UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT"

Transcription

1 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT Necroza aseptică de cap femural - studiu clinico-statistic, histologic și imunohistochimic Conducător științific, Prof. Univ. Dr. Mogoantă Laurențiu Doctorand, Kamal Diana CRAIOVA

2 CUPRINS INTRODUCERE Cuvinte cheie PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I. MORFOLOGIA ȚESUTULUI OSOS CAPITOLUL II. NECROZA ASEPTICĂ DE CAP FEMURAL PARTEA SPECIALĂ CAPITOLUL III. STUDIUL CLINICO-STATISTIC Obiectivele studiului clinico-statistic Meterialul și metodele utilizate în studiul clinico-statistic Rezultatele și discuțiile studiului clinico-statistic CAPITOLUL IV. STUDIUL HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC Obiectivele studiului histologic și imunohistochimic Materialul și metodele utilizate în studiul histologic și imunohistochimic Rezultatele și discuțiile studiului histologic și imunohistochimic CAPITOLUL V. STUDIUL MORFOMETRIC Obiectivele studiului morfometric Materialul și metodele utilizate în studiul morfometric Rezultatele și discuțiile studiului morfometric CAPITOLUL VI. CONCLUZII GENERALE Bibliografie selectivă

3 INTRODUCERE Necroza aseptică de cap femural este o afecțiune provocată de întreruperea parțială sau totală a vascularizației la nivelul capului femural. Lipsa vascularizației de la acest nivel provoacă moartea măduvei osoase și a celulelor osoase, urmată de prăbușirea structurii osoase, evenimente ce conduc în final la distrugerea țesutului osos, apariția durerii locale și pierderea funcționalității articulației coxo-femurale afectate. Necroza aseptică de cap femural afectează în special adulții tineri, aflați între cea de-a 3-a și a 5-a decadă a vieții. Se consideră că necroza aseptică de cap femural afectează de 4 ori mai mult bărbații decât femeile. Importanța acestei afecțiuni rezidă în faptul că afectează cu precădere adulți tineri cu vârste cuprinse între ani, activi din punct de vedere socio-profesional, și cu o speranță de viață crescută, ce sunt inițial asimptomatici, dar ce necesită o operație de artroplastie de șold, de obicei până în cea de-a 5-a decadă a vieții. Necroza aseptică de cap femural este o afecțiune a cărei etiologie nu este complet elucidată. Pentru ca necroza aseptică de cap femural să fie diagnosticată în stadii incipiente, medicul trebuie să aibă un index înalt de suspiciune, în special la pacienții ce prezintă factori de risc. Diagnosticarea necrozei aseptice de cap femural în stadiile incipiente reprezintă o necesitate în vederea obținerii unui rezultat optim al tratamentului conservator. Pornind de la aceste considerente și de la datele din literatută, ne-am propus să studiem modificările macroscopice, microscopice și morfometrice, prezente la nivelul capului femural, la pacienții diagnosticați cu necroză aseptică de cap femural, corelându-le cu statusul biologic și cu datele obținute în cadrul examinării clinice și paraclinice. Acest studiu îşi propune cercetarea aportului corelării datelor clinice cu metode imagistice, histologice și imunohistochimice în diagnosticarea necrozei aseptice de cap femural și în luarea unei decizii terapeutice cât mai corecte în funcție de stadiul evolutiv al bolii. Sperăm ca studiul nostru să aducă noi date privind mecanismele histopatologice ce stau la baza apariţiei şi evoluției necrozei aseptice de cap femural, date care să fie utile în detectarea precoce a afecțiunii, mărind astfel reușita tratamentului conservator. Cuvinte cheie: necroză aseptică, cap femural, patogenie, imunohistochimie, CD68, osteoprotegerină, osteonectin, osteopontină, morfometrie. 3

4 PARTEA GENERALĂ Capitolul I Morfologia țesutului osos În primul capitol, sunt prezentate structura și clasificarea țesutului osos, pornind de la viziunea clasică și până la cele mai noi date din literatură, axându-se în special pe cea a femurului, descriind histoarhitectonia acestuia, pe larg. Sunt redate sistemele de clasificare ale țesutului osos, și descrisă cu lux de amănunte morfologia femurului. În acest capitol sunt descrise, amănunțit, elementele componente ce intră în structura țesutului osos, sunt prezentate principalele tipuri de țesut osos (țesutul osos primar și secudar), precum și o comparație între țesutul osos compact și țesutul osos spongios. Capitolul II Necroza aseptică de cap femural În cel de al doilea capitol sunt expuse informații referitoare la istoricul, etiologia și factorii de risc incriminați în apariția necrozei aseptice de cap femural. Sunt trecute în revistă, în cadrul acestui capitol datele epidemiologice recente privind incidența și prevalanța necrozei aseptice de cap femural. În acest capitol sunt evidențiate de asemenea teoriile patogenice menite să confere date referitoare la evenimentele ce conduc la apariția afecțiunii. Etiologia necrozei aseptice de cap femural este multifactorială. Au fost elaborate o multitudine de teorii cu privire la patogeneza acesteia, majoritatea fiind însă de acord că evenimentul final ce marchează debutul afecțiunii este reprezentat de ocluzia vaselor sanguine de tip terminal (arteriole, capilare, venule) aflate la nivelul capului femural. Sunt descrise cele mai recente date din literatura de specialitate cu privire la diagnosticul clinic, la metodele imagistice moderne utilizate în diagnosticarea paraclinică a necrozei aseptice de cap femural, precum și date privind diagnosticul diferențial al afecțiunii. Tot în cadrul acestui capitol sunt prezentate mai multe sisteme de clasificare utilizate în stadializarea necrozei aseptice de cap femural. În acest capitol sunt prezentate de asemenea abordările moderne în privința tratamentului necrozei aspetice de cap femural, cu un accent deosebit pe importanța diagnosticării precoce a afecțiunii în vederea evoluției ulterioare, în vederea obținerea unui rezultat optim. 4

5 PARTEA SPECIALĂ Capitolul III Studiul clinico-statistic Obiectivele studiului clinico-statistic au fost reprezentate de : - determinarea numărului de pacienți diagnosticați cu necroză aseptică de cap femural, internați în perioada în Clinica de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, - identificarea numărului și tipurilor de intervenții suferite de pacienți, stadiul afecțiunii în momentul diagnosticării, motivele internării și explorările paraclinice utilizate în depistarea afecțiunii, - depistarea factorilor de risc și a patologiilor intricate în apariția necrozei aseptice de cap femural. Material și metode În studiu au fost incluși un număr de 92 de pacienți diagnosticați cu necroză aspetică de cap femural, internați în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, între anii Datele necesare realizării studiului au fost obținute din foile de observație ale celor 92 de pacienți. Criteriul de includere al pecienților în studiu a fost ca județul de rezidență al acestora să fie județul Dolj. Datele astfel obținute au fost fost prelucrate statistic în vederea realizării corelației între datele clinice și paraclinice ale pacienților diagnosticați cu această afecțiune. Rezultate și discuții Am remarcat o creștere a numărului de pacienți internați cu acest diagnostic, de la 11 pacienți în anul 2007 la un număr de 25 de pacienți, în anul Majoritatea pacienților incluși în studiul clinico-statistic- 85,87% au fost diagnosticați în stadii evolutive avansate ale afecțiunii, stadiile III și IV. Mai mult de jumătate dintre pacienți lotului incluși în studiul clinico-statistic- un procent de 57,61% dintre pacienți s-au încadrat în grupele de vârstă de ani și de ani. Lotul studiat în cadrul studiul a fost compus din 68 de bărbați și 24 de femei, a prezentat un raport bărbați: femei de aproximativ 3:1. Principalii factori de risc depistați la pacienții incluși în studiul epidemiologic au fost reprezentați de fumat (36,96%), alcool (20,65%) și traumatisme (11,96%), corticoterapie 5

6 (8,70%). La 29,35% nu a fost găsit niciun factor de risc, afecțiunea fiind considerată idiopatică. Un procent de 38,04% dintre pacienți au provenit din mediul rural, iar 61,96% dintre pacienți au avut ca mediu de rezidență mediul urban. Procentul de pacienți din mediul urban este semnificativ mai mare decât ponderea acestora în populația județului. Majoritatea pacienților incluși în studiul clinico-statistic diagnosticați în stadiile incipiente (I și II) au beneficiat de efectuarea unui procedeu chirurgical de salvare a capului femural, respectiv de foraje de decompresie, și au necesitat în medie 2 zile și jumătate de spitalizare. Pacienții încadrați în al III-lea și al IV-lea stadiu evolutiv nu au beneficiat de alte mijloace terapeutice în afară de cele de reconstrucție ale capului femural, respectiv, artroplastiile de șold, numărul de zile de spitalizare fiind în medie de 13 zile pentru cei ce au beneficiat de o proteză totală necimentată, și de 12,44 zile de spitalizare pentru cei la care s-a utilizat o proteză totală cimentată. Rezultatele studiului clinico-statistic au corespuns, în mare parte, cu rezultatele cercetărilor pe aceeași temă regăsite în literatura de specialitate consultată. Au fost însă variabile ale studiului cărora nu li s-a putut găsi corespondența în literatura de specialitate (repartiția în funcție de mediul de rezidență a pacienților, precum și numărul de zile de spitalizare necesare pacienților diagnosticați cu necroză aseptică de cap femural în funcție de metoda terapeutică utilizată). Capitolul IV Studiul histologic și imunohistochimic Obiectivele studiului histologic sunt descrierea și compararea morfologiei zonei de necroză cu cea a zonei adiacente, de țesut viabil, descrierea modificărilor survenite la nivelul țesutului cartilaginos supraiacent ariei de necroză și prezentarea modificările cantitative și calitative ce apar la nivelul vascularizației din zona de necroză. Obiectivul studiului imunohistochimic este cel de a verifica reacția componentelor morfologice la anticorpii utilizați în cadrul studiului imunohistochimic și compararea acesteia la pacienții ce prezintă diferiți factori de risc. Material și metode În studiul histopatologic și imunohistochimic al necrozei aseptice de cap femural, au fost utilizate secțiuni ale capului și colului femural, obținute de la 26 de pacienți diagnosticaţi clinic şi paraclinic cu necroză aseptică de cap femural, cu ocazia efectuării operației de atroplastie 6

7 de șold, internaţi în Clinica de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Craiova în perioada Materialul biologic recoltat în urma artroplastiilor de șold a fost introdus în soluție fixatoare de formol neutru 10%, decalcifiat în soluții de acid tricloracetic și prelucrat în tehnica clasică a includerii la parafină. Pentru realizarea studiului histopatologic lamele cu țesut osos au fost colorate prin metoda Hematoxilină-Eozină și tricromic pe bază de verde de lumină (Goldner-Szeckeli). Anticorpii utilizați în studiul imunohistochimic au fost reprezentați de osteoprotegerină, osteonectin, osteopontină și CD68. Rezultate și discuții Am evidențiat faptul că pe lamele conținând țesut osos de la pacienții din lotul studiat au fost surprinse multiple aspectele microscopice descrise în literatură ca fiind caracteristice anumitor teorii patogenice. Mai mult decât atât, pe lame cu țesut osos provenite de la același pacient au fost observate aspecte histopatologice descrise în cadrul mai multor afecțiuni incriminate în apariția necrozei aseptice de cap femural. Un rezultat notabil al studiului imunohistochimic a fost prezența imunomarcajului pozitiv la CD68, la toți pacienții incluși în studiu, fiind evidențiate astfel numeroase macrofage atât la nivelul zonei de necroză, cât și la nivelul zonelor adiacente acesteia. Capitolul V Studiul morfometric Obiectivele studiului morfometric Principalul obiectiv este reprezentat de decelarea unor diferențe între aria ocupată de traveele osoase la nivelul zonei de necroză și aria totală a traveelor osoase de la nivelul țesutului viabil, sub forma unui raport. Un alt obiectiv îl reprezintă compararea raportului dintre aria traveelor osoase de la nivelul zonei de necroză și aria traveelor osoase de la nivelul țesutului osos sănătos adiacent, de la pacienții ce prezintă factori de risc diferiți. Material și metode Grupul studiat a fost fost reprezentat de 16 pacienți, diagnosticați cu necroză aseptică de cap femural, internați în perioada în Clinica de Ortopedie- Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, pentru efectuarea operației de artroplastie de șold. 7

8 Materialul biologic necesar studiului histologic a fost reprezentat de fragmente de țesut osos prelevate de la nivelul capului și colului femural și a fost obținut în urma efectuării operației de artroplastie de șold la cei 16 pacienți incluși în studiu. Preparatele histologice au fost colorate cu hematoxilină-eozină și tricromic pe bază de verde de lumină (Goldner-Szeckeli). Lamele conținând țesut osos decalcifiat, au fost interpretate cu ajutorul unui microscop electronic Nikon Eclipse 55i (Nikon, Apidrag, Romania), și captate cu ajutorul camerei CCD de 5- megapixeli, cu care era echipat microscopul. Pentru realizarea studiului morfometric au fost alese imagini ale traveelor osose atât de la nivelul ariei de necroză, cât și de la nivelul țesutului osos adiacent viabil, de la toți pacienții incluși în studiu. Aria traveelor osoase a fost determinată cu ajutorul programului ImageProPlus de la Media Cybernetics, pe baza imaginilor traveelor osoase, ce au fost în prealabil modificate cu ajutorul programului Photoshop, în vederea diferențierii de celelalte elemente tisulare de pe lamă. Pentru prelucrarea statistică a datelor s-au folosit programul Microsoft Excel (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA), împreună cu suita XLSTAT pentru MS Excel (Addinsoft SARL, Paris, Franţa). Deoarece s-a făcut compararea numerică a mai mult de două grupuri mici de pacienți am utilizat în special testul nonparametric Kruskal-Wallis. Am folosit și testul ANOVA, în special pentru realizarea comparației post hoc dintre perechile de gupuri (Testul Tuckey HSD). Rezultate și discuții Lotul de pacienți studiat a fost împărțit în 4 grupuri în funcție de factorii de risc prezenți la pacienți- grupul I prezenta ca principal factor de risc traumatismele, grupul II corticoterapia, grupul III consumul cronic de alcool, grupul IV consumul cronic de alcool și fumatul. Fiecare grup a fost format din 4 pacienți pentru a facilita comparația. Imaginile microscopice au prezentat elemente comune la pacienții din cele 4 grupuri dar și diferențe. Aceste imagini au variat în cadrul aceuiași grup și chiar la același pacient în funcție de nivelul de la care a fost captată imaginea (aria de necroză sau țesut viabil). La pacienții din toate grupurile au fost observate modificări morfologice similare la nivelul ariei de necroză reprezentate de înlocuirea țesutului osos normal de către zone extinse de fibroză, modificarea dimensiunilor traveelor ososase Analiza datelor nu a putut dovedi existeța vreunei diferențe statistic semnificative între cele 4 grupuri (valoarea p= 0,051> 0,05 la testul Kruskall-Wallis și valoarea p=0,064 > 0,05 la testul ANOVA). 8

9 CONCLUZII GENERALE În perioada au fost internați 92 de pacienți cu diagnosticul de necroză aseptică de cap femural în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Am remarcat o creștere a numărului de pacienți internați cu acest diagnostic, de la 11 pacienți în anul 2007 la un număr de 25 de pacienți, în anul Majoritatea pacienților incluși în studiul clinico-statistic (85,87%) au fost diagnosticați în stadii evolutive avansate ale afecțiunii, stadiile III și IV. Lotul studiat a fost compus din 68 de bărbați și 24 de femei, și a prezentat un raport bărbați: femei de aproximativ 3:1. Mai mult de jumătate dintre pacienții incluși în studiu (57,61%) s-au încadrat în grupele de vârstă de ani (31,52%) și de ani (26.09%). Principalii factori de risc depistați la pacienții incluși în studiul clinico-statistic au fost reprezentați de fumat, la 34 pacienți (36,96%), alcool, la 19 pacienți (20,65%), traumatisme, la 11 pacienți (11,96%) și corticoterapie, la 8 pacienți (8,70%). La 27 dintre pacienți (29,35%) nu a fost găsit niciun factor de risc, afecțiunea fiind considerată idiopatică. La pacienții incluși în studiul histopatologic aspectele microscopice au variat de la un pacient la altul, precum și la același pacient, în funcție de zona din care a provenit țesutul. La toți pacienții incluși în studiul histopatologic traveele osoase evidențiate la nivelul ariei de necroză au avut dimensiuni mult reduse, aria ocupată de acestea fiind foarte scăzută, față de traveele observate la nivelul țesutului viabil, de la aceiași pacienți. La nivelul unor travee osoase restante, din zona de necroză, am observat dispunerea la nivelul endostului a osteoblastelor hipertrofiate, bine evidențiate, cu citoplasma săracă, ceea ce denotă o activare a celulelor osteoprogenitoare, care însă, în absența susținerii cu oxigen și substanțe osteoformatoare a activității nu-și pot îndeplini funcția. În țesutul osos trabecular de la nivelul ariei de necroză, am evidențiat osteocite de mici dimensiuni, cu canaliculi greu de evidențiat, uneori absenți, cu citoplasmă redusă, cu nucleu mic și hipercrom. Aceste aspecte histologice denotă un metabolism redus al osteocitelor și o activitate osteoformatoare aproape absentă. În cadrul țesutului de necroză s-au evidențiat cel mai adesea fibre de colagen cu grosimi variate, dispuse frecvent în toate sensurile, cu aspect neomogen, cu numeroase celule de tip fibroblastic și rare fragmente de țesut osos pe cale de dezintegrare. Considerăm că apariția acestor fibre de colagen reprezintă rezultatul activității crescute a fibroblastelor locale. La nivelul ariei de necroză au fost evidențiate arteriole cu peretele îngroșat, cu aspect de arterioscleroză, puține venule, și foarte rare capilare. Am observat fibre de colagen 9

10 dezvoltate excesiv, dispuse perivscular, ce comprimau vasele sanguine, contribuind astfel întro oarecare măsură la reducerea vascularizației țesutului osos. Aceste aspecte microscopice pledează pentru ipoteza ischemică a patogenezei necrozei aseptice de cap femural, deoarece hipoxia locală reprezintă factorul stimulator pentru intesificarea activității fibrolastelor, având ca urmare sinteza crescută a colagenului și scăderea sintezei de proteoglicani și glicozaminoglicani. Toate cele 26 de cazuri din lotul studiat în cadrul studiului imunohistochimic au prezentat imunomarcaj pozitiv la CD68, au fost puse în evidență macrofage atât la nivelul zonei de necroză cât și la nivelul zonelor adiacente. Numărul cel mai mare de macrofage a fost prezent la pacienții incluși în studiul imunohistochimic ce prezintă ca factor de risc corticoterapia, iar numărul cel mai redus de celule macrofagice a fost evidențiat la pacienții ce au ca principal factor de risc traumatismele. Slaba evidențiere și absența osteoprotegerinei la pacienții diagnosticați cu necroză aseptică de cap femural incluși în studiul imunohistochimic semnifică activitatea crescută de resorbție a țesutului osos afectat, de către osteoclaste. Osteopontina și osteonectina au fost puse în evidență în special la nivel extracelular, la pacienții diagnosticați cu necroză aseptică de cap femural incluși în studiul imunohistochimic, fapt ce poate indica o creștere a numărului de osteoblaste necesare sintetizării țesutului osos. Nu a fost evidențiată o diferență statistic semnificativă între raporturile ariilor traveelor de la nivelul zonei necrozate și de la nivelul țesutului viabil, la pacienții incluși în studiul morfometric, ce prezentau factori de risc diferiți. 10

11 Bibliografie selectivă 1. Tofferi JK, Gilliland W, Avascular necrosis, available at updated: Jan 19, Accessed March 20, Davis CM, Parrish WM, Avascular necrosis, University of Pennsylvania Orthopaedic Journal, 2000,13: Lieberman JR, Berry DJ, Mont MA, Aaron RK, Callaghan JJ, Rajadhyaksha AD, Urbaniak JR, Osteonecrosis of the hip in the 21st century, Instr Course Lect, 2003, 52: Ettienne G, Mont MA, Regland PS, The diagnosis and treatment of nontraumatic osteonecrosis of the femoral head, Instr Course Lect, 2004, 53: Levine M, Rajadhyaksha A, Hip osteonecrosis, available at updated May 1, Accessed May 12, Kelly JD, SherwinSW, Femoral head avascular necrosis, available at updated: Feb 28, Accessed April 15, Schoenstadt A, Avacsular necrosis, available at necrosis/avascular-necrosis.html, last updated Nov 5, Accessed June 14, Nixon JE, Avascular necrosis of bone: a review, Journal of the Royal Society of Medicine, 1973, 76: Aiello MR, Chew FS, Imaging in avascular necrosis of the femoral head, available at updated: May 25, Accessed May 30, Mont M, Hungerford DS, Non-traumatic avascular necrosis of the femoral head- current concepts review, The Journal of Bone and Joint Surgery, 1995, 77-A(3): Aldridge JM 3 rd, Urbaniak JR, Avascular necrosis of the femoral head: etiology, pathopysiology, classification, and current treatment guidelines. Am J Orthop, 2004, 33(7): Assouline-Dayan Y, Chang C, Greenspan A, Shoenfeld Y, Gershwin ME, Pathogenesis and natural history of osteonecrosis, Semin Arthritis Rheum, 2002, 32(2): Dudkiewicz I, Covo A, Salai M, Total hip arthroplasty after avascular necrosis of the femoral head: does etiology affect the results? Arch Orthop Trauma Surg, 2004, 124(2):

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

STUDIUL DE ANALIZĂ A COST-EFICACITĂŢII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ DIN COMUNITĂŢILE ASISTATE PE ANUL 2010 ÎN JUDEŢUL SIBIU

STUDIUL DE ANALIZĂ A COST-EFICACITĂŢII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ DIN COMUNITĂŢILE ASISTATE PE ANUL 2010 ÎN JUDEŢUL SIBIU STUDIUL DE ANALIZĂ A COST-EFICACITĂŢII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ DIN COMUNITĂŢILE ASISTATE PE ANUL 00 ÎN JUDEŢUL SIBIU Dr. Doina MERLA, Doctor în medicină, licenţiată în asistenţă medicală

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE BOBST EXPERTFOLD 80 ACCUBRAILLE GT Utilajul ACCUBRAILLE GT Bobst Expertfold 80 Aplicarea codului Braille pe cutii a devenit mai rapidă, ușoară și mai eficientă

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

I NTRODUCERE M ETODOLOGIE O BIECTIVE CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PREVALENŢEI ŞI SEVERITĂŢII EPISODULUI DEPRESIV MAJOR ÎN N ROMÂNIA CERCETARE

I NTRODUCERE M ETODOLOGIE O BIECTIVE CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PREVALENŢEI ŞI SEVERITĂŢII EPISODULUI DEPRESIV MAJOR ÎN N ROMÂNIA CERCETARE CERCETARE Management în sănătate XIV/2/2010; pp 28-37 I NTRODUCERE În ultimele decade a crescut interesul pentru măsurarea consecinţelor tulburărilor mintale asupra activităţilor zilnice şi asupra rolurilor

More information

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale.

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. REZUMAT Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. Lucrarea de faţă prezintă succint, dar argumentat, activitatea profesională desfăşurată

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Ludmila PROFIR Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Iași, Romania FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT K eywords Financial information Financial statement analysis Net

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT PROGNOSTICUL CANCERULUI DE COL

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea

More information

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe Candlesticks 14 Martie 2013 Lector : Alexandru Preda, CFTe Istorie Munehisa Homma - (1724-1803) Ojima Rice Market in Osaka 1710 devine si piata futures Parintele candlesticks Samurai In 1755 a scris The

More information

MASTER Disciplina: Biomecanică

MASTER Disciplina: Biomecanică MASTER Disciplina: Biomecanică Activităţile întreprinse în cadrul disciplinei de Biomecanică se desfăşoară pe două direcţii: Direcţie prioritară Activitate de curs; Direcţie secundară Activitate de seminar.

More information

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive.

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive. . egimul de curent continuu de funcţionare al sistemelor electronice În acest regim de funcţionare, valorile mărimilor electrice ale sistemului electronic sunt constante în timp. Aşadar, funcţionarea sistemului

More information

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS HABILITATION THESIS ADVANCED APPROACHES ON FOOD SAFETY AND FUNCTIONALITY ABORDĂRI AVANSATE ASUPRA SIGURANȚEI ȘI FUNCȚIONALITĂȚII ALIMENTELOR Associate Professor Nicoleta STĂNCIUC Dunărea de Jos University

More information

Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool?

Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool? Studiu privind impactul economic al consumului dăunător de alcool asupra sistemului de sănătate din România Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool? Consum: UE România Există cel mai înalt

More information

Studiu: IMM-uri din România

Studiu: IMM-uri din România Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor

More information

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I OFDM TRANSMISSION USING PILOT SYMBOL Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrarea este realizat

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR

VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Si NOI putem insertie socio-profesionala prin instrumentele economiei sociale POSDRU/168/6.1/S/145208 VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - art. 1 prevede ca demnitatea

More information

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University "Ştefan cel Mare" Suceava

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University Ştefan cel Mare Suceava STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD University "Ştefan cel Mare" Suceava REZUMAT. În cadrul lucrării s-au s studiat

More information

TEZĂ DE DOCTORAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL

TEZĂ DE DOCTORAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA ȘCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL Conducător de doctorat, Prof. Univ. Dr. LAURENȚIU

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

ASPECTE PRIVIND SERVICIILE MEDICALE ACORDATE ÎN CLINICA DE CARDIOLOGIE ISSUES RELATING TO MEDICAL SERVICES IN CARDIOLOGY CLINIC

ASPECTE PRIVIND SERVICIILE MEDICALE ACORDATE ÎN CLINICA DE CARDIOLOGIE ISSUES RELATING TO MEDICAL SERVICES IN CARDIOLOGY CLINIC Drd. Mihaela-Roxana DRAGAN Clinica de Cardiologie Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni ASPECTE PRIVIND SERVICIILE MEDICALE ACORDATE ÎN CLINICA DE CARDIOLOGIE ISSUES RELATING TO MEDICAL SERVICES IN

More information

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Annals of the Academy of Romanian Scientists Online Edition Series on Engineering Sciences ISSN 2066 8570 Volume 7, Number 1/2015 63 INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Elena

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CRAIOVA

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CRAIOVA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CRAIOVA ȘCOALA DOCTORALĂ TEZA DE DOCTORAT REZUMAT Conducător Științific, PROF. UNIV. DR. TUDOR UDRIȘTOIU Student doctorand, DR. MOȚĂȚĂIANU (DRAGAN) MARIANA CRAIOVA,

More information

Eficiența energetică în industria românească

Eficiența energetică în industria românească Eficiența energetică în industria românească Creșterea EFICIENȚEI ENERGETICE în procesul de ardere prin utilizarea de aparate de analiză a gazelor de ardere București, 22.09.2015 Karsten Lempa Key Account

More information

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o

METODE FIZICE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL NEDISTRUCTIV. Inspecţia vizuală este, de departe, cea mai utilizată MCN, fiind de obicei primul pas într-o Cuprins: 1. Introducere 2. Inspecţia vizuală 6. Testarea ultrasonică 7. Radiografia 3. Metoda lichidului penetrant 4. Inspecţia cu particule magnetice 5. Testarea folosind curenţii Eddy 1 Inspecţia vizuală

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

STUDIU COMPARATIV ASUPRA IMPACTULUI FACTORILOR DE RISC CHIRURGICALI LA PACIENŢII CU TROMBOEMBOLISM VENOS, MODEL DE ANALIZĂ AL RISCULUI DE DECES

STUDIU COMPARATIV ASUPRA IMPACTULUI FACTORILOR DE RISC CHIRURGICALI LA PACIENŢII CU TROMBOEMBOLISM VENOS, MODEL DE ANALIZĂ AL RISCULUI DE DECES ARTICOLE ORIGINALE 23 STUDIU COMPARATIV ASUPRA IMPACTULUI FACTORILOR DE RISC CHIRURGICALI LA PACIENŢII CU TROMBOEMBOLISM VENOS, MODEL DE ANALIZĂ AL RISCULUI DE DECES Iulia-Cristina Roca 1, Viviana Aursulesei

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011 ANALIZA CU METODA ELEMENTELOR FINITE A TENSIUNILOR DE OBOSEALA INTR-O LAMELĂ ELASTICĂ Stefan Ghimisi Prof.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu FATIGUE TENSION ANALYSIS USING THE FINITE

More information

Implicarea factorilor de risc cardiovascular în apariţia complicaţiilor hipertensiunii arteriale

Implicarea factorilor de risc cardiovascular în apariţia complicaţiilor hipertensiunii arteriale 4 PRACTICA MEDICALÅ CERCETARE ŞTIINºIFICÅ Implicarea factorilor de risc cardiovascular în apariţia complicaţiilor hipertensiunii arteriale Involvement of cardiovascular risk factors in occurrence of hypertension

More information

Rezumatul tezei de doctorat

Rezumatul tezei de doctorat Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Rezumatul tezei de doctorat Factori de risc în consumul de tutun,alcool și droguri în rândul adolescenților din Cluj-Napoca

More information

TEZĂ DE DOCTORAT CORELAȚII PATOLOGICE, SINDROMUL INFLAMATOR SISTEMIC ȘI STATUSUL CLINIC ÎN BRONȘIECTAZII

TEZĂ DE DOCTORAT CORELAȚII PATOLOGICE, SINDROMUL INFLAMATOR SISTEMIC ȘI STATUSUL CLINIC ÎN BRONȘIECTAZII TEZĂ DE DOCTORAT CORELAȚII PATOLOGICE, SINDROMUL INFLAMATOR SISTEMIC ȘI STATUSUL CLINIC ÎN BRONȘIECTAZII COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: PROF. DR. TRAIAN MIHĂESCU DOCTORAND: DR. ADINA MAGDALENA ȚURCANU IAȘI 2014

More information

AGREGAREA FAMILIALĂ ÎN CANCERUL COLORECTAL: ASPECTE CLINICE ŞI MORFOPATOLOGICE

AGREGAREA FAMILIALĂ ÎN CANCERUL COLORECTAL: ASPECTE CLINICE ŞI MORFOPATOLOGICE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT AGREGAREA FAMILIALĂ ÎN CANCERUL COLORECTAL: ASPECTE CLINICE ŞI MORFOPATOLOGICE Coordonator ştiinţific:

More information

Planul lucrării FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.. Website:

Planul lucrării FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.. Website: FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Indicaţii privind elaborarea lucrării de disertaţie la masterele din departamentele de Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie şi motricitate specială Redactarea

More information

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA florin.lilea@gmail.com Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr.

More information

Catedra Anatomia Omului

Catedra Anatomia Omului Prolapsul uterin mai este numit hernie a diafragmului pelvian sau insufic - pro Concluzii 1. 2. 3. Bibliografie 1. - 2. - 3. - 4. - 5. -. 6. - 7. http://dnevnik.bigmir.net/view_article/dnevnik/597958/

More information

Prevalenţa BPOC în România Prima anchetă națională ce a inclus și explorarea funcțională spirometrică

Prevalenţa BPOC în România Prima anchetă națională ce a inclus și explorarea funcțională spirometrică Prevalenţa BPOC în România 2011-2012 Prima anchetă națională ce a inclus și explorarea funcțională spirometrică Fl.Mihaltan, Florentina Furtunescu,Roxana Nemes,Dana Farcasanu,Ioana Daramus mihaltan@starnets.ro

More information

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Aplicarea politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de

More information

COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM FOR AN UNMANNED FREE-SWIMMING SUBMERSIBLE VEHICLE WITH PD CONTROLLER AND LINEAR QUADRATIC REGULATOR USING MATLAB

COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM FOR AN UNMANNED FREE-SWIMMING SUBMERSIBLE VEHICLE WITH PD CONTROLLER AND LINEAR QUADRATIC REGULATOR USING MATLAB BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 3-4, 2014 SecŃia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM

More information

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Analiza i evoluţiei în timp a comerţului exterior conform intensităţii tehnologice prezintă o importanţă deosebită deoarece reflectă evoluţia calitativă

More information

VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC

VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Comisiei de acustică a Academiei Române Bucureşti, 17-18 octombrie 1995 VIBRAŢII TRANSVERSALE ALE UNEI BARE DUBLU ÎNCASTRATE SOLICITATE LA RĂSUCIRE ÎN MEDIU ELASTIC

More information

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 7, No., 8 ISSN 454-34x SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION Dan OLARU, Mihai Octavian POPESCU Calitatea distribuţiei energiei electrice

More information

Transmiterea datelor prin reteaua electrica

Transmiterea datelor prin reteaua electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan cel Mare din Suceava Facultatea de Inginerie Electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale

More information

FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL

FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL UNİVERSİTATEA DE MEDİCİNĂ ŞI FARMACİE DİN CRAİOVA ȘCOALA DOCTORALĂ FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL - rezumat - CONDUCATOR DOCTORAT PROF. UNİV. DR. CİUREA TUDOREL

More information

CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE

CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA Școala Doctorală de Studii Inginerești Ing. Daniel TIUC CONTRIBUŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI ÎN INDUSTRIA AUTOMOTIVE Teză destinată obținerii titlului

More information

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ŞI MEDICINA DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT. rezumat

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ŞI MEDICINA DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT. rezumat UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ŞI MEDICINA DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT rezumat DEPISTAREA ȘI TRATAMENTUL PRECOCE ÎN DEFICITUL COGNITIV UȘOR Coordonator Științific:

More information

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Autori: Muşat Ioana Dumitru-Vlădulescu Cristian- Marius Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie Agroalimentară

More information

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date.

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. 9. Memoria Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. Primul nivel conține memorie de program cache (L1P) și memorie de date cache (L1D). Al doilea

More information

Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple

Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea

More information

IMPACTUL STATUSULUI NUTRIŢIONAL ASUPRA PACIENTULUI AFLAT ÎN PERIOADA PERIOPERATORIE

IMPACTUL STATUSULUI NUTRIŢIONAL ASUPRA PACIENTULUI AFLAT ÎN PERIOADA PERIOPERATORIE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT IMPACTUL STATUSULUI NUTRIŢIONAL ASUPRA PACIENTULUI AFLAT ÎN PERIOADA PERIOPERATORIE Conducător

More information

Aportul elastografiei în evaluarea leziunilor mamare. Elastography in the evaluation of breast lesions contribution

Aportul elastografiei în evaluarea leziunilor mamare. Elastography in the evaluation of breast lesions contribution Aportul elastografiei în evaluarea leziunilor mamare Elastography in the evaluation of breast lesions contribution Şef lucr. dr. Gabriela Sechel, Şef lucr. Andreea Fleancu Facultatea de Medicina, Universitatea

More information

Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar

Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar 2013-2014 P r e l u c r a r e ș i a n a l i z a d a t e l o r : F l o r i n B ă d i ț ă I n t r

More information

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,

More information

CERCETAREA ONLINE FLASH! PREP IN EUROPE: PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP UNAIDS

CERCETAREA ONLINE FLASH! PREP IN EUROPE: PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP UNAIDS PRIMELE REZULTATE COORDINATION GROUP STUDY GROUP APPROVED BY SUPPORTED BY UNAIDS 2 CE ESTE PREP? PrEP (profilaxia pre-expunere) denumește utilizarea unui medicament antiretroviral HIV de către o persoană

More information

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIȘ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ȘI MEDICINĂ DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIȘ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ȘI MEDICINĂ DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIȘ DIN ARAD FACULTATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE ȘI MEDICINĂ DENTARĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: PROF. DR. DELIA MARINA PODEA DOCTORAND: MARIȘ MARIANA ADELINA

More information

QUALITY EVALUATION OF KNITTED USED IN INTERIOR DESIGNS, THROUGH EXTENSIBILITY

QUALITY EVALUATION OF KNITTED USED IN INTERIOR DESIGNS, THROUGH EXTENSIBILITY QUALITY EVALUATION OF KNITTED USED IN INTERIOR DESIGNS, THROUGH EXTENSIBILITY Ș.l. dr. ing. Liliana LUTIC Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi, Faculty of Textiles & Leather Engineering and Industrial

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE Gr.T.Popa IAȘI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE PSIHIATRIE TEZĂ DE DOCTORAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE Gr.T.Popa IAȘI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE PSIHIATRIE TEZĂ DE DOCTORAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE Gr.T.Popa IAȘI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE PSIHIATRIE TEZĂ DE DOCTORAT IMPLICAȚIILE COMORBIDITĂȚILOR SOMATICE ÎN EVOLUȚIA ȘI MANAGEMENTUL CLINICO-TERAPEUTIC

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA

VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA BOLNAVII CU HIGH GRADE PIN P Geavlete, T Jora, D Georgescu Clinica de Urologie, Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Ioan Bucureşti Corespondenţă:

More information

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016 SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016 SINTEZA ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR 1 Autori: Magda Balica, Ciprian Fartușnic (coordonarea studiului, Introducere, Rezumat, Concluzii, Recomandări,

More information

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII Adrian Mugur SIMIONESCU MODEL OF A STATIC SWITCH FOR ELECTRICAL SOURCES WITHOUT INTERRUPTIONS IN LOAD

More information

STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE

STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE ANTONELLA CHEŞCĂ 1, TIM SANDLE 2, GELLERT ATTILA GYURKA 3 1,3 Universitatea Transilvania din Braşov, 2 Bio Products Laboratory Marea Britanie Cuvinte

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

STUDIUL ASUPRA NIVELULUI DE CUNOŞTINŢE PRIVIND RESPECTAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS LA PACIENŢII CU DIABET ZAHARAT

STUDIUL ASUPRA NIVELULUI DE CUNOŞTINŢE PRIVIND RESPECTAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS LA PACIENŢII CU DIABET ZAHARAT STUDIUL ASUPRA NIVELULUI DE CUNOŞTINŢE PRIVIND RESPECTAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS LA PACIENŢII CU DIABET ZAHARAT CARMEN NARCISA NATEA 1 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Cuvinte cheie: nivel de

More information

CUVINTE CHEIE INTRODUCERE ÎN TEMATICA LUCRĂRII

CUVINTE CHEIE INTRODUCERE ÎN TEMATICA LUCRĂRII CUVINTE CHEIE managementul resurselor umane, managementul performanţei, motivaţia, evaluarea performanţelor profesionale, strategii, nevoile angajaţilor, feedback de 360 de grade. INTRODUCERE ÎN TEMATICA

More information

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Eurotax Automotive Business Intelligence Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Conferinta Nationala ALB Romania Bucuresti, noiembrie 2016 Cristian Micu Agenda Despre Eurotax Produse si clienti

More information

PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ

PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ PROTOCOLUL DE CERCETARE: STUDIUL DE CAZ-MARTOR SORANA D. BOLBOACĂ OUTILINE Studiul caz-martor Studiul caz-martor de tip cuib (nested case-control study) Studiul caz-martor de tip incidenţă-densitate STUDIUL

More information

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC PROF.DR.CORNELIU NEAMŢU Doctorand PLEŞEA CONDRATOVICI ALINA

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC PROF.DR.CORNELIU NEAMŢU Doctorand PLEŞEA CONDRATOVICI ALINA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR.POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINA CONTRIBUŢII PRIVIND ROLUL DIETEI ŞI AL EXERCIŢIULUI FIZIC ÎN COMBATEREA STEATOZEI HEPATICE NON-ALCOOLICE -REZUMAT- CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

More information

Prelucrarea numerică a semnalelor

Prelucrarea numerică a semnalelor Prelucrarea numerică a semnalelor Assoc.Prof. Lăcrimioara GRAMA, Ph.D. http://sp.utcluj.ro/teaching_iiiea.html 27 februarie 2017 Lăcrimioara GRAMA (sp.utcluj.ro) Prelucrarea numerică a semnalelor 27 februarie

More information

METODE NEINVAZIVE DE EVALUARE A FIBROZEI HEPATICE ÎN BOALA HEPATICĂ CRONICĂ DE ETIOLOGIE VIRALĂ

METODE NEINVAZIVE DE EVALUARE A FIBROZEI HEPATICE ÎN BOALA HEPATICĂ CRONICĂ DE ETIOLOGIE VIRALĂ UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CRAIOVA ȘCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT (Rezumat) METODE NEINVAZIVE DE EVALUARE A FIBROZEI HEPATICE ÎN BOALA HEPATICĂ CRONICĂ DE ETIOLOGIE VIRALĂ Conducător de Doctorat

More information

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi SPREADING CODES Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrare am realizat un studiu al codurilor de împrăştiere pe baza caruia am conceput mai multe programe

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT CONDUCĂTORI ŞTIINŢIFICI PROF. DR. DOINA MIHALACHE PROF. DR. VASILE LUCA

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT CONDUCĂTORI ŞTIINŢIFICI PROF. DR. DOINA MIHALACHE PROF. DR. VASILE LUCA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ ELVIRA ANTONIU TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT INFECŢIA CU VIRUSURILE HEPATITICE A, B ŞI C. STUDIU PRIVIND CAZURILE INTERNATE ÎN SECŢIA

More information

Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă

Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice, Bucureşti Conf. univ. dr. Alexandru MANOLE Universitatea

More information

INDUCTION ENGINE,PHYSICAL

INDUCTION ENGINE,PHYSICAL THE STARTING SINGLE- PROCESSES AND THEORETICAL PREMISES THE STARTING OF SINGLE-PHASE INDUCTION ENGINE,PHYSICAL PROCESSES AND THEORETICAL PREMISES Lecturer Eng. Marcel URDUNIUC Technical University of Moldova

More information

Recomandări de tratament pentru persoanele cu leucemie mieloidă cronică (LMC)

Recomandări de tratament pentru persoanele cu leucemie mieloidă cronică (LMC) Recomandări de tratament pentru persoanele cu leucemie mieloidă cronică (LMC) Un rezumat pentru pacienți al recomandărilor organizației europene LeukemiaNet (2013) pentru managementul leucemiei mieloide

More information

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ELECTROSTATIC DISCHARGE

More information

Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat!! (14 )

Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat!! (14 ) Standardul ISO 9001: 2015, punct şi de la capat!! (14 ) Gândirea bazată pe risc și informațiile documentate. Analizând standardul ISO 9001: 2015 vom identifica aspecte ca privesc abordarea sau gândirea

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

Contribuţia IMM-urilor la creşterea economică prezent şi perspective

Contribuţia IMM-urilor la creşterea economică prezent şi perspective PROIECT Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu Uniunea Europeană a Comisiei Naţionale de Prognoză, cod SMIS

More information