUS După cum se poate uşor observa din preocuparile autorilor citaţi mai sus, multe din problemele ridicate ar putea fi rezolvate dacă s-ar cunoaşte distribuţia acestui estimator. Acest lucru este însa imposibil de realizat pentru populaţia vizată din moment ce se analizează doar un eşantion. Pentru o posibilă rezolvare a unora dintre probleme, în cadrul acestei lucrări propunem o simulare a distribuţiei estimatorului, cu ajutorul limbajului de programare GAUSS şi pornind de la un eşantion pe care il considerăm reprezentativ pentru populaţia vizată. Pentru a putea exemplifica utilitatea şi modul de lucru al programului propus, în cadrul lucrării de faţă am folosit o bază de date standard, din cadrul exemplelor incluse în pachetul SPSS. Această bază de date conţine notele acordate de un număr de 8 arbitri unui eşantion de 300 de indivizi. Pentru a uşura înţelegerea algoritmului şi scrierea acestuia am folosit doar 3 variabile (notele a 3 arbitri). În acest fel am obţinut o bază de date cu 3 variabile, pentru un număr de 300 de indivizi. Programul a fost scris astfel încât să poată fi utilizat pentru documente excel. Din acest motiv, prima acţiune pe care o execută este de a traduce fişierele excel în fişiere utilizate de programul GAUSS, care sunt salvate, pentru a se lucra în continuare pe ele. În următoarea etapa este calculată valoarea estimatorului Cronbach pentru eşantionul dat. Mai departe urmează partea de noutate adusă de program şi anume partea de Bootstrap pentru aflarea unei distribuţii aproximative a estimatorului Cronbach s Alpha. Bootsrap-ul, introdus în 1979 de Efron este un procedeu bazat pe simularea de tip Monte Carlo şi este folosit în general pentru testarea ipotezelor privind distribuţiile unor indicatori, pentru obţinerea de intervale de încredere, pentru estimarea erorilor standard sau pentru diminuarea erorilor [6]. Bootstrap-ul presupune extragerea de eşantioane pornind de la eşantionul iniţial, presupus reprezentativ. Astfel, în cazul de faţă, se realizează 1000 de extrageri din eşantionul reprezentativ şi în acest mod procedeul ne oferă informaţii echivalente cu cazul în care ar fi extrase 1000 de eşantioane din populaţia studiată. Astfel obţinem o distribuţie a estimatorului, distribuţie cu ajutorul căreia putem să ne pronunţăm în ceea ce priveşte diferenţele dintre două valori ale estimatorului pentru eşantioane diferite, putem determina probabilitatea ca valoarea estimatorului să se afle peste sau sub o anumită valoare. Se calculează şi eroarea standard, quantilele 5% şi 95%, media tuturor celor 1000 de valori ale estimatorului şi probabilitatea ca valoarea estimatorului să se afle peste o anumită valoare (in acest caz am ales 0.85, dar poate fi aleasă orice valoare). Rezultatele pe care ni le furnizează programul şi output-ul cu frecvenţa, care ne oferă o imagine asupra distribuţiei sunt următoarele: 485

5 Point Estimate or Original Crombachs Alpha: Bootstrapped Standard Error: % Quantile: % Quantile: Monte Carlo average Probability of being above : Fig.1. Graficul frecvenţelor pentru estimatorul Cronbach s Alpha Astfel, valoarea estimatorului Cronbach pentru eşantionul analizat este , valoare verificată şi cu ajutorul programului SPSS, unde am obţinut Eroarea standard pentru distribuţia obţinută este , valoare care poate fi folosită pentru diverse teste. Având valorile quantilelor 5% şi 95%, putem afirma că 90% din valorile estimatorului analizat se vor încadra în intervalul Media tuturor celor 1000 de valori ale estimatorului este , foarte apropiată de valoarea calculată pentru eşantionul iniţial, considerat reprezentativ. Probabilitatea ca valoarea estimatorului Cronbach s Alpha pentru instrumentul analizat, pe un eşantion din populaţia analizată să fie mai mare de 0.85 este de 99,6%. Acest rezultat poate fi foarte util în situaţia în care avem două instrumente cu valori ale lui Cronbach s Alpha apropiate şi nu ştim pe care să îl alegem. Rulând acest program pentru ambele instrumente putem determina care are o probabilitate mai mare de a se situa peste o valoare pe care o considerăm noi importantă. 486

6 În etapa următoare am vrut să determinăm dacă există o diferenţă între valoarea obţinută pentru prima jumatate de eşantion şi valoarea obţinută pentru cea de-a doua jumătate a eşantionului şi dacă această diferenţă este semnificaitivă. Acest tip de demers este foarte util atunci când dorim să aflăm dacă există diferenţe în ceea ce priveşte valoarea estimatorului de încredere între grupuri diferite din cadrul populaţiei (de exemplu între femei şi bărbaţi sau între liceeni şi studenţi) şi dacă aceste diferenţe sunt semnificative. Prima etapă este similară celei descrise mai sus pentru întregul eşantion, însă de data aceasta se realizează pentru fiecare subeşantion în parte. Rezultatele sunt următoarele: GROUP Point Estimate or Original Crombachs Alpha: Bootstrapped Standard Error: % Quantile: % Quantile: Monte Carlo average GROUP Point Estimate or Original Crombachs Alpha: Bootstrapped Standard Error: % Quantile: % Quantile: Monte Carlo average Se poate cu uşurinţă observa că, intuitiv, între cele două grupuri există o diferenţă în ceea ce priveşte valoarea estimatorului de încredere, care este pentru prima jumatate a eşantionului şi De asemenea există diferenţe şi între media tuturor celor 1000 de valori obţinute în fiecare caz şi între nivelul quantilelor pentru fiecare din cele două subgrupuri. Următorul pas a constat în realizarea unui test T Student, în ambele sale variante, atât cu varianţe egale (Pooled t test) cât şi cu varianţe inegale (Welch t test) pentru a determina dacă cele două valori obţinute există diferenţe semnificative statistic. Rezultatele sunt urmatoarele: Teststatistic using the pooled Variance: Teststatistic using the Welch Test: Întrucât valoarea obţinută, este mai mare decât valoarea tabelară de (p=0.005), putem afirma cu o probabilitate de 99% că cele două valori diferă semnificativ. Acest rezultat este deosebit de util în situaţia în care ne dorim să aflăm dacă există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte valorile estimatorului de încredere între grupuri diferite din cadrul eşantionului. Atunci când ele există putem merge mai departe să cautăm motivele acelor diferenţe. Ultimul pas a fost compararea valorilor estimatorului obţinut în fiecare caz cu o valoare prestabilită, în acest caz 0.9, pentru a determnia dacă există diferenţe 487

7 statistic semnificative între aceste valori obţinute şi valoarea prestabilită. Rezultatele sunt urmatoarele: Teststatistic whether alpha1 is different from 0.9: Teststatistic whether alpha2 is different from 0.9: În acest caz putem observa că valoarea testului obţinută pentru primul eşantion, de este mai mică decât valoarea teoretică pentru p=0.005, de 2.576, fapt care ne arată că valoarea estimatorului pentru primul eşantion, de nu este semnificativ diferită de 0.9. Pentru cel de-al doilea subgrup, valoarea testului t obţinută este de , mai mare decât valoarea teoretică de 2.576, ceea ce reprezintă că valoarea estimatorului pentru acest subgrup, de , este semnificativ diferită de 0.9. Aceste rezultate sunt utile atunci când ne dorim ca instrumentul nostru să se încadreze intre anumite limite ca valoare a estimatorului de încredere şi obţinem valori apropiate de acele limite. Cu ajutorul acestui tip de test putem determina dacă valorile obţinute diferă semnificativ de limita care ne interesează. 4. CONCLUZII Lucrarea de faţă propune un model pentru depăşirea unor obstacole în ceea ce priveşte alegerea, adoptarea sau respingerea unui instrument de cercetare, folosind un limbaj de programare şi tehnici de simulare specifice domeniului Econometriei aplicate în domeniul Marketing. În mod uzual, atunci când se alege un anumit instrument de cercetare se compară nivelul obţinut de estimatorul de încredere Cronbach s Alpha cu un prag standard, în funcţie de precizia dorită (0.7 sau 0.8 sau 0.9). În cazul în care valoarea obţinută este peste acel prag instrumentul este acceptat. Ce ne facem însă atunci când există situaţii la limită? De exemplu dacă pragul este 0.9 şi noi obţinem Acest model ne oferă o soluţie, prin posibilitatea determinării semnificativităţii diferenţei dintre cele două valori. Un alt caz il reprezintă două instrumente cu valori apropiate ale lui Cronbach s Alpha. Modelul propus ne permite atât compararea acestor valori cu unele praguri cât şi identificarea probabilităţii fiecăruia din cele două instrumente de a obţine o valoare peste un anumit prag dat, în cadrul populaţiei analizate. O altă utilitate majoră a modelului propus constă în posibilitatea stabilirii existenţei unei diferenţe semnificative între două grupuri diferite din cadrul eşantionului, în ceea ce priveşte valoarea estimatorului Cronbach s Alpha. Acest lucru permite fundamentarea unor decizii ulterioare privind cele două grupuri. Demersuri de acest tip au mai fost făcute şi de Gajewski, Boyle şi Thompson [7] în Medicină, de Neudecker [8] în Statistică şi de Kistner şi Muller [9] în Psihologie, lucrarea de faţă fiind prima care propune un astfel de demers în domeniul Marketing. 488

8 Acknowledgments This work was supported by the European Social Fund in Romania, under the responsibility of the Managing Authority for the Sectorial Operational Programme for Human Resources Development [grant POSDRU/88/1.5/S/47646] Referinţe bibliografice [1] Roberts P., Reliability and Validity in research, Nursing Standard, [2] Bernardi Richard A., Validating research results when Cronbach s is below.70: A methodological procedure, Educational & Psychological Measurement, [3] Iacobucci Dawn and Duhachek Adam, Advancing Alpha: Measuring Reliability with Confidence, Department of Marketing, Northwestern University, [4] Christmann A., Robust Estimation of Cronbach s Alpha, University of Dortmund, april [5] Vehkalahti Kimmo, Puntanen Simo, Tarkkonen Lauri, Estimation of reliability: a better alternative for Cronbach s alpha, Department of Matemetics and Statistics, University of Helsinki, february [6] Colin Cameron A., Trivedi Pravin K., Microeconometrics, Cambridge University Press, [7] Gajewski Byron J., Boyle Diane K., Thompson Sarah, How a Bayesian Might Estimate the Distribution on Cronbach s Alpha From Ordinal-Dynamic Scaled Data: A Case Study Measuring Nursing Home Resident Quality of Life, European Journal of Research Methods for Behavioral and Social Sciences, april [8] Neudecker Heinz, On the Asymptotic Distribution of the Natural Estimator of Cronbach s Alpha with Standardised Variates under Nonnormality, Elipticity and Normality, School of Economics and Business, University of Amsterdam, [9] Kistner Emily O., Muller Keith E., Exact Distribution of Interclass Correlation and Cronbach s Alpha with Gaussian Data and General Covariance, Psychometrika, sept

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Structura și Organizarea Calculatoarelor Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Chapter 3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR BINARE CU SEMN CONȚINUT Adunarea FXP în cod direct Sumator FXP în cod direct Scăderea

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

ISBN-13:

ISBN-13: Regresii liniare 2.Liniarizarea expresiilor neliniare (Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 3rd ed, ISBN-13:978-0-07-340110-2 ) Există cazuri în care aproximarea

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Textul si imaginile din acest document sunt licentiate Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Codul sursa din acest document este licentiat Public-Domain Esti liber sa distribui acest document

More information

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm Preparatory Problems 1Se dau punctele coliniare A, B, C, D în această ordine aî AB 4 cm, AC cm, BD 15cm a) calculați lungimile segmentelor BC, CD, AD b) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor

More information

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila MS POWER POINT s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila chirila@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/~chirila Pornire PowerPoint Pentru accesarea programului PowerPoint se parcurg următorii paşi: Clic pe butonul de

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Excel Advanced. Curriculum. Școala Informală de IT. Educație Informală S.A.

Excel Advanced. Curriculum. Școala Informală de IT. Educație Informală S.A. Excel Advanced Curriculum Școala Informală de IT Tel: +4.0744.679.530 Web: www.scoalainformala.ro / www.informalschool.com E-mail: info@scoalainformala.ro Cuprins 1. Funcții Excel pentru avansați 2. Alte

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB

Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB Programul MATLAB dispune de o colecţie de funcţii şi interfeţe grafice, destinate lucrului cu Reţele Neuronale Artificiale, grupate sub numele de Neural Network Toolbox.

More information

INTEROGĂRI ÎN SQL SERVER

INTEROGĂRI ÎN SQL SERVER INTEROGĂRI ÎN SQL SERVER Principala operaţie efectuată într-o bază de date este operaţia de extragere a datelor, care se realizează cu ajutorul unei clauze SELECT. SELECT Clauza SELECT are o sintaxă foarte

More information

Metoda BACKTRACKING. prof. Jiduc Gabriel

Metoda BACKTRACKING. prof. Jiduc Gabriel Metoda BACKTRACKING prof. Jiduc Gabriel Un algoritm backtracking este un algoritm de căutare sistematică și exhausivă a tuturor soluțiilor posibile, dintre care se poate alege apoi soluția optimă. Problemele

More information

În continuare vom prezenta unele dintre problemele de calcul ale numerelor Fibonacci.

În continuare vom prezenta unele dintre problemele de calcul ale numerelor Fibonacci. O condiţie necesară şi suficientă ca un număr să fie număr Fibonacci Autor: prof. Staicu Ovidiu Ninel Colegiul Economic Petre S. Aurelian Slatina, jud. Olt 1. Introducere Propuse de Leonardo Pisa în 1202,

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS 273 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA ACTA TECHNICA NAPOCENSIS Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering Vol. 58, Issue II, June, 2015 SOUND POLLUTION EVALUATION IN INDUSTRAL ACTIVITY Lavinia

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

Propuneri pentru teme de licență

Propuneri pentru teme de licență Propuneri pentru teme de licență Departament Automatizări Eaton România Instalație de pompare cu rotire în funcție de timpul de funcționare Tablou electric cu 1 pompă pilot + 3 pompe mari, cu rotirea lor

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC

Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC Ianuarie 2012 Documentul a fost realizat de experţi care au participat

More information

Arbori. Figura 1. struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; }; #include <stdio.h> #include <conio.h> struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; }

Arbori. Figura 1. struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; }; #include <stdio.h> #include <conio.h> struct ANOD { int val; ANOD* st; ANOD* dr; } Arbori Arborii, ca şi listele, sunt structuri dinamice. Elementele structurale ale unui arbore sunt noduri şi arce orientate care unesc nodurile. Deci, în fond, un arbore este un graf orientat degenerat.

More information

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII Adrian Mugur SIMIONESCU MODEL OF A STATIC SWITCH FOR ELECTRICAL SOURCES WITHOUT INTERRUPTIONS IN LOAD

More information

Managementul Proiectelor Software Metode de dezvoltare

Managementul Proiectelor Software Metode de dezvoltare Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Managementul Proiectelor Software Metode de dezvoltare 2 Metode structurate (inclusiv metodele OO) O mulțime de pași și

More information

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 7, No., 8 ISSN 454-34x SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION Dan OLARU, Mihai Octavian POPESCU Calitatea distribuţiei energiei electrice

More information

Lucrarea nr. 1 Statistică descriptivă (Excel)

Lucrarea nr. 1 Statistică descriptivă (Excel) Statistică multivariată Lucrarea nr. 1 Statistică descriptivă (Excel) A. Noţiuni teoretice Variabilă o caracteristică ale cărei valori se modifică după elementele studiate (este modelată printr-o variabilă

More information

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTEREIN VITRO LA PLANTE FURAJERE INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE T.Simplăceanu, C.Bindea, Dorina Brătfălean*, St.Popescu, D.Pamfil Institutul Naţional de Cercetere-Dezvoltare pentru

More information

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive.

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive. . egimul de curent continuu de funcţionare al sistemelor electronice În acest regim de funcţionare, valorile mărimilor electrice ale sistemului electronic sunt constante în timp. Aşadar, funcţionarea sistemului

More information

Tehnici nealeatoare de esantionare utilizate în practica statistica

Tehnici nealeatoare de esantionare utilizate în practica statistica 82 Revista Informatica Economica, nr. 2 (8)/200 Tehnici nealeatoare de esantionare utilizate în practica statistica Conf.dr. Tudorel ANDREI Catedra de Statistica si Previziune Economica, A.S.E. Bucuresti

More information

Laborator 2 - Statistică descriptivă

Laborator 2 - Statistică descriptivă Laborator 2 - Statistică descriptivă Statistica descriptivă are rolul de a descrie trăsăturile principale ale unor eşantioane şi constă în determinarea unor măsuri simple şi analize grafice ale datelor

More information

Software Process and Life Cycle

Software Process and Life Cycle Software Process and Life Cycle Drd.ing. Flori Naghiu Murphy s Law: Left to themselves, things tend to go from bad to worse. Principiile de dezvoltare software Principiul Calitatii : asigurarea gasirii

More information

EPIDEMIOLOGIE GENERALĂ. Dr. Cristian Băicuş Medicală Colentina, 2005

EPIDEMIOLOGIE GENERALĂ. Dr. Cristian Băicuş Medicală Colentina, 2005 EPIDEMIOLOGIE GENERALĂ Dr. Cristian Băicuş Medicală Colentina, 2005 metodologia cercetării (validitate) = EPIDEMIOLOGIA CLINICĂ cercetare clinică ŞI BIOSTATISTICA articol, prezentare evaluarea critică

More information

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Annals of the Academy of Romanian Scientists Online Edition Series on Engineering Sciences ISSN 2066 8570 Volume 7, Number 1/2015 63 INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Elena

More information

Metode cantitative de analiza in stiintele politice Suport curs Invatamant la Distanta

Metode cantitative de analiza in stiintele politice Suport curs Invatamant la Distanta Metode cantitative de analiza in stiintele politice Suport curs Invatamant la Distanta 1 013-014 Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea Ştiinţe Politice Anul universitar

More information

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 1 (2014) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete

More information

X-Fit S Manual de utilizare

X-Fit S Manual de utilizare X-Fit S Manual de utilizare Compatibilitate Acest produs este compatibil doar cu dispozitivele ce au următoarele specificații: ios: Versiune 7.0 sau mai nouă, Bluetooth 4.0 Android: Versiune 4.3 sau mai

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

Testul t pentru eşantioane independente. M. Popa

Testul t pentru eşantioane independente. M. Popa Testul t pentru eşantioane independente M. Popa Model de cercetare inter-subiecți testarea diferenței dintre două eşantioane de subiecți diferența asuării riscului între bărbați şi feei diferența dintre

More information

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ INFLUENŢA FACTORILOR DE PERSONALITATE ŞI A STRESULUI ASUPRA PERFORMANŢEI ACADEMICE LA STUDENŢII MEDICINIŞTI TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT CONDUCĂTOR

More information

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Grafuri bipartite Lecție de probă, informatică clasa a XI-a Mihai Bărbulescu b12mihai@gmail.com Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București 27 februarie

More information

Cristina ENULESCU * ABSTRACT

Cristina ENULESCU * ABSTRACT Cristina ENULESCU * REZUMAT un interval de doi ani un buletin statistic privind cele mai importante aspecte ale locuirii, în statele perioada 1995-2004, de la 22,68 milioane persoane la 21,67 milioane.

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

Generarea şi validarea numerelor prime mari

Generarea şi validarea numerelor prime mari Generarea şi validarea numerelor prime mari 1 Modalităţi de generare a numerelor prime mari Metoda cea mai naturală este de a genera aleator un număr n de mărime adecvată şi de a verifica dacă acesta este

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

The driving force for your business.

The driving force for your business. Performanţă garantată The driving force for your business. Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj. Din România către Spania în doar 5 zile!

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

Update firmware aparat foto

Update firmware aparat foto Update firmware aparat foto Mulţumim că aţi ales un produs Nikon. Acest ghid descrie cum să efectuaţi acest update de firmware. Dacă nu aveţi încredere că puteţi realiza acest update cu succes, acesta

More information

Lucrarea de laborator nr. 4

Lucrarea de laborator nr. 4 Metode merice - Lucrarea de laborator 4 Lucrarea de laborator nr. 4 I. Scopul lucrării Elemente de programare în MAPLE II. III. Conţinutul lucrării 1. Atribuirea. Decizia. Structuri repetitive. 2. Proceduri

More information

Generatorul cu flux axial cu stator interior nemagnetic-model de laborator.

Generatorul cu flux axial cu stator interior nemagnetic-model de laborator. Generatorul cu flux axial cu stator interior nemagnetic-model de laborator. Pentru identificarea performanţelor la funţionarea în sarcină la diferite trepte de turaţii ale generatorului cu flux axial fară

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE)

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE) ANTICOLLISION ALGORITHM FOR VV AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP VV (VEHICLE-TO-VEHICLE) 457 Florin MARIAŞIU*, T. EAC* *The Technical University

More information

Normalizarea tăriei sonore şi nivelul maxim permis al semnalelor audio

Normalizarea tăriei sonore şi nivelul maxim permis al semnalelor audio EBU Recomandarea R 128 Normalizarea tăriei sonore şi nivelul maxim permis al semnalelor audio Status: Recomandare EBU This informal translation of EBU R 128 into Romanian has been kindly provided by Mr

More information

SEMINAR DE CERCETARE. Suport de curs pentru Învăţământ Deschis la Distanţă. Prof. univ. dr. Sorin Dan Şandor

SEMINAR DE CERCETARE. Suport de curs pentru Învăţământ Deschis la Distanţă. Prof. univ. dr. Sorin Dan Şandor UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple

Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea

More information

octombrie 2009 Sondaj naţional BENEFICIAR:

octombrie 2009 Sondaj naţional BENEFICIAR: Raport de cercetare octombrie 2009 Sondaj naţional BENEFICIAR: Studiul de faţă a fost realizat de INSOMAR în perioada 8-11 octombrie 2009, la comanda Realitatea TV; Cercetarea a fost realizată folosind

More information

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe Candlesticks 14 Martie 2013 Lector : Alexandru Preda, CFTe Istorie Munehisa Homma - (1724-1803) Ojima Rice Market in Osaka 1710 devine si piata futures Parintele candlesticks Samurai In 1755 a scris The

More information

ASPECTS REGARDING THE ELECTRICAL RESISTIVITY SOFTWARE MEASUREMENTS ON INSULATING MATERIALS USING 6517A HI-R SWEEP TEST PROGRAM

ASPECTS REGARDING THE ELECTRICAL RESISTIVITY SOFTWARE MEASUREMENTS ON INSULATING MATERIALS USING 6517A HI-R SWEEP TEST PROGRAM BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ASPECTS REGARDING THE

More information

F. Radulescu. Curs: Utilizarea bazelor de date, anul IV C5.

F. Radulescu. Curs: Utilizarea bazelor de date, anul IV C5. Capitolul 8 Data mining date corelate Reprezentarea datelor Vom continua să considerăm modelul de date coşuri de produse şi vom vizualiza datele ca o matrice booleană unde: linii=coşuri şi coloane=articole.

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 3-4, 2008 Secţia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE

More information

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII "IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII IN VITRO LA PLANTE FURAJERE INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII "IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE T.Simplăceanu, Dorina Brătfălean*, C.Bindea, D.Pamfil*, St.Popescu Institutul Naţional de Cercetere-Dezvoltare pentru Tehnologii

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I OFDM TRANSMISSION USING PILOT SYMBOL Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrarea este realizat

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Laborator 1. Programare declarativă. Programare logică. Prolog. SWI-Prolog

Laborator 1. Programare declarativă. Programare logică. Prolog. SWI-Prolog Laborator 1 Programare declarativă O paradigmă de programare în care controlul fluxului de execuție este lăsat la latitudinea implementării limbajului, spre deosebire de programarea imperativă în care

More information

PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ

PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ OUTILINE Studiul caz-martor Studiul caz-martor de tip cuib (nested case-control study) Studiul caz-martor de tip incidenţă-densitate STUDIUL

More information

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de inginerie Hermann Oberth Catedra de Calculatoare şi automatizări

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de inginerie Hermann Oberth Catedra de Calculatoare şi automatizări Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de inginerie Hermann Oberth Catedra de Calculatoare şi automatizări Dezvoltarea unei ontologii de domeniu (Support Vector Machine versus Bayes Naive) Referat

More information

Proiectarea Sistemelor Software Complexe

Proiectarea Sistemelor Software Complexe Proiectarea Sistemelor Software Complexe Curs 3 Principii de Proiectare Orientată pe Obiecte Principiile de proiectare orientată pe obiecte au fost formulate pentru a servi ca reguli pentru evitarea proiectării

More information

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE MARKETING TEZA DE DOCTORAT.

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE MARKETING TEZA DE DOCTORAT. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE MARKETING TEZA DE DOCTORAT Rezumat STUDIU PRIVIND COMPORTAMENTUL ECOLOGIC AL CONSUMATORILOR

More information

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Conf. univ. dr. Emanuela IONESCU Asistent univ. dr. Amelia DIACONU Asistent univ. dr. Alina GHEORGHE Universitatea Artifex din Bucureşti

More information

Procedee de eşantionare aplicate în cercetarea pieţei şi administrarea eficientă a afacerilor

Procedee de eşantionare aplicate în cercetarea pieţei şi administrarea eficientă a afacerilor 3 Procedee de eşantionare aplicate în cercetarea pieţei şi administrarea eficientă a afacerilor 3.1 Eşantionare aleatoare Eşantionul este un segment al populaţiei studiate, ales să o reprezinte în ansamblu.

More information

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) L 343/48 22.12.2017 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2417 AL COMISIEI din 17 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor

More information

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date.

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. 9. Memoria Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. Primul nivel conține memorie de program cache (L1P) și memorie de date cache (L1D). Al doilea

More information

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport

More information

Decizia manageriala în conditii de risc. Profilul riscului.

Decizia manageriala în conditii de risc. Profilul riscului. Revista Informatica Economica nr.2 (4)/2000 97 Decizia manageriala în conditii de risc. Profilul riscului. Conf.dr. Florica LUBAN Catedra de Eficienta Economica, A.S.E. Bucuresti În lucrare se arata cum

More information

Baze de date distribuite și mobile

Baze de date distribuite și mobile Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Baze de date distribuite și mobile Lect.dr. Adrian Runceanu Curs 3 Model fizic şi model

More information

Metoda de programare BACKTRACKING

Metoda de programare BACKTRACKING Metoda de programare BACKTRACKING Sumar 1. Competenţe............................................ 3 2. Descrierea generală a metodei............................. 4 3......................... 7 4. Probleme..............................................

More information

SAG MITTIGATION TECHNICS USING DSTATCOMS

SAG MITTIGATION TECHNICS USING DSTATCOMS Eng. Adrian-Alexandru Moldovan, PhD student Tehnical University of Cluj Napoca. REZUMAT. Căderile de tensiune sunt una dintre cele mai frecvente probleme care pot apărea pe o linie de producţie. Căderi

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE BOBST EXPERTFOLD 80 ACCUBRAILLE GT Utilajul ACCUBRAILLE GT Bobst Expertfold 80 Aplicarea codului Braille pe cutii a devenit mai rapidă, ușoară și mai eficientă

More information

Drd. Ionela-Cătălina (ZAMFIR) TUDORACHE Scoala Doctorală de Cibernetică si Statistică Economică Academia de Studii Economice din Bucuresti

Drd. Ionela-Cătălina (ZAMFIR) TUDORACHE Scoala Doctorală de Cibernetică si Statistică Economică Academia de Studii Economice din Bucuresti Drd. Ionela-Cătălina (ZAMFIR) TUDORACHE Scoala Doctorală de Cibernetică si Statistică Economică Academia de Studii Economice din Bucuresti POT MODELELE ALTMAN SI KIDA IDENTIFICA STAREA DE FALIMENT PENTRU

More information

XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului?

XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului? XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului? În timp ce în capitolele IX şi X am vorbit despre semnificaţia clinică a rezultatelor unui RCT (mărimea efectului), de această dată ne vom ocupa

More information

Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă

Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice, Bucureşti Conf. univ. dr. Alexandru MANOLE Universitatea

More information

TEMĂ SPD 2017 MODEL 1

TEMĂ SPD 2017 MODEL 1 MODEL 1 Pe parcursul realizarii unui model de simulare a functionarii unui sistem de productie, se urmareste determinarea functiei de repartitie a numarului de piese prelucrate de catre o masina pe parcursul

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type

Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer,

More information