VALOAREA PROGNOSTICĂ A UNOR MARKERI ANGIOGENICI INVESTIGAŢI IMUNOHISTOCHIMIC ŞI GENETIC ÎN CANCERUL COLORECTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VALOAREA PROGNOSTICĂ A UNOR MARKERI ANGIOGENICI INVESTIGAŢI IMUNOHISTOCHIMIC ŞI GENETIC ÎN CANCERUL COLORECTAL"

Transcription

1 Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova VALOAREA PROGNOSTICĂ A UNOR MARKERI ANGIOGENICI INVESTIGAŢI IMUNOHISTOCHIMIC ŞI GENETIC ÎN CANCERUL COLORECTAL REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Conducător ştiinţific, Prof. dr. MIHAI CRUCE Doctorand, COSMIN ŞTEFAN JALBĂ CRAIOVA 2011

2 2

3 LISTA DE ABREVIERI CRC - cancer colorectal LVI - invazie limfovasculară MVD - densitate microvasculara OS - supravietuirea globala PFS - supravieţuire fără o progresie a bolii SNP polimorfism al unui singur nucleotid VEGF - factorul de creştere al endoteliului vascular 3

4 INTRODUCERE În urmă cu peste 100 de ani s-a observat că ţesutul tumoral prezintă o vascularizaţie crescută comparativ cu cel normal. De peste 50 de ani conduita terapeutică în cancer o reprezintă acţiunea directă asupra celulelor tumorale. Administrarea de droguri citotoxice, care distrug celulele tumorale in vitro, a constituit metoda de predilecţie a chimioterapiei in vivo. S-a constatat însă că alături de celulele tumorale şi celulele normale pot fi afectate de medicaţia citotoxică. În plus, ca urmare a instabilităţii genetice a celulelor tumorale, chimioterapia nu avea întotdeauna rezultatele scontate. Conceptul de terapie antiangiogenică tumorală îşi are originea în observaţiile lui Folkman (1995), care constată că o creştere a masei tumorale la peste 2-3 mm 3 depinde de formarea de novo a unei noi reţele vasculare capabilă să asigure aprovizionarea tumorii cu oxigen şi substanţe nutritive. Această ipoteză, actualmente probată de un număr mare de studii experimentale, sugerează că o tumoră poate fi oprită în evoluţie (sau chiar distrusă) prin inhibarea dezvoltării propriei vascularizaţii. În acest context, principalele obiective ale tezei de doctorat sunt: 4

5 investigarea unei potenţiale corelaţii dintre o densitate microvasculară sporită şi rata de supravieţuire la pacienţii cu cancer colorectal; studiul asocierii expresiei VEGF-A şi a densităţii microvasculare cu angiogeneza şi prognosticul pacienţilor cu cancerul colorectal; estimarea importanţei angiogenezei prin expresia VEGF la pacienţii cu cancer colorectal pentru a determina indivizii cu un grad ridicat de recurenţă; analiza polimorfismelor genei VEGF şi efectul asupra prognosticului la pacienţii cu cancer colorectal. Factorul de creştere al endoteliului vascular (VEGF) poate fi considerat un factor important în limfangiogeneză şi în răspândirea tumorii, afectând astfel prognosticul şi tratamentul cancerului colorectal. analizarea influenţei prognostice a haplotipurilor în gena VEGF-A la pacienţii cu stadiul II sau III de cancer colorectal, pe baza unui lot de studiu si unul control; determinarea activităţii proliferative a celulelor tumorale cu ajutorul anticorpilor Ki67 şi p53 şi cu ajutorul VEGF, CD31 şi CD105 în vedera cuantificării angiogenezei. 5

6 Cuvinte cheie: cancer colorectal, angiogeneză tumorală, densitate microvasculară tumorală, VEGF-A, polimorfisme, haplotip. I. STADIUL CUNOAŞTERII Capitolul 1 intitulat Aspectele generale ale angiogenezei tumorale analizează pe rând ipotezele asupra dependenţei creşterii tumorale de angiogeneză, matricea extracelulară şi angiogeneza tumorală, relaţiile angiogenezei cu procesul de metastazare, factorii cu rol angiogenic şi antiangiogenic, mecanismele angiogenezei tumorale, şi evoluţia tumorilor. Capitolul 2 intitulat Factori de prognostic în cancerul colorectal analizează factorii de prognostic care ţin de tumora primară, factorii clinici cu importanţă prognostică şi factorii de prognostic histopatologici. II. CONTRIBUŢII PROPRII Capitolul 3 Semnificaţia prognostică a densităţii microvasculare intratumorale la pacienţii cu cancer colorectal, prezintă succesiv materialele si metodele, rezultatele şi discuţiile asupra evidenţierii imunohistochimice a markeriilor CD105 şi a markerului pan-endotelial CD31, precum şi asupra corelaţiilor dintre o densitate microvasaculară mare şi rata de supravieţuire în 6

7 cancerul colorectal, tehnici pe care le-am efectuat pe 120 probe de ţesut de la pacienţi cu cancer colorectal şi care au suferit o rezecţie chirurgicală a tumorii în cadrul Spitalul Clinic de Urgenţă "Floreasca"din Bucuresti. Analiza Kaplan-Maier de supravieţuire a indicat faptul că densitatea microvasculară (MVD) obţinută folosind CD31 nu a demonstrat o corelaţie semnificativă cu supravieţuirea. În contrast cu CD31, o MVD crescută determinată cu ajutorul CD105 a fost puternic asociată cu un prognostic rezervat (fig. 1). 7

8 Fig 1 - Graficul Kaplan- Meier de supravieţuire la pacienţii cu cancer colorectal. MVD obţinută pentru CD31 şi CD105 a fost împărţită în valori mai mari şi mai mici decât cele medii (A, C) şi în cuartile (B, D). MVD obţinute prin utilizarea CD105 a arătat că un număr mare de vase indică un prognostic slab, dar nu a existat nici o corelaţie semnificativă a valorilor MVD furnizate de CD31 cu prognosticul. În plus, pacienţii cu stadiul Dukes C şi D (combinat) (E) au supravieţuit cel mai puţin. Aşa cum se arată în figurile 2 şi 3, colorarea atât pentru CD31 şi CD105 a fost heterogenă. Zonele cele mai puternic vascularizate s-au observat invariabil la periferia tumorii şi în imediata apropiere a ţesuturilor normale. 8

9 Fig. 2 - Exprimarea CD105 şi CD31 în vascularizaţia tumorii. Deşi majoritatea vaselor de sânge au fost marcate de ambele, o parte din asestea au reacţionat doar cu CD105 (stânga), dar nu şi cu CD31 (dreapta) (săgeată)(x250). Fig. 3 - Expresia CD105 într-un adenocarcinom colorectal slab diferenţiat. De reţinut faptul că CD105 este mai puternic în intensitate şi colorează mai multe vase decât CD31 (x400). 9

10 Faptul că MVD folosind CD31 nu a fost corelată cu prognosticul ridică probleme importante. Aceasta nu este prima dată când determinarea MVD folosind un marker pan-endotelial nu a reuşit să se corelaze cu prognosticul. De exemplu, în carcinoamele tiroidiene şi laringian cu celule scuamoase, MVD nu a fost asociat global cu supravieţuirea (Akslen şi Livolsi, 2000; Pignataro şi colab, 2001). Este posibil ca numărul mare de vase identificat de către CD105 să reprezinte un profil ridicat al angiogenezei în tumorile care sunt mai progresive şi probabil să metastazeze. În contrast, MVD identificată de CD31 (şi alţi markeri pan-endoteliali) nu poate fi în măsură să caracterizeze cu exactitate angiogeneza în anumite tipuri de tumori, de aceea duce la o lipsă de asociere a MVD cu progresia tumorală. Această speculaţie este susţinută de studiul lui Akagi şi colab (2002), care au raportat că o creştere semnificativă a MVD determinată prin CD105, dar nu şi CD31, a fost observată în displazia mucoasei colorectale, dar şi în carcinomul colorectal. În concluzie, capacitatea de a realiza o discriminare cantitativă între angiogeneză şi vasele pre-existente în tumori pare a fi un factor determinant în evaluarea angiogenezei tumorale. Prin urmare, identificarea MVD folosind CD105 s-a dovedit superioară markerilor pan-endoteliali, cum ar fi CD31, în evaluarea prognosticul pacienţilor cu cancer colorectal. 10

11 Capitolul 4 prezintă relevanţa clinică a expresiei VEGF-A în cancerul colorectal, studiu imonohistochimic cu 89 probe prelevate de la pacienţi cu CRC operaţi şi luaţi în evidenţă de Catedra de Chirurgie, Facultatea de Medicină Carol Davila, Bucuresti. Cea mai importantă constatare a acestui studiu efectuat este că supravieţuirea a fost cea mai scurtă în cazurile cu expresii VEGF-A puternice, iar diferenţele au fost foarte evidente în funcţie de nivelul de exprimare a VEGF-A (tabelul 1). Tabelul 1: Timpii de supravieţuire ai pacienţilor în funcţie de stadiul tumorii şi expresia VEGF A Timp de supravietuire (mediu/mediana, luni) stadiul II stadiul III stadiul IV VEGF-A (-) 75/- 30/12 6/6 (+) 62/48 26/24 36/6 (++) 50/48 21/24 11/6 (+++) 11/6 11/12 6/6 Decese total 18/40 22/26 9/11 Valoarea p 0,3 0,07 0,5 Deosebit de important este şi faptul că acest studiu demonstrează faptul că VEGF-A poate fi utilizat pentru a identifica pacienţii cu risc crescut de recădere care pot beneficia de strategii adjuvante, cum ar fi chimioterapie şi/sau tratament antiangiogenic. 11

12 De asemenea am demonstrat existenţa unei asocieri importante a numărului ganglionilor limfatici implicaţi cu stadiul tumorii şi recidiva tumorală. Deşi corelaţia nu a fost semnificativă statistic, a existat o tendinţă pentru tumori cu un grad mai mare de a exprima un potenţial mai mare de invazie limfovasculară (LVI) şi metastazare mai îndepărtată. Numărul mare de ganglioni limfatici implicaţi a fost, de asemenea, asociat cu un grad tumoral mai mare, un potenţial mai ridicat de metastazare şi o invazie seroasă mai mare. În studiul nostru (Jalbă CS şi colab., 2010; Jalbă CS şi colab., 2011), expresia VEGF-A a fost obţinută în aproximativ 70% din cazurile cu cancer colorectal. Atât incidenţa cât şi proporţia expresiei VEGF au crescut odată cu carcinogeneza colorectală, clasificată fie prin sistemul TNM, fie după stadiile Dukes, după cum au arătat şi studiile precedente ale lui Takahashi şi colab., Pe de altă parte, Kang şi colab., 1997 au descoperit că expresia imunohistochimică a VEGF a crescut în stadiile avansate, dar a fost un factor de prognostic independent pentru pacienţii cu cancer colorectal. Capitolul 5 - Polimorfismele genei VEGF şi prognosticul la pacienţii cu cancer colorectal - face o analiză a expresiei genei VEGF de la 445 pacienţi trataţi chirurgical cu adenocarcinom colorectal între ianuarie 2007 şi august 2009 la 12

13 Spitalul MAI de Urgenţa "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti, România. Am analizat 3 polimorfisme ale genei VEGF şi efectul acestora asupra prognosticului pentru pacienţii cu cancer colorectal. Studiul actual a arătat că polimorfismele -634G>C, +936C>T, şi haplotipurile lor au avut un efect prognostic asupra supravieţuirii la aceşti pacienţi. Pentru polimorfismul -634G>C, genotipul G/C sau C/C au prezentat o OS şi PFS mai bună, comparativ cu genotipul G/G; Pentru polimorfismul +936C>T, supravieţuirea pentru pacienţii cu genotip +936C/T sau T/T a fost mai scăzută decât pentru pacienţii cu genotip +936C/C (tabelul 2, figura 4). Tabelul 2 - Analiza multivariată de supravieţuire în funcţie de cele 3 polimorfisme ale genei VEGF OS PFS Genotip n (%) HR (95%CI) P HR (95%CI) P Polimorfism -2578C>A C/C 235 (52,8) 1 0,844 0,762 C/A 173 (38,9) 0,996 (0,547-1,816) 0,990 1,151 (0,744-1,782) 0,528 A/A 37 (8,3) 1,219 (0,535-2,775) 0,638 1,225 (0,645-2,326) 0,535 Polimorfism -634G>C G/G 159 (35,7) 1 <0, ,016 G/C 181 (40,7) 0,158 (0,079-0,318) <0,001 0,544 (0,344-0,860) 0,009 C/C 105 (23,6) 0,188 (0,086-0,412) <0,001 0,526 (0,304-0,911) 0,022 Polimorfism +936C>T C/C 276 (62,0) 1 <0,001 1 <0,001 C/T 152 (34,2) 12,809 (6,242-26,284) <0,001 3,492 (2,344-5,201) <0,001 T/T 17 (3,8) 37,260 (15,003-92,565) <0,001 3,221 (1,614-6,426) 0,001 13

14 Fig. 4 - Curbele OS în funcţie de polimorfismele -634G>C (A) şi +936C>T (B) la pacienţii cu cancer colorectal (A şi B; P < 0,001). Analizele au fost ajustate pentru vârstă, sex, zona afectată, gradul de diferenţiere, stadiul şi chimioterapia adjuvantă. În studiul de faţă, haplotipul AGT a fost asociat cu o supravieţuire semnificativ mai scăzută comparativ cu haplotipul CGC (OS: HR, 3,87; PFS: HR, 3,46), şi genotipul -634G/G sau +936T/T un factor de prognostic nefavorabil la pacienţii cu cancer colorectal (Jalbă CS şi colab., 2010). Într-un studiu care a evaluat efectele a trei polimorfisme ale genei VEGF (-1498T>C, - 634G>C, şi +936C>T) asupra supravieţuirii la 1193 pacientii chinezi cu cancer de sân, supravieţuirea a fost mai mică în rândul pacienţilor cu genotipuri -1498C/C şi -634G/G şi mai mare în rândul pacienţilor cu haplotip C -1498T/-6345C/+936C (Lu H şi colab., 2005). Capitolul 6 este intitulat valoarea prognostică a haplotipurilor genei VEGF-A în cancerul colorectal. Scopul acestui studiu a fost de a efectua o analiză detaliată a importanţei 14

15 prognostic posibile ale haplotipurilor în gena VEGF-A în două grupuri independente de pacienţi cu stadiul II şi III de cancer colorectal. Polimorfismele -2578C>A, -460C>T, şi 405G>C au toate o relaţie semnificativă cu supravieţuirea, şi, în toate cele trei cazuri genotipurile heterozigote au fost legate cu o supravieţuire scăzută. Analiza multivariată de supravieţuire fără boală (efectuate cu fiecare SNP) realizată a confirmat o valoare prognostică semnificativă la C>A şi 405G>C, independent de markerii de prognostic standard (tabelul 3). Tabelul 3. Analiza multivariată de supravieţuire în funcţie de cele 3 polimorfisme ale genei VEGF Genotipuri Supravietuire fara boala (DFS) Supravietuire globala (OS) 2578 C>A HR (95% CI) p HR (95% CI) p CC 1 1 CA 1,98 (1,10 3,56) 0,02 1,92 (0,98 3,76) 0,06 AA 1,10 (0,53 2,28) 0,80 1,32 (0,60 2,92) 0, C>T CC 1 1 CT 1,81 (0,99 3,31) 0,06 1,46 (0,79 2,72) 0,23 TT 0,89 (0,42 1,87) 0,76 0,73 (0,32 1,64) 0, G>C GG 1 1 GC 1,79 (1,06 3,01) 0,03 1,52 (0,88 2,63) 0,13 CC 0,98 (0,43 2,26) 0,97 0,73 (0,27 1,98) 0,53 15

16 Analiza de faţă a haplotipurilor a identificat trei haplotipuri frecvente şi toţi pacienţii ar putea fi, prin urmare, identificaţi prin una din cele 6 combinaţii. Analiza haplotipurilor a demonstrat o relaţie semnificativă între ratele de supravieţuire reduse şi pacienţii cu asocierea CTC, ACG, comparativ cu ratele de supravieţuire pentru pacienţii rămaşi. Studiul coreean efectuat de Kim şi colab., (2008), a constatat ca haplotipurile -2578A, 405G, 936T sunt asociate cu rate de supravieţuire inferioare. Studiul efectuat de către Dassoulas şi colab., (2009), a evaluat importanţa clinică a haplotipurilor în funcţie de polimorfismele -2578C>A, 405 G>C şi 936C>T, dar nu a gasit nici o asociere cu caracteristicile de supravieţuire sau clinicopatologice. Având în vedere legătura puternică între polimorfismele -2578C>A şi -460C>T, haplotipul asociat cu rate de supravieţuire scăzute în studiul coreean reprezintă, probabil, haplotipul ACG analizat în studiul de faţă. Capitolul 7 prezintă concluzii la teza de doctorat. Dintre concluziile tezei trebuie să reţinem că investigarea imunohistochimică a semnificaţiei prognostice a unor markeri angiogenici la pacienţii cu cancer colorecal evidenţiază că o MVD mare, identificată prin CD105 prezice un prognostic prost, şi că CD105 este corelat pozitiv cu stadiul Dukes. Prin urmare, CD105 este un marker foarte valoros în evaluarea prognosticului 16

17 pacienţilor cu cancer colorectal, în special la pacienţii care primesc terapii antiangiogenice. Capacitatea de a realiza o discriminare cantitativă între angiogeneză şi vasele pre-existente în tumori pare a fi un factor determinant în evaluarea angiogenezei tumorale. Prin urmare, identificarea MVD folosind CD105 s-a dovedit superioară markerilor pan-endoteliali, cum ar fi CD31, în evaluarea prognosticul pacienţilor cu cancer colorectal. Am constatat că pozitivitatea VEGF este asociată cu o reducere semnificativă a ratei de supravieţuire la 5 ani la pacienţii cu cancer colorectal, care variază de la 90% la pacienţii cu expresie VEGF negativă la 50% la pacienţii cu expresie pozitivă VEGF. De asemenea am evidenţiat faptul că densitatea microvasculară puternică şi/sau expresia VEGF-A s-au dovedit a fi asociate cu un risc mai mare de recidivă şi supravieţuire mai scurtă la pacienţii cu ganglioni limfatici (-) sau CRC stadiu II. Concluzia finală a cercetărilor mele este că determinarea angiogenezei tumorale prin VEGF sau alţi parametri are valoare informativă majoră pentru biologia/prognosticul tumorii şi tratamentul acesteia. 17

18 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Akagi K, Ikeda Y, Sumiyoshi Y, Kimura Y, Kinoshita J, Miyazaki M, Abe T. Estimation of angiogenesis with anti-cd105 immunostaining in the process of colorectal cancer development. Surgery 131(Suppl 1): S109 S113, Akslen L, Livolsi V. Increased angiogenesis in papillary thyroid carcinoma but lack of prognostic importance. Hum Pathol 31: , Dassoulas, K.; Gazouli, M.; Rizos, S.; Theodoropoulos, G.; Christoni, Z.; Nikiteas, N.; Karakitsos, P. Common polymorphisms in the vascular endothelial growth factor gene and colorectal cancer development, prognosis, and survival. Mol. Carcinog., 48, , Jalba CS, Jalba BA, Anca-Daniela Vladoi, Zlatian O, Ioana M, Amelia Bârcă, Alina Cimpoeru, Cruce M. Clinical relevance of vascular endothelial growth factor-a in colorectal cancer. Romanian Journal of Morphology and Embryology, Jalba CS, Jalba BA, Casabalian D, Marculescu M, Ioana M, Cruce M. Vascular endothelial groth factor gene polimorphysms associated with prognosis for patients with colorectal cancer. Annals of the Romanian Society for Cell Biolgy, Volume 15, Issue 1, 35-41, Jalba CS, Jalba BA, Cruce M. Correlations between vascular endothelial growt factor expression and colorectal cancer, Annals of the Romanian Society for Cell Biolgy, Volume 15, Issue 2, , Jalba CS, Jalba BA, Moraru E, Amelia Barca, M. Cruce. Prognostic significance of intratumoral microvascular density in colorectal cancer. Annals of the Romanian Society for Cell Biolgy, Volume 14, Issue 2, , Kim, J.G.; Chae, Y.S.; Sohn, S.K.; Cho, Y.Y.; Moon, J.H.; Park, J.Y.; Jeon, S.W.; Lee, I.T.; Choi, G.S.; Jun, S.H. Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms 18

19 associated with prognosis for patients with colorectal cancer. Clin. Cancer Res., 14, 62 66, Kang SM, Maeda K, Onoda K, Chung YS, Nakata B, Nishiguci Y, Sowa M. Combined analysis of p53 and vascular endothelial growth factor expression in colorectal carcinoma for determination of tumor vascularity and liver metastasis. Int J Cancer 74: , Lu H, Shu X, Cui Y. Association of genetic polymorphisms in the VEGF gene with breast cancer survival. Cancer Res; 65:5015-9, Pignataro L, Carboni N, Midolo V, Bertolini F, Buffa R, Cesana B, Neri A, Viale G, Pruneri G. Clinical relevance of microvessel density in laryngeal squamous cell carcinomas. Int J Cancer 92: , Takahashi Y, Kitadai Y, Bucana CD, Cleary KR, Ellis LM. Expression of vascular endothelial growth factor and its receptor, KDR, correlates with vascularity, metastasis and proliferation of human colon cancer. Cancer Res 55: ,

20 CURRICULUM VITAE Nume: JALBĂ Prenume: COSMIN-STEFAN Data şi locul naşterii: , CRAIOVA Cetăţenia: Română Stare civilă: căsătorit 1 copil Studii: Şcoala Generală cu clasele I VIII, nr. 24, Craiova, Colegiul Naţional Carol I Craiova Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Experienţă profesională: Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon Bucureşti 2007 prezent - Medic rezident Medicină de Urgenţă. UMF Craiova octombrie prezent Doctorand. Limbi străine cunoscute: Engleza, Germana Lucrări publicate I. Articole publicate in reviste indexate ISI: 1. Jalbă B.A., Jalbă C.S., Anca-Daniela Vladoi, Gherghina F., Ştefan E., Cruce M. Alteration in expression of cartilage specific genes for aggrecan and collagen type II in osteoarthritis. Romanian Journal of Morphology and Embryology. Vol. 52, Issue 2: /5, Jalbă C.S., Jalbă B.A., Anca-Daniela Vladoi, Zlatian O., Ioana M., Amelia Bârcă, Alina Cimpoeru, Cruce M. Clinical relevance of vascular endothelial growth factor-a in colorectal cancer. Romanian Journal of Morphology and Embryology, 3 in press

21 II. Articole publicate în reviste indexate CNCSIS: 1. Jalbă B.A., Jalbă C.S., Anca-Daniela Vladoi, Gherghina F., Ştefan E., Cruce M. Correlations between chondrocyte gene expression and disease in osteoarthritis. Annals of the Romanian Society for Cell Biolgy, Vol. XV, Issue 2, /9, Jalbă B. A., Jalbă C. S., D. Casabalian, M. Mărculescu, M. Ioana, E. Ştefan, M. Cruce. Insulin-like growth factor I gene promoter polymorphism, collagen type II A1 (COL2A1) gene, and the prevalence of radiographic osteoarthritis. Annals of the Romanian Society for cell Biology. Vol. XV, Issue 1: 42-48/7, Jalbă C.S., Jalbă B.A., Anca-Daniela Vladoi, Zlatian O., Ioana M., Amelia Bârcă, Alina Cimpoeru, Cruce M. Correlations between vascular endothelial growth factor expression and colorectal cancer, Annals of the Romanian Society for Cell Biolgy, Volume 15, Issue 2, /11, Jalbă C.S., Jalbă B.A., Casabalian D, Marculescu M, Ioana M, Cruce M. Vascular endothelial groth factor gene polimorphysms associated with prognosis for patients with colorectal cancer. Annals of the Romanian Society for Cell Biolgy, Volume 15, Issue 1, 35-41/7, Jalbă B.A., Jalbă C.S., F. Gherghina, E. Ştefan, M. Cruce. Chondrogenic potential of mesenchymal stem cells from patients with osteoarthritis. Annals of the Romanian Society for cell Biology. Vol. XIV, Issue 2: /7, Jalbă B. A., Jalbă C.S., F. Gherghina, M. Cruce. Autologous chondrocyte implantation for chondral knee damage. Annals of the Romanian Society for cell Biology. Vol. XIV, Issue 1, /6, Jalbă CS, Jalbă B.A., Moraru E, Amelia Barca, M. Cruce. Prognostic significance of intratumoral microvascular density in colorectal cancer. Annals of the Romanian Society for Cell Biolgy, Volume 14, Issue 2, /7,

22 8. Jalbă C.S., Jalbă B.A., Cruce M. Nestin, marker of angiogenesis in colorectal cancer. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, Volume 14, Issue 1, /8, Jalbă C.S., Jalbă B.A., A. Ardelean, M. Cruce. Rolul angiogenezei în cancerul colorectal. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, Volume XII, pag 67-72, III. Prezentări la manifestări ştiinţifice naţionale 1. Jalbă B.A., Jalbă C.S., D. Casabalian, M. Mărculescu, M. Ioana, E. Ştefan, M. Cruce. Insulin-like growth factor I gene promoter polymorphism, collagen type II A1 (COL2A1) gene, and the prevalence of radiographic osteoarthritis. Al IX-lea Simpozion National cu Participare Internationala de Morfologie Microscopica, Craiova, mai, p153, Jalbă C.S., Jalbă B.A., Casabalian D, Marculescu M, Ioana M, Cruce M. Vascular endothelial groth factor gene polimorphysms associated with prognosis for patients with colorectal cancer. Al IX-lea Simpozion National cu Participare Internationala de Morfologie Microscopica, Craiova, mai, p154, Jalbă C.S., Jalbă B.A., Casabalian D, Ioana M, Cruce M. Polimorfismele genei VEGF şi prognosticul la pacienţii cu cancer colorectal. A XXVIII-a Sesiunea Anuala a S.R.B.C, Constanta, 9-12 iunie, Jalbă B. A., Jalbă C.S., D. Casabalian, Gherghina F, Stefan Emil, Cruce M. Polimorfismul promotorului genei IGF-I, gena colagenului tipul II α1 (COL2A1) şi prevalenţa osteoartritei pe radiografii (ROA). A XXVIII-a Sesiunea Anuala a S.R.B.C, Constanta, 9-12 iunie, Jalbă C.S., Jalbă B.A., Mirela Mogosanu, Amelia Barca, Cruce M. Nestin, marker al angiogenezei în cancerul colorectal. Al VIII-lea Simpozion National cu Participare Internationala de Morfologie Microscopica. Craiova, mai, pag. 117, Jalbă B.A., Jalbă C.S., Gherghina Fl., Mirela Mogosanu, Amelia Barca, Cruce M. Transplantul autolog de condrocite pentru tratamentul leziunilor cartilagionoase ale genunchiului. 22

23 Al VIII-lea Simpozion National cu Participare Internationala de Morfologie Microscopica. Craiova, mai, pag. 199, Jalbă C.S., Jalbă B.A., Cruce M. Nestin, marker al angiogenezei în cancerul colorectal. Zilele UMF Craiova, ed. XXXIX, pag 25, Jalbă B.A., Jalbă C.S., Gherghina Fl., Cruce M. Transplantul autolog de condrocite pentru tratamentul leziunilor cartilagionoase ale genunchiului. Zilele UMF Craiova, ed. XXXIX, pag 28, Jalbă B.A., Jalbă C.S., Cîmpean Anişoara, Cruce M. Celulele stem embrionare: un nou instrument pentru a studia diferenţierea osteoblastelor şi osteoclastelor. Al-IX-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Morfopatologie, Craiova, mai, pag 109, Jalbă C.S., Jalbă B.A., Ardelean A., Cruce M. Rolul angiogenezei în cancerul colorectal. Al-IX-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Morfopatologie, Craiova, mai, pag 110, Jalbă C.S., Jalbă B.A., Ioana M., Cruce M. Implicaţiile angiogenezei în cancerul colorectal. Zilele UMF Craiova, ed. XXXVIII, pag 32, Jalbă B.A., Jalbă C.S., Cîmpean Anişoara, Gherghina Fl., Cruce M. Bazele morfologice ale utilizării celulelor osteoprogenitoare (tip stem) în tratamentul bolilor osoase. Zilele UMF Craiova, ed. XXXVIII, pag 33,

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL

FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL UNİVERSİTATEA DE MEDİCİNĂ ŞI FARMACİE DİN CRAİOVA ȘCOALA DOCTORALĂ FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL - rezumat - CONDUCATOR DOCTORAT PROF. UNİV. DR. CİUREA TUDOREL

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

PARTENERI STROMALI IMPLICAłI ÎN ANGIOGENEZA DIN CARCINOAMELE SCUAMOASE ORALE: STUDIU HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC

PARTENERI STROMALI IMPLICAłI ÎN ANGIOGENEZA DIN CARCINOAMELE SCUAMOASE ORALE: STUDIU HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT PARTENERI STROMALI IMPLICAłI ÎN ANGIOGENEZA DIN CARCINOAMELE SCUAMOASE ORALE: STUDIU HISTOPATOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC Doctorand:

More information

Factori de prognostic histopatologici în

Factori de prognostic histopatologici în Chirurgie Factori de prognostic histopatologici în cancerul colorectal Ioan Cătălin Vlad 1,2, Patriciu Achimaş-Cadariu 1,2, Alexandru Irimie 1,2, Mircea Cazacu 1,3 1 Universitatea de Medicină şi Farmacie

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT PROGNOSTICUL CANCERULUI DE COL

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe Candlesticks 14 Martie 2013 Lector : Alexandru Preda, CFTe Istorie Munehisa Homma - (1724-1803) Ojima Rice Market in Osaka 1710 devine si piata futures Parintele candlesticks Samurai In 1755 a scris The

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

Universitatea de Medicină şi Farmacie din. Craiova

Universitatea de Medicină şi Farmacie din. Craiova Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa Prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE I. TEZA DE DOCTORAT (T) T1. A.A. Dobre, Metode de investigație în analiza unor fenomene cuplate de inginerie medicală, cordonator Prof. Dr. Ing. Alexandru Morega,

More information

APRECIERI CANTITATIVE ASUPRA VASCULARIZAŢIEI ÎN MELANOMUL MALIGN CU LOCALIZARE FACIALĂ

APRECIERI CANTITATIVE ASUPRA VASCULARIZAŢIEI ÎN MELANOMUL MALIGN CU LOCALIZARE FACIALĂ UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI REZUMAT APRECIERI CANTITATIVE ASUPRA VASCULARIZAŢIEI ÎN MELANOMUL MALIGN CU LOCALIZARE FACIALĂ Conducător Ştiinţific, PROF. DR. FĂTU CONSTANTIN Doctorand,

More information

Tumorile stromale gastrointestinale Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare

Tumorile stromale gastrointestinale Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare Tumorile stromale gastrointestinale Recomandările ESMO pentru diagnosticare, tratament şi monitorizare P. G. Casali 1, L. Jost 2, P. Reichardt 3, M. Schlemmer 4 & J.-Y. Blay 5 Din partea Grupului de Lucru

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ TEZA DE DOCTORAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ TEZA DE DOCTORAT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ TEZA DE DOCTORAT IMPLICAREA POLIMORFISMELOR PRINCIPALELOR ENZIME ANTIOXIDANTE IN CANCERUL COLORECTAL -R E Z U M A T - CONDUCĂTOR DE DOCTORAT,

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Victor Babeş TIMIŞOARA Facultatea de Medicină CURRICULUM VITAE I. DATE PERSONALE Nume şi prenume: GHEORGHIU GABRIEL TRAIAN Data şi locul naşterii: 27 mai 1974,Timişoara,

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

- REZUMAT- INVESTIGAREA ROLULUI FACTORILOR DE CREȘTERE ȘI A CELULELOR STEM MEZENCHIMALE ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI CEREBRAL

- REZUMAT- INVESTIGAREA ROLULUI FACTORILOR DE CREȘTERE ȘI A CELULELOR STEM MEZENCHIMALE ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI CEREBRAL UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA TEZĂ DE DOCTORAT - REZUMAT- INVESTIGAREA ROLULUI FACTORILOR DE CREȘTERE ȘI A CELULELOR STEM MEZENCHIMALE ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI CEREBRAL Conducător

More information

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University "Ştefan cel Mare" Suceava

Buletinul AGIR nr. 3/2012 iunie-august. Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD. University Ştefan cel Mare Suceava STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY STEP-DOWN VOLTAGE CONVERTER FOR STUDENTS STUDY Assis. Eng. Ciprian AFANASOV PhD University "Ştefan cel Mare" Suceava REZUMAT. În cadrul lucrării s-au s studiat

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive.

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive. . egimul de curent continuu de funcţionare al sistemelor electronice În acest regim de funcţionare, valorile mărimilor electrice ale sistemului electronic sunt constante în timp. Aşadar, funcţionarea sistemului

More information

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi

SPREADING CODES 1. INTRODUCTION. Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi SPREADING CODES Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrare am realizat un studiu al codurilor de împrăştiere pe baza caruia am conceput mai multe programe

More information

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB

Grafuri bipartite. Lecție de probă, informatică clasa a XI-a. Mihai Bărbulescu Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Grafuri bipartite Lecție de probă, informatică clasa a XI-a Mihai Bărbulescu b12mihai@gmail.com Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București 27 februarie

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Annals of the Academy of Romanian Scientists Online Edition Series on Engineering Sciences ISSN 2066 8570 Volume 7, Number 1/2015 63 INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Elena

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS

[HABILITATION THESIS] October, 2015 HABILITATION THESIS HABILITATION THESIS ADVANCED APPROACHES ON FOOD SAFETY AND FUNCTIONALITY ABORDĂRI AVANSATE ASUPRA SIGURANȚEI ȘI FUNCȚIONALITĂȚII ALIMENTELOR Associate Professor Nicoleta STĂNCIUC Dunărea de Jos University

More information

FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT 2013 FACTOR DE IMPACT

FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT 2013 FACTOR DE IMPACT ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 1 1841-0987 0.183 0.450 0.210 0.268 0.235 0.016 0.014 0.025 0.017 Endocrinology & Metabolism http://www.acta-endo.ro/ ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 2 1582-7445

More information

TEZĂ DE DOCTORAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL

TEZĂ DE DOCTORAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA ȘCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL Conducător de doctorat, Prof. Univ. Dr. LAURENȚIU

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări

Lista de lucrări. Candidat: PRISACARIU VASILE. a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări a. Lista a celor mai relevante 10 lucrări Lista de lucrări 1 Cîrciu I., Luculescu D., Prisacariu V., Mihai E., Rotaru C., Theoretical Analysis and Experimental Researches regarding the Asymmetrical Fluid

More information

Aplicații ale imunohistochimiei și tehnicilor de biologie moleculară în diagnosticul și tratamentul limfoamelor non-hodgkin

Aplicații ale imunohistochimiei și tehnicilor de biologie moleculară în diagnosticul și tratamentul limfoamelor non-hodgkin REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Aplicații ale imunohistochimiei și tehnicilor de biologie moleculară în diagnosticul și tratamentul limfoamelor non-hodgkin Doctorand Bogdan Fetica Conducător de doctorat Prof.dr.

More information

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I

STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I STUDY EVOLUTION OF BIT B ERRORS AND ERRORS OF PACKAGES IN I OFDM TRANSMISSION USING PILOT SYMBOL Ion POPA Societatea Română de Televiziune Studioul Teritorial Iaşi REZUMAT. În această lucrarea este realizat

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE

STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE ANTONELLA CHEŞCĂ 1, TIM SANDLE 2, GELLERT ATTILA GYURKA 3 1,3 Universitatea Transilvania din Braşov, 2 Bio Products Laboratory Marea Britanie Cuvinte

More information

TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN CANCERUL MAMAR

TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN CANCERUL MAMAR UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN CANCERUL MAMAR CONDUCATOR DE DOCTORAT: PROF. UNIV. DR. DAN GABRIEL MOGOŞ STUDENT DOCTORAND:

More information

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Date personale Nume: Mircea Dumitru Data şi locul naşterii: 14 iulie 1960, Bucureşti Naţionalitate: român Stare civilă: căsătorit, doi copii Loc

More information

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 Dr BOBEI, Radu Bogdan Conferențiar Universitatea din București, Facultatea de Drept CUPRINS I. Traduceri/cursuri/tratate/monografii/comentarii/legislație

More information

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION

SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 7, No., 8 ISSN 454-34x SINGULAR PERTURBATION DETECTION USING WAVELET FUNCTION REPRESENTATION Dan OLARU, Mihai Octavian POPESCU Calitatea distribuţiei energiei electrice

More information

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) L 343/48 22.12.2017 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2417 AL COMISIEI din 17 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor

More information

I NTRODUCERE M ETODOLOGIE O BIECTIVE CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PREVALENŢEI ŞI SEVERITĂŢII EPISODULUI DEPRESIV MAJOR ÎN N ROMÂNIA CERCETARE

I NTRODUCERE M ETODOLOGIE O BIECTIVE CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PREVALENŢEI ŞI SEVERITĂŢII EPISODULUI DEPRESIV MAJOR ÎN N ROMÂNIA CERCETARE CERCETARE Management în sănătate XIV/2/2010; pp 28-37 I NTRODUCERE În ultimele decade a crescut interesul pentru măsurarea consecinţelor tulburărilor mintale asupra activităţilor zilnice şi asupra rolurilor

More information

FACTOR DE IMPACT Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT AMFITEATRU ECONOMIC /FEB

FACTOR DE IMPACT Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT AMFITEATRU ECONOMIC /FEB 1 ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST http://www.acta-endo.ro/ 1841-0987 1/2007 0.183 0.450 0.016 Endocrinology & Metabolism ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 2 1582-7445 1/2007 http://www.aece.ro

More information

Cancerul de colon primar: Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament adjuvant şi urmărire

Cancerul de colon primar: Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament adjuvant şi urmărire Cancerul de colon primar: Ghidurile de practică clinică ESMO pentru diagnostic, tratament adjuvant şi urmărire R. Labianca 1, B. Nordlinger 2, G. D. Beretta 3, A. Brouquet 4 şi A. Cervantes 5 Din partea

More information

MARIA-CHRISTINA UNGUREANU

MARIA-CHRISTINA UNGUREANU CURRICULUM VITAE Nume: MARIA-CHRISTINA UNGUREANU Naţionalitate: Română Data naşterii: 11 mai 1970 Locul naşterii: Iaşi, România Profesie: medic primar endocrinologie, asistent universitar UMFGr T Popa

More information

Ad Astra Asociaţie a cercetătorilor români din întreaga lume

Ad Astra Asociaţie a cercetătorilor români din întreaga lume Ad Astra Asociaţie a cercetătorilor români din întreaga lume www.ad-astra.ro office@ad-astra.ro Topul universităţilor din România, 2007 Realizat de asociaţia Ad Astra a cercetătorilor români Asociaţia

More information

REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT HEPATITA CRONICĂ VIRALĂ C. PROFIL IMUNOLOGIC ŞI CORELAŢII CU RĂSPUNSUL LA TRATAMENT

REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT HEPATITA CRONICĂ VIRALĂ C. PROFIL IMUNOLOGIC ŞI CORELAŢII CU RĂSPUNSUL LA TRATAMENT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT HEPATITA CRONICĂ VIRALĂ C. PROFIL IMUNOLOGIC ŞI CORELAŢII CU RĂSPUNSUL LA TRATAMENT Conducător de doctorat

More information

Catedra Anatomia Omului

Catedra Anatomia Omului Prolapsul uterin mai este numit hernie a diafragmului pelvian sau insufic - pro Concluzii 1. 2. 3. Bibliografie 1. - 2. - 3. - 4. - 5. -. 6. - 7. http://dnevnik.bigmir.net/view_article/dnevnik/597958/

More information

Transmiterea datelor prin reteaua electrica

Transmiterea datelor prin reteaua electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan cel Mare din Suceava Facultatea de Inginerie Electrica PLC - Power Line Communications dr. ing. Eugen COCA Universitatea Stefan

More information

XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului?

XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului? XII. Cât de precisă este estimarea efectului tratamentului? În timp ce în capitolele IX şi X am vorbit despre semnificaţia clinică a rezultatelor unui RCT (mărimea efectului), de această dată ne vom ocupa

More information

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date.

9. Memoria. Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. 9. Memoria Procesorul are o memorie cu o arhitectură pe două niveluri pentru memoria de program și de date. Primul nivel conține memorie de program cache (L1P) și memorie de date cache (L1D). Al doilea

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

METODE ACTUALE DE TRATAMENT ÎN TUMORILE HEPATICE MALIGNE

METODE ACTUALE DE TRATAMENT ÎN TUMORILE HEPATICE MALIGNE METODE ACTUALE DE TRATAMENT ÎN TUMORILE HEPATICE MALIGNE E. Târcoveanu Clinica I Chirurgie I. Tănăsescu V. Buţureanu Spitalul Sf. Spiridon Iaşi Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T. Popa Iaşi ACTUALLY

More information

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Conf. univ. dr. Emanuela IONESCU Asistent univ. dr. Amelia DIACONU Asistent univ. dr. Alina GHEORGHE Universitatea Artifex din Bucureşti

More information

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION

ELECTROSTATIC DISCHARGE E-FIELD SPECTRUM ANALYSIS AND GRAPHICAL INTERPRETATION BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ELECTROSTATIC DISCHARGE

More information

AGREGAREA FAMILIALĂ ÎN CANCERUL COLORECTAL: ASPECTE CLINICE ŞI MORFOPATOLOGICE

AGREGAREA FAMILIALĂ ÎN CANCERUL COLORECTAL: ASPECTE CLINICE ŞI MORFOPATOLOGICE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT AGREGAREA FAMILIALĂ ÎN CANCERUL COLORECTAL: ASPECTE CLINICE ŞI MORFOPATOLOGICE Coordonator ştiinţific:

More information

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Şcoala Doctorală. Teză de doctorat. Rolul polimorfismelor genetice în patologia pancreatică.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Şcoala Doctorală. Teză de doctorat. Rolul polimorfismelor genetice în patologia pancreatică. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Şcoala Doctorală Teză de doctorat Rolul polimorfismelor genetice în patologia pancreatică Rezumat Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Adrian Săftoiu

More information

Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT 2011 FACTOR DE IMPACT (e) 1/2011.

Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT 2011 FACTOR DE IMPACT (e) 1/2011. ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 1 1841-0987 1/2007 0.183 0.450 http://www.acta-endo.ro/ 0.016 Endocrinology & Metabolism ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 2 1582-7445 1/2007 http://www.aece.ro

More information

DISTRIBUŢIA GENOTIPURILOR HPV ÎN NEOPLAZIILE CERVICALE INTRAEPITELIALE EXPERIENŢA CDT VICTOR BABEŞ

DISTRIBUŢIA GENOTIPURILOR HPV ÎN NEOPLAZIILE CERVICALE INTRAEPITELIALE EXPERIENŢA CDT VICTOR BABEŞ ARTICOLE GENERALE 9 DISTRIBUŢIA GENOTIPURILOR HPV ÎN NEOPLAZIILE CERVICALE INTRAEPITELIALE EXPERIENŢA CDT VICTOR BABEŞ Prevalence and distribution of high-risk genotypes of HPV in women with cervical intraepithelial

More information

VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA

VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA BOLNAVII CU HIGH GRADE PIN P Geavlete, T Jora, D Georgescu Clinica de Urologie, Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Ioan Bucureşti Corespondenţă:

More information

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE

LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE LIDER ÎN AMBALAJE EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE BOBST EXPERTFOLD 80 ACCUBRAILLE GT Utilajul ACCUBRAILLE GT Bobst Expertfold 80 Aplicarea codului Braille pe cutii a devenit mai rapidă, ușoară și mai eficientă

More information

Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT Endocrinology & Metabolism Mathematics 0.

Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT Endocrinology & Metabolism Mathematics 0. ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 1 1841-0987 1/2007 http://www.acta-endo.ro/ 0.052 0.039 Endocrinology & Metabolism ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 2 1582-7445 1/2007 http://www.aece.ro 0.688

More information

EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE

EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE Efectul tratării sonice asupra microbiologiei apei de Dunăre 35 EFECTUL TRATĂRII SONICE ASUPRA MICROBIOLOGIEI APEI DE DUNĂRE A. Ştefan, dr.hab.prof.univ. G. Bălan Universitatea Dunărea de jos din Galaţi,

More information

MASTER Disciplina: Biomecanică

MASTER Disciplina: Biomecanică MASTER Disciplina: Biomecanică Activităţile întreprinse în cadrul disciplinei de Biomecanică se desfăşoară pe două direcţii: Direcţie prioritară Activitate de curs; Direcţie secundară Activitate de seminar.

More information

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII

MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII MODELUL UNUI COMUTATOR STATIC DE SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ FĂRĂ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII SARCINII Adrian Mugur SIMIONESCU MODEL OF A STATIC SWITCH FOR ELECTRICAL SOURCES WITHOUT INTERRUPTIONS IN LOAD

More information

Cristian Băicuş. Metodologia cercetării

Cristian Băicuş. Metodologia cercetării Tipuri de studii în cercetarea epidemiologică (study design) După cum spuneam mai sus, epidemiologia studiază distribuţia frecvenţei bolii (epidemiologia descriptivă), şi determinanţii frecvenţei bolii

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea

More information

INDUCTION ENGINE,PHYSICAL

INDUCTION ENGINE,PHYSICAL THE STARTING SINGLE- PROCESSES AND THEORETICAL PREMISES THE STARTING OF SINGLE-PHASE INDUCTION ENGINE,PHYSICAL PROCESSES AND THEORETICAL PREMISES Lecturer Eng. Marcel URDUNIUC Technical University of Moldova

More information

Universitatea de Medicină şi Farmacie CRAIOVA Şcoala Doctorală

Universitatea de Medicină şi Farmacie CRAIOVA Şcoala Doctorală Universitatea de Medicină şi Farmacie CRAIOVA Şcoala Doctorală TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT ACTUALITĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL TUMORILOR CEREBRALE Conducător de doctorat, Prof. Univ. Dr. Anica Dricu

More information

COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM FOR AN UNMANNED FREE-SWIMMING SUBMERSIBLE VEHICLE WITH PD CONTROLLER AND LINEAR QUADRATIC REGULATOR USING MATLAB

COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM FOR AN UNMANNED FREE-SWIMMING SUBMERSIBLE VEHICLE WITH PD CONTROLLER AND LINEAR QUADRATIC REGULATOR USING MATLAB BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 3-4, 2014 SecŃia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM

More information

Studiile clinice Ajutor pentru pacienti în lupta cu cancerul Fazele cercetarii clinice pentru tratamentele împotriva cancerului studiile de faza I

Studiile clinice Ajutor pentru pacienti în lupta cu cancerul Fazele cercetarii clinice pentru tratamentele împotriva cancerului studiile de faza I Studiile clinice Ajutor pentru pacienti în lupta cu cancerul Studiile clinice sunt studii de cercetare efectuate pe persoane voluntare, cu scopul de a raspunde unor întrebari stiintifice specifice. În

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

Baze de date distribuite și mobile

Baze de date distribuite și mobile Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Baze de date distribuite și mobile Lect.dr. Adrian Runceanu Curs 3 Model fizic şi model

More information

122 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2010, 40 (2),

122 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2010, 40 (2), 122 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2010, 40 (2), 122-131 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PENTRU EVALUAREA REZISTENŢEI LA ÎNGHEŢ- DEZGHEŢ A BETONULUI EXPERIMENTAL RESEARCH FOR THE EVALUATION

More information

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale

More information

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ EDUCAŢIE ŞI FORMARE prezent. Clubul Sportiv Romanian Masters Athletics - Bucureşti

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ EDUCAŢIE ŞI FORMARE prezent. Clubul Sportiv Romanian Masters Athletics - Bucureşti Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Micu Liviu - Alexandru Mărăşeşti, nr.7, oraş Măgurele, cod poştal 077125, jud. Ilfov, România Telefon 0214574022, 0757109898, 0729222397 Fax E-mail Naţionalitate

More information

TRAJECTORIES GENERATED BY THE R-R-RRT MECHANISM TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT

TRAJECTORIES GENERATED BY THE R-R-RRT MECHANISM TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca, Univ. Constantin Brancusi din Targu- Jiu Prof. univ. dr. ing. Iulian Popescu, Universitatea din Craiova TRAJECTORIES GENERATED

More information

WHAT IS AN INNOVATIVE CULTURE AND HOW CAN WE BUILD IT?

WHAT IS AN INNOVATIVE CULTURE AND HOW CAN WE BUILD IT? U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 70, No. 1,2008 ISSN 1454-2358 WHAT IS AN INNOVATIVE CULTURE AND HOW CAN WE BUILD IT? Cătălin-George ALEXE 1 Firmele mici şi mijlocii pot obţine avantaje importante prin

More information

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016 SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A VIII-A 2016 SINTEZA ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR 1 Autori: Magda Balica, Ciprian Fartușnic (coordonarea studiului, Introducere, Rezumat, Concluzii, Recomandări,

More information

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Autori: Muşat Ioana Dumitru-Vlădulescu Cristian- Marius Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie Agroalimentară

More information

CUVINTE CHEIE INTRODUCERE ÎN TEMATICA LUCRĂRII

CUVINTE CHEIE INTRODUCERE ÎN TEMATICA LUCRĂRII CUVINTE CHEIE managementul resurselor umane, managementul performanţei, motivaţia, evaluarea performanţelor profesionale, strategii, nevoile angajaţilor, feedback de 360 de grade. INTRODUCERE ÎN TEMATICA

More information

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Analiza i evoluţiei în timp a comerţului exterior conform intensităţii tehnologice prezintă o importanţă deosebită deoarece reflectă evoluţia calitativă

More information

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French CURRICULUM VITAE Name: Dragos-Radu Popescu Position: Associate Professor, University of Bucharest Date of birth: July 9, 1951 Place of birth: Giurgiu, Romania Marital status: Divorced, one son (born 1985)

More information

Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple

Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea

More information

FACTOR DE IMPACT 2014 FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT

FACTOR DE IMPACT 2014 FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT 1 ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 1841-0987 0.183 0.450 0.210 0.268 0.235 0.250 0.016 0.014 0.025 0.017 0.020 Endocrinology & Metabolism http://www.acta-endo.ro/ ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

More information

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private CAPITOLUL I Analiză privind evoluţia sistemului de pensii private - trimestrul III I. Ponderea activelor totale în PIB 1 Activele fondurilor de pensii în trimestrul III au confirmat estimările privind

More information

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality Vasile Maier Technical Manager S.C. Apă-Canal S.A. Sibiu The history of S.C. Apă Canal S.A. Sibiu goes

More information

Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar

Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar Rapoarte de cercetare ARACIP Vol. II / 2015 Concluzii rezultate din analiza datelor colectate Anul școlar 2013-2014 P r e l u c r a r e ș i a n a l i z a d a t e l o r : F l o r i n B ă d i ț ă I n t r

More information

Recomandări de tratament pentru persoanele cu leucemie mieloidă cronică (LMC)

Recomandări de tratament pentru persoanele cu leucemie mieloidă cronică (LMC) Recomandări de tratament pentru persoanele cu leucemie mieloidă cronică (LMC) Un rezumat pentru pacienți al recomandărilor organizației europene LeukemiaNet (2013) pentru managementul leucemiei mieloide

More information

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale.

Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. REZUMAT Fenomene electrostatice şi materiale dielectrice. Modelare experimentală şi numerică şi aplicaţii industriale. Lucrarea de faţă prezintă succint, dar argumentat, activitatea profesională desfăşurată

More information