DIRECTIVA 2004/108/CE (EMC) Cerinţe privind introducerea echipamentelor pe piaţă

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DIRECTIVA 2004/108/CE (EMC) Cerinţe privind introducerea echipamentelor pe piaţă"

Transcription

1 DIRECTIVA 2004/108/CE (EMC) Cerinţe privind introducerea echipamentelor pe piaţă Informaţii generale Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislaţiei din statele membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică a abrogat Directiva 89/336/CEE, începând cu 20 iulie Potrivit prevederilor art.15 din noua directivă EMC, 2004/108/CE, orice tip de produs nemodificat a putut să fie introdus în continuare pe piaţă până la data de 20 iulie 2009, dacă îndeplinea cerinţele esenţiale din Directiva 89/336/CEE şi primul exemplar al acestuia a fost introdus pe piaţă înainte de 20 iulie Definiţii 1. În scopul directivei, se aplică următoarele definiţii: a) echipament înseamnă orice aparat sau instalaţie fixă; b) aparat înseamnă orice dispozitiv finit sau oricare compus de astfel de dispozitive care să poată fi disponibil comercial ca o unitate funcţională independentă, destinat utilizatorului final şi susceptibil să genereze perturbaţii electromagnetice sau a cărui funcţionare poate să fie afectată de astfel de perturbaţii; c) instalaţie fixă înseamnă o combinaţie specială a mai multor tipuri de aparate şi, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate şi destinate a fi utilizate în mod permanent într-un amplasament prestabilit; d) producător înseamnă orice persoană fizică sau juridică, ce fabrică un produs sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de produs şi care comercializează acest produs sub numele sau marca sa; e) introducere pe piaţă înseamnă punerea la dispoziție pentru prima dată a unui produs pe piața comunitară; f) punere la dispoziţie pe piaţă înseamnă furnizarea unui produs pentru distribuție, consum sau utilizare pe piața comunitară în cursul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit; 2. În scopul directivei, sunt considerate ca fiind aparate, în înţelesul paragrafului 1(b) din art. 2, următoarele: 1

2 a) componente sau subansambluri destinate a fi incorporate într-un aparat de către utilizatorul final care sunt susceptibile să genereze perturbaţie electromagnetică sau a căror funcţionare este susceptibilă să fie afectată de o astfel de perturbaţie; b) instalaţii mobile definite ca o combinaţie de aparate şi, după caz, alte dispozitive destinate a fi mutate şi puse în funcţiune într-o serie de amplasamente. Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentele sunt introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune doar dacă sunt în conformitate cu cerinţele acestei directive atunci când sunt instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei acestora. Link-uri/informaţii utile privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) Comisia Europeană: Ghidul directivei EMC 2004/108/UE: Standarde armonizate publicate în domeniul EMC: Organisme notificate în legătură cu EMC - Directiva 2004/108/CE: ody&dir_id=129141&type_dir=no%20cpd&pro_id=99999&prc_id=99999&ann_id=99999& prc_anx=99999 Lista punctelor de contact EMC: 2

3 Aparat Instalaţie fixă Directiva 2004/108/CE (EMC) a Parlamentului European şi a Consiliului din Ghid rapid privind obligaţiile asociate introducerii pe piaţă a echipamentelor în conformitate cu Directiva EMC (EMCD) Unde? Cerinţe administrative pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor Echipament Instrucţiuni pentru utilizatori Ambalaj Precizări înainte de cumpărare Oferte pe Internet Comentarii: Fiecare aparat trebuie să fie suficient de bine identificat prin tip, lot, numărul de serie sau orice alte informaţii care permit identificarea acestuia. (Art. 9.1 EMCD) Identificarea produsului Fiecare aparat trebuie să fie însoţit de numele şi adresa producătorului şi, dacă acesta nu este stabilit în Comunitate, de numele şi adresa reprezentantului său autorizat sau ale persoanei din Comunitate responsabilă pentru introducerea aparatului pe piaţa comunitară. (Art. 9.2 EMCD) Aceste informaţii pot fi indicate în documentaţia care însoţeşte aparatul, completând informaţiile care se găsesc, de obicei, chiar pe aparat sau imprimate pe ambalaj. Marcaj şi informaţii Marcaj - Instrucţiuni pentru utilizare Limitări pentru utilizare Aparatele a căror conformitate cu această directivă a fost stabilită prin intermediul procedurii prevăzute la art. 7, vor purta marcajul care atestă acest fapt. Aplicarea marcajului se află în responsabilitatea producătorului sau a reprezentantului său autorizat în cadrul Comunităţii. Dacă aplicarea marcajului CE nu este posibilă sau nu este garantată de către natura aparatului, marcajul trebuie să fie aplicat pe instrucţiunile pentru utilizatori şi/sau pe ambalaj. Producătorul trebuie să furnizeze informaţii privind orice precauţii specifice ce trebuie luate în considerare în cazul în care aparatul este asamblat, instalat, întreţinut sau utilizat. (Art. 9.3 EMCD) Aparatul pentru care nu este asigurată conformitatea cu cerinţele de protecţie în zonele rezidenţiale, trebuie să fie însoţit de o indicaţie clară a acestei restricţii de utilizare (după caz şi pe ambalaj). (Art. 9.4 EMCD) Marcajul (cu grafica cunoscută) Înălţimea de cel puţin 5 mm Informaţii în instrucţiunile pentru utilizator. Utilizatorul trebuie să poată identifica orice restricţii înainte de cumpărarea aparatului. Instrucţiuni pentru utilizatori Limba Informaţiile necesare pentru a permite utilizarea aparatului în conformitate cu destinaţia acestuia trebuie să fie conţinute în instrucţiunile care îl însoţesc. (Art. 9.5 EMCD) Pentru a asigura utilizarea intenţionată şi cerinţele esenţiale ale EMCD, se recomandă utilizarea limbilor oficiale ale regiunii în care echipamentul va fi plasat pe piaţă (regiuni multilingvistice: toate limbile). Trebuie luate în considerare şi prevederile naţionale. Instrucţiunile pentru utilizatori vor fi în limbile ţărilor în care se intenţionează să fie introdus pe piaţă produsul (de asemenea, vezi Directiva GPS). 3

4 Introducerea pe piaţă şi / sau punerea în funcţiune Procedura de evaluare a conformităţii Statele membre vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru asigurarea faptului că echipamentele vor fi introduse pe piaţă şi / sau puse în funcţiune, numai dacă sunt conforme cu cerinţele acestei directive, atunci când sunt în mod corespunzător instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei acestora. Aparatele pot fi introduse pe piaţă numai dacă îndeplinesc cerinţele prevăzute în art. 5, 7, 8 şi 9 din EMCD. Aparatele care se intenţionează să fie încorporate într-o instalare fixă dată şi care nu sunt altfel disponibile comercial, sunt acoperite de cerinţe speciale (limitate). Pentru astfel de aparate, documentaţia însoţitoare va identifica instalaţia fixă şi caracteristicile ei de compatibilitate electromagnetică şi va indica măsurile de precauţie ce trebuie luate pentrul încorporarea aparatelor în respectiva instalare fixă, cu scopul de a nu compromite conformitatea instalaţiei în cauză. De asemenea, se vor include informaţiile din art. 9.1 şi 9.2. O instalaţie fixă se instalează prin aplicarea unor bune practici inginereşti şi prin respectarea informaţiilor cu privire la utilizarea destinată a componentelor acesteia, avânduse în vedere respectarea cerinţelor de protecţie. Aceste informaţii trebuie să fie bine documentate şi trebuie să fie disponibile la cererea autorităţilor naţionale. În conformitate cu art. 7 şi AnexeIe I, II, III şi IV din EMCD, pentru aparate, trebuie urmată o procedură de evaluare a conformităţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor esenţiale. În conformitate cu art. 7 şi Anexele II şi IV din EMCD, producătorul elaborează o documentaţie tehnică, prin care să dovedească realizarea conformităţii cu cerinţele esenţiale. Punctul 4 din Anexa II prevede că producătorul sau reprezentantul său autorizat din cadrul Comunităţii trebuie să menţină documentaţia tehnică şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente timp de cel puţin zece ani după data ultimei producţii a unor astfel de aparate. În conformitate cu art. 7 şi Anexa II punctul 5 din EMCD, producătorul va emite o Declaraţie de conformitate (cerinţele de redactare a acesteia se găsesc mai jos). Producătorul sau reprezentantul său autorizat din Comunitate trebuie să menţină Declaraţia de conformitate CE şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente pentru o perioadă de cel puţin zece ani după data ultimei producţii a unor astfel de aparate. Declaraţia de conformitate (DoC) 1. Referire la Directiva 2004/108/CE; 2. Identificarea aparatului la care se referă, conform cu art. 9.1; 3. Numele şi adresa producătorului şi, dacă este cazul, numele şi adresa reprezentantului său autorizat din Comunitate; 4. Referire la specificaţiile tehnice (cu precizarea datei de intrare în vigoare) pe baza cărora este declarată conformitatea pentru a asigura conformitatea aparatului cu dispoziţiile directivei; 5. Data declaraţiei de conformitate; 6. Identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să îl reprezinte pe producător sau pe reprezentantul său autorizat. Un exemplu de DoC care face referire la ISO/IEC :2005 este anexat în cele ce urmează. Cerinţe obligatorii: Locul,la alegerea producătorului: Cerinţe recomandate: Versiunea 1.0, Aprilie

5 Exemplu de Declaraţie de conformitate pentru produse conforme cu Directiva EMC 2004/108/CE (în concordanţă cu EN ISO/IEC :2005) DECLARAŢIE DE CONFORMITATE (DoC) Numele şi adresa producătorului şi, dacă este cazul, ale reprezentantului său autorizat în Comunitate: Obiectul declaraţiei: (tip, lot, nr. serie sau orice alte informaţii despre produs) Produsul mai sus menţionat este conform cu cerinţele esenţiale care sunt specificate în Directiva 2004/108/CE privind apropierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică. Produsul din declaraţia de mai sus este conform cu cerinţele din următoarele specificaţii: Documentele -Nr.: Titlul: Ediţia/Data emiterii Informaţii suplimentare: (Data emiterii DoC) (Identitatea şi semnătura persoanei responsabile) 5

6 Note cu privire la exemplul recomandat de Declaraţie de conformitate (EN ISO/IEC :2005) Următoarele note recomandate de către EMC ADCO, ne informează asupra completării corecte a unei Declaraţii de conformitate (EN :2005): Numele şi adresa producătorului şi după caz, a reprezentantului său autorizat în cadrul Comunităţii, trebuie să fie în mod neechivoc menţionate. Pentru organizaţii mari, este necesară specificarea grupurilor operaţionale sau a departamentelor. Obiectul declaraţiei trebuie să fie descris într-un mod lipsit de echivoc, astfel încât declaraţia de conformitate să poate fi raportată la obiectul în cauză. Fiecare produs trebuie să fie identificat prin: Tip sau Lot sau Număr de serie sau orice alte informaţii Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să accepte cel puţin unul dintre elementele de identificare menţionate mai sus, dar dacă un producător face referire doar la unul dintre ele, acesta va trebui să fie conştient de faptul că în cazul unei acţiuni deschise împotriva produselor sale, toate produsele identificate prin acest element de identificare vor face obiectul acţiunilor subsecvente (de exemplu, toate echipamentele de un tip dat vor fi interzise, în cazul în care nu se prevede şi un număr de serie). Specificaţiile tehnice indicate vor fi listate cu numerele lor de identificare, titlurile lor şi datele lor de emitere. Dacă nu au fost utilizate standarde europene armonizate sau au fost utilizate doar parţial, este necesar să fie inclusă o referinţă către documentaţia tehnică a producătorului şi o referinţă către orice alte standarde nearmonizate identificabile sau specificaţii tehnice ce au fost aplicate. Data şi locul emiterii declaraţiei de conformitate trebuie să fie indicate. Se va da numele întreg şi funcţia persoanei /persoanelor autorizate de către managementul emitentului (producătorul sau reprezentantul său autorizat) să semneze în numele său. Numărul de semnături inclus va fi determinat de forma legală ce se aplică organizaţiei emitente. 6

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ RO DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ conform Anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții) Bandă antifoc Hilti CFS-W Nr. Hilti CFS 0843-CPD-0103 1. Cod unic de

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) L 343/48 22.12.2017 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2417 AL COMISIEI din 17 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor

More information

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/25

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/25 12.12.2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334/25 REGULAMENTUL (CE) NR. 1235/2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

More information

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6 ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA ORGANISMUL NAŢIONAL DE ACREDITARE POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA RENAR Data aprobării: Data intrării în vigoare: 01.06.2013 APROBAT: Consiliu Director Exemplar nr. Pag.

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un echipament HG8121H cu funcție activă de router

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un echipament HG8121H cu funcție activă de router Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un echipament Huawei HG8121H, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

L E G E cu privire la dispozitivele medicale. nr. 102 din * * * C U P R I N S

L E G E cu privire la dispozitivele medicale. nr. 102 din * * * C U P R I N S L E G E cu privire la dispozitivele medicale nr. 102 din 09.06.2017 Monitorul Oficial nr.244-251/389 din 14.07.2017 * * * C U P R I N S Articolul 1. Obiectul şi scopul legii Articolul 2. Noţiuni principale

More information

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată,

More information

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinki, Finlanda Tel Fax echa.europa.eu

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinki, Finlanda Tel Fax echa.europa.eu Ghid practic privind Regulamentul privind produsele biocide Serie specială privind schimbul de date - Introducere la considerațiile privind BPR și IMM-urile 2 Ghid practic privind BPR: Serie specială privind

More information

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 2800/2017 din 20 octombrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată

More information

L 33/10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene DIRECTIVE

L 33/10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene DIRECTIVE L 33/10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3.2.2009 DIRECTIVE DIRECTIVA 2008/122/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

5418/16 DD/ban/neg DGD 2

5418/16 DD/ban/neg DGD 2 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 6 aprilie 2016 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2012/0010 (COD) 5418/16 ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE Subiect: DATAPTECT 1 JAI 37 DAPIX 8 FREMP 3 COMIX 36

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și

910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și Ordin privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul nr. 910/2014 Având în vedere prevederile următoarelor

More information

ISO 9001 Controlul Documentelor

ISO 9001 Controlul Documentelor ISO 9001 Controlul Documentelor 1. De ce este important controlul documentelor? Controlul documentelor și al înregistrărilor reprezintă piatra de temelie a Sistemului de Management al Calității (SMC) deoarece

More information

Transmiterea datelor prin reteaua electrica

Transmiterea datelor prin reteaua electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan cel Mare din Suceava Facultatea de Inginerie Electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 2MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Nr. Nr. Nr... ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru

More information

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI?

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI? DEPOZITARE FRIGORIFICĂ OFERIM SOLUŢII optime şi diversificate în domeniul SERVICIILOR DE DEPOZITARE FRIGORIFICĂ, ÎNCHIRIERE DE DEPOZIT FRIGORIFIC CONGELARE, REFRIGERARE ŞI ÎNCHIRIERE DE SPAŢII FRIGORIFICE,

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

Locul unei livrari de bunuri mobile corporale

Locul unei livrari de bunuri mobile corporale NEWSLETTER NR.28 04 AUG 2017 Locul unei livrari de bunuri mobile corporale ELABORAT DE GHEORGHE STRESNA LAURENTIU STANCIU CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO Livrari de bunuri care sunt transportate Locul

More information

CONSULTARE PUBLICĂ. referitoare la proiectul de regulament al Băncii Centrale Europene privind taxele de supraveghere. Mai 2014

CONSULTARE PUBLICĂ. referitoare la proiectul de regulament al Băncii Centrale Europene privind taxele de supraveghere. Mai 2014 CONSULTARE PUBLICĂ referitoare la proiectul de regulament al Băncii Centrale Europene privind taxele de supraveghere În anul 2014, toate publicaţiile BCE prezintă un motiv preluat de pe bancnota de 20

More information

DRAEXLMAIER Group Global Terms and Conditions of Purchase Version 3, dated April 1, 2015

DRAEXLMAIER Group Global Terms and Conditions of Purchase Version 3, dated April 1, 2015 DRAEXLMAIER Group Global Terms and Conditions of Purchase Version 3, dated April 1, 2015 Termeni și condiții globale de cumpărare ale Grupului DRAEXLMAIER Versiunea 3 din 1 aprilie 2015 Definitions Definiții

More information

Adresa web:

Adresa web: GRUPUL DE LUCRU ARTICOLUL 29 PENTRU PROTECȚIA DATELOR 16/RO WP 243 rev.01 Ghid privind Responsabilul cu protecția datelor ( DPOs ) Adoptat în data de 13 decembrie 2016 Revizuit și adoptat în data de 5

More information

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea

More information

Articolul 19 Cereri de tratament tarifar preferențial și prezentarea dovezii de origine

Articolul 19 Cereri de tratament tarifar preferențial și prezentarea dovezii de origine L 127/1344 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.5.2011 PROTOCOL privind definirea noțiunii de produse originare și metode de cooperare administrativă CUPRINS SECȚIUNEA A REGULI DE ORIGINE TITLUL I DISPOZIȚII

More information

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.43-45/102 din

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.43-45/102 din Departamentul Standardizare si Metrologie Produse nealimentare Informatie pentru consumator din 14.12.1999 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.43-45/102 din 28.03.2002 * * * Conditii generale DEPARTAMENTUL

More information

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Eurotax Automotive Business Intelligence Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Conferinta Nationala ALB Romania Bucuresti, noiembrie 2016 Cristian Micu Agenda Despre Eurotax Produse si clienti

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE BOBST EXPERTFOLD 80 ACCUBRAILLE GT Utilajul ACCUBRAILLE GT Bobst Expertfold 80 Aplicarea codului Braille pe cutii a devenit mai rapidă, ușoară și mai eficientă

More information

ORDIN pentru stabilirea formularului utilizat pentru declararea numerarului la frontieră şi a instrucţiunilor de completare şi utilizare a acestuia

ORDIN pentru stabilirea formularului utilizat pentru declararea numerarului la frontieră şi a instrucţiunilor de completare şi utilizare a acestuia MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR ORDIN pentru stabilirea formularului utilizat pentru declararea numerarului la frontieră şi

More information

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149/3

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149/3 7.6.2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149/3 REGULAMENTUL (CE) NR. 504/2008 AL COMISIEI din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE și 90/427/CEE ale Consiliului privind

More information

(Acte legislative) REGULAMENTE

(Acte legislative) REGULAMENTE 10.10.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269/1 I (Acte legislative) REGULAMENTE REGULAMENTUL (UE) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului

More information

GHIDUL BAZEI DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ PENTRU MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE

GHIDUL BAZEI DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ PENTRU MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE GHIDUL BAZEI DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ PENTRU MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE UTILIZATĂ PENTRU EVALUAREA PROIECTELOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ÎN

More information

Actualizarea firmware-ului pentru aparatul foto digital SLR

Actualizarea firmware-ului pentru aparatul foto digital SLR Actualizarea firmware-ului pentru aparatul foto digital SLR Vă mulţumim că aţi ales un produs Nikon. Acest ghid descrie cum să realizaţi actualizarea firmwareului. Dacă nu sunteţi sigur că puteţi realiza

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE ORGANIZAȚIILE CU MAI MULTE LOCAŢII (MULTI-SITE)

ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE ORGANIZAȚIILE CU MAI MULTE LOCAŢII (MULTI-SITE) ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE ORGANIZAȚIILE CU MAI MULTE LOCAŢII (MULTI-SITE) LABORATOARE, FURNIZORI DE ÎNCERCĂRI DE COMPETENȚĂ ȘI ORGANISME DE INSPECȚIE 1. PREAMBUL

More information

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o Cuprins: 1. Introducere 2. Inspecţia vizuală 6. Testarea ultrasonică 7. Radiografia 3. Metoda lichidului penetrant 4. Inspecţia cu particule magnetice 5. Testarea folosind curenţii Eddy 1 Inspecţia vizuală

More information

Instrucțiuni pentru reînnoirea online a certificatului digital calificat DigiSign versiunea 3.0

Instrucțiuni pentru reînnoirea online a certificatului digital calificat DigiSign versiunea 3.0 Instrucțiuni pentru reînnoirea online a certificatului digital calificat DigiSign versiunea 3.0 I. Cerințe obligatorii pentru procesul de reînnoire online 1. Sistem de operare compatibil: Windows XP(SP3)/Vista/7,8,8.1

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE pentru organismele care efectuează inspecții conform SR EN ISO/CEI 17020:2012. RENAR Cod: RS-03 OI

REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE pentru organismele care efectuează inspecții conform SR EN ISO/CEI 17020:2012. RENAR Cod: RS-03 OI ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA ORGANISMUL NAŢIONAL DE ACREDITARE REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE pentru RENAR Data aprobării: 16.10.2015 Data intrării în vigoare: 19.10.2015 APROBAT: Exemplar nr.

More information

DIRECTIVA 2013/36/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVA 2013/36/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI L 176/338 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.6.2013 DIRECTIVE DIRECTIVA 2013/36/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de

More information

Livrarile intracomunitare de bunuri

Livrarile intracomunitare de bunuri NEWSLETTER NR.13 10 APR 2017 Livrarile intracomunitare de bunuri ELABORAT DE GHEORGHE STRESNA CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO Ce este o livrare intracomunitara de bunuri? Livrarea intracomunitară reprezintă

More information

Dr. ing. Silviu Nicolae Platon Ing. Daniel Badea Dr. ing. Anca Antonov Ing. Vicenţiu Ciocîrlea. Coordonatorul proiectului: Dr. ing.

Dr. ing. Silviu Nicolae Platon Ing. Daniel Badea Dr. ing. Anca Antonov Ing. Vicenţiu Ciocîrlea. Coordonatorul proiectului: Dr. ing. Acest document a fost elaborat de către Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii Alexandru Darabont în cadrul proiectului de cercetare dezvoltare: STUDIU PRIVIND STABILIREA

More information

Ghid pentru configurarea şi utilizarea aplicaţiei clicksign Demo

Ghid pentru configurarea şi utilizarea aplicaţiei clicksign Demo Ghid pentru configurarea şi utilizarea aplicaţiei clicksign Demo 2.6.9.223 Cuprins 1 Cadru general...2 2 Obţinerea unui certificat digital...3 3 Configurarea aplicaţiei clicksign...5 4 Utilizarea aplicaţiei

More information

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de ,

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de , Regulament nr. 10/ 2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor

More information

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII Adrian Mugur SIMIONESCU MODEL OF A STATIC SWITCH FOR ELECTRICAL SOURCES WITHOUT INTERRUPTIONS IN LOAD

More information

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. Bruxelles, 27 ianuarie 2012 (14.02) (OR. en) 5853/12 Dosar interinstituțional: 2012/0011 (COD)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. Bruxelles, 27 ianuarie 2012 (14.02) (OR. en) 5853/12 Dosar interinstituțional: 2012/0011 (COD) CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 27 ianuarie 2012 (14.02) (OR. en) 5853/12 Dosar interinstituțional: 2012/0011 (COD) PROPUNERE DATAPROTECT 9 JAI 44 MI 58 DRS 9 DAPIX 12 FREMP 7 COMIX 61 CODEC 219

More information

GLOBAL PROCUREMENT TERMENI ŞI CONDIŢII STANDARD PENTRU ROMANIA ŞI MOLDOVA

GLOBAL PROCUREMENT TERMENI ŞI CONDIŢII STANDARD PENTRU ROMANIA ŞI MOLDOVA GLOBAL PROCUREMENT TERMENI ŞI CONDIŢII STANDARD PENTRU ROMANIA ŞI MOLDOVA 1. OBIECT 1.1 Aceşti Termeni şi Conditii Standard ai Global Procurement ( GP Termeni şi Condiţii Standard ) sunt ataşaţi la Contractul

More information

PLANUL DE MANAGEMENT AL SPECTRULUI DE FRECVENŢĂ AL BUCLEI LOCALE ŞI AL SUBBUCLEI LOCALE PENTRU TEHNOLOGIILE PÂNĂ LA ADSL2+

PLANUL DE MANAGEMENT AL SPECTRULUI DE FRECVENŢĂ AL BUCLEI LOCALE ŞI AL SUBBUCLEI LOCALE PENTRU TEHNOLOGIILE PÂNĂ LA ADSL2+ Anexa nr. 1 PLANUL DE MANAGEMENT AL SPECTRULUI DE FRECVENŢĂ AL BUCLEI LOCALE ŞI AL SUBBUCLEI LOCALE PENTRU TEHNOLOGIILE PÂNĂ LA ADSL2+ 1. Dispoziţii generale Furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice

More information

Ce pot face pe hi5? Organizare si facilitati. Pagina de Home

Ce pot face pe hi5? Organizare si facilitati. Pagina de Home Ce este Hi5!? hi5 este un website social care, în decursul anului 2007, a fost unul din cele 25 cele mai vizitate site-uri de pe Internet. Compania a fost fondată în 2003 iar pana in anul 2007 a ajuns

More information

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date.

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. 9. Memoria Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. Primul nivel conține memorie de program cache (L1P) și memorie de date cache (L1D). Al doilea

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

Document Obligatoriu IAF pentru Cerificările Locaţii Multiple Bazate pe Eşantionare

Document Obligatoriu IAF pentru Cerificările Locaţii Multiple Bazate pe Eşantionare IAF MD 1:2007 International Accreditation Forum, Inc. Document Obligatoriu IAF Document Obligatoriu IAF pentru Cerificările Locaţii Multiple Bazate pe Eşantionare (IAF MD 1:2007) IAF MD 1:2007 International

More information

DIRECTIVA 2009/72/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVA 2009/72/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 14.8.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 211/55 DIRECTIVE DIRECTIVA 2009/72/CE A PARLAMENTULUI EUPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice

More information

DOVADA PRETENȚIEI ȘI DESISTAREA

DOVADA PRETENȚIEI ȘI DESISTAREA Trebuie trimise prin poștă sau electronic nu mai târziu de 22 martie 2018 data poștei Dacă sunteți broker sau manager și acest Formular pentru solicitarea de despăgubiri aparține clientului dumneavoastră,

More information

EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 19 iulie 2006

EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 19 iulie 2006 LEGE Nr. 300 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinte umane, adoptata la 3 mai 2005, deschisa spre semnare si semnata de România

More information

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE PRIVIND SCHIMBUL DE INFORMAŢII ÎNTRE COMISIA DE VALORI MOBILIARE DIN LITUANIA

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE PRIVIND SCHIMBUL DE INFORMAŢII ÎNTRE COMISIA DE VALORI MOBILIARE DIN LITUANIA MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE PRIVIND SCHIMBUL DE INFORMAŢII ÎNTRE COMISIA DE VALORI MOBILIARE DIN LITUANIA ŞI COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE DIN ROMÂNIA 1 INTRODUCERE Comisia de Valori Mobiliare din

More information

Aspectele privind acreditarea transfrontalieră sunt tratate în Politica RENAR P-15.

Aspectele privind acreditarea transfrontalieră sunt tratate în Politica RENAR P-15. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE ORGANISMELE DE CERTIFICARE CU MAI MULTE LOCAŢII ȘI/SAU CARE FURNIZEAZĂ CERTIFICARE ÎN ALTE ȚĂRI DECÂT CEA ÎN CARE ESTE LOCALIZAT SEDIUL

More information

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 6 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ORDIN pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în

More information

GHIDUL MiFID AL INVESTITORULUI

GHIDUL MiFID AL INVESTITORULUI COMITETUL EUROPEAN AL REGLEMENTATORILOR DE VALORI MOBILIARE GHIDUL MiFID AL INVESTITORULUI Investiţia în produse financiare Martie 2008 11-13 avenue de Friedland - 75008 PARIS - FRANCE - Tel.: 33.(0).1.58.36.43.21

More information

Ghid pentru utilizatorii din aval

Ghid pentru utilizatorii din aval GHIDURI Versiunea 2.1 octombrie 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Versiunea 2.1 octombrie 2014 AVIZ JURIDIC Scopul documentului

More information

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 23 decembrie 2016 (OR. en)

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 23 decembrie 2016 (OR. en) Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 23 decembrie 2016 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2016/0406 (CNS) 15817/16 FISC 241 IA 145 PROPUNERE Sursă: Data primirii: 22 decembrie 2016 Destinatar: Nr. doc.

More information

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,

More information

(Text cu relevanță pentru SEE) având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1),

(Text cu relevanță pentru SEE) având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1), 12.6.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173/349 DIRECTIVA 2014/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei

More information

Pag. 1 din 91 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 98/2016

Pag. 1 din 91 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 98/2016 Pag. 1 din 91 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 98/2016 LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice Forma sintetică la data 10-Jun-2016. Acest act a fost creat utilizand tehnologia

More information

Contact Center, un serviciu cri/c!

Contact Center, un serviciu cri/c! Contact Center, un serviciu cri/c! CASE STUDY: Apa Nova Cisco Unified Contact Center Enterprise Agenda Prezentării Ø Perspec/va de business Ø Despre noi Ø Cerinţe de business Ø Opţiunea Apa Nova Ø Beneficii

More information

EUROPEAN PARLIAMENT. Comisia pentru afaceri juridice ***I PROIECT DE RAPORT

EUROPEAN PARLIAMENT. Comisia pentru afaceri juridice ***I PROIECT DE RAPORT EUPEAN PARLIAMENT 2004 Comisia pentru afaceri juridice 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I PIECT DE RAPORT referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare, în

More information

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: ORDIN Nr. 559 din 5 decembrie 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului

More information

Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea Condiţiilor Speciale de Contract

Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea Condiţiilor Speciale de Contract România Ministerul Economiei şi Finanţelor Autoritatea de Management Ex-ISPA Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea Condiţiilor Speciale de Contract 1 Cuprins 1 Introducere şi Context 4 11 Introducere

More information

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor Anexa Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1 În sensul prezentei Metodologii de autorizare a furnizorilor de formare profesională

More information

INTREBARI FRECVENTE. Care este valoarea nominala a actiunilor Bancii Comerciale Romane SA?

INTREBARI FRECVENTE. Care este valoarea nominala a actiunilor Bancii Comerciale Romane SA? INTREBARI FRECVENTE Ce fel de societate este BCR si cum sunt actiunile sale? Este organizata ca societate pe actiuni. Actiunile emise de banca sunt nominative, emise in forma dematerializata si sunt inscrise

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

din 20/08/2009 Versiune actualizata la data de 26/03/2012

din 20/08/2009 Versiune actualizata la data de 26/03/2012 Ministerul Sanatatii Ordin nr. 1030/2009 &nbsp din 20/08/2009 Versiune actualizata la data de 26/03/2012 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare,

More information

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Si NOI putem insertie socio-profesionala prin instrumentele economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/145208 VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - art. 1 prevede ca demnitatea

More information

CONTRACT-CADRU privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

CONTRACT-CADRU privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale CONTRACT-CADRU privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale I. PARTILE CONTRACTANTE: SC..., cu sediul în, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr..., cod unic de înregistrare.,

More information

Instructiuni de completare

Instructiuni de completare Instructiuni de completare Cerere de aderare la SPV pentru posesorii de certificate digital calificat Serviciul SPV este o alternativa la comunicarea prin posta sau la ghiseu. Documentele comunicate prin

More information

GRUPUL DE LUCRU ARTICOLUL 29 PRIVIND PROTECȚIA DATELOR. Avizul 03/2014 privind notificarea încălcărilor securității datelor cu caracter personal

GRUPUL DE LUCRU ARTICOLUL 29 PRIVIND PROTECȚIA DATELOR. Avizul 03/2014 privind notificarea încălcărilor securității datelor cu caracter personal GRUPUL DE LUCRU ARTICOLUL 29 PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 693/14/RO WP 213 Avizul 03/2014 privind notificarea încălcărilor securității datelor cu caracter personal Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2014 Acest

More information

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E. privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. CAPITOLUL I Dispoziţii generale

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E. privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. CAPITOLUL I Dispoziţii generale PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA

More information

Organisme UE de reglementare a autorizării şi menținerii pe piață a produselor medicinale veterinare

Organisme UE de reglementare a autorizării şi menținerii pe piață a produselor medicinale veterinare Organisme UE de reglementare a autorizării şi menținerii pe piață a produselor medicinale veterinare UE organisms for the reglementation and market s maintenance of veterinary use products Lolita TABAN,

More information

Cuprins: Reguli noi de declarare a valorii în vamă a mărfurilor 2-3. Ghidul Valorii în vamă

Cuprins: Reguli noi de declarare a valorii în vamă a mărfurilor 2-3. Ghidul Valorii în vamă iulie-septembrie, 2016 Cuprins: Reguli noi de declarare a valorii în vamă a mărfurilor 2-3 Ghidul Valorii în vamă Introducere 4 Metoda de evaluare în baza valorii tranzacţiei, respectiv în baza preţului

More information

Oxymitter 4000 Transmiter de Oxigen

Oxymitter 4000 Transmiter de Oxigen Manual de instrucțiuni IM-106-340, Rev 4.2 Transmiter de Oxigen http://www.raihome.com Manual de instrucțiuni IM-106-340, Rev 4.2 Cuprins Instrucțiuni esențiale........................................

More information

DEVIreg 330 (De la +5 la +45 C)

DEVIreg 330 (De la +5 la +45 C) Ghid de instalare DEVIreg 330 (De la +5 la +45 C) Termostat electronic www.devi.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions.

More information

REGULAMENT privind studiile clinice cu medicamente de uz uman

REGULAMENT privind studiile clinice cu medicamente de uz uman Anexa nr.1 la ordinul nr. 648 din 12.08.2016 REGULAMENT privind studiile clinice cu medicamente de uz uman CAPITOLUL I Principii generale 1. Studiile clinice care se efectuează pe teritoriul Republicii

More information

Implicarea profesiei contabile în dezvoltarea calităţii raportărilor financiare din sectorul public. 8 noiembrie 2013

Implicarea profesiei contabile în dezvoltarea calităţii raportărilor financiare din sectorul public. 8 noiembrie 2013 Implicarea profesiei contabile în dezvoltarea calităţii raportărilor financiare din sectorul public 8 noiembrie 2013 1 Importanța raportărilor financiare în sectorul public Sectorul public generează o

More information

KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT

KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT KAJOT V.RO BLACK PLANET JOC DE NOROC CU RISC LIMITAT România CONTINE URMATOARELE JOCURI: AFRICAN WILD DIAMONDS CHERRY KISS WILD LADY JOKER BAR REELS OF RA RETRO WHEELS ROUTE 81 SIMPLY GOLD XXL SIMPLY 6

More information

CAIET DE SARCINI nr. 1 --> Servicii de telefonie mobilă şi transfer date

CAIET DE SARCINI nr. 1 --> Servicii de telefonie mobilă şi transfer date CAIET DE SARCINI ACHIZIŢIE SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ, TRANSFER DE DATE ŞI TELEFONIE MOBILĂ PRIN PREMICELL CAIET DE SARCINI nr. 1 --> Servicii de telefonie mobilă şi transfer date A. Scopurile urmărite

More information

Proiectarea Sistemelor Software Complexe

Proiectarea Sistemelor Software Complexe Proiectarea Sistemelor Software Complexe Curs 3 Principii de Proiectare Orientată pe Obiecte Principiile de proiectare orientată pe obiecte au fost formulate pentru a servi ca reguli pentru evitarea proiectării

More information

CONDIŢII GENERALE DE ACHIZITII PHILIPS

CONDIŢII GENERALE DE ACHIZITII PHILIPS CONDIŢII GENERALE DE ACHIZITII PHILIPS 1. Definiţii În acest document: (a) "Partener(i)" înseamnă (i) în cazul in care se refera la Philips, Koninklijke Philips NV şi (ii) în cazul in care se refera la

More information

pentru securitatea online a copiilor și adolescenților, destinate școlilor Recomandări și sugestii pentru şcoli

pentru securitatea online a copiilor și adolescenților, destinate școlilor Recomandări și sugestii pentru şcoli pentru securitatea online a copiilor și adolescenților, destinate școlilor Recomandări și sugestii pentru şcoli Traducerea și paginarea volumului în limba română au fost realizate în august 2015 de către

More information

Regulament privind accesul la sistemul national de transport al gazelor naturale. CAPITOLUL I Scop

Regulament privind accesul la sistemul national de transport al gazelor naturale. CAPITOLUL I Scop Regulament privind accesul la sistemul national de transport al gazelor naturale CAPITOLUL I Scop Art. 1 (1) Prin Regulamentul privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale, denumit

More information

Nume şi prenume..., Cetăţenie/Naţionalitate..., Cod Numeric Personal/NIF..., Personal/Tax identification number

Nume şi prenume..., Cetăţenie/Naţionalitate..., Cod Numeric Personal/NIF..., Personal/Tax identification number Nr. şi data înregistrării la autoritatea fiscală* Number and date of registration at the tax authority* /. *Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 759 Registration number as personal

More information

USING MOBILE AGENTS FOR INFORMATION RETRIEVAL IN B2B SYSTEMS

USING MOBILE AGENTS FOR INFORMATION RETRIEVAL IN B2B SYSTEMS USING MOBILE AGENTS FOR INFORMATION RETRIEVAL IN B2B SYSTEMS Felicia GÎZĂ 1, Cristina TURCU 2, Ovidiu SCHIPOR 3 1 felicia@eed.usv.ro, 2 cristina@eed.usv.ro, 3 schipor@eed.usv.ro Introducere Abstract This

More information