Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple"

Transcription

1 Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea Artifex - București Abstract In this paper, the authors measure, with the help of a multiple regression model, the links between the value of GDP, as resultant variable, and as factorial variables, the overall value of properties, the value of agricultural terrains, inide terrains and infrastructure. The model is applied with the help of Eviews software, the results thus achieved being then interpreted. Key words: multiple regression, GDP, property value, agricultural terrains, inside terrains, buildings, Eviews, parameters Informaţiile obţinute prin utilizarea modelului liniar simplu de regresie nu sunt întotdeauna suficiente pentru a caracteriza evoluţia unui fenomen economic şi, mai ales, pentru a identifica posibila evoluţie ulterioară a acestuia. Un argument semnificativ în acest sens poate fi considerat a fi valoarea destul de mare a termenului liber (ca imagine a factorilor ce nu au fost incluşi în model). Pentru a remedia aceste neajunsuri, în literatura de specialitate au fost introduse modele de regresie multiplă în care evoluţia variabilei dependente este definită în funcţie de două sau mai multe variabile factoriale. Modelul de regresie multiplă poate fi utilizat în acest caz, considerând drept variabilă rezultativă valoarea PIB, iar ca variabile factoriale cele patru mărimi, respectiv valoarea proprietăţilor pe total, valoarea terenurilor agricole, valoarea terenurilor intravilane şi valoarea cladirilor. Sintetizând, evoluţia celor cinci mărimi în perioada se prezintă astfel: PIB, valoarea proprietăţilor pe total, valoarea terenurilor agricole, valoarea terenurilor intravilane şi valoarea cladirilor în perioada în România Anul PIB în milioane lei Proprietate total în milioane lei (VPT) terenuri agricole (VTA) teren Intravilan(VTI) Cladiri(VC)

2 Anul PIB în milioane lei Proprietate total în milioane lei (VPT) terenuri agricole (VTA) teren Intravilan(VTI) Cladiri(VC) Sursa: Datele sunt prelucrate de autorii lucrării Pe baza acestor informaţii, vom analiza existenţa unei eventuale legături de dependenţă între PIB (variabila rezultat y) şi valoarea proprietăţilor pe total (variabila cauzală x 1 ), valoarea terenurilor agricole (variabila exogenă x 2 ), valoarea terenurilor intravilane (variabila exogenă x 3 ) şi valoarea clădirilor (variabila exogenă x 4 ). Descrierea econometrică a legăturii dintre cele 5 variabile se poate face cu ajutorul a patru modele : 1) Un model unifactorial care să explice variaţia PIB pe baza modificării nivelului valorii proprietăţilor pe total. y i = f(x 1i ) + u 1i 2) Un model unifactorial care să explice variaţia PIB pe baza modificării nivelului valorii terenurilor agricole. y i = f(x 2i ) + u 2i 3) Un model unifactorial care să explice variaţia PIB pe baza modificării nivelului valorii terenurilor intravilane. y i = f(x 3i ) + u 3i 4) Un model unifactorial care să explice variaţia PIB pe baza modificării nivelului valorii clădirilor. y i = f(x 3i ) + u 4i 5) Un model multifactorial care sa explice variaţia PIB pe baza celor patru factori. y i = f(x 1i,x 2i, x 3i, x 4i ) + u i Revista Română de Statistică Trim III/2012- Supliment 207

3 În ceea ce priveşte primele trei modele prezentate anterior, acestea au făcut obiectul analizei efectuate în cuprinsul altei cercetări, ajungându-se la concluzia că relaţiile dintre indicatori pot fi reflectate cu ajutorul unor modele liniare de regresie. Pe baza celor menţionate anterior putem considera faptul că modelul multifactorial analizat va fi unul liniar, de forma 1 : y i = b 0 + b 1 *x 1i + b 2 *x 2i + b 3 *x 3i + u i Estimarea parametrilor Definim : y1 y2 yn Y = Y vectorul coloană al variabilei endogene, de dimensiune n = 12 1 X11 X1 k 1 X 21 X 2k 1 Xn 1 Xnk X = X matricea variabilelor exogene de dimensiune n*k+1 b0 b1 bk B = B vectorul coloană al parametrilor de dimensiune k + 1 = 3 u1 u2 un U = U vectorul coloană al variabilei aleatoare de dimensiune n = 12 Modelul liniar multifactorial identificat mai sus se poate scrie sub forma matricială astfel: Y = X * B + U 1 Anghelache, C., Mitruţ, C. (coordonatori), Bugudui, E., Deatcu, C. (2009) Econometrie: studii teoretice şi practice, Editura Artifex, Bucureşti 208

4 y1 1 X11 X1 k b0 u1 y2 1 X 21 X 2k b1 u2 yn 1 Xn 1 Xnk = bk * un + unde: n = 12 numărul observaţiilor disponibile; k = 3 numărul variabilelor exogene. Funcţia de regresie corespunzătoare modelului considerat, scrisă sub forma unei ecuaţii matriceale, este: Y = X * B. Pentru estimarea parametrilor vom utiliza metoda celor mai mici pătrate (MCMMP). Pentru modelul multifactorial liniar aplicarea acestei metode presupune minimizarea funcţiei 2 : n 2 ut F ( B ) = min t1 = min (Y - X = min (Y T Y - 2 B T (X T Y) + B ) 2 B T (X T X) B ) care implică determinarea derivatei funcţiei în raport cu estimatorul acesteia: B şi anularea (X T X) B = X T Y. Pentru a facilita determinarea modelului multiplu de regresie am utilizat pachetul informatic EViews 5.1. În cadrul acestuia, cele cinci variabile definite anterior au fost deschise sub forma unui grup. În cadrul acestui grup, cu ajutorul comenzii Quick Estimate Equation, a fost definită o ecuaţie ce are ca variabilă rezultativă PIB, iar ca variabile factoriale valoarea proprietăţilor pe total, valoarea terenurilor agricole, valoarea terenurilor intravilane şi valoarea clădirilor.. De asemenea, în cadrul modelului de regresie a fost introdus termenul liber c, acesta urmând să reflecte influenţa termenilor ce nu au fost consideraţi la momentul construcţiei modelului 3. 2 Cătălin Deatcu, Adina Elena Stoica (Fetcu), Irina Dincă Model econometric de regresie multifactorială, Scientific Research Themes/Studies Communications at the National Seminary Octav Onicescu, Romanian Statistical Review Trim. 3/2011, pp Raluca Andreea Mihalache Utilizarea modelului de regresie liniară în analiza trecerii de la soldul bugetar la sursele de finanţare, Scientific Research Themes/Studies Communications at the National Seminary Octav Onicescu, Romanian Statistical Review Trim. 3/2011, pp Revista Română de Statistică Trim III/2012- Supliment 209

5 Valorile de intrare în EViews Am realizat în programul informatic EViews estimarea parametrilor modelului considerat, prin metoda celor mai mici pătrate. Rezultatele obţinute cu ajutorul modelului considerat şi determinate prin intermediul programului informatic EViews 5.1. se prezintă astfel: Dependent Variable: PIB Method: Least Squares Date: 09/11/12 Time: 15:24 Sample: Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. VPT VTA VTI VC

6 C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid 5.00E+09 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Modelul de regresie multiplă determinat anterior poate fi transcris sub formă de ecuaţie astfel: PIB = VPT VTA VTI VC După cum se poate observa, utilizarea modelului multiplu de regresie confirmă concluzia că valoarea proprietăţilor pe total influenţează evoluţia PIB. Se observă totuşi faptul că, în acest caz, creşterea PIB ocazionată de majorarea cu un l mil. lei a valorii proprietăţilor pe total este de 0,40 mil. lei (uşor mai ridicată decât în cazul regresiei simple) pentru fiecare modificare cu o unitate a variabilei factoriale. Trebuie însă menţionat faptul că, în cadrul modelului considerat, influenţa termenului liber, ca imagine a factorilor ce nu au fost incluşi în model, este una semnificativă. Astfel, putem afirma faptul că factorii ce nu au fost luaţi în considerare la momentul construcţiei modelului econometric dermină o creştere semnificativă a valorii PIB. Din punctul de vedere al testelor statistice ce verifică corectitudinea modelului econometric considerat, se poate observa faptul că valorile aferente testelor R şi respectiv R 2 sunt de peste 98% (R 2 = 98,85%, iar R 2 ajustat = 98,35%), ceea ce ne permite să afirmăm faptul că modelul supus analizei este unul corect şi cu un grad de risc ce poate fi considerat a fi acceptabil în cazul unei analize economice. De asemenea, putem remarca faptul că, introducerea în cadrul modelului a unor noi variabile factoriale a condus la o creştere a gradului de probabilitate a acestuia în comparaţie cu modelul liniar de regresie simplă 4. De asemenea, putem constata faptul că valoarea testului F-statistic ( ) este superioară valorii de referinţă tabelată, ceea ce induce ideea că modelul econometric considerat este unul corect, ce poate fi utilizat în analizele economice 4 Mario G.R. Pagliacci, Gabriela Victoria Anghelache,Ioana Mihaela Pocan, Radu Titus Marinescu, Alexandru Manole Multiple Regression Method of Financial Performance Evaluation, ART ECO Review of Economic Studies and Research, Editura Artifex, Vol. 2/No.4/2011, pp Revista Română de Statistică Trim III/2012- Supliment 211

7 În ceea ce priveşte validarea modelului de regresie prezentat anterior, se remarcă faptul că probabilitatea asociată acestuia este una foarte ridicată (peste 98%), afirmaţie fundamentată pe valorile testelor R 2 şi R 2 ajustat. Nu în ultimul rând, valoarea testului Prob (F-statistic) este zero, ceea ce confirmă afirmaţiile formulate anterior, conform cărora un model econometric de regresie ce utilizează ca variabilă rezultativă PIB, iar ca variabile factoriale valoarea proprietăților pe total și pe elemente componente este unul corect. Bibliografie selectivă Andrei, T., Stancu, S., Iacob A.I., Tusa, E., - Introducere în econometrie utilizând Eviews, Editura Economică, Bucureşti Anghelache, C., Mitruţ, C. (coordonatori), Bugudui, E., Deatcu, C. (2009) Econometrie: studii teoretice şi practice, Editura Artifex, Bucureşti Anghelache, C., (2008) - Tratat de statistică teoretică şi economică, Editura Economică, Bucureşti Biji, M., Biji, E.M., Lilea, E., Anghelache, C., (2002) Tratat de statistică, Editura Economică, Bucureşti 212

Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă

Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice, Bucureşti Conf. univ. dr. Alexandru MANOLE Universitatea

More information

Modele şi indicatori utilizaţi în prognoza macroeconomică

Modele şi indicatori utilizaţi în prognoza macroeconomică Modele şi indicatori utilizaţi în prognoza macroeconomică Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice, București, Universitatea Artifex București Conf. univ. dr. Mirela PANAIT Universitatea

More information

Analiza corelaței dintre Produsul Intern Brut şi consumul final de energie electrică

Analiza corelaței dintre Produsul Intern Brut şi consumul final de energie electrică Analiza corelaței dintre Produsul Intern Brut şi consumul final de energie electrică Drd. Viorel Florin GÎLCĂ Abstract Acest studiu îşi propune analiza corelației dintre Produsul Intern Brut al României

More information

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea Artifex Bucureti florin.lilea@gmail.com Asist.univ.drd. Raluca Mariana DRAGOESCU

More information

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA florin.lilea@gmail.com Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr.

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private

Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE Academia de Studii Economice din București Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE Lect. univ. dr.

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

A.) Testy na jednotkové korene - DF test

A.) Testy na jednotkové korene - DF test PRÍLOHY PRÍLOHY 2 A.) Testy na jednotkové korene - DF test ADF Test Statistic -1.461475 1% Critical Value* -3.6496 Dependent Variable: D(LOGC95) ADF Test Statistic -5.708024 1% Critical Value* -3.6576

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 ( 2015 ) World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship

Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 ( 2015 ) World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 ( 215 ) 776 782 World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship Technological Progress,

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Conf. univ. dr. Emanuela IONESCU Asistent univ. dr. Amelia DIACONU Asistent univ. dr. Alina GHEORGHE Universitatea Artifex din Bucureşti

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Analiza de panel a riscului de fraudă în auditul financiar Elisabeta JABA*, Ioan-Bogdan ROBU**, Christiana-Brigitte BALAN*** & Mihaela-Alina ROBU****

Analiza de panel a riscului de fraudă în auditul financiar Elisabeta JABA*, Ioan-Bogdan ROBU**, Christiana-Brigitte BALAN*** & Mihaela-Alina ROBU**** Analiza de panel a riscului de fraudă în auditul financiar Elisabeta JABA*, Ioan-Bogdan ROBU**, Christiana-Brigitte BALAN*** & Mihaela-Alina ROBU**** Abstract The Panel Data Analysis of Fraud Risk in Financial

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Autori: Muşat Ioana Dumitru-Vlădulescu Cristian- Marius Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie Agroalimentară

More information

Calculul puterii calorice a biomasei utilizate ca şi combustibil

Calculul puterii calorice a biomasei utilizate ca şi combustibil Calculul puterii calorice a biomasei utilizate ca şi combustibil Combustibilul utilizat într-o instalaţie de cogenerare este biomasa solidă, reprezentată preponderent de scoartă (coajă) de răşinoase (molid,

More information

Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC

Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC Lucrare clarificatoare nr. 10 ELABORAREA ANALIZEI DE RISC ÎN CADRUL ANALIZEI COST-BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FEDR ŞI FC Ianuarie 2012 Documentul a fost realizat de experţi care au participat

More information

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi SPREADING CODES Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrare am realizat un studiu al codurilor de împrăştiere pe baza caruia am conceput mai multe programe

More information

Valorificarea metodei Monte Carlo în estimarea fondurilor europene absorbite de economia româniei de la uniunea europeană, în perioada

Valorificarea metodei Monte Carlo în estimarea fondurilor europene absorbite de economia româniei de la uniunea europeană, în perioada Valorificarea metodei Monte Carlo în estimarea fondurilor europene absorbite de economia româniei de la uniunea europeană, în perioada 2007-2013 Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU Drd. Ligian TUDOROIU

More information

Migraţia internaţională şi impactul asupra pieţei muncii 1

Migraţia internaţională şi impactul asupra pieţei muncii 1 Migraţia internaţională şi impactul asupra pieţei muncii 1 - Analiză pe date de tip panel Prof. univ. dr. Liana SON Drd. Graţiela Georgiana NOJA Universitatea de Vest din Timişoara Abstract În articol

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS HABILITATION THESIS ADVANCED APPROACHES ON FOOD SAFETY AND FUNCTIONALITY ABORDĂRI AVANSATE ASUPRA SIGURANȚEI ȘI FUNCȚIONALITĂȚII ALIMENTELOR Associate Professor Nicoleta STĂNCIUC Dunărea de Jos University

More information

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ELECTROSTATIC DISCHARGE

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ.

CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ. CONSISTENŢA INTERNĂ A UNUI INSTRUMENT. O DECIZIE DIFICILĂ. George Marian URSACHI Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Iaşi, România ursachi83@yahoo.com Ioana Alexandra URSACHI căs. HORODNIC Universitatea

More information

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University "Ştefan cel Mare" Suceava

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University Ştefan cel Mare Suceava STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD University "Ştefan cel Mare" Suceava REZUMAT. În cadrul lucrării s-au s studiat

More information

Metoda BACKTRACKING. prof. Jiduc Gabriel

Metoda BACKTRACKING. prof. Jiduc Gabriel Metoda BACKTRACKING prof. Jiduc Gabriel Un algoritm backtracking este un algoritm de căutare sistematică și exhausivă a tuturor soluțiilor posibile, dintre care se poate alege apoi soluția optimă. Problemele

More information

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale.

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. REZUMAT Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. Lucrarea de faţă prezintă succint, dar argumentat, activitatea profesională desfăşurată

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

TRAJECTORIES GENERATED BY THE R-R-RRT MECHANISM TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT

TRAJECTORIES GENERATED BY THE R-R-RRT MECHANISM TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca, Univ. Constantin Brancusi din Targu- Jiu Prof. univ. dr. ing. Iulian Popescu, Universitatea din Craiova TRAJECTORIES GENERATED

More information

Lucrarea nr. 10 Regresia logistică - SPSS

Lucrarea nr. 10 Regresia logistică - SPSS Statistică multivariată Lucrarea nr. 10 Regresia logistică - SPSS A. Noţiuni teoretice Regresia logistică Regresia logistică modelează relaţia dintre o mulţime de variabile independente x i (categoriale,

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

Utilizarea noilor formulare Google 2016 în educație

Utilizarea noilor formulare Google 2016 în educație Utilizarea noilor formulare Google 2016 în educație Prof. Lukacs Tiberiu 1, Prof. Lukacs Diana Elena 2 (1) Școala Gimnazială Sfânta Varvara, Aninoasa (2) Grup Școlar Constantin Brâncuși, Petrila Abstract

More information

O ANALIZĂ PARAMETRICĂ A PIERDERII STABILITĂŢII CĂII FĂRĂ JOANTE UTILIZÂND PROGRAMUL SCFJ

O ANALIZĂ PARAMETRICĂ A PIERDERII STABILITĂŢII CĂII FĂRĂ JOANTE UTILIZÂND PROGRAMUL SCFJ A III a Sesiune Ştiinţifică CIB 2007 15-16 Noiembrie 2007, Braşov O ANALIZĂ PARAMETRICĂ A PIERDERII STABILITĂŢII CĂII FĂRĂ JOANTE UTILIZÂND PROGRAMUL SCFJ Valentin-Vasile UNGUREANU 1, Marius COMANICI 2

More information

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French CURRICULUM VITAE Name: Dragos-Radu Popescu Position: Associate Professor, University of Bucharest Date of birth: July 9, 1951 Place of birth: Giurgiu, Romania Marital status: Divorced, one son (born 1985)

More information

IMPACTUL GRADULUI DE INOVARE ASUPRA PERFORMAŢEI ORGANIZAŢIEI INNOVATION IMPACT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCES

IMPACTUL GRADULUI DE INOVARE ASUPRA PERFORMAŢEI ORGANIZAŢIEI INNOVATION IMPACT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCES Roxana RUSU Academia de Studii Economice din Bucureşti IMPACTUL GRADULUI DE INOVARE ASUPRA PERFORMAŢEI ORGANIZAŢIEI INNOVATION IMPACT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCES Abstract. In business and economics,

More information

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Ludmila PROFIR Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Iași, Romania FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT K eywords Financial information Financial statement analysis Net

More information

Universitatea George Bariţiu, Braşov

Universitatea George Bariţiu, Braşov LUCRUL CU BAZE DE DATE ÎN JAVA Lect.univ.dr.ing. IOAN-GHEORGHE RAŢIU Lect.univ. NICOLETA DAVID Universitatea George Bariţiu, Braşov Rezumat O bază de date reprezintă o modalitate de stocare a unor informaţii

More information

Consideratii asupra modelarii prin metoda elementelor finite a unei structuri metalice

Consideratii asupra modelarii prin metoda elementelor finite a unei structuri metalice Consideratii asupra modelarii prin metoda elementelor finite a unei structuri metalice Savaniu Ioan Mihail - sef lucrari.dr.ing. Facultatea de Utilaj Tehnologic- Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

More information

DETERMINAREA GROSIMII ŞI A CONSTANTELOR OPTICE ALE FILMULUI DE POLIMETACRILAT DE METIL DIN SPECTRELE IR DE REFLEXIE

DETERMINAREA GROSIMII ŞI A CONSTANTELOR OPTICE ALE FILMULUI DE POLIMETACRILAT DE METIL DIN SPECTRELE IR DE REFLEXIE DETERMINAREA GROSIMII ŞI A CONSTANTELOR OPTICE ALE FILMULUI DE POLIMETACRILAT DE METIL DIN SPECTRELE IR DE REFLEXIE Simon JITIAN THE DETERMINATION OF THICKNESS AND OPTICAL CONSTANTS FOR POLYMETHYL METHACRYLATE

More information

WHAT IS AN INNOVATIVE CULTURE AND HOW CAN WE BUILD IT?

WHAT IS AN INNOVATIVE CULTURE AND HOW CAN WE BUILD IT? U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 70, No. 1,2008 ISSN 1454-2358 WHAT IS AN INNOVATIVE CULTURE AND HOW CAN WE BUILD IT? Cătălin-George ALEXE 1 Firmele mici şi mijlocii pot obţine avantaje importante prin

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

ANALIZA STATISTICĂ A EFECTELOR PARTICIPĂRII FEMEII PE PIAȚA MUNCII

ANALIZA STATISTICĂ A EFECTELOR PARTICIPĂRII FEMEII PE PIAȚA MUNCII UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI ȘCOALA DOCTORALĂ DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ ANALIZA STATISTICĂ A EFECTELOR PARTICIPĂRII FEMEII

More information

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - INCSMPS

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - INCSMPS INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - INCSMPS Strada Povernei 6-8, Sector 1, code 010643, BUCUREŞTI, ROMANIA Telefon: +40-21-3124069, +40-21-3172431, Fax

More information

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII Adrian Mugur SIMIONESCU MODEL OF A STATIC SWITCH FOR ELECTRICAL SOURCES WITHOUT INTERRUPTIONS IN LOAD

More information

Aspecte generale privind evaluarea efectelor în sfera serviciilor publice

Aspecte generale privind evaluarea efectelor în sfera serviciilor publice Aspecte generale privind evaluarea efectelor în sfera serviciilor publice lector univ. dr. Claudiu CICEA Membru al Catedrei de Eficienţă economică, autorul a participat la numeroase stagii de documentare

More information

SUCCESSIVE POSITIONS OF THE R-R-RTR MECHANISM POZIŢII SUCCESIVE ALE MECANISMULUI R-R-RTR

SUCCESSIVE POSITIONS OF THE R-R-RTR MECHANISM POZIŢII SUCCESIVE ALE MECANISMULUI R-R-RTR POZIŢII SUCCESIVE ALE MECANISMULUI R-R-RTR SUCCESSIVE POSITIONS OF THE R-R-RTR MECHANISM Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca, Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu Prof. univ. dr. ing. Iulian Popescu,

More information

Model dezvoltat de analiză a riscului 1

Model dezvoltat de analiză a riscului 1 Model dezvoltat de analiză a riscului 1 Drd. Georgiana Cristina NUKINA Abstract Prin Modelul dezvoltat de analiză a riscului se decide dacă măsurile de control sunt adecvate pentru implementare.totodată,analiza

More information

EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE

EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE Efectul tratării sonice asupra microbiologiei apei de Dunăre 35 EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE A. Ştefan, dr.hab.prof.univ. G. Bălan Universitatea Dunărea de jos din Galaţi,

More information

Decizia manageriala în conditii de risc. Profilul riscului.

Decizia manageriala în conditii de risc. Profilul riscului. Revista Informatica Economica nr.2 (4)/2000 97 Decizia manageriala în conditii de risc. Profilul riscului. Conf.dr. Florica LUBAN Catedra de Eficienta Economica, A.S.E. Bucuresti În lucrare se arata cum

More information

CONSIDERATION ABOUT THE COSTS OF ORTHOPHOTOPLANS IN ROMANIA CONSIDERATII DESPRE COSTUL ORTOFOTOPLANURILOR IN ROMANIA

CONSIDERATION ABOUT THE COSTS OF ORTHOPHOTOPLANS IN ROMANIA CONSIDERATII DESPRE COSTUL ORTOFOTOPLANURILOR IN ROMANIA CONSIDERATION ABOUT THE COSTS OF ORTHOPHOTOPLANS IN ROMANIA CONSIDERATII DESPRE COSTUL ORTOFOTOPLANURILOR IN ROMANIA 102 Laurentiu PANA, Mihaela SPILCA Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary

More information

Implications of exchange rate volatility on international trade (The case of Romania)

Implications of exchange rate volatility on international trade (The case of Romania) MPRA Munich Personal RePEc Archive Implications of exchange rate volatility on international trade (The case of Romania) Nicolae Ghiba Faculty of Economics and Business Administration, University of Iași,

More information

Colegiul editorial ºtiinþific

Colegiul editorial ºtiinþific Colegiul editorial ºtiinþific Prof. univ. dr. Sorin BRICIU, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia Prof. univ. dr. Alain BURLAUD, Institut National des Techniques Economiques et Comptables, Paris Prof.

More information

Studiu: IMM-uri din România

Studiu: IMM-uri din România Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor

More information

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale.

Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale. Solutii avansate pentru testarea si diagnoza masinilor industriale 15 ani de activitate in domeniul procesarii numerice a semnalelor Solutii de inalta acuratete pentru analiza sunetelor, vibratiilor si

More information

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 Dr BOBEI, Radu Bogdan Conferențiar Universitatea din București, Facultatea de Drept CUPRINS I. Traduceri/cursuri/tratate/monografii/comentarii/legislație

More information

Rezumat. Conferenţiar universitar dr. în Contabilitate Maria GROSU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România,

Rezumat. Conferenţiar universitar dr. în Contabilitate Maria GROSU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România, Audit financiar, XIV, Nr. 1(133)/2016, 3-14 ISSN: 1583-5812; ISSN on-line: 1844-8801 Efectul rotaţiei auditorilor asupra calităţii informaţiilor raportate Efectul rotaţiei auditorilor asupra calităţii

More information

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) L 343/48 22.12.2017 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2417 AL COMISIEI din 17 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor

More information

Using the GDP Deflator in the Process of Transition to Market Economy

Using the GDP Deflator in the Process of Transition to Market Economy Using the GDP Deflator in the Process of Transition to Market Economy Professor Constantin ANGHELACHE PhD Artifex University of Bucharest Mihai GHEORGHE, PhD Student Ec. Oana NUŢĂ Financial-banking specialist,

More information

FINITE ELEMENT METHOD MODELING OF BRUSHLESS DC SERVOMOTOR WITH FRACTIONAL NUMBER OF SLOTS PER POLE

FINITE ELEMENT METHOD MODELING OF BRUSHLESS DC SERVOMOTOR WITH FRACTIONAL NUMBER OF SLOTS PER POLE BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVIII (LXII), Fasc. 4, 2012 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ FINITE ELEMENT METHOD

More information

ANALIZA INEGALITĂŢII VENITURILOR ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ANALYSING INCOME INEQUALITY FOR THE E.U. MEMBER STATES

ANALIZA INEGALITĂŢII VENITURILOR ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ANALYSING INCOME INEQUALITY FOR THE E.U. MEMBER STATES Drd. Maria Denisa VASILESCU Instutul de Studii Doctorale Academia de Studii Economice din Bucureşti ANALIZA INEGALITĂŢII VENITURILOR ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ANALYSING INCOME INEQUALITY FOR

More information

A C A D E M I A R O M Â N Ă INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

A C A D E M I A R O M Â N Ă INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE A C A D E M I A R O M Â N Ă INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE STUDII ECONOMICE Analiza criteriilor de convergenţã. Perspectivă empirică în contextul evidenţierii caracterului sustenabil Cristina

More information

PASSIVE AND ACTIVE COMPENSATIONS FOR CURRENT TRANSFORMERS

PASSIVE AND ACTIVE COMPENSATIONS FOR CURRENT TRANSFORMERS SINTEZE PASSIVE AND ACTIVE COMPENSATIONS FOR CURRENT TRANSFORMERS Costin CEPIŞCĂ*, Sorin Dan GRIGORESCU*, Stergios GANATSIOS**, Nikolaos G. BARDIS*** *UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI, ** TECHNICAL

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE Paul Vasile ZAI Daniela Irina NEMEŞ Paul Vasile ZAI Conf. univ. dr., Departamentul de Administraţie și Management Public, Facultatea

More information

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o Cuprins: 1. Introducere 2. Inspecţia vizuală 6. Testarea ultrasonică 7. Radiografia 3. Metoda lichidului penetrant 4. Inspecţia cu particule magnetice 5. Testarea folosind curenţii Eddy 1 Inspecţia vizuală

More information

VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC

VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Comisiei de acustică a Academiei Române Bucureşti, 17-18 octombrie 1995 VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC

More information

PROVOCĂRI PROFESIONALE PRIVIND CALCULUL ŞI UTILIZAREA PRAGULUI DE SEMNIFICAŢIE

PROVOCĂRI PROFESIONALE PRIVIND CALCULUL ŞI UTILIZAREA PRAGULUI DE SEMNIFICAŢIE STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR, SERIES OECONOMICA, FASCICULUS 1, anul VII, 2013, ISSN-L 1843-1127, ISSN 2286-3249 (online), ISSN 2286-3230 (CD-ROM) PROVOCĂRI PROFESIONALE PRIVIND CALCULUL ŞI UTILIZAREA

More information

122 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2010, 40 (2),

122 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2010, 40 (2), 122 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2010, 40 (2), 122-131 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PENTRU EVALUAREA REZISTENŢEI LA ÎNGHEŢ- DEZGHEŢ A BETONULUI EXPERIMENTAL RESEARCH FOR THE EVALUATION

More information

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea

More information

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate.

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate. Anexa Ghidul practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,

More information

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Grafuri bipartite Lecție de probă, informatică clasa a XI-a Mihai Bărbulescu b12mihai@gmail.com Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București 27 februarie

More information

Procedee de eşantionare aplicate în cercetarea pieţei şi administrarea eficientă a afacerilor

Procedee de eşantionare aplicate în cercetarea pieţei şi administrarea eficientă a afacerilor 3 Procedee de eşantionare aplicate în cercetarea pieţei şi administrarea eficientă a afacerilor 3.1 Eşantionare aleatoare Eşantionul este un segment al populaţiei studiate, ales să o reprezinte în ansamblu.

More information

Barriers in Implementation of E-Business Technologies in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pakistan

Barriers in Implementation of E-Business Technologies in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pakistan Barriers in Implementation of E-Business Technologies in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pakistan Dr. Anwar Ali Shah G. SYED University of Sindh-Pakistan Assistant Professor Faiz. M. SHAIKH SZABAC-Dokri-Larkana

More information

Cheltuielile şi consumurile alimentare din România

Cheltuielile şi consumurile alimentare din România Cheltuielile şi consumurile alimentare din România Marian CONSTANTIN Iulian ALECU Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Abstract The present work aims at investigating the

More information

panorama Radiografia microintreprinderilor din Romania / 02 Prefata / 12 / 02 Sumar / 16 / 05 / 16 / 06 / 19 / 09 CUPRINS

panorama Radiografia microintreprinderilor din Romania / 02 Prefata / 12 / 02 Sumar / 16 / 05 / 16 / 06 / 19 / 09 CUPRINS panorama Publicatiile economice Coface Publicatiile economice Coface Aprilie 2013 Radiografia microintreprinderilor din Romania CUPRINS / 02 Prefata / 02 Sumar / 05 / 06 / 09 Importanta IMM-urilor. Focus

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011 ANALIZA CU METODA ELEMENTELOR FINITE A TENSIUNILOR DE OBOSEALA INTR-O LAMELĂ ELASTICĂ Stefan Ghimisi Prof.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu FATIGUE TENSION ANALYSIS USING THE FINITE

More information

ELEMENTE DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ

ELEMENTE DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ Adrian Duşa ELEMENTE DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ Elemente de analiză comparativă face o prezentare a unui domeniu metodologic bogat, care a cunoscut o explozie de interes în ultimii 25 de ani. Dezvoltată cu

More information

KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT

KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT România CONTINE URMATOARELE JOCURI: AFRICAN WILD DIAMONDS CHERRY KISS WILD LADY JOKER BAR REELS OF RA RETRO WHEELS ROUTE 81 SIMPLY GOLD XXL SIMPLY 6

More information

INDUCTION ENGINE,PHYSICAL

INDUCTION ENGINE,PHYSICAL THE STARTING SINGLE- PROCESSES AND THEORETICAL PREMISES THE STARTING OF SINGLE-PHASE INDUCTION ENGINE,PHYSICAL PROCESSES AND THEORETICAL PREMISES Lecturer Eng. Marcel URDUNIUC Technical University of Moldova

More information

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe Candlesticks 14 Martie 2013 Lector : Alexandru Preda, CFTe Istorie Munehisa Homma - (1724-1803) Ojima Rice Market in Osaka 1710 devine si piata futures Parintele candlesticks Samurai In 1755 a scris The

More information

Evaluarea produselor software educationale

Evaluarea produselor software educationale Revista Informatica Economica, nr. 8/1998 9 Evaluarea produselor software educationale Prof.dr. Constantin APOSTOL, prof.dr. Nicolae APOPEI, prof.dr. Constanta BODEA, lect. Gabriel ZAMFIR, asist. Anton

More information

Metodologie de comparare a reţelelor 4G prin evaluarea QoS-ului total

Metodologie de comparare a reţelelor 4G prin evaluarea QoS-ului total Metodologie de comparare a reţelelor 4G prin evaluarea QoS-ului total Ing. Simona Livia Constantin 1, Ing. Mihaela Tache 1 Cuvinte cheie: QoS, 4G, AHP, GRA, Reţele heterogene. Rezumat. Tema acestui articol

More information

Prelucrarea numerică a semnalelor

Prelucrarea numerică a semnalelor Prelucrarea numerică a semnalelor Assoc.Prof. Lăcrimioara GRAMA, Ph.D. http://sp.utcluj.ro/teaching_iiiea.html 27 februarie 2017 Lăcrimioara GRAMA (sp.utcluj.ro) Prelucrarea numerică a semnalelor 27 februarie

More information