En waar het julle die woonbuurt verlaat? -- Ek wys by. Is dit die westelike, wys u by die westelike punt van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "En waar het julle die woonbuurt verlaat? -- Ek wys by. Is dit die westelike, wys u by die westelike punt van"

Transcription

1 K/C cc 123/ E N MNOITHT En waar het julle die woonbuurt verlaat? -- Ek wys by daardie punt. Is dit die westelike, wys u by die westelike punt van Bafokengstraat in die veld af? -- Ja. Mk.-.. U kan maar terugkeer na die getaiebank. Kan u vir die hof vertel terwyl u nou ingeldop het in die woonbuurt, in Boipatong in, wat het gebeur? -- Heel voor in die groep het mnr Katjeni beweeg, hy was die leier. En terwyl ons so geloop het hoor ek daar is 'n skoot wat afgaan daar voor in die groep. Was daar net een skoot of meerdere skote wat u gehoor het? (-10) -- Hierdie vuurwapen het geklap, dit is 'n AK, soos hy geklap het, het hy van geluid of geluide verander, maar ons gaan nog steeds vorentoe. Beskryf net vir die hof wat u bedoel dat die AK het van geluid verander? -- Daardeur bedoel ek hy sal skiet, per slag kan hy baie koeels uitskiet, daarna dan skiet hy baie min koeels uit en so het sy geluid verander. Van waar u in die groep was kon u sien wie dit is wat geskiet het? -- Nee, ek kon nie sien wie het daar geskiet nie, maar ek het die indruk gevorm dit moet Katjeni wees, want hy (20) was aan die voorkant gewees. Waar was u toe u die geskiet gehoor het? -- Min of meer in die middel. i Bedoel u nou van die groep? -- Ja. Sou u vir die hof kan aantoon op BEWYSSTUK 7 waar u was in Boipatong toe u die skote gehoor het? --By daardie punt is geskiet. Nee, net 'n oomblik. Ek wil he u moet vir die hof wys waar u was toe u hoor daar word geskiet? -- Daardie wit stre- pies is die skool, ek was nog nie by die skool gewees toe ek (30) die/...

2 K/C CC 123/ E N M N O IT H T die skietery hoor nie. Was u in Moshoeshoestraat nog? -- Moshoeshoe. ME DE JAGER: Wat gebeur toe verder? -- Ek dink by hierdie punt was daar 'n draadversperring, want ons het oor die draad get rap om oor te gaan. Ons het toe links uitgedraai. In Lekoastraat in? -v- Ja. Ek het toe klippe opgetel en die huise in hierdie straat se vensters stukkend gegooi. Voor my in die groep was ene Themba en ene Sipho. Net 'n oomblikkie, die Sipho waarna u verwys, sien u hom in die hof? -- Nee. 410) Ja? -- Voor my was Themba, hy het 'n 9-millimeter by hom gehad. Ek kon nie meer vir Sipho sien op hierdie tydstip nie. Ons het in hierdie straat geloop tot daar by die omgewing van die winkels. Ja? -- Ons het daar 'n motorwrak wat gestaan het op sy sy gesien. Daar was 'n buiteband, daar was, ek praat onder kor- reksie, so drie seuns daar by hom, by die buiteband. skiet toe op hierdie mannetjies, hulle hardloop weg. Themba Hulle hardloop weg in die rigting van die firmas. By hierdie punt het ons toe regs afgegaan. (20) Dit is die straat wat u vroeer vir die hof na verwys het Bapedistraat? -- Ja. Ja? -- U edele wel, daar is toe voortgegaan met die breek van vensters en nog in hierdie straat daar voor het ons nog mannetjies gesien, of seuns. Themba het toe weer geskiet op hierdie mense, hierdie mannetjies het weggehardloop. Ons het toe geloop en op 'n stadium het ons toe links afgedraai. U edele wel ek en Themba is voor in die groep, daar kom nog mense van agter a f. Ja? -- Dit is by hierdie punt waar ons links opgegaan (30) het/...

3 K/C % cc 123/ E N MNQITHT het, gehoor het van die groep se, "hier is mense". By hierdie punt het Themba besluit hy gaan oor die draad, raaar op dieselfde tydstip kom een van ons groep by die anderkant uit, hy beweeg in die rigting van Themba. Hierdie persoon het vir Themba gesteek, ek wys so, die linkerbors 'bo. Het ek u reg verstaan dat die gebeure het op 'n hoek plaasgevind? -- Ja. * U het vir die hof gese u hoor mense-se hier is mense? -- Js.» Wie is dit wat so gese het? -- Dit is mense in ons groep "(10) wat nog aangekom het van agter af. Was die lede van u groep op daardie stadium binne u ge- sigsveld? -- Nee, ek sien vir hulle nie, want hulle is mos agter, maar ek weet hulle is in die groep. Ja, maar u het nou gese die gebeure het by 'n hoek plaasgevind, het u en Themba alreeds om die hoek gelood, met ander woorde links gedraai soos u gese het, toe die voorval plaasgevind het? -- Nee, ons was feitlik by die punt om links op te gaan, toe is daar gese hier is mense. Dit is toe dat Themba gehaas het om oor die draad te gaan. (20) Hoekom wou Themba oor die draad gaan? -- Ja, maar daar is mos gewaarsku, "hier is mense". Het u die mense gesien? -- Nee. Nou die persoon wat toe nou vir Themba raak gesteek het, van waar af het hy gekom, kan u dit net vir die hof beskryf? U edele, gestel dit is die huis hierdie, die draad loop so, ons kom uit hierdie punt en draai links op, Themba wil oor hierdie draad gaan. Op hierdie perseel staan 'n struktuur, 'n huis of 'n hoenderhok of 'n duiwehok, die persoon kom uit daardie rigting. (30) U/...

4 KIC CC 123/ E N XV Nou u se dat die mense het, in die groep het geskr "hier is mense"? -- Ja. U se u het nie die mense gesien nie, het u iets gehcor vir u kon aandui dat daar iemand was of nie? -- Ne Goed, en toe? -- Ons het so vodrtgegaan, ons het 'n straat aangekom waar van die punt af 'n mens daa- ~v - firmas kan sien. gewees. Daardie mannetjies was toe by hiord'- Watter mannetjies? --^Ek kry die indruk dit is-daa~ selfde mannetjies wat ons daar by die omgewing van di v*-'-zgekry het. Themba het toe weer geskiet op hierdie mann--j-- hulle hardloop weg, maar nou in die rigting van die fat'-'-k Ja? -- Die breek van vensters duur voort. By 'n huis het een in die groep die huis se vensters stukksrd r slaan. Ons het daardie huis binnegegaan en by hierdi - - ek geneem 'n draaitafel en musiekplate. Nog binr.e huis, in ons groep het ons gehad 'n mannetjie van Share * hy het 'n vuurwapen gehad. 'n Persoon in hierdie huis wou kom by 'n vertrek, blykbaar het hy die persoon met die var gesien, hy spring terug en hou vas die deur aan die and=-<ar Ek noem ook op hierdie stadium van ons groep het od mannetjie met die vuurwapen geskree skiet. Hy het tc=> - bly oor met net die een koeel. Ons het toe hierdie hu-= v=- laat, ek kon vir Themba nie meer sien nie, van die ~en~ va al vooruitgeloop. Ons het afgekom op 'n huis, daar ' Sierra daar gestaan, 'n Sierra-voertuig. in die aro=o v= = =- Ntwana aanwesig, hy het probeer om die Sierra vo=rf:a = brandstoftenk oop te steek, hy kon dit nie reg kry ni -> *n- toe met die hamer wat ek gehad het die voertuig se vei^ce- stukkend geslaan. Van ons groep het die huis daar binnec^aan

5 K/C CC 123/ E N M N D TTH T h u H e het by die vensters ingespring. Vusi was ook daar gewees. Wat gebeur verder? -- Ons het so voortgegaan tot by 'n hoekhuis, van hierdie hoekhuis af of verby hierdie hoekhuis kom jy die woonbuurt uit. Ek het by hi-erdie hoekhuis gesien 'n dame probeer om by die vertster uit te spring na buite, sy het die baie mense daar buite gesien, sy spring toe terug in die 't huis in. Ja? -- Vusi het toe deur die venster die hui.s binne- gegaan. Ek het toe gesien hier kom 'n manspersoon uit, die (10) deur was al oop gewees. Hierdie persoon het so vasgehou aan sy maag, ek kry toe die indruk hy was in sy maag gesteek. Ook daar buite het ek gesien daar is 'n brandende buiteband, die buiteband sien ek hy is geslinger in die huis in. Daar is toe daar geskiet, hierna het ons die woonbuurt verlaat. Ons gaan net terug na waar u gesien het die buiteband word in geslinger. Wat het gebeur nadat die band in die huis gegooi is? -- Dit is hier waar ek gehoor het die skoot gaan af, ons verlaat toe die woonbuurt. Sal u net weer beweeg na BEWYSSTUK 7, met verlof van die (20) hof. Kan u vir die hof aantoon, u het reeds gese waar hulle nou die woonbuurt verlaat het? -- Ja. Wat het nou gebeur nadat u die woonbuurt verlaat het? -- Na ons uit is by die woonbuurt het ons op 'n plek gaan wag vir die ander wat nog gekom het, maar hier by die groep, van die mense het aangehou stap wat goedere by hulle gehad het. Ja? -- Daar, soos ek wys, in daardie area het 'n Toyotavoertuig gestaan, ek wys weer, so. Wys u... (tussenbei) Ja u wys in Nobel Boulevard net ten weste van, is dit (30) Frikkie/...

6 K/C cc 123/ E N M N O T T M T Frikkie Meyer Boulevard? ME DE JAGER: het nie. U edele nee, met respek, dit is nie wat hy gewys Waar het die voertuig gestaan? -- Soos ek wys. ME DE JAGER: Dit blyk suid van die'garage te wees, met ander woorde, oos van Frikkie tfeyer. Ja, dit is oos van Frikkie Meyer. Is dit nie* by Nobel Boulevard nie? ME DE JAGER: Ja, inderdaad. Die voertuig, watse tipe mense ry met die voertuig? -- Weermag-mense, soldate. Ja? --By daardie punt het 'n voertuig gestaan, ons noem dit die "suitcase". Waar is daardie punt wat hy wys? TOLK: Frikkie Meyer. U edele, dit is net bokant die kruising van Nobel en TOLK: Net ten noorde van die kruising? Reg u edele. -- Ons het beweeg in die rigting van daardie smal bruggie. Ek het gesien hierdie "suitcase"-voertuig verlaat daardie punt, hy ry in die teerpad in die rigting van die bruggie. Hy het, soos ek weer wys, bokant hierdie smal (20) bruggie stilgehou op die ryvlak en sy ligte het geval op ons. U edele, ons het toe oorgestap, voor hierdie voertuig, ons volg die vorige roete terug. ME DE JAGER: Is dit nou weer deur die veld? -- Ons loop oor daardie bruggie, maar ek sien toe die voertuig wat daar gestaan het, dit is voor die motorhawe, hy beweeg nou weg. Hy beweeg weg van daardie punt af na my regterkant, soos ek wys. Van wes na oos in Nobel Boulevard? -- Dit is. ME DE JAGER: Net 'n oomblik. Staan die ander voertuig wat u beskryf het as die "suitcase"-voertuig toe nou nog in Frikkie (30) Meyer/...

7 K/C CC 123/ E N M N Q IT H T Meyer Boulevard? -- Hy staan nog daar. Wie ry met die voertuig wat u beskryf het as die "suitcase" -voertuig? -- Weermag-mense. Goed, hoe het u toe verder geloop? -- U edele, ons volg dieselfde roete terug. Op 'n stadium sien ek die ligte van daardie "suitcase"-voertuig skyn in daardie pad wat ons gevolg het terug. Goed, net 'n oomblik. Het u dieselfde roete gevolg tot by KwaMadala Hostel? -- Ja. Die ligte waarvan u praat wat u gesien het, kan u net vir fio) die hof beduie waar u dit gesien het? -- Ek was daar by die punt om die hostel binne te gaan en terug in die pad sien ek hier wys die voertuig se ligte. Kan u vir die hof aandui waar die voertuig toe was op die pa.d? - Toe ek daar by die hek aankom kon ek hoor hoe hy daar bo in die pad gebrul het. U wys oos van waar u was in Nobel Boulevard? -- Ja. Mnr Mnqithi, terwyl u nou met die groep aanvallers in Boipatong was, het u enige gepantserde voertuie wat deur die weermag of die polisie gebruik word in die woonbuurt gesien? (20) -- Nee, ek het nie so voertuie gesien nie. Het u enige blanke persone of persone wat u moontlik kon eien as lede van die polisiemag of weermag, aan die aanval sien deelneem? -- Nee. U het genoem dat u plate en 'n platespeler, as ek u reg verstaan het, gesteel het, wat het daarvan geword? -- Die is aan die brand gesteek. Wanneer? -- Die dag het ons gehoor die polisie sal daar kom om die plek te kom deursoek. Hoekom is die goed aan die brand gesteek, het iets gebeur (30) wat/...

8 K/C CC 123/ E N MNOTTWT wat daartoe aanleiding gegee het? -- Ene Themba Khoza het aangeraai enigiets wat saamgebring is tydens die voorval moet iets daaroor gedoen word, dat daar nie bewys moet wees dat ons by die aangeleentheid betrokke is nie. dion. Waar is dit wat so gese is? -- Ons "is toe daar by die sta- En onthou u wanneer? -- (Tussenbei) y v As die hof my net 'n oomblik sal gun? ^Pouse). Dankie, ek is die hof dank verskuldig. (Pouse). Kan u onthou wanneer 0 dit plaasgevind het? -- Ek wou net antwoord gee op die vorige (10)- ' vraag u edele. Op volgende dag die polisie het daar gekom, hulle wou die plek deursoek, maar ons belet hulle toe. As ons net so 'n rukkie kan terugkeer na die gebeure van 17 Junie, mnr Mnqithi... (tussenbei) Wou u vroeer verdaag het? ME DE JAGER: U edele ek - dit is miskien-'n gelee tyd op die stadium. Ek het alternatiewe reelings intussen getref, maar ek sal versoek dat die hof op hierdie stadium afstaan tot tweeuur. Die hof sal verdaag tot twee-uur. (20) HOF VERDAAG - HOF HERVAT EUGENIUS NTOBEKA MNQITHT. s.o.e. (deur Tolk) ONDERVRAGING DEUR ME DE JAGER (VERV. ): Mnr Mnqithi, u het vanoggend getuig dat toe u by die stadion gekom het nadat die alarms afgegaan het, was beskuldigde 9 besig om te resiteer? J a. Kan u miskien aan die hof verduidelik hoekom beskuldigde 9 so geresiteer het soos u vir die hof gese het? -- Wat ek van weet is dat, ek gee 'n voorbeeld, wanneer 'n hoofman 'n besoek afle, een sal resiteer, ook in gevalle van blydskap sal een nog (30) resiteer/...

9 K/C B CC 123/93 E N M N O T T W T resiteer. Nou m Boipatong die aand, u het gepraat van die brandende motorband wat in geslinger is in die huis? -- Ja. Was die motorband in vlamme op die stadium toe dit gggooi die huis in of het dit gesmeul of wat presies was die toestand daarvan? -- Daar was vlamme, 'n vlam aan horn gewees. Nadat die band in die huis gegooi is, het u enige'tekens van die band of van 'n vuur of lets in die aard gesien daarna? Ja, daar was 'n vuur in die huis. # Dit blyk uit u getuienis vroeer dat u gess het daar is (10) goed gevat in Boipatong? -- Ja. Watse goed het u gesien wat gesteel is daar in Boipatong? Die TV-stelle, videos, fietse, dan hierdie draaitafels "en hoetroustelle en langspeelplate. U het vroeer in u getuienis verwys na iemand met die naam van Tshanki, ken u die persoon se regte naam? -- ja. dit. -- Ntigileli Pascalis Dieto, D-I-E-T-0. (Dehitje vroeer uitgespreek) ^ Die aand van 17 Junie, het u vir Tshanki gesien? -- Ja. Waar? -- Hy was saam met my gewees in die kamer. (20). Weet u waar hy was tydens die aanval? -- Ek het vir hom m e gesien nie, maar hy moes daar gewees het. Het jy hom na die aanval gesien? -- Ja Waar was dit? -- m die kamer waarin ons slaap. Het hy toe lets by hom gehad? -- Ja, maar hy het 'n TVstel saamgebring. U het vroeer in antwoord op 'n vraag toe ek u vra of u hom gesien het tydens die voorval in Boipatong, het u ges u het hom m e gesien nie, maar hy moes daar gewees het. Hoekom het gese? -- J a, kyk, daar in die stadion het irnir Katjeni gese (3 0 ) nie/...

10 K/C CC 123/ E N MNOITHI nie eers 'n enkele man moet agterbly nie, al die mans moet uit. Mnr Mnqithi, is dit korrek dat u op 'n stadium toe weg is by die KwaMadala Hostel? -- Ja. Het u daarna ooit weer teruggekeer na die hostel? -- Ek was al terug soontoe. Hoe lank na die voorval op die aand van 17 Junie in Boipatong, het u weggetrek daar by KwaMadala? -- Die Donderdag na hierdie voorval het die polisie ons toegelaat om die kamp te ^/erlaat om soos byvoorbeeld te gaan na die winkels. Ek is toe (10) winkels toe hierdie dag, maar ek gaan steel toe daar en toe is ek gevang. En het u daarna toe nou nie weer in die hostel gebly nie? -- Daarna nie meer nie. Wel, nie meer daarna nie, maar op wel op die 7de is ek terug hostel toe, ek het toe op hierdie dag my meisie daar gaan ontvoer, want sy het agtergebly.' Die 7de van watter maand praat u nou van? -- 7 Julie. Dit is nou verlede jaar? -- Verlede jaar. Dankie u edele, ek het nie verdere vrae aan die getuie op die stadium nie. (20) MNR BOTHA: Mag dit die hof behaag u edele, sekere instruksies moet geneem word en ek sal moet - daar moet voorbereiding gedoen word voordat daar voortgegaan kan word met kruisverhoor. Ek sal versoek dat ons op hierdie stadium verdaag na more-oggend om halftien. Die hof sal verdaag na halftien more-oggend. HOF VERDAAG - HOF HERVAT OP 16 SEPTEMBER EUGENIUS NTOBEKA MNOITHI. s.o.e. (deur Tolk) MNR BOTHA: Mag die hof behaag. U edele, voor ek 'n aanvang neem, ek beoog om net enkele vrae aan die getuie vanoggend te (30) vra/...

11 K/C c c 123/93 I o c q E N MNOITHT vra en die hof te vra om in die omgewing van kwart oor tien te verdaag. Ek verstaan daar is 'n reeling in die verband dat een van die beskuldigdes moet 'n belangrike funksie bywoon, as dit die hof sou behaag. Dan meld ek net graag dat daar 'n student wat verbonde is aan me Van der Westhuizen se kantoor, ~vandag in die hof is, dit is mnrvsasha Misch, hy gaan ons in die toe- koms bystaan in die saak. * KRUISONDERVRAGING DEUR MNR BOTHA; Mnr Mnqithi, net enkele vrae. U het getuig dat u die Donderdag na die gebeure gearres- teer is, dit is hoe ek u getuienis verstaan het? -- Ja. -^k Ek het verstaan dat die gebeure op 17 Junie was op 'n Woensdagaand, beteken dit u was die volgende dag, die Donderdag toe u na die winkels toe is en u iets daar gesteel het, gearresteer? -- Nee, nie so nie. Wat is dan die posisie, wanneer was u dan gearresteer? -- Ek is wel gearresteer op 'n Donderdag, maar nie die Donderdag onmiddellik na die aanval op Tshirella nie. Hoe lank was u in hegtenis nadat u gearresteer was? -- Net 'n dag. Waar is u gearresteer? -- Daar by die winkels. (20 Na watter polisiestasie toe is u toe geneem? -- Vanderbijlpark. U het getuig dat u in Augustus verlede jaar geneem is na die prokureursfirma en te wete die prokureur wat u ken by name Caroline? -- Ja. Wat was die rede, hoekom is u na haar toe geneem? -- U edele, ek is soontoe om inligting te verskaf of te verskaf. Inligting in verband waarmee? -- Oor die Boipatong-gebeure u edele. Wat het u verstaan wat gaan sy met die inligting maak? -- (30) U/...

12 K/C CC 123/ E N MNOITHT U edele, wel, dit sou seker van hulp gewees het vir haar waar sy dit moontlik nodig gehad het. Het u verstaan dat sy betrokke was by die Goldstone-kom- missie van Ondersoek na die aangeleentheid betreffende Boipa- tong? -- Ek het dit nie geweet nie, ek het wel geweet sy is 'n prokureur. V 4 U het 'n skriftelike verklajring aan haar gemaak, is dit reg? -- Ja. U het hierdie verklaring onderteken? -- Ja. Daardie verklaring wat u gemaak het, is daardie verklaring (lo) dieselfde as wat u getuienis hier in die hof was? -- Ja. Het u in daardie verklaring spesifiek gemeld dat tydens die aanval in Boipatong was die polisie nie betrokke gewees hoegenaamd nie volgens u kennis? -- Ja. U is seker daarvan? -- Ja. Het u in daardie verklaring gemeld of u die mense wat saam met u aan die aanval deelgeneem het, ken? -- Ja. U sou dan seker ook in die verklaring gemeld het wie die persone is en hoe hulle bewapen was toe hulle na Boipatong gegaan het? -- Ja. (20) Het u in daardie verklaring gemeld dat u gesien het dat beskuldigde 9 'n AK 47 gehad het? -- Ek het nie gese hy het 'n AK gehad nie, ek het gese daar was 'n voorwerp versteek gewees onder sy klere, ook dat toe ons nog op pad was Boipatong toe was hy aan die voorkant, ek het gehoor hoe skote geklap het daar voor in die groep. Ek kry toe die indruk dit is hy. U het ook getuig dat voordat u nou ingegaan het in Boipatong, was daar sekere goed aan u gese deur beskuldigde 9? -- J a. En u het gese dat hy het gewaarsku dat later as julle by (30) die/...

13 K/C CC 123/ E N MNOTTHT die woonbuurt uitkom sal hy twee skote in die lug in skiet, dit is nou as julle uitgaan? -- Ja. Ek het u verstaan dat u daarmee te kenne gegee het dat wat beskuldigde 9 gese het is hy sal 'n teken gee wanneer julle Boipatong moet verlaat en hierdie teken sal hy gee deur twee skote in die lug te skiets? -- Ja. Later het ook getuig dat daar waar die buitebind in ge- slinger is in die huis, daar het u gehoor 'n skoot gaari af en as gevolg daarvan verlaat julle toe die woonbuurt? -- Ja. Dit was dan nou ook die teken waarria u vroeer in u getuie-.(10) nis verwys het wat beskuldigde 9 aangedui het hy sal gee dat julle die woonbuurt moet verlaat? -- Ja. Voordat u gister hier kom getuig het in die hof, het u enigsxns die beskuldigdes gesien of foto's van hulle gesien of enigiets van die aard? -- Ek het hulle gesien voordat ek hier in die getuiebank ingeklixn het. Waar het u hulle gesien? -- Ek het mos saam met hulle gebly. Laat ek net die vraag miskien anders stel. U is nou na 'n tydjie is u uit KwaMadala Hostel uit? -- Ja. (20) Nou sedert u weg is by die KwaMadala Hostel totdat u nou gister in die hof ingekom het, het u enigsins die beskuldigdes gesien? -- Ja, ek het hulle gesien in hulle foto's. Waar het u die foto's gesien? -- In die kantoor van mev De Jager het ek 'n album van foto's deurgeblaai. So, het u toe in daardie fotoalbum enigiemand uitgewys? Van hierdie mense se foto's is nie vervat in die album nie, maar ek ken hulle. Laat ek net vir u so vra. Sou ek reg wees as ek die vol- gende vir u stel, dat u het nie toe u gister in die hof ingekom (30) het/...

14 KJC CC 123/93 1 f i E N M NOTTHT het na die beskuldigdes gekyk terwyl u getuienis afgele het m e? -- Nee, my aandag was nie op hulle gewees nie. En sou ek reg wees dat toe u gevra is of toe u getuig het oor mnr Mthembu en u na hom verwys het in die hof, het u opgekyk en in sy rigting gekyk waar hy sit as beskuldigde 73? -- Maar kyk, as 'n mens byv die deur instap kyk ek nie afwaarts vloer toe ni-e. binne die hof. Ek sal normaalweg 'n uitsig he oor* die mense Maar is ek reg dat toe u oor hom getuig het, het u toe u gevra is of u hom in die hof sien, opgekyk en onmiddellik in "(i0) sy rigting gekyk het? -- Ja, maar ook toe ek gevra is oor Sipho het ek vlugtig gekyk. Sou ek reg wees dat toe u gevra is oor beskuldigde 9 "en so ook beskuldigde 2, het u onmiddellik in hulle rigting gekyk, sonder om te aarsel? -- Maar ek het hierdie mense raakgesien toe ek by die deur inkom. Het u voor u in die hof ingekom het, geweet waar hulle sit in die hof en wat hulle nommers is? -- Nee. U het m u getuienis ook verwys na 'n motorwrak wat in Lekoastraat was waar Themba sou skote afgevuur het? -- Ja. (20) Het u dit gemeld in u verklaring wat u aan Caroline gemaak het? -- ja. Waar het hierdie wrak gestaan? -- Kyk, dit is nou hierdie straat wat opgaan, Lekoastraat, dan kry jy die winkels. In daardie omgewing, maar aan die linkerkant, daar het die wrak gestaan. Watse wrak was dit gewees? -- 'n Motor. Was die voertuig uitgebrand gewees? -- Ek kan nie met sekerheid se nie, want ons het nie tot by die voertuig gekom nie, of by die wrak gekom nie. Ek/...

15 K/C c c 123/93 - ^ E N M N O T T H T Ek Wil u net verwys na foto 2 op BEWYSSTUK Kl, kan u net kyk daarna? -- Foto 2? Ja. Sien u die foto? -- ja. Is die die straat waarna u verwys? -- Nee, daardie_straat loop mos reguit aan en hierdie een lyk vir my hy eindig iewers hierso. v As u my net -n oomblik gun, u edele, ek wil net siker maak dat ek nou nie... (onvoltooid). b e s p r e k t n g w e g v a n m i k r o f d p m MR_B2THA- Dit is die regte straat. Ek wil u ook verwys na (10) foto 4 op BEWYSSTUK FI, is dit die straat waarna u verwys? -- Hierdie ene, foto 4, BEWYSSTUK FI, hy lyk mos net soos... (tnssenbei) Ja foto 2 by BEWYSSTUK Kl. Kyk, maar daardie straat wat verbygaan by die winkels, hy gaan mos regult; tqc daar by die fabrieke. (Pouse). BESPREKING WEG VAN MIKROFOPiN «_ B Q I H a : Ja. Ek verstaan hierdie twee foto's wys wel Lekoastraat aan. Kan u se of dit die straat is waar u die voertuig, (20) of die wrak opgemerk het? -- u edele, ek het wel hierdie wrak gesien langs Lekoastraat. As ek net nader na die kaart kan gaan, ek sal wys waar het hy gestaan. Goed, asseblief. Ja, hy wil die kaart sien. -- (Pouse). Daar, soos ek wys, het die wrak gestaan. HQF: Is dit BEWYSSTUK 7, die lugfoto wat hy op wys? MNR BOTHA; BEWYSSTUK 7. H2F: En waar, by die hoeke van watter strate het hy gewys, mnr die Tolk? IQLK: U edele, dit is Bapedi- en Lekoa-. (30) MNR BOTHA: /...

16 K/C CC 123/ E N MNOTTWT m J I Q T E A : U se die voertuig het gestaan in Lekoastraat aan die kant van die straat? -- ja. En hec hy op die sypaadjie gestaan of het hy in die straat gestaan of wat was die posisie? -- Langs, buite iangs, nie op die ryvlak nie. - ' Het hy voor >n huis Jestaan? -- Nee, dit is -n ent van die huis af, van die huise af, dit lyk vir my daardie kaal kol, mense smous daar rond. Ek wil net vir u ss wat foto 4 op BEWYSSTUK FI sou aandui, dit is Lekoastraat, vanuit -n suidelike rigting is die foto ge- Uo> neem en as u nou kyk na die kaart, BEWYSSTUK 7, dan sal u sien Lekoastraat loop op «n stadium dood in geboue, sien u dit? Sien u dit? -- ja, ek sien so. hierdie foto, foto 4, verstaan ek toon aan 'n gedeelte van Lekoastraat in die rigting waar dit doodloop, verstaan u dit? -- Ek verstaan. waar was u nou toe u hierdie motorvoertuig of wrak opmerk? -- Dit was daardie oomblik toe ons opgegaan het in die rigting van die winkels. Goed. so, u draai uit Moshoeshoestraat uit links op in (20) Lekoastraat? -- ja. En ek verstaan u getuienis nou reg, die oomblik toe julle links opdraai in Lekoastraat en julle beweeg in die rigting van die winkels, dit is nou <n noordelike rigting, toe merk u die motorvoertuig wrak op? -- Ons was al <n ent in Lekoastraat toe ek hom raaksien. U het oomblikke terug getuig dat die oomblik toe julle in Lekoastraat opgaan toe merk u die voertuig wrak op? -- (Tussenbei) m z : Ek dink nie hy het gesi die oomblik nie, meneer, ek dink (30) ll/...

17 K/C c t '23/ E N MNOITHI u het die woord gebruik die oomblik. Ek dink nie hy het gese die oomblik toe hy gedraai het nie. MNR..BOTHA: Ek mag verkeerd wees... (tussenbei) Ek dink u is. MNR BOTHA:...dit is my rekolleksie" daarvan, ek sal dit op hierdie stadium laat vaar. U sien toe terwyl u nog in Lekoa- straat is en u is op pad na die winkels toe, merk u die voertuig wrak op, nie waar nie? -- Ja. En wat het u laat dink dit is 'n wrak? -- Maar ek kon sien hy is 'n wrak. do) Waaraan het u dit gesien? -- Hy het gele op sy sy. Is dit al? -- Ja. Dankie u edele. Mag ek vra op hierdie stadium dat ons 'n verdaging neem tot more? Die hof verdaag na more. Ons al more dan 'n vol dag sit. MNR BOTHA: Soos die hof behaag. HOF VERDAAG - HOF HERVAT OP 17 SEPTEMBER 1993 EUGENIUS NTOBEKA MNOITHI. s.o.e. (deur Tolk) KRUISONDERVRAGING DEUR MNR BOTHA (VERV. ): Mnr Mnqithi, u het gister getuig dat u in Augustusmaand 'n skriftelike verklaring (20) aan die prokureur Caroline gemaak het en dat u die verklaring onderteken het, onthou u dit? -- Ja. U het ook getuig dat die inhoud van hierdie verklaring was dieselfde as u getuienis in die hof? -- Ja. Die rede hoekom u die verklaring gemaak het was om inligting te verskaf as gevolg van die feit dat u by die ANC uitgekom het? -- Ja. Ek neem aan die verklaring het as volg gewerk, u het gepraat terwyl die prokureur geskryf het? -- Ja. En dan, toe sy klaar geskryf het, toe is u gevra om die (30) verklaring/...

18 K/C CC 123/ E N MNDTTHT verklaring te onderteken en sekerlik voor u onderteken het, was die verklaring weer eens met u deurgegaan? -- Ja. Was dit 'n lang verklaring wat u gemaak het? -- Hy is die- self de grootte soos die wat ek hier in die hof afgele het, of dieselfde lengte. - Miskien is die vraag hie duidelik gestel nie. Kan u onthou, was dit 'n aantal bladsye wat neergeskryf was? -- Ja. > En is u ook gevra om die bladsy te parafeer? -- Ek het ge- teken waar die verklaring opgehou het. Het u nou voordat u kom getuig het hier in die hof, weer (i0) daardie spesifieke verklaring gesien? -- Nee, ek dink hy is nog daar by Caroline. U sal sekerlik nie beswaar he as die verdediging insae het in daardie verklaring nie? -- Geen beswaar nie. U weet nie of die staat in besit is van die verklaring nie? -- Sy het so 'n verklaring. Is dit dieselfde verklaring as die een wat u aan Caroline afgele het? -- Ja. Is hierdie verklaring met u deurgegaan voordat u kom getuienis afle het in die hof? -- Die verklaring is uitgelees, (20) ek is toe gevra of ek wel daarmee saamstem, ek se toe ja. Is dit dieselfde verklaring wat Caroline neergeskryf het, of is dit n afskrif daarvan of het u 'n ander verklaring afgele? -- Daar is nie 'n kopie gemaak van hom nie, alles wat ek gese het was neergeskryf. Laat ons net seker maak, dat daar nie verwarring is daar- oor nie. Dit is die verklaring wat u gemaak het is net een keer neergeskryf en dit was by Caroline in Augustusmaand, sy het dit neergeskryf? -- ja. U het nie, toe u nou by die staatsadvokate gekonsulteer (30) het/...

19 K/C CC 123/93 -IflT C -LU/6 E N MNOTTHT het, 'n nuwe verklaring afgele nie? -- Ja, daar is nog 'n verklaring geskryf. Is daar 'n nuwe verklaring, 'n ander verklaring neergeskryf? -- Sy het weer neergeskryf wat ek vir haar gese het en dit wat ek vir haar gese het is pre'sies dieselfde storie wat ek vir Caroline gese het.v U edele, die verdediging versoek dan insae in hierdie verklaring wat die getuie beweer hy gemaak het aan Caroline. Dit is my respekvolle submissie^dat daar nie privilegie bestaan ten opsigte van hierdie verklaring nie en ek meen ook nie dat my U0) geleerde vriendin privilegie sal vereis van die staat se kant af nie ten opsigte van daardie verklaring nie. ME. b e JAGER: u edele, oor die kwessie van moontlike privilegie al dan nie' sal ek my nie nou uitlaat nie, ek het nie die aan- geleentheid na behore bestudeer of daaroor nagevors op hierdie punt m e. Ek is tot 'n groot mate verstom deur my geleerde v n e n d se versoek. Hy het my vanoggend voor die aanvang van die verrigtmge genader, vir my gevra na 'n verklaring wat die getuie aan die prokureur Caroline Nicholls sou afgele het. Ek het my geleerde vriende meegedeel dat ek nie bewus is van so (20) 'n verklaring nie; dat ek nie in besit is van so 'n verklaring nie. Op hulle versoek was ek in verbinding met die prokureur Caroline Nicholls. Sy het my meegedeel - en dit is met toestemmmg van haar dat ek die volgende op rekord plaas: dat sy m e in besit is van 'n formele verklaring deur die getuie m e ; dat 'n vennoot of 'n medewerker van die firma wat sedert- dien oorlede is, hoofsaaklik met die getuie gekonsulteer het; dat sy die leers oorgeneem het; en dat daar nie so 'n formele verklaring in daardie leers te vinde is nie; en dat sy in- tussen met adv Chaskalson wat op 'n stadium ook met die getuie (30) gepraat/...

20 K/C CC 123/ E N MNOTTHT gepraat het, by hom sal navraag doen, maar na die beste van haar wete daar nie so 'n formele verklaring bestaan nie. Ek het dus nie 'n verklaring om beskikbaar te stel nie. Se u die getuie, u getuie praat nie die waarheid nie? ME DE JAGER: Ek weet nie of daar 'n misverstand is of wat ook al nie, maar na die beste Van wat die staat op hierdie stadium kon vasstel, bestaan daar nie so 'n verklaring nie. tj edele, y ek kan aan die hof meld dat ek in besit was van rowwe konsul- tasie-notas wat nie in Augustus verlede jaar gemaak is nie, V t maar die staat het in elk geval 'n beedigde verklaring van die (10) getuie geneem en dit is al verklaring wat die staat in sy besit het. MNR BOTHA: Ek gaan nie die kruisverhoor onderbreek op hierdie stadium nie, die verdediging sal wel die hof op 'n stadium na- der dat die prokureur Caroline versoek word om gedagvaar te word om hof toe te kom vir die... (tussenbei) Duces tecum? MNR BOTHA: Verskoning, u edele? Duces tecum? MNR BOTHA: J a. (2Q) Ja? MNR BOTHA: Mnr Mnqithi, toe u uit KwaMadala uitgetrek het, hoekom het u dit gedoen? -- U edele, onthou, ek is na KwaMadala, ek het gaan soek vir skuiling, ek het nie daardeur voorgehou die mense moet misbruik maak van my, ek wou net wegkom van 'n moontlike aanval op my, maar nie dat ek motief gehad het om ander mense te gaan aanval nie. Jammer om nou weer terug te keer na die aspek van die verklaring, daar is net 'n aspek wat ek u net wil vra om te bevestig. U het getuig dat Caroline, die prokureur Caroline, die (30) verklaring/...

21 K/C CC 123/ E N MNOITHT verklaring self by u afgeneem het? -- U edele, daar was twee persone by gewees toe die verklaring gemaak is, dit is proku- reur Caroline en 'n manspersoon, albei het neergeskryf soos ek gepraat het. Bedoel jy hulle het om die beurt geskryf of het elkeen sy eie verklaring geskryf? Albei het aan die begin geskryf, maar op 'n stadium net die man het toe geskryf. * y Wat het jy geteken, wie se verklaring het jy geteken? -- U edele wel ek weet nie wie se verklaring is dit nie, want Caroline het 'n volledige verklaring vir my gebring en gevra ek (10) moet teken. naam nie. u edele. Wie was die man gewees? -- U edele, ek ken nie die man se Was Caroline by toe jy die verklaring geteken het? -- Ja MNR BOTHA: U se dat Caroline vir u op 'n stadium 'n volledige verklaring gebring het om te teken, is dit reg? -- Ja. U edele wat hier gebeur het is, aanvanklik het die twee geskryf, dan is Caroline weg, die man sal voortgaan om neer te skryf. Dan kom Caroline terug, sy gaan voort met die skryfwerk en sy ver- (20) soek toe ek moet nou teken. Is die verklaring wat u gemaak het ook op 'n stadium getik en u weer gevra om hom te teken? -- Dit is so, ja. Ekskuus, ek het nie die vraag gehoor nie? MNR BOTHA: Die vraag was of die verklaring op 'n stadium oor getik was en hy weer gevra is om dit te teken. Is dit so, was die verklaring oor getik en toe het jy dit geteken? -- Ja u edele. Is dit toe die eerste keer wat u teken toe hy getik is of het u vantevore ook geteken? -- Ek het twee keer geteken, by (30) die/...

22 K/C CC 123/ E N MNOTTHT die handskrif waar hulle per hand geskryf het, aan my terugge- lees is, gevra of ek daarmee saamstem, ek se toe ja. Ek word toe versoek om te teken, ek teken toe, dit is die eerste keer. Later is daardie verklaring oor getik, ek is toe weer versoek om te teken, ek teken toe weer. MNR BOTHA; Nou die geskrew'fe... (tussenbei) Net 'n oomblik, asseblief. Nadat dit oor getik*is, is dit weer aan u voorgelees? -- Ja. MNR BOTHA: Die geskrewe verklaring is aan u weer oorgelees deur Caroline en u is deur haar versoek om hom te teken? -- Ja. En die getikte verklaring, deur wie was dit aan u voorgehou? -- Caroline bring dit saam. Waarnatoe het sy dit gebring, waar was u op daardie stadium? -- Ek is daar by hulle by hulle kantore. En is dit sy wat die verklaring weer met u deurgegaan het, die getikte een en toe u saamstem daarmee toe is u gevra om dit te teken? -- Caroline het vir 'n sekere ANC-lid gegee om die verklaring met my deur te gaan in Zoeloe, dit is my moedertaal, dit is gedoen en daarna het ek toe geteken. U het dit in haar teenwoordigheid onderteken, die getikte verklaring? -- Ja. Nou u het nou getuig dat u uit die hostel uit is omdat, as ek die strekking van u getuienis reg verstaan het, u was ontevrede omdat u betrokke gemaak is by die Boipatong ding? -- Jcl. Nou waarnatoe gaan u toe? -- Ek is terug na my ouerhuis. Dit is nou in Boipatong self? -- (Tussenbei) ME DE JAGER: U edele, as ek beswaar mag maak teen die vraag, indien die besondere relevansie, wat ek op hierdie stadium nie kan insien nie, sou ek versoek dat informasie wat die adres van die/...

23 K/C CC 123/ E N MNQTT^j die getuie aanbetref... (tussenbei) HOP: 0, ja... MLBiUZaaER:...dat dit nie in die hof openbaar word nie. ~ R B THA: U hoef my nie die adres te gee nie. -- ja^ Al wat ek vra is u het weer t e ^ g beweeg na die woo^ngebied Boipatong? -- Nee. (Antwoord direk in Afrikaans). IS dit nou dieselfde woongebied waar u nou voorheen die probleme met die comrades gehad het? - daar naby. Nee, maar hy is net Hoe het dit gekom dat die "comrades' u nou in die hande ',u gekry het. -- u edele, op 'n dag kom ek van Johannesburg af sr. toe ek by die huurmotor uitkom het ek die mense ontmoet. is dit nou dieselfde mense waarmee u voorheen probleme gehad het? -- ja. Wat maak hulle toe met jou? -- u edele, ek is toe geneer. na -n sekere vertrek, een van hulle het 'n kamer daar bewoon. Hulle het my toe gevra oor die Boipatong-gebeure, ek si vir hulle nee, ek weet niks. Dan vra hulle vir my, maar bly jy daar by KwaMadala Hostel, ek se toe nee. ^ Ja, en toe? -- Maar ek si toe vir hulle ek was nog in heg- tenis gewees, ek sal net noem, destyds was ek nog opgeswel ge- gevolg van n polisie-aanranding op my. u edele, dan vra hulle, -waar was jy vroeir, want ons sien jy kom by 'n huurmotor uit?.. Hierop se ek vir hulle ek het my broer, ek was by my broer gewees, hy is die persoon wie vir my borg be- taal het. So, verstaan ek u reg, u het pas uit hegtenis uitgekom toe U hierdie mense raakloop? -- Nee. O si nou vir hulle u weet niks van wat in Boipatong aan- gaan nie en u si u kom van u broer af, hy het vir u borg 1;_ betaal/...

24 K/C CC 123/93 1 o Q 1 a i E N MNOTTWT betaal? -- u edele ja, maar dit was net 'n leuen gewees vir hulle, u edele maar dit was inderdaad so, die dag toe ek by die huurmotor uitgeklim het was ek wel vroeer by my broer gewees. Wat was hulle reaksie nou daarop? -- Hulle se vir my die aand moet ek by hulle aanmeld, ek moet ook saam'met hullt patrolleer. v U moet nou saam met hulle die woongebied oppas? - Ja. Hierdie was nou "comrades" daar van die omgewing van u ouerhuis? -- Nee, daar was nie. * «Waar het hierdie "comrades" dan vandaan gekom? -- u edele, (io) ek het hierdie "comrades", of op die "comrades" afgekom na ek by die huurmotor uitgeklim het, ek is op pad na my ouma se plek. Wat ek probeer vasstel is, van watter omgewing is hierdie "comrades", is hulle van Boipatong of is hulle van waar? -- Nee, dit is "comrades" van 'n ander plek. Ken u hulle name? -- Ja. Wie is hulle? -- Ene is Skipper, dan is daar ene Zoro, dan Livay. Ja? -- Dit is al. Is dit net die drie van hulle? -- Ja. (20) Hulle se nou vir u u moet die aand weer by hulle aanmeld en u moet aanmeld vir wagdienste? -- Wat hier gebeur het, daar het nog "comrades" bygekom, die drie gaan praat toe met die ander wat daar aangekom het. Ja? -- Blykbaar het die ander met alles akkoord gegaan. Die drie se toe ek moet my aanmeld by hulle vir patrolliedienste. Laat hulle u toe gaan? -- Hulle het my laat gaan, maar hulle plaas iemand by my wat saamgegaan het. Hulle se toe die (30) ander/...

25 K/C CC 123/ EL N MNDTt w t comrade" sal saam met die ander terugkom ingeval die ander "comrades" maak 'n draai daarso. HOI: Ek is jammer, mnr Botha, ek verstaan nie die antwoord As u iets daarvan wil m a k, beter ^ ^ maar ek sien dit is fp-it-i-iv «feitlik eenuur, ek sal nou verdaag. Me De Jager, ek het qehoor n,v or u se u ls m e voorbereid op die argument oor die verklaring nie. fls u argument daaroor ii voer sal e* u die geleentheid gee om oor die naweek voor te berei en ek sal graag Maandag dan die argument aanhoo^ m die tussentvd as hierdie getuie klaar is of. daar is blykbaar nou -n twi/of (1o", S 'n d k U m e M b nie, u moet asseblief maar re.lm g s tref met die betrokke prokureur dat sy t a d a g by die ho teenwoordig is. As ek dan die argument aangehoor het en ek be- s i - dat dit moet oorhandig word, dan wil ek he sy moet hier wees. fls sy nie uit haar eie uit wil kom nie, moet daar reel- m g s getref word dat daar -n dagvaarding op haar beteken word edsle' - - -i. betrokke prokureur ge- praat en die moontlikheid genoem dat sy dalk hof toe moet kom het die indruk gekry dat sy heeltemal gewilligiik in elk geval kom. Ek we^tsy in die hospitaal opgeneem word (20) en Maandag en Dinsdag blykbaar in die hospitaal sal liutopitaal sal wees, want ek het daaroor navraag gedoen. HSF: Ek neem aan die verdediging sal in besit wees van, of wil wees van die verklaring voor die kruisverhoor afgehandel kan word M E A G E R : Ek verstaan so u edele, TOar die SCaat ge p r o. bleem is ek het navraag gedoen en sy het my meegedeel daar is so n verklaring nie. Ek kan op die beste teruggaan na aar en die bewering stel en dan hopelik dit in die hande kry. h o f : Ja, as sy nie kan nie, kan die ander man wat saam met haar (30) daar/...

26 K/C c c 123/93 daar was miskien lig werp. i o p o LBBj E N M NOTTH T ME DE JAG?HR; ingegaan het. u edele dit is, het ek verstaan sy sou daarop Soos die hof behaag. Die hof sal verdaag tot twee-uur. HOF VERDAAG - HOF HERVAT ' ME DE JAGER: u edele, met verlof van die hof, net voor die getuie ingeroep word, sou ek graag 'n aspek net op hierdie stadium aan die hof wil voorhou. Ek kan net meld dat mej Nicholls wel by die hof teenwoordig is op die oomblik. u edele, in die beperkte tyd tot my beskikking het ek na van die regspraak ge- " (10) kyk omdat die staat graag, indien moontlik, die aspek vanmiddag sou wou afhandel omdat, soos ek gemeld het, dit blyk mej Nicholls aanstaande week in die hospitaal sal wees. U edele, wat m die eerste plek aanbetref eis die staat nie privilegie nie, maar die staat maak beswaar teen die roep van mej Nicholls om verdere getuienis in die verband te kry wat kruisondervraging m die verband, op die basis dat 'n ondersoek na 'n totaal kollaterale aangeleentheid sal inhou en dit is in hierdie verband wat ek graag aan die hof sekere voorleggings en submissies sou wou maak. U edele, met die verloop van die verhoor soos dit tot (20) dusver gevorder het, was die staat al dikwels in die versoeking om oor die relevantheid van sekere kruisverhoor beswaar te maak, maar is gestuit daarteen deur die oorweging, deur die suggestie en die argument van die verdediging dat die verdedigmgsaak ook inhou dat daar beweerde Suid-Afrikaanse Polisiebetrokkenheid by die Boipatong slagting was en/of dat die beskuldigdes deur 'n meinedige sameswering aan die kant van die Suid-Afrikaanse Polisie betrek word. U edele, alvorens daar gekyk kan word na die vraag of ons (30) hier/...

27 K/C CC 123/93 I flfla REGSARGTTMKMt hier met -n kollaterale aangeleentheid te doen het al dan nie is dit my submissie dat daar helderheid gekry moet word wat die geskilpunte is. Benewens die detail van die aanval as sulks was die hoofdoel van die staat met die roep van hierdie getuie om die suggestie wat aan vorige medepligtige getuies gemaak is van polisie voorsegging om die beskuldigdes valsliji te inkrimi- neer, te weerle. ' Dit sou die staat se argument wees aan die einde van die dag, dat dit hoogs onwaarskynlik is "dat die regsverteenwoor= digers wat tydens die sitting van die Goldstone-kommissie ge- (10) tuienis aangebied het, om polisiebetrokkenheid by die aanval te bewys, aan 'n getuie 'n weergawe voorss wat betrokkenheid van die polisie uitsluit. Daarom ook dat die staat met die aanvanklike lei van die getuie gewag gemaak het daarvan dat die getuie kontak gehad het met lede van die polisiemag voor hierdie aangeleentheid. Waar staan ons dan u edele? Waar staan die staat dan? Die getuie se hy het 'n vorige ooreenstemmende verklaring aan n 3 "«ak. Hy se hy het die verklaring onderteken. Dit is waaroor dit nou basies gaan, het hy die verklaring on- <20) derteken al dan nie? Op die argument van my geleerde vriend wil die verdediging dan nou bewys, wil hulle he dat daar bewys moet word dat hy so verklaring onderteken het al dan nie. Dit is die staat se argument dat die vraa g... (tussenbei) HQE: Nee, nee, dit is nie waaroor dit gaan nie, juffrou, u mis die hele punt. Die getuie ss. -wat ek in die hof gese het, het ek in daardie verklaring gese", en dit is wat die verdediging wil toets. ME DE JAGER: u edele, ek wil dit graag verder neem op hierdie stadium. Ek sou graag wou dan besin word wat die effek sou (30) wees/...

28 K/C CC 123/ REGS ARGUMENT wees, wat die uitslag van die ondersoek ook al sou behels. Eerstens - en ek sal aan die hof later die gesag voorle - die toets sou wees - ek kan miskien op hierdie stadium die hof verwys na die saak van, verskoon tog, ek dit net kry. Die appelhofbeslissing van Sinkankanka SA op 531 waar Ogilvie-Thompson AR verwys na die skrywer Wigmore: "Wigmore goes on to say that the only criterion which has the qualities to a true test is that laid down in the old English decision of Attorney-General v Hitchcock...". (10) En dan word die verwysing gegee. "In that case Pollock, C.B., said... 'the test, whether the matter is collateral or not, is this: if the answer of a witness is a matter which you would be allowed on your part to prove in evidence - if it has such a connection with the issue, that you would be allowed to give it in evidence - then it is a matter on which you may contradict him'. Wigmore, loc. cit., paraphrases this test as follows: 'Could the fact, as to which error is predicated, have been (20) shown in evidence for any purpose independently of the contradiction?'". En dit, met respek, edele, is die punt. Ek sal net met verlof graag verder aanhaal uit die saak. "If the witness' answer is relevant to the issue b e fore the court - if, in Pollock, C.B.'s words, 'it has such connection with the issue that you would be allowed to give it in evidence' - then such answer may be contradicted by rebutting evidence. For facts relevant to the issue may always be proved, (30) and /...

29 K/C CC 123/ a y facts are so relevant if R E G SARGIJMT?Mrr ^ tence inferences may property be drawn as to the existence of fact in issue. Qr ^ particular fact, or any particular answer by ^vitess under cross-examination, is relevant to the ^ s u e must, of cause, necessarily depend upon the circumstances of the particular case." " edele, ek sal graag later die ho na verdere gesag ver^ s 3 StadlUm is 'dlc d3t daar 9ekyk moef k i i ; r n nou die effek wees -» ~ - - ao, ollaterale aangeleentheid plaasvind. Gestel. en ek >"et respek u edele as "n * n0u gestel d ^-Potese in submissie voor die hof - ^ ^ d 3 * het lnderdaad net «- - erteken m e, sou dit nou -n basis wees om te kan ar gumenteer dat sy getuienis in geheel dit werkliir. ververp,oet word? Gaan aan die geskilpunte enige verskil maak? k kan op hierdie stadium die hof m^irho skrywer» «k i e n verwys na die chmidt, Bewygreg op bladsy 420 en ek haal ' ieke passasie aan: SPeSi Oit is derhalwe duidelik dat spesifieke voorbeelde (20) karakter van <a leuenagtige persoon het. ontoelaat- 1 S- HierUit ^ «* * * getuienis nie aangevoer kan word bloot om te bewys dat- >, ewys dat hy m die hof "* hst nis' h ewel Sy ^ n opsigte van rekwessies vanselfsprekend altyd kan word 16 reel kan SOOS VOl9 uit^ u k word: Getuienis waarvan die enigste bron van relevantheid is dat dit aantoon dat 'n getuie -n leuenagtige karakter het omdat hy in die hof.n leuen vertel het is ' 1S (30) ontoelaatbaar."/.

30 K/C CC 123/93 i n n n 1887 regsarctimbnt ontoelaatbaar." So dit is die eerste hipotese wat ek met respek in submissie voor die hof plaas. Die tweede, gestel hy het 'n verklaring onderteken en die prokureur het dit verle of vergeet daarvan, watter verskil gaan dit, met respek, aan die geskilpunte voor hierdie hof doen? Die enigste verdere moontlike hipotese waaraan ek kon dink, met respek is, gestel hy het 'n verklaring onderteken en om welke rede ook al is daar 'n poging om dit te verheimelik aan die kant van die prokureursfirma. Dan staan die staat v o o r die (ic vraag, hoe op aarde sou die sameswering of beweerde meinedige sameswering deur die polisie of die feit dat hier 'n saak aan die voete van die beskuldigde gele word om die polisie 'se betrokkenheid in die aanval te vermy of weg te steek, hoe op aarde gaan dit die ondersoek of die antwoord op die ondersoek die hof help om tot 'n antwoord op daardie vraag wat 'n geskil- punt is in hierdie hof te raak? Dit sou met respek ook verre- gaande wees om 'n sameswering daaruit te wil aflei met die polisie en die firma wat voor die Goldstone-kommissie gepoog het om aan te toon dat die polisie vir die aanval betrokke was. (20. U edele, waaroor dit hier gaan is oor wat die getuie in n vorige verklaring gese het. Die getuie se getuienis is, hy het 'n vorige ooreenstemmende verklaring afgele. Dit dui bloot op geloofwaardigheid. Of die vraag of daar so verklaring be- staan al dan nie is gevolglik, in die staat se submissie, to- taal kollateraal. Die staat sou nie kon getuienis aanbied om te bewys dat hy 'n verklaring afgele het met 'n soortgelyke inhoud as sy getuienis in die hof nie en dit is op daardie basis dat die geskilpunte nie geraak word, dat daar nie uit die ondersoek wat nou beoog word of wat oorweeg word, dat daar nie (30) uit/...

31 CC 123/93 10 o o 8 REGSARGTTMRMt uit daardie ondersoek enige afleidings gemaak kan word wat relevant is tot die geskilpunte in die saak nie. U edele, met verlof sal ek graag die hot verwys na enkele verdere aspekte in die regspraak. Die saak van s ^.Pfronrh- Beytagh 197! 4 SA 571^(T), ek haal aan uit die uitspraak op 572A: "In this regard the general principle is that in matters which are relevant to the issue, the answers of a witness in cross-examination may be contradicted by other evidence, but that the answers to questions which are relevant solely to the witness' credit must be considered as final." HQ : is dit u submissie dat wanneer -n getuie getuienis gee daar m e getuienis voorgels moet word dat hy 'n verklaring gemaak het oor dieselfde gebeure wat in stryd is met die ver- klaring wat hy nou aan die hof gee? Nee' i^eendeel, u edele, inteendeel... (tussenbei) JAGEE: H2P: Nou maar wat is die hele doel van hierdie, is dit nie die hele doel van hierdie ondersoek nie? ^ DE JAnRR-: U edele' wat W s r is, dit word aan die hof ges daar nie so verklaring is nie, dat daar nie so verklaring is nie. So die doel van die ondersoek gaan nou wees om vas te stel... (tussenbei) ja, maar waar is... ME-DE JAGER:...is daar so verklaring of nie. ZOF:...die getuienis daar is nie so verklaring nie? Die getuie se daar is so verklaring, ek het dit gemaak. ME_DE JAGER: J a. HOE: Ek het voor hierdie dame geteken, sy het dit gevat. (3 ME DE JAGER: /...

32 Collection Number: AK2672 Goldstone Commission BOIPATONG ENQUIRY Records PUBLISHER: Publisher:- Historical Papers, University of the Witwatersrand Location:- Johannesburg 2012 LEGAL NOTICES: Copyright Notice: All materials on the Historical Papers website are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner. Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only. People using these records relating to the archives of Historical Papers, The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of the collection records and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, Historical Papers, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website. This document is part of a private collection deposited with Historical Papers at The University of the Witwatersrand.