Locul de muncă şi functia în prezent (sau ultimul în caz de pensionare):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Locul de muncă şi functia în prezent (sau ultimul în caz de pensionare):"

Transcription

1 ACADEMIA ROMÂNĂ Secţia de Stiinţe geonomice Numele candidatului NICOLAE ANASTASIU CANDIDAT PENTRU ALEGEREA CA MEMBRU TITULAR AL ACADEMIEI ROMANE Locul de muncă şi functia în prezent (sau ultimul în caz de pensionare): Recomandat de Date personale: Data şi locul naşterii: 15 ianuarie 1940 Adresa prezentă: Str. Veronica Micle nr. 17, sect. 1, Bucuresti Justificarea (motivarea) propunerii, precizând criteriile de excelenţă şi meritele de excepţie pentru care este propus; impactul asupra domeniului propriu de activitate; reputaţia internaţională (unde este cazul). Se pot prezenta date scientometrice, de ex. Indice Hirsch, unde este cazul. Se ţine cont de specificul domeniului în care activează candidatul (ştiinţe exacte, ştiinţe umaniste) Cu o vechime de 49 de ani în Invătământul superior, a parcurs toate treptele carierei universitare, de la asistent (1967) la profesor universitar (din 1993) la Universitatea din Bucuresti. A îmbrătisat domeniul Petrologiei sedimentare si i-a descoperit nuanţele şi deschiderile aplicative în domeniul combustibililor fosili (cărbuni, petrol, gaze naturale), dar şi al resurselor minerale. I-a descoperit legătura cu problemele mediului înconjurător şi rolul pe care mecanismele generatoare de sedimente şi roci sedimentare îl au în formarea şi evoluţia mediilor naturale de sedimentare; a introdus si predat în ultimii 20 de ani, discipline noi, precum: Sedimentologie ambientală, Sisteme depoziţionale, Metalofaciesuri sedimentare, Stratigrafie secvenţială pe care le-a introdus în programele de licenţă, masterat, doctorat sau post-doctorat. Pe parcursul carierei universitare a functionat ca profesor asociat la Institutul de Petrol si Gaze din Ploiesti ( ) si la Facultatea de Biologie-Geografie şi Geologie din Cluj-Napoca ( , ). De asemenea, a predat, ca profesor invitat la Centrul de perfectionare al MMPG, PETROM Câmpina (cursuri de Analiză secvenţială şi Modele de facies, stratigrafie secvenţială, rezervoare de hidrocarburi). Activitatea didactică a fost sustinută de tratate, manuale, determinatoare de minerale si roci si caiete de laborator pe care le-a publicat pentru fiecare etapă a procesului didactic. A dezvoltat un învătământ interactiv bazat pe dezbateri si urmat de aplicatii practice, pe teren (în toate zonele din tară). Pentru aceste aplicatii (field trip-uri) a publicat ghiduri geologice. După 1990, a stabilit legături profesionale şi schimburi interuniversitare cu profesorii R. Weimer (Denver, SUA) şi H. Reading (Oxford,UK), E. Salje (Cambridge, UK), J. Zemann (Viena, Austria).

2 Este conducător ştiinţific de doctorat din 2003 si a fost director al Şcolii doctorale de Geologie ( ) la Universitatea din Bucuresti. În domeniul de îndrumare, Petrologie-Sedimentologie, a acordat 18 titluri de doctor în stiintele Pământului Geologie si a coordonat două proiecte internationale: Dezvoltarea studiilor de doctorat în domeniul sedimentologiei si stratigrafiei ( ) (fonduri externe 70%); colaborare Italia- Franta si Reconsiderări sedimentologice în Carpati. cu Universităti din Slovakia şi Polonia, din ). Activitatea ştiinţifică a vizat un spectru larg de probleme: mineralogia feldspaţilor, granitoidele de la Ogradena (Banat), masivul alcalin de la Ditrău (Carpaţii Orientali), domeniul sedimentologiei şi petrografiei rocilor sedimentare (siliciclastite, analize secvenţiale, reconstituiri de arii sursă şi sisteme depoziţionale). A efectuat cercetări aplicative în domeniul resurselor minerale şi al celor energetice (hidrocarburi, cărbuni) în Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali, Munţii Apuseni şi Dobrogea, materializate în 97 de articole ştiinţifice, 2 monografii, 6 ghiduri de teren, 59 de rapoarte geologice (granturi), pentru societăţi comerciale şi companii naţionale. A susţinut 78 de comunicări la simpozioane şi congrese internaţionale, publicate atât în ţară, cât şi peste hotare. Lucrări stiintifice în publicatii nationale si internationale; rezultate, contributii originale: a) În domeniul Sedimentologiei si Petrologiei sedimentare A elaborat conceptul de Petrologie comparată şi a stabilit criteriile necesare în reconstituirea ariilor sursă (impact: deschiderea de noi perspective în conturarea provinciilor distributive şi a potenţialului metalogenetic si oleogenetic al sedimentelor generate pentru Bazinul Transilvaniei, Dobrogea şi Bazinul Getic). A stabilit noi repere mineralogice (prin feldspaţi şi litoclaste) de orizontare stratigrafică (impact: descifrarea relaţiilor tectonice dintre diferite unităţi geologice. A stabilit corelaţii cu valoare de predicţie între parametri granulometrici şi structurali ai unui depozit sedimentar (impact: fixarea zonelor de concentrare a unor paleoplacersuri aurifere; cazul Cândesti). A dezvoltat conceptul de tectofacies (impact: premise noi pentru corelarea formaţiunilor sedimentare din zonele orogene carpatice cu cele din Alpi). A ierarhizat criteriile (şi, implicit, metodele) necesare reconstituirilor climatice şi a sintetizat, prin studii de caz, megasecvenţele reprezentative (Global Change) (impact: previziuni climatice). b) În domeniul Petrologiei magmatice si metatmorfice A demonstrat originea anatectică a granitoidelor şi a conturat noi etape de evoluţie şi, implicit, noi mecanisme genetice pentru corpurile alcaline (Strineac şi Cărbunaria) şi calcoalcaline (banatitice) cu care acestea se asociază (impact: fundamentarea unor proiecte de prospecţiune şi explorare geologic. Prin examenul feldspaţilor din Masivul Ditrău, a argumentat zonalitatea şi, respectiv, continuitatea în adâncime a masivului (impact: stabilirea directiilor de extindere a unor lucrări de explorare în zonă). A descifrat structura în compartimente a Masivului Ditrău (impact: realizarea controlului si localizării mineralizaţiilor de TR şi molibden). c) În domeniul Resurselor minerale (prin grant-uri CNCSIS, ANRM sau Ministerul Economiei) A întocmit o bază de date privind distribuţia şi calităţile resurselor nemetalifere si metalifere din spaţiul carpatic si a elaborat criteriile de reevaluare a lor în acord cu noile concepte din geologie si cu cerintele UE de valorificare a acestora (impact: 2

3 concretizarea rezultatelor în concluziile Proiectelor pe care le-a coordonat si în tratatul Resursele minerale ale României, 2015). A elaborat noi modele de facies (sisteme depozitionale) utile în reconsiderarea geometriilor depozitionale si, implicit, a rezervoarelor de hidrocarburi din Carpatii Orientali (cazul Formatiunii de Kliwa) si din Platforma Moesică; a argumentat rolul parametrilor mineralogici (argile/carbonati/feldspati) în dinamica hidrocarburilor (impact: evaluarea rezervelor de titei si gaze). Rezultatele acestor cercetări se regăsesc în Raportul CENTGAS: Resurse de gaze naturale din zăcăminte neconvenţionale potenţial şi valorificare (2013), elaborat de Comitetul National Român al Consiliului Mondial al Energiei si în lucrările stiintifice publicate. Managementul Proiectelor (Director de Proiecte Granturi, câstigate prin licitatie) Lista proiectelor pe care le-a coordonat din 2001 cuprinde 31 de pozitii. În cadrul lor, a finalizat cu elaborarea de lucrări sau a coordonat proiecte cu deschidere internatională, ca de exemplu Studii paleomagnetice şi sedimentologice în Carpaţii Româneşti cu Universität zu Koln, Geologisches Institut, din ; Harta paleomediilor depoziţionale din Europa, regiunea Paratethysiana; colaborări cu Univ. din Amsterdam, Olanda, din ; Studii doctorale în Sedimentologie şi Stratigrafie, cu Univ. din Italia, Franţa, din , Reconsiderari sedimentologice în Carpati cu Univ. din Slovakia şi Polonia, din Activitatea în Academia Română. Devenit membru al Sectiei de Stiinte Geonomice, Prof. Anastasiu a avut o activitate în cadrul Academiei Române care a însemnat o participare permanentă la publicatiile Academiei, precum si o prezentă constantă la evenimente stiintifice, în comisii si în proiecte ale acesteia. În cadrul Sectiei de Stiinte Geonomice, a referat lucrări stiintifice propuse pentru publicare sau pentru Premiile AR, a participat la dezbateri, mese rotunde sau conferinte stiintifice. Este membru al Comisiei de redactare a Strategiei de dezvoltare a României ( ) si a coordonat si elaborat, în cadrul Proiectului 2, capitolul privind Resursele subsolului. a) Articole în Revista Academica În perioada , a publicat în Revista Academica un număr de 13 articole acoperind o arie largă de probleme: din istoria membrilor Sectiei de Stiinte Geonomice, a Societătii de Geologie a României, alocutiuni la aniversări si comemorări, noutăti stiintifice din domeniul resurselor minerale, a geologiei petrolului, a resurselor neconventionale, a hazardelor geologice si schimbărilor climatice. b) Articole-studii în Proceedings of the Romanian Academy Rezultate ale unor date analitice, investigatii mineralogice si evaluări privind potentialul oleogen si gazeifer al unor formatiuni geologice din Carpati si Platforma Moesică au fost comentate în patru articole publicate în revista Proceedings of the Romanian Academy, Series B, din 2002, 2013, 2015 si

4 c) Cărti publicate de Editura Academiei Române În calitate de autor, coordonator sau editor, contributiile sale se regăsesc în tratate publicate după 2007 la Editura Academiei Române. Acestea se încadrează într-o problematică variată si de interes academic. În 2007, Sisteme depozitionale Analize secventiale în Carpati si Dobrogea (603 pag.), un tratat cu caracter monografic privind conceptul de Sistem depozitional, alături de sinteze ale rezultatelor stiintifice din unele studii de caz. În 2015, coordonator si autor (în colaborare) al tratatului Resursele minerale ale României vol. I Minerale industriale si roci utile (540 pag.). d) Participare în Proiecte ale AR Profesorul Anastasiu activează în Comisiile de lucru a două Proiecte ale AR: 1. Regionalizarea României (coord. Victor Voicu, Secretar general al AR) cu responsabilităti privind Resursele subsolului din fiecare judet, si 2. Resursele naturale rezerve strategice, ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor viitoare (coordonator: Acad. Bogdan C. Simionescu); ANASTASIU N.- coord si autor la Subdomeniul 6 Resursele subsolului si Subdomeniul 7 Deseuri miniere. din mai 2015, pentru Strategia de dezvoltare a ROMÂNIEI în următorii 20 de ani (coord. Acad. Vlad I.V. (2015). Rezultatele sale se regăsesc în două volume publicate separat de Editura StudIS-Iasi. e) Evenimente stiintifice conferinte A participat la organizarea a sase evenimente legate de istoria petrolului în România, de schimbările climatice, de potentialul în resurse energetice neconventionale si a fost prezent la ele cu 6 comunicări. f) Interviuri si prezentă în Media La solicitările venite din partea Biroului de Relatii publice, a participat la emisiuni de TV si de Radio si la mai multe interviuri (Convorbiri cu Elena Solunca), publicate în ziarul Curentul (2004, 2009, 2010, 2012) si în revista Contemporanul (2015). Prezenţă internaţională: Proiecte, Congrese, Conferinte, Field trip-uri geologice Lecture tours and interuniversity programs ( ): Davos-geological workshop (2001); Sofia (2005, 2013); Kosice Tatra Granitoides workshop Slovacia (2006); Halifax Canada St. Mary, s University (2007); Shell Canada (June, 2007); IAS &SEPM Meeting: Alluvial Fans, 2007 Banff, Alberta, Canada, June, 15-22, 2007; AAPG Conference and Exhibition, Global Energy Cape Town, South Africa, oct., 2008; Santos Company, Ocean Coast, Field trip, Australia, dec. ian., ; Adelaide University (Prof. Nick Lemon), Field trip Eocene Australia (2009); Haga Amsterdam (Prof. Matenco, Prof. Fabian), Olanda (2008); Paris Malmaison AAPG Conf. (2009); Reykjavík - Glacier and Volcano fields trip Islanda (2011); Brussels Shale Gas a Debate UE Parliament (2012); Seoul Korea, Hongik University, Wonju Chiaksan National Park Geology (2013); Houston USA, SEG Conf. - Exibition (2013); Warsaw Shale Gas Conf. (2014); Copenhagen Shale Gas - fracking workshop (2015). Distincţii: Laureat al Premiului,,Gr. Cobălcescu" al Academiei Române (1976), Ordinul Naţional,,Steaua României în grad de ofiţer (1 Dec nr. 525). Membru al asociaţiilor profesionale: International Association of Sedimentologists (IAS) ( ), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) ( ) Societatea Geologică a României (1990-în prezent), Societatea de Mineralogie si 4

5 Petrografie a Mediului L. Mrazec (din 1990, presedinte în perioada ), Asociatia Geologilor de Petrol din România (RAPG) ( ), IGCP: 245, 356 (Mineral resources Alpine Metallogeny in the Carpato-Balkan Region), Inernational Union of Geological Science, membru în Comisia de Istoria Geologiei (INHIGEO) (din 2006-în prezent), cu două Rapoarte de tară Newsletter No: 39 for 2006, and No: 40 for 2007). Responsabilităţi insituţionale: Seful Catedrei de Mineralogie ( si din ), Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizică, Directorul Scolii doctorale de geologie ( ), Universitatea din Bucuresti, Presedintele Societătii Geologice a României (nov. 2001, reales în nov ), Vicepresedinte al Asociatiei Geologilor de Petrol din România (RAPG) ( ), Council Member of Geological Review of Romanian Academy and Studia a Geological Review of Cluj Babes- Bolyai University, Membru expert evaluator în Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, MEN, si din 2012 al CN Validare Titluri Diplome Universitare, Membru în Comitetul National al Geologilor din România Academia Română, Membru în Comisia de evaluare a Grant-urilor Academiei Române ( ), Min. Educatiei Nationale, Membru în Comisia pentru Elaborarea Strategiei Naţionale în domeniul CDI pentru perioada , bazată pe elementele unei planificări strategice (ROST). Panel 7 stiintă, cercetare fundamentală, Membru în panelul de expers al siteurilor Shale Gas Europe si Energy Policy Group (din 2013-în prezent.), Editor for the Elsevier Editorial System (EES) (2015), Delegat al AR în Comisia de redactare a Strategiei pentru Industria minieră (Ministerul Economiei) si a Strategiei energetice (Ministerul Energiei) ( ) (2016). Decizia Secţiei: Propunere aprobată de Secţie la data de prin vot secret: voturi exprimate = 4; voturi pentru = 3; voturi contra = 1; abţineri = 0. Propunere discutată... Se va anexa o selecţie de 12 lucrări majore din lista publicaţiilor (referinţe bibliografice complete, alese de candidat) Data: Semnătura preşedintelui secţiei Acad. Nicolae Panin 5

6 Lista cu 12 lucrări reprezentative 1. ANASTASIU N., (2006),What are the "Green Clasts" of the Carpathian Flysch? a Petrographic Reconsideration - in Mesozoic and Cenozoic vertrebrates and Paleoenvironments. Ed. By Zoltan Csiki. Ars Docendi, Bucuresti. pp ANASTASIU N., (2007), Workshop: Cercetări multidisciplinare privind hazardele naturale. Studiu de caz: Producerea fenomenului tsunami în Marea Neagră Depozite tsunamis sau depozite de furtună? O dilemă! Tsunami or Storm Deposits? An overview. PROFET - GeoEcoMarina, 7 sept ANASTASIU N., (2016), Standard Source Rocks in the Romanian Petroleum System An Overview. Proc.Rom.Acad.,Series B, Vol.15, 18 p. in print. 4. CONSTANTINESCU E., ANASTASIU N. (coordonatori si autori), (2015), Resursele minerale ale României, vol. I Minerale industriale si roci utile. Editura Academiei Române, Bucuresti, 549 pag. 5. ANASTASIU N., DRĂGAN E., ROBAN R.D. (2002), Diageneza rezervoarelor de hidrocarburi. Ars Docendi, Bucuresti, 282 p. 6. ANASTASIU N., POPA M., ROBAN R.D. (2007), Sisteme depozitional Analize secventiale în Carpati si Dobrogea. Editura Academiei, Bucuresti, 603 pag. 7. ANASTASIU N., POPA M., DRĂGAN E., ROBAN R. (2002), Quartz-sandy Foramtions from the Carpathians and afferent areas on properties as application in the oil industry. Rom. Journal of Mineral Deposits, vol 80, Inst. Geol. Romania, pp ANASTASIU N., POPA M., MAN-VIZITIU LUISA (2008), Evaporite facies in the Badenian Formations from the Teleajen Valley. Sixth National Symposium on Economic Geology -Rocksalt and other non-metalliferous deposits, 4-6 sept, Sovata, in Romanaian Journal of Mineral Deposits, vol.83, IGR, pp ANASTASIU, N., R.-D. ROBAN, M. POPA, ALEXANDRA ECLĂMAN (2013), Black Shales Facies from Audia Formation (The Eastern Carpathians) A Shale Gas Potential. Proc. Rom. Acad.,Series B.Vol.15. p Issue 1, Bucharest. 10. ANASTASIU N., BRÂNZILĂ M. (2014), Slate Formations with Gas Potential in the Eastern Carpathians. Rom. J. Mineral Deposits, vol. 87, no.1, ISSN , pp , Bucuresti. 11. ANASTASIU N., BRÂNZILĂ M., SEGHEDI ANTONETA, TABĂRĂ D. (2015), Shale Gas Potential of the Romanian Platform Units. Regional Energy Forum (FOREN, 2014, 12 th Edition). Proceedings of the Romanian Academy, serie B, 17(2), pp POPESCU B. and ANASTASIU N. (2016), An Overview of Unconventional Resources of Romania. Pending challenges (35 pag.). Cap. In Springer book series: The Handbook of Environmental Chemistry; Book title: Shale Gas: Ecology, Politics, Economy (in print). 6