See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade"

Transcription

1 EESTI STANDARD EVS-EN 62106:2010 Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2011 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2010 Raadioandmeedastussüsteemi (RDS) spetsifikatsioon VHF/FM raadioringhäälingule raadiosagedusvahemikus 87,5 MHz kuni 108,0 MHz Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 to 108,0 MHz (IEC 62106:2009)

2 EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on Euroopa standardi EN 62106:2009 Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 to 108,0 MHz ingliskeelse teksti identne tõlge eesti keelde ning tõlgendamise erimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest, omab sama staatust, mis jõustumisteate meetodil vastuvõetud originaalversioon, on kinnitatud Eesti Standardikeskuse käskkirjaga nr 264, jõustub sellekohase teate avaldamisel EVS Teataja aasta jaanuarikuu numbris. Standardi tõlkis Oliver Gailan, tehnilise ekspertiisi teostas Alo Einla, käesoleva standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 3 Telekommunikatsioonitehnika. Standardi tõlke koostamisettepaneku esitas EVS/TK 3, standardi tõlkimist korraldas Eesti Standardikeskus ning rahastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Standardi tõlke teksti on lisatud parandus, mille IEC avaldas standardile IEC 62106:2009 mais Vastav parandus lisa D jaotises D.7 on tähistatud sümbolitega. Euroopa standardimisorganisatsioonide poolt rahvuslikele liikmetele Euroopa standardi EN 62106:2009 teksti kättesaadavaks tegemise kuupäev on Date of Availability of the European Standard EN 62106:2009 is Käesolev standard on eestikeelne [et] versioon Euroopa standardist EN 62106:2009. Teksti tõlke avaldas Eesti Standardikeskus ja see omab sama staatust ametlike keelte versioonidega. This standard is the Estonian [et] version of the European Standard EN 62106:2009. It was translated by Estonian Centre for Standardisation. It has the same status as the official versions. ICS Vastuvõtu- ja saateseadmed; Televisiooni- ja raadiolevi; IT rakendused muudel aladel Võtmesõnad: elektri-, sagedusmodulatsioon, lülikihid, märgistamine, sõnumid, modulatsiooni parameetrid, füüsilised kihid, esituskihid, raadioandmeedastussüsteemid, raadioside, RDS, seansikiht, raadioringhääling, spetsifikatsioon (heakskiitmine), VHF Hinnagrupp XC Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata on keelatud. Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega: Aru 10, Tallinn, Eesti; Telefon: ; E-post: II

3 EUROOPA STANDARD EUROPEAN STANDARD EN NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM December 2009 ICS ; ; Supersedes EN 62106:2001 English version Specification of the Radio Data System (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 MHz to 108,0 MHz (IEC 62106:2009) Spécification du système de radiodiffusion de données (RDS) pour la radio à modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz à 108,0 MHz (CEI 62106:2009) Spezifikation des Radio-Daten-Systems (RDS) für den VHF/FM Tonrundfunk im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108,0 MHz (IEC 62106:2009) This European Standard was approved by CENELEC on CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung Central Secretariat: rue de Stassart 35, B Brussels 2009 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members. Ref. No. EN 62106:2009 E

4 SISUKORD EN 62106:2009 EESSÕNA KÄSITLUSALA NORMIVIITED LÜHENDID JA KOKKULEPPED ANDMEKANALI MODULATSIOONI KARAKTERISTIKUD (füüsiline kiht) Üldist Abikandja sagedus Abikandja faas Abikandja nivoo Modulatsioonimeetod Taktsagedus ja edastuskiirus Diferentsiaalkodeerimine Andmekanali spektri kujundamine PÕHIRIBA KODEERIMINE (andmelülikiht) Põhiriba kodeerimise struktuur Bittide edastamise järjekord Veakaitse Blokkide ja gruppide sünkroniseerimine SÕNUMIVORMING (seansi- ja esituskihid) Adresseerimine Põhimõtted Peamised omadused Grupitüübid Avatud andmekanal / Rakenduste identifitseerimine Grupitüüpide kodeerimine Informatsiooni kodeerimine Juhtimisinformatsiooni kodeerimine Informatsiooni kodeerimine ja kasutamine kuvamiseks Kellaaja ja kuupäeva kodeerimine (CT) Läbipaistvate andmekanalite (TDC) informatsiooni kodeerimine Omatarbe rakenduste (IH) informatsiooni kodeerimine Raadiootsingu (RP) kodeerimine Hädaolukorra hoiatussüsteemide (EWS) kodeerimine FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS Alternatiivsete sageduste loend (AF) Kellaaeg ja kuupäev (CT) Identifitseerimine ja dünaamiline PTY indikaator (PTYI) Laiendatud riigikoodid (ECC) Laiendatud teiste võrkude teated (EON) Hädaolukorra hoiatussüsteem (EWS) Omatarbe rakendused (IH) Muusika-kõne lülitus (MS) Avatud andmete rakendused (ODA) Programmi identifitseerimine (PI) Programmiüksuse number (PIN) Programmiteenuse nimi (PS) Programmitüüp (PTY) Programmitüübi nimi (PTYN) Raadiootsing (RP) Raadiotekst (RT) Laiendatud raadiotekst (ert) Raadiotekst pluss (RT+) Liiklusteadete identifitseerimine (TA) Läbipaistvad andmekanalid (TDC) Liiklussõnumi kanal (TMC) Liiklusprogrammi identifitseerimine (TP)

5 8 MÄRGISTAMINE Lisa A (normlisa) Grupi ja bloki sünkroniseerimiseks kasutatavad nihkesõnad Lisa B (teatmelisa) Modifitseeritud lühendatud tsükkelkoodi teooria ja rakendamine Lisa C (teatmelisa) Grupi ja bloki sünkroniseerimise teostamine, kasutades modifitseeritud lühendatud tsükkelkoodi Lisa D (normlisa) Identifitseerimiskoodid ja laiendatud riigikoodid Lisa E (normlisa) Põhilised ja laiendatud RDS märgistikud Lisa F (normlisa) Programmitüübi koodid Lisa G (teatmelisa) Kellaaja ja kuupäeva teisenduse reeglid Lisa H (teatmelisa) ARI (Autofahrer-Rundfunk-Information) süsteem õpetamine Lisa J (normlisa) Keele identifitseerimine Lisa K (teatmelisa) RDS logo Lisa L (informatiivne) Avatud andmete registreerimine Lisa M (normlisa) Raadiootsingu kodeerimine (RP) Lisa N (normlisa) Riigikoodid ja laiendatud riigikoodid riikidele, mis asuvad väljaspool Euroopa ringhäälingu ala Lisa P (normlisa) Raadiotekst pluss (RT+) informatsiooni kodeerimine Lisa Q (normlisa) Laiendatud raadioteksti (ert) kodeerimine Lisa R (teatmelisa) RBDS USA-s Lisa S (normlisa) Nimekiri RDS-ile omastest lühenditest Kasutatud kirjandus Joonis 1 Raadiosaatja raadioandmeseadme blokkskeem Joonis 2 Tüüpilise raadioandmete vastuvõtja / dekooderi blokkskeem Joonis 3 Kirjeldatud raadiosaatja või vastuvõtja andmekujundusfiltri amplituudkarakteristik Joonis 4 Kombineeritud raadiosaatja ja vastuvõtja andmekujundusfiltrite amplituudkarakteristik Joonis 5 Kahend-faaskodeeritud raadioandmesignaalide spekter Joonis 6 Üksiku kahend-faaskodeeritud sümboli ajafunktsioon Joonis 7 57 khz raadioandmesignaalid Joonis 8 Põhiriba kodeerimise struktuur Joonis 9 Sõnumivorming ja adresseerimine Joonis 10 ODA tüüp A grupid Joonis 11 ODA tüüp B grupid Joonis 12 Põhihäälestus- ja lülitusinformatsioon Tüüp 0A grupid Joonis 13 Põhihäälestus- ja lülitusinformatsioon Tüüp 0B grupid Joonis 14 Programmiüksuse number ja aeglased märgendkoodid Tüüp 1A grupp Joonis 15 Programmiüksuse number Tüüp 1B grupp Joonis 16 Raadiotekst Tüüp 2A grupp Joonis 17 Raadiotekst Tüüp 2B grupp Joonis 18 Avatud andmete rakenduste identifitseerimine Tüüp 3A grupid Joonis 19 Avatud andmed Tüüp 3B grupid Joonis 20 Kellaaja ja kuupäeva edastamine Tüüp 4A grupp Joonis 21 Avatud andmed Tüüp 4B grupp

6 Joonis 22 Läbipaistvad andmekanalid Tüüp 5A grupp Joonis 23 Läbipaistvad andmekanalid Tüüp 5B grupp Joonis 24 Omatarbe rakendused Tüüp 6A ja 6B grupp Joonis 25 Raadiootsing Tüüp 7A grupp Joonis 26 Tüüp 7B grupp Joonis 27 Liiklussõnumi kanal - Tüüp 8A grupp Joonis 28 Avatud andmed Tüüp 8B grupp Joonis 29 EWS Sõnumi bittide jaotus Tüüp 9A grupp Joonis 30 Avatud andmed Tüüp 9B grupp Joonis 31 Programmitüübi nimi PTYN Tüüp 10A grupp Joonis 32 Avatud andmed Tüüp 10B grupp Joonis 33 Avatud andmed Tüüp 11A ja 11B grupid Joonis 34 Avatud andmed Tüüp 12A ja 12B grupid Joonis 35 Laiendatud raadiootsingu informatsioon Tüüp 13A grupp Joonis 36 Avatud andmed Tüüp 13B grupp Joonis 37 Laiendatud teiste raadiovõrkude teated Tüüp 14A grupid Joonis 38 Laiendatud teiste raadiovõrkude teated Tüüp 14B grupid Joonis 39 Avatud andmed Tüüp 15A grupp Joonis 40 Kiirpõhihäälestus- ja lülitusinformatsioon Tüüp 15B grupp Joonis 41 Tüüp 1A gruppide bloki 3 struktuur Joonis 42 Tüüp 14A gruppide variandi 12 bloki 3 struktuur (linkimisinformatsioon) Riigisisene link 46 Joonis 43 Tüüp 14A gruppide variandi 12 bloki 3 struktuur (linkimisinformatsioon) Rahvusvaheline link 47 Joonis 44 Tüüp 1A variandi 7 bloki 3 struktuur EWS informatsiooni edastava programmi identifitseerimiseks Joonis B.1 Lühendatud põhitsükkelkoodi genereeriv maatriks kahendesituses Joonis B.2 Kooderi nihkeregistri teostamine Joonis B.3 Lühendatud põhitsükkelkoodi paarsuskontrollmaatriks Joonis B.4 Dekoodri teostamine nihkeregistri abil Joonis C.1 Grupi ja bloki sünkroniseerimise tuvastamise ahel Joonis D.1 PI struktuur Joonis D.2 Tüüp 1A gruppide bloki 3 variandi 0 struktuur (laiendatud riigikoodid) Joonis D.3 Geograafiliste alade ja erinevate riikide jaoks kasutatavate sümbolite vastavus, kasutades näitena Euroopa ringhäälingualas asuvaid riike Joonis G.1 Teisendamise suunad modifitseeritud Juliuse kalendri (MJD) ja koordineeritud maailmaaja vahel (UTC) Joonis J.1 Keele identifitseerimiskoodide jaotus Joonis M.1 Tüüp 7A grupi sõnumivorming raadiootsingu jaoks Joonis M.2 Tüüp 7A grupi raadiootsing ilma lisasõnumita Joonis M.3 Tüüp 7A grupi raadiootsing 10-positsioonilise lisasõnumiga Joonis M.4 Tüüp 7A grupi raadiootsing 18-positsioonilise lisasõnumiga Joonis M.5 Tüüp 7A grupi raadiootsing tähtarvulise lisasõnumiga Joonis M.6 Tüüp 7A grupi raadiootsing rahvusvahelise 15-positsioonilise lisasõnumiga

7 Joonis M.7 Funktsioonide sõnum rahvusvahelises raadiootsingus Joonis M.8 1A grupi variant 0 koos PIN-iga Joonis M.9 1A grupi variant 2 koos PIN-iga Joonis M.10 1A grupi variandid ilma PIN-ita Joonis M.11 Tüüp 13A grupid Joonis M.12 Toonil põhinev sõnum Joonis M.13 Eripikkusega sõnumi esimene 7A grupp Joonis M.14 Tüüp 7A grupi riigisisene raadiootsing tähtarvulise lisasõnumiga Joonis M.15 7A grupi riigisisene raadiootsing muutuva pikkusega numbrilise lisasõnumiga Joonis M.16 Tüüp 7A grupi riigisisene raadiootsing funktsioonide muutuva pikkusega lisasõnumiga.117 Joonis M.17 Rahvusvahelise tähtarvulise sõnumi kaks esimest 7A gruppi Joonis M.18 Rahvusvahelise numbrilise sõnumi kaks esimest 7A gruppi Joonis M.19 Rahvusvahelise muutuva pikkusega numbrilise sõnumi kaks esimest 7A gruppi Joonis M.20 Liikluse maht, tipptund, kõnede arv = 0,10 kõnet/peiler/tund Joonis M.21 Liikluse maht, tipptund, kõnede arv = 0,067 kõnet/peiler/tund Joonis M.22 Liikluse maht, tipptund, kõnede arv = 0,05 kõnet/peiler/tund Joonis P.1 Kategooria Üksus RT+ info (vaata tabel P.2) lisatakse programmielementidele Üksus 1 ja Üksus Joonis P.2 Kategooria Üksus RT+ info lisatakse programmielementidele Üksus 1 ja Üksus 2, kuid mitte programmielemendile Uudised (News) Joonis P.3 Kategooria Üksus RT+ info lisatakse ainult programmielemendile Üksus 1, kuid mitte programmielemendile Jutt (Talk) Joonis P.4 Grupi 3A bittide jaotus (sõnumibitid ja AID) Joonis P.5 Rakenduste grupi sõnumibittide kodeerimine Joonis Q.1 ert informatsioonielemendid Joonis Q.2 Grupi 3A bittide jaotus (sõnumibitid ja AID) Joonis Q.3 Rakenduse grupi sõnumibittide kodeerimine Tabel 1 Kodeerimisreeglid Tabel 2 Dekodeerimisreeglid Tabel 3 Grupitüübid Tabel 4 Põhifunktsioonide korduskiirused Tabel 5 Gruppide korduskiirused Tabel 6 Tüüp 3A grupis signaliseeritud ODA grupi kättesaadavus Tabel 7 STY koodid Tabel 8 TP ja TA koodid Tabel 9 Bittide d 0 kuni d 3 tähendused Tabel 10 VHF kooditabel Tabel 11 Eritähenduste kooditabel Tabel 12 Kooditabelid vastavalt ITU regioonidele Tabel A.1 Nihkesõnade koodid Tabel B.1 Nihkesõnade sündroomid, kasutades joonisel B.3 toodud maatriksit

8 Tabel C.1 Nihkesõnade sündroomid grupi ja bloki sünkroniseerimiseks Tabel D.1 PI koodi struktuur Tabel D.2 ECC jaoks kasutatavad sümbolid ja PI koodid Euroopa ringhäälinguala riikidele Tabel D.3 Katteala koodid Tabel D.4 Programmi viitenumbri koodid Tabel D.5 PI koodid väikese võimsusega lähitoimesaatjatele Tabel E.1 RDS põhimärgistik Tabel E.2 RDS laiendatud märgistik, ainult ert jaoks Tabel F.1 Programmitüübi koodid ja neile vastavad terminid kuvamiseks Tabel G.1 Kasutatavad sümbolid Tabel J.1 Keele identifitseerimiskoodid Tabel M.1 Peileri grupikoodid Tabel M.2 Lisasõnumite koodid Tabel M ja 18-positsiooniliste sõnumite raadiootsingu segmendi aadressikoodid Tabel M.4 Tähtarvuliste sõnumite raadiootsingu segmendi aadressikoodid Tabel M.5 Rahvusvaheliste 15-positsiooniliste sõnumite raadiootsingu segmendi aadressikoodid 101 Tabel M.6 Raadiootsingu segmendi aadressikoodid funktsioonide sõnumitele Tabel M.7 Alatüübi koodid Tabel M.8 Gruppi määravad koodid Tabel M.9 Tsüklivaliku koodid Tabel M.10 Sõnumite järjestamise koodid Tabel M.11 Sõnumitüüpide koodid Tabel M.12 Kontrollbaidi kirjeldus Tabel M.13 Raadiootsingu korduslipu kasutamine Tabel M.14 Tähtarvuliste sõnumite raadiootsingu segmendi aadressi koodid Tabel M.15 Raadiootsingu segmendi aadressi koodid muutuva pikkusega numbrilistele lisasõnumitele. 116 Tabel M.16 Raadiootsingu segmendi aadressi koodid funktsioonide muutuva pikkusega lisasõnumile. 117 Tabel M.17 Aadressi teavitamine (50 bitti) Tabel M.18 Aadressi teavitamine (25 bitti) Tabel M.19 Z3 paarsuse seos Tabel P.1 RT+ infoelemendid Tabel P.2 Koodinimekiri ja RT/eRT sisu tüüp RT+ klass kirjeldus

9 EN 62106:2009 EESSÕNA IEC tehnilise komitee TC 100 (Audio, video and multimedia systems and equipment) alamkomitee Technical area 1: Terminals for audio, video and data services and content poolt koostatud dokumendi 100/1454/CDV, tulevase IEC teise väljaande tekst esitati IEC ja CENELEC-i paralleelsele hääletusele ja võeti CENELEC-i poolt vastu kui EN Käesolev Euroopa standard asendab standardi EN 62106:2001. Põhilised muudatused võrreldes standardiga EN 62106:2001 on toodud järgnevalt. RDS riigikoodide, sealhulgas laiendatud riigikoodide nimekiri on uuendatud lisades D ja N; Lisa E, mis sisaldab RDS-is kasutatavate tähemärkide kooditabeleid, on uuendatud; Raadiotekst pluss on lisas P uue funktsioonina lisatud; Laiendatud raadiotekst on lisas Q uue funktsioonina lisatud. Kindlaks on määratud järgmised kuupäevad: viimane tähtpäev Euroopa standardi kehtestamiseks riigi tasandil identse rahvusliku standardi avaldamisega või jõustumisteatega kinnitamisega (dop) viimane tähtpäev Euroopa standardiga vastuolus olevate rahvuslike standardite tühistamiseks (dow) Lisa ZA on lisatud CENELEC-i poolt. Jõustumisteade Rahvusvahelise standardi IEC 62106:2009 tekst kiideti CENELEC-i poolt Euroopa standardina heaks ilma igasuguste muudatusteta. 7

10 1 KÄSITLUSALA Käesolev rahvusvaheline standard kirjeldab raadioandmeedastussüsteemi (Radio Data System RDS), mis võib üle kanda nii stereofoonilisi (piloot-toonsüsteem) kui ka monofoonilisi programme (vaata jaotis 2 Normiviited ITU-R soovitused BS ja BS 643-2) ja on kavandatud rakendusena VHF/FM raadioringhäälingu saadetele raadiosagedusvahemikus 87,5 MHz kuni 108,0 MHz. RDS-i põhieesmärk on võimaldada FM vastuvõtjatele täiendatud funktsionaalsust ja muuta neid tarbijasõbralikumaks, kasutades selleks funktsioone, nagu programmi identifitseerimine, programmiteenuse nime ekraanile kuvamine, ja võimaldada automaatset häälestust kaasaskantavatele- ja autoraadiotele. Vastavat põhihäälestuse ja lülitusinformatsiooni rakendatakse tüüp 0 grupiga (vaata ) ja erinevalt teistest võimalikest RDS-i funktsioonidest ei ole see valikuline. 2 NORMIVIITED Järgnevalt loetletud dokumendid on vajalikud käesoleva dokumendi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. ISO/IEC 10646, Information technology Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) ISO (all parts), Traffic and Traveller Information (TTI) TTI messages via traffic message Coding (TMC) ITU-R Recommendation BS.450-3, Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF ITU-R Recommendation BS.643-2, System for automatic tuning and other applications in FM radio receivers for use with the pilot-tone system ITU-T Recommendation E.212, For the three digit Mobile Country Codes used in Annex M of this RDS specification refer to Complement to ITU-T Rec. E.212 (05/2004) published by ITU Geneva as Annex to ITU Operational Bulletin 897, dated US NRSC-4-A, National Radio Systems Committee NRSC-4-A: United States RBDS standard ETSI EN , Digital Audio Broadcasting (DAB); VHF/FM broadcasting: cross referencing to simulcast DAB services by RDS-ODA LÜHENDID JA KOKKULEPPED Käesolevas dokumendis kasutatakse järgmiseid mõisteid ja määratlusi. 3.1 AM amplituudmodulatsioon (ringhääling) 3.2 ARI Autojuhi-ringhäälinguinformatsioon (Autofahrer-Rundfunk-Information), vaata lisa H 3.3 FM sagedusmodulatsioon (ringhääling) 3.4 grupitüüp ja versioon RDS kasutab 16 andmegruppi, 0 kuni 15, igaüks kas versiooniga A või B. Teatud grupi ja teatud versiooni kombinatsiooni kutsutakse seega grupitüübiks, näiteks 0A või tüüp 0A grupp. Näiteks tüüp 0 grupp tähendab andmegrupi 0 versiooni A ja B. 8

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 60966-2-6:2009 Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz,

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 8015:2011 Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Alused. Käsitlusviisid, põhimõtted ja reeglid Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 286-2:2010

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 286-2:2010 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 286-2:2010 Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 14457:2012 Dentistry - Handpieces and motors (ISO 14457:2012) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN ISO 14457:2012 sisaldab Euroopa standardi EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 847-1:2013 Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools, circular saw blades EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN 847-1:2013

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 60745-2-2:2010 Käeshoitavad mootoriga elektrilised tööriistad. Ohutus. Osa 2-2: Erinõuded kruvikeerajatele ja mutrivõtmetele Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 9300-003:2012 Aerospace series - LOTAR - Long term archiving and retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 003: Fundamentals and concepts

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 10223-3:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 11426:2016 Jewellery - Determination of gold in gold jewellery alloys - Cupellation method (fire assay) (ISO 11426:2014) EVS-EN ISO 11426:2016 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1168:2006+A2:2009 Betoonvalmistooted. Õõnespaneelid KONSOLIDEERITUD TEKST Precast concrete products - Hollow core slabs CONSOLIDATED TEXT EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 12758:2011 Klaas ehituses. Klaasing ja õhuheli isolatsioon. Toote kirjeldused ja omaduste määramine Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product s and determination

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16315:2014 Textiles - Silk woven fabrics for womenswear, silk squares, scarves and ties - Requirements and test methods EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 60118-4:2015 Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements EVS-EN 60118-4:2015 EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 61000-4-6:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields EESTI STANDARDI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 11997-2:2013 Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions - Part 2: Wet (salt fog)/dry/humidity/uv light (ISO 11997-2:2013) EESTI STANDARDI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 14976:2005 Textiles - Mattress ticking - Specifications and test methods Textiles - Mattress ticking - Specifications and test methods EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 19901-7:2013 Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile

More information

EESTI STANDARD EVS-EN :2011

EESTI STANDARD EVS-EN :2011 EESTI STANDARD EVS-EN 61000-4-21:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-21: Testing and measurement techniques - Reverberation chamber test methods EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 4535:2003 Vitreous and procelain enamels - Apparatus for determination of resistance to hot detergent solutions used for washing textiles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1505:2001 Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross section - Dimensions Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16351:2015 PUITKONSTRUKTSIOONID. RISTKIHTLIIMPUIT. NÕUDED Timber structures - Cross laminated timber - Requirements EVS-EN 16351:2015 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 16278:2016 Health informatics - Categorial structure for terminological systems of human anatomy (ISO 16278:2016) EVS-EN ISO 16278:2016 EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 898-1:2013 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 1870-6:2002+A1:2009 Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 6: Küttepuude ketassaagimisseadmed ja kaheotstarbelised küttepuude ketassaagimismasinad/ketassaepingid,

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 19901-1:2015 Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 1: Metocean design and operating considerations (ISO 19901-1:2015) EVS-EN

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 16047:2005 Fasteners - Torque/clamp force testing Fasteners - Torque/clamp force testing EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 55025:2008 Sõidukid, paadid ja sisepõlemismootorid. Raadiohäiringute tunnussuurused. Pardavastuvõtjate kaitse mõõtemeetodid ja - piirangud Vehicles, boats and internal combustion

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 62272-2:2007 Digital Radio Mondiale (DRM) -- Part 2: Digital radio in the bands below 30 MHz - Methods of measurement for DRM transmitters Digital Radio Mondiale (DRM) -- Part 2:

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 12228:2002 Surfaces for sports areas - Determination of joint strength of synthetic surfaces Surfaces for sports areas - Determination of joint strength of synthetic surfaces EESTI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 55032:2012 Multimeediaseadmete elektromagnetiline ühilduvus. Emissiooni piiramise nõuded Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements EESTI STANDARDI

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 4628-6:2007 Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 10244-4:2001 Steel wire and wire products - Nonferrous metallic coatings on steel wire - Part 4: Tin coatings Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 15748-2:2002 Ships and marine technology - Potable water supply on ships and marine structures - Part 2: Method of calculation Ships and marine technology - Potable water supply

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 13628-8:2007 Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 8: Remotely Operated Vehicle (ROV) interfaces on subsea production

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 55032:2015 MULTIMEEDIASEADME ELEKTROMAGNETILINE ÜHILDUVUS. KIIRGUSNÕUDED Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements EVS-EN 55032:2015 EESTI STANDARDI

More information

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :2011

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :2011 EESTI STANDARD EVS-EN ISO 13628-4:2011 Nafta- ja maagaasitööstused. Merepõhja paigutatud tootmissüsteemide konstruktsioon ja kasutamine. Osa 4: Merepõhjas paikneva puurkaevu seadmestik ja tugisammaste

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 55016-2-1:2014 RAADIOHÄIRINGUTE JA HÄIRINGUTALUVUSE MÕÕTESEADMED JA -MEETODID. OSA 2-1: HÄIRINGUTE JA HÄIRINGUTALUVUSE MÕÕTEMEETODID. JUHTIVUSLIKULT LEVIVATE HÄIRINGUTE MÕÕTMINE Specification

More information

Communication systems for meters and remote reading of meters - Part 4: Wireless meter readout (Radio meter reading for operation in SRD bands)

Communication systems for meters and remote reading of meters - Part 4: Wireless meter readout (Radio meter reading for operation in SRD bands) Irish Standard Communication systems for meters and remote reading of meters - Part 4: Wireless meter readout (Radio meter reading for operation in SRD bands) CEN 2013 No copying without NSAI permission

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 15748-1:2002 Ships and marine technology - Potable water supply on ships and marine structures - Part 1: Planning and design Ships and marine technology - Potable water supply

More information

EESTI STANDARD EVS-EN :2010

EESTI STANDARD EVS-EN :2010 EESTI STANDARD EVS-EN 61158-2:2010 Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 2: Physical layer specification and service definition EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard

More information

ILNAS-EN 14136: /2004

ILNAS-EN 14136: /2004 05/2004 National Foreword This European Standard EN 14136:2004 was adopted as Luxembourgish Standard in May 2004. Every interested party, which is member of an organization based in Luxembourg, can participate

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 62127-2:2007 Ultrasonics - Hydrophones -- Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz Ultrasonics - Hydrophones -- Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 62209-1:2016 Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication

More information

Fästelement Sexkanthålsskruvar med sänkhuvud (ISO 10642:2004) Hexagon socket countersunk head screws (ISO 10642:2004)

Fästelement Sexkanthålsskruvar med sänkhuvud (ISO 10642:2004) Hexagon socket countersunk head screws (ISO 10642:2004) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10642:2004 Fastställd 2004-03-19 Utgåva 2 Fästelement Sexkanthålsskruvar med sänkhuvud (ISO 10642:2004) Hexagon socket countersunk head screws (ISO 10642:2004) ICS 21.060.10 Språk:

More information

Hexagon socket button head screws (ISO 7380:2004)

Hexagon socket button head screws (ISO 7380:2004) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7380:2004 Fastställd 2004-02-06 Utgåva 2 Fästelement Sexkanthålsskruvar med rundat huvud (ISO 7380:2004) Hexagon socket button head screws (ISO 7380:2004) ICS 21.060.10 Språk:

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 19901-1:2006 Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 1: Metocean design and operating considerations Petroleum and natural

More information

Fästelement Sexkanthålsskruvar (ISO 4762:2004) Hexagon socket head cap screws (ISO 4762:2004)

Fästelement Sexkanthålsskruvar (ISO 4762:2004) Hexagon socket head cap screws (ISO 4762:2004) SVENSK STANDARD SS- Fastställd 2004-03-19 Utgåva 2 Fästelement Sexkanthålsskruvar (ISO 4762:2004) Hexagon socket head cap screws (ISO 4762:2004) ICS 21.060.10 Språk: engelska Publicerad: maj 2004 Copyright

More information

English Version EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

English Version EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 10226-2 August 2005 ICS 21.040.30 English Version Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part 2: Taper external threads

More information

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 9431:1999

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 9431:1999 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN ISO 9431 July 1999 ICS 01.100.00 English version Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title blocks on drawing sheets (ISO

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 50478:2007 Functional receiver specification of satellite digital interactive television with a low Data Rate Return Channel Via Satellite - Model Layer specification Functional receiver

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS TECHNICAL SPECIFICATION SPÉCIFICATION TECHNIQUE TECHNISCHE SPEZIFIKATION CEN ISO/TS 16530-2 December 2015 ICS 75.180.10 English Version integrity - Part 2: integrity for the operational phase (ISO/TS 16530-2:2014)

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 14723:2002 Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Subsea pipeline valves Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems

More information

Hot rolled square steel bars for general purposes Dimensions and tolerances on shape and dimensions

Hot rolled square steel bars for general purposes Dimensions and tolerances on shape and dimensions BRITISH STANDARD BS EN 10059:2003 Hot rolled square steel bars for general purposes Dimensions and tolerances on shape and dimensions The European Standard EN 10059:2003 has the status of a British Standard

More information

Screw and washer assemblies made of steel with plain washers Washer hardness classes 200 HV and 300 HV

Screw and washer assemblies made of steel with plain washers Washer hardness classes 200 HV and 300 HV BRITISH STANDARD BS EN ISO 10644:2009 Screw and washer assemblies made of steel with plain washers Washer hardness classes 200 HV and 300 HV ICS 21.060.10; 21.060.30 NO COPYING WITHOUT BSI PERMISSION EXCEPT

More information

Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations

Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations Irish Standard I.S. EN 50492:2008&A1:2014 Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations CENELEC 2014 No copying

More information

Glass in building Special basic products Borosilicate glasses Part 1-1: Definition and general physical and mechanical properties

Glass in building Special basic products Borosilicate glasses Part 1-1: Definition and general physical and mechanical properties SVENSK STANDARD SS-EN 1748-1-1:2004 Fastställd 2004-09-17 Utgåva 1 Byggnadsglas Borosilikatglas Del 1-1: Definitioner och allmänna fysikaliska och mekaniska egenskaper Glass in building Special basic products

More information

ISO INTERNATIONAL STANDARD

ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 8442-5 First edition 2004-12-15 Materials and articles in contact with foodstuffs Cutlery and table holloware Part 5: Specification for sharpness and edge retention test of cutlery

More information

Gas cylinders 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders

Gas cylinders 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders BRITISH STANDARD BS EN ISO 11363-2:2010 Gas cylinders 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders Part 2: Inspection gauges (ISO 11363-2:2010) ICS 21.040.30; 23.020.30 NO COPYING

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 13628-10:2006 Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 10: Specification for bonded flexible pipe Petroleum and natural

More information

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2007

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2007 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 0-:00 Fastställd/Approved: 00-0- Publicerad/Published: 00-0-0 Utgåva/Edition: Språk/Language: engelska/english ICS:.00. Geometriska produktspecifikationer (GPS) Dimensionstoleranser

More information

Ergonomi Datormanikiner Del 1: Allmänna krav (ISO :2005)

Ergonomi Datormanikiner Del 1: Allmänna krav (ISO :2005) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15536-1:2005 Fastställd 2005-05-20 Utgåva 1 Ergonomi Datormanikiner Del 1: Allmänna krav (ISO 15536-1:2005) Ergonomics Computer manikins and body templates Part 1: General requirements

More information

DEUTSCHE NORM May Welds - Working positions Definitions of angles of slope and rotation (IS : 1993) English version of DIN EN IS0 6947

DEUTSCHE NORM May Welds - Working positions Definitions of angles of slope and rotation (IS : 1993) English version of DIN EN IS0 6947 ICs 01.040.25; 25.160.40 Descriptors: Welds, working positions DEUTSCHE NORM May 1997 Welds - Working positions Definitions of angles of slope and rotation (IS0 6947 : 1993) English version of DIN EN IS0

More information

Irish Standard I.S. EN ISO 898-1:2013

Irish Standard I.S. EN ISO 898-1:2013 Irish Standard Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-1:2013)

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS TECHNICAL SPECIFICATION SPÉCIFICATION TECHNIQUE TECHNISCHE SPEZIFIKATION CEN/TS 14826 August 2004 ICS 03.240; 35.040 English version Postal services - Automatic identification of items - Two dimensional

More information

SC46XC_22455_enq1D.pdf

SC46XC_22455_enq1D.pdf Dear Member, The following document is being circulated for enquiry at CENELEC level : Project : CLC reference : Reference document : Title : CLC/TC : IEC/TC : Procedure : BT decision : Submission date

More information

psbkph=pq^ka^oa== ppjbk=fpl=novqqjrwommt=

psbkph=pq^ka^oa== ppjbk=fpl=novqqjrwommt= psbkph=pq^ka^oa== ppjbk=fpl=novqqjrwommt= Fastställd/Approved: 2007-09-27 Publicerad/Published: 2007-10-18 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 87.020 = c êö=çåü=ä~åâ=ó=hçêêçëáçåëëâóçç=~î=ëí

More information

Electromagnetic compatibility (EMC)

Electromagnetic compatibility (EMC) BRITISH STANDARD BS EN 61000-6-4:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-4: Generic standards Emission standard for industrial environments The European Standard EN 61000-6-4:2007 has the status

More information

ISO INTERNATIONAL STANDARD. Geotechnical investigation and testing Field testing Part 3: Standard penetration test

ISO INTERNATIONAL STANDARD. Geotechnical investigation and testing Field testing Part 3: Standard penetration test INTERNATIONAL STANDARD ISO 22476-3 First edition 2005-01-15 Geotechnical investigation and testing Field testing Part 3: Standard penetration test Reconnaissance et essais géotechniques Essais en place

More information

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se SVENSK STANDARD SS-EN 861:2007 Fastställd 2007-07-05 Utgåva 2 Träbearbetningsmaskiner Maskinsäkerhet Kombinerade

More information

English version. Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements (IEC 61547:2009)

English version. Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements (IEC 61547:2009) EUROPEAN STANDARD EN 61547 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM August 2009 ICS 29.020; 29.140; 33.100.10 Supersedes EN 61547:1995 + A1:2000 English version Equipment for general lighting purposes - EMC immunity

More information

Electromagnetic compatibility Product family standard for lifts, escalators and moving walks Immunity

Electromagnetic compatibility Product family standard for lifts, escalators and moving walks Immunity BRITISH STANAR BS EN 12016:2004 Electromagnetic compatibility Product family standard for lifts, escalators and moving walks Immunity The European Standard EN 12016:2004 has the status of a British Standard

More information

EESTI STANDARD EVS-EN :2016

EESTI STANDARD EVS-EN :2016 EESTI STANDARD EVS-EN 15048-1:2016 Avaldatud eesti keeles: mai 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2016 METALLKONSTRUKTSIOONIDE EELPINGESTAMATA POLTLIITED Osa 1: Üldnõuded Non-preloaded structural

More information

ISO INTERNATIONAL STANDARD. Non-destructive testing Qualification of radiographic film digitisation systems Part 2: Minimum requirements

ISO INTERNATIONAL STANDARD. Non-destructive testing Qualification of radiographic film digitisation systems Part 2: Minimum requirements INTERNATIONAL STANDARD ISO 14096-2 First edition 2005-06-15 Non-destructive testing Qualification of radiographic film digitisation systems Part 2: Minimum requirements Essais non destructifs Qualification

More information

Licensed Copy: RRICTISQ RRICTISQ, ISO/Exchange Russia, 23 November 2004, Uncontrolled Copy, (c) BSI

Licensed Copy: RRICTISQ RRICTISQ, ISO/Exchange Russia, 23 November 2004, Uncontrolled Copy, (c) BSI BRITISH STANDARD BS EN 391:2002 The European Standard EN 391:2002 has the status of a British Standard ICS 91.080.20 NO COPYING WITHOUT BSI PERMISSION EXCEPT AS PERMITTED BY COPYRIGHT LAW BS EN 391:2002

More information

INTERNATIONAL STANDARD

INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD IEC 6206 First edition 2000-0 Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 to 08,0 MHz Reference number IEC 6206:2000(E)

More information

Irish Standard I.S. EN :2009

Irish Standard I.S. EN :2009 Irish Standard I.S. EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling -- Part 1: Installed balanced cabling as specified in the standards series EN 50173

More information

DIN, EN, ASTM. Металлопрокат и трубы по стандартам. Поставляем металлопрокат по стандарту EN

DIN, EN, ASTM. Металлопрокат и трубы по стандартам.  Поставляем металлопрокат по стандарту EN Металлопрокат и трубы по стандартам DIN, EN, ASTM Поставляем металлопрокат по стандарту EN 755-9 Для заказа металлопроката или получения консультации обращайтесь по следующим контактам: Россия: +7 (495)

More information

Electromagnetic compatibility (EMC)

Electromagnetic compatibility (EMC) BRITISH STANDARD BS EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1: Generic standards Immunity for residential, commercial and light-industrial environments The European Standard EN 61000-6-1:2007

More information

CENELEC Guide n 24 Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees

CENELEC Guide n 24 Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees Early 1998, CENELEC/TC 210 EMC decided to review the CENELEC Report R210-001.1993: Report on EMC Standardisation for Product Committees.

More information

Arvude edastamine raadiosides. 1. Numbrite edastamine Numbrite edastamisel kasutatakse järgmist hääldust, rõhutades allajoonitud silpi.

Arvude edastamine raadiosides. 1. Numbrite edastamine Numbrite edastamisel kasutatakse järgmist hääldust, rõhutades allajoonitud silpi. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8.03.2011. a määruse nr 20 Lennunduse raadioside reeglid lisa 2 Arvude edastamine raadiosides 1. Numbrite edastamine Numbrite edastamisel kasutatakse järgmist hääldust,

More information

Tandvård - Extraktionstänger - Del 1: Tångmodeller med skruv- eller stiftlänk (ISO :1991)

Tandvård - Extraktionstänger - Del 1: Tångmodeller med skruv- eller stiftlänk (ISO :1991) Dental extraction forceps - Part 1: Screw and pin joint types (ISO 9173-1:1991) Tandvård - Extraktionstänger - Del 1: Tångmodeller med skruv- eller stiftlänk (ISO 9173-1:1991) The European Standard has

More information

Eurovision Song Contest 2011

Eurovision Song Contest 2011 Eurovision Song Contest 2011 Annex with detailed illustration of the 15-day spectrum recording Seite 50 von 81 Evaluation of the 1 th day of the DKE spectrum recording: 01.05.2011 Maximum values of the

More information

Ready for RED. Radio Equipment Directive Introduction. / RED. Christian Reimer

Ready for RED. Radio Equipment Directive Introduction.  / RED. Christian Reimer Ready for RED Radio Equipment Directive Introduction www.rohde-schwarz.com / RED Christian Reimer Essential Requirements of Radio Equipment Directive Radio equipment shall be so constructed that it both

More information

Licensed Copy: Akin Koksal, Bechtel Ltd, 09 December 2002, Uncontrolled Copy, (c) BSI

Licensed Copy: Akin Koksal, Bechtel Ltd, 09 December 2002, Uncontrolled Copy, (c) BSI BRITISH STANDARD BS EN ISO 898-6:1996 Mechanical properties of fasteners Part 6: Nuts with specified proof load values Fine pitch thread The European Standard EN ISO 898-6:1995 has the status of a British

More information

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 10246-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-12-17 1 1 (1+12) Copyright SIS. Reproduction in any form

More information

Tolerances on dimensions, shape and mass for hot rolled steel plates 3mm thick or above

Tolerances on dimensions, shape and mass for hot rolled steel plates 3mm thick or above BRITISH STANDARD BS EN 10029:1991 Specification for Tolerances on dimensions, shape and mass for hot rolled steel plates 3mm thick or above This European Standard EN 10029:1991 has the status of a British

More information

Non-destructive testing of welds Ultrasonic testing Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2010)

Non-destructive testing of welds Ultrasonic testing Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2010) BS EN ISO 17640:2010 BSI Standards Publication NO COPYING WITHOUT BSI PERMISSION EXCEPT AS PERMITTED BY COPYRIGHT LAW raising standards worldwide Non-destructive testing of welds Ultrasonic testing Techniques,

More information

Geometriske produktspecifikationer (GPS) Dimensionstolerancesætning Del 1: Lineære størrelser

Geometriske produktspecifikationer (GPS) Dimensionstolerancesætning Del 1: Lineære størrelser Dansk standard DS/EN ISO 14405-1 1. udgave 2011-01-05 Geometriske produktspecifikationer (GPS) Dimensionstolerancesætning Del 1: Lineære størrelser Geometrical product specifications (GPS) Dimensional

More information

Economic and Social Council

Economic and Social Council United Nations Economic and Social Council ECE/CES/GE.41/2013/3 Distr.: General 15 August 2013 Original: English Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Group of Experts on

More information

Radio data system for automatic tuning and other applications in FM radio receivers for use with pilot-tone system

Radio data system for automatic tuning and other applications in FM radio receivers for use with pilot-tone system Recommendation ITU-R BS.643-3 (05/2011) Radio data system for automatic tuning and other applications in FM radio receivers for use with pilot-tone system BS Series Broadcasting service (sound) ii Rec.

More information

CENELEC Guide n 24 Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees

CENELEC Guide n 24 Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees Early 1998, CENELEC/TC 210 EMC decided to review the CENELEC Report R210-001.1993: Report on EMC Standardisation for Product Committees.

More information

UNITED STATES RBDS STANDARD

UNITED STATES RBDS STANDARD NATIONAL RADIO SYSTEMS COMMITTEE 2500 Wilson Boulevard 1771 N Street, NW Arlington, VA 22201-3834 Washington, DC 20036-2891 (703) 907-7500 (202) 429-5346 FAX (703) 907-7501 FAX (202) 775-4981 UNITED STATES

More information

User Manual for 24 GHz Blind-Spot Radar Sensor

User Manual for 24 GHz Blind-Spot Radar Sensor User Manual for 24 GHz Blind-Spot Radar Sensor SRR2-A Department: 1 of 13 AUTHORS Name Organisation Section Frank Gruson Continental, Frequency Management WW Issue Document Date of Issue Document Owner

More information

SVENSK STANDARD SS-EN 1807

SVENSK STANDARD SS-EN 1807 SVENSK STANDARD SS-EN 1807 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-10-15 1 1 (1+80) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

More information