Portaali Tudengikodu arendamise võimalused

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Portaali Tudengikodu arendamise võimalused"

Transcription

1 Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Portaali Tudengikodu arendamise võimalused Seminaritöö Autor: Viljar Põvvat Juhendajad: Inga Petuhhov Kairi Osula Tallinn 2011

2 Sisukord Sissejuhatus Veebilehe loomise põhiprintsiibid... 4 Veebilehe kvaliteedipõhimõtted Tudengikodu Tudengikodu tekkimisest Kujundus Hetkeline kasutatavus Tudengikodu uurimus Uuringuplaani taust Küsimuste lahtiseletamine Tulemuste analüüs Kommentaarid Ettepanekud Tudengikodu edasiarendamiseks Omapoolsed ettepanekud Kokkuvõte Kasutatud materjalid LISAD Lisa 1. Nõuded Lisa 2. Funktsioonid Tavakasutaja Administraator Lisa 3. Väljavõte Google Analytics`ist Lisa 4. Küsimused Lisa 5. Kodulehe konkurss Lisa 6. Spearmani korrelatsioonid... 32

3 Sissejuhatus Tudengikodu portaali lõid Tallinna Ülikooli Informaatika instituudi üliõpilased koostöös Informaatika instituudi üliõpilasnõukoguga aasta suvepraktika projektina. Antud keskkond on mõeldud üliõpilastele teabe vahetamiseks, ürituste reklaamimiseks ja piltide kogumiseks. Käesoleva seminaritöö eesmärgiks on uurida lähemalt, kui suurt kasutatavust on Tudengikodu senini leidnud ning kuidas arendada veebikeskkonda efektiivsemaks. Uurimustöö ülesandeks on selgitada välja olulised punktid, millest juhinduvalt peaks edasisele arendamisele tähelepanu pöörama, sest minu hinnangul on portaali hetkeline külastatavus väike. Töös tuleb juttu küsimustiku koostamisest, põhjendamisest, uuringu läbiviimisest ning tulemustest. Töö sisaldab ülevaadet Tudengikodu loomisest ning esialgsetest lahendustest. Käesolev seminaritöö on arendusprotsessi üks osa. Järgnevalt olen mõelnud käesoleva töö tulemuste põhjal arendada oma bakalaureuse töö, kus kavatsen eelnenud empiirilise uuringu baasil kogutud ideed ja ettepanekud realiseerida. Valisin antud teema, kuna olin selle projekti üks eestvedajaid ning juhte. Arvan, et informaatikutel peaks olema oma koduleht, kust saada informaatikute tegemiste kohta infot. Samuti pean oluliseks antud portaali kaudu äratada huvi abiturientide seas Tallinna Ülikooli Informaatika eriala vastu. 3

4 1. Veebilehe loomise põhiprintsiibid Veebilehe aluseks on idee ja selle levitamine internetikeskkonnas. Idee jagamiseks leidub mitmeid väljundeid. Tanel Jakobsoo (Jakobsoo) on toonud välja mõned vahendid: Postiloendid ja grupid on sobivad aktiivseks diskussiooniks Sotsiaalmeedia teevad võimalikuks kaks komponenti esmalt inimeste vajadus suhelda ja jagada oma mõtteid ning teisalt erinevad tehnoloogiad, mille abil suhtlus ja koostegevus toimib. Sotsiaalmeedia on inimeste poolt loodud sisu, mille jagamine toimub läbi erinevate kanalite (Facebook, Orkut, Twitter, Foorumid). Veebilehed annavad suurema mänguruumi. Enamasti staatilise sisu, kuid võimalus kombineerida kõiki eelpool tooduid. Hea veebilehe juures on lisaks ideele tähtis ka sisu, kus tuleks leida visuaalne, sisu toetav ja esiletoov vorm (kujundus). OÜ Webgate`i (Webgate, OÜ, 2003) seisukohalt on hästi koostatud kodulehe sisu: Informatiivne, andes kodulehe külastajale vastused tema poolt püstitatud küsimustele. Süvendab usaldatavust, kinnitades kodulehe külastajale, et info on tõene ning vajalik. Sisu on see, mis toob külastaja enda juurde tagasi. Et seda teha, peab ta looma uusi väärtusi, olema meeldejääv ning pidevalt värskenev. Sisu ei ole kunagi liiga palju, kui eesmärgiks on hea leitavus otsingumootorites ning kasutaja informeerituse tagamine. On olemas halvasti küljendatud sisu mida rohkem on sisu, seda hoolikamalt tuleb seda struktureerida, liigendada ning ristviidata. Hea kujundus toetab sisu, toob sõnumi esile, ei häiri, suunab uue külastaja sujuvalt lehele, on loogilise paigutusega ning teeb seda, mida oodatakse (link on link ja nupp on nupp). Veebilehe kujundus peaks olema puhas ja stiilne, mis ei ole vaid visuaalne lahendus, vaid ka kasutajasõbralik. Lõpptulemusena peaks tagama kõrge külastatavuse ja ei aja külastajaid segadusse. Lisades veebilehele liigpalju elemente ja detaili, riskitakse, et veebilehte külastama tulnud isikud ei mõista enam selle kodulehe otstarvet. Tuleb kindlustada, et igal elemendil on oma funktsioon. 4

5 Veebilehe funktsionaalsuse arendamise juures ei pea ehitama alati nullist (on palju häid valmis teenuseid). Samuti võiks vältida ebavajaliku funktsionaalsuse ehitamist (tühi foorum ei ole kena asi, selle saab lisada kui kasutajaid rohkem) ja kõik-ühes lahendusi (tihti saab parema tulemuse kasutades oma alal silmapaistvaid teenuseid (Youtube, Google Maps) ja neid omavahel kombineerida. Mõtekas on lisada funktsionaalsust ja keerukust siis, kui tekib vajadust (Jakobsoo). Külaliste saamiseks, tuleks veebilehte kindlasti reklaamida sest teised ei tea, et see leht olemas on. Internetikasutuse uuringud näitavad, et inimesed kasutavad internetti eelkõige info otsimiseks ja e-posti lugemiseks. Ja infot nad saavad läbi otsimootorite (nt Google), millest tulenevalt tuleks nendele optimeerida (Laja, 2008). Peep Laja kirjutab oma blogis Internetiturundus (Laja, 2008): Oma veebilehe külastatavuse tõstmine on turundusinimeste püha graal. Sul võib olla kõige sisukam, vingem ja parem veebileht, aga kui seal keegi ei käi, pole sellest kasu. See tähendab, et kui sul pole läbi mõeldud, kust oma veebile külastusi tekitada, võid sama hästi kui kogu oma veebivärgile käega lüüa- Kui investeerid raha veebilehe tegemiseks, investeeri ka strateegiasse (ja selle elluviimisse), kust tulevad külastajad. Veebilehe kvaliteedipõhimõtted Minerva lehel (Minerva, 2003) on toodud välja, et veebilehe tegemisel tuleks arvestada kümne peamise omadusega: Leht peab olema läbipaistev - selgelt on sõnastatud lehe olemus, eesmärk, samuti lehte haldav organisatsioon. Efektiivsus sellel esitatud teave on õige ja kasutajale vajalik. Haldamispõhimõtete järgmine tagatud on lehe korrastatus ja uuendamine. Kõikidele kättesaadavus, ka puuetega inimestele selle lehitsemine, sisu ja interaktiivsed elemendid peavad toimima sõltumata kasutaja võrgulehitsejast. Kasutajakesksus arvestab kasutajate vajadusi, kindlustab asjakohase ja lihtsa tagasiside. 5

6 Reageerimisvõimelisus kasutajatel peab olema võimalus kontakteeruda lehe haldajatega ja saada vastuseid oma küsimustele. Hea veebileht pakub võimaluse ja julgustab kasutajaid küsimusi esitama ja teavet jagama ka omavahel. Mitmekeelsus võimaldades juurdepääsu vähemalt põhiinfole rohkem kui ühes keeles. Lõimitud teiste kultuurivõrgustikega kasutajad saaksid kergesti leida huvipakkuvat teavet Reguleeritus arvestab intellektuaalse omandi ja isikuandmete kaitse normidega. Selgelt on sõnastatud reeglid, kuidas lehte ja selle sisu võib kasutada. Säilitatavus rakendab strateegiaid ja standardeid, et kindlustada lehe ja selle pikaajaline säilitamine. 6

7 2. Tudengikodu Tudengikodu on TLÜ Informaatika üliõpilastele loodud informatiivne veebikeskkond, kus jagatakse infot tulevaste ning olnud sündmuste kohta. Veebileht asub aadressil: ning koosneb järgmistest alajaotustest: Avaleht, Üritused, Galerii, Ajalugu, Vilistlased ja Kontakt. Ülevaade Tudengikodu alajaotuste sisust on toodud töö lisas (vt Lisa 2). Lehtede haldamiseks on loodud omaette paneel ( kuhu pääseb ligi vaid vastavate õigustega. Lisaks on Tudengikodu lehel otselink e-postile ning otsingumootor. Lisaväärtusena on juurde pandud ka Google analytics Tudengikodu tekkimisest Jagan arvamust Informaatika instituudi direktori Peeter Normakuga, et Informaatika instituudi üliõpilastel võiks olla oma koduleht, kust saada infot tudengite tegemiste kohta. Läbirääkimiste käigus instituudi üliõpilasnõukoguga ning erinevate valdkondade töötajatega (Heli Tohver, Tanel Toova, Andrus Rinde, Inga Petuhhov) selgitati välja veebilehe tehnilised nõuded (vt Lisa 1) ning võimalused Tallinna Ülikoolis, selle põhjal kuulutati välja kokurss oma koduleht. Konkurss kestis kokku kaks kuud, mille jooksul oodati kavandit (vt Lisa 5), mis pidi kirjeldama veebilehe väljanägemist ja funktsioone. Paraku ei laekunud ühtegi tööd ning konkurss osutus läbikukkunuks. TLÜ üliõpilanõukogu ettepanekul otsustati esitada veebilehe idee informaatika tudengite kohustusliku praktika üheks teemaks. Asudes ise projekti juhtima ja läbirääkimistel Inga Petuhhoviga sai koostatud meeskond vastavalt liikmete kompetentsile. Praktika kestis kokku 10 päeva, eesmärgiks seati peamised funktsioonid (vt Lisa 2) veebilehel valmis saada. Arendamisel kasutati Java-t, MySQL-i, CMS-i ning PHP-d. Loomisel arvestati järgmiste omadustega: Detailsus Originaalsus Lihtsus 1 Keskkond, kust saab statistilist ülevaadet veebilehe külastatavusest 7

8 Kasutajasõbralikkus Disain Loogiline struktuur Andmete turvalisuse tagamine Tudengikodu arendusmeeskonnas oli 5 liiget Viljar Põvvat, Hannes Mäehans, Lauri Elias, Madis Tänava ning Anti Rannus. Töö korraldusliku poole pealt tegeles Viljar projektijuhtimisega, piltide kujundamisega. Madise otseseks ülesandeks sai HTML 2 ning CSS 3. Hannes ja Lauri keskendusid programmeerimisele. Lauri suuremaks ülesandeks osutus galerii tegemine ning Hannesel jäi kogu muu tekstiline ning administratiivne pool. Anti tegeles dokumenteerimisega. Hiljem sai ühiselt testitud ning veebilehe valideeritud. 2.2 Kujundus Veebilehe malliks on võetud Informaatika instituudi veebileht. Üldiste värvitoonidena on kasutusel roheline ning hall. Veebilehe päises on Tallinna Ülikooli pilt, mis on ümbritsetud erinevate looduspiltidega. Loodusepildid muutuvad tulenevalt aastaajast. Otsingumootori otsingu sisestamise lahter on muudetud veidi läbipaistvaks. Linkide rea all on veebilehe banner tekstiga Informaatika instituut, TUDENGITE KODU. Lisaks on banneril logo, mille värve on lehe üldise disainiga sobivamaks muutmise eesmärgil muudetud. Üldise fondina on lehel kasutusel Arial. Lehekülje jaluses on hall riba kontaktandmetega. Muudetud on järjehoidja ikoon. Uueks ikooniks sai märk. Hetkel peab lehe päises olevaid looduspilte käsitsi muutma, aga tulevikus võiks kirjutada koodi sisse eraldi käsurea, mis vahetaks automaatselt vastavalt aastaajale hooaja pilte. 2.3 Hetkeline kasutatavus Portaalile annab lisaväärtuse külge ehitatud Google analytics, mille väljavõtte kohaselt (vt Lisa 3) külastab keskkonda ligikaudu 10 kasutajat päevas. Sinna vahele jäävad ka vaiksemad suvekuud, kus üliõpilasorganisatsioon viibib suvepuhkusel. 2 HyperText Markup Language 'hüperteksti märgistuskeel' 3 Cascading Style Sheets 'keel veebilehtede kujudamiseks' 8

9 Võrreldes Informaatika instituudi üliõpilaste arvuga on see arvnäitaja väga väike. Samas peab tõdema, et ainus info, mis seal tudengid suvel leida võisid, oli info suvepäevade kohta. Tulevikus tuleks rohkem tähelepanu pöörata ka abiturentidele, kes alles astuvad ülikoolidesse. Kui portaal suudetaks teha piisavalt huvitavaks ja levitada selles keskkonnas rohkem vajalikku infot, ehk tekib ka huvi tudengite koolisisese elu vastu instituudi välistel isikutel. 9

10 3. Tudengikodu uurimus Alati võib teha veebilehte oma visiooni järgi arvestamata teiste huve. Kuna Tudengikodu on mõeldud siiski Informaatika instituudi inimestele kasutamiseks, peaks arvestama nende huve ning vajadusi. Tudengikodu esialgne versioon koostati instituudi ning üliõpilasnõukogu äranägemise järgi, tegemata eelnevat taustauuringut. Käesolevas seminaritöös keskendutakse Tudengikodu edasiarendamisvõimaluste väljaselgitamisele empiirilise uuringu kaudu. Eesmärgiks on tõsta kodulehe külastatavust, informatiivsust ning muuta keskkonna kasutatavust aktiivsemaks. 3.1 Uuringuplaani taust Uuringu sihtgrupiks on valitud kõik Informaatika instituudi bakalaureuse ning magistrantuuri tudengid. Küsitlus on läbi viidud veebipõhiselt, mille heaks omaduseks on küsimustiku laialisaatmine e-posti teel suurele sihtrühmale, andmete kogumine ja töötlemine lihtne ning mugav. Vastajale on see samuti lihtne, piisab ainult hiirele klikkimisest ning aega nõuavad ainult seletust vajavad küsimused. Võimalus on, et minnes klassi ette ja sundides inimesi kirjutama, võib olla tagasiside protsent kõrgem, sest veebi vahendusel on see vabatahtlik ja inimesed ei pruugi asjaga kaasa tulla - mille võrra ka osalemisprotsent madalam. Küsimustiku tegemisel on kasutatud Google form 4`i, kus saab küsimusi koostada vastavalt oma soovile, neid saab lihtsalt muuta, vajadusel ka kustutada. Programm peab ise vastajate üle arvestust ning salvestab tulemused Exceli failiformaati. Hiljem on võimalik saadud faili edasi töödelda Excelis või SPSS`is. Küsitlus oli anonüümne ning kestis kokku 9 päeva. Teisel nädalal sai saadetud meeldetuletusmeil kõikidesse listidesse. 4 Veebiuuringu teostamiseks mõeldud lahendus 10

11 3.2 Küsimuste lahtiseletamine Järgnevas peatükis selgitan uuringusse kaasatud küsimuste valikut. Küsitluse raames kasutatud ankeet on toodud töö lisas (vt Lisa 4.Küsimused). Kas oled külastanud Tudengikodu keskkonda? Ei saa kindel olla, et kõik vastajad on portaaliga tutvunud. Võib juhtuda, et mõni tudeng ei tea portaali olemasolust ning näeb seda esimest korda, selleks on palutud tal tutvuda lehega. Vastusele Ei on lisatud suunamine, kus jätkatakse vastamist neljandast küsimusest ning jäetakse kaks küsimust vahele - vahepealsed küsimused puudutavad isikuid, kes on eelnevalt selle portaaliga tutvunud. Pärast küsitluse läbiviimist on hea teha ülevaade, kui paljud olid teadlikud keskkonna olemasolust. Millisel põhjusel külastasid Tudengikodu? Küsimus puudutab neid, kes vastasid eelnevalt jah. Siinkohal on oluline teada saada, mis põhjusel nad Tudengikodu külastasid. Ehk siis taustauuring, mida on otsitud sellelt veebilehelt ja mis praegu kõige paremini toimib. Küsimusele vastamisel on võimalik valida mitu sobivat vastusevarianti. Kui tihti (oled külastanud) külastad Tudengikodu portaali? Antud küsimusega saab välja selgitada, kui sagedasti portaali kasutatakse. Minu arvates oleks hea näitaja kord nädalas. Praegu paigutatakse sinna ürituste kohta käivat infot kuuajase teadaandmisega. Anna hinnang järgmistele Tudengikodu keskkonna komponentidele. Alates sellest küsimusest kehtivad küsimused ka isikute kohta, kes tutvusid antud veebilehega ankeedi täitmisel. Kaasatud on erinevad valdkonnad kujundus ja sisu. Kujundusest on soovitud teada saada, kas värvivalik on õige ja sobiv või on miski häiriv. Sisu on jagatud kaheks orienteerumine ja informatiivsus. Orienteerumises on rõhutud loogilisusele, lihtsusele ning arusaadavusele. Informatiivsus on väga oluline punkt, kuna veebilehe põhiliseks eesmärgiks ongi jagada infot. 11

12 Igale variandile on lisatud kommenteerimisvõimalus, mis annab võimaluse jagada veebilehe kohta arvamust ning seda põhjendada. Kui oluliseks pead, et tudengikodus oleks: Siinkohal pakun välja ideid, mis võiksid tõsta veebilehe kasutatavust. Foorum saab arendada vestlust, esitada küsimusi ja jagada arvamusi. (Üliõpilaste) Näidistööd võimalus näidata huvilistele, kes plaanivad meie kooli õppima tulla, mida üliõpilased teinud on. Samuti võimalus näidata oma tudengitele, mida on tundides arendatud. Õppematerjalid võib osutuda otstarbekaks. Sealt omakorda oleks otselink instituudi õppematerjalide lehele ( ). RSS 5 et alati uudiseid saada, ei pea külastama spetsiaalselt veebilehte. Antud lahendus oleks hea nendele, kes kasutavad uudiste lugemiseks rss`i. Loetelule järgneb kommenteerimisvõimalus, sest eelnevad funktsioonid olid minu välja mõeldud. Arvan, et küsitluse käigus võib veel mõni oluline rakendus selguda, mida võiks arendada portaalis. Kas Tudengikodus võiks olla ka foorum. Kui JAH, siis milline? Täpsustav küsimus foorumi kohta, et teada saada tudengite eelistusi. Variantides on pakutud kinnine ning lahtine foorum. Kinnine hõlmab koolisiseseid arutelusid. Avatud vestlusi on võimalus arendada kõikidel isikutel, k.a väljaspool instituuti. Kuidas pöörad tähelepanu antud infoallikatele? Taustauuring, millist infot kõige enam loetakse. Kui tahetakse edaspidi mingit infot jagada, siis on tähtis, et tudengid selle ka kätte saaks ning läbi loeks. Siinkohal saadakse teada, millist allikat võib usaldada info edastamiseks. 5 Rich Site Summary - uudistevoog 12

13 Kuidas hindad info senist liikumist nendest valdkondades? Tulemusena on tahetud teada, kuidas on üliõpilased info kättesaamisega rahul. Kui selgub, et mingis valdkonnas on infoliikumine halb, tuleb sellele edaspidi tähelepanu pöörata. Ettepanekud Tudengikodu arendamiseks. Siinkohal on teretulnud igasugune initsiatiiv ning ettepanekud keskkonna edendamiseks. Andmete võrdlemisel on oluline teada, kas õpid...? Uurimustöö sihtrühmaks on valitud bakalaureuse ning magistri õppekavas õppivad tudengid. 3.3 Tulemuste analüüs Palve osaleda Tudengikodu edasiarenduse uuringus, saadeti kõikidele bakalaureuse ning magistriõppes olevate tudengitele. Küsitlus kestis 2 nädalat, mille jooksul laekus õppekavade peale kokku 28 vastust. 18 vastajat õppis bakalaureuse õppes ja 10 magistriõppes. Vähene uuringus osalejate arv võimaldab kogutud andmeid analüüsida pilootprojektina, millest peaks selguma mõningad edasiarenduse ideed. Tudengikodu portaali oli eelnevalt külastanud 22 üliõpilast, ülejäänud 6 vastajat tutvusid küsitluse käigus. Tahtsin saada infot tulevase ürituse kohta 17 Sirvisin eelnenud ürituste pilte Tutvusin olemasoleva keskkonnaga Muu põhjus Tahtsin üliõpilasnõukogu liikmetega kontakti saada (otsisid üliõpilasnõukogu kontakte) 4 4 Kellegi soovitusel (kaasüliõpilaste soovitusel) Joonis 1. Mis põhjusel külastasite Tudengikodu? 13

14 Tudengikodu peamine otstarve on jagada infot ürituste kohta. Jooniselt 1. on näha, et see sai ka peamiseks põhjuseks (17 vastajat) portaali külastamiseks. Kõige vähem külastati lehte kaasüliõpilaste soovitusel (1 isik). Küsitluse käigus selgus, et veebikeskkonda külastatakse kord kuus või veelgi harvemini (16 isikut). Tulevikus võiks jagada selles keskkonnas olulist infot, mis puudutab ka õppetöö korralduslikku poolt. Tulenevalt vähesest kasutamisest ei pruugi antud allikas kuigi usaldusväärne olla ka õppejõudude jaoks, kuna seda ei kasutata kuigi tihti. Hea näitaja oleks olnud vähemalt kord nädalas Ei ole üldse rahul Ei ole rahul Olen rahul Olen väga rahul või väga meeldib värvilahendus orienteerumine keskkonnas informatiivsus Joonis 2. Rahulolu Tudengikodu üldise ehitusega. Veebilehe koostamisel on järgitud koolilehe üldist ülesehitust, kus värvidest on domineerivaks värviks roheline sarnaselt instituudi veebilehe värviga. Jooniselt 2. näeme, et veebilehe värvilahendus meeldis 24-le inimesele. Rahulolematuid oli 4 inimest. Veebileht peaks olema lihtne ning arusaadav (Jakobsoo). Asjakohased lingid ja vastav sisu. Vastajatest oli ainult 1 tudeng (Joonis 2.), kes polnud orienteerumisega rahul, ülejäänud kiitsid selle heaks. Veebikeskkonda pidas informaatiiveseks 17 vastajat, ülejäänud 10 tudengit ei olnud rahul (Joonis 2.). 14

15 Ei ole üldse oluline Ei pea vajalikuks Võiks olla... Väga vajalik foorum näidistööd õppematerjalid RSS Joonis 3. Funktsioonide olulisus Tudengikodus. Jooniselt 3 on näha, et kõik mu ettepanekud - foorum, (üliõpilaste)näidistööd, õppematerjalid ja RSS, kiideti heaks. Vastuarvamusi oli kõige rohkem foorumi ja RSSi kohta. Foorumi üleseehituse poole kohta on ka täiendav küsimus, kus 9 inimest kinnitavad, et foorumi olemasolu pole vajalik. Seega 18 inimest pooldavad ideed, aga nende arusaamad foorumi funktsioonaalsuse kohta on erinevad Üldse ei loe Loen harva Enamasti loen Loen alati Üliõpilasnõukogu õppejõudude meilid, k.a Heli Tohver ning õppeassistent kaastudengite meilid Tudengikodu Facebook Joonis 4. Infoliikumine antud kanalites Jooniselt 4. Näeme, et kõige rohkem (26 isikut) loetakse meile, mis on postitatud õppejõudude poolt, k.a Heli Tohver ning õppeassistent. Pööratakse tähelapanu ka kaastudengite meilidele (24 tudengit). Kõige vähem loetakse Tudengikodu (6 vastajat), millest tulenevalt ei saa nimetatud allikat usaldada info edastamiseks. Tähtsama info loetavuse tagamiseks, peaksid info edastama kaastudengid või õppejõud. 15

16 Õppetöö Vabaajaüritused Koolitused ja infoseminarid Hea Keskmine Halb Joonis 5. Infoedastamise rahulolu antud valdkondades. Info kättesaadavust on peetud rahuldavaks õppetöö ning vaba aja ürituste valdkonnas. Informaatika instituudi tudengite poolt on oodatud rohkem infot koolituste ning infoseminaride kohta (9 vastajat pidas infoliikumist antud valdkonnas halvaks). Seega tuleks tulevikus jagada nende kohta rohkem infot kasutades usaldatavaid infokanaleid (õppejõud ja kaastudengid). Infoliikumiste vahelisi seoseid uurides selgus, et peaaegu kõikide kanalite vahelised seosed olid keskmise tugevusega ning positiivsed (vt Lisa 6. Spearmani korrelatsioonid). Tugevamad seosed valitsesid Tudengikodu ja kaastudengite meilide lugemise vahel (ρ=0,64; p<0,001) ning Üliõpilasnõukogu saadetud teadete ja kaastudengite kirjade lugemise vahel (ρ=0,56; p<0,01). Korrelatsioonanalüüsi põhjal võib väita, et need, kes loevad teateid ühest kanalist on aktiivsemad kasutama ka teisi kanaleid ja vastupidi. 3.4 Kommentaarid Küsitluse tulemusena selgus, et kõige rohkem jälgiti portaalis uudiseid tulevaste ürituste kohta ning sirviti eelmiste ürituste pilte. Mõned vastajad ka kinnitasid oma kommentaarides, et see on lehel ainus asi, mis nende tähelepanu pälvis, järelikult on üks funktsioon sellel lehel oma ülesande täitnud. Täpsustati veel, et ürituste kohane info võiks olla detailsem ja uue info panemisel võiks saata portaal automaatselt meili igasse listi. Tehti ka ettepanek kajastada Tudengikodus väljaspool kooli toimuvaid koolitusi. 16

17 Üheks pakutavaks ideeks osutus integreerumine sotsiaalmeediaga (nt Facebook), kus tänapäeva enamus noori oma aega veedavad. Ja kui Tudengikodust kujuneb lõpuks pädev koht, pöörati tähelepanu ühildada veebikeskkonda nutitelefonidele. Foorumi kohta jagati erinevaid arvamusi. Oli neid, kes pooldasid ja neid, kes vastu. Ise pidasin foorumit vajalikuks, kuna see annaks võimaluse arutleda erinevatel teemadel, pälviks suhtlejate tähelepanu ja oleks lugejatele kasulik teda huvitaval teemal. Teemade valik on piiritu koolitööd, üritused, koolitused, jne. Kommentaarides tuli välja, et kui Tudengikodus on kajastatud õppematerjalid ning näidistööd, siis võib tekkida vajadus nende kommenteerimiseks ning küsimuste esitamiseks. Kirjutati veel, et lehele võiks paigutada koolitöös vajaminevate programmide ning veebilehtede viiteid. 3.5 Ettepanekud Tudengikodu edasiarendamiseks Tuginedes uurimusele on ettepanekud Tudengikodu edasiarenduseks järgmised: Info detailsus Üritused on senini toiminud, edaspidi tuleks rõhutada info detailsusele. Üritustega paralleelselt kajastada ka kooli korralduslikku infot. Lehel tuleks kajastada koolitusi, mis leiavad aset ka meie koolist väljastpool. RSS`i paigutamine lehele Kõiki lehel kajastuvaid uudiseid võiks olla võimalik jagada RSS`i teel. See aitaks kasutajal hallata vajadusel kõiki uudiseid korraga. Õppematerjalid Tudengikodusse tuleks lisada viidaga link meie instituudi õppematerjalide lehele. Samuti võiks lehel asuda meie tudengite ja õppejõudude konspektid. Jagada lehel viiteid programmidele ja veebilehtedele, mis oleks informaatika tudengil abiks koolitöös. 17

18 Facebook Uurida võimalusi Facebookiga integreerumiseks ning sellele vastavalt tegutseda. Facebooki võib lugeda üheks populaarseimaks sotsiaalvõrgustikuks ning selle abil saab ehk Tudengikodugi tuntuks. Foorum Kõige viimaseks ning teisejärguliseks jätaksin foorumi arendamise. Seda tuleks arendada alles siis, kui tekib nõudlus (Jakobsoo). Pole mõtet arendada funktsiooni, kui see seisab tühjana. Kui eelpool toodud rakendused leiavad kasutust ning tagavad suurema külastatavuse, võib tekkida vajadus kommenteerida ja esitada küsimusi erinevatest valdkondadest. Efektiivne ja kasutajakeskne Tulevikus peaks pöörama tähelepanu veebilehe haldamises üliõpilasnõukogu poolt, sest veebilehe sisu peaks olema pidevalt uuenev ning tõene (Minerva, 2003). Mõeldes ettepoole, siis üks inimene ei jõua nii mahukat veebilehte hallata, see peaks olema suurema meeskonna ülesanne. Nii jõuame jagada infot ja hallata veebilehte vastavalt vajadusele. 3.6 Omapoolsed ettepanekud Hooaja pildi automaatne uuendamine Hetkel vahetuvad need manuaalselt vastavalt hooajale ja tiheda nädalakava tõttu, ei pruugi see toimuda õigeaegselt. Mida rohkem on erinevaid pilte, seda vaheldusrikkam on keskkond. Optimeeruda otsingumootoritele Kindlasti peaks optimeerima Tudengikodu portaali otsingumootorites, sest inimesed kasutavad internetti informatsiooni otsimiseks (Laja, 2008). 18

19 Kokkuvõte Oma töös käsitlesin veebilehe loomise põhitõdesid, Tudengikodu tekkelugu, olemasoleva versiooni kirjeldust ja selle kasutatavust. Keskkonna edasiarendamiseks viisin läbi empiirilise uuringu meie instituudi tundengite seas saamaks ülevaadet tudengite arvamustest, vajadustest ning ootustest veebilehe kohta. Koondades nende hinnanguid ja ettepanekuid koostasin omapoolsed ettepanekud Tudengikodu arendamiseks. Käesolevas töös piirdun ettepanekute tegemisega, kuna kavatsen sellest edasi arendada oma bakalaureuse töö. Bakalaureuse töös on plaanis ette võtta tehniliste vahendite leidmine ning rakenduse realiseerimine antud keskkonnas, tuginedes saadud hinnangutele ja ettepanekutele. Minu esialgne visioon seminaritööst kujunes oodatust mahukamaks. Töö kirjutamisel õppisin vormistamist, küsimustiku koostamist ja läbiviimist ning saadud tulemuste analüüsimist. Parandasin oma oskusi Excelis ja SPSS`is ning uueks kogemuseks osutus Google Form. 19

20 Kasutatud materjalid Egert. ( a.). Jibbmedia. Kasutamise kuupäev: a., allikas Veebidisain: Jakobsoo, T. (kuupäev puudub). Kuidas luua häid veebilehti? Kasutamise kuupäev: a., allikas Minu Eesti mõttetalgud: Laja, P. ( a.). Kuidas tõsta oma veebiliiklust läbi otsimootorite? Kasutamise kuupäev: a., allikas Internetiturundus: Minerva. (2003). Kasutamise kuupäev: a., allikas Identification of user needs, content and quality framework for common access points Working group: Webgate, OÜ. (2003). Kodulehe sisu koostamine. Kasutamise kuupäev: a., allikas Webgate ja IT-partnerlus: 20

21 LISAD 21

22 Lisa 1. Nõuded Kontseptsiooni kujundamisel: Leht peaks tugevdama identiteeti, soodustades ühtsema kogukonna teket; Leht peaks võimaldama kiirelt jagada olulist infot; Leht pole mõeldud ainult sisekasutuseks, vaid peaks olema ka üldisemaks TLÜ IFI mainekujunduse elemendiks, s.t. peaks muutma instituudis pakutavad erialad atraktiivseks ka gümnaasiumide ning keskkoolide õpilastele; Leht peaks sobima kokku akadeemilise keskkonna ning sellest tulenevate normidega; Nõuded kujundusele Kujundus peab olema suhteliselt lihtsalt muudetav; Kujundus peaks üldjoontes sobima kokku TLÜ üldise veebiga; Nõuded tehnilisele lahendusele: Töövõime MySQL5.x, PHP 5.x ja Apache HTTP serveri keskkonnas; Vajalike lisamoodulite olemasolul peavad need olema täiendavalt kirjeldatud Lehekülg peab järgima kehtivaid veebistandardeid (w3c jt); Soovituslik on mõne CMS-i kasutamine alusena Soovituslik on ülevaade võimalikest turvariskidest. Nõuded funktsionaalsusele: Admin-paneel seadistamiseks; Sobivad alamsektsioonid staatilisemat sorti info esitamiseks (IFI ajalugu, üliõpilaste ja vilistlaste nimekirjad jne); Pildigalerii; 22

23 Lisa 2. Funktsioonid Tavakasutaja Avaleht: Avalehel on tervitustekst ning lehekülje üldiseloomustus. Lisaks on avalahel järgmisena toimuv üritus millest kuvatakse 100 tähemärgi ulatuses tutvustav tekst ning ürituse toimumise kuupäev ja kellaaeg. Lingile klikkides jõuab kasutaja Üritsused lehele. Üritused: Ürituste all on ära toodud juba toimunud üritused ning lähiajal toimuvad üritused koos toimumise kuupäeva ning kellaajaga. Kui üritust on ka pildistatud on võimalik ürituse lingile klikkides jõuda vastava ürituse pildigaleriisse. Galerii: Galerii all on nimekiri toimunud ürituste kohta tähestikujärjekorras. Klikkides ürituse nimele jõuab kasutaja ürituse pildigaleriisse. Galeriis on kuvatud piltide thumbnailid suurusega 150x150 px. Klikkides thumbnailile käivitub slideshow orginaalsuuruses piltidega. Ajalugu: Tekst TLÜ üliõpilasnõukogu kohta. Vilistlased: Vilistlaste all on ära toodud vilistlaste lennud lõpetamise aastaarvude järgi. Klikkides aastaarvule näeb kasutaja valitud aasta vilistlaste nimekirja. Võimalik on vaadata nii bakalaureuse kui ka magistrite nimekirja. Kontakt: Kontakti all on kasutajal võimalik üliõpilasnõukogule kiri saata. Ning lisaks on lehel kuvatud üliõpilasnõukogu liikmete pildid koos kontaktandmetega. 23

24 Lisaks: Võimalus kasutada otsingumootorit, et leheküljel olevat infot kiiresti leida. Otsingumootori otsingu sisestamise lahtri peal on link kus inimesel on võimalik oma maili vaadata. Administraator Avaleht: Õigus lisada/muuta/kustutada teksti. Üritused: Administraator saab lisada/kustutada/muuta üritusi. Lisamisel sisestab administraator ürituse nime, valib ürituse pildigalerii kaanepildi ning sisestab kuupäeva. Kuupäeva sisestamisel ilmub administraatorile kalendri aken, kus saab kiiresti ja lihtsalt kuupäeva valida. Kui administraator on lisanud uue ürituse ilmub galeriisse uus kataloog ürituse nimega. Galerii: Administraator saab lisada, tühjendada, kustutada, muuta galeriisid. Lisaks saab korraga uploadida mitut pilti galeriisse. Piltidest luuakse automaatselt thumbnailid suhtega 1:1. Originaal pildi suurust muudetakse nii, et pildi pikem külg ei ületa 1024 px. Kui administraator galeriid vaatab on tal võimalik piltidele kommentaare lisada. Ajalugu: Õigus lisada/muuta/kustutada teksti. Vilistlased: Administraatoril on võimalik muuta/kustutada/ lisada vilistlasi. Kontakt: Administraator saab lisada pilte ning kontaktinfot. 24

25 Otsingumootor Administraatoril ei ole tarvis otsingumootorit käsitsi indexeerida kuna server käivitab iga päev automaatselt kell 23: 59 indexeerimise. 25

26 Lisa 3. Väljavõte Google Analytics`ist 26

27 Lisa 4. Küsimused Nr. 1 Nr. 1 Nr. 2 27

28 Nr. 3 Nr. 4 28

29 Nr. 5 Nr. 6 29

30 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 30

31 Lisa 5. Kodulehe konkurss 31

32 Lisa 6. Spearmani korrelatsioonid Correlations Kuidas pöörad tähelepanud antud infoallikatele? Spearman`s rho [Üliõpilasnõukogu poolt saadetud [Meilid, mis on saadetud õppejõudude poolt, k.a Heli [Kaastudengite poolt postitatud meilid] Tohver ning õppeassistent] meilid] [Tudengikodu] [Facebook] [Üliõpilasnõukogu poolt saadetud meilid] Correlation Coefficient 1,000,386 *,556 **,555 **,084 Sig. (2-tailed).,043,002,002,671 N [Meilid, mis on saadetud õppejõudude poolt, k.a Heli Tohver ning õppeassistent] [Kaastudengite poolt postitatud meilid] Correlation Coefficient,386 * 1,000,448 *,287,130 Sig. (2-tailed),043.,017,138,509 N Correlation Coefficient,556 **,448 * 1,000,641 **,176 Sig. (2-tailed),002,017.,000,370 N [Tudengikodu] Correlation Coefficient,555 **,287,641 ** 1,000,317 Sig. (2-tailed),002,138,000.,101 N s [Facebook] Correlation Coefficient,084,130,176,317 1,000 Sig. (2-tailed),671,509,370,101. N *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 32

33 33

Licence to learn. Karel Zova , Olustvere

Licence to learn. Karel Zova , Olustvere Licence to learn Karel Zova 7.11.2013, Olustvere Autoriõigused Tekivad teose loomisel Autoril pole kohustust registreerida, märkida vms Autorsuse presumptsioon Jagunevad isiklikeks ja varalisteks Autoriõigused

More information

Arvude edastamine raadiosides. 1. Numbrite edastamine Numbrite edastamisel kasutatakse järgmist hääldust, rõhutades allajoonitud silpi.

Arvude edastamine raadiosides. 1. Numbrite edastamine Numbrite edastamisel kasutatakse järgmist hääldust, rõhutades allajoonitud silpi. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8.03.2011. a määruse nr 20 Lennunduse raadioside reeglid lisa 2 Arvude edastamine raadiosides 1. Numbrite edastamine Numbrite edastamisel kasutatakse järgmist hääldust,

More information

IRZ0190 Kanalikodeerimine telekommunikatsioonis. Julia Berdnikova julia.berdnikova [ät] ttu.ee Sander Ulp sander.ulp [ät] ttu.ee

IRZ0190 Kanalikodeerimine telekommunikatsioonis. Julia Berdnikova julia.berdnikova [ät] ttu.ee Sander Ulp sander.ulp [ät] ttu.ee IRZ0190 Kanalikodeerimine telekommunikatsioonis Julia Berdnikova julia.berdnikova [ät] ttu.ee Sander Ulp sander.ulp [ät] ttu.ee 1 IRZ0190 Kanalikodeerimine telekommunikatsioonis Nädalatunnid: 2L+1P+1H

More information

Presenter SNP6000. Register your product and get support at ET Kasutusjuhend

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  ET Kasutusjuhend Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 ET Kasutusjuhend 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

More information

REGISTRIPÕHISE RAHVA JA ELURUUMIDE LOENDUSE TARBIJAKÜSITLUS

REGISTRIPÕHISE RAHVA JA ELURUUMIDE LOENDUSE TARBIJAKÜSITLUS REGISTRIPÕHISE RAHVA JA ELURUUMIDE LOENDUSE TARBIJAKÜSITLUS Ene-Margit Tiit Statistikaamet Kellele ja milleks on rahvaloendust tarvis? Missuguseid rahvaloenduse tulemusi on seni kõige aktiivsemalt kasutatud?

More information

Dota 2 Workshop Tools õppematerjal kohandatud mängude loomiseks

Dota 2 Workshop Tools õppematerjal kohandatud mängude loomiseks Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate Instituut Dota 2 Workshop Tools õppematerjal kohandatud mängude loomiseks Bakalaureusetöö Autor: Sander Leetus Juhendaja: Jaagup Kippar Autor:...... 2017 Juhendaja:......

More information

Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandid. Tartu, 10. mai 2016 Kristin Kraav

Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandid. Tartu, 10. mai 2016 Kristin Kraav Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandid Tartu, 10. mai 2016 Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee Tänane kava 9:30 12:30 töötame taotluse struktuuriga 12:30 13:30 lõunapaus 13:30 14:30 Kommunikatsioon

More information

Internetiturundus sotsiaalmeedia abil koeratoit.ee näitel

Internetiturundus sotsiaalmeedia abil koeratoit.ee näitel Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Internetiturundus sotsiaalmeedia abil koeratoit.ee näitel Bakalaureusetöö Autor: Tatjana Melnikova Juhendaja: Mart Laanpere Autor:...... 2011 Juhendaja:...... 2011

More information

Swiss Manager. Kuremaa, Sten Kasela

Swiss Manager. Kuremaa, Sten Kasela Swiss Manager Kuremaa, 2016. Sten Kasela Üldist http://swiss-manager.at FIDE ametlik programm Šveits : 1500 osalejat ja 23 vooru Ringsüsteem : 150 vooru Võistkondlik ringsüsteem: 1500 osalejat ja 50 võistkonda

More information

Survey Pro 4.8 GPS/GNSS juhend

Survey Pro 4.8 GPS/GNSS juhend GPS/GNSS liikuvjaama mõõtmise alustamine Select RTK Rover: vali liikuvjaama seade. Select Networks: vali kasutatav püsijaam või võrk (eelnevalt seadistatud). Ühenda GNSS seadme ja võrguga. Antenna Type:

More information

Hillar Põldmaa 20. september 2010

Hillar Põldmaa 20. september 2010 SF programm Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine Hillar Põldmaa 20. september 2010 Koolitused ja infopäevad toimuvad Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine raames, mida

More information

Arvutimängude loomise võimalusi läbi Steam'i platvormi

Arvutimängude loomise võimalusi läbi Steam'i platvormi Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate instituut Arvutimängude loomise võimalusi läbi Steam'i platvormi Seminaritöö Autor: Sander Eerik Sandrak Juhendaja: Martin Sillaots Autor:...... 2016 Juhendaja:......

More information

Algoritmide koostamise strateegiad

Algoritmide koostamise strateegiad Algoritmide koostamise strateegiad Algoritmide koostamise strateegiad (algorithmic paradigmas) on üldised põhimõtted sellest, kuidas konstrueerida tulemuslikke algoritme probleemide lahendamiseks. Miks

More information

Mängud on rohkem nagu juhtnöörid ja ideed, mida ette võtta projekti raames oma klassis.

Mängud on rohkem nagu juhtnöörid ja ideed, mida ette võtta projekti raames oma klassis. Kallis õpetaja, Siit leiad mõned ideed mängude ja ülesannete kohta õpilaste jaoks, kes osalevad kevad käes projektis. Need on koostatud nii, et saaksite kontollida õpilaste teadmisi. Mängud on rohkem nagu

More information

7. Kanalikiht II. Side IRT3930 Ivo Müürsepp

7. Kanalikiht II. Side IRT3930 Ivo Müürsepp 7. Kanalikiht II Side IRT393 Ivo Müürsepp CSMA/CD Kuula, kas keegi teine edastab (meedium vaba?). Kui meedium on vaba, siis edasta kaader. Kui meedium ei ole vaba, siis kuula edasi. Alusta kaadri edastamist

More information

Suure dünaamilise ulatusega (HDR) fotograafia. Õppematerjal

Suure dünaamilise ulatusega (HDR) fotograafia. Õppematerjal Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Suure dünaamilise ulatusega (HDR) fotograafia. Õppematerjal Bakalaureusetöö Autor: Tiina Mõniste Juhendaja: Kalle Kivi Autor:.... 2012 Juhendaja:.... 2012 Instituudi

More information

Haridustehnoloogia innovatsioonivõrgus2ke ja kogukondade näited. Mar$n Sillaots #5

Haridustehnoloogia innovatsioonivõrgus2ke ja kogukondade näited. Mar$n Sillaots #5 Haridustehnoloogia innovatsioonivõrgus2ke ja kogukondade näited Mar$n Sillaots 09.10.2016 #5 ? Mis vahe on võrgus$kul ja kogukonnal? Milline võrgus$k või kogukond on innovaa$line? Näited SEGAN EDRENE

More information

Self-teaching Gomoku player using composite patterns with adaptive scores and the implemented playing framework

Self-teaching Gomoku player using composite patterns with adaptive scores and the implemented playing framework TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Information Technology Department of Computer Science Chair of Network Software Self-teaching Gomoku player using composite patterns with adaptive scores and the implemented

More information

OpenAIRE2020 uuel perioodil uue hooga

OpenAIRE2020 uuel perioodil uue hooga Elena Sipria-Mironov TÜ raamatukogu OpenAIRE2020 uuel perioodil uue hooga Mäluasutuste talveseminar, 3. 4. märts 2015, Otepää Mis on OpenAIRE? E-taristu EL poolt rahastatud teadustulemuste hoidmiseks ja

More information

Austame autorite õigusi

Austame autorite õigusi Piret Joalaid: Seadus kaitseb automaatselt kõiki teoseid, ka neid, mille autorit pole märgitud. Austame autorite õigusi P i r e t J o a l a i d Ristiku põhikooli eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja,

More information

Rakenduste loomine programmi GameMaker abil

Rakenduste loomine programmi GameMaker abil Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Rakenduste loomine programmi GameMaker abil Bakalaureusetöö Autor: Martin Kadarik Juhendaja: Andrus Rinde Autor:...... 2012 Juhendaja:...... 2012 Instituudi direktor:......

More information

HDR (High Dynamic Range) fototöötlusprogrammide võrdlus

HDR (High Dynamic Range) fototöötlusprogrammide võrdlus Tallinna Ülikool Informaatika Instituut HDR (High Dynamic Range) fototöötlusprogrammide võrdlus Seminaritöö Autor: Tiina Mõniste Juhendaja: Kalle Kivi Tallinn 2011 Sisukord Sisukord... 2 Sissejuhatus...

More information

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Tehnoloogiainstituut Arvutitehnika eriala

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Tehnoloogiainstituut Arvutitehnika eriala TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Tehnoloogiainstituut Arvutitehnika eriala Tõnis Terasmaa NÕUDED ROBOTMANNEKEENIDE FOTOSTUUDIO TEHNILISE TOE TARKVARALE Bakalaureusetöö (12 EAP) Juhendaja:

More information

EESTI INFOTEHNLOOGIA KOLLEDŽ

EESTI INFOTEHNLOOGIA KOLLEDŽ EESTI INFOTEHNLOOGIA KOLLEDŽ Allan Vein REAALAINETE ÕPET TOETAVA ROBOOTIKAPLATVORMI LOOMINE Diplomitöö INFOTEHNOLOOGIA SÜSTEEMIDE ADMINISTREERIMISE ÕPPEKAVA Juhendaja: M. Ernits Tallinn 2010 AUTORIDEKLARATSIOON

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO 5223:2013 TERAVILJA SÕELAD Test sieves for cereals (ISO 5223:1995+ISO 5223:1995/Amd 1:1999) EVS-ISO 5223:2013 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-ISO

More information

Eesti Vabariigi Rahandusministeerium

Eesti Vabariigi Rahandusministeerium Eesti Vabariigi Rahandusministeerium Hindamisaruanne Riikliku Arengukava rakendussüsteemi ja selle toimivuse hindamine 7. juuli 2006 pwc Sisukord Aruandes kasutatud peamised lühendid... 3 Lühikokkuvõte

More information

Vanake. Vilistlaspäev Tallinnas. EEÜÜ sport sport Tallinn. Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!

Vanake. Vilistlaspäev Tallinnas. EEÜÜ sport sport Tallinn. Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi! Vanake Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi! Matteuse 25:13 Sõitsin paar nädalat tagasi Pärnust Tallinna, kui sadas sahinaga laia lund ja oli tunne, et nüüd vast tulebki see ilus jõuluilm.

More information

Patsiendidoosi hindamine ja kvaliteedimııtmised radioloogia kvaliteedis steemi osana. I Patsiendidoosi hindamine

Patsiendidoosi hindamine ja kvaliteedimııtmised radioloogia kvaliteedis steemi osana. I Patsiendidoosi hindamine Patsiendidoosi hindamine ja kvaliteedimııtmised radioloogia kvaliteedis steemi osana I Patsiendidoosi hindamine Kalle Kepler Tartu likool, BMTK Kalle.Kepler@ut.ee Kvaliteedis steemi rakendamine meditsiiniradioloogias

More information

HAJUSANDMETEGA ÜLESANNETE ROLL FÜÜSIKAÕPPE EFEKTIIVSUSE TÕSTMISEL

HAJUSANDMETEGA ÜLESANNETE ROLL FÜÜSIKAÕPPE EFEKTIIVSUSE TÕSTMISEL HAJUSANDMETEGA ÜLESANNETE ROLL FÜÜSIKAÕPPE EFEKTIIVSUSE TÕSTMISEL Sissejuhatus Üldteada on fakt, et viimasel ajal on täppisteaduste populaarsus langenud nii Eestis kui ka mujal maailmas. Olukorda on aidanud

More information

Fotofiltri restauratiivne nostalgia Aap Tepper. Restorative Nostalgia of Photo Filters Aap Tepper

Fotofiltri restauratiivne nostalgia Aap Tepper. Restorative Nostalgia of Photo Filters Aap Tepper Fotofiltri restauratiivne nostalgia Aap Tepper Minu magistriprojekt on loomingulise väljundiga uurimistöö, mille keskne teema on nostalgiliste omadustega fotofilter digitaalfotograafias. Käesolev projekt

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61580-6:2013 Methods of measurement for waveguides -- Part 6: Return loss on waveguide and waveguide assemblies EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN

More information

Axial defect imaging in a pipe using synthetically focused guided waves

Axial defect imaging in a pipe using synthetically focused guided waves Estonian Journal of Engineering, 2011, 17, 1, 66 75 doi: 10.3176/eng.2011.1.07 Axial defect imaging in a pipe using synthetically focused guided waves Madis Ratassepp a, Sam Fletcher b and Aleksander Klauson

More information

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Tehnoloogiainstituut. Sander Sõritsa. Nutikodu lahenduse baaskomponentide loomine

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Tehnoloogiainstituut. Sander Sõritsa. Nutikodu lahenduse baaskomponentide loomine Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Tehnoloogiainstituut Sander Sõritsa Nutikodu lahenduse baaskomponentide loomine Bakalaureusetöö (12 EAP) Arvutitehnika eriala Juhendajad: MSc Urmas Tamm

More information

Jazzklaveri ainekava. ainekava kestvus: 3(4) õppeaastat ( 5-7(8) kl. ) Eesmärgid ja ülesanded:

Jazzklaveri ainekava. ainekava kestvus: 3(4) õppeaastat ( 5-7(8) kl. ) Eesmärgid ja ülesanded: Jazzklaveri ainekava ainekava kestvus: 3(4) õppeaastat ( 5-7(8) kl. ) Eesmärgid ja ülesanded: - Eesmärgiks on põhjalikult süveneda jazzmuusika helikeelele. - Jazz harmoonia lahti seletamine, teoreetiline

More information

EESTI VABARIIK Republic of Estonia VARUSTUSE LOETELU RECORD OF EQUIPMENT

EESTI VABARIIK Republic of Estonia VARUSTUSE LOETELU RECORD OF EQUIPMENT Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määrus nr 30 Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm Lisa 2 [RT I, 20.09.2013,

More information

GPS MOODULI REALISATSIOON JA ANALÜÜS SIRFSTAR IV KIIBI BAASIL Bakalaureuse lõputöö

GPS MOODULI REALISATSIOON JA ANALÜÜS SIRFSTAR IV KIIBI BAASIL Bakalaureuse lõputöö TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut Siduselektroonika teaduslaboratoorium Kristjan Lužkov GPS MOODULI REALISATSIOON JA ANALÜÜS SIRFSTAR IV KIIBI

More information

Capital investments and financing structure: Are R&D companies different?

Capital investments and financing structure: Are R&D companies different? TUT Economic Research Series Department of Economics and Finance Tallinn University of Technology tutecon.eu Capital investments and financing structure: Are R&D companies different? Kadri Männasoo, Heili

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15016-1:2005 Tehnilised joonised Raudteealased rakendused Osa 1: Üldpõhimõtted Technical drawings - Railway applications - Part 1: General principles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI

More information

TARTU SUVI, juuni 2018

TARTU SUVI, juuni 2018 1. KOHT Eesti Rahva Muuseum, Muuseumi tee 2, Tartu 2. REGISTREERIMINE & AJAKAVA TARTU SUVI, 9. - 10. juuni 2018 Eraldi kiir- ja välkturniir Juhend Eelregistreerimine kuni 6. juunini 2018. Eelregistreerimine

More information

Lisamaterjal juhendajale... 80

Lisamaterjal juhendajale... 80 1 Sisukord Materjalide metoodiline ülesehitus... 3 Materjalid koos lisamaterjaliga juhendajale... 5 Estronaudi treeningkursus Missioon X... 5 Õpilase materjal... 5 Lisamaterjal juhendajale... 15 Lisatundide

More information

Bakalaureusetöö. Tööandja brändi loomine Outokumpu Stainless Turbular Products AS-i näitel. Tartu Ülikool 2009

Bakalaureusetöö. Tööandja brändi loomine Outokumpu Stainless Turbular Products AS-i näitel. Tartu Ülikool 2009 Tartu Ülikool 2009 Bakalaureusetöö Tööandja brändi loomine Outokumpu Stainless Turbular Products AS-i näitel Autor: Rauno Mõrd Juhendaja: Margit Keller, PhD Tartu 2009 SISUKORD SISUKORD...1 SISSEJUHATUS...3

More information

Materjal: Slaidid 40 41

Materjal:   Slaidid 40 41 Eksamiküsimuste vastused aines Tarkvaratehnika (MTAT.03.094) Aeg: 15. jaanuar 2008, 09:00 13:00 Küsimused 1. (4 p.) Küsimus: Nimetage väledate (agile) metoodikate põhilised väärtused (neli) ning tehnikad

More information

ETTEVÕTTE ÄRIPROTSESSIDE EFEKTIIVSUSE TÕSTMINE KLIENDISUHETE HALDUSE LAHENDUSE JUURUTAMISE ABIL

ETTEVÕTTE ÄRIPROTSESSIDE EFEKTIIVSUSE TÕSTMINE KLIENDISUHETE HALDUSE LAHENDUSE JUURUTAMISE ABIL TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Juhtimise ja turunduse instituut Majandusprotsesside juhtimise ja infosüsteemide lektoraat Dissertatsioon magister artium kraadi taotlemiseks majandusteaduses Nr 118 Toomas

More information

Üüriarvestus. korteriyhistu.net. Illar Leuhin

Üüriarvestus. korteriyhistu.net. Illar Leuhin Üüriarvestus Kuidas kasutada portaali korteriyhistu.net Illar Leuhin Üüriarvestusega alustamine (1)! Valige menüüst «Üüriarvestus» «Perioodid» avaneb uue perioodi lisamise vorm! Märkige valik «arved tasutakse

More information

Innovation, product development and patents at universities

Innovation, product development and patents at universities Estonian Journal of Engineering, 213, 19, 1, 4 17 doi: 1.3176/eng.213.1.2 a Innovation, product development and patents at universities Raul Kartus a and Ants Kukrus b Estonian Patent Office, Toompuiestee

More information

Harjutused ja HCI (Human-computer Interaction)

Harjutused ja HCI (Human-computer Interaction) Harjutused ja HCI (Human-computer Interaction) Laur Kanger 19.03.2013 Intervjuukavadest I Valisin meetodiks struktureeritud intervjuu, sest süvaintervjuu korral ei pruugi ettevalmistatud kavast abi olla,

More information

Raspberry Pi based System for Visual Detection of Fluid Level

Raspberry Pi based System for Visual Detection of Fluid Level Tallinn University of Technology Faculty of Information Technology Department of Computer Control Igor Petrov Raspberry Pi based System for Visual Detection of Fluid Level Bachelor s Thesis Supervisor(s):

More information

(4) The processing of personal data should be designed to serve mankind.

(4) The processing of personal data should be designed to serve mankind. GDPR (4) The processing of personal data should be designed to serve mankind. [Isikuandmete töötlemine peaks olema mõeldud teenima inimesi.] ANDMETE ÜLEKANDMISE ÕIGUS, ÕIGUS OLLA UNUSTATUD & ISIKUANDMETE

More information

Rühmatöö õpijuhis 1. aines TSK6005 SPORDIKLUBI ANALÜÜS. Joe Noormets Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Tallinna Ülikool

Rühmatöö õpijuhis 1. aines TSK6005 SPORDIKLUBI ANALÜÜS. Joe Noormets Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Tallinna Ülikool SPORDIKLUBI ANALÜÜS Rühmatöö õpijuhis 1 aines TSK6005 Joe Noormets Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Tallinna Ülikool 2 MIDA SPORDIKLUBI VAJAB? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Eestvedajate teovõimelisusele

More information

GPS-INDEPENDENT OUTDOOR POSITIONING SYSTEM

GPS-INDEPENDENT OUTDOOR POSITIONING SYSTEM TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Information Technology IEE70LT Levent SELÇUK 146105 IVEM GPS-INDEPENDENT OUTDOOR POSITIONING SYSTEM Master s Thesis Supervisor: Alar Kuusik PhD Senior Researcher

More information

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR SMART CITY DEVELOPMENT IN CHINA

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR SMART CITY DEVELOPMENT IN CHINA TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Information Technology Sihou Zhang IVGM 144949 THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR SMART CITY DEVELOPMENT IN CHINA Master s thesis Supervisor:

More information

EMPIIRILINE UURING MUUSIKA- JA RÜTMIMÄNGUDEST

EMPIIRILINE UURING MUUSIKA- JA RÜTMIMÄNGUDEST TALLINNA ÜLIKOOL DIGITEHNOLOOGIATE INSTITUUT EMPIIRILINE UURING MUUSIKA- JA RÜTMIMÄNGUDEST Bakalaureusetöö Autor: Mario Haugas Juhendaja: Martin Sillaots Autor:...... 2016 Juhendaja:...... 2016 Instituudi

More information

Virtual Reality Game Design Analysis. Based on Tribocalypse VR

Virtual Reality Game Design Analysis. Based on Tribocalypse VR UNIVERSITY OF TARTU Institute of Computer Science Computer Science Curriculum Jens-Stefan Mikson Virtual Reality Game Design Analysis Based on Tribocalypse VR Bachelor s Thesis (9 ECTS) Supervisor: Raimond-Hendrik

More information

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA. Muusikaosakond Koolimuusika õppekava. Kersti Lohu

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA. Muusikaosakond Koolimuusika õppekava. Kersti Lohu TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Koolimuusika õppekava Kersti Lohu KITARRIÕPPE RAKENDAMINE PÕHIKOOLI 3. ASTMES UUENDATUD RIIKLIKU ÕPPEKAVA KOHASELT Bakalaureusetöö Juhendaja: Robert

More information

Sindi Gümnaasium. Lisete Reidma 7. a klass ALPAKADE VILL KÄSITÖÖMEISTRITE TÖÖLAUAL Loovtöö. Juhendaja: Eedi Lelov

Sindi Gümnaasium. Lisete Reidma 7. a klass ALPAKADE VILL KÄSITÖÖMEISTRITE TÖÖLAUAL Loovtöö. Juhendaja: Eedi Lelov Sindi Gümnaasium Lisete Reidma 7. a klass ALPAKADE VILL KÄSITÖÖMEISTRITE TÖÖLAUAL Loovtöö Juhendaja: Eedi Lelov Sindi 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. ALPAKAD 4 1.1 Alpakade välimus, iseloom 4 1.2 Alpakade

More information

LIBATEADUSE ANATOOMIAST JA TAKSONOOMIAST

LIBATEADUSE ANATOOMIAST JA TAKSONOOMIAST LIBATEADUSE ANATOOMIAST JA TAKSONOOMIAST SISSEJUHATUS See oli 29-ndal juulil 1865; Nephtali André oli lõpetanud oma ülikooliõpingud ja oli merereisul. Prantsusmaa ja Alžiiri vahel lagedal merel kuuleb

More information

Leader-follower System for Unmanned Ground Vehicle

Leader-follower System for Unmanned Ground Vehicle UNIVERSITY OF TARTU Institute of Computer Science Computer Science Curriculum Kristjan Jansons Leader-follower System for Unmanned Ground Vehicle Master s Thesis (30 ECTS) Supervisor: Tambet Matiisen,

More information

EDUCATIONAL COMPUTER GAME FOR CYBER SECURITY: GAME CONCEPT

EDUCATIONAL COMPUTER GAME FOR CYBER SECURITY: GAME CONCEPT TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Information Technology Department of Computer Science ITV70LT Tiia Sõmer 1222414 IVCM EDUCATIONAL COMPUTER GAME FOR CYBER SECURITY: GAME CONCEPT Master thesis

More information

Arvutimängu tegelase loomine kasutades 3D modelleerimistarkvara Blender

Arvutimängu tegelase loomine kasutades 3D modelleerimistarkvara Blender Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Arvutimängu tegelase loomine kasutades 3D modelleerimistarkvara Blender Bakalaureusetöö Autor: Heindrig Paabut Juhendaja: Martin Sillaots Autor:...,,...,,2015 Juhendaja:...,,...,,2015

More information

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND FILOSOOFIA JA SEMIOOTIKA INSTITUUT. Jakob Laulik RICHARD RORTY JA HANS-GEORG GADAMER: JÄRJEPIDEVUS VÕI KATKESTUS?

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND FILOSOOFIA JA SEMIOOTIKA INSTITUUT. Jakob Laulik RICHARD RORTY JA HANS-GEORG GADAMER: JÄRJEPIDEVUS VÕI KATKESTUS? TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND FILOSOOFIA JA SEMIOOTIKA INSTITUUT Jakob Laulik RICHARD RORTY JA HANS-GEORG GADAMER: JÄRJEPIDEVUS VÕI KATKESTUS? Magistritöö Juhendaja: Andrus Tool (PhD) TARTU 2015 Laulik,

More information

This document is a preview generated by EVS. Textiles - Tests for colour fastness - Part E02: Colour fastness to sea water (ISO 105-E02:2013)

This document is a preview generated by EVS. Textiles - Tests for colour fastness - Part E02: Colour fastness to sea water (ISO 105-E02:2013) EESTI STANDARD EVS-EN ISO 105-E02:2013 Textiles - Tests for colour fastness - Part E02: Colour fastness to sea water (ISO 105-E02:2013) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN

More information

Tema tumedad ained. Teine raamat INGLITE TORN. Inglise keelest tõlkinud Eve Laur

Tema tumedad ained. Teine raamat INGLITE TORN. Inglise keelest tõlkinud Eve Laur Tema tumedad ained Teine raamat INGLITE TORN Inglise keelest tõlkinud Eve Laur Originaal: THE SUBTLE KNIFE HIS DARK MATERIALS by PHILIP PULLMAN THE SUBTLE KNIFE Copyright 1997 by Philip Pullman Cover image

More information

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava. Gretel Kant

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava. Gretel Kant Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava Gretel Kant 3-AASTASTE EESTI LASTE TUNNETUSTEGEVUSE ARENGU HINDAMINE JELENA STREBELEVA METOODIKA

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO :2007

EESTI STANDARD EVS-ISO :2007 EESTI STANDARD EVS-ISO 12642-1:2007 TRÜKITEHNOLOOGIA Sisendandmed neljavärvitrüki kirjeldamiseks Osa 1: Lähteandmete pakett (ISO 12642:1996+AC:2005) Graphic technology Input data for characterization of

More information

INNOVATSIOONI ESINEMINE TEENUSTES AS SAMREIS EESTI NÄITEL

INNOVATSIOONI ESINEMINE TEENUSTES AS SAMREIS EESTI NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvamajanduse instituut Piret Hanson INNOVATSIOONI ESINEMINE TEENUSTES AS SAMREIS EESTI NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendaja: lektor Diana Eerma Tartu 2012 Soovitan suunata

More information

Rüütli tänava arendus Pärnu kesklinnas

Rüütli tänava arendus Pärnu kesklinnas Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogia teaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Uurimustöö aines Linnaplaneerimine ja keskkond Rüütli tänava arendus Pärnu kesklinnas Grete Kindel

More information

EESTI TEADUSE RAHASTAMISE RAHVUSVAHELINE VÕRDLEVANALÜÜS

EESTI TEADUSE RAHASTAMISE RAHVUSVAHELINE VÕRDLEVANALÜÜS EESTI TEADUSE RAHASTAMISE RAHVUSVAHELINE VÕRDLEVANALÜÜS Uuringu 2.1 raport Kadri Ukrainski Hanna Kanep Jaan Masso 2013 Tartu 2 Executive Summary The report is aiming to identify and elaborate the ways

More information

KÕRGHARIDUSE TULEMUSLIKKUS: RIIKIDE VÕRDLEVANALÜÜS

KÕRGHARIDUSE TULEMUSLIKKUS: RIIKIDE VÕRDLEVANALÜÜS TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut Diana Aus KÕRGHARIDUSE TULEMUSLIKKUS: RIIKIDE VÕRDLEVANALÜÜS Magistritöö Juhendaja: professor Kadri Männasoo Tallinn 2017

More information

DIGITAALSE KIRJANDUSE DEFINEERIMISEST JA PERIODISEERIMISEST

DIGITAALSE KIRJANDUSE DEFINEERIMISEST JA PERIODISEERIMISEST DIGITAALSE KIRJANDUSE DEFINEERIMISEST JA PERIODISEERIMISEST Piret Viires Tallinna Ülikool Ülevaade. Artiklis käsitletakse digitaalse kirjanduse seoseid digihumanitaariaga, erinevaid definitsioone ja periodiseerimist.

More information

EESTI AKREDITEERIMISKESKUS

EESTI AKREDITEERIMISKESKUS Leht Page 1 (8) EESTI AKREDITEERIMISKESKUS LISA I AS Metrosert akrediteerimistunnistusele I050 ANNEX I to accreditation certificate I050 of Metrosert Ltd 1. Akrediteerimisulatus siseriikliku esma- ja kordustaatluse

More information

RTK GNSS MÕÕTMISTE STABIILSUS JA TÄPSUS ERINEVATES PÜSIJAAMADE VÕRKUDES

RTK GNSS MÕÕTMISTE STABIILSUS JA TÄPSUS ERINEVATES PÜSIJAAMADE VÕRKUDES EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Karel Kõre RTK GNSS MÕÕTMISTE STABIILSUS JA TÄPSUS ERINEVATES PÜSIJAAMADE VÕRKUDES RTK GNSS NETWORK MEASUREMENT STABILITY AND ACCURACY IN DIFFERENT REAL

More information

EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI AASTARAAMAT 2009

EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI AASTARAAMAT 2009 U N I V E R S U M I T U U D I S T A D E S P A A R S A M M U K E S T X X V I EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI AASTARAAMAT 2009 1 2 U N I V E R S U M I T U U D I S T A D E S P A A R S A M M U K E S T X X V I E E

More information

PINDALA MÄÄRAMINE GIS-GNSS-SEADMEGA NING ERINEVATE TEGURITE MÕJU TULEMUSELE

PINDALA MÄÄRAMINE GIS-GNSS-SEADMEGA NING ERINEVATE TEGURITE MÕJU TULEMUSELE EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Karin Sabalisk PINDALA MÄÄRAMINE GIS-GNSS-SEADMEGA NING ERINEVATE TEGURITE MÕJU TULEMUSELE AREA DESIGNATION GIS GNSS EQUIPMENT AND THE RESULT OF THE INFLUENCE

More information

Kuidas me tahaksime elada: haiguste ja vananemise transhumanistlik käsitlus

Kuidas me tahaksime elada: haiguste ja vananemise transhumanistlik käsitlus Kuidas me tahaksime elada: haiguste ja vananemise transhumanistlik käsitlus Kurmo Konsa Teesid: Inimühiskond põhineb suuresti pidevalt väljatöötavatel uutel tööriistadel ja tehnoloogiatel. Inimese enda

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 62153-4-7:2016 METALL-SIDEKAABLITE KATSETUSMEETODID. OSA 4-7: ELEKTROMAGNETILINE ÜHILDUVUS. SAGEDUSELE KUNI 3 GHz JA ÜLE SELLE ETTE NÄHTUD LIIDESTE JA KOOSTETE ÜLEKANDEIMPEDANTSI

More information

1 / ÕNNELIKUS ABIELUS NAINE VÕI KAS ON SEKSI PÄRAST SURMA?

1 / ÕNNELIKUS ABIELUS NAINE VÕI KAS ON SEKSI PÄRAST SURMA? 1 / ÕNNELIKUS ABIELUS NAINE VÕI KAS ON SEKSI PÄRAST SURMA? Tavaliselt hoian ma kiusatusest eemale seni, kuni ei suuda enam sellele vastu panna. Mae West (varastatud Oscar Wilde ilt) ERICA JONG Tavatsesin

More information

Originaali tiitel: David Nicholls One Day First published in 2009

Originaali tiitel: David Nicholls One Day First published in 2009 1 Originaali tiitel: David Nicholls One Day First published in 2009 Toimetanud Kirsti Sinissaar Copyright David Nicholls 2009 Tõlge eesti keelde. Triin Tael, 2011 ISBN 978-9985-3-2377-9 Kirjastus Varrak

More information

Eesti digitaalhumanitaaria A o 2013 IT-rakendused humanitaarteadustes Projektide tutvustused Digital Humanities in Estonia A o 2013: IT Applications

Eesti digitaalhumanitaaria A o 2013 IT-rakendused humanitaarteadustes Projektide tutvustused Digital Humanities in Estonia A o 2013: IT Applications Eesti digitaalhumanitaaria A o 2013 IT-rakendused humanitaarteadustes Projektide tutvustused Digital Humanities in Estonia A o 2013: IT Applications in Humanities Project Synopses Saateks Digitaalhumanitaaria

More information

Roman Kulašenkov. Panoraamröntgenseadmete tunnussuurused ja patsiendidoos

Roman Kulašenkov. Panoraamröntgenseadmete tunnussuurused ja patsiendidoos TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND Füüsika Instituut Roman Kulašenkov Panoraamröntgenseadmete tunnussuurused ja patsiendidoos Füüsika õppekava bakalaureusetöö (12 EAP) Juhendaja(d): Kalle

More information

UUT KASVU FINANTSEERITAKSE MEELELDI. ühingujuhtimisest? Rahastamisvõimalus arenguhüppeks. ``Millal rääkida kriisikooli AJAKIRI JUHILE JA OMANIKULE

UUT KASVU FINANTSEERITAKSE MEELELDI. ühingujuhtimisest? Rahastamisvõimalus arenguhüppeks. ``Millal rääkida kriisikooli AJAKIRI JUHILE JA OMANIKULE AJAKIRI JUHILE JA OMANIKULE SÜGIS 2010 (17) `` Mis kasu on heast ühingujuhtimisest? `` Rahastamisvõimalus arenguhüppeks ``Pilk Eesti riskikapitalistide portfelli ``Millal rääkida kriisikooli lõpetamisest?

More information

Sissejuhatus Objekt-Orienteeritud (O-O) andmebaasidesse ja ülevaade andmemudelite ajaloost.

Sissejuhatus Objekt-Orienteeritud (O-O) andmebaasidesse ja ülevaade andmemudelite ajaloost. Sissejuhatus Objekt-Orienteeritud (O-O) andmebaasidesse ja ülevaade andmemudelite ajaloost. Mõisted: O-O andmebaaside kohustuslikud omadused; OID, O-O paradigma mõisted O-O andmebaasides (kapseldamine,

More information

1. Eelmise aasta lõpus võttis India Kongressipartei (Rahvuskongressi) juhtimise üle aastal sündinud Rahul Mis on mehe perekonnanimi?

1. Eelmise aasta lõpus võttis India Kongressipartei (Rahvuskongressi) juhtimise üle aastal sündinud Rahul Mis on mehe perekonnanimi? 1 1. Eelmise aasta lõpus võttis India Kongressipartei (Rahvuskongressi) juhtimise üle 1970. aastal sündinud Rahul Mis on mehe perekonnanimi? 2. Mis nime kannab see loominguline kollektiiv, kes eelmise

More information

ILLUMINATUS! ESIMENE OSA. Silm püramiidis

ILLUMINATUS! ESIMENE OSA. Silm püramiidis ILLUMINATUS! ESIMENE OSA Silm püramiidis Robert Shea, Robert Anton Wilson ILLUMINATUS! ESIMENE OSA.. Silm puramiidis Tallinn 2008 Robert Shea, Robert Anton Wilson The Illuminatus! Trilogy The Eye in the

More information

Ernest Hemingway VANAMEES JA MERI

Ernest Hemingway VANAMEES JA MERI Ernest Hemingway VANAMEES JA MERI Inglise keelest tõlkinud Enn Soosaar TALLINN KIRJASTUS «EESTI RAAMAT» 1985 T (Ameerika) H4S Originaali tiitel: Ernest Hemingway THE OLD MAN AND THE SEA Charles Scribner's

More information

1. SAGEDUSMODULAATOR. Raadiotehnika laboratoorium RAADIO- JA SIDETEHNIKA INSTITUUT

1. SAGEDUSMODULAATOR. Raadiotehnika laboratoorium RAADIO- JA SIDETEHNIKA INSTITUUT 1. SAGEDUSMODULAATOR Raadiotehnika laboratoorium RAADIO- JA SIDETEHNIKA INSTITUUT Tallinn 2015 Infoedastusseadmete IRO 0050 laboratoorne töö Sagedusmodulaator Valminud Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 847-1:2013 Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools, circular saw blades EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 847-1:2013

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 50090-5-3:2016 Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5-3: Media and media dependent layers - Radio Frequency for HBES Class 1 EVS-EN 50090-5-3:2016 EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

Eesti Konjunktuuriinstituut. Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus

Eesti Konjunktuuriinstituut. Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus Eesti Konjunktuuriinstituut Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus Tallinn Mai 2009 Eesti Konjunktuuriinstituut Rävala 6 19080 Tallinn tel 6681 242 e-mail: eki@ki.ee http://www.ki.ee Copyright

More information

Peegel universum ja ilmneva käitumise haldamine

Peegel universum ja ilmneva käitumise haldamine Peegel universum ja ilmneva käitumise haldamine Leo Mõtus Proaktiivtehnoloogiate uurimislabor Tallinna Tehnikaülikool 1 Peegel universum Sünteetiline analüüsi Platoni ettekujutus universumist, millega

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 11426:2016 Jewellery - Determination of gold in gold jewellery alloys - Cupellation method (fire assay) (ISO 11426:2014) EVS-EN ISO 11426:2016 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 10223-1:2012 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 1: Zinc and zinc-alloy coated steel barbed wire EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

More information

HSP HemiSPherical Project Manager ver: 1.3.3

HSP HemiSPherical Project Manager ver: 1.3.3 Poolsfääripiltide töötlemise programmi HSP HemiSPherical Project Manager ver: 1.3.3 kasutusjuhend Mait Lang Tõravere 15.11.2014 Sisukord Sissejuhatus...3 Litsentsi- ja kasutustingimused...4 Poolsfääripildid

More information

VILJANDI KODU-UURIMISE SELTSI TEGEVUSEST

VILJANDI KODU-UURIMISE SELTSI TEGEVUSEST VILJANDI KODU-UURIMISE SELTSI TEGEVUSEST 1929 1944 Ain-Andris Vislapuu, Viljandi Muuseumi peaspetsialist 1929. aasta 9. mai õhtul kell 8 said Viljandis, tõenäoliselt Jaani koguduse pastoraadis 1 kokku

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 12839:2012 Betoonvalmistooted. Piirdeaedade elemendid Precast concrete products - Elements for fences EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 12839:2012

More information

SISSEJUHATUS ANDMEKAEVANDAMISE OLEMUS

SISSEJUHATUS ANDMEKAEVANDAMISE OLEMUS SISSEJUHATUS Andmete maht, mida oleks vaja t66delda, kasvab pidevalt. Kummekond aastat tagasi peeti utoopiliseks analuusitavaks andmemahuks gigabaite. Tanaseks haldavad paljud rahvusvahelised korporatsioonid

More information

SISUKORD CONTENTS. EESSÕNA 5 Foreword. PATENDIAMET 16 The Estonian Patent Office. STRUKTUUR 17 Structure

SISUKORD CONTENTS. EESSÕNA 5 Foreword. PATENDIAMET 16 The Estonian Patent Office. STRUKTUUR 17 Structure SISUKORD CONTENTS EESSÕNA 5 Foreword 15 AASTAT TAASASUTATUD PATENDIAMETIT 8 15 Years of the Re-established Estonian Patent Office PATENDIAMET 16 The Estonian Patent Office STRUKTUUR 17 Structure TÖÖSTUSOMANDI

More information

EESTI KUNSTIAKADEEMIA Vabade kunstide teaduskond Maali õppetool. Joanna Hoffmann MINU UTOOPIA Magistritöö

EESTI KUNSTIAKADEEMIA Vabade kunstide teaduskond Maali õppetool. Joanna Hoffmann MINU UTOOPIA Magistritöö EESTI KUNSTIAKADEEMIA Vabade kunstide teaduskond Maali õppetool Joanna Hoffmann MINU UTOOPIA Magistritöö Juhendajad: Indrek Mesikepp, MA Lauri Sillak, MA Tallinn 2016 Autorideklaratsioon ja tänuavaldused

More information

About Quality and Using of IKONOS Satellite Image in Estonia

About Quality and Using of IKONOS Satellite Image in Estonia About Quality and Using of IKONOS Satellite Image in Estonia Ave KARGAJA, Ina MELNIKOVA, Natalja LIBA, Tarmo KALL and Taavi VEERMETS Estonia Key words: satellite image, geometric quality, geometric accuracy,

More information

POOLA UOITLEB KOMMUHBTIIIEGA.

POOLA UOITLEB KOMMUHBTIIIEGA. c p\)"v^ Xfinafl leote 12Klloe. u«st'»umd^»

More information

Koomiks kui totaalne tekst

Koomiks kui totaalne tekst 128 Koomiks kui totaalne tekst Mari Laaniste Teksti kui niisugust võib vahendada mitmesuguste märgisüsteemide kaudu rakendades üht või mitut korraga. Hea näide viimasest on koomiks, kus sõnumi edastamiseks

More information