DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE HIMACHAL PRADESH

Size: px
Start display at page:

Download "DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE HIMACHAL PRADESH"

Transcription

1 DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE HIMACHAL PRADESH PROVISIONAL SENIORITY LIST OF PHARMACIST IN THE PAY SCALE OF RS WITH START RS Sr. No. Name Date of Birth Date of Appointment Date of Remarks Confirmation 1 NALINDER VERMA 20/04/ /12/ /07/ SURESH KUMAR 10/6/ /12/ /7/ MOHAN SINGH 19/07/ /01/ /08/ MOHAN SINGH 03/03/ /01/ /08/ JUG CHAND 12/02/ /01/ /08/ RACHHPAL SINGH 12/07/ /11/ /08/ MOHINDER SINGH 20/12/ /03/ /08/ SURINDER MOHAN 29/08/ /03/ /08/ ASHOK KUMAR 15/12/ /03/ /09/ DAYA RAM 10/01/ /03/ /09/ SURINDER KUMAR 15/03/ /03/ /09/ RAVINDER SINGH 09/12/ /03/ /09/ PREM LAL 13/07/ /03/ /09/ PADAM SINGH 20/08/ GIAN CHAND 25/03/ /04/ /09/ SURINDER KUMAR 02/06/ /04/ /09/ VIJAY RAM 07/09/ /04/ /09/ MAHESH KUMAR 21/10/ /04/ /09/ BALDEV SINGH 25/07/ /05/ /09/ KANTA GULERIA 25/07/ /05/ /09/ SUNDER SINGH 26/03/ /10/ /09/ GANGA RAM 27/01/ /10/ /08/ NAGINDER KUMAR 13/04/ /10/ /08/ BALA NAND NA 28/10/ /05/ BHAGWAN DASS 16/10/ /10/ /01/ JAI PRAKASH GUPTA 28/05/ /10/1972 1/2/ YASH PAL 15/01/ /11/ /06/ Seniority assigned according to the Merit

2 29 SHYAM LAL 03/11/ /11/ /12/ NARINDER SINGH 03/11/ /11/ /09/ RAKESH PAL 02/07/ /11/ /11/ SURESH CHANDER 02/05/ / Deemed Date Ex.S.Men 33 KIRTAN SINGH 04/05/ /06/ /07/ NARPAL SINGH 01/07/ /06/ /08/ RAM LAL 02/06/ /08/ /01/ YOGESHWAR DUTT 14/02/ /08/ /09/ MOTI RAM 25/03/ /08/ /09/ SURINDER KUMAR 15/03/ /08/ /09/ TIKHU RAM 08/05/ /10/ /09/ RAM SINGH 18/01/ /01/ /09/ RAM RAJ PARMAR 10/04/ /01/ /09/ ARUN GUPTA 24/09/ /04/ /01/ ONKAR KAPIL 18/02/ /04/ /01/ TULSI RAM 16/04/ /04/ /01/ SHASHI BHUSHAN 17/06/ /04/ /01/ SUNDER SINGH 26/12/ /04/ /01/ VED PRAKASH 14/09/ /04/ /01/ SHYAM LAL 15/01/ /04/ /01/ SOHAN LAL 21/06/ /04/ /01/ RAJINDER PRASHAD 15/09/ /04/ /01/ MURARI LAL 01/08/ /04/ /01/ KHUBI RAM 04/08/ /04/ /01/ RAVINDER KUMAR 04/02/ /04/ /01/ VIMAL KUMARI 09/08/ /05/ /01/ PADAM SINGH 20/8/1951 8/05/ /01/ MICHAL JOHN 09/08/ /05/ /01/ BANTA SINGH 02/05/ /06/ /01/ BALDEV 25/08/ /07/ /01/1988 ST 59 SUBASH CHAND 02/03/ /12/ /01/ KULWANT SINGH 01/04/ /11/ /01/ SHYAM LAL 03/03/ /12/ /01/ KRISHAN CHAND 11/01/ /12/ /01/ VERMA 63 RAGHUBIR SINGH 10/07/ /12/ /01/ GURCHARAN DASS 12/04/ /12/ /01/ GOVIND RAM 01/01/ /12/ /01/1988 -

3 66 SATISH KUMAR 15/06/ /12/ /01/ BISHAMBER LAL 06/06/ /12/ /01/ SURESH KUMAR 01/05/ /12/ /01/ MAN MOHAN 6/06/ /11/1994 Ex.S.Men SHARMA /31/12/ BALAWANT SINGH 25/10/ /02/ /01/ BRAHAM DASS 19/02/ /09/ /01/ RAMITA RANI 15/03/ /10/ /01/ ATMA NAND 01/09/ /06/ /01/ GOPI CHAND 18/04/ /07/ /01/ VIDYA MODGIL 11/12/ /02/ /01/ PRAKASH CHAND 15/09/ /02/ /01/ RAJ KUMARI 14/09/ /02/ /01/ ARUNA KUMARI 24/04/ /02/ /01/ VIJAY KUMAR 05/09/ /02/ /01/ BIAS DEV 14/02/ /03/ /01/1988 SC 81 OM PRAKASH 01/03/ /03/ /01/ KASHMIR SINGH 09/05/ /04/ /01/ BRAHAM DASS 04/05/ /04/ /01/ BHAGYA RAM 20/06/ /04/ /01/ BRAHAM DASS 08/09/ /04/ /01/ KRISHAN DUTT 03/03/ /04/ /01/ PREM CHAND 01/04/ /04/ /01/ KRISHAN CHAND 10/01/ /05/ /01/ JEET KUMAR 19/01/ /05/ /01/ BALBIR SINGH NA 03/05/ /01/1988 SC 91 SARWAN KUMAR 16/06/ /05/ /01/1988 SC 92 PAWAN KUMAR 02/07/ /05/ /01/ DHANPAT RAI 11/11/ /05/ /01/1988 SC 94 DEER RAJ 01/10/ /10/ /01/ RAJ KUMAR 28/11/ /11/ /01/ HET RAM 04/05/ /12/ /01/1988 SC 97 RAM DAYAL 12/01/ /12/ /01/1988 SC 98 HEM RAJ 03/04/ /02/ /01/1988 SC 99 RAMESH CHAND 09/06/ /03/ /01/ SHIV KUMAR 02/02/ /03/ /01/ NEK RAM 27/09/ /03/ /01/1988 SC 102 SHER SINGH 10/12/ /03/ /01/1988 ST 103 YOG RAJ GUPTA 07/04/ /03/ /01/1988 -

4 104 BUDHI SINGH 25/03/ /03/ /01/ GIAN SINGH 18/08/ /03/ /01/ ASHOK LAL 18/02/ /03/ /01/ BHAGAT RAM 18/03/ /03/ /01/ DESH RAJ 01/03/ /03/ /01/ PREM CHAND 01/05/ /04/ /01/ RAJINDER KUMAR 04/04/ /08/ /01/ SHAKTI CHAND 01/04/ /08/ /01/ NAV JIWAN SHARMA 21/12/ /10/ /01/ RAMESH CHAND NA 08/11/ /01/ SUBASH CHAND 20/08/ /11/ /01/ KRISHAN LAL 17/08/ /12/ /01/ SURJAN SINGH 17/04/ /12/ /01/1988 ST 117 TARSEEM SINGH 25/10/ /01/ /01/ MOTI SINGH 26/04/ /01/ /01/ BALBIR KASHYAP 01/04/ /02/ /01/1988 SC 120 SUDERSHAN KUMAR 18/05/ /03/ /01/ MAST RAM VERMA 13/12/ /04/ /01/ RAJVIR SINGH 26/04/ /05/ /01/ GAJINDER KUMAR 14/02/ /07/ /01/1988 SC 124 AMAR LAL 13/10/ /03/ /01/1988 SC 125 GURCHARAN SINGH 08/03/ /05/ /01/ SUDERSHAN KUMAR 27/07/ /05/ /01/ KRISHNA DEVI 04/05/ /05/ /01/ SAVITRI DEVI VERMA 04/03/ /05/ /01/ PREM PARAKASH 02/01/ /05/ /01/ RAJ MAL 05/03/ /05/ /01/ RAKESH KUMAR 10/07/ /05/ /01/1988 SC 132 PAWAN KUMAR 02/12/ /05/ /01/ VIJAY KUMAR 27/02/ /05/ /01/1988 SC 134 RAM LAL WALIA 16/09/ /05/ /01/ SATISH KUMAR 08/08/ /05/ /01/ GUPTA 136 ISHWAR DUTT 21/02/ /05/ /01/ SUBHASH CHAND 30/10/ /05/ /07/1988 SC 138 YOG RAJ 09/11/ /05/ /08/1988 ST 139 MITTER SINGH 24/02/ /05/ /09/ MOHAN KRISHAN 12/11/ /05/ /09/ DEV RAJ 10/09/ /05/ /09/1988 ST

5 142 LILA DHAR 05/07/ /05/ /09/ GEETA RAM 04/06/ /05/ /09/1988 SC 144 DEVINDER SINGH 13/08/ /05/ /09/ TULSI RAM 25/12/ /05/ /09/1988 SC 146 VINOD KUMAR 10/08/ /05/ /09/ LEKH RAJ 15/11/ /05/ /09/1988 SC 148 REKHA RANI 25/11/ /05/ /09/ PADAM NABH 21/04/ /05/ /09/ SHARMA 150 AMAR NATH 22/08/ /05/ /09/1988 SC 151 BIR SINGH 12/08/ /05/ /09/1988 SC 152 VIJAY KUMAR 20/03/160 04/06/ /09/1988 SC 153 TULSI RAM 15/04/ /09/ /09/1988 SC 154 ATLESH KUMAR 01/01/ /09/ /09/ UDAY PRATAP 24/08/ /09/ /09/ KATOCH 156 DHANI RAM 21/03/ /09/ /09/1988 SC 157 JAGDISH KUMAR 07/11/ /09/ /09/ HIRA NAND 12/07/ /10/ /09/ VEENA KUMARI 19/11/ /03/ /09/ SHARMA 160 KIRAN BALA 19/04/ /03/ /09/ MANJUNA 04/ /03/ /09/ PRITAM SINGH 18/04/ /03/ /09/ SUDERSHANA 02/04/ /03/ /09/ PATIAL 164 RADHIKA GUPTA 09/01/ /03/ /09/ GURDEEP KAUR 26/10/ /03/ /09/ NIRJA PARMAR 28/05/ /03/ /09/ ARVIND KUMAR 24/01/ /3/1983 1/4/1998 GUPTA 168 OMANGIRESH 04/06/ /03/ /09/ SHARMA 169 SURESH KUMAR 04/04/ /04/ /09/ RANJIT KAUR 26/02/ /06/ /09/1988 SC 171 BHADUR SINGH 03/09/ /10/ /09/ JAGITHTA 172 ARJUN SINGH 01/01/ /10/ /09/ GULERIA 173 ASHOK KUMAR 22/03/ /10/ /09/ MAHESH KUMAR 11/07/ /10/ /09/ SURINDER KUMAR 30/04/ /10/ /09/ MOHINDER KUMAR 30/04/ /10/ /09/1988 SC

6 177 RAJIV SOOD 12/05/ /10/ /09/ PUSHPA SHARMA 05/01/ /10/ /09/ SUDHA KUMARI 22/04/ /10/ /09/ RAJESH KUMAR 19/10/ /10/ /09/ BRIJ MOHAN JOSHI 22/10/ /10/ /09/ PARDEEP KUMAR 28/01/ /10/ /09/ DINESH KUMAR 10/09/ /10/ /09/ BHUSHAN KUMAR 08/06/ /10/ /09/ MADAN GOPAL 15/07/ /10/ /09/1988 SC 186 BALWANT RAI 12/03/ /10/ /09/ CHAUHAN 187 SANJAY BAKSHI 10/04/ /10/ /09/ SHARDA GULERIA 15/01/ /10/ /09/ ASHOK KUMAR 07/11/ /10/ /09/1988 SC PANWAR 190 DEVI PARKASH NA 31/10/ /09/ SWANANTARTA 07/05/ /11/ /09/1988 SC DHIMAN 192 MUNI LAL 06/01/ /11/ /09/ PRATAP SINGH 15/12/ /11/ /09/1988 SC 194 KEWAL KRISHAN 03/12/ /11/ /09/ GURU RAM SHARMA 10/03/ /11/ /09/ MANOJ KUMAR 24/01/ /11/ /09/ ROSHAN LAL 30/03/ /11/ /09/ DESH RAJ 22/03/ /12/ /09/ NIRMALA DEVI 06/09/ /01/ /09/ SHIV KUMAR 15/11/ /01/ /09/ BASTI RAM SHARMA 08/03/ /01/ /09/ DARSHNA DEVI AMIN CHAND 25/02/ /01/ /09/1988 SC 204 NALINI SINGH RANA 26/12/ /01/ /09/ BHARAT BHUSHAN 16/04/ /01/ /09/1988 SC 206 SUNIL KUMAR JAIN 11/08/ /01/ /09/ SUSHMA GUPTA 27/10/ /01/ /09/ TEK SINGH 09/01/ /01/ /09/ GIAN SINGH 02/03/ /01/ /09/ CHAUHAN 210 KULBHUSHAN 30/05/ /01/ /09/ KUMAR 211 RAKESH CHAND 02/04/ /01/ /09/1988 SC 212 GAGAN KUMAR 11/03/ /01/ /09/1988 -

7 213 RACHHPAL SINGH 29/11/ /01/ /09/ ASHOK KUMAR 01/06/ /01/ /09/ ASHWANI KUMAR 22/09/ /01/ /09/ DEV KUMAR 25/12/ /01/ /09/1988 ST 217 NAWANG TASHI 02/02/ /01/ /09/1988 ST 218 KAMAL CHAND 20/10/ /01/ /09/ SUNIL KUMAR 01/04/ /01/ /06/ BALAK RAM 02/04/ /01/ /07/ PYARE LAL NA 24/01/ /08/ RAKESH KUMAR 08/05/ /01/ /05/ JAGDISH CHAND 10/10/ /01/ /05/ DEEP RAM 11/05/ /01/ /01/ NETAR SINGH 01/08/ /01/ /02/ ASHA KIRAN 27/06/ /01/ /04/ SURESH KUMAR 09/18/ /01/ SUBHASH KUMAR 18/09/ /01/ RAJINDER KUMAR 30/05/ /01/ /07/1991 SC 230 KAMLA DEVI 01/06/ /01/ /09/ PURAN CHAND 30/12/ /01/ /10/ NAGESHWAR 08/12/ /01/ MOHAN SINGH 24/01/ /01/ /11/ RANVIR CHAND 05/03/ /01/ SURYA KANT 16/04/ /01/ /01/ ARCHANA 24/11/ /01/ /02/ JAI GOPAL 08/07/ /01/ ST 238 RAMESHWARI 12/12/ /01/ RAKESH PAUL 15/10/ /02/ /01/ MEG SINGH 12/02/ /02/ /03/ KULDEEP PARKASH 30/04/ /11/ /01/ KAMAL KISHORE NA 24/11/ /05/ ANIL KUMAR 18/02/ /11/ /05/ SURENDER KUMAR 28/03/ /11/ SWARAN SINGH 07/02/ /11/ NARESH KUMAR 29/11/ /11/ /01/ CHARANJIT SINGH 05/02/ /11/ /01/ DEV RAJ NA 28/11/ /01/ JAI KUMAR 21/01/ /11/ HARMINDER SINGH 30/05/ /11/ /10/

8 251 BHAG CHAND 10/01/ /11/ /01/ SATISH KUMAR 30/06/ /11/ /01/ SULAKSHNA KUMARI 27/12/ /11/ ST 254 RAMESH CHAND 29/03/ /11/ /01/ VINOD KUMAR 1/09/ /11/1984 1/2/1993 A 255 JASWANT SINGH 02/12/ /12/ /02/ FATEH CHAND 09/05/ /12/ RAMESHWAR 27/10/ /12/ SC 258 GIAN CHAND 04/01/ /12/ VIJAY KUMAR 20/04/ /12/ /04/ MADHO RAM 03/01/ /12/ SC 261 BASANT LAL 26/03/ /12/ /04/1993 ST 262 ASHWANI KUMAR 28/12/ /01/ RAMESH SINGH 02/04/ /01/ /04/ SOMA WATI 02/11/ /01/ NAWANG ZANGMO 02/06/ /02/ ST 266 KAMLA DEVI 10/02/ /02/ /04/ PUSHPINDER SINGH 24/03/ /02/ MOHINDER SINGH 08/01/ /02/ /01/ GIAN CHAND 20/04/ /02/ /01/ ASHOK KUMAR NA 22/07/ /04/ RAKESH CHAND 27/07/ /09/ RITA THAKUR 04/02/ /09/ RAKESH GUPTA 11/03/ /10/ /04/ RAJINDER KUMAR 26/07/ /10/ OM PARKASH 14/04/ /10/ /04/ AJAY KUMAR 06/09/ /10/ /04/ SUNIT SINGH 04/04/ /10/ /04/ BALISH KUMAR 18/02/ /10/ /04/ ARVIND SHARMA 09/01/ /10/ /04/ MEGH SINGH NA 04/10/ /04/ DINESH KANGA 18/05/ /10/ /04/ SURINDER KUMAR 08/10/ /10/ /04/ ARUN KUMAR 03/02/ /10/ DAYA RAM 28/11/ /10/ /04/1993 SC 285 RAMITA RANI 10/04/ /10/ /04/ INDER KUMAR 28/04/ /10/ /04/ INDER SINGH 01/05/ /10/

9 288 PARVEEN KUMAR 14/09/ /10/ /04/ SUNDER LAL 22/12/ /10/ /04/ SHYAM LAL 22/12/ /10/ /04/ URGAIN DOLMA 05/05/ /10/ /04/1993 ST 292 RAJINDER KUMAR 26/08/ /10/ /04/ DINESH KUMAR 06/08/ /10/ /04/1993 SC 294 RAM PAUL 28/12/ /10/ /04/ DURGA DEV 22/03/ /10/ NIHAL CHAND 04/02/ /10/ /04/1993 ST 297 PARSHOTAM DASS 23/03/ /10/ /04/ RANJIT KUMAR 02/09/ /10/ /04/ RAJESH KASHYAP 10/02/ /10/ /04/ NIRMALA DEVI 03/09/ /10/ /04/ SURINDER KUMAR 15/08/ /10/ /04/ RAJ KUMAR 17/05/ /10/ /04/ DUNI CHAND 28/03/ /10/ /04/ AJAY CHANDEL 7/10/ /10/ /04/ PROMILA DHAMANI 15/08/ /10/ /04/ SUNIT SINGH 04/04/ /10/ SHYAM LAL 09/05/ /12/ /04/ SUNIL JASWAL 18/11/ /01/ /04/ TEJINDER PAL 03/10/ /01/ /04/ PARDEEP KUMAR 11/09/ /01/ /04/ RAM LAL 24/04/ /02/ /04/ KAMALJIT KAUR 01/11/ /02/ /04/ ISHWAR CHANDER 12/02/ /07/ /04/ YASWANT SINGH 06/12/ /07/ /04/ JIA LAL TANWAR 12/04/ /07/ RAKESH CHANDEL 23/04/ /07/ /04/ BRIJ PAL SINGH 07/01/ /07/ /04/ ANIL KATOCH 29/11/ /07/ /04/ SULAKASHNA 02/06/ /07/ /04/ PANDIT 320 SHIV KUMAR 29/11/ /07/ AMAR DEVI 05/04/ /07/ /04/ CHANDER PRABHA 19/11/ /07/ /04/ HAKIM SINGH 2/2/ /7/1986 A 323 PREM CHAND 01/10/ /07/ /04/1993 -

10 324 NARESH KUMAR NA 23/07/ /04/ ANIL KUMAR 14/09/ /07/ /04/ SUDESH KUMARI 10/12/ /07/ /04/ ARVIND KUMAR 10/10/ /07/ /04/ RAKESH CHAND 27/08/ /07/ SURESH RAJ 08/09/ /07/ DESH RAJ 28/09/ /07/ RAJIV GANDHI 28/07/ /07/ KESHWA NAND 25/11/ /08/ /04/1993 SC 333 ADEEP KUMAR 28/06/ /08/ /04/ RAJESH THAKUR 26/07/ /10/ /04/ BASANTI DEVI 12/12/ /11/ /04/ SUDERSHANI DEVI 01/06/ /11/ /04/ KULDEEP SHARMA NA 19/06/ LEELA DHAR 05/07/ /05/ /04/ PYARE LAL NA 21/07/ GHANSHYAM DASS 17/06/ /08/ HAMINDER KUMAR 08/01/ /08/ /04/ PARVEEN KUMAR 06/04/ /08/ /04/ VINOD KUMAR 17/04/ /08/ /04/ RAJINDER LAL NA 05/08/ /04/ SHYAM LAL 03/04/ /08/ /04/ TIKKAM RAM 31/01/ /08/ /04/ PARVEEN PURI 07/01/ /08/ /04/ BANSI LAL 12/02/ /08/ /04/ HARI SINGH NA 08/08/ /04/ SHIV NATH 04/05/ /08/ RAJNIT SINGH 22/02/ /08/ PRAKASH CHAND NA 10/08/ /04/ SANTOSH KUMAR 10/09/ /08/ /04/ JATINDER KUMAR 13/05/ /08/ /04/ MOHINDER KUMAR NA 11/08/ /04/ PURI 356 GOPAL SINGH 17/06/ /08/ /04/ MOHINDER KUMAR 26/03/ /08/ JAGDISH CHAND 01/05/ /08/ /04/ SHANTI SWAROOP 08/08/ /08/ /04/ PREM KUMAR 20/12/ /08/ /04/ ROSHAN LAL 01/02/ /08/ /04/1993 -

11 362 ANIL KUMAR 20/11/ /08/ /04/ NARENDER KUMAR 27/04/ /08/ /04/ CHAMAN LAL 05/12/ /08/ PRITAM CHAND 25/03/ /08/ /04/ SHAKILA DEVI 10/04/ /08/ /04/ YASHBIR SINGH 17/06/ /08/ /04/ DALIP SINGH 28/04/ /08/ RAM PYARI 12/03/ /08/ /04/ ALPANA SINGLA 08/02/ /08/ PAWAN KUMAR 1/5/ /08/ /04/ CHANCHALA DEVI 05/08/ /08/ /04/ SURENDER KUMAR NA 19/08/ /04/ BRIJ BHUSHAN 26/07/ /08/ SHASHI KUMAR 02/02/ /08/ /04/ BIRBAL KUMAR 25/10/ /08/ /04/ SHARMA 377 ANIL CHANDER 1/1/ /8/ RAMESH CHAND 09/08/ /08/ /04/ ASHOK KUMAR 01/11/ /08/ /04/ RAJESH KUMAR 23/01/ /08/ /04/ BIR SINGH NA 29/08/ MOHINDER SINGH 22/02/ /09/ /04/ JASBIR KAUR 11/04/ /09/ /04/ BHOOP SINGH 22/11/ /09/ /04/ ANITA DEVI 07/07/ /09/ /04/ ALAPNA GOEL 08/02/ /09/ /04/ SURINDER KUMAR 10/08/ /09/ MADHO RAM NA 23/09/ SHIV NATH NA 15/11/ /04/ BABITA KUMARI 06/01/ /12/ /04/ RAJINDER KUMAR 04/01/ /12/ /04/ VIRENDER KUAMR 10/04/ /01/ RAJESH KUMAR 16/07/ /01/ RAM KUMAR PURI 01/04/ /01/ RAJESH GUPTA 01/04/ /01/ RAM KUMAR 23/03/ /01/ PADAM VIR 10/07/ /01/ SATYA DEVI 02/04/ /01/ MOHINDER KUMAR 17/04/ /01/

12 400 VIJAY KUMARI 16/06/ /01/ SHYAM SUNDER 03/01/ /04/ MOHINDER SINGH 22/02/ /09/ RAJIV NAYAN 02/07/ /10/ MUNSHI RAM 14/02/ /12/ PREM CHAND NA 04/07/ SUBASH CHAND NA 27/10/ SURINDER VERMA NA 13/11/ ASHOK KUMAR 21/01/ /02/ VINAY CHANDEL 09/11/ /02/ VINDHA JULKA 12/02/ /02/ JAG MOHAN 08/09/ /02/ THAKUR DASS 08/05/ /02/1992 SHARMA 413 KARTAR 03/05/ /02/ JAGDISH CHAND 26/04/ /02/ PAWAN KUMAR 15/09/ /02/ UMA KANT NA 25/02/ RAVIDER KUMAR 03/06/ /02/ SANJEEV KUMAR 04/03/ /02/ PAWAN KUMAR 15/06/ /02/ LEKH RAJ 13/05/ /02/ SURESH KUMAR 10/11/ /02/ RAJ DEEP SHARMA 1/6/ /2/ NEENA DEVI 01/03/ /02/ SANTOSH KUMARI 20/12/ /02/ SANJEEV KUMAR 07/04/ /02/ SUCHINDER 18/10/ /02/ SHARMA 427 OMKAR SINGH NA 29/02/ NARENDER KUMAR 26/05/ /03/ ASHA RANI 13/07/ /03/ GIAN CHAND 02/07/ /03/ PANKAJ SHARMA 26/03/ /03/ SAROJ KAUNDAL 30/10/ /03/ SC 433 MANJU SHARMA 19/10/ /07/ DIKSHA SHARMA 08/09/ /03/ KAMLESH CHAND 21/12/ /11/ KAMAL THAKUR 25/01/ /11/1994

13 437 NEELU KAPILA 18/08/ /11/ KAMLA 14/02/ /11/ SARLA KUMARI 20/06/ /11/ RAVINDR KUMAR 24/01/ /11/ RAVINDER KUMAR 27/12/ /11/ SATISH KUMAR 09/09/ /11/ PARMOD KUMAR 11/10/ /11/ KAMAL THAKUR 25/01/ /11/ JITENDER KUMAR 24/01/ /11/ BHAG CHAND 14/06/ /11/ SC 447 ARUNA KUMARI 27/07/ /11/ ARUN KUMAR 23/05/ /11/ ANIL GARG 9/3/ /11/ SHAKTI SINGH 03/01/ /11/ GURMIT CHAND 12/06/ /11/ TEK CHAND 28/01/ /11/ SURENDER KUMAR 09/07/ /11/ MOHINDER SINGH 25/11/ /11/ VINOD BHARDWAJ 7/6/ /11/ VINOD KUMAR 25/07/ /11/ HARIJEEWAN LAL 02/03/ /11/ MADAN MOHAN 12/11/ /11/ SAMNISH KUMAR 18/02/ /11/ KRISHAN SHARMA 16/07/ /11/ KAMAL DEV 28/6/ /11/ ASHOK KUMAR 07/04/ /11/ SUNITA RANI 03/09/ /11/ SC 464 MANOJ KUMAR 22/01/ /11/ SONIA KALRA 01/10/ /11/ DINESH KUMAR 25/11/ /11/ TEK RAM 13/05/ /11/ SUNIL KUMAR 04/08/ /11/ RAM MURTI 01/11/ /11/ LESH DEEPAK 04/05/ /11/ HIRA LALA 11/05/ /11/ RAKESH CHAND 13/09/ /11/ AKSHYA KUMAR 26/01/ /11/ VINOD KUMAR 04/01/ /11/

14 475 ANURADHA SHARMA 30/4/ /11/ SANJEEV KUMAR 20/04/ /11/ ANIL KUMAR 01/12/ /11/ CHAMPA DEVI 01/04/ /11/ DEPIKA BHATNAGAR NA 17/11/ SUSHMA SANDHU NA 17/11/ HANS RAJ 22/09/ /11/ AMAR CHAND 05/09/ /11/ JASBINDER KAUR 16/10/ /12/ GOPAL KRISHAN 10/02/ /12/ SARITA BALA 03/04/ /12/ SHASHI BALA 04/02/ /12/ SIMRTA DEVI 20/10/ /02/ MONIKA SETHI 16/01/ /02/ HEM SINGH 5/06/1969 6/03/ SANJEEV KUMAR 17/02/1971 6/03/ JAYOTI KAUSHAL 6/04/1975 8/03/ RANJEET KUMARI 28/11/ /04/ MEENA SHARMA 5/04/ /07/ RACHNA SHARMA 16/10/ /12/ PANKAJ SOOD 09/11/ /09/ SURJEET SINGH 17/11/ /09/ SC 497 DIGVIJAY SINGH 01/12/ /09/ SUKHBINDER 15/01/ /09/ SC 499 MINAKSHI GUPTA 01/07/ /09/ SANGEETA 21/01/ /09/ SC 501 RAKESH KUMAR 06/12/ /09/ MANOJ KUMAR 17/10/ /09/ CHANDER SHEKHAR 18/04/ /09/ Seniority 504 PARDEEP KUMAR 20/03/ /09/ assigned acccording to 505 SHIVANI THAKUR 26/12/ /09/ the merit 506 MUNISH SHARMA 16/08/ /09/ " 507 YOGINDER SINGH 17/09/ /09/ " 508 RAJINDER KUMAR 10/11/ /09/ " 509 NEELAM KUMARI 19/05/ /09/ SC " 510 RAMESH CHAND 10/10/ /09/ " 511 RAJEEV THAKUR 11/02/ /09/ " 512 KAHAN CHAND 02/04/ /09/ "

15 513 MANMOHAN 02/04/ /09/ " CHAUHAN 514 SUSHIL KUMAR 20/02/ /09/ " 515 RAM MURTI SHARMA 13/01/ /09/ " 516 PRAKASH CHAND 04/01/ /09/ " 517 RAJINDER SINGH 10/10/ /09/ " 518 GURNAM SINGH 15/06/ /09/ " 519 RAJINDER KUMAR 07/05/ /09/ " 520 DEEPAK 09/12/ /09/ " 521 TAPENDER SINGH 05/01/ /09/ " 522 GURNATER SINGH 04/05/ /09/ " 523 BISHAL KUMAR 12/11/ /09/ " 524 SATISH KUMAR 18/07/ /09/ SC " 525 ASHOK KUMAR 15/08/ /09/ " 526 DALJEET SINGH 22/02/ /09/ " 527 HANS RAJ 21/05/ /09/ " 528 AMAN CHAND 27/10/ /09/ " 529 SURESH KUMAR 02/02/ /09/ " 530 CHAMAN LAL 03/03/ /09/ " 531 RANJEET SINGH 14/02/ /09/ " 532 KARNAIL SINGH 15/05/ /09/ ST " 533 NAVEEN DOGRA 19/03/ /09/ SC " 534 BAKHTAWAR SINGH 07/04/ /09/ " 535 DEV RAJ 25/04/ /09/ " 536 AJAY ACHARYA 08/09/ /09/ " 537 SAMPTI VERMA 17/12/ /09/ SC " 538 RAJESH SHARMA 21/05/ /09/ " 539 JASWANT SINGH 15/04/ /09/ " 540 VIKAS 06/09/ /09/ " 541 RAVINDER KUMAR 12/10/ /09/ " 542 AJAY KUMAR SOOD 08/08/ /09/ " 543 REENA KUMARI 25/08/ /09/ " 544 ASHOK KUMAR 02/05/ /09/ " 545 RAVINDER 03/06/ /09/ " 546 RANJEET SINGH 24/01/ /09/ " 547 VEENA KUMARI 14/11/1971 NA - SC " 548 PARDEEP KUMAR 21/09/ /09/ " 549 MANOJ KUMAR 02/04/ /09/ SC " 550 MEENA 15/05/1973 NA - SC "

16 551 CHAND RAM 12/03/1977 NA - SC " 552 SARWAN KUMAR 18/05/ /09/ SC " 553 DALEEP CHAND 15/07/ /09/ ST " 554 KRISHAN GOPAL 05/05/ /09/ SC " 555 PARBESH KUMAR 28/12/ /09/ SC " 556 HANS RAJ 16/02/ /09/ SC " 557 SHANTA DEVI 19/12/ /09/ SC " 558 RAMESH KUMAR 05/12/ /09/ SC " 559 SURJEET KUMAR 28/08/ /09/ SC " 560 SANDESH SINGH 27/04/ /09/ " 561 MOHAN LAL 25/07/ /09/ SC " 562 RAKESH KUMAR 03/01/ /02/ " 563 MADAN MOHAN 3/04/1960 3/12/1997 SHARMA 564 DARSHAN KUMAR 12/12/ /12/ " 565 RAJNI CHANDEL 14/10/ /11/ " 566 NEENA UPADHAYA 26/05/ /12/ " 567 NAGESH KUMAR 06/05/1961 NA - - " 568 BRIJ LAL 16/04/ /12/ " 569 YASH PAL ANAND 22/09/1956 NA - - " 570 JITENDER SINGH 06/07/ /12/ " 571 RAMTA DEVI 02/11/ /11/ " 572 DILDAR SINGH 04/07/ /12/ " 573 AMAR SINGH 16/05/ /12/ " 574 ANIL KUMAR 08/07/ /12/ " 575 DEV RAJ AWASTHI 20/05/ /12/ " 576 RATTAN LAL 13/06/ /12/ " 577 SHIV SINGH 19/09/1952 NA - - " NOTE X: The Seniority in respect of Phrmacists whose names are at Sr.No.56,78,88,89,91,94,95,96,97,100,114,117,121,122,129,131,135,136,139,141,143,145,147,14 8,149,150,154,168,174,183,187,189,191,201,203,209,215,227,235,251,255,258,259,263,282,289, 291,294,330,430,444,461,493,495,497,506,521,530,531,534,544,546,547,548,549,550,552,553,5 54,555,556,558 has been assigned in accordance with the instructions issued by the Department of Personnel letter No.Per(AP)C(B)1/95, dated 27/6/1996, 27/3/1997 and 4/9/1997. Sd/ -

H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD, HAMIRPUR.

H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD, HAMIRPUR. 1 H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD, HAMIRPUR. PRESS NOTE Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board today declared the final result for the recruitment of 750 posts {General(UR)=528,

More information

POLICE OFFICERS MULTI STATE CO-OP HOUSING SOCIETY LTD

POLICE OFFICERS MULTI STATE CO-OP HOUSING SOCIETY LTD POLICE OFFICERS MULTI STATE CO-OP HOUSING SOCIETY LTD Draw List - 2 BHK held on 25-03-2017 at site sec-49 FBD Sl No. Name of Member 1 Nathu Ram 142 2 BHK H-501 5th 2 Surender Kumar Bhugra 182 2 BHK H-102

More information

Sub Centre Code-11 Govt Sr Sec. School, Lakkar Bazar, Shimla

Sub Centre Code-11 Govt Sr Sec. School, Lakkar Bazar, Shimla Sub Centre Code-11 Govt Sr Sec. School, Lakkar Bazar, Shimla Sr. No. Roll No. Name Subject Opted Remarks / Req. 1 26050001 SAROJ KUMARI 2 26050002 SUDERSHAN KUMAR PATHANIA 3 26050003 SANJU 4 26050004 MANOJ

More information

_No.HFW-HmB(13)118110S-Vol-XI ~(!)Jy Health and Family Welfare Department Himachal Pradesh.

_No.HFW-HmB(13)118110S-Vol-XI ~(!)Jy Health and Family Welfare Department Himachal Pradesh. _No.HFW-HmB(13)118110S-Vol-XI ~(!)Jy Health and Family Welfare Department Himachal Pradesh. To 1. The Director Medical Education, SDA Complex, Kasumpti Shimla-9. 2. The Director Dental Health Services,

More information

Government of Himachal Pradesh Department of Revenue ***** Dated Shimla , the. Notification

Government of Himachal Pradesh Department of Revenue ***** Dated Shimla , the. Notification / Government of Himachal Pradesh Department of Revenue ***** No.Rev-A(B)1-1/1993-XII Dated Shimla-171 002, the Notification 15.05.2014 On the recommendations of the Departmental Promotion Committee and

More information

DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION Name of the Exam. B.A III. Year : jan, 2017 Subject Hindi Maximum Marks : 20

DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION Name of the Exam. B.A III. Year : jan, 2017 Subject Hindi Maximum Marks : 20 DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION Subject Hindi Maximum Marks : 20 22008 ANKIT ASHOK SAHANI 19 Nighteen 22010 MAYANK BHARGAVE RAM KUMAR 20 Twenty 22018 PARMOD PARMANAND 19 Nighteen 22019 PINKAL MEHTA LALIT

More information

Pt. B. D. Sharma, University of Health Sciences, Rohtak

Pt. B. D. Sharma, University of Health Sciences, Rohtak Roll No. Pt. B. D. Sharma, University of Health Sciences, Rohtak Result Gazettee B.Sc. In Medical Lab. Technology (M.L.T.) 1st Year Annual Examination, September 2016 Regn.No. Name Father's Name Result

More information

PROVISIONAL SENIORITY LIST OF DRIVERS AS ON CATE- GORY QUALIFI- CATION DATE OF BIRTH

PROVISIONAL SENIORITY LIST OF DRIVERS AS ON CATE- GORY QUALIFI- CATION DATE OF BIRTH Sr.N o NAME OF DRIVER PROVISIONAL SENIORITY LIST OF DRIVERS AS ON 01.07.2018 CATE- GORY QUALIFI- CATION DATE OF BIRTH DATE OF ENTRY INTO SERVICE DATE OF APPOINT- ENT TO PRESENT GRADE PRESENT PLACE OF POSTING

More information

MANOJ KUMAR DESH RAJ 12/6/1991 OBC UNRESERVED Govt.(Girls) Sr. Sec.Sch. Dharmshala

MANOJ KUMAR DESH RAJ 12/6/1991 OBC UNRESERVED Govt.(Girls) Sr. Sec.Sch. Dharmshala 1 LIST CANTAINS THE ROLL NUMBERS AND EXAMINATION CENTRES ISSUED TO THE THE CANDIDATES FOR THE POST OF LINEMAN POST CODE-428 EXAMINATION TO BE HELD ON 21-6-2015 IN EVENING SSESSION (2PM TO 4PM) SR.NO. APPLICATI

More information

No. HP SSSB-(B)-2-902/2015 H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur. Dated: Hamirpur, the 24 th April, 2018

No. HP SSSB-(B)-2-902/2015 H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur. Dated: Hamirpur, the 24 th April, 2018 1 No. HP SSSB-(B)-2-902/2015 H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur Dated: Hamirpur, the 24 th April, 2018 NOTIFICATION On the basis of marks of Written Objective Type Screening Test held on 10 th May,

More information

Supwinronding Eneineer('IT) ~6 HPSEB Ltd., Vidyut ill.., '\ Shmla-171,*

Supwinronding Eneineer('IT) ~6 HPSEB Ltd., Vidyut ill.., '\ Shmla-171,* , 'f". ~ '. HMACHAL PRADESH STATE ElECTRCTY BOARD LMTED (A STATE GOVT. UNDERTAKNG) NO. HPSEB (Sectt)/684/201617f)o9lf6 ~ ~6 Dated:~& J ~ 117 From: To Executive Director (Pers), HPSEB, Ltd.Vidyut Bhawan,

More information

S.

S. S. Roll Name Father Name 1 10016 Khem Raj Nand Lal 2 10034 Narain Singh Sita Ram 3 10085 Desh Raj Tek Chand 4 10086 Bhup Singh LAL Singh 5 10100 Kuku Ram Pikhlu Ram 6 10115 Mahender Kashyap Roshan Lal

More information

List of the Provisionally Eligible Candidates for the post of Welder in BBMB (Advt. No. 2/2014) Date:

List of the Provisionally Eligible Candidates for the post of Welder in BBMB (Advt. No. 2/2014) Date: 1 22500010 HEM RAJ HARI CHAND 15/01/1987 General PE National Trade Certificate not 2 22500014 RAJIV KUMAR PARSHOTAM LAL 01/06/1977 SC(Mazbi and Balmiki) PE National Trade Certificate not 3 22500015 KULVINDER

More information

HAMIRPUR CENTRE (HP-CMAT 2016)

HAMIRPUR CENTRE (HP-CMAT 2016) Date: 25.06.2016 CENTRE (HP-CMAT 2016) Timing 10.00AM to 12.00 Noon. Roll No Candidate Name Father Name Examination Center 101301 NITIKA KUMARI VINOD KUMAR 101302 AKASH DEEP DESH RAJ 101303 VINOD KUMAR

More information

NOTIFICATION NO: PTU\Exam\Reg\64562 Dated : 22 Feb 16 EXAMINATION: Nov-2015 RESULT TYPE:

NOTIFICATION NO: PTU\Exam\Reg\64562 Dated : 22 Feb 16 EXAMINATION: Nov-2015 RESULT TYPE: SNo 1 1203140 RAHUL KUMAR ASHOK KUMAR 2 1203143 RAMANDEEP MAHINDER SINGH 3 1203162 SUMANT SINGH SUNIT SINGH 4 1337512 AJAY KUMAR BODH RAJ 5 1337513 AJAY KUMAR RUMAL KUMAR 6 1337516 ANJALI BALA PREM CHAND

More information

Government of Himachal Pradesh Department of > HIMACHAL ROAD TRANSPORT CORPORATION

Government of Himachal Pradesh Department of > HIMACHAL ROAD TRANSPORT CORPORATION Government of Himachal Pradesh Department of > HIMACHAL ROAD TRANSPORT CORPORATION File Number: HO:9E-Screening Committee/2013/Par Dated: Shimla-171002, the 26/03/2015 Order-No: - 25-26/03/2015 Notification

More information

DAILY CAUSE LIST CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL CHANDIGARH BENCH SECTOR 17 E LIST OF CASES TO BE HEARD ON WEDNESDAY THE 19TH SEPTEMBER 2018

DAILY CAUSE LIST CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL CHANDIGARH BENCH SECTOR 17 E LIST OF CASES TO BE HEARD ON WEDNESDAY THE 19TH SEPTEMBER 2018 DAILY CAUSE LIST CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL CHANDIGARH BENCH SECTOR 17 E LIST OF CASES TO BE HEARD ON WEDNESDAY THE 19TH SEPTEMBER 2018 COURT NO :1 HON'BLE MR. JUSTICE L. NARSIMHA REDDY HON'BLE MRS.

More information

Total Gross 1.75% Performa nce Bonus Propnt

Total Gross 1.75% Performa nce Bonus Propnt WAGES FOR THE MONTH OF OCT -17 [ TPDDL MRBD - SCG, DELHI ] SR NO. Name Days Basic HRA Performa nce Bonus deduction 1 ANIL 20 5,753 5,753-11,506 690 202 892 10,614 NEFT 2 ANUJ KUMAR SRIVASTAV 26 7,479 7,479-14,958

More information

MOHINDER KAUR CHANDER SANTOSH BATRA PUSHPA DEVI

MOHINDER KAUR CHANDER SANTOSH BATRA PUSHPA DEVI Institute : Shaheed Sukhdev Singh College Of Pharmacy, Sangrur Institute Code SSS / 8 3 4 06089300 06089300 060893003 060893004 PARAMJIT SINGH PAWAN KUMAR TARUN VISHESH MALIK RAGHBIR SINGH KISHAN SINGH

More information

CUT LIST OF MA SANSKRIT FRESH CANDIDATES OF IST SEM NOV 2018(PROVISONAL ROLL NUMBERS)

CUT LIST OF MA SANSKRIT FRESH CANDIDATES OF IST SEM NOV 2018(PROVISONAL ROLL NUMBERS) CUT LIST OF MA SANSKRIT FRESH CANDIDATES OF IST SEM NOV 2018(PROVISONAL ROLL NUMBERS) The Centre Supdt. (Exam Centre) is requested to kindly allow the above Fresh have not filled their online examinations

More information

University of Delhi NOTIFICATION. Subject: Schedule for Limited Departmental Examination

University of Delhi NOTIFICATION. Subject: Schedule for Limited Departmental Examination I I Estab.IV/046/2015/04/ i cg3 Dated: 30.03.2017 NOTIFICATION Subject: Schedule for Limited Departmental Examination - 2015. It is hereby informed that the Limited Departmental Examination (LDE) for the

More information

Final Seniority list of Panchayat Secretaries upto

Final Seniority list of Panchayat Secretaries upto 1 Final Seniority list of Panchayat Secretaries upto 30-06-2013 Sr. No Name Sh/ Smt/ Miss Edu. Date of Birth Date of Appointment Date of Confirmation Remarks 1 2 3 4 5 6 1. Puni Singh Matric 26-12- 55

More information

Final Seniority list of Panchayat Secretaries upto

Final Seniority list of Panchayat Secretaries upto Final Seniority list of Panchayat Secretaries upto 3 1-12-2011 Sr. No Name Sh/ Smt/ Miss Edu. Qul. Date of Birth Date of Appointment Date of Confirmatio n 1 2 3 4 5 6 1. Puni Singh Matric 26-12-55 8.8.2000

More information

ROLL NO WISE RESULT SHEET OF WRITTEN EXAMINATION HELD ON 28/05/2017 FOR H.P. PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES (MALE) RECRUITMENT 2017

ROLL NO WISE RESULT SHEET OF WRITTEN EXAMINATION HELD ON 28/05/2017 FOR H.P. PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES (MALE) RECRUITMENT 2017 ROLL NO WISE RESULT SHEET OF EXAMINATION HELD ON /05/2017 BILASPUR Father's 1 4 210101 RAMAN CHANDEL RAKESH KUMAR 21/01/1997 GENERAL 46 2 4 210102 SUDESH KUMAR INDER SINGH 19/04/1996 GENERAL 3 4 210103

More information

9 Directory of Officers & Employees

9 Directory of Officers & Employees 9 y of Officers & Employees LIST OF BOARD OF DIRECTORS OF LTD S.No. Name & Designation Designation Telephone No. 1. Shri Mulesh Agnihotri, Hon ble Industries Minister, Himachal Pradesh, Chairman 2621599(O)

More information

SR.NO.SER/2017/ UNIVERSITY OF DELHI

SR.NO.SER/2017/ UNIVERSITY OF DELHI SR.NO.SER/2017/540 -------- ------ MASTER OF LAWS (LL.M.) FIRST TERM EXAMINATION, 2017. ------------ (THREE YEARS COURSE) ------- The result of the candidates of LL.M. First Term (Three years course) Examination,

More information

HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED "A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING".

HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING. .. 6 HMACHAL PRADESH STATE ELECTRCTY BOARD LMTED "A GOVT. OF NDA UNDERTAKNG". NO.HPSEBL (Sectt)/6-1f(NGE)/2016- 'J 6 7-.1.1 dated:- 9 - - 10 To 1. All the Chief Engineers in HPSEBL. 2. The Chief Accounts

More information

OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE BHARMOUR, DISTRICT CHAMBA (H.P.) Phone/ /

OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE BHARMOUR, DISTRICT CHAMBA (H.P.) Phone/ / 1. Name of the Institute : Government Industrial Training Institute, Bharmour, District Chamba (HP) 2. Date of Establishment : 2000 3. Faculty and staff detail along with their qualification and job experience

More information

Unfair Means Cases. Previous DMC required

Unfair Means Cases. Previous DMC required HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY NAAC Accredited 'A' Grade University "Management Section" "Exams - II" 15-2/2013-HPU/Mgt. Section (Exam-II) NOTIFICATION Dated: - 24th October, 2017. Result Gazette Notification

More information

HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY "BCA/M.COM SECTION" "Exams - II" Absent Cancelled

HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY BCA/M.COM SECTION Exams - II Absent Cancelled NOTIFICATION HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY "BCA/M.COM SECTION" "Exams - II" Result Gazette Notification in respect of BCA examination held in. The result of each candidate is shown in the result column.

More information

SOLAN. CENTRE (HP-CMAT 2016)

SOLAN. CENTRE (HP-CMAT 2016) Date: 25.06.2016 SOLAN. CENTRE (HP-CMAT 2016) Timing 10.00AM to 12.00 Noon. Roll No Candidate Name Father Name Examination Center 101801 ARUN DILA RAM 101802 DEEKSHA KUMARI ASHWANI KUMAR 101803 RAJNI SAWANT

More information

Nalanda Open Date: April 20, 2012 RESULT SHEET-2012

Nalanda Open Date: April 20, 2012 RESULT SHEET-2012 Nalanda Open Date: April 20, 2012 RESULT SHEET-2012 Result of the B.A. Hindi (Honours) Part-III, Annual Examination 2012, held in the Month of February, 2012 Enrolment Student Name Percent Result 080320006

More information

GOVT. OF JAMMU & KASHMIR PLACEMENT PROFILE

GOVT. OF JAMMU & KASHMIR PLACEMENT PROFILE GOVT. OF JAMMU & KASHMIR PLACEMENT PROFILE OF GOVT. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, CANAL ROAD, JAMMU Contact Person: Er. Mohd, Iqbal Kohli, Principal Maj. M. S. Manhas, TPO Govt. ITI, Jammu Placement Celll

More information

TENTATIVE LIST OF GATE CANDIDATES FOR SPOT ADMISSION IN M.TECH.

TENTATIVE LIST OF GATE CANDIDATES FOR SPOT ADMISSION IN M.TECH. 8/1/22 8/1/77 3 PEC/PG/1 8/1/52 PEC/PG/1 8/1/47 1 PEC/PG/1 8/1/47 Mohit Kumar Babu Ram Male SC PEC/PG/1 8/1/47 Sunil Kumar Munni Lal Male SC 318 Civil Sachin Bharti Dev Raj Male SC 309 Civil Paramjit Manjit

More information

KENDRIYA VIDYALAYA BHADARWAH LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR INTERVIEW FOR THE RECRUITMENT OF PART TIME / CONTRACTUAL TEACHERS ( )

KENDRIYA VIDYALAYA BHADARWAH LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR INTERVIEW FOR THE RECRUITMENT OF PART TIME / CONTRACTUAL TEACHERS ( ) KENDRIYA VIDYALAYA BHADARWAH LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR FOR THE RECRUITMENT OF PART TIME / CONTRACTUAL TEACHERS (0-) S PGT's FATHER'S / CUTOFF SUBJECT HUSBAND MARKS PG- ENGLISH PAWAN KUMAR OM PRAKESH

More information

M/S SENTINEL CONSULTANTS PVT. LIMITED

M/S SENTINEL CONSULTANTS PVT. LIMITED Page 1 of 8 1 DE001497 ANIL KUMAR SUPERVISOR 1540000 2800 1540000 1540000 27000 180000 000 1333000 RAJVIR SINGH 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2 DE001358 JITENDER KUMAR SUPERVISOR

More information

ID NAME DESIGNATION Mr. Sandeep Deswal Senior Technical Officer Mr. Om Parkash Chief Technical Officer.

ID NAME DESIGNATION Mr. Sandeep Deswal Senior Technical Officer Mr. Om Parkash Chief Technical Officer. ID NAME DESIGNATION 000507 Mr. Sandeep Deswal Senior Technical Officer. 000606 Mr. Om Parkash Chief Technical Officer. 000542 Mr. Prem Chand Singh Assistant Chief Technical Officer. 000656 Mr. Vijay Pal

More information

IMPORTANT INFORMATIONS REGARDING B.Ed. COUNSELING THROUGH ICDEOL FOR SESSION

IMPORTANT INFORMATIONS REGARDING B.Ed. COUNSELING THROUGH ICDEOL FOR SESSION IMPORTANT INFORMATIONS REGARDING B.Ed. COUNSELING THROUGH ICDEOL Date of counseling for B.Ed. (Arts stream) General Category from 70% to 55.61% (i.e. up to Sr.. 65) is 27th September, 2013 at 10:30 am.

More information

HRD DIVISION CIRCULAR NO. 08/2016

HRD DIVISION CIRCULAR NO. 08/2016 TO ALL OFFICES Date: 01.04.2016 HRD DIVISION CIRCULAR NO. 08/2016 Reg: Seniority Lists of Officers SMG Scale-IV, MMG Scale-III, II & OJM Scale-I and Workmen Cadre as on 01.04.2016. We are enclosing herewith

More information

M/S SENTINEL CONSULTANTS PVT. LIMITED

M/S SENTINEL CONSULTANTS PVT. LIMITED M/S SENTINEL CONSULTANTS PVT LIMITED Page 1 of 8 1 DE00149 ANIL KUMAR SUPERVISOR 1495800 3 1495800 1495800 26200 179500 1290100 RAJVIR SINGH 2 DE00158 RAVI SHANKAR SINGH SECURITY GUARD 1358400 2900 1313100

More information

SUBJECT: Constable (GD) in CAPFs Examination, 2011-Revision of result due to Implementation of Court Orders reg.

SUBJECT: Constable (GD) in CAPFs Examination, 2011-Revision of result due to Implementation of Court Orders reg. STAFF SELECTION COMMISSION (NWR) CHANDIGARH SUBJECT: Constable (GD) in CAPFs Examination, 2011-Revision of result due to Implementation of Court Orders reg. The Staff Selection Commission HQ has declared

More information

Himachal Pradesh Technical University Examination Branch

Himachal Pradesh Technical University Examination Branch Himachal Pradesh Technical University Examination Branch Decision of Examination Discipline Committee regarding UMC cases detected during End Semester Examination held in May-2017 Sr. No. Exam Roll No.

More information

Bihar Public Service Commission. Advt. No. 02/2016 for the Post of Lecturer through Open Competitive exam.

Bihar Public Service Commission. Advt. No. 02/2016 for the Post of Lecturer through Open Competitive exam. Bihar Public Service Commission Advt. No. 02/2016 for the Post of Lecturer through Open Competitive exam. After redressal of grievances of Candidates related to eligibility/ineligibility, revised list

More information

ACCOUNT NO. NAME STATUS 14 ASHOK KUMAR-II 28 RAKESH KUMAR-II 46 RAJESH KUMAR D 87 ASHOK RAM 93 AMAR CHAND 123 JATINDER BABBER D 155 ALLAH RAM 160

ACCOUNT NO. NAME STATUS 14 ASHOK KUMAR-II 28 RAKESH KUMAR-II 46 RAJESH KUMAR D 87 ASHOK RAM 93 AMAR CHAND 123 JATINDER BABBER D 155 ALLAH RAM 160 ACCOUNT NO. NAME STATUS 14 ASHOK KUMAR-II 28 RAKESH KUMAR-II 46 RAJESH KUMAR D 87 ASHOK RAM 93 AMAR CHAND 123 JATINDER BABBER D 155 ALLAH RAM 160 KISHAN SINGH RAWAT 174 RISHI PAL 186 M. K. BHARDWAJ 187

More information

S/ No ROLL NO APPLIE D FOR POST NAME OF CANDIDATE

S/ No ROLL NO APPLIE D FOR POST NAME OF CANDIDATE NOTICE REGARDING 2 ND PHASE OF INATION IN RECRUITMENT OF HC(MIN) IN BSF 2016-17 RAJASTHAN RECRUITMENT AGENCY NOTE-I THE FOLLOWING QUALIFIED S IN WRITTEN OF HC(MIN) IN BSF 2016-17 OF RAJASTHAN FRONTIER

More information

SUPPLEMENTARY LIST MISCELLANEOUS HEARING PART HEARD MATTERS. PATIALA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT AUTHORITY AND ANR. Versus

SUPPLEMENTARY LIST MISCELLANEOUS HEARING PART HEARD MATTERS. PATIALA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT AUTHORITY AND ANR. Versus SUPREME COURT OF INDIA [ IT WILL BE APPRECIATED IF THE LEARNED ADVOCATES ON RECORD DO NOT SEEK ADJOURNMENT IN THE MATTERS LISTED BEFORE ALL THE COURTS IN THE CAUSE LIST ] HON'BLE MR. JUSTICE KURIAN JOSEPH

More information

Cutlist of Shastri-3rd-October Course Apperance Govt.Sanskrit College Purana Bazar, Sundernagar, Distt. Mandi

Cutlist of Shastri-3rd-October Course Apperance Govt.Sanskrit College Purana Bazar, Sundernagar, Distt. Mandi Govt.Sanskrit College urana Bazar, Sundernagar, Distt. Mandi SECIAL Centre_Name:- Govt.Sanskrit College urana Bazar, Sundernagar, Distt. Mandi 45385 AMNISH KUMAR OM ARKASH I TO VI (S) 51645 06-KL-86 CHETAN

More information

ROLL_NO REGN_NO NAME F_NAME SUB1_MKS_RSUB2_MKS_RSUB3_MKS_SUB4_MKS_4SUB5_MKS_R RESULT KMD-122 MONIKA SHARMA KRISHAN GOPAL R-PROV

ROLL_NO REGN_NO NAME F_NAME SUB1_MKS_RSUB2_MKS_RSUB3_MKS_SUB4_MKS_4SUB5_MKS_R RESULT KMD-122 MONIKA SHARMA KRISHAN GOPAL R-PROV 0208001 99-KMD-122 MONIKA SHARMA KRISHAN GOPAL R-PROV 0208002 2K-GA-437 SHIVANI RAJ KUMAR R-PROV 0208003 05-DSA-38 AJAY KUMAR TARSAM CHAND R-PROV 0208004 08-PCD-104019 SHAVETA RANI NARESH KUMAR UMC 0208005

More information

Examination Center: -Himachal Pradesh University Regional Center Khaniayra, Dharamshala

Examination Center: -Himachal Pradesh University Regional Center Khaniayra, Dharamshala Examination Center: -Himachal Pradesh University Regional Center Khaniayra, Dharamshala Roll NO. Form No. Student name Father Name 101401 4542 KASHU RAVINDER KUMAR 101402 4523 NIKHIL DOGRA VINAY DOGRA

More information

CLASS-II NAME OF CHILD FATHER'S NAME UNIT/DEPT CAT NO OF TRANSFER SC/ST/ OBC REMARKS REG. NO

CLASS-II NAME OF CHILD FATHER'S NAME UNIT/DEPT CAT NO OF TRANSFER SC/ST/ OBC REMARKS REG. NO REG. NO KENDRIYA VIDYALAYA ABOHAR THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN Y SELECTED FOR ADMISSION IN CLASS- II to VIII (SESSION: 2018-19) ADMISSION IS SUBJCET TO PRODUCTION OF ORIGINAL DOCUMENTS AND FULFILLMENT

More information

ROLL_NO REGN_NO NAME F_NAME SUB1_MKS_R SUB2_MKS_R SUB3_MKS_R SUB4_MKS_4 SUB5_MKS_R RESULT PCD KIRAN HAWA SINGH EN HI53 051

ROLL_NO REGN_NO NAME F_NAME SUB1_MKS_R SUB2_MKS_R SUB3_MKS_R SUB4_MKS_4 SUB5_MKS_R RESULT PCD KIRAN HAWA SINGH EN HI53 051 0100001 12-PCD-45788 KIRAN HAWA SINGH EN51 048 HI53 051 ES68 070 EC66 022F FAIL 0100002 12-PCD-45473 SONU RANI SUBHASH CHANDER EN51 051 HI53 050 EC66 023F PS64 053 EVS ABSF FAIL 0100003 12-PCD-45788 KIRAN

More information

M.Com, M.Phil, PGDCA, Ph.D.

M.Com, M.Phil, PGDCA, Ph.D. Name of Faculty Department Qualification Job Experience Profile Phone no. & Email Dr. Ajay K. Chaudhary Commerce & Management M.Com, M.Phil, PGDCA, Ph.D. 22 years Finance/IT 9418073367 ajydoctor@hotmail.com

More information

Cut List of MA/M.Sc Mathematics Regular 2nd semester examination to be held in June, 2018 Examination Centre: Gandhi Bhawan, HPU Shimla Roll No Reg

Cut List of MA/M.Sc Mathematics Regular 2nd semester examination to be held in June, 2018 Examination Centre: Gandhi Bhawan, HPU Shimla Roll No Reg Examination Centre: Gandhi Bhawan, HPU Shimla 54691 14-GK-106 Hitesh Sharma Noumi Dhar All 54692 14-SN-107 Akhil Thakur Om Prakash All 54693 14-KL-369 Ajay Kumar Satya Prakash All 54694 14-KL-343 Anjali

More information

No.Rev-A(B)1-1/93-XI Dated: Shimla-2 the NOTIFICATION

No.Rev-A(B)1-1/93-XI Dated: Shimla-2 the NOTIFICATION Government of Himachal Pradesh Revenue Department. ***** No.Rev-A(B)1-1/93-XI Dated: -2 the 31.08.2012. NOTIFICATION The Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote the following Naib Tehsildars to

More information

Nalanda Open University Date: August 12, 2011 RESULT SHEET-2011

Nalanda Open University Date: August 12, 2011 RESULT SHEET-2011 Nalanda Open University Date: August 12, 2011 RESULT SHEET-2011 Result of the Certificate in Artificial Insemination and Minor Veterinary Services, Annual Examination 2011, held in the Month of 101110001

More information

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA RESULT OF THE

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA RESULT OF THE ABBREVIATISTANDS FOR KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA RESULT OF THE B.A. - I Sem. Examination Dec. 2010 Result of each candidate is/are shown in the Result column. Marks shown in the result column means

More information

MINISTRY OF DEFENCE Office of the JS (Trg) & CAO. POSTING / TRANSFER UNDER TURN OVER POLICY 2011 : UDCs

MINISTRY OF DEFENCE Office of the JS (Trg) & CAO. POSTING / TRANSFER UNDER TURN OVER POLICY 2011 : UDCs No.A/47926/UDC/TO-11(83)/CAO/P-1 MINISTRY OF DEFENCE Office of the JS (Trg) & CAO POSTING / TRANSFER UNDER TURN OVER POLICY 2011 : UDCs With immediate effect UDCs of AFHQ Clerical Service, as per Appendix

More information

Central University of Himachal Pradesh (ESTABLISHED UNDER CENTRAL UNIVERSITIES ACT 2009) PO Box: 21, Dharamshala, Himachal Pradesh

Central University of Himachal Pradesh (ESTABLISHED UNDER CENTRAL UNIVERSITIES ACT 2009) PO Box: 21, Dharamshala, Himachal Pradesh Central University of Himachal Pradesh (ESTABLISHED UNDER CENTRAL UNIVERSITIES ACT 2009) PO Box: 21, Dharamshala, Himachal Pradesh-176215 COE/2-1/CUHP/2017 DATED: 27.07.2017 PROVISIONAL SECOND SELECTION

More information

G.D.M.College, Harnaut (Nalanda)

G.D.M.College, Harnaut (Nalanda) G.D.M.College, Harnaut (Nalanda) Bihar Govt. Degree Level Grant (2008-2011) S.No. Name of the Teacher 1 Dr. Shambhu Nath Pd. Sinha Principal 2 Mr. Jitnarayan Singh Asst. Prof. 3 Dr. Saket Vihari,, 4 Mr.

More information

Cutlist of M.Sc. Physics 2nd Semester Examination to be held in June 2018

Cutlist of M.Sc. Physics 2nd Semester Examination to be held in June 2018 Cutlist of M.Sc. Physics 2nd Semester Examination to be held in June 2018 Roll NO. Regd.No. Name Father s Name Course Examination Centre Science Block HPU Shimla -5 6483 13-KL-321 JAMUNA KUMARI MANI KARAN

More information

SUPREME COURT OF INDIA NOTICE TAKE NOTICE THAT THE FOLLOWING MATTERS WILL BE LISTED BEFORE THE HON'BLE COURT ON 06TH MAY, 2015 (WEDNESDAY).

SUPREME COURT OF INDIA NOTICE TAKE NOTICE THAT THE FOLLOWING MATTERS WILL BE LISTED BEFORE THE HON'BLE COURT ON 06TH MAY, 2015 (WEDNESDAY). SUPREME COURT OF INDIA NOTICE TAKE NOTICE THAT THE FOLLOWING MATTERS WILL BE LISTED BEFORE THE HON'BLE COURT ON 06TH MAY, 2015 (WEDNESDAY). 1. SLP(C) No. 26849/2004 XII A/N-H S. SIVASUBRAMANIAM MR. M.

More information

MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY BIHAR

MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY BIHAR MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY BIHAR [Established by an Act of Parliament] Temporary Campus (TempCamp), Zila School Campus, Motihari 845 401, District East Champaran, Bihar Email: osdadmin@mgcub.ac.in

More information

Post Name Junior Agriculture Officer, District Sonipat Following Candidates are Eligible/Not Eligible forr Preliminary Interview

Post Name Junior Agriculture Officer, District Sonipat Following Candidates are Eligible/Not Eligible forr Preliminary Interview Post Name Junior Agriculture Officer, District Sonipat Following Candidates are / forr Preliminary Interview SR_NO NAME 1 Ajay Kumar 2 Ajay Kumar 3 Ajay Kumar 4 Ajay singh Kataria 5 Aman Singh 6 Amandeep

More information

HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY. "EXAMINATION BRANCH-I" SUMMER HILL, SHIMLA Gazette notification of B.Com.(III-Year) Examination held in March,2017

HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY. EXAMINATION BRANCH-I SUMMER HILL, SHIMLA Gazette notification of B.Com.(III-Year) Examination held in March,2017 III Year: HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY "EXAMINATION BRANCHI" SUMMER HILL, SHIMLA171005 Gazette notification of B.Com.(IIIYear) Examination held in March,2017 Result of each candidates is shown in the column

More information

Centre for Biochemistry and Microbial Sciences

Centre for Biochemistry and Microbial Sciences Centre for Biochemistry and Microbial List of candidates who applied against the teaching advertisement no. (T/NT-02(2015) and T-10(2013) found ineligible for the reason mentioned against their names is

More information

Institute of Medical sciences

Institute of Medical sciences Following candidates have been Provisionally / Wait Listed for the admission to their DM (Cardiology) 10029 Dr. Amit Madaan S/O Sri Hari Krishan Madaan Residency 332 100.00 Provisionally 10042 Dr. Manish

More information

Class: B.Sc. (Ag) Pt. IV (Group-I) Semester I ( ) Date:

Class: B.Sc. (Ag) Pt. IV (Group-I) Semester I ( ) Date: S. PBG 4411 1 Anju Yadav 26 2 BhagwatiChoudhary 27 3 Banshi Lal Bhateshwar 24 4 Harish Kumar Bijarniya 27 5 HansaChoudhary 26 6 Jitendra Singh Bamboriya 26 7 Kalpana Yadav 24 8 Kana Ram Yadav 22 9 Kanhaiya

More information

PAT RESULT-2018 Serial No. Exam Roll No Applicant Name Father's Name Marks MUSKAN JITENDER KUMAR ANANYA TRINACH SUBHASH CHAND

PAT RESULT-2018 Serial No. Exam Roll No Applicant Name Father's Name Marks MUSKAN JITENDER KUMAR ANANYA TRINACH SUBHASH CHAND 1 3161124 MUSKAN JITENDER KUMAR 476 2 3111178 ANANYA TRINACH SUBHASH CHAND 474 3 3071121 GAUTAM RANA ASHWANI KUMAR 470 4 3021072 MOHIT KAUSHAL RAJ KUMAR KAUSHAL 466 5 3011165 Navyu Thakur Rajesh Kumar

More information

Employees' State Insurance Corporation

Employees' State Insurance Corporation Employees' State Insurance Corporation History Of 22330341190011001 for Oct2018 Employer Government Monthly 89,796.00 243,218.00 333,014.00 0.00 5,120,363.00 SNo. Is Disable Number Name No. Of 1-2 - 3-4

More information

Draft Waiting List of Type-B Quarters at NDRI, Karnal for the year (Eligibility: Grade Pay of Rs )

Draft Waiting List of Type-B Quarters at NDRI, Karnal for the year (Eligibility: Grade Pay of Rs ) Draft Waiting List of Type-B Quarters at NDRI, Karnal for the year 2015-2016 (Eligibility: Grade Pay of Rs.1900-2800) Name/Fathers Name/ Husband Name (S/Shri/Smt.) Division/ ICAR/ NDRI 1. Veena Rani UDC

More information

National Health Mission, Uttarakhand Human Resources posted at State Program Management Unit (SPMU) Sr. No Name of Employee Designation

National Health Mission, Uttarakhand Human Resources posted at State Program Management Unit (SPMU) Sr. No Name of Employee Designation National Health Mission, Uttarakhand Human Resources posted at State Program Management Unit (SPMU) Sr. No Name of Employee Designation 1 MAHENDRA KUMAR MAURYA STATE PROGRAM MANAGER- NHM 2 R K BHATT STATE

More information

Central University of Himachal Pradesh (ESTABLISHED UNDER CENTRAL UNIVERSITIES ACT 2009) PO Box: 21, Dharamshala, Himachal Pradesh

Central University of Himachal Pradesh (ESTABLISHED UNDER CENTRAL UNIVERSITIES ACT 2009) PO Box: 21, Dharamshala, Himachal Pradesh Central University of Himachal Pradesh (ESTABLISHED UNDER CENTRAL UNIVERSITIES ACT 2009) PO Box: 21, Dharamshala, Himachal Pradesh-176215 PROVISIONAL SELECTION LIST Admission to Post-Graduate Programmes

More information

U P P S C ALLAHABAD DINESH SINGH OBC (PROV) GYANENDRA KUMAR OBC (PROV) MANOJ KUMAR OBC (PROV) ARUN KUMAR VERMA OBC (PROV)

U P P S C ALLAHABAD DINESH SINGH OBC (PROV) GYANENDRA KUMAR OBC (PROV) MANOJ KUMAR OBC (PROV) ARUN KUMAR VERMA OBC (PROV) POST:- Asstt. Engineer ( Civil ) in Rural Engg. Services(Spl.Rectt.) PAGENO 001 002952 DINESH SINGH OBC (PROV) 001633 GYANENDRA KUMAR OBC (PROV) 000115 MANOJ KUMAR OBC (PROV) 003449 ARUN KUMAR VERMA OBC

More information

Desi. G.H. Amount Nature of Payment 107 DT A.K. BHANOT A2552 DGM MISC. DIPO. Feb-14

Desi. G.H. Amount Nature of Payment 107 DT A.K. BHANOT A2552 DGM MISC. DIPO. Feb-14 DETAIL OF AMOUNT CREDITED TO HDFC BANK ACCOUNTS HISAR FOR THE MONTH OF MARCH, 2014 (31.0) Voucher & Date Sr. Employee Name HDFC Bank A/cs. 107 DT. 31.0 1 A.K. BHANOT A2552 DGM 44.310 11450.00 DIPO. Feb-14

More information

UNIVERSITY OF DELHI ELECTORAL ROLL OF C.P.G.C. ELECTION 2016

UNIVERSITY OF DELHI ELECTORAL ROLL OF C.P.G.C. ELECTION 2016 1 CHANDER PRATAP RAGHAVE JOINT REGISTRAR STORES, PROCURMENT,GENERAL &TELEPHONE, NC 2 Dr. VIKAS GUPTA JOINT REGISTRAR COLLEGE & ESTAB-NON TEACHING, MAIN CAMPUS AND ADD CHARGE OF SDC 3 JAY CHANDA JOINT REGISTRAR

More information

Chandigarh. Allocation of candidates among different Departments/ Offices CAT SEL

Chandigarh. Allocation of candidates among different Departments/ Offices CAT SEL Chandigarh Allocation of candidates among different Departments/ Offices CAT2 CAT3 S.NO ROLL NAME CAT1 RANK 1 1601000026 RAUSHAN KUMAR SL\00022 CAT SEL 9 Name of the Deparment/ office Principal Controller

More information

COMPUTER SCIENCE ENGINEERING (CSE)

COMPUTER SCIENCE ENGINEERING (CSE) UNIVERSITY INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY HP UNIVERSITY SHIMLA -171005 MERIT LIST On the basis of Common Entrance test and tentative merit list drawn for admission to B. Tech. (IT/CSE) First year

More information

SNO NAME FATHERNAME M.Obt. M.M Cat. %Age

SNO NAME FATHERNAME M.Obt. M.M Cat. %Age GOVT DEGREE COLLEGE UDHAMPUR Ist merit list for admission in B.Sc.(Non-Medical) Semester I session-2017-18 Physics Mathematics Electronics EVS-1&2 Communication English/Hindi/Urdu/Dogri 1 SHIKSHA RANI

More information

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE - I & SESSIONS JUDGE : DELHI

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE - I & SESSIONS JUDGE : DELHI Provisional Seniority List 1 OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE - I & SESSIONS JUDGE : DELHI Provisional Seniority List (as on 09.07.2010) LDCs / AHLMADS / ASSISTANT AHLMADS In PB - 1, Pay Band of Rs. 5200-20200

More information

swiems ivsy di skrutni lei aumidvwrw di suci

swiems ivsy di skrutni lei aumidvwrw di suci in n swiems ivsy di skutni lei aumidvww di suci Rll 1 1714397 304205 223350143 SANDEEP GURBACHAN Geneal 6-Jan-87 82 2 1714352 304106 223350034 NISHA RANI DEV PRAKASH Geneal 19-Nv-90 82 3 1715014 315735

More information

Cutlist of M.Sc. Chemistry 4th Semester Examination to be helh in June 2018

Cutlist of M.Sc. Chemistry 4th Semester Examination to be helh in June 2018 Cutlist of M.Sc. Chemistry 4th Semester Examination to be helh in June 2018 Roll. No. Reg. No. Name Father's name Course Examination Centre Vallabh Govt. College Mandi 5647 07-MA-73 HEM RAJ TULE RAM XVII

More information

JUNIOR TRANSLATOR IN O/o THE CAO&JS(TRG) M/O DEFENCE(O/O THE JS(TRG) & CAO)-AFHQ, ROOM NO. 174, 'E' BLOCK, DALHOUSIE, NEW DELHI

JUNIOR TRANSLATOR IN O/o THE CAO&JS(TRG) M/O DEFENCE(O/O THE JS(TRG) & CAO)-AFHQ, ROOM NO. 174, 'E' BLOCK, DALHOUSIE, NEW DELHI LIST OF SELECTED CANDIDATES WHO SELECTED FOR NOMINATION WITH NAME OF THE USER DEPARTMENT TROUGH JUNIOR HINDI TRANSLATORS, JUNIOR TRANSLATORS, SENIOR HINDI TRANSLATORS AND HINDI PRADHYAPAK EXAMINATION 2016

More information

ROLL_NO REGN_NO NAME F_NAME SUB1_MKS_R SUB2_MKS_R SUB3_MKS_R SUB4_MKS_4 SUB5_MKS_R RESULT PCD REKHA SHARMA RAJINDER KUMAR ABSENT

ROLL_NO REGN_NO NAME F_NAME SUB1_MKS_R SUB2_MKS_R SUB3_MKS_R SUB4_MKS_4 SUB5_MKS_R RESULT PCD REKHA SHARMA RAJINDER KUMAR ABSENT 2535624 06-PCD-18594 REKHA SHARMA RAJINDER KUMAR ABSENT 4770001 04-PC-9822 SUNITA INDORA R S INDORA HD01 060 HD02 040 HD03 056 HD04 045 HD08 051 0252 4770002 11-GWH-134 RENU BALA SHER SINGH HD01 030F HD02

More information

List of Master Trainers who attended NIC Payroll Training on 02/03/ /03/2017 at Chattrasal Stadium

List of Master Trainers who attended NIC Payroll Training on 02/03/ /03/2017 at Chattrasal Stadium List of Master Trainers who attended NIC Payroll Training on 02/03/2017 03/03/2017 at Chattrasal Stadium S.No NAME ZONE NO DESIGNATION MOBILE NO E-MAIL ID (in small letters) 1 NARENDER KAUR MEHRA 1 PGT

More information

CABINET SECRETARIAT (RASHTRAPATI BHAWAN)

CABINET SECRETARIAT (RASHTRAPATI BHAWAN) CABINET SECRETARIAT (RASHTRAPATI BHAWAN) (As on 04.09.2017) Name & Designation of officers S/Sh.Ms. Pradeep Kumar Sinha Cabinet Secretary Secretary (C&PG) Rajesh Bhushan Additional Secretary A. Giridhar

More information

2. The Chief Accounts Officer,HPSEBL, Shimla-4. Subject: - Provisional Seniority list of Sr. Assistants as it stood on

2. The Chief Accounts Officer,HPSEBL, Shimla-4. Subject: - Provisional Seniority list of Sr. Assistants as it stood on , ii.. HMACHAL Registered PRADESH STATE ElECTRCTY BOARD LMTED (A State Gavt. undertaking) i'", Number (CN) U40109HP2009SGC031255 ~ ~ST. HPSEBL 02 AACCH4894EHZB office Vidyut Bhawan, HPSEBL, Sh imla171004(h.p).

More information

COMBINED CHALLAN OF A/C NO. 01, 02, 10, 21 & 22 (With ECR) EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

COMBINED CHALLAN OF A/C NO. 01, 02, 10, 21 & 22 (With ECR) EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION COMBINED CHALLAN OF A/C NO. 1, 2, 1, 21 & 22 (With ) EMPLOYS' PROVIDENT FUND ORGANISATION TRRN: 1517312779 Establishment Code & Name : DSNHP937591 KANDARP TRADELINKS & SVICES Address : F 14, EAST OF KAILASH,

More information

Result of Junior T/Mates

Result of Junior T/Mates Result of Junior T/Mates S.N. NAME FATHER'S NAME MARKS SECURED 1 S/Sh.Geeta Nand S/Sh Gauri 86.31 2 Gursharan Dass Jagdish ram 79.89 3 Pankaj Kumar Shamsher Singh 79.03 4 Sanjay Kumar Dharam Singh 80.43

More information

HIGH COURT OF DELHI SHER SHAH ROAD, NEW DELHI RESULT OF DELHI HIGHER JUDICIAL SERVICE PRELIMINARY EXAMINATION HELD ON

HIGH COURT OF DELHI SHER SHAH ROAD, NEW DELHI RESULT OF DELHI HIGHER JUDICIAL SERVICE PRELIMINARY EXAMINATION HELD ON HIGH COURT OF DELHI SHER SHAH ROAD, NEW DELHI RESULT OF DELHI HIGHER JUDICIAL SERVICE PRELIMINARY EXAMINATION - 2013 HELD ON 06.04.2014 NOTICE DATED : 30.05.2014 On the basis of performance in Delhi Higher

More information

Central University of Himachal Pradesh (ESTABLISHED UNDER CENTRAL UNIVERSITIES ACT 2009) Dharamshala, Himachal Pradesh

Central University of Himachal Pradesh (ESTABLISHED UNDER CENTRAL UNIVERSITIES ACT 2009) Dharamshala, Himachal Pradesh 1 P a g e Central University of Himachal Pradesh (ESTABLISHED UNDER CENTRAL UNIVERSITIES ACT 2009) Dharamshala, Himachal Pradesh-176215 NO. TT/1-1/CUHP/2018 DATED: 18.06.2018 PROVISIONAL FIRST SELECTION

More information

TGT - HINDI Name of the Centre - Darbhanga Educatinal Qualification. Marks Obtained

TGT - HINDI Name of the Centre - Darbhanga Educatinal Qualification. Marks Obtained TGT - HINDI 1 DHANANJAY KUMAR MISHRA 05/07/1983 MA 55.30 1 UPTET 9161157582 2 RAVI RANJAN KUMAR 03/01/1987 MA 55.21 2 CTET 9534089393 3 RITU KUMARI 02/02/1991 MA 50.30 3 CTET 7461847364 4 MURARI KUMAR

More information

Sr Employe Name Designation Dept. Mobile (1)

Sr Employe Name Designation Dept. Mobile (1) Sr Employe Name Designation Dept. Mobile (1) E-mail 1 Dr. Vikas Kumar Sharma Principal (Academic) Mechanical 9897436757 vikash.sharma@gla.ac.in 2 Dr. Diwakar Bhardwaj Principal (Admin) Comp. Science 9897040971

More information

MOHALI PHASE (II) HOUSING SCHEME LIST OF BENEFICIARIES SR.NO. REGN_NO NAME TYPE - A 1 MHA0037 EVAN PATRICK KANE 2 MHA0051 KRISHAN KUMAR MALHOTRA 3

MOHALI PHASE (II) HOUSING SCHEME LIST OF BENEFICIARIES SR.NO. REGN_NO NAME TYPE - A 1 MHA0037 EVAN PATRICK KANE 2 MHA0051 KRISHAN KUMAR MALHOTRA 3 SR.NO. REGN_NO NAME TYPE - A 1 MHA0037 EVAN PATRICK KANE 2 MHA0051 KRISHAN KUMAR MALHOTRA 3 MHA0055 RENU YADAV 4 MHA0070 ARUNA SHARMA 5 MHA0115 RAJBIR SINGH CHAUHAN 6 MHA0123 DHIR SINGH 7 MHA0129 SAMUNDER

More information

र ष ट र य व ध त प रश क षण प रततष ट ठ न

र ष ट र य व ध त प रश क षण प रततष ट ठ न NPTI/HPTC/EDP/2018/1477 Dated: 04 st Oct., 2018 FINAL SHORT LISTED PARTICIPANTS FOR 5 DAYS EDP PROGRAMME Final short listed participants for 5 days EDP programme w.e.f 08-12 Oct., 2018 at NPTI HPTC Nangal

More information

Corporate Debtor Parabolic Drugs Ltd.

Corporate Debtor Parabolic Drugs Ltd. Corporate Debtor Parabolic Drugs Ltd. Status of Claims of Employees & Workmen as on January 9, 2019 S.No. Employee Name 1 Bharat Bahadur 87,490.00 87,490.00 2 Ruldeep Singh 71,007.00 71,007.00 3 Ram Kunwar

More information

GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 1 GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY PLOT NO.1,SECTOR-KNOWLEDGE PARK-IV, GREATER NOIDA CITY, GREATER NOIDA DISTRICT GAUTAM BUDH NAGAR, (U.P.) Website: www.greaternoidaauthority.in e-mail: authority@gnida.in

More information

OFFICERS/OFFICIALS OF SUPREME COURT OF INDIA [AS ON 08/10/2018]

OFFICERS/OFFICIALS OF SUPREME COURT OF INDIA [AS ON 08/10/2018] OFFICERS/OFFICIALS OF SUPREME COURT OF INDIA [AS ON 08/10/2018] S. No. Name Designation 1 Shri Ravindra Maithani Secretary General 2 Shri Surya Pratap Singh Registrar 3 Shri P.K. Gera Registrar 4 Shri

More information

Scheme of Examination for the post of MTS LABORATORY

Scheme of Examination for the post of MTS LABORATORY Scheme of Examination for the post of MTS LABORATORY The following shall be the scheme of examination, components of written test and its syllabus for the post of MTS (LABORATORY) A. Scheme of the Examination:

More information

ROLL_NO REGN_NO NAME F_NAME SUB1_MKS_R SUB2_MKS_R SUB3_MKS_R SUB4_MKS_4 SUB5_MKS_R RESULT JMA-56 ANU RANI ROSHAN LAL HS HS72 040

ROLL_NO REGN_NO NAME F_NAME SUB1_MKS_R SUB2_MKS_R SUB3_MKS_R SUB4_MKS_4 SUB5_MKS_R RESULT JMA-56 ANU RANI ROSHAN LAL HS HS72 040 1730001 11-JMA-56 ANU RANI ROSHAN LAL HS71 056 HS72 040 HS74 040 HS75 044 HS76 046 0460 1730002 05-PCD-37910 SEEMA RAM KUMAR HS71 ABS HS72 ABS HS73 050 HS74 ABS HS75 ABS RL-LOW 1730003 12-GI-73 RAJ RANI

More information

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK Sr. Form 1 284518 AARTI SIGROHA ISHWAR SINGH 2 346537 ABHISHEK JAI BHAGWAN 3 214967 AJAY KUMAR ZILE SINGH 4 254013 AKSHAY B. AHLAWAT NARENDAR BHOLA 5 281080 AMAN KUMAR BALBIR SINGH 6 426555 AMIN HUSSAIN

More information