Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar"

Transcription

1 Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Conf. univ. dr. Emanuela IONESCU Asistent univ. dr. Amelia DIACONU Asistent univ. dr. Alina GHEORGHE Universitatea Artifex din Bucureşti Abstract In marketing activity, there will always be risk, and marketing being a vital element for an economic entity, and also a dynamic department that must quickly adjust to economy requirements, we consider that a research on them is a challenge and important action in understanding them and possibly to identify new solutions that would lead to a smoother marketing. Key words: risk, methods, statistics, distribution, financial, forecast, probability, deviation, profit, maximization. JEL Classification: G3 Adoptarea unei decizii de investiţii necesită efectuarea de previziuni ale fluxurilor de numerar generate de proiect. Aceste previziuni nu sunt, însă, certe, ci ele se realizează cu un anumit grad de probabilitate. Acest grad de incertitudine poate fi măsurat prin distribuţia de probabilitate a previziunii, respectiv fiecărui rezultat estimat i se asociază o probabilitate de apariţie. Într-o formă simplă, distribuţia de probabilitate poate consta din trei rezultate posibile, respectiv optimistă, moderată şi pesimistă. Estimaţia optimistă se poate realiza dacă economia este în avânt, cea pesimistă dacă economia este în declin, iar estimaţia moderată se poate realiza când economia funcţionează la un nivel normal. Cu cât distribuţia de probabilitate a ratelor de rentabilitate este mai îngustă, cu atât sunt şanse mai mari ca rentabilitatea reală să fie mai apropiată de cea aşteptată şi, implicit, riscul proiectului este mai mic. Pentru exemplificare, considerăm un proiect de investiţii A, pentru care se estimează trei rentabilităţi posibile, cu următoarea distribuţie de probabilitate: Varianta Optimistă Moderată Pesimistă Rata rentabilităţii (r) 30% 5% 10% Probabilitatea (p) 35% 40% 5% Evident, suma probabilităţilor celor trei variante identificate trebuie să fie egală cu 1 sau 100%. Prin înmulţirea fiecărei rate de rentabilitate cu probabilitatea de apariţie şi prin însumarea rezultatelor, se obţine media ponderată a rentabilităţilor: 198

2 r = Σr p = 0,30 x 0,35 + 0,5 x 0,40 + 0,10 x 0,5 = 0,3 = 3%. Pentru a evalua riscul aferent proiectului de investiţii, se porneşte de la distribuţia de probabilitate a rentabilităţii; cu cât aceasta este mai îngustă, cu atât riscul este mai mic. Vom considera, în acest caz, un al doilea proiect de investiţii, B, care prezintă următoarele caracteristici: Varianta Optimistă Moderată Pesimistă Rata rentabilităţii 40% 0% - 0% Probabilitatea 0% 50% 30% Probabilităţile de apariţie şi ratele de rentabilitate pentru cele două proiecte, A şi B, pot fi reprezentate astfel: Fig. 1 Graficul distribuţiilor de probabilitate pentru proiectele A şi B Din figura anterioară, se observă că proiectul A are un risc mai scăzut decât proiectul B, deoarece distribuţia de probabilitate este mai îngustă (intervalul de variaţie a rentabilităţii este [0,10; 0,30] pentru A, fiind mai strâns faţă de intervalul [-0,0; 0,40] pentru B). Din cele enunţate anterior, se observă că se poate compara riscul a două sau mai multe proiecte de investiţii pe baza amplitudinii variaţiei ratei de rentabilitate. Pentru a aprecia îngustimea distribuţiei de probabilitate a rentabilităţii 1, se poate folosi, mai corect, deviaţia standard sau abaterea standard. Cu cât este mai mică deviaţia standard, cu atât este mai strânsă distribuţia de probabilitate şi, în consecinţă, riscul. Abaterea standard se poate determina pornind de la relaţia de calcul al dispersiei: n σ = ( ri r) pi i= 1 1 Diaconu Aurelian, Managementul calităţii: influenţa erorilor de măsurare, Editura Artifex, 008, p.01. Revista Română de Statistică Trim I/013- Supliment 199

3 n σ = ( ri r) pi, i= 1 σ dispersia sau varianţa; σ abaterea standard; i varianta pentru care se face estimaţia; r i rata rentabilităţii aferentă variantei i; r - rata medie ponderată a rentabilităţii variantelor i; p i probabilitatea aferentă rentabilităţii i. Pentru proiectele A şi B considerate anterior, dispersia şi abaterea standard înregistrează următoarele valori: - pentru A: σ = 0,0061 σ = 7,81% - pentru B: σ = 0,0617 σ = 4,84%. Abaterea standard este o probabilitate, respectiv media ponderată a deviaţiei de la valoarea aşteptată. Ea arată cu cât este valoarea reală mai mare sau mai mică decât valoarea aşteptată. În exemplul nostru, abaterea standard are o valoare mult mai mică în cazul proiectului A faţă de B, ceea ce semnifică un nivel mai redus al riscului pentru A. Acest lucru s-a desprins şi din reprezentarea grafică făcută anterior, de unde s-a observat o distribuţie de probabilitate mai extinsă a proiectului B faţă de A. Atunci când se compară două sau mai multe proiecte are prezintă aceeaşi abatere standard, evident că va fi preferat proiectul care prezintă o rentabilitate mai mare. În aceste condiţii, se calculează coeficientul de variaţie (v), ca raport între abaterea standard şi medie: σ v =. r Cu cât coeficientul de variaţie este mai mic, cu atât riscul proiectului este mai redus. În general, coeficientul de variaţie este un indicator mai bun de apreciere a riscului decât abaterea standard, dar el este folosit, cu predilecţie, atunci când indicatorul urmărit este exprimat în unităţi monetare absolute. Când distribuţia de probabilitate este exprimată în procente, se utilizează abaterea standard pentru evaluarea riscului. În cazul anterior, coeficientul de variaţie calculat pentru proiectul A este de 0,3396, iar pentru B este de,07. Nastase D,- Evaluarea riscului in activitatea de marketing, Ed. Semne, Bucuresti, 013, p

4 Distribuţia probabilităţilor pentru profitul net pe acţiune, corespunzător celor trei structuri de finanţare, se pot reprezenta grafic, ca în figura nr., unde am folosit distribuţii continue şi nu discrete ca în problema anterioară Analizând graficul anterior, se poate trage concluzia sporirea îndatorării determină sporirea profitului net pe acţiune, dar şi a riscului, reflectat de dispersarea pe un interval mai mare a variaţiei profitului net. Ţinând seama de cele prezentate anterior, se poate determina şi gradul de îndatorare 3 care maximizează profitul net pe acţiune la un anumit nivel al cifrei de afaceri. Pentru aceasta, se reprezintă grafic profitul net pe acţiune (Pna) ca o funcţie liniară de cifra de afaceri: Pn = CA Cf Cv Dob Ip Ip = Ci x (CA Cf Cv Dob) Cv = Rcv x CA Ci cota de impozit pe profit Rcv rata cheltuielilor variabile faţă de cifra de afaceri (50%, indiferent de gradul de îndatorare). Rezultă: Pn = CA Cf Rcv x CA Dob Ci x (CA Cf Rcv x CA Dob) = (CA Cf Rcv x CA Dob) x (1 Ci) = [CA x (1 Rcv) Cf Dob] x (1 Ci) Profitul net pe acţiune va fi: Pn [CA x (1- Rcv) - Cf - Dob ] x (1- Ci) Pna = = Nac Nac 3 Sorin Gresoi- Managementul si gestiunea calitatii, editura Pro Universitaria, Bucuresti 011, p. 7 Revista Română de Statistică Trim I/013- Supliment 01

5 Nac numărul de acţiuni. Pentru determinarea punctelor de intersecţie ale celor trei linii, se are în vedere că cifra de afaceri şi profitul net pe acţiune sunt egale pentru acelaşi grad de îndatorare: CA x (1- Rcv) - Cf - Dob1 CA x (1- Rcv) - Cf - Dob x (1- Ci) = Nac1 Nac CA x N x (1 Rcv) (Cf + Dob 1 ) x N = CA x N 1 x (1 Rcv) (Cf + Dob ) x N 1 CA x (1 Rcv) x (N - N 1 ) = Cf x (N - N 1 ) + Dob 1 x N Dob x N 1 x (1- Ci) Cf Dob1x N - Dob x N1 CA = + 1- Rcv (1- Rcv) x (N - N1) De menţionat că analiza punctelor de indiferenţă ale profitului net nu trebuie utilizată pentru luarea deciziilor de investiţii, ci numai pentru deciziile de finanţare. În practică, determinarea acestor puncte se face cu destulă dificultate, datorită multitudinii de corelaţii 4 care trebuie avute în vedere între volumul producţiei realizate, cererea pe piaţă pentru produsele întreprinderii, evoluţia nivelului şi structurii cheltuielilor variabile, a cheltuielilor fixe, a ratei dobânzii pe piaţă, precum şi a ratei dobânzii la care se poate împrumuta firma în funcţie de gradul său de îndatorare etc. În prezentarea anterioară a metodologiei de analiză, s- au avut în vedere ipoteze simplificatoare referitoare la toate aceste aspecte. Bibliografie selectivă Anghelache Constantin Metode cantitative utilizate in analizele financiar bancare, Ed. Artifex, Bucuresti, 006, Buiga Andrei, Alina Gheorghe, Sorin Gresoi Managementul productiei, Ed. Terra Nostra, Iasi, 01, Bugudui Elena, - Metode cantitative utilizate in studiul pietei, Ed. Artixef, Bucuresti, 009, Coderie Constantin, Udrescu Mircea- Managementul marketingului. Ed. Artifex, Bucuresti, 009, Diaconu Aurel Managementul calitatii-influenta erorilor de masurare, Ed. Artifex, Bucuresti, 008, Gresoi Sorin - Managementul si gestiunea calitatii, editura Pro Universitaria, Bucuresti 011, p. 7 Nastase Dan, - Notiuni de marketing Ed. Arvin Press, Bucuresti, 009, Udrescu M.- Nastase D. - Studiul comportamentului consumatorului, Ed. Artifex Cristina Protopopescu, Anca Teau, Crisis Management in Insurance Companies, Proceedings of the International Syposium Global Economic Crisis Status and Perspectives, Revista Romana de Statistica Supliment trim II/01, p., 0

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA florin.lilea@gmail.com Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr.

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Decizia manageriala în conditii de risc. Profilul riscului.

Decizia manageriala în conditii de risc. Profilul riscului. Revista Informatica Economica nr.2 (4)/2000 97 Decizia manageriala în conditii de risc. Profilul riscului. Conf.dr. Florica LUBAN Catedra de Eficienta Economica, A.S.E. Bucuresti În lucrare se arata cum

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea Artifex Bucureti florin.lilea@gmail.com Asist.univ.drd. Raluca Mariana DRAGOESCU

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private

Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE Academia de Studii Economice din București Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE Lect. univ. dr.

More information

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Annals of the Academy of Romanian Scientists Online Edition Series on Engineering Sciences ISSN 2066 8570 Volume 7, Number 1/2015 63 INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Elena

More information

Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii

Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii Conf. univ. dr. Mirela PANAIT Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Drd. Andreea Ioana

More information

Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple

Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

Lucrarea nr. 1 Statistică descriptivă (Excel)

Lucrarea nr. 1 Statistică descriptivă (Excel) Statistică multivariată Lucrarea nr. 1 Statistică descriptivă (Excel) A. Noţiuni teoretice Variabilă o caracteristică ale cărei valori se modifică după elementele studiate (este modelată printr-o variabilă

More information

Studiu: IMM-uri din România

Studiu: IMM-uri din România Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor

More information

Analiza corelaței dintre Produsul Intern Brut şi consumul final de energie electrică

Analiza corelaței dintre Produsul Intern Brut şi consumul final de energie electrică Analiza corelaței dintre Produsul Intern Brut şi consumul final de energie electrică Drd. Viorel Florin GÎLCĂ Abstract Acest studiu îşi propune analiza corelației dintre Produsul Intern Brut al României

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

Metode, teorii şi modele privind măsurarea riscului de piaţă pentru portofoliul de acţiuni

Metode, teorii şi modele privind măsurarea riscului de piaţă pentru portofoliul de acţiuni etode, teorii şi modele privind măsurarea riscului de piaţă pentru portofoliul de acţiuni Prof. univ. dr. Constantin NGHELCHE Universitatea rtifex Bucureşti, cademia de Studii Economice Bucureşti Prof.

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

Eficiența energetică în industria românească

Eficiența energetică în industria românească Eficiența energetică în industria românească Creșterea EFICIENȚEI ENERGETICE în procesul de ardere prin utilizarea de aparate de analiză a gazelor de ardere București, 22.09.2015 Karsten Lempa Key Account

More information

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I OFDM TRANSMISSION USING PILOT SYMBOL Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrarea este realizat

More information

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Grafuri bipartite Lecție de probă, informatică clasa a XI-a Mihai Bărbulescu b12mihai@gmail.com Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București 27 februarie

More information

Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă

Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice, Bucureşti Conf. univ. dr. Alexandru MANOLE Universitatea

More information

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe Candlesticks 14 Martie 2013 Lector : Alexandru Preda, CFTe Istorie Munehisa Homma - (1724-1803) Ojima Rice Market in Osaka 1710 devine si piata futures Parintele candlesticks Samurai In 1755 a scris The

More information

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale

More information

Metoda BACKTRACKING. prof. Jiduc Gabriel

Metoda BACKTRACKING. prof. Jiduc Gabriel Metoda BACKTRACKING prof. Jiduc Gabriel Un algoritm backtracking este un algoritm de căutare sistematică și exhausivă a tuturor soluțiilor posibile, dintre care se poate alege apoi soluția optimă. Problemele

More information

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE, FACTOR DECIZIONAL ÎN AUDITUL FINANCIAR CONTABIL (THE SIGNIFICATION LIMIT, DECISIONAL FACTOR IN FINANCIAL- ACCOUNTING AUDIT)

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE, FACTOR DECIZIONAL ÎN AUDITUL FINANCIAR CONTABIL (THE SIGNIFICATION LIMIT, DECISIONAL FACTOR IN FINANCIAL- ACCOUNTING AUDIT) PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE, FACTOR DECIZIONAL ÎN AUDITUL FINANCIAR CONTABIL (THE SIGNIFICATION LIMIT, DECISIONAL FACTOR IN FINANCIAL- ACCOUNTING AUDIT) Doctorand: Craşoveanu (Oprean) Theodora - Universitatea

More information

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 7, No., 8 ISSN 454-34x SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION Dan OLARU, Mihai Octavian POPESCU Calitatea distribuţiei energiei electrice

More information

ANALIZA TEHNICÃ METODÃ ALTERNATIVÃ DE ESTIMARE A VALORII ACŢIUNILOR

ANALIZA TEHNICÃ METODÃ ALTERNATIVÃ DE ESTIMARE A VALORII ACŢIUNILOR ANALIZA TEHNICÃ METODÃ ALTERNATIVÃ DE ESTIMARE A VALORII ACŢIUNILOR Drd.ec. Dicu Roxana-Manuela, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi Abstract: Technical analysis is the study of market action, primarily

More information

Impozitul pe venit în context internațional. Inegalitatea veniturilor

Impozitul pe venit în context internațional. Inegalitatea veniturilor Colecția de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE WP nr. 4/2016 Impozitul pe venit în context internațional. Inegalitatea veniturilor Scripcar Mădălina Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse

More information

Prima de risc pentru proiecte de investiţii în resurse regenerabile

Prima de risc pentru proiecte de investiţii în resurse regenerabile Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 12(565), pp. 89-98 Prima de risc pentru proiecte de investiţii în resurse regenerabile Carmen LIPARĂ Academia de Studii Economice, Bucureşti lipara_carmen@yahoo.com

More information

Analiza de panel a riscului de fraudă în auditul financiar Elisabeta JABA*, Ioan-Bogdan ROBU**, Christiana-Brigitte BALAN*** & Mihaela-Alina ROBU****

Analiza de panel a riscului de fraudă în auditul financiar Elisabeta JABA*, Ioan-Bogdan ROBU**, Christiana-Brigitte BALAN*** & Mihaela-Alina ROBU**** Analiza de panel a riscului de fraudă în auditul financiar Elisabeta JABA*, Ioan-Bogdan ROBU**, Christiana-Brigitte BALAN*** & Mihaela-Alina ROBU**** Abstract The Panel Data Analysis of Fraud Risk in Financial

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul

More information

Utilizarea metodei Oreste în decizii multicriteriale în managementul turismului

Utilizarea metodei Oreste în decizii multicriteriale în managementul turismului 37 Utilizarea metodei Oreste în decizii multicriteriale în managementul turismului Octavia GIVESCU Abstract During the decision process, one has to take into consideration more than one criterion, the

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

PROVOCĂRI PROFESIONALE PRIVIND CALCULUL ŞI UTILIZAREA PRAGULUI DE SEMNIFICAŢIE

PROVOCĂRI PROFESIONALE PRIVIND CALCULUL ŞI UTILIZAREA PRAGULUI DE SEMNIFICAŢIE STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR, SERIES OECONOMICA, FASCICULUS 1, anul VII, 2013, ISSN-L 1843-1127, ISSN 2286-3249 (online), ISSN 2286-3230 (CD-ROM) PROVOCĂRI PROFESIONALE PRIVIND CALCULUL ŞI UTILIZAREA

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

Model conceptual al unui sistem expert pentru asistarea deciziei financiare la nivel microeconomic

Model conceptual al unui sistem expert pentru asistarea deciziei financiare la nivel microeconomic 12 Revista Informatica Economica, nr. 1 (13) / 2000 Model conceptual al unui sistem expert pentru asistarea deciziei financiare la nivel microeconomic Drd. Dina BUCATARU Catedra de Informatica Economica,

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SESIUNEA - IULIE 2013

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SESIUNEA - IULIE 2013 TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SESIUNEA - IULIE 2013 1. MACROECONOMIE Prof. univ. dr. Gheorghe Popescu Conf. univ. dr. Cristian Florin Ciurlau 1.1. MACROECONOMIE ŞI GUVERNARE 1.2.

More information

PASSIVE AND ACTIVE COMPENSATIONS FOR CURRENT TRANSFORMERS

PASSIVE AND ACTIVE COMPENSATIONS FOR CURRENT TRANSFORMERS SINTEZE PASSIVE AND ACTIVE COMPENSATIONS FOR CURRENT TRANSFORMERS Costin CEPIŞCĂ*, Sorin Dan GRIGORESCU*, Stergios GANATSIOS**, Nikolaos G. BARDIS*** *UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI, ** TECHNICAL

More information

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality Vasile Maier Technical Manager S.C. Apă-Canal S.A. Sibiu The history of S.C. Apă Canal S.A. Sibiu goes

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

SUCCESSIVE POSITIONS OF THE R-R-RTR MECHANISM POZIŢII SUCCESIVE ALE MECANISMULUI R-R-RTR

SUCCESSIVE POSITIONS OF THE R-R-RTR MECHANISM POZIŢII SUCCESIVE ALE MECANISMULUI R-R-RTR POZIŢII SUCCESIVE ALE MECANISMULUI R-R-RTR SUCCESSIVE POSITIONS OF THE R-R-RTR MECHANISM Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca, Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu Prof. univ. dr. ing. Iulian Popescu,

More information

Managementul riscurilor. Managementul timpului în proiecte. Marketing de proiect

Managementul riscurilor. Managementul timpului în proiecte. Marketing de proiect Curs 8 Managementul riscurilor. Managementul timpului în proiecte. Marketing de proiect Cuvinte cheie: oportunitate, diagrama cauză efect, plan de contingenţă, grad de expunere a proiectului, lista operativă,

More information

Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC

Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC Ianuarie 2012 Documentul a fost realizat de experţi care au participat

More information

/ 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 / 10 CUPRINS. Modelul Altman Z-Score. Companiile din sector sub lupa Coface

/ 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 / 10 CUPRINS. Modelul Altman Z-Score. Companiile din sector sub lupa Coface CUPRINS / 02 Situatia financiara a companiilor din sector / 09 Modelul Altman Z-Score / 10 Companiile din sector sub lupa Coface Aceasta prezentare contine exclusiv proprietatea intelectuala a autorului

More information

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII Adrian Mugur SIMIONESCU MODEL OF A STATIC SWITCH FOR ELECTRICAL SOURCES WITHOUT INTERRUPTIONS IN LOAD

More information

F. Radulescu. Curs: Utilizarea bazelor de date, anul IV C5.

F. Radulescu. Curs: Utilizarea bazelor de date, anul IV C5. Capitolul 8 Data mining date corelate Reprezentarea datelor Vom continua să considerăm modelul de date coşuri de produse şi vom vizualiza datele ca o matrice booleană unde: linii=coşuri şi coloane=articole.

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) L 343/48 22.12.2017 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2417 AL COMISIEI din 17 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor

More information

MEDIILE MOBILE ÎN ANALIZA TEHNICĂ A TITLURILOR COTATE LA BURSĂ

MEDIILE MOBILE ÎN ANALIZA TEHNICĂ A TITLURILOR COTATE LA BURSĂ MEDIILE MOBILE ÎN ANALIZA TEHNICĂ A TITLURILOR COTATE LA BURSĂ Conf. univ. dr. Daniela Zapodeanu, Lector univ. dr. Dorina Popa Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice Catedra de Finanţe-Contabilitate

More information

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi SPREADING CODES Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrare am realizat un studiu al codurilor de împrăştiere pe baza caruia am conceput mai multe programe

More information

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI?

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI? DEPOZITARE FRIGORIFICĂ OFERIM SOLUŢII optime şi diversificate în domeniul SERVICIILOR DE DEPOZITARE FRIGORIFICĂ, ÎNCHIRIERE DE DEPOZIT FRIGORIFIC CONGELARE, REFRIGERARE ŞI ÎNCHIRIERE DE SPAŢII FRIGORIFICE,

More information

Introducere în managementul riscului

Introducere în managementul riscului Introducere în managementul riscului Victor Andrei * Direcţia Operaţiuni de Piaţă Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca * 28 martie 2017 Opiniile exprimate nu angajează instituția pe care o reprezint

More information

VaR (Value at Risk) Model

VaR (Value at Risk) Model VaR (Value at Risk) Model Professor Vergil VOINEAGU PhD Danut CULETU, PhD Student Academy of Economic Studies, Bucharest Abstract The VaR model represents a significant progress in risk analysis, among

More information

EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE

EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE Efectul tratării sonice asupra microbiologiei apei de Dunăre 35 EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE A. Ştefan, dr.hab.prof.univ. G. Bălan Universitatea Dunărea de jos din Galaţi,

More information

EVALUAREA SISTEMELOR DE MĂSURARE ATRIBUTIVE

EVALUAREA SISTEMELOR DE MĂSURARE ATRIBUTIVE EVALUAREA SISTEMELOR DE MĂSURARE ATRIBUTIVE Conf. dr. ing. Ion GROZAV, Universitatea Politehnica din Timişoara Absolvent al Facultăţii de Mecanică a Institutul Politehnic Traian Vuia din Timişoara, promoţia

More information

Lucrare clarificatoare nr. 9 ELABORAREA ANALIZEI DE SENZITIVITATE ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC

Lucrare clarificatoare nr. 9 ELABORAREA ANALIZEI DE SENZITIVITATE ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC Lucrare clarificatoare nr. 9 ELABORAREA ANALIZEI DE SENZITIVITATE ÎN CADRUL ANALIZEI COSTBENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC Ianuarie 2012 Documentul a fost realizat de experţi care au participat

More information

CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ.

CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ. CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ. George Marian URSACHI Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Iaşi, România ursachi83@yahoo.com Ioana Alexandra URSACHI căs. HORODNIC Universitatea

More information

TRAJECTORIES GENERATED BY THE R-R-RRT MECHANISM TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT

TRAJECTORIES GENERATED BY THE R-R-RRT MECHANISM TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca, Univ. Constantin Brancusi din Targu- Jiu Prof. univ. dr. ing. Iulian Popescu, Universitatea din Craiova TRAJECTORIES GENERATED

More information

panorama Radiografia microintreprinderilor din Romania / 02 Prefata / 12 / 02 Sumar / 16 / 05 / 16 / 06 / 19 / 09 CUPRINS

panorama Radiografia microintreprinderilor din Romania / 02 Prefata / 12 / 02 Sumar / 16 / 05 / 16 / 06 / 19 / 09 CUPRINS panorama Publicatiile economice Coface Publicatiile economice Coface Aprilie 2013 Radiografia microintreprinderilor din Romania CUPRINS / 02 Prefata / 02 Sumar / 05 / 06 / 09 Importanta IMM-urilor. Focus

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

Modele şi indicatori utilizaţi în prognoza macroeconomică

Modele şi indicatori utilizaţi în prognoza macroeconomică Modele şi indicatori utilizaţi în prognoza macroeconomică Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice, București, Universitatea Artifex București Conf. univ. dr. Mirela PANAIT Universitatea

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

Capitolul 4 SUBCERERI. F. Radulescu. Curs: Baze de date - Limbajul SQL

Capitolul 4 SUBCERERI. F. Radulescu. Curs: Baze de date - Limbajul SQL Capitolul 4 SUBCERERI 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325 VASILE 2

More information

COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM FOR AN UNMANNED FREE-SWIMMING SUBMERSIBLE VEHICLE WITH PD CONTROLLER AND LINEAR QUADRATIC REGULATOR USING MATLAB

COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM FOR AN UNMANNED FREE-SWIMMING SUBMERSIBLE VEHICLE WITH PD CONTROLLER AND LINEAR QUADRATIC REGULATOR USING MATLAB BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 3-4, 2014 SecŃia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM

More information

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE BOBST EXPERTFOLD 80 ACCUBRAILLE GT Utilajul ACCUBRAILLE GT Bobst Expertfold 80 Aplicarea codului Braille pe cutii a devenit mai rapidă, ușoară și mai eficientă

More information

Calculul puterii calorice a biomasei utilizate ca şi combustibil

Calculul puterii calorice a biomasei utilizate ca şi combustibil Calculul puterii calorice a biomasei utilizate ca şi combustibil Combustibilul utilizat într-o instalaţie de cogenerare este biomasa solidă, reprezentată preponderent de scoartă (coajă) de răşinoase (molid,

More information

VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC

VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Comisiei de acustică a Academiei Române Bucureşti, 17-18 octombrie 1995 VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC

More information

MANAGEMENT FINANCIAR SUPORT DE CURS

MANAGEMENT FINANCIAR SUPORT DE CURS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie 6.2: Îmbunătăţirea

More information

Automatizarea analizei de senzitivitate prin folosirea calculatorului

Automatizarea analizei de senzitivitate prin folosirea calculatorului Revista Informatica Economica, nr. 3 (19)/2001 99 Automatizarea analizei de senzitivitate prin folosirea calculatorului Asist. Giani GRADINARU Catedra Analiza Statistica si Evaluare, A.S.E. Bucuresti Realizarea

More information

Fundamentarea deciziei de investiţii

Fundamentarea deciziei de investiţii Fundamentarea deciziei de investiţii Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL Universitatea ARTIFEX din Bucureşti Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Universitatea ARTIFEX din Bucureşti, Academia de

More information

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Ludmila PROFIR Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Iași, Romania FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT K eywords Financial information Financial statement analysis Net

More information

Baze de date distribuite și mobile

Baze de date distribuite și mobile Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Baze de date distribuite și mobile Lect.dr. Adrian Runceanu Curs 3 Model fizic şi model

More information

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv GESTIUNEA PORTOFOLIULUI curs introductiv GP - Conf.univ.dr Andreea Stoian Conf.univ.dr. Andreea STOIAN Departamentul de Finanţe și CEFIMO Academia de Studii Economice București Contact: andreea.stoian@fin.ase.ro

More information

KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT

KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT România CONTINE URMATOARELE JOCURI: AFRICAN WILD DIAMONDS CHERRY KISS WILD LADY JOKER BAR REELS OF RA RETRO WHEELS ROUTE 81 SIMPLY GOLD XXL SIMPLY 6

More information

Aspecte generale privind evaluarea efectelor în sfera serviciilor publice

Aspecte generale privind evaluarea efectelor în sfera serviciilor publice Aspecte generale privind evaluarea efectelor în sfera serviciilor publice lector univ. dr. Claudiu CICEA Membru al Catedrei de Eficienţă economică, autorul a participat la numeroase stagii de documentare

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

Model dezvoltat de analiză a riscului 1

Model dezvoltat de analiză a riscului 1 Model dezvoltat de analiză a riscului 1 Drd. Georgiana Cristina NUKINA Abstract Prin Modelul dezvoltat de analiză a riscului se decide dacă măsurile de control sunt adecvate pentru implementare.totodată,analiza

More information

Decision models for cash-flow DSS (part 1)

Decision models for cash-flow DSS (part 1) 126 Decision models for cash-flow DSS (part 1) Drd. Răzvan PETRUŞEL Catedra de Informatica Economica, Facultatea de Ştiinţe Economice Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca The goal of this paper is to

More information

SISTEM DE ANALIZĂ BANCARĂ

SISTEM DE ANALIZĂ BANCARĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT SISTEM DE ANALIZĂ BANCARĂ Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan BĂTRÂNCEA

More information

Metodologie de comparare a reţelelor 4G prin evaluarea QoS-ului total

Metodologie de comparare a reţelelor 4G prin evaluarea QoS-ului total Metodologie de comparare a reţelelor 4G prin evaluarea QoS-ului total Ing. Simona Livia Constantin 1, Ing. Mihaela Tache 1 Cuvinte cheie: QoS, 4G, AHP, GRA, Reţele heterogene. Rezumat. Tema acestui articol

More information

Scopul lucrării: a. Familiarizarea cu utilizarea osciloscopului;

Scopul lucrării: a. Familiarizarea cu utilizarea osciloscopului; Scopul lucrării: a. Familiarizarea cu utilizarea osciloscopului; Lucrarea 3. Filtre pasive de tensiune b. Familiarizarea cu utilizarea generatorului de semnal; c. Introducerea analizei în regim de curent

More information

Pareto s Principle - Between Practical Validation and Scientific Deception -

Pareto s Principle - Between Practical Validation and Scientific Deception - Pareto s Principle - Between Practical Validation and Scientific Deception - Prof. Mircea UDRESCU PhD Artifex University of Bucharest Abstract We believe that in any situation where the contribution to

More information

Frecvenţa absolută. Nici un sistem Macintosh Windows Total 500 1

Frecvenţa absolută. Nici un sistem Macintosh Windows Total 500 1 Nici un sistem Macintosh Windows Frecventa absoluta LUCRAREA NR. PREZENTAREA GRAFICĂ A ANALIZELOR STATISTICE. Prezentarea lucrării. Prezentarea caracteristicilor calitative Caracteristicile calitative

More information

TIPURI DE RISCURI PREZENTE PE PIAŢA COMERŢULUI CU AMĂNUTUL DIN ROMÂNIA PATTERNS OF RISK IN THE RETAIL BUSINESS IN ROMANIA

TIPURI DE RISCURI PREZENTE PE PIAŢA COMERŢULUI CU AMĂNUTUL DIN ROMÂNIA PATTERNS OF RISK IN THE RETAIL BUSINESS IN ROMANIA TIPURI DE RISCURI PREZENTE PE PIAŢA COMERŢULUI CU AMĂNUTUL DIN ROMÂNIA Asist.univ.drd. Adina CATANA Universitatea din Oradea, Facultatea de Știinţe Economice Abstract: The risk issue became lately one

More information

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Autori: Muşat Ioana Dumitru-Vlădulescu Cristian- Marius Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie Agroalimentară

More information

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University "Ştefan cel Mare" Suceava

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University Ştefan cel Mare Suceava STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD University "Ştefan cel Mare" Suceava REZUMAT. În cadrul lucrării s-au s studiat

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat! ( 13 )

Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat! ( 13 ) Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat! ( 13 ) Abordarea bazata pe proces, comentarii, riscuri si consecinte Comentarii Din septembrie 2015 avem și versiunea oficială a lui ISO 9001 cât și alui

More information