10 lecții a 50 de minute (5 săptămâni) Reperele unităţii de învăţare Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "10 lecții a 50 de minute (5 săptămâni) Reperele unităţii de învăţare Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice"

Transcription

1 PLANUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE BONJOUR, PARIS! Autorul unităţii de învăţare ZAHARIA BOGDAN SECTOR 6 LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU BUCURESTI Prezentare generală a unităţii de învăţare Titlul planului unităţii de învăţare BONJOUR, PARIS! Rezumatul unității de învăţare Proiectul are în vedere conștientizarea de către elevi a rolului limbii franceze ca mijloc de acces la patrimoniul culturii și civilizației universale, descoperirea unor aspecte culturale specifice prin receptarea și producerea unei varietăți de texte și prin raportare la spațiul cultural francez. De asemenea, proiectul vizează manifestarea de către elevi a flexibilității în cadrul schimbului de idei și al lucrului în echipă, în diferite situații de comunicare. Elevii vor avea la dispoziție, pentru documentare și realizarea aplicațiilor, materiale si surse de informare diverse, inclusiv pagină wiki și Internet. Proiectul se va desfășura in cabinetul de limba franceză. Elevii vor fi evaluați pe tot parcursul proiectului, iar profesorul va sprijini elevii in cursul activităților desfășurate atât in clasă, cât şi acasă. Aria tematică Limbă și comunicare - Limba franceză cultură și civilizație Clasa Clasa a IX-a, an de studiu V, profil real Timp aproximativ necesar 10 lecții a 50 de minute (5 săptămâni) Reperele unităţii de învăţare Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice C1. Extragerea sensului global/a ideilor esențiale dintr-un text/material audio-video de complexitate medie, pe baza întrebărilor de sprijin. C2. Identificarea informațiilor specifice dintr-un text/material audio-video de complexitate medie. C3. Deducerea semnificației elementelor lexicale necunoscute cu ajutorul contextului. C4. Elaborarea unei descrieri simple cu ajutorul unui suport vizual și plecând de la un plan de idei Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 1 of 11

2 C5. Comunicarea în vederea realizării unei sarcini de lucru care cere un schimb de informații simplu și direct. C6. Înregistrarea informațiilor primite cu ajutorul notelor, pe un suport dat. C7. Utilizarea cunoștințelor revizuite/dobândite în contexte lingvistice diverse. Obiective operaţionale/rezultate aşteptate O.1. Să identifice cunoștințele dobândite anterior despre Paris, folosind materialele de documentare furnizate în cadrul lecției. O.2. Să redefinească necesarul de informații despre capitala Franței,folosind materialele de documentare furnizate în cadrul lecției. O.3. Să extragă ideile principale dintr-un text la prima vedere despre Paris,pe baza lecturii/traducerii. O.4. Să realizeze o schemă a caracteristicilor Parisului, pe baza informațiilor primite. O.5. Să stabilească legături cu alte orașe din aceeași categorie, pe baza unui dialog dirijat. O.6. Să identifice locuri de referință pentru cunoașterea orașului,pe baza lecturii/traducerii textului la prima vedere. O.7. Să-și dezvolte creativitatea lingvistică și capacitatea de exprimare a unor opinii și argumente într-o prezentare, pe baza cunoștințelor dobândite și a fișelor de lucru. O.8. Să sintetizeze categoria gramaticală indicativ viitor pe baza cunoștințelor dobândite anterior. O.9. Să ceară/dea informații practice despre locuri plecând de la formulele de acte de limbaj învățate. O.10. Să evalueze propria activitate pe baza unor criterii prestabilite. Întrebări-cheie ale curriculumului Întrebare esenţială N-ai vrea sa trăiești și altundeva? Ne voudrais-tu pas vivre ailleurs? Întrebarea unităţii de învăţare Întrebări de conţinut Ce imagini evocă spiritului vostru orașul Paris? Quelles images évoque à votre esprit la ville de Paris? 1. Ce date cunoașteți despre capitala Franței? Quelles sont les données que vous connaissez sur la capitale de la France? 2. Ce calități fac din Orașul luminilor un loc unic? Quelles qualités font de la Ville des lumières un lieu unique? 3. Ce alte capitale ale lumii sunt situate pe un fluviu/râu? Quelles autres capitales du monde sont situées sur un fleuve/une rivière? 4. Care sunt monumentele pe care le puteți admira în cursul unei croaziere pe Sena? Quels sont les monuments que vous pouvez admirer pendant une croisière sur la Seine? Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 2 of 11

3 5. Ce obiective turistice ați dori să vizitați? Quels objectifs touristiques voudriez-vous visiter? 6. Ce știți despre regulile de formare ale indicativului viitor în limba franceză? Que savez-vous sur les règles de formation du futur en français? 7. Ce veți face dacă veți avea o zi la dispoziție pentru a hoinări prin Paris? Que ferez-vous si vous avez un jour à votre disposition pour flâner à Paris? 8. Ce știți despre organizarea administrativă a Parisului? Que savez-vous de l organisation administrative de Paris? 9. Cum cereți/oferiți informații practice despre locuri? Comment demandez/offrez-vous des informations pratiques sur les lieux? Plan de evaluare Graficul de timp pentru evaluare Evaluare inițială (L1) METODE/ INSTRUMENTE Philips 6/6 Întrebareacheie a unității de învățare Evaluare formativă (L2-L8) METODE /INSTRUMENTE Autoevaluare Grilă criterii prezentare Autoevaluarea progresului prezentării Fișa de reflecție individuală asupra muncii în echipă. Autoevaluarea colaborării Evaluare sumativă (L9-10) METODE/ INSTRUMENTE Publicație Grila de evaluare publicație PPS/PPT Grilă criterială pentru evaluarea prezentării Lista de verificare a prezentării Chestionare informale Test de cunostințe generale Analiza nevoii de învățare Observarea sistematică Fișe de observare activitate individuală și de grup Tehnica întrebare-răspuns Hartă conceptuală Jurnal scris+foto Grila de evaluare a hărții conceptuale Jurnal cu reflectii Organizatori grafici Grafic KWL inițial Organizatori grafici Grafic KWL intermediar Portofolii Listă verificare portofoliu Ghid de notare portofolii Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 3 of 11

4 Autoevaluare și reflecție Evaluare sumar Listă verificare abilități tehnologice Jurnale scrise Jurnale de reflecție asupra activității individuale Jurnal de reflecție asupra activității echipei Organizatori grafici Grafic KWL Inter-evaluare Formulare pentru feedback Esenţa proiectului constă: 1. într-un scop concret care să permită folosirea limbii străine pentru comunicare în contexte autentice; 2. într-o responsabilitate comună a elevilor şi a profesorului în planificare şi execuţie; 3. într-o sarcină concretă în care activităţile lingvistice şi activităţile practice (scrisul, tipărirea, pictarea, decuparea etc.) se întrepătrund; 4. într-o utilizare autonomă a unor mijloace auxiliare (costume, computer, aparat foto, microfon, cameră de luat vederi, dicţionare, scrisori, creioane, foarfece etc.) 5. în dobândirea unei experienţe concrete, practice, extinsă dincolo de clasă. Evaluarea cu ajutorul proiectului. Elevii pot fi notaţi pentru modul de lucru, pentru modul de prezentare şi pentru produsul realizat. Activitatea în proiect a elevilor poate fi evaluată pe cinci dimensiuni: 1) operarea cu fapte, concepte, deprinderi rezultate din învăţare (dacă cerinţa este ca elevii să-şi elaboreze proiectul pe baza cunoştinţelor şi înţelegerii dobândite în şcoală, ei au ocazia astfel să selecteze şi să decidă ce date, fapte, concepte, deprinderi doresc să includă în proiect); 2) competenţele de comunicare se pot urmări toate categoriile de competenţe de comunicare atât pe perioada elaborării proiectului, cât şi la prezentarea acestuia (proiectele oferă elevilor ocazii de comunicare cu un public mai larg: cu profesorii, cu alţi adulţi şi colegi într-un efort de colaborare şi, nu în ultimul rând, cu ei înşişi); 3) calitatea muncii (sunt examinate în mod obişnuit inovaţia şi imaginaţia, judecata şi tehnica estetică, execuţia şi realizarea, dezvoltarea unui proiect pentru a pune în lumină un anumit concept); 4) reflecţia (capacitatea de a se distanţa faţă de propria lucrare, de a avea permanent în vedere obiectivele propuse, de a evalua progresul făcut şi de a face rectificările necesare). Elevul ajunge cu timpul să interiorizeze aceste practici, astfel încât ajunge la performanţa de a-şi aprecia singur munca. In plus, când elevul continuă să creeze într-un anumit gen, se familiarizează cu criteriile acestuia şi învaţă progresiv să gândească în acel domeniu. 5) produsul proiectului în măsura în care se face evaluarea competenţelor elevului aşa cum sunt ele materializate în produs, şi nu a unor aspecte ale proiectului nerelevante pentru învăţarea care se doreşte a fi evaluată. Evaluatorul este interesat şi de alte două aspecte: profilul individual al elevului (ceea ce evidenţiază proiectul în domeniul capacităţilor cognitive şi al stilului de învăţare ale elevului) şi, respectiv, modul în care elevul s-a implicat în comunicarea şi cooperarea nu numai cu alţi elevi, dar şi cu profesori, experţi din exterior, precum şi folosirea judicioasă de către acesta a diferitelor resurse (bibliotecă, internet). Experienţa a arătat că proiectele pot servi foarte bine mai multor scopuri: ele angajează elevii pe o perioadă de timp semnificativă, determinându-i să conceapă schiţe, să le revizuiască şi să reflecteze asupra lor; pe baza lor se dezvoltă relaţii inter-personale, cooperare; oferă oportunităţi Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 4 of 11

5 de comunicare şi utilizare a limbii moderne în contexte autentice; oferă o ucenicie pentru tipul de muncă ce va fi desfăşurată după încheierea şcolii; permit elevilor să-şi descopere punctele forte şi să le pună în valoare: mobilizează un sentiment al implicării, generând o puternică motivaţie interioară; şi, probabil lucrul cel mai important, constituie un cadru propice în care elevii pot demonstra înţelegerea şi competenţele dobândite prin parcurgerea curriculum-ului şcolar. EVALUAREA INIȚIALĂ Stabilirea temei proiectului se va realiza prin metoda Philips 6/6, pornind de la întrebarea-cheie a unității de învățare. Cunoștințele generale despre temă ale elevilor vor fi verificate printr-un test ale cărui rezultate vor fi consemnate în fișa de evaluare a testului inițial Identificarea nevoilor de învățare ale elevilor se va realiza folosind o expunere PPS. Răspunsurile se vor nota în graficul KWL, elevii consemnând ceea ce știu despre tema unității de învățare, ceea ce au învățat în cadrul lecției și ceea ce ar dori să afle în etapele viitoare ale proiectului. Pentru a se identifica nivelul capacităților de utilizare a tehnologiei, elevii vor completa o listă de verificare a abilităților informatice. EVALUAREA FORMATIVĂ Pentru încurajarea autonomiei în învățare și a colaborării, elevii vor utiliza lista de verificare a portofoliului, lista de verificare a progresului şi vor fi evaluați cu ajutorul grilei de criterii pentru prezentare şi ghidului de notare. În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în cadrul echipei, elevii se vor autoevalua folosind formularul de autoevaluare a colaborării, o fișă de reflecție individuală asupra muncii în echipă. Observarea sistematică individuală și de grup se va realiza prin fișe de observare a activității. Totodată, pe tot parcursul proiectului, se va realiza şi evaluare prin tehnica întrebare-răspuns. Pentru verificarea înțelegerii și a metacogniției, elevii vor completa pagini de jurnal, individual și de echipă și vor completa graficul KWL. EVALUAREA SUMATIVĂ Demonstrarea înțelegerii și a deprinderilor se va face de către elevi prin portofoliu şi prin prezentarea proiectului. Profesorul va evalua activitatea globală a elevilor utilizând grila pentru evaluarea publicației, grila criterială pentru evaluarea prezentării, liste de verificare a prezentării. Profesorul va avea la dispoziție ghidul de notare, lista de verificare abilități tehnologice și lista de verificare a portofoliilor. La final, elevii vor încheia graficul KWL și vor completa un formular de feed-back. Detalii ale unităţii de învăţare Aptitudini şi capacităţi obligatorii Cunoștințe conceptuale integratoare: receptarea și producerea de mesaje orale și scrise simple, interacțiunea în comunicarea orală și scrisă, transferul și medierea mesajelor. Aptitudini tehnice: aptitudini de lucru cu programele Word, Excel, Powerpoint, abilități de navigare și căutare pe Internet, realizare de fotografii. Procedee de instruire PREGATIREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor proiectului este necesară prezentarea metodei ce va fi utilizată pentru unitatea de învăţare Bonjour, Paris! Această prezentare se va realiza în cadrul unei lecţii de dirigenţie a clasei, la care sunt invitaţi şi părinţii, precum şi alţi profesori. Ca material de prezentare se va utiliza o publicaţie şi situl wiki creat de profesor pentru unitate de învăţare. Se vor oferi detalii privind modul în care se vor desfăşura activităţile, prezentând Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 5 of 11

6 totodată obiectivele şi planul proiectului. Părinţii elevilor sunt invitaţi să formuleze în scris acordul lor privind utilizarea metodei învăţării prin proiecte. ORA 1 IDENTIFICAREA NEVOILOR DE ÎNVĂŢARE Pentru identificarea nevoilor de învăţare ale elevilor, se va aplica un test de cunoștințe generale despre Franța (activitate individuală) şi se va utiliza apoi o prezentare PPT ce conține câteva întrebări generale ce derivă din întrebarea unității de învățare. Elevii răspund la întrebări utilizând o fișa de lucru (activitate individuală), după care completează graficul KWL. Verificarea abilităţilor de utilizare a tehnologiei se va realiza prin autoevaluare, fiecare elev completând o listă de verificare. În cazul în care se constată existenţa unor dificultăţi, se va solicita sprijinul profesorului de informatică şi vor fi organizate activităţi suplimentare, în afara orelor de curs. De asemenea, vor fi organizate echipele de proiect astfel încât în componenţa fiecăreia să existe cel puţin un elev cu abilităţi confirmate de utilizare a tehnologiei. INIŢIEREA PROIECTULUI Pentru iniţierea proiectului se folosește metoda Philips 6/6: fiecare grupă, formată din 6 elevi, va dezbate, timp de 6 minute, pe marginea întrebăriicheie a unității de învățare (N-ai vrea să trăiești și altundeva?); rezultatele dezbaterii (concluziile fiecărei grupe) sunt centralizate de către profesor, care sugerează apoi, pe baza răspunsurilor dominante, tema proiectului unității BONJOUR, PARIS! (scopul proiectului de grupă): O săptămână de viață la Paris. Profesorul oferă apoi elevilor o schiță a unui plan de proiect şi mapa cu documente pentru portofoliul personal (lista de verificare a portofoliului, șablon pentru publicație, grila de evaluare a publicației, grila de criterii pentru prezentare, lista de verificare a prezentării, ghidul drepturilor de autor, pagina de jurnal de reflecții individual și de echipă, fișa de autoevaluare a colaborării, fișa de reflecție individuală asupra muncii în echipă, graficul KWL, ghidul de notare al portofoliului, formularul de feed-back pentru inter-evaluare), o listă bibliografică orientativă cu resurse Internet necesare proiectului și indicații pentru realizarea paginii wiki a grupei. Pornind de la informaţiile obţinute în cadrul lecţiei, echipele vor elabora planul proiectului lor, propunând totodată asumarea de diferite roluri în cadrul echipei. Feed-back-ul primei ore se va obţine prin realizarea unei prezentări PowerPoint despre Paris, prin completarea graficul KWL şi a fișei de reflecție individuală asupra muncii în echipă. (materiale ce vor fi incluse în portofoliul individual). DERULAREA ACTIVITĂŢILOR ORA 2 Ora începe cu un exercițiu aplicativ (15 min - activitate pe grupe), elevii având ca sarcină de lucru realizarea unei publicații pe tema proiectului. Pentru aceasta vor utiliza un șablon, resurse Internet și manualul. Activitatea următoare (frontală - 10 min) constă în lectura unui text, ca bază a identificării informațiilor generale despre Paris Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 6 of 11

7 Această activitate va fi urmată de exerciții pentru înțelegerea informației - răspunsuri la întrebări, completare, discriminare, asociere, alegere duală (15 min - activitate frontală), principala resursă fiind dicționarul. Feed-back-ul pentru activităţile acestei ore se realizează prin lectură a imaginii, folosind videoclipul Yves Montand A Paris (5 min - activitate frontală). Pe finalul orei, fiecare elev va completa reflecţii în jurnalul individual și graficul KWL (5 min). Alte instrumente utilizate pentru evaluarea continuă sunt: grila de evaluare a publicației, fișa de observare individuală a elevului, fișa de observație a grupei. Tema pentru acasă constă în completarea fișei de reflecție asupra muncii în echipă. ORA 3 Ora debutează cu un exercițiu aplicativ (20 min) care propune ca sarcină de lucru relizarea unei hărţi conceptuale pe tema Paris - oraș al luminilor (activitate pe grupe). Elevii au la dispoziţie un șablon cu instrucțiuni și recomandări pentru acest exercițiu, precum şi cărți poștale ilustrate, în format electronic. Activitatea este continuată cu un joc de întrebare-răspuns (frontal - 5 min). Următoarea secvenţă a lecţiei constă în realizarea a două exrciţii de lectură pe text: primul exerciţiu vizează identificarea unor informații noi despre Sena (activitate frontală, 5 min) - resurse: situri cu fotografii ale Senei, dicționarul; lectură a textului Paris, la ville-lumière (frontal, 5 min), urmată de verificarea înțelegerii informației (se utilizează tehnica întrebare-răspuns - 10 min). Feed-backul orei se realizează prin lectură a imaginii, fiind utilizat videoclipul La vie en rose (activitate frontală - 5 min). Pe parcursul orei, elevii completează fișele de lucru, iar la finalul acesteia completează jurnalul de reflecții individual și cel al echipei, precum și grila de autoevaluare a colaborării. Alte instrumente utilizate pentru evaluarea formativă sunt: grila de evaluare a hărții conceptuale, fișa de observare a activității grupei, fișa de observare individuală și graficul KWL (actualizat de fiecare elev). Pentru ora următoare, elevii primesc ca temă completarea fișei de reflecție individuală asupra muncii în echipă. şi extragerea de informaţii esenţiale din două materiale: Découvrir Paris au fil de l eau (lectură) şi un material ilustrativ pentru meseria de ghid turistic. ORA 4 Pe parcursul orei elevii lucrează în echipă la realizarea unei prezentări PowerPoint (40 min), având ca temă descrierea unui monument/a unui obiectiv turistic din Paris, din cele care pot fi văzute în cursul unei croaziere pe Sena. Resurse: o fișă de lucru, situri cu fotografii, hărți ale monumentelor Parisului, grila de criterii pentru evaluarea prezentării, lista de verificare a progresului în realizarea prezentării, dicționarul şi informaţiile obţinute prin realizarea temei pentru acasă. Profesorul va monitoriza și îndruma activitatea elevilor pe tot parcursul orei, utilizând ca instrument de evaluare fișa de observare individuală a elevilor. Pentru obţinerea feed-back-lui, se va realiza un exerciţiu de lectură a imaginii (se utilizează Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 7 of 11

8 videoclipului Paris, Paris - 10 min) și se solicită elevilor completarea graficul KWL. Tema pentru acasă constă în completarea fișa de reflecție asupra muncii în echipă. ORA 5 Lecția este consacrată recapitulării categoriei gramaticale indicativ-viitor simplu. În primele 20 min profesorul reamintește elevilor regula de formare și principalele particularități ale acestei categorii gramaticale, utilizând ca material didactic auxiliar calculatorul, retroproiectorul și o prezentare PowerPoint. Se vor efectua apoi exerciții de înțelegere și consolidare a informațiilor teoretice (exerciții de completare individual şi frontal, 10 min). Ca aplicaţie a regulii viitorului simplu se va realiza vizionarea videoclipului Joe Dassin L été indien (activitate frontală pentru feed-back - 5 min). Pe parcursul activităților, profesorul monitorizează și apreciază contribuția fiecărui elev folosind fișa de observare a elevilor. Înainte de sfârșitul orei, profesorul oferă elevilor, ca material didactic pentru ora care urmează, un CD cu reportaje despre principalele atracții ale Parisului (artistice, arhitecturale, urbanistice, culinare). La finalul lecţiei elevii vor actualiza jurnalul individual, de echipă, fișa de autoevaluare a colaborării, graficului KWL. Ca temă pentru acasă, se solicită elevilor completarea fișei de reflecție asupra muncii în echipă. şi vizionarea materialelor de pe CD. ORA 6 Pe parcursul acestei ore de curs, fiecare grupă va avea de realizat o prezentare PowerPoint cu tema O zi ce o voi petrece la Paris, solicitând şi utilizarea verbelor la viitor (40 min). Resurse: reportaje despre atracțiile Parisului ( grila de criterii pentru evaluarea prezentării, lista de verificare a progresului în realizarea prezentării. Pe parcursul activității, profesorul monitorizează și apreciază contribuția fiecărui elev folosind fișa de observare a elevilor și fișa de observare a grupei. Pentru obţinerea feed-back-lui, se va realiza un exerciţiu de lectură a imaginii folosind videoclipul Paris, toujours Paris! (activitate frontală - 5 min). La sfârșitul orei, elevii vor actualiza jurnalul individual și de echipă, precum şi graficului KWL. Tema pentru acasă constă în completarea fișei de reflecție asupra muncii în echipă. ORA 7 Ora de curs demarează cu o prezentare, realizată de profesor, privind organizarea administrativă a Parisului. Se utilizează în prezentare hărți ale Parisului și reportaje video existente pe CD-ul oferit Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 8 of 11

9 anterior elevilor (activitate frontală - 15 min). În vederea dezvoltării creativității lingvistice a elevilor, următoarea parte a orei este destinată performării unor acte de vorbire (a cere/a oferi informații practice despre locuri). Pe baza unei fișe de vocabular oferite de către profesor, elevii se familiarizează cu principalele elemente de vocabular care îi pot ajuta să se orienteze, să ceară sau să dea informații despre locuri (activitate individuală - 10 min). Elevii aplică apoi deprinderile dobândite prin exerciții de înțelegere a informației - de ordonare şi de completare (activitate individuală şi frontală - 15 min). Feed-back-ul orei se realizează printr-un exerciţiu de lectură a imaginii (se utilizează videoclipul Sous le ciel de Paris ) activitate frontală (4 min). La sfârșitul orei, elevii completează individual jurnalul individual și graficul KWL (6 min). Tema pentru acasă constă în completarea fișei de reflecție asupra muncii în echipă. ORA 8 Ora este consacrată realizării de către elevi a unei aplicații sub forma unui joc de roluri (turist localnic), fiind imaginat un dialog în care turistul cere informații despre Paris, iar locuitorul acestui oraş oferă informațiile solicitate. Resurse: reportajele despre locuri de atracție din Paris (de pe CD-ul utilizat şi în lecţiile anterioare), hărți interactive ale mijloacelor de transport din Paris - elevii aplică și actualizează informațiile, abilitățile și deprinderile din ora precedentă (a cere/a da informații despre locuri) - activitate în perechi (30 min). Rezultatele activității perechilor fiecărei grupe vor fi evaluate în cadrul echipelor, cel mai reuşit joc de rol fiind inclus în portofoliul final al proiectului. Activitatea elevilor este monitorizată și îndrumată de către profesor, care va completa și actualiza fișa de observare individuală a elevilor și foaia de observare a grupei. Următoarele 15 min ale orei sunt dedicate actualizării fișei de autoevaluare a colaborării, a jurnalului individual și al echipei, precum și a graficului KWL. Feed-back-ul orei se realizează printr-un exerciţiu de lectură a imaginii (se utilizează videoclipul Joe Dassin Aux Champs-Elysees (activitate frontală - 4 min) Tema pentru acasă constă în finalizarea prezentării proiectului şi actualizarea portofoliilor. De asemenea, fiecare grupă va completa propria variantă a notării portofoliului, pentru ca aceasta să fie confruntată cu cea pe care o va realiza profesorul și cu formularul de feed-back ce va fi completat în urma prezentării proiectelor, de către celelalte grupe. PREZENTAREA PORTOFOLIILOR ŞI SUSŢINEREA PROIECTELOR ORELE 9 și 10 Fiecare elev va prezenta propriul portofoliu, care va conține, pe lângă documentele furnizate în cadrul lecţiilor şi alte materiale precum diferite aplicaţii (afiș, prezentare PowerPoint etc.), Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 9 of 11

10 fotografii realizate în timpul lucrului la proiect, alte materiale care să indice faptul că scopul proiectului a fost atins (fişe de documentare, interviuri despre Parisul etc.) Va urma apoi prezentarea proiectului fiecărei echipe (ordinea prezentării va fi trasă la sorți). Fiecare dintre cei cinci elevi ai unei grupe va prezenta o parte a proiectului, într-o ordine stabilită prin negociere în cadrul grupei, având ca reper și abilități demonstrate de către fiecare membru al echipei, astfel încât punctele forte ale fiecăruia să fie valorificate în folosul întregii grupe. Profesorul va evalua atât activitatea globală a elevilor pe parcursul proiectului, cât și modalitatea de prezentare a portofoliului/proiectului final pe baza instrumentelor de evaluare sumativă (Listă verificare portofoliu/grila de evaluare publicație/grilă criterială pentru evaluarea prezentării/lista de verificare a prezentării/ghid de notare portofolii). În urma acestor activităţi, profesorul va realiza o copie a tuturor graficelor KWL, completate de către elevi pe parcursul derulării activităţilor şi actualizate la finalul ultimei ore dedicată unităţii de învăţare, ca reper pentru proiectarea activităților viitoare. Adaptare pentru diferenţierea instruirii Elevul cu dificultăţi de învăţare Elevul vorbitor de limbă română ca limbă străină Elevul supradotat Proiectul oferă oportunități acestor elevi de a-și dezvolta aptitudinile de comunicare în limba franceză prin instruire și sprijin în contextul unor activități semnificative. Elevii cu nevoi speciale vor învăța din strategiile de învățare ale celorlalți elevi din grupă și vor primi ajutor din partea colegilor si profesorului. Instrumentele de tip organizator grafic propuse elevilor în cursul proiectului îi pot ajuta pe acești elevi pentru că răspund mai bine la stimulul vizual. Elevii cu nevoi speciale vor beneficia, la nevoie, de tehnologie de susținere în cursul proiectului (brainstorming, derulare imagine, reformatări de material, mărire de ecran, cântece, imagine). Nu este cazul. Posibilii elevi supradotați nu trebuie să fie limitați la materialele și resursele de facilitare oferite de către profesor, ci trebuie încurajați să acceseze și alte informații și instrumente potrivite capacităților lor: Ei se pot transforma, de asemenea, în ajutor al profesorului în procesul de mentorat destinat celorlalți elevi. Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare Tehnologie Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare) Aparat foto Disc laser Video Computer(e) Imprimantă Video Camera Aparat foto digital Sistem de proiecţie Echipament pt. Video Conferinţă Scanner Altele DVD Player Televizor Conexiune Internet Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 10 of 11

11 Tehnologie Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare) Bază de date/calcul tabelar Procesare imagine Creare pagină wiki Tehnoredactare Browser de Internet Procesare documente Software de Multimedia Altele Enciclopedie pe CD-ROM Materiale tiparite Groza Doina, Belabed Gina, Dobre Claudia, Ionescu Diana Manual de limba franceză, clasa a IX-a (L2), Editura Corint, București 2008, p.54 Resurse suplimentare Resurse Internet Alte resurse Groza Doina, Belabed Gina, Dobre Claudia, Ionescu Diana Limba franceză-exerciții pentru clasele IX-X, Editura Corint, București, 2008, p Mladinescu Rodica, Harega Tiberiu, Păuș Viorica Aura Redécouvrir Paris, Editura Sigma, București, 2003, p.9,p.20 Programa școlară de limba franceză cls.a IX-a (L2) Standarde de evaluare imagini, informatii turistice - muzica - invatati franceza online - invatati franceza online - muzica franceza Invitaţi: mentori, alţi elevi/ clase, membri ai comunităţii, părinţi Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 11 of 11

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

STRUCTURA TIPURILOR DE LECTIE

STRUCTURA TIPURILOR DE LECTIE STRUCTURA TIPURILOR DE LECTIE Lectia este o forma de organizare si desfasurare a activitatii didactice, care se desfasoara in scoala, sub conducerea unui cadru didactic, intr-o perioada de timp precis

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

Healthy Lifestyle, Inside Out, Outside In

Healthy Lifestyle, Inside Out, Outside In Proiect de parteneriat multilateral Comenius Healthy Lifestyle, Inside Out, Outside In Nr referinńă COM-11-PM-301-IS-ES Parteneri IES HERNANI BHI, Hernani, Spania Colegiul NaŃional Emil RacoviŃă, Iaşi,

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Model de test Limbă şi comunicare - Limba engleză

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Model de test Limbă şi comunicare - Limba engleză CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2014 Model de test Limbă şi comunicare - Limba engleză Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul III Nr. 23 august 2014 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea

More information

SISTEM ONLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SISTEM ONLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SISTEM ONLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Crăciunică Florin* Cristina Fierbinteanu** Rezumat Lucrarea prezintă principalele avantaje ale folosirii unui sistem online de învăţământ, implementarea acestui sistem cu ajutorul

More information

Modulul IV - Avansat (12-17 ani) - Antreprenor in Tech 16 Ateliere practice, a cate 120 min. fiecare, echivalentul unui modul

Modulul IV - Avansat (12-17 ani) - Antreprenor in Tech 16 Ateliere practice, a cate 120 min. fiecare, echivalentul unui modul Modulul IV - Avansat (12-17 ani) - Antreprenor in Tech 16 Ateliere practice, a cate 120 min. fiecare, echivalentul unui modul DESPRE PROGRAM Academia inventeaza.ro (www.academia.inventeaza.ro) este un

More information

Calitate, Inovație și Networking în învățarea limbilor străine

Calitate, Inovație și Networking în învățarea limbilor străine Calitate, Inovație și Networking în învățarea limbilor străine Ghid pentru educația vocațională bazat pe experiențele derivate din proiectele care au primit premiul European Label Ghid Nellip Educația

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.7 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.7 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

Programa școlară Consiliere și dezvoltare personală gimnaziu. Speranţa Ţibu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti

Programa școlară Consiliere și dezvoltare personală gimnaziu. Speranţa Ţibu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti Programa școlară Consiliere și dezvoltare personală gimnaziu Speranţa Ţibu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti Sinaia, septembrie 2017 Consiliere şi dezvoltare personală la gimnaziu (clasele

More information

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6 ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA ORGANISMUL NAŢIONAL DE ACREDITARE POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA RENAR Data aprobării: Data intrării în vigoare: 01.06.2013 APROBAT: Consiliu Director Exemplar nr. Pag.

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

Programul de formare/ coaching a mentorilor din România Versiunea finală I. ELABORAREA PROGRAMULUI DE MENTORAT CONCEPTUL

Programul de formare/ coaching a mentorilor din România Versiunea finală I. ELABORAREA PROGRAMULUI DE MENTORAT CONCEPTUL Programul de formare/ coaching a mentorilor din România Versiunea finală I. ELABORAREA PROGRAMULUI DE MENTORAT CONCEPTUL JUSTIFICAREA PROGRAMULUI Problema căreia îi răspundem: Unii părinți se simt incapabili

More information

Utilizarea noilor formulare Google 2016 în educație

Utilizarea noilor formulare Google 2016 în educație Utilizarea noilor formulare Google 2016 în educație Prof. Lukacs Tiberiu 1, Prof. Lukacs Diana Elena 2 (1) Școala Gimnazială Sfânta Varvara, Aninoasa (2) Grup Școlar Constantin Brâncuși, Petrila Abstract

More information

Ce pot face pe hi5? Organizare si facilitati. Pagina de Home

Ce pot face pe hi5? Organizare si facilitati. Pagina de Home Ce este Hi5!? hi5 este un website social care, în decursul anului 2007, a fost unul din cele 25 cele mai vizitate site-uri de pe Internet. Compania a fost fondată în 2003 iar pana in anul 2007 a ajuns

More information

Contact Center, un serviciu cri/c!

Contact Center, un serviciu cri/c! Contact Center, un serviciu cri/c! CASE STUDY: Apa Nova Cisco Unified Contact Center Enterprise Agenda Prezentării Ø Perspec/va de business Ø Despre noi Ø Cerinţe de business Ø Opţiunea Apa Nova Ø Beneficii

More information

INSTRUMENTE OPTICE- PRIN VALORIFICAREA METODELOR DE GÂNDIRE SPAȚIALĂ DIN PROIECTUL GEOTHNK

INSTRUMENTE OPTICE- PRIN VALORIFICAREA METODELOR DE GÂNDIRE SPAȚIALĂ DIN PROIECTUL GEOTHNK INSTRUMENTE OPTICE- PRIN VALORIFICAREA METODELOR DE GÂNDIRE SPAȚIALĂ DIN PROIECTUL GEOTHNK Profesor Emilia Andreieș Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Cluj-Napoca Conceptele fundamentale cu care operează

More information

INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR

INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Program universitar de formare în domeniul Pedagogie pentru Învăţământ Primar şi Preşcolar adresat cadrelor didactice din mediul rural Forma de învăţământ

More information

Idei practice pentru evaluare în educaţie

Idei practice pentru evaluare în educaţie Idei practice pentru evaluare în educaţie Lucrările Conferinței Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice 10 ani de activitate Coordonator: Maria Kovacs Coordonator: Rete CLIL della

More information

Lansare de carte. Dezlegând misterele nașterii și morții și ale fenomenelor intermediare. O viziune budistă asupra vieții.

Lansare de carte. Dezlegând misterele nașterii și morții și ale fenomenelor intermediare. O viziune budistă asupra vieții. Lansare de carte Dezlegând misterele nașterii și morții și ale fenomenelor intermediare O viziune budistă asupra vieții Daisaku Ikeda Concert de pian Hiroko Minakami Editura Adenium Dezlegând misterele

More information

WORKSHOP CONVENȚIA PRIMARILOR BUCUREȘTI

WORKSHOP CONVENȚIA PRIMARILOR BUCUREȘTI WORKSHOP CONVENȚIA PRIMARILOR BUCUREȘTI 07.11.2017 AGENȚIA LOCALĂ A ENERGIEI ALBA - ALEA FLORIN ANDRONESCU SIMPLA project has received funding from the s Horizon 2020 research and innovation programme

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

Itemi Sisteme de Operare

Itemi Sisteme de Operare Itemi Sisteme de Operare 1. Pentru a muta un dosar (folder) de pe partiţia C: pe partiţia D: folosim: a. New Folder b. Ctrl + C din bara de instrumente şi Copy; c. Ctrl + X şi Ctrl + V; d. Edit Paste;

More information

S: fl Schools: future labs PROGRAM DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE (TTC) TBL. s:fl TTC. Lesson Planning MANUAL

S: fl Schools: future labs PROGRAM DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE (TTC) TBL. s:fl TTC. Lesson Planning MANUAL S: fl Schools: future labs PROGRAM DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE (TTC) TBL Assessment s:fl TTC CLIL Lesson Planning STEM MANUAL Cunoaşterea nu este suficientă, trebuie să o aplicăm. Voinţa nu este suficientă,

More information

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale.

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. REZUMAT Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. Lucrarea de faţă prezintă succint, dar argumentat, activitatea profesională desfăşurată

More information

Ghid pentru configurarea şi utilizarea aplicaţiei clicksign Demo

Ghid pentru configurarea şi utilizarea aplicaţiei clicksign Demo Ghid pentru configurarea şi utilizarea aplicaţiei clicksign Demo 2.6.9.223 Cuprins 1 Cadru general...2 2 Obţinerea unui certificat digital...3 3 Configurarea aplicaţiei clicksign...5 4 Utilizarea aplicaţiei

More information

Ghid metodic PREDAREA LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Ghid metodic PREDAREA LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR Ghid metodic PREDAREA LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PROFESOR, MATESCU FLORINA SIMONA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA 1 ARGUMENT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL În contextul

More information

Cuprins. Predarea interactivă centrată pe elev. Argument

Cuprins. Predarea interactivă centrată pe elev. Argument Cuprins Argument 1.(RE)descoperirea copilului şi şcoala (INTER)activă.... 3 - La ţintă.3 - De ce vorbim despre învăţare activă?...5 - De ce vorbim despre învăţare interactivă?..7 - Ce face profesorul când

More information

Actualizarea firmware-ului pentru aparatul foto digital SLR

Actualizarea firmware-ului pentru aparatul foto digital SLR Actualizarea firmware-ului pentru aparatul foto digital SLR Vă mulţumim că aţi ales un produs Nikon. Acest ghid descrie cum să realizaţi actualizarea firmwareului. Dacă nu sunteţi sigur că puteţi realiza

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un echipament HG8121H cu funcție activă de router

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un echipament HG8121H cu funcție activă de router Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un echipament Huawei HG8121H, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competenţe Nu este cazul

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competenţe Nu este cazul FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2 Facultatea Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării 1.3 Departamentul Sănătate Publică

More information

CEYS E-twinning Tool Kit

CEYS E-twinning Tool Kit CEYS E-twinning Tool Kit Ghid pentru elaborarea proiectelor de colaborare între școli privind dezvoltarea creativității în predarea științelor în învățământul timpuriu Autori: Dr. Dan Sporea Institutul

More information

Galeria educaţională

Galeria educaţională Galeria educaţională Anul I, Luna Noiembrie Nr. 1 2010 Metode de predare Experienţe formale şi non-formale Editura Pro-Didact Bacău 2010 Redactor şef: Liliana Mâţă Asociaţia Integred Bacău Colaborator:

More information

MASTER Disciplina: Biomecanică

MASTER Disciplina: Biomecanică MASTER Disciplina: Biomecanică Activităţile întreprinse în cadrul disciplinei de Biomecanică se desfăşoară pe două direcţii: Direcţie prioritară Activitate de curs; Direcţie secundară Activitate de seminar.

More information

Drumuri minime în graf Manualul profesorului

Drumuri minime în graf Manualul profesorului - 1 - Cuprins 1. Terminologie 2. Structură generală 2.1. Obiective didactice 2.2. Conţinut 2.3. Recomandări de structurare şi predare 3. Obiecte de conţinut - detaliere 3.1. M 1.1 Algoritmul lui Dijkstra

More information

ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR

ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017 Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu Str. Hristo Botev, nr. 17, sector 3 Tel./ fax: 021 313

More information

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Eurotax Automotive Business Intelligence Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Conferinta Nationala ALB Romania Bucuresti, noiembrie 2016 Cristian Micu Agenda Despre Eurotax Produse si clienti

More information

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII Adrian Mugur SIMIONESCU MODEL OF A STATIC SWITCH FOR ELECTRICAL SOURCES WITHOUT INTERRUPTIONS IN LOAD

More information

Utilizarea ECVET pentru Mobilitatea Geografică (2012)

Utilizarea ECVET pentru Mobilitatea Geografică (2012) Utilizarea ECVET pentru Mobilitatea Geografică (2012) PARTEA A II-A A GHIDULUI UTILIZATORILOR ECVET Numărul proiectului: 2012.4589 Titlu: UTILIZAREA ECVET PENTRU MOBILITATEA GEOGRAFICĂ (2012) Partea a

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

MANAGEMENTUL PROIECTELOR Conf. univ. dr. MIHAI ANDRONIE MANAGEMENTUL PROIECTELOR Curs în tehnologie ID-IFR Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014 http://www.edituraromaniademaine.ro/ Editură recunoscută de Ministerul Educaţiei,

More information

Factori de influenţă ai dezvoltării competenţelor de citit-scris în învăţământul primar

Factori de influenţă ai dezvoltării competenţelor de citit-scris în învăţământul primar Factori de influenţă ai dezvoltării competenţelor de citit-scris în învăţământul primar Studiu de diagnoză 1 F a c t o r i d e i n f l u e n ţ ă a i d e z v o l t ă r i i c o m p e t e n ţ e l o r d e

More information

Metoda BACKTRACKING. prof. Jiduc Gabriel

Metoda BACKTRACKING. prof. Jiduc Gabriel Metoda BACKTRACKING prof. Jiduc Gabriel Un algoritm backtracking este un algoritm de căutare sistematică și exhausivă a tuturor soluțiilor posibile, dintre care se poate alege apoi soluția optimă. Problemele

More information

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) L 343/48 22.12.2017 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2417 AL COMISIEI din 17 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor

More information

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Grafuri bipartite Lecție de probă, informatică clasa a XI-a Mihai Bărbulescu b12mihai@gmail.com Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București 27 februarie

More information

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ EDUCAŢIE ŞI FORMARE prezent. Clubul Sportiv Romanian Masters Athletics - Bucureşti

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ EDUCAŢIE ŞI FORMARE prezent. Clubul Sportiv Romanian Masters Athletics - Bucureşti Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Micu Liviu - Alexandru Mărăşeşti, nr.7, oraş Măgurele, cod poştal 077125, jud. Ilfov, România Telefon 0214574022, 0757109898, 0729222397 Fax E-mail Naţionalitate

More information

Prelucrarea numerică a semnalelor

Prelucrarea numerică a semnalelor Prelucrarea numerică a semnalelor Assoc.Prof. Lăcrimioara GRAMA, Ph.D. http://sp.utcluj.ro/teaching_iiiea.html 27 februarie 2017 Lăcrimioara GRAMA (sp.utcluj.ro) Prelucrarea numerică a semnalelor 27 februarie

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

Timpurile Verbelor. Cuprins

Timpurile Verbelor. Cuprins Timpurile Verbelor Acest curs prezinta Timpurile Verbelor. In acest PDF poti vizualiza cuprinsul si bibliografia (daca sunt disponibile) si aproximativ doua pagini din documentul original. Arhiva completa

More information

Platforma Blackboard

Platforma Blackboard Platforma Blackboard Cuprins Introducere... 2 Accesul la curs... 5 Elemente de bază ale interfeţei BlackBoard... 8 Organizarea materialelor de curs... 10 Principalele componente ale unui curs... 10 Elemente

More information

Experimentul virtual - alternativă de investigare ştiinţifică cu profund caracter educaţional

Experimentul virtual - alternativă de investigare ştiinţifică cu profund caracter educaţional Experimentul virtual - alternativă de investigare ştiinţifică cu profund caracter educaţional Gabriel Gorghiu - Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Inginerie Electrică, ggorghiu@yahoo.com

More information

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) FORMULAR CV Curriculum vitae Europass Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) Informaţii personale Nume / Prenume DUMITRIU DAN Adresă(e) 16 Dr. Leonte Anastasievici Str, Sector 5,București, România

More information

2. ALOCAREA RESURSELOR UTILIZÂND SISTEMUL INFORMATIC MICRSOFT PROJECT 2003

2. ALOCAREA RESURSELOR UTILIZÂND SISTEMUL INFORMATIC MICRSOFT PROJECT 2003 2. ALOCAREA RESURSELOR UTILIZÂND SISTEMUL INFORMATIC MICRSOFT PROJECT 2003 2.1 Alocarea resurselor umane şi materiale în cadrul planificatorului creat cu Microsoft Project 2003 Oamenii şi echipamentele

More information

Saptamana Educatiei, Deschise 2017 la Biblioteca Stiintifica,, USARB martie

Saptamana Educatiei, Deschise 2017 la Biblioteca Stiintifica,, USARB martie ) ) ) Saptamana Educatiei, Deschise 2017 la Biblioteca Stiintifica,, USARB ) 27-31 martie Săptămâna 27-31 martie a fost declarată la nivel internaţional Open Education Week/ Săptămâna Educaţiei Deschise.

More information

CELE MAI BUNE LECÞII DE ECONOMIE

CELE MAI BUNE LECÞII DE ECONOMIE CELE MAI BUNE LECÞII DE ECONOMIE Colecþia: Geografie Referent ºtiinþific: Prof. Gr. I, Nicoleta Popa, ªcoala Generalã nr. 114 Principesa Margareta Redactor: Gheorghe Iovan Coperta: Angelica Mãlãescu Copyright

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

data locatie țara gazduit de delegați OAR Palma de Spania Chamber of Architects Palma/ Col-Legi Oficial D'Arquitectes Illes de Sud

data locatie țara gazduit de delegați OAR Palma de Spania Chamber of Architects Palma/ Col-Legi Oficial D'Arquitectes Illes de Sud RAPORT DE ACTIVITATE AL DELEGAȚIEI ROMÂNIEI LA PROGRAMUL DE LUCRU AL UIA ARHITECTURA ȘI COPIII (UIA WP Architecture & Children) aprilie 2014- septembrie 2017 Obiectiv program de lucru: promovarea și schimbul

More information

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o Cuprins: 1. Introducere 2. Inspecţia vizuală 6. Testarea ultrasonică 7. Radiografia 3. Metoda lichidului penetrant 4. Inspecţia cu particule magnetice 5. Testarea folosind curenţii Eddy 1 Inspecţia vizuală

More information

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI?

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI? DEPOZITARE FRIGORIFICĂ OFERIM SOLUŢII optime şi diversificate în domeniul SERVICIILOR DE DEPOZITARE FRIGORIFICĂ, ÎNCHIRIERE DE DEPOZIT FRIGORIFIC CONGELARE, REFRIGERARE ŞI ÎNCHIRIERE DE SPAŢII FRIGORIFICE,

More information

Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă

Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă Ghid orientativ pentru Autoritățile Contractante din România Traducere AM POR a Ghidului Jaspers (februarie 2015) 1 Cuprins 1. Introducere... 3 1.1.

More information

Ghid de utilizare a Calculatorului valorii U

Ghid de utilizare a Calculatorului valorii U Ghid de utilizare a Calculatorului valorii U la Apelul de Propuneri de Proiecte Nr.3 pentru Instituțiile din Sectorul Public pentru investiții în Eficiență Energetică și Surse de Energie Regenerabilă Versiunea

More information

CERCETAREA ONLINE FLASH! PREP IN EUROPE: PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP UNAIDS

CERCETAREA ONLINE FLASH! PREP IN EUROPE: PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP UNAIDS PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP APPROVED BY SUPPORTED BY UNAIDS 2 CE ESTE PREP? PrEP (profilaxia pre-expunere) denumește utilizarea unui medicament antiretroviral HIV de către o persoană

More information

Varietatea strategiilor de predareînvăţare-evaluare

Varietatea strategiilor de predareînvăţare-evaluare Burciu Elena Specializare: psihologie Funcția: profesor Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Suceava Varietatea strategiilor de predareînvăţare-evaluare Strategiile schiţează evantaiul modalităţilor practice

More information

MANAGEMENT FINANCIAR SUPORT DE CURS

MANAGEMENT FINANCIAR SUPORT DE CURS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie 6.2: Îmbunătăţirea

More information

9. PLAN DE EVALUARE. 9.1 Obiective și scop

9. PLAN DE EVALUARE. 9.1 Obiective și scop 9. PLAN DE EVALUARE 9.1 Obiective și scop O declarație privind obiectivele și scopul planului de evaluare, bazată pe garantarea faptului că sunt întreprinse activități de evaluare suficiente și adecvate,

More information

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI. Rezumatul tezei de doctorat

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI. Rezumatul tezei de doctorat Page1 Page1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Rezumatul tezei de doctorat DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE CITIT-SCRIS ÎN CICLUL PRIMAR PRIN UTILIZAREA

More information

FORMULAR CV Formular electronic

FORMULAR CV Formular electronic FORMULAR CV Formular electronic Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) GUȚU DORINA Telefon(oane) +40 21 318 0881 Fax(uri) +40 21 311 7148 Email(uri) Naţionalitate(-tăţi) Bvd. Expoziției no. 30A,

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

CAPITOLUL 12 METODA PRINCE 2

CAPITOLUL 12 METODA PRINCE 2 CAPITOLUL 12 METODA PRINCE 2 12.1. Noțiuni introductive PRINCE este modalitatea de control şi management aplicată pe întreg parcursul unui proiect, formată din diferite componente şi procese de management

More information

Proiectarea Sistemelor Software Complexe

Proiectarea Sistemelor Software Complexe Proiectarea Sistemelor Software Complexe Curs 3 Principii de Proiectare Orientată pe Obiecte Principiile de proiectare orientată pe obiecte au fost formulate pentru a servi ca reguli pentru evitarea proiectării

More information

Proiectarea unui sistem informatic de evaluare în contextul implementării procesului de e-learning în învăţământul superior

Proiectarea unui sistem informatic de evaluare în contextul implementării procesului de e-learning în învăţământul superior Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006 159 Proiectarea unui sistem informatic de evaluare în contextul implementării procesului de e-learning în învăţământul superior Prof. Teodora

More information

GHIDUL BAZEI DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ PENTRU MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE

GHIDUL BAZEI DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ PENTRU MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE GHIDUL BAZEI DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ PENTRU MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE UTILIZATĂ PENTRU EVALUAREA PROIECTELOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ÎN

More information

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNA 1 Clasa pregătitoare şi clasa I

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNA 1 Clasa pregătitoare şi clasa I Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNA 1 Clasa pregătitoare şi clasa I

More information

ISO Linii directoare pentru MANAGEMENT DE PROIECT

ISO Linii directoare pentru MANAGEMENT DE PROIECT ISO 21500 Linii directoare pentru MANAGEMENT DE PROIECT Modalitatile în care au fost gestionate proiectele în trecut nu mai sunt suficiente pentru multe dintre proiectele actuale, precum și pentru proiectele

More information

Instrumente interactive de e-learning

Instrumente interactive de e-learning Instrumente interactive de e-learning Acest proiect este sprijinit de mijloace din bugetul de stat al Republicii Slovace prin programul de asistență oficială pentru dezvoltare SlovakAid. Proiectul SAMRS/2011/04/04

More information

Programa școlară pentru disciplina EDUCAȚIE SOCIALĂ

Programa școlară pentru disciplina EDUCAȚIE SOCIALĂ Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Programa școlară pentru disciplina EDUCAȚIE SOCIALĂ Clasele a V-a a VIII-a București, 2017 Notă

More information

INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR

INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR Lect.dr. Adrian Runceanu CURS 1 13.11.2014 Instruire asistata de calculator

More information

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University "Ştefan cel Mare" Suceava

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University Ştefan cel Mare Suceava STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD University "Ştefan cel Mare" Suceava REZUMAT. În cadrul lucrării s-au s studiat

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

MANAGEMENTUL PROIECTELOR MANAGEMENTUL PROIECTELOR - suport de curs - Conf.univ.dr. Balogh Marton Asist.univ.dr. Natalia Balogh 2014-2015 1 Introducere În perioada contemporană orice activitate este privită ca un proiect modern,

More information

pentru securitatea online a copiilor și adolescenților, destinate școlilor Recomandări și sugestii pentru şcoli

pentru securitatea online a copiilor și adolescenților, destinate școlilor Recomandări și sugestii pentru şcoli pentru securitatea online a copiilor și adolescenților, destinate școlilor Recomandări și sugestii pentru şcoli Traducerea și paginarea volumului în limba română au fost realizate în august 2015 de către

More information

CUVINTE CHEIE INTRODUCERE ÎN TEMATICA LUCRĂRII

CUVINTE CHEIE INTRODUCERE ÎN TEMATICA LUCRĂRII CUVINTE CHEIE managementul resurselor umane, managementul performanţei, motivaţia, evaluarea performanţelor profesionale, strategii, nevoile angajaţilor, feedback de 360 de grade. INTRODUCERE ÎN TEMATICA

More information

USING MOBILE AGENTS FOR INFORMATION RETRIEVAL IN B2B SYSTEMS

USING MOBILE AGENTS FOR INFORMATION RETRIEVAL IN B2B SYSTEMS USING MOBILE AGENTS FOR INFORMATION RETRIEVAL IN B2B SYSTEMS Felicia GÎZĂ 1, Cristina TURCU 2, Ovidiu SCHIPOR 3 1 felicia@eed.usv.ro, 2 cristina@eed.usv.ro, 3 schipor@eed.usv.ro Introducere Abstract This

More information

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU. Evaluarea inițiativei Europass

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU. Evaluarea inițiativei Europass 1. COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 18.12.2013 COM(2013) 899 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Evaluarea inițiativei Cea de-a doua evaluare a Deciziei Parlamentului European și

More information

procese de bază, procese suport și procese manageriale Referențialul Asigurarea conformității Structuri

procese de bază, procese suport și procese manageriale Referențialul Asigurarea conformității Structuri În UPT asigurarea calității vizează întregul ansamblu de activități, structurat în procese de bază, procese suport și procese manageriale. Referențialul pentru asigurarea calității este dat de prevederile

More information

CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE

CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA Școala Doctorală de Studii Inginerești Ing. Daniel TIUC CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE Teză destinată obținerii titlului

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

DISABLED FIT FOR LIFE

DISABLED FIT FOR LIFE Voluntarii brasoveni se implica in problema persoanelor cu dizabilitati prin proiectul Erasmus Plus-DISABLED FIT FOR LIFE, organizat in Polonia in perioada 22.02.2015 27.02.2015 Disabled fit for life este

More information

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date.

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. 9. Memoria Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. Primul nivel conține memorie de program cache (L1P) și memorie de date cache (L1D). Al doilea

More information

PlusTV Analog USB Stick Manual de instalare

PlusTV Analog USB Stick Manual de instalare PlusTV Analog USB Stick Manual de instalare Cuprins V1.3 Capitolul 1 : PlusTV Analog USB Stick Instalare hardware...1 1.1 Conţinut...2 1.2 Cerinţe de configuraţie...2 1.3 Instalare hardware...2 Capitolul

More information

Biocenoza unui ecosistem natural terestru - Pădurea Trivale

Biocenoza unui ecosistem natural terestru - Pădurea Trivale Biocenoza unui ecosistem natural terestru - Pădurea Trivale Disciplina: Biologie Nivel: Învăţământ secundar (gimnaziu) Durata estimată: 4 lecţii de 60 de minute şi o lecţie de 120 de minute Conceptor:

More information

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi SPREADING CODES Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrare am realizat un studiu al codurilor de împrăştiere pe baza caruia am conceput mai multe programe

More information