See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade"

Transcription

1 EESTI STANDARD EVS-EN 62106:2010 Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2011 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2010 Raadioandmeedastussüsteemi (RDS) spetsifikatsioon VHF/FM raadioringhäälingule raadiosagedusvahemikus 87,5 MHz kuni 108,0 MHz Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 to 108,0 MHz (IEC 62106:2009)

2 EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on Euroopa standardi EN 62106:2009 Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 to 108,0 MHz ingliskeelse teksti identne tõlge eesti keelde ning tõlgendamise erimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest, omab sama staatust, mis jõustumisteate meetodil vastuvõetud originaalversioon, on kinnitatud Eesti Standardikeskuse käskkirjaga nr 264, jõustub sellekohase teate avaldamisel EVS Teataja aasta jaanuarikuu numbris. Standardi tõlkis Oliver Gailan, tehnilise ekspertiisi teostas Alo Einla, käesoleva standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 3 Telekommunikatsioonitehnika. Standardi tõlke koostamisettepaneku esitas EVS/TK 3, standardi tõlkimist korraldas Eesti Standardikeskus ning rahastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Standardi tõlke teksti on lisatud parandus, mille IEC avaldas standardile IEC 62106:2009 mais Vastav parandus lisa D jaotises D.7 on tähistatud sümbolitega. Euroopa standardimisorganisatsioonide poolt rahvuslikele liikmetele Euroopa standardi EN 62106:2009 teksti kättesaadavaks tegemise kuupäev on Date of Availability of the European Standard EN 62106:2009 is Käesolev standard on eestikeelne [et] versioon Euroopa standardist EN 62106:2009. Teksti tõlke avaldas Eesti Standardikeskus ja see omab sama staatust ametlike keelte versioonidega. This standard is the Estonian [et] version of the European Standard EN 62106:2009. It was translated by Estonian Centre for Standardisation. It has the same status as the official versions. ICS Vastuvõtu- ja saateseadmed; Televisiooni- ja raadiolevi; IT rakendused muudel aladel Võtmesõnad: elektri-, sagedusmodulatsioon, lülikihid, märgistamine, sõnumid, modulatsiooni parameetrid, füüsilised kihid, esituskihid, raadioandmeedastussüsteemid, raadioside, RDS, seansikiht, raadioringhääling, spetsifikatsioon (heakskiitmine), VHF Hinnagrupp XC Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata on keelatud. Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega: Aru 10, Tallinn, Eesti; Telefon: ; E-post: II

3 EUROOPA STANDARD EUROPEAN STANDARD EN NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM December 2009 ICS ; ; Supersedes EN 62106:2001 English version Specification of the Radio Data System (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 MHz to 108,0 MHz (IEC 62106:2009) Spécification du système de radiodiffusion de données (RDS) pour la radio à modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz à 108,0 MHz (CEI 62106:2009) Spezifikation des Radio-Daten-Systems (RDS) für den VHF/FM Tonrundfunk im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108,0 MHz (IEC 62106:2009) This European Standard was approved by CENELEC on CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung Central Secretariat: rue de Stassart 35, B Brussels 2009 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members. Ref. No. EN 62106:2009 E

4 SISUKORD EN 62106:2009 EESSÕNA KÄSITLUSALA NORMIVIITED LÜHENDID JA KOKKULEPPED ANDMEKANALI MODULATSIOONI KARAKTERISTIKUD (füüsiline kiht) Üldist Abikandja sagedus Abikandja faas Abikandja nivoo Modulatsioonimeetod Taktsagedus ja edastuskiirus Diferentsiaalkodeerimine Andmekanali spektri kujundamine PÕHIRIBA KODEERIMINE (andmelülikiht) Põhiriba kodeerimise struktuur Bittide edastamise järjekord Veakaitse Blokkide ja gruppide sünkroniseerimine SÕNUMIVORMING (seansi- ja esituskihid) Adresseerimine Põhimõtted Peamised omadused Grupitüübid Avatud andmekanal / Rakenduste identifitseerimine Grupitüüpide kodeerimine Informatsiooni kodeerimine Juhtimisinformatsiooni kodeerimine Informatsiooni kodeerimine ja kasutamine kuvamiseks Kellaaja ja kuupäeva kodeerimine (CT) Läbipaistvate andmekanalite (TDC) informatsiooni kodeerimine Omatarbe rakenduste (IH) informatsiooni kodeerimine Raadiootsingu (RP) kodeerimine Hädaolukorra hoiatussüsteemide (EWS) kodeerimine FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS Alternatiivsete sageduste loend (AF) Kellaaeg ja kuupäev (CT) Identifitseerimine ja dünaamiline PTY indikaator (PTYI) Laiendatud riigikoodid (ECC) Laiendatud teiste võrkude teated (EON) Hädaolukorra hoiatussüsteem (EWS) Omatarbe rakendused (IH) Muusika-kõne lülitus (MS) Avatud andmete rakendused (ODA) Programmi identifitseerimine (PI) Programmiüksuse number (PIN) Programmiteenuse nimi (PS) Programmitüüp (PTY) Programmitüübi nimi (PTYN) Raadiootsing (RP) Raadiotekst (RT) Laiendatud raadiotekst (ert) Raadiotekst pluss (RT+) Liiklusteadete identifitseerimine (TA) Läbipaistvad andmekanalid (TDC) Liiklussõnumi kanal (TMC) Liiklusprogrammi identifitseerimine (TP)

5 8 MÄRGISTAMINE Lisa A (normlisa) Grupi ja bloki sünkroniseerimiseks kasutatavad nihkesõnad Lisa B (teatmelisa) Modifitseeritud lühendatud tsükkelkoodi teooria ja rakendamine Lisa C (teatmelisa) Grupi ja bloki sünkroniseerimise teostamine, kasutades modifitseeritud lühendatud tsükkelkoodi Lisa D (normlisa) Identifitseerimiskoodid ja laiendatud riigikoodid Lisa E (normlisa) Põhilised ja laiendatud RDS märgistikud Lisa F (normlisa) Programmitüübi koodid Lisa G (teatmelisa) Kellaaja ja kuupäeva teisenduse reeglid Lisa H (teatmelisa) ARI (Autofahrer-Rundfunk-Information) süsteem õpetamine Lisa J (normlisa) Keele identifitseerimine Lisa K (teatmelisa) RDS logo Lisa L (informatiivne) Avatud andmete registreerimine Lisa M (normlisa) Raadiootsingu kodeerimine (RP) Lisa N (normlisa) Riigikoodid ja laiendatud riigikoodid riikidele, mis asuvad väljaspool Euroopa ringhäälingu ala Lisa P (normlisa) Raadiotekst pluss (RT+) informatsiooni kodeerimine Lisa Q (normlisa) Laiendatud raadioteksti (ert) kodeerimine Lisa R (teatmelisa) RBDS USA-s Lisa S (normlisa) Nimekiri RDS-ile omastest lühenditest Kasutatud kirjandus Joonis 1 Raadiosaatja raadioandmeseadme blokkskeem Joonis 2 Tüüpilise raadioandmete vastuvõtja / dekooderi blokkskeem Joonis 3 Kirjeldatud raadiosaatja või vastuvõtja andmekujundusfiltri amplituudkarakteristik Joonis 4 Kombineeritud raadiosaatja ja vastuvõtja andmekujundusfiltrite amplituudkarakteristik Joonis 5 Kahend-faaskodeeritud raadioandmesignaalide spekter Joonis 6 Üksiku kahend-faaskodeeritud sümboli ajafunktsioon Joonis 7 57 khz raadioandmesignaalid Joonis 8 Põhiriba kodeerimise struktuur Joonis 9 Sõnumivorming ja adresseerimine Joonis 10 ODA tüüp A grupid Joonis 11 ODA tüüp B grupid Joonis 12 Põhihäälestus- ja lülitusinformatsioon Tüüp 0A grupid Joonis 13 Põhihäälestus- ja lülitusinformatsioon Tüüp 0B grupid Joonis 14 Programmiüksuse number ja aeglased märgendkoodid Tüüp 1A grupp Joonis 15 Programmiüksuse number Tüüp 1B grupp Joonis 16 Raadiotekst Tüüp 2A grupp Joonis 17 Raadiotekst Tüüp 2B grupp Joonis 18 Avatud andmete rakenduste identifitseerimine Tüüp 3A grupid Joonis 19 Avatud andmed Tüüp 3B grupid Joonis 20 Kellaaja ja kuupäeva edastamine Tüüp 4A grupp Joonis 21 Avatud andmed Tüüp 4B grupp

6 Joonis 22 Läbipaistvad andmekanalid Tüüp 5A grupp Joonis 23 Läbipaistvad andmekanalid Tüüp 5B grupp Joonis 24 Omatarbe rakendused Tüüp 6A ja 6B grupp Joonis 25 Raadiootsing Tüüp 7A grupp Joonis 26 Tüüp 7B grupp Joonis 27 Liiklussõnumi kanal - Tüüp 8A grupp Joonis 28 Avatud andmed Tüüp 8B grupp Joonis 29 EWS Sõnumi bittide jaotus Tüüp 9A grupp Joonis 30 Avatud andmed Tüüp 9B grupp Joonis 31 Programmitüübi nimi PTYN Tüüp 10A grupp Joonis 32 Avatud andmed Tüüp 10B grupp Joonis 33 Avatud andmed Tüüp 11A ja 11B grupid Joonis 34 Avatud andmed Tüüp 12A ja 12B grupid Joonis 35 Laiendatud raadiootsingu informatsioon Tüüp 13A grupp Joonis 36 Avatud andmed Tüüp 13B grupp Joonis 37 Laiendatud teiste raadiovõrkude teated Tüüp 14A grupid Joonis 38 Laiendatud teiste raadiovõrkude teated Tüüp 14B grupid Joonis 39 Avatud andmed Tüüp 15A grupp Joonis 40 Kiirpõhihäälestus- ja lülitusinformatsioon Tüüp 15B grupp Joonis 41 Tüüp 1A gruppide bloki 3 struktuur Joonis 42 Tüüp 14A gruppide variandi 12 bloki 3 struktuur (linkimisinformatsioon) Riigisisene link 46 Joonis 43 Tüüp 14A gruppide variandi 12 bloki 3 struktuur (linkimisinformatsioon) Rahvusvaheline link 47 Joonis 44 Tüüp 1A variandi 7 bloki 3 struktuur EWS informatsiooni edastava programmi identifitseerimiseks Joonis B.1 Lühendatud põhitsükkelkoodi genereeriv maatriks kahendesituses Joonis B.2 Kooderi nihkeregistri teostamine Joonis B.3 Lühendatud põhitsükkelkoodi paarsuskontrollmaatriks Joonis B.4 Dekoodri teostamine nihkeregistri abil Joonis C.1 Grupi ja bloki sünkroniseerimise tuvastamise ahel Joonis D.1 PI struktuur Joonis D.2 Tüüp 1A gruppide bloki 3 variandi 0 struktuur (laiendatud riigikoodid) Joonis D.3 Geograafiliste alade ja erinevate riikide jaoks kasutatavate sümbolite vastavus, kasutades näitena Euroopa ringhäälingualas asuvaid riike Joonis G.1 Teisendamise suunad modifitseeritud Juliuse kalendri (MJD) ja koordineeritud maailmaaja vahel (UTC) Joonis J.1 Keele identifitseerimiskoodide jaotus Joonis M.1 Tüüp 7A grupi sõnumivorming raadiootsingu jaoks Joonis M.2 Tüüp 7A grupi raadiootsing ilma lisasõnumita Joonis M.3 Tüüp 7A grupi raadiootsing 10-positsioonilise lisasõnumiga Joonis M.4 Tüüp 7A grupi raadiootsing 18-positsioonilise lisasõnumiga Joonis M.5 Tüüp 7A grupi raadiootsing tähtarvulise lisasõnumiga Joonis M.6 Tüüp 7A grupi raadiootsing rahvusvahelise 15-positsioonilise lisasõnumiga

7 Joonis M.7 Funktsioonide sõnum rahvusvahelises raadiootsingus Joonis M.8 1A grupi variant 0 koos PIN-iga Joonis M.9 1A grupi variant 2 koos PIN-iga Joonis M.10 1A grupi variandid ilma PIN-ita Joonis M.11 Tüüp 13A grupid Joonis M.12 Toonil põhinev sõnum Joonis M.13 Eripikkusega sõnumi esimene 7A grupp Joonis M.14 Tüüp 7A grupi riigisisene raadiootsing tähtarvulise lisasõnumiga Joonis M.15 7A grupi riigisisene raadiootsing muutuva pikkusega numbrilise lisasõnumiga Joonis M.16 Tüüp 7A grupi riigisisene raadiootsing funktsioonide muutuva pikkusega lisasõnumiga.117 Joonis M.17 Rahvusvahelise tähtarvulise sõnumi kaks esimest 7A gruppi Joonis M.18 Rahvusvahelise numbrilise sõnumi kaks esimest 7A gruppi Joonis M.19 Rahvusvahelise muutuva pikkusega numbrilise sõnumi kaks esimest 7A gruppi Joonis M.20 Liikluse maht, tipptund, kõnede arv = 0,10 kõnet/peiler/tund Joonis M.21 Liikluse maht, tipptund, kõnede arv = 0,067 kõnet/peiler/tund Joonis M.22 Liikluse maht, tipptund, kõnede arv = 0,05 kõnet/peiler/tund Joonis P.1 Kategooria Üksus RT+ info (vaata tabel P.2) lisatakse programmielementidele Üksus 1 ja Üksus Joonis P.2 Kategooria Üksus RT+ info lisatakse programmielementidele Üksus 1 ja Üksus 2, kuid mitte programmielemendile Uudised (News) Joonis P.3 Kategooria Üksus RT+ info lisatakse ainult programmielemendile Üksus 1, kuid mitte programmielemendile Jutt (Talk) Joonis P.4 Grupi 3A bittide jaotus (sõnumibitid ja AID) Joonis P.5 Rakenduste grupi sõnumibittide kodeerimine Joonis Q.1 ert informatsioonielemendid Joonis Q.2 Grupi 3A bittide jaotus (sõnumibitid ja AID) Joonis Q.3 Rakenduse grupi sõnumibittide kodeerimine Tabel 1 Kodeerimisreeglid Tabel 2 Dekodeerimisreeglid Tabel 3 Grupitüübid Tabel 4 Põhifunktsioonide korduskiirused Tabel 5 Gruppide korduskiirused Tabel 6 Tüüp 3A grupis signaliseeritud ODA grupi kättesaadavus Tabel 7 STY koodid Tabel 8 TP ja TA koodid Tabel 9 Bittide d 0 kuni d 3 tähendused Tabel 10 VHF kooditabel Tabel 11 Eritähenduste kooditabel Tabel 12 Kooditabelid vastavalt ITU regioonidele Tabel A.1 Nihkesõnade koodid Tabel B.1 Nihkesõnade sündroomid, kasutades joonisel B.3 toodud maatriksit

8 Tabel C.1 Nihkesõnade sündroomid grupi ja bloki sünkroniseerimiseks Tabel D.1 PI koodi struktuur Tabel D.2 ECC jaoks kasutatavad sümbolid ja PI koodid Euroopa ringhäälinguala riikidele Tabel D.3 Katteala koodid Tabel D.4 Programmi viitenumbri koodid Tabel D.5 PI koodid väikese võimsusega lähitoimesaatjatele Tabel E.1 RDS põhimärgistik Tabel E.2 RDS laiendatud märgistik, ainult ert jaoks Tabel F.1 Programmitüübi koodid ja neile vastavad terminid kuvamiseks Tabel G.1 Kasutatavad sümbolid Tabel J.1 Keele identifitseerimiskoodid Tabel M.1 Peileri grupikoodid Tabel M.2 Lisasõnumite koodid Tabel M ja 18-positsiooniliste sõnumite raadiootsingu segmendi aadressikoodid Tabel M.4 Tähtarvuliste sõnumite raadiootsingu segmendi aadressikoodid Tabel M.5 Rahvusvaheliste 15-positsiooniliste sõnumite raadiootsingu segmendi aadressikoodid 101 Tabel M.6 Raadiootsingu segmendi aadressikoodid funktsioonide sõnumitele Tabel M.7 Alatüübi koodid Tabel M.8 Gruppi määravad koodid Tabel M.9 Tsüklivaliku koodid Tabel M.10 Sõnumite järjestamise koodid Tabel M.11 Sõnumitüüpide koodid Tabel M.12 Kontrollbaidi kirjeldus Tabel M.13 Raadiootsingu korduslipu kasutamine Tabel M.14 Tähtarvuliste sõnumite raadiootsingu segmendi aadressi koodid Tabel M.15 Raadiootsingu segmendi aadressi koodid muutuva pikkusega numbrilistele lisasõnumitele. 116 Tabel M.16 Raadiootsingu segmendi aadressi koodid funktsioonide muutuva pikkusega lisasõnumile. 117 Tabel M.17 Aadressi teavitamine (50 bitti) Tabel M.18 Aadressi teavitamine (25 bitti) Tabel M.19 Z3 paarsuse seos Tabel P.1 RT+ infoelemendid Tabel P.2 Koodinimekiri ja RT/eRT sisu tüüp RT+ klass kirjeldus

9 EN 62106:2009 EESSÕNA IEC tehnilise komitee TC 100 (Audio, video and multimedia systems and equipment) alamkomitee Technical area 1: Terminals for audio, video and data services and content poolt koostatud dokumendi 100/1454/CDV, tulevase IEC teise väljaande tekst esitati IEC ja CENELEC-i paralleelsele hääletusele ja võeti CENELEC-i poolt vastu kui EN Käesolev Euroopa standard asendab standardi EN 62106:2001. Põhilised muudatused võrreldes standardiga EN 62106:2001 on toodud järgnevalt. RDS riigikoodide, sealhulgas laiendatud riigikoodide nimekiri on uuendatud lisades D ja N; Lisa E, mis sisaldab RDS-is kasutatavate tähemärkide kooditabeleid, on uuendatud; Raadiotekst pluss on lisas P uue funktsioonina lisatud; Laiendatud raadiotekst on lisas Q uue funktsioonina lisatud. Kindlaks on määratud järgmised kuupäevad: viimane tähtpäev Euroopa standardi kehtestamiseks riigi tasandil identse rahvusliku standardi avaldamisega või jõustumisteatega kinnitamisega (dop) viimane tähtpäev Euroopa standardiga vastuolus olevate rahvuslike standardite tühistamiseks (dow) Lisa ZA on lisatud CENELEC-i poolt. Jõustumisteade Rahvusvahelise standardi IEC 62106:2009 tekst kiideti CENELEC-i poolt Euroopa standardina heaks ilma igasuguste muudatusteta. 7

10 1 KÄSITLUSALA Käesolev rahvusvaheline standard kirjeldab raadioandmeedastussüsteemi (Radio Data System RDS), mis võib üle kanda nii stereofoonilisi (piloot-toonsüsteem) kui ka monofoonilisi programme (vaata jaotis 2 Normiviited ITU-R soovitused BS ja BS 643-2) ja on kavandatud rakendusena VHF/FM raadioringhäälingu saadetele raadiosagedusvahemikus 87,5 MHz kuni 108,0 MHz. RDS-i põhieesmärk on võimaldada FM vastuvõtjatele täiendatud funktsionaalsust ja muuta neid tarbijasõbralikumaks, kasutades selleks funktsioone, nagu programmi identifitseerimine, programmiteenuse nime ekraanile kuvamine, ja võimaldada automaatset häälestust kaasaskantavatele- ja autoraadiotele. Vastavat põhihäälestuse ja lülitusinformatsiooni rakendatakse tüüp 0 grupiga (vaata ) ja erinevalt teistest võimalikest RDS-i funktsioonidest ei ole see valikuline. 2 NORMIVIITED Järgnevalt loetletud dokumendid on vajalikud käesoleva dokumendi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. ISO/IEC 10646, Information technology Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) ISO (all parts), Traffic and Traveller Information (TTI) TTI messages via traffic message Coding (TMC) ITU-R Recommendation BS.450-3, Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF ITU-R Recommendation BS.643-2, System for automatic tuning and other applications in FM radio receivers for use with the pilot-tone system ITU-T Recommendation E.212, For the three digit Mobile Country Codes used in Annex M of this RDS specification refer to Complement to ITU-T Rec. E.212 (05/2004) published by ITU Geneva as Annex to ITU Operational Bulletin 897, dated US NRSC-4-A, National Radio Systems Committee NRSC-4-A: United States RBDS standard ETSI EN , Digital Audio Broadcasting (DAB); VHF/FM broadcasting: cross referencing to simulcast DAB services by RDS-ODA LÜHENDID JA KOKKULEPPED Käesolevas dokumendis kasutatakse järgmiseid mõisteid ja määratlusi. 3.1 AM amplituudmodulatsioon (ringhääling) 3.2 ARI Autojuhi-ringhäälinguinformatsioon (Autofahrer-Rundfunk-Information), vaata lisa H 3.3 FM sagedusmodulatsioon (ringhääling) 3.4 grupitüüp ja versioon RDS kasutab 16 andmegruppi, 0 kuni 15, igaüks kas versiooniga A või B. Teatud grupi ja teatud versiooni kombinatsiooni kutsutakse seega grupitüübiks, näiteks 0A või tüüp 0A grupp. Näiteks tüüp 0 grupp tähendab andmegrupi 0 versiooni A ja B. 8

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 60966-2-6:2009 Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz,

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 8015:2011 Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Alused. Käsitlusviisid, põhimõtted ja reeglid Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13888:2009 Grout for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and designation EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-EN 13888:2009

More information

EESTI STANDARD EVS-EN :2009

EESTI STANDARD EVS-EN :2009 EESTI STANDARD Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 3-1: Blank detail specification for semi-flexible coaxial cable assemblies EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN 60966-3-

More information

This document is a preview generated by EVS. Textiles - Tests for colour fastness - Part E02: Colour fastness to sea water (ISO 105-E02:2013)

This document is a preview generated by EVS. Textiles - Tests for colour fastness - Part E02: Colour fastness to sea water (ISO 105-E02:2013) EESTI STANDARD EVS-EN ISO 105-E02:2013 Textiles - Tests for colour fastness - Part E02: Colour fastness to sea water (ISO 105-E02:2013) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 62002-2:2008 Mobile and portable DVB-T/H radio access -- Part 2: Interface conformance testing Mobile and portable DVB-T/H radio access -- Part 2: Interface conformance testing EESTI

More information

EESTI STANDARD EVS-EN :2010

EESTI STANDARD EVS-EN :2010 EESTI STANDARD EVS-EN 60444-11:2010 Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 11: Standard method for the determination of the load resonance frequency fl and the effective load capacitance

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 28762:2010

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 28762:2010 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 28762:2010 Vitreous and porcelain enamels - Enamel coatings applied to steel for writing surfaces - Specification (ISO 28762:2010) EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 286-2:2010

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 286-2:2010 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 286-2:2010 Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD Betoonvalmistooted. Tugiseinaelemendid Precast Concrete Products - Retaining wall elements EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard sisaldab Euroopa standardi EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15302:2008 Raudteealased rakendused. Meetodid koonilisuse ekvivalendi määramiseks Railway applications - Method for determining the equivalent conicity EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and related standards EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 10223-1:2012 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 1: Zinc and zinc-alloy coated steel barbed wire EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15037-2:2009+A1:2011 Betoonvalmistooted. Tala-plokk-vahelaesüsteemid. Osa 2: Betoonblokid Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 2: Concrete blocks EESTI

More information

EESTI STANDARD EVS-EN :2009

EESTI STANDARD EVS-EN :2009 EESTI STANDARD EVS-EN 15037-2:2009 Betoonvalmistooted. Tala-plokk-vahelaesüsteemid. Osa 2: Betoonblokid Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 2: Concrete blocks EESTI STANDARDI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 14457:2012 Dentistry - Handpieces and motors (ISO 14457:2012) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN ISO 14457:2012 sisaldab Euroopa standardi EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3098-3:2000 Technical product documentation - Lettering - Part 3: Greek alphabet EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 3098-3:2000 sisaldab

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 60745-2-2:2010 Käeshoitavad mootoriga elektrilised tööriistad. Ohutus. Osa 2-2: Erinõuded kruvikeerajatele ja mutrivõtmetele Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 9300-003:2012 Aerospace series - LOTAR - Long term archiving and retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 003: Fundamentals and concepts

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 10223-3:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 847-1:2013 Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools, circular saw blades EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 847-1:2013

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 1938-1:2015 Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 1: Plain limit gauges of linear size (ISO 1938-1:2015) EVS-EN ISO 1938-1:2015 EESTI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 12839:2012 Betoonvalmistooted. Piirdeaedade elemendid Precast concrete products - Elements for fences EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 12839:2012

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 50090-5-3:2016 Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5-3: Media and media dependent layers - Radio Frequency for HBES Class 1 EVS-EN 50090-5-3:2016 EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ENV 14237:2008 Textiles in the healthcare system EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ENV 14237:2008 sisaldab Euroopa standardi ENV 14237:2002 ingliskeelset

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3098-6:2000 Technical product documentation - Lettering - Part 6: Cyrillic alphabet EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 3098-6:2000

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 11426:2016 Jewellery - Determination of gold in gold jewellery alloys - Cupellation method (fire assay) (ISO 11426:2014) EVS-EN ISO 11426:2016 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1168:2006+A2:2009 Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid KONSOLIDEERITUD TEKST Precast concrete products - Hollow core slabs CONSOLIDATED TEXT EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 60495:2002 Single sideband power-line carrier terminals EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-EN 60495:2002 sisaldab Euroopa

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 12758:2011 Klaas ehituses. Klaasing ja õhuheli isolatsioon. Toote kirjeldused ja omaduste määramine Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product s and determination

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 898-1:2009 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1423:2012 Teemärgistusmaterjalid. Pealepuistematerjalid. Klaaskuulid, libisemisvastased materjalid ja nende kahe segud Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61108-3:2010 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Globalnavigation satellite systems (GNSS) - Part 3: Galileo - Receiver equipment - Performance requirements,

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16315:2014 Textiles - Silk woven fabrics for womenswear, silk squares, scarves and ties - Requirements and test methods EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 17161:2019 Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users EVS-EN 17161:2019 EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 11997-2:2013 Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions - Part 2: Wet (salt fog)/dry/humidity/uv light (ISO 11997-2:2013) EESTI STANDARDI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 60118-4:2015 Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements EVS-EN 60118-4:2015 EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :1999

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :1999 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 8826-1:1999 Tehnilised joonised. Veerelaagrid. Osa 1: Üldine lihtsustatud kujutamine Technical drawings - Rolling bearings - Part 1: General simplified representation EESTI STANDARDIKESKUS

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61000-4-6:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields EESTI STANDARDI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 14399-8:2018 High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 8: System HV - Hexagon fit bolt and nut assemblies EVS-EN 14399-8:2018 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61029-2-11:2012 Teisaldatavate mootorajamiga elektritööriistade ohutus. Osa 2-11: Erinõuded kombineeritud järkamis- ja lauasaagidele Safety of transportable motor-operated electric

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61108-1:2004 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS) - Part 1: Global positioning system (GPS) - Receiver equipment

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 19901-7:2013 Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61580-6:2013 Methods of measurement for waveguides -- Part 6: Return loss on waveguide and waveguide assemblies EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 14976:2005 Textiles - Mattress ticking - Specifications and test methods Textiles - Mattress ticking - Specifications and test methods EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

EESTI STANDARD EVS-EN :2011

EESTI STANDARD EVS-EN :2011 EESTI STANDARD EVS-EN 61000-4-21:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-21: Testing and measurement techniques - Reverberation chamber test methods EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 4535:2003 Vitreous and procelain enamels - Apparatus for determination of resistance to hot detergent solutions used for washing textiles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61935-1:2010 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in the standards series EN 50173

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 2338:1999 Karastamata terasest ja roostevabast austeniitterasest silindertihvtid Parallel pins, of unhardened steel and austenitic stainless steel EESTI STANDARDIKESKUS EESTI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13847:2001 Coal tar and pitch based binders and related products - Terminology and classification Coal tar and pitch based binders and related products - Terminology and classification

More information

EESTI STANDARD EVS-EN :2004. Filters using waveguide type dielectric resonators Part 2: Guidance for use

EESTI STANDARD EVS-EN :2004. Filters using waveguide type dielectric resonators Part 2: Guidance for use EESTI STANDARD EVS-EN 61337-2:2004 Filters using waveguide type dielectric resonators Part 2: Guidance for use EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN 61337-2:2004 sisaldab Euroopa standardi

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13186:2005 Feather and down - Specification for feather and down filled bedding articles Feather and down - Specification for feather and down filled bedding articles EESTI STANDARDIKESKUS

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1506:2007 Hoonete ventilatsioon Ümmarguse ristlõikega lehtmetallist õhutorud ja fitingud Mõõtmed Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 16278:2016 Health informatics - Categorial structure for terminological systems of human anatomy (ISO 16278:2016) EVS-EN ISO 16278:2016 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1505:2001 Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross section - Dimensions Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 622-5:2006 Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF) Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF) EESTI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16351:2015 PUITKONSTRUKTSIOONID. RISTKIHTLIIMPUIT. NÕUDED Timber structures - Cross laminated timber - Requirements EVS-EN 16351:2015 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 898-1:2013 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61023:2002 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Marine speed and distance measuring equipment (SDME) - Performance requirements - Methods of testing

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1870-5:2002+A1:2009 Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 5: Ketassaepingid/ülallõikamise järkamissaeseadmed KONSOLIDEERITUD TEKST Safety of woodworking machines

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 62153-4-7:2016 METALL-SIDEKAABLITE KATSETUSMEETODID. OSA 4-7: ELEKTROMAGNETILINE ÜHILDUVUS. SAGEDUSELE KUNI 3 GHz JA ÜLE SELLE ETTE NÄHTUD LIIDESTE JA KOOSTETE ÜLEKANDEIMPEDANTSI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 14219:2003 Hexagon bolts with flange with metric fine pitch thread - Small series Hexagon bolts with flange with metric fine pitch thread - Small series EESTI STANDARDIKESKUS EESTI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1870-6:2002+A1:2009 Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 6: Küttepuude ketassaagimisseadmed ja kaheotstarbelised küttepuude ketassaagimismasinad/ketassaepingid,

More information

Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 1: General principles

Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 1: General principles EESTI STANDARD EVS-EN ISO 5845-1:2000 Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 1: General principles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15016-1:2005 Tehnilised joonised Raudteealased rakendused Osa 1: Üldpõhimõtted Technical drawings - Railway applications - Part 1: General principles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI

More information

EESTI STANDARD EVS-EN :1999

EESTI STANDARD EVS-EN :1999 EEST STANDARD EVS-EN 25183-1:1999 Kontaktpunktkeevitus. Elektroodide üleminekupuksid, pistikkoonused 1:10. Osa 1: Kooniline kinnitus, koonus 1:10. Resistance spot welding - Electrode adaptors, male taper

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 50065-2-2:2003 Madalpinge-elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 khz kuni 148,5 khz. Osa 2-2: Häiringukindluse nõuded sagedusalal 95 khz kuni 148,5 khz töötavatele

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1943:2003 Self adhesive tapes - Measurement of static shear adhesion Self adhesive tapes - Measurement of static shear adhesion EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 14399-3:2005 High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 3: System HR - Hexagon bolt and nut assemblies High-strength structural bolting assemblies for preloading

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 50083-2:2012 Televisiooni-, heli- ja interaktiivse multimeedia signaalide kaabeljaotussüsteemid. Osa 2: Seadmete elektromagnetiline ühilduvus Cable networks for television signals,

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 19901-1:2015 Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 1: Metocean design and operating considerations (ISO 19901-1:2015) EVS-EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 55025:2008 Sõidukid, paadid ja sisepõlemismootorid. Raadiohäiringute tunnussuurused. Pardavastuvõtjate kaitse mõõtemeetodid ja - piirangud Vehicles, boats and internal combustion

More information

Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title blocks on drawing sheets

Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title blocks on drawing sheets EESTI STANDARD EVS-EN ISO 9431:2000 Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title blocks on drawing sheets EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61000-4-39:2017 Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-39: Testing and measurement techniques - Radiated fields in close proximity - Immunity test EVS-EN 61000-4-39:2017 EESTI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 16047:2005 Fasteners - Torque/clamp force testing Fasteners - Torque/clamp force testing EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13900-3:2003 Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 3: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3037:2007 Gofreeritud fiiberpapp. Põiksuunalise katkemistugevuse määramine (vahatamata serva meetod) Corrugated fibreboard - Determination of edgewise crush resistance (unwaxed

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 55032:2012 Multimeediaseadmete elektromagnetiline ühilduvus. Emissiooni piiramise nõuded Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements EESTI STANDARDI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 14583:2002 Hexalobular socket pan head screws Hexalobular socket pan head screws EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN IEC 60071-2:2018 Insulation co-ordination - Part 2: Application guidelines EVS-EN IEC 60071-2:2018 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN IEC 60071-2:2018

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 62272-2:2007 Digital Radio Mondiale (DRM) -- Part 2: Digital radio in the bands below 30 MHz - Methods of measurement for DRM transmitters Digital Radio Mondiale (DRM) -- Part 2:

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 6504-1:2006 Paints and varnishes - Determination of hiding power - Part 1: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints Paints and varnishes - Determination of hiding

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61996-1:2013 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne voyage data recorder (VDR) - Part 1: Performance requirements, methods of testing and required

More information

Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids

Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids EESTI STANDARD EVS-EN ISO 8560:2000 Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 12228:2002 Surfaces for sports areas - Determination of joint strength of synthetic surfaces Surfaces for sports areas - Determination of joint strength of synthetic surfaces EESTI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 150:2007 Raw, refined and boiled linseed oil for paints and varnishes - Specifications and methods of test Raw, refined and boiled linseed oil for paints and varnishes - Specifications

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 4628-6:2007 Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 10244-4:2001 Steel wire and wire products - Nonferrous metallic coatings on steel wire - Part 4: Tin coatings Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ISO 5223:2013 TERAVILJA SÕELAD Test sieves for cereals (ISO 5223:1995+ISO 5223:1995/Amd 1:1999) EVS-ISO 5223:2013 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-ISO

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 14579:2002 Hexalobular socket head cap screws Hexalobular socket head cap screws EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 55011:2016 TÖÖSTUS-, TEADUS- JA MEDITSIINISEADMED. RAADIOSAGEDUSLIKE HÄIRINGUTE TUNNUSSUURUSED. PIIRVÄÄRTUSED JA MÕÕTEMEETODID Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 62493:2015 VALGUSTUSSEADMETE HINDAMINE INIMESELE TOIMIVA ELEKTROMAGNETVÄLJA JÄRGI Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic Field EVS-EN 62493:2015

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13978-1:2005 Betoonvalmistooted. Eelvalatud betoongaraažid. Osa 1: Nõuded monoliitsetele või üksikutest ruumi mõõtmetele vastavatest komponentidest koosnevatele sarrustatud (raudbetoonist)

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 10245-4:2003 Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 4: Polyester coated wire Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 4:

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 62252:2004

EESTI STANDARD EVS-EN 62252:2004 EESTI STANDARD EVS-EN 62252:2004 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems Radar for craft not in compliance with IMO SOLAS Chapter V Performance requirements, methods of test and

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 4689:2012 Aerospace series - Paints and varnishes - Two components cold curing polyurethane finish - High flexibility and chemical agent resistance for military application EESTI

More information

EESTI STANDARD EVS-ISO :2007

EESTI STANDARD EVS-ISO :2007 EESTI STANDARD EVS-ISO 12642-1:2007 TRÜKITEHNOLOOGIA Sisendandmed neljavärvitrüki kirjeldamiseks Osa 1: Lähteandmete pakett (ISO 12642:1996+AC:2005) Graphic technology Input data for characterization of

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 13300:2001 Paints and varnishes - Water-borne coating materials and coating systems for interior walls and ceilings - Classification Paints and varnishes - Water-borne coating materials

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 15748-2:2002 Ships and marine technology - Potable water supply on ships and marine structures - Part 2: Method of calculation Ships and marine technology - Potable water supply

More information

Construction drawings - Bar scheduling

Construction drawings - Bar scheduling EESTI STANDARD EVSEN ISO 4066:2000 Construction drawings Bar scheduling EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVSEN ISO 4066:2000 sisaldab Euroopa standardi EN ISO 4066:1999

More information